Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia október 13. Rezümékötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet"

Átírás

1

2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia október 13. Rezümékötet Rezümék (szerzők neve szerint ABC sorrendben) Szerkesztette: Dr. Orbán Anna

3 TARTALOMJEGYZÉK Antal Zsófia: Az Alkotmánybíróság és a Kúria viszonya a valódi alkotmányjogi panasz bevezetésével...5 Bácsi János: Öngondoskodás Magyarországon...6 Bagány Márton Fási Csaba: A devizahitelezés túlzott elterjedésének empirikus vizsgálata, gazdasági-szociológiai felmérések alapján, Magyarországon...7 Bajkai Laura Barbara: Női vezetők a közigazgatás felső szintjein...8 Bálint Patrik Adrián: Legalitás és opportunitás a büntetőeljárási jogban...9 Beláz Annamária: E-privacy: Hot Topic a Közigazgatásban?...10 Bíró István: Vallás és jog kapcsolata a magyar jogrendszerben Bóta Alexandra: Fogyasztói társadalom hatásai az Y és Z generációra...12 Bottyán Ildikó Vivien: A szolgáltató közigazgatás és az online kommunikáció avagy: a web2.0 az információs társadalom tükrében...13 Brecsok Anna Ágnes: Önkormányzati közoktatás vs. állami köznevelés...14 Czerovszki Noémi Lilla: Autonómiatörekvések Közép-Európában - Dél-Tirol és Székelyföld helyzetének összehasonlítása...15 Csanádi Nikolett: Digitális identitás - Adattest...16 Domokos Klaudia: Egy sajátos vállalkozási forma: gondolatok a szövetkezet sui generis jellegéről...17 Döcsakovszky Réka Petra: A magyar közigazgatás személyzetpolitikai rendszerének sajátosságai...18 Ducsi Vivien: A többpártrendszer kialakulása...19 Dudás Dominika: Az élethez való jog aspektusainak összehasonlító jogi elemzése...20 Fátrai Kata Anita: Jogállami közigazgatás és az Alkotmánybíróság kontrollmechanizmusa...21 Fekete Szabina: Középpontban az eredményszemlélet: nemzetközi és hazai tendenciák...22 Fenes Máté: A jóléti szint vizsgálata egy település helyzetéből kiindulva...23 Ferenczi Larisza: A "közjogi méltóságok" felelősségre vonásának szabályozása Magyarországon és Európa más országaiban...24 Glocker Gábor: A Szent Korona és a Szent Korona-tan kérdései...25 Hegyesi Zoltán: A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program nemzetközi beágyazódása...26 Horváth Bettina: Amiről az állami és nemzeti szimbólumok mesélnek. Az állami és nemzeti szimbólumok változásai Magyarországon...27 Jugovits Károly: Kész átverés! A fogyasztói csoportok felemelkedése és bukása...28 Jugovits Károly: Megírom helyetted! bérírás a jogi felsőoktatásban...29 Kecskés Milán: Az inquisitorius eljárás szerepe a magyar boszorkányperekben...30 Kiss Bence: Változás Kiss Viktória: A beléptetés jogát fenntartjuk! a szórakozóhelyek alapjogot sértő intézkedései...32 Kocsárdy Nóra: A polgármester, mint az Mötv. nyertese?!...33 Kovács Patrik Gergő: Parlamenti fegyelmi jog Magyarországon: Az üléseken tanúsított szabálysértő magatartások szankciói és a képviselők fegyelmezésének határai

4 Könczöl Enikő: A választójog korlátozása, a választási cenzusok...35 Lukács Dávid: GMO növények termesztésének alapjogi kérdései...36 Madarász Gabriella: A 2008-as gazdasági válság hatása a magyar bankrendszerre...37 Mitring Tímea Dominika: Úton a 3D-s, közigazgatási ügyintézés felé...38 Moldoványi Kinga: A budapesti közhivatalok akadálymentesítési és esélyegyenlőségi gyakorlata...39 Mondok Marianna: Deviancia napjainkban az értékeken keresztül Számít-e a katolikus neveltetés? 40 Moravcsik Dóra: Egymás kezében - az önkormányzat és a civil szektor együttműködése Óbudán...41 Moravcsik Eszter Szilvia: Egy ablak mind felett a kormányablak-reform eredményeinek és tapasztalatainak elemzése...42 Nádas Klára: Anyakönyvi igazgatás változása a rendszerváltás után...43 Nagy László Sándor: Hatalmak harca: Állóháború a hatalommegosztás mérlegén...44 Németh Attila: A helyi önkormányzatok választási rendszere Osgyáni Anikó: Az EU energiapolitikája Magyar energiapolitikai döntések az EU célkitűzéseinek tükrében...46 Pintér Dóra: Vajdaság, mint autonóm tartomány...47 Pók Nikolett: A középirányító szervek szerepe Magyarországon...48 Román Krisztina Kinga: Lengyelország és Magyarország államreform-megoldásai a rendszerváltozás és az EU-csatlakozás államszerkezeti kihívásaira válaszolva...49 Somogyi Enikő: Kontakt vagy Korszak-váltás? Az MSZMP rendszerváltáskor tett kísérletei és véghezvitt tervei Szabó Dorina: Az államfő kapcsolata az igazságszolgáltató hatalommal...51 Szabó Mátyás: Az államvédelmi szervek intézkedése underground zenekarok ellen a 80-as évek Magyar Népköztársaságában...52 Szabó Zita: Gyermekek és gyökerek Örökbefogadás külföldről...53 Szakos Judit: Kitörési pontok? A tudás alapú gazdaság összetevőinek elméleti vizsgálata, kitekintéssel a startup-ok elhelyezésére Triple Helix modellben a mai magyar viszonyok között...54 Szedlák Adrienn: A közigazgatási bíráskodás múltja és jelene Magyarországon...55 Szűcs Zoltán: A menekültügy kihívásai a XXI. században, különös tekintettel a magyarországi helyzetre és szabályozásra...56 Tóth Vivien: A magyar állampolgársági jog kialakulása és fejlődése napjainkig...57 Újvári Dorottya: Köztisztviselői illetményrendszer a két világháború között és napjainkban...58 Unger Fanni: Jogharmonizáció - Különös tekintettel a 2010-es médiatörvényre...59 Végvári Enikő: A Pulitzer-díj nyertes alkotások témáinak társadalomformáló szerepe

5 ANTAL ZSÓFIA Témavezető neve, beosztása: Dr. Téglási András, adjunktus AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ÉS A KÚRIA VISZONYA A VALÓDI ALKOTMÁNYJOGI PANASZ BEVEZETÉSÉVEL Az Alaptörvény hatálybalépésével az Alkotmánybíróság hatásköre bővült az un. valódi alkotmányjogi panasz elbírálásának intézményével január 1. előtt alkotmányjogi panaszt csak a támadott jogszabály alkotmányellenességére való hivatkozással lehetett benyújtani, de így már az egyedi ügyben hozott bírói döntés alkotmányosságát is felülvizsgálhatja a testület. A valódi alkotmányjogi panasz bevezetése és a bírói döntések felülvizsgálata komoly konfliktusokat eredményezhet a két legfelsőbb bírósági fórum között, mivel ezzel az Alkotmánybíróság mintegy plusz jogorvoslati fórumként jelenik meg a bírósági rendszerben. Dolgozatomban megvizsgálom az új panasz gyakorlati érvényesülését és funkcióját más európai országok bírósági gyakorlatában, és az ezzel kapcsolatosan felmerülő hatásköri összeütközéseket az Alkotmánybíróságok és rendes bíróságok között. Alapvető kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az Alkotmánybíróságok mennyire szólhatnak bele a rendes bírósági fórumok joggyakorlatába, illetve utasíthatják-e a rendes bíróságokat az Alkotmánybíróság általi jogértelmezés kötelező használatára. A téma vizsgálatának lényeges eleme, hogy Magyarországon még kevés olyan precedens értékű határozat született, amelyben ez az összeütközés megnyilvánult volna. Az új hatáskör mellett vizsgálatom tárgya a két bírósági fórum korábbi viszonyulása egymáshoz, melyből szintén következtetéseket lehet levonni a valódi panasz jövőbeli érvényesülésének sikerességére. Továbbá azért tartom fontosnak ezt a kérdést, mert a jelenlegi magyar szabályozás az Alkotmánybíróság munkáját jelentősen megnöveli, illetve a jövőben konfliktusokat okozhat a két fórum között, ahogy erre Európában számos példát találunk. Munkám során elsősorban a kapcsolódó magyar és nemzetközi szakirodalmat, valamint az Alkotmánybíróság döntéseit kívánom értelmezni, összefoglalni, és párhuzamba állítani az új panasz bevezetésekor a tudomány képviselőiben felmerülő kérdésekkel, aggályokkal, valamint más nemzetek joggyakorlatával. Mindent egybevetve dolgozatom célja, hogy a valódi alkotmányjogi panasz előzményeit és megvalósulását figyelembe véve következtetéseket vonjak le a jövőre nézve, valamint feltárjam a jelenlegi szabályozás esetleges hiányosságait

6 BÁCSI JÁNOS Évfolyam: 2. Témavezető neve, beosztása: Dr. Novoszáth Péter, egyetemi docens ÖNGONDOSKODÁS MAGYARORSZÁGON Egyszer mindenki megöregszik és bárkit érhetnek hirtelen előre nem látható események. Természetes emberi viselkedés, ha tartunk ezen eseményektől és megpróbálunk felkészülni rájuk. Az öngondoskodás mint tevékenység mindig létezett és mindig létezni fog. Napjainkban különösen fontos, hogy az öngondoskodás kultúráját elterjesszük társadalmunkban. Dolgozatom során több szempontból is vizsgálnám az öngondoskodást, mint tevékenységet és jelenséget. Miért van rá szükség? Mik a lehetőségeink? Napjainkban mennyire fejlett hazánkban az öngondoskodás kultúrája? Fontosnak vélem, hogy a vizsgált kérdésekre az átlag olvasó számára is könnyen érthető válaszokkal szolgáljak. Többek közt felvázolom az alapvető problémákat és a témával kapcsolatos alapismereteket. Javaslatot teszek Magyarország nyugdíjrendszerének megreformálására. Kiemelt célom, hogy felhívjam a figyelmet az öngondoskodás témájának aktualitására és fontosságára

7 Évfolyam: 2. Témavezető neve, beosztása: BAGÁNY MÁRTON - FÁSI CSABA (társszerzők) Közigazgatási MA Prof. Dr. Lentner Csaba, tanszékvezető, egyetemi tanár A DEVIZAHITELEZÉS TÚLZOTT ELTERJEDÉSÉNEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATA, GAZDASÁGI-SZOCIOLÓGIAI FELMÉRÉSEK ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGON Dolgozatunkban a devizahitelezés túlzott elterjedését vizsgáljuk annak kialakulásától egészen 2010-ig bezárólag. Különös figyelmet kívánunk szentelni annak, hogy hogyan jutott el a magyar lakosság a devizában való eladósodottságig. Többek közt kitérünk e hiteltípus elterjedésének előzményeire, okaira, a válság hatására, a komplexebb és mélyebb kép kialakítása érdekében elemezzük az éves PSZÁF jelentéseket is. A már megjelent szakirodalmakon kívül egy empirikus kutatás megvalósításával kívánjuk kiegészíteni a tanulmányt. A devizahitelezés az úgynevezett devizaliberalizációval vette kezdetét Magyarországon a 2000-es évek elején. A regnáló hatalom a külföldi tőkebeáramlás, a tőkekorlátok lebontása, szabályozási korlátok lebontása érdekében tett lépéseket, melynek következtében a forint tökéletesen konvertibilis valutává vált, így megnyílt a lehetőség a devizahitelek széleskörű elterjedése előtt. Ezzel párhuzamosan a forinthiteleket visszaszorították a kedvezőbb(nek tűnő) konstrukciójú devizahitelek, illetve az ezek előnyeit sugalló kampányok is megszaporodtak a bankok részéről. Sajnos az előző tényezőkön túl a lakosság pénzügyi ismereteiben előforduló hiányosságok is egyaránt hozzájárultak a kedvezőtlen pénzügyi termékek igénybevételéhez. Dolgozatunk egyik súlypontjául, a devizahitelezés elterjedése mellett, a globális gazdasági válság hatásait tesszük, természetesen a devizahitelezés tükrében. Vagyis meg kívánjuk vizsgálni az árfolyamok alakulását, a válság hatását például a törlesztőrészletekre. Továbbá ki kívánjuk bontani a felelősség témakörét. Érdekes kérdés ugyanis, hogy kik okolhatóak e problémáért (ez különösen érdekes lehet a devizahitelesek megmentésénél, a terhek vállalásánál. Vizsgálandó az egyes szabályozó, felügyeleti szervek ide vonatkozó lépései (vagy nem lépései) a kétezres évek első évtizedében. Fontosnak tartjuk, hogy empirikus úton nyerhető adatokra is nagymértékben támaszkodjon tanulmányunk, így még hitelesebbé, relevánsabbá válhat a munkánk. Dolgozatunk, illetve a téma aktualitását nem kell különösebben megindokolni, elegendő azt megjegyezni, hogy több százezer magyar családot érintő problémakört kívánunk feldolgozni. A téma nagysága miatt a dolgozat terjedelmi korlátait is figyelembe véve választottuk a kétezres évek első évtizedét, a II. Orbán kormány devizaadós-mentő lépései egy külön tanulmányt igényelnének

8 BAJKAI LAURA BARBARA Témavezető neve, beosztása: Szabó Máté Csaba, tanársegéd NŐI VEZETŐK A KÖZIGAZGATÁS FELSŐ SZINTJEIN A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatójaként mindig is foglalkoztatott a kérdés: hogyan alakulhat egy közigazgatásban elhelyezkedő nő karrierje, hogyan és milyen szinteket érhet el egy férfihoz képest? Dolgozatom kiinduló hipotézise a nők helyzetének bemutatása az egyes közigazgatási területek vezetőségében. A közigazgatási szféra rengeteg területre ágazik szét, ezért is döntöttem amellett, hogy csak bizonyos szinteket fogok figyelembe venni kutatásaim során. Ezek pedig a miniszteri és államtitkári szintek vezetőségének vizsgálata az egyes minisztériumokban, főként a rendszerváltás óta eltelt időt figyelembe véve. Kutatásom során kitérek a nemek közötti erőviszonyokra, a nők munkába állásának és a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének fejlődésére, illetve a női vezetőség helyzetének alakulására (bemutatva a nők politikai szerepvállalását). Később pedig az egyes országok közigazgatási vezetőségének vizsgálatára miniszteri-államtitkári szinten; főként a magyarországi helyzetet tanulmányozva. A vizsgálódás alatt, jó néhány kérdés fogalmazódott meg számomra a témával kapcsolatban, amelyekre próbálok válaszokat adni a dolgozat megírása közben. Ezek közül néhány: Mi a történelmi háttere a nők munkába állásának és végül a vezetői pozíciókba való eljutásának? Hogyan alakult ez a folyamat az idők folyamán? Miért is jutnak nagyobb szerephez (vezetői szerepekhez) egy Dél európai országban és más, Közép európai országokban a nők, mint Magyarországon? Mely területeken és milyen mértékben domináns a nők helyzete a magasabb pozíciókban? A különböző minisztériumokban, hogyan oszlik el a nők aránya a miniszteri és az államtitkári szinteken; ennek milyen okai lehetnek? Miért is szükséges, hogy nők is vezetővé váljanak és betöltsenek vezetői posztokat? Véleményem szerint fontos, hogy az egyes vezetői szinteken ugyanúgy a nők is érvényesüljenek és a férfiakkal összhangban gyakorolhassák a vezetői posztok betöltését. Álláspontom szerint, Magyarországon a nők a minisztériumi szinteken sokkal inkább a háttérben munkálkodnak; kevésbé tűnnek fel vezetői pozíciókban, mint Európa más országaiban. Hazánkban a közigazgatási szinteken a vezetői szerepeket főként férfiak töltik be, miniszteri és államtitkári szinten egyaránt. Egy példa, a sok közül: mind a nyolc minisztériumunk élén férfi miniszter áll. Azonban nem csak a közigazgatás ezen szintjén kerülnek háttérbe a női vezetők, hiszen a nők politikai szerepvállalása is különösen alakul a rendszerváltás óta eltelt idő alatt. A kérdés, hogy ezeknek a jelenségeknek milyen okai voltak és vannak. Illetve mire vezethető vissza ez a feltételezés

9 BÁLINT PATRIK ADRIÁN Témavezető neve, beosztása: Dr. Hollán Miklós, egyetemi docens LEGALITÁS ÉS OPPORTUNITÁS A BÜNTETŐELJÁRÁSI JOGBAN Dolgozatom témája a büntető eljárásjog témakörének egy apró szelete, ám ez a kis szelet mégis nagy jelentőséggel bír ezen tárgykörben, hiszen gyakorlatilag ez határozza meg magának a büntetőeljárásnak a megindulását, illetve ha az opportunitás joggyakorlatát vesszük, az eljárás meg nem indulását. Munkám első részében a büntetőeljárási joggal kapcsolatos alapvetéseket vázolom fel, részletesen kitérve a büntetőeljárási rendszerekre (inkvizitórius, akkuzatórius és vegyes rendszerek), megvizsgálva a legalitás és az opportunitás alapvetéseit, a tisztességes eljárás elvét. A második nagyobb részben pedig az évi XIX. büntetőeljárási törvény elemzem a legalitás és az opportunitás elvének segítségével. Célom, hogy az egyes paragrafusok megvizsgálásával megállapítsam, hogy melyek azok, amelyek leginkább magukban hordozzák az opportunitás alkalmazásának lehetőségét. Hosszabb kifejtésre kerül az opportunitás gyakorlata, amikor is az ügyész dönthet úgy a nyomozás során megállapított történeti tényállások alapján, hogy nem emel vádat. E joggyakorlat kialakulását, alkalmazását kívánom feltárni, majd kitérek olyan alternatív joggyakorlatokra, melyek lehetőséget biztosítanak a sértettnek, hogy bíróság elé vigye az ügyet, melyet az ügyész esetlegesen nem vitte el a vádemelésig. Ezen rész kapcsán is megvizsgálok néhány jogesetet, ha a lehetőségek engedik többféle kimenetellel végződő ügyet is górcső alá helyezek. Az utolsó részben az ügyész viszonyát veszem górcső alá a büntetőeljárási törvény alkalmazásának és a vádemelés illetve a vádemelés mellőzésének tükrében Dolgozatom megírása során alapvetően az évi XIX. törvény, illetve Király Tibor, Herke Csongor és Tremmel Flórián összefoglaló művei lesznek segítségemre. Ezen felül a témában íródott cikkekből is beemelek a témához kapcsolva néhányat. Külföldi szakirodalmat is megpróbálok igénybe venni, a témában nemzetközi kitekintést tenni. Megpróbálok egy-két konkrét jogesetet is beemelni, melyek alátámaszthatják a szakirodalomba foglaltakat. Munkámat dr. Hollán Miklós, egyetemünk tanára segíti, aki igen nyitottnak bizonyul a választott témakör felé

10 Témavezető neve, beosztása: BELÁZ ANNAMÁRIA Dr. Budai Balázs, tanszékvezető, egyetemi docens E-PRIVACY: HOT TOPIC A KÖZIGAZGATÁSBAN? Az online média: az életünk része, fiatalos, lenyűgöző, újszerű, rejtélyes, hatásos, forradalmi. A Facebook több mint egy milliárd felhasználója, Kína és India után, a világ harmadik legnagyobb államát alkotja. A közösségi média használata elsőszámú a webes szolgáltatások közül, még úgy is, hogy a legnagyobb közösségi oldalak és keresőmotorok Kínában be vannak tiltva. Az online életünk hatással van az interperszonális kapcsolatainkra is. Statisztikák szerint minden ötödik válásért a Facebook hibáztatható. Minden percben 72 órányi videó anyagot töltenek fel a YouTube videó megosztó portálra. A Wikipedia nevű Internetes lexikon könyvformátumba 2,25 millió oldalt tenne ki. Lady Gagának, Justin Biebernek és Katy Perrynek több követője van twitteren, mint Németország, Törökország, Dél-Afrika, Kanada, Argentína vagy Egyiptom teljes népessége. Az online média: veszélyes. Minden évben több ezer személyes adatokkal való visszaélés, személyiséglopás történik. A veszélyek magukba foglalják a pedofíliát, a grooming-ot, az online szerencsejáték függőséget, a cyber bullying jelenségét, valamint a médiaabúzus által okozott személyiségtorzulást, amely a fiataloknál akár öngyilkossághoz is vezethet. Az online média: hot topic. Vajon a közigazgatásban is annak kell lennie? Véleményem szerint igen. A dolgozatom célja, hogy - miközben feltárom a hazai adatvédelmi jog, a közigazgatás és az ügyfélképzés területén fennálló hiányosságokat- alátámasszam a megállapításomat, mely szerint az állampolgárok általában véve nincsenek tisztában az információs önrendelkezési jogaikkal, és ezt a hiányosságot a közigazgatásnak orvosolnia kell. Gyakorlati megoldási modelleket vázolok fel a jogalkotás, a közoktatás, a civil szervezetek és az egyének szintjén. Megállapításaimat Dr. Majtényi Lászlóval, Dr. Péterfalvi Attilával és Hidvégi Fannyval készített személyes interjúim, valamit saját online kérdőíves kutatásom eredményei támasztják alá. Agatha Christie szerint: A világ változik új horizontok nyílnak. Vajon a közigazgatás készen áll a lehetőségek kiaknázására?

11 Témavezető neve, beosztása: BIRÓ ISTVÁN Dr. Hoppál Bulcsú, adjunktus VALLÁS ÉS JOG KAPCSOLATA A MAGYAR JOGRENDSZERBEN. Dolgozatomban a vallás jelenségének és annak jogi szabályozásának a kapcsolatát elemzem a mai Magyarországon, különös tekintettel arra a kérdésre, hogy milyen felhatalmazása van a jogalkotónak a vallás, mint jelenség tekintetében/bármiféle jogi szabályozás mennyire kompetens a vallásnak, mint jelenségnek a szabályozásában. A dolgozat problematizálása a jelenlegi ún. egyházügyi törvény definíció-kísérletének vitájából indul ki, annak tanulságait próbálja összegezni, röviden vázolja ugyanakkor a huszadik századi Magyarország vallás- és egyházügyi szabályozásaira, és legvégül szisztematikusan reflektál a problémára. Problémának tekintem a jogalkotó azon szándékát és ez dolgozatom tétele, hogy lelkiismereti és vallási ügyekben is úgy járjon el mint más, a jog számára egzakt területeken. Dolgozatom első részében be kívánom mutatni az múlt évszázad szabályozási kísérleteit, majd ezután elemezni kívánom a legújabb keletű normát. Írásom második felében pedig egy nemzetközi kitekintéssel nem felekezeti, hanem vallástudományi és jog szempontból elemzem a vallás integrálódását a jelen hatályos jogrendszerbe. Módszerem részben történeti, részben kritikus és aktualitásoktól sem mentes, hiszen még a mai szekularizálódott világunkban is lényeges kérdés dolgozatom alapvetése. Mivel a vallás mindig is nagy szerepet játszott Magyarország életében, a hatalom birtokosai különböző eszközökkel próbálták keretekbe foglalni. A tárgyalni kívánt időszakunkban ennek legmarkánsabb formáját a jogi kodifikáció, szabályozás és befolyásolás adta. Egy évszázad alatt három, gyökeresen más politikai és szellemi közegben folyt a diskurzus erről a témáról. A magyar királyi, a szocialista, és a liberális demokrata gondolatmenet különböző irányokból járta körül a vallási szabályozás problémáját. Mindhárom adós maradt azonban bizonyos válaszokkal. Meddig terjed a vallásszabadság? Milyen jogi eszközökkel lehet korlátozni vagy támogatni? Feladata-e az államnak az egyén lelkiismeret döntéseibe beleszólni? És ami a legfontosabb: Mi a vallás és jog tulajdonképpeni viszonya?

12 BÓTA ALEXANDRA Témavezető neve, beosztása: Szabó Máté Csaba, tanársegéd FOGYASZTÓI TÁRSADALOM HATÁSAI AZ Y ÉS Z GENERÁCIÓRA Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a fogyasztói társadalom hatásai miképpen mutatkoznak meg az Y, illetve a felnövekvő Z generáció tagjai között, ha a vizsgált közeg két különböző tanítási elvű iskola. A kvantitatív vizsgálati módszerek közé tartozó kérdőíves felmérés alanyai a budapesti Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola három külön korcsoportba tartozó diákjai. A kontrollcsoport a budapesti Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szintén három korosztályának tanulói. A kérdőívek az internethasználattal kapcsolatos kérdésekkel kezdődnek, erre épülve 10 kérdésen át a közösségi oldalak- kiemelten a Facebook - felhasználásával folytatódnak. Kiemelt szerepet kapott a reklámok felé tanúsított viselkedések vizsgálata. A ruhavásárlási szokások, iskolai uniformissal kapcsolatos vélemények szintén elősegítették, hogy valós felismeréseket rögzíthessek a kérdőívek feldolgozása, az adatok elemzése után. A vizsgált két iskola kitöltött kérdőívének feldolgozása utána arra a következtetésre jutottam, hogy az adott intézmények különböző értékszemlélete érezhető a tanulók mentalitásán, azonban számottevő differencia az őket érintő hatásokban nincsen. A globalizálódó világ sokszor negatív kimenetelű impulzusai a diákokat az iskolák falain kívül is elérik. Az eltérés azokban az esetekben szignifikáns, mely területek esetén az oktatási intézmény szabályozásaházirendje- illetve alapelvei nagymértékben különböznek. Reményeim szerint a média világában szocializálódó generáció tagjai a technikai eszközök előnyeit, illetve hátrányait megtapasztalva felelősséggel lépnek a közösségi média színterére és nem hagyják figyelmen kívül a személyes kapcsolatok fontosságát, értékét. Ha mindez megvalósulna a ma még serdülőkorú diákok a technika távolságáthidaló szerepét bátran, a negatív következményeit pedig mértékletességgel lennének képesek saját előnyükre fordítani, használni

13 BOTTYÁN ILDIKÓ VIVIEN Közigazgatási MA Évfolyam: 1. Témavezető neve, beosztása: Dr. Berta Judit, adjunktus A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS ÉS AZ ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ AVAGY: A WEB2.0 AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TÜKRÉBEN A dolgozat nagyban kapcsolódik az alapképzést lezáró szakdolgozatomhoz (Az ügyfélbarát kommunikáció fejlesztése és gyakorlata, 2014). A kommunikáció vizsgálatát ebben a dolgozatban az online világ területén szándékozom folytatni. Az információs társadalom és a szolgáltató közigazgatás viszonya napjainkban igen aktuális téma. A közigazgatásnak kommunikálnia kell az állampolgárokkal, ezzel erősítendő az igazgatásba vetett bizalmat, növelve ezzel az együttműködési hajlandóságot, fellépve egyfajta közösségformáló erőként. Például egy helyi önkormányzatnak ma már nem elég csupán a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé tenni a képviselő-testület legutóbbi döntéseit nyomtatott formában, hanem alkalmazkodnia kell a felgyorsult világhoz, az abban élők igényeihez: az újmédia kínálta lehetőségeket kihasználva kell jelen lennie a helyi lakosság hétköznapjaiban. Új kihívásoknak kell eleget tennie a XXI. századi közigazgatásnak: már nem csupán információt keresnek az állampolgárok az interneten, hanem ügyeik intézését is igyekeznek a lehető legegyszerűbben lebonyolítani online felületeken, kerülve a sorban állást és kiiktatva a személyes ügyintézéssel járó egyéb negatívumokat. Felvetődnek a kérdések: milyen lehetőségek állnak a közigazgatás rendelkezésére az online kommunikáció területén? Mely(ek)et érdemes ezek közül választani, mely(ek) a leginkább felhasználóbarát felület(ek)? Mivel lehet minél több állampolgárhoz információt eljuttatni? Egyáltalán mitől válik egy weboldal felhasználóbaráttá? A weboldalak általános elemzése után - egy empirikus kutatás részeként - áttekintésre kerül több, különböző profilú, más-más feladat ellátásáért felelős közigazgatási, illetve kormányzati intézmény honlapja. Ezen kívül egy rövid, online felületen kitöltendő kérdőívből fény derül a laikusok vélekedésére, elégedettségére az online közigazgatási kommunikációval összefüggésben. A kérdőív eredményeként esetleg hibák is említésre kerülhetnek, elvégre azok nyilváníthatnak véleményt, akik mindennapos ügyintézésük során tapasztalhatták a rendszerek pozitívumait és negatívumait egyaránt. Összességében az online kommunikáció fontosságának felismerése a közigazgatásban, a modern kor elvárásainak való megfelelés és a társadalmi jelentőség értékelése történik meg

14 BRECSOK ANNA ÁGNES Közigazgatási MA Évfolyam: 2. Témavezető neve, beosztása: Dr. Buskó Tibor, adjunktus ÖNKORMÁNYZATI KÖZOKTATÁS VS. ÁLLAMI KÖZNEVELÉS Az elmúlt évek a reformok évei. Ilyen nagyságrendű változásokra a rendszerváltás óta nem került sor. Ezek közvetlen vagy közvetett hatásai mindennapjainkra, társadalmi-gazdasági berendezkedésünkre igen jelentősek, így értékelésük semmiképp sem maradhat el. A mérlegre tett időszakban többek között a helyi közszolgáltatások és a közoktatás (2013. január 1.-től köznevelés) rendszerének átalakítására is sor került. Vizsgálódásom tárgyát e két szegmens metszéspontjában található alapfokú oktatás képezi. A köznevelés kapcsán egy merőben új feladat-megosztási, irányítási és finanszírozási rendszer jött létre, amelyben az önkormányzatok amelyek eddig az intézményfenntartás gerincét adták jelenős mértékben háttérbe szorultak. A tanulmány célja bemutatni mik voltak a mozgatórugók, milyen okok tették szükségessé a változtatást, a nemrégiben végbement reformfolyamatok mennyire képesek kiküszöbölni a korábbi rendszer problémáit, hogyan zajlott az átállás, hogy néz ki és hogyan funkcionál a jelenlegi oktatási rendszer, mi a közvetlenül érintettek (helyi önkormányzatok, általános iskolák, állami szereplők) véleménye. A tanulmány több kutatási módszert integrálva kísérli meg feltárni a köznevelési rendszer átalakításának kérdéskörét. Elsősorban a jogtudományra jellemző elméleti-logikai kutatási módszerek: az analízis, szintézis, indukció segítségével vizsgálódik. Ezt egészíti ki a dolgozat empirikus kutatási része, amelyben a tanulmány kérdőívek és interjúk segítségével kívánja feltárni a helyi oktatási folyamatok kulcsszereplőinek tapasztalatait. A reformfolyamat két központi eleme: az iskolafenntartás és finanszírozás közül az értekezés utóbbival nem foglalkozik, ennek ismertetése ugyanis egy külön tanulmányt kíván. Itt jegyezném meg továbbá, hogy a dolgozat nem kívánja minősíteni a jelenlegi köznevelési rendszert. Egyrészt, mert számos megközelítési módot csak érintőlegesen vizsgál, másrészt alapvetően az átalakítást majd az minősíti, hogy milyen módon hatott az oktatás minőségére. Erre vonatkozóan azonban másfél év működési tapasztalataiból nem szabad, és nem is lehet messzemenő következtetéseket levonni

15 CZERÓVSZKI NOÉMI LILLA Témavezető neve, beosztása: Prof. Dr. Halász Iván, tanszékvezető, egyetemi tanár AUTONÓMIATÖREKVÉSEK KÖZÉP-EURÓPÁBAN - DÉL-TIROL ÉS SZÉKELYFÖLD HELYZETÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az autonómia egy legitim kisebbségi törekvés, amely a modern demokráciákban a többség és a kisebbség társulását jelenti. Dolgozatomban Dél-Tirol autonómiáját hasonlítom össze Székelyföld autonómiatörekvéseivel. Azért választottam ezt a két régiót, mert földrajzi, gazdasági és történelmi helyzetükben is számos hasonlóságot vehetünk észre, valamint a dél-tiroli történések példaértékűek nemcsak Székelyföldön, hanem Európában és a világon. Alapvetően érdekel a kisebbségvédelem, a nemzeti kisebbségek helyzete, különösen a határon túli magyarok helyzete. Romániában található a legnagyobb számú határon túli magyar közösség, azon belül is az Erdély belsejében lévő Székelyföldön közel hétszázezer magyar él. A téma rendkívül aktuális, ugyanis az erdélyi magyarság számára kulcsfontosságú az autonómia kérdése, és a mai napig aktív küzdelem folyik annak eléréséért. A téma kidolgozása először a történeti háttér vizsgálatával indul, kitérve a releváns lépésekre az autonómiatörekvés szempontjából. Ezután a dél-tiroli modell összehasonlítása következik a székelyföldi törekvésekkel. Összevetem a két régió politikai, gazdasági és földrajzi helyzetét, és megvizsgálom a székelyföldi terveket, valamint a téma szempontjából releváns jogszabályokat különös tekintettel a dél-tiroli Autonómia Statútumra. Ezt követően kitérek arra, hogy milyen lehetőségei vannak egy kisebbségi közösségnek elérni az autonómiát, annak lehetséges módozataira általánosan, és a dél-tiroli modell alapján. Végezetül pedig az adoptációs módszerekre és megoldási lehetőségekre koncentrálok a két helyzet ismeretében. Dolgozatom célja, hogy rávilágítsak a székelyföldi autonómia jelentőségére és aktualitására. Szeretném bemutatni, hogy miért lett az autonómiatörekvésből tényleges autonómia Dél- Tirol esetében, és tanulságokat levonni az autonómiamodell kialakulásának folyamatából, amelyek hasznosak lehetnének az erdélyi magyarság és a román állam közötti konfliktusgóc feloldásához is

16 CSANÁDI NIKOLETT Témavezető neve, beosztása: Dr. Orbán Anna, adjunktus DIGITÁLIS IDENTITÁS - ADATTEST Mindenkinek van adatteste a világon. Adattestünk már akkor megszületik, amikor szüleink összeházasodnak. Fogantatásunk után megkezdődik az adattest bővülése, különféle nyilvántartásokba kerülünk be, ultrahang felvételeket, 3-4 D-s képeket készítenek rólunk, hiszen édesanyánk abban motivált, hogy ezek az adatok létezzenek rólunk valahol. Ezzel meg is születik adattestünk, előbb, mint mi magunk. A világrajövetelünk után a különféle adatbázisokban elhelyezett adatmennyiségünk egyre csak duzzad és duzzad. Általában nincs is ráhatásunk arra, hogy ki, milyen információt tárol rólunk, sokszor fel sem tűnik mennyi adat szivárog ki tőlünk, annyira az életünk részévé vált. Ezen nyilvántartások egy része automatikus, tehát akaratunktól függetlenül kerülünk bele, másik részébe saját magunk akarunk bekerülni (közösségi oldalak, banki nyilvántartások, regisztrációk kedvezményekért). A bankok, szolgáltató cégek, állami intézmények, és a vállalatok mind abban érdekeltek, hogy adatot, információt szerezzenek és tároljanak rólunk. Adattestünk sok apró információból tevődik össze, amely fellelhető rólunk az interneten és ezt csak részben tudjuk befolyásolni. Az adattest jellemzője, hogy sohasem csökken, hanem folyamatosan növekszik, sőt a halálunk után sem szűnik meg, hiszen lehetetlen lenne az összes létező adatot kitörölni rólunk. Dolgozatomban az adattest pozitívumait, negatívumait, a veszélyeket és a felelős adathasználatot próbálom körbejárni. Azt szeretném bemutatni, hogy egy ember életében melyek azok a fő állomások, mik azok az események, amikor különféle adatbázisokba kerülünk bele, vagy éppen milyen nehéz, vagy éppen lehetetlen kikerülni az adatbázisokból, nyilvántartásokból. Az adatszivárgás veszélyeire (pl. személyes és vállalati adatok összefonódása, közösségi oldalak és mobil eszközök használatának veszélyei) is felhívom a figyelmet, tapasztalva, hogy az emberek sok esetben mennyire figyelmetlenek és meggondolatlanok, ha az adatvédelmi nyilatkozatokról van szó

17 Évfolyam: 1. Témavezető neve, beosztása: DOMOKOS KLAUDIA Közigazgatási MA Prof. Dr. Török Gábor, intézetvezető, egyetemi tanár Dr. Méhes Tamás, adjunktus EGY SAJÁTOS VÁLLALKOZÁSI FORMA: GONDOLATOK A SZÖVETKEZET SUI GENERIS JELLEGÉRŐL Pályamunkámban a szövetkezetek kettős jellegének alakulását követtem nyomon a jogi szempontok mellett a gazdasági vonatkozásokat is figyelembe véve. Kutatásom központi témájaként a szövetkezet, mint speciális jogi személy, speciális gazdálkodási alakzat jogi minősítésének problematikáját határoztam meg. Ennek keretében a szövetkezés egykori és jelenlegi, hazai és nemzetközi alapértékeire, illetve alapelveire, valamint a szövetkezet fogalmi meghatározására különös hangsúlyt fektetve azt próbáltam bebizonyítani, hogy e sajátos jogintézmény kettőssége több dimenzióban is tetten érhető. Fontos vizsgálandó aspektusként tekintettem tehát az egyesületekre és a gazdasági társaságokra jellemző jegyek szövetkezeti szabályozásban történő megjelenésére, azok időnként megvalósuló összhangjára, a szabályozás változásával összefüggésben az egyes jellemzők tekintetében bekövetkező hangsúlyeltolódásokra és a gazdasági-társadalmi célok együttesére, ugyanis éppen ezek adják a szövetkezés lényegét. E kettősség nem oldható fel, egyik oldal sem létezhet a másik nélkül. Külön fejezetben, történeti kitekintéssel tértem ki az állami beavatkozás szerepére (lehetőségére, szükségességére) a szövetkezeti autonómia vonatkozásában, amelynek kapcsán arra a következtetésre jutottam, hogy a szövetkezet önállóságának tiszteletben tartása mellett célszerű és egyben nélkülözhetetlen az állam kezdeményező, támogató hozzáállása nemcsak a hatékony szövetkezeti működés, hanem a jogintézmény iránti bizalom növelésének tekintetében is. A szövetkezők és az állam között közvetítői szerepet betöltő érdekképviseletek egységes és ilyenformán hathatós közreműködése is pozitív irányba terelheti a szövetkezés ügyét. Kutatásom eredményei egyértelműen azt bizonyították, hogy a valódi, azaz a közösséget előtérbe helyező, ideológiától mentes szövetkezetre éppen annak sajátos jellegéből adódóan napjainkban is versenyképes és egyben szolidáris vállalkozási formaként tekinthetünk. Mivel dolgozatom megírásakor fontosnak tartottam, hogy ne csupán az egyes jogszabályokat és az elméleti jellegű szakirodalmat mutassam be, a szövetkezeti jog kutatóinak állásfoglalása mellett helyet kaptak a gyakorlati szakemberek, az érdekképviseleti vezetők tapasztalatai is

18 Témavezető neve, beosztása: DÖCSAKOVSZKY RÉKA PETRA Dr. György István, oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS SZEMÉLYZETPOLITIKAI RENDSZERÉNEK SAJÁTOSSÁGAI Jelen kutatás témája a mai magyar közigazgatás személyzetpolitikai rendszerének sajátosságai. A téma aktualitását támasztja alá, hogy a magyar közszolgálati rendszer manapság rendszeresen meghatározó változásokon megy keresztül. A rendszerváltás óta eltelt időszakban igény mutatkozott olyan közszolgálati kategóriák megfogalmazására, amely segítségével a vonatkozó jogi szabályozást egységes, átlátható keretek közé lehetne szorítani. Sajnos az elmúlt évtizedekben ez eddig még nem valósult meg. A számos sajátos humánpolitikai rendszer közül talán a köztisztviselőket érintő szabályokban figyelhető meg a legnagyobb számban és mértékben változás. Az eredeti, 1992-ben elfogadott jogi szabályozás, a későbbiekben majdnem egy-másfél évtizedig annak módosításai is az ún. zárt-, érdem-, avagy karrierrendszer kiépítésére törekedtek. Az elmúlt években azonban számottevő irányváltás következett be a közigazgatás személyi állományára vonatkozó humánstratégiában. Ezen új változás hátterében az az elgondolás sejlik fel, hogy a közszférában dolgozókra is, azokat a humánpolitikai elveket, humánerőforrás gazdálkodási, illetve személyzeti eszközöket kell alkalmazni, amelyek már a piaci viszonyok között beváltak. Az újítások mellett állók, ezektől a változtatásoktól várják a közigazgatás hatékonyságának érezhető és a gyakorlati életben is számottevő növekedését. Ez a kvázi kevert rendszer az elmúlt húsz évben a nemzetközi gyakorlatban már-már bevett módszernek számít. Az ebben az irányban folytatott kísérletek eredményei, és így az ezekből nyert tapasztalatok is jelentős részben rendelkezésünkre állnak. Dolgozatomban tehát a fent említett nemzetközi tapasztalatok tükrében kísérlem meg bemutatni a mai magyar közigazgatási rendszerünk személyi állományának milyenségét. Említés szintjén foglalkozom a XX. század végi történelem során felbukkanó különböző szélsőséges és kevert személyzetpolitikai rendszerekkel, elemzem, hogy Magyarországon a rendszerváltás óta e rendszerek közül melyik található meg, illetve hogy melyik rendszer elemei találhatók meg mai rendszerben. Megkísérlem tehát egy sajátos nézőpontból, egyénileg felállított szempontok alapján egy átfogó képet alkotni a mai hazai személyzetpolitikai viszonyokról, nemzetközi viszonylatban is

19 DUCSI VIVIEN Témavezető neve, beosztása: Pál Gábor, adjunktus A TÖBBPÁRTRENDSZER KIALAKULÁSA Tanulmányomban a Magyarországon re ki kialakult többpártrendszerhez vezető utat fogom bemutatni, ennek a sajátosságait, a pártokat, különös tekintettel az MSZMP-ben lezajló változást előidéző folyamatot, azokat a tényeket, okokat és lehetőségeket, amiknek fennállása lehetővé tette, hogy ténylegesen megvalósuljon hazánkban a politikai demokrácia. Úgy gondolom, hogy 2014-ben a választások évében időszerű olyan témával foglalkozni, ami alapot teremtett arra, hogy megvalósulhassanak az országgyűlési és önkormányzati választások Magyarországon az ben végbemenő rendszerváltásnak a 25. évfordulója is. Véleményem szerint ez a negyed évszázad kellő bizonyíték arra, hogy létjogosultsága volt és van a demokráciának és az azzal járó politikai pluralizmusnak is. A magyar lakosság körében a 20. századi történelem során többször felmerült a demokrácia és az annak egyik alapját képező többpártrendszer iránti igény. Ezt láthattuk 1956-ban, valamint 1989-ben is, azonban a két időszak közül csak 1989-re sikerült teljes mértékben teljesíteni ezt a társadalmi akaratot. Dolgozatomnak ezzel fő irányvonalat adva, bemutatom, hogy az 1990-es választásokra kialakult a többpártrendszer és megvalósult a demokrácia. Az es évek eredményei olyan több éven keresztül megvalósuló társadalmi, gazdasági folyamatok és politikai döntések révén jöhettek létre, amelyek során központi szerepet kapott az állampártként működő MSZMP. Tanulmányomban bizonyítani fogom, hogy Magyarország politikai rendszerének átalakulása a posztkommunista totalitárius diktatúrából a parlamentáris demokráciába ment át. Pályamunkámban arra keresem a választ, hogy melyek azok a tényezők, amik elvezettek az MSZMP politikájának felpuhulásához, végül a párt felbomlásához, majd az 1990-es választásokhoz. Összefoglalást adok a többpártrendszer érvényesüléséhez vezető folyamatról, annak részleteiről, a létrejövő pártokról

20 DUDÁS DOMINIKA Témavezető neve, beosztása: Dr. Bódi Stefánia, egyetemi docens AZ ÉLETHEZ VALÓ JOG ASPEKTUSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI ELEMZÉSE Véleményem szerint, valamint általánosan is elfogadott tény, hogy az élethez való jog kitüntetett jelentőségű, abszolút jellegű, korlátozhatatlan, minden más alapjogot megelőző jog. Az Alaptörvény az alapjogi katalógus élén, a II. cikk (1) bekezdésében kimondja: Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Az a gondolat hogy az embernek joga van az élethez nem újkeletű, egyidős a természetes jogokról szóló eszmékkel, ebből adódóan a természetjogi alapokon álló korai alkotmányok, emberi jogi nyilatkozatok egy része már megfogalmazta ezt a jogot, így első generációs jogként került a XX. századi nemzetközi emberi jogi katalógusba. Dolgozatomban legfőképpen a halálbüntetés témakörről, tehát az élethez való anyagi jog tárgykörébe tartozó kérdésekről fogok írni. A dolgozat lényegi elemeit és fő hipotéziseit az Alkotmánybíróság határozatainak elemzésein keresztül kívánom végigvinni, azonban elengedhetetlennek tartom az ezek kapcsán felmerülő morális kérdések fejtegetését is. Annak érdekében, hogy teljes rálátással lehessek az emberi jogokra, nélkülözhetetlen a nemzetközi kitekintés. Több idegen nyelven íródott tanulmány és könyv alapján nem csak Magyarország Alkotmánybírósági határozatait fogom vizsgálni, hanem Lengyelország, Németország alkotmányos szabályozásait is. A hipotéziseimben olyan kérdésekre keresek választ, amelyek a modern kori ember fejében megfordulhatnak: védendő alapvető jog-e az emberi méltóság? Rávilágítok a halálbüntetés XXI. századi szükségességére vagy szükségtelenségére különböző országok gyakorlataiból, alternatíváiból kiindulva, majd konklúziót vonok a saját és a társadalom által elfogadott értékrend szerint

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24.

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. tudományos diákkör ProGrAmFÜZEt program 10:00-12:00 1. panel 12:00-12:30

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai Jogi ismeretek Cél: A hallgatók legyenek tudatában a jogszabályok (azok elérhetőségei) jelentőségének, szerepének és ismerjék meg: - a

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELŐS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 71 57 14 120 VIZSGAF ORMA ELŐFELTÉTEL A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 5NK12NKO100M Nemzetközi

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76)

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) 1 II. TÉMA A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) A közigazgatás közérdekű tevékenységét különböző alapelvek jellemzik. Ezek nem jogági alapelvek vagy csak bizonyos fokig azok. Így

Részletesebben

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek

dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek dr. Sziklay Júlia Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása doktori értekezés Tézisek Konzulens: Prof. Dr. Bihari Mihály és Ph.D. Balogh Zsolt György Budapest, 2011. 11. 10. I. A

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Szerkesztők Szamel Katalin - Balázs István Gajduschek György - Koi Gyula Í^XompLex Wolters Kluwer csoport TARTALOM BEVEZETŐ 25 A közigazgatási modellek kialakulásának

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák)

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák) Az Igazságügyi Minisztérium a Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében a 2016/2017. tanévben a következő oktatói hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához

Részletesebben

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ÁLLAM SZEREPVÁLLALÁSA A MAGYAR FILMMŰVÉSZET ÉS FILMIPAR 2004-2014. KÖZÖTTI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MOZGÓKÉPÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉRE

Részletesebben

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András Alkotmányjog előadó: dr. Szalai András 1 A jog fogalma, a magyar jogrendszer tagozódása KÖZJOG MAGÁNJOG Alkotmány, Alaptörvény az alkotmány fogalma és típusai az 1949. évi XX. törvény Alaptörvény jellemzői

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ dr. Kocsis Miklós PhD, MBA A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ TRENDJEI ÉS AZOK INNOVATÍV HATÁSAI A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Kiindulópont ( )

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Pécs, szeptember Dr. habil. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens

Pécs, szeptember Dr. habil. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK KÖZIGAZGATÁSI JOGBÓL 2016 ősz I. Tananyag Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet. (I, II, V, XIII, XIV, XIX, XX. fejezetek) Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2011 Fábián Adrián (Szerk.):

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata. Veszprém, 2014. november 28.

A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata. Veszprém, 2014. november 28. személyiségfejlesztés kapcsolata Veszprém, 2014. november 28. A mai előadás tartalma A közszolgálat fogalmának megközelítési módjai A közigazgatás fejlődésének vázlatos története Közigazgatás a mai Magyarországon

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYME KTK Pénzügyi és Számviteli Intézet Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság 2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N.2.225 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Michelberger Pál egyetemi docens Borbás László adjunktus Kérdező tanárok: Dr. Lazányi Kornélia Szakdolgozat Borbás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alkotmányjog 1. Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel tavaszi szemeszter ELTE ÁJK február 16.

Alkotmányjog 1. Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel tavaszi szemeszter ELTE ÁJK február 16. Alkotmányjog 1 Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel 2016-17. tavaszi szemeszter ELTE ÁJK 2017. február 16. A tantárgy Előadás Gyakorlat Vizsgakövetelmények Vizsgarendszer A tanszékről alkjog.elte.hu/

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Humán közszolgáltatások igazgatása

Humán közszolgáltatások igazgatása BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék Humán közszolgáltatások igazgatása Az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport igazgatása Írta:

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

2. előadás Alkotmányos alapok I.

2. előadás Alkotmányos alapok I. 2. előadás Alkotmányos alapok I. Jog fogalma: a jog olyan norma, magatartásszabály, amely az emberi cselekvések irányításának, illetve a magatartásokat befolyásoló körülmények szabályozásának eszköze.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I.

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK I (általános jog) Dr Siket Judit TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A jog fogalma, a jogalkotás magatartási minta kötelező norma az állami kényszer szerepe A jogforrások jogforrások az Alaptörvényben

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM . Esszék

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2012. október 2-4. és 10-11. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Díszterme

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban

Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban Grad-Gyenge Anikó Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus A szuverenitás összetevői Dr. PhD Egyetemi adjunktus Szuverenitáselméletek Kit illet a főhatalom? Abszolút monarchiák: Jean Bodin: fejedelmi szuverenitás Thomas Hobbes: az alattvalók lemondanak bizonyos

Részletesebben

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28.

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Felsőoktatási körkép Rendszerváltozás utáni expanzió (hallgatói, intézményi oldalról

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20.

FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20. FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20. FIÚK 60 M SÍKFUTÁS 12 ÉVESEK I. ELŐFUTAM 1. Szloboda Bence 95 DVSI 8.56 D 2. Bándli Olivér 95 TSC Dózsa 8.75 D 3. Katona Bence

Részletesebben

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14.

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. A Jó Állam építőkockái előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. 1 A Jó fogalma Jelentése: Magas minőségű (tulajdonság, tárgy, termék, dolog), ami kedvező, megfelelő, elfogadható a körülményekhez

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Számvitel az államháztartásban

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola 2002 lány Helyezés Név Idő Felkészítő 1. Paulik Anna Dr. Béres József Általános 2:17:00 Soltész Zoltán 2. Pika Vanda Fodros Általános 2:21:07 Antalffy Ágnes 3. Paksai Luca Sára Fodros Általános 2:22:01

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát.

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát. VIII. ORSZÁGOS TURISZTIKAI KONFERENCIA KÖRNYEZET BIZTONSÁG TURIZMUS 2016. OKTÓBER 14. PÉCS ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED I. KÖRLEVÉL A Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar,, Turizmus Tanszéke, MTA

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben