KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA NYUGDÍJAS FOGLALKOZTATÁS A KÖZSZFÉRÁBAN ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK 2013/10

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA NYUGDÍJAS FOGLALKOZTATÁS A KÖZSZFÉRÁBAN ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK 2013/10"

Átírás

1 KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA NYUGDÍJAS FOGLALKOZTATÁS A KÖZSZFÉRÁBAN ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK 2013/10

2 TARTALOM KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZAKLAPJA 1. évfolyam 10. szám november SZÁMVITEL Követelések, kötelezettségek elszámolása az új államháztartási számvitelben Befektetett eszközökkel kapcsolatos új számviteli elszámolási szabályok II Kiadja a Wolters Kluwer Kft Budapest, Prielle K. u Telefon: (40) , +36 (1) Fax: +36 (1) Internet: Felelős vezető: a Wolters Kluwer Kft. igazgatója A kiadásért felelős: Tóth Gábor A kiadványok szerkesztéséért felelős: Kézdi Katalin Felelős szerkesztő: Orbán-Radóci Anikó Főszerkesztő: Szamkó Józsefné Lektor: dr. Aradi Zsolt Műszaki kiemelt főmunkatárs: Schuller Krisztina Műszaki szerkesztők: Kerek Imréné, Szász Zoltán Nyomdai előkészítés: Wolters Kluwer Kft. DTP-csoport Nyomdai munkálatok: Kaposvári Nyomda Kft Felelős vezető: Pogány László MUNKAÜGY Nyugdíjas foglalkoztatása a közszférában ADÓZÁS A központi költségvetési szervek tevékenységét érintő évközi adóváltozások AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Fontosabb gazdálkodási, számviteli jogszabályok változásai szeptember 1-jétől A lapot megrendelheti honlapunkon (www.complex.hu), ben, levélben, faxon vagy bemutatótermünkben személyesen: Telefon: (40) , +36 (1) Fax: +36 (1) Postacím: 1518 Budapest, Pf Kiadó és bemutatóterem: Wolters Kluwer Kft Budapest, Prielle Kornélia u A bemutatóterem nyitva tartása: H Sz: 9:00 16:30, Cs: 9:00 18:00, P: 9:00 16:00 (ebédidő: 12:00 12:30) Hirdetési információ: Szőcs Károly Tel.: +36 (40) , +36 (1) A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS LAP MÁR DIGITÁLISAN IS ELÉRHETŐ! A Digitalstandon megvásárolt lapjait PC-n, táblagépen és ipad-en egyszerűen és gyorsan, már a megjelenés pillanatától bárhol elérheti és saját polcán olvashatja, itthon vagy akár külföldön is. A digitális lap tartalmilag megegyezik a nyomtatottal, az áttekinthetőséget keresési funkció se gíti. A Költségvetési gazdálkodás lap digitális változatára az alábbi linken fizethet elő: https://digitalstand.hu/koltsegvetesigazdalkodas TISZTELT OLVASÓINK! ISSN Termékkód: YOV Előfizetési díj egy évre Ft + áfa Minden jog fenntartva, beleértve a sokszoro sítás és a mű bővített, illetve rövidített változatának kiadási jogát is. A Kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak bármely része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható. Ebben a lapszámunkban folytatjuk az új államháztartási számviteli ismeretek bemutatását. Ezen belül két nagyon fontos témakör került feldolgozásra: az egyik az előző számunkban már megkezdett befektetett eszközök új számviteli szabályai bemutatásának 2. része, a másik a követelések és kötelezettségek új, az eddigiektől eltérő szabályait ismertető írásmű. Az adózási rovatunkban az évközi adóváltozásokat foglaljuk össze. A munkaügyi rovatunkban a közszférában foglalkoztatott nyugdíjasokhoz kapcsolódó szabályokat mutatjuk be. Ebben a számunkban folytatjuk az Aktuális rovatunkban a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli témájú jogszabályi változásokra történő figyelem felhívását. Szamkó Józsefné

3 Követelések, kötelezettségek elszámolása az új államháztartási számvitelben SZÁMVITEL Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) a költségvetési és pénzügyi számvitel megkülönböztetésén és a pénzügyi számvitel eredményszemléletén kívüli legfontosabb változása a követelések és kötelezettségek (ezzel összefüggésben a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) eddigi szabályoktól, sőt a számvitelről szóló évi C. törvénytől (Szt.) eltérő kezelése. A követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) fogalmának pontos ismerete, az ezekhez kapcsolódó nyilvántartási és könyvviteli számlák megfelelő használatához szükséges előírások elsajátítása alapvető jelentőségű nem csak a költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályok szabályos követése (kötelezettségvállalással terhelt és szabad előirányzat kimutatása, fedezetvizsgálat stb.) szempontjából lényeges, hanem a tevékenység eredményének és az eszközök bekerülési értékének megállapításához is, hisz az Áhsz. e tekintetben összhangban az Szt.-vel az eredményszámlákra és a mérlegszámlákra főszabályként* e számlákkal, és nem tőkeváltozás számlákkal szemben könyvel. Cikkünkben az Áhsz. követelésekkel, kötelezettségekkel (kötelezettségvállalásokkal, más fizetési kötelezettségekkel) kapcsolatos főbb jellemzőit tekintjük át mind a költségvetési, mind a pénzügyi számvitel oldaláról, kitérve a két elszámolási rendszer közötti összefüggésekre is. Terjedelmi okokból a cikk nem foglalkozik a sajátos elszámolási módot igénylő függő követelésekkel és kötelezettségekkel, illetve az olyan követelés vagy kötelezettség jellegű tételekkel, mint például az adott és kapott előlegek. A követelések A követelések fogalmát az Áhsz. 1. (1) bekezdés 6. pontja határozza meg. Követelésként összhangban az Szt. rendelkezéseivel és az államháztartási gazdálkodásban (nem a számviteli értelemben vett) óvatossági elvvel csak a már elismert, biztos, jogszerű fizetési igényt lehet elszámolni. Az államháztartás bevételei között a legnagyobb arányt kitevő közhatalmi típusú követelések esetén ugyanakkor egy sajátos szabályt is rögzít az Áhsz., ennek értelmében a fenti feltételeknek megfelelőnek kell tekinteni a kötelezett (adózó, járulékfizető stb.) bevallása alapján megállapított, valamint az olyan követelést is, amelyet a kötelezett ugyan vitat, de jogszabály alapján azt fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell. Nem tartoznak ugyanakkor a követelések közé az Szt. szerinti biztos (jövőbeni) követelések (ezek nyilvántartása a 03. számlacsoportban történik). A költségvetési számvitelben a követelések nyilvántartása az államháztartás egészére kiterjedő közgazdasági szempontú osztályozás, az Áhsz. 15. mellékletében található egységes rovatrend szerint történik. Az egységes rovatrend bevételi ( B -vel kezdődő) rovatait képezi le az Áhsz. 16. mellékletében található számlatükör 0-ás számlaosztályában a 09. számlacsoport. A számlacsoportban található, az egyes rovatok nevét viselő számlák további tagolása a költségvetési * Főszabályként, de nem kizárólag, mivel a nem vásárlás, értékesítés jellegű gazdasági események elszámolása továbbra is eredményszámla és mérlegszámla, vagy mérlegszámla és mérlegszámla közötti egymással szembeni könyvelésével történik, pl. térítésmentes átadás, átvétel, értékcsökkenés, értékvesztés, vagyonkezelésbe adás és vétel. gazdálkodás során a bevételek beérkezésének folyamatához igazodik: előirányzatok megállapítása (előirányzati nyilvántartási számlák), bevételi előírások, azaz követelések (követelés nyilvántartási számlák), és bevétel beérkezése (teljesítés nyilvántartási számlák). Például a B402. Szolgáltatások ellenértéke rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlák a számlatükörben: Szolgáltatások ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke előirányzata Követelés szolgáltatások ellenértékére Szolgáltatások ellenértéke teljesítése A közgazdasági tartalom mellett a követelések másik osztályozási szempontja, hogy azok az adott költségvetési évben, vagy azt követően esedékesek. Az Áhsz. 43. (4) bekezdése alapján költségvetési évben esedékes követelés az olyan követelés, amely teljesítésének határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló határidő kezdő napja a követelés nyilvántartásba vételének vagy az év eleji nyitás során a költségvetési évben esedékes követelések és a költségvetési évet követő években esedékes követelések közötti átsorolás évére esik. Például, ha fizetési haladék miatt a tárgyév júliusában előírt követelést a következő év márciusában kell teljesíteni, a költségvetési évet követő években esedékes követelések között kell a követelést nyilvántartásba venni. A következő év nyitásakor azonban ezt az összeget mivel az akkor már a tárgyév márciusára vonatkozik át kell sorolni a költségvetési évben esedékes követelések közé. A követelés nyilvántartási számlákkal szemben a Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla és Költségvetési évet követően esedékes köve- I. ÉVFOLYAM 10. SZÁM NOVEMBER 1

4 SZÁMVITEL Befektetett eszközökkel kapcsolatos új számviteli elszámolási szabályok II. Folytatjuk a január 1-jén hatályba lépő, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: új Áhsz.) befektetett eszközökkel kapcsolatos változtatásainak ismertetését. A cikkünk előző részében az új fogalmakkal, elnevezésekkel és tartalmi meghatározásokkal, valamint a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bekerülési értékének meghatározásának előírásaival foglalkoztunk. Ebben a részben a befektetett eszközökkel kapcsolatos lényegesebb gazdasági események számviteli elszámolását, az értékcsökkenés, értékvesztés és értékhelyesbítés szabályait és elszámolásait, a vagyonelemek mérlegben történő értékelését és a leltározásra vonatkozó előírásokat ismertetjük. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos fontosabb gazdasági események számviteli elszámolása A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos gazdasági eseményeket az új Áhsz. alapján a költségvetési számvitel és a pénzügyi számvitel szabályai szerint kell elszámolni. Ezen elszámolások költségvetési számvitelt érintő bevételi, kiadási előirányzatokat, követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését az új Áhsz. 15. mellékletében meghatározott egységes rovatrend szerint kell nyilvántartani, ettől eltérni nem lehet, azonban saját hatáskörben további részletező tételekre alábonthatók. A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláin a 002. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szemben történik azok növekedésének így különösen annak keletkezése, árfolyam-változás miatti növekedése és a teljesítés kivételével csökkenésének így különösen annak más általi átvállalása, elengedése, árfolyamváltozás miatti csökke nése nyilvántartásba vétele attól függően, hogy az végleges vagy nem végleges, költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségeknek minősül. A követelések nyilvántartási számláin a 004. Követelés nyilvántartási ellenszámlával szemben történik a követelés növekedésének így különösen annak előírása, vásárlása, átvétele, elszámolt értékvesztés visszaírása, árfolyamváltozás miatti növekedése és a teljesítés kivételével csökkenésének így különösen annak behajthatatlanná válása, értékesítése, átadása, elengedése, elszámolt értékvesztése, árfolyamváltozás miatti csökkenése nyilvántartásba vétele attól függően, hogy az költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően esedékes követelésnek minősül. Nem lehet a követelések nyilvántartási számláin nyilvántartani a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) szerinti biztos (jövőbeni) követeléseket, hanem azokat a 03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések nyilvántartási számlán a 006. Egyéb nyilvántartási számlával szemben kell állományba venni. A teljesítések nyilvántartási számláin 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlával vagy a 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámlával szemben történik a kiadás vagy bevétel nyilvántartásba vétele attól függően, hogy a kiadás vagy bevétel mely tevékenység, kormányzati funkció végzése során merült fel. E nyilvántartási számlákat alap és vállalkozási tevékenység, ezen belül kormányzati funkciók szerint tovább kell tagolni. A 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlán belül a tevékenységre, kormányzati funkcióra közvetlenül nem hozzárendelhető kiadások évközi elszámolására külön nyilvántartási számla található. A beszerzés, a vásárlás és a beruházás gazdasági eseményei a K6. Beruházások, a felújítás a K7. Felújítások rovatokon, illetve az ehhez kapcsolódó nyilvántartási számlákon kerülnek elszámolásra, melyeket az 1. táblázat foglal össze. A pénzügyi könyvvezetés során az előbbi, rovatokon megjelenő gazdasági események az eszközökre és forrásokra gyakorolt hatásának könyvelése az 1 9. számlaosztályán belül vezetett könyvviteli számlákon történik. Ugyancsak itt kell elszámolni az eszközök egyéb rovatokon nem elszámolható változását is. Az számlaosztály az eszközök, a 4. számlaosztály a források könyvviteli számláit tartalmazza. A vagyonváltozás eredményre gyakorolt hatását pedig az 5., 8. és a 9. számlaosztály könyvviteli számláinak alkalmazásával kell kimutatni. Az államháztartás új számviteli rendeletéhez kapcsolódóan megjelent az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (továbbiakban: Kontírozási tételek rendelete). A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos legfontosabb gazdasági események alapvetően a Kontírozási tételek rendelete II. IV. I. ÉVFOLYAM 10. SZÁM NOVEMBER 5

5 Nyugdíjas foglalkoztatása a közszférában MUNKAÜGY január 1-je óta szigorú szabályok vonatkoznak a nyugdíjasok foglalkoztatására a közszférában. Ezek egyrészt az illetmény és a nyugellátás párhuzamos igénybevételét zárják ki, másrészt a miniszteri irányítású, felügyeletű költségvetési szervekkel jogviszonyban állókra főszabályként (újra-)alkalmazási tilalom érvényesül az öregségi nyugdíjra jogosultakra. A közvetlenül nyugdíj előtt állókat ugyanakkor sérülékeny munkaerő-piaci helyzetükre tekintettel speciális garanciák védik. Az alábbiakban ezeket a szabályokat tekintjük át a közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők esetén. Ki minősül nyugdíjasnak? A nyugdíjasokra vonatkozó speciális szabályok értelmezéséhez először azt kell tisztázni, ki minősül nyugdíjasnak. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) alkalmazásában a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Mt.) definícióját kell alkalmazni [Mt (1) bek. g) pont]. A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény (Kttv.) 7. -a külön nyugdíjas fogalmat tartalmaz, amely azonban lényegében megfelel az Mt. definíciójának. Eszerint az minősül nyugdíjasnak, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik, vagy már az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül. Utóbbi esetben az is feltétel, hogy az ellátást részére jogerősen megállapították. Nem minősül tehát nyugdíjasnak a közalkalmazott, illetve közszolgálati tisztviselő, ha már beadta ugyan az ellátás iránti igényét, de azt jogerősen még nem állapí tották meg számára. A bírói gyakorlat alapján ezen az sem változtat, ha a nyugdíjbiztosítási szerv legfeljebb hat hó napra visszamenőlegesen állapítja meg a nyugellátásra való jogosultságot. Ha a jogviszony megszüntetésének pillanatában a jogosultsági feltételek nem álltak fenn, az érintett munkát végző nem tekinthető nyugdíjasnak (BH2007/136.). Nyugdíjasnak minősülnek továbbá a rokkantsági ellátásban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban, vagy öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesü lők is. Végül, az egyházi, felekezeti nyugdíjban, vagy a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öreg ségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesülők is nyugdíjasok (ez utóbbi esetben akkor, ha az ellátást már jogerősen megállapították). A közszolgálati tisztviselő köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha nyugdíjasnak minősül [Kttv. 7. (3) bek.]. Ilyen szabályt a Kjt. kifejezetten nem tartalmaz, ám az általános együttműködési és tájékoztatási kötelezettségből eredően a közalkalmazott is köteles bejelenteni, ha a törvény alapján nyugdíjasnak kell tekinteni [Mt. 6. (2) és (4) bek.]. A nők 40 éves jogosultsági idejével igénybe vehető ellátás A két jogállási törvény eltérően kezeli a nők 40 éves jogosultsági idejével igénybe vehető öregségi teljes nyugdíjra jogosultakat [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. (2a) bek.]. A Kjt. szerint a nő kérelmére kötelező felmentéssel megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt, ha a kérelmező a szükséges 40 év jogosultsági idővel legkésőbb a felmentési idő leteltekor rendelkezik. E feltétel teljesítését a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni [Kjt. 30. (4) (5) bek.]. Ennek azért van jelentősége, mert az is jogosultsági feltétel az ellátáshoz, hogy a kérelmező ne álljon biztosítással járó jogviszonyban azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják [Tny. 18. (2a) bek. b) pont]. Az igénybe vételhez tehát meg kell szüntetnie a fennálló közalkalmazotti jogviszonyát (illetve minden más biztosítási jogviszonyát is). Észre kell venni, hogy ebben az esetben a kérelmező közalkalmazott még nem minősül nyugdíjasnak, hiszen a felmentéskor csak a jogosultsági feltételek egy részét teljesíti, az ellátást jogerősen még nem állapíthatták meg neki. Ebből eredően az e jogcímen felmentett közalkalmazottnak jár a végkielégítése is, és a speciális felmentési védelmeket is alkalmazni kell rá (lásd még alább). További kedvezményes szabály, hogy ha az így felmentett közalkalmazott legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni [Kjt. 78. (4) bek.]. A Kttv. ettől eltérően kifejezetten nyugdíjasnak tekinti azt is, aki a 40 év jogosultsági időt a felmentési idő leteltekor teljesíti, és erre tekintettel kéri felmentését [Kttv. 7. (1) bek. d) pont és Kttv. 63. (2) bek. f) pont]. Az e formában felmentett közszolgálati tisztviselő így nem jogosult végkielégítésre. A Kttv. a nyugdíjasok számára nem tartalmaz kedvezőbb szabályokat a jubileumi jutalomra jogosultság körében (Kttv ). I. ÉVFOLYAM 10. SZÁM NOVEMBER 9

6 ADÓZÁS A központi költségvetési szervek tevékenységét érintő évközi adóváltozások Évközben több olyan salátatörvény látott napvilágot, amely az adó-, a járulék- és az illetékszabályokat is módosította. A törvények a 66-os, a 103-as és a 111-es Magyar Közlönyben kerültek kihirdetésre. A változások több időpontban léptek hatályba és a központi költségvetési szervek gazdálkodását nem mindegyikük érintette. A cikk célja az, hogy azokra a változásokra hívja fel a figyelmet, amelyek a központi költségvetési szervek gazdálkodását közvetlenül vagy közvetetten érintik. A cikkben feldolgozásra került jogszabályok: évi XXXVII. törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól (Mtv1.) évi CIII. törvény az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról (Mtv2.) évi CXXIII. törvény az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról (Mtv3.) évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.) évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (Öpt.) évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról (Gjt.) évi LVI. törvény a távközlési adóról évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről (Pti.) 98/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról I. A személyi jövedelemadó törvény módosítása A célzott támogatás Az Öpt. lehetővé teszi, hogy a pénztár a munkáltatói tag pénztártag alkalmazottai részére célzott szolgáltatásokat nyújtson. A munkáltató által célzott szolgáltatásokra befizetett összeg egy elkülönített közös számlára kerül, és a juttatásból az intézmény összes pénztártag dolgozója részesedhet. Célzott szolgáltatásként azok a pénztár szolgáltatási szabályzatában szereplő szolgáltatások nyújthatók, amelyek a pénztár és a munkáltató közötti szerződésben rögzítésre kerültek (pl. speciális egészségügyi szűrővizsgálatok, fogászati ellátások finanszírozása). A célzott támogatás tehát olyan speciális befizetés, amely nem kerülhet a magánszemély tagok egyéni számlájára. Az Mtv (1) bekezdése a kedvezményes közteher mellett adható béren kívüli juttatások körét április 19-étől új jogcímmel egészítette ki. Az Szja tv. 71. (3a) bekezdése értelmében béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltatói tag által az Öpt. előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összegből az a rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a minimálbér szor zatát. Az alkalmazottak létszámaként a befizetéskor az adóéven belül több befizetés esetén az első befizetéskor a pénztártag alkalmazottak létszáma vehető figyelembe. A 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) jelenleg 98 ezer forint. Az Szja tv. 1. számú mellékletének új pontja szerint adómentes az a juttatás, amelyet célzott szolgáltatásként kap a magánszemély. A szabályozás értelmében a munkavállalókat nem terheli sem adó-, sem járulékfizetési kötelezettség. A béren kívüli juttatásnak számító, a célzott szolgáltatásra befizetett összegek 1,19-szerese után a munkáltatónak 16 százalék szja-t és 14 százalék eho-t kell fizetnie. A célzott szolgáltatásra befizetett összeg értékhatárt meghaladó része egyes meghatározott juttatásnak számít, és ennek megfelelően a juttatás értékének 1,19-szerese után a kifizető 16 százalék szja-t és 27 százalék eho-t köteles fizetni. A Kttv (1) rendelkezése meghatározza a közszolgálati tisztviselők részére adható cafeteria juttatások körét. A Költségvetési törvény 53. (29) bekezdése értelmében pedig a cafeteria juttatások együttes összege a évben nem haladhatja meg a bruttó 200 ezer forintot, amelybe beleszámítandók azok a munkáltatói juttatások is, amelyek az önkéntes biztosítói pénztártagsággal rendelkezők részére kötelezően fizetendők. Az Mtv (1) bekezdése értelmében a célzott szolgáltatásra befizetett összeget az Szja tv. 70. (4) bekezdésében szabályozott, és a 71. béren kívüli juttatásaira vonatkozó, 500 ezer forint éves keret számításánál nem kell figyelembe venni. Ebből az következik, hogy a munkáltató által az önkéntes pénztárak bármelyikébe célzott támogatásként befizetett összeg a közszolgálati tisztviselők részére adható 200 ezer forint cafeteria-keretet sem terheli. I. ÉVFOLYAM 10. SZÁM NOVEMBER 13

7 AKTUÁLIS Fontosabb gazdálkodási, számviteli jogszabályok változásai szeptember 1-jétől 36/2013. (IX. 13.) NGM Az államháztartás számvitelének megváltozásával kapcsolatos feladatok (rendező mérleg) 332/2013. (IX. 16.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról évi CXXXIX. törvény A Magyar Nemzeti Bankról évi CXLII. törvény A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról évi CXLIV. törvény A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvénymódosításáról 382/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról 431/2013. (XI. 15.) Korm. rendelet Az álláshely-zárolásból eredő kiadási megtakarítások befizetésének rendjéről 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet Az országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról 433/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzései lefolytatásának további gyorsító és egyszerűsítő feltételeiről, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról évi CXCI. törvény A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény módosításáról SZABÁLYZATMINTÁK Az új államháztartási számvitelben történt változások jelentősen érintik a számviteli szabályzatokat. Szamkó Józsefné egy olyan szabályzatminta tárat állít össze, melyek segítségével egyszerűbben módosíthatja szabályzatait. Számviteli szabályzatok, melyeket a mintatár tartalmaz: Számviteli politika Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata Pénzkezelési szabályzat Önköltségszámítási szabályzat Számlarend Bizonylati szabályzat A szabályzatok módosításának határideje az Áhsz. [4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet] hatálybalépését követő 90 napon belül. Részletes információk, és előrendelés: 16 KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2015-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról* 36494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 178. szám II. Törvények 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 29., hétfő Tartalomjegyzék 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CCVIII. törvény 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 A 2013.1.2.

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben