- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 BEVÁLT GYAKORLATOK - ÖSSZEHASONLÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 BEVÁLT GYAKORLATOK - ÖSSZEHASONLÍTÁS"

Átírás

1 EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált gyakorlatainak promóciója és értékelése WORKSTREAM-3 BEVÁLT GYAKORLATOK - ÖSSZEHASONLÍTÁS A gyermekkereskedelem áldozatainak segítését és reintegrációját szolgáló programok értékelése Szerző: Ludwig Boltzmann Emberi Jogok Intézete, február Co-funded by 1 Készítette: Helmut Sax

2 Tartalomjegyzék 1. BEMUTATÁS ÉS MÓDSZERTAN Háttér Módszertani megközelítés Segítségnyújtási és reintegrácós modell BEVÁLT GYAKORLATOK - ORSZÁG PÉLDÁK Ausztria Központok a kíséret nélküli, és az emberkereskedelembe bekerült gyermekek részére -Tirol esete Gyermekkereskedelem-központú szolgáltatások és határon átívelő együttműködés - Bécs esete (Drehscheibe Bécs helyhatósági krízis központ) Bulgária Nemzeti koordináció és áldozatkezelési mechanizmusok Gondozási tervek a gyermekek átmeneti gondozására Magyarország Cordelia Alapítvány Református menekült misszió Oktatási program Olaszország A Progetto Tutori Gyermekvédelmi Hivatala, Veneto Civico Zero Projekt Szlovákia Átmeneti gondozás/hosszútávú integráció Oktatási integráció Svédország Nemzeti Koordinátor Központban a gyermeki igények, BBIC (Barns Behov I Központ) AZ ARECHIVIC PROJEKTBŐL ÉS A BEVÁLT GYAKORLATOKBÓL LESZŰRT TANULSÁGOK RÖVIDÍTÉSEK LISTÁJA. 24 2

3 1. BEMUTATÁS ÉS MÓDSZERTAN 1.1 Háttér Ez a jelentés az EU által finanszírozott ("Bevált gyakorlatok meghatározása a gyermekkereskedelem áldozatainak támogatásának és reintegrálásának területén" - ARECHIVIC), projekt kontextusában készült a szófiai Demokrácia Tanulmányok Központ vezetésével, szlovák, magyar, olasz, svéd és osztrák partnerek együttműködésében. Korábbi projektfázisokat követően a jogi és politikai keretrendszer létrehozása (1. munkafolyamat) és a meglévő segítségnyújtási és reintegrációs intézkedések értékelésének elvégzése (2. munkafolyamat), (3. munkafolyamat) legfontosabb célja az emberkereskedelemben érintett gyermekek támogatására irányuló konkrét intézkedéseknek és a bevált gyakorlat példáinak meghatározása volt. Erre a célra mind a hat projektpartnernek be kellett nyújtania országjelentését, kiemelve két vagy három sikeres ilyen kezdeményezést. Az ebben a jelentésben meghatározott feladat megköveteli ezen tapasztalatok összehasonlító nézőpontból történő végső konszolidációját, célul tűzve ki a tanulságok levonását és a perspektívák felmutatását annak érdekében, hogy ígéretes lépések történjenek az emberkereskedelem elleni intézkedések területén. 1.2 Módszertani megközelítés A Ludwig Boltzmann Emberi Jogok Intézete elkészített egy specifikus jelentést, annak biztosítása érdekében, hogy következetes megközelítés érvényesüljön a bevált gyakorlatok meghatározására a vonatkozó nemzeti kontextusban (Módszertani útmutató a gyermekkereskedelem áldozatainak támogatása és reintegrációja terén bevált gyakorlatok meghatározására, július). Az útmutató "két-rétegű minőség értékelési keretrendszert" kíván felállítani, egyrészt kombinálva a nemzetközi/regionális sztenderdeket az emberkereskedelembe került gyermekek támogatásához kapcsolódó hét legfontosabb területen (azonosítás, gyámság, egyéni eset-értékelés, tartózkodási engedély státusz, átmeneti gondozás és védelem, és hosszú 3

4 távú/tartós megoldások, csakúgy, mint általános jogi/politikai/szervezeti keretrendszer), másrészről az egyéni segítségnyújtási intézkedések hét minőségi kritériumával, ideértve a jogi-alapú megközelítésre való alapozást, kontextus-érzékeny hatás értékelést ("károkozás elkerülésének" elvét, kulturális érzékenység), nemre való érzékenységet, gyermek bevonását, és az érdekeltek részvételét, hatékonyságot, fenntarthatóságot, és megismételhetőséget. Támogatási eszközként egy értékelési pontkártyát fejlesztettek ki, amely tartalmazza a potenciális bevált gyakorlatokkal kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó alapvető információkat a vonatkozó kulcsterületeken, a lenti listán szereplő hét minőségi kritériumok teljesítésének pontjaival. (1. táblázat) 1. táblázat: Értékelési pontkártya 2 Végül, a 3. munkafolyamat partner országjelentései alapján a vonatkozó országok legjobban bevált gyakorlatait jellemezve és megvizsgálva, és a CSD-nek a 2012 novemberében, Szófiában tartott parner műhelyét követően, az ARECHIVIC projekt alapján számos vonatkozó bevált gyakorlatot azonosítottak, mely a következő áttekintésben szerepel (2. táblázat), valamint részletesebben - a 2. fejezetben (Bevált gyakorlat ország példák) lentebb. 3 2 Narancssárga területek: gyermekkereskedelmi fő területek, kék területek: alap leíró információ, zöld területek: minőség kritériumok. 3 A keretrendszer részletesebb leírását, eredmény és bevált gyakorlatok értékelését ennek a projektnek a keretében készült, vonatkozó országjelentések, összehasonlító jelentések és módszertanok tartalmazzák. 4

5 2. táblázat: Meghatározott bevált gyakorlatok áttekintése Keretrendszerhez kapcsolódó Segítségnyújtáshoz kapcsolódó (Re)integrációhoz kapcsolódó Nemzeti Progetto Tutori (Gyámság; Városi Krízisközpont, Bécs koordináció/áldozatkezelési IT) mechanizmus (BG) - határokon átívelő együttműködés (AT) Nemzeti koordinátor (SW) Decentralizált központok a kísérő nélküli gyermekek számára (AT) Református Misszió a menekülteknek (Oktatási segítségnyújtás); HU) Középpontban a rászoruló gyermekek (BBIC - Önkormányzati krízisközpont Bécs - Egyéni gondozási tervek (BG) Módszertan a veszélyben lévő gyermekek beazonosítására, SW) segítségnyújtási szolgáltatások (AT) Állami gyermekotthon, Fót Egyéni oktatási tervek (SK) - segítségnyújtási szolgáltatások (HU) Egyéni gondozási tervek (BG) Átmeneti gondozás (terápiák, legfőbb érdekek meghatározása; SK) Cordelia Alapítvány (civilszervezet által alapított pszicho-szociális támogatás; HU) Civico Zero projekt (civil szervezet által alapított utcai munka Rómában; IT) 5

6 Jelen áttekintés a kapcsolódó bevált gyakorlatokat három csoportba helyezi, az egyik csoportba tartozók a keretrendszerhez kapcsolódó (intézményi, szervezeti és koncepcionális) támogatási aspektusok (koordináció, módszertanok); a másik csoportba tartozók a támogatási intézkedések megvalósulását helyezik a középpontba (gyámság, tájékoztatási pontok, állami hatóságok és civilszervetek; elhelyezéshez való hozzáférés nyújtása, prszichológiai támogatás, jogi segítségnyújtás); illetve a harmadik csoportban a visszatérésen van a hangsúly (határokon átívelő együttműködés) és hosszabb távú (re)intergrációs segítségnyújtás (mint egyéni gondoskodási, oktatási terv része stb.). 1.3 Segítségnyújtási és reintegrácós modell A projekt partnerek korábbi kutatásaira és gyakorlati tapasztalataira alapozva, már a projekt kezdetén egyértelmű volt, hogy végül nem egy olyan kizárólagos bevált gyakorlat meghatározása várható, amely tartalmazza a gyermekkereskedelembe került gyermekek átfogó támogatásának és reintegrációjának minden elemét. Következésképpen a feladat inkább az volt, hogy intézkedések meglévő példáit állítsuk fel (az ambíciózus teljes országra vonatkozó áldozatkezelési mechanizmusoktól a sikeresen létrehozott oktatási tervekig), melyek együttesen-lehetővé teszik, hogy a célcsoport javát szolgálja ez a széleskörű támogatás. A 2. táblázatra tekintve a projekt partnerek által meghatározott gyakorlatok már egyértelműen körvonalazzák ezt a fajta segítségnyújtási és reintegrációs modellt. Tekintettel a több, különböző szereplő által megvalósult, az emberkereskedelem áldozatainak támogatására irányuló cselekvés átfogó természetére,egy átfogó jogi és politikai emberkereskedelem elleni keretrendszer az alap, ami egy koordinációs és áldozatkezelési mechanizmuson keresztül valósul meg, abból a célból, hogy összehozza a kapcsolódó (állami és nem-állami) szereplőket, valamint, hogy meghatározza a felelősségeket, feladatokat és módszertanokat a gyermekek megfelelő azonosításának és a kompetens testületekhez való továbbküldésének biztosítása érdekében. Amikor emberkereskedelembe került gyermekkel foglalkozunk, akik vagy el vannak választva a szüleiktől, vagy a szülők maguk is az emberkereskedelembe kerültek - ami veszélyezteti azt a képességüket, hogy a gyermek legfőbb érdeke szerint járjanak el -, egy kompetens törvényes gyám azonnali kijelölése (aki megkívánja a gyermek aktív részvételét a folyamatban) kulcsfontosságú kötelezettség a 6

7 nemzetközi és európai emberkereskedelmi sztenderdek szerint. Az emberkereskedelembe került gyermekek számára biztosítani kell az azonnali segítségnyújtást és átmeneti gondozást (ideértve a biztonságos elhelyezést, az egészségügyi ellátáshoz és pszichológiai ellátáshoz való hozzáférést, jogi segítségnyújtást stb.; kiegészítve utcai munkával és a potenciális célcsoportok elérésének más módjaival) és egy formalizált legfőbb érdek meghatározást, amely tartalmaz egy, a jövőre irányuló opció/perspektíva értékelést ( tartós megoldások ) a gyermek számára: a származási országba való visszatérés ( a nem-kiutasítás vonatkozó elveinek tiszteletben tartása mellett, valamint elkerülve az emberkereskedelembe való újra bekerülés kockázatát) és a reintegráció megvalósulásához való segítségnyújtásban való részesülést (ideértve az oktatást, képzést); egy harmadik országba való költöztetést (ahol megvalósulhat a más család/és közösségi tagokkal való újraegyesülés); vagy a jelenlegi országban való maradást és az integrációs támogatásokhoz való hozzáférés biztosítását. Eddig a legtöbb esetben az első opció visszatérés és reintegráció volt a legvalószínűbb megközelítés, de amint a 2. és 3. munkafolyamat során tárgyaltak kimutatták, a határokon átívelő együttműködés a gyermek és ifjúság jóléti/védelmi szolgáltatások, melyek előfeltételei a biztonságos visszatérésnek és az emberkereskedelembe való bekerülésnek, csakúgy, mint az átfogó ellenőrzés nagyon messze van egy megalapozott, fenntartott gyakorlattól. Tehát, ilyen ideális modell még sehol sem működik, de a következő néhány bevált gyakorlat az ARECHIVIC partner országokból (alfabetikus sorrendben), mind olyan elemek, amelyek ebbe az irányba tartanak. 4 A jelentés tartalmazza a nemzeti kontextust jellemző alapvető háttér információkat, a vonatkozó bevált gyakorlatot, beleértve a 3. munkafolyamat jelentései alapján megvitatott erősségeket és kihívásokat, és végül 3. fejezet összegzi az ebből az munkafolyamatból leszűrt tanulságokat. 4 A bevált gyakorlatok részletesebb bemutatását és vizsgálata a 3. munkafolyamat hat országjelentésében található. 7

8 2. BEVÁLT GYAKORLATOK - ORSZÁG PÉLDÁK 2.1 Ausztria Ausztria főként cél-és tranzitországnak számít a gyermekkereskedelem tekintetében, a közfigyelem gyakran fókuszál a gyermekek kizsákmányolására a kolduláson és a kisstílű bűnözésen keresztül, de szexuális és munkacélú kizsákmányolás eseteiről is beszámolnak. Messzire nyúló jogi, politikai és intézményi keretrendszert (cselekvési tervek, emberkereskedelemre irányuló különítmény/gyermekkereskedelemmel foglalkozó munkacsoport) állítottak fel és egy felnőtteknek (főleg nőknek) szóló támogatási hálózat jött létre; azonban nem utolsósorban a decentralizált gyermekvédelmi struktúra miatt-még nem jött lére átfogó, az emberkereskedelembe került gyermekeket támogató, az egész országra vonatkozó áldozatkezelési mechanizmus Központok a kíséret nélküli, és az emberkereskedelembe bekerült gyermekek részére -Tirol esete Az osztrák föderális államszerkezetnek köszönhetően, a gyermek jóléti/védelem ügyei a kilenc megyétől (Länder) függnek és a gyakorlat már kimutatta, hogy a gyermek menedékkérők tekintetében nincs konzisztens megközelítés sem az alkalmazandó sztenderdek, sem a törvényes gyámság tekintetében felügyelet nélküli gyermekek esetében. Ellentmondás áll fenn az emberkereskedelembe került gyermekekkel kapcsolatban is, a kísérő nélküli gyermekek számára meglévő központok alapján, ezek a testületek Alsó-Ausztria és Tirol megyékben átvették a teljes gyámságot (ami nem csak törvényes képviseletet jelent) a gyermekkereskedelem áldozatai egyéni eseteiben is, az utóbbi Tirol esete továbbiakban részletezésre kerül. Egyértelmű jogi-alapú megközelítés, a nemre való érzékenység célkitűzése, jelentős erőfeszítés a gyermek részvételére, aminek célja egy bizalmi kapcsolat kiépítése; nagymértékben újra alkalmazható Aktív részvétel többek között az emberkereskedelem elleni feladat végrehajtásban és a gyermek menekült hálózatokban 8

9 Jól kapcsolódik a helyi intézményes hálózatba, lehetőséget biztosítva az átfogó gondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférésre További kihívások: Korlátozott kapacitások, még mindig erős egyéni elkötelezettségen alapszik Hiányzik a formalizált áldozatkezelési mechanizmus, hiányzik az emberkereskedelem áldozatai számára kijelölt menhely Gyermekkereskedelem-központú szolgáltatások és határon átívelő együttműködés - Bécs esete (Drehscheibe Bécs helyhatósági krízis központ) A "Drehscheibe" intézmény a kíséret nélküli gyermekek számára kijelölt központ másik példája, ami bécsi elhelyezkedésének köszönhetően, jelentős szerepet és eredményeket ért el a gyermekkereskedelem elleni erőfeszítések terén Ausztriában. Miután egyre több gyermek érkezett Ausztriába, akik vagy az utcákon koldulnak, vagy a törvénnyel kerülnek összetűzésbe, Bécs helyhatósága 2002-ben felállította ezt az intézményt, amely kifejezetten a kíséret nélküli gyermekek krízis központja. A hosszútávú Ausztriában való tartózkodás kapacitásai nagyon korlátozottak maradtak, és a hangsúly a gyermekek visszatérésén van, azonban kezdettől fogva a Drehscheibe keresi a a külföldi gyermekvédelmi szolgáltatókkal történő határokon átívelő együttműködést, a gyermekek biztonságos visszatérésének biztosítása érdekében. Komoly tapasztalatokkal rendelkeznek a területen, lehetséges a széleskörű szolgáltatásokhoz való hozzáférés Jól megalapozott kapcsolatok a gyermekvédelmi szereplőkkel (állami/nem-állami) Európa, főként Dél/Kelet-Európa szerte, beleértve az együttműködési megállapodásokat. További kihívások: A szolgáltatások főként a bejelentett esetekre/kapacitásokra adnak válasz, a továbbmutató munka hiányzik (így leginkább a törvénnyel konfliktusba kerülő/rendőrség által bejelentett gyermekek ügyeivel foglalkoznak) 9

10 Elviekben csak Bécs helyhatóságra vonatkozóan rendelkeznek kompetenciával (habár a gyakorlatban néha más megyékből is foglalkoznak gyerekekkel) A gyermekek visszatérésére helyezik a hangsúlyt (kevésbé a tartós megoldásokra) Gyermekek bujkálnak/elhagyják az intézményt/visszautasítják a szolgáltatásokat Fenntartható, biztonságos visszatérési feltételeket hoznak létre a származási országban, hiányzik az ellenőrzés Fő üzenetek: Szükség van nemzeti áldozatkezelési mechanizmusra, amely létrehozza az együttműködést a Bécsen kívüli szereplők között, és amely az együttműködés formalizált keretrendszerét kínálja minden megyében, egyértelmű felelősségekkel, forrásokkal, állandó sztenderdekkel, és kapacitás kiépítéssel. Határokon átívelő együttműködés (állami/nem-állami) a gyermekkereskedelem eseteiben erősítésre szorul. (formalizált megállapodások, IOM ellenőrzés szerepe) Továbbmutató munka szükséges az emberkereskedelembe bekerült gyermekek átfogóbb azonosítására 2.2 Bulgária Általában az áldozatok tekintetében Bulgária származási és tranzitországként is tekinthető. Az utóbbi évtizedben létrejött egy fejlett jogi és politikai emberkereskedelem elleni keretrendszer kiegészítve egy központosított gyermekvédelmi rendszerrel. (hosszútávú intézményi ellátáson alapszik). A 2. és 3. munkafolyamatban készült jelentések szerint a segítségnyújtási intézkedések még mindig az átmeneti gondozásra és a visszatérő áldozatok fogadására összpontosítanak, és kevésbé a hosszabb távú reintegrációs intézkedésekre, és az újra emberkereskedelembe kerülés elkerülése érdekében felállítandó kihívásokra Nemzeti koordináció és áldozatkezelési mechanizmusok Bulgáriában az emberkereskedelem elleni erőfeszítésekben a szereplők összetétele komplex, a Nemzeti áldozatkezelési és az emberkereskedelem áldozatait támogató mechanizmus 10

11 (Nemzeti áldozatkezelési mechanizmus/nrm, 2010 óta) valamint a Kísérő nélküli gyermekek és a gyermekkereskedelem külfödről visszatérő áldozatainak kezeléséért és gondozásáért felelős koordinációs mechanizmus (Ausztriával való 2005-ös, korai együttműködésre nyúlik vissza) jelentős fejlesztéseket ért el, állhatatosan a gyermekkereskedelemre összpontosítva. Az intézmények közötti együttműködéshez részletes keretet biztosít, körvonalazza az állami és a civilszervezetek szereplőinek felelősségeit, magasszintű politikai elkötelezettség támogatásával Emberi/gyermeki jogi alapú megközelítésen alapszik, beleértve az NRM-ben szereplő diszkrimináció mentesség elveire vonatkozó egyértelmű hivatkozásokat információ-és adatvédelmet, áldozat támogatást és gyermek közreműködését - megköveteli az egyéni biztonságot és a támogatási terveket. Biztosítani kell az újra alkalmazhatóságot, a kiterjedt dokumentáció és a rendelkezésre álló szakértelem segítségével További kihívások: Nem megfelelő adatok és ellenőrzés, részben nem megfelelő ügy dokumentáció, megnehezítik a hatékonyság értékelést Helyi szinten részben nem megfelelő együttműködés Működő tartós megoldások hiánya gyakran vezet esetlegesen a családhoz, vagy az állami intézménybe történő visszatéréshez Gondozási tervek a gyermekek átmeneti gondozására A 2. és 3. munkafolyamatban megtárgyalt egyéni gondozási tervekre vonatkozó konkrét gyakorlati példák az a Balvan város krízisközpontjában megvalósult bevált gyakorlatokon alapulnak. A gondozási tervek krízis beavatkozáshoz nyújtanak keretet, mely speciálisan az emberkereskedelembe került gyermek igényeire van szabva. 11

12 A gyermekek, valamint más helyi érdekeltek közreműködését aktívan igényli a megfogalmazás során Mivel kapcsolódik a politikai folyamatokhoz, ez segít biztosítani a fenntarthatóságot, már több mint tíz krízis központ jött létre Mivel nemzeti irányadó dokumentumokon alapszik, ezért Bulgária más területein (és azon túl) is segíti az újra alkalmazást. További kihívások: Nehéz szervezeti körülmények (nem hatékony együttműködés a helyi intézmények között, a régiók gyermekvédelmi osztályai között, forrás-időhiány; nem megfelelő eset háttérdokumentáció akadályozza a színvonalas terveket; esetenként a gyermekvédelmi osztály és a krízisközpont együttes állásfoglalásának hiánya) Nem megfelelő forrás mobilizáció Hosszú távú integrációs stratégia hiánya Fő üzenetek: A bolgár NRM egyedüliként biztosítja az együttműködés és kockázat értékelés formalizált eljárását a hat tanulmányozott országban Csak az ellenőrzés biztosítja, hogy a jól kifejlesztett mechanizmusokat megfelelően alkalmazzák-e a gyakorlatban; a források a megfelelő végrehajtáshoz rendkívül fontosak Hosszú távú gondozási szükségletek/tartós megoldások formalizálása és az NRM-be integrálása szükséges. A gyermek részvételét sztenderdizáltan biztosítani kell országszerte Biztosítani kell az egyértelmű szerepeket pl. a gondozási tervek előkészítésében/végrehajtásában/ellenőrzésében (pl. krízisközpontok/átmeneti gondozás között és CPD/hosszútávú gondozás) Központosított információgyűjtés 12

13 2.3 Magyarország A kizsákmányolás fajtáját tekintve Magyarország tranzit, származási és célországnak is tekinthető; azonban az adatok, különösképpen a gyermekkereskedelemről szólók (nagyon kevés, mindössze 3-4 regisztrált eset volt az 1. munkafolyamat jelentése szerint, főleg szexuális kizsákmányolás célzattal) kevés, mely nehézségeket okot az értékelő csoportnak a bevált gyakorlatok azonosításában. Továbbra sincs elkülönített, gyermekkereskedelem áldozataira vonatkozó intézményi, jogi és politikai keretrendszer. A gyermekvédelemről és gyámsági adminisztrációról szóló jogalkotás jelentős mértékben módosult 2012 végén, megújítva a gyermekvédelmi irányelveket (kisgyermekek családoknál való elhelyezése, az intézményes ellátás helyett) és átalakítva a gyermekvédelem intézményrendszerének másodlagos szintjét. Állami Gyermekközpont Fóton, Külföldi Gyermekek Osztálya A 2010-ben megvalósult törvényi változások megkövetelik, hogy minden külföldi, kísérő nélküli gyermeket, beleértve a gyermekkereskedelem áldozatait is, akik menedéket kérnek, a Fóton lévő központba kell szállítani. (Budapest mellett) 2012 végén érvénybe lépett új törvény megerősítette a központ erre vonatkozó szerepét. Gyám nem lehet alkalmazott, hanem független. Nagymértékű fenntarthatóság a vonatkozó törvényeknek és a biztos állami költségvetésnek köszönhetően A külföldi kísérő nélküli gyermekek és áldozatok elhelyezése jól szervezett és azonnali Biztosított a gyámsági szolgáltatás A gyermek közreműködése és a nemre való érzékenység rögzített, figyelmet fordítanak a vallási meggyőződésre, és a speciális diétára is. A központ lehetőséget ad átfogó reintegráció nyújtására (ideértve az oktatáshoz való hozzáférést, nyelvtanfolyamot és a prszichológiai ellátást) Gyógyászati ellátás (beleértve a pszichiátriai kezelést), mind az ambuláns, mind a fekvőbeteg ellátás ingyen elérhető, az érkezést követően. Bár a hosszútávú pszichológiai 13

14 terápia korábban nem volt elérhető, most azonban már biztosított, egy, a Fóti intézet és a Cordelia Alapítvány között 2012 őszén létrejött együttműködési megállapodásra alapján Cordelia Alapítvány A Cordelia Alapítvány egy 1996-ban alapított civilszervezet, mely hírnevet szerzett a gyermekek és felnőttek számára nyújtott pszichológiai segítségnyújtás terén, különös hangsúllyal a migránsokra és a menedékkérőkre. Jelentős tapasztalat a traumák feldolgozásában főleg civil támogatású alapítvány A biztosított kezelés és reintegráció átfogó és hosszútávú megközelítése, beleértve a különböző munkatársak bevonását a felnőtt és gyermek pszichiátereket, klinikai pszichológusokat, a szociális munkásokat és szakképzett tolmácsokat A szolgáltatások az ügyfelek számára ingyenesek További kihívások: Finanszírozási nehézségek, fenntarthatóság korlátozott állami támogatás hiánya miatt, EU projekt finanszírozás kiemelten fontos Református menekült misszió Oktatási program A Református Menekültmisszió oktatási programjának fő célkitűzése a külföldi gyermekek, beleértve a kíséret nélküli/gyermekkereskedelembe került áldozatok támogatása a magyar iskolarendszerbe való integrációjuk terén. Multidiszciplináris csapat áll a rendelkezésre (fejlesztő pedagógusok, magyar nyelvtanárok, szociális munkások és pszichológus), egyértelmű pedagógiai koncepció Az értékelési módszer több aspektust tartalmaz, ezek között a célcsoport gyermekeinek a tanulási képesség és tudásszintjét és oktatási szükségleteit Hosszú távú tapasztalat létrehoztak egy úttörő módszertant a fejlesztett gyermek helyzetének értékelésére (WS2 jelentés), kétségtelen jó iskolai teljesítménnyel Együttműködés a Fóti gyermekközponttal 14

15 További kihívások: Alacsony szintű fenntarthatóság, mivel a Misszió projektfinanszírozástól függ Fő üzenetek Minden kapcsolódó szereplő számára, javítani az gyermekkereskedelembe kerültek azonosítását (beleértve határállomásokat pl. határőrség számára készített interjúzási irányelveinek segítségével A legtöbb szolgáltatást kísérő nélküli gyermekek/menekültek kontextusában határozták meg, így tanácsos lenne a szolgáltatások relevanciájának/elérhetőségének értékelése az emberkereskedelem áldozatai számára Az ehhez hasonló kulcsfontosságú szolgáltatások finaszírozásának biztosítása!!! Átfogó statisztikai adatgyűjtési rendszer felállítása, hogy érvényes, megbízható, európai szinten összehasonlítható statisztikai adatok álljanak rendelkezésre, mind a végrehajtás, mind a gyermekek számára biztosított gondozási szolgáltatások területén. 2.4 Olaszország Olaszország az emberkereskedelem számára mind tranzit, mind célországnak számít; a jelentős hosszúságú tengeri határvonala és a szervezett bűnözés hatása miatt különleges kihívást állít az emberkereskedelem ellenes erőfeszítésekkel szemben. Ezenkívül jellemzi egy összehasonlíthatóan gyenge intézményi keretrendszer (nincs cselekvési terv, nincs áldozatkezelési mechanizmus, nem megfelelő az adatgyűjtés) viszont a segítségnyújtási szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében előnyök jellemzik A Progetto Tutori Gyermekvédelmi Hivatala, Veneto 2002-ben indult a Veneto régió gyermekvédelmi hivatalában ez a projekt, melynek célja az kíséret nélküli gyermekek - ideértve a gyermekkereskedelem ádozatait is - számára való széleskörű gyámság nyújtása. Az intézményes gyámok formális, gyakran személytelen kapcsolataival ellentétben, ennek a kezdeményezésnek a központjában a gyermekkel való közvetlen kapcsolatépítés áll, önkénteseket kerestek, akik elkötelezettek a gyermekekkel való 15

16 munka irányában, akik továbbképzést és technikai tanácsot kapnak gyámsági mandátumuk végrehajtására. Komolyan összpontosít a gyermek áldozatvédelemre és jogi alapú Gyámság hatékony a nyújtott szolgáltatások tekintetében: rövid válaszadási idő, szakképzett dolgozók, működő ellenőrzés, elérhetőséget biztosít a széleskörű szolgáltatásokhoz (egészségi, jogi segítségnyújtás, képzés stb.) Hatékony a célcsoport elérésében (nagyszámú kliens, összehasonlítva a gyermekvédelmi szolgáltatások más ügyfeleivel) Szakemberek és képzett önkéntesek erős hálózata a szociális, jóléti és egészségügyi szolgáltatások területén, több mint 10 éve épült ki Másolható mert a gyermekvédelem, nevelő családok és gyámság területén sztenderdekhez/irányelvekhez vezetett, és már Olaszország más területeire is alkalmazzák További kihívások: Nemre való érzékenység kevésbé fejlett Civico Zero Projekt Ezt a (kezdetben) római székhely projektet a Save the Chidren alapította, a Róma utcáin élő gyermekekkel foglalkozik, akik közül sokan ki vannak téve az emberkereskedelem veszélyének, vagy annak már korábban áldozatai voltak. Alsó küszöbérték, az utcagyerekek célcsoportjának kiváló elérhetősége (pl. mobil utcai egységek segítségével) (2012-ben közel 1600 kapcsolat) a szolgáltatások könnyű elérhetőségének, informális kapcsolatok, a gyermekek aktív részvételének elveire épül. Jogi alapú, egyedi esetértékelés, folyamatos információ és visszacsatolás Az azonosítás innovativ formái, pl. művészetterápiát, mesemondást alkalmaznak a gyermekek esetében 16

17 Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést teszi lehetővé élelem, pihenés, egészségügyi ellenőrzés, jogi tanácsadás, csakúgy, mint a hosszútávú reintegrációhoz való segítségnyújtás biztosítása hozzáférés szálláshoz, munkához, képzéshez. Hatékony a korábban utcán élő gyermekek számára biztosított alternatív ellátában: biztonságos hely, képzés, azonosság/bizalmi kapcsolatok különösen sikeres az afganisztáni gyerekek utcáról való behozatalában; alacsony a kapcsolatok megszakadásának aránya Az intézményi együttműködések szilárd hálózata; több mint három éve fenntartható, viszont a finanszírozás teljes mértékben a civilszervetektől, Save the Childrentől származik További kihívások: Lányoknak célzott szolgáltatások nyújtása Hiányzó írásbeli dokumentáció/irányelvek Fő tanulságok A gyermek részvétele a döntéshozás folyamataiban nagyon fontos a hatékony gondozási tervekhez Az érdekeltek erős hálózatának felállítása, a fenntarthatóság és a további fejlődés biztosításának érdekében A szakemberek együttműködése és hálózata a képzett önkéntesekkel sikeresnek bizonyul Civilszervezeteknek nem szükséges kárpótolni az állami finanszírozás hiánya miatt 2.5 Szlovákia Szlovákia alapvetően származási és transit országnak számít az emberkereskedelem áldozatai szempontjából, az utóbbi időben célországnak is számít Az áldozatok eddig főleg szlovák állampolgárok voltak. Az elérhető adatok nagyon kevés azonosított áldozatról szólnak, különösképpen a gyermekek esetében az utóbbi években mindössze egy-két esetet jelentettek A törvényhozás és a gyermek specifikus cselekvési tervek és a gyermek-specifikus támogatási programok hiánya hozzájárulhatnak ehhez a helyzethez Következésképpen nem lehetséges a projekt értékelő csapat számára a már működő bevált gyakorlatról beszélni, de 17

18 ehelyett az intézkedések értékelésére összpontosítottak és a sikeres ismétlés potenciáljának azonosítására két emberkereskedelembe került lány esetére alapozva (az egyik lány, 14 évesen analfabéta, pszichológiai segítségre szorul, egy civilszervezet támogatja, másik lány külföldről tér vissza, nem sikerül emberkereskedelem áldozataként beazonosítani, és viselkedési problémával rendelkező gyermekek újraoktatási otthonába szállították először) Átmeneti gondozás/hosszútávú integráció Mindkét esetben az egyéni eset értékelésnek köszönhetően, terápiás szükségleteket azonosítottak be és specializált támogatás vált elérhetővé Folyamatos legfőbb érdek értékelés, szociális munka a családdal és iskolával, a látogatások előkészítése érdekében További kihívások: Nem jelölnek ki helyi gyámot, ami megnehezíti a személyes kontaktusokat mindkét esetben a jogi segítségnyújtás hiánya Egy esetben az azonosítás nem sikerül a Szlovákiába való visszatérést követően Oktatási integráció mindkét esetben egyéni oktatási tervek, állandó munka a tanárokkal/iskolákkal További kihívások: az állandó legfőbb érdek meghatározásra vonatkozó irányítás hiánya, nyelvi korlátok, a kötelező oktatáson kívül oktatási programok hiánya Fő üzenetek: Gyermekek beazonosítását fejleszteni, gyermekközpontú keretrendszer és támogatás Jogi segítség biztosítása A találkozási gyakorlat áttekintése A legfőbb érdek meghatározási folyamat meghatározása 18

19 2.6 Svédország Svédország célországnak tekinthető; növekvő figyelem irányul a nemzetközi kereskedelem eseteire. A svéd emberkereskedelem elleni keretrendszerre jellemző a haladó törvényi szabályozés, de hiányzik néhány működési dokumentum, pl. a nemzeti áldozatkezelési mechanizmus; a prostitúció és a szexuális célú emberkereskedelem (amely, valójában túlmutat a szexuális kizsákmányoláson) elleni Svéd nemzeti cselekvési tervet meghosszabbították 2011-től 2014-ig, azonban csaknem teljesen hiányzik a gyermekkereskedelem áldozatainak nyújtott segítségnyújtásra és reintergrációra vonatkozó adatgyűjtés A szociális támogatási rendszer nagymértékben decentralizált és az önkormányzatokhoz/helyu szociális jóléti hatóságokhoz tartozik; erős gyermekvédelmi.beleértve a gyermekek házait,..a kíséret nélküli gyermekek számára, jogi tanácsadás és a kompenzációhoz való hozzáférés Nemzeti Koordinátor Stockholm főváros megyei közigazgatási terstülete kapta meg a felhatalmazást arra, hogy a prostitúció és az emberkereskedelem elleni nemzeti koordinátorként lépjen fel, vállalva az áldozatok biztonságos visszatérésének megszervezésének a felelősségét; biztosítva a svéd szereplők közötti együttműködést; beleértve a civilszervezeteket; támogatási prpgramok kidolgozását és a civilszervezetek a pénzek kihelyezését A testület közzétette a prostítúció és a szexuális célú emberkereskedelem elleni nemzeti irányelveket (más típusú kizsákmányolással is foglalkozik, különös tekintettel a gyermekekre). Továbbá, kezdeményeztek egy országos közvélrménykutatást, amit 2012-ben tettek közzé, amely nagyon konkrét információval és adattal szolgál a számokra, nemre, életkorra, a kizsákmányolás típusára, nemzetiségre, a menekülstátuszra, a szexuális erőszak áldozataira, a bíróságokhoz való hozzáférésre és a támogatott visszatérésre Egyértelmű kizárólagos emberi/gyermeki jogi alapítvány Erőteljes politikai akarat Általános információs központnak indult, az emberkereskedelemmel kapcsolatos információ elterjesztése érdekében, beleértve az irányelveket és más végrehajtási sztenderdeket; kutatást és adatgyűjtést kezdeményez Jól dokumentált gyakorlat, ily módon támogatja az újra alkalmazást 19

20 További kihívások: Az erőfeszítések erősítése, a szexuális kizsákmányoláson túlmutatóan Biztosítani a fenntarthatóságot után A nemzeti irányelvek aktuális kikényszerítése Központban a gyermeki igények, BBIC (Barns Behov I Központ) Ez a 2008-ban az Egészségügyi és Jóléti Nemzeti Testület által kidolgozott példa a veszélyhelyzetben lévő gyermekekkel, ideértve a gyermekkereskedelembe kerültekkel foglalkozó gyakorlati szociális munka módszertanához kapcsolódik. Három publikációból áll (Központban a gyermeki igények alapkönyv, BBIC, A gyermek legfőbb érdekének meghatározása a szociális jólét területen, és Központban a gyermeki igények (BBIC Adatlapok és támogató dokumentumok); egy 2011-es frissítés továbberősíti a potenciális gyermekáldozatokra való figyelmet. A BBIC célja a gyermekek perspektívájának és a gyermekek részvételének erősítése a szociális jóléti rendszerben, és biztosítani ennek a rendszernek a minőségét (WS3 Jelentés) Koncepcionálisan a vizsgálat négy fázisával foglalkozik, gondozási terv, végrehajtási terv és ellenőrzés. Az Egészségügyi és Jóléti Nemzeti Testület a helyi szociális jóléti hatóságokkal közösen felelősek a végrehajtásért a 290 svéd önkormányzatban, öt kivételével. Egyértelmű módszertan, jól támogatott és jól dokumentált, figyelemfelkeltés is a célkitűzés Egyértelműen jogi alapú, nemre való érézkenység, és kiemeli a gyermek közreműködését, hozzáférést biztosít a gyermekek számára Átfogó támogatás céloz meg, beleértve az oktatást is További kihívások: Nincs iránymutatás a visszatérési folyamat tekintetében (habár az utóbbi IOM projekt a visszatérésről szól) Még az utóbbi időkben is elégtelen műszaki támogatás, az elektronikus adatgyűjtés lehetősége hiányzik 20

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak.

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Árendás Zsuzsa ASSESS NATIONAL WORKSHOP BUDAPEST, 2015 ÁPRILIS 9 Co-funded by the European

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Go&Learn projekt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A G&L LNMB TAGJAI KÖZÖTT

Go&Learn projekt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A G&L LNMB TAGJAI KÖZÖTT Go&Learn projekt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A G&L LNMB TAGJAI KÖZÖTT Szerzők > Gilberto COLLINASSI - ENAIP Friuli Venezia Giulia (Olaszország) > > A G&L Multilaterális Hálózat Concept Development Group

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD ÁLLAMI ÉS CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ GYERMEKEK SZÁMA SZERVEZETI STRUKTÚRA FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEK GYERMEKVÉDELMI

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról

WP 2 Előkészítő elemzések és kutatás a projektben részt vevő országok az Európai örökség tolmácsolás oktatásának területén fellelhető szakmákról EU Lifelong Learning Program 2007-2013 (2012/C 232/04) Leonardo da Vinci Alprogram. Pályázati felhívás 2013 EAC/S07/12 "Innováció transzfer" Projekt száma: 2013-1-ES1-LEO05-66707 EURÓPAI ÖRÖKSÉG TOLMÁCSOLÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK A projekt bemutatása Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK 1. Projektkörnyezet 2. A projekt céljai 3. Tanulságok 1. Környezet MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén.

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén. 2016. évi beszámoló A 2016-os év a Hintalovon Alapítvány és első projektjeinek elindításáról szólt. 2016 márciusában benyújtott bejegyzési kérelmünkről 2016. május 6-án született bírósági határozat, de

Részletesebben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában,

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Főtanácsadó Külgazdasági és Külügyminisztérium A prioritási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata

Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata Valletta, 2017. február 3. (OR. en) Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata a migráció külső vonatkozásairól: a Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonal kezelése 1. Üdvözöljük és támogatjuk

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit OGY határozat tervezet a prostitúciós célú kizsákmányolás és emberkereskedelem megelőzéséről és hatékony kezeléséről, a prostitúció, a szexuális erőszak, és a szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban Működési terv 2016 Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban ELSŐ CÉL Mindenki ismeri a jogait. És tud is élni velük. Oroszország: Jogvédők veszélyben Emberi jogi képzés (projekt 1-2-3)

Részletesebben

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást Szakmai Nap 2016. november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást! Utcáról Lakásba? A program előzményei PHARE program foglalkoztatás segítése Foglalkoztatási Lakhatási

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben