''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám!"

Átírás

1 ''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -I.'' (( kinagyítva valamennyi térkép élesebb és jól olvasható )) ez a Hazám!

2 Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján Szerkesztette gróf Teleki Pál. Színmagyarázat: piros = magyarok; borsózöld = tótok/szlovákok; zsemle-sárga = lengyelek; fenyő-zöld = ruszinok/rutének; rózsaszín = oláhok/románok; fakószürke ( 2 árnyalatban ) = vendek/szlovénok és horvátok; szürkéskék = szerbek ( + katholikus szerbek = bunyevácok ); matt narancssárga = németek; fekete = egyéb; fehér = lakatlan ( erdőségek, és/vagy igen alacsony népsűrűségű idénylakosság, pl. főként nyáron a gyepterületeken pásztorok). A pirossal ábrázolt magyar nemzettestbe belevágó, azt barbár módon szétszabdaló - a néprajzi ( nyelvi, kulturális ) viszonyokat is semmibe vevő - fekete vonal a trianoni gyalázat-határ. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3 A bécsi döntések ( a II. bécsi döntés augusztus ) és Kárpátalja hegyvidéki részeinek visszafoglalása, mint igazságtétel térképét kiegészítve az április 11.-től visszacsatolt Délvidékkel: a Magyar Királyság pl február 21.-én, amikor megszülettem; (( a térképet 200~250 %-ra nagyítva már jól olvasható )). Ez az államhatár a lehetséges legtökéletesebben tett eleget a néprajzi ( nyelvi, kulturális ) elvnek. A revíziós területvisszacsatolások össz-eredményeként létrejött ún. néprajzi ( etnikai/etnográfiai, tehát nyelvi~kulturális ) Magyarország 1941-től a Trianon előtti ezer éves ország területének mintegy kétharmadát birtokolta. ( A Délvidékkel együtt értve ) tényként is, minimumként is --- ez a Szülőhazám. Wass Albert nyomán, szabadon: ADJÁTOK VISSZA A SZÜLŐHAZÁMAT! ''Így volt, amikor megszülettem, és az akörüli időkben... -II.'' A Magyar Királyság - mint alkotmányos (!) királyság - állampolgáraként születtem: a jog, a közhatalom eszmei alapja Magyarország Szent Koronája volt, az államfő pedig vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr. És: dúlt a II. világháború

4 Horthy Miklós származása, családja. A székely-magyar eredetű Horti-család a XVI. században már Erdély ÉNY-i és a Partium ÉK-i részein birtokolt, ekkori pl. Debrecen város egyik jegyzőkönyve, amely nevüket említi. Szerepük azonban nem lehetett jelentős, mivel nevükön kívül más adatot nem jegyeztek fel róluk. Horti István nevű ősük 1635-ben kapott nemesi oklevelet Habsburg II. Ferdinánd királytól, a nemesítés ünnepi szertartására Kolozs vármegyében került sor; a XVII. századi birtokközpontjukként valószínűsíthető, mert előnevüket adó Nagybánya pedig Szatmár vármegye K-i részén található. Horthy Miklós apja: Horthy István a magyar főrendiház tagja, egy holdas birtok tulajdonosa volt, aki 1857-ben kötött házasságot Halassy Paulával. Kilenc gyermekük született [ időrendben: István, Zoltán, Béla, Paula, ( 5. = ) Miklós, sz.: 1868, Erzsébet, Szabolcs, Jenő ( kétévesen hunyt el ) és Jenő ]. Horthy Miklós fivérei közül István lovassági tábornokként szolgált az I. VH során, és számos magas kitüntetést kapott, köztük - Miklóshoz hasonlóan - ő is a maga korában a világ legrangosabb katonai kitüntetésének számító Katonai Mária Terézia-rend ( KMTR ) birtokosa volt. [ A rend nagymestere a Habsburg-birodalom mindenkori uralkodója volt. Ha a kérelmező nem volt nemesi származású, kérhette nemessé emelését, valamint bárói rangot kaphatott. Nemessé emelés esetén a rendtagok nemesi előnévként a fegyvertény helyét kapták, ( pl. IV. Károly király honvédelmi minisztere: uzsoki báró Szurmay Sándor esetében is ). A KMTR-kitüntetést olyan katonatisztek nyerhették el vallásra és származásra való tekintet nélkül, akik nemcsak bátran helytálltak, hanem olyan önálló kezdeményezésű katonai teljesítményt mutattak fel, amely az egész ütközet kimenetele szempontjából kedvező eredményt hozott. A kitüntetés kizárólag háborús időszakban volt kiadható, fennállásának 174 éve alatt összesen esetben ítélték oda, ezek 1/3-a magyarországi honosságú, tehát általában magyar személyekhez kapcsolódott ]. Horthy Miklós elemi iskolai tanulmányait magánúton végezte: Kenderesen, majd a Debreceni Református Kollégiumban; gimnáziumi tanulmányait ( 1878~1882 ) pedig Sopronban a Lähne-tanintézetben, ahol a tanítás nyelve a német volt; [ kivéve a magyar irodalom, magyar nyelvtan, magyar történelem, Magyarország földrajza tárgyakét: ezeket értelemszerűen magyarul tanították/tanulták ]. Bátyja, Béla a fiumei Haditengerészeti Akadémián - hadapróddá avatása előtt két hónappal - hadgyakorlat közben halálos balesetet szenvedett őszén Miklós saját elhatározásból lépett bátyja helyére a német képzési nyelvű fiumei Haditengerészeti Akadémián. Az akkori 612 jelentkezőből csak 42-t vettek fel az Akadémiára, köztük Horthyt is. Az Akadémia szigorúságát az jellemzi a legjobban, hogy a hallgatók harmada kibukott vagy kimaradt. Akadémiai képzése során a matrózoktól megtanult olaszul és horvátul is. Emellett németül, angolul és franciául is beszélt őszén avatták az osztrák~magyar hadiflotta tengerész-hadapródjává. Tiszti pályafutása-1. Szolgálatát a háromárbocos, segédgőzgéppel felszerelt vitorlás Radetzky fregatton kezdte meg ben már sorhajózászlósként szolgált a Konstantinápolyban horgonyzó Taurus állomáshajó fedélzetén. Kiváló sportember lévén nagy tekintélyt vívott ki a helyi úri körökben. Kiválóan vitorlázott és eredményes középtávfutó volt. Vívásban hadseregbajnoki címet nyert. Emellett kerékpárversenyzőként és teniszben is kiemelkedően teljesített, ( párosban legyőzte az angol hadseregbajnok párost ), valamint elsőosztályú lovas volt. Sporteredményei, jó tánctudása, megnyerő modora és az általa beszélt nyelvek a társasági körökben szívesen látott emberré tették. 1892~ 94-ben beosztott tisztként vett részt a Saida kelet-ázsiai és óceániai útján, amelynek során érintette Indiát, Ausztráliát és Melanéziát. A református Horthy Miklós nyarán Aradon kötött házasságot a római katholikus jószáshelyi Purgly Magdolnával. Négy gyermekük született: 1. = Magdolna, ( fiatalon meghalt ); 2. = Paulette, ( akinek férje 1930-tól - az 1919-ben, majd 1931~ 32-ben miniszterelnök nagykárolyi gróf Károlyi Gyula unokaöccse - ifjabb gróf Károlyi Gyula lett ); 3. = István* ( gépészmérnök, 1929-ben a pilótaképző elvégzésekor: repülő hadnagy, a MÁVAG főmérnöke, 1939-től a MÁVAG elnök-vezérigazgatója, től a miskolci református egyházközség főgondnoka, továbbá a MÁV elnöke; rövid ideig ( február 19.-től augusztus 20.-ig ) kormányzóhelyettes; az ukrajnai szovjet fronton halt meg hadirepülőgép-szerencsétlenségben; felesége/özvegye a Nyitra vármegyei birtokú Edelsheim-Gyulai Ilona volt ); 4. = ( ifjabb ) Miklós [ a keszthelyi Gazdasági Akadémia elvégzése után számos gazdasági ( ezen belül pl. pénzügyi ) és sportéleti tisztséget látott el, ill. a Horthy-család birtokai kezelésében vállalt szerepet. Politikailag mérsékelt konzervatív-liberális nézeteket vallott, elítélte a szélsőséges politikát, valamint a német terjeszkedést. ( 3 évnyi házasság és 2 gyermekáldás után 1930-ban vált

5 el Károlyi Mária Consuelo grófnőtől, és majd csak 1956-ban nősült meg újra ] január 1.-én átvette a ( háborúból ) kiugrási iroda vezetését. Főfeladata a német-ellenes szövetséges erőkkel való kapcsolattartás, majd a német megszállás után a zsidók kormányzói mentesítése volt. Az apja, a kormányzó vezette kiugrási kísérletről értesülő németek Otto Skorzeny-féle kommandója tűzharcban fogta el, és előbb Mauthausen, majd Dachau, utóbb Innsbruck, végül a tiroli Niederdorf koncentrációs táborába vitték. A II. VH után nyugaton telepedett le, 1993-ban halt meg ]. *A református Horthy-családban 2 évszázados hagyomány volt, hogy minden elsőszülött fiút Istvánnak keresztelnek --- Szent István király tiszteletére! Horthy Miklós tiszti pályafutása ~ 09-ben sorhajóhadnagyként a Taurus parancsnoka lett. 1909~1914 között Habsburg [ pontosabban: Habsburg-Lotharingiai ] I. Ferenc József császár és király szárnysegéde volt emlékirataiban hangsúlyozott tisztelettel emlékezett meg az uralkodóról januárban érte el a sorhajókapitányi rendfokozatot, ( amely a szárazföldi hadseregben az ezredesinek felelt meg ). Az I. VH kitörése után a horvátországi Pólában [ horvátul: Pula ] horgonyzó tonnás Habsburg csatahajó parancsnoka, majd a flotta egyik legkorszerűbb egysége, a frissen épült Novara gyorscirkáló kapitánya lett. Az Olasz Királyság árulása - a központi hatalmak szövetségéből kilépése - után az osztrák~magyar flotta olasz kikötők elleni támadásában a Novara vezette hajóraj parancsnokaként Porto Corsini bombázását irányította, majd több hasonló, kisebb akcióban vett részt nyarán a Novara egymaga elsüllyesztett két felfegyverzett brit halászhajót, illetve kettőt megfutamított, kimentve a 9 túlélőt májusában vezetésével a Novara és még 2 cirkáló, valamint a Balaton és a Csepel torpedórombolók áttörték az otrantói záróövet, és 12 gőzöst süllyesztettek el. A visszaúton megütközött egy Antant-hajórajjal ( 2 brit és 1 olasz cirkáló + 5 olasz romboló ). A harcban a Novara-csoport parancsnoka: maga Horthy is fej- és lábsérülést szenvedett, de sebei ellátása után hordágyon a parancsnoki hídra vitette magát, onnan tovább irányítva a csatát --- eszméletvesztéséig. a sebesült Horthy a Novara fedélzetén a III. otrantói csata alatt. Felépülése után, február 1.-től a Prinz Eugen csatahajó parancsnoka lett. A hiedelmekkel/rágalmakkal ellentétben a cattarói matrózlázadás elfojtásában nem vett részt február 27.-én ellentengernaggyá, és - több, rangban felette álló sorhajókapitányt és tengernagyot megelőzve - a császári és királyi flotta parancsnokává nevezték ki júniusában a teljes flotta élén ismét kifutott, hogy az otrantói védőzárat megtámadja, de a másik hajóegységet vezető Szent István csatahajó megtorpedózásának hírére visszafordult.

6 1918. október 31.-én - Habsburg[-Lotharingiai ] IV. Károly király utasítására - átadta az osztrák~magyar flotta hajóit a Szlovén~Horvát~Szerb Nemzeti Tanácsnak*; másnap háborús össz-érdemei okán altengernaggyá léptették elő. Horthyról, mint tengerésztisztről mind a szövetséges, mind az ellenséges erők tisztjei egyaránt nagyon jó véleménnyel voltak, több megemlékezésben kiemelték lovagiasságát. * A Szlovén~Horvát~Szerb Állam nevű új szervezet október 29.-én jött létre az Osztrák~Magyar Monarchia dél-délnyugati területeiből; alkotó tartományai: Carniola/Krain/Krajna/Kranjsko/[ Szlovénia középső, legnagyobb része ], Isztria, Dalmácia, Bosznia~Hercegovina, Horvátország [ ekkor még benne a Szerémség ], Bácska/Vajdaság. Az állam kormányzati szerve a Zágrábban már október 6.-án megalakult Szlovén~Horvát~Szerb Nemzeti Tanács volt november 24.-én azonban a Szerémség, november 25.-én pedig a Vajdaság kiszakadt a kevesebb, mint 1 hónapja létrejött államból, és csatlakozott a Szerb Királysághoz. A Szlovén~Horvát~Szerb Állam Nemzeti Tanácsa a Szerémség és Vajdaság Szerbiához való csatlakozása után kimondta az egész állam csatlakozását ahhoz a Szerb Királysághoz, amely ekkor már a korábbi [ I. VH előtti és alatti ] Szerbia, ím már a Szerémség és a Vajdaság, továbbá Montenegró/Crna Gora területeiből állt. Az ekkortól Szerb~Horvát~Szlovén [ SZHSZ ] Királyság nevű állam hivatalosan december 1.-én jött létre, majd október 3.-tól a Jugoszláv Királyság nevet vette fel. A korábban az Osztrák~Magyar Monarchiához tartozó területek gazdasági és kulturális fejlettsége olyannyira különbözött Szerbiáétól és Crna Goráétól, hogy a különbség még hetven (!) év elteltével is statisztikailag mérhető volt. E különbségek abból adódtak, hogy Szlovénia, Horvátország, illetve a Vajdaság ( Bácska, Nyugat-Bánság ) több mint egy évezreden át Európa nyugati részéhez tartozott, és a latin ( római katholikus ) felekezet/vallás volt a jellemző. A Száva alsó és középső szakaszától délre eső területeken ( Szerbia, Montenegró/Crna Gora, Bosznia~Hercegovina, Macedónia ) viszont a négy~ötszáz éves török uralom nagy gazdasági-kulturális elmaradottságot okozott, a keresztények között pedig a konstantinápolyi/bizánci gyökerű [ hibás korábbi magyar megnevezéssel: görögkeleti ] orthodox felekezet/vallás volt a jellemző. Az új államban azonnal jelentkeztek az államalkotónak minősített délszláv népek között a gazdasági, kulturális, vallási ellentétek. Kis családtörténetem: a kevesebb, mint 1 év múlva megszülető édesanyám későbbi középiskolai atlaszában - máig őrzöm - a Dalmáciára hagyományosan felírt»magyar~horvát tengerpart«tájnév Árpád-házi Könyves Kálmán első közös királyunktól számítva eltelt 8 évszázad után őszén vált múlt idővé, amiként Kossuth ( némileg módosított ) szállóigéje: Tengerre, magyar! --- úgyszintén. Az 1980-as években Garamszentbenedeken borozgattam egy öreg, színtiszta hegyi-tót/szlovák származású római katholikus pappal. Egy Árva megyei magyar lányhoz 2 évig udvarolni járás révén kicsit ugyan értek tótul/szlovákul, de főként tolmácson át beszélgettünk. Persze, hogy szóba került Trianon, és az atya is a történelmi egység elvén volt, amikor öntudatos szlovákként azt mondta: akkor még volt tengerünk! Mert hogy az Adria-part dalmáciai szakasza a Szent Korona de jure és de facto felségterülete volt 8 évszázadon át, így a Szent Korona alá tartozó/tartozott valamennyi hegyi tót/szlovák is jogos hungárus/ uhorský öntudattal a sajátjaként gondolhatott rá. Mert a Szent Korona felségterületének = Hungáriának minden országlakosa: hungárus, ( ha le tudta/tudja ezt fordítani a saját nemzeti/nemzetiségi anyanyelvére, mint a tótok/szlovákok, ha nem ). * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * IV. Károly császár~király ún. Sixtus-leveleinek márciusi~áprilisi nyilvánosságra kerülését, majd a Központi hatalmak katonai tömbjén belüli, május 12.-i német~~osztrák~magyar szoros katonai szövetségkötést és a Monarchiával köthető/kötendő különbéke ekkortól lehetetlenné válása okán az Antant Monarchiával kapcsolatos paradigma-váltását, ill. kemény válaszlépéseit megelőzően az Osztrák~Magyar Monarchia népei, nemzetei/nemzetiségei, azok mozgalmai, ill. az állam területén élő politikusaik nem Ausztria~Magyarország feldarabolásában, hanem a keretei között megvalósítandó autonómiákban, és az ezeknek megfelelő államszerkezeti átalakításokban gondolkodtak; ( ld. pl eleje, Bécs, a Lajtán túli Nagy-Ausztria birodalmi gyűlése: a cseh, az osztrák-galíciai és a szlovén nemzeti képviselők ünnepélyes nyilatkozatot tettek autonómiájuk követelményei tárgyában ). A Monarchia kis nemzeti államokra bármi áron feldarabolását csakis egyes emigráns politikusok és/vagy azok szervezetei [ főként - a nyugati nagyhatalmak ügynökeiként ( is )! - egyes cseh emigránsok ] fogalmazták meg, majd követelték --- eleinte kül- és belföldön is visszhangtalanul tavasza végétől az Antant már minden, számára lehetséges eszközzel Ausztria~Magyarország bomlasztásán, feldarabolásán munkálkodott.

7 1914-ben, az I. VH kitörésekor tehát még nem szerepelt az Antant* hadicéljai között a Monarchia felosztása. *Az antant ( franciául: entente ) kifejezés az Anglia és Franciaország között 1904-ben Londonban aláírt szerződés, az Entente Cordiale ( Szívélyes Egyetértés, vagy Szívélyes Megegyezés ) kifejezésből származik, általában az I. VH-beli egyik szövetségesi rendszer - alapító Antant hatalmak ( = Nagy-Britannia és Franciaország ) és a köréjük csoportosult, a hadicélokban velük megegyező, egyetértő országok.- együttes megnevezésére használjuk; { eredetileg nem a VH-ra való felkészülést, hanem a két alapító ország gyarmati terjeszkedésének háborítatlanságát, egymás gyarmati ügyeibe való kölcsönös be nem avatkozását szavatolta }; jogilag lazább kapcsolatrendszer, mint a tulajdonképpeni/szerződéses szövetség, ám tágabb értelemben vett szövetség -ként mégis gyakran használják rá a szövetség kategóriát is, noha tagjai mindenkor kétoldalú szerződések keretében léptek kapcsolatba egymással. Hadi tömbök, szövetségek, ill. szövetségesek az I. VH-ban: égett sárga = semleges államok, rózsaszín = Központi hatalmak, zöldes fakó = az Antant és szövetségesei; [ a nagyobb területű egyes birodalmakon belül a történelmi országokat/országrészeket valamivel kisebb betűkkel ábrázolja a térkép, pl. Skócia, Ukrajna, Szicília, vagy a francia gyarmatbirodalom észak-afrikai részei ] Központi hatalmak: Német Birodalom, Osztrák~Magyar Monarchia, Bulgária, Oszmán Birodalom; [ ezt a török felségjelet óta használják, óta hivatalos ]. Antant: Brit Birodalom, Franciaország, Orosz Birodalom, Olaszország, [ Ó-]Románia, Japán Császárság, USA, Szerbia, [ továbbá Montenegró + Albánia + Görögország + Belgium ].

8 Olaszország amely korábban sem erőltette a német~~osztrák~magyar~~olasz hármas szövetség fenntartását május 23.-án az Antant oldalán lépett be a háborúba, mivel az angolok és a franciák győzelem esetére számos olyan területet ajánlottak fel, amelyet az olaszok már régóta meg akartak szerezni ( Dél-Tirol, Trieszt, az Isztriai-félsziget, Dalmácia, Albánia egy része ). Ugyanígy történt a regáti [ = Havasalföld + NY-Moldova ] Ó-Romániával is, amely Erdély megszerzésére kapott ígéretet az Antanttól, így brit~francia~orosz~olasz oldalon lépett be a háborúba augusztus 27.-én. A természettudományok iránt érdeklődő, katonai, jog- és államtudományi, továbbá közgazdaságtani végzettségű november 21. óta - császár és király Habsburg [ pontosabban: Habsburg-Lotharingiai ] IV. Károly is kereste a kapcsolatot az Antanttal*. * IV. Károly már december elejétől hajlott a békekötésre. Sógorai, a Bourbon-Pármai-család tagjai: Sixtus és Xavier hercegek belga Antant-kötelékben harcoltak (!), ők igyekeztek kapcsolatot teremteni IV. Károly és a francia vezetők között. A Német Császárság, tehát német szövetségesei tudta nélkül legelején titkos futár révén IV. Károly egy megbízó/felhatalmazó levelet juttatott el a Svájcba hívott Sixtusnak, amelyben felkéri a herceget: hozza Raymond Poincaré francia köztársasági elnök tudomására bizalmas és nem hivatalos közlését, miszerint ő, IV. Károly a háború befejezését javasolja, a békében az 1914-es állapotok helyreállításával. IV. Károly főként az iránt érdeklődött, hogy az Antant-hatalmak milyen feltételek mellett kötnének fegyverszünetet és békét a Monarchiával? Az március 5.-én Párizsban átadott/átvett információra a francia válasz lesújtó és megalázó volt; magyar viszonylatban körülbelül a trianoni diktátum föltételeit foglalta magában március 24.: IV. Károly levelet ad át Sixtusnak ( 1. Sixtus-levél ) békejavaslataival, Poincaré számára. A franciáknak tett gesztus és ajánlat: IV. Károly támogatja az Elzász~Lotharingiára vonatkozó francia követeléseket, továbbá Belgium és Szerbia teljes önállóságának helyreállítását. Április 19.: az olasz, az angol és a francia kormányfő St. Jean de Maurienne-ben megtárgyalja és elutasítja IV. Károly békejavaslatát május 9.: IV. Károly elküldi a 2. Sixtus-levelet, amelyben engedményre hajlik Tirol [ Dél-Tirol ] kérdésében, s fegyverszüneti tárgyalást javasol. Az Antant hűvösen fogadja, választ sem ad június 7.: IV. Károly levele II. Vilmos német császárhoz: a várható forradalmak megelőzésére gyorsan békét kell kötni a status quo alapján szeptember 12.: IV. Károly levele a Monarchia külügyminiszteréhez, Czernin grófhoz: a béke érdekében és kompenzációként a Monarchia legyen hajlandó Osztrák-Galíciát átengedni a németeknek, ha a németek is hajlandókká válnak Elzászból területeket átadni a franciák javára. Még január 5.-én, ill. 9.-én is a brit miniszterelnök és az amerikai elnök nyilvánosan foglalt állást Ausztria~Magyarország népeinek autonómiája, de egyúttal a Monarchia, mint közös államkeret területi integritásának [ = csorbítatlanságának, épségének, sértetlenségének ] megőrzése (!) mellett. Ezért kívánatosnak tartotta a Monarchiával kötendő különbékét, különös tekintettel arra, hogy mivel Oroszországban győzött a lenini bolsevizmus, a regáti Ó-Románia katonai összeomlása után a térségben egyetlenegy középhatalom: a Monarchia látszott alkalmasnak a politikai egyensúly és stabilitás fenntartására; a 2 angolszász vezető és tanácsosaik ekkori szakvéleménye szerint akár úgy, hogy a föderálisan átszervezett Monarchia részévé válik (!) Osztrák-Galícia határai mentén egész Ukrajna, a Kárpát-medence déli peremei mentén pedig a balkáni egész délszláv térség. [ Rubicon ( történelmi folyóirat ) 2005/6. XV. évf sz. p. 5. ] február 1.: IV. Károly H. Lammasch professzort titokban Svájcba küldi az USA-val béketárgyalásokat kezdeni február 17.: IV. Károly levele Wilson amerikai elnökhöz, amelyben a hódításmentes békét és a népek kívánságainak teljesítését alapelvként elfogadja. Az előkészítő/tájékozódó tapogatózásokat és titkos tárgyalásokat végül Georges Clemenceau francia miniszterelnök zárta le, folytatásukat lehetetlenné téve: a szigorúan bizalmas Sixtus-levelek márciusi megszellőztetésével, majd április 23.-i nyilvánosságra hozásával. A levelek ismertté válása után IV. Károly a szövetségesi hűség megsértése [ a német katonai közvéleményben: árulás ] okán Canossát járt a német császári főhadiszálláson ( május 12. ), és a feszültség feloldására a két császár hosszú lejáratú, szoros politikai, gazdasági és katonai szövetséget kötött áprilisától októberéig ismét rajeci gróf Burián István viselte a Monarchia közös külügyminiszteri tisztségét, ( 1916-ban a Ferenc József-i háború-párti, német-elkötelezettségű régi gárda lecserélésekor még maga IV. Károly menesztette ). Burián most is a német szövetség feltétlen híve volt. Az ún. Sixtus-levelek afférja okán IV. Károly - hadsereg főparancsnokként a hadszínterek rendszeres látogatását kivéve - igyekezett távol tartani magát a külpolitikából. A Monarchia hadseregét teljesen alárendelték a német hadvezetésnek. Ezzel - a területi integritás megőrzése végett ( is ) - a Monarchia által köthető/kötendő különbéke jogi lehetősége 4 hónap alatt szertefoszlott.

9 1918. június 3.: Az Antant versailles-i haditanácsa háborús célnak mondja ki az önálló Lengyelország, az önálló cseh(szlovák) és délszláv állam megteremtését. pl június 29.-én Franciaország hadviselő félként ismeri el a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot. Augusztus 16.-án a Jugoszláv Nemzeti Tanács is megalakul szeptember 14.: A Monarchia békejegyzéket juttatott el az Antant-hatalmakhoz, amely a tárgyalások megkezdését ajánlotta. Ám e jegyzéket az Antant elutasította. A Monarchia közös hadseregének vereségei miatt Burián István közös külügyminiszter megpróbált kompromisszumos békekötést elérni október 4.-én békeajánlattal fordult Thomas Woodrow Wilson amerikai elnökhöz, de az USA kormánya október 18.-án elutasította a javaslatot. Miután ismételt békepróbálkozásai eredménytelenek maradtak, Burián lemondott a külügyminiszterségről október 17.-én gróf Tisza István miniszterelnök bejelentette a budapesti Parlamentben: A háborút elveszítettük ugyan, de ebben az irtózatos küzdelemben a magyar nép mindent megtett azért, hogy megnyerje ellenfelei nagyrabecsülését és tiszteletét. Tanú rá az egész világ, hogy hogyan kezeltük a sebesült ellenséget és az idegeneket, akik nálunk maradtak. Van-e nemzet, mely hősiesebben és lovagiasabban küzdött volna? Van-e még egy nép, mely létéért folytatott küzdelmében kevesebb gyűlöletet táplált volna szívében. A cseh Beneš a francia titkosszolgálaté, a cseh Masaryk pedig - Thomas Marsden néven - az angol titkosszolgálat fizetett ügynöke volt: Felső- Magyarország cseh megszállásához tehát megvolt a francia és angol politikai hátterük. Angol és francia szövetségesei sugallatára pedig Wilson amerikai elnök az önjelölt, soha meg nem választott nyugati emigráns képviselőkből összetákolt Cseh, majd Cseh~Szlovák Nemzeti Tanácsot hadviselő kormányként (!) ismerte el már október 18.-án; ettől vérszemet kapva másnap a Cseh~Szlovák Nemzeti Tanács kinyilatkoztatta a cseh~szlovák nép egységét és függetlenségét. Október 29.-én a horvát szábor Árpád-házi Szt. László~Könyves Kálmán óta az államközösségen belül fennálló perszonáluniós [ = a közös király személye általi ], 1868-tól társország szintű státusát felmondta, és Horvátországot önálló független állammá nyilvánította. [ 1868-tól»a Szent Korona tagországai«államközösségen belül Horvát-Szlavónország önálló, külön territóriummal bíró politikai nemzet -nek minősült, amely "belügyeire nézve saját törvényhozással és kormányzattal bír". A horvát képviselők választás révén kerültek a száborba = a zágrábi parlamentbe, a felmondási döntésben tehát a népakarat közvetett jelenléte megvan, ám eredeti megválasztásukkor nem szerepelt - nem is szerepelhetett! - képviselői programjukban az 1868-as horvát~magyar kiegyezéskor deklarált társországi joghelyzet felmondása. A függetlenedést tehát népszavazásnak kellett volna szentesítenie, de erre nem került sor, mert még ugyanebben az évben csatlakoztak a Szerb~Horvát~Szlovén ( későbbi nevén: Jugoszláv ) Királyság nevű új balkáni államhoz ]. A társországi joghelyzetéből fakadó legszélesebb körű autonómiával rendelkező Horvátországot nem számítva: a tulajdonképpeni Magyarország területén a magyarság aránya 54 %-os volt, létszámát tekintve pedig»a Szent Korona tagországai«államközösség egészén belül is a legnagyobb lélekszámú nemzet. Ezt a nemzeti~nemzetiségi összetételt tükrözte vissza az osztrák~magyar közös hadsereg magyarországi része közkatonáinak személyi állománya is. Október 24.-én Olaszország és az Antant ( adott helyszíneken ) katonai túlereje a Monarchia közös hadserege elleni általános támadás ún. főtámadását indította meg a Piave- és a Brenta-folyók közötti térség alacsonyabb fekvésű és hegyi~magashegységi részein, ezzel kezdődött el a számunkra tragikus vereséggel záruló Vittorio Veneto-i csata, vagy más néven a III. piavei csata: az Antant és az olasz csapatok döntő győzelme az Osztrák~Magyar Monarchia seregei fölött. Október 30.-án az osztrák~magyar főparancsnokság elrendelte az általános visszavonulást; 31.-én pedig fegyverszünetet kért, de a győztesek a javasolt feltételeket nem fogadták el, hanem november 2.-án ultimátum-jelleggel sokkal szigorúbb feltételekről szóló iratot adtak át, de a választ meg sem várva tömegesen ejtettek hadifoglyokat. E fegyverszünetet hivatalosan 3.-án írták alá Ausztria~Magyarország, tehát a Monarchia felhatalmazottai, és 4.-én lépett hatályba.

10 A Vittorio Veneto-i csata közben a Monarchia de facto már nem is létezett, mert a csehek és a délszlávok nemzeti tanácsokat állítottak fel, a lengyelek önálló Lengyelországban gondolkoztak, Ausztriában és Magyarországon is IV. Károly császár és király lemondását követelték, majd forradalmak is kitörtek. A Monarchia hadvezetésében teljes volt a zűrzavar, a katonák egy kisebb része dezertált is, és hazafelé indult. Noha a Monarchia közös hadserege de jure még létezett, - a nemzetiségi elszakadási törekvések csillapítása reményében - a legszélesebb körű autonómiákra vonatkozó ígéretek megvalósítása mintegy első intézkedéseként november 1.-én IV. Károly engedélyezte, hogy nemzeti/nemzetiségi hadseregek is alakíthatók Ekkor a közös hadsereg részekre szakadt, a hadseregek közül elsősorban a zömükben nemzetiségiekből állók pedig megindultak hátrafelé, és a főparancsnokság által megállásra és felfejlődésre kijelölt évi állásokat átlépve tömegesen igyekeztek saját nemzetiségi/nemzeti szállásterületeikre. A magyar csapatok messze túlnyomó többsége azonban a magyar határig teljes rendben érkezett meg!* Az események hatására a Monarchia hadügyi és polgári államgépezete október-november fordulóján néhány nap alatt összeomlott. * a határon azonban ( főként anarchista és/vagy bolsevik/kommunista, nem ritkán azonban szélsőbal hajlamú szocialista, ill. szociáldemokrata ) agitátorok fogadták őket, és megkezdték bomlasztó/lázító propagandájukat az elcsigázott, a hadtáp gondjai és az út közben többnyire ellenséges nemzetiségi lakosság erőszakoskodásai miatt gyakran éhező sorkatonák között; Kis családtörténetem: anyai nagyapám az olasz fronton az ( május vége )~1918. ( október legvége ) közötti isonzói és piavei csatákban közkatonaként harcolva a lövésektől és a repeszektől számos sérülést szenvedett - élete végéig viselte a testén ezek nyomait - ; az összeomlás után az egyik szerelvénnyel tért haza, és már a katonavonaton hallotta [ értelemszerűen napokkal október 31. = Károlyi Mihály kinevezése után ], hogy Károly helyett Károlyi az, aki ezentúl rendelkezni fog Az ezer éves államhatárú Magyarország területi egysége szempontjából a vég kezdetének főbb belső összetevői: a Vittorio Veneto-i vereség és a fegyverszünet-kényszer hírét véve az Osztrák~Magyar Monarchia államgépezetének megbénulása, összeomlása, teljes káoszba süllyedése; + az önmagát polgárinak és demokratikusnak tartó október 28~31. közötti - főként budapesti - felkelés: az ún. őszirózsás forradalom ; + október 30.-án Turócszentmártonban néhány tót/szlovák politikus nyilatkozata a tót-/szlovák-lakta területek Magyarországtól elszakadásáról és a csehek új államához csatlakozási döntéséről; + [[ október 29.: több napi gödöllői tárgyalás után az uralkodó elhárítja Károlyi Mihály miniszterelnökké kinevezését. ( Hadik János lett a magyar kormányfő )]]; + október 31.-én a királyt teljhatalommal helyettesítő főmegbízott/kormányzó ( = homo regius ) Habsburg József Ágost főherceg Károlyi Mihályt [ = a kortárs közvéleményben elterjedt nevén: a bolond grófot vagy a vörös grófot ], az október 25. óta létező Magyar Nemzeti Tanács elnökét nevezte ki miniszterelnöknek. Károlyi Mihály 1 nap múlva (!) felmentést kért és kapott - az december 30.-án Budapesten a magyar himnuszt éneklők gyűrűjében megkoronázott, koronázásakor a fején a Szent Koronát viselő - uralkodónak tett hűségesküje alól; ekkor november 1.-én - egy úgynevezett népkormányt alakított a Magyar Nemzeti Tanács három pártjának ( köztük a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak ) képviselőiből. Mivel ez a kormány már nem a koronás királynak és/vagy nem a Szent Korona jelenlétében tett esküt, de facto e napon kezdődik a Monarchiából kivált önálló köztársaság története. A Magyar Nemzeti Tanács közjogilag/de jure november 16.án kiáltotta ki a köztársaságot, ( népköztársaságot, ami az akkori szóhasználat szerint parlamentáris demokráciát jelentett --- volna ) Az 1867-es kiegyezéstől az I. VH-ig a Monarchia, ezen belül pedig a Magyar Szent Korona tagországai, köztük természetes Magyarország volt az egész világon (!) a legdinamikusabban fejlődő gazdaságú állam. A gazdaságban játszott egyre jelentősebb szerepe okán méltán öntudatra ébredő ipari munkásság közösségi~közéleti szerveződései közül a politika területén Európában és Amerikában kereszténydemokrata~keresztényszocialista, a hívő, ám kevésbé vallásos rétegeik köreiben pedig a szociáldemokrata~szocialista mozgalmak és a belőlük kinövő pártok alkották a fő áramlatot, amelyhez jelentős arányban csatlakoztak a szintén munkavállaló státusú városi közalkalmazottak/kistisztviselők, de a városi kispolgárság ( kisiparosok,

11 kiskereskedők, stb. ) tagjai is. Eme egészséges fő áramlat mindkét oldali pereme mentén azonban rákos burjánzásként megjelentek a totalitáriusságra/diktatúrára törekvő, egyúttal ateista szélsőségek is: balról a kommunizmus eszmerendszere és szervezkedése ( az I. VH alatt ennek legszélsőségesebb válfaja: a bolsevizmus is ), jobbról a fasizmus eszmerendszere és szervezkedése ( főként az I. VH után ennek legszélsőségesebb válfaja: a nácizmus is ). [ Az itt-ott felbukkanó anarchistáknak soha nem volt tömegbázisuk ] november 3.: Páduában az Antant-tanácskozás nem rendelkezik pl. Magyarország államhatárairól, de felhatalmazza az Antantot az Osztrák~Magyar Monarchia bármely területének megszállására november 13.: IV. Károly lemond uralkodói jogainak gyakorlásáról --- tehát nem uralkodói rangjáról, azaz nem a trónról mond le, csak mintegy felfüggeszti a joggyakorlást. [ Magyarországra későbbi visszatéréseinek és a - Mindszenthy József hercegprímás december 26.-i bolsevik letartóztatásáig folyamatos - magyarországi legitimista irányzatnak ez a jogalapja ] november 13.-án Belgrádban a megszűnt Monarchia romjain megalakult, önállóságát deklaráló Magyarország részéről a fegyverszüneti megállapodást a Károlyi Mihály-kormány nevében Linder Béla - akkor már tárca nélküli miniszter - írta alá. A belgrádi egyezmény a saját Antantkapcsolatait, Antant-barátságát reklámozó Károlyi és kormánya, de a magyar közvélemény számára is kijózanítóan súlyos csapás volt. Az egyezmény a megszállási/demarkációs vonalat pl. dél felől a Drávánál és a Marosnál jelölte ki. A szerbek, a románok és a csehek azonban e vonalakon is túllépve egyre nagyobb országrészeket szálltak meg, hogy az Antanttól korábban kialkudott területeket mielőbb birtokba vegyék, és a végső rendezéshez a békekonferencia számára kész helyzetet teremtsenek. Belgrád után a román csapatok elfoglalták a Székelyföldet, és miután az erdélyi románok önjelölt ( tehát nem megválasztott ) képviselői december 1.-én Gyulafehérváron kimondták egyesülésüket a regáti Ó-Romániával, tovább nyomultak előre. Az Antant beleegyezésével 9 várost szálltak meg, Karácsonyán Kolozsvárt is birtokba vették. Előnyomulásukat egészen január közepéig folytatták, ekkor azonban a Székely Hadosztály egységei - Kratochwill Károly ezredes vezetésével - véres harcok árán a Királyhágó előtt, Csucsa térségében megállították a román megszálló csapatokat. A Károlyi Mihály-kormány, hogy Magyarország területi épségét valahogyan fenntarthassa, mindenekelőtt az Antant jóindulatát akarta megnyerni : gyors ütemben leszerelte (!) a hadsereget, kész volt a nemzetiségi igények messzemenő kielégítésére. ( Jászi Oszkár adott helyzetben megtévesztő/megbénító, ezért veszélyes illúziója a "keleti Svájc" munkanevű föderációról: legyen Magyarország is egy kantonokra épülő államalakulat, hasonlóan Svájchoz ). Az Antant azonban nem méltányolta az igyekezetet. Fönntartották Magyarországgal szemben a gazdasági blokádot, és ez - főleg a szénhiány - fokozta a termelés zavarait, növelte a munkanélküliséget és a létbizonytalanságot. A szerbek, a szlovákok, és a románok önjelölt, soha meg nem választott, de a párizsi békekonferencián mégis elismert képviselői elzárkóztak a megegyezéstől, saját remélt politikai karrierjük érdekében a szomszédos nyelvtestvér/nyelvrokon országokhoz kívántak csatlakozni, az ezer éves Magyarországtól minél nagyobb elcsatolt területtel. A Monarchia közös hadseregének magyar része önálló haderőként teljességgel elégséges lett volna a történelmi Magyarország határainak megvédésére --- a kortárs szakember, az február 19.-től az összeomlásig, tehát október 31.-ig magyar királyi honvédelmi miniszter: vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor tábornok szerint; [ akit februárjában a pacifista* Károlyi Mihály miniszterelnök utasítására letartóztattak és internáltak ]. *[ Pacifizmus: ( szó szerint ) békepártiság; március elejéig Károlyi Mihálynál és elvbarátainál: minden(!)áron - akár az ország, a haza elvesztése

12 árán is! - beteges fegyver-( háború-)ellenesség, így minden kemény határozottságú cselekedet erőszak -nak minősítése és elutasítása. : Károlyiék azt hangoztatták, hogy nem szabad fegyveresen megakadályozni pl. a csehek területfoglaló akcióit, hiszen a békekonferencia úgyis kiparancsolja őket a jogtalanul megszállt területekről. Vakon hittek abban, hogy igazságos tárgyalások lesznek, ahol majd Magyarország megvédheti igazát, mert a wilsoni etnikai és önrendelkezési elvek fognak érvényesülni. Ha azonban megtörténnék az, hogy a világ nem tudja ezeket a nagy eszméket befogadni, hogy még nem érett a pacifizmusra, akkor azt mondom, finish Hungariae és akkor kötelességem félreállni, fogalmazott elején a gróf --- az ország államfője! ]. A frontról hazatérő magyar katonai egységek egy része Habsburg József Ágost főherceg és más főtisztek parancsnoksága alatt készen állt volna a haza védelmére, ám az ország és a nemzet jogos fegyveres önvédelme alapkövetelményével szemben az őszirózsás hadügyminisztérium már november 8.-án a korábbi közös hadsereg magyar részének leszerelésére rendeletet adott ki, ( megbízható elemekből új magyar hadsereg jövőbeli felállításáról éppen csak szót ejtett a rendeletben ). [ A továbbiakban szóba kerülő Linder Béla apja zsidó származású volt; maga Linder Béla korábban Ferenc Ferdinánd trónörökös bizalmas hívei közé tartozott, a Károlyi Mihály-éra után pedig a Tanácsköztársaság hadügyminisztériumának bécsi katonai megbízottja; magyarországi utolsó közszerepléseként a szerbek megszállta Délkelet-Dunántúlon és a szomszédos nagy-alföldi Bács-vidéken augusztus 14.-én megalakult és 8 napot megért Baranya-bajai Szerb-Magyar Köztársaság egyik vezetőjeként tevékenykedett; a megszálló szerb hadsereg kitakarodásakor velük menve pedig a királyi, majd a titói Jugoszlávia megbecsült embere lett: érdemeit díszsírhely adományozásával ismerték el ]. Az alkoholista Linder Béla tüzérkari ezredes - aki a Károlyi Mihály-kormány október 31.-én kinevezett hadügyminisztereként a korábbi közös hadsereg [ magyar részének ] leszerelését, felszámolását siettette - a kinevezését követő 3. napon: november 2.-án ( Halottak napja!!! ), amikor a budapesti helyőrség tisztjei a parlament előtt esküt tettek az új ún. népkormány -ra, vörös nyakkendőt viselve és ittas állapotban ezt szónokolta: Ezer évek tradícióit, ezer évek szolgaságát, ezer évek zsarnokságát kellett romba dönteni. Ehhez ötéves háború kellett, ehhez ezer és ezer halál kellett, hogy egy új győzelmes élet támadjon fel belőle. Ez az új győzelmes élet a pacifizmus jegyében születik meg. ; továbbá: Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát nem akarok látni!. A hír gyorsan terjedt, a frontokról katonavonatokkal az országba visszaérkező harcedzett, ( a szélsőbal agitátorok által meg nem fertőzött ) többségi részében még kellően fegyelmezett sorkatonák és tisztek tömegei Károlyi Mihály és pacifista kormányzata felelőtlen nyilatkozatai hatására - leggyakrabban: leszerelés nélkül - a pályaudvarokról hazamentek. Lindert dilettantizmusa miatt sokan bírálták, ezért november 9.-én, azaz 10 nappal a hibás/bűnös kinevezése után a hadügyminiszterségről kénytelen volt lemondani. De ez a 10 nap és a rákövetkezők az ütőképes hadsereg szétzilálódása, és az ország védtelenül maradása szempontjából sorsdöntőek voltak! Linder utódai szintén nem tudtak létrehozni ütőképes új haderőt. Ebben a helyzetben az ország számottevő védelmi erő nélkül maradt. Károlyi Mihály, mint a politikai főhatalom [ miniszterelnökként, majd államfőként ] gyakorlója, mindezért egyszemélyi felelős! A maga idejében a Sopronkörnyéki, a ( Kerca-)szomori és a balassagyarmati fegyveres ellenállás világosan megmutatta, hogy a legkisebb honvédő erőtől is meghökken, majd a javunkra dönt az Antant. Károlyit tehát nem lehet liberális szerecsenmosdatással ártatlan bűnbak -ká minősíteni: gróf Károlyi Mihály - a történelmi kulcshelyzetben döntésképtelen, tétovázó szándékaival, a reális történelmi pillanattal egyáltalán nem adekvát pacifizmusával, a politikai főhatalomra teljes mértékű alkalmatlanságával - nem csak bűnös, hanem de facto hazaáruló volt, --- magyar oldalról Trianon aktuálpolitikai főfelelőse. Aki mellesleg megágyazott a magyarországi 1. bolsevik diktatúrának, amelynek léte még tovább rontotta az ország béketárgyalási pozícióit.

13 A belpolitikai helyzetet ugyanis tovább bonyolította, hogy november 24.-én - a bolsevik ideológiával megfertőződött volt orosz hadifoglyok vezetésével - megalakult a Kommunisták Magyarországi Pártja. Elnöke a zsidó származású Kun ( szül.: Kohn ) Béla lett. Károlyi Mihály január 11.- én ideiglenes köztársasági elnökké választtatta meg magát, e minőségében február végén elrendelte, hogy a kormány-ellenes lázadásra szító, lövöldözésbe, vérontásba torkoló tüntetést szervező, ezért bűnözőként letartóztatott kommunista vezetőket politikai foglyokként kezeljék. Károlyi ezen utasítására gyökeresen megváltozott a bánásmód velük szemben: látogatókat fogadhattak, megbeszéléseket tarthattak, a Gyűjtőfogház szinte kommunista pártközponttá alakult. Az ezer éves Magyarország történelmi államhatárai szempontjából a belpolitikai mélypont kezdete: bár Károlyi Mihály március 2.-i szatmárnémeti beszédeiben kifejtette, hogy revideálta korábbi - még ez év január 1.-én is hangoztatott - pacifista [ = bármely áron (! ) fegyver- és háborúellenes ] és Antant-barát felfogását ( amelyeknek káros, egyoldalú voltára például Apponyi Albert gróf is figyelmeztette ), és [ érdemi cselekedetek, intézkedések helyett! ] terveket sző az ország fegyveres védelmére, de ezekből semmit sem valósított meg március 20.: az Antant budapesti katonai misszióját vezető francia Fernand Vix alezredes 3 napos ultimátum-határidővel átadta az ún. Vix-jegyzéket [ ], amely az újonnan kijelölt román-magyar demarkációs vonal megállapításával további igen jelentős magyarlakta területeket és gazdasági erőforrásokat helyezett e vonalakon túlra, vagyis az utódállamok egyikének szánva. A kormány sem aláírni, sem elutasítani nem merte a Vix-jegyzéket, ezért azonnal lemondott. Károlyi ekkor - államfőnek megmaradva - nemzeti ellenállást készült hirdetni [ tehát még ekkor sem intézkedett haladéktalanul a jogos nemzeti önvédelem ügyében, még a népfelkelésre sem szólított fel, csak készült ], és a lemondott kormány helyére tiszta szociáldemokrata kabinetet tervezett kinevezni. Ám a szociáldemokraták többsége 21.-én délután megállapodott a Gyűjtőfogházban őrzött kommunistákkal a két párt egyesítéséről és a hatalom átvételéről. [ Másnap Károlyi aláírásával jelent meg a Tanácsköztársaság hatalomátvételéről szóló proklamáció, amelyet később maga Károlyi és miniszterelnöke, Berinkey is hamisítványnak minősített ]. Popély Gyula felvidéki magyar történész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia nagydoktora: Trianonért a felelősség három részre bontható. Egyrészt a szabadkőműves mozgalom a nagyhatalmakkal karöltve, másrészt a nemzetiségi mozgalmak, és végül mi magyarok is felelősek vagyunk a történtekért. John Lukács minden tekintetben kiegyensúlyozott és tényszerűen igaz értékelése [ idézi Romsics Ignác a Rubicon 2007/10. sz.-ban ]: A Károlyi Mihály[- féle ] rendszernek nem volt sem képessége, sem elegendő akaratereje a magyarlakta területek megvédésére vagy erőteljes visszaszerzésükre,. És ennek hatalom-éhes, a dilettáns elvbarátokat hatalmi kulcspozíciókba helyező, de facto mindvégig pacifista, a rendeletei révén lefegyverzett országot az ellenségnek kiszolgáltató, külpolitikailag impotens, ennek okán ország- és nemzetvesztő, tehát egyik fő-felelős Károlyi Mihálynak - mint Magyarországon az 1. bolsevik diktatúra megágyazójának - emelt szobrot 1975/ 76-ban a Kádár-korszak kommunista vezérkara közpénzekből, egy kiemelt fontosságú közterületen: az országház telkének északnyugati részén! És 2010-ben még mindig ott éktelenkedik ez a gyalázat! A központi hatalmat csalással és puccsal elorozó Tanácsköztársaság nevű - [ március 21.-től 133 napon át: augusztus 1.-ig tartott; e névvel párhuzamosan a Magyar Népköztársaság elnevezés továbbra is használatban volt, a parlamentáris demokrácia legcsekélyebb nyoma nélkül ] - bolsevik/kommunista önkényuralmi rendszer/diktatúra burzsoázia-( = polgárság-)kiirtó jelszavú, politikai indíttatású szervezett erőszakhulláma - a zsidó származású, Győrben 1908-ban érettségizett, orosz hadifogságát követően a szovjet Moszkvában Kun Béla elvtársává váló [ ennek során több hadifogoly magyar tisztet ( akik a bolsevik propaganda hatására sem voltak hajlandók belépni az orosz vörös gárdába ) már ott kivégeztető ] Szamuely Tibor 1919-es népbiztossal az élen -, tehát az ún. vörösterror rögtönítélő törvényszékei, továbbá a Vörös Őrség és más terror-brigádok, vörös

14 osztagok, köztük a leghírhedtebb Lenin-fiúk nevű terror-különítmény rendszeresen jártak rekvirálni a kiszemelt lakásokból, harcos egyházellenességük során kézigránáttal felfegyverzett különítményeik szétkergették a miséző gyülekezeteket, preventív célból túszokat szedtek a polgári lakosság köréből; vélt ellenségeiket elfogták és megkínozták. Számos vidéken ( a mai szaktudomány megfogalmazásában ) helyi jellegű paraszti ellenforradalomnak nevezett spontán antikommunista megmozdulások szerveződtek: a vörös rémuralom diktatúrája ellen. Ezek brutális elfojtása során, ill. általános megfélemlítési/elrettentési célból a vörösterror karhatalma tömegessé tette az utcai, út menti kivégzéseket. E vérengző vörös csürhe szadista sorozatgyilkosságainak forgatókönyve az volt, hogy a kivégzésre kiszemelteket - kivezényelt családtagjaik és szomszédjaik jelenlétében - pl. leköpködték, összeszurkálták, és/vagy megcsonkították, és/vagy puskatussal félholtra verték az akasztás előtt. A vörösterror dokumentumokkal igazolt halálos áldozatainak száma Tanács-Magyarországon 590 fő volt. Szamuely Tibor április 20.-án, Húsvét vasárnapján Győrött elhangzott program-beszédében a következőket mondta: A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. A magyarországi proletariátus eddigi győzelme nem került különösebb áldozatokba. Most azonban szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. A vértől nem kell félni. A vér acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket. Ki fogjuk irtani, ha kell, az egész burzsoáziát! [ Miközben a tanács-kormány az Antant-szövetséges, tehát ellenséges körkörösen szomszéd államok Magyarországot megszálló hadseregei közül csak a csehszlovákok egy részét tudta visszaszorítani június-júliusban valamelyest: Érsekújvár~Aranyosmarót~Zólyom~Kassa magasságáig, ill. a Hernád vízgyűjtőterületén Bártfáig, --- hazaszerető nem bolsevik tisztikar ( április 19.-től vezérkari főnökként az élén Stromfeld Aurél ezredes, aki as szellemiségű magyarországi német családból származott, a Monarchiában vezérkari tiszt volt, 1918-tól a szoc. dem. párt tagja ) vezetésével. ( Stromfeld ellenezte, hogy Kun Béláék az Antant követeléseinek eleget téve a visszafoglalt területeket - tetejében nemzetközi jogi garanciák nélkül! - kiürítsék és átadják a cseheknek, ezért július 21.-én lemondott a Vörös Hadsereg vezérkari főnöki tisztségéről. Stromfeld példáját a visszavonulással egyet nem értő sok tiszt követte, az események hatására a hadsereg széthullása is megkezdődött. A Tanácsköztársaság bukása után Stromfeldet őszén katonai bíróság előtt felségárulás vádjával 2 év 9 hónap börtönbüntetésre ítélték, ezredesi rangjától, nyugdíjától megfosztották től polgári foglalkozásokból élt, intenzív szoc. dem.-párti tevékenysége és kapcsolatrendszere 1925-től balos ( = kommunista ) irányultságúvá vált, noha egykori tiszttársai folyamatosan igyekeztek erről lebeszélni. Honvédelmi és az ezeréves ország területi egységét visszaállítani törekvő, terület-visszaszerző katonai érdemeit 1927-ben bekövetkezett halálát követő rehabilitációja kapcsán a Horthy-rendszer is elismerte )] májusában Párizsban a békekonferencia jóváhagyja az új államhatárokat Közép-Európában, így a Kárpát-medencében is; ( januárban még csak a megszállások tényadatait rögzítették ). A vörösterrorról mondottak okán nem lehet csodálkozni azon, hogy a Tanácsköztársaság augusztus 1.-i összeomlása után, mondhatni azonnal, spontán módon megindult a retorzió: a fehérterror. Az emberek igazságérzete úgy diktálta, hogy meg kell megbüntetni, sok esetben ítélet nélkül meg kell ölni azokat, akik felelősei vagy közreműködői voltak a korábbi gyilkosságoknak. Ennek a népharagnak az élére álltak sok helyen a fegyverviselt emberekből, katonákból álló ún. tiszti különítmények, amelyek tevékenységét abban a hatalmi vákuumban senki nem kezdeményezte, senki nem koordinálta, s amelyek leállítását csak a megszilárdult legitim hatalom - már Horthy kormányzóvá választása után - volt képes. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Horthy Miklós az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után kenderesi birtokára vonult vissza. Az önmagát proletár-forradalomnak nevező vörös rémuralom idején csatlakozott a francia megszállás alatt álló Szegeden folyó ellenforradalmi szervezkedéshez: nagykárolyi gróf Károlyi Gyula május 30.-án Aradon megalakult, pár nap múlva Szegedre került ellenforradalmi kormányának hadügyminisztere lett. Utóbb a Nemzeti Hadsereg élére

15 állt: fővezérként; ( az alakulat létrehozását még Horthy hadügyminisztersége előtt kezdte meg Gömbös Gyula honvédelmi államtitkár kommunistaellenes tiszti különítményekből ). Horthy személyes helyzetét kormányzóvá választásáig az jellemezte, hogy hatalma az Antanttól és a Nemzeti Hadseregtől függött. Horthy augusztus 18.-án a [ négyhatalmi ( Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, USA ) tábornoki karból létrehozott, és a demarkációs vonalakat átlépő, az ország központi részeit is megszálló és rekviráló~rabló, az eltulajdonítottak Romániába szállítása végett a teljes magyar közlekedési hálózatot lefoglaló/bitorló román katonai erők Antant-utasításra távozását felügyelő ] Szövetséges Katonai Misszió előtt jelentette be, hogy amint arra engedélyt kap, 4 napon belül tényleges haderővel fog rendelkezni, és helyreállítja a rendet Magyarországon. Csapataival az Antant engedélyének birtokában a Dunántúlra vonult, főhadiszállását pedig Siófokon rendezte be. Horthy a Dunántúlon saját katonai igazgatást vezetett be, körzetparancsnokai teljhatalommal bírtak. A Nemzeti Hadsereg egy frissen alakult, még általános szabályzat nélküli testület volt, amelynek tagjai az amúgy is zűrzavaros időszakban akadály nélkül cselekedhettek, központi parancs nélkül, saját belátásuk szerint. A nép által csak kommün-nek nevezett Tanácsköztársaság alatti kommunista rémtettek, az ún. vörösterror ellenhatásaként az esetenként egyes körzetparancsnokok által vezényelt ún. fehérterror erőszakos cselekményeit, kegyetlenségeit az Antant egyes képviselői is szóvá tették [ igaz, ezzel ellentétes kortárs/szemtanú (!) Antant-vélemények és -jelentések is születtek ]. Ám az március 1.-ig = Horthy kormányzóvá választásáig 626 főnyi kivégzett jelentős része nem a különítmények, ill. a hadseregrészek, hanem a vörös terror okán felbőszült lakosság önbíráskodásának áldozata lett, ezért a Horthy-vezette fővezérség mindezeket népítéletnek, vagy a fegyveres erők egyes tagjai egyéni kilengésének minősítette; ( tény, hogy maga Horthy Miklós fővezér sosem adott ki a megtorlásokra utasítást, parancsot. Sőt, a kilengések, erőszakos cselekmények kapcsán még az is tény, hogy Horthy több esetben vizsgálatot rendelt el a gyilkosságok kivizsgálásának érdekében ). A Nemzeti Hadsereg élén fővezérként november 16.-án Budapestre bevonulva Horthy ezt ( is ) mondta:»szerettük, becéztük ezt a várost, amely az elmúlt évben a nemzet megrontója lett. Tetemre hívom, itt a Duna partján, a magyar fővárost: ez a város megtagadta ezeréves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött. Ez a város börtönre vetette, kiüldözte a hazából annak legjobbjait, és egy év alatt elprédálta összes javainkat. De minél jobban közeledtünk, annál jobban leolvadt szívünkről a jég, és készek vagyunk megbocsátani.«az új Magyarország konszolidálásának és kibontakozásának kezdete. Az államforma kérdésében a Nemzetgyűlés teljes egységben volt: mindenki elutasította a forradalmakkal összekapcsolódó köztársasági formát. Viszont az Antant és a szomszédos országok háborús okként tekintettek volna Habsburg IV. Károly király esetleges visszatérésére, sőt, egyetlen Habsburgot sem támogattak államfőként. [ Maga Habsburg József Ágost főherceg - aki október 16.-tól a király teljhatalmú helytartója/főmegbízottja = homo regius volt, s aki a vörösök idején alcsúti birtokára vonult vissza, majd a Tanácsköztársaság bukása után, augusztus 7.-én államcsíny-jelleggel Magyarország kormányzójává ( Reichsverweser ) nyilvánította magát, ám mivel a párizsi békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa augusztus 21.-én értesítette a Szövetséges Katonai Misszió vezetőit: Habsburgot nem látnak szívesen Magyarország élén - augusztus 23.-án lemondott ]. Mindez tovább erősítette az Antant által amúgy is támogatott Horthy pozícióját. A Nemzetgyűlés februárban ült össze, elfogadta az állami főhatalom ideiglenes gyakorlásáról szóló törvényt, amely a közepesen erős köztársasági elnökökéhez hasonló jogkört adott a leendő kormányzónak. Horthy ezzel szemben jelölésekor ragaszkodott a hatáskörök későbbi kiszélesítéséhez. Trianon, június 4.: ( kerekítve ) 3 és fél millió magyar került idegen állam fennhatósága alá. Soha senki nem kérdezte meg sem az érintett személyeket, sem azok regionális közösségeit, noha az Árpád-i~Szent István-i Magyarországot brutálisan szétdaraboló béke-diktátum nagyhatalmi kikényszerítői az önrendelkezési elvre hivatkoztak.

16 A diktátum másnapján Csonka-Magyarország Közép-Európa legkisebb és gazdaságilag + katonailag leggyengébb állama volt, amelynek maradék népessége lelkét az I. VH frontjain hősi halált haltaknak, a hátországban a háborús majd a forradalmi időszak során éhezésben, legyengültségben, emiatti betegségekben elhunytaknak, és a terrorok áldozatainak fájó emléke, a hadifogolytáborokban sínylődők sorsa miatti aggodalom, az elcsatolt országrészekből átözönlő menekülők számára a kellő segítség megadásának fizikai lehetetlensége is méltán nyomasztotta.

17 » FELTÁMADUNK! «Csakis határozott célkitűzések, erős kéz, és a békediktátum revíziójára törekvés változtathattak a Muhihoz és Mohácshoz méltán mérhető állapotokon. A kormányzói jogkört többször bővítették az idők folyamán, ám Horthynak sosem volt diktatórikusnak mondható, totális hatalma. Az erély nem erőszak. A törvények keretei közötti, azaz legális ellenzék minden színárnyalatának pedig az alapvetően kibővített, utóbb részben módosított választójog révén az országgyűlésben volt lehetősége a törvényalkotásban részvételre, ill. a kormányzás ellenőrzésére. [ A kormányzó saját utódlásának megoldása érdekében is tett lépéseket: 1942-ben kormányzóhelyettessé tette idősebbik fiát, Horthy Istvánt ( évi II. törvénycikk ), aki még abban az évben elhunyt repülőbalesetben a szovjet hadszíntéren. Halála után nem avattak új kormányzóhelyettest ]. A forradalmak bukása/megbuktatása után nem emigrált, hanem messze túlnyomó többségükben Magyarországon maradt szociáldemokraták, mint mérsékelt baloldal kiegyeztek a rendszerrel a Bethlen-Peyer paktum ( 1921 ) keretében. Kis családtörténetem: ács anyai nagyapám is szoc. dem. volt; { emiatt majd a nyilas rémuralom idején elvesztette korábbi állását, sőt, rendőri megfigyelés alá került, de - Győrben közismerten kitűnő szakember lévén - más bántódása nem esett. Párttagságát azonnal megszüntette, amikor az áruló szélsőbalos szoc. dem. -ek június 12.-én Magyar Dolgozók Pártja ( MDP ) néven fuzionáltak a kommunistákkal }. Nagyapám a II. VH végén a németek által a Rábába robbantott, az akkori Bécs-Budapest főközlekedési út egy szakaszát képező híd újjáépítésében a keszonmunkások művezetőjeként vett részt; e hidat építésétől kezdve, tehát újjáépítésekor is Horthy Miklós hídnak hívták/hívjuk; ( től Petőfi-hídra keresztelték át ). { A szoc. dem. -ségéhez még annyit, hogy amikor 1956-ban a forradalom idején a Szociáldemokrata Párt Kéthly Anna vezetésével rövid időre újjáalakult, győri szervezete létrehozásában anyai nagyapám és fia - a református lelkésznek készülő nagybátyám - újra az alapítók között volt }.

18 [ Horthy Miklós kormányzósága elején tett kijelentése: Ebben az országban rendnek kell lennie, én itt rendet fogok tartani, és ha nem lesz rend, lövetni fogok! Ha jobbról, fájó szívvel, ha balról, akkor passzióból. Ám ne feledjük, Horthy mindezt egy patkány forradalom után mondta, egy nemzetet és Hazát kiárusító, vérbefojtó vörösterror után ]. Horthy minden szélsőséget következetesen illegitimnek minősített és a parlamentarizmus keretei között, ám szükséges mértékig kemény kézzel intézkedett ellenük. A szélső bal Kommunista Párt illegalitásban működött, tagjai folyamatos letartóztatásban álltak. Az 1930-as évek második felétől egyre szaporodtak a Horthy elleni szélsőjobboldali támadások is. Akár csak a kommunista pártot, a szélsőjobboldaliakat is igyekezett ellehetetleníteni a rendszer: betiltották a Nemzeti Akarat Pártját majd a Hungarista Pártot is. Csonka-Magyarország - mint Magyar Királyság önmegnevezésű független új állam: király nélküli alkotmányos (!) királyság ~1931 közötti államszervezeti, gazdasági, modernizációs, pénzügyi, társadalombiztosítási, művelődés- és kultúrpolitikai berendezkedésének és fejlődésének kiegyensúlyozott, ún. liberálisan konzervatív kormányzati irányítása, továbbá a nagy gazdasági világválság kezdeteivel szembesülés bethleni gróf Bethlen István miniszterelnök nevéhez fűződik, ezért ezt a korszakot bethleni konszolidáció -nak nevezzük. [ Utóbb Bethlent mind a Magyarország német megszállása utáni fasiszta, mind a megszálló szovjet-bolsevik diktatúra ( mivel Bethlen elutasította a kommunistákkal való együttműködést ) üldözte. Szovjetunióba elhurcolása után börtönben éheztették, ill. kínozták, moszkvai rabkórházban halt meg őszén ] január 1.-én vezették be az I. VH-ban inflálódott magyar korona helyett a független Magyarország keményvalutáját, a pengőt*, ez ( kerekítve ) 2 évtizedig, július 31.-ig volt törvényes fizetőeszköz. Kibocsátásakor 1 kg finomított ún. nemes arany/színarany értéke pengő volt, ugyanekkor pl. a korabeli USA-dollárt 5 pengő 70 filléren váltották át. A pengőt mai Ft-ban kifejezni lehetetlen, áru- és szolgáltatás-fajtánként váltakozva ( a II. VH előtt ) kb. 200-tól ig terjed a szorzó 1~1 pengő esetében, ezért csak szemléltetésül: ( a pengő bevezetésétől számított 1. évtizedben átlagosan ) 1 q csöves kukorica 10 pengőbe került, egy autóbuszjegy egy városi helyi vonalon 40~50 fillérbe, egy távolsági járaton 40 km-es út 1 pengő 50 fillérbe, a 10 km-en belüli vasúti utazás 1 pengő 20 fillérbe. A gimnáziumokban a jeles és kitűnő tanulók tandíjmentesen tanulhattak; kistisztviselő özvegyi nyugdíja 65 pengő/hó, az egyetemi tanári alapfizetés pedig 500~600 pengő/hó volt; az 1934/35. téli termelésű hasáb-tűzifa ára Budapesten - fafaj függvényében - 2,14~2,92 pengő/q volt. * pl. 5 pengős ( bankjegy, előoldalán gr. Széchenyi István portréjával, hátoldalán a Lánchíd rajzával )

19 A 10 pengősön Deák, a 20-ason Kossuth, az 50-esen Petőfi, a 100-ason Hunyadi Mátyás király, a később kiadott pengősön pedig az aradi Szabadságszobor Hungária-feje díszítette az előoldalt. pl. 5 pengős ( ezüstérme, átmérője 34 mm ). hátlapján: MAGYAR KIRÁLYSÁG / 5 PENGŐ, középen a magyar kiscímer; előlapján: VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓSÁGÁNAK 10. ÉVFORDULÓJÁRA 1930; középen a kormányzó mellképe től új bankjegysorozatot is kiadtak, amely az ezeréves ország magyar népművészeti motívumait és pl. palóc népviseletbe öltözött magyarokat ábrázolt. Bethlent váltva, ben a 1919-es szegedi ellenforradalmi kormányt vezető nagykárolyi gróf Károlyi Gyula lett újra Magyarország miniszterelnöke. * * * * * * * * * * * * * Kitűnő összeállítás vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója 1920~1937 közötti 17 évéről. [ A szerző a magyarországi évi választásokat megelőző - bolsevo-liberális többségú - parlamenti ciklus idején írta meg az alábbiakat, s először az Argentínai Magyar Hírlapban publikálta ; itthon Kicsit_maskepp_mint_tanitottak_nekunk/ és hozta le először teljes terjedelemben ]. Czikó Árpád [ Hannover, Hildesheimer Str. 97 ]:»SZÁMVETÉS - egy tanulságos összeállítás történelmünk 17 évéről - Tizenhét év. Ez a történelemben semmicske, apró idő néha megtelik nemzetpusztító tragédiákkal, mint egykor Mohácstól a török berendezkedéséig, de megtelhet nemzetet

20 felemelő építkezéssel, mint máskor: az 1832-es reform-országgyűléstől a szabadságharcig eltelt több mint másfél évtized. Épp ennyi, tizenhét évünk adódott - hatalmas csapások sora után - végre újból egy független Magyarország felépítésére. Nem volt könnyű: infláció, munkanélküliség, válságok, kis háborúk, merényletek környékeztek bennünket, nagyhatalmak és kelletlen szomszédjaink acsarkodtak ránk. De sikerült. Hazánk lakossága e másfél évtizednél alig több idő alatt fővel növekedett. Alap- és középfokú iskoláink száma ról csaknem a duplájára: ra; óvodáinké 975-ről re emelkedett. Új kórházat 160-at is építettünk a kezdetekkor meglévő 187 mellé, s bennük megkétszereződött az orvosok száma km. elsőrendű országutat építettünk, vasútvonalaink hossza km-re nőtt, ebből 243 km-t villamosítottunk magyar találmány alapján. Diesel-mozdonyok gyártásában pedig világelsők lettünk! Duna-tengerjáró flottánk összeköti vízi útjainkat a világtengerekkel. Államadósságunkat az időszak felére kifizettük, sőt el tudtuk engedni a gazdák összes tartozását. Megteremtettük a mindenkire egyaránt vonatkozó szociális ellátórendszert, biztonságos működéshez szükséges vagyonnal látva el a nyugdíj- és betegségbiztosítókat. Ingyenes gyógyszert kaptak az egyre növekvő számú cukorbetegek. Budapest (gyógy)fürdővárossá vált. Nyaralótelepeket építettünk a munkásoknak a Dunakanyarban, a Soroksári-Dunaágban; a tisztviselőknek a hegyvidékeken és a Balatonnál. Filléres vonatok szolgálták a hétvégi kikapcsolódást. A köz szolgáinak ( közüzemek dolgozó, köztisztviselők, közalkalmazottak ) vasúti, üdülési,biztosítási, közüzemi díjbéli és egyéb kedvezményekkel honoráltuk áldozatos munkáját. Mindehhez a világ egyik legértékállóbb valutájának megteremtése is járult. Politikai téren önállóságra törekedtünk. Korlátok közé szorítottuk a szélsőséges pártok működését, megtiltottuk a horogkereszt használatát, és az Egyesült Államokat másfél évtizeddel megelőzve (!) eltöröltük a máskülönben csupán ideiglenesen bevezetett numerus clausust. No persze nem az közötti tizenhét évről szólnak ezek az adatok, hanem egy másik időszakról. Horthy Miklós kormányozta ekkor a világháborút elszenvedett, spanyolnáthát, eszeveszett vörös terrort, és Trianont elszenvedő Magyarországot - vagyis a 1920 és 1937 közötti -, a még új világháborútól mentes korszakról szól ez az írás. Adataim pontosak. A boldog Kádár-korszak alatt kiadott enciklopédiafélékből szemelgettem őket, legfőképp az 1982-ben megjelent Magyar Történelmi Kronológiából ( Akadémiai Kiadó ). A milliószámra előforduló munkás-mozgalmár szócikk közé nyilván nem a gaz horthy-fasiszta érát dicsérendően pöttyentették ezt a néhány adatot, így bátran elfogadhatjuk hitelesnek mindet. Természetesen felhasználtam saját jegyzetanyagomat is. Lássunk ezekből is egyet! Nagyanyám, Sárközy Istvánné, született Bleszkányi Irén - a Csobánc utcai elemi iskola tanítónője pengő nyugdíjra volt jogosult. Egy pengő ma 1.200~1.300 Ft-nak felel meg, bár az írásom megjelenésig ez még változhat gyurcsányilag. Unokája ( kétszer hosszabb munkaviszonnyal, néhány diplomával és egy vasas szakmával ) mintegy a negyedét~ötödét kapja ennek a nyugdíjnak. Jó-jó - mondhatja az iskolázott olvasó - de az elnyomó értelmiség ( tanítónő ) kivételezett helyzetben volt, a szegény munkások pedig folyamatosan nyomorogtak.

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban A Magyarországi Tanácsköztársaság történetének megítélése az elmúlt több mint kilenc évtized során

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai. Megújuló tankönyv c. konferencia

Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai. Megújuló tankönyv c. konferencia Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai Megújuló tankönyv c. konferencia 1 Bevezető megjegyzések Modern magyar történelem 1918-1920. évi szakasza egyszerre volt a

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az első világháború (1914 1918)

Az első világháború (1914 1918) SZAMOSI LÓRÁNT Az első világháború (1914 1918) 1. Európa a XX. század elején A XVI. századtól kezdve Európa folyamatosan gyarapodott, s a XIX. század végére már azt hitte, hogy a világ kiválasztott kontinense,

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

XIII. Megítélése 1. Kormányzósága alatt. Nemzetközi megítélése

XIII. Megítélése 1. Kormányzósága alatt. Nemzetközi megítélése XIII. Megítélése 1 Horthy Miklós pályafutásának egyes szakaszait itthon és külföldön a történészi elemzések többsége szerint erősen túlzó vádak érték, legelőször az egykori kisantant propagandistái, majd

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont)

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont) KTV I. forduló Az I. világháború eseményei, csatái A csapat neve... A csapat tagjai:......... A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre!

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Egy kárpát-medencei sorsforduló

Egy kárpát-medencei sorsforduló Egy kárpát-medencei sorsforduló Számvetés-kísérlet Raffay Ernő könyve kapcsán * I. Alig telik el egy esztendő azt követően, hogy Moldva és Havasalföld 1859-ben egyidejűleg Alexandru Ion Cuzát választotta

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

SZKA211_08. A szarajevói merénylet

SZKA211_08. A szarajevói merénylet SZKA211_08 A szarajevói merénylet tanulói a szarajevói merénylet 11. évfolyam 75 8/1 Mi történt Szarajevóban? Páros feladatlap Válaszoljatok a szalagcímek alapján a következő kérdésekre! Hogyan halt meg

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Földünk a két világháború között

Földünk a két világháború között Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam Javítókulcs Földünk a két világháború

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

A Trianoni békeszerződésről

A Trianoni békeszerződésről 2013 június 04. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Magyarország 1920. június 4-én, 93 évvel ezelőtt írta alá Trianon kastélyában az I.

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) *

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) * ARCHÍVUM Bárdi Nándor Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére (A magyar elképzelések 1918 1940) * E dolgozat értelmezésében az erdélyi kérdés kifejezés három nagyobb problémakört fed le: 1. Erdély

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus A szuverenitás összetevői Dr. PhD Egyetemi adjunktus Szuverenitáselméletek Kit illet a főhatalom? Abszolút monarchiák: Jean Bodin: fejedelmi szuverenitás Thomas Hobbes: az alattvalók lemondanak bizonyos

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE

Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Hagyomány: a császári hatalom Elvileg korlátlan ( égi megbízatás ) minden ember nincsenek vele szemben jogok az egész világ

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés:

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés: Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám:

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben