Anyagok a föld mélyérôl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyagok a föld mélyérôl"

Átírás

1 Ayagok a föld mélyérôl 2. Földgázból műayag Középpotba az acetilé 2.1. Az acetilé (eti) molekulájába a széatomok között háromszoros kovales kötés va Molekula eve Molekula szerkezete 2.3. Az acetilé l-addíciója sorá viil-klorid keletkezik ihetetle, hogy meyi midet készíteek földgázból! Kívácsi vagyok, hogya lesz a földgázból például m ayag. Amit láttuk, a metá h botása megfelel körülméyek között acetilét ( 2 2 ) eredméyez: 2 4 (g) 1200 o 2 2 (g) (g) Az acetilé (tudomáyos eve: eti) molekulájába a két széatom között háromszoros kovales kötés található (2.1. ábra). Az acetilé tehát telítetle szerves vegyület. A három kötés közül leger sebb a szigmakötés, és ett l gyegébbek a pi-kötések (2.2. ábra). Bár a két pi-kötés azoos eergiájú, az egymás utái felbotásukhoz szükséges eergia külöböz. Az egyik (az els ) felbotásához em kell agy eergia, ezért az acetilé reakcióképes vegyület. Megfelel ayagok molekuláival egyesülve a stabilisabb = kötés vegyületekké, vagy még stabilisabb telített vegyületekké alakulhat. Azt a szerves kémiai reakciót, amelybe egy telítetle szerves vegyület molekulája egy másik ayag molekulájával egyesül, addícióak evezzük. Képlete Aszéatomok közötti kötések Kötéstávolság (pm) Kötési eergia (kj/mol) Etá σ Etilé vagy eté Acetilé vagy eti σ 1 π 2.2. Kötési eergiák két széatomból álló széhidrogé-molekulákba 1 σ 2 π Ameyibe acetilé és hidrogé-klorid molekulái között játszódik le az addíciós reakció, akkor egy olya kett s kötés (telítetle) vegyület molekulája keletkezik, amely egy klóratomot is tartalmaz: + l 2 Ez a vegyület a viil-klorid (2.3. ábra). Ebb l készítik a poliviilkloridot vagy más éve a PV-t. l 18

2 Álljuk meg egy szóra! Ez egy reakcióegyelet lee? Tele va matematikai m veleti jelekkel:, +, =. ogya kell ezt értelmezi? Ezek közül csak a + jel szokott el forduli kémiai egyeletekbe. A másik két jel em m veleti jel, haem a széatomok közötti háromszoros és kétszeres kovales kötést jelöli. Írhattuk vola a reakcióegyeletet így is: l 2 3 l. Ebb l viszot em látjuk a folyamat léyegét: egy háromszoros kötés telítetle vegyület addíciója sorá egy kétszeres kötés telítetle vegyület keletkezik. A szerves vegyületek molekuláiak jelölésére gyakrabba haszáluk szerkezeti eket, mit molekulaet (2.4. ábra). A legrészletesebb szerkezeti a kostitúciós. Ebbe a be feltütetük mide alkotó atomot, a közöttük lév kötéseket és a emköt elektropárokat is. Összetett molekulák eseté áttekithet bb az ú. félkostitúciós, amelybe a kötéseket már em jelöljük. A voalbe a széatomokat sem tütetjük fel, csak a kötéseket és a széatomoko (valamit a hozzájuk kapcsolódó hidrogéatomoko) kívüli atomokat. A voalet els sorba agyo boyolult szerkezet molekulák esetébe célszer haszáli. Az atomcsoportos be külö tütetjük fel a molekula jellemz atomcsoportjait. Kostitúciós Félkostitúciós Voal Atomcsoportos A propé ( 3 6 ) külöböz ei A viil-klorid telítetle vegyület. Molekulái megfelel körülméyek között egymással is összekapcsolódhatak, polimerizálódhatak. A polimerizáció olya kémiai reakció, amikor sok telítetle moleku- la egy óriásmolekulává (ú. makromolekulává) egyesül (2.5. ábra). A viil-klorid polimerizációja sorá a széatomok egymáshoz kapcsolódva hosszú lácot alkotak, poli(viil-klorid)-dá (PV) alakulak (2.6. ábra). Így lesz a földgázból több lépésbe m ayag. 2 2 l l 2.5. A polimerizáció sorá sok telítetle molekula egy makromolekulává egyesül 2.6. A viil-klorid polimerizációjáak terméke a poli(viil-klorid), a PV 2.7. PV-b l készülek a szeyvíz elvezetésére szolgáló csövek is 19

3 Élôléyek ayagai 6. Az élet molekulái Amiosavak és fehérjék 82 Összetevők: jódozott étkezési só, ízfokozók (átrium-glutamát, E635), övéyi zsír, zöldségkeverék 6% 6.1. A átrium-glutamát számos leveskockába megtalálható A glutamisav egy amiosav Q 6.3. A fehérjeeredet amiosavak általáos e, amelybe a Q egy oldallácot jelöl 6.4. A glici kostitúciós e és modellje allottatok már az umami ízr l? Ez az ötödik alapvet íz az édes, a sós, a savayú és a keser mellett. úsízkét is szokták emlegeti. Azt hallottam, hogy a átrium-glutamát ev ízfokozó ayag is ilye ízt vált ki. Számos élelmiszere (kozerve, húskészítméye, leveskockáko) látható a figyelmeztetés: átrium-glutamátot tartalmaz (6.1. ábra). Mit jelet ez? Ezt azért kell feltüteti az élelmiszereke, mert vaak olya emberek szerecsére em agy számba, akik érzékeyek a glutamátokra. A átrium-glutamátot széles körbe haszálja az élelmiszeripar akár úgy is, mit E621-es ízfokozó. Maga a vegyület egy amiosavak, a glutamisavak a átriumsója (6.2. ábra). Sok szabad glutamát található a szójaszószba, a sajtba, a sz l lébe, a paradicsomba. Az amiosavak Az amiosavak olya szerves vegyületek, amelyek molekuláiba mid a karboxilcsoport ( ), mid az amiocsoport ( ) 2 megtalálható. A fehérjéket felépít húszféle amiosav általáos e a 6.3. ábrá látható. Ezek az amiosavak csak oldallácukba (Q) külöbözek egymástól. Midegyikre jellemz, hogy ú. -amiosavak, ami azt jeleti, hogy az amiocsoport és a karboxilcsoport ugyaahhoz a széatomhoz kapcsolódik. Másrészt a legegyszer bb amiosav, a glici (6.4. ábra) kivételével a közpoti széatom királis. A lehetséges kétféle eatiomer közül az él világba az L-kofigurációjú amiosavak a jellemz k. Ezt em egésze értem, hisze a múltkor olvastam arról, hogy az idegm ködésbe fotos szerepe va egy -amiovajsav ev vegyületek. a jól értelmezem a evét, akkor ez is egy amiosav. És em alfa, haem gamma! Valóba, a szervezetükbe emcsak -amiosavak találhatók, de a fehérjék felépítésébe csak -amiosavak veszek részt. A -amio-vajsav egy olya amiosav, amely égy széatomot tartalmaz, és az amiocsoport a karboxilcsoporttól számított harmadik széatomhoz ( -széatomhoz) köt dik (6.5. ábra). Az amiosav eve el tt álló görög bet tehát a két jellemz fukciós csoport egymástól való távolságára utal.

4 Mivel az amiosavak molekuláiba mid a savas, mid a bázisos fukciós csoport megtalálható, ezért az amiosavak amfoter vegyületek. A reakciópartert l függ e savkét is, báziskét is viselkedhetek. S t, a kétféle fukciós csoport jeleléte miatt molekulá belül is végbemehet a protoátadás. A savas karakter karboxilcsoport protot ad át a bázisos amiocsoportak (6.6. ábra). Így egy olya részecske jö létre, amelyek egyik része egatív töltés iokét, másik része pozitív töltés iokét viselkedik (6.7. ábra). Ezt a kémiai részecskét evezzük ikerioak. Az amiosavak stabilis formája az ikerioos forma. Ezért az amiosavak a szerves vegyületek többségét l eltér e em molekularácsba, haem iorácsba kristályosodak Protoátadás a karboxilcsoport és az amiocsoport között: így jö létre az ikerio Egyik osztálytársamtól akiek a vére vegetáriáus azt hallottam, hogy a övéyi táplálékokba em található meg mide esszeciális amiosav, és ez hiáybetegségekhez vezethet. Ezért a vére ú. ovo-lakto-vegetáriáus, ami ayit tesz, hogy a övéyi tápayagoko kívül tojást és tejkészítméyeket is fogyaszt. Mik azok az esszeciális amiosavak? Az életm ködésükhöz szükséges amiosavak egy részét a szervezetük el tudja állítai más szerves vegyületekb l. Vaak azoba olya amiosavak (pl. a lizi, feilalai) szám szerit kilec, amelyeket az emberi szervezet em tud el állítai, így azokat küls forrásból kell a táplálékkal beviük a szervezetükbe. Ezeket az amiosavakat evezzük esszeciális amiosavakak. A övéyi táplálékok em tartalmazzák az összes esszeciális amiosavat, ezért kell állati eredet táplálékokat (fehérjéket) is fogyasztai. Az amiosavak megfelel körülméyek között egymással is reakcióba léphetek. Az egyik amiosav amiocsoportjából és a másik amiosav karboxilcsoportjából vízmolekula kihasadásával amidcsoport jö létre. Az amiosavak között ilye módo végbeme kodezációs reakciót peptidképzések evezzük. Az amiosav-egységeket összeköt amidkötés pedig a peptidkötés (6.8. ábra). A több amiosavból peptidkötésekkel létrejött vegyületet peptidek evezzük. Többször hallottam, hogy a fehérjék is amiosavakból épülek fel. Mi a külöbség a peptid és a fehérje között? A -amio-vajsavba a karboxil csoporttól számított harmadik (gamma) széatomhoz kapcsolódik az amiocsoport Q 6.7. Az amiosavak stabilis formája az ikerioos forma Két amiosav peptidkötést hoz létre 83

5 Mesterséges ayagok Áldás vagy átok? A műayagok 2.1. A poliaddíció sorá sok telítetle molekula egy makromolekulává egyesül 2.2. Polietilé-molekula (PE) szerke zete és felépítéséek ismétl d részlete 4 LDPE 2.3. somagolóayagaik többsége kis s r ség polietiléb l készül Az elevezés kicsit megtéveszt, hisze azt sugallja, hogy mide olya ayag, amelyet mesterségese állítaak el, m ayag. Pedig em így va. Egy szitetikus gyógyszert vagy festéket em szoktuk m ayagak evezi. A m ayagok mesterségese el állított, jól megmukálható makro- molekulás ayagok. Egy részüket a természetbe el forduló makromolekulák (fehérjék, cellulóz) átalakításával yerik. Másik agy csoportjukat, az ú. szitetikus m ayagokat (vagy szitetikus polimereket) kis molekulákból állítják el. Azokat a kis molekulájú ayagokat, amelyekb l megfelel eljárással szitetikus polimereket lehet el állítai, moomerekek evezzük. Az el állítás reakciótípusa alapjá megkülöböztetük poliaddíciós (polimerizációs) és polikodezációs m ayagokat. a jól emlékszem, a polimerizáció is egyike azokak a kémiai fogalmakak, amelyekek va egy sz kebb és egy tágabb értelm jeletése is. Sz kebb értelembe a poliaddíciót jeleti, tágabb értelembe pedig mide olya kémiai reakciót, amely sorá kis molekulákból makromolekula képz dik melléktermék képz dése élkül. Poliaddíciós (polimerizációs) műayagok A poliaddíció olya kémiai reakció, amely sorá sok telítetle molekula melléktermék képz dése élkül makromolekulává egyesül (2.1. ábra). Mivel az addíció a telítetle kötés vegyületek jellemz reakciója, ezért poliaddícióra is csak telítetle vegyületek képesek. A polimerizáció sorá a moomer molekuláiak kett s kötései felbomlaak, és a moomermolekulák egymással kovales kötést kialakítva összekapcsolódak. Az így keletkez polimerek általába lác alakú molekulákból állak, ú. lácpolimerek. A legismertebb poliaddíciós m ayagok a polietilé, a polipropilé, a poli(viil-klorid), a polisztirol, a poli(metil-metakrilát) vagy plexi és a poli(tetrafluor-eté) vagy teflo. A világ m ayagtermeléséek háromegyedét (75%-át) három polimerizációs m ayag, a polietilé, a polipropilé és a PV teszi ki. A legegyszer bb és legelterjedtebb szitetikus polimer a polietilé vagy polieté (PE) (2.2. ábra). Az ú. kis s r ség (LDPE: low desity polyethylee) polietilé a legolcsóbb csomagolóayag (2.3. ábra). em mérgez, viszot szilárdsága em túl agy. Többek között fóliák gyártására haszálják.

6 Ebb l készülek azok a m ayagzacskók is, amelyeket ejlozacskókak evezük. Mi már tudjuk, hogy ezek a zacskók em ejloból, haem polietiléb l készülek. Az ú. agy s r ség (DPE: high desity polyethylee) polietilé kit szerkezeti ayag. söveket, hordókat, palackokat, üzemayagtartályokat készíteek bel le (2.4. ábra). A polietilé köye feldolgozható, jó elektromos szigetel, ütés- és vegyszerálló m ayag. lvadáspotja viszoylag alacsoy, ezért az ilye ayagból készült eszközök em h állóak, így mikrohullámú süt be sem célszer haszáli ket. átráya, hogy ultraibolya féyre (apféyre) bomlik. Tartósságát adalékayagokkal (ú. stabilizátorokkal) övelik. A polipropilé vagy polipropé (PP) (2.5. ábra) agy szakítószilárdságú, ütéssel, hajlítással szembe elleálló m ayag. Viszoylag magas olvadáspotja miatt h álló ( mikrózható ) edéyek készítésére is alkalmas (2.6. ábra). A poli(viil-klorid) (PV) a harmadik legagyobb meyiségbe gyártott szitetikus polimer (2.7. ábra). Tulajdoságait adalékayagokkal lehet befolyásoli. Az ú. lágy PV hidegt r és rugalmas, cip talpakat, hajlékoy csöveket gyártaak bel le. Az ú. keméy PV alaktartó és ütésálló. Víz- és csatoracsöveket, palackokat, külöböz épít ayagokat készíteek bel le (2.8. ábra). agy hátráya, hogy égésekor köryezetre káros ayagok (hidrogé-klorid, dioxi) keletkezek, ezért a hulladék kezelése körültekitést igéyel. Mostaába sokat halluk a dioximérgezésr l, az élelmiszerek dioxiszeyezésér l, de sokukak fogalma sics róla, hogy mi is ez az ayag. A közapi szóhaszálatba és a médiába dioxi évvel illetik a 2,3,7,8-tetraklór-dibezo[1,4]dioxit (2.9.ábra). Ez a vegyület köye képz dik klórtartalmú ayagok égésekor. A legjelet sebb dioxiforrások: szééget beredezések, hulladékéget beredezések, dízelmotoros gépjárm vek, fa és háztartási szemét égetése. A dioxi zsírba agyo jól oldódik, közvetleül vagy a tápláléklác útjá bekerül az emberi szervezetbe, és ott a zsírszövetekbe felhalmozódik. A megegedettél agyobb meyisége idegredszeri, immuredszeri és egyéb károsodásokat okozhat. A dioximérgezés a vietami háború ( ) utá került a figyelem középpotjába. Vietamba az amerikai hadsereg dioxit is tartalmazó klórvegyületeket vetett be a partizáokat rejt serd fáiak lombtalaítására. Jelet s meyiség dioxi került a légtérbe a szeptember 11-i ew York-i támadás következtébe is A agy szilárdságú m ayag tárolókat általába agy s r ség polietiléb l készítik Polipropilé jelölése, molekulájáak szerkezete és ismétl d egysége 2.6. Polipropiléb l készült tárgyak l l l l 2 DPE l 2.7. A poli(viil-klorid) jelölése, molekulájáak szerkezete és ismétl d egysége 2.8. PV-b l készült tárgyak 103

7 A szerves kémiai ismeretek redszerezése Középpotba a széatom Összetétel és molekulaszerkezet Kalottmodell Golyómodell Pálcikamodell Kostitúciós Molekula Félkostitúciós Atomcsoportos Voal A propásav-molekula modelljei és külöböz ei a a szerves vegyületekre ugyaazok a természeti törvéyek voatkozak, mit a szervetle vegyületekre, akkor miért tárgyaljuk ket külö? Miért va még midig szerves kémia? agyo sokáig azt hitték, hogy a szervetle ayagokkal elletétbe a szerves vegyületeket csak az él szervezet képes el állítai. Kezdetbe tehát ez idokolta a szerves vegyületek elkülöített tárgyalását. Ez még azutá is megmaradt, hogy 1828-ba Wöhler cáfolta az életer -elméletet. Az elkülöítések ma egyetle oka va: a széatomból és még éháy, úgyevezett heteroatomból (pl. az oxigéatom és a itrogéatom) a molekulák redkívül sokféle változatát lehet el állítai, ami elvileg végtele számú szerves vegyületet eredméyezhet. Ez a sokféleség pedig arra vezethet vissza, hogy a széatom az egyetle ismert atom, amely egymással kapcsolódva tetsz leges agyságú lácokat és gy r ket alkothat. A szerves vegyületeket felépít legfotosabb elemek (az ú. orgaogé elemek): a szé, a hidrogé, az oxigé és a itrogé. A szerves molekulák felépítésébe a szé- és hidrogéatomoko kívül gyakra veszek részt ú. heteroatomok (az oxigéatom, a itrogéatom, a klóratom, a kéatom stb.) is. Egy szerves vegyület összetételét legegyszer bbe úgy lehet meghatározi, hogy ismert meyiségét elégetjük, és a keletkez szé-dioxid, víz, esetleg itrogé meyiségét valamilye módszerrel megmérjük. Ehhez a szé-dioxidot például lúgos mosóba, a vizet vízmegköt ayagokba yeletjük el, és a tömegváltozásból következtethetük a szé-dioxid és a víz meyiségére. A szerves vegyületek vizsgálatát ma már korszer m szerekkel (tömegspektrométerekkel, kromatográfokkal) végzik. A szerves vegyületek összetételét, valamit molekulájuk szerkezetét ekkel jelöljük (1.1. ábra). A molekulabe feltütetjük a molekulát alkotó atomok mi ségét és meyiségét. A molekula elektroszerkezeti ét fejezi ki a szerkezeti (vagy kostitúciós), amelybe az atomok kapcsolódási sorredjé kívül jelöljük a köt és emköt elektropárokat is. A félkostitúciós ayival egyszer bb a kostitúciós él, hogy a -kötéseket em jelöljük. A molekula jellemz atomcsoportjait emeli ki az atomcsoportos

8 . A voal eseté szeet és a hozzá kapcsolódó hidrogéatomokat sem jelöljük, csak a szé szé-kötéseket, a szé heteroatom kapcsolatokat és a heteroatomokat, illetve a heteroatomokat tartalmazó fukciós csoportokat tütetjük fel. A szerves vegyületek esetébe külööse gyakori jeleség az, hogy két vagy több vegyületek megegyezik a molekulae, de eltér a molekuláik szerkezeti e. Ezt a jeleséget evezzük izomériáak. ekem még midig agyo figyelem kell, hogy e keverjem össze az izotópok, az allotrópok és az izomerek fogalmát. a jól emlékszem, az izotópok olya atomok, amelyekek a protoszáma megegyezik, de a eutroszáma külöbözik. A izomerek olya molekulák, amelyek összetétele azoos, de szerkezete külöböz. Az allotrópok pedig ugyaazo elem külöböz kristályszerkezet vagy molekulatömeg módosulatai (1.2. ábra). Bármely szerves molekula szerkezetéek leírásához három téyez potos ismerete szükséges, ezek a kostitúció, a kofiguráció és a koformáció. A kostitúció az atomok kapcsolódási sorredjét beleértve az atomok közötti kapcsolat milyeségét is jeleti. Azok a molekulák, amelyek molekulae azoos, de a molekulák kostitúciója külöböz, egymás kostitúciós izomerei. Ezt em egésze értem. Mi az, hogy beleértve az atomok közötti kapcsolat milyeségét is? Ez azt jeleti, hogy emcsak akkor beszélhetük kostitúciós izomerekr l, ha két vagy több molekulába az atomok kapcsolódási sorredje eltér, mit például a butá és a 2-metilpropá esetébe, haem akkor is, ha az atomok sorredje változatla, de az atomok közötti kötés külöbözik a két molekulába. Ilye okok miatt egymás kostitúciós izomere a but-1-é és a but-2- é. Ezekbe a molekulákba a kett s kötés helyzete más, az atomok kapcsolódási sorredje ugyaaz (1.3. ábra). agyomáyból még ma is haszáljuk a kostitúciós izomerek olya megkülöböztetését, mit például az izo- és a ormálizomer az alkáok eseté (pl. i-butá és -butá). A ormál- el tag a em elágazó yílt lácú telített széhidrogéek eve el tt szerepel, míg az izo- el tag az elágazó, yílt lácú izomerek összefoglaló evébe fordul el. A kétszerese szubsztituált bezolszármazékok eseté az orto- (1,2), meta- (1,3) és a para (1,4)-jelöléseket is hagyomáyból haszáljuk (pl. o-xilol, m-xilol és p-xilol) (1.4. ábra). Izotópok Allotrópok Izomerek grafit 14 gyémát ormál-butá izo-butá 1.2. Vigyázz! Mást jelet az izotóp, az allotróp és az izomer! but-1-é metilpropé 3 3 but-2-é 1.3. A kostitúciós izomerek eseté emcsak az atomok kapcsolódási sorredje, haem a kötések sorredje is külöbözhet e csak ézd! Vajo mi lehet a tudomáyos eve ezekek a molekulákak? -butá 3 i-butá p-xilol o-xilol m-xilol A kostitúciós izomerek régi jelölése 135

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

A Kvantum Fizikától a Lélekig

A Kvantum Fizikától a Lélekig Kiss Zoltá J: A Kvatum Fizikától a Lélekig Az Ortega y Gasset Társaság 013.01.31-i redezvéyéek előadás vázlata A Kvatum Fizikától a Lélekig Hiv. 1. A Kvatum Tér körülvesz beüket Ez az a tér amibe élük.

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

2. modul Gazdasági matematika

2. modul Gazdasági matematika Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL EGÉSZSÉGESEN VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOK MAGYARORSZÁGON 25 EGY ÖSSZETETT, KVANTIFIKÁLT MUTATÓ A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE Budapest, 27 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges.

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges. ERMODINMIK I. FÉELE els eergia: megmaraó meyiség egy izolált reszerbe (eergiamegmaraás törvéye) mikroszkóikus kifejezését láttuk Izolált reszer falai: sem mukavégzés sem a reszer állaotáak mukavégzés élküli

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

27.B 27.B. Alapfogalmak, logikai függvények és leírásmódjaik

27.B 27.B. Alapfogalmak, logikai függvények és leírásmódjaik 7.B 7.B 7.B Digitális alapáramkörök Logikai alapfogalmak Mutassa be a logikai függvéyek leírási módjait: a szövegeset, az igazság táblázatosat, a logikai vázlatosat és az algebrai alakkal törtéı leírást!

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

Polipropilén: Polimetil-metakrilát (plexiüveg): Polisztirol: Poliamid (nylon): Polivinilklorid (PVC):

Polipropilén: Polimetil-metakrilát (plexiüveg): Polisztirol: Poliamid (nylon): Polivinilklorid (PVC): Műanyagok Mit is nevezünk tulajdonképpen műanyagnak? A műanyagok olyan szerves óriásmolekulákból álló polimerek, melyek természetes anyagok kémiai átalakításával vagy kőolaj, szén, földgáz feldolgozása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 144 BÖLCS LAIKUSOK Társadalmi részvételi techikák a demokrácia szolgálatába Pataki György Bevezetés Bölcsek és laikusok? A két fogalom külööse hazai közbeszédükbe

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

Egyedülálló készítmények az egészségért

Egyedülálló készítmények az egészségért Egyedülálló készítmények az egészségért Útmutató a Dr. Rath sejttápanyag-készítmények eredményes alkalmazásához Dr. Rath Health Programs B.V. Dr. Rath Health Programs B.V. Postbus 657 6400 AR Heerlen Hollandia

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben