2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként"

Átírás

1 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatások Áh-n belülről Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 3. Intézmények kiadásai 78 Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 5 7 Finanszírozási kiadások K i a d á s o k összesen:

2 Gyál Város Önkormányzat bevételei M e g n e v e z é s 215.évi terv Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről B Önkormányzatok működési támogatása B Támogatások Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B Mezőőri támogatás 2 16 Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Építményadó 213 ebből: letéti 5 6 Termékek és szolgáltatások adói B Iparűzési adó 1 58 ebből: letéti 13 Gépjárműadó Talajterhelési díj 1 3 Egyéb közhatalmi bevételek B Mezőőri járulék 3 4 Helyi adóbírság, pótlék 4 Bírság, pótlék 2 7 Igazgatás szolgáltatási díj Működési bevételek B Áru és készletértékesítés bevétele B41 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B42 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Bérleti díj Mezőhúsgép 4 8 Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 48 Bérleti díj DPMV Zrt 421 Bérleti díj Eisberg Kft. 516 Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 1 Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 4 Ellátási díjak B Átadott intézmények étkezési bevételei Ady Endre Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Zrínyi Miklós Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 78 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Kamatbevételek B48 3 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési célú átvett pénzeszközök B Comenius pályázat ÁROP 3. A.2 pályázat ASP pályázat Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támog. Felhalmozási bevétel B5 Ingatlanok értékesítése B52 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése B72 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) B Bölcsőde bővítése KEOP pályázat hulladékkezelés KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B MO melletti terület szab.terv Finanszírozási bevételek B8 13 Maradvány igénybevétele B Önkormányzat bevételei összesen:

3 Gyál Város Önkormányzat támogatásai 3. sz. melléklet adatok e Ft-ban Kv.tvr. mell. Megnevezés eredeti támogatás 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B sz. 2. sz. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) családsegítés alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.a (2) gyerekjóléti szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés 9 78 III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás III.3. Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési) sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

4 Pf. szám Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Megnevezés Rovatsz ám terv 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Közalkalmazottak alapilletménye K Közmunka foglalkoztatás önrésze K111 5 Közalkalmazottak cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítése K Külső személyi juttatások K Polgármester, alpolgármester alapilletménye K Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítés K Képviselők tiszteletdíja K Állományba nem tartozó megbízási díja K Munkaadókat terhelő járulékok K Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os 162 Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatói személyi jövedelamadó 15 Dologi kiadások K Készletbeszerzés K31 51 Üzemeltetési anyagok K Munka és védőruha 51 Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatás igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatás K322 Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Közvilágítás 9 12 Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj 2 8 Átadott intézmények rezsi kiadásai Ady Endre Á.I Zrínyi Miklós Á.I Bartók Béla Á.I Kodály Z. Műv. Isk. 5 Vásárolt élelmezés K Ady Endre Á.I Zrínyi Miklós Á.I Bartók Béla Á.I Bérleti és lízingdíjak K Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K Számlázott szellemi tevékenység Egyéb szolgáltatások K Biztosítási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 9 5 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás BKV buszjáratok Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propaganda kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K

5 Pf. szám Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Megnevezés Rovatsz ám terv 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K353 1 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K Kártérítések 2 Egyéb különféle dologi kiadások 2 75 Ellátottak pénzbeli juttatásai K Családi támogatások K42 Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 1 Méltányossági közgyógyellátás 1 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 3 25 Lakhatással kapcsolatos ellátások K Lakásfenntartási támogatás 1 6 Egyéb nem intézményi ellátások K Önkormányzati segély 2 5 Települési támogatás 25 Rendszeres szociális segély 7 Köztemetés 1 Beiskolázási segély 4 Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 5 Egyéb működési célú kiadások K Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K54 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 5 "Kertváros" Önkorm. Társulás támog tagdíj működési hozzájárulás 27 - normatív támog Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 2 Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 Szent József Idősek Klubja Gyáli Fúvószenekar támogatása 7 Bursa Hungarica 3 Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret 7 Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog GY.T.H. szemétszállítás támogatása Tartalékok K Általános tartalék 5 Céltartalék

6 5. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzat cél- és általános tartaléka Megnevezés 215.évi Civil szervezetek támogatása 1 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 Ifjúsági és Sport Bizottság 5 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2 Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 3 8 Nyári napközis tábor 1 Iskolai alapítványok támogatása 1 5 Városi rendezvények 22 Város által alapított díjak 2 Pályázati pénzeszközök 4 6 ebből: közművelődési támogatás 3 ebből: könyvtári támogatás 1 6 Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Óvodák ped.továbbképzése 1 Hóeltakarítás 4 Pályázattól függő beruházások önrésze Közút karbantartás KFT eszközbeszerzés Céltartalék összesen: Általános tartalék 5

7 Gyál Város Önkormányzat 215 évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások 6.sz melléklet adatok e.ft-ban M e g n e v e z é s 215.évi terv Beruházások K Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése K Intézmények energetikai felújításához terv készítés 175 Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás 1 6 Tátika Óvoda felújítás engedélyezési terv 2 Ingatlanok beszerzése,létesítése K Milleneumi park felújítása 1 38 Gyál-felső Vasútállomás tájépítészet Liliom Óvoda felújítás, bővítés Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése 8 75 Szt. György emlékhely létesítése 5 Bartók B. Ált Isk. Sportpálya építése 19 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Ibolya u. parkolásgátló oszlopok elhelyezése 232 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások Ingatlanok létesítése,beszerzése K KEOP pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés Beruházási Áfa K Felújítások K Ingatlanok felújítása K Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Buszmegállók felújítása 3 38 Felújítási áfa K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 Finanszírozási kiadások K9

8 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. ad Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen:

9 sz. melléklet datok e Ft-ban Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen:

10 7. sz. melléklet 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban adatok e Ft-ban Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: Cofog összesen

11 Gyál Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 8.sz. melléklet adatok eft-ban M e g n e v e z é s 215.évi terv Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek 1 Működési bevételek Műk.c.támogatás Áh-n belülről Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Maravány igénybevétel Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

12 Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Közhatalmi bevételek 1 Működési bevételek Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

13 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei COFOG összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

14 Intézmények 215 évi bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J Közösségi Ház Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen 215.évi terv 215.évi terv 215.évi terv 215.évi terv 215.évi terv 215.évi terv 215.évi terv B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b OEP támogatás Működési célú támogatások Finanszírozási bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások K i a d á s o k összesen: #

15 Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként Intézmények összesen 215.évi Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Beruházási kiadások Létszám: 215. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk részmunkaidőben foglalt.

16 11. sz. melléklet adatok eft-ban Cofog összesen eredeti ei

17 12. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete Nyitólétszám 215 jan. 1-jén Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Részmunkaidős Közfoglalkozt. Összesen Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen Mindösszesen

18 13. sz. melléklet adatok e Ft-ban Közvetett támogatások 215. év Megnevezés Bevételi terv 215. év Engedmény 215. év Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó Ellátottak térítési díja - Bölcsőde Óvoda Iskola Ellátottak térítési díja összesen Közvetett támogatások mindösszesen:

19 Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a 353/211. (XII.3.) Kormány rendelet 2.. (1) bek. szerinti saját bevételek köre 14. sz. melléklet adatok eft-ban Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat 1., megszünése miatti hitelátvállalás Kedvezményezett Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat Finanszírozó hitelint. Szerz.szerinti összeg Jelenlegi állom év 216. év 217. év 218. év Vidéke Takarékszöv Összesen , Az önkormányzat saját bevételinek köre helyi adóból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel tárgyi eszköz és az immeteriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy bírság-., pótlék- és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen

20 15. sz. melléklet adatok eft-ban Gyál Város Önkormányzata Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban B e v é t e l e k eredeti ei. K i a d á s o k Működési célú bevételek és kiadások Működési célú támogatás ÁH-n belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadói járulékok működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszk Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről Felhalmozási kiadás Felhalmozási bevétel Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú átvett pénze Finanszírozási célú bevételek és kiadások Maradvány igénybevétele (felhalmozási) Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 16. sz. melléklet adatok eft-ban Előirányzat felhasználási terv 215. év megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Mindösszesen: Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Mindösszesen :

22 17. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai 215. Bóbita Bölcsőde férőhelybővítés Pályázat sorszáma Pályázat neve Céja KMOP Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítés férőhelybővítés és szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében Pályázat indulásának ideje 212. Támogatási szerződéskötés ideje 212. szeptember 17. Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege 15 Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: A beruházás várható összköltsége ,- Ft Gyáli Hulladékgazdálkodási Program Pályázat sorszáma KEOP-1.1.1/C/ Pályázat neve Gyáli Hulladékgazdálkodási Program Céja Szelektív hulladékgyűjtés, illetve a háztartási hulladékgyűjtés körülményeinek javítása Gyálon Pályázat indulásának ideje 213. Támogatási szerződéskötés ideje 214. április 11. Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: A beruházás várható összköltsége ,- Ft

23 Közvilágítás korszerűsítése Gyálon Pályázat sorszáma Pályázat neve Céja KEOP-5.5./K/ Közvilágítás korszerzűsítése Gyálon Közvilágítási lámpatestek cseréje korszerűbb típusra Pályázat indulásának ideje 214. Támogatási szerződéskötés ideje folyamatban Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: A beruházás várható összköltsége ,- Ft Új szervezeti-működési kultúra bevezetés Gyál Város Önkormányzatának napi rutinjába Pályázat sorszáma ÁROP-3/A Pályázat neve Új szervezeti-működési kultúra bevezetése Gyál Város Önkormányzatának napi rutinjába Céja költséghatékony önkormányzati működés megteremtése Pályázat indulásának ideje 213. Támogatási szerződéskötés ideje Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: A beruházás várható összköltsége ,- Ft Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Pályázat sorszáma KMOP

24 Pályázat neve Céja Pályázat indulásának ideje 214. Támogatási szerződéskötés ideje Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: A beruházás várható összköltsége ,- Ft Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Gyáli Polgármesteri Hivatal önkormányzati ASP-hez történő csatlakozása coménius-régió együttműködések Pályázat sorszáma Pályázat neve Céja CR12/34-C/6/212 ( wer wahlt wie ) ki hogyan választ? Coménius-régió együttműködések pályaválasztás, továbbtanulás megkönnyítése Pályázat indulásának ideje 212. Támogatási szerződéskötés ideje Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege: 4 EUR 3 EUR 1 EUR 1 25,91 EUR 11 25,91 EUR A beruházás várható összköltsége 41 25, 91 EUR

25 18. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Európai Uniós forrás Bóbita Bölcsőde bővítése Európai Uniós forrás Gyáli Hulladékgazdálkodási program Európai Uniós forrás Közvilágítás korszerűsítése Gyálon Saját forrás Liliom Óvoda felújítása Európai Uniós forrás Új szervezeti-működési kultúra bevezetése Európai Uniós forrás Elektronikus helyi közigazgatási infrasturktúra fejl Európai Uniós forrás Coménius-régió együttműködések Összesen :

26 Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai 19. sz. melléklet adatok e Ft ban Feladatok Bevételi előirányzat Működési célú támogatás Közhatalmi bevétel (helyi Működési bevételek ebből: Működési Felhalm. Célú célra átvett pe. támogatás Felhalmozási célú átvett Kölcsönök Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK A I. Működési bevételek Kötelező feladatok Település üzemeltetés bevételei Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat bevételei Óvodák működtetésének bevételei Óvodák, iskolák gyermekétkeztetési bevételei Szociális, gyermekjóléti feladatok bev Pénzbeli szociális juttatások Bóbita Bölcsőde bevételei Társulás szociális és családvédelmi felad Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei Egészségügyi ellátás bevétele Városi Egészségügyi Központ bevételei Igazgatási feladatok Önkormányzati bevétel Egyéb igazgatási feladatok A Kötelező feladatok összesen: B Önként vállalt feladatok Alapfokú művészeti oktatás Kodály Z. Zeneiskola bevétele B Önként vállalt feladatok összesen: C Állami (államigazgatási) feladatok Területi általános végrehajtás Önkormányzati bevétel Gépjárműadó bevétele C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat) Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) Felhalmozási bev. (telekeladások)

27 Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) Nyújtott kölcsön bevételei 1 1 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: Feladatok Kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli Egyéb működési ebből: Önkormányzat i támogatás Intézményi beruházások Tartalék Felújítás Egyéb felhalmozási kötvénykiadáso k, kölcsönök KIADÁSOK A I. Működési kiadások Kötelező feladatok Település üzemeltetés Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása GY.T.H. szemétszállítás támogatása Közvilágítás Egyéb üzemeltetési Iskolák működtetése Alapfokú nevelés, oktatás Tulipán Óvoda finanszírozás Liliom Óvoda finanszírozás Tátika Óvoda finanszírozás Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás Szociális, gyermekjóléti feladatok Pénzbeli szociális ellátások Kertváros Kistérség támogatás Bóbita Bölcsőde finanszírozás Egészségügyi ellátás Városi Egészségügyi Központ finanszírozása Közmunka program Sportfeladatok Helyi közösségi közlekedés BKV támogatás Közbiztonság Igazgatási feladatok Önkormányzati feladatok támogatása Egyéb önkormányzati kiadások Általános tartalék 5 5 A Kötelező feladatok összesen: B Önként vállalt feladatok Intézmények finanszírozása Kodály Z. Zeneiskola finanszírozás Polgármesteri keret 7 7 Közoktatási, közművelődési feladatok Marketing és kommunikáció Kitüntetések, díjak 2 2 Nemzetközi kapcsolatok

2016. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2016. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 2016. mód. ei. B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 819 680 2 999 915 Működési célú

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2013. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban 213. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 213.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 15 146

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1.sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s erdeti ei. módosított ei-hoz B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 3 711 49

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 216.2.25. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím 215. évi Eredeti Ei. 215. évi Módosított Ei. I.1.a Önkormányzati

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben