Református Egyház. 21. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának december 3-i határozatai új folyam V. (LXVII) február 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Református Egyház. 21. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. december 3-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII) 2015. február 17."

Átírás

1 Református Egyház új folyam V. (LXVII) 21. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye február 17. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának december 3-i határozatai ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / Nyilatkozat a Székely Mikó Kollégium ügyében hozott romániai bírósági ítéletről 1 A Zsinati Tanács határozata a zsinati tagoknak átadott tabletek használati időszakának meghosszabbításáról 1 A Zsinati Tanács határozata a Kárpátaljai Református egyháznak a Nagyberegi Református Kollégium építési munkálataira nyújtott kölcsön elengedéséről 2 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református egyház évi költségvetése elfogadásáról 2 A Magyarországi Református Egyház évi költségvetése 3 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház közegyházi intézményeinek évi költségvetéséről 16 A Zsinati Tanács határozata a zárszámadás közoktatási kiegészítő kompenzáció felhasználásának irányelveiről 17 Előterjesztés a közoktatási kiegészítő támogatás évi elszámolása utáni kiegészítés tárgyában 17 A Zsinati Tanács határozata a 845/2 hrsz.-ú, 8646 Balatonfenyves, Mária u. 54. sz. üdülővel kapcsolatos üzemeltetési megállapodás tárgyában 19 A Zsinati Tanács határozata a 36509/0/a/19 hrsz.-ú, 1088 Budapest, Rákóczi u. 19. I. em. 19. sz. lakás tulajdonjogának tárgyában 19 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református egyház által alapított egyesületek, alapítványok tárgyában 20 A Zsinati Tanács határozata a református rehabilitációs alapítvány alapító okiratának módosítása tárgyában 20 A Zsinati Tanács határozata a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás közvetlen kifizetései csoportdíjának megállapításáról 21

2 ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / ZS.T / A Zsinati Tanács határozata az állami számvevőszék által összeállított önteszt kitöltése tárgyában 21 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református egyház Doktorok Kollégiumának SzMSz-e módosításáról 22 Szervezeti és Működési Szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) 22 A Zsinati Tanács határozata a Wáli István Református Cigány Szakkollégium Szmsz-e módosításáról 25 A Zsinati Tanács határozata adatszolgáltatásról a többes jogviszonnyal rendelkező lelkészek tárgyában 25 A Zsinati Tanács határozata a civil szervezetek református névhasználata tárgyában 26 A Zsinati Tanács határozata a Reformátusok Lapja áremeléséről 26 A Zsinati Tanács határozata a Confessio folyóirat átmeneti szüneteltetéséről 27 A Zsinati Tanács határozata a évi Csillagpont Ifjúsági Találkozó anyagi támogatásáról 27 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református egyház zsinati hivatala állománytáblájának elfogadásáról 27 Zsinati Hivatal állománytáblája A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház fejlesztésügyi helyzetéről 28 Tájékoztató az MRE fejlesztésügyi helyzetéről 29 Közlemény Fekete Károly püspök székfoglaló beszéde 31 Adorján Gusztáv főgondnok székfoglaló beszéde évi fontos események (2015. február 25 december 26.) 40

3 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 1 A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának december 3-i határozatai NYILATKOZAT A SZÉKELY MIKÓ KOLLÉGIUM ÜGYÉBEN HOZOTT ROMÁNIAI BÍRÓSÁGI ÍTÉLETRŐL ZS.T / És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. (1Kor 12,26-27) A Magyarországi Református Egyház megdöbbenéssel értesült a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében hozott romániai bírósági ítéletről, amely a közös európai jogi normákhoz méltatlan módon, a jogbiztonságot veszélyeztető és az egyházi autonómiát sértő nyílt támadást intézett országa egyik vallási felekezete ellen. Egyházunk meggyőződése szerint a kollégium épülete, illetve az ott folyó egyházi szolgálat történelmi és erkölcsi okokból elválaszthatatlan az Erdélyi Református Egyházkerülettől. A mostani bírósági ítéletben foglalt elidegenítés, illetve a korábbi jogos visszaszolgáltatást végző bizottsági tagok meghurcolása a kommunista diktatúrák magatartását elevenítik meg, amire meggyőződésünk szerint minden Kelet-Közép-Európai demokratikus közösség egyszer és mindenkorra nemet mondott. A Magyarországi Református Egyház ezúton is kifejezi szolidaritását és testvéri közösségét a megalapozatlan és felelőtlen bírósági döntés által kiszolgáltatott erdélyi reformátusokkal, és a precedens miatt fenyegetett helyzetbe került összes romániai vallási felekezettel. Egyházunk a maga részéről mindent megtesz azért, hogy felhívja a nemzetközi egyházi és világi szervezetek figyelmét a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium körül kialakult helyzetre és a kommunista diktatúra idején elkobzott egyházi tulajdon visszaszolgáltatása terén tapasztalható súlyos problémákra. Arra hívjuk a Kárpát-medencében és a világban élő keresztyén testvéreinket, közösen kérjük imádságban Istentől, hogy életünk alapja végre az igazságosság és a békesség legyen. Meggyőződésünk, hogy ez a közös vágy összeköt minket; magyarokat, románokat és a térség összes népét. Budapest, december 3. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke A Zsinati Tanács határozata A ZSINATI TAGOKNAK ÁTADOTT TABLETEK HASZNÁLATI IDŐSZAKÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL ZS.T / A Zsinati Tanács kéri, hogy a XIII. zsinati ciklusra ( év) megválasztott zsinati tagok továbbra is segítsék tanácsaikkal a felálló új Zsinat munkáját, ehhez biztosítja számukra a év során használatra átadott ASUS Nexus 7 típusú táblagépek folytatólagos használatát. Budapest, december 3. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

4 2 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám A Zsinati Tanács határozata A KÁRPÁTALJAI REFORMÁTUS EGYHÁZNAK A NAGYBEREGI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAIRA NYÚJTOTT KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉRŐL ZS.T / A Magyarországi Református Egyház, mint hitelező, a Ft, azaz nyolcmillió forint kamatmentes kölcsönt biztosított a Kárpátaljai Református Egyház számára a Nagyberegi Református Kollégium építési munkálataira, a augusztus 20. napján kelt /2010. Eln. számú kölcsönszerződés alapján, amely szerződésben Kölcsönvevő a kölcsön összegének december 31-jéig történő visszafizetését vállalta eredetileg. 2. A Szerződő Felek később, a /2012. számú szerződés megkötésével abban állapodtak meg, hogy a Kárpátaljai Egyház a fenti összeget, kölcsön jogcímen, december 31. napjáig tovább használhatja a Mezőváriban létesítendő Rehabilitációs Központ megvásárlása céljából. 3. A Kárpátaljai Egyház kérésére a Zsinat Elnöksége az Elnökségi Tanáccsal egyeztetve, a október 3. napján kelt /1/2014. számú határozatával a kölcsön összegének visszafizetését teljesen elengedte, ily módon támogatva a nehéz helyzetben lévő Kárpátaljai Egyházat. 4. A Zsinati Tanács az Elnökség fenti döntését jelen határozattal megerősíti és a Kárpátaljai Református Egyháznak nyújtott 8 millió forint összegű kölcsön visszafizetésétől eltekint. A Zsinati Tanács kéri, hogy e határozat alapján a kölcsön kerüljön kivezetésre az MRE könyveiből. Budapest, december 3. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke A Zsinati Tanács határozata A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELFOGADÁSÁRÓL ZS.T / A Zsinati Tanács az MRE évi költségvetését Ft bevétellel és Ft kiadással elfogadta. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

5 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 3 A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉVI költségvetése Zsinati Tanács, december 03. Fő összesítő tábla Fedezet Ft I. MŰKÖDTETÉS II. INGATLANJÁRADÉK III. JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK Fedezet összesen Szükséglet Ft A) Dunamelléki Ref. Egyházkerület I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) II. Ingatlanjáradék fejezetből III. Jöv. kieg. fejezetből B) Dunántúli Ref. Egyházkerület I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) II. Ingatlanjáradék fejezetből III. Jöv. Kieg. Fejezetből C) Tiszáninneni Ref. Egyházkerület I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) II. Ingatlanjáradék fejezetből III. Jöv. kieg. fejezetből D) Tiszántúli Ref. Egyházkerület I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) II. Ingatlanjáradék fejezetből III. Jöv. Kieg. Fejezetből E) Egyéb kötelezettségek I. Ingatlanjáradék kezelési ktg (2%)

6 4 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám Szükséglet Ft F) Államtól átvállalt feladatok ellátása IV.1. Köznevelési feladatok ellátása IV.2. A kötelezően választható hittanoktatás működtetése IV.3. A fakultatív hittanoktatás működtetése IV.4. Közgyűjteményi feladatok ellátása IV.5. Szakkollégiumi feladatok ellátása IV.6. Bérkompenzáció Szükséglet összesen A Magyarországi Református Egyház évi költségvetése I. Működtetés I. Működtetés Ft 1. Fedezet 1.1. Közalapi járulékok Dunamellék közalapi járulék befizetés Dunántúl közalapi járulék befizetés Tiszáninnen közalapi járulék befizetés Tiszántúl közalapi járulék befizetés Járadékkiegészítés Alapműködési támogatás Egyéb működési bevételek Fedezet összesen Szükséglet 2.1. Egyházi működés ellátmánya Dunamelléki Ref. Egyházkerület ellátmány a) Közegyházi hozzájárulás b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás c) Általános működési feladatok d) Zárolt tartalék

7 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 5 I. Működtetés Ft Dunántúli Ref. Egyházkerület ellátmány a) Közegyházi hozzájárulás b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás c) Általános működési feladatok d) Zárolt tartalék Tiszáninneni Ref. Egyházkerület ellátmány a) Közegyházi hozzájárulás b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás c) Általános működési feladatok d) Zárolt tartalék Tiszántúli Ref. Egyházkerület ellátmány a) Közegyházi hozzájárulás b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás c) Általános működési feladatok d) Zárolt tartalék Szükséglet összesen A Magyarországi Református Egyház évi költségvetése II. Ingatlanjáradék II. INGATLANJÁRADÉK Ft 1. Ingatlanok utáni járadékok egyházkerületekre eső része Fedezet összesen A járadékok felhasználása Dunamelléki ingatlanok utáni járadékok Dunántúli ingatlanok utáni járadékok Tiszáninneni ingatlanok utáni járadékok Tiszántúli ingatlanok utáni járadékok % kezelési költség Szükséglet összesen

8 6 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám A Magyarországi Református Egyház évi költségvetése III. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás III. SZÓRVÁNYTELEPÜLÉSI ÉS KISTÉRSÉGI ÁLLAMI TÁMOGATÁS Ft 1.1. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatása Fedezet összesen Támogatás összesen Dunamelléki Református Egyházkerület Dunántúli Református Egyházkerület Tiszáninneni Református Egyházkerület Tiszántúli Református Egyházkerület Szükséglet összesen A Magyarországi Református Egyház évi költségvetése IV. Államtól átvállalt feldatok ellátása IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Ft 1. Köznevelési feladatok állami finanszírozása Köznevelési működési támogatás Megelőző évek köznevelési működési támogatás korrekció Pedagógiai szakmai szolgáltatás EMMI támogatása Pedagógiai szakszolgálati tev. EMMI támogatása EGYMI átlagbér alapú támogatása Kötelezően választható hittanoktatás állami finanszírozása Átlagbér alapú támogatás Tankönyvtámogatás A fakultatív hittanoktatás állami finanszírozása Közgyűjteményi feladatok állami finanszírozása Szakkollégiumok állami finanszírozása Bérkompenzációs kötelezettség állami finanszírozása Fedezetek összesen

9 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 7 IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Ft 1. Köznevelési feladatok ellátása Dunamelléki Ref. Ek., intézmények Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása Megelőző évek műk. támogatás elszámolása Dunántúli Ref. Ek., intézmények Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása Megelőző évek műk. támogatás elszámolása Tiszáninneni Ref. Ek., intézmények Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása Megelőző évek műk. támogatás elszámolása Tiszántúli Ref. Ek., intézmények Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása Megelőző évek műk. támogatás elszámolása Közegyházi intézmény Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása Megelőző évek műk. támogatás elszámolása Oktatási Iroda működtetése Személyi költségek (2 fő) Dologi költségek Banki tranzakciós költségek A Református Pedagógiai Intézet (RPI) működtetésére EMMI támogatásból Köznevelési működési támogatásból A Református EGYMI működtetésére Átlagbér alapú támogatásból EMMI támogatásból Oktatásügyi szakmai tevékenységek Országos Református Tanévnyitó Imre Sándor-díj és Makkai Sándor-díj Gazdasági és szakmai vizsgálati feladatok Tanügyigazgatás pedagógiai szakértő országi vezetői és fenntartói konferencia szervezése Katechetikai szakmai feladatok (RPI) Katechetikai projekttámogatás

10 8 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Ft 2. A kötelezően választható hittanoktatás működtetése Hittanoktatók díja és járulékai Közvetett kifizetések Adminisztrációs és informatikai költségek Személyi költségek Dologi és egyéb Informatikai Bankköltség Katechetikai szakmai feladatok (RPI) Tankönyvtámogatás A fakultatív hittanoktatás működtetése Dunamellék Dunántúl Tiszáninnen Tiszántúl Katechetikai szakmai feladatok (RPI) Közgyűjteményi feladatok ellátása Dunamelléki Gyűjtemények működtetése Pápai közgyűjtemények működtetése Sárospataki közgyűjtemények működtetése Tiszántúli közgyűjtemények működtetése Közművelődési intézmények támogatása Zsinati Levéltár működtetése Levéltár működtetési feladatai Történész Tényfeltáró Bizottság kutatási feladatai Wáli István Református Cigány Szakkollégium működtetése Bérkompenzáció költségei Szükségletek összesen Egyenlegek a) Köznevelési feladatok egyenlege 0 b) Kötelezően választható hittanoktatás egyenlege 0 c) Fakultatív hittanoktatás egyenlege 0 d) Közgyűjteményi feladatellátás egyenlege 0 e) Szakkollégiumi működtetés egyenlege 0 f) Bérkompenzációs kötelezettség egyenlege 0 IV. fejezet EGYENLEG 0

11 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 9 A Magyarországi Református Egyház költségvetése 2015 (1. sz. melléklet: Közegyházi költségvetés) Fedezet Ft A) Kötelezettséggel terhelt fedezetek I. Közegyházi ingatlanjáradék II. Partnerhilfe III. Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel III.1. Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel III.1.1. Egyéb, átfutó bevétel III.1.2. Gyűjtemények hozzájárulása az ORGyT költségeihez B) Szabad felhasználású fedezetek IV. Közegyházi feladatok ellátmánya IV.1. Dunamelléki Ref. Egyházkerület hozzájárulása IV.2. Dunántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása IV.3. Tiszáninneni Ref. Egyházkerület hozzájárulása IV.4. Tiszántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása V. Közegyháznak fizetett kezelési költség (ingatlanjáradék 2%-a) VI. Egyéb bevételek VI.1. Közegyházi intézmények szolidaritási hozzájárulása VI.1.1. Károli Gáspár Református Egyetem VI.2. SDG Konferenciaközpont bérleti díj VI.3. Egyéb Fedezet összesen Szükséglet Ft I. Közegyházi működés I.1. Választott testületek költségei I.1.1. Zsinat és Zsinati Tanács I Ülésezések költségei I Eszközbeszerzés zsinati tagok számára I.1.2. Elnökség, Elnökségi Tanács és Bizottságok I.1.3. Zsinati Bíróság I.2. Zsinati Hivatal működtetése (2. sz. melléklet) I.3. Magyar Református Egyház működési költségeihez hozzájárulás

12 10 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám Szükséglet Ft I.4. Egyéb közegyházi működési költségek I.4.1. Közegyházi ingatlanok üzemeltetése I Közegyházi ingatlanok állagmegóvása, karbantartása I Közegyházi ingatlanok felújítási alapja I.4.2. Számviteli adminisztráció, ellenőrzés I Közegyházi feladatok számviteli adminisztrációja I Közegyházi intézmények számviteli felügyelete I.4.3. Informatika I.4.4. Intézményi Felügyelő Bizottságok és egyéb szakértők I.4.5. Gépjármű I.4.6. Közös egyházi beszerzés működtetése I.5. Nemzetközi és ökumenikus kötelezettségek I.5.1. Nemzetközi szervezetek tagdíjai I.5.2. MEÖT I.5.3. KözösPont misszió I.5.4. Lágymányos Ökumenikus Központ I óra kompromisszumok nélkül program II. Közegyházi szakmai feladatok II.1. Missziói feladatok II.1.1. Missziói rendezvények II Külmisszió/Interserve II Missziói előadók országos konzultációi II Trauma Konferencia költségei (PC USA) II.1.2. Egyházzenei feladatok II Egyházzenei feladatok II.1.3. Református Missziói Központ (RMK) működtetése II.1.4. II RMK működési támogatás Balatonszárszói SDG Ref. Konferencia-központ működtetése II Állagmegóvás II.1.5. Cigánymissziói feladatellátás II Intézkedési terv megvalósítása a sratégia alapján II Országos cigánymissziós referens II Oktatási programok támogatása (WISZ) II MRE-HEKS közös program II.1.6. Ökogyülekezet II ebből: egyházi forrásigény II ebből: külső forrásból fedezett (Fed. IV.1.) II.1.7. Dobos Károly-díj

13 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 11 Szükséglet Ft II.2. Külügyi feladatok II.2.1. Nemzetközi kapcsolatok II.2.2. Budapesti Skót Misszió II.2.3. REV európai területi munka, magyar alelnökség II.2.4. GEKE zsinatok budapesti találkozója II.2.5. Holland-cseh-magyar egyházak együttműködése II.3. Ifjúsági feladatok II.3.1. Ifjúsági egyeztetések, hálózatok erősítése II évi Csillagpont 0 II.3.3. Ifjúsági vezetőképzés és mentorképzés II.3.4. Zsinati Ifjúsági Fórum II.4. Média és kommunikációs feladatok II.4.1. Református tartalomszolgáltatás II Televíziós, rádiós műsorok II Reformatus.hu II.4.2. Kommunikációs kampányok II SZJA 1%-os kampány II Egyházi ünnepek és üzenetek külső kommunikációja II.4.3. Egyházi rendezvények kommunikációja II Zsinati ülések kommunikációja, élő közvetítések II.4.4. Reformátusok Lapja II.4.5. Confessio folyóirat 0 II.4.6. Református Egyház (közlöny) II.5. Teológiai és tudományos feladatok II.5.1. Doktorok Collegiuma működtetése II.5.2. Kálvin-emlékévek feladatai II Református Egyházi Könyvtár (támogatott kiadványok) II Protestáns Lexikon előkészítése II.5.3. Egységes Lelkészképesítési Bizottság II.5.4. Jövőkép Bizottság II.6. Egészségüggyel kapcsolatos feladatok II.6.1. MRE Bethesda Gyermekkórháza működési tám II.6.2. Dizseri Tamás Emlékérem II.7. Kulturális és közéleti feladatok II.7.1. Református Közéleti és Kulturális Központ működtetése

14 12 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám Szükséglet Ft II.8. Szociális és diakóniai feladatok II.8.1. MRE Szeretetszolgálati Iroda feladatellátása II Diakóniai díjak II.8.2. Mosdósi Gyógyintézeti Iskola II.8.3. Lelkészek szociális segélyezése II GYES kiegészítő szociális segély II Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kieg II ZS.T. 218/ sz. határozata alapján (Ny. intézet) II Rendkívüli lelkészi segélyalap II.9. Zsinati jogalkotással kapcsolatos feladatok II.9.1. Kodifikációs Bizottság ülései III. Lelkészi nyugellátási rendszer működtetése III.1. Református Lelkészi Nyugdíjintézet működési költségei támogatása IV. Egyéb közegyházi célfeladatok IV.1. Ingatlanjáradék folyósítása IV.2. Partnerhilfe felhasználása IV.3. Elektronikus törzskönyv és iktatórendszer IV.4. Országos Református Gyűjteményi Tanács működtetése V. Egyéb kiadások V.1. Fedezettel rendelkező, illetve átfutó tételek V.2. Egyéb kiadások, tartalék V.2.a. Bankköltség V.2.c. Egyéb kiadások, tartalék Szükséglet összesen

15 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 13 Zsinati Hivatal működési költségei (2. sz. melléklet: Közegyházi költségvetés I.2. pont részletezése) Sorszám Megnevezés Ft 1. Külügyi iroda ( 2 fő) a) Munkabér és járulékai Ifjúsági iroda (2 fő) a) Munkabér és járulékai Jogi iroda (2 fő) a) Munkabér és járulékai Gazdasági és pénzügyi osztály (5 fő) a) Munkabér és járulékai Gondnokság (4 fő) a) Munkabér és járulékai Elnökségi és tanácsosi titkárság (4 fő) a) Munkabér és járulékai Kommunikációs szolgálat (3 fő) a) Munkabér és járulékai Missziói iroda (2 fő) a) Munkabér és járulékai Zsinati Hivatal közös költségek Összesen Egyházi nyugdíjalap 2015 (3. sz. melléklet: Tájékoztató adatok) (HUF) (EUR) Összesen (HUF érték) NYITÓ VAGYON Bevételek MRE támogatás HOZAM Nyugdíjintézet befizetése ZÁRÓ VAGYON Éves felhalmozás

16 14 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám A Magyar Református Egyház évi költségvetése (4. sz. melléklet) FedezeteK Megnevezés Ft I. Az MRE részegyházai hozzájárulása I.1. Magyarországi Református Egyház I.1.1. Dunamelléki Református Egyházkerület (21,28%) I.1.2. Dunántúli Református Egyházkerület (13,94%) I.1.3. Tiszáninneni Református Egyházkerület (13,94%) I.1.4. Tiszántúli Református Egyházkerület (24,22%) I.2. Romániai Református Egyház I.2.1. Erdélyi Református Egyházkerület (11,01%) I.2.2. Királyhágómelléki Református Egyházkerület (7,34%) I.3. Kárpátaljai Református Egyház (3,67%) I.4. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (3,67%) I.5. Szerbiai Református Keresztyén Egyház (0,73%) I.6. Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (0,20%) II. Támogatások 0 II.1. Kárpát-medencei Oktatási Alapba befolyó összegek 0 II.2. Állami támogatás 0 III. Egyéb 0 III évről áthúzódó feladatok finanszírozása (Kálvincsillag) 0 Fedezet összesen SZÜKSÉGLETEK Megnevezés Ft I. A MRE és a GK működési költségei I.1. Személyi kiadások I.2. Ülésekkel összefüggő költségek I.2.1. Generális Konvent Elnökség ülései I.2.2. Generális Konvent bizottsági ülések költségei I.2.3. Kárpát-medencei együttműködés tematikus munkájával összefüggő ülések költségei I.2.4. GK plenáris ülése (2013-ban Közös Zsinat)

17 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám 15 SZÜKSÉGLETEK Megnevezés Ft II. Programok, rendezvények II.1. Református Egység Ünnepe II.1.1. Református Egység Fesztivál (Debrecen) 0 II Állami támogatásból II Részegyházi hozzájárulásokból II.1.2. Református Zenei Fesztivál (Budapest) II.2. Ifjúsági kezdeményezések II.2.1. Kárpát-medencei fórumok, kapcsolatok II.2.2. Testvérifi találkozó Kárpát-medencei szinten II.2.3. Kárpát-medencei Imaéjjel és bibliaismereti verseny II.2.4. Kárpát-medencei ifjúsági találkozó II.3. Diaszpóra II.3.1. Alkalmi lelkészküldés Európába II.3.2. Diaszpóra közösségek működési támogatása II.4. Szeretetszolgálat Szeretethíd II.5. Kiadványok II.5.1. Kálvincsillag II.5.2. Magyar Református Világtalálkozó programfüzete II.5.3. Kárpát-medencei brossura új kiadása II.6. Közép-Európai Keresztyén Találkozó II.7. Magyar Református Világtalálkozó egyéb programjai 0 II.7.1. Megemlékezés a bodrogkeresztúri konventről II.7.2. Rádiós együttműködés II.7.3. REND II.7.4. Dunamelléki programok II.7.5. Ifjúsági rendezvények II.7.6. Családi nap (Kárpátalja) III. Részegyházak támogatása III.1. Kárpát-medencei Oktatási Alap III.1.1. Gyűjtésből befolyt összeg III.1.2. Gyűjtés költségvetési kiegészítése III.2. Lelkészküldés a Kárpát-medencében IV. Tartalék Szükséglet összesen Egyenleg

18 16 Református Egyház új folyam V. (LXVII.) 21. szám A Magyarországi Református Egyház Közegyházi Intézményei évi költségvetési módosításának összesítő táblázata (5. sz. melléklet) Intézmény neve évi főösszeg évre tervezett főösszeg Fenntartói működési támogatás 2015-re Feladatfinanszírozás 2015-re Befizetés a közegyházi költségvetésbe MRE Bethesda Gyermekkórháza EGYMI MRE Kálvin János Kiadója Károli Gáspár Református Egyetem Református Lelkészi Nyugdíjintézet Református Missziói Központ Református Pedagógiai Intézet Reformátusok Lapja MRE Szeretetszolgálati Iroda Wáli István Református Cigány Szakkollégium A Zsinati Tanács határozata A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZEGYHÁZI INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZS.T / A Zsinati Tanács az MRE Bethesda Gyermekkórház évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T /1/ A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T /2/ A Zsinati Tanács a Szeretetszolgálati Iroda évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T /3/ A Zsinati Tanács a Kálvin János Kiadó évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T /4 / A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T /5/ A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Intézet évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T /6/ A Zsinati Tanács a Református EGYMI évi költségvetését Ft bevételi és Ft kiadási összeggel fogadja el. ZS.T - 375/7 /

Református Egyház. 25. szám. A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. szeptember 23-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII.) 2015. október 27.

Református Egyház. 25. szám. A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. szeptember 23-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII.) 2015. október 27. Református Egyház. új folyam V. (LXVII.) 25. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye. október 27. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának. szeptember 23-i határozatai ZS.T. -

Részletesebben

Református Egyház. A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. május 7-i határozatai

Református Egyház. A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. május 7-i határozatai Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII.) 24. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2015. július 15. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának 2015. május 7-i határozatai

Részletesebben

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. május 7.

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. május 7. A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. május 7. A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A 2014. DECEMBER 3-I ÜLÉSEIN HOZOTT HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ TÁRGYÁBAN (ZS.T.-1/2015.05.07.)

Részletesebben

Református Egyház. 8. szám. 2012. új folyam II. (LXIV.) 2012. július 12. Tartalomjegyzék

Református Egyház. 8. szám. 2012. új folyam II. (LXIV.) 2012. július 12. Tartalomjegyzék Református Egyház 2012. új folyam II. (LXIV.) 8. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2012. július 12. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2012. május 23-i ülésének határozatai

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai Református Egyház 2012. új folyam II. (LXIV.) 9/2. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2012. december 21. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház KÖLTSÉGVETÉS TÁBLÁZATAI

A Magyarországi Református Egyház KÖLTSÉGVETÉS TÁBLÁZATAI A Magyarországi Református Egyház KÖLTSÉGVETÉS TÁBLÁZATAI a. évre B.) TÁBLÁZATOK 1.1. Saját bevételek 1.1.1. közalapi járulékok 1.1.2. működési bevételek 1.1.3. négy ezrelék 1.1.4. járadék 1.1.5. visszaigazolt

Részletesebben

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. SZEPTEMBER 23.

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. SZEPTEMBER 23. A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. SZEPTEMBER 23. A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A ZSINATI TANÁCS 2015. JÚNIUS 10-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ TÁRGYÁBAN (ZS.T

Részletesebben

Református Egyház. 13. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. május 29-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. augusztus 15.

Református Egyház. 13. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. május 29-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. augusztus 15. Református Egyház 2013. új folyam III. (LXV.) 13. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2013. augusztus 15. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. május 29-i ülésének

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. február 19-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. február 19-i ülésének határozatai Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI.) 16. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. március 7. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. február 19-i ülésének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Református Egyház. 14. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. december 13.

Református Egyház. 14. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. december 13. Református Egyház 2013. új folyam III. (LXV.) 14. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2013. december 13. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest, 2013. november 13. Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Budapest, 2013. november 13. Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA AZ MRE HITTANOKTATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK, FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ ZST-137/2011.12.07. SZÁMÚ SZABÁLYRENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T. - 275/2013.11.13.)

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Száma: 00/A/ 00008/2007. A Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május 31-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. január 25-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. január 25-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2012. (I. 25.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. január 25-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Református Egyház. 14. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. december 13.

Református Egyház. 14. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. december 13. Református Egyház 2013. új folyam III. (LXV.) 14. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2013. december 13. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz Ügyintéző: Béda Zsuzsa Ügyiratszám: 31.899/2012.IX NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-565

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 284-2/2014. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 30/2014. (IX. 1.) határozat A Közgyűlés elnökének lemondásáról, valamint új képviselői megbízatás létrejöttéről szóló tájékoztató tárgyában.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben