Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad."

Átírás

1 1/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség a meghirdetett főtitkári pozícióra beérkezett anyagokat elbírálta január 06-tól megbízott főtitkárként, február 1-től pedig főtitkárként Szabó Zitát alkalmazza. 2/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad. 3/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát. A évi Kiemelt Edzői Programba az alábbi két edző kerüljön akkreditálásra: Bajai Péter Zemen János 4/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség elfogadta a Balatoni Úszóiskola Kft. kérelmét, hogy az április 4-ére tervezett Országos Utánpótlás és Sprint Duatlon Ranglista Balatonboglár verseny időpontja április 11- ére módosul. 1

2 5/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség Csomor Erika hosszútávú szakág vezető javaslatára elfogadta, hogy a 62/2014. Elnökségi (VII.08.) határozatban foglaltakban a budapesti 70.3 versenyre a WTC napi licensz táblázatban Balogh Lőrinc helyett Tarnai László szerepeljen a támogatott versenyzők között. 6/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség megbízza Lehmann Tibor szakmai alelnököt és Zelcsényi Miklós elnökségi tagot, hogy felkeresse Czencz Pétert bruttó Ft végkielégítésének kifizetése kapcsán. Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 7/2015. (I.20.) Elnökségi határozat Az elnök által elrendelt elektronikus szavazáson, az elnökség, a Szakmai Bizottság javaslata alapján a leadott szavazatok értelmében a 4/2015 (I.06.) elnökségi döntést az alábbiak szerint változtatja meg: A évi Kiemelt Edzői Programba az alábbi edzők kerülnek akkreditálásra - Bajai Péter - Zemen János - Pócsföldi Ottó 8/2015. (02.10.) Elnökségi határozat Az elnökség a Szakmai Bizottság javaslata alapján az Európai Olimpia Játékokra a rendelkezésre álló 5 kvótát fel kívánja használni. Ezen kívül 1 női zöld kártya kérelmét jelzi a Magyar Olimpiai Bizottság felé. 9/2015. (02.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy a évi versenybírói szerződés előkészítésére megtegye a szükséges intézkedéseket. 10/2015. (02.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megbízza Zelcsényi Miklós elnökségi tagot, hogy a évi EvoChip keretszerződés megkötéséhez az előkészítést tegye meg. 2

3 11/2015. (02.10.) Elnökségi határozat Az elnökségi támogatja Lehmann Tibor alelnök ETU Konferencia utazási költségének finanszírozását. Forrás: évi Működési támogatás. 12/2015. (02.10.) Elnökségi határozat Az elnökség meghallgatta dr. Illés Levente ügyvéd úr beszámolóját Czencz Péter munkajogi perével kapcsolatban. Az elnökség megbízza az Ügyvéd urat, hogy február 10-én 18 óráig az eredeti megállapodási feltételek mellett megegyezésre juthat a felperessel. 13/2015. (02.10.) Elnökségi határozat Az elnökség tájékoztatást kapott dr. Illés Levente ügyvéd úrtól a áprilisi Ellenőrző Testület meghallgatással kapcsolatban készült dokumentációból adódó jelenlegi helyzetről és a lehetséges jogi lépésekről illetve következményekről. Az elnökség áttekintette a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban hozott 2014-évi elnökségi határozatokat. 34/2014. Elnökségi (V.05.) határozat dr. Biró Marcell elnök ismertette dr. Kis Attila István ellenőrző testületi tag, adószakértő által javasolt, az MTSZ pénzügyi átvilágítását érintő könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos ellátandó feladatokat, melyek az alábbiak 1. A törvényes működés helyreállítása. Felelős: elnökség, elnök, főtitkár, ellenőrző testület Határidő: azonnal 2. A szankcionális intézkedések megtétele. Felelős: elnökség, elnök, főtitkár, ellenőrző testület Határidő: azonnal 34-1/2014. Elnökségi (V.05.) határozat Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag felkéri dr. Nemes-Nagy Tibor főtitkárt, hogy tegye meg azokat a további lépéseket melyek az elévülési időn belüli újra könyveléshez és az önellenőrzéshez szükségesek. 34-2/2014. Elnökségi (V.05.) határozat Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint döntött az MTSZ és Czencz Péter főtitkár között közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetése kapcsán fennálló szövetséget terhelő fizetési kötelezettségről. Czencz Péter bruttó Ft végkielégítésének április 30. napjáig esedékes kifizetését a további jogi és pénzügyi vizsgálatok eredménye után újra tárgyalja, addig az MTSZ élni kíván a felek közötti megszüntető megállapodás 10. pontja alapján a szövetséget megillető jogfenntartással. 34-3/2014. Elnökségi (V.05.) határozat Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag egyúttal megbízza dr. Nemes-Nagy Tibor főtitkárt, valamint az Ellenőrző testületet, hogy egyeztessen Lányi András úrral, az MTSZ volt elnökével és Czencz Péter volt főtitkárral a éveket érintő könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal kapcsolatosan. 3

4 36/2014. Elnökségi (V.05.) határozat Az elnökség 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az MTSZ évi költségvetését, mely a könyvvizsgálati jelentésben feltártak ismeretében és az állami támogatások függvényében módosulhat. Az elnökség felkéri az Ellenőrző Testületet és dr. Illés Levente ügyvéd urat, hogy működjenek együtt annak érdekében, hogy a szükséges lépések haladéktalanul megtételre kerülhessenek. 14/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség meghallgatta a főtitkár beszámolóját a honlap felületeinek lehetséges értékesítéséről. A magyar triatlon szövetség versenyrendszerén kívüli események reklámozásának árát rögzítette az elnökség, azzal a kitétellel, hogy minden esetben lehetőséget kell teremteni az egyedi megállapodásra. versenykiírás megjelenítése (külföldi verseny, magyar versenyrendszeren kívüli) egyszeri 250 Euro havi 3 hónap 200 Euro/hó 6 hónap 150 Euro/hó 1 év 100 Euro/hó Az egyéb reklámfelületek tekintetében, felületek pontos méretének és helyének tisztázása nélkül, az elnökség nem kívánt dönteni. 15/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség visszahívja a Fegyelmi Bizottságot és az Egészségügyi-, Tudományos és Doppingellenes Bizottságot. 15-1/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség felkéri a szakmai alelnököt, hogy tegyen javaslatot a 2015-ös szakmai bizottság összetételére. Egyben szorgalmazza, hogy a szakmai bizottság létszáma ne haladja meg az 5 főt. 4

5 15-2/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség felkéri dr. Maros Verát, dr. Perczel Zsófiát és dr. Litavecz Annát a Fegyelmi Bizottság tagjának. Azokban az esetekben, amelyekben para szakágat érintő fegyelmi ügyről van szó, felkéri dr. Litavecz Annát, hogy maradjon távol a szavazástól. 15-3/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség a Technikai Bizottság üresen álló posztjának betöltésére felkéri Kenesei Tamást. 15-4/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség az Egészségügyi-, Tudományos és Doppingellenes Bizottság tagjainak felkéri: Lipták Tamást dr. Kiss Juditot dr. Litavecz Annát dr. Kator Miklóst Szegedi Attilát 16/2015. (02.11.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége áttekintette a versenyengedélyekre, versenyengedély díjára, illetve regisztrációs díjakra vonatkozó 18/2014. (III.11.) Elnökségi határozatott. Az elnökségi határozat módosítása mellett döntött: Versenyengedélyek és regisztráció a Magyar Triatlon Szövetség versenyein A sportolók részvételének feltétele az MTSZ által támogatott versenyeken: 1. Triatlon versenyengedély (elit és utánpótlás): 1.1. érintett sportolók: elit kategória utánpótlás kategóriák: újonc, gyermek, serdülő, ifi, 1.2. kiváltás feltétele: MTSZ tag sportszervezet által kitöltött és online adatlap Versenyengedély díjának befizetése sportorvosi engedély 1.3. díja: 4000 Ft Az újonc, gyermek, serdülő és ifjúsági korosztályban az MTSZ Elnöksége a 136/2013. (XI.26.) határozatában a versenyengedély díjának csökkentése 5

6 mellett döntött. Ennek megfelelően évre vonatkozóan is 3000 Ft-ban állapítja meg az éves versenyengedély kiváltásának díját adott évben elit versenyengedély és amatőr regisztráció egyszerre nem váltható ki 1.5. az elit versenyengedély kiváltása a nemzetközi elit (U23, felnőtt) versenyeken Magyarország képviseletében való indulás feltétele 2. Triatlon regisztráció (amatőr): 2.1. érintett sportolók a korosztályos (amatőr) kategóriák: A20-24, A25-29,, A típusai: éves regisztráció, egyéni regisztráció (éves, alkalmi) 2.3. éves (klub) regisztráció: feltétele: MTSZ tag sportszervezet által kitöltött online adatlap Versenyengedély díjának befizetése Sportorvosi igazolás nem kötelező, a versenyeken mindenki a saját felelősségére indul díja: 4000 Ft az ITU versenyeinek Age-group futamaiban (AG20-24, AG25-29, ) Magyarország képviseletében való indulás feltétele 2.4. egyéni regisztráció: feltétele: Egyénileg kitöltött online adatlap Versenyengedély díjának befizetése Sportorvosi igazolás nem kötelező, a versenyeken mindenki a saját felelősségére indul díja (éves): 4000 Ft díja (alkalmi): 3000 Ft/verseny 2.5. a regisztráció kiváltása feltétele az Amatőr Triatlon és Duatlon pontversenyeken való részvételnek 2.6. a regisztrációs szám megegyezhet a korábbi versenyengedély számával (ez egyszerűsíti az adminisztrációt, és nincs szükség új azonosítók bevezetésére) ALKALMI ÉS ÉVES REGISZTRÁCIÓ A HELYSZÍNEN VALÓ KIVÁLTÁSA LEHETSÉGES A NEVEZÉSI HATÁRIDŐ LEJÁRTÁIG! A REGISZTÁCIÓS DÍJAK BEFIZETÉSE A HELYSZÍNEN CSAK BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSEL TÖRTÉNHET. ÁTUTALÁS ESETÉN LEGKÉSŐB A VERSENY ELŐTTI SZERDÁN A TRANZAKCIÓT MEG KELL INDÍTANI! 6

7 Az MTSZ kiemelt pontozású csapatversenyein való részvétel feltétele az elit és utánpótlás korosztályoknál a fentiekkel megegyező, az amatőrök esetében az éves (klub) regisztrációhoz kötött február 4. napjától a sárga személyi chip ára 2600 Ft + ÁFA, melyet az MTSZ beszerzési áron értékesít. A éves (junor) korosztályra vonatkozó szabályzásról az elnökség következő ülésén dönt. 17/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy a versenybírók által használt URH rádiók működéséhez nélkülözhetetlen frekvencia szerződés megkötését március 1 és október 31-e közötti időszakra a Nemzeti Hírközlési- és Média Hatósággal készítse elő. Várható díj: forint/hó. Forrás: Sportágfejlesztési támogatás Szervezetfejlesztés 18/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség elfogadta a főtitkár javaslatát, miszerint minden elnökségi ülés első pontja a főtitkári szakmai, pénzügyi beszámoló. 19/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség jóváhagyta a következő egyesületek tagfelvételi kérelmét: Freeriderz Sport Club Szekszárdi Sportközpont Triatlon Szakosztály CoffeeRide Sportegyesület 20/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség döntése alapján a Balatoni Úszóiskola ideiglenesen Nemzeti Triatlon Központi (NTK) státuszt kap. Az NTK, létszámának további bővítésére, a források és feladatok pontos meghatározása mellett kerülhet sor. 7

8 21/2015. (II.26.) Elnökségi határozat A Gerevich ösztöndíj elosztása: A rendelkezésre álló összeg Ft. Edzői ösztöndíj elosztás: Pocsai Balázs (DSC-DSI NTK) Baráth Tamás (TVKMALI TK NTK) Árvai Attila (Dr. Bátorfi AGRI KTK NTK) Ft Ft Ft Versenyzői ösztöndíj elosztás: Bicsák Bence Ft - Legeredményesebb UP versenyző Vanek Margit Ft - Ranglista 23. helyezés Kovács Zsófia Ft - Ranglista 33. helyezés Faldum Gábor Ft - Ranglista 39. helyezés Vanek Ákos Ft - Ranglista 62. helyezés 22/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség meghallgatta és elfogadta a február havi főtitkári beszámolót. 23/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség meghallgatta és tudomásul vette a főtitkár beszámolóját a BAKU Európa Játékokkal kapcsolatosan, miszerint az igényelt női zöld kártyát megkapta a válogatott, így összesen 3 férfi és 3 női kvótával rendelkezik. 24/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta Lehmann Tibor Szakmai Bizottság összetételére tett javaslatot. A javaslatot az elnökség elfogadta. Szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem 8

9 25/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség meghallgatta és elfogadta a Sportágfejlesztési Támogatás- oktatási projektre vonatkozó előterjesztést, azzal a kitétellel, hogy az anyagban legyen kidolgozva, az edzői licenszek kiváltásának okai, azaz a jövőbeni támogatási feltételek és az edzői licenszek szintjeinek kapcsolata. Felelős: Szabó Zita főtitkár Határidő: következő elnökségi ülés 26/2015. (III.10) Elnökségi határozat Az elnökség felkéri Lipták Tamás UP vezetőt, hogy az elmúlt 12 év adatait tekintse át és készítsen kimutatást arra vonatkozóan, hogy a Héraklész kiemelt keretben szereplők közül a későbbiek során ki ért el felnőtt szinten elfogadható eredményt. Felelős: Lipták Tamás, UP vezető Határidő: következő elnökségi ülés 27/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta az NTK központokra beadott pályázatokat. A 42/2014 (V.13.) elnökségi határozat alapján elfogadott NTK feltételrendszer alapján a Kistarcsa pályázatát elutasította, míg a Veresegyháza felvételét elfogadta a Nemzeti Triatlon Központok közé. Szavazás eredménye: 3 igen, 1 tartózkodás 28/2015. (III.10.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége elfogadta a következő versenyek pályázatát: 1.) Eger MIX-váltó OB 2.) Kistarcsa utánpótlás ranglista verseny 3.) Fadd-Dombori Váltó OB Szavazás eredménye: 3 igen, 1 tartózkodás 29/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és nem fogadta el a Szakmai Bizottság javaslatát az újonc OB bevezetésére. A faddi Utánpótlás Országos Bajnokság újonc kategóriában az Országos Seregszemle megnevezést javasolja. 9

10 29-1/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és változatás nélkül elfogadta a Technikai Bizottság elnöke által beterjesztett Versenyszabályzat évi módosítását. 29-2/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a versenybírói minősítés és vizsgaszabályzatot évre. 29-3/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a TB évi működési költségeit, azzal a kitétellel, hogy a genfi EB-re való finanszírozási igényt elutasítja. 1. MTSZ Technikai Bizottság költségvetése 2015: KIADÁS (Ft) Működési költség: levelezés, irodaszer, telefonköltség támogatás, megbeszélések utiköltségtérítése Versenybírói vizsgáztatás, bírói igazolványok cseréje, érvényesítése: Bírói, rendezői továbbképzések: Technikai csomag karbantartása: Frekvenciadíj, 4 db új rádió beszerzése, eszközpótlás MTSZ Technikai Bizottság költségvetése 2014: BEVÉTEL (Ft) Versenybírói regisztrációs díjak (60 fő) Versenybírók vizsgáztatása (10 fő) MTSZ költségtámogatása: Válogatott keretek tájékoztatása a nemzetközi szabályváltoztatásokról edzőtábor ideje alatt: (2 alkalom) Genf EB-re bírói csapat kiutazása: utazási és szállásköltségtámogatás Egyéb: tartalék az előre nem tervezhető, váratlan kiadásokra ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Ez a táblázat a TB évi működési-, technikai eszközállomány karbantartási és fejlesztési-, valamint a vállalt feladataink ellátási költségeit tartalmazza. A versenyek technikai felügyelői és versenybírói feladatainak ellátásához tartozó költségeket egy másik táblázat tartalmazza. 29-4/2015. (III.10.) Elnökségi határozat (1. számú melléklet) Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a TB 2015.évi versenybírói költségeket. 10

11 29-5/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a Technikai Bizottság által benyújtott évi versenynaptár versenyeinek kategorizálását évi versenyek TF és VVB kijelölése Időpont Helyszín Versenytípus Minősítés Technikai felügyelő Balatonboglár Duatlon UP és B Molnár sprint ranglista, Jenő Kaszó Duatlon UP és B Böröczi sprint OB Antalné Dejtár Duatlon UP és B Molnár sprint ranglista, Jenő Káptalantóti Duatlon B Répássy rövidtávú OB, Lóránt UP és sprint ranglista Eger V. Triatlon fesztivál, MEFOB + MIXváltó OB Orfű Triatlon rövid és közép távú versenyek Tiszaújváros Triatlon Klubcsapat OB, UP és sprint ranglista, Paratriatlon OB Keszthely Triatlon UP, Sprint, középtávú ranglista Veresegyháza Triatlon nyílt verseny, regionális diákolimpia Fonyód Triatlon UP és Sprint ranglista Ábrahámhegy Triatlon UP, sprint és rövid távú versenyek Balatonfüred Triatlon Középtávú OB Szeged - Maty-ér Triatlon Diákolimpia OD. A Molnár Jenő Vezető versenybíró Rónai Ferenc Böröczi Viktória Rónai Ferenc Vadkerti Tóth József Földvári Róbert C ajánlás Lenti Zsolt v. Vadkerti T. József A B C Földvári Róbert Molnár Jenő Dr. Varga Béla Rónai Ferenc B Molnár Jenő Rónai Ferenc C ajánlás Répássy Lóránt A A Molnár Jenő Böröczi Antalné Földvári Róbert 11

12 Baja Triatlon sprint OB, UP ranglista és szupersprint A Bánk Tereptriatlon D Kistarcsa Triatlon Gy, S B ranglista és kieséses verseny Rónai Ferenc Tiszanána Triatlon fesztivál C ajánlás, kérés Balassagyarmat Triatlon UP, B Répássy sprint ranglista, Lóránt Aquatlon OB Szombathely Triatlon rövidtávú ranglista Nyíregyháza - Sós-tó Triatlon UP, sprint, rövid távú ranglista Nagyatád Triatlon hosszútávú OB Fadd - Dombori Triatlon UP OB és sprint ranglista, Rövid távú v. A B A A Molnár Jenő Földvári Róbert Böröczi Antalné Rónai Ferenc Csőgör Péter Földvári Róbert Földvári Róbert Chovanyecz Emese Böröczi Viktória Répássy Lóránt Felsőtárkány Tereptriatlon OB C ajánlás Pásztor Péter v. Pólik Szabolcs Budapest Triatlon rövidtávú OB (51.50.) Piliscsaba Terepduatlon OB Kaposvár Duatlon Pedagógus OB Debrecen Sport XXI. Aquatlon OB. A *** Csőgör Péter C ajánlás Gulyás Zoltán C ajánlás Csizmadia Gyula 30/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát a évi Utánpótlás és Elit versenyrendszerre. Utánpótlás versenyrendszer 2015 A) Érintett sportolók: újonc 1, újonc 2, gyermek, serdülő, ifi és junior korosztály 12

13 B) Országos bajnokságok és egyéni ranglistaversenyek A duatlon és triatlon országos bajnokságokon értékelést, továbbá a ranglistaversenyeken pontot csak az a versenyző kaphat, akinek a verseny időpontjában van érvényes versenyengedélye. Utólag ranglista pontot nem kaphat versenyző. Duatlon OB és egyéni ranglistaverseny helyszínek és időpontok: Helyszín Időpont Gyermek Serdülő Ifjúsági Junior Csapat OB 1. Balatonboglár április 11. R R R R 2. Kaszó április 25. R+OB R+OB R+OB R+OB Csapat OB 3. Dejtár május 2. R R R R 4. Káptalantóti május 9. R R R R+ rövid OB A duatlon ranglista sorozat 4 versenyéből a legjobb 2 összesített eredménye alapján alakul ki a rangsor. Triatlon OB és egyéni ranglistaverseny helyszínek és időpontok: A verseny neve Helyszín Időpont Gyermek Serdülő Ifjúsági Junior Csapat OB-k Egri Triatlon Fesztivál Eger máj. 16. Mix-váltó OB 1. Tisza Triatlon Tiszaújváros máj R R R R Klubcsapat OB 2. Keszthely Triatlon Keszthely máj R R R R 3. Bavaria Triatlon Balatonlelle jún. 6. R R R R 4. Mogyi Triatlon Baja jún R R R+OB R+OB Csapat OB 5. Kistarcsa Triatlon Kistarcsa jún. 27. R R 6. Palóc Triatlon Balassagyarmat júl R R R R 7. Nyír Triatlon Nyíregyháza júl. 18. R R R R 8. Sportolna Triatlon Fadd-Dombori aug R+OB R+OB R R Váltó OB A ranglista sorozatban 8 versenyből a 3 legjobb eredmény számít, és a versenyeken kapott pontszámok alapján alakul ki a rangsor. C) Az aranyjelvényes minősítés odaítélésről a évi minősítési szabályok rendelkeznek. D) Az Év sportolója díj az MTSZ adományozott díja. A díj elnyeréséről a Szakmai Bizottság javaslata alapján az Elnökség dönt. A Szakmai Bizottság a következő szakmai elvek alapján tesz javaslatot az Elnökség felé: - elsősorban nemzetközi eredmények - országos bajnoki eredmények - ranglista eredmények E) Utánpótlás Egyesületi Ranglista Az Utánpótlás Egyesületi Ranglistában figyelembe vett versenyek, és az értük járó pontok a következők: 13

14 Utánpótlás ponttáblázat Újonc Fadd Utánpótlás seregszemle Sport XXI Aquatlon országos döntő verseny Triatlon Csapat OB Sport XXI Aquatlon Csapat OB Újonc Fadd Utánpótlás seregszemle Sport XXI Aquatlon országos döntő verseny Aquatlon verseny Balassagyarmat Triatlon Csapat OB Sport XXI Aquatlon Csapat OB Aquatlon Csapat OB Mix-váltó OB Gyermek Triatlon OB Triatlon Csapat OB Aquatlon OB Aquatlon Csapat OB Sport XXI Aquatlon OB Sport XXI Aquatlon Csapat OB Duatlon OB Duatlon csapat OB Serdülő Triatlon OB Triatlon Csapat OB Triatlon Klubcsapat OB (UP1) Triatlon Váltó OB Triatlon Mix-váltó OB (UP2) Aquatlon OB Aquatlon Csapat OB Sport XXI Aquatlon OB Sport XXI Aquatlon Csapat OB Duatlon OB Duatlon csapat OB Ifjúsági Triatlon OB

15 Triatlon Csapat OB Aquatlon OB Aquatlon Csapat OB Duatlon OB Duatlon Csapat OB Váltó OB Ifjúsági váltó EB Ifjúsági Olimpia Ifjúsági Olimpia Váltó Junior Triatlon OB Klubcsapat OB (UP2) MIX OB (UP2) Váltó OB Aquatlon OB Duatlon OB Elit versenyrendszer 2015 Általános szabályok: - Az Elit Magyar Ranglistába mindig az aktuálisan elmúlt 12 hónap versenyei közül a versenyzők legmagasabb 7 pontja kerül be úgy, hogy azok közül maximum 2 lehet ITU pontszerző verseny. Ezen túl a versenyek bármilyen variációban lehetnek. - A ranglista minden versenyénél érvényes az időlimit szabály. Eszerint csak azok kapják meg a fenti pontokat, akik nőknél a győztestől 8%, férfiaknál 5%-on belül beérkeznek. - Az Elit Magyar Ranglista minden pontot adó versenyt követően frissül, és megtalálható az MTSZ honlapján. - Elit versenyzők esetén az Elit Magyar ranglista november 30-i állása szerint korosztályonként az első helyezettek egyúttal az Év Sportolói címet is kiérdemlik. - Elit kategóriában a november 30-i állás szerint a dobogón végzett versenyzők kihirdetésre kerülnek, mint 2014-es év ranglista győztesei. Elit magyar ranglista ponttábla Hely WTS WTS VK Felnőtt U23 VB ITU Cup U23 Junior Junior Sprint Junior GF EB EB VB EB OB EK IFI Olimpia Főiskolás VB

16

17 Elit klubrangsor számítása: Általános szabályok: - Az Elit klubrangsorba a klubok minden Elit Magyar Ranglistán szereplő versenyzőjének eredménye beleszámít, melyhez az alábbi táblázat szerint szerzett pontok adódnak hozzá. - Elit csapatversenyek esetén az indulók számától függetlenül minden csapat megkaphatja az alábbi táblázat szerint a pontokat. Egy klub akár több csapatot is indíthat, melyek mindegyike szintén értékelésre kerülhet. Időlimit nincs. - Az Elit klubrangsor az aktuális év november 30-i állásával zárul. Az Elit klubrangsor győztesei ez alapján kerülnek kihirdetésre, és szintén ez a sorrend kerül be az Összetett Klubrangsorba. - Az Elit klubrangsor minden pontot adó esemény után frissül, és megtalálható az MTSZ honlapján. Hely Felnőtt Váltó VB (pont/fő) ELIT csapat események pontozása Felnőtt Váltó U23 Váltó EB Junior EB Junior Váltó VB váltó EB U23 Váltó VB (pont/fő) (pont/fő) (pont/fő) Klubcsapat OB (pont/csapat) Mix OB Váltó OB (pont/csapat) /2015. (III.10.) Elnökségi határozat A fennmaradó SZB javaslatokkal kapcsolatos szükséges elnökségi döntéseket online szavazásra terjeszti fel. 17

18 31/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az Elnökség döntése alapján a V. Egri Triatlon Fesztivál nyílt egyéni verseny az UP kategóriának nem ranglista versenye. Az amatőr versenyzőknek kiemelt pontozású ranglista versenye. A nyílt versenyen nem indulhatnak azok az ifjúsági versenyzők, akik a MIX váltóban indultak. Szavazás: 3 igen, 1 tartózkodás 32/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség meghallgatta az EMMI pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatást és megbízta a főtitkár a pályázatok előkészítésével és beadásával. Felelős: Szabó Zita főtitkár Határidő: azonnal Szavazás: 4 igen, agyhangú 33/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség jóváhagyta a következő egyesületek tagfelvételét: Footour SE PécsiSport Nonprofit Zrt. Megathlon SE, azzal, a feltétellel, hogy tagfelvétele csak akkor válik jogerőssé, ha bemutatja a bankszámla igazolást és az adószám kiállításáról szóló igazolást. 34/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megszavazta, hogy a 62/2014. (VII.08.), valamint 5/2015. (I.05.) elnökségi határozatokban foglaltaknak megfelelően megbízza a főtitkárt, hogy a versenyzőkkel azonnal támogatási szerződést kössön és kerüljenek kifizetésre a határozatban foglalt összegek. Felelős: Szabó Zita főtitkár Határidő: azonnal 18

19 35/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség felkéri a főtitkár asszonyt, hogy készítse elő az Etikai Kódexet és a következő elnökségi ülésre terjessze elő. Felelős: Szabó Zita főtitkár Határidő: azonnal 36/2015. (III. 13.) Elnökségi határozat Az elnök által elrendelt elektronikus szavazáson, az elnökség elfogadta, a triatlon sportág évi válogatott kerettagjainak OEP listáját. A TRIATLON SPORTÁG ÉVI VÁLOGATOTT KERETTAGJAINAK OEP LISTÁJA Ssz. Sportág: Név: Szül.év: Válogatott: Egyesület: 1. Triatlon Vanek Margit Olimpiai A Budaörsi TK 2. Triatlon Kovács Zsófia Olimpiai A Budaörsi TK 3. Triatlon Faldum Gábor Olimpiai A Mogyi Baja SE. 4. Triatlon Vanek Ákos Olimpiai A Budaörsi TK 5. Triatlon Tóth Tamás Olimpiai B Budaörsi TK 6. Triatlon Pocsai Balázs 1983 Olimpiai C Debreceni Sportcentrum 7. Triatlon Horváth Zsanett 1994 U23 keret Uniqa Újbuda 8. Triatlon Király István 1994 U23 keret Mogyi Baja SE. 9. Triatlon Tarnai László 1993 U23 keret Agria KTK. 10. Triatlon Bicsák Bence 1995 U23 keret Pécsi Triatlon Klub 11. Triatlon Szatmári Levente 1995 U23 keret Uniqa Újbuda 12. Triatlon Dévay Márk 1996 Junior keret Debreceni Sportcentrum 13. Triatlon Lehmann Bence 1997 Junior keret TVK-Mali TK 14. Triatlon Fuchs Dóra 1997 Junior keret Uniqa Újbuda 15. Triatlon Bicsák Flóra 1997 Junior keret Zalatriatlon 16. Triatlon Csomor Erika Hosszútáv Budaörsi TK 17. Triatlon Zelinka Gabriella Hosszútáv Uniqa Újbuda 18. Triatlon Flander Márton Hosszútáv Mogyi Baja SE. 19. Triatlon Hankó Dávid 1993 Hosszútáv TVK-Mali TK 20. Triatlon Szabó Attila Hosszútáv Agria KTK. 19

20 37/2015. (III. 13.) Elnökségi határozat Az elnök által elrendelt elektronikus szavazáson, az elnökség elfogadta, Lipták Tamás UP vezető által 2016-ra összeállított Héraklész válogatottsági pontrendszert, azzal a kitétellel, hogy indokolt, egyedi esetben az SZB eltérhet a pontrendszer által generált eredménytől.. 38/2015. (III. 13.) Elnökségi határozat Az elnök által elrendelt elektronikus szavazáson, az elnökség elfogadta, hogy a versenyengedélykérőlapon a Társadalom Biztosítási (TAJ) szám is szerepeljen. Az elit licensz kérelemhez legyen szükséges az útlevélszám feltüntetése a kérőlapon. Minden versenyző tudjon feltölteni képet az online adatlapjára, ha azt az egyesület vezetője korábban nem tette meg. 38-1/2015. (III. 13.) Elnökségi határozat Az elnök által elrendelt elektronikus szavazáson, az elnökség elfogadta, hogy az átigazolási kérelmek feldolgozása ne online történjenek. 38-2/2015. (III. 13.) Elnökségi határozat Az elnök által elrendelt elektronikus szavazáson, az elnökség elfogadta, hogy az Allianz keretnapok (1201 nap) az alábbi kiemelt eseményekre használhatók fel: - Héraklész melegégövi edzőtábor - EB - VB 20

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad.

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad. 1/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség a meghirdetett főtitkári pozícióra beérkezett anyagokat elbírálta. 2015. január 06-tól megbízott főtitkárként, 2015. február 1-től pedig főtitkárként Szabó

Részletesebben

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad.

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad. 1/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség a meghirdetett főtitkári pozícióra beérkezett anyagokat elbírálta. 2015. január 06-tól megbízott főtitkárként, 2015. február 1-től pedig főtitkárként Szabó

Részletesebben

2015. évi szakmai terv

2015. évi szakmai terv 2015. évi szakmai terv Bevezetés 1. 2015. évi hazai versenyrendszerek 2. Utánpótlás szakág 2015-ös szakmai tervei 3. Felnőtt szakág 2015-ös szakmai tervei 4. Para szakág 2015-ös tervei 5. Multisport nemzetközi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szakmai Bizottság üléséről

Jegyzőkönyv a Szakmai Bizottság üléséről Jegyzőkönyv a Szakmai Bizottság üléséről 1/2015. (I.05.) SZB határozat A Szakmai bizottság az elit junior korosztály megszüntetésével párhuzamosan javasolja az amatőr 18-19 éves korosztály eltörlését.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szakmai Bizottság üléséről

Jegyzőkönyv a Szakmai Bizottság üléséről Jegyzőkönyv a Szakmai Bizottság üléséről Időpont: 2014.11.06. 12:30 Helyszín: Budapest, MTSZ iroda Jelenlévő Bizottsági tagok: Lehmann Tibor, Kuttor Csaba, Borbély Miklós, Balogh József, Pap Zsolt Meghívottak:

Részletesebben

Amatőr versenyrendszer 2015

Amatőr versenyrendszer 2015 Az amatőr (korosztályos) versenyrendszer céljai Amatőr versenyrendszer 2015 A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) 2015. évi versenyrendszere a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően háromosztatú felosztást követ:

Részletesebben

XXIII. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

XXIII. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG XXIII. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Időpont: 2014. május 24. szombat Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) Program: 11:00 - Versenyiroda

Részletesebben

IX. MOGYI TRIATLON VERSENY 2014. JÚNIUS 21-22, BAJA

IX. MOGYI TRIATLON VERSENY 2014. JÚNIUS 21-22, BAJA IX. MOGYI TRIATLON VERSENY 2014. JÚNIUS 21-22, BAJA 2014. június 21. szombat TIGRA Triatlon Magyar Nagydíj sprint futam Versenyiroda nyit: 12.30 órakor Összes nő futama + Amatőr és elit felnőtt nők sprint

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 1/2015.04. 12. sz. határozatával 2015 Igazolási

Részletesebben

SÁRKÁNYHAJÓ HAZAI VERSENYRENDSZER 2015

SÁRKÁNYHAJÓ HAZAI VERSENYRENDSZER 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség SÁRKÁNYHAJÓ HAZAI VERSENYRENDSZER 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 2013 JANUÁR MKKSZ SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 SZERVEZŐ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Cím: 1138 Budapest, Latorca u.2 Email: info@mkksz.hu

Részletesebben

Elnökségi határozatok 2002-től

Elnökségi határozatok 2002-től Elnökségi határozatok 2002-től A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2002. évi határozatai... 2 A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2003. évi határozatai... 15 2003. június 5-i elnökségi ülés határozatai...

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

V. Triatlon Fesztivál

V. Triatlon Fesztivál V. Triatlon Fesztivál TRIATLON Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyéni és Csapat Országos Bajnokság MIX Váltó-csapatverseny Országos Bajnokság Shimano nyílt kiemelt amatőr kupa FŐVÉDNÖK: Dr. Habis László,

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2015. február 18.

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2015. február 18. MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE 2015. február 18. Tartalom Az elnökségi ülés képes, az elnökségi tagok létszámára való tekintettel.... 2 Jegyzőkönyvvezető... 2 Jegyzőkönyv hitelesítése...

Részletesebben

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG 53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Szeged 2015. 09. 17-20. 53. EJTŐERNYŐS

Részletesebben

MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet

MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet BEVÉTELEK Az MKSZ 2015 ös költségvetésének bevételi oldalán az alábbi 9 bevételi sor szerepel: Bevételek I. Kiemelt Sportágfejlesztési támogatás KSF 4 150 000 000

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

2014 es Utánpótlás felkészülési terv

2014 es Utánpótlás felkészülési terv 2014 es Utánpótlás felkészülési terv Készítette: Kropkó Andrea, Szabó Zita 2013.11.24. A terv Kropkó Andrea MOB Utánpótlás Programvezető, Füri Ilona Héraklész Bajnok Programvezető és Szabó Zita Héraklész

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

2009. ÉVI VERSENYKIÍRÁS SPORTAKROBATIKA SZAKÁG PONTSZERZŐ VERSENYEIRE

2009. ÉVI VERSENYKIÍRÁS SPORTAKROBATIKA SZAKÁG PONTSZERZŐ VERSENYEIRE HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG H 1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3., III. emelet 306. Tel.: (36-1) 460-6883, 460-6905 Fax: (36-1) 460-6907 Web: www.tornasport.hu E-mail: torna@tornasport.hu

Részletesebben

XXI. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

XXI. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG XXI. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Idıpont: 2012. május 19. szombat Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdı (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) Program: 11:00 - Versenyiroda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

BKV ELŐRE SC FUTÓ- és TRIATLON KLUB TAGJAINAK FUTÓVERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEI A 2014. ÉVBEN. Összeállította: Erős János Szakosztályvezető

BKV ELŐRE SC FUTÓ- és TRIATLON KLUB TAGJAINAK FUTÓVERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEI A 2014. ÉVBEN. Összeállította: Erős János Szakosztályvezető BKV ELŐRE SC FUTÓ- és TRIATLON KLUB TAGJAINAK FUTÓVERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEI A 2014. ÉVBEN Összeállította: Erős János Szakosztályvezető Tartalomjegyzék: A Szakosztály tagjai, tagdíj befizetések:... 3

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

2015. október 24. Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (Bvuss) 2040 Budaörs, Hársfa u. 6.

2015. október 24. Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (Bvuss) 2040 Budaörs, Hársfa u. 6. A verseny megnevezése: Hungarian Open - Céghmester Kupa Ifjúsági, kadet, junior és U21 nemzetközi bajnokság Kvalifikációs verseny a 2016. évi korosztályos Európa Bajnokságra A verseny időpontja: 2015.

Részletesebben

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő III., IV., V-VI. korcsoport B kategória 1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2013. január 13., vasárnap,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

CONCEPT 2 20. NYÍLT MAGYAR ERGOMÉTER ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

CONCEPT 2 20. NYÍLT MAGYAR ERGOMÉTER ORSZÁGOS BAJNOKSÁG CONCEPT 2. NYÍLT MAGYAR ERGOMÉTER ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ERGOMÉTER VERSENY MŰSORFÜZET Rendező: MESZ, MEFS, Concept 2 Magyarország Kft., A verseny helyszíne: Budakalászi Sportcsarnok

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 2014. évi válogató versenysorozat

Részletesebben

XXVIII. PALÓC TRIATLON Révész László emlékverseny

XXVIII. PALÓC TRIATLON Révész László emlékverseny XXVIII. PALÓC TRIATLON Révész László emlékverseny Gyermek, Serdülő Ranglista Verseny, Olimpiai Reménységek Válogató, valamint Rövidtávú Elit OB és AQUATLON Magyar Bajnokság minden korcsoport számára. A

Részletesebben

01/02-05/2012. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv-vezetőnek Szűcs Helgát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Balog Ferencet.

01/02-05/2012. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv-vezetőnek Szűcs Helgát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Balog Ferencet. Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. 2012. ÉVI ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 01/02-05/2012. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv-vezetőnek

Részletesebben

Az MSSZ Elnöksége 2012. évi határozatai:

Az MSSZ Elnöksége 2012. évi határozatai: Az MSSZ Elnöksége 2012. évi határozatai: 2012. január 9. 001/2012. sz. határozat: Az Elnökség 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással megszavazta, hogy a Szövetség Vezetősége a Nemzeti Sport 2012. január

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2015 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 90/2015 (06.01.) Edzőképzést érintő kérdések 91/2015 (06.01.) Szuper Kupa versenykiírás

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2014. június 3.

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2014. június 3. MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE 2014. június 3. Tartalom Jegyzőkönyvvezető... 2 Jegyzőkönyv hitelesítő... 2 Napirendi pontok elfogadása... 2 CdJ 2015 szervezésének folytatása... 2 Héraklész

Részletesebben

Weisz Róbert szakmai igazgató

Weisz Róbert szakmai igazgató AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ Á NEVELŐ Ő PROGRAMOK ÉS VÁLOGATOTT KERETEK RENDSZERE KAJAK-KENUKENU SPORTÁGBAN Weisz Róbert szakmai igazgató Magyar Olimpiai Bizottság NEFMI Sport Szakállamtitkárság Nemzeti Sport

Részletesebben

2014. ÉVI VERSENYKIÍRÁS AZ AKROBATIKUS TORNA SZAKÁG HAZAI VERSENYEIRE

2014. ÉVI VERSENYKIÍRÁS AZ AKROBATIKUS TORNA SZAKÁG HAZAI VERSENYEIRE HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG H 1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3., III. emelet 306. Tel.: (36-1) 460-6883, 460-6905 Fax: (36-1) 460-6907 Web: www.tornasport.hu E-mail: torna@tornasport.hu

Részletesebben

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem a MÖSZ által 2015.évre kiírt Régiók Közötti up.csapatbajnokság RÉGIÓS CSAPATTALÁLKOZÓ-jának VERSENYKIÍRÁSA Preambulum: A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával mint

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

CSEPELI BIRKÓZÓ CLUB

CSEPELI BIRKÓZÓ CLUB CSEPELI BIRKÓZÓ CLUB 1212 BUDAPEST, BÉKE TÉR 1. TELF: 420-3810, FAX: 420-4501 ADÓSZ: 18242980-2-43. KHB:10400195-01917150-00000000 III. Magyar Bajnokság Grappling (GI, NO GI), Pankration, Amatőr MMA Versenyágakban

Részletesebben

A vitorlázórepülő versenyrendszer

A vitorlázórepülő versenyrendszer Magyar Repülő Szövetség Vitorlázórepülő Szakbizottsága A vitorlázórepülő versenyrendszer Érvénybe lép: 2004. március 31. Kidolgozta a VTSB Címlap hátolda A VERSENYRENDSZER A vitorlázórepülő versenyrendszer

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöksége 2014.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28.

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S. u. 137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Időpont: 2015. november

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöke 2015.

Részletesebben

IV. Eger Nagydíj. TRIATLON Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyéni és Váltó Országos Bajnokság. Triatlon egyéni bajnokság, Kiemelt Amatőr Kupa

IV. Eger Nagydíj. TRIATLON Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyéni és Váltó Országos Bajnokság. Triatlon egyéni bajnokság, Kiemelt Amatőr Kupa IV. Eger Nagydíj TRIATLON Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyéni és Váltó Országos Bajnokság Triatlon egyéni bajnokság, Kiemelt Amatőr Kupa FŐVÉDNÖKÖK: Dr. Habis László, Eger MJV. Polgármestere Rendező: Dr.

Részletesebben

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szövetség MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza, 2011. 07. 28 07.

Részletesebben

1/2012. Eln. Hat. számú határozat. a Gerevich Aladár ösztöndíjak 2012. évi megállapításáról

1/2012. Eln. Hat. számú határozat. a Gerevich Aladár ösztöndíjak 2012. évi megállapításáról 1/2012. Eln. Hat. számú a Gerevich Aladár ösztöndíjak 2012. évi megállapításáról Az elnökség a Gerevich Aladár ösztöndíj program keretében a szövetség részére rendelkezésre álló keretösszeg 2012. január

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG 2015. ÉVI HATÁROZATAINAK JEGYZÉKE I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK II. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK Budapest, 2015.július 20. 1 I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 1/2015. (I.07.) évi rendkívüli küldöttgyűlési

Részletesebben

V. TRIATLON FESZTIVÁL EGER 2015. SPRINT FUTAM Abszolút férfi Raj t Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény 1 2310 CZIGÁNY ANDRÁS

V. TRIATLON FESZTIVÁL EGER 2015. SPRINT FUTAM Abszolút férfi Raj t Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény 1 2310 CZIGÁNY ANDRÁS V. TRIATLON FESZTIVÁL EGER 2015. SPRINT FUTAM Abszolút férfi Hely Licenc Név Szülév Raj t Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény 1 2310 CZIGÁNY ANDRÁS 1993 11 PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.

Részletesebben

Az MSSZ Elnöksége 2011. évi határozatai:

Az MSSZ Elnöksége 2011. évi határozatai: Az MSSZ Elnöksége 2011. évi határozatai: 2011. január 24. 01/2011. Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta- A Légfegyveres EB-re utazó pu-pi-fc csapat összetételét. 02/2011. Az Elnökség egyhangú szavazással

Részletesebben

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szöveség Ejtőernyős Szakbizottság MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza,

Részletesebben

X. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2015.november 14. Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok, 3300 Eger Stadion utca 8

X. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2015.november 14. Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok, 3300 Eger Stadion utca 8 Verseny rendezője: Főszervező: A verseny főbírája: Szakmai fővédnökök: Agria Kempo Karate Sportegyesület Nagy Ferenc Jácint 2. Dan Márhoffer Márton 2. Dan Lévai László, 8. Dan Hanshi Papp Valér, 5. Dan

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje.

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje. A verseny rendezője: A verseny helye: A verseny időpontja: Hajdú-Bihar megyei Úszó Diákolimpia Döntő III-VI. korcsoport A kategóriában ÚJ IDŐPONT a Hajdú-Bihar megyei Diáksport Szövetség megbízásából:

Részletesebben

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József.

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József. Budapest, 2012. október 24. Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés 2012. október 24. Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyaló Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint Tervezett napirend: 1. Versenyengedély

Részletesebben

01/2011. Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta- A Légfegyveres EB-re utazó pu-pi-fc csapat összetételét.

01/2011. Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta- A Légfegyveres EB-re utazó pu-pi-fc csapat összetételét. Az MSSZ Elnöksége 2011. évi határozatai: 2011. január 24. 01/2011. Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta- A Légfegyveres EB-re utazó pu-pi-fc csapat összetételét. 02/2011. Az Elnökség egyhangú szavazással

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A felsőoktatási intézmények női és férfi hallgatói részére színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása vívás sportágban.

Részletesebben

MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG 2014. ÉVI HATÁROZATOK TÁRA

MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG 2014. ÉVI HATÁROZATOK TÁRA MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG 2014. ÉVI HATÁROZATOK TÁRA Sorszám Határozathozatal A határozat tartalma Elfogadása Megjegyzés időpontja, száma 1. 1/2014. február 03. A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége

Részletesebben

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25.

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. 1 2013/2014. TANÉVI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A tájékozódási

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

Triatlon szakmai program Rio de Janeiro-i olimpia

Triatlon szakmai program Rio de Janeiro-i olimpia SZÉKHELY: 7100 SZEKSZÁRD, KESELYŰSI U. 3. TEL.: 061/413-03-76 LEVELEZÉSI CÍM: 1073, BUDAPEST, ERZSÉBET KRT. 23. I/III. e-mail: triatlon@triatlon.hu http://www.triatlon.hu Triatlon szakmai program Rio de

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Gumiasztal Szakág. ORSZÁGOS DÖNTŐ Balatonfüred, Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ 2014. május 10.

Magyar Torna Szövetség Gumiasztal Szakág. ORSZÁGOS DÖNTŐ Balatonfüred, Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ 2014. május 10. Magyar Torna Szövetség Gumiasztal Szakág ORSZÁGOS DÖNTŐ Balatonfüred, Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ 2014. május 10. 1 2013/2014. TANÉVI GUMIASZTAL DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

Részletesebben

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv 2012 terv FORRÁSOK 553 364 827 MOB 366 500 000 működési támogatás 45 000 000 eredményességi támogatás 261 000 000 Héraklész Bajnok 43 000 000 SPORT XXI 10 000 000 Paralimpiai Bizottság 6 000 000 EORV céltámogatás

Részletesebben

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit.

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület Közreműködő

Részletesebben

III. Eger Nagydíj. TRIATLON Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyéni és Váltó Országos Bajnokság. Triatlon egyéni bajnokság FŐVÉDNÖKÖK:

III. Eger Nagydíj. TRIATLON Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyéni és Váltó Országos Bajnokság. Triatlon egyéni bajnokság FŐVÉDNÖKÖK: III. Eger Nagydíj TRIATLON Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyéni és Váltó Országos Bajnokság Triatlon egyéni bajnokság FŐVÉDNÖKÖK: Dr. Habis László, Eger MJV. Polgármestere Horváth László, Heves Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

XIX. Tisza Triatlon Triatlon Tour 2. forduló Klubcsapat Országos Bajnokság

XIX. Tisza Triatlon Triatlon Tour 2. forduló Klubcsapat Országos Bajnokság XIX. Tisza Triatlon Triatlon Tour 2. forduló Klubcsapat Országos Bajnokság Idıpont: 2010. május 15. Szombat Triatlon Tour 2010 Klubcsapat Országos Bajnokság Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség. Országos Sportági Szakszövetség H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. www.petanque.hu Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006

Magyar Pétanque Szövetség. Országos Sportági Szakszövetség H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. www.petanque.hu Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Magyar Pétanque Szövetség Országos Sportági Szakszövetség H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. www.petanque.hu Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jegyzőkönyv Készült: Helyszín: Időpont: a MAPESZ elnökségi

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA. 2014/2015. tanév. ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA. 2014/2015. tanév. ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA 2014/2015. tanév ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ 1 2014/2015. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA Versenykiírás 1. A verseny célja: Az aerobik különböző verseny- és szabadidősport

Részletesebben

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 40/2013.(11. 25.) számú. határozata

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 40/2013.(11. 25.) számú. határozata NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 40/2013.(11. 25.) számú határozata a 2013. évi 02/2013- Sportösztöndíj rendszer támogatása pályázati felhívásra beérkezett

Részletesebben

RANGLISTA KIÍRÁS 2015. A Magyar Golf Szövetség meghirdeti a ranglisták felállítását, és az arra való felkerülést az alábbi feltételek szerint:

RANGLISTA KIÍRÁS 2015. A Magyar Golf Szövetség meghirdeti a ranglisták felállítását, és az arra való felkerülést az alábbi feltételek szerint: RANGLISTA KIÍRÁS 2015. A meghirdeti a ranglisták felállítását, és az arra való felkerülést az alábbi feltételek szerint: 1. A ranglista A által kijelölt ranglista versenyeken a játékos által a kategóriák

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2016 (07.05.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.05. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-58/2016 (06.30.) OTP Bank Liga vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevételek

Részletesebben

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Tisztelt Sporttársak! A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 2007. július 1-től életbe lépett nevezési rend értelmében minden nemzeti szövetség jogosult versenyszámonként

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség BÍRÓI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. január 1-től 1. A Bírói Szabályzatnak a FIG Code Of Point (továbbiakban COP) az alapja. A COP, és egyéb FIG bírókkal kapcsolatos rendelkezés a FIG rendelkezései alapján

Részletesebben

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015 Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: V. MIGHTYFIST Eagles Cup Nemzetközi ITF. Taekwon-do Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség, Sasok Sportegyesület Rendező: Szalay Gábor V.dan, Békássy Csaba V.dan

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. TELEFON: 06-1/460-6825

Részletesebben

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Versenykiírás: 1. A verseny jellege: nyílt nemzetközi kerékpárverseny 2. A verseny célja: Magyarország Kerékpáros

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG) VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION POSTACÍM: 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.)

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.) tervezett bevételek (2015.) 4. számú melléklet ek 2015. bevételek MIND saját ok áthúzódó 2015. évi bevétel 1 361 777 863 577 436 519 1 797 800 000 451 589 628 2 826 826 147 423 600 000 3 250 426 147 1

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'544i FAX: +3642311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02.

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. Újonc1 fiú 1 2003 Mattenheim Bálint B 0:07:26 Bátaszék 2 2003 Sebestyén Tamás B 0:08:05 Szekszárd 3 2004 Bán

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: V-VI. korcsoport: 2013. január 9. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: V-VI. korcsoport: 15:00 Bemelegítés: 14.30-tól

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

Fővédnök: Hidvégi József, Fonyód polgármestere

Fővédnök: Hidvégi József, Fonyód polgármestere II. BÚI Triatlon Rövid távú Amatőr OB Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokság Ifjúsági EB válogató Országos Utánpótlás és Sprint Triatlon Ranglista Verseny Fonyód 2016. június 11. Fővédnök: Hidvégi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázatokat KIZÁRÓLAG POSTAI ÚTON 2013. november 18-ig történő beérkezéssel fogadja el az egyesület az alábbi címre: Fejér Megyei Diáksport

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015

MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015 MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015 A bajnokság helye és ideje: a) Elődöntők: május 9-10. Keleti csoport: Nyugati csoport: Nyíregyháza Szombathely b) Döntő: szeptember 12-13. Székesfehérvár szeptember

Részletesebben

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2007-2008. BAJNOKI ÉVAD - 1 1. A BAJNOKSÁG Az MVLSZ korosztályos országos utánpótlás bajnokságai 2. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK

Részletesebben

FELNŐTT FÉRFI NŐI VÁLOGATOTT 2013. ÉVI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

FELNŐTT FÉRFI NŐI VÁLOGATOTT 2013. ÉVI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA FELNŐTT FÉRFI NŐI VÁLOGATOTT 2013. ÉVI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA 2013. évi Fő versenyek Felnőtt Európa-bajnokság Budapest (HUN) április 25-27. Felnőtt Csapat Európa-bajnokság Budapest (HUN) április 28. Felnőtt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2013. június 26. napján 8:30 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest,

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24.

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. VERSENYKIÍRÁS Muay Thai Amatőr Világkupa Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. A Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség (1066 Budapest, Jókai utca 18.) engedélyével nyílt bajnokságként megrendezésre

Részletesebben