Lokalitás és regionalitás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lokalitás és regionalitás"

Átírás

1 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Lokalitás és regionalitás 2008/09. tanév, 2. félév Globalizáció és magyar társadalom II. Páthy Ádám

2 Kiindulópontok A globalizáció eltünteti a határokat, ezzel párhuzamosan a térségi integráció új határokat jelöl ki A régió és a regionalitás nem tőnik el a világmérető rendszerek kialakulásával, sıt bizonyos körülmények között fel is erısödik a szerepe A regionális integráció lehet védekezı mechanizmus a globalizáció hatásaival szemben, de a globalizációba való átmenet egyik állomását is jelentheti Meg kell különböztetni a regionalizmus jogi eszközökön alapuló, illetve spontán folyamatait Az integráció megjelenhet társadalmi, politikai és gazdasági szinten is

3 Globalizáció és térségi integráció A két jelenség egymás mellett élése változatos formákat mutat Szoros kapcsolat: Kelet-Ázsia aktív részvétel a globális folyamatokban, de ezzel párhuzamosan kölcsönös függés regionális tekintetben Közel-Kelet: mind a globalizáció folyamataiba, mind pedig a térségi integrációba való bekapcsolódás szintje alacsony A globális piac sok esetben csak elvileg létezik

4 Regionális integráció a globalizáció ellen Új folyamatok jelentkeznek a regionális integráció terén, sok esetben elıtérbe kerülnek a védekezı mechanizmusok Latin-Amerika: hagyományos folyamat célja az Egyesült Államoktól való gazdasági függés minimalizálása Az elzárkózás szükségszerően integrációval jár Kialakul egy önközpontú regionalizmus, amely kis méretekben kívánja megvalósítani a világmérető folyamatokat Nemcsak menekülési stratégia, hanem a globalizáció természetes akadálya A kis országok egy regionális együttmőködés részeként eredményesebben védekezhetnek a káros hatások ellen, mint egymagukban

5 Regionális integráció, mint a globalizáció felé vezetı út A regionális integráció a liberális elmélet szerint egyfajta középszintő globalizáció Tipikus példa: EU Eszközök: a kereskedelem nem diszkriminatív liberalizációja, közös nyitás az új piacok felé A globalizáció amellett, hogy új piacokat keres, növeli a konkurenciát is, a regionális integráció eszköz ennek ellensúlyozására A világgazdasági folyamatokba való bekapcsolódás eszköze pl. ASEAN, Mercosur Olyan gazdaságpolitikai eszközök alkalmazására van lehetıség, amely nemzetállami szinten nem mőködne eredményesen

6 A regionalizmus egyéb színterei - etnoregionalizmus Az etnikai identitástudat földrajzi érvényességén alapul NyugatEurópa: az 1970-es évektıl klasszikus etnoregionalizmus és ehhez kapcsolódó mozgalmak (Baszkföld, Katalónia, Korzika stb.) Kisebbségi etnoregionalizmusok: Dél-Tirol, Ulster inkább függetlenségi mozgalom jelleggel Kelet-Közép-Európa: az etnikai térszerkezet mozaikszerősége, illetve perifériákon élı kisebbségek Etnoregionalista mozgalmak kialakulhatnak elınyös, illetve hátrányos helyzetben lévı kisebbségi közösségek esetében is

7 A regionalizmus egyéb színterei regionális elkülönülés és gazdasági kérdések A területi egyenlıtlenségek is életre hívhatnak regionalista mozgalmakat Modern példák: Belgium flamand szeparatista törekvések; Olaszország Padánia, Északi Liga Az elınyös helyzetben lévı térségek számára a centralizált állami keretek visszahúzó hatást jelentenek Célszerő, de nem minden esetben elégséges a föderatív vagy konföderatív berendezkedés

8 A regionalizmus egyéb színterei határmenti együttmőködések ANyugat-Európa: átjárható határok, természetes kooperáció, a határmentiség elınyös tényezıinek kihasználása Volt szocialista országok: a határmentiség a szocializmus idején tényleges periféria-helyzetet jelent, elzártság, a fejlesztési folyamatokból való tudatos kihagyás Nagyon kevés az olyan ismérv, amelyek mentén természetes határokat lehet meghúzni A nemzetközi munkamegosztás differenciálódásával párhuzamosan dinamizálódnak a ahtár menti térségek Kiemelt szerep az európai közösségi politikában

9 A regionalizmus egyéb színterei - etnoregionalizmus Az etnikai identitástudat földrajzi érvényességén alapul NyugatEurópa: az 1970-es évektıl klasszikus etnoregionalizmus és ehhez kapcsolódó mozgalmak (Baszkföld, Katalónia, Korzika stb.) Kisebbségi etnoregionalizmusok: Dél-Tirol, Ulster inkább függetlenségi mozgalom jelleggel Kelet-Közép-Európa: az etnikai térszerkezet mozaikszerősége, illetve perifériákon élı kisebbségek Etnoregionalista mozgalmak kialakulhatnak elınyös, illetve hátrányos helyzetben lévı kisebbségi közösségek esetében is

10 Intézményrendszer 1990: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (NEKH) - a kisebbségpolitika általános koordinációja 1993: LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól egyéni és kollektív perszonális autonómia, települési és országos kisebbségi önkormányzatok ( , ) 2005: a nemzetiségi regisztráció bevezetése az önkormányzati választásoknál Politikai szervezetek: nincs roma nemzetiségi párt, ami önállóan indul a választásokon; a nagy pártok környezetében megtalálhatók a cigány szervezetek (Lungo Drom Fidesz, MCSZF MSZP, RPA SZDSZ) 2003: CXXV. Törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról EU-jogharmonizáció

11 Források 1893: országos cigányösszeírás 1971, 1993, 2003 országos reprezentatív cigányvizsgálatok Egyéb források (CIKOBI, kérdıíves adatfelvételek, oktatási statisztikák)

12 A roma közösség létszáma Európa Románia: Magyarország: Bulgária Spanyolország Szlovákia: Szerbia: Oroszország: Ukrajna: Görögország: Franciaország: Macedónia:

13 Bevándorlás

14 A roma közösség létszáma Magyarországon Népszámlálás 2001: Kisebbségi regisztrációs névjegyzék 2006: Cigányvizsgálatok (becslés a minta alapján) 1971: : :

15 Területi eloszlás A megoszlás egyenetlen (Északkelet-Magyarország, Dél-Dunántúl) Eltolódás a településtípusok között; növekszik a városi lakosság aránya Bizonyos depressziós térségek felé szociális migráció, szegregált területek kialakulása

16 Területi megoszlás

17 Csoportok, tagozódás Romungrók: a legkorábban érkezett csoport, az asszimiláció folyamán elvesztették a nyelvüket, túlnyomó többségben csak magyarul beszélnek Oláh cigányok: a XIX. század második felében érkeznek kelet felıl, nagyrészük beszéli a lovári nyelvet Beások: területileg is elkülönült csoport a Dél-Dunántúlon, a román nyelv archaikus változatát beszélik

18 Demográfiai folyamatok A teljes társadalomhoz viszonyítva szignifikánsan magasabb születési ráta, eltérı korszerkezet Alacsonyabb születéskor várható élettartam, kedvezıtlen mortalitási mutatók Felülreprezentáltság a fiatal korosztályokban

19 Demográfiai folyamatok

20 Társadalmi problémák Gazdaság: a munkanélküliségi ráta jelentısen meghaladja az országos átlagot Oktatás: alacsony képzettségi szint, speciális nevelési igények Életminıség: gyenge lakáskörülmények, rossz elérési viszonyok Bőnözés: politikai-közéleti tematizáció Diszkrimináció: sok esetben ugyancsak politikai akciók

21 A felnıtt cigány népesség és a cigány háztartásfık munkaerı-piaci státus szerinti megoszlása, 1996 (%) Foglalkoztatottság Felnıtt népesség Háztartásfık Cigány Nem cigány Cigány Nem cigány Foglalkoztatott Munkanélküli Egyéb inaktív Összesen Munkanélkülisé gi ráta 57,9 11,7 51,0 4,9 Forrás: TÁRKI, 1996a

22 Oktatás

23 Társadalmi problémák Kulturális különállás: etnikus kultúra, vagy a szegénység kultúrája Jövedelmi viszonyok: szociális ellátórendszer és munkaerıpiac Politikai aktivitás: passzív hozzáállás, nincs egyértelmő elkötelezettség Etnikai jellegő konfliktusok: sok esetben nem tiszta körülmények, a média és a politika felelıssége

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben Hungary in the world economy and world trade The introduction of the Hungarian position in the world economy and trade is an important

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Bernát Anikó 1. Bevezető A magyarországi roma 1 népesség kedvezőtlen társadalmi és gazdasági helyzete és ebből fakadóan leszakadása gyakori

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Versenyképesség, globalizáció és regionalitás doktori program Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 2. No. 2. (Summer 2011/2 nyár) EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i NELU BRADEAN-EBINGER Bevezetés * 1992-ben

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

Határokon átnyúló együttműködés

Határokon átnyúló együttműködés Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Czintula Attila Határokon

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1 VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Kutatásvezető DR. EHRLICH ÉVA közgazdaságtudományok doktora MTA Világgazdasági Kutatóintézete

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítı középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása címő program (3841) keretében megvalósuló

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

Mi a régió? A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára

Mi a régió? A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára Területfejlesztés és turizmus segédanyagok Turizmus szakosok számára A régiók megkülönböztetése (EUROSTAT) A régiókat olyan különleges jellemzık szerint különböztethetjük meg, mint: Fizikai jellemzık:

Részletesebben

A romák helyzete Magyarországon

A romák helyzete Magyarországon A romák helyzete Magyarországon A Policy Solutions politikai elemzése a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A ROMA NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON... 5 2.1. A ROMÁK

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

Jenei György Kuti Éva. A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái *

Jenei György Kuti Éva. A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái * Jenei György Kuti Éva A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái * TM 64. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben