Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A"

Átírás

1 Üzemeltetési útmutató Fordítás Egyengető-vastagoló gyalugép Egyengető gyalugép A3-41-A Őrizze meg gondosan az üzemeltetési útmutatót a jövőbeni használat érdekében Dok.ID: _07 Ungarisch

2 Figyelmeztetés: A gép gyártási éve A gépkönyv címoldalára a gépszám nyomtatásra kerül. Az utolsó két szám a gép gyártási idejét jelöli. pl. XXX.XX.XXX.12 -> gyártási év 2012 Figyelem A gép megérkezésekor azonnal vizsgálja át a gépet A szállítás során bekövetkezett sérülésekről vagy hiányzó alkatrészekről azonnal nyújtson be írásos kárbejelentőt a szállítmányozónak, és állítson ki kárfelvételi jegyzőkönyvet. Értesítse azonnal a beszállítót is (FELDER) Az ön és dolgozói biztonsága érdekében a gép üzembe helyezése előtt tanulmányozza át az üzemeltetési útmutatót. Az üzemeltetési útmutatót gondosan őrizze meg, mivel ez a géphez tartozik Tárolja az üzemeltetési útmutatót a felhasználási hely közelében annak érdekében, hogy aki a gépen dolgozik, az szükség esetén hozzáfér hessen és hogy a javítás illetve karbantartás során elérhető legyen. Fontos adatok Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a gép kivitelétől függően nem minden leírt funkció áll rendelkezésre ill. további funkciók és gombok is előfordulhatnak (pl. Különleges funkciók). HAMMER A FELDER CSOPORT egyik terméke Felder KG KR-FELDER-STR.1 A-6060 Hall in Tirol Tel.: +43 (0) 5223 / Fax.: +43 (0) 5223 / Internet: 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók Jelmagyarázat Információk az üzemeltetési útmutatóhoz Szavatosság Szerzői jogvédelem Garancia-nyilatkozat Alkatrészek Ártalmatlanítás Biztonság Rendeltetésszerű használat Az üzemeltetési útmutató tartalma Módosítások és átalakítások a gépen Az üzemeltető felelőssége A személyzettel szembeni követelmények Munkabiztonság Egyéni védőfelszerelés A gép által előidézett veszélyek További veszélyforrások Megfelelőségi tanúsítvány Műszaki adatok Méret és súly Elektromos bekötés Hajtómotor Elszívás Üzemeltetési és tárolási feltételek Porkibocsátás Zajkibocsátás Egyengető gyalulás Vastagolás gyalutengely Egyengető egység Vastagolóegység Fúróberendezés Konstrukció Áttekintés Tartozék Típustábla Védőberendezések Biztonsági végálláskapcsoló Védőnyereg Hátsó gyalutengely-burkolat Visszacsapásgátlók Fúrófej-burkolat Kezelő- és kijelzőegységek

4 Tartalomjegyzék 6 Szállítás, csomagolás és raktározás Biztonsági utasítások Szállítás Szállítmányellenőrzés Csomagolás Raktározás Felállítás és telepítés Biztonsági utasítások Beüzemelés Elszívás Elektromos bekötés váltóáramú motor Háromfázisú váltakozóáramú motor Beállítás Biztonsági utasítások Fogásvétel beállítása Fuga beállítása A gyaluütköző beállítása szög beállítása Eltolás Vastagolási magasság beállításat Fúrószupport beállítása Átállítás egyengetésről vastagolásra Átállás vastagolásról egyengetésre Átállítás fúróegységre Fúrószupport felszerelése Fogja be a fúrószerszámot A gép átszerelése fúrási üzemmódról egyengető vagy vastagoló gyalulásra Kezelés Biztonsági utasítások Bekapcsolás Kikapcsolás / Leállítás veszély esetén Egyengető gyalulás Munkapozíció A munkadarabok mérete Engedélyezett és tiltott munkatechnikák Egyengető gyalulás - Munkadarabok 75 mm vastagságig Egyengető gyalulás - Munkadarabok 75 mm vastagság felett Fugolás Srégelés/Letörés Kis munkadarabok leélezése/letörése Vastagolás A munkadarabok mérete Engedélyezett és tiltott munkatechnikák Munkahely/munkapozíció

5 Tartalomjegyzék 9.6 Fúrás Munkahely/munkapozíció A munkadarabok mérete Engedélyezett és tiltott munkatechnikák Fúrás mélységütközővel/anélkül Hosszlyukfúrás Karbantartás Biztonsági utasítások Karbantartási terv Karbantartási munkák Visszacsapásgátlók ellenőrzése/tisztítása Előtolóhengerek tisztítása A vastagolóasztal magasságállító-orsóinak kenése A hajtószíj utánfeszítése A hajtószíj cseréje A hajtólánc ellenőrzése/kenése a dörzskerék ellenőrzése/cseréje A fúrószupport magassági orsójának kenése A fúrószupport vezetőelemeinek tisztítása Üzemzavarok/meghibásodások Biztonsági utasítások Mit tegyünk üzemzavar esetén Mit tegyünk az üzemzavar elhárítása után Hibák, okok, elhárítás A gyalukést élezze meg vagy cserélje ki A rendszer-gyalukések megfordítása/cseréje Élezhető gyalukések megélezése/cseréje Gyaluütköző szögének korrigálása Tárgymutató

6 Általános tudnivalók 1 Általános tudnivalók 1.1 Jelmagyarázat A fontos biztonságtechnikai utasítások a kezelési útmutatóban szimbólumokkal vannak jelölve. A megadott munkabiztonsági előírásokat szigorúan be kell tartani és követni kell. Ezekben az esetekben legyen különösen óvatos annak érdekében, hogy a baleseteket, sérüléseket, károkat elkerülhesse. Figyelem Baleset- és életveszély Ez a jel olyan utasításokat jelöl, amelyek figyelmen kívül hagyása esetén egészségkárosodás, sérülés, maradandó sérülés vagy akár halál is bekövetkezhet. Figyelem Anyagi kár Ez a jel olyan utasításokat jelöl, amelyek figyelmen kívül hagyása a gép károsodásához, hibás üzeméhez, illetve tönkremeneteléhez vezethet. Figyelem Áram általi veszély Ez a jel az áram általi veszélyes helyzetekre hívja fel a figyelmet. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása sérülésekhez, halálhoz vezethet. Az itt végzendő javításokat csak az arra kiképzett szakember végezheti el. Figyelmeztetés: Ez a jel olyan tippekre, információra utal, amelyeket a gép hatékony és hibamentes üzemeltetéséhez szem előtt kell tartani. 1.2 Információk az üzemeltetési útmutatóhoz Ez az üzemeltetési útmutató leírja a gép biztonságos és szakszerű kezelését. A megadott biztonsági utasításokat és útmutatásokat, valamint a munkaterületre érvényes helyi balesetmegelőzési előírásokat, az általános munkavédelmi előírásokat be kell tartani. A gépen történő mindenféle munkavégzés megkezdése előtt alaposan olvassa el az üzemeltetési útmutatót, különösképpen a Biztonság című fejezetet és a mindenkori biztonsági utasításokat. Az olvasottakat meg is kell érteni. Az üzemeltetési útmutató a gép része. Kérjük a gép közvetlen közelében és mindenkor hozzáférhetően tárolni. A gép értékesítésekor az üzemeltetési útmutatót is oda kell adni. 6

7 Általános tudnivalók 1.3 Szavatosság Az üzemeltetési útmutató adatait és útmutatásait az érvényes előírások figyelembevételével, a technika jelenlegi állásának megfelelően ill. sokéves tapasztalatunk alapján állítottuk össze. A gépen és a géppel történő mindenféle munkavégzés előtt gondosan olvassa át ezt az üzemeltetési útmutatót Azokért a károkért és sérülésekért, amelyek az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyásából erednek, a gyártó nem vállal felelősséget. A szöveges adatok és az ábrák nem feltétlenül egyeznek meg a leszállított géppel. Az ábrák illetve grafikák nem 1:1 méretarányban értendők. A ténylegesen leszállított termék eltérhet a gépkönyvben leírtaktól ill. az ott feltüntetett ábráktól. A leszállított gép tartalmazhat opcionális kiegészítőket, kellékeket. A gyártó fenntartja magának a jogot a műszaki módosításokra ill. arra, hogy a technika legújabb vívmányait alkalmazza. Kérdések esetén kérjük, forduljon a gyártóhoz. Fenntartjuk a jogot a termékeken történő technikai változtatásokra a használati tulajdonságok javítása és a továbbfejlesztés keretein belül. 1.4 Szerzői jogvédelem A gépkönyvet bizalmasan kell kezelni. Kizárólag a gép tulajdonosát és annak kezelőjét illeti. Valamennyi tartalmi adat, szöveg, ábra, kép és egyéb adat szerzői és további ipari jogvédelem alatt áll. Ezek visszaélésszerű hasznosítása büntetendő. E dokumentum harmadik személynek történő továbbadása, bármilyen módon és formában történő sokszorosítása kivonatos formában is, valamint hasznosítása, illetve a tartalom közlése a gyár írásos engedélye nélkül nem engedélyezett. Az előírásokba ütköző cselekmény kártérítést von maga után. A további követeléseket fenntartjuk. Az ipari jogvédelem gyakorlására minden jogot fenntartunk. 1.5 Garancia-nyilatkozat A garanciális idő a nemzeti előírásokhoz alkalmazkodik és a alatt megtekinthető ill onnan letölthető. 1.6 Alkatrészek Figyelem Anyagi kár Rossz vagy sérült alkatrészek használata károsodáshoz, a gép meghibásodásához vagy teljes leállásához vezethet. Ha olyan alkatrészt használ a géphez, amelyet a gyártó nem hagyott jóvá, elveszítheti az összes olyan követelését, amely a garanciára, szervizre, jótállásra illetve a kárpótlásra vonatkozik a gyártóval, annak megbízottjával, kereskedőjével vagy képviselőjével szemben. Csak eredeti gyári alkatrészeket használjon. Figyelmeztetés: Az engedélyezett eredeti alkatrészek listáját egy külön alkatrészkatalógusban találja. Ezt a katalógust a géppel együtt szállítjuk. 7

8 Általános tudnivalók 1.7 Ártalmatlanítás Ha a gépet élettartamának lejárta után leselejtezi, úgy minden alkatrészt anyagosztályonként kell osztályozni, hogy lehetővé tegyük a későbbi újrahasznosítást és a szelektív hulladékgyűjtést. Az egész géptest acélból készült, így problémamentesen feldolgozható. Továbbá ez az anyag könnyen felhasználható és nem jelent megterhelést a környezetre és a személyek biztonságára nézve. Az újrafeldolgozás során a nemzetközi normákat, és a célországban meglévő normákat, továbbá az összes idevágó környezetvédelmi normát szem előtt kell tartani. Figyelem Az elektromos alkatrészeket, kenő- és más segédanyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, ezeket csak az arra kijelölt üzemek semmisíthetik meg 8

9 Biztonság 2 Biztonság A gépet a gyártó a fejlesztés és a gyártás időpontjában érvényben lévő előírások alapján gyártja, figyelembe véve a technika ekkori állását, és a gép a fentiek alapján üzembiztosnak tekinthető. Ennek ellenére előfordulhatnak veszélyhelyzetek a gépnél, ha a gépet nem az arra szakszerűen képzett személyzet kezeli, ill. ha a gépet szakszerűtlenül vagy nem rendeltetésszerűen kezelik. A biztonságról szóló fejezet áttekintést ad a személyzet számára optimális védelmet nyújtó minden fontos biztonsági szempontról, valamint a gép biztonságos és zavarmentes üzemeltetéséről. A jelen kezelési útmutató következő fejezetei tartalmaznak továbbá a vészhelyzetek elkerülését szolgáló, szimbólumokkal jelölt biztonsági előírásokat. Ezen kívül a gépen piktogramok táblák, címkék, feliratok valamint egyéb jelzések találhatóak. Ezeket nem szabad eltávolítani, és jól olvasható állapotban kell lenniük. 2.1 Rendeltetésszerű használat A jelen üzemeltetési, kezelési utasításban fölsorolt gépek kizárólag fa és hasonlóan forgácsolható anyagok megmunkálására szolgálnak. Más anyagok mint a fa megmunkálásához a gyártó írásos engedélye szükséges. A munkabiztonság csak a gép rendeltetésszerű használata mellett biztosított. Figyelem A gépnek minden, a rendeltetésszerű használatot meghaladó, vagy attól eltérő használata tilos és nem rendeltetésszerűnek minősül. A gyártóval, vagy annak megbízottjával szemben támasztott, a gép nem rendeltetésszerű használatából származó károk következtében felmerülő bárminemű igény kizárt. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért kizárólagosan a felhasználó felel. Rendeltetésszerű használatnak számít az üzemeltetési feltételeknek, valamint a jelen kezelési útmutató adatainak és utasításainak megfelelő betartása. A gép csak eredeti kiegészítőivel valamint gyári alkatrészeivel üzemeltethető. 2.2 Az üzemeltetési útmutató tartalma Minden olyan személy, aki a gépen vagy a géppel munkát fog végezni, köteles elolvasni és megérteni az üzemeltetési útmutatót a gépen történő munka megkezdése előtt. Ez abban az esetben is érvényes, ha az érintett személy előzőleg már dolgozott ilyen vagy hasonló gépen, vagy ha a gyártó kiképezte. Az üzemeltetési útmutató tartalmának megismerése az előfeltétele annak, hogy a kezelő személyzetet megóvják a veszélytől, elkerüljék a hibás munkavégzést, ezáltal a gépet biztonságosan, valamint zavarmentesen használják. Az üzemeltetőnek ajánlatos meggyőződnie arról, hogy a géppel dolgozók tudomásul vették az üzemeltetési útmutató tartalmát. Ajánlatos ennek kimutatható igazoltatása is. 2.3 Módosítások és átalakítások a gépen A gép optimális teljesítményének és a vészhelyzetek elkerülésének érdekében a gyártó kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos a gépen bármilyen módosítást, rá- és átépítést végezni. A gépen található valamennyi piktogram, tábla, felirat eltávolítása tilos; jól olvasható állapotukról gondoskodni kell. A sérült, nem jól olvasható piktogramokat, táblákat, feliratokat haladéktalanul ki kell cserélni. 9

10 Biztonság 2.4 Az üzemeltető felelőssége Ezt az üzemeltetési útmutatót a gép közvetlen közelében kell tárolni. A gépen dolgozók számára mindenkor legyen hozzáférhető. A gépet csak műszakilag tökéletes, üzembiztos állapotban szabad üzemeltetni. A gépet minden indítás előtt szemrevételezéssel át kell vizsgálni. A kezelési utasítás előírásait maradéktalanul be kell tartani. Az itt lejegyzett előírásokon kívül az adott ország munkabiztonsági, munkavédelmi, valamint környezetvédelmi előírásait is be kell tartani. Az üzemeltető és az általa felhatalmazott személyzet felel a gép zavartalan működéséért ill. a gép telepítésével, kezelésével, karbantartásával és tisztításával kapcsolatos felelősségi körök egyértelmű meghatározásáért. A gépet, szerszámokat, valamint kiegészítőket a gyerekek elől gondosan el kell zárni, vagy számukra elérhetetlen helyre kell elhelyezni. 2.5 A személyzettel szembeni követelmények A gépen csak szakképzett vagy betanított munkás dolgozhat. A személyzetnek a gép funkcióiról és a kezelése során fellépő veszélyekről oktatásban kell részesülnie. Szakszemélyzetnek minősül, aki szakmai képzése, ismeretei, tapasztalata és az idevágó rendelkezések ismerete alapján a rá bízott munkát képes megítélni és a veszélyeket felismerni. Amennyiben ezen ismeretekkel nem rendelkezik, tovább kell képezni. Azt, hogy ki jogosult illetve illetékes a gép kezelésére, szerelésére, üzemeltetésére, karbantartására világossá kell tenni és később is be kell tartani. A gépen, illetve annak környezetében csak olyan személy tevékenykedhet, akitől elvárható, hogy a munkáját megbízhatóan végezze. Tilos olyan munkaműveletet végezni, amellyel akár a gépen dolgozó személy biztonságát, akár a környezetet, akár a gépet veszélyeztethetnénk. Tilos olyan személynek a gépen munkát végezni, aki kábítószer illetve alkohol befolyása alatt áll, esetleg olyan gyógyszert szed, ami csökkenti a reakcióképességét. A gépen dolgozó személy kiválasztása során legyenek figyelemmel a szakmaspecifikus előírásokra, ill. az életkorra. A gép üzemeltetője gondoskodjék arról, hogy a gépet csak biztonságos távolságig közelítsék meg olyanok, akik nem jogosultak a gép használatára vagy javítására. A kezelőszemélyzet azonnal köteles jelenteni az üzemeltető felé minden olyan, a gépen történő változást, amely a gép biztonságát befolyásolja. 2.6 Munkabiztonság Az üzemeltetési útmutatóban található biztonsági útmutatások betartása lehetővé teszi a gépen vagy a géppel végzett munka közben a személyi sérülések vagy anyagi károk elkerülését. Ha nem tartják be ezeket az útmutatásokat, akkor az személyi sérüléshez, a gép meghibásodásához, rosszabb esetben annak tönkremeneteléhez vezethet. Ha nem tartják be az ebben az üzemeltetési utasításban felsorolt biztonsági előírásokat és útmutatásokat, valamint a munkavégzés helyén érvényes balesetvédelmi előírásokat továbbá az általános biztonságtechnikai rendeleteket, akkor a gyártóval szembeni bárminemű jótállásra ill. kártérítésre vonatkozó igényüket a gyártó vagy annak megbízottja el fogja utasítani. 10

11 Biztonság 2.7 Egyéni védőfelszerelés A gépen illetve a géppel történő munkavégzés során az alábbi tilalmakat kell figyelembe venni: A gépet hosszú hajjal tilos hajháló nélkül kezelni Kesztyű használata tilos A géppel való munkavégzés során az alábbiakat kell viselnie: Munkavédelmi ruházat Testre simuló munkaruházat (csekély szakító szilárdságú, nem bő ujjú; gyűrűt, egyéb ékszert nem szabad viselni, stb). Biztonsági cipő Védelem a leeső nehéz tárgyakkal, valamint a nem csúszásbiztos talajon történő megcsúszással szemben. Fülvédő A halláskárosodás megelőzésére. 2.8 A gép által előidézett veszélyek A gépet veszélyanalízisnek vetették alá. Az erre épülő konstrukció és a gép kivitele megfelel a technika jelenlegi állásának. Rendeltetésszerű használat esetén a gép üzembiztos. Ennek ellenére fennáll egy bizonyos maradék kockázat A gép magasabb feszültségen üzemel. Figyelem Áram általi veszély Az elektromos energia okozhatja a legsúlyosabb sérüléseket. A gép egyes alkatóelemei szigetelésének sérülése esetén az elektromos áram életveszélyt okozhat. A gépet karbantartás, javítás, tisztítás előtt áramtalanítani kell és biztosítani kell a bekapcsolás ellen. A gépet az elektromos egységek bárminemű javításakor áramtalanítani kell. Egy védőberendezést sem szabad eltávolítani, vagy változtatások miatt üzemen kívül helyezni. 11

12 Biztonság 2.9 További veszélyforrások Figyelem Sérülésveszély A gépen történő munkavégzés során a biztonsági előírások betartása ellenére is fennállnak a következő kockázatok: Sérülés a gyalukés cseréjekor Sérülés a forgó gyalutengellyel történő érintkezéskor Elsodort munkadarab okozta sérülés Visszacsapódó munkadarab okozta sérülésveszély (egyengető gyaluláskor) Zajterhelés általi halláskárosodás Az egészség veszélyeztetése mindenekelőtt a keményfa megmunkálása során fellépő porterhelésből adódóan. 12

13 Megfelelőségi tanúsítvány 3 Megfelelőségi tanúsítvány EG-Megfelelőségi tanúsítvány a gépekről szóló 2006/42/EG Ezennel kijelentjük, hogy a következőkben megnevezett gép, az általunk forgalomba hozott kivitelben, mind szerkezetét, mind kialakítását tekintve megfelel az EK gépekre vonatkozó irányelveiben foglalt alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeknek. Gyártó: A termék megnevezése: Típusmegjelölés: Felder KG KR-FELDER-STR.1 A-6060 Hall in Tirol Egyengető-vastagoló gyalugép: Abricht-Dickten-Hobelmaschine Egyengető gyalugép: A3-41-A Gyártmány: A következő EK-irányelvek kerültek alkalmazásra: HAMMER 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG A következő harmonizált szabványokat alkalmaztuk: EN 861 : EN 859 : A3-41-A Minta tesztelését végezte: Az EK gépekre vonatkozó irányelvének való megfelelőséget a következő típusvizsgálati jegyzőkönyv tanúsítja: Fachausschuss Holz Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert Vollmoellerstraße 11 D Stuttgart NB 0392 EG-típusvizsgálati jegyzőkönyv Nr.: HO : HO : A3-41-A Ez az EK-megfelelőségi tanúsítvány csak akkor érvényes, ha ellátták a gépet CE jelöléssel. A fenti nyilatkozat azonnal érvényét veszíti, ha Ön olyan módosítást, átalakítást hajt végre a gépén, melyet a gyártóval előzőleg nem egyeztetett. Az alábbi leírás aláírója meghatalmazott a technikai dokumantáció összeállítására. Hall in Tirol, Johann Felder, ügyvezető FELDER KG KR-FELDER-STR.1 A-6060 Hall in Tirol 13

14 Műszaki adatok 4 Műszaki adatok 4.1 Méret és súly A D B E C Ábra 4-1: Méretek Gép A3-26 A3-31 A3-41 Teljes hossz (A) 1255 mm 1535 mm 1933 mm Teljes szélesség (B) 740 mm 790 mm 890 mm Munkamagasság - egyengetőasztal (C) 850 mm 850 mm 850 mm Egyengetőasztalok teljes hossza (D) 1120 mm 1400 mm 1800 mm Egyengető gyalulási szélesség (E) 260 mm 310 mm 410 mm Súly 195 kg 240 kg 295 kg Becsomagolt gép A3-26 A3-31 A3-41 Hosszúság 1160 mm 1410 mm 1810 mm Szélesség *) 540 mm 580 mm 770 mm Magasság 1090 mm 1090 mm 1090 mm Súly 255 kg 300 kg 355 kg *) A szállítási szélesség 800 mm-nél kisebb. Ezáltal lehetséges az ajtókon keresztüli szállítás. 4.2 Elektromos bekötés Hálózati feszültségki Biztosíték - 1x230V Biztosíték - 3x400V gyorskioldó-karakterisztika 230/400 ±10% V 25 A 16 A C 14

15 Műszaki adatok 4.3 Hajtómotor A tényleges értékeket a típustáblán találja. váltóáramú motor Háromfázisú váltakozóáramú motor Motorfeszültség 1x 230 V 3x 400 V Motorfrekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz Motorteljesítmény A3-26 S6-40 % * ) 1,9 kw Motorteljesítmény A3-31 S6-40 % * ) 3,0 kw 3,0 kw Motorteljesítmény A3-41 S6-40 % * ) 3,0 kw 4,0 kw Védettség IP 55 IP 55 *) S6 = 10 perc terhelt illetve üzemen kívüli állapot; 40% = relatív bekapcsolási idő, ez azt jelenti, hogy a motornak 4 percig szabad névleges teljesítményen üzemelni, majd 6 percig üresjáratban kell járatni. 4.4 Elszívás A3-26 A3-31 / A3-41 Fúró egység Elszívócsatlakozás-Ø 100 mm 120 mm 120 mm Légsebesség 20 m/s 20 m/s 20 m/s Vákuum, min. 740 Pa 740 Pa 855 Pa Légmennyiség, min. (20 m/s elszívási sebesség mellett) 565 m³/h 814 m³/h 814 m³/h 4.5 Üzemeltetési és tárolási feltételek Üzemeltetési/helyiséghőmérséklet Tárolási hőmérséklet +10-től +40 C-ig 10-től +50 C-ig Figyelem Anyagi kár A gépet csak +10 től +40 C -ig terjedő üzemi/helyiséghőmérsékleten szabad üzemeltetni. Ennek figyelmen kívül hagyása csapágykárosodáshoz vezethet 4.6 Porkibocsátás A gép portechnikailag DIN szerint lett bevizs gálva. A faipari szakbizottság által közölt, a famegmunkálógépek porkibocsátása ellenőrzésének alapelvei -nek megfelelően (munkahelyfüggő porkoncentráció) a porkibocsátási értékek egyértelműen a jelenleg érvényes 2,0 mg/m³-es határérték alatt maradnak. Ezt a kék BG-Holzstaubgeprüft (a szakmai szövetség által faporra bevizsgálva) címke jelzi. 15

16 Műszaki adatok 4.7 Zajkibocsátás A megadott adatok emissziós értékek, és nem közvetlenül a gép felállítási helyére vonatkoznak. Habár a zajkibocsátás és a zajhatások szintje között van kapcsolat, nem vezethető le egyértelműen, hogy szükségesek-e egyéb óvintézkedések. A munkavégzés helyén meglévő zajszintet lényegesen befolyásoló tényezők közé tartozik a behatás időtartama, a munkavégzés helyének sajátosságai és egyéb, a gép közelében fellépő hatások. A megrendelő munkakörnyezetére vonatkoztatott zajterhelési értékek országonként eltérhetnek. Ez az információ arra ad lehetőséget a felhasználónak, hogy jobban behatárolja a veszélyeztetést és a kockázatot. A fellépő zajterhelés a munkakörnyezet kialakításától, illetve egyéb speciális adottságoktól függően lényegesen eltérhet a közölt adatoktól. Figyelmeztetés: A lehető legkisebb zajkibocsátás érdekében használjon mindig éles késeket. A fülvédő viselése alapvetően kötelező, de a szerszám megfelelő élezését nem pótolja. A közölt értékekre érvényes mérésbizonytalansági ráhagyás K= 4 db (A) Egyengető gyalulás Zajszint az EN ISO 3746 szerint Üresjárat Megmunkálás A munkahelyre vonatkoztatott emissziós értékek az EN ISO szerint Üresjárat Megmunkálás 89,3 db (A) 100,0 db (A) 84,7 db (A) 90,3 db (A) Vastagolás Zajszint az EN ISO 3746 szerint Munkapozíció 1 (gyaluütköző) Üresjárat Megmunkálás 89,3 db (A) 98,5 db (A) A munkahelyre vonatkoztatott emissziós értékek az EN ISO szerint Munkapozíció 1 (gyaluütköző) Üresjárat 75,2 db (A) Megmunkálás 89,8 db (A) Munkapozíció 2 (elszedőoldal) Üresjárat 71,5 db (A) Megmunkálás 89,0 db (A) 16

17 Műszaki adatok 4.8 gyalutengely Élkörátmérő-Ø 72 mm Kések száma 3 Fordulatszám 50/60 Hz 5000/6000 ford/perc 4.9 Egyengető egység A3-26 A3-31 A3-41 Forgácsleválasztás max. 4 mm 4 mm 4 mm Egyengető gyalulási szélesség 260 mm 310 mm 410 mm Egyengetőasztal hossza 540 mm 628/730 mm 880 mm Egyengetőasztalok teljes hossza 1120 mm 1400 mm 1800 mm Egyengető ütköző hossza 150 x 750 mm 150 x 1100 mm 150 x 1100 mm Egyengető ütköző, dönthető 90 től 45 ig 4.10 Vastagolóegység A3-26 A3-31 A3-41 vastagolási magasság 254 mm 304 mm 404 mm Vastagolóasztal hossza 540 mm 540 mm 600 mm Vastagolási magasság, min./max. 4/225 mm 4/225 mm 4/225 mm előtolás 6,5 m/perc 6,5 m/perc 6,5 m/perc Figyelmeztetés: A maximális fogásmélység közvetlenül függ a következő tényezőktől: munkadarab szélessége A fa fajtája (kemény- vagy puhafa) A fa nedvességtartalma Előtolási sebesség Gyalukés (SS, HS, HW) A gép motorteljesítménye 4.11 Fúróberendezés 2 pofás fúrótokmány 1 16 mm fúrószupport Magassági állítás * ) Hosszúságbeállítás * ) Mélységbeállítás * ) 135 mm 200 mm 130 mm *) A gyalutengely/fúrószerszám közepén és a fúrófejvédő elülső szélén mérve 17

18 Konstrukció 5 Konstrukció 5.1 Áttekintés $ & % # ( / " ) Ábra 5-1: Áttekintés állvány hajtómotorral és hajtóművel " Vastagolóegység # védőburkolat elszívócsonkkal $ Védőnyereg % egyengetőasztal, elszedőoldal & Kombinált vezetővonalzó (hátsó gyalutengelyborítással) / egyengetőasztal, gyaluütköző ( gyalutengely, alkalmas kétpofás fúrótokmány befogására ) kapcsoló gombok 18

19 Konstrukció 5.2 Tartozék " Ábra 5-2: számjegyes óra Kézikerék cikkszám számjegyes óra cikkszám (kijelzés: mm ) cikkszám (kijelzés: inch ) A digitális óra a vastagolási magasság beállítására ill. a fúrásmagasság beállítására (tartozék, fúrószupport) szolgáló kézikerékbe építhető be. A digitális órával tizedmilliméternyi pontosságú beállítás lehetséges. (Lásd lásd a szerelési útmutatót: számjegyes óra ) számjegyes óra " Kézikerék " Ábra 5-3: 2 pofás fúrótokmány 2 pofás fúrótokmány cikkszám A kétpofás fúrótokmány a gyalutengelyre szerelhető. A kétpofás fúrótokmány a fúrószerszámok befogására szolgál. (Lásd lásd a szerelési útmutatót: Fúrótokmány és csatlakoztató berendezés ) 2 pofás fúrótokmány " gyalutengely fúrószupport/szerelje fel a csatlakoztató berendezést cikkszám A csatlakoztató berendezés az állvány külső részére szerelhető fel. A hosszlyukfúró-szupportot a csatlakoztatóberendezésbe fűzzük és rögzítjük. (Lásd a szerelési útmutatót: Fúrótokmány és csatlakoztató berendezés és fúrószupport ) fúrószupport Ábra 5-4: Fúrótokmány és csatlakoztató berendezés 19

20 Konstrukció Mozgató berendezés cikkszám A mozgatóberendezést a gép állványára kell felszerelni. A mozgatóberendezéssel a gép problémamentes és egyszerű elhelyezése válik lehetővé (Lásd lásd a szerelési útmutatót: Mozgató berendezés ) Ábra 5-5: Mozgató berendezés Mozgatórúd cikkszám Az emelőrudat a mozgatóberendezés (tartozék) rúdrögzítő-lemeze alá akasztjuk. Az emelőrúddal és a mozgatóberendezéssel a legkisebb helyen is könnyűszerrel mozgathatjuk a gépet. (Lásd lásd a szerelési útmutatót: Mozgatórúd ) Ábra 5-6: Mozgatórúd HAMMER Asztalhosszabító-készlet cikkszám (260 mm) cikkszám (310 mm) cikkszám (410 mm) Asztalhosszabbító (400x150 mm) (800x150 mm) " Az asztalhosszabbítót az egyengetőasztalokra szereljük fel. Hosszú munkadarabok biztonságos felfektetésére szolgál Lehetővé teszi az asztal meghosszabítását 400 illetve 800 mm-rel (Lásd lásd a szerelési útmutatót: Asztalhosszabbító ) Ábra 5-7: Asztalhosszabbító Asztalhosszabbító " Felszerelő készlet az asztalhosszabítóhoz 20

21 Konstrukció 5.3 Típustábla A típustábla a gép hátoldalára van rögzítve. Típustábla Ábra 5-8: A típustábla elrendezése KR-FELDER-STR.1 A HALL in Tirol AUSTRIA Tel.: 0043 (0)5223 / Tax.: 0043 (0)5223 / TYPE : NR. : V: KW: Baujahr / year of constr. / annee de constr. : Motordaten: PH: / A: HZ: A típustáblán az alábbi adatok szerepelnek: Típusmegjelölés gépszám feszültség fázis frekvencia teljesítmény áramerősség Gyártási év a gyártó adatai Ábra 5-9: Típustábla 21

22 Konstrukció 5.4 Védőberendezések Biztonsági végálláskapcsoló A gyalutengely csak akkor fut, ha a végálláskapcsolót az egyengető asztal vagy az elszívó-védőburkolat működésbe hozza. egyengető asztalok Ábra 5-10: Biztonsági végálláskapcsoló Védőnyereg " # $ Egyengető gyaluláskor a védőnyereggel takarjuk le a gyalutengelyt. Beállítócsavar (Magassági állítás) " védőberendezés karja # Védősín $ Rögzítő csavar (Szélesség beállítása) Ábra 5-11: Védőnyereg Figyelmeztetés: A védőborítás beállítását az adott munkatechnika leírása tartalmazza. 22

23 Konstrukció Hátsó gyalutengely-burkolat " # A hátsó gyalutengely-burkolat egyengetéskor fedi a gyalutengelynek a vezetővonalzó mögötti, szabadon maradó részét. A hátsó gyalutengely-burkolatot a kombinált vezetővonalzó hátoldalán rögzítjük. A gyalutengely hátsó burkolatánál kiegészítő rögzítés stabilizálja az ütközőt. Ábra 5-12 Hátsó gyalutengely-burkolat A gyaluütközőt " Zárja le a fedelet # Rögzítő csavar Visszacsapásgátlók A visszacsapásgátlók megakadályozzák vastagoláskor, hogy a munkadarab visszacsapódjon. Visszacsapásgátlók Ábra 5-13: Visszacsapásgátlók Figyelmeztetés: Csak kifogástalanul működő (könnyen futó és éles) visszacsapásgátlók tudják ezt a működést biztosítani Lásd > Visszacsapásgátlók ellenőrzése/tisztítása< Fúrófej-burkolat A gyalutengelyen a 2 pofás fúrótokmányt fúrófejvédővel borítjuk. Fúrófej-burkolat Ábra 5-14: Fúrófej-burkolat 23

24 Konstrukció 5.5 Kezelő- és kijelzőegységek # " / ( Ábra 5-15: Kezelő- és kijelzőegységek ) BL Ábra 5-16: Kezelő- és kijelzőegységek $ % & BM BN előtolás-emelőkar állás O O: (húzza ki) Egyengető gyalulás, Fugolás, Srégelés/Letörés, fúrás és hosszabb üzemszünet állás O I: Vastagolás " Kézikerék a vastagolóegység magasságbeállítása (vastagolómagasság) # Excenter (Egyengető gyalulás) magasságállítás az egyengetőasztal elszedőoldalán $ Rögzítőkar egyengetőasztal, elszedő oldal % zöld nyomógomb a gép bekapcsolása & piros nyomógomb vészhelyzetben a gép leállítása és kikapcsolása / Skála (Vastagolás) vastagolómagasság adata ( Rögzítőkar vastagolóasztal rögzítése ) Skála (Egyengető gyalulás) forgácsleválasztási érték, az egyengetőasztal etetőoldalán BL Rögzítőkar egyengetőasztal etetőoldalának rögzítése BM szabályozókar (Egyengető gyalulás) egyengetőasztal etetőoldalának magasságállítása BN A főkapcsolót (amennyiben van) állás O 0: hálózati feszültség ki állás O I: hálózati feszültség be 24

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01 TE 50 / TE 50-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Használati utasítás Návod k obsluze Návod na obslu Instrukcja obsługi Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Инструкция

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing SID/SIW 14-A/22-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Használati utasítás Instrukcja

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L 2 3 MAGYAR Rendeltetés

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A

TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A GÉPKÖNYV a TOPPER-NCT TNL-100AL, -120AL és -130A CNC vezérlésű esztergához NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(+36-1) 46 76 300 Telefax:(+36-1) 46-76-309 TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Köszönjük, hogy a LIPCO AES típusú vontatott gyümölcsbetakarítógép megvásárlása mellett döntött. Reméljük, hogy termékünkkel elégedett lesz.

Köszönjük, hogy a LIPCO AES típusú vontatott gyümölcsbetakarítógép megvásárlása mellett döntött. Reméljük, hogy termékünkkel elégedett lesz. LIPCO Kezelési útmutató AES típusú vontatott gyümölcsbetakarító gép rázóval, tisztítóval Lipco GmbH Am Fuchsgraben 5 b D-77880 Sasbach Tel: 49 7841 209 440 Fax: 49 7841 209 442 E-mail: mail@lipco.com Internet:

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-71 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GK1630T GK1635T GK1640T 2 3 4 Rendeltetés

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 533222-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 1. ábra g b c h a i d f k e j 2. ábra 3. ábra b 2 4. ábra 5. ábra k j 6. ábra 7. ábra c 8. ábra 3 9A ábra 9C ábra f g e 9B ábra

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben