Református Egyház. 21. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának december 3-i határozatai új folyam V. (LXVII) február 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Református Egyház. 21. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. december 3-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII) 2015. február 17."

Átírás

1 Református Egyház új folyam V. (LXVII) 21. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye február 17. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának december 3-i határozatai ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / Nyilatkozat a Székely Mikó Kollégium ügyében hozott romániai bírósági ítéletről 1 A Zsinati Tanács határozata a zsinati tagoknak átadott tabletek használati időszakának meghosszabbításáról 1 A Zsinati Tanács határozata a Kárpátaljai Református egyháznak a Nagyberegi Református Kollégium építési munkálataira nyújtott kölcsön elengedéséről 2 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református egyház évi költségvetése elfogadásáról 2 A Magyarországi Református Egyház évi költségvetése 3 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház közegyházi intézményeinek évi költségvetéséről 16 A Zsinati Tanács határozata a zárszámadás közoktatási kiegészítő kompenzáció felhasználásának irányelveiről 17 Előterjesztés a közoktatási kiegészítő támogatás évi elszámolása utáni kiegészítés tárgyában 17 A Zsinati Tanács határozata a 845/2 hrsz.-ú, 8646 Balatonfenyves, Mária u. 54. sz. üdülővel kapcsolatos üzemeltetési megállapodás tárgyában 19 A Zsinati Tanács határozata a 36509/0/a/19 hrsz.-ú, 1088 Budapest, Rákóczi u. 19. I. em. 19. sz. lakás tulajdonjogának tárgyában 19 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református egyház által alapított egyesületek, alapítványok tárgyában 20 A Zsinati Tanács határozata a református rehabilitációs alapítvány alapító okiratának módosítása tárgyában 20 A Zsinati Tanács határozata a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás közvetlen kifizetései csoportdíjának megállapításáról 21

2 ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / A Zsinati Tanács határozata az állami számvevőszék által összeállított önteszt kitöltése tárgyában 21 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református egyház Doktorok Kollégiumának SzMSz-e módosításáról 22 Szervezeti és Működési Szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) 22 A Zsinati Tanács határozata a Wáli István Református Cigány Szakkollégium Szmsz-e módosításáról 25 A Zsinati Tanács határozata adatszolgáltatásról a többes jogviszonnyal rendelkező lelkészek tárgyában 25 A Zsinati Tanács határozata a civil szervezetek református névhasználata tárgyában 26 A Zsinati Tanács határozata a Reformátusok Lapja áremeléséről 26 A Zsinati Tanács határozata a Confessio folyóirat átmeneti szüneteltetéséről 27 A Zsinati Tanács határozata a évi Csillagpont Ifjúsági Találkozó anyagi támogatásáról 27 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református egyház zsinati hivatala állománytáblájának elfogadásáról 27 Zsinati Hivatal állománytáblája A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház fejlesztésügyi helyzetéről 28 Tájékoztató az MRE fejlesztésügyi helyzetéről 29 Közlemény Fekete Károly püspök székfoglaló beszéde 31 Adorján Gusztáv főgondnok székfoglaló beszéde évi fontos események (2015. február 25 december 26.) 40

3 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 1 A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának december 3-i határozatai NYILATKOZAT A SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM ÜGYÉBEN HOZOTT ROMÁNIAI BÍRÓSÁGI ÍTÉLETRŐL ZS.T / És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. (1Kor 12,26-27) A Magyarországi Református Egyház megdöbbenéssel értesült a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében hozott romániai bírósági ítéletről, amely a közös európai jogi normákhoz méltatlan módon, a jogbiztonságot veszélyeztető és az egyházi autonómiát sértő nyílt támadást intézett országa egyik vallási felekezete ellen. Egyházunk meggyőződése szerint a kollégium épülete, illetve az ott folyó egyházi szolgálat történelmi és erkölcsi okokból elválaszthatatlan az Erdélyi Református Egyházkerülettől. A mostani bírósági ítéletben foglalt elidegenítés, illetve a korábbi jogos visszaszolgáltatást végző bizottsági tagok meghurcolása a kommunista diktatúrák magatartását elevenítik meg, amire meggyőződésünk szerint minden Kelet-Közép-Európai demokratikus közösség egyszer és mindenkorra nemet mondott. A Magyarországi Református Egyház ezúton is kifejezi szolidaritását és testvéri közösségét a megalapozatlan és felelőtlen bírósági döntés által kiszolgáltatott erdélyi reformátusokkal, és a precedens miatt fenyegetett helyzetbe került összes romániai vallási felekezettel. Egyházunk a maga részéről mindent megtesz azért, hogy felhívja a nemzetközi egyházi és világi szervezetek figyelmét a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium körül kialakult helyzetre és a kommunista diktatúra idején elkobzott egyházi tulajdon visszaszolgáltatása terén tapasztalható súlyos problémákra. Arra hívjuk a Kárpát-medencében és a világban élő keresztyén testvéreinket, közösen kérjük imádságban Istentől, hogy életünk alapja végre az igazságosság és a békesség legyen. Meggyőződésünk, hogy ez a közös vágy összeköt minket; magyarokat, románokat és a térség összes népét. Budapest, december 3. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke A Zsinati Tanács határozata A ZSINATI TAGOKNAK ÁTADOTT TABLETEK HASZNÁLATI IDŐSZAKÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL ZS.T / A Zsinati Tanács kéri, hogy a XIII. zsinati ciklusra ( év) megválasztott zsinati tagok továbbra is segítsék tanácsaikkal a felálló új Zsinat munkáját, ehhez biztosítja számukra a év során használatra átadott ASUS Nexus 7 típusú táblagépek folytatólagos használatát. Budapest, december 3. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

4 2 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám A Zsinati Tanács határozata A KÁRPÁTALJAI REFORMÁTUS EGYHÁZNAK A NAGYBEREGI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAIRA NYÚJTOTT KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉRŐL ZS.T / A Magyarországi Református Egyház, mint hitelező, a Ft, azaz nyolcmillió forint kamatmentes kölcsönt biztosított a Kárpátaljai Református Egyház számára a Nagyberegi Református Kollégium építési munkálataira, a augusztus 20. napján kelt /2010. Eln. számú kölcsönszerződés alapján, amely szerződésben Kölcsönvevő a kölcsön összegének december 31-jéig történő visszafizetését vállalta eredetileg. 2. A Szerződő Felek később, a /2012. számú szerződés megkötésével abban állapodtak meg, hogy a Kárpátaljai Egyház a fenti összeget, kölcsön jogcímen, december 31. napjáig tovább használhatja a Mezőváriban létesítendő Rehabilitációs Központ megvásárlása céljából. 3. A Kárpátaljai Egyház kérésére a Zsinat Elnöksége az Elnökségi Tanáccsal egyeztetve, a október 3. napján kelt /1/2014. számú határozatával a kölcsön összegének visszafizetését teljesen elengedte, ily módon támogatva a nehéz helyzetben lévő Kárpátaljai Egyházat. 4. A Zsinati Tanács az Elnökség fenti döntését jelen határozattal megerősíti és a Kárpátaljai Református Egyháznak nyújtott 8 millió forint összegű kölcsön visszafizetésétől eltekint. A Zsinati Tanács kéri, hogy e határozat alapján a kölcsön kerüljön kivezetésre az MRE könyveiből. Budapest, december 3. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke A Zsinati Tanács határozata A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELFOGADÁSÁRÓL ZS.T / A Zsinati Tanács az MRE évi költségvetését Ft bevétellel és Ft kiadással elfogadta. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

5 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 3 A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉVI költségvetése Zsinati Tanács, december 03. Fő összesítő tábla Fedezet Ft I. MŰKÖDTETÉS II. INGATLANJÁRADÉK III. JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK Fedezet összesen Szükséglet Ft A) Dunamelléki Ref. Egyházkerület I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) II. Ingatlanjáradék fejezetből III. Jöv. kieg. fejezetből B) Dunántúli Ref. Egyházkerület I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) II. Ingatlanjáradék fejezetből III. Jöv. Kieg. Fejezetből C) Tiszáninneni Ref. Egyházkerület I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) II. Ingatlanjáradék fejezetből III. Jöv. kieg. fejezetből D) Tiszántúli Ref. Egyházkerület I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) II. Ingatlanjáradék fejezetből III. Jöv. Kieg. Fejezetből E) Egyéb kötelezettségek I. Ingatlanjáradék kezelési ktg (2%)

6 4 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám Szükséglet Ft F) Államtól átvállalt feladatok ellátása IV.1. Köznevelési feladatok ellátása IV.2. A kötelezően választható hittanoktatás működtetése IV.3. A fakultatív hittanoktatás működtetése IV.4. Közgyűjteményi feladatok ellátása IV.5. Szakkollégiumi feladatok ellátása IV.6. Bérkompenzáció Szükséglet összesen A Magyarországi Református Egyház évi költségvetése I. Működtetés I. Működtetés Ft 1. Fedezet 1.1. Közalapi járulékok Dunamellék közalapi járulék befizetés Dunántúl közalapi járulék befizetés Tiszáninnen közalapi járulék befizetés Tiszántúl közalapi járulék befizetés Járadékkiegészítés Alapműködési támogatás Egyéb működési bevételek Fedezet összesen Szükséglet 2.1. Egyházi működés ellátmánya Dunamelléki Ref. Egyházkerület ellátmány a) Közegyházi hozzájárulás b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás c) Általános működési feladatok d) Zárolt tartalék

7 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 5 I. Működtetés Ft Dunántúli Ref. Egyházkerület ellátmány a) Közegyházi hozzájárulás b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás c) Általános működési feladatok d) Zárolt tartalék Tiszáninneni Ref. Egyházkerület ellátmány a) Közegyházi hozzájárulás b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás c) Általános működési feladatok d) Zárolt tartalék Tiszántúli Ref. Egyházkerület ellátmány a) Közegyházi hozzájárulás b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás c) Általános működési feladatok d) Zárolt tartalék Szükséglet összesen A Magyarországi Református Egyház évi költségvetése II. Ingatlanjáradék II. INGATLANJÁRADÉK Ft 1. Ingatlanok utáni járadékok egyházkerületekre eső része Fedezet összesen A járadékok felhasználása Dunamelléki ingatlanok utáni járadékok Dunántúli ingatlanok utáni járadékok Tiszáninneni ingatlanok utáni járadékok Tiszántúli ingatlanok utáni járadékok % kezelési költség Szükséglet összesen

8 6 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám A Magyarországi Református Egyház évi költségvetése III. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás III. SZÓRVÁNYTELEPÜLÉSI ÉS KISTÉRSÉGI ÁLLAMI TÁMOGATÁS Ft 1.1. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatása Fedezet összesen Támogatás összesen Dunamelléki Református Egyházkerület Dunántúli Református Egyházkerület Tiszáninneni Református Egyházkerület Tiszántúli Református Egyházkerület Szükséglet összesen A Magyarországi Református Egyház évi költségvetése IV. Államtól átvállalt feldatok ellátása IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Ft 1. Köznevelési feladatok állami finanszírozása Köznevelési működési támogatás Megelőző évek köznevelési működési támogatás korrekció Pedagógiai szakmai szolgáltatás EMMI támogatása Pedagógiai szakszolgálati tev. EMMI támogatása EGYMI átlagbér alapú támogatása Kötelezően választható hittanoktatás állami finanszírozása Átlagbér alapú támogatás Tankönyvtámogatás A fakultatív hittanoktatás állami finanszírozása Közgyűjteményi feladatok állami finanszírozása Szakkollégiumok állami finanszírozása Bérkompenzációs kötelezettség állami finanszírozása Fedezetek összesen

9 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 7 IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Ft 1. Köznevelési feladatok ellátása Dunamelléki Ref. Ek., intézmények Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása Megelőző évek műk. támogatás elszámolása Dunántúli Ref. Ek., intézmények Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása Megelőző évek műk. támogatás elszámolása Tiszáninneni Ref. Ek., intézmények Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása Megelőző évek műk. támogatás elszámolása Tiszántúli Ref. Ek., intézmények Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása Megelőző évek műk. támogatás elszámolása Közegyházi intézmény Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása Megelőző évek műk. támogatás elszámolása Oktatási Iroda működtetése Személyi költségek (2 fő) Dologi költségek Banki tranzakciós költségek A Református Pedagógiai Intézet (RPI) működtetésére EMMI támogatásból Köznevelési működési támogatásból A Református EGYMI működtetésére Átlagbér alapú támogatásból EMMI támogatásból Oktatásügyi szakmai tevékenységek Országos Református Tanévnyitó Imre Sándor-díj és Makkai Sándor-díj Gazdasági és szakmai vizsgálati feladatok Tanügyigazgatás pedagógiai szakértő országi vezetői és fenntartói konferencia szervezése Katechetikai szakmai feladatok (RPI) Katechetikai projekttámogatás

10 8 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Ft 2. A kötelezően választható hittanoktatás működtetése Hittanoktatók díja és járulékai Közvetett kifizetések Adminisztrációs és informatikai költségek Személyi költségek Dologi és egyéb Informatikai Bankköltség Katechetikai szakmai feladatok (RPI) Tankönyvtámogatás A fakultatív hittanoktatás működtetése Dunamellék Dunántúl Tiszáninnen Tiszántúl Katechetikai szakmai feladatok (RPI) Közgyűjteményi feladatok ellátása Dunamelléki Gyűjtemények működtetése Pápai közgyűjtemények működtetése Sárospataki közgyűjtemények működtetése Tiszántúli közgyűjtemények működtetése Közművelődési intézmények támogatása Zsinati Levéltár működtetése Levéltár működtetési feladatai Történész Tényfeltáró Bizottság kutatási feladatai Wáli István Református Cigány Szakkollégium működtetése Bérkompenzáció költségei Szükségletek összesen Egyenlegek a) Köznevelési feladatok egyenlege 0 b) Kötelezően választható hittanoktatás egyenlege 0 c) Fakultatív hittanoktatás egyenlege 0 d) Közgyűjteményi feladatellátás egyenlege 0 e) Szakkollégiumi működtetés egyenlege 0 f) Bérkompenzációs kötelezettség egyenlege 0 IV. fejezet EGYENLEG 0

11 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 9 A Magyarországi Református Egyház költségvetése 2015 (1. sz. melléklet: Közegyházi költségvetés) Fedezet Ft A) Kötelezettséggel terhelt fedezetek I. Közegyházi ingatlanjáradék II. Partnerhilfe III. Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel III.1. Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel III.1.1. Egyéb, átfutó bevétel III.1.2. Gyűjtemények hozzájárulása az ORGyT költségeihez B) Szabad felhasználású fedezetek IV. Közegyházi feladatok ellátmánya IV.1. Dunamelléki Ref. Egyházkerület hozzájárulása IV.2. Dunántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása IV.3. Tiszáninneni Ref. Egyházkerület hozzájárulása IV.4. Tiszántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása V. Közegyháznak fizetett kezelési költség (ingatlanjáradék 2%-a) VI. Egyéb bevételek VI.1. Közegyházi intézmények szolidaritási hozzájárulása VI.1.1. Károli Gáspár Református Egyetem VI.2. SDG Konferenciaközpont bérleti díj VI.3. Egyéb Fedezet összesen Szükséglet Ft I. Közegyházi működés I.1. Választott testületek költségei I.1.1. Zsinat és Zsinati Tanács I Ülésezések költségei I Eszközbeszerzés zsinati tagok számára I.1.2. Elnökség, Elnökségi Tanács és Bizottságok I.1.3. Zsinati Bíróság I.2. Zsinati Hivatal működtetése (2. sz. melléklet) I.3. Magyar Református Egyház működési költségeihez hozzájárulás

12 10 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám Szükséglet Ft I.4. Egyéb közegyházi működési költségek I.4.1. Közegyházi ingatlanok üzemeltetése I Közegyházi ingatlanok állagmegóvása, karbantartása I Közegyházi ingatlanok felújítási alapja I.4.2. Számviteli adminisztráció, ellenőrzés I Közegyházi feladatok számviteli adminisztrációja I Közegyházi intézmények számviteli felügyelete I.4.3. Informatika I.4.4. Intézményi Felügyelő Bizottságok és egyéb szakértők I.4.5. Gépjármű I.4.6. Közös egyházi beszerzés működtetése I.5. Nemzetközi és ökumenikus kötelezettségek I.5.1. Nemzetközi szervezetek tagdíjai I.5.2. MEÖT I.5.3. KözösPont misszió I.5.4. Lágymányos Ökumenikus Központ I óra kompromisszumok nélkül program II. Közegyházi szakmai feladatok II.1. Missziói feladatok II.1.1. Missziói rendezvények II Külmisszió/Interserve II Missziói előadók országos konzultációi II Trauma Konferencia költségei (PC USA) II.1.2. Egyházzenei feladatok II Egyházzenei feladatok II.1.3. Református Missziói Központ (RMK) működtetése II.1.4. II RMK működési támogatás Balatonszárszói SDG Ref. Konferencia-központ működtetése II Állagmegóvás II.1.5. Cigánymissziói feladatellátás II Intézkedési terv megvalósítása a sratégia alapján II Országos cigánymissziós referens II Oktatási programok támogatása (WISZ) II MRE-HEKS közös program II.1.6. Ökogyülekezet II ebből: egyházi forrásigény II ebből: külső forrásból fedezett (Fed. IV.1.) II.1.7. Dobos Károly-díj

13 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 11 Szükséglet Ft II.2. Külügyi feladatok II.2.1. Nemzetközi kapcsolatok II.2.2. Budapesti Skót Misszió II.2.3. REV európai területi munka, magyar alelnökség II.2.4. GEKE zsinatok budapesti találkozója II.2.5. Holland-cseh-magyar egyházak együttműködése II.3. Ifjúsági feladatok II.3.1. Ifjúsági egyeztetések, hálózatok erősítése II évi Csillagpont 0 II.3.3. Ifjúsági vezetőképzés és mentorképzés II.3.4. Zsinati Ifjúsági Fórum II.4. Média és kommunikációs feladatok II.4.1. Református tartalomszolgáltatás II Televíziós, rádiós műsorok II Reformatus.hu II.4.2. Kommunikációs kampányok II SZJA 1%-os kampány II Egyházi ünnepek és üzenetek külső kommunikációja II.4.3. Egyházi rendezvények kommunikációja II Zsinati ülések kommunikációja, élő közvetítések II.4.4. Reformátusok Lapja II.4.5. Confessio folyóirat 0 II.4.6. Református Egyház (közlöny) II.5. Teológiai és tudományos feladatok II.5.1. Doktorok Collegiuma működtetése II.5.2. Kálvin-emlékévek feladatai II Református Egyházi Könyvtár (támogatott kiadványok) II Protestáns Lexikon előkészítése II.5.3. Egységes Lelkészképesítési Bizottság II.5.4. Jövőkép Bizottság II.6. Egészségüggyel kapcsolatos feladatok II.6.1. MRE Bethesda Gyermekkórháza működési tám II.6.2. Dizseri Tamás Emlékérem II.7. Kulturális és közéleti feladatok II.7.1. Református Közéleti és Kulturális Központ működtetése

14 12 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám Szükséglet Ft II.8. Szociális és diakóniai feladatok II.8.1. MRE Szeretetszolgálati Iroda feladatellátása II Diakóniai díjak II.8.2. Mosdósi Gyógyintézeti Iskola II.8.3. Lelkészek szociális segélyezése II GYES kiegészítő szociális segély II Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kieg II ZS.T. 218/ sz. határozata alapján (Ny. intézet) II Rendkívüli lelkészi segélyalap II.9. Zsinati jogalkotással kapcsolatos feladatok II.9.1. Kodifikációs Bizottság ülései III. Lelkészi nyugellátási rendszer működtetése III.1. Református Lelkészi Nyugdíjintézet működési költségei támogatása IV. Egyéb közegyházi célfeladatok IV.1. Ingatlanjáradék folyósítása IV.2. Partnerhilfe felhasználása IV.3. Elektronikus törzskönyv és iktatórendszer IV.4. Országos Református Gyűjteményi Tanács működtetése V. Egyéb kiadások V.1. Fedezettel rendelkező, illetve átfutó tételek V.2. Egyéb kiadások, tartalék V.2.a. Bankköltség V.2.c. Egyéb kiadások, tartalék Szükséglet összesen

15 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 13 Zsinati Hivatal működési költségei (2. sz. melléklet: Közegyházi költségvetés I.2. pont részletezése) Sorszám Megnevezés Ft 1. Külügyi iroda ( 2 fő) a) Munkabér és járulékai Ifjúsági iroda (2 fő) a) Munkabér és járulékai Jogi iroda (2 fő) a) Munkabér és járulékai Gazdasági és pénzügyi osztály (5 fő) a) Munkabér és járulékai Gondnokság (4 fő) a) Munkabér és járulékai Elnökségi és tanácsosi titkárság (4 fő) a) Munkabér és járulékai Kommunikációs szolgálat (3 fő) a) Munkabér és járulékai Missziói iroda (2 fő) a) Munkabér és járulékai Zsinati Hivatal közös költségek Összesen Egyházi nyugdíjalap 2015 (3. sz. melléklet: Tájékoztató adatok) (HUF) (EUR) Összesen (HUF érték) NYITÓ VAGYON Bevételek MRE támogatás HOZAM Nyugdíjintézet befizetése ZÁRÓ VAGYON Éves felhalmozás

16 14 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám A Magyar Református Egyház évi költségvetése (4. sz. melléklet) FedezeteK Megnevezés Ft I. Az MRE részegyházai hozzájárulása I.1. Magyarországi Református Egyház I.1.1. Dunamelléki Református Egyházkerület (21,28%) I.1.2. Dunántúli Református Egyházkerület (13,94%) I.1.3. Tiszáninneni Református Egyházkerület (13,94%) I.1.4. Tiszántúli Református Egyházkerület (24,22%) I.2. Romániai Református Egyház I.2.1. Erdélyi Református Egyházkerület (11,01%) I.2.2. Királyhágómelléki Református Egyházkerület (7,34%) I.3. Kárpátaljai Református Egyház (3,67%) I.4. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (3,67%) I.5. Szerbiai Református Keresztyén Egyház (0,73%) I.6. Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (0,20%) II. Támogatások 0 II.1. Kárpát-medencei Oktatási Alapba befolyó összegek 0 II.2. Állami támogatás 0 III. Egyéb 0 III évről áthúzódó feladatok finanszírozása (Kálvincsillag) 0 Fedezet összesen SZÜKSÉGLETEK Megnevezés Ft I. A MRE és a GK működési költségei I.1. Személyi kiadások I.2. Ülésekkel összefüggő költségek I.2.1. Generális Konvent Elnökség ülései I.2.2. Generális Konvent bizottsági ülések költségei I.2.3. Kárpát-medencei együttműködés tematikus munkájával összefüggő ülések költségei I.2.4. GK plenáris ülése (2013-ban Közös Zsinat)

17 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 15 SZÜKSÉGLETEK Megnevezés Ft II. Programok, rendezvények II.1. Református Egység Ünnepe II.1.1. Református Egység Fesztivál (Debrecen) 0 II Állami támogatásból II Részegyházi hozzájárulásokból II.1.2. Református Zenei Fesztivál (Budapest) II.2. Ifjúsági kezdeményezések II.2.1. Kárpát-medencei fórumok, kapcsolatok II.2.2. Testvérifi találkozó Kárpát-medencei szinten II.2.3. Kárpát-medencei Imaéjjel és bibliaismereti verseny II.2.4. Kárpát-medencei ifjúsági találkozó II.3. Diaszpóra II.3.1. Alkalmi lelkészküldés Európába II.3.2. Diaszpóra közösségek működési támogatása II.4. Szeretetszolgálat Szeretethíd II.5. Kiadványok II.5.1. Kálvincsillag II.5.2. Magyar Református Világtalálkozó programfüzete II.5.3. Kárpát-medencei brossura új kiadása II.6. Közép-Európai Keresztyén Találkozó II.7. Magyar Református Világtalálkozó egyéb programjai 0 II.7.1. Megemlékezés a bodrogkeresztúri konventről II.7.2. Rádiós együttműködés II.7.3. REND II.7.4. Dunamelléki programok II.7.5. Ifjúsági rendezvények II.7.6. Családi nap (Kárpátalja) III. Részegyházak támogatása III.1. Kárpát-medencei Oktatási Alap III.1.1. Gyűjtésből befolyt összeg III.1.2. Gyűjtés költségvetési kiegészítése III.2. Lelkészküldés a Kárpát-medencében IV. Tartalék Szükséglet összesen Egyenleg

18 16 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám A Magyarországi Református Egyház Közegyházi Intézményei évi költségvetési módosításának összesítő táblázata (5. sz. melléklet) Intézmény neve évi főösszeg évre tervezett főösszeg Fenntartói működési támogatás 2015-re Feladatfinanszírozás 2015-re Befizetés a közegyházi költségvetésbe MRE Bethesda Gyermekkórháza EGYMI MRE Kálvin János Kiadója Károli Gáspár Református Egyetem Református Lelkészi Nyugdíjintézet Református Missziói Központ Református Pedagógiai Intézet Reformátusok Lapja MRE Szeretetszolgálati Iroda Wáli István Református Cigány Szakkollégium A Zsinati Tanács határozata A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZEGYHÁZI INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZS.T / A Zsinati Tanács az MRE Bethesda Gyermekkórház évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T /1/ A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T /2/ A Zsinati Tanács a Szeretetszolgálati Iroda évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T /3/ A Zsinati Tanács a Kálvin János Kiadó évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T /4 / A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T /5/ A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Intézet évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T /6/ A Zsinati Tanács a Református EGYMI évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T - 375/7 /

Református Egyház. 25. szám. A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. szeptember 23-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII.) 2015. október 27.

Református Egyház. 25. szám. A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. szeptember 23-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII.) 2015. október 27. Református Egyház. új folyam V. (LXVII.) 25. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye. október 27. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának. szeptember 23-i határozatai ZS.T. -

Részletesebben

Református Egyház. A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. május 7-i határozatai

Református Egyház. A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. május 7-i határozatai Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2015. július 15. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. május 7-i határozatai

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁZ. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE január 31.

REFORMÁTUS EGYHÁZ. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE január 31. REFORMÁTUS EGYHÁZ 2011. új folyam I. (LXIII.) 1. szám A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE 2011. január 31. Tartalomjegyzék A Zsinati Tanács 2010. december 8-i ülésének határozatai ZS.T.

Részletesebben

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. május 7.

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. május 7. A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. május 7. A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A 2014. DECEMBER 3-I ÜLÉSEIN HOZOTT HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ TÁRGYÁBAN (ZS.T.-1/2015.05.07.)

Részletesebben

Református Egyház. A XIV. Zsinat május 11-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIV. Zsinat május 11-i ülésének határozatai Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2016. augusztus 18. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsa 2016. május 4-i ülésének

Részletesebben

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI JÚNIUS 1.

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI JÚNIUS 1. A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2016. JÚNIUS 1. 1 A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T.-84/2016.06.01.) 1. A Zsinati Tanács

Részletesebben

Református Egyház. 8. szám. 2012. új folyam II. (LXIV.) 2012. július 12. Tartalomjegyzék

Református Egyház. 8. szám. 2012. új folyam II. (LXIV.) 2012. július 12. Tartalomjegyzék Református Egyház 2012. új folyam II. (LXIV.) 8. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2012. július 12. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2012. május 23-i ülésének határozatai

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház KÖLTSÉGVETÉS TÁBLÁZATAI

A Magyarországi Református Egyház KÖLTSÉGVETÉS TÁBLÁZATAI A Magyarországi Református Egyház KÖLTSÉGVETÉS TÁBLÁZATAI a. évre B.) TÁBLÁZATOK 1.1. Saját bevételek 1.1.1. közalapi járulékok 1.1.2. működési bevételek 1.1.3. négy ezrelék 1.1.4. járadék 1.1.5. visszaigazolt

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai Református Egyház 2012. új folyam II. (LXIV.) 9/2. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2012. december 21. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének

Részletesebben

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. SZEPTEMBER 23.

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. SZEPTEMBER 23. A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. SZEPTEMBER 23. A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A ZSINATI TANÁCS 2015. JÚNIUS 10-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ TÁRGYÁBAN (ZS.T

Részletesebben

Református Egyház. 13. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. május 29-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. augusztus 15.

Református Egyház. 13. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. május 29-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. augusztus 15. Református Egyház 2013. új folyam III. (LXV.) 13. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2013. augusztus 15. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. május 29-i ülésének

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. február 19-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. február 19-i ülésének határozatai Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI.) 16. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. március 7. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. február 19-i ülésének

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: RÉTSÁGI

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

Református Egyház. A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának február 17-i határozatai

Református Egyház. A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának február 17-i határozatai Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 27. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2016. április 4. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2016. február 17-i határozatai

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Budapest, 2013. november 13. Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Budapest, 2013. november 13. Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ MRE HITTANOKTATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK, FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ ZST-137/2011.12.07. SZÁMÚ SZABÁLYRENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T. - 275/2013.11.13.)

Részletesebben

Református Egyház. 14. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. december 13.

Református Egyház. 14. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. december 13. Református Egyház 2013. új folyam III. (LXV.) 14. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2013. december 13. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2012.(II.27.), 31/2011.(XII.19.), 29/2011.(XI.22.), 26/2011.(XI.02.) 19/2011.(VIII.26.), 18/2011.(VII.15.), 17/2011.(VII.12.) 16/2011.(VI.20.) 15/2011.(V.17.),

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Elterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Elterjeszt: Hegeds Ferenc

Részletesebben

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 9. melléklet a 2016. évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május 31-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Református Egyház. 14. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. december 13.

Református Egyház. 14. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. december 13. Református Egyház 2013. új folyam III. (LXV.) 14. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2013. december 13. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2012. évi. Közhasznú jelentése

2012. évi. Közhasznú jelentése KÖZJEGYZŐK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. évi Közhasznú jelentése Kelt:... 2012. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉS Tartalom 1. sz. melléklet A költségvetési támogatás felhasználásáról 2. sz. melléklet A 2012. évi

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben