BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Iktatószám: 18-6/2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testületének március 16-án (hétfőn) órakor, a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal I. em sz. irodájában megtartott üléséről Jelen vannak: Jelen vannak továbbá: Buskó András elnök, Puskás Róbert Zoltán elnökhelyettes, Olejnik Marek képviselő dr. György Bence jegyzői referens Csapó Krisztina pénzügyi és számviteli ügyintéző Buskó András: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy jelen van a képviselő-testület 3 tagja, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Buskó András: szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot: 1./ SZMSZ elfogadása (írásbeli előterjesztés) 2./ Döntés a nemzetiségi pályázaton való részvételről (szóbeli előterjesztés) 3./ A működési és feladatalapú támogatások felhasználásának feltételrendszere 2015-től (szóbeli előterjesztés) 4./ Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés) 5./ Egyebek (szóbeli előterjesztés) Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 1/27

2 19/2015. (III. 16.) LNÖ határozata 1./ SZMSZ elfogadása (írásbeli előterjesztés) 2./ Döntés a nemzetiségi pályázaton való részvételről (szóbeli előterjesztés) 3./ A működési és feladatalapú támogatások felhasználásának feltételrendszere 2015-től (szóbeli előterjesztés) 4./ Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés) 5./ Egyebek (szóbeli előterjesztés) 1./ SZMSZ elfogadása (írásbeli előterjesztés) Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a törvény előírja, hogy a szervezeti és működési szabályzatot három hónapon belül módosítani szükséges. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában nyert felhatalmazás alapján a nemzetiségi szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatát megtette, és a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jegyzői Iroda által előkészített Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról határozatot kell hozni. Az írásbeli előterjesztés megküldésre került az alábbiak szerint: ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 42/2010. ( ) határozatával elfogadott és a 24/2011. ( ) határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának visszavonása, valamint az új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása. Készítette: Buskó András, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2/27

3 Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 113. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján elkészült a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az új Szervezeti és Működési Szabályzata, melynek megalkotása önkormányzatunk szabályos működése érdekében vált szükségessé. A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: I. Határozati javaslat Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete által meghozott 42/2010. ( ) számú határozatot, valamint a 24/2011. ( ) számú határozatot visszavonja és ezzel hatályon kívül helyezi a régi Szervezeti és Működési Szabályzatát. II. Határozati javaslat 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy megalkotja a határozat mellékletét képező új Szervezeti és Működési Szabályzatát. 2. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, március 5. Buskó András elnök Az előterjesztés mellékletei: 1. számú melléklet: Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzat - tervezete és annak mellékletei 3/27

4 Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott 42/2010. ( ) határozatával elfogadott és a 24/2011. ( ) számú határozatot visszavonja és ezzel hatályon kívül helyezi a régi Szervezeti és Működési Szabályzatát. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 20/2015. (III. 16.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott 42/2010. ( ) számú határozatot, valamint a 24/2011. ( ) számú határozatot visszavonja és ezzel hatályon kívül helyezi a régi Szervezeti és Működési Szabályzatát. Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, mely szerint a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat megalkotja a határozat mellékletét képező új Szervezeti és Működési Szabályzatát. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 21/2015. (III. 16.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy megalkotja a határozat mellékletét képező új Szervezeti és Működési Szabályzatát. 2. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. 4/27

5 2./ Döntés a nemzetiségi pályázaton való részvételről (szóbeli előterjesztés) Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Alpolgármestere 49/2015/ számú Javaslat pályázat kiírására nemzetiségi önkormányzatok részére elnevezésű előterjesztése tartalmazza a pályázat részletes feltételeit. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a következő témákra nyújtja be pályázatát: a nemzetiségi hagyományok megőrzése, folytatása érdekében önszerveződő közösségek és nemzetiségi osztályok diákjai tanórán kívüli tevékenységének támogatása, művészeti, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, a nemzetiségek nemzeti ünnepeinek, történelmük jelentősebb évfordulóinak megünneplése, kapcsolattartó rendezvények szervezése, lebonyolítása más, hazai települések nemzetiségével, az anyanyelvet beszélő országgal, országokkal. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat május március 31. közötti pályázatát a 1. sz. táblázat részletezi. A pályázat célja: május 1-jétől május 31-ig tartó pályázat: A már korábban megkezdett programok folytatása. A pályázatban szereplő programok (nemzetiségi ünnepek, kulturális programok, támogatások stb.) megvalósításához továbbra is a Magyar-Lengyel Baráti Kör nyújt támogatást. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete által évben kiírásra kerülő, május március 31. közötti időszakra vonatkozó pályázat keretében a Budapest Főváros, XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi előirányzati javaslatot teszi: 5/27

6 2015. május május 31. közötti időszakra vonatkozó pályázati igény 1. táblázat TÉMA 1. Művészeti, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása Ebből: - Magyar-Lengyel Baráti Kör támogatása: Karácsony, Farsang, Húsvét, egyéb programok - A hagyományos Andrzejki ünnepség megrendezése a Magyar-Lengyel Baráti Kör és a Diadal úti Általános Iskola közreműködésével, a Krosnói járás egyik művészeti csoportjának részvételével Kért összeg (Ft) Diadal úti Általános Iskola lengyel művészeti programjainak támogatása, a művészeti csoport vendégszereplése a Krosnói járásban megrendezésre kerülő aratóünnepen 2. A nemzetiségek nemzeti ünnepeik, történelmük jelentősebb évfordulóinak megünneplése Péceli út 228. sz. Lengyel-kegyoszlop környezetének virágosítása Wysocki Lengyel Hagyományőrző Légió támogatása Javasolt összeg (Ft) Megjegyzés A Csekovszky Árpád Művelődési házban működő civil szervezet támogatása. A Krosnói Járás művészeti csoportjainak fellépése. Anyagbeszerzés, a kellékek kiegészítése, pótlása A művészeti csoport vendégszereplése a Krosnói járásban megrendezésre kerülő aratóünnepen A Budapest Főváros XVII. kerület, Péceli út 228. sz. alatt lévő Lengyel-kegyoszlop környezetének rendezése. A március 15-i rendezvény ünnepi díszőrségét adó lengyel szervezet támogatása (egyenruha, felszerelés) - Részvétel a Rákosmenti Rendvédelmi Napok rendezvényen: Magyar Honvédvadász Hagyományőrző és Sport Szakcsoport katonai hagyományőrző bemutatója az 1848/49-es szabadságharc idejéből: kiállítás, bemutató, állótábor berendezése 3. Kapcsolattartó rendezvények szervezése, lebonyolítása, más, hazai települések nemzetiségeivel, az anyanyelvet beszélő országgal, országokkal Összesen: Rákosmente Önkormányzata június között kívánja megrendezni a IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat a korábbi években megszokott helyszínen, feltételekkel. Krosnói Járással való kulturális kapcsolat, az Önkormányzat partnerkapcsoltán túlmenő programok támogatása. Magyar-Lengyel Baráti Kör őszi Tokaj-hegyaljai programjának támogatása 6/27

7 Pályázati előirányzatok felhasználása: A támogatási összeg célirányos felhasználására a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testületének határozata alapján, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármestere engedélyével kerülhet sor. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a pályázatban szereplő programok megvalósulása során azok támogatásához egyéb, más forrásból származó hozzájárulások felhasználását is tervezi: Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat saját forrása (általános működési támogatás illetve feladatalapú állami támogatás); Más anyagi hozzájárulásokból (pl. Magyar-Lengyel Baráti Kör, Diadal úti Általános iskola) A pályázat készítésénél figyelembe vett tényezők: május 1-jétől március 31-ig tartó pályázat pályázott összege: Ft Buskó András: felteszi szavazásra a javaslatot, miszerint Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata felé, amennyiben Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki a évben a nemzetiségi önkormányzatok részére. Felkéri elnökét, hogy az elkészített pályázatot nyújtsa be a Testület nevében. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 22/2015. (III. 16.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata felé, amennyiben Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki a évben a nemzetiségi önkormányzatok részére. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat testülete felkéri elnökét, hogy az elkészített pályázatot nyújtsa be a Testület nevében., a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban meghatározott időpont 7/27

8 3./ A működési és feladatalapú támogatások felhasználásának feltételrendszere 2015-től (szóbeli előterjesztés) Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatalának Főigazgatója BPB/004/ /2015. számú levelében tájékoztatta a kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) tájékoztató anyagáról a január 1-től hatályos működési és feladatalapú támogatások felhasználásával kapcsolatban, mely szerint: A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Ntr.) módosult január 1-től új előírásokat kell követni a támogatások folyósítása, felhasználása és elszámolása tekintetében. Az Ntr. 6.. (2) bekezdésének megfelelően a támogató a feladatalapú támogatást támogatási előlegként két egyenlő részletben folyósítja, a költségvetési év április 15-éig és augusztus 15-éig. Korábban a támogató egy összegben folyósította a feladatalapú támogatást. A december 31-ig hatályos szabályozás szerint a feladatarányos támogatásnak a nemzetiségi önkormányzat által a költségvetési évben fel nem használt része a költségvetési évet követő év június 30-áig kötelezettségvállalással volt terhelhető az Ntr. 6.. (3) bekezdése alapján, vagyis 2014-ben megállapított támogatás még június 30-ig kötelezettségvállalással terhelhető. Csapó Krisztina: működési támogatásra Ft-ot kapott a Lengyel Nemzetiségi önkormányzat. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Ntr.) módosult január 1-től új előírásokat kell követni a támogatások folyósítása, felhasználása és elszámolása tekintetében. Az Ntr. 6.. (2) bekezdésének megfelelően a támogató a feladatalapú támogatást támogatási előlegként két egyenlő részletben folyósítja, a költségvetési év április 15-éig és augusztus 15-éig. Korábban a támogató egy összegben folyósította a feladatalapú támogatást. Buskó András: kéri a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi és Számviteli Csoportját a 2014-ben megállapított támogatás június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó maradványösszeg meghatározására. Kéri továbbá a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit, hogy határozzák meg a Budapest Főváros XVII. kerületi lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3/2015. (II. 2.) LNÖ határozatával elfogadott évi Munkaterve alapján a kötelezettségvállalással terhelt feladatokat. A Budapest Főváros Kormányhivatalának Főigazgatója BPB/004/ /2015. számú levelében közli továbbá, hogy: A január 1-jétől hatályos Ntr. 1.. (4) bekezdése szerint a működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-ig, a feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30-ig használható fel, amely szabályt először a évi feladatarányos támogatásra kell alkalmazni. 8/27

9 Buskó András: kéri a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi és Számviteli Csoportját, hogy adjon tájékoztatást, illetve pontosítsa az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a működési költségvetési támogatás előirányzataira vonatkozóan (mire lehet felhasználni, ez hogy szerepel a költségvetésben). A Budapest Főváros Kormányhivatalának Főigazgatója BPB/004/ /2015. számú levelében közli továbbá, hogy: január 1-jétől a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatása is egyértelműen költségvetési támogatásnak minősül, ezért alkalmazni kell rá az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) költségvetési támogatásról szóló VI. fejezetét. Az Áht szerint a kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ennek megfelelően az Ntr. is kimondja az 1.. (5) bekezdésében, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatnak a feladatarányos támogatás felhasználásáról beszámolót nyújt be a támogató részére. Buskó András: a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint: működési költségvetési támogatás és feladatalapú költségvetési támogatás nyújtható a jogszabályban megfogalmazott feltételek szerint. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr) 93. (3) bekezdése szerint a beszámolóhoz csatolni kell a százezer forint értékhatárt meghaladó számlák másolatát. Az Áht. 53/A.. (2) bekezdése szerint a költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a Kormány rendeletben meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A feladatarányos támogatás felhasználásának és az erről történő beszámolásnak a részletes szabályait a támogató által kiadott támogatói okirat fogja tartalmazni az Ntr. 3.. (2) bekezdésének és a 6.. (1) bekezdésének megfelelően. A támogatói okiratot a támogató a kormányzati portálon teszi közzé. Buskó András: kéri a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi és Számviteli Csoportját, illetve a megjelent képviselőket a jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartására. 9/27

10 4./ Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (szóbeli előterjesztés) február 7. LENGYEL BÁL - BAL POLSKI Az Országos Lengyel Önkormányzat szervezésében február 7-én, a Hotel Hungáriában a "Kwarta Czyste'y" együttes zenéje mellett került sor az idei Lengyel Bálra. Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete és Rónayné Słaba Ewa, az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket. A rendezvényen megjelent Buskó András, a Budapest főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is. Buskó András: előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint: Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a február 7-én, a "Hotel Hungária" szálloda báltermében megrendezésre került Lengyel Bálról szóló elnöki beszámolót elfogadja. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 23/2015. (III. 16.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy február 7-én, a "Hotel Hungária" szálloda báltermében megrendezésre került Lengyel Bálról szóló elnöki beszámolót elfogadja. 10/27

11 Február Óbudai Társaskör Február 20-án Wesołowski Korinna, Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felvezetőjével indult útjára az a hiánypótló kulturális-intellektuális kezdeményezés, mely Lengyel Szalon név alatt azon polgárok megszólítását tűzte zászlajára, akik testi feltöltődés helyett a szellemi épülés mellett tették le voksukat. Az első rendezvényen Trojan Tünde előadóművész, Szilasi Alex zongoraművész és a Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület tagjainak (Müller Péter, Tóth Viktor, Nagy Emil) részvételével az I. világháború szörnyűségeit egy hétköznapi család mindennapi életén keresztül ismerhetjük meg. Trojan Tünde megfogalmazása alapján, Az előadás naplórészletek, valamint Gyóni Géza przemysli erődben írt versei alapján készült, és a szövegen kívül vetített képekkel és élő zenével igyekszik felidézni az I. világháború tragédiáját. A Nagy Háborúban nemcsak a katonák, hanem a civil lakosság is rengeteget szenvedett, de a túlélési ösztön szinte mindig felülkerekedett a borzalmakon. Az... izzó gránát-vulkán közepén... előadás olyan magas szinten kivitelezett előadóművészet, mely - az előadók szabad idejének függvényében - méltán szerepelhetne az ország bármely pontján, minden lengyel és nem lengyel, de minőségi szórakozást igénylő közössége előtt. A programon részt vett Buskó András, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is. Buskó András: előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint: Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a február 20-án, az Óbudai Társaskörben megrendezésre került Lengyel Bálról szóló elnöki beszámolót elfogadja. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 24/2015. (III. 16.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy február 20-án, az Óbudai Társaskörben megrendezésre került Lengyel Bálról szóló elnöki beszámolót elfogadja. 11/27

12 2015. február 27. Lengyel Bál a Csekóban február 27-én, a Csekovszky Árpád Művelődési Házban került sor a Magyar-Lengyel Baráti Kör farsangi báljára, melyen a PICNIC együttes szolgáltatta a talp alá valót. Puskás Zoltán: A Csekovszky Művelődési Házban közel 46 fővel, a Picnic Együttes közreműködésével, hagyományos módon zajlott le a bál. Buskó András: előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint: 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a február 27-én, a Csekovszky Árpád Művelődési Házban megrendezésre került Lengyel Bálról szóló elnöki beszámolót elfogadja. 2. A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogató és a Vigyázó Sándor Művelődési Ház, mint támogatott között megkötött Megállapodás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának dologi kiadás előirányzatából 50 E Ft-ot használt fel. 3. Elszámolás a Megállapodás 2. pontja alapján megállapítottak szerint történik. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 25/2015. (III. 16.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a február 27-én, a Csekovszky Árpád Művelődési Házban megrendezésre került Lengyel Bálról szóló elnöki beszámolót elfogadja. 2. A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogató és a Vigyázó Sándor Művelődési Ház, mint támogatott között megkötött Megállapodás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának dologi kiadás előirányzatából 50 E Ft-ot használt fel. 3. Elszámolás a Megállapodás 2. pontja alapján megállapítottak szerint történik. 12/27

13 2015. február 28.- március 1. - X. Tarna-völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Találkozó Kápolna és Kál évek óta büszkén emlékezik vissza harcos elődeik dicsőséges csatájára február én Kápolnánál ütközött meg a magyar honvédsereg a Habsburg Birodalom csapatával. A X. Tarna-völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Találkozón két napos díszszemlével, csatabemutatókkal és megemlékezéssel készültek a települések. A tavaszi hadjárat első ütközete volt ez, ahol a magyar sereg 166 évvel ezelőtt képes volt bebizonyítani a Habsburgokkal szemben erejét. 13/27

14 2015. évi csata a Budapest Főváros XVII. kerületi lengyel Nemzetiségi önkormányzat támogatásával zajlott. A pirotechnikai eszközöket a Tűzmester-Tüzijáték Kft. biztosította. Buskó András: előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint: 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a február 28.- március 1. között megrendezésre került X. Tarna-völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Találkozóról szóló elnöki beszámolót elfogadja. 2. A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogató a évi dologi kiadás előirányzatából Ft-ot használt fel az 1. pontban szereplő feladat lebonyolítására. 3. Elszámolás a Tűzmester-Tüzijáték Kft sz. számlája alapján megtörtént. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 26/2015. (III. 16.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a február 28.- március 1. között megrendezésre került X. Tarna-völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Találkozóról szóló elnöki beszámolót elfogadja. 2. A Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogató a évi dologi kiadás előirányzatából Ft-ot használt fel az 1. pontban szereplő feladat lebonyolítására. 3. Elszámolás a Tűzmester-Tüzijáték Kft sz. számlája alapján megtörtént. 14/27

15 2015. március 5. Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete a BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete március 5-én a BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt I. em. 115.) tartott kötetlen beszélgetést. A nagyköveti közvetlen beszélgetés fő témái: lengyelmagyar kétoldalú kapcsolatok a Visegrádi Együttműködés, az Európai Unió és a NATO keretein belül az utóbbi idők nemzetközi történéseinek tükrében. A beszélgetés keretében az Európai Unió és a közép-kelet-európai tagállamok, a gazdasági és energetikai helyzet, a kül- és gazdasági kapcsolatok kérdése, az ukrán háborús válság szerepelt. A találkozót a BTK Kelet-Európa Története Tanszék szervezte. A rendezvényen többek között megjelent Buskó András, az Országos Lengyel Önkormányzat Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának tagja, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Önkormányzat elnöke valamint dr. Várnai Dorota egyetemi adjunktus, a Fővárosi Lengyel Önkormányzat elnöke is. * Szinte nem is maradt szabad szék azon az előadáson, amelyet Roman Kowalski, Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete tartott március 5-én délután az ELTE Múzeum körúti épületében, a Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában. Nem is előadás volt ez, inkább egy kötetlen, baráti" beszélgetés, mely cím szerint a lengyelmagyar kétoldalú kapcsolatokról szólt. Roman Kowalski megosztotta a hallgatósággal véleményét, sokéves tapasztalatát, majd az előadás végén feltett kérdésekre részletesen válaszolt. Számos aktuális témáról szó esett, a lengyel-magyar kapcsolatokról régen és most, a visegrádi együttműködésről, kulturális és politikai kérdésekről, idegenforgalmi statisztikákról, a sajtó és a média vitathatatlan szerepéről a lengyel-magyar ügyekben, az aggasztó ukrán helyzetről, amely ugyanúgy fontos a magyarok és a lengyelek számára. Kiváló eredmények is szóba kerültek, ilyen volt például a két ország közötti virágzó kereskedelem, amelyet nem multinacionális vállalatok, hanem főként vállalkozások és kisebb cégek bonyolítanak le. De van persze olyan terület is, ahol elkelne a fejlesztés: például a két ország közötti közlekedés kérdése, amely nélkülözhetetlen a jó kapcsolatokhoz, autópályák építése, lehetne több város között is repülőjárat. A közönség nagy része diákokból állt, akiket joggal érdekelhet, milyen jövőre számíthatnak, ha majd kézhez kapják diplomájukat. Elhangzottak ösztöndíj-lehetőségek, nyelvi képzések, hiszen a jó nyelvtudás elengedhetetlenül fontos, hogy boldoguljanak a munkaerőpiacon. Mindent összevetve, érdekes és aktuális, szinte mindenre kiterjedő beszélgetés volt ez, amelynek végén a résztvevők eredeti, régről ismert lengyel Krówkával gazdagodtak. 15/27

16 (inf. Anna Ijjas) március 7. Szentmise Küngösön A küngösi Árpád-házi Szent Kinga templomban március 7-én (szombaton), 17 órakor DR. VARGA LAJOS Váci Segédpüspök Úr, Általános Püspöki Helynök tartott ünnepi szentmisét. Koncelebrált Beke Zsolt atya. Dr. Varga Lajos pásztói esperes-plébánost XVI. Benedek pápa május 27-én nevezte ki a Váci Egyházmegye segédpüspökévé, akinek a Sicca Veneria címzetes püspöki címet adományozta. Jelmondata: SPECULATOR SEMPER IN ALTO STAT Az őr mindig kiemelkedő ponton áll. Dr. Varga Lajos Budapesten született december 5-én, pappá szentelték Vácon, június 23-án. A küngösi Árpád-házi Szent Kinga templomban március 7-én (szombaton), 17 órakor DR. VARGA LAJOS Váci Segédpüspök Úr, Általános Püspöki Helynök tartott ünnepi szentmisét Az ünnepségen az Országos Lengyel Önkormányzatot Buskó András képviselő, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke képviselte. A vendégeket Szabó Gergely, Küngös polgármestere látta vendégül. Buskó András: Előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint: Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a március 7-én (szombaton), 17 órakor, küngösi Árpád-házi Szent Kinga templomban megrendezésre került ünnepi szentmiséről szóló elnöki beszámolót elfogadja. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 16/27

17 27/2015. (III. 16.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a március 7-én (szombaton), 17 órakor, küngösi Árpád-házi Szent Kinga templomban megrendezésre került ünnepi szentmiséről szóló elnöki beszámolót elfogadja március 14. Koszorúzás Bem József tábornok emlékművénél Bem József születésnapja Bem József szobránál szervezett immár hagyományos találkozót Budapesten március 14-én, a tábornok születésnapján, délelőtt 11 órakor a Bem József Kulturális Egyesület. Józef Zachariasz Bem (magyarosan Bem József), a székelyek Bem apója (Tarnów, március 14. Aleppó, december 10.) lengyel és magyar honvéd altábornagy volt. Az ünnepségen Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete mondott emlékbeszédet. Az ünnepségen megjelent többek között dr. Csúcs Lászlóné szószóló, Ronayné Slaba Ewa, az Országos lengyel Önkormányzat elnöke is. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatot Buskó András elnök és Puskás Róbert Zoltán elnökhelyettes képviselte. 17/27

18 Buskó András: előterjeszti a határozati javaslatot, mely szerint: Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy március 14-én a Budapest I. kerület, Bem József téren megrendezésre került ünnepi megemlékezésről szóló elnöki beszámolót elfogadja. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot 28/2015. (III. 16.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy március 14-én a Budapest I. kerület, Bem József téren megrendezésre került ünnepi megemlékezésről szóló elnöki beszámolót elfogadja. 18/27

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 1 0. á p r i l i s Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 12 A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi differenciált

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-21/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/68/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 22. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben