4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről"

Átírás

1 ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) a 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez 4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről Készítette a KvVM FI irányításával, a KvVM megbízásából a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft Budapest, Gellérthegy u Budapest 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ ÚTMUTATÁSA AZ ÉLŐHELYVÉDELMI IRÁNYELV 6. CIKKÉNEK ÉRTELMEZÉSÉRE LIFE NEMZETKÖZI SZERVEZETEK KEZELÉSI TERVEZÉSI ÚTMUTATÓI EUROSITE IUCN Ajánlások a kezelési tervekhez A tervezési folyamat áttekintése A TAGÁLLAMOK PÉLDÁI Általános kérdés: szükséges-e natura2000 kezelési terv? A tagállamok egyéb sajátosságai a tervezésben Olaszország Franciaország Németország Ausztria Szlovénia IRODALOM MELLÉKLET Az alapanyagok eredeti nyelvű dokumentumai...(digitálisan pdf fájlként kéntcsatolva) sz. melléklet BIBIČ, A. (2007): Natura 2000 site management programme: : operational programme Ljubljana, Szovenia: Ministry of the Environment and Spatial Planning, 2007, ISBN sz. melléklet Idle, E.T., Bines, T.J.H. (2004): Eurosite management planning toolkit Complementary Guidance 2004 A handbook for practitioners, EUROSITE 3. sz. melléklet LIFE-Focus:Integrated management of Natura 2000 sites (LIFE-Focus is the journal of the LIFE III programme ( ).) EC DG Env 4. sz. melléklet Ellwanger, G., Schröder, E. (Bearb.) (2006): Management von Natura 2000-Gebieten. Erfahrungen aus Deutschland und ausgewählten anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Naturschutz und Biologische Vielfalt 26. Bundesamt für Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg. 302 S. EUR 22,-ISBN sz. melléklet Ellmauer, T. et al. (2006): Managementplanungen für Natura 2000 in Österreich, Naturschutz und Biologische Vielfalt 26. Bundesamt für Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg. 302 S. EUR 22,-ISBN sz. melléklet Wendler, W., Jessel, B. (2006): Umsetzung und Akzeptanz der FFH-Richtlinie in Frankreich, Naturschutz und Biologische Vielfalt 26. Bundesamt für Naturschutz. Bonn- Bad Godesberg. 302 S. EUR 22,-ISBN sz. melléklet Thomas, L., Middleton, J., Phillips, A. (series editor) (2003): Guidelines for Management Planning of Protected Areas Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 10 IUCN The World Conservation Union 8. sz. melléklet Office for Official Publications of the European Comm unities, (2000): A Natura 2000 területek kezelése A Tanács természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 92/43/EEC irányelve 6. cikkének rendelkezései (Managing Natura 2000 sites : The provisions of Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC) Luxembourg: 2000 ISBN Hivatalos magyar fordítás: KvVM 9. sz. melléklet Neumann, F: :Management Plans in perspective of article 6.1 of the Habitats Directive: a common interest binding fishers, ecologists, hunters, port planners and recreationists 10. sz. melléklet CHOLLET, F The experience of the Office National des Forêts (prezentáció) 11. sz. melléklet Ministry of Agriculture, Environment and Consumer Protection Mecklenburg- Vorpommern: Management Planning in Natura 2000 Sites General guidelines for the Natura 2000-management planning in Mecklenburg-Vorpommern

3 BEVEZETÉS Az Európai Unió számos területen irányelvekkel szabályozza a közösségi jog megvalósulását. Az irányelvek abban különböznek a rendeletektől, hogy az elérendő cél valamennyi címzett tagállam számára kötelező, de átengedi a nemzeti hatóságoknak a módszerek és az eszközök megválasztásának hatáskörét. Ez azt jelenti, hogy valamennyi tagállam köteles az irányelveket a nemzeti jogrendjükbe átültetni, úgy, hogy az irányelvben megfogalmazott célok megvalósulhassanak. Az EU szabályozásának e formája sokszor komoly kihívást jelent a tagállamok számára, mivel az irányelvek nem fogalmaznak meg konkrét rendelkezéseket, de az EU azt ellenőrzi, hogy az irányelvekben megfogalmazott célok megfelelően lettek-e beillesztve a nemzeti jogrendbe. Az Európai Unió természetvédelmi irányelvei előírják a tagállamok kötelezettségét a védelmi intézkedések meghozatalára a Natura 2000 területekre. Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (1) általánosan rendelkezik erről. Az Élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (1) a következőket mondja ki: A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket a különleges természet-megőrzési területek védelmére, ha kell, olyan kezelési tervek megalkotásával, amelyek kifejezetten a területre vonatkoznak vagy egyéb fejlesztési tervek részeként, továbbá a megfelelő jogszabályi, hatósági vagy szerződéses intézkedéseket, amelyek megfelelnek az adott területen megtalálható, I. mellékletben szereplő természetes élőhely-típusok, illetve II. mellékletben szereplő fajok ökológiai szükségleteinek. A Madárvédelmi irányelv 3. cikke (1) szerint: A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket a vadon élő madárfajok élőhelyeinek megőrzésére, fenntartására és helyreállítására elsősorban az alábbi intézkedések úján: (b) A védett területeken belüli és kívüli élőhelyek ökológiai szükségleteinek megfelelő fenntartása és kezelése. Az Európai Unió tehát a területek védelmének megvalósítását a tagállamokra bízza. Magyarország a jogszabályi tiltás, a hatósági vagy a gazdálkodókkal kötött szerződéses megoldás mellett a kezelési tervek (Natura 2000 fenntartási tervek) kidolgozását is elhatározta azokra a területekre, melyet a nemzeti jogszabályok alapján nem állnak törvényi oltalom alatt. E tanulmány azt vizsgálja, hogy egyes tagállamok hogyan tesznek eleget az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkében foglalt egyes rendelkezéseknek (közelebbről: kezelési tervek készítése), valamint azt, hogy az EU és a nemzetközi szervezetek hogyan segítik az irányelv megértését, illetve a tervezési folyamatot. 1

4 1. AZ EURÓPAI UNIÓ ÚTMUTATÁSA 1.1 AZ ÉLŐHELYVÉDELMI IRÁNYELV 6. CIKKÉNEK ÉRTELMEZÉSÉRE Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke általánosságban fogalmazza meg a Natura 2000 területekre a szükséges védelmi intézkedéseket. A cikk valójában csak a kereteket, a lehetőségeket sorolja fel, melyekkel a különleges természet-megőrzési területek kedvező természetvédelmi helyzete fenntartható. Annak eldöntése, hogy melyik lehetőségekkel él és milyen módon oldja meg a célok elérését a tagállam, nemzeti hatáskörbe tartozik. Az irányelvek által kitűzött célokat kötelező elérni, és ezt az EU ellenőrzi is, mivel a Bizottságnak be kell mutatni az adott jogszabályi passzusokat, melyekkel az irányelvek célkitűzéseit elérni kívánja a tagállam. Az irányelv cikkeinek rendelkezéseit át kell ültetni a nemzeti jogrendbe (vagyis olyan nemzeti jogszabályokat kell életbe léptetni, amelyek egyes rendelkezései érvényesítik e közösségi jogszabály követelményeit). Mivel számos tagállamnak problémát okoz az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének értelmezése, az európai unió Bizottsága készített egy kiadványt mely elemzi, hogy a cikk milyen kapcsolatban van az élőhelyvédelmi irányelv többi cikkével, valamint szélesebb körben hogyan viszonyul a madárvédelmi irányelv egyes szakaszaihoz. A 6. cikk egyes bekezdéseit részleteiben tárgyalja, és kitér a kezelési tervek készítésének lehetőségére is. Részlet a kiadványból: Kezelési tervek A szükséges természetvédelmi intézkedések lehetnek "ha kell, olyan kezelési tervek, amelyek kifejezetten a területekre vonatkoznak vagy egyéb fejlesztési tervek részét képezik". Ezekkel a kezelési tervekkel minden előrelátható tevékenységre fel kell készülni, az előre nem látható tevékenységekkel pedig a 6. cikk 3. és 4. bekezdése foglalkozik. A "ha kell" kifejezés arra utal, hogy nem minden esetben szükséges a kezelési terv megléte. Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy kezelési tervet alkot, azt általában érdemes a 6. cikk 1. bekezdésében említett egyéb intézkedések, különösen a szerződéses megoldások, elindítása előtt megtenni. A szerződéses intézkedések legtöbbször az érintett hatóságok és a földtulajdonosok közötti kapcsolatok kialakulását jelentik, és külön-külön az egyes földbirtokokra korlátozódnak, amelyek rendszerint kisebbek a Natura 2000 területnél. Ilyen helyzetben a területre vonatkozó kezelési terv egy olyan átfogó keretet biztosít, amelynek tartalma hasznos kiindulási alap a szerződések részleteinek meghatározásához. A megfelelő kezelési tervek "kifejezetten a területekre vonatkoznak", tehát konkrétan a Natura 2000 hálózatba tartozó terület kezeléséről szólnak, vagy "egyéb fejlesztési tervek részét képezik". Ez utóbbi lehetőség összhangban áll azzal a Közösségi alapelvvel, amely szerint a környezet- és természetvédelmet integrálni kell az egyéb ágazati politikákba. Ennek az integrációnak hozzá kell járulnia a 3. cikk 1. bekezdésében említett hálózat koherenciájához. De bármely esetben szükséges lehet a 6. cikk 3. bekezdésének alkalmazása a kezelési terv olyan vonatkozásaira, amelyek nem kapcsolódnak a természetvédelmi kezeléshez (ld. a 6. cikk 3. bekezdéséhez fűződő kommentárt a fejezetben). Habár a kezelési terv pontos tartalmára vonatkozóan nincs útmutatás, a jelen kiadvány II. melléklete számos fontos szempontot ismertet, amelyeket e tervek készítésekor figyelembe lehet venni. A II.a. mellékletben egy tájékoztató jellegű listát találunk azokról a LIFE Nature 2

5 projektekről, amelyek során kezelési tervet készítettek, vagy más jogi, hatósági, illetve szerződéses intézkedést (ld. alább) vezettek be a terület védelmére. A tagállamok a más típusú intézkedések fölé, átfogó eszközként, alkothatnak kezelési terveket. Ezekre nincs mindig szükség, de ahol alkalmazzák őket, ott figyelembe kell venniük az egyes területek jellegzetességeit és minden előrelátható tevékenységet. A kezelési tervek lehetnek önállóan megalkotott dokumentumok vagy beépülhetnek más fejlesztési tervekbe is. II. melléklet: Néhány szempont a kezelési tervekkel kapcsolatosan Bár kezelési tervek készítése nem mindig szükséges, mind a Galway (1996), mind a Bath (1998) konferencia eredményei azt mutatják, hogy a kezelési tervek hatékony eszközök lehetnek a területek védelmi céljainak elérésében, így az élőhelyvédelmi irányelv előírásainak teljesítésében. Az alábbi kivonat a Galwayban tartott szeminárium következtetései alapján készült, melyek hasznosak lehetnek a kezelési tervek készítése során. 1. Módszertan Valóban szükséges kezelési terv készítése a területre? Mik ennek az okai? Ki fogja kezdeményezni a terv készítését? Ki lesz felelős a tervért? Melyek a legfontosabb dolgok a területtel kapcsolatosan? (természeti értékek, társadalmi-gazdasági összefüggések) Melyek a fő veszélyeztető tényezők? Mit szeretnénk elérni? Hogyan szeretnénk elérni, milyen pontos ütemterv alapján? Mennyibe fog kerülni? Természetvédelmi szempontból hasznos lesz a ráfordított forrás? 2. Célkitűzések A kezelési tervek célkitűzéseinek meg kell felelni a területen található közösségi jelentőségű élőhelyek, valamint állat- és növényfajok ökológiai igényének, annak érdekében, hogy a kedvező természetvédelmi helyzet biztosítható legyen. Így a céloknak a lehető legvilágosabbnak reálisnak, mérhetőnek és kivitelezhetőnek kell lenniük. Megfogalmazásában közérthetőnek kell lennie. Mi a kedvező természetvédelmi állapot a területen található élőhelyek és fajok számára? Hogyan járul hozzá a terület egységéhez és a hálózat koherenciájához? Az érintett élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi állapotának fejlődésének megfelelően dinamikus módon értékelik a fent említetteket? 3. Konzultáció és végrehajtás Ez a rész kiemelkedő fontosságú a multidiszciplináris és szakmai megközelítést igénylő kezelési tervek készítésénél. Valamennyi helyi érintett szereplőt beazonosítottak? Bevonták őket a lentől jövő kezdeményezésbe? 3

6 Mely tervezési szakaszban vonták be a helyi szereplőket? A konzultáción alapuló módszerre jó példa a francia document d objectifs ahol valamennyi érdekelt csoportot bevonják a konzultációba, mely koordinációjáért a helyi hatóságok felelősek. 4. Monitoring és értékelés Ezek a fejezetek rendkívül fontosak a kezelési terv szempontjából, mivel elsősorban így lehet meghatározni, hogy sikeres volt-e a terv. Úgy, mint a kezelési terv célkitűzéseinek a monitoring résznek is világosnak, pontosan definiáltnak kell lennie. Kiemelkedő fontosságú a pénzügyi helyzet vizsgálata is. 1.2 LIFE A LifeNature projektek több mint fele tartalmaz kezelési terveket. Egyes projektek (pl. Francia és Olaszországban) kimondottan a kezelési terv stratégiának, illetve a Natura 2000 kezelési tervek útmutatójának volt szentelve. A 2005-ig terjedő időszakban a LIFE projektek több mint felében (a 853-ból 428 projektben) készítettek valamilyen kezelési tervet vagy adatgyűjtést, vagy egyéb tevékenységet az EU listákon szereplő élőhelyek és fajok kezelési tervezésével kapcsolatosan. A LIFE Natura projektekben szereplő tervek felépítése, tartalma és céljai jelentősen különbözhetnek a terület nagyságától, a cél élőhelyektől és fajoktól, a nemzeti jogi környezettől, valamint a helyi szereplőktől. Franciaország 1 és Olaszország az elsők között készített útmutatót a Natura 2000 területek kezeléséről. Mindkét LIFE projekt eredményeit és következtetéseit nagymértékben felhasználták az 1996-os galwayi konferencián. A francia útmutató nagyobb hangsúlyt helyez a társadalmi konzultációra és a társadalmi-gazdasági csoportok bevonására. Javasolják egy facilitátor bevonását, aki az egyes érdekcsoportokkal egyeztetve alkotja meg a terv vázlatát. Az olasz útmutató az egyes előre definiált élőhelytípusokkal kapcsolatosan ad jó tanácsokat. A Galway szeminárium keretében a Natura 2000 területek kezelési terveinek ajánlott szerkezetét dolgozták ki a résztvevők. Egy ideális kezelési tervnek a következő elemeket kell tartalmaznia: Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkén alapuló politikai nyilatkozat (policy statement) A terület leírása (mely tartalmaz egy történeti területhasználati változásvizsgálatot) A célkitűzések meghatározása (rövid és hosszú távú célok) A korlátozások meghatározása (a bevont szereplők megjelölésével) Reális megvalósítási tevékenységek listája (költségvetéssel és időrendi táblázattal Részletes konzultációs folyamat leírás Monitoring és értékelés 1 Experimental drawing up of management plans for future French Natura 2000 sites (B4-3200/95/519) Testing of management plans on 35 sites and drafting of a methodological guide for preparing management plans for Natura 2000 sites. 4

7 turizmus; 2 agrárkörnyezetvédelem; 14 növényfajok; 15 egyéb élőhely; 20 általános; 64 tengerparti élőhelyek; 34 természetes és természetközeli gyepek; 27 madárfajok; 58 vizes élőhelyek; 75 erdő; ábra A kezelési tervet is tartalmazó LIFE Nature pályázatok tematikus megoszlása 2. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK KEZELÉSI TERVEZÉSI ÚTMUTATÓI 2.1 EUROSITE A EUROSITE, mely természetvédelmi kezeléséért munkálkodó szervezetek hálózata, 1989 megalakulása óta számos kézikönyvet és útmutatót készített a védett területek kezelése tervezésének témájában. Az 1997-ben megjelent EUROSITE kezeléstervezési eszközrendszer (Eurosite Management Planning Toolkit) c. kiadványuk a védett területek kezelés tervezése (Management Planning for Protected Areas) c. útmutatóval bővült. A kiadvány számos ország szakértőinek tapasztalatait figyelembe véve ad ajánlásokat arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmaznia egy jó kezelési tervnek. A kiadvány rugalmasan kezelhető, megoldási javaslatok találhatók benne a kis és nagy területek, állami/nem állami (pl. NGO) vagyonkezelésben lévő, jogszabályban/informálisan kijelölt területek kezelése számára. Az útmutató kiemeli az érintettek bevonásának fontosságát, illetve azt, hogy a hasonló problémával küzdő szervezetek osszák meg egymással tapasztalataikat. Az útmutató segítséget nyújt: a kezelési terv elemeinek meghatározásában, védett területek kezelési célkitűzéseinek meghatározásában, a jó kezelési tervezést akadályozó tényezők felismerésében, az önbizalom és hitelesség megszerzésében, a részvételen alapuló tervezési módszer előnyeinek és hátrányainak felismerésében, a helyi földtulajdonosok bevonásában és aktivizálásában, a védett terület kezelésében résztvevő partnerekkel történő hosszútávú kommunikáció kialakításában, a pozitív eredmények elérésében a terület kezelői számára, megérteni a védett területekre vonatkozó monitoring és értékelési követelményeket definiálásában és alkalmazásában, az elvárások kezelésében és abban, hogy ezek reálisak legyenek. 5

8 2.2 IUCN Az IUCN által kiadott kezelési tervek készítéséről szóló kiadvány nem kimondottan a Natura 2000 területekről szól, hanem a védett területek kezelési terveinek készítésében próbál segíteni. Mivel azonban a Natura 2000 területek is speciális (közösségi jelentőségű) természetvédelmi területnek számítanak, az útmutató segíthet számos, a tervezési folyamatban felmerülő kérdés megoldásában. A védett területek kezelői hasonló problémákkal küzdenek: mi értelme van a tervnek? Fogja valaki használni ezeket? Hogyan lehet egy, a jövőre vonatkozó teljesíthető tervet készíteni, melyet valamennyi érintett csoport (természetvédelem, földtulajdonosok stb.) elfogad? Ajánlások a kezelési tervekhez A sikeres kezelésiterv-készítésnek a következők jellemzői: Nem egy esemény, hanem egy hosszabb folyamat, a munka nem ér véget a terv elkészítésével, hanem folytatódik a megvalósítással és még azután is tart. Jövőre épít: A jövőbeli problémákkal és alternatív tevékenységi folyamatokkal foglalkozik. Vizsgálja a folyamatok fejlődését és a jelen döntéseinek lehetséges jövőbeli hatásait Mechanizmust biztosít arra, hogy elgondolkodjanak a veszélyeztető tényezőkről és lehetőségekről és egyéb komplikált témákról, a problémamegoldásra és kommunikáció segítésére a résztvevők között Szisztematikus: a legtöbb tervezői munka egy előre meghatározott lépéssorozaton keresztül történik. Így szerkezetet kap a folyamat, mely elősegíti a logikus megközelítés alkalmazását. Ez biztosítja, hogy a döntések ismereteken, illetve a téma és annak összefüggéseinek vizsgálatán alapuljanak, valamint azt, hogy mások is megértsék a javasolt tevékenységek lényegét. Értékítélet foglal magába. A kezelési tervezése egy olyan folyamat, mely magában foglalja annak megállapítását, hogy mi egy védett terület, illetve milyenné kellene lennie, és hogyan lehet fenntartani vagy elérni a kívánt állapotot a külső és belső feltételek változtatásával. A védett területek kezelési tervezése így nem csak a természeti értékek objektív állapotának vizsgálatára összpontosít, hanem az emberekre és azok véleményére is. A holisztikus szemléletet veszi alapul. Amennyiben a tervezés nyitott és részvételen alapuló nagyon széles körben vehet figyelembe témákat, szempontokat és véleményeket. Folyamatos munka: figyelembe kell venni a változó körülményeket és célokat A tervezési folyamat áttekintése A tervezés egy dinamikus folyamat, egy három lépésből álló körfolyamat lépéseinek ismétlése: 1. A kezelési terv elkészítése 2. A terv kivitelezése 3. Monitoring és a terv felülvizsgálata 6

9 Ennek értelmében a tervezési folyamatot 13 lépésre lehet bontani: 1. Előkészületek döntés a kezelési terv készítéséről, a tervező csapat kijelölése, a feladat körvonalazása, a tervezés során használt folyamat definiálása, 2. Adatgyűjtés a témakörök megállapítása, konzultáció, 3. Az adatok és információforrások értékelése, 4. Kényszerítő tényezők, lehetőségek és veszélyek azonosítása, 5. Kezelési vízió és célok megfogalmazása, 6. A vízió és célok eléréséhez a lehetőségek kidolgozása, beleértve a zónarendszert, 7. A kezelési terv tervezetének elkészítése, 8. A tervezet megvitatása az érintett szereplőkkel, 9. Benyújtott anyagok értékelése, a kezelési terv vázlatának átdolgozása, a végső változat elkészítése, benyújtott anyagok elemzés és jelentés készítése a konzultációs folyamat eredményeiről, 10. A kezelési terv elfogadása, jóváhagyása, 11. Végrehajtás, 12. Monitorozás és értékelés, 13. Döntés a kezelési terv felülvizsgálatáról és frissítéséről, felelősségi megfontolások. A folyamatban rendkívül fontos elem a visszacsatolás, vagyis, az, hogy a tervező a múlt tapasztalatai alapján korrigálni tudja a jövőre vonatkozó tevékenységeket. Ez a visszacsatolási hurok, tulajdonképpen a minőségbiztosítási kör, amely keretében a monitorig és felülvizsgálat biztosítja, hogy a terv minden tekintetben megfelelő, reális és hatékony legyen. A folyamat ismétlődő jellegéből adódik a rugalmas és a változó körülményekhez könnyen alkalmazódó kezelés. Útmutató a kulcsfontosságú szereplők azonosításához A védett területre a következő személyek lehetnek befolyással: miniszterek, és más szakterületek és hatóságok vezetői, helyi közösségek, akciócsoportok és egyéb egyesületek vezetői, a területtel határos földek tulajdonosai, lakosai, a védett terület közelében tevékenykedő földbérlők, egyéb üzleti szereplők, illetve ezek képviselői különösen a gazdasági tevékenységek területén (vízgazdálkodás, erdészet, halászat, bányászat, turizmus), védett területek tervezői, kezelői és munkatársai, a turisztikai szektor képviselői, illetve a látogatók és pihenni vágyók programjainak szervezői, a területen illetve a környéken dolgozó kutatók. A következő kérdések segítenek meghatározni a kulcsszereplőket: 7

10 1. Mi az emberek kapcsolata a területtel? Hogyan használják és értékelik azt? 2. Mi a szerepük és felelősségük a területekkel kapcsolatosan? 3. Milyen módon befolyásolhatnak bármilyen tervezett kezelési kezdeményezést? 4. Milyen hatással bír a tevékenységük jelenleg a védett terület védendő értékeire? 2.3 A TAGÁLLAMOK PÉLDÁI Általános kérdés: szükséges-e natura2000 kezelési terv? Valamennyi EU tagállam tett konkrét lépéseket a Natura 2000 hálózatban tartozó területek kezelése érdekében. Az egyes államok különböző megközelítést alkalmaztak az ország méretétől, a nemzeti jogi környezetétől, adminisztratív felépítésétől, valamint természeti környezetétől függően. Kötelező kezelési tervek kidolgozása Dániában, Észtországban, Hollandiában, Szlovákiában, valamint Svédországban. Dánia innovatív megoldást választott, összekötve az élőhelyvédelmi- és víz-keretirányelvet. Mivel mindkét területileg jelentősen átfedést mutató irányelv bevezetése során szükséges kezelési tervek kidolgozása, arra a döntésre jutottak, hogy vízgyűjtőnként létrehoznak egy új, a vízügyi és természetvédelmi tervezésért felelős regionális környezetvédelmi ügynökséget, mely felelős a tervek kidolgozásáért és végrehajtásáért. Észtországban a évi természetvédelmi törvény valamennyi Natura 2000 területet védett területnek nyilvánította, melyek részére a fenntartási terv elkészítése kötelező érvényű. A tervnek tartalmaznia kell a terület fő természeti jellemzőit, a védelmi célokat, valamint a védelmi intézkedéseket, alátámasztva a költségvetéssel és egy időrendi táblázattal. Svédországban a Natura 2000 fenntartási tervek a svéd környezetvédelmi ügynökség által kidolgozott Natura 2000 kézikönyv alapján készülnek, tartalmazzák a területeket veszélyeztető tényezőket, valamint a védelmi célokat, melyek alkalmazásával a területeken elérhető a kedvező természetvédelmi helyzet. Belgiumban csak két-három tartományban él fenntartási tervkészítési kötelezettség, míg Finnországban csak a védett területekre és természeti területekre (wilderness area) kötelező Natura 2000 kezelési tervek kidolgozása. Magyarországon nem kötelező a kezelési tervek elfogadása, csak a már nemzeti jogszabállyal is védett területeken. A Cseh Köztársaságban csak a különleges természet-megőrzési területekre (SAC) kötelező a kezelési terv, míg a különleges madárvédelmi területekre (SPA) nem. Speciális kezelési tervek kidolgozását írják elő egyes német tartományokban is. A döntés, hogy a megfelelő természetvédelmi intézkedéseket egyéb tervezési eszközökbe (pl. területi tervezés, vízgyűjtő tervek, erdőtervek) integrálják, a tagállamok gyakran regionális szerveikre bízzák. Olaszországban ez az eset áll fenn, ahol is egy miniszteri rendelet egy logikai folyamaton végigvezetve segíti a helyi szerveket annak eldöntésében, hogy az adott területen szükség van-e speciális Natura 2000 kezelési terv kidolgozására vagy az intézkedések beintegrálhatók már létező egyéb tervekbe. Portugáliában az élőhely- és madárvédelmi irányelvek mellékletein szereplő élőhelyek, valamint állat- és növényfajokkal kapcsolatos védelmi intézkedéseket már létező tervekbe kell bedolgozni. Lettországban valamennyi Natura 2000 területet Speciális Természetvédelmi Területnek nyilvánították, amelyre a lett kormány általános kezelési szabályokat alkotott. Ezek tartalmaznak egy listát a tiltott és engedélyezett tevékenységekről is. 8

11 2.3.2 A tagállamok egyéb sajátosságai a tervezésben Az első két ország (Olaszország, Franciaország) célzott LIFE projektet indított annak érdekében, hogy a projektek tapasztalatai és eredményei alapján dolgozza ki a Natura 2000 területek kezelésével kapcsolatos ajánlásokat Olaszország Olaszországban megalkottak egy miniszteri rendeletet, mely abban segíti a helyi hatóságokat, hogy eldöntsék szükséges-e az adott területen speciális Natura 2000 fenntartási terv készítése. A kézikönyv, mely tartalmazza a fenntartási terv szerkezetét, valamint a terv elkészítésének lépéseit a következő fejezetekből áll: 1. útmutató a Natura 2000 területek kezeléséhez, 2. a terület kezelésbe vonásának értékelése, 3. a Natura 2000 területek kezelésének jogszabályi háttere: védelmi intézkedések, 4. a Natura 2000 területek kezelésének indikátorai: általános követelmények, a tervezett biológia indexek rendszere és használatának módja, flóra, fauna, erdészeti kérdések, hidrológia, geológia, veszélyeztető tényezők és változások a környezeti feltételekben, szociális és közgazdasági kérdések, 5. a 25-féle területtípus leírása (kategóriánként a kategorizálás alapját jelentő jellemző élőhelytípusok listája, a természeti környezet és ökonómiai szükségletek leírása, topográfia, releváns biológiai indexek, potenciális veszélyek és kezelési javaslatok), 6. irodalomjegyzék, 7. mellékletek: a. a Natura 2000 területek kategorizálásához használt módszertan leírása, b. a területkategóriák közötti statisztikai összefüggések leírása, talajparaméterek, legelési intenzitás (skála: 0-3), tűz kockázata (skála: 0-3), a terület beépítettsége (%), Térkép a területek elhelyezkedéséről, minden kategórián belül, a biogeográfiai régiók ábrázolásával, c. valamennyi kategórián belül mátrix megadása az egyes élőhely típusok százalékos megoszlásáról, d. jelmagyarázat a területhasználati térképhez, e. az állat és növényfajokhoz az IUCN vörös lista kategóriái, f. valamennyi területkategóriához a növény és állatfajok listája. 9

12 A fenntartási terv szerkezete Franciaország A Natura 2000 projekt fő következtetése a tárgyalásos és szerződéses módszer elfogadása volt, melynek fontos eleme, hogy a nyilvánosságot a tervezés kezdetétől be kell vonni a folyamatba. E folyamat eredményeképpen létrejött kezelési tervek elnevezése document d objectif, rövidítve DOCOB, melyet valamennyi Natura 2000 területre el kell készíteni. A Natura 2000 kezelési tervek bevezetéséhez a szabályokat részben a LIFE projektből szerzett tapasztalatokból vették. Erre azért is volt nagy szükség, mivel a Natura 2000 területek kijelölése vehemens ellenállást váltott ki nem kellőképpen tájékoztatott földhasználók, és helyi önkormányzatokból. Ez odáig vezetett, hogy a területek jelentését az EU felé fel kellett függeszteni. A területek elfogadása után számos olyan szervezet jött létre, mely a közvélemény megfelelő részvételét hivatott biztosítani. Ezen felül a Natura 2000 kezelési tervek elkészítésnél a helyi szereplők bevonását kötelezővé tették. A terveket decentralizált módon, helyi szinten készítik el. Az ökológiai és fenntartható fejlődés minisztériuma rendszeresen publikál útmutatókat a Natura 2000 fenntartási tervekhez. A legutolsó december 21-én jelent meg. A DOCOB elkésztése során az első lépés egy Irányító Bizottság (steering committee) felállítása. A Bizottságban valamennyi érintett csoport képviselteti magát, úgymint a nemzeti kormány képviselője (prefektus), helyi önkormányzatok és földtulajdonosok, biodiverzitás-védelemben jártas szakértők, társadalmi-gazdasági szakértők, mezőgazdasági hatóságok képviselői, erdészek, NGO-k képviselői, valamint sport és turisztikai érdekek képviselői. A Bizottság elnöke, akit a helyi hatóságok nevezik ki, felelős az egyeztetésekért és a terv elfogadtatásáért. A dokumentumot magát a facilitátor készíti elő, akit a Bizottság többi tagjával egyeztetve az elnök, vagy a megyei adminisztrátor jelöl ki. A védelmi célokat, a Bizottság jelöli ki, de a 10

13 végleges tervet a prefektusnak el kell fogadnia. Nemzeti szinten a terveket a Natura 2000 Monitoring Bizottság felügyeli. A fenntartási tervnek tartalmaznia kell a következőket: A Natura 2000 terület élőhelyeinek és fajainak leírása és térképi ábrázolása, védelmi helyzetük és fő társadalmi-gazdasági jellemzőik leírása A fő célkitűzések az élőhelyek és fajok kedvező védelmi státuszának fenntartásra/helyreállítására, fenntartható fejlődés stratégia A javasolt intézkedések listája a célkitűzések elérésének érdekében, valamint amennyiben szükséges új szabályozási javaslatok megtétele Javaslatok specifikus megállapodások kötésére a földtulajdonosokkal a területek kezelése kapcsán, mely magába foglalja a technikai részleteket és a pénzügyi hátteret is. A földtulajdonosokat kompenzálni lehet a természetvédelmi célok eléréséért tett tevékenységekért, melyet az EU mezőgazdasági célprogramokból is finanszírozhatók. (a földhasználók nem kötelesek részt venni a programokban) Javasolt pénzügyi intézkedések A javaslatok, valamint az élőhelyek és fajok monitorozási és értékelési programja Olyan tevékenységek listája, melyek bár nem alanyai a tervek és projektek értékelése kötelezettségnek (élőhelyvédelmi irányelv 6 (3) és 6(4)), de megfelel a követelményeinek. A Bizottságot és a facilitátorokat tréningekkel és dokumentációkkal segítik, melyek útmutatókat, az élőhelyek és a fajok leírási modelljeit, a védelmi követelményeket, valamint részletes megállapodási javaslatokat/mintákat tartalmaznak. A terveket 6 évente felül kell vizsgálni. Az új terveket és projekteket hatásvizsgálatnak lehet alávetni, a folyó tevékenységeket visszamenőleg nem lehet vizsgálni. Egy elemzés szerint a Franciaországban és az Egyesült Királyságban történő kezelési tervek tervezési folyamatában fontos az érintett lakosság és szereplők bevonása a tervezési folyamatba. Ha jobban belegondolunk, a hatóságoknak nem lett volna kötelessége valamennyi érintettel konzultálni, és egy limitált körű tárgyalás nagyban gyorsította volna a folyamatot az elején, a végén sok értékes időt vesztettek volna a végrehajtási szakaszban a jogi procedúra végigvitelével, illetve a társadalmi egyeztetéssel. Annak érdekében, hogy a későbbi szakaszokban elkerüljük a konfliktusokat az érintett szereplőkkel érdemes őket a tervezési folyamat minél korábbi stádiumában bevonni. Még ha egyes szereplők nem is értenek egyet a kezelési tervvel, legalább ez kiderül egy korai szakaszban, így van lehetőség a probléma orvosolására Németország Németország nincs egyszerű helyzetben a Natura 2000 területek kedvező természetvédelmi helyzetének elérése terén, mivel úgy, mint a Natura 2000 területek kijelölésének folyamatáért a szövetségi tartományok felelősek. A szövetségi minisztérium, illetve a Szövetségi Természetvédelmi Hivatal (Bundesamt für Naturschutz - BfN) csak összefogja a munkát, információt, útmutatókat szolgáltat, megbeszéléseket szervez. Az egyes tartományok más-más megközelítést használnak a tartomány speciális problémáinak megoldására. 11

A Natura 2000 finanszírozása

A Natura 2000 finanszírozása A Natura 2000 finanszírozása Útmutató Összeállították: Clare Miller, Marianne Kettunen, IEEP Szerkesztő: Peter Torkler, WWF Stefanie Lang, Andreas Baumüller, WWF támogatásával Fordította: Dövényi Mária

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6.

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6. Európai Bizottság Tartalomjegyzék Natura 2000 az élő táj része A természeti területek kezelése Mezőgazdaság és Natura 2000 Erdőgazdálkodás és Natura 2000 Szabadidős tevékenységek Natura 2000 területeken

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek

A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek [Skriv tekst] A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek főbb megállapítások és ajánlások Az Európai Bizottság betegbiztonsággal és az ellátás minőségével foglalkozó

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása: elvek és az európai megvalósítás egyes tapasztalatai az OKKR tervezésének szemszögéből

Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása: elvek és az európai megvalósítás egyes tapasztalatai az OKKR tervezésének szemszögéből TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása: elvek és az európai megvalósítás egyes tapasztalatai az OKKR tervezésének

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Az útmutatót készítette: Ambros Uchtenhagen A magyar kiadást szerkesztette: Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV ÁTTEKINTÉS Oldalszám A TELJESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV FEJEZETEI 2. oldal Bevezetés 7. oldal 1. fejezet - Az Európai Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzési keretrendszere

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Tudományoktól a döntéshozatalig

Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Absztrakt-kötet

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben