Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad."

Átírás

1 1/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség a meghirdetett főtitkári pozícióra beérkezett anyagokat elbírálta január 06-tól megbízott főtitkárként, február 1-től pedig főtitkárként Szabó Zitát alkalmazza. 2/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad. 3/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát. A évi Kiemelt Edzői Programba az alábbi két edző kerüljön akkreditálásra: Bajai Péter Zemen János 4/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség elfogadta a Balatoni Úszóiskola Kft. kérelmét, hogy az április 4-ére tervezett Országos Utánpótlás és Sprint Duatlon Ranglista Balatonboglár verseny időpontja április 11- ére módosul. 1

2 5/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség Csomor Erika hosszútávú szakág vezető javaslatára elfogadta, hogy a 62/2014. Elnökségi (VII.08.) határozatban foglaltakban a budapesti 70.3 versenyre a WTC napi licensz táblázatban Balogh Lőrinc helyett Tarnai László szerepeljen a támogatott versenyzők között. 6/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség megbízza Lehmann Tibor szakmai alelnököt és Zelcsényi Miklós elnökségi tagot, hogy felkeresse Czencz Pétert bruttó Ft végkielégítésének kifizetése kapcsán. Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 7/2015. (I.20.) Elnökségi határozat Az elnök által elrendelt elektronikus szavazáson, az elnökség, a Szakmai Bizottság javaslata alapján a leadott szavazatok értelmében a 4/2015 (I.06.) elnökségi döntést az alábbiak szerint változtatja meg: A évi Kiemelt Edzői Programba az alábbi edzők kerülnek akkreditálásra - Bajai Péter - Zemen János - Pócsföldi Ottó 8/2015. (02.10.) Elnökségi határozat Az elnökség a Szakmai Bizottság javaslata alapján az Európai Olimpia Játékokra a rendelkezésre álló 5 kvótát fel kívánja használni. Ezen kívül 1 női zöld kártya kérelmét jelzi a Magyar Olimpiai Bizottság felé. 9/2015. (02.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy a évi versenybírói szerződés előkészítésére megtegye a szükséges intézkedéseket. 10/2015. (02.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megbízza Zelcsényi Miklós elnökségi tagot, hogy a évi EvoChip keretszerződés megkötéséhez az előkészítést tegye meg. 2

3 11/2015. (02.10.) Elnökségi határozat Az elnökségi támogatja Lehmann Tibor alelnök ETU Konferencia utazási költségének finanszírozását. Forrás: évi Működési támogatás. 12/2015. (02.10.) Elnökségi határozat Az elnökség meghallgatta dr. Illés Levente ügyvéd úr beszámolóját Czencz Péter munkajogi perével kapcsolatban. Az elnökség megbízza az Ügyvéd urat, hogy február 10-én 18 óráig az eredeti megállapodási feltételek mellett megegyezésre juthat a felperessel. 13/2015. (02.10.) Elnökségi határozat Az elnökség tájékoztatást kapott dr. Illés Levente ügyvéd úrtól a áprilisi Ellenőrző Testület meghallgatással kapcsolatban készült dokumentációból adódó jelenlegi helyzetről és a lehetséges jogi lépésekről illetve következményekről. Az elnökség áttekintette a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban hozott 2014-évi elnökségi határozatokat. 34/2014. Elnökségi (V.05.) határozat dr. Biró Marcell elnök ismertette dr. Kis Attila István ellenőrző testületi tag, adószakértő által javasolt, az MTSZ pénzügyi átvilágítását érintő könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos ellátandó feladatokat, melyek az alábbiak 1. A törvényes működés helyreállítása. Felelős: elnökség, elnök, főtitkár, ellenőrző testület Határidő: azonnal 2. A szankcionális intézkedések megtétele. Felelős: elnökség, elnök, főtitkár, ellenőrző testület Határidő: azonnal 34-1/2014. Elnökségi (V.05.) határozat Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag felkéri dr. Nemes-Nagy Tibor főtitkárt, hogy tegye meg azokat a további lépéseket melyek az elévülési időn belüli újra könyveléshez és az önellenőrzéshez szükségesek. 34-2/2014. Elnökségi (V.05.) határozat Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint döntött az MTSZ és Czencz Péter főtitkár között közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetése kapcsán fennálló szövetséget terhelő fizetési kötelezettségről. Czencz Péter bruttó Ft végkielégítésének április 30. napjáig esedékes kifizetését a további jogi és pénzügyi vizsgálatok eredménye után újra tárgyalja, addig az MTSZ élni kíván a felek közötti megszüntető megállapodás 10. pontja alapján a szövetséget megillető jogfenntartással. 34-3/2014. Elnökségi (V.05.) határozat Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag egyúttal megbízza dr. Nemes-Nagy Tibor főtitkárt, valamint az Ellenőrző testületet, hogy egyeztessen Lányi András úrral, az MTSZ volt elnökével és Czencz Péter volt főtitkárral a éveket érintő könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal kapcsolatosan. 3

4 36/2014. Elnökségi (V.05.) határozat Az elnökség 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az MTSZ évi költségvetését, mely a könyvvizsgálati jelentésben feltártak ismeretében és az állami támogatások függvényében módosulhat. Az elnökség felkéri az Ellenőrző Testületet és dr. Illés Levente ügyvéd urat, hogy működjenek együtt annak érdekében, hogy a szükséges lépések haladéktalanul megtételre kerülhessenek. 14/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség meghallgatta a főtitkár beszámolóját a honlap felületeinek lehetséges értékesítéséről. A magyar triatlon szövetség versenyrendszerén kívüli események reklámozásának árát rögzítette az elnökség, azzal a kitétellel, hogy minden esetben lehetőséget kell teremteni az egyedi megállapodásra. versenykiírás megjelenítése (külföldi verseny, magyar versenyrendszeren kívüli) egyszeri 250 Euro havi 3 hónap 200 Euro/hó 6 hónap 150 Euro/hó 1 év 100 Euro/hó Az egyéb reklámfelületek tekintetében, felületek pontos méretének és helyének tisztázása nélkül, az elnökség nem kívánt dönteni. 15/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség visszahívja a Fegyelmi Bizottságot és az Egészségügyi-, Tudományos és Doppingellenes Bizottságot. 15-1/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség felkéri a szakmai alelnököt, hogy tegyen javaslatot a 2015-ös szakmai bizottság összetételére. Egyben szorgalmazza, hogy a szakmai bizottság létszáma ne haladja meg az 5 főt. 4

5 15-2/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség felkéri dr. Maros Verát, dr. Perczel Zsófiát és dr. Litavecz Annát a Fegyelmi Bizottság tagjának. Azokban az esetekben, amelyekben para szakágat érintő fegyelmi ügyről van szó, felkéri dr. Litavecz Annát, hogy maradjon távol a szavazástól. 15-3/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség a Technikai Bizottság üresen álló posztjának betöltésére felkéri Kenesei Tamást. 15-4/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség az Egészségügyi-, Tudományos és Doppingellenes Bizottság tagjainak felkéri: Lipták Tamást dr. Kiss Juditot dr. Litavecz Annát dr. Kator Miklóst Szegedi Attilát 16/2015. (02.11.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége áttekintette a versenyengedélyekre, versenyengedély díjára, illetve regisztrációs díjakra vonatkozó 18/2014. (III.11.) Elnökségi határozatott. Az elnökségi határozat módosítása mellett döntött: Versenyengedélyek és regisztráció a Magyar Triatlon Szövetség versenyein A sportolók részvételének feltétele az MTSZ által támogatott versenyeken: 1. Triatlon versenyengedély (elit és utánpótlás): 1.1. érintett sportolók: elit kategória utánpótlás kategóriák: újonc, gyermek, serdülő, ifi, 1.2. kiváltás feltétele: MTSZ tag sportszervezet által kitöltött és online adatlap Versenyengedély díjának befizetése sportorvosi engedély 1.3. díja: 4000 Ft Az újonc, gyermek, serdülő és ifjúsági korosztályban az MTSZ Elnöksége a 136/2013. (XI.26.) határozatában a versenyengedély díjának csökkentése 5

6 mellett döntött. Ennek megfelelően évre vonatkozóan is 3000 Ft-ban állapítja meg az éves versenyengedély kiváltásának díját adott évben elit versenyengedély és amatőr regisztráció egyszerre nem váltható ki 1.5. az elit versenyengedély kiváltása a nemzetközi elit (U23, felnőtt) versenyeken Magyarország képviseletében való indulás feltétele 2. Triatlon regisztráció (amatőr): 2.1. érintett sportolók a korosztályos (amatőr) kategóriák: A20-24, A25-29,, A típusai: éves regisztráció, egyéni regisztráció (éves, alkalmi) 2.3. éves (klub) regisztráció: feltétele: MTSZ tag sportszervezet által kitöltött online adatlap Versenyengedély díjának befizetése Sportorvosi igazolás nem kötelező, a versenyeken mindenki a saját felelősségére indul díja: 4000 Ft az ITU versenyeinek Age-group futamaiban (AG20-24, AG25-29, ) Magyarország képviseletében való indulás feltétele 2.4. egyéni regisztráció: feltétele: Egyénileg kitöltött online adatlap Versenyengedély díjának befizetése Sportorvosi igazolás nem kötelező, a versenyeken mindenki a saját felelősségére indul díja (éves): 4000 Ft díja (alkalmi): 3000 Ft/verseny 2.5. a regisztráció kiváltása feltétele az Amatőr Triatlon és Duatlon pontversenyeken való részvételnek 2.6. a regisztrációs szám megegyezhet a korábbi versenyengedély számával (ez egyszerűsíti az adminisztrációt, és nincs szükség új azonosítók bevezetésére) ALKALMI ÉS ÉVES REGISZTRÁCIÓ A HELYSZÍNEN VALÓ KIVÁLTÁSA LEHETSÉGES A NEVEZÉSI HATÁRIDŐ LEJÁRTÁIG! A REGISZTÁCIÓS DÍJAK BEFIZETÉSE A HELYSZÍNEN CSAK BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSEL TÖRTÉNHET. ÁTUTALÁS ESETÉN LEGKÉSŐB A VERSENY ELŐTTI SZERDÁN A TRANZAKCIÓT MEG KELL INDÍTANI! 6

7 Az MTSZ kiemelt pontozású csapatversenyein való részvétel feltétele az elit és utánpótlás korosztályoknál a fentiekkel megegyező, az amatőrök esetében az éves (klub) regisztrációhoz kötött február 4. napjától a sárga személyi chip ára 2600 Ft + ÁFA, melyet az MTSZ beszerzési áron értékesít. A éves (junor) korosztályra vonatkozó szabályzásról az elnökség következő ülésén dönt. 17/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy a versenybírók által használt URH rádiók működéséhez nélkülözhetetlen frekvencia szerződés megkötését március 1 és október 31-e közötti időszakra a Nemzeti Hírközlési- és Média Hatósággal készítse elő. Várható díj: forint/hó. Forrás: Sportágfejlesztési támogatás Szervezetfejlesztés 18/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség elfogadta a főtitkár javaslatát, miszerint minden elnökségi ülés első pontja a főtitkári szakmai, pénzügyi beszámoló. 19/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség jóváhagyta a következő egyesületek tagfelvételi kérelmét: Freeriderz Sport Club Szekszárdi Sportközpont Triatlon Szakosztály CoffeeRide Sportegyesület 20/2015. (02.11.) Elnökségi határozat Az elnökség döntése alapján a Balatoni Úszóiskola ideiglenesen Nemzeti Triatlon Központi (NTK) státuszt kap. Az NTK, létszámának további bővítésére, a források és feladatok pontos meghatározása mellett kerülhet sor. 7

8 21/2015. (II.26.) Elnökségi határozat A Gerevich ösztöndíj elosztása: A rendelkezésre álló összeg Ft. Edzői ösztöndíj elosztás: Pocsai Balázs (DSC-DSI NTK) Baráth Tamás (TVKMALI TK NTK) Árvai Attila (Dr. Bátorfi AGRI KTK NTK) Ft Ft Ft Versenyzői ösztöndíj elosztás: Bicsák Bence Ft - Legeredményesebb UP versenyző Vanek Margit Ft - Ranglista 23. helyezés Kovács Zsófia Ft - Ranglista 33. helyezés Faldum Gábor Ft - Ranglista 39. helyezés Vanek Ákos Ft - Ranglista 62. helyezés 22/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség meghallgatta és elfogadta a február havi főtitkári beszámolót. 23/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség meghallgatta és tudomásul vette a főtitkár beszámolóját a BAKU Európa Játékokkal kapcsolatosan, miszerint az igényelt női zöld kártyát megkapta a válogatott, így összesen 3 férfi és 3 női kvótával rendelkezik. 24/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta Lehmann Tibor Szakmai Bizottság összetételére tett javaslatot. A javaslatot az elnökség elfogadta. Szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem 8

9 25/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség meghallgatta és elfogadta a Sportágfejlesztési Támogatás- oktatási projektre vonatkozó előterjesztést, azzal a kitétellel, hogy az anyagban legyen kidolgozva, az edzői licenszek kiváltásának okai, azaz a jövőbeni támogatási feltételek és az edzői licenszek szintjeinek kapcsolata. Felelős: Szabó Zita főtitkár Határidő: következő elnökségi ülés 26/2015. (III.10) Elnökségi határozat Az elnökség felkéri Lipták Tamás UP vezetőt, hogy az elmúlt 12 év adatait tekintse át és készítsen kimutatást arra vonatkozóan, hogy a Héraklész kiemelt keretben szereplők közül a későbbiek során ki ért el felnőtt szinten elfogadható eredményt. Felelős: Lipták Tamás, UP vezető Határidő: következő elnökségi ülés 27/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta az NTK központokra beadott pályázatokat. A 42/2014 (V.13.) elnökségi határozat alapján elfogadott NTK feltételrendszer alapján a Kistarcsa pályázatát elutasította, míg a Veresegyháza felvételét elfogadta a Nemzeti Triatlon Központok közé. Szavazás eredménye: 3 igen, 1 tartózkodás 28/2015. (III.10.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége elfogadta a következő versenyek pályázatát: 1.) Eger MIX-váltó OB 2.) Kistarcsa utánpótlás ranglista verseny 3.) Fadd-Dombori Váltó OB Szavazás eredménye: 3 igen, 1 tartózkodás 29/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és nem fogadta el a Szakmai Bizottság javaslatát az újonc OB bevezetésére. A faddi Utánpótlás Országos Bajnokság újonc kategóriában az Országos Seregszemle megnevezést javasolja. 9

10 29-1/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és változatás nélkül elfogadta a Technikai Bizottság elnöke által beterjesztett Versenyszabályzat évi módosítását. 29-2/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a versenybírói minősítés és vizsgaszabályzatot évre. 29-3/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a TB évi működési költségeit, azzal a kitétellel, hogy a genfi EB-re való finanszírozási igényt elutasítja. 1. MTSZ Technikai Bizottság költségvetése 2015: KIADÁS (Ft) Működési költség: levelezés, irodaszer, telefonköltség támogatás, megbeszélések utiköltségtérítése Versenybírói vizsgáztatás, bírói igazolványok cseréje, érvényesítése: Bírói, rendezői továbbképzések: Technikai csomag karbantartása: Frekvenciadíj, 4 db új rádió beszerzése, eszközpótlás MTSZ Technikai Bizottság költségvetése 2014: BEVÉTEL (Ft) Versenybírói regisztrációs díjak (60 fő) Versenybírók vizsgáztatása (10 fő) MTSZ költségtámogatása: Válogatott keretek tájékoztatása a nemzetközi szabályváltoztatásokról edzőtábor ideje alatt: (2 alkalom) Genf EB-re bírói csapat kiutazása: utazási és szállásköltségtámogatás Egyéb: tartalék az előre nem tervezhető, váratlan kiadásokra ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Ez a táblázat a TB évi működési-, technikai eszközállomány karbantartási és fejlesztési-, valamint a vállalt feladataink ellátási költségeit tartalmazza. A versenyek technikai felügyelői és versenybírói feladatainak ellátásához tartozó költségeket egy másik táblázat tartalmazza. 29-4/2015. (III.10.) Elnökségi határozat (1. számú melléklet) Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a TB 2015.évi versenybírói költségeket. 10

11 29-5/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a Technikai Bizottság által benyújtott évi versenynaptár versenyeinek kategorizálását évi versenyek TF és VVB kijelölése Időpont Helyszín Versenytípus Minősítés Technikai felügyelő Balatonboglár Duatlon UP és B Molnár sprint ranglista, Jenő Kaszó Duatlon UP és B Böröczi sprint OB Antalné Dejtár Duatlon UP és B Molnár sprint ranglista, Jenő Káptalantóti Duatlon B Répássy rövidtávú OB, Lóránt UP és sprint ranglista Eger V. Triatlon fesztivál, MEFOB + MIXváltó OB Orfű Triatlon rövid és közép távú versenyek Tiszaújváros Triatlon Klubcsapat OB, UP és sprint ranglista, Paratriatlon OB Keszthely Triatlon UP, Sprint, középtávú ranglista Veresegyháza Triatlon nyílt verseny, regionális diákolimpia Fonyód Triatlon UP és Sprint ranglista Ábrahámhegy Triatlon UP, sprint és rövid távú versenyek Balatonfüred Triatlon Középtávú OB Szeged - Maty-ér Triatlon Diákolimpia OD. A Molnár Jenő Vezető versenybíró Rónai Ferenc Böröczi Viktória Rónai Ferenc Vadkerti Tóth József Földvári Róbert C ajánlás Lenti Zsolt v. Vadkerti T. József A B C Földvári Róbert Molnár Jenő Dr. Varga Béla Rónai Ferenc B Molnár Jenő Rónai Ferenc C ajánlás Répássy Lóránt A A Molnár Jenő Böröczi Antalné Földvári Róbert 11

12 Baja Triatlon sprint OB, UP ranglista és szupersprint A Bánk Tereptriatlon D Kistarcsa Triatlon Gy, S B ranglista és kieséses verseny Rónai Ferenc Tiszanána Triatlon fesztivál C ajánlás, kérés Balassagyarmat Triatlon UP, B Répássy sprint ranglista, Lóránt Aquatlon OB Szombathely Triatlon rövidtávú ranglista Nyíregyháza - Sós-tó Triatlon UP, sprint, rövid távú ranglista Nagyatád Triatlon hosszútávú OB Fadd - Dombori Triatlon UP OB és sprint ranglista, Rövid távú v. A B A A Molnár Jenő Földvári Róbert Böröczi Antalné Rónai Ferenc Csőgör Péter Földvári Róbert Földvári Róbert Chovanyecz Emese Böröczi Viktória Répássy Lóránt Felsőtárkány Tereptriatlon OB C ajánlás Pásztor Péter v. Pólik Szabolcs Budapest Triatlon rövidtávú OB (51.50.) Piliscsaba Terepduatlon OB Kaposvár Duatlon Pedagógus OB Debrecen Sport XXI. Aquatlon OB. A *** Csőgör Péter C ajánlás Gulyás Zoltán C ajánlás Csizmadia Gyula 30/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát a évi Utánpótlás és Elit versenyrendszerre. Utánpótlás versenyrendszer 2015 A) Érintett sportolók: újonc 1, újonc 2, gyermek, serdülő, ifi és junior korosztály 12

13 B) Országos bajnokságok és egyéni ranglistaversenyek A duatlon és triatlon országos bajnokságokon értékelést, továbbá a ranglistaversenyeken pontot csak az a versenyző kaphat, akinek a verseny időpontjában van érvényes versenyengedélye. Utólag ranglista pontot nem kaphat versenyző. Duatlon OB és egyéni ranglistaverseny helyszínek és időpontok: Helyszín Időpont Gyermek Serdülő Ifjúsági Junior Csapat OB 1. Balatonboglár április 11. R R R R 2. Kaszó április 25. R+OB R+OB R+OB R+OB Csapat OB 3. Dejtár május 2. R R R R 4. Káptalantóti május 9. R R R R+ rövid OB A duatlon ranglista sorozat 4 versenyéből a legjobb 2 összesített eredménye alapján alakul ki a rangsor. Triatlon OB és egyéni ranglistaverseny helyszínek és időpontok: A verseny neve Helyszín Időpont Gyermek Serdülő Ifjúsági Junior Csapat OB-k Egri Triatlon Fesztivál Eger máj. 16. Mix-váltó OB 1. Tisza Triatlon Tiszaújváros máj R R R R Klubcsapat OB 2. Keszthely Triatlon Keszthely máj R R R R 3. Bavaria Triatlon Balatonlelle jún. 6. R R R R 4. Mogyi Triatlon Baja jún R R R+OB R+OB Csapat OB 5. Kistarcsa Triatlon Kistarcsa jún. 27. R R 6. Palóc Triatlon Balassagyarmat júl R R R R 7. Nyír Triatlon Nyíregyháza júl. 18. R R R R 8. Sportolna Triatlon Fadd-Dombori aug R+OB R+OB R R Váltó OB A ranglista sorozatban 8 versenyből a 3 legjobb eredmény számít, és a versenyeken kapott pontszámok alapján alakul ki a rangsor. C) Az aranyjelvényes minősítés odaítélésről a évi minősítési szabályok rendelkeznek. D) Az Év sportolója díj az MTSZ adományozott díja. A díj elnyeréséről a Szakmai Bizottság javaslata alapján az Elnökség dönt. A Szakmai Bizottság a következő szakmai elvek alapján tesz javaslatot az Elnökség felé: - elsősorban nemzetközi eredmények - országos bajnoki eredmények - ranglista eredmények E) Utánpótlás Egyesületi Ranglista Az Utánpótlás Egyesületi Ranglistában figyelembe vett versenyek, és az értük járó pontok a következők: 13

14 Utánpótlás ponttáblázat Újonc Fadd Utánpótlás seregszemle Sport XXI Aquatlon országos döntő verseny Triatlon Csapat OB Sport XXI Aquatlon Csapat OB Újonc Fadd Utánpótlás seregszemle Sport XXI Aquatlon országos döntő verseny Aquatlon verseny Balassagyarmat Triatlon Csapat OB Sport XXI Aquatlon Csapat OB Aquatlon Csapat OB Mix-váltó OB Gyermek Triatlon OB Triatlon Csapat OB Aquatlon OB Aquatlon Csapat OB Sport XXI Aquatlon OB Sport XXI Aquatlon Csapat OB Duatlon OB Duatlon csapat OB Serdülő Triatlon OB Triatlon Csapat OB Triatlon Klubcsapat OB (UP1) Triatlon Váltó OB Triatlon Mix-váltó OB (UP2) Aquatlon OB Aquatlon Csapat OB Sport XXI Aquatlon OB Sport XXI Aquatlon Csapat OB Duatlon OB Duatlon csapat OB Ifjúsági Triatlon OB

15 Triatlon Csapat OB Aquatlon OB Aquatlon Csapat OB Duatlon OB Duatlon Csapat OB Váltó OB Ifjúsági váltó EB Ifjúsági Olimpia Ifjúsági Olimpia Váltó Junior Triatlon OB Klubcsapat OB (UP2) MIX OB (UP2) Váltó OB Aquatlon OB Duatlon OB Elit versenyrendszer 2015 Általános szabályok: - Az Elit Magyar Ranglistába mindig az aktuálisan elmúlt 12 hónap versenyei közül a versenyzők legmagasabb 7 pontja kerül be úgy, hogy azok közül maximum 2 lehet ITU pontszerző verseny. Ezen túl a versenyek bármilyen variációban lehetnek. - A ranglista minden versenyénél érvényes az időlimit szabály. Eszerint csak azok kapják meg a fenti pontokat, akik nőknél a győztestől 8%, férfiaknál 5%-on belül beérkeznek. - Az Elit Magyar Ranglista minden pontot adó versenyt követően frissül, és megtalálható az MTSZ honlapján. - Elit versenyzők esetén az Elit Magyar ranglista november 30-i állása szerint korosztályonként az első helyezettek egyúttal az Év Sportolói címet is kiérdemlik. - Elit kategóriában a november 30-i állás szerint a dobogón végzett versenyzők kihirdetésre kerülnek, mint 2014-es év ranglista győztesei. Elit magyar ranglista ponttábla Hely WTS WTS VK Felnőtt U23 VB ITU Cup U23 Junior Junior Sprint Junior GF EB EB VB EB OB EK IFI Olimpia Főiskolás VB

16

17 Elit klubrangsor számítása: Általános szabályok: - Az Elit klubrangsorba a klubok minden Elit Magyar Ranglistán szereplő versenyzőjének eredménye beleszámít, melyhez az alábbi táblázat szerint szerzett pontok adódnak hozzá. - Elit csapatversenyek esetén az indulók számától függetlenül minden csapat megkaphatja az alábbi táblázat szerint a pontokat. Egy klub akár több csapatot is indíthat, melyek mindegyike szintén értékelésre kerülhet. Időlimit nincs. - Az Elit klubrangsor az aktuális év november 30-i állásával zárul. Az Elit klubrangsor győztesei ez alapján kerülnek kihirdetésre, és szintén ez a sorrend kerül be az Összetett Klubrangsorba. - Az Elit klubrangsor minden pontot adó esemény után frissül, és megtalálható az MTSZ honlapján. Hely Felnőtt Váltó VB (pont/fő) ELIT csapat események pontozása Felnőtt Váltó U23 Váltó EB Junior EB Junior Váltó VB váltó EB U23 Váltó VB (pont/fő) (pont/fő) (pont/fő) Klubcsapat OB (pont/csapat) Mix OB Váltó OB (pont/csapat) /2015. (III.10.) Elnökségi határozat A fennmaradó SZB javaslatokkal kapcsolatos szükséges elnökségi döntéseket online szavazásra terjeszti fel. 17

18 31/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az Elnökség döntése alapján a V. Egri Triatlon Fesztivál nyílt egyéni verseny az UP kategóriának nem ranglista versenye. Az amatőr versenyzőknek kiemelt pontozású ranglista versenye. A nyílt versenyen nem indulhatnak azok az ifjúsági versenyzők, akik a MIX váltóban indultak. Szavazás: 3 igen, 1 tartózkodás 32/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség meghallgatta az EMMI pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatást és megbízta a főtitkár a pályázatok előkészítésével és beadásával. Felelős: Szabó Zita főtitkár Határidő: azonnal Szavazás: 4 igen, agyhangú 33/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség jóváhagyta a következő egyesületek tagfelvételét: Footour SE PécsiSport Nonprofit Zrt. Megathlon SE, azzal, a feltétellel, hogy tagfelvétele csak akkor válik jogerőssé, ha bemutatja a bankszámla igazolást és az adószám kiállításáról szóló igazolást. 34/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség megszavazta, hogy a 62/2014. (VII.08.), valamint 5/2015. (I.05.) elnökségi határozatokban foglaltaknak megfelelően megbízza a főtitkárt, hogy a versenyzőkkel azonnal támogatási szerződést kössön és kerüljenek kifizetésre a határozatban foglalt összegek. Felelős: Szabó Zita főtitkár Határidő: azonnal 18

19 35/2015. (III.10.) Elnökségi határozat Az elnökség felkéri a főtitkár asszonyt, hogy készítse elő az Etikai Kódexet és a következő elnökségi ülésre terjessze elő. Felelős: Szabó Zita főtitkár Határidő: azonnal 36/2015. (III. 13.) Elnökségi határozat Az elnök által elrendelt elektronikus szavazáson, az elnökség elfogadta, a triatlon sportág évi válogatott kerettagjainak OEP listáját. A TRIATLON SPORTÁG ÉVI VÁLOGATOTT KERETTAGJAINAK OEP LISTÁJA Ssz. Sportág: Név: Szül.év: Válogatott: Egyesület: 1. Triatlon Vanek Margit Olimpiai A Budaörsi TK 2. Triatlon Kovács Zsófia Olimpiai A Budaörsi TK 3. Triatlon Faldum Gábor Olimpiai A Mogyi Baja SE. 4. Triatlon Vanek Ákos Olimpiai A Budaörsi TK 5. Triatlon Tóth Tamás Olimpiai B Budaörsi TK 6. Triatlon Pocsai Balázs 1983 Olimpiai C Debreceni Sportcentrum 7. Triatlon Horváth Zsanett 1994 U23 keret Uniqa Újbuda 8. Triatlon Király István 1994 U23 keret Mogyi Baja SE. 9. Triatlon Tarnai László 1993 U23 keret Agria KTK. 10. Triatlon Bicsák Bence 1995 U23 keret Pécsi Triatlon Klub 11. Triatlon Szatmári Levente 1995 U23 keret Uniqa Újbuda 12. Triatlon Dévay Márk 1996 Junior keret Debreceni Sportcentrum 13. Triatlon Lehmann Bence 1997 Junior keret TVK-Mali TK 14. Triatlon Fuchs Dóra 1997 Junior keret Uniqa Újbuda 15. Triatlon Bicsák Flóra 1997 Junior keret Zalatriatlon 16. Triatlon Csomor Erika Hosszútáv Budaörsi TK 17. Triatlon Zelinka Gabriella Hosszútáv Uniqa Újbuda 18. Triatlon Flander Márton Hosszútáv Mogyi Baja SE. 19. Triatlon Hankó Dávid 1993 Hosszútáv TVK-Mali TK 20. Triatlon Szabó Attila Hosszútáv Agria KTK. 19

20 37/2015. (III. 13.) Elnökségi határozat Az elnök által elrendelt elektronikus szavazáson, az elnökség elfogadta, Lipták Tamás UP vezető által 2016-ra összeállított Héraklész válogatottsági pontrendszert, azzal a kitétellel, hogy indokolt, egyedi esetben az SZB eltérhet a pontrendszer által generált eredménytől.. 38/2015. (III. 13.) Elnökségi határozat Az elnök által elrendelt elektronikus szavazáson, az elnökség elfogadta, hogy a versenyengedélykérőlapon a Társadalom Biztosítási (TAJ) szám is szerepeljen. Az elit licensz kérelemhez legyen szükséges az útlevélszám feltüntetése a kérőlapon. Minden versenyző tudjon feltölteni képet az online adatlapjára, ha azt az egyesület vezetője korábban nem tette meg. 38-1/2015. (III. 13.) Elnökségi határozat Az elnök által elrendelt elektronikus szavazáson, az elnökség elfogadta, hogy az átigazolási kérelmek feldolgozása ne online történjenek. 38-2/2015. (III. 13.) Elnökségi határozat Az elnök által elrendelt elektronikus szavazáson, az elnökség elfogadta, hogy az Allianz keretnapok (1201 nap) az alábbi kiemelt eseményekre használhatók fel: - Héraklész melegégövi edzőtábor - EB - VB 20

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2015. évi

Részletesebben

2012-ES HATÁROZATOK TÁRA

2012-ES HATÁROZATOK TÁRA 2012-ES HATÁROZATOK TÁRA Sorszám 1. 1/2012 szám (2012. 2. 2/2012 szám (2012. 3. 3/2012 szám (2012. Bármely nemzetközi vagy hazai versenyen csak az adott versenyre válogatott minőségben, a szövetség által

Részletesebben

A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG JOGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA

A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG JOGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG JOGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA 1 Vizsgált időszak: 2010-2011-2012.évek ÖSSZEFOGLALÓ A Magyar Triatlon Szövetség (továbbiakban: MTSZ) a 109/2013. (IX.17.) számú Elnökségi határozatában

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét. J e g y z ő k ö n y v mely készült a Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. március 20-án 15.00 órai kezdettel, a Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyalójában tartott elnökségi üléséről Jelen vannak: Mellékelt

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től 1 Magyar Lovassport Szövetség t: +36 1 460 6950 Istvánmezei út 1-3 f: +36 1 460 6951 1146 Budapest e: office@lovasszovetseg.hu

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A triatlon sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 23. kiadás, érvényes 2009. január 1-től, frissítve 2010. január 1-jén Kiadja a Magyar Lovas Szövetség 11146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Tel: +36 1 460 6950 Fax: +36 1 460 6951 www.lovasszovetseg.hu

Részletesebben

A TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS SPORTÁG BAJNOKI RENDSZER

A TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS SPORTÁG BAJNOKI RENDSZER A TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS SPORTÁG BAJNOKI RENDSZER A tájékozódási futás sportághoz 4 szakág tartozik. Ezek az alábbiak: - tájékozódási futó (tájfutó) szakág - tájékozódási kerékpár (tájkerékpár) szakág - sítájfutó

Részletesebben

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes!

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! Alakuló Alapszabály jóváhagyva: 1992. április 23-án Módosítások:

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00'

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00' MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013.

Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. Magyarország NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK Versenykiírása 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

MMTBSzSz elnökségi ülés 2015. február 13. (péntek) 17 órára. Helye: 1106 Budapest, Fehér út 10. 14-es épület / Vuelta Sportiroda

MMTBSzSz elnökségi ülés 2015. február 13. (péntek) 17 órára. Helye: 1106 Budapest, Fehér út 10. 14-es épület / Vuelta Sportiroda MMTBSzSz elnökségi ülés 2015. február 13. 1. oldal MMTBSzSz elnökségi ülés 2015. február 13. (péntek) 17 órára. Helye: 1106 Budapest, Fehér út 10. 14-es épület / Vuelta Sportiroda Napirendek: 1. Közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik

szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik Határozat száma Határozat tartalma Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy 2007. január 29.-től csak olyan hallássérült vehető fel rendes tagnak, aki az audiogram lelete mellé a 2007.01.27/113 stapedius

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben