1)Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1)Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire."

Átírás

1 A SEPA létrehozásának célja és hatóköre, a megvalósítás státusza Európában és Magyarországon 1)Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire. 2) A megvalósítást támogató eszközrendszer. 3) A fizetési instrumentumok (átutalás, beszedés) és bevezetésük státusza. 4) Végdátum. MSE SEPA Vállalati Szakmai Fórum május 24.

2 1) Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire. (1) január 1. határok nélküli euró készpénzforgalom az euró zónában Tagállamok közötti számlamőveletek továbbra is drágák és bonyolultak maradtak. EU 2560/2001 sz. jogszabály belföldi és határon átnyúló fizetési mőveletek díja azonos (EC 924/2009 -Regulation (EC) No 924/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on cross-border payments in the Community and repealing Regulation (EC) No 2560/2001 ). Határon átnyúló fizetési mőveletek feldolgozási költsége továbbra is aránytalanul magas. Eltérı fizetési módozatok, szokások, szabályok. Magasabb fokú pénzforgalmi integráció szükséges!!!! 2

3 1) Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire. (2) Célkitőzések Nemzeti pénzforgalmi piacok integrációja Pán-Európai piaccá. Fizetési megbízások indításának, fogadásának és feldolgozásának harmonizációja. Egy bankszámla, egy bankkártya elve. Elıfeltételek Euró. Egységes euró fizetési instrumentumok. Egységes technikai standardok és üzleti gyakorlat. Hatékony és olcsó feldolgozó infrastruktúra. Harmonizált jogi környezet. Folyamatos, ügyfélorientált szolgáltatások fejlesztése. Hatások Eltérı nemzeti euró pénzforgalmi piacok egységes hazai (euró zóna) piaccá alakítása. Szolgáltatók közötti versenyt, üzleti lehetıségeket ösztönzı hatása van. Hatékonyság növelése, árak csökkentése, szolgáltatási minıség javulása. Európai gazdasági integráció fontos mérföldköve. 3

4 e-sepa 1) Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire. (3) A SEPA elemei SEPA átutalás modell SCT SEPA Credit Transfer Scheme SEPA közvetlen beszedési (core) megbízás modell SDD Core SEPA Core Direct Debit Scheme SEPA közvetlen beszedési (B2B) megbízás modell SDD B2B SEPA Business to Business Direct Debit Scheme SEPA fix összegő közvetlen beszedés modell SDD Fixed Amount Direct Debit Scheme SEPA adat formátum SEPA Data Format (ISO XML) SEPA bankkártya keretrendszer SCF - SEPA Cards Framework SEPA készpénz keretrendszer SECA SEPA Cash Framework SEPA infrastruktúra EC 924/2009 Határon átnyúló fizetések Pénzforgalmi irányelv PSD Payment Services Directive végponttól-végpontig, teljesen elektronizált feldolgozás Közös platformok: -jogi -IT -szabványok Hozzáadott értéket képviselı szolgáltatások. m-fizetések e-fizetések e-számla e-kereskedelem SEPA készpénz keretrendszer Feldolgozási és kezelési költségek csökkentése. Tagországok jegybankjai szolgáltatási szintjeinek és feldolgozási folyamatainak egységesítése. Csomagolási, szállítási, megsemmisítési eljárások harmonizációja, biztonsági követelmények meghatározása. Nemzeti készpénztervek (Roadmap) 4

5 1) Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire. (4) 32 ország 490 millió lakos 71,5 milliárd tranzakció 5

6 1) Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire. (5) SEPA szereplık Pénzforgalmi szolgáltatók (hitelintézetek). SEPA Projekt felelıs Pénzforgalmi intézmények. új szereplık (2009. november 2-tıl) Infrastruktúra szállítók. európai klíringházak, elszámoló rendszerek Felhasználók. magánszemélyek, fogyasztók kis- és középvállalkozások, nagy vállalatok, szolgáltatók államigazgatás Nem banki projekt! A gazdaság összes szereplıje érintett! 6

7 2) A megvalósítást támogató eszközrendszer. (1) Uniós szervezetek Eurórendszer (Eurosystem) Európai Központi Bank (European Central Bank) Euró övezeti országok központi bankjai Európai Bizottság (European Commission) Belsı Piaci és Szolgáltatási Fıigazgatóság (DG Internal Market & Services) Versenyügyi Fıigazgatóság (DG Competition Európai Fizetési Tanács (European Payments Council) SEPA Tanács (SEPA Council) Nemzeti szervezetek Minden euró zónabeli és zónán kívüli országban mőködik SEPA koordinációs szervezet. Cél: SEPA implementációs folyamat támogatása nemzeti SEPA átállási tervek megvalósítása. Önszervezıdéses alapon jöttek létre, önfinanszírozók. Tagok lehetnek: hitelintézetek, központi bank, hitelintézeti érdekképviseleti szervezetek, kormányzati szervek, kiemelt jelentıségı gazdálkodó szervezetek (pld. telefontársaságok, energiaszolgáltatók stb.). Magyarország: Magyar SEPA Egyesület; Magyarország Nemzeti SEPA Terve 2.0 (2010.), Nemzeti Átállási Terv ( ) Szabályozás EU: Payment Services Directive; EC 924/2009 Magyarország: Pénzforgalmi törvény (2009.évi LXXXV.); 18/2009 (VIII.6.)MNB rendelet; EC 924/2009 7

8 2) A megvalósítást támogató eszközrendszer. (2) European Payments Council (EPC) (Európai Fizetési Tanács) Az európai bankközösség fizetési mőveletekkel kapcsolatos koordinációs és döntéshozó fóruma. Alapítva: június. Székhely: Brüsszel 77 tag (nemzeti bankközösségek és európai bankszövetségek); önfinanszírozó. SEPA fizetési modellek konszenzusos alapon való megalkotása, bevezetésének támogatása. Verseny semleges. Szabálykönyvek, standardok, implementációs útmutatók kialakítása, elkészítése. Implementációs folyamatok monitorozása. Önszervezıdés, önszabályozás, híd a szabványok, szabályozó hatóságok és nem banki SEPA felhasználók (stakeholder) között. 8

9 2) A megvalósítást támogató eszközrendszer. (3) A SEPA fizetési modellek funkcióját ellátó pénzforgalmi szolgáltatások eddig is léteztek, a SEPA alapvetıen egy közös európai szabványrendszer bevezetését támogató integrációs eszköz, vitathatatlan elınyökkel. Adott esetben jól mőködı termékeket kell kiváltani jelentıs erıforrások mozgósításával. Nem minden specifikus nemzeti pénzforgalmi terméket lehet megfeleltetni a SEPA-nak. 1) AOS (Additional Optional Services) Nem kötelezıen alkalmazható kiegészítı szabványos szolgáltatások, amelyekkel a normál tranzakciók testre szabhatóak, kiegészíthetıek. 2) A SEPA modellek alkalmazásával megtakarítható költségek áthárítása az ügyfelekre. 3) Véghatáridı. 4) SEPA modellbe nem illeszthetı pénzforgalmi szolgáltatások sorsa, alternatívák. 9

10 3) A fizetési instrumentumok (átutalás, beszedés), bevezetésük státusza. (1) SEPA átutalás (SEPA Credit Transfer) (1) átutalási módozat (egyedi és kötegelt), széles körő elérhetıség indítástól jóváírásig max. 3 üzleti nap (2012-tıl 1 üzleti nap) jóváírás összege = teljes indított összeg BIC kód bankok, bankfiókok azonosítása IBAN bankszámlaszám azonosítása átutalás devizaneme kizárólag lehet, nincs értékhatára max.140 karakteres közlemény nem tartalmazhat egyedi instrukciót egyedi megbízásazonosító visszautasított és visszaküldött átutalások szabályozott feltételek UNIFI (ISO 20022) XML üzenetszabvány SCT Rulebook v4.0 + Implementation Guidelines részletes technikai szabályok, kiszámítható, automatizálható 10

11 ISO/CD11649 Jogosult határozza meg a befizetı/követelésazonosítót Legfeljebb 25 karakter RFxx + 21 karakter, xx = IBAN képzésben is használt ellenırzıszám Pl.: RF

12 Befizetı / követelés azonosító az automatizált egyeztetés érdekében számla A vevı számlát kap Számla RF XY RF XY C2B Eladó (Kedvezményezett) Vevı (Átutaló) Értesítés az átutalásról: átutalás B2C RF XY átutalás RF XY RF XY Kedvezményezett bankja Átutaló bankja Bankközi tér 12

13 3) A fizetési instrumentumok (átutalás, beszedés), bevezetésük státusza. (2) SEPA átutalás (SEPA Credit Transfer) (2) státusz január 28-tól alkalmazható. Rulebook v november Rulebook v november 4503 résztvevı ( ) EU összes SCT tranzakció indulástól ,7% 13

14 3) A fizetési instrumentumok (átutalás, beszedés), bevezetésük státusza. (3) SEPA átutalás (SEPA Credit Transfer) (3) státusz Euró zóna tagok SCT forgalmi adatai ( ) Egyes nem euró zónabeli EU tagok SCT forgalmi adatai ( ) 14

15 3) A fizetési instrumentumok (átutalás, beszedés), bevezetésük státusza. (4) 50,00% 45,00% 40,00% 44,88% 45,10% 43,09% Magyarországi SCT forgalmi felmérések adatai. 35,00% 30,00% 25,00% 25,22% 24,96% 30,83% 20,00% 15,00% 14,69% 19,53% 17,63% 11,79% 18,29% 16,87% 10,00% 5,00% 0,00% Fogadott SCT Fogadott SCT Küldött SCT Küldött SCT mennyiség összeg mennyiség összeg 2010 II.-III. né 43,09% 14,69% 25,22% 11,79% IV. né 44,88% 17,63% 24,96% 16,87% I. né 45,10% 19,53% 30,83% 18,29% 15

16 3) A fizetési instrumentumok (átutalás, beszedés), bevezetésük státusza. (5) SEPA közvetlen beszedés (SEPA Direct Debit) (1) SDD beszedése SEPA övezeten belüli, beszedésre alkalmas számláról szereplık beszedı, beszedı bankja, kötelezett bankja, kötelezett, elszámolóház, közvetítı bank szabvány: Core SDD Rulebook v4.0, B2B v2.0, implementációs útmutatók, e- Meghatalmazás Creditor Mandate Flow (vs. Debtor Mandate Flow) új!!! Fixed Amount SDD Rulebook 1.0 (2011.) teljesen elektronizált feldolgozás (STP = Straight Trough Processing), de beszedı és kötelezett között a meghatalmazás papíron is küldhetı Multilateral Balancing Payments (interchange díj) 924/2009 rendelet kétoldalú megállapodás alapján, szabálykönyv a technikai lebonyolítás részleteit tartalmazza Kivételes mőveletek: részletes szabályokat tartalmaz az R típusú tranzakciókra (visszahívás / 8 hét, visszatérítés / 13 hónap, visszautasítás / 5 nap). 16

17 3) A fizetési instrumentumok (átutalás, beszedés), bevezetésük státusza. (6) SEPA közvetlen beszedés (SEPA Direct Debit) (2) Nincs elızménye a nemzetközi fizetések körében A nemzeti DD konstrukciók különbözık (CMF, DMF) Két konstrukció született: Core, B2B* Bevezetési idıpontjuk: november 1. Fixed Amount SDD bevezetése

18 Kivételes mőveletek Letiltás Refusal (alap-, üzleti is) Visszautasítás Reject (alap-, üzleti is) Visszinkasszó Return (alap-, üzleti eltérıen) Visszafizettetés Refund (alap-, üzleti eltérıen) Visszavonás Revocation (alap-, üzleti is) Visszahívás Request for Cancellation (alap-, üzleti is) Visszautalás Reversal (alap-, üzleti is), 18

19 3) A fizetési instrumentumok (átutalás, beszedés), bevezetésük státusza. (7) SEPA közvetlen beszedés (SEPA Direct Debit) (3) Beszedı bankjának kezelnie kell a beszedı kockázatát; Kockázatok: hitelkockázat, mőködési kockázat, reputációs kockázat, devizaárfolyam-kockázat, ügyfél kockázata, kötelezett bankjának kockázata; Bankközi díj: bilaterális (BPA), multilaterális (MBP). Mértéke: 8,3 eurócent (2012-ig). 19

20 3) A fizetési instrumentumok (átutalás, beszedés), bevezetésük státusza. (8) SEPA közvetlen beszedés (SEPA Direct Debit) (4) Felhatalmazást a beszedınek (CMF), B2B-ben a fizetı bankjának is (CMF+DMF); Papír felhatalmazást beszedı ırzi, felhatalmazást elektronikusan tárolja; Elektronikus felhatalmazás (választható); Felhatalmazás a beszedési megbízás része; Egyszeri vagy rendszeres beszedések; Beszedıazonosító (több országban nincs). 20

21 SEPA e-felhatalmazás Opcionális jellemzı, szabályzat része. A jogosult honlapján lehet kezdeményezni. A kötelezett bankja e-banki kapcsolat felhasználásával verifikálja a felhatalmazást. A kötelezett bankja jelzi, hogy a számla terhelhetı. E-felhatalmazást elektronikusan lehet módosítani, lehetıleg elektronikusan kell törölni. Papír felhatalmazás elektronikusan módosítható, illetve törölhetı. e-felhatalmazás esetén a refund kérés eljárása és jogi megítélése eltérı a papíralapú mőveletektıl (kötelezett és kötelezett bankjának felelıssége!!!)., 21

22 e-felhatalmazás folyamata Fizetı fél Böngészı Értékesítés 9. visszaigazolás 1. kezdeményezés Beszedı Weblap 4. belépési azonosító bekérése 5. Jóváhagyás 6. visszaigazolás Internet 2. Felhatalmazás kérés 8. e-felhatalmazás Online banki és validációs szolgáltatás 3. Felhatalmazás kérés 7. e-felhatalmazás átrányítási szolgáltatás Fizetı bankja Banki hálózat Beszedı bankja, 22

23 3) A fizetési instrumentumok (átutalás, beszedés), bevezetésük státusza. (9) SEPA közvetlen beszedés (SEPA Direct Debit) (5) Vitatott konstrukció - fogyasztóvédelmi szervezetek, érdekképviseletek, EU szervezetek - bankok Fıbb problémák - Creditor Mandate Flow (Debtor Mandate Flow az elterjedtebb) - fogyasztó védelme hibás, illetve illetéktelen tranzakciók ellen - felhatalmazások jogfolytonossága, technikai kezelése - Fixed Amount SDD Scheme ( no refund ) Megoldások?? - A beszedés pontos összegének ismeretében nincs visszatérítési lehetıség, kivéve a PSD szerinti felhatalmazás nélküli beszedést. 3. SDD modell.opcionális. - New Mandate Check ( MRI ) - A felhatalmazás adatainak megküldése a kötelezett bankjához még az elsı beszedés indítása elıtt. Opcionális, mind a három SDD modell része. 23

24 3) A fizetési instrumentumok (átutalás, beszedés), bevezetésük státusza. (10) SEPA közvetlen beszedés (SEPA Direct Debit) státusz november 2-tıl alkalmazható. SDD Core: 3909 ( ) SDD B2B: 2751 ( ) HU: 1 Rulebook Core v4.0 és B2B v2.0 (v5.0 & v november) 0, % diák: Beszedési modellek összehasonlítása és a kivételes mőveletek. 24

25 5) Végdátum (1) Roll-out fázis; 15,7 % bı 3 év alatt; Önszabályozás elegendı? 2011.Q Q1 EU szabályozás Önszervezıdés; Célok, stratégia; Szabványok. = EPC SCT indul 2009.Q4 SDD indul EC 924/2009; Migrációs végdátum; SEPA irányítás. 25

26 5) Végdátum (2) A társadalom egésze érintett, önkéntes alapon a SEPA bevezetése kivitelezhetetlen. Az átállásnak költségei vannak, a jelenleg mőködı megoldások is kielégítıen mőködnek. Ugyanakkor a migráció idıbeli elhúzódása is jelentıs többlet költséggel jár. Az átállás egyidejő (big bang) megvalósítása járna a legnagyobb társadalmi haszonnal. EC 924/2009 határokon átnyúló euró fizetési forgalom szabályozása (korábbi 2560/2001 módosítása) az SDD tranzakciók vonatkozásában kötelezı határidıt ír elı az elérhetıségre (azaz fogadni tudni kell) Végdátum szabályozás felülírja!!!!!!!!!!!!! 2010.november 1-tıl 2014.november 1-tıl (nem euró-zónabeli országok számára is!!!!!!!!!) 26

27 5) Végdátum (3) Kérdések - Modellenként külön végdátum? - Euró zóna vs. zónán kívüliek. - Bankközi tér vs. végponttól végpontig. - Végrehajtható legyen, de biztosítson elegendı felkészülési idıt. Önszabályozás - Szabványok megalkotása, konszenzuson alapuló elfogadása. OK - Bevezetés adminisztrációs és technikai támogatása. OK - Reklamációkezelés, monitorozás. OK - Tömeges alkalmazásba vétel biztosítása. NEM OK 27

28 5) Végdátum (4) Szabályozás - Önszabályozással nem lehet a kívánt célt elérni, a végdátumot jogszabályban kell meghatározni EU szinten. - A vonatkozó szabályozás tervezetét az Európai Bizottság Belsı Piacok és Szolgáltatások Fıigazgatósága elkészítette és decemberében közzétette. - Jelenleg az Európai Tanács és Európai Parlement közötti szövegegyeztetések folynak a magyar EU elnökség égisze alatt. EPC SEPA modellek vs. Uniós szabályozás-tervezet - jogi, versenysemlegességi és fogyasztóvédelmi megfontolások - szakmai kézbıl jogalkotói kézbe - EPC szabványok lényegesen bıvebbek (integráció, átjárhatóság) - mini SEPA-k alakulhatnak ki - európai bankszakma évek óta az EPC SEPA modellek mentén halad - a SEPA kezdeményezés eredeti céljai sérülhetnek - felhasználók számára bizonytalanságot jelenthet - megjelentek a nemzeti érdekek (pld. kivezetendı termékek esetében) - technikai feltételek 28

29 European Payments Council Hasznos linkek European Commission SEPA Page European Central Bank Magyar SEPA Egyesület 29

30 Köszönöm figyelmüket! Szávai Zoltán Magyar SEPA Egyesület 30

31 Kétféle beszedés közötti fıbb eltérések alapkonstrukció Ha volt érvényes felhatalmazás, 8 héten belül feltétlen visszatérítés lehetséges. üzleti beszedés Ha volt érvényes felhatalmazás, a kötelezett nem igényelhet visszatérítést. 13 hónapon belüli visszatérítési jog, ha 13 hónapon belüli visszatérítési jog, ha a nem volt felhatalmazás. A kötelezett kötelezett szerint nem volt felhatalmazás. bankja a beszedı bankján behajthatja a A kötelezett bankja a beszedı bankjától visszatérítést. nem kérhet visszatérítést. A beszedı bankja a beszedıre terhelheti a kötelezett bankjának fizetett visszatérítést A kötelezett teljesítés elıtt a beszedést visszautasíthatja, bankja visszautasítást, vagy visszatérítést kezdeményez Nem értelmezhetı, visszatérítés legfeljebb a kötelezett és bankja között lehet. A kötelezett teljesítés elıtt a beszedést visszautasíthatja, bankja visszautasítást, vagy lehetıleg aznap visszatérítést kezdeményez, 31

32 Kétféle beszedés közötti fıbb eltérések alapkonstrukció Legkorábbi benyújtás D-14 naptári nap, Legkésıbbi benyújtás Elsı, ill. egyedi: D-5 munkanap További: D-2 munkanap AOS módosíthatja Visszinkasszó D+5 munkanapig Kötelezett bankja köteles a számlát (ha az lehetséges) a beszedéssel megterhelni. üzleti beszedés Legkorábbi benyújtás D-14 naptári nap, Legkésıbbi benyújtás: D-1 munkanap Visszinkasszó D+2 munkanapig Kötelezett bankja köteles a felhatalmazás adatokat a kötelezettel teljesítést megelızıen megerısíttetni. Kötelezett bankjának nem kell felhatalmazás adatot tárolni A kötelezett bankja a felhatalmazás adatait, és a kötelezett rendelkezéseit tárolja a következı beszedések ellenırzésének megkönnyítése érdekében., 32

33 Kétféle beszedés közötti fıbb eltérések alapkonstrukció Nem terjed ki a konstrukció a kötelezett bankjának felhatalmazás törlésére, módosítására vonatkozó értesítésére Minden számlatulajdonos lehet kötelezett Adatkészlet specifikuma: Konstrukcióazonosító =Core Refund bankközi üzenetek Üzleti beszedés A felhatalmazás törlésérıl a kötelezett bankját értesíteni kell. A banknak ezt szerzıdésben (üzletszabályzatban) kell kikötnie. Csak az a számlatulajdonos lehet kötelezett, amely kivonhatja magát a PSD visszatérítésre vonatkozó szabályai alól Adatkészlet specifikuma: Konstrukcióazonosító =B2B Refundra vonatkozó részek nagyrészt hiányoznak, 33

34 Az R-ek a kötelezett oldalán 8 héten belül az engedélyezettet (csak alap) 13 hónapon belül a nem engedélyezettet 5 (B2B: 2) napon belül Refusal letiltás Teljesítés elıtt Rejects visszautasítás teljesítés Return visszinkasszó Teljesítés után Refund visszatérítés Kötelezett Kötelezett bankja Jogosult bankja, elszámoló, v. kötelezett bankja Kötelezett bankja kötelezett kérésére, 34

35 Letiltás (Refusal) A kötelezett kérésére a teljesítés napja elıtt történhet bármilyen okból, ha a kötelezett arra kéri bankját, hogy a beszedésre ne fizessen. A letiltás szabályait a kötelezett bankja és a kötelezett közötti szerzıdés szabályozza. Ha a kötelezett bankja a bankközi teljesítést megelızı kérést elfogadja a letiltás a beszedés kötelezett bankja általi visszautasítását eredményezi., 35

36 Visszautasítás (Reject) A jogosult bankja, a CSM, vagy a kötelezett bankja által felismert technikai hiba, pl. érvénytelen formátum, hibás IBAN ellenırzıszám miatt. A kötelezett bankja minden résztvevı számára ésszerően elfogadható okból képtelen a beszedést teljesíteni. A kötelezett bankját visszautasításra kérte. A bank a megtagadott beszedéshez visszautasítást generál., 36

37 Visszautasítás (Reject) JOGOSULT KÖTELEZETT Nem terhelték meg a kötelezett számláját CSM Visszautasítás indoklással Visszautasítás indoklással Visszautasítás indoklással KÖTELEZETT BANKJA JOGOSULT BANKJA, 37

38 Visszinkasszó (Return) A kötelezett bankja kezdeményezi a szokásostól eltérıen teljesített beszedések kezelésére. A visszafizetésre legkésıbb 5 (B2B: 2) nappal a teljesítési napot követıen sort kell keríteni., 38

39 Visszinkasszó (Return) KÖTELEZETT JOGOSULT CSM Visszinkasszó információ Számla terhelése Visszinkasszó indoklással Visszinkasszó indoklással KÖTELEZETT BANKJA Visszinkasszó pénzügyi teljesítése JOGOSULT BANKJA, 39

40 Visszatérítés (Refund) A kötelezett kérésére történik a már teljesült beszedés visszafizetése érdekében. Amennyiben a vitatott beszedésre adott felhatalmazás érvényes, a mővelet engedélyezett mőveletnek minısül. A kérést a teljesítést követı nyolc héten belül el kell juttatni a kötelezett bankjához. Ha a szóban forgó beszedés mögött nincs érvényes felhatalmazás, a mőveletet nem engedélyezett mőveletnek kell tekinteni. A követelést a kötelezett bankjához kell eljuttatni a terhelés napját követı tizenhárom hónapon belül. A kötelezett bankjának meg kell kérnie a jogosult bankját, hogy igazolja a felhatalmazás meglétét, pl. küldje el az eredeti felhatalmazás másolatát., 40

41 Visszatérítés (Refund) 8 héten belül KÖTELEZETT JOGOSULT Visszafizetés kérés Számla jóváírása info a számlakivonaton CSM Visszatérítési kérelem Számla megterhelése Visszatérítési kérelem Visszatérítési kérelem KÖTELEZETT BANKJA Visszatérítés teljesítése JOGOSULT BANKJA, 41

42 Visszatérítés (Refund) 8 hét 13 hónap KÖTELEZETT JOGOSULT Helyesbítés kérés Jóváírás, vagy visszautasítás CSM Felhatalmazás másolat igénylése, visszaküldése Számla terhelése Felhatalmazás Másolat bekérés/küldés Felhatalmazás Másolat bekérés/küldés KÖTELEZETT BANKJA Visszafizetés BESZEDİ BANKJA teljesítése, 42

43 Az R-ek a beszedı oldalán Teljesítést megelızıen Revocation Visszavonás Request for Cancellation Törlési kérelem Teljesítés Két napon belül Reversal Visszautalás Beszedı saját bankjának Kedvezményezett bank CSM-nek Kedvezményezett vagy bankja, 43

44 Visszautalás (Reversal) A beszedı megállapítja, hogy a beszedést nem kellett volna végrehajtani. A visszautalást a beszedı az elszámolást és teljesítést követıen alkalmazhatja a kötelezett téves beszedés miatti - teljes összegő kártalanítására, a teljesítést követı 2 munkanapon belül. A visszautalást a beszedı bankja is kezdeményezheti ugyanezen okokból. A kötelezett bankjának nem szükséges semmilyen ellenırzést végeznie a megkapott tételeken. Csak teljes összegő visszautalás lehetséges. A visszautalás a beszedı bankjának választható szolgáltatása a beszedı részére., 44

45 KÖTELEZETT Visszautalás (Reversal) Számla újra-jóváírása teljes összegben számlakivonat információval CSM (elszámolási és teljesítési mechanizmus) Visszautalási megbízás JOGOSULT Számla újraterhelése teljes összegre Visszautalás Visszautalás KÖTELEZETT BANKJA Visszautalás teljesítése BESZEDİ BANKJA, 45

46 Visszavonás (Revocation) Beszedı kéri saját bankját a beszedés visszavonására a bankja általi teljesítésre történı elfogadást megelızıen. Ez a beszedı és bankja közötti kétoldalú megállapodás része, a konstrukció nem tér ki rá., 46

47 KÖTELEZETT JOGOSULT CSM (elszámolási és teljesítési mechanizmus) Visszavonási instrukció KÖTELEZETT BANKJA JOGOSULT BANKJA, 47

48 Törlési kérelem (Request for cancellation) A jogosult bankjának kérése a beszedés visszavonására a CSM általi teljesítésre elfogadást megelızıen. Ez a jogosult bankja és a CSM közötti kétoldalú szerzıdés része és a konstrukció erre nem terjed ki., 48

49 KÖTELEZETT Törlési kérelem (Request for cancellation) CSM (Elszámolási és teljesítési mechanizmus) JOGOSULT Törlési kérelem Törlési kérelem Törlési kérelem KÖTELEZETT BANKJA JOGOSULT BANKJA, 49

Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok

Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok bevezetésének státusza; önszabályozás vs. végdátum MSE & PSZÁF szakmai nap 2009. november 17. Szávai Zoltán

Részletesebben

Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a megvalósítást támogató eszközrendszer

Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a megvalósítást támogató eszközrendszer Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok; a megvalósítást támogató eszközrendszer MSE & PSZÁF szakmai nap 2009. december 10. Szávai Zoltán - 2009. december

Részletesebben

1)Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire.

1)Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire. A SEPA fizetési módok bevezetésének és a kapcsolódó intézkedések státusza az EU tagországokban 1)Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire. 2) A megvalósítást

Részletesebben

Alapvetı információk a SEPA-ról

Alapvetı információk a SEPA-ról Alapvetı információk a SEPA-ról 1)Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire. 2) A megvalósítást támogató eszközrendszer. 3) A fizetési instrumentumok

Részletesebben

a fizetési instrumentumok és azok bevezetésének státusza; SEPA vs. nemzeti fizetési módok.

a fizetési instrumentumok és azok bevezetésének státusza; SEPA vs. nemzeti fizetési módok. A SEPA létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok bevezetésének státusza; SEPA eszközrendszer; SEPA vs. nemzeti fizetési módok. MSE & PSZÁF szakmai fórum és sajtó beszélgetés 2009. november

Részletesebben

1)Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire.

1)Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire. A SEPA fizetési módok bevezetésének és a kapcsolódó intézkedések státusza az EU tagországokban 1)Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja, hatásai a pénzpiac szereplıire. 3) A megvalósítást

Részletesebben

SEPA fizetési módok: átutalás, beszedés, fizetési kártyák. Prágay István GIRO Zrt.

SEPA fizetési módok: átutalás, beszedés, fizetési kártyák. Prágay István GIRO Zrt. SEPA fizetési módok: átutalás, beszedés, fizetési kártyák Prágay István GIRO Zrt. EU szabályozás 924/2009/EK rendelet Azonos ár belföldi és EU tranzakciókért Határokon átnyúló euróban történı fizetések

Részletesebben

1.a... A klasszikus SEPA modellek bevezetésének jelenlegi helyzete.

1.a... A klasszikus SEPA modellek bevezetésének jelenlegi helyzete. SEPA körkép A SEPA fizetési módok bevezetésének és a kapcsolódó intézkedések státusza az EU tagországokban. 1.a.... A klasszikus SEPA modellek bevezetésének jelenlegi helyzete. 1.b.... A SEPA végdátum.

Részletesebben

1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 3) A SEPA irányítás lehetséges változási irányai.

1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 3) A SEPA irányítás lehetséges változási irányai. A SEPA végdátum szabályozás mérföldkövei és hatása az EU tagországokra; SEPA irányítás 1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 2) SCT, SDD és kártya migráció státusza. 3) A SEPA

Részletesebben

SDD beszedés. Rácz Zsolt. 2009. december 10

SDD beszedés. Rácz Zsolt. 2009. december 10 SDD beszedés Rácz Zsolt 2009. december 10 SDD háttere Nincs elızménye a nemzetközi fizetések körében A nemzeti konstrukciókat az ECBS mérte fel, erısen különbözı az egyes országok gyakorlata (CMF, DMF)

Részletesebben

SEPA típusú beszedés a forintfizetési forgalomban. Csoportos beszedés fizetési mód felváltása HDD-vel

SEPA típusú beszedés a forintfizetési forgalomban. Csoportos beszedés fizetési mód felváltása HDD-vel SEPA típusú beszedés a forintfizetési forgalomban Csoportos beszedés fizetési mód felváltása HDD-vel 1 Hogyan kerül a csizma az asztalra? 1997 óta a fizetési módok érdemben alig változtak A SEPA célja

Részletesebben

SDD beszedé dés Rácz Zsolt

SDD beszedé dés Rácz Zsolt SDD beszedés Rácz Zsolt SDD háttere Nincs előzménye a nemzetközi fizetések körében A nemzeti konstrukciókat az ECBS mérte fel, erősen különböző az egyes országok gyakorlata (CMF, DMF) Két konstrukció született:

Részletesebben

Mi a SEPA Az egységes Euró. célja, eszközrendszere és

Mi a SEPA Az egységes Euró. célja, eszközrendszere és Mi a SEPA Az egységes Euró Fizetési Övezet létrehozásának célja, eszközrendszere és jelenlegi státusza. MSE & PSZÁF szakmai fórum 2009. május 27. Szávai Zoltán - 2009. május 26. Agenda SEPA kezdeményezés

Részletesebben

Mit kell tudni a SEPA átutalásról?

Mit kell tudni a SEPA átutalásról? Mit kell tudni a SEPA átutalásról? Prágay István 2009. december 10 Átutalás fogalma EGY ÁTUTALÁS KÉT FONTOS MOZZANATBÓL ÁLL: 1. ÜZENET: Én fizetek neked X eurót, ilyen-olyan címen 2. PÉNZTRANSZFER: Egyik

Részletesebben

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban.

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban. SEPA Direct Debit és az e-sepa alkalmazásának lehetısége a belföldi fizetési forgalomban. SDD munkacsoport SDD paradoxon Az SDD alapkonstrukció többet nyújt a fizetı félnek, az SDD sokkal kényelmesebb

Részletesebben

SEPA átutalá lás Prágay István

SEPA átutalá lás Prágay István SEPA átutalás t Prágay István Előzmények Hagyományos nemzetközi átutalás 97/5/EK irányelv és 2560/2001 rendelet alapján történő átutalás Első EPC lépés: Credeuro ICP Második EPC lépés: SCT Arésztvevők

Részletesebben

SEPA szabványok a belföldi fizetési

SEPA szabványok a belföldi fizetési SEPA szabványok a belföldi fizetési forgalomban SEPA szakmai nap PSZÁF munkatársak részére 2011. május 5. Prágay István Fı témák A SEPA szabványnak megfelelı belföldi átutalás napközbeni elszámolása az

Részletesebben

Áttekintés. SEPA műveletek bankközi elszámolása és. SEPA átutalás fizetési mód

Áttekintés. SEPA műveletek bankközi elszámolása és. SEPA átutalás fizetési mód SEPA fizetési i módok Rácz Zsolt Prágay István Áttekintés SEPA műveletek bankközi elszámolása és teljesítése SEPA átutalás fizetési mód E-fizetés, vagy e-átutalás SEPA beszedés fizetési módok Alapkonstrukció

Részletesebben

1) Létrehozásának célja, története, az EPC és a működő fizetési módok

1) Létrehozásának célja, története, az EPC és a működő fizetési módok Single EURO Payment Area 1) Létrehozásának célja, története, az EPC és a működő fizetési módok 2) A végdátum szabályozás fontosabb elemei, előírások az euró zónában és azon kívül 3) SCT, SDD migrációs

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A vállalatok felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a vállalatok szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó bankok eloszlása SCT Austria

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A KKV-k felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a KKV-k szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó országok %-os eloszlása Forrás: EPC

Részletesebben

A SEPA fizetési módok bevezetését és alkalmazását támogató szabályozó eszközök

A SEPA fizetési módok bevezetését és alkalmazását támogató szabályozó eszközök A SEPA fizetési módok bevezetését és alkalmazását támogató szabályozó eszközök dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport 2010. november 24. Hatások a magyar pénzforgalomban, gyakorlati

Részletesebben

A SEPA fizetésekre történı felkészülés

A SEPA fizetésekre történı felkészülés A SEPA fizetésekre történı felkészülés Feladatok az euró bevezetése elıtt és után, üzleti, technikai és kommunikációs szempontból Koren Andrásné Igazgató OTP Bank Nyrt Bevezetı Az OTP Bank Magyarország

Részletesebben

SEPA szabványok. Prágay István

SEPA szabványok. Prágay István SEPA szabványok Prágay István Áttekintés SEPA adatmodell, ISO20022 formátum, SEPA adattartalom, Megbízások címzése, Átutalások újdonságai, SEPA beszedés, felhatalmazások elfogadása és érvényessége, Ügyfél

Részletesebben

SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban. HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat Prágay István 2011. november 17.

SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban. HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat Prágay István 2011. november 17. SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat Prágay István 2011. november 17. Miért SEPA klón? A SEPA a lisszaboni szerzıdés szellemében indult útjára: legyen Európa

Részletesebben

SEPA szabvány a napközbeni többszöri. A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24.

SEPA szabvány a napközbeni többszöri. A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24. SEPA szabvány a napközbeni többszöri elszámolásban A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24. Ahogy elkezdıdött. 2005-ben merült fel a napközbeni elszámolás gondolata MNB tanulmány,

Részletesebben

A SEPA-hoz kapcsolódó magyar szabályozási sajátosságok és ezek hatása a kkv-k bankolására

A SEPA-hoz kapcsolódó magyar szabályozási sajátosságok és ezek hatása a kkv-k bankolására A SEPA-hoz kapcsolódó magyar szabályozási sajátosságok és ezek hatása a kkv-k bankolására dr. Kotulyák Éva A Magyar SEPA Egyesület Jogi munkacsoport vezetıje, MKB Bank Zrt. jogtanácsos 2012.05.31. 1 TÉMAKÖRÖK

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Mire jó az e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az (e-mandate) 3. Az (e-payment) 4. Az (m-payment)

Részletesebben

A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében

A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében 2013.05.09. 1 A Magyar SEPA Egyesületről o Az MSE létrejötte o Az MSE céljai, a SEPA előnyei o A Magyar SEPA Egyesület tagjai

Részletesebben

Jogi változások, tapasztalatok, feladatok a magyar pénzforgalom SEPA vonatkozásaiban

Jogi változások, tapasztalatok, feladatok a magyar pénzforgalom SEPA vonatkozásaiban Jogi változások, tapasztalatok, feladatok a magyar pénzforgalom SEPA vonatkozásaiban dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport 2011. november 17. TÉMAKÖRÖK 1. Aktuális szabályozás

Részletesebben

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése)

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Előadó: Dávid Sándor pénzforgalmi szakreferens Hitelintézetek felügyeleti főosztálya Budapest, 2013. május 15. Pénzforgalom

Részletesebben

E-számlák kifizetésének lehetıségei. Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8.

E-számlák kifizetésének lehetıségei. Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8. E-számlák kifizetésének lehetıségei Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8. Áttekintés 1. Számlafizetési módszerek 2. ISO 20022 UNIFI szabvány és alkalmazási területei 3. SCT és

Részletesebben

A SEPA megvalósítását és mőködését támogató szabályozó eszközök

A SEPA megvalósítását és mőködését támogató szabályozó eszközök A SEPA megvalósítását és mőködését támogató szabályozó eszközök dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport 2011. május 05. TÉMAKÖRÖK 1. A szabályozás és a szabályozók jellemzıi 2.

Részletesebben

SEPA szabványok a belföldi fizetési

SEPA szabványok a belföldi fizetési SEPA szabványok a belföldi fizetési forgalomban KKV fórum 2012-05-31 Prágay István (GIRO Zrt.) Áttekintés SEPA szabványra épülı belföldi átutalás napközbeni elszámolása az országos projekt indításának

Részletesebben

SEPA, az egységes euro pénzforgalmi térség. Dávid Sándor Vezető fizetési rendszer szakértő Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás november 25.

SEPA, az egységes euro pénzforgalmi térség. Dávid Sándor Vezető fizetési rendszer szakértő Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás november 25. SEPA, az egységes euro pénzforgalmi térség Dávid Sándor Vezető fizetési rendszer szakértő Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás 2008. november 25. Tartalom Történelmi visszatekintés, problémák azonosítása,

Részletesebben

SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban. HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat 2012. február 21.

SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban. HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat 2012. február 21. SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat 2012. február 21. Áttekintés 1. Fizetési forgalom átfogó fejlesztése 2. Napközbeni átutalás 3. UNIFI 4. Üzenetek az

Részletesebben

SEPA szabványok a belföldi fizetési

SEPA szabványok a belföldi fizetési SEPA szabványok a belföldi fizetési forgalomban A SEPA aktualitásai a vállalati szféra számára 2011. május 24. Prágay István Fı témák A SEPA szabványnak megfelelı belföldi átutalás és a nappali elszámolás

Részletesebben

CÉL ÉS JELLEG PROBLÉMAFELVETİ ÁTTEKINTÉS

CÉL ÉS JELLEG PROBLÉMAFELVETİ ÁTTEKINTÉS A SEPA-FIZETÉSI MÓDOK BEVEZETÉSÉT TÁMOGATÓ SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport 2009. november 17. 1 CÉL ÉS JELLEG PROBLÉMAFELVETİ ÁTTEKINTÉS Kiindulás A

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

A SEPA megvalósítását támogató szabályozói háttér

A SEPA megvalósítását támogató szabályozói háttér A SEPA megvalósítását támogató szabályozói háttér dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport 2013. május 09. TÉMAKÖRÖK 1. Aktuális szabályozás módszer és tartalom 2. Aktuális gyakorlati

Részletesebben

A SEPA és a magyarországi pénzforgalmi rendszer

A SEPA és a magyarországi pénzforgalmi rendszer A SEPA és a magyarországi pénzforgalmi rendszer Kiss Gábor A Magyar SEPA Egyesület Elnöke, UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyvezetı Igazgató (A SEPA már a spájzban van...) 1 A kezdetek... 2002 Mi, az európai

Részletesebben

SEPA belföldön, és a napközbeni GIRO

SEPA belföldön, és a napközbeni GIRO SEPA belföldön, és a napközbeni GIRO elszámolás 2009. november 17. Prágay István GIRO Zrt. Áttekintés SEPA program helyzete SEPA fizetési módok, szabványok belföldi bevezetésének értelme Napközbeni elszámolás

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Quo Vadis e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az 3. Az 4. : egy másik történet 5. Röviden

Részletesebben

CÉL ÉS JELLEG PROBLÉMAFELVETİ ÁTTEKINTÉS

CÉL ÉS JELLEG PROBLÉMAFELVETİ ÁTTEKINTÉS A PSD IMPLEMENTÁLÁSA a magyar jogrendbe (Pénzforgalmi tv., MNB r., SEPA Rulebooks) dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport 2009. december 10. 1 CÉL ÉS JELLEG PROBLÉMAFELVETİ ÁTTEKINTÉS

Részletesebben

SEPA a gyakorlatban 2011.november 17.

SEPA a gyakorlatban 2011.november 17. SEPA a gyakorlatban 2011.november 17. Bodnár Judit, K&H Bank Zrt Reichardt Ibolya, Erste Bank Zrt Cél : SEPA a gyakorlatban Két eltérı üzemelési környezető bank tapasztalatainak bemutatása Résztvevık bevonása

Részletesebben

A MAGYAR SEPA EGYESÜLET tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében

A MAGYAR SEPA EGYESÜLET tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében A MAGYAR SEPA EGYESÜLET tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében Kiss Gábor A Magyar SEPA Egyesület Elnöke UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyvezetı Igazgató PSZÁF szakmai nap 2011.05.05. 1 Tartalom

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Nemzeti S PA Terve. 2010. március 2.0 verzió

MAGYARORSZÁG. Nemzeti S PA Terve. 2010. március 2.0 verzió MAGYARORSZÁG Nemzeti S PA Terve 2010. március 2.0 verzió Tartalomjegyzék I. BEVEZETİ A SEPA KEZDEMÉNYEZÉS... 3 1. A SEPA CÉLJAI... 3 2. A MEGVALÓSÍTÁS FİBB ESZKÖZEI. 4 3. BEVEZETÉSI ÜTEMTERV.. 6 4. ELVÁRÁSOK

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN

A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN Tartalom A KÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN Németh Gábor Controlling és statisztikai főosztály főosztályvezető GIRO Zrt. 2 A számlapénzben történő fizetések lebonyolításához központi ekre van szükség. Bilaterális

Részletesebben

TÉMAKÖRÖK. 1. Aktuális szabályozás módszer és tartalom. pénzforgalomban a vállalkozások számára. 3. Aktuális gyakorlati feladatok, kérdések, problémák

TÉMAKÖRÖK. 1. Aktuális szabályozás módszer és tartalom. pénzforgalomban a vállalkozások számára. 3. Aktuális gyakorlati feladatok, kérdések, problémák A SEPA és a hozzá kapcsolódó szabályozási háttér és ezek hatása a vállalati pénzforgalomra dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport 2011. május 24. TÉMAKÖRÖK 1. Aktuális szabályozás

Részletesebben

szabályozási kérdések

szabályozási kérdések A SEPA-hoz kapcsolódó szabályozási kérdések dr. Kotulyák Éva jogtanácsos 2009. május 13. A SEPA-szabályok és a PSD bevezetése = az elmúlt évtizedek legnagyobb pénzforgalmi változása Magyarországon (ahogyan

Részletesebben

SEPA kártya a chip migráció státusza, a SEPA megfeleltetés egyes elvárásai november 17. Haraszti Zsuzsanna

SEPA kártya a chip migráció státusza, a SEPA megfeleltetés egyes elvárásai november 17. Haraszti Zsuzsanna SEPA kártya a chip migráció státusza, a SEPA megfeleltetés egyes elvárásai 2009. november 17. Haraszti Zsuzsanna Kártyaterület mérföldkövei és fontos határidık 2006. március 8. SEPA Cards Framework, Version

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

A SEPA és Magyarország

A SEPA és Magyarország A SEPA és Magyarország kapcsolata (A SEPA már a spájzban van...) Kiss Gábor A Magyar SEPA Egyesület Elnöke, UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyvezetı Igazgató 1 A kezdetek... 2002 Mi, az európai bankok és

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Felgyorsult forint átutalások: Gyakori kérdések és definíciók

Felgyorsult forint átutalások: Gyakori kérdések és definíciók Felgyorsult forint átutalások: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1. A napközbeni átutalás lényege, előnye, hatóköre... 3 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése?... 3 1.2. Milyen előnyöket

Részletesebben

SEPA fizetési módok. forint pénzforgalomban. A SEPA átállás munkacsoport május 27. Gergely András

SEPA fizetési módok. forint pénzforgalomban. A SEPA átállás munkacsoport május 27. Gergely András SEPA fizetési módok alkalmazásának lehetősége a forint pénzforgalomban A SEPA átállás munkacsoport 2009. május 27. Gergely András A hatástanulmány fő kérdései: Érdemes-e vállalkozni a SEPA fizetési módok

Részletesebben

SEPA fizetésekhez. Prágay István

SEPA fizetésekhez. Prágay István SEPA fizetésekhez kapcsolódó klíring és kiegyenlítési mechanizmus Prágay István Dokumentumok EPC170-05 PE-ACH/CSM Framework EPC146-06 Resolution: Reachability... EPC248-07 SEPA CSM market practices EACHA

Részletesebben

A SEPA. jogtanácsos 2009. május 27.

A SEPA. jogtanácsos 2009. május 27. A SEPA megvalósítását át támogatótó szabályozási háttér dr. Kotulyák Éva jogtanácsos 2009. május 27. 2009. november 01. A SEPA-szabályok és a PSD bevezetése = az elmúlt évtizedek legnagyobb pénzforgalmi

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

SEPA fizetési módok. forint pénzforgalomban. A SEPA átállás munkacsoport. 2009. május.13. Cseh Béláné

SEPA fizetési módok. forint pénzforgalomban. A SEPA átállás munkacsoport. 2009. május.13. Cseh Béláné SEPA fizetési módok alkalmazásának á lehetősége ő a forint pénzforgalomban A SEPA átállás munkacsoport 2009. május.13. Cseh Béláné A hatástanulmány fő kérdései: Érdemes-e vállalkozni a SEPA fizetési módok

Részletesebben

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENİ)

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENİ) 1. Sz. melléklet a Hanwha Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzatához HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRİL hatályos: 2013. február 07. közzétéve: 2012. december 06. Munkanap kezdı

Részletesebben

Internet Bank használati útmutató

Internet Bank használati útmutató Internet Bank használati útmutató Miután az Internet Bank használatára leadták igénylésüket, E-mailben illetve SMS-en fogjuk megkeresni Önt. E-mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben

Részletesebben

SEPA fizetési módok. 2009. Május 13.

SEPA fizetési módok. 2009. Május 13. SEPA fizetési módok SEPA kártya 2009. Május 13. Haraszti Zsuzsannasanna Kártyaterület mérföldkövei és fontos határidők 2006. március 8. SEPA Cards Framework, Version 2.0. elfogadása 2007. január 31. Cards

Részletesebben

Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára

Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára 3.0 változat, 2012. február Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára 1 Minden, amit a SEPA-ról tudni kell Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon

Részletesebben

tevékenysége, avagy a SEPA Magyarországon A Magyar SEPA Egyesület Elnöke,

tevékenysége, avagy a SEPA Magyarországon A Magyar SEPA Egyesület Elnöke, A Magyar SEPA Egyesület tevékenysége, avagy a SEPA Magyarországon (A SEPA már a spájzban van...) Kiss Gábor A Magyar SEPA Egyesület Elnöke, Ügyvezetı Igazgató UniCredit Bank Hungary Zrt. 1 TARTALOM o A

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Napközbeni elszámolás kommunikáció tervezet vállalatoknak

Napközbeni elszámolás kommunikáció tervezet vállalatoknak Napközbeni elszámolás kommunikáció tervezet vállalatoknak Tisztelt Ügyfelünk! Az Ön számára két kedvező változás várható 2012. július 2-ától a pénzforgalomban. Az egyik változás az, hogy felgyorsul azon

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Nemzeti S PA Terve. 2013. április 3.0 verzió

MAGYARORSZÁG. Nemzeti S PA Terve. 2013. április 3.0 verzió MAGYARORSZÁG Nemzeti S PA Terve 2013. április 3.0 verzió Tartalomjegyzék Előszó az új változathoz... 3 Magyarország Nemzeti SEPA Terve... 4 I. Háttér A SEPA kezdeményezés... 5 1. A SEPA céljai... 5 2.

Részletesebben

Diák számlacsomag (14 18 év)

Diák számlacsomag (14 18 év) 1.) Diák számla 46 /2012. sz. H I R D E T M É N Y Diák számlacsomag (14 18 év) Esedékesség Számlavezetési díj 0.- Számlanyitás díja díjmentes számla nyitáskor Számlanyitáskor elhelyezendő összeg Nincs

Részletesebben

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-tıl I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00%

Részletesebben

Az IG2 hatása a vállalatok pénzügyeire. Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft.

Az IG2 hatása a vállalatok pénzügyeire. Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. Az IG2 hatása a vállalatok pénzügyeire Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. Az IG2 hatása a vállalatok pénzügyeire Egy kis visszatekintés... ViCA: innovatív személyi hitelesítő alkalmazás

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentıs elınyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követıen egy munkanappal

Részletesebben

Utolsó frissítés: 2012. február

Utolsó frissítés: 2012. február Utolsó frissítés: 2012. február Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók/2012.02.06 Célközönség: mindenki, aki a téma iránt érdeklıdik, tehát magán személy, vállalati szakember, média, de akár

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

F R F FIZETÉSI RENDSZER FÓRUM

F R F FIZETÉSI RENDSZER FÓRUM F R F FIZETÉSI RENDSZER FÓRUM A SEPA beszedés alapkonstrukció és a magyarországi csoportos beszedés fizetési módok összehasonlítása ( gap analízis) 2008. 1.1 változat 1 Előszó A SEPA Direct Debit új pán-európai

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Napon belüli elszámolás bevezetése az informatikai belső ellenőr szemével

Napon belüli elszámolás bevezetése az informatikai belső ellenőr szemével Napon belüli elszámolás bevezetése az informatikai belső ellenőr szemével Kovács Vilmos Levente Simplexion Informatikai Kft kovacs.vilmos@simplexion.hu +36-20/951-11-49 Belföldi elszámolási rendszerek

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Elektronikus fizetés megvalósítása

Elektronikus fizetés megvalósítása Elektronikus fizetés megvalósítása A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1 MIRİL LESZ SZÓ A projekt környezete, célcsoportjai,

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRİL

HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRİL megbízások átvétele tárgynapi (T) feldolgozásra 1. Sz. melléklet a Hanwha Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzatához HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRİL hatályos: 2012. július

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

SZ-31/2014. sz. Hirdetmény

SZ-31/2014. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Törzsbetét összege 2.000,- Ft 400,- Ft - Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320,- Ft 2.000,- Ft 0,17% + 100,- Ft +0,3%

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉS DÍJTÉTELEI FOGYASZTÓK RÉSZÉRE 2015. október 20-tól

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉS DÍJTÉTELEI FOGYASZTÓK RÉSZÉRE 2015. október 20-tól 1. PÉNZFORGALMI FORINT SZÁMLA FOGYASZTÓK Takarék számlabetét, lekötött számla és értékpapír forgalomról kiadott igazolás (több évre visszamenőleg) 0,1 %, min. 320 Ft 0,8 %, min.160 Ft 0,11 %, min. 320

Részletesebben

Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára

Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára 2.0. változat, 2009. szeptember Az egységes euró fizetési övezetrôl Tájékoztató a lakossági ügyfelek számára Minden, amit a SEPA-ról tudni kell EPC KIADVÁNYOK Brossúrák* Making SEPA a Reality The Definitive

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA

LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA Törzsbetét Számlavezetés díja/hó Azonnali EUR-utalás felára konverzió nélkül EGT tagállamba (benyújtási határidő: 11:00!) Lakossági devizaszámla Számlavezetés költségei 5.000 Ft-nak

Részletesebben

SZ-40/2014. sz. Hirdetmény

SZ-40/2014. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok 2.000,- Ft 400,- Ft - Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320,- Ft 2.000,- Ft fogadása 0,17% + 100,- Ft +0,3% Rendszeres

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA Vállalkozói/Önkormányzati devizaszámla Számlavezetés költségei Számlanyitás Számlavezetés díja/hó 10,8 EUR / hó / számla 18 CHF / hó / számla 8,4 GBP / hó / számla

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Korszerűbbé váló bankátutalások

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Korszerűbbé váló bankátutalások SAJTÓKÖZLEMÉNY Korszerűbbé váló bankátutalások Az egész gazdaság nyerhet az átállással Budapest, 2009. április 9. Új irányt vehet a magyar pénzforgalom, amivel az egész gazdaság (de különösen a nagyvállalati

Részletesebben

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 3.0 változat, 2012. február Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 1 Minden, amit a SEPA-ról tudni kell Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1.sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A) Vállalati Kondíciók A Sopron Bank Zrt. vállalkozások forint- és devizaszámlája, és az egyéb szolgáltatások

Részletesebben