Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A"

Átírás

1 Üzemeltetési útmutató Fordítás Egyengető-vastagoló gyalugép Egyengető gyalugép A3-41-A Őrizze meg gondosan az üzemeltetési útmutatót a jövőbeni használat érdekében Dok.ID: _07 Ungarisch

2 Figyelmeztetés: A gép gyártási éve A gépkönyv címoldalára a gépszám nyomtatásra kerül. Az utolsó két szám a gép gyártási idejét jelöli. pl. XXX.XX.XXX.12 -> gyártási év 2012 Figyelem A gép megérkezésekor azonnal vizsgálja át a gépet A szállítás során bekövetkezett sérülésekről vagy hiányzó alkatrészekről azonnal nyújtson be írásos kárbejelentőt a szállítmányozónak, és állítson ki kárfelvételi jegyzőkönyvet. Értesítse azonnal a beszállítót is (FELDER) Az ön és dolgozói biztonsága érdekében a gép üzembe helyezése előtt tanulmányozza át az üzemeltetési útmutatót. Az üzemeltetési útmutatót gondosan őrizze meg, mivel ez a géphez tartozik Tárolja az üzemeltetési útmutatót a felhasználási hely közelében annak érdekében, hogy aki a gépen dolgozik, az szükség esetén hozzáfér hessen és hogy a javítás illetve karbantartás során elérhető legyen. Fontos adatok Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a gép kivitelétől függően nem minden leírt funkció áll rendelkezésre ill. további funkciók és gombok is előfordulhatnak (pl. Különleges funkciók). HAMMER A FELDER CSOPORT egyik terméke Felder KG KR-FELDER-STR.1 A-6060 Hall in Tirol Tel.: +43 (0) 5223 / Fax.: +43 (0) 5223 / Internet: 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók Jelmagyarázat Információk az üzemeltetési útmutatóhoz Szavatosság Szerzői jogvédelem Garancia-nyilatkozat Alkatrészek Ártalmatlanítás Biztonság Rendeltetésszerű használat Az üzemeltetési útmutató tartalma Módosítások és átalakítások a gépen Az üzemeltető felelőssége A személyzettel szembeni követelmények Munkabiztonság Egyéni védőfelszerelés A gép által előidézett veszélyek További veszélyforrások Megfelelőségi tanúsítvány Műszaki adatok Méret és súly Elektromos bekötés Hajtómotor Elszívás Üzemeltetési és tárolási feltételek Porkibocsátás Zajkibocsátás Egyengető gyalulás Vastagolás gyalutengely Egyengető egység Vastagolóegység Fúróberendezés Konstrukció Áttekintés Tartozék Típustábla Védőberendezések Biztonsági végálláskapcsoló Védőnyereg Hátsó gyalutengely-burkolat Visszacsapásgátlók Fúrófej-burkolat Kezelő- és kijelzőegységek

4 Tartalomjegyzék 6 Szállítás, csomagolás és raktározás Biztonsági utasítások Szállítás Szállítmányellenőrzés Csomagolás Raktározás Felállítás és telepítés Biztonsági utasítások Beüzemelés Elszívás Elektromos bekötés váltóáramú motor Háromfázisú váltakozóáramú motor Beállítás Biztonsági utasítások Fogásvétel beállítása Fuga beállítása A gyaluütköző beállítása szög beállítása Eltolás Vastagolási magasság beállításat Fúrószupport beállítása Átállítás egyengetésről vastagolásra Átállás vastagolásról egyengetésre Átállítás fúróegységre Fúrószupport felszerelése Fogja be a fúrószerszámot A gép átszerelése fúrási üzemmódról egyengető vagy vastagoló gyalulásra Kezelés Biztonsági utasítások Bekapcsolás Kikapcsolás / Leállítás veszély esetén Egyengető gyalulás Munkapozíció A munkadarabok mérete Engedélyezett és tiltott munkatechnikák Egyengető gyalulás - Munkadarabok 75 mm vastagságig Egyengető gyalulás - Munkadarabok 75 mm vastagság felett Fugolás Srégelés/Letörés Kis munkadarabok leélezése/letörése Vastagolás A munkadarabok mérete Engedélyezett és tiltott munkatechnikák Munkahely/munkapozíció

5 Tartalomjegyzék 9.6 Fúrás Munkahely/munkapozíció A munkadarabok mérete Engedélyezett és tiltott munkatechnikák Fúrás mélységütközővel/anélkül Hosszlyukfúrás Karbantartás Biztonsági utasítások Karbantartási terv Karbantartási munkák Visszacsapásgátlók ellenőrzése/tisztítása Előtolóhengerek tisztítása A vastagolóasztal magasságállító-orsóinak kenése A hajtószíj utánfeszítése A hajtószíj cseréje A hajtólánc ellenőrzése/kenése a dörzskerék ellenőrzése/cseréje A fúrószupport magassági orsójának kenése A fúrószupport vezetőelemeinek tisztítása Üzemzavarok/meghibásodások Biztonsági utasítások Mit tegyünk üzemzavar esetén Mit tegyünk az üzemzavar elhárítása után Hibák, okok, elhárítás A gyalukést élezze meg vagy cserélje ki A rendszer-gyalukések megfordítása/cseréje Élezhető gyalukések megélezése/cseréje Gyaluütköző szögének korrigálása Tárgymutató

6 Általános tudnivalók 1 Általános tudnivalók 1.1 Jelmagyarázat A fontos biztonságtechnikai utasítások a kezelési útmutatóban szimbólumokkal vannak jelölve. A megadott munkabiztonsági előírásokat szigorúan be kell tartani és követni kell. Ezekben az esetekben legyen különösen óvatos annak érdekében, hogy a baleseteket, sérüléseket, károkat elkerülhesse. Figyelem Baleset- és életveszély Ez a jel olyan utasításokat jelöl, amelyek figyelmen kívül hagyása esetén egészségkárosodás, sérülés, maradandó sérülés vagy akár halál is bekövetkezhet. Figyelem Anyagi kár Ez a jel olyan utasításokat jelöl, amelyek figyelmen kívül hagyása a gép károsodásához, hibás üzeméhez, illetve tönkremeneteléhez vezethet. Figyelem Áram általi veszély Ez a jel az áram általi veszélyes helyzetekre hívja fel a figyelmet. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása sérülésekhez, halálhoz vezethet. Az itt végzendő javításokat csak az arra kiképzett szakember végezheti el. Figyelmeztetés: Ez a jel olyan tippekre, információra utal, amelyeket a gép hatékony és hibamentes üzemeltetéséhez szem előtt kell tartani. 1.2 Információk az üzemeltetési útmutatóhoz Ez az üzemeltetési útmutató leírja a gép biztonságos és szakszerű kezelését. A megadott biztonsági utasításokat és útmutatásokat, valamint a munkaterületre érvényes helyi balesetmegelőzési előírásokat, az általános munkavédelmi előírásokat be kell tartani. A gépen történő mindenféle munkavégzés megkezdése előtt alaposan olvassa el az üzemeltetési útmutatót, különösképpen a Biztonság című fejezetet és a mindenkori biztonsági utasításokat. Az olvasottakat meg is kell érteni. Az üzemeltetési útmutató a gép része. Kérjük a gép közvetlen közelében és mindenkor hozzáférhetően tárolni. A gép értékesítésekor az üzemeltetési útmutatót is oda kell adni. 6

7 Általános tudnivalók 1.3 Szavatosság Az üzemeltetési útmutató adatait és útmutatásait az érvényes előírások figyelembevételével, a technika jelenlegi állásának megfelelően ill. sokéves tapasztalatunk alapján állítottuk össze. A gépen és a géppel történő mindenféle munkavégzés előtt gondosan olvassa át ezt az üzemeltetési útmutatót Azokért a károkért és sérülésekért, amelyek az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyásából erednek, a gyártó nem vállal felelősséget. A szöveges adatok és az ábrák nem feltétlenül egyeznek meg a leszállított géppel. Az ábrák illetve grafikák nem 1:1 méretarányban értendők. A ténylegesen leszállított termék eltérhet a gépkönyvben leírtaktól ill. az ott feltüntetett ábráktól. A leszállított gép tartalmazhat opcionális kiegészítőket, kellékeket. A gyártó fenntartja magának a jogot a műszaki módosításokra ill. arra, hogy a technika legújabb vívmányait alkalmazza. Kérdések esetén kérjük, forduljon a gyártóhoz. Fenntartjuk a jogot a termékeken történő technikai változtatásokra a használati tulajdonságok javítása és a továbbfejlesztés keretein belül. 1.4 Szerzői jogvédelem A gépkönyvet bizalmasan kell kezelni. Kizárólag a gép tulajdonosát és annak kezelőjét illeti. Valamennyi tartalmi adat, szöveg, ábra, kép és egyéb adat szerzői és további ipari jogvédelem alatt áll. Ezek visszaélésszerű hasznosítása büntetendő. E dokumentum harmadik személynek történő továbbadása, bármilyen módon és formában történő sokszorosítása kivonatos formában is, valamint hasznosítása, illetve a tartalom közlése a gyár írásos engedélye nélkül nem engedélyezett. Az előírásokba ütköző cselekmény kártérítést von maga után. A további követeléseket fenntartjuk. Az ipari jogvédelem gyakorlására minden jogot fenntartunk. 1.5 Garancia-nyilatkozat A garanciális idő a nemzeti előírásokhoz alkalmazkodik és a alatt megtekinthető ill onnan letölthető. 1.6 Alkatrészek Figyelem Anyagi kár Rossz vagy sérült alkatrészek használata károsodáshoz, a gép meghibásodásához vagy teljes leállásához vezethet. Ha olyan alkatrészt használ a géphez, amelyet a gyártó nem hagyott jóvá, elveszítheti az összes olyan követelését, amely a garanciára, szervizre, jótállásra illetve a kárpótlásra vonatkozik a gyártóval, annak megbízottjával, kereskedőjével vagy képviselőjével szemben. Csak eredeti gyári alkatrészeket használjon. Figyelmeztetés: Az engedélyezett eredeti alkatrészek listáját egy külön alkatrészkatalógusban találja. Ezt a katalógust a géppel együtt szállítjuk. 7

8 Általános tudnivalók 1.7 Ártalmatlanítás Ha a gépet élettartamának lejárta után leselejtezi, úgy minden alkatrészt anyagosztályonként kell osztályozni, hogy lehetővé tegyük a későbbi újrahasznosítást és a szelektív hulladékgyűjtést. Az egész géptest acélból készült, így problémamentesen feldolgozható. Továbbá ez az anyag könnyen felhasználható és nem jelent megterhelést a környezetre és a személyek biztonságára nézve. Az újrafeldolgozás során a nemzetközi normákat, és a célországban meglévő normákat, továbbá az összes idevágó környezetvédelmi normát szem előtt kell tartani. Figyelem Az elektromos alkatrészeket, kenő- és más segédanyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, ezeket csak az arra kijelölt üzemek semmisíthetik meg 8

9 Biztonság 2 Biztonság A gépet a gyártó a fejlesztés és a gyártás időpontjában érvényben lévő előírások alapján gyártja, figyelembe véve a technika ekkori állását, és a gép a fentiek alapján üzembiztosnak tekinthető. Ennek ellenére előfordulhatnak veszélyhelyzetek a gépnél, ha a gépet nem az arra szakszerűen képzett személyzet kezeli, ill. ha a gépet szakszerűtlenül vagy nem rendeltetésszerűen kezelik. A biztonságról szóló fejezet áttekintést ad a személyzet számára optimális védelmet nyújtó minden fontos biztonsági szempontról, valamint a gép biztonságos és zavarmentes üzemeltetéséről. A jelen kezelési útmutató következő fejezetei tartalmaznak továbbá a vészhelyzetek elkerülését szolgáló, szimbólumokkal jelölt biztonsági előírásokat. Ezen kívül a gépen piktogramok táblák, címkék, feliratok valamint egyéb jelzések találhatóak. Ezeket nem szabad eltávolítani, és jól olvasható állapotban kell lenniük. 2.1 Rendeltetésszerű használat A jelen üzemeltetési, kezelési utasításban fölsorolt gépek kizárólag fa és hasonlóan forgácsolható anyagok megmunkálására szolgálnak. Más anyagok mint a fa megmunkálásához a gyártó írásos engedélye szükséges. A munkabiztonság csak a gép rendeltetésszerű használata mellett biztosított. Figyelem A gépnek minden, a rendeltetésszerű használatot meghaladó, vagy attól eltérő használata tilos és nem rendeltetésszerűnek minősül. A gyártóval, vagy annak megbízottjával szemben támasztott, a gép nem rendeltetésszerű használatából származó károk következtében felmerülő bárminemű igény kizárt. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért kizárólagosan a felhasználó felel. Rendeltetésszerű használatnak számít az üzemeltetési feltételeknek, valamint a jelen kezelési útmutató adatainak és utasításainak megfelelő betartása. A gép csak eredeti kiegészítőivel valamint gyári alkatrészeivel üzemeltethető. 2.2 Az üzemeltetési útmutató tartalma Minden olyan személy, aki a gépen vagy a géppel munkát fog végezni, köteles elolvasni és megérteni az üzemeltetési útmutatót a gépen történő munka megkezdése előtt. Ez abban az esetben is érvényes, ha az érintett személy előzőleg már dolgozott ilyen vagy hasonló gépen, vagy ha a gyártó kiképezte. Az üzemeltetési útmutató tartalmának megismerése az előfeltétele annak, hogy a kezelő személyzetet megóvják a veszélytől, elkerüljék a hibás munkavégzést, ezáltal a gépet biztonságosan, valamint zavarmentesen használják. Az üzemeltetőnek ajánlatos meggyőződnie arról, hogy a géppel dolgozók tudomásul vették az üzemeltetési útmutató tartalmát. Ajánlatos ennek kimutatható igazoltatása is. 2.3 Módosítások és átalakítások a gépen A gép optimális teljesítményének és a vészhelyzetek elkerülésének érdekében a gyártó kifejezett írásbeli engedélye nélkül tilos a gépen bármilyen módosítást, rá- és átépítést végezni. A gépen található valamennyi piktogram, tábla, felirat eltávolítása tilos; jól olvasható állapotukról gondoskodni kell. A sérült, nem jól olvasható piktogramokat, táblákat, feliratokat haladéktalanul ki kell cserélni. 9

10 Biztonság 2.4 Az üzemeltető felelőssége Ezt az üzemeltetési útmutatót a gép közvetlen közelében kell tárolni. A gépen dolgozók számára mindenkor legyen hozzáférhető. A gépet csak műszakilag tökéletes, üzembiztos állapotban szabad üzemeltetni. A gépet minden indítás előtt szemrevételezéssel át kell vizsgálni. A kezelési utasítás előírásait maradéktalanul be kell tartani. Az itt lejegyzett előírásokon kívül az adott ország munkabiztonsági, munkavédelmi, valamint környezetvédelmi előírásait is be kell tartani. Az üzemeltető és az általa felhatalmazott személyzet felel a gép zavartalan működéséért ill. a gép telepítésével, kezelésével, karbantartásával és tisztításával kapcsolatos felelősségi körök egyértelmű meghatározásáért. A gépet, szerszámokat, valamint kiegészítőket a gyerekek elől gondosan el kell zárni, vagy számukra elérhetetlen helyre kell elhelyezni. 2.5 A személyzettel szembeni követelmények A gépen csak szakképzett vagy betanított munkás dolgozhat. A személyzetnek a gép funkcióiról és a kezelése során fellépő veszélyekről oktatásban kell részesülnie. Szakszemélyzetnek minősül, aki szakmai képzése, ismeretei, tapasztalata és az idevágó rendelkezések ismerete alapján a rá bízott munkát képes megítélni és a veszélyeket felismerni. Amennyiben ezen ismeretekkel nem rendelkezik, tovább kell képezni. Azt, hogy ki jogosult illetve illetékes a gép kezelésére, szerelésére, üzemeltetésére, karbantartására világossá kell tenni és később is be kell tartani. A gépen, illetve annak környezetében csak olyan személy tevékenykedhet, akitől elvárható, hogy a munkáját megbízhatóan végezze. Tilos olyan munkaműveletet végezni, amellyel akár a gépen dolgozó személy biztonságát, akár a környezetet, akár a gépet veszélyeztethetnénk. Tilos olyan személynek a gépen munkát végezni, aki kábítószer illetve alkohol befolyása alatt áll, esetleg olyan gyógyszert szed, ami csökkenti a reakcióképességét. A gépen dolgozó személy kiválasztása során legyenek figyelemmel a szakmaspecifikus előírásokra, ill. az életkorra. A gép üzemeltetője gondoskodjék arról, hogy a gépet csak biztonságos távolságig közelítsék meg olyanok, akik nem jogosultak a gép használatára vagy javítására. A kezelőszemélyzet azonnal köteles jelenteni az üzemeltető felé minden olyan, a gépen történő változást, amely a gép biztonságát befolyásolja. 2.6 Munkabiztonság Az üzemeltetési útmutatóban található biztonsági útmutatások betartása lehetővé teszi a gépen vagy a géppel végzett munka közben a személyi sérülések vagy anyagi károk elkerülését. Ha nem tartják be ezeket az útmutatásokat, akkor az személyi sérüléshez, a gép meghibásodásához, rosszabb esetben annak tönkremeneteléhez vezethet. Ha nem tartják be az ebben az üzemeltetési utasításban felsorolt biztonsági előírásokat és útmutatásokat, valamint a munkavégzés helyén érvényes balesetvédelmi előírásokat továbbá az általános biztonságtechnikai rendeleteket, akkor a gyártóval szembeni bárminemű jótállásra ill. kártérítésre vonatkozó igényüket a gyártó vagy annak megbízottja el fogja utasítani. 10

11 Biztonság 2.7 Egyéni védőfelszerelés A gépen illetve a géppel történő munkavégzés során az alábbi tilalmakat kell figyelembe venni: A gépet hosszú hajjal tilos hajháló nélkül kezelni Kesztyű használata tilos A géppel való munkavégzés során az alábbiakat kell viselnie: Munkavédelmi ruházat Testre simuló munkaruházat (csekély szakító szilárdságú, nem bő ujjú; gyűrűt, egyéb ékszert nem szabad viselni, stb). Biztonsági cipő Védelem a leeső nehéz tárgyakkal, valamint a nem csúszásbiztos talajon történő megcsúszással szemben. Fülvédő A halláskárosodás megelőzésére. 2.8 A gép által előidézett veszélyek A gépet veszélyanalízisnek vetették alá. Az erre épülő konstrukció és a gép kivitele megfelel a technika jelenlegi állásának. Rendeltetésszerű használat esetén a gép üzembiztos. Ennek ellenére fennáll egy bizonyos maradék kockázat A gép magasabb feszültségen üzemel. Figyelem Áram általi veszély Az elektromos energia okozhatja a legsúlyosabb sérüléseket. A gép egyes alkatóelemei szigetelésének sérülése esetén az elektromos áram életveszélyt okozhat. A gépet karbantartás, javítás, tisztítás előtt áramtalanítani kell és biztosítani kell a bekapcsolás ellen. A gépet az elektromos egységek bárminemű javításakor áramtalanítani kell. Egy védőberendezést sem szabad eltávolítani, vagy változtatások miatt üzemen kívül helyezni. 11

12 Biztonság 2.9 További veszélyforrások Figyelem Sérülésveszély A gépen történő munkavégzés során a biztonsági előírások betartása ellenére is fennállnak a következő kockázatok: Sérülés a gyalukés cseréjekor Sérülés a forgó gyalutengellyel történő érintkezéskor Elsodort munkadarab okozta sérülés Visszacsapódó munkadarab okozta sérülésveszély (egyengető gyaluláskor) Zajterhelés általi halláskárosodás Az egészség veszélyeztetése mindenekelőtt a keményfa megmunkálása során fellépő porterhelésből adódóan. 12

13 Megfelelőségi tanúsítvány 3 Megfelelőségi tanúsítvány EG-Megfelelőségi tanúsítvány a gépekről szóló 2006/42/EG Ezennel kijelentjük, hogy a következőkben megnevezett gép, az általunk forgalomba hozott kivitelben, mind szerkezetét, mind kialakítását tekintve megfelel az EK gépekre vonatkozó irányelveiben foglalt alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeknek. Gyártó: A termék megnevezése: Típusmegjelölés: Felder KG KR-FELDER-STR.1 A-6060 Hall in Tirol Egyengető-vastagoló gyalugép: Abricht-Dickten-Hobelmaschine Egyengető gyalugép: A3-41-A Gyártmány: A következő EK-irányelvek kerültek alkalmazásra: HAMMER 2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG A következő harmonizált szabványokat alkalmaztuk: EN 861 : EN 859 : A3-41-A Minta tesztelését végezte: Az EK gépekre vonatkozó irányelvének való megfelelőséget a következő típusvizsgálati jegyzőkönyv tanúsítja: Fachausschuss Holz Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert Vollmoellerstraße 11 D Stuttgart NB 0392 EG-típusvizsgálati jegyzőkönyv Nr.: HO : HO : A3-41-A Ez az EK-megfelelőségi tanúsítvány csak akkor érvényes, ha ellátták a gépet CE jelöléssel. A fenti nyilatkozat azonnal érvényét veszíti, ha Ön olyan módosítást, átalakítást hajt végre a gépén, melyet a gyártóval előzőleg nem egyeztetett. Az alábbi leírás aláírója meghatalmazott a technikai dokumantáció összeállítására. Hall in Tirol, Johann Felder, ügyvezető FELDER KG KR-FELDER-STR.1 A-6060 Hall in Tirol 13

14 Műszaki adatok 4 Műszaki adatok 4.1 Méret és súly A D B E C Ábra 4-1: Méretek Gép A3-26 A3-31 A3-41 Teljes hossz (A) 1255 mm 1535 mm 1933 mm Teljes szélesség (B) 740 mm 790 mm 890 mm Munkamagasság - egyengetőasztal (C) 850 mm 850 mm 850 mm Egyengetőasztalok teljes hossza (D) 1120 mm 1400 mm 1800 mm Egyengető gyalulási szélesség (E) 260 mm 310 mm 410 mm Súly 195 kg 240 kg 295 kg Becsomagolt gép A3-26 A3-31 A3-41 Hosszúság 1160 mm 1410 mm 1810 mm Szélesség *) 540 mm 580 mm 770 mm Magasság 1090 mm 1090 mm 1090 mm Súly 255 kg 300 kg 355 kg *) A szállítási szélesség 800 mm-nél kisebb. Ezáltal lehetséges az ajtókon keresztüli szállítás. 4.2 Elektromos bekötés Hálózati feszültségki Biztosíték - 1x230V Biztosíték - 3x400V gyorskioldó-karakterisztika 230/400 ±10% V 25 A 16 A C 14

15 Műszaki adatok 4.3 Hajtómotor A tényleges értékeket a típustáblán találja. váltóáramú motor Háromfázisú váltakozóáramú motor Motorfeszültség 1x 230 V 3x 400 V Motorfrekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz Motorteljesítmény A3-26 S6-40 % * ) 1,9 kw Motorteljesítmény A3-31 S6-40 % * ) 3,0 kw 3,0 kw Motorteljesítmény A3-41 S6-40 % * ) 3,0 kw 4,0 kw Védettség IP 55 IP 55 *) S6 = 10 perc terhelt illetve üzemen kívüli állapot; 40% = relatív bekapcsolási idő, ez azt jelenti, hogy a motornak 4 percig szabad névleges teljesítményen üzemelni, majd 6 percig üresjáratban kell járatni. 4.4 Elszívás A3-26 A3-31 / A3-41 Fúró egység Elszívócsatlakozás-Ø 100 mm 120 mm 120 mm Légsebesség 20 m/s 20 m/s 20 m/s Vákuum, min. 740 Pa 740 Pa 855 Pa Légmennyiség, min. (20 m/s elszívási sebesség mellett) 565 m³/h 814 m³/h 814 m³/h 4.5 Üzemeltetési és tárolási feltételek Üzemeltetési/helyiséghőmérséklet Tárolási hőmérséklet +10-től +40 C-ig 10-től +50 C-ig Figyelem Anyagi kár A gépet csak +10 től +40 C -ig terjedő üzemi/helyiséghőmérsékleten szabad üzemeltetni. Ennek figyelmen kívül hagyása csapágykárosodáshoz vezethet 4.6 Porkibocsátás A gép portechnikailag DIN szerint lett bevizs gálva. A faipari szakbizottság által közölt, a famegmunkálógépek porkibocsátása ellenőrzésének alapelvei -nek megfelelően (munkahelyfüggő porkoncentráció) a porkibocsátási értékek egyértelműen a jelenleg érvényes 2,0 mg/m³-es határérték alatt maradnak. Ezt a kék BG-Holzstaubgeprüft (a szakmai szövetség által faporra bevizsgálva) címke jelzi. 15

16 Műszaki adatok 4.7 Zajkibocsátás A megadott adatok emissziós értékek, és nem közvetlenül a gép felállítási helyére vonatkoznak. Habár a zajkibocsátás és a zajhatások szintje között van kapcsolat, nem vezethető le egyértelműen, hogy szükségesek-e egyéb óvintézkedések. A munkavégzés helyén meglévő zajszintet lényegesen befolyásoló tényezők közé tartozik a behatás időtartama, a munkavégzés helyének sajátosságai és egyéb, a gép közelében fellépő hatások. A megrendelő munkakörnyezetére vonatkoztatott zajterhelési értékek országonként eltérhetnek. Ez az információ arra ad lehetőséget a felhasználónak, hogy jobban behatárolja a veszélyeztetést és a kockázatot. A fellépő zajterhelés a munkakörnyezet kialakításától, illetve egyéb speciális adottságoktól függően lényegesen eltérhet a közölt adatoktól. Figyelmeztetés: A lehető legkisebb zajkibocsátás érdekében használjon mindig éles késeket. A fülvédő viselése alapvetően kötelező, de a szerszám megfelelő élezését nem pótolja. A közölt értékekre érvényes mérésbizonytalansági ráhagyás K= 4 db (A) Egyengető gyalulás Zajszint az EN ISO 3746 szerint Üresjárat Megmunkálás A munkahelyre vonatkoztatott emissziós értékek az EN ISO szerint Üresjárat Megmunkálás 89,3 db (A) 100,0 db (A) 84,7 db (A) 90,3 db (A) Vastagolás Zajszint az EN ISO 3746 szerint Munkapozíció 1 (gyaluütköző) Üresjárat Megmunkálás 89,3 db (A) 98,5 db (A) A munkahelyre vonatkoztatott emissziós értékek az EN ISO szerint Munkapozíció 1 (gyaluütköző) Üresjárat 75,2 db (A) Megmunkálás 89,8 db (A) Munkapozíció 2 (elszedőoldal) Üresjárat 71,5 db (A) Megmunkálás 89,0 db (A) 16

17 Műszaki adatok 4.8 gyalutengely Élkörátmérő-Ø 72 mm Kések száma 3 Fordulatszám 50/60 Hz 5000/6000 ford/perc 4.9 Egyengető egység A3-26 A3-31 A3-41 Forgácsleválasztás max. 4 mm 4 mm 4 mm Egyengető gyalulási szélesség 260 mm 310 mm 410 mm Egyengetőasztal hossza 540 mm 628/730 mm 880 mm Egyengetőasztalok teljes hossza 1120 mm 1400 mm 1800 mm Egyengető ütköző hossza 150 x 750 mm 150 x 1100 mm 150 x 1100 mm Egyengető ütköző, dönthető 90 től 45 ig 4.10 Vastagolóegység A3-26 A3-31 A3-41 vastagolási magasság 254 mm 304 mm 404 mm Vastagolóasztal hossza 540 mm 540 mm 600 mm Vastagolási magasság, min./max. 4/225 mm 4/225 mm 4/225 mm előtolás 6,5 m/perc 6,5 m/perc 6,5 m/perc Figyelmeztetés: A maximális fogásmélység közvetlenül függ a következő tényezőktől: munkadarab szélessége A fa fajtája (kemény- vagy puhafa) A fa nedvességtartalma Előtolási sebesség Gyalukés (SS, HS, HW) A gép motorteljesítménye 4.11 Fúróberendezés 2 pofás fúrótokmány 1 16 mm fúrószupport Magassági állítás * ) Hosszúságbeállítás * ) Mélységbeállítás * ) 135 mm 200 mm 130 mm *) A gyalutengely/fúrószerszám közepén és a fúrófejvédő elülső szélén mérve 17

18 Konstrukció 5 Konstrukció 5.1 Áttekintés $ & % # ( / " ) Ábra 5-1: Áttekintés állvány hajtómotorral és hajtóművel " Vastagolóegység # védőburkolat elszívócsonkkal $ Védőnyereg % egyengetőasztal, elszedőoldal & Kombinált vezetővonalzó (hátsó gyalutengelyborítással) / egyengetőasztal, gyaluütköző ( gyalutengely, alkalmas kétpofás fúrótokmány befogására ) kapcsoló gombok 18

19 Konstrukció 5.2 Tartozék " Ábra 5-2: számjegyes óra Kézikerék cikkszám számjegyes óra cikkszám (kijelzés: mm ) cikkszám (kijelzés: inch ) A digitális óra a vastagolási magasság beállítására ill. a fúrásmagasság beállítására (tartozék, fúrószupport) szolgáló kézikerékbe építhető be. A digitális órával tizedmilliméternyi pontosságú beállítás lehetséges. (Lásd lásd a szerelési útmutatót: számjegyes óra ) számjegyes óra " Kézikerék " Ábra 5-3: 2 pofás fúrótokmány 2 pofás fúrótokmány cikkszám A kétpofás fúrótokmány a gyalutengelyre szerelhető. A kétpofás fúrótokmány a fúrószerszámok befogására szolgál. (Lásd lásd a szerelési útmutatót: Fúrótokmány és csatlakoztató berendezés ) 2 pofás fúrótokmány " gyalutengely fúrószupport/szerelje fel a csatlakoztató berendezést cikkszám A csatlakoztató berendezés az állvány külső részére szerelhető fel. A hosszlyukfúró-szupportot a csatlakoztatóberendezésbe fűzzük és rögzítjük. (Lásd a szerelési útmutatót: Fúrótokmány és csatlakoztató berendezés és fúrószupport ) fúrószupport Ábra 5-4: Fúrótokmány és csatlakoztató berendezés 19

20 Konstrukció Mozgató berendezés cikkszám A mozgatóberendezést a gép állványára kell felszerelni. A mozgatóberendezéssel a gép problémamentes és egyszerű elhelyezése válik lehetővé (Lásd lásd a szerelési útmutatót: Mozgató berendezés ) Ábra 5-5: Mozgató berendezés Mozgatórúd cikkszám Az emelőrudat a mozgatóberendezés (tartozék) rúdrögzítő-lemeze alá akasztjuk. Az emelőrúddal és a mozgatóberendezéssel a legkisebb helyen is könnyűszerrel mozgathatjuk a gépet. (Lásd lásd a szerelési útmutatót: Mozgatórúd ) Ábra 5-6: Mozgatórúd HAMMER Asztalhosszabító-készlet cikkszám (260 mm) cikkszám (310 mm) cikkszám (410 mm) Asztalhosszabbító (400x150 mm) (800x150 mm) " Az asztalhosszabbítót az egyengetőasztalokra szereljük fel. Hosszú munkadarabok biztonságos felfektetésére szolgál Lehetővé teszi az asztal meghosszabítását 400 illetve 800 mm-rel (Lásd lásd a szerelési útmutatót: Asztalhosszabbító ) Ábra 5-7: Asztalhosszabbító Asztalhosszabbító " Felszerelő készlet az asztalhosszabítóhoz 20

21 Konstrukció 5.3 Típustábla A típustábla a gép hátoldalára van rögzítve. Típustábla Ábra 5-8: A típustábla elrendezése KR-FELDER-STR.1 A HALL in Tirol AUSTRIA Tel.: 0043 (0)5223 / Tax.: 0043 (0)5223 / TYPE : NR. : V: KW: Baujahr / year of constr. / annee de constr. : Motordaten: PH: / A: HZ: A típustáblán az alábbi adatok szerepelnek: Típusmegjelölés gépszám feszültség fázis frekvencia teljesítmény áramerősség Gyártási év a gyártó adatai Ábra 5-9: Típustábla 21

22 Konstrukció 5.4 Védőberendezések Biztonsági végálláskapcsoló A gyalutengely csak akkor fut, ha a végálláskapcsolót az egyengető asztal vagy az elszívó-védőburkolat működésbe hozza. egyengető asztalok Ábra 5-10: Biztonsági végálláskapcsoló Védőnyereg " # $ Egyengető gyaluláskor a védőnyereggel takarjuk le a gyalutengelyt. Beállítócsavar (Magassági állítás) " védőberendezés karja # Védősín $ Rögzítő csavar (Szélesség beállítása) Ábra 5-11: Védőnyereg Figyelmeztetés: A védőborítás beállítását az adott munkatechnika leírása tartalmazza. 22

23 Konstrukció Hátsó gyalutengely-burkolat " # A hátsó gyalutengely-burkolat egyengetéskor fedi a gyalutengelynek a vezetővonalzó mögötti, szabadon maradó részét. A hátsó gyalutengely-burkolatot a kombinált vezetővonalzó hátoldalán rögzítjük. A gyalutengely hátsó burkolatánál kiegészítő rögzítés stabilizálja az ütközőt. Ábra 5-12 Hátsó gyalutengely-burkolat A gyaluütközőt " Zárja le a fedelet # Rögzítő csavar Visszacsapásgátlók A visszacsapásgátlók megakadályozzák vastagoláskor, hogy a munkadarab visszacsapódjon. Visszacsapásgátlók Ábra 5-13: Visszacsapásgátlók Figyelmeztetés: Csak kifogástalanul működő (könnyen futó és éles) visszacsapásgátlók tudják ezt a működést biztosítani Lásd > Visszacsapásgátlók ellenőrzése/tisztítása< Fúrófej-burkolat A gyalutengelyen a 2 pofás fúrótokmányt fúrófejvédővel borítjuk. Fúrófej-burkolat Ábra 5-14: Fúrófej-burkolat 23

24 Konstrukció 5.5 Kezelő- és kijelzőegységek # " / ( Ábra 5-15: Kezelő- és kijelzőegységek ) BL Ábra 5-16: Kezelő- és kijelzőegységek $ % & BM BN előtolás-emelőkar állás O O: (húzza ki) Egyengető gyalulás, Fugolás, Srégelés/Letörés, fúrás és hosszabb üzemszünet állás O I: Vastagolás " Kézikerék a vastagolóegység magasságbeállítása (vastagolómagasság) # Excenter (Egyengető gyalulás) magasságállítás az egyengetőasztal elszedőoldalán $ Rögzítőkar egyengetőasztal, elszedő oldal % zöld nyomógomb a gép bekapcsolása & piros nyomógomb vészhelyzetben a gép leállítása és kikapcsolása / Skála (Vastagolás) vastagolómagasság adata ( Rögzítőkar vastagolóasztal rögzítése ) Skála (Egyengető gyalulás) forgácsleválasztási érték, az egyengetőasztal etetőoldalán BL Rögzítőkar egyengetőasztal etetőoldalának rögzítése BM szabályozókar (Egyengető gyalulás) egyengetőasztal etetőoldalának magasságállítása BN A főkapcsolót (amennyiben van) állás O 0: hálózati feszültség ki állás O I: hálózati feszültség be 24

Üzemeltetési útmutató. Hosszlyukfúrógép D3

Üzemeltetési útmutató. Hosszlyukfúrógép D3 Üzemeltetési útmutató Hosszlyukfúrógép Őrizze meg gondosan a kezelési útmutatót a jövőbeni használat érdekében! Dok.ID: 500030-901_07 Ungarisch 2008-03-26 Útmutató: A gép megérkezésekor azonnal vizsgálja

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató. Marógép F3

Üzemeltetési útmutató. Marógép F3 Üzemeltetési útmutató Marógép Őrizze meg gondosan a kezelési útmutatót a jövőbeni használat érdekében Dok.ID: 503010-901_07 Ungarisch 2008-02-29 Figyelem A gép megérkezésekor azonnal vizsgálja át a gépet

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató. Szalagcsiszológép HS 2200. Őrizze meg gondosan a kezelési útmutatót a jövőbeni használat érdekében!

Üzemeltetési útmutató. Szalagcsiszológép HS 2200. Őrizze meg gondosan a kezelési útmutatót a jövőbeni használat érdekében! Üzemeltetési útmutató Szalagcsiszológép Őrizze meg gondosan a kezelési útmutatót a jövőbeni használat érdekében! Útmutató: A gép megérkezésekor azonnal ellenőrizze át a gépet! A szállítási károkat illetve

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés

Kezelési útmutató AS 100 kapuvezérlés Bevizsgálva a következő szabvány alapján: EN 12453 1 / 5 oldal 06 javítás Kezelési útmutató Az AS 100 vezérlést Totmann-üzemű, háromfázisú kapunyitó berendezésekkel történő használatra tervezték. A kapu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Szerelési, karbantartási útmutató

Szerelési, karbantartási útmutató ROTO ELZETT Vasalatkereskedelmi Kft. 9461 Lövő, Kossuth L. u.25. Szerelési, karbantartási útmutató Termékszavatossági előírások Az üvegezéstechnika ékelési előírásait be kell tartani. Agresszív faanyagok

Részletesebben

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

Q40P ventilátor használati útmutató

Q40P ventilátor használati útmutató Q40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Dönthető fali tartó Felhasználói útmutató

Dönthető fali tartó Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt elolvasta és megértette

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

UCH0041. Teljesen mozgatható fali tartó. Felhasználói útmutató

UCH0041. Teljesen mozgatható fali tartó. Felhasználói útmutató UCH0041 Teljesen mozgatható fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt

Részletesebben

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7.

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. GÉPKÖNYV a RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(361) 46 76 300 Telefax:(361) 46 76 309 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ADATLAP...3 1. EMELÉSI ÁBRA...4

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

Dönthető fali tartó Felhasználói útmutató

Dönthető fali tartó Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt elolvasta és megértette

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása Tartalom Műszaki adatok:... 2 A CPS-325A vágási méretei.... 2 A CPS-325B vágási méretei.... 3 A CPS-325C vágási méretei.... 3 A gép leírása

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Fix fali tartó. Felhasználói útmutató

Fix fali tartó. Felhasználói útmutató Fix fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt elolvasta és megértette

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó MINŐSÍTVE MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését,

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép 700 D1150361 - - 1001 *D1150361-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

Teljesen mozgatható fali tartó

Teljesen mozgatható fali tartó Teljesen mozgatható fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt elolvasta

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó sík képernyős televíziókhoz Maximális terhelhetőség: 50kg(110lbs) MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést!

Részletesebben

F40PT ventilátor használati útmutató

F40PT ventilátor használati útmutató F40PT ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - - 1001 *D1150388-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

UTILE. Felhasználói Kézikönyv GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT 70 KG CHAIN 3M ELETTRONIC DIVISION

UTILE. Felhasználói Kézikönyv GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT 70 KG CHAIN 3M ELETTRONIC DIVISION ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv UTILE 70 KG CHAIN 3M GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás Elektromos keverő Ultromat berendezés számára

Üzemeltetési utasítás Elektromos keverő Ultromat berendezés számára Üzemeltetési utasítás Elektromos keverő Ultromat berendezés számára HU A0411 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

BOB21M/ME BOB30M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek

BOB21M/ME BOB30M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek 1 BOB21M/ME BOB30M/ME Használati és üzembe helyezési utasítás Telepítőknek 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes

Részletesebben

A90L mennyezeti ventilátor lámpa

A90L mennyezeti ventilátor lámpa A90L mennyezeti ventilátor lámpa használati útmutató általános biztonsági tudnivalók 1. Mielőtt a hálózati áramkörhöz csatlakoztatjuk a ventilátort, szakítsuk meg az áramkört a központi biztosítékszekrényben

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - V001 *D1150388-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TOLÓKAPU MOTOR SLIM

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TOLÓKAPU MOTOR SLIM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TOLÓKAPU MOTOR SLIM FIGYELEM: A rendszer telepítése, és használata előtt, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, mert az a csomag szerves részét képezi. Termékeink - amennyiben azokat

Részletesebben

EXS40 Szerelési és kezelési utasítás

EXS40 Szerelési és kezelési utasítás EXS40 Szerelési és kezelési utasítás 1. Szimbólumok Veszély Figyelmeztetés Kézi működtetés További utasítások Motoros működtetés 2. Általános figyelmeztetések Ez a szerelési utasítás, képzett szakemberek

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás. v1.1. 2009.04.25.

Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás. v1.1. 2009.04.25. Paperfox A-1000 Áttekercselő Kezelési utasítás v1.1. 2009.04.25. A Paperfox A-1000 Áttekercselő alkalmazási területe A Paperfox A-1000 áttekercselő alkalmas automatikus mosóművel rendelkező ofszet nyomdagépek

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16 (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató FCE 79 H H Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Németország) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

UV lámpa 589 V 585 / U VU UV 589 UV 585

UV lámpa 589 V 585 / U VU UV 589 UV 585 @@@) UV lámpa / 1 2 4 5 6 MAGYAR Használati útmutató Olvassa el és vegye figyelembe a következő információkat és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbiekre. Biztonsági előírások Figyelem!! A kis

Részletesebben

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv Fontos biztonsági tanácsok, óvintézkedések Az edzőkerékpárt a maximális biztonság jegyében terveztük és készítettük el. Ettől függetlenül bizonyos biztonsági óvintézkedéseket

Részletesebben

1 Használati útmutató W 200 S

1 Használati útmutató W 200 S 1 Használati útmutató W 200 S 7 780 100 018 2 Használati útmutató A műszaki változtatások jogát a továbbfejlesztések keretében fenntartjuk. 1 Biztonsági előírások A mellékelt útmutatót a felhasználás előtt

Részletesebben

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker Kezelési útmutató V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker alkalmazása A BoxMaker-t arra terveztük, hogy hullámpapírból lehessen vele a Paraméterek bekezdésben leírt dobozokat készíteni. A Paraméterek

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni!

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! 60 0047 0 / 00 HU Szakcég részére Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xx szabályozóhoz FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási

Részletesebben

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Oximo WT: Automatikus végállás beállítás, motorfejen nem kell végállást állítani Akadályfelismerő funkció Típusok: Cikkszám Hossz L1 Hossz L2 Forgatónyomaték (Nm) Oximo

Részletesebben

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS : KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 HINTAVÁZ HINTA 01/07-1 - READ THIS FIRST!!! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha törött vagy hiányos a csomag tartalma,

Részletesebben

A RC-Systems RC-464M papírvágógép kezelési utasítása

A RC-Systems RC-464M papírvágógép kezelési utasítása A RC-Systems RC-464M papírvágógép kezelési utasítása RC-Systems RC-464M papírvágógép kezelési utasítása. 2 Tartalom: 1) Figyelmeztetés 2) Műszaki adatok 3) A gép leírása 4) Összeszerelés és használat 5)

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

BENINCÁ BILL. Használati és üzembe helyezési utasítás. Figyelmeztetés

BENINCÁ BILL. Használati és üzembe helyezési utasítás. Figyelmeztetés 1 BENINCÁ BILL Használati és üzembe helyezési utasítás Figyelmeztetés A szerelés elkezdése előtt, olvassa el, ezen tájékoztatót. Tilos az eszközt az előírtak ellenére, más célra használni. A felhasználót

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása 766091 Eredeti használati utasítás / Alkatrész jegyzék RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása Tartalom 1 Jelek 2 Műszaki adatok 3 Rendeltetés szerinti használat 4 Működtető elemek

Részletesebben

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó Kezelési utasítás Az EVV-3 papír élvédő vágó alkalmazási területe A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót papír alapanyagú élvédők vágására tervezték a műszaki adatok táblázatban

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

REZGŐCSISZOLÓ. Használati utasítás

REZGŐCSISZOLÓ. Használati utasítás MAKITA REZGŐCSISZOLÓ 9046 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Használati utasítás. SD BannerWeld Pro. Figyelem! A leírásban foglalt utasítások elmulasztása a berendezés meghibásodásához vezethet!

Használati utasítás. SD BannerWeld Pro. Figyelem! A leírásban foglalt utasítások elmulasztása a berendezés meghibásodásához vezethet! Használati utasítás SD BannerWeld Pro 1. Figyelem! A leírásban foglalt utasítások elmulasztása a berendezés meghibásodásához vezethet! 5100 Jászberény, Alkotás u. 4. - Ügyfélszolgálat: +36 57 506510 -

Részletesebben

Használati útmutató MODELL: HJ-1152

Használati útmutató MODELL: HJ-1152 Akkus botmixer Használati útmutató MODELL: HJ-1152 HU HU -1- Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. A használati

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16R (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

inet Box Beszerelési utasítás

inet Box Beszerelési utasítás Beszerelési utasítás 2. oldal Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Beszerelési utasítás Biztonsági utasítások... 2 Rendeltetés... 2 Szállítási terjedelem... 2 Méretek... 3 Csatlakozások / kezelőelemek...

Részletesebben

Receiver REC 150. hu Használati utasitás

Receiver REC 150. hu Használati utasitás Receiver hu Használati utasitás Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a forgó lézerek. A Receiver a rotációslaser lasersugarait lehet fogni még akkor is,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Asztali ventillátor Használati útmutató

Asztali ventillátor Használati útmutató Asztali ventillátor Használati útmutató HU SFE 3020WH SFE 4030WH A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket

Részletesebben

F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba

F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba F45HC F50HC Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba Gyártó: Forgalmazó: GYÁRTÓMŰVI NYILATKOZAT Hivatkozás a 89/392/EEC EK Gépészeti Irányelvre és kiegészítéseire A termékek

Részletesebben

Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz

Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz Használati utasítás a SIVA gyártmányú SH 100 típusú erősítőhöz Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság, és a készülék optimális

Részletesebben

7 747 004 225 06/2004 HU

7 747 004 225 06/2004 HU 7 747 004 5 06/004 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano S635 és Logano S735 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán kazánajtó csere A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben