Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása Jászszentlászló 1. számú táblázat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat"

Átírás

1 Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása Jászszentlászló 1. számú táblázat Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra évben 4 hónapra Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra évben 4 hónapra Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása évben 8 hónapra évben 4 hónapra Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányz. szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gy.jóléti alapszol ált. feladatai - családsegítés Társulási kiegészítés - családsegítés Szociális és gyjóléti alapszol ált. feladatai gyermekjóléti szolg Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézm.ellát. - társulás által tört.fea. ell Bölcsődei ellátás Idősek tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogat Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Települési önkor. kulturális feladatainak támogatása összesen: Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH - földalapú támogatás Mezőőri szolgálat működésének támogatása MVH - jövdelempótló támogatás - erdő OEP-től védőnői szolgálatra Munkaerőpiaci Alaptól Közmunka támogatása Start közmunka program támogatása 100 % Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Móricgát Önkormányzattól Közös Hivatal fenntartásához Móricgát Önkormányzattól fogorvosi ellátás támogatására Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről KEOP- megújuló villamosenergia pályázat Miniszterelnökség - KEOP- megújuló villamosenergia önerő pályázat MVH - erdőfelújítás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Bírság, késedelmi pótlék Közhatalmi bevételek összesen: Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szőlő értékesítés Faeladás Szolgáltatások ellenértéke Piac, vásári helypénz Könyvtári szolgáltatások Ravatalozó igénybevételi díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díja Rákóczi u. 36. Temetkezési iroda bérleti díja Temetkezési sírhely bevétel Önkormányzati lakások bérleti díja KMB iroda bérleti díja Magyar Telekom Nyrt bérleti díj "Volt cipőüzem" bérleti díja Közterület foglalás Földterület haszonbér ÁFA bevételek ÁFA visszatérítés Kamatbevétel Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakáscélú kölcsönök visszatérülése Járdaépítés - lakossági hozzájárulás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési kiadások Kormányzati funkció: Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Szakfeladat: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Üzemeltetési anyagok (lucerna mag, üzemanyag) Egyéb szolgáltatások (lucernavetés, kaszálás, szőlő permetezés, gépi szedés) ÁFA összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások összesen: Kormányzati funkció: Zöldterület-kezelés Szakfeladat: Zöldterület-kezelés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jutalom Béren kívüli juttatás Egyéb költségtérítések (számlavezetés) összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összesen: Üzemeltetési anyagok Hajtó és kenőanyag Egyéb készlet ( fák, virág) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gépek javítása) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü. vizsg.) Reklám kiadás (üdvözlő táblák) ÁFA összesen: Mezőőr személyi juttatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés (számlavezetés) Mezőőr személyi juttatások összesen:

4 Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összesen: Alkalmassági vizsgadíj összesen: Zöldterület-kezelés összesen Kormányzati funkció: Erdőgazdálkodás Szakfeladat: Erdőgazdálkodás Törvény szerinti illetmények, munkabérrek Jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések (számlavezetés) összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összesen: Üzemeltetési anyagok Hajtó- és kenőanyag beszerzés Csemete vásárlás, pótlás Bérleti díj (erdőtulajdonosok) Karbantartás, kisjavítás (gépek, traktor, pótkocsi javítása) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü. vizsg.) Egyéb szolgáltatások (mg. vontató biztosítási díj) ÁFA összesen: Erdőgazdálkodás összesen: Kormányzati funkció: Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Üzemeltetési anyagok (hajtó- és kenőanyag) Karbantartás, kisjavítás ÁFA összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:

5 Kormányzati funkció: Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. kapcs. feladatok Szakfeladat: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gázdíj Áramdíj Víz-és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás ÁFA összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen Kormányzati funkció: Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. kapcs. feladatok Szakfeladat: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gázdíj Áramdíj Vízdíj Bérleti díj (ÁFÉSZ részére) ÁFA összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen Kormányzati funkció: Önkorm. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jutalom Béren kívüli juttatások Egyéb költségtérítés (számlavezetés) Polgármester költségtérítése Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése Képviselők tiszteletdíja Bizottsági tagok tiszteletdíja összesen Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összesen: Üzemeltetési anyagok Irodaszer, nyomtatvány Hajtó és kenőanyag (polgárőrség, Opel Astra) Polgárőrök ruházata Egyéb készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíj) Karbantartás, kisjav.szolg (gépkocsi) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzési díj, ügyvédi, közjegyzői, közbesz. díj, munka- és tűzvédelmi szolg., foglalk. eü., pály.figy., írás Egyéb szolgáltatási díjak (kezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.) Reklámkiadások (kistérségi sajtókiadány, egyéb reklám) ÁFA ÁFA befizetés

6 Egyéb dologi kiadások Kiskunok Vidékéért Egyesület tagdíj Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület tagdíj Kiskun Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Kiskun Önkormányzatok Szövetsége-Kun Összefogás Konz. Tagdíj Homokhátsági Region. Hulladékgazd. Önkorm. Társulás tagdíj TKT tagdíj Községek Országos Önkormányzati Szövetsége tagdíj Cégautóadó összesen: Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. összesen: Kormányzati funkció: Piac üzemeltetése Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, üzemanyag) Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás (kistraktor) Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, traktor biztosítási díj) ÁFA összesen: Piac üzemeltetése összesen: Kormányzati funkció: Start-munka minta program Közfoglalkoztatotti bér évi áthúzódó összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó összesen: Start-munka program összesen: Kormányzati funkció: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatotti bér évi áthúzódó összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás összesen: Kormányzati funkció: Víztermelés, -kezelés, -ellátás Villamosenergia (víztisztító konténer) Közkutak vízdíja Bérleti díjak (víziközmű bérleti díj) Egyéb szolgáltatások Vízszűrő konténer üzemeltetési kiadásai Vagyonbiztosítás Egyéb dologi kiadások (víziközmű felügyeleti díj) ÁFA összesen: Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen:

7 Kormányzati funkció: Közvilágítás Villamosenergia szolgáltatás ÁFA összesen: Közvilágítás összesen: Kormányzati funkció: Könyvtári szolgáltatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jutalom Béren kívüli juttatás Egyéb költségtérítés (számlavezetés) összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összesen: Üzemeltetési anyagok (műa. kuka, sötétítő függöny) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, modem bérlet) Egyéb kommunikáciás szolgáltatások (telefon) Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü. vizsg.) Egyéb szolgáltatások ( szemétszállítás, poroltóellenőrzés, postaktg.) Kiküldetések kiadásai Egyéb dologi kiadások (rendezvények költségei) ÁFA összesen: Könyvtári szolgáltatások összesen: Kormányzati funkció: Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Szakfeladat: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése üzemeltetési anyagok Gázdíj Villamosenergia szolgáltatás Vízdíj Karbantartás, kisjavítás ÁFA összesen: Sportintézmények működtetének kiadásai összesen:

8 Kormányzati funkció: Köztemető-fenntartás és -működtetés Szakfeladat: Köztemető-fenntartás és -működtetés Karbantatás, kisjavítás (Kerítés, kapuk javítása) ÁFA összesen: Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Kormányzati funkció: Gyermekvéd. pénzb. és természetb. ellát. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Étkezési térítési díj kedvezmény Újszülöttek támogatása Betegséggel kapcsolatos ellátások Kormányzati funkció: Betegség.kapcs. pénzbeli ellát., támog. Helyi megállapítású ápolási díj Helyi megállapítású közgyógyellátás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Kormányzati funkció: Munkanélküli aktív korúak ellátásai Rendszeres szociális segély 55 év felettieknek Rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakhatással kapcsolatos ellátások Kormányzati funkció: Lakásfenntart., lakhatással kapcs. ellátások Lakásfenntartási támogatás (edf demasz, gdf suez) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Kormányzati funkció: Hallgatói és okt. ösztönd., egyéb jutt. Bursa Hungarica Egyéb nem intézményi ellátások Kormányzati funkció: Elhunyt személyek hátramar. pénzb. ellát. Temetési segély Kormányzati funkció: Egyéb szoc. természetb. és pénzb. ellát. Átmeneti szociális segély Köztemetés Kormányzati funkció: Szociális étkezés Felnőtt étkezés támogatása Kormányzati funkció: Házi szociális gondozás Eltartottak házi szociális gondozása Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Önkormányzati Társulásnak Védőnői szolgálat működéséhez Szent László Óvoda és Bölcsőde működéséhez Alapszolgáltatási Központ működéséhez Gyermekélelmezési Konyha működéséhez Társulás működési kiadásaihoz Közművelődési feladatok ellátásához Kovács Erzsébet szociális intézményi térítési díja Központi Orvosi Ügyelet támogatása Gazdaságfejlesztő Iroda létrehozásához pénzeszközátadás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre öszesen:

9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Társadalmi szervek, egyházak támogatása Helytörténeti Egyesület támogatása Fogorvosi ellátás támogatása Gyermekorvosi ellátás támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: Tartalékok Általános tartalék Tartalékok összesen Egyéb működési célú kiadások összesen: Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Alapszolgáltatási Központban 2 szoba kialakításának tervezési költségei Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Sebességlassító berendezés elhelyezése Gépkocsi vásárlás Szünetmentes áramforrás - könyvtár ÁFA Beruházások összesen: Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László Általános Iskola tetőszerkezete Kerékpárút Járda ÁFA Felújítások összesen: Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Önkormányzati Társulásnak Étkeztetés - eszközbeszerzés Közművelődés - eszközbeszerzés, ingatlanfelújítás Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés Óvoda - eszközbeszerzés Védőnő - eszközbeszerzés Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium" pe.átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakásépítési kölcsön lakosságnak Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Felhalmozási költségvetés összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás folyósítása Közös Hivatal részére intézményfinanszírozás Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. harmadik negyedévi költségvetésének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére HAL IMBA K Ö Z S É G Ö NK O RMÁNYZ AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-6 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata

2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2014. féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata. Elöirányzati Eredeti Módosított Előirányzat Fokonyvs szam.. Fokonyvs szans neve... Fokonyvi szasn elosranyzat eláiraisyzat változás

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben