2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként"

Átírás

1 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatások Áh-n belülről Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 3. Intézmények kiadásai 78 Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 5 7 Finanszírozási kiadások K i a d á s o k összesen:

2 Gyál Város Önkormányzat bevételei M e g n e v e z é s 215.évi terv Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről B Önkormányzatok működési támogatása B Támogatások Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B Mezőőri támogatás 2 16 Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Építményadó 213 ebből: letéti 5 6 Termékek és szolgáltatások adói B Iparűzési adó 1 58 ebből: letéti 13 Gépjárműadó Talajterhelési díj 1 3 Egyéb közhatalmi bevételek B Mezőőri járulék 3 4 Helyi adóbírság, pótlék 4 Bírság, pótlék 2 7 Igazgatás szolgáltatási díj Működési bevételek B Áru és készletértékesítés bevétele B41 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B42 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Bérleti díj Mezőhúsgép 4 8 Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 48 Bérleti díj DPMV Zrt 421 Bérleti díj Eisberg Kft. 516 Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 1 Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 4 Ellátási díjak B Átadott intézmények étkezési bevételei Ady Endre Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Zrínyi Miklós Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 78 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Kamatbevételek B48 3 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési célú átvett pénzeszközök B Comenius pályázat ÁROP 3. A.2 pályázat ASP pályázat Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támog. Felhalmozási bevétel B5 Ingatlanok értékesítése B52 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése B72 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) B Bölcsőde bővítése KEOP pályázat hulladékkezelés KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B MO melletti terület szab.terv Finanszírozási bevételek B8 13 Maradvány igénybevétele B Önkormányzat bevételei összesen:

3 Gyál Város Önkormányzat támogatásai 3. sz. melléklet adatok e Ft-ban Kv.tvr. mell. Megnevezés eredeti támogatás 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B sz. 2. sz. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) családsegítés alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.a (2) gyerekjóléti szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés 9 78 III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás III.3. Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési) sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

4 Pf. szám Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Megnevezés Rovatsz ám terv 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Közalkalmazottak alapilletménye K Közmunka foglalkoztatás önrésze K111 5 Közalkalmazottak cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítése K Külső személyi juttatások K Polgármester, alpolgármester alapilletménye K Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítés K Képviselők tiszteletdíja K Állományba nem tartozó megbízási díja K Munkaadókat terhelő járulékok K Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os 162 Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatói személyi jövedelamadó 15 Dologi kiadások K Készletbeszerzés K31 51 Üzemeltetési anyagok K Munka és védőruha 51 Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatás igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatás K322 Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Közvilágítás 9 12 Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj 2 8 Átadott intézmények rezsi kiadásai Ady Endre Á.I Zrínyi Miklós Á.I Bartók Béla Á.I Kodály Z. Műv. Isk. 5 Vásárolt élelmezés K Ady Endre Á.I Zrínyi Miklós Á.I Bartók Béla Á.I Bérleti és lízingdíjak K Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K Számlázott szellemi tevékenység Egyéb szolgáltatások K Biztosítási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 9 5 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás BKV buszjáratok Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propaganda kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K

5 Pf. szám Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Megnevezés Rovatsz ám terv 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K353 1 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K Kártérítések 2 Egyéb különféle dologi kiadások 2 75 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Családi támogatások K42 Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 1 Méltányossági közgyógyellátás 1 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 3 25 Lakhatással kapcsolatos ellátások K Lakásfenntartási támogatás 1 6 Egyéb nem intézményi ellátások K Önkormányzati segély 2 5 Települési támogatás 25 Rendszeres szociális segély 7 Köztemetés 1 Beiskolázási segély 4 Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 5 Egyéb működési célú kiadások K Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K54 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 5 "Kertváros" Önkorm. Társulás támog tagdíj működési hozzájárulás 27 - normatív támog Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 2 Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 Szent József Idősek Klubja Gyáli Fúvószenekar támogatása 7 Bursa Hungarica 3 Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret 7 Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog GY.T.H. szemétszállítás támogatása Tartalékok K Általános tartalék 5 Céltartalék

6 5. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzat cél- és általános tartaléka Megnevezés 215.évi Civil szervezetek támogatása 1 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 Ifjúsági és Sport Bizottság 5 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2 Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 3 8 Nyári napközis tábor 1 Iskolai alapítványok támogatása 1 5 Városi rendezvények 22 Város által alapított díjak 2 Pályázati pénzeszközök 4 6 ebből: közművelődési támogatás 3 ebből: könyvtári támogatás 1 6 Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Óvodák ped.továbbképzése 1 Hóeltakarítás 4 Pályázattól függő beruházások önrésze Közút karbantartás KFT eszközbeszerzés Céltartalék összesen: Általános tartalék 5

7 Gyál Város Önkormányzat 215 évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások 6.sz melléklet adatok e.ft-ban M e g n e v e z é s 215.évi terv Beruházások K Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése K Intézmények energetikai felújításához terv készítés 175 Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás 1 6 Tátika Óvoda felújítás engedélyezési terv 2 Ingatlanok beszerzése,létesítése K Milleneumi park felújítása 1 38 Gyál-felső Vasútállomás tájépítészet Liliom Óvoda felújítás, bővítés Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése 8 75 Szt. György emlékhely létesítése 5 Bartók B. Ált Isk. Sportpálya építése 19 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Ibolya u. parkolásgátló oszlopok elhelyezése 232 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások Ingatlanok létesítése,beszerzése K KEOP pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés Beruházási Áfa K Felújítások K Ingatlanok felújítása K Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Buszmegállók felújítása 3 38 Felújítási áfa K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 Finanszírozási kiadások K9

8 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. ad Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen:

9 sz. melléklet datok e Ft-ban Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen:

10 7. sz. melléklet 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban adatok e Ft-ban Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: Cofog összesen

11 Gyál Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 8.sz. melléklet adatok eft-ban M e g n e v e z é s 215.évi terv Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek 1 Működési bevételek Műk.c.támogatás Áh-n belülről Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Maravány igénybevétel Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

12 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Közhatalmi bevételek 1 Működési bevételek Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

13 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei COFOG összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

14 Intézmények 215 évi bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J Közösségi Ház Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen 215.évi terv 215.évi terv 215.évi terv 215.évi terv 215.évi terv 215.évi terv 215.évi terv B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b OEP támogatás Működési célú támogatások Finanszírozási bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások K i a d á s o k összesen: #

15 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként Intézmények összesen 215.évi Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Beruházási kiadások Létszám: 215. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk részmunkaidőben foglalt.

16 11. sz. melléklet adatok eft-ban Cofog összesen eredeti ei

17 12. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete Nyitólétszám 215 jan. 1-jén Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Részmunkaidős Közfoglalkozt. Összesen Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen Mindösszesen

18 13. sz. melléklet adatok e Ft-ban Közvetett támogatások 215. év Megnevezés Bevételi terv 215. év Engedmény 215. év Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó Ellátottak térítési díja - Bölcsőde Óvoda Iskola Ellátottak térítési díja összesen Közvetett támogatások mindösszesen:

19 Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a 353/211. (XII.3.) Kormány rendelet 2.. (1) bek. szerinti saját bevételek köre 14. sz. melléklet adatok eft-ban Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat 1., megszünése miatti hitelátvállalás Kedvezményezett Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat Finanszírozó hitelint. Szerz.szerinti összeg Jelenlegi állom év 216. év 217. év 218. év Vidéke Takarékszöv Összesen , Az önkormányzat saját bevételinek köre helyi adóból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel tárgyi eszköz és az immeteriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy bírság-., pótlék- és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen

20 15. sz. melléklet adatok eft-ban Gyál Város Önkormányzata Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban B e v é t e l e k eredeti ei. K i a d á s o k Működési célú bevételek és kiadások Működési célú támogatás ÁH-n belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadói járulékok működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszk Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről Felhalmozási kiadás Felhalmozási bevétel Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú átvett pénze Finanszírozási célú bevételek és kiadások Maradvány igénybevétele (felhalmozási) Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 16. sz. melléklet adatok eft-ban Előirányzat felhasználási terv 215. év megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Mindösszesen: Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Mindösszesen :

22 17. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai 215. Bóbita Bölcsőde férőhelybővítés Pályázat sorszáma Pályázat neve Céja KMOP Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítés férőhelybővítés és szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében Pályázat indulásának ideje 212. Támogatási szerződéskötés ideje 212. szeptember 17. Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege 15 Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: A beruházás várható összköltsége ,- Ft Gyáli Hulladékgazdálkodási Program Pályázat sorszáma KEOP-1.1.1/C/ Pályázat neve Gyáli Hulladékgazdálkodási Program Céja Szelektív hulladékgyűjtés, illetve a háztartási hulladékgyűjtés körülményeinek javítása Gyálon Pályázat indulásának ideje 213. Támogatási szerződéskötés ideje 214. április 11. Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: A beruházás várható összköltsége ,- Ft

23 Közvilágítás korszerűsítése Gyálon Pályázat sorszáma Pályázat neve Céja KEOP-5.5./K/ Közvilágítás korszerzűsítése Gyálon Közvilágítási lámpatestek cseréje korszerűbb típusra Pályázat indulásának ideje 214. Támogatási szerződéskötés ideje folyamatban Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: A beruházás várható összköltsége ,- Ft Új szervezeti-működési kultúra bevezetés Gyál Város Önkormányzatának napi rutinjába Pályázat sorszáma ÁROP-3/A Pályázat neve Új szervezeti-működési kultúra bevezetése Gyál Város Önkormányzatának napi rutinjába Céja költséghatékony önkormányzati működés megteremtése Pályázat indulásának ideje 213. Támogatási szerződéskötés ideje Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: A beruházás várható összköltsége ,- Ft Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Pályázat sorszáma KMOP

24 Pályázat neve Céja Pályázat indulásának ideje 214. Támogatási szerződéskötés ideje Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: A beruházás várható összköltsége ,- Ft Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Gyáli Polgármesteri Hivatal önkormányzati ASP-hez történő csatlakozása coménius-régió együttműködések Pályázat sorszáma Pályázat neve Céja CR12/34-C/6/212 ( wer wahlt wie ) ki hogyan választ? Coménius-régió együttműködések pályaválasztás, továbbtanulás megkönnyítése Pályázat indulásának ideje 212. Támogatási szerződéskötés ideje Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: 4 EUR 3 EUR 1 EUR 1 25,91 EUR 11 25,91 EUR A beruházás várható összköltsége 41 25, 91 EUR

25 18. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Európai Uniós forrás Bóbita Bölcsőde bővítése Európai Uniós forrás Gyáli Hulladékgazdálkodási program Európai Uniós forrás Közvilágítás korszerűsítése Gyálon Saját forrás Liliom Óvoda felújítása Európai Uniós forrás Új szervezeti-működési kultúra bevezetése Európai Uniós forrás Elektronikus helyi közigazgatási infrasturktúra fejl Európai Uniós forrás Coménius-régió együttműködések Összesen :

26 Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai 19. sz. melléklet adatok e Ft ban Feladatok Bevételi előirányzat Működési célú támogatás Közhatalmi bevétel (helyi Működési bevételek ebből: Működési Felhalm. Célú célra átvett pe. támogatás Felhalmozási célú átvett Kölcsönök Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK A I. Működési bevételek Kötelező feladatok Település üzemeltetés bevételei Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat bevételei Óvodák működtetésének bevételei Óvodák, iskolák gyermekétkeztetési bevételei Szociális, gyermekjóléti feladatok bev Pénzbeli szociális juttatások Bóbita Bölcsőde bevételei Társulás szociális és családvédelmi felad Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei Egészségügyi ellátás bevétele Városi Egészségügyi Központ bevételei Igazgatási feladatok Önkormányzati bevétel Egyéb igazgatási feladatok A Kötelező feladatok összesen: B Önként vállalt feladatok Alapfokú művészeti oktatás Kodály Z. Zeneiskola bevétele B Önként vállalt feladatok összesen: C Állami (államigazgatási) feladatok Területi általános végrehajtás Önkormányzati bevétel Gépjárműadó bevétele C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat) Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) Felhalmozási bev. (telekeladások)

27 Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) Nyújtott kölcsön bevételei 1 1 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: Feladatok Kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli Egyéb működési ebből: Önkormányzat i támogatás Intézményi beruházások Tartalék Felújítás Egyéb felhalmozási kötvénykiadáso k, kölcsönök KIADÁSOK A I. Működési kiadások Kötelező feladatok Település üzemeltetés Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása GY.T.H. szemétszállítás támogatása Közvilágítás Egyéb üzemeltetési Iskolák működtetése Alapfokú nevelés, oktatás Tulipán Óvoda finanszírozás Liliom Óvoda finanszírozás Tátika Óvoda finanszírozás Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás Szociális, gyermekjóléti feladatok Pénzbeli szociális ellátások Kertváros Kistérség támogatás Bóbita Bölcsőde finanszírozás Egészségügyi ellátás Városi Egészségügyi Központ finanszírozása Közmunka program Sportfeladatok Helyi közösségi közlekedés BKV támogatás Közbiztonság Igazgatási feladatok Önkormányzati feladatok támogatása Egyéb önkormányzati kiadások Általános tartalék 5 5 A Kötelező feladatok összesen: B Önként vállalt feladatok Intézmények finanszírozása Kodály Z. Zeneiskola finanszírozás Polgármesteri keret 7 7 Közoktatási, közművelődési feladatok Marketing és kommunikáció Kitüntetések, díjak 2 2 Nemzetközi kapcsolatok

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben