Magyar Vidék Hitelszövetkezet (Egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabály. Lezárva:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Vidék Hitelszövetkezet (Egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabály. Lezárva: 2013.01.23."

Átírás

1 Magyar Vidék Hitelszövetkezet (Egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabály Lezárva: A Hitelszövetkezet Küldöttgyűlése 3/2013. (I. 23.) számú határozata által jóváhagyott szabályzata. 1

2 Tartalomjegyzék I. PREAMBULUM... 3 II. A HITELSZÖVETKEZET CÉGNEVE, SZÉKHELYE, ADATAI... 3 III. A HITELSZÖVETKEZET CÉLJA ÉS FELADATA, TEVÉKENYSÉGE A HITELSZÖVETKEZET CÉLJA ÉS FELADATA A HITELSZÖVETKEZET TEVÉKENYSÉGE... 4 IV. A HITELSZÖVETKEZET TESTÜLETI SZERVEI Közgyűlés A Küldöttgyűlés Igazgatóság Felügyelő Bizottság V. HITELSZÖVETKEZETI TAGSÁGI VISZONY TAGSÁGI VISZONY LÉTREJÖTTE A HITELSZÖVETKEZET TAGJAINAK JOGAI A HITELSZÖVETKEZET TAGJAINAK KÖTELESSÉGE A TAGOK ANYAGI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS ÉRDEKELTSÉGE A HITELSZÖVETKEZET MŰKÖDÉSÉBEN A részjegy Tagi kölcsön Pótbefizetés TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE VI. TISZTSÉGVISELŐK, VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG A HITELSZÖVETKEZET TISZTSÉGVISELŐI: Nem lehet tisztségviselő, valamint Ügyvezető A tisztségviselők megválasztása A tisztségviselők felelőssége Megszűnik a tisztségviselő megbízatása VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK: Az Igazgatóság elnöke Felügyelő Bizottság elnöke Ügyvezetők ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK A KÖNYVVIZSGÁLÓ VII. A HITELSZÖVETKEZET KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE VIII.A HITELSZÖVETKEZET GAZDÁLKODÁSA JEGYZETT TŐKE A JEGYZETT TŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA A HITELSZÖVETKEZET GAZDÁLKODÁSA IX. SZÖVETKEZETI JOGVITA, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG, BANK- ÉS ÜZLETI TITOK SZÖVETKEZETI JOGVITA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG BANK- ÉS ÜZLETI TITOK X. A HITELSZÖVETKEZET EGYESÜLÉSE, SZÉTVÁLÁSA ÁTALAKULÁSA, MEGSZŰNÉSE XI. KÖZÖSSÉGI ALAP, ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK KÖZÖSSÉGI ALAP ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK A KÉZBESÍTÉS SZABÁLYAI

3 I. PREAMBULUM 1. A Közgyűlés a Hitelszövetkezet Alapszabályát május hó 25. napján a szövetkezetekről szóló évi X. törvény szerint, illetőleg a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény szerint módosította, majd augusztus 14-én ismét módosította január 23-án a Küldöttgyűlés a jelen, módosított Alapszabályt fogadta el, amelyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyében foglalt nappal léptet hatályba. 2. Jelen Alapszabály rendelkezései valamennyi hitelszövetkezeti tagra kötelezőek. Minden hitelszövetkezeti tag alapvető kötelessége, hogy gondoskodjon az Alapszabály betartásáról és betartatásáról. Az alapszabályi rendelkezésekkel ellentétes belső szabályzatok, valamint intézkedések, utasítások a hatályba lépés napjától érvénytelenek. II. A HITELSZÖVETKEZET CÉGNEVE, SZÉKHELYE, ADATAI 1. Cégnév: Magyar Vidék Hitelszövetkezet 2. Székhely: HU Pécs, Köztársaság tér Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Működési területe: Magyarország 7. A pénzügyi intézmény típusa: Szövetkezeti formában működő hitelintézet. 8. Fióktelepek (betétgyűjtő pénztárak): HU Baja, Szegedi út 147. HU Üllő, Pesti út 282. HU Geresdlak, Központi major HU Felsőnána, Dózsa György utca 8. HU Borota, Felszabadulás utca 53. HU Belvárdgyula, Ady Endre utca 4. HU Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 69. HU Tass, Széchenyi István utca 75/a. HU Sükösd, Dózsa György utca 197. HU Nemesnádudvar, Petőfi Sándor utca 70. HU Lippó, 04. hrsz. 3

4 III. A HITELSZÖVETKEZET CÉLJA ÉS FELADATA, TEVÉKENYSÉGE 1. A HITELSZÖVETKEZET CÉLJA ÉS FELADATA 1.1. A Hitelszövetkezet a Szövetkezetekről szóló évi X. törvény (továbbiakban: Sztv.) előírásai szerint a tagok az Alapszabályban meghatározott minimális összegű - vagyoni hozzájárulásával és személyes közreműködésével, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint, demokratikus önkormányzat keretében, a tagok érdekeit szolgáló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) szerinti pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási vagy kapcsolódó üzleti (egyéb) tevékenységet folytat A Hitelszövetkezet célja, hogy a pénzbeli megtakarításokat a saját önálló szervezete útján összegyűjtse és meghatározott körben pénzforgalmi és hitelműveleteket, valamint egyéb szolgáltatásokat végezzen kizárólag tagjai számára Szolgáltatásai arra irányulnak, hogy elősegítsék tagjai gazdasági és más társadalmi szükségleteinek kielégítését, valamint anyagi és szociális jólétét A működésből származó adózott eredmény a tartalékok kötelező feltöltése után a Közgyűlés által meghatározottak szerint a tagok között kerül szétosztásra A Hitelszövetkezet jogi személy, amelyet a tagok határozatlan időre hoznak létre. 2. A HITELSZÖVETKEZET TEVÉKENYSÉGE 2.1. A Hitelszövetkezet pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Hpt. szabályai és más a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő jogszabály rendelkezései alapján, annak keretei között a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) engedélye alapján végzi. Más tevékenységet a jogszabályok szerint szükséges hatósági engedélyek alapján végezhet. Ezek azonban nem lehetnek ellentétesek a Hpt. által engedélyezett tevékenységi körrel A Hitelszövetkezet pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységei a TEÁOR 08 besorolás alapján: Tevékenységi kör Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység) Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz-saját tőkét meghaladó mértékű, nyilvánosságtól történő elfogadása Pénzkölcsön nyújtása, ide nem értve a faktorálást, forfetírozást Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása Letétkezelés Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása PSZÁF engedély száma 935/1997/F 935/1997/F I-781/2000 I-768/2001 E-I-995/ Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 540/ Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) 1338/ A Hitelszövetkezet az engedélyezett hitelintézeti és a hatályos jogszabályok által a Hitelszövetkezetek számára megengedett tevékenységét jogi személyek és természetes személyek körében jogosult végezni. 4

5 IV. A HITELSZÖVETKEZET TESTÜLETI SZERVEI 1. TESTÜLETI SZERVEK, MŰKÖDÉSE ÉS HATÁSKÖRE 1.1. Közgyűlés 1.2. Küldöttgyűlés 1.3. Igazgatóság 1.4. Felügyelő Bizottság 1.1. Közgyűlés A Hitelszövetkezet legfőbb önkormányzati szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlés hatásköre A Közgyűlés hatásköre és az egyes döntések meghozatalához szükséges szavazati arányok az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra. A B C D E F G H I J K L M HATÁROZATKÉPESSÉG KÖZGYŰLÉSI, KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁSKÖRÖK, DÖNTÉSEK KÖZGYŰLÉS hitelszövetkezeti tagok több mint felének jelenléte, (megismételt Közgyűlés esetén a megjelentek száma) Határozathozatal KÜLDÖTTGYŰLÉS küldöttek 2/3-ának jelenléte Határozathozatal jelenlévők 2/3-a jelenlévők 2/3-a Alapszabály megállapítása, módosítása Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökeinek egyszerű szótöbbség egyszerű szótöbbség megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazása egyszerű szótöbbség egyszerű szótöbbség A szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint döntés a közösségi alap felhasználásának főbb elveiről egyszerű szótöbbség egyszerű szótöbbség A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az egyszerű szótöbbség egyszerű szótöbbség adózott eredmény felosztásáról és felhasználásáról, vagy a veszteség fedezetének forrásáról, Az Igazgatóság és a felügyelő Bizottság éves beszámolójának egyszerű szótöbbség egyszerű szótöbbség elfogadása Alapszabályban meghatározott esetekben a tag kizárása, illetőleg a tagot kizáró, vagy a tagfelvételi kérelmet elutasító határozat egyszerű szótöbbség egyszerű szótöbbség felülvizsgálata Vezető tisztségviselők elleni kártérítési per indításának elhatározása egyszerű szótöbbség egyszerű szótöbbség Döntés szövetkezeti szövetségbe (érdekképviseleti szervbe) és önkéntes intézményvédelmi alapba történő belépésről, illetőleg az abból történő kilépésről egyszerű szótöbbség egyszerű szótöbbség Döntés a Hitelszövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről jelenlévők 2/3-a nem dönthet Döntés a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásáról egyszerű szótöbbség nem dönthet Döntés a szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyásáról jelenlévők 2/3-a nem dönthet Döntés befektető tagok felvételéről. Ennek során a befektető taggal meg kell állapodni a befektető tagi jogviszony megszűnése esetén az jelenlévők 2/3-a nem dönthet 5

6 elszámolás időpontjáról és módjáról N Döntés pótbefizetés elrendeléséről jelenlévők 2/3-a nem dönthet O Részjegy névértékének megváltoztatása jelenlévők 2/3-a, (de nem lehet nem dönthet megismételt) Tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén, a részjegy névértékén felüli összege kifizetése időpontjának megállapítása, amelyet a Hitelszövetkezet egyéb kötelezettségeire egyszerű szótöbbség egyszerű szótöbbség P figyelemmel kell meghatározni, de a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 8 évnél nem lehet hosszabb Középtávú üzleti stratégia elfogadása egyszerű szótöbbség egyszerű szótöbbség R Éves üzletpolitikai célkitűzések meghatározása, módosítása egyszerű szótöbbség egyszerű szótöbbség S Tagok részére nyújtott kedvezmények, juttatások formáinak, egyszerű szótöbbség egyszerű szótöbbség T mértékeinek meghatározása A Hitelszövetkezet Alapszabályának módosításához a Felügyelet engedélye szükséges az alábbi esetekben: a Hitelszövetkezet nevének és székhelyének megváltoztatása, a Hitelszövetkezet tevékenységi körének módosítása, a jegyzett tőke leszállítása, az Igazgatóság jogkörének módosítása, a részjegy névértékének, az egy tag által jegyezhető vagy jegyzendő részjegyek számának megváltoztatása (Hpt. 20. ). A Közgyűlés összehívása A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni Kötelező a Közgyűlés soron kívüli összehívása (rendkívüli közgyűlés), ha olyan ügyről kell határozni, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a késedelmes döntés a Hitelszövetkezet működőképességét veszélyeztetné, illetve a Hitelszövetkezet jogszabályban vagy az Alapszabályban előírt kötelezettségének megsértésével járna, a tagok legalább tíz százaléka, vagy a Felügyelő Bizottság írásban, az ok megjelölésével indítványozza A Közgyűlést a Hitelszövetkezet székhelyén, vagy valamelyik fióktelepén lehet megtartani A Közgyűlést - a megjelölt időpont előtt legalább 15 naptári nappal korábban kiküldött írásbeli meghívóval, valamint Hirdetmény közzétételével - az Igazgatóság hívja össze. A meghívót postai küldeményként, vagy személyes kézbesítés útján kell a tagok részére megküldeni. A hirdetményt a Hitelszövetkezet egységeiben, illetve a helyileg szokásos hirdetési helyeken, a Közgyűlés időpontja előtt 15. naptári naptól folyamatosan ki kell függeszteni, továbbá az Új Dunántúli Napló megyei napilapban a Közgyűlés előtt legalább 15 naptári nappal, egy alkalommal meg kell jelentetni. A közgyűlési meghívónak és hirdetménynek tartalmaznia kell az: Sztv. 21. (3) bekezdésében foglaltakat, így a Hitelszövetkezet cégnevét, székhelyét, a Közgyűlés helyszínét, időpontját és napirendjét, valamint határozatképtelenség esetére a megismételt Közgyűlés időpontját, helyszínét és napirendjét azzal, hogy a napirend esetében elegendő arra utalni, hogy a megismételt Közgyűlés napirendje megegyezik az eredeti Közgyűlés napirendjével. Az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívás mellett közölni kell a Közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának időpontját. A Közgyűlésre minden tagot meg kell hívni. A meghívónak, vagy hirdetménynek tartalmaznia kell, hogy a tag kérésére az iratokat a Hitelszövetkezet milyen módon bocsátja rendelkezésre. 6

7 A tagok legalább tíz százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell venni. Az indítványt legkésőbb a Közgyűlés megtartását 8 naptári nappal megelőzően kell benyújtani az Igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak a Közgyűlés időpontját legalább 3 naptári nappal megelőzően meg kell küldeni A közzétett, illetve kiegészített napirenden nem szereplő ügyben kivéve, ha a Közgyűlésen valamennyi hitelszövetkezeti tag jelen van és egyhangúlag hozzájárult az új napirendi pont felvételéhez a Közgyűlés nem hozhat döntést. Ha a közgyűlési meghívó ezt tartalmazza, a Közgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a Közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott Közgyűlésen más kérdés nem vehető napirendre A tag a Hitelszövetkezet testületeitől és vezető tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet. A tag joga, hogy a Közgyűlésen napirendre vett ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen és szavazzon. A Közgyűlés köteles érdemben megtárgyalni a Felügyelő Bizottság javaslatait, indítványait és azok tárgyában határozni A Közgyűlés napirendjére javasolt ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság minden tagnak köteles felvilágosítást adni A hozott határozatokat minden tagnak levélben ki kell küldeni. A Közgyűlés határozatképessége A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak több mint a fele jelen van Határozatképtelenség esetén, a 8 naptári napon belüli időpontra, azonos napirenddel összehívott, megismételt Közgyűlés az eredeti napirend tekintetében bármely kérdésben a részjegyek névértékének felemelését kivéve - a jelenlévő tagok egyszerű többségének igenlő szavazatával döntést hozhat. (Hpt (4) bek.) Jelenléti ív, képviselet A tagokról egy példányban jelenléti ívet kell készíteni, amelyet a megjelenő taggal alá kell íratni. Külön jelenléti ívet kell készíteni azokról a meghívottakról, akik a Közgyűlésen a határozathozatalban nem jogosultak részt venni. A jelenléti ívet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő hitelesíti A tagok tagsági jogaikat közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is gyakorolhatják. Egy tag egy másik tagot képviselhet a Közgyűlésen. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, az Ügyvezető, továbbá a Könyvvizsgáló A meghatalmazások eredeti példányai is a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezik Határozathozatal A Közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki az Alapszabályban előírt, esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette A Közgyűlés a határozatait ha törvény, vagy az Alapszabály eltérő szavazás módról nem rendelkezik nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. A második eredménytelen szavazás után, ha továbbra sincs szavazati többség, a témát le kell venni a napirendről A Közgyűlés az Igazgatóság tagjait, az Igazgatóság tagjai közül az Igazgatóság elnökét, aki egyben a Hitelszövetkezet elnöke, a Felügyelő Bizottság tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjai sorából a Felügyelő Bizottság elnökét, a jelenlévő tagok több mint felének titkos szavazatával választja meg, hívja vissza. Ha az egyes tisztségre jelöltek közül egyik jelölt sem kapta meg a jelenlévők több mint felének a szavazatát, 7

8 úgy a titkos szavazást meg kell ismételni. A második szavazás eredménytelensége esetén újabb Közgyűlést kell összehívni. Jegyzőkönyv A Közgyűlésről 8 naptári napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni és hitelesíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a Közgyűlés megtartásának helyét, időpontját, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét, Közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat, a Közgyűlés napirendjének megállapítását, illetőleg azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre, a Közgyűlés által meghozott döntéseket, illetőleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat, a Közgyűlés által elutasított javaslatokat, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét, azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek a jegyzőkönyvbe vételét kérték. A jegyzőkönyv mellékletét képezik: a jelenléti ív, valamint a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok, írásos előterjesztések. A jegyzőkönyvet a levezető elnök a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két hitelszövetkezeti tag írja alá. Bármely tag betekinthet a Közgyűlés jegyzőkönyvébe és saját költségére kérheti az Igazgatóságtól a jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását. A határozatokat éven belül emelkedő sorszámmal kell ellátni. A levezető elnök A Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén más igazgatósági tag. A levezető elnök vezeti a Közgyűlés tanácskozását - elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és a közgyűlési határozatot, javaslatot tesz a Közgyűlésnek a hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyére, ellátja mindazokat a feladatokat, melyekre jogszabály, az Alapszabály vagy a Közgyűlés felhatalmazza A Küldöttgyűlés A Hitelszövetkezetben Küldöttgyűlés működik A küldötteket a Közgyűlés a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással választja 5 évi időtartamra. A küldöttek személyére az Igazgatóság, valamint legalább 10 hitelszövetkezeti tag tehet javaslatot. A küldöttek megválasztása során biztosítani kell, hogy a hasonló taglétszámú, illetve hasonló összegű befizetett részjeggyel rendelkező működési körzetek tagjait azonos számú küldött képviselje A küldöttek létszáma a taglétszám 1%-a, de legalább 50 fő A hitelszövetkezet küldötteinek létszáma jelenleg: 55 fő A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik minden, a Közgyűlés hatáskörébe utalt kérdés, kivéve az Sztv. 20. (3) bekezdésében felsorolt, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyeket a jelen Alapszabály IV/ A Közgyűlés hatásköre pontjában szereplő táblázatban feltüntetettek szerint A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek kétharmada jelen van. Határozatait a jelen lévő tagok nyílt szavazásával és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az Alapszabály megállapítását és módosítását 8

9 (2/3-ad), illetve a tisztségviselők megválasztását, visszahívását (titkos) A Küldöttgyűlésen - tanácskozási joggal - a Hitelszövetkezet bármely tagja részt vehet Ahol az Alapszabály Közgyűlést említ, ott a Küldöttgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy: a határozatképességéhez legalább a küldöttek kétharmadának jelenléte szükséges, az írásbeli szavazás nem alkalmazható, a határozatképtelenség esetén 15 naptári napon belül újabb Küldöttgyűlést kell összehívni, amelyen a határozatképesség megállapításánál az fenti a.) pontban foglaltakat kell alkalmazni. (Sztv. 28. (4)) 1.3. Igazgatóság Általános szabályok: A Közgyűlés az Igazgatóság tagjait a Hitelszövetkezet tagjainak sorából, az Igazgatóság elnökét az igazgatósági tagok közül egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 évre választja A Közgyűlés minimum 4, maximum 7 tagú Igazgatóságot választ Amennyiben valamely tag megbízatása az ötéves időtartam alatt megszűnik, a helyébe megválasztott új tag megbízatása a többi, korábban megválasztott tag megbízatásának lejártáig tart Az Igazgatóságba legalább egy, a Hitelszövetkezettel munkaviszonyban álló személyt (un. belső tagot) kell választani. Belső igazgatósági tagnak a Hitelszövetkezet Ügyvezetői választhatók. A belső igazgatósági tag Ügyvezető munkaviszonyának megszűnése esetén az igazgatósági tagság ha törvény másként nem rendelkezik - egyidejűleg megszűnik Az Igazgatóságban a Hitelszövetkezettel munkaviszonyban nem álló tagok számának (külső tag) meg kell haladnia a belső igazgatósági tagok számát Az Igazgatóságban legalább két olyan igazgatósági tagnak kell lennie, akik magyar állampolgárok, a devizajogszabályok alapján devizabelföldinek minősülnek, és - legalább egy éve - állandó belföldi lakóhellyel rendelkeznek. Az Igazgatóság, egyben a Hitelszövetkezet elnökének megválasztásához a Felügyelet előzetes engedélye szükséges Igazgatóság tagjává csak természetes személy tag választható. Elnöke és tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesíthetők. Díjazásuk mértékéről a Közgyűlés dönt Az Igazgatóság tagjai augusztus 14-e és augusztus 14-e között: Név, adóazonosító Tisztség Születési hely és idő Anyja neve Lakcím 1. Harsányi Zsolt József elnök Baja, Bolecza Irén 6500 Baja, Damjanich u Wilhelm József tag Pécs, Mayer Paula 7745 Hásságy, Kossuth u Bősz László tag Mohács Horváth Margit 7700 Mohács Kisfaludy u Kozma József tag Sükösd Bujdosó Borbála 6346 Sükösd, Deák F. u Kószó László tag Szeged Szekeres Ilona 6500 Baja, Kölcsey u. 77/A. 6. Öllős Gábor tag Baja Dittler Klára 6500 Baja, Árpád u Györök Zoltán belső tag Szentes, Borsódi Anna 6500 Baja, Bajnok u. 10/b. 9

10 Az Igazgatóság tagjai jogosultak, és kötelesek: az Igazgatóságtól, vagy annak elnökétől kapott megbízatás szerint a Hitelszövetkezet Igazgatóságát más szervek rendezvényein, gyűlésein képviselni, meghatározott ügyekben tárgyalni, bármely ügy (Igazgatósági) megtárgyalására javaslatot tenni, önálló előterjesztést készíteni, a határozatok meghozatalában részt venni, a Hitelszövetkezet gazdálkodására és működésére vonatkozó jogszabályokat minél teljesebben megismerni, az Igazgatóság belső munkamegosztása szerint tevékenykedni és arról számot adni, az Igazgatóság ülésein részt venni és annak munkáját aktívan előmozdítani, a megbízatás ellátásának tartós akadályoztatását az ok és időtartam megjelölésével (vagy a tisztségről való lemondást) az elnöknek írásban bejelenteni Az Igazgatóság működése Az Igazgatóság a jogszabályokban, az Alapszabályban foglaltak szerint, a Közgyűlés határozatainak megfelelően irányítja a Hitelszövetkezet tevékenységét, ellátja képviseletét Jogait testületként gyakorolja, és feladatait testületként látja el. Tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős. Évente legalább egyszer köteles beszámolni a Közgyűlésnek, és három havonként a Felügyelő Bizottságnak a Hitelszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, üzletpolitikájáról és a tevékenységéről Az Igazgatóság köteles érdemben megtárgyalni a Felügyelő Bizottság javaslatait, indítványait és azok tárgyában határozni Üléseit szükség szerint, de legalább havonta tartja Üléseit az elnök, vagy az általa megbízott igazgatósági tag hívja össze, annak időpontját legalább 8 naptári nappal megelőzően a napirendet is tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyhez a napirendi előterjesztéseket írásban, személyesen, postai úton, vagy az előre bejelentett címre továbbított elektronikus levélben mellékelni kell. Rendkívüli igazgatósági ülést kell összehívni, ha legalább 2 tag, vagy a Felügyelő Bizottság az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza. Amennyiben az Igazgatóság elnöke az indítvány kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül az Igazgatóság összehívása iránt nem intézkedik, az azt indítványozók, illetőleg a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult összehívni Az igazgatósági üléséről 8 naptári napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: az igazgatósági ülés helyét és idejét, a jelen lévő igazgatósági tagok nevét, az elhangzott indítványokat, a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni tiltakozásokat. Az Igazgatóság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és két jelen lévő további igazgatósági tag írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének, az ülést követő tizenöt naptári napon belül függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e meg kell küldeni Az igazgatósági ülésről készített jegyzőkönyvben a hozott határozatokat évenként emelkedő sorszámmal kell ellátni. 10

11 Az Igazgatóság határozatképessége, határozathozatala Az Igazgatóság határozatképes, ha azon a tagok legalább kétharmada jelen van. Határozatképtelenség esetén az Igazgatóságot ismételten össze kell hívni mindaddig, míg határozatképes nem lesz. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű többségével - eltérő döntés hiányában - nyílt szavazással hozza. Nem hozhat érvényes döntést, ha ülésén a jelenlévő, szavazni jogosult külső tagok száma kevesebb, mint a belső tagoké Az ülés nélküli határozathozatal (írásbeli szavazás) szabályai Ha az eldöntendő kérdés jellege megengedi, illetve ha sürgős döntésre van szükség, az Igazgatóság ülés megtartása nélkül is határozhat (írásbeli szavazás) Nem lehet írásban szavazni a Közgyűlés összehívásáról, a közgyűlési előterjesztések tárgyában (pl. Alapszabály megállapítása, módosítása, Igazgatóság, Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökeinek megválasztása, felmentése, díjazása, a Hitelszövetkezet éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az üzletpolitikai koncepcióra és tervekre vonatkozó javaslatokról), valamint az Ügyvezetők munkaviszonyával, jogállásával, felelősségével összefüggő előterjesztések kérdésében A testületi ülés nélküli határozathozatalról az elnök dönt. Ez esetben a határozati javaslat és az indoklás szövegét 4 naptári napos határidő tűzésével az Igazgatóság minden tagjának az előre bejelentett címre továbbított elektronikus levélként kell megküldeni A beérkezett szavazatokat az Igazgatóság elnöke jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja az Igazgatóság ülés nélkül hozott határozatát és a szavazati arányt. A döntés írásos szavazás esetén is egyszerű többséggel történik. Az érvényes határozathozatalhoz az igazgatósági tagok 2/3-ának igenlő szavazata szükséges. Az írásban hozott igazgatósági határozatról készített jegyzőkönyvet az Igazgatóság elnökének és két igazgatósági tagjának hitelesítése mellett 8 napon belül meg kell küldeni a Hitelszövetkezet székhelyére, valamint az Igazgatóság minden tagjának írásban, vagy az előre bejelentett címre továbbított elektronikus levélként Az Igazgatóság hatásköre és feladata Az Igazgatóság a Hitelszövetkezetre irányadó jogszabályoknak, a jelen Alapszabálynak és más önkormányzati szabályzatoknak, valamint a közgyűlési határozatoknak megfelelően irányítja a Hitelszövetkezet működését és gazdálkodását. Az Igazgatóság dönt és intézkedik a Hitelszövetkezet működését és gazdálkodását érintő minden ügyben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, vagy a Felügyelő Bizottság hatáskörébe: kialakítja és irányítja a Hitelszövetkezet munkaszervezetét, a Közgyűlés és a saját maga által hozott határozatok végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, az Igazgatóság kinevezi a Hitelszövetkezet Ügyvezetőit, és gyakorolja a velük kapcsolatos munkáltatói jogokat, előkészíti és összehívja a Közgyűlést, előkészíti a Hitelszövetkezet stratégiai, valamint éves üzleti terveit és azt a Közgyűlés elé terjeszti, előkészíti a Hitelszövetkezet számviteli törvény szerinti beszámolóját és azt a Közgyűlés elé terjeszti, dönt a tagfelvételről, a hitelszövetkezeti tag tagsági viszonyának kizárással történő megszüntetéséről a Közgyűlés utólagos tájékoztatásával, gondoskodik a Felügyelő Bizottság, illetve a külső szervek által végzett vizsgálatokból eredő intézkedések megtételéről, 11

12 biztosítja a Felügyelő Bizottság zavartalan működéséhez szükséges anyagi-, tárgyi-, és személyi feltételeket, elfogadja a Hitelszövetkezet működésével kapcsolatos alapvető fontosságú szabályzatokat, illetve azokat, amelyeket jogszabály, illetve az Alapszabály kifejezetten az Igazgatóság hatáskörébe utal, dönt a más szövetkezetbe, szövetkezeti társulásba történő belépésről, gazdasági társaság alapítása kérdésében, ha a pénzben bevitt vagyoni érték, illetve az apportként bevinni szánt eszközérték halmozottan nem éri el a saját tőke 5 %-át, a Hpt.-ben meghatározott személyek részére a Hitelszövetkezet hitelt, az Igazgatóság tagjainak több mint 2/3-os többséggel hozott döntése alapján nyújthat; a döntésnek tartalmaznia kell a hitel-, kamat-, és törlesztési feltételeket is. A döntés hozatalában az érintett nem vehet részt, a jogszabály és az Alapszabály keretében meghatározottakon belül dönt a volt tag részére járó részesedés, továbbá a részjegy összeg visszafizetésének módjáról, időpontjáról, dönt a tagok részére nyújtandó ingyenes vagy kedvezményes juttatások elvei alapján - melyet a Közgyűlés határoz meg annak konkrét köréről, módjáról, összegéről, gondoskodik évente a tagság tájékoztatásáról, cenzúrabizottságként eljárva dönt a szavatoló tőke 10%-nál nagyobb kockázatvállalások, nagyhitelek odaítéléséről, megalkotja és jóváhagyja a Hitelszövetkezet által alkalmazott betét és hitelkamat kondíciók, valamint szolgáltatások díjának jegyzékét, dönt az alkalmazás módjáról, jóváhagyja, és évente legalább egyszer felülvizsgálja a Kockázati Stratégiát, negyedévente megtárgyalja a Kockázati Jelentést és intézkedéseket kezdeményez, évente egyszer értékeli a kockázatokat és a kontroll funkciók működését, jóváhagyja és rendszeresen felülvizsgálja a szervezeten belül a feladatok elkülönülésére és összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó stratégiát és szabályzatokat, érvényt szerez és betartja, betartatja a Hpt. előírásait, fióktelephelyet, betétgyűjtő pénztárat, képviseletet létesít vagy szüntet meg, ezzel összefüggésben kezdeményezi az Alapszabály módosítását, teljesíti a Hitelszövetkezetek és más Hitelintézetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapjának (HBA) működéséhez kapcsolódó kötelmeket, képviselőt delegál a HBA-ba Felügyelő Bizottság Általános szabályok A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjait a Hitelszövetkezet tagjainak sorából, a Felügyelő Bizottság elnökét a Felügyelő bizottsági tagok közül egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 éves időtartamra választja A Közgyűlés minimum 3, maximum 5 tagú Felügyelő Bizottságot választ Amennyiben valamely tag megbízatása az ötéves időtartam alatt megszűnik, a helyébe megválasztott új tag megbízatása a többi, korábban megválasztott tag megbízatásának lejártáig tart A Felügyelő Bizottság tagjai a Hitelszövetkezettel nem állhatnak munkaviszonyban A Felügyelő Bizottság elnökévé történő megválasztáshoz a Felügyelet előzetes engedélye szükséges. 12

13 Felügyelő Bizottság tagjává csak természetes személy tagja választható. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesíthetők. Díjazásuk mértékéről a Közgyűlés dönt Felügyelő Bizottság tagjai augusztus 14-e és augusztus 14-e között: Név, adóazonosító 1. Schindler Péter Kis-Pál Tibor Farkas István Galántai Gábor Korsós Zoltán Tisztség Születési hely és idő Anyja neve Lakcím elnök A Felügyelő Bizottság működése Kiskunhalas Dr. Benyuska Sára 6400 Kiskunhalas Vasúti utca 2/B. tag Barcs Farkas Margit 7700 Mohács Mohácsi Jenő utca 7/A. tag Old Jánosi Teréz 7630 Pécs Koksz utca 1. tag Csávoly Tósaki Ilona 6500 Baja, Kölcsey utca 84. III/10. tag Baja, Katus Magdolna 1093 Budapest, Közraktár utca 22/A. 3.em. 5/a A Felügyelő Bizottság a Hitelszövetkezet Igazgatóságától, elnökétől és minden más vezetőjétől független, kizárólag a Közgyűlésnek van alárendelve, annak tartozik felelősséggel, tevékenységéről évente legalább egyszer beszámol a Közgyűlésnek Üléseit szükség szerint, de legalább 3 havonta tartja Üléseit a bizottság elnöke, vagy az általa megbízott bizottsági tag hívja össze, annak időpontját legalább 8 naptári nappal megelőzően a napirendet is tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyhez a napirendi előterjesztéseket írásban, személyesen, postai úton, vagy az előre bejelentett címre továbbított elektronikus levélként is mellékelni kell A Bizottság üléséről, vizsgálatáról 8 naptári nap alatt jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell: az ülés helyét és idejét, a jelen lévő bizottsági tagok nevét, az elhangzott indítványokat, a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni tiltakozásokat. A Felügyelő Bizottság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és két jelen lévő további tag írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi felügyelő bizottsági tagnak az ülést követő tizenöt naptári napon belül függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e meg kell küldeni. A Felügyelő Bizottság elnöke a bizottsági ülést követő 10 naptári napon belül köteles megküldeni a Felügyeletnek azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a Felügyelő Bizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a Hitelszövetkezet belső szabályzatainak súlyos megsértése, vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság A Felügyelő Bizottság elnöke vagy a Felügyelő Bizottság által megbízott tagja az igazgatósági üléseken és a Hitelszövetkezet bármely testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehet A Hitelszövetkezet illetékes szervei érdemben soron következő ülésükön kötelesek megtárgyalni a Felügyelő Bizottság javaslatait, indítványait és annak tárgyában határozni. 13

14 A Felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, a tagoktól, a munkavállalóktól a Hitelszövetkezet tevékenységéről felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása nem tagadható meg. Az indokolatlanul késedelmes tájékoztatásból eredő kárért az érintett felel A Hitelszövetkezet testületei és vezető tisztségviselői kötelesek a Felügyelő Bizottság indítványairól annak tudomásul vételét követő 30 naptári napon belül határozni illetve állást foglalni A Felügyelő Bizottság a jogszabályok és a jelen alapszabály rendelkezéseinek figyelembevételével ügyrendjét maga határozza meg A Felügyelő Bizottság határozatképessége A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjai közül legalább 3 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén ülését ismételten össze kell hívni mindaddig, míg határozatképes nem lesz A határozathozatal rendje A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladata ellátja a tagok tulajdonosi és önkormányzati érdekeinek képviseletét és ennek érdekében a Hitelszövetkezet egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzést végez, a Hitelszövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a Hitelszövetkezet irataiba és elektronikusan tárolt irataiba betekinthet, az Igazgatóságot felhívhatja, hogy a jogszabályoknak, az Alapszabálynak vagy más szabályzatnak megfelelően járjon el, indítványozhatja az Igazgatóság egészének vagy egyes tagjainak a visszahívását, felelősségre vonását, továbbá a Közgyűlés összehívását, összehívhatja a Közgyűlést, ha az Igazgatóság nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének, az Igazgatóság jogszabályba ütköző, vagy a Hitelszövetkezet érdekeit súlyosan sértő működése esetén haladéktalanul összehívja a Közgyűlést, a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján véleményt nyilvánít a Közgyűlés részére a Hitelszövetkezet gazdálkodásáról: e nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható, véleményt nyilváníthat a Közgyűlés elé terjesztett más beszámolókról és jelentésekről is, javaslatot tehet a Közgyűlésnek a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítására, a Hitelszövetkezeten belüli jogsértések, érdeksérelmek ügyében és a tagsági jogvitákban egyeztetést végez, indokolt esetben büntető feljelentést tesz a Hitelszövetkezet tisztségviselője ellen, a tagság egészét vagy nagyobb csoportját érintő, a munkavégzéssel és a munkakörülményekkel, továbbá a részesedéssel, a juttatásokkal és a támogatásokkal kapcsolatos ügyekben javaslattételi és véleményezési joga van, ellenőrzéséhez, vizsgálataihoz külső szakemberek közreműködését igénybe veheti, gondoskodik arról, hogy a Hitelszövetkezet rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel, javaslatot tesz a Közgyűlés számára a megválasztandó Könyvvizsgáló személyére és díjazására, ellenőrzi a Hitelszövetkezet éves és közbenső pénzügyi jelentéseit, 14

15 irányítja a belső ellenőrzést, melynek keretében elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását, szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját, javaslatot tesz a belső ellenőrzés létszámának változtatására, a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki, előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőr munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, díjazása megállapításával kapcsolatos döntések meghozatalához, biztosítja a Belső ellenőr és a választott Könyvvizsgáló közötti információáramlást, javaslatot tesz a Kockázati Stratégia kialakításához, negyedévente megtárgyalja a Kockázati jelentést, megtárgyalja a szervezeten belüli feladatok elkülönülésére és az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó stratégiát és szabályzatokat. V. HITELSZÖVETKEZETI TAGSÁGI VISZONY, A TAG ÉS A HITELSZÖVETKEZET KÖZÖTTI VAGYONI KAPCSOLAT 1. TAGSÁGI VISZONY LÉTREJÖTTE 1.1. A Hitelszövetkezet tagja lehet minden belföldi és külföldi nagykorú természetes személy, jogi személy, valamint törvényes képviselőjének hozzájárulásával 14. életévét betöltött kiskorú személy, aki belépéskor az Alapszabályban meghatározott vagyoni hozzájárulást teljesíti A Hitelszövetkezetben a jogi személyek száma nem haladhatja meg a tagok számának egyharmadát Tilos tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni A nyitott tagság elve alapján írásban bárki kérheti tagfelvételét, de ha nem teljesíti határidőre a vagyoni hozzájárulását, a tagsági viszony nem jön létre A Hitelszövetkezet a tagfelvételi kérelmek elbírálása során az alábbi követelményeket határozza meg: a kérelmező megfelel a Sztv., valamint a Hpt. által előírt feltételeknek, mentes és független a Hitelszövetkezet óvatos, körültekintő és megbízható működését veszélyeztető befolyástól, üzleti kapcsolatrendszere és tulajdonosi szerkezete átlátható, a tag felvétele a Hitelszövetkezet jó hírnevét erősíti, az Alapszabály ismerete és elfogadása, a Hitelszövetkezet pénzügyi szolgáltatásainak igénybevétele során messzemenően figyelemmel van a Hitelszövetkezet gazdálkodási érdekeire A tag kérelmében nyilatkozik arról, hogy a Hitelszövetkezet Alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, legalább egy részjegyet jegyez, és vállalja a Hitelszövetkezet céljainak megvalósításában való vagyoni és személyes közreműködést. A tagok felvételénél, továbbá a tagok jogainak és kötelességeinek meghatározásánál az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani A tagfelvételről az Igazgatóság dönt a legközelebbi ülésén. A döntésről a belépni kívánó személyt értesíteni, a Közgyűlést tájékoztatni kell. A tagsági viszony a felvételről szóló határozat meghozatalának időpontjára visszamenő hatállyal jön létre, a részjegy teljes összegének befizetése után. 15

16 1.8. A belépni szándékozó a felvételi kérelmet elutasító döntés ellen az Igazgatósághoz eljuttatott, a Közgyűléshez fordulhat jogorvoslati kérelemmel. A jogorvoslati kérelemnek az Igazgatóság saját hatáskörben helyt adhat, vagy döntésre előterjeszti a következő Közgyűlés számára A Hitelszövetkezet tagjairól nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a tag nevét (cégnevét) és lakcímét (székhelyét), a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját. A nyilvántartás az ellenkező bizonyításig igazolja a tagsági jogviszony keletkezésére, fennállására és megszűnésére vonatkozó adatokat A tagsági jogviszony létesítésére irányuló szándékot a belépni szándékozó a Hitelszövetkezet bármelyik egységében jelezheti az erre vonatkozó irat kitöltésével, illetve a szükséges részjegy jegyzésével. A kérelem Igazgatósághoz történő eljuttatásáról közvetlenül a belépni szándékozó vagy a Hitelszövetkezet egységeiben dolgozó ügyintéző gondoskodik. 2. A HITELSZÖVETKEZET TAGJAINAK JOGAI a Hitelszövetkezet tagjait vagyoni hozzájárulásuk mértékére tekintet nélkül a Hitelszövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során azonos jogok illetik meg, a tag vagyoni hozzájárulásának megfelelően részesedik a gazdálkodás eredményéből, igénybe veheti a Hitelszövetkezet tagjai számára rendszeresített szolgáltatásokat és élvezheti a szövetkezés egyéb előnyeit, tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Hitelszövetkezet Közgyűlésén, azon a napirendre vett ügyekkel összefüggésben indítványt tehet és szavaz, (A tag tagsági jogait a törvényben, az Alapszabályban meghatározott feltételekkel képviselő útján is gyakorolhatja.) betekinthet a Közgyűlés jegyzőkönyvébe és saját költségére kérheti az Igazgatóságtól a jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának kiadását tisztséget viselhet a Hitelszövetkezetben, (jogi személy tagok képviselőit ez a jog nem illeti meg), a Hitelszövetkezet tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet a Hitelszövetkezetet érintő üzlet titoknak nem minősülő - bármely kérdésről. 3. A HITELSZÖVETKEZET TAGJAINAK KÖTELESSÉGE 3.1. teljesítse a vagyoni hozzájárulást, a vállalásának megfelelően részt vegyen a Hitelszövetkezet és szerveinek tevékenységében, annak céljai megvalósulását minden rendelkezésre álló eszközzel segítse, a Hitelszövetkezet vagyonát gondosan védje, a Hitelszövetkezet Alapszabályát, belső szabályzatait betartsa és betartassa. 4. A TAGOK ANYAGI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS ÉRDEKELTSÉGE A HITELSZÖVETKEZET MŰKÖDÉSÉBEN 4.1. A részjegy A tag belépéskor legalább 1 részjegyet (alap részjegy) köteles jegyezni és befizetni, amelynek összege 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint Egy tag legfeljebb db részjeggyel rendelkezhet, azonban a Hitelszövetkezet jegyzett tőkéjében egyetlen tulajdonosnak a közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányada (részesedése) - a Magyar Állam, a feladatkörében eljáró önkéntes intézményvédelmi alap, valamint az Országos Betétbiztosítási Alap kivételével - nem lehet több 15%-nál. 16

17 A részjegyen fel kell tüntetni: a Hitelszövetkezet nevét, székhelyét, a tag nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a tag által vállalt és teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, a részjegy kiállításának időpontját, és a kiállításra jogosult személy aláírását A tag vagyoni hozzájárulását, illetve az erre vonatkozó kötelezettségvállalását a részére kiállított részjegy tanúsítja Az alap részjegyen túli jegyzés során a tag, illetve a felvételét kérő tag köteles a részjegy összegének legalább 30 százalékát a Hitelszövetkezet pénztárába befizetni, illetve átutalni a Hitelszövetkezet megfelelő számlájára. A fennmaradó részt legkésőbb az igazgatósági döntést követő 60 naptári napon belül kell befizetni Nem pénzbeli hozzájárulás esetén a részjegy egészét szolgáltatni kell A több részjeggyel rendelkező tag igényelheti az alap részjegyen felül befizetett részjegyei, vagy azok egy részének visszafizetését anélkül, hogy a tagsági viszonya megszűnne. Ebben az esetben is az Alapszabályban rögzítettek szerint történhet részjegy névértékének visszafizetése Az elvesztett, megsemmisült részjegy - a tag írásbeli, két tanúval igazolt bejelentése alapján - másolattal pótolható, hiánya azonban nem akadálya a tagsági jogok gyakorlásának A részjegy másra a Hitelszövetkezet tagja, valamint az Sztv. 43. (2) bekezdésében meghatározott esetben a Hitelszövetkezetbe tagként belépni kívánó személy kivételével - nem ruházható át, mentes a tagnak harmadik személlyel szemben fennálló tartozása miatti bírósági végrehajtás alól. Az átruházás tényét a tagnyilvántartásba történő bejegyzés végett a tag köteles haladéktalanul a Hitelszövetkezetnek írásban bejelenteni. Az átruházott részjegyhez kapcsolódó jogok csak a tagnyilvántartásba történt bejegyzést követően gyakorolhatók A Hitelszövetkezetbe tagként belépni szándékozó természetes személy felvételi kérelmében saját részjegy jegyzése helyett kérheti más hitelszövetkezeti tag részjegyének átruházásával történő tagfelvételét A tagsági részjegy összege örökölhető, ha az örökös nem tagja a Hitelszövetkezetnek, kérheti felvételét A részjegy a Hitelszövetkezet adózott eredményéből részesedésre jogosít A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság véleményével együtt előterjesztett javaslata alapján, a számviteli törvény szerinti beszámoló ismeretében dönt az adózás utáni eredmény felhasználásáról. A Közgyűlés meghatározza, hogy a Hitelszövetkezet gazdasági tevékenységéből származó, adózás utáni eredmény mekkora hányadát helyezi a lekötött tartalékon belül elkülönített közösségi alapba; mekkora hányadát osztja szét a tagok között a részjegyeik arányában; mekkora hányadát fordítja egyéb célra. A Hitelszövetkezet részesedést csak abban az esetben fizethet, ha az adózott naptári évben a jogszabály szerinti tartalékképzési kötelezettségének eleget tett, vagy ha a Felügyelet a tartalékképzés alól mentesítette Tagi kölcsön A Hitelszövetkezet tagja - ha tagsági jogviszonya legalább 1 éve fennáll - a Hitelszövetkezetnek kamatmentesen vagy kamat ellenében kölcsönt nyújthat (tagi kölcsön), ha az Alapszabályban meghatározott 17

18 kötelező vagyoni hozzájárulását már teljesítette A Hitelszövetkezet számára nyújtott tagi kölcsönt csak a Hitelszövetkezet céljainak megvalósítására szabad felhasználni A tagi kölcsönök együttes összege nem haladhatja meg a saját tőke kétszeresét Tagi kölcsön nyújtása esetén a Hitelszövetkezet és a tag közötti megállapodást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni A tagi kölcsön nyújtásának, a felhasználás és visszafizetése rendjének szabályozását az SZMSZ-ben az Igazgatóság határozza meg Pótbefizetés A Hitelszövetkezet veszteségének rendezése érdekében a tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában pótbefizetésre kötelezhetők. Pótbefizetés elrendelésére évente legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor Mértéke alkalmanként nem haladhatja meg a vagyoni hozzájárulás harminc százalékát. A pótbefizetés a Hitelszövetkezet lekötött tartalékát növeli A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni; a visszafizetésre csak a vagyoni hozzájárulás teljes befizetése után kerülhet sor Amennyiben a tag a pótbefizetési kötelezettségét a Közgyűlés által megjelölt időpontig nem teljesíti, úgy az Alapszabály megfelelő pontja alapján a tagsági jogviszonya megszűnik. 5. TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE 5.1. A tagsági viszony megszűnik, ha a természetes személy tag meghal, a jogi személy megszűnik, a tag kilép, a tagot az Igazgatóság kizárja, a Hitelszövetkezet gazdasági társasággá alakul át, vagy jogutód nélkül megszűnik, a tag vagyoni hozzájárulását (pótbefizetési kötelezettségét) az Alapszabályban (közgyűlési határozatban) meghatározott időpontig nem teljesíti A tag elhalálozása esetén a tagsági viszony megszűnésének napja a halál napja, jogi személy tag megszűnése esetén a megszűnésről hozott bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja A kilépésre vonatkozó szándékot minden esetben írásban az Igazgatóságnak kell bejelenteni. A tagsági viszony a bejelentés kézhezvételét követő 30. napon szűnik meg. Az Igazgatóság a kilépéshez akkor járul hozzá, ha a tag a Hitelszövetkezetnél fennálló összes tartozását rendezte A Hitelszövetkezet Igazgatósága kizárhatja a tagot, ha a tag - neki felróható módon a Hitelszövetkezet érdekét súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy a tagsági viszonyból eredő vagy a Hitelszövetkezet felé fennálló egyéb kötelességeinek az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 30 nap alatt - nem tesz eleget A tagsági viszony a kizárásról szóló határozat közléstől számított 30 nap elteltével szűnik meg kivéve ha a határozat későbbi időpontot állapít meg, ha a határozat bírósági felülvizsgálására keresetet indítottak és a Bíróság a kizárást kimondó határozatot megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, ha a tag kérelmére a Közgyűlés a korábbi időpontot állapít meg. 18

19 5.6. A tag kizárásának kérdésében az Igazgatóság dönt. Az Igazgatóság kizárást tárgyaló ülésére az érintett tagot meg kell hívni. A meghívásban közölni kell, hogy az Igazgatóság a tag távollétében is dönthet a tagsági viszony megszűntetéséről. A határozatot írásba kell foglalni. Az Igazgatóságnak a kizárásról indoklással ellátott és a jogorvoslatra felhívó határozatot kell hoznia, amelyet az érintett taggal írásban kell közölni A tag az Igazgatóság kizárásra vonatkozó döntése ellen az Igazgatósághoz eljuttatott és Közgyűléshez címzett levélben élhet 30 naptári napon belül jogorvoslati kérelemmel. A jogorvoslati kérelemnek az Igazgatóság saját hatáskörben helyt adhat, vagy döntésre előterjeszti a következő Közgyűlés elé A soron következő Közgyűlés e napirendjének tárgyalása során a kizárás alatt álló tag nem gyakorolhatja szavazati jogát Ha a tag az eljárás időtartama alatt bejelenti kilépési szándékát, akkor az eljárást meg kell szüntetni A tag a Közgyűlés kizárásról hozott, vagy a kizárást megerősítő határozatának felülvizsgálatát a Bíróságtól kérheti az Sztv. vonatkozó rendelkezései szerint. A keresetindításnak halasztó hatálya van Ha a tagnak lejárt tartozása van, legfeljebb egy részjegy összegéig csökkenthető részjegy állománya a tartozásba beszámítással, feltéve, ha a Hitelszövetkezet tőke követelményeknek és likviditási követelményeknek jogszabályi megfelelését nem veszélyezteti a részjegy felhasználás. Ennek engedélyezése az Ügyvezetők hatásköre, de erről az Igazgatóságot utólag tájékoztatni kell. Az érintett tagot tértivevényes levélben kell értesíteni a részjegy beszámításról, tételes elszámolással Amennyiben Közgyűlés a kötelezően jegyzendő alap részjegy névértékének megemeléséről dönt, úgy a döntés időpontjában a Hitelszövetkezet tagjai a már jegyzett és befizetett részjegyek összegét kötelesek legkésőbb a felemelésről szóló közgyűlési döntésben meghatározott határidőn belül a megemelt összegre kiegészíteni A részjegy kiegészítés, mint kötelező vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása a tagsági viszony megszűnése okának minősül. 6. ELSZÁMOLÁS VOLT TAGGAL (ÖRÖKÖSÉVEL) 6.1. A Hitelszövetkezet tagja, illetőleg örököse (jogutódja) tagsági jogviszonya megszűnésekor a Hitelszövetkezet saját tőkéjéből legfeljebb a részjegye összegére tarthat igényt A tagsági jogviszony megszűnésének évére részesedést az osztalékfizetési általános szabályok figyelembevételével, a Közgyűlés határozata alapján, a mérleget megállapító Közgyűlést követően lehet fizetni A tagnyilvántartásba december 31-ig bejegyzett tagsági viszony megszűnése esetén a befizetett részjegy összegét, és az arra jutó osztalékot a tagsági viszony megszűnése évét követő mérlegmegállapító Közgyűlés után 30 napon belül kell kifizetni Ha a tag meghal vagy a jogi személy tag megszűnik, akkor a tagsági viszony hivatalból törlendő. Ilyen esetben az örökössel, illetve a jogi személy tag jogutódjával el kell számolni Ha a tagsági jogviszony a tag halálával, a jogi személy megszűnésével vagy kilépéssel, kizárással szűnik meg, legfeljebb a megszűnést követő második éves beszámolót megállapító Közgyűlés napjától számított harmincadik napig a Hitelszövetkezet Igazgatósága köteles meghosszabbítani a részjegy összegének visszafizetését, ha ennek következtében a szövetkezeti hitelintézet saját tőkéje, szavatoló tőkéje, illetőleg fizetőképességi mutatója nem érné el a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott minimális követelményt Ez esetben két éven belül a volt tag, illetőleg örököse (jogutódja) részére azt követően kell esedékessé válásuk sorrendjében a kifizetést teljesíteni, hogy ennek fedezete rendelkezésre áll. 19

20 VI. TISZTSÉGVISELŐK, VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, FELELŐSSÉG. A KÖNYVVIZSGÁLÓ 1. A HITELSZÖVETKEZET TISZTSÉGVISELŐI: az Igazgatóság elnöke, és tagjai a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai. 1.1 Nem lehet tisztségviselő, valamint Ügyvezető aki nem tagja a Hitelszövetkezetnek, illetőleg a jogi személy tag képviselője, akit a Bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató szövetkezetnél, aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet a cégjegyzékből megszüntetési eljárás során töröltek, a törlést megelőző két éven belül vezető tisztségviselő volt, a törlést követő két évig, aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet felszámolási eljárás folytán megszüntettek, a felszámolást megelőző két évben vezető tisztségviselő volt, a felszámolás befejezésétől számított két évig, aki a jogszabályokban előírt szakmai követelményeknek nem felel meg A tisztségviselők megválasztása A tisztségviselőket a Hitelszövetkezet Közgyűlése választja egyszerű többséggel, titkos szavazással, 5 évi időtartamra. Visszahívásukról a Közgyűlés egyszerű többséggel titkos szavazással dönt. A ciklus közben megválasztott tisztségviselő mandátuma a ciklus végéig tart Jelölő bizottság, szavazatszámláló bizottság Titkos szavazással történő választás esetén a Közgyűlést megelőző legalább 15 naptári nappal az Igazgatóság 3 tagú Jelölő bizottságot állít, amely a Közgyűlésen indoklással előterjeszti az Igazgatóság, és a Felügyelő Bizottság tagjaira és elnökeire a javaslatát. A jelöltek szavazólapra felvételéről a Közgyűlés nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel, személyenként külön-külön dönt. Ha valamelyik jelölt nem kapja meg a többséget, a szavazást meg kell ismételni. A megismételt szavazás eredménytelensége esetén új jelöltet kell állítani Titkos szavazás lebonyolításához a Közgyűlés a tagok közül egyszerű többséggel, nyílt szavazással háromtagú, eseti Szavazatszámláló bizottságot választ. A bizottság elnökére és tagjaira a levezető elnök az Igazgatóság javaslata alapján tesz ajánlást, de bármely tag további javaslatot tehet. A jelöltek közül az a három személy lesz a Szavazatszámláló bizottság elnöke és tagja, aki a legtöbb szavazatot kapja A Közgyűlés tisztségviselő választásra vonatkozó napirendjének lebonyolítása során a levezető elnök az ülés e napirendjének levezetésére felkéri a Jelölőbizottság és a Szavazatszámláló bizottság elnökét. A jelölteket a Közgyűlés nyílt, egyszerű többségű, személyenkénti szavazásán veszi fel a szavazólapra. Új jelölt felvételéhez is egyszerű szótöbbség szükséges. Külön szavazólap készül az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására, és az Igazgatóság elnökének és a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztására. A szavazólapok elkészítése a 20

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14. Cégjegyzékszám: 11-02-000651 ALAPSZABÁLYA

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14. Cégjegyzékszám: 11-02-000651 ALAPSZABÁLYA BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14. Cégjegyzékszám: 11-02-000651 ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. Módosítások: 2.1.2. A közgyűlés/ részközgyűlés

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya

Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2013. augusztus 24. napján tartott 3/2013. (08.24.) sz. küldöttgyűlési határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

TÁMOP A-13/ Szövetkezet ALAPSZABÁLY MINTA 1

TÁMOP A-13/ Szövetkezet ALAPSZABÁLY MINTA 1 ..Szövetkezet ALAPSZABÁLY MINTA 1 Hatályos: [dátum] Jelen Alapszabályban a szövetkezet alapító tagjai összhangban a [dátum] napján tartott alakuló közgyűléssel szövetkezetet hoznak létre. A Szövetkezet

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET 2473 Vál, Burgundia utca 63.

MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET 2473 Vál, Burgundia utca 63. MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRÉTKESÍTŐ-TÉSZ SZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYÁNAK 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA A tagok a 2016. november 7. napján megtartott közgyűlésen a szövetkezet alapszabályát az alábbiak szerint módosították:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Alapszabálya

Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Alapszabálya - 1 - Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Alapszabálya Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2013. augusztus 23. napján tartott küldöttgyűlés a 9/2013.(08.23.) számú határozatával a szövetkezeti hitelintézetek

Részletesebben

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30.

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30. ELŐLAP Szövetkezeti Hitelintézet neve: Testületi ülés típusa: Napirendi pont száma: Forrás Takarékszövetkezet Közgyűlés 3. A Takarékszövetkezet új alapszabályának megtárgyalása, elfogadása és döntés a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata Érvényes: 2016. szeptember 23-tól A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Szervezeti és Működési Szabályzata közös rendelkezései

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27.

Részletesebben

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje (Az Audit Bizottság működésére vonatkozó rendelkezésekkel egységes szerkezetben) Budapest, 2014. április 28. 1. Általános rendelkezés A Felügyelő

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Alapszabálya

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Alapszabálya 1. Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Alapszabálya Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Alapszabálya Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2013. augusztus 21-23-án tartott közgyűlése 10./2013.(08.23) sz.

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet. Alapszabálya

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet. Alapszabálya HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Alapszabálya amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. [*] napján tartott [*] sz. határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Jelen ügyrend meghatározza az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. (a továbbiakban: Társaság) 2013. február

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Alapszabálya

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Alapszabálya 1. Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Alapszabálya Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Alapszabálya amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2015. év május hónap 15. napján tartott Küldöttgyűlése a 14./2015.(05.15.)

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Somogy Takarékszövetkezet Alapszabálya

Somogy Takarékszövetkezet Alapszabálya Somogy Takarékszövetkezet Alapszabálya Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2013. augusztus... napján tartott. sz. határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje (Az Audit Bizottság működésére vonatkozó rendelkezésekkel egységes szerkezetben) Budapest, 2015. november 9. 1. Általános rendelkezés A Felügyelő

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

2006. évi X. törvény. a szövetkezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény alkalmazási köre

2006. évi X. törvény. a szövetkezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény alkalmazási köre 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről Az Országgyűlés felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat mozgásba hozni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét megerősíteni,

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Felügyelőbizottságának Ügyrendje A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Felügyelőbizottságának Ügyrendje I. A Felügyelőbizottság státusza, szerepe A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ), valamint a biztosítókról

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben