Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.mgitech.hu Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában"

Átírás

1 Különszám Mezőgazdasági LI. évfolyam január Technika tudományos, műszaki fejlesztési és kereskedelmi folyóirat Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában Szekciók: Energia a szántóföldről, azaz hogyan hasznosítsuk a vidéket Környezetkímélő növényvédelem és növényvédőszer-megtakarítási lehetőségek 1

2 Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában Szekciók: Energia a szántóföldről, azaz hogyan hasznosítsuk a vidéket Környezetkímélő növényvédelem és növényvédőszer-meg ta ka rí tási lehetőségek Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben október án megrendezett Fenntartható bioenergia-termelés fiatal kutatók a bioenergetikában c. szakmai konferencia előadásainak gyűjteményes kiadványa

3 SZAKMAI BIZOTTSÁG Csatár Attila, Dr. Dimitrievits György, Dr. Fenyvesi László, Dr. Pecznik Pál Toldi Ottó, Dr. PROGRAMREFERENS Ács Istvánné Gulyás Zoltán Magó László, Dr. Tóvári Péter KÖZREMŰKÖDŐK Barna Attiláné Gajdos Pálné Körmendi Péterné LEKTOR Beke János, Dr. Fenyvesi László, Dr. MŰSZAKI SZERKESZTÉS Pálinkás Gábor NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS, NYOMÁS Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., Budapest FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, 2010 Főigazgató: Dr. Fenyvesi László HU ISSN ISBN

4 Tartalomjegyzék Energia a szántóföldről, azaz hogyan hasznosítsuk a vidéket Köszöntők Dióssy László... 4 Bíró Tamás... 5 Kovács Máté... 6 Tóvári Péter, Sibalszky Zoltán... 7 Hagyományos és molekuláris genetikai módszerekkel támogatott nyárnemesítés a bioenergetika szolgálatában Benke Attila, Cseke Klára, Takács Roland, Kámpel József, Borovics Attila... 8 Új szaporítóanyag-előállítási lehetőségek vizsgálata miscanthus halmaji energianád esetében Horváth Zsuzsanna, Vágvölgyi Andrea, Pintér Csaba, Marosvölgyi Béla...11 Laboratóriumi és félüzemi méretekben végzett biogáz fermentációs kísérletek tapasztalatai Tukacs-Hájos Annamária, Rétfalvi Tamás, Szendefy Judit, Marosvölgyi Béla A biometán perspektívái a hazai közlekedésben Jobbágy Péter, Bai Attila, Juhász I. Lilla A potenciális etanolhozam előrejelzésének vizsgálata kukoricafermentálási kísérletben Sipos Péter, Nógrádi Sándor, Győri Zoltán Bio-motorhajtóanyagok agrártermékekből Kasza Tamás, Tóth Csaba, Hancsók Jenő Univerzális, nagy teljesítményű dugványozógép és ültetési technológia kialakítása Aranyos Péter, Gyurátz Ferenc, Horváth Béla A mátészalkai biodízel üzem működési tapasztalatai és fejlesztése Szántó Zsuzsanna, Sinóros-Szabó Botond Triglicerid tartalmú alapanyagok enzimkatalitikus átészterezése Kovács Sándor, Hancsók Jenő Bioetanol/gázolaj emulziók stabilitásának növelése Marsi Gábor, Nagy Gábor, Hancsók Jenő Különféle szervesanyagokból kísérleti körülmények között kinyerhető metántartalom Szabó Emese, nagy Valéria Megújuló energia a mezőgazdaságból Magó László, Hajdú József, Fenyvesi László Az energiafűz, mint alternatíva a bioenergetikai termelés területén Szecsei Tímea, Salamon Lajos Biogas in Slovenia Tomaž Poje Possibility of exhaust gas emissions reduction by using biodiezels M. Tomic, L. Savin, T. Furman, R. Nikolić, M. Simikić Környezetkímélő növényvédelem és növényvédőszer-megtakarítási lehetőségek Köszöntő Dr. Lucskai Attila Technikai újdonságok, növényvédőszer-megtakarítási lehetőségek Kalmár Imre Permetezőgépek időszakos felülvizsgálata Magyarországon Gulyás Zoltán, Kovács László Korszerű eszközök a növényvédelmi kijuttatástechnikában Pályi Béla Az energetikai faültetvények növényvédelmi vonatkozásai Koltay András A növényvédelem gépesítésének fejlődése az MGI tevékenységének tükrében Dimitrievits György Előadások angol nyelvű összefoglalói Abstracts of papers Mezőgazdasági Technika, január 3

5 - KÖSZÖNTŐ Az éghajlatváltozás egyike napjaink legsürgetőbb problémáinak. Mára már nem kérdéses, hogy az időjárási viszonyok változásai komoly károkat okoznak az egész emberiség és szűkebb környezetünk, Magyarország lakói számára is. A klímaváltozás kimutatható, szoros összefüggésben áll az emberi tevékenységekkel, így kijelenhetjük, hogy jelenlegi életvitelünk és energiafelhasználási szokásaink nem tarthatók fent hosszabb távon. A klímaváltozásért mindannyiunknak, az egész emberiségnek változtatnia kell életmódján, sürgős szemléletváltozásra van szükség, ha el akarjuk kerülni a földünket fenyegető katasztrófát. A klímavédelem fő eszközei döntően az energiahatékonyság növelésében, az energia takarékosságban valamint a jelenlegi energiaszerkezet radikális átalakításában, azaz a fosszilis energiahordozók helyett a megújuló energiaforrások felhasználásában rejlenek. A hazai energia ellátási rendszerrel kapcsolatban is elmondható, ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk az EU-s és egyéb nemzetközi kötelezettségvállalásainkat a klímavédelem és a környezetterhelés mérséklése érdekében mindenképen szükség van a mostani energiaszerkezet átalakítására. A hazai megújuló energia stratégiában 2020-ra az EU által elvárt célnál (13%) is ambiciózusabb célérték (15 %) van előirányozva a megújuló energiaforrások növelése terén. Az energiaszerkezet átalakítása során mindenképpen törekedni kell az import energiafüggőségünk csökkentésére, illetve az energiaszerkezet diverzifikációjára, melyre több forgatókönyv is létezik, de a megújuló energiáknak mindben jelentős szerepe van. Ugyanakkor nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a megújuló energiák csak akkor válnak valóban megújuló energiákká, ha a termelés és felhasználás során szigorúan figyelembe veszszük a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat, valamint a fenntartható energiatermelés feltételeit. Mindemellett azt gondolom, hogy a környezeti terhelést csökkentő politikai stratégiák semmit nem érnek, ha nem társul hozzá környezettudatos szemlélet kialakítása. Magyarország vonatkozásában elmondható, hogy hazánk legjelentősebb megújuló energia potenciálja a biomasszában rejlik, így ma is és a jövőben is ez adja majd megújuló energiák felhasználásának gerincét. A biomassza kiemelt szerepe miatt nagyon fontos, hogy felhasználása során maximálisan figyelembe kell venni a környezeti fenntarthatóságot. Fontos, hogy a jövőben csak olyan energiaellátó rendszerek kerüljenek kialakításra, amelyek korszerű technikákkal, energia-hatékonyan üzemelnek, és szem előtt tartják az optimális alapanyagforrás és energiaigényeket, valamint az ellátás biztonságát. Magyarországon a biomassza felhasználás jövőjét a decentralizált, helyi igényeket kielégítő kapcsolt energiatermelő kiserőművi hálózat létrehozásában látom, amelyet az ország minden régiójában a helyi adottságoknak megfelelően kell kialakítani. A komplett termelési rendszerek megtervezésében és kialakításában óriási szerepe van a hazai kutató munkának, amely képes kialakítani az adott térségek számára legjobb termelési szerkezetet. Ezúton szeretnék gratulálni az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet fennállásának 140. évfordulója alkalmából és szívből üdvözlöm az Intézet azon kezdeményezését, amellyel a fenntartható bioenergia területén munkálkodó fiatal kutatók számára biztosít bemutatkozási és további együttműködési lehetőséget a konferencia sorozat megszervezésével. Javaslom ezt a jó kezdeményezést továbbra is fenntartani és lehetőséget biztosítani a fiatal tudósaink számára az elért eredményeik bemutatására és a nagyközönséggel való megismertetésére. Üdvözlettel: Dióssy László szakállamtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság 4 Mezőgazdasági Technika, január

6 - KÖSZÖNTŐ A mezőgazdaságban, az élelmiszergazdaságban, ezzel összefüggésben az energetikai kutatás területén szerte a világban jelentős változások zajlanak, amelyekkel szembe kell néznünk. Ezek a folyamatok új kihívást jelentenek a hazai tudomány és kutatás számára is. A globalizáció, a föld népességének felgyorsuló növekedése és az élelmiszer iránti növekvő igény, a klímaváltozással kapcsolatos gondok, az energiahordozók árának növekedése, a természetes környezettől egyre távolodó civilizációs fejlődés, és a hazai agrártermelés versenyképességének helyreállítási igénye, mind olyan problémákat vetnek fel, amelyre a tudomány eszközeivel is választ kell adnunk. A mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a megújuló energiaforrások témaköre magyar adottság és lehetőség. A kutatás-fejlesztés területén az első és legfontosabb lépés a párbeszéd és együtt gondolkodás, ezzel párhuzamosan az innovációs tevékenység hatékonyabbá tételében érdekelt állami döntéshozók, a különböző tudományos műhelyek és nem utolsó sorban a gyakorlati élet szereplőinek közös cselekvésre való ösztönzése. Szükségszerű, hogy a közös munka eredményeként újragondoljuk a tudomány szerepét az agráriumban, meghatározzuk a fejlődés és a fejlesztések irányát, illetve átgondoljuk az agrárkutatások finanszírozásának és a tudományos eredmények hasznosításának leghatékonyabb módját és feltételrendszerét. A gazdasági világválságban kitörési pont lehet a kutatás-fejlesztés. A történelem számos példával igazolja, hogy a legnehezebb gazdasági helyzetben mentőövként szolgált a tudományos munka, és annak gyakorlati alkalmazása. Ezért elengedhetetlen a hazai és a nemzetközi stratégiaalkotásban, program-előkészítésben és projektvezetésben való aktív magyar részvétel. Ennek érdekében elengedhetetlen fiatal szakemberek megnyerése a kutatás számára, hiszen a jövő a fiatal generáció kezében van. Ösztönözni kell a tehetséges kutatók tudományos munkatársak külföldi szakmai tapasztalatszerzésének lehetőségét, valamint a jól felkészült és külföldi gyakorlatot szerzett szakemberek visszatérését a hazai kutatási szférába. A mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a megújuló energiaforrások, a környezet- és klímavédelmi kutatások szakterület sajátosságából fakad a megújulás igénye. Egyértelmű nemzetgazdasági cél legyen, hogy olyan fiatal szakembereket nyerjünk meg és képezzünk tovább, akik az adott területen már hasznosítható tapasztalatokat is szereztek, és képesek a gyakorlat számára fontos kérdésekre a tudomány eszközeivel választ adni. Fentiekhez a fiatal kutatók részére témalehetőségeket és a fiatal kutatók előmenetelét segítő pályázati lehetőségeket, ösztöndíjakat kell biztosítani. A Fenntartható bioenergia termelés - fiatal kutatók a bioenergetikában című konferencia és kiállítás kiváló lehetőséget teremt a fiatalok számára, hogy kutatási területeiket, szakmai munkájukat a gyakorlati szereplők és érdekeltek számára is bemutassák. A mező- és erdőgazdasági megújuló energiaforrások olyan új kutatási kulcsterület, mely a következő évszázad jelentős kihívása is egyben. Ezzel a területtel érdemes foglalkozni, hisz a jövő meghatározó kutatási szegmense. Fentiek tükrében meggyőződésem, hogy a konferencia eredményei olyan üzenet a Tisztelt Olvasónak, amely nem hivalkodóan, mégis meggyőzően mutatja be a mezőgazdasági energiaforrásokkal foglalkozó kutatói körnek az ezzel kapcsolatos eredményes alkotó munkáját, a mezőgazdaság és a vidék fejlesztését cselekvően segítő szolgálatát és elkötelezettségét az ágazat iránt. Üdvözlettel: Bíró Tamás s.k. főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Főosztály Mezőgazdasági Technika, január 5

7 - KÖSZÖNTŐ A megújuló energiák növelése hazánkban már nem csak egy lehetőség a klímavédelemben, hanem az EU elvárása is, amely konkrét célokat és határidőket jelent. Mivel hazánk adottságaiból fakadóan a legjelentősebb potenciál a biomassza nagyobb mértékű kiaknázásában rejlik, ezért ezt a megújuló energiaforrást kiemelten kell kezelni. Az Európai Unióban jelentős növekedés várható az egyes megújuló energiák tekintetében, persze az egyes tagállamokban a természeti és földrajzi adottságoktól, valamint a politikai akarattól és az anyagi lehetőségektől függően más-más arányban. Az EU élen akar járni a klímaváltozás elleni küzdelemben, ezzel példát mutatva más államoknak, ezért igen ambiciózus célokat tűzött ki maga elé a 2007-ben elfogadott klí ma és energia csomagban. Ezek a már jól ismert ún. 3x20-as célok, 20% Üvegház hatású gáz (ÜHG) kibocsátás csökkentés, 20% energiahatékonyság növelés és a megújuló energiák felhasználásának 20%-ra történő növelése 2020-ig. A fenti célokat hatalmas anyagi ráfordítások árán lehet csak teljesíteni, amelynek alapját az EU-s források biztosíthatják. Az EU szintjén a megújulók használatának jelentős fejlesztését főleg az ÜHG kibocsátás csökkentési célok és a fosszilis üzemanyagoktól való függés csökkentése indokolja, ami ambiciózus energia politikát kíván minden tagállamtól. Az unió célja a decentralizált energiaforrások jobb kihasználása és a megújuló energia iparágban a technológiai fejlesztésekkel a vezető szerep elérése. Az irányelv minden egyes tagállam számára pontos célszámot fogalmaz meg a 2020-ra teljesítendő megújuló energia részarányt illetően. Hazánk számára a 2020-ra elérendő cél 13%. A megújuló energiaforrások teljes energiafelhasználásban vett részarányára vonatkozó célértékek meghatározását a hazai megújuló energia stratégia tartalmazza, amely igen ambiciózusan 15%-ra teszi a megújulók részarányát 2020-ra. A hazai megújuló energiaforrás felhasználás helyzetről számokban elmondható, hogy 2006-ban az összenergia felhasználáson belül a megújulók részaránya 4,7% volt, míg a felhasznált villamos energia 3,7%-a volt ún. zöld áram. Hazánk adottságai igen kedvezőek a mg-i termeléshez és így természetesen a biomassza termeléséhez is, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a túlzott energetikai célú növénytermelés ne okozza az élelmiszer alapanyag termelés csökkenését. A biomaszszát teljes termékpályája alatt csak fenntartható módón lehet megtermelni és felhasználni, figyelembe véve a természet védelmét, a biodiverzitás fenntartását (ún. özönfajok mellőzése!) és az energiatermelés során a környezet védelmét! Az új EU direktíva lefekteti ezeknek a kritériumoknak az alapjait. A szilárd biomassza tüzelést csak megfelelő műszaki állapotú, korszerű tüzelőberendezésekben támogatható, az energiahatékonyság maximális figyelembevételével, jól működő szoros összefogáson alapuló termelői háttérrel rendelkező rendszerekben. A zöldhő fogalmának és támogatási rendszerének kialakítása is sürgető feladat lenne a 2020-as céljaink megvalósítása érdekében. Az alapanyag ellátás kérdése nagyon fontos, hogy se túltermelés, se pedig hiány ne alakuljon ki. Ezt hosszú távú szerződésekkel lehet megoldani, vagy ha az erőmű tulajdonosa rendelkezik termőterületekkel is. A decentralizált energiatermelés elterjedése azaz a kisebb biomassza erőművek térnyerése egy-egy térség vagy kistérség jelentős energetikai függetlenedését eredményezheti, ezen felül munkahely teremtő és vidékfejlesztési szempontok is megvalósulnak, ezért mindenképpen támogatandó fejlesztések. Ezen kis erőművi hálózat elterjedéséhez először is stratégiára cselekvési tervekre és a termelői és felhasználói oldalon komoly összefogásra van szükség. Amennyiben ezek megvannak ki kell alakítani a megfelelő támogatási rendszert is a hazai és EU-s forrásokra alapozva. Egy másik igen komoly potenciállal rendelkező szegmens a pellet tüzelés a megújulós és klímavédelmi vállalásaink teljesítése érdekében. A kormányzat szintén programot hirdetett a vezetékes gázellátásból kimaradt települések számára, melyre kitűnő megoldást jelenthet a pellettüzeléses technológia. A hazai pellet szektor képviselői szerint egy családi ház esetében az átállás a pellet fűtésre és melegvíz előállításra 8-10 éven belül megtérülő beruházást jelent és a mai modern technológiákkal nem jelent igazából többletmunkát a felhasználók számára, lényegesen kényelmesebb, mint a hagyományos fatüzelés. A biomassza felhasználás legnagyobb részét a tűzifa adja, és igen alacsony az egyéb biomassza, főleg a mg.-i hulladékból származó biomassza felhasználás hazánkban. A zöld áram támogatási rendszer szerkezete nem fenntartható ilyen formában és gátat szab a korszerű technológiák és energi a hatékony beruházások számára. A Magyarországon az EU tagságunkból adódó kötelezettségek konkrét célokat határoznak meg, amelyek a gazdasági szereplőknek stabil és tervezhető célokat adnak beruházásaikhoz. A Járulékos célok igen jelentősek, úgyis mint a vidékfejlesztés, a mezőgazdasági termékszerkezet átalakulása, a hazai és nem az import energiaforrások felhasználása, új technikák, technikai kultúrák kialakítása, valamint a vidéki foglalkoztatás jelentős növelése. Ha nem használjuk ki a hazai adottságainknak megfelelő megújuló energiaforrásokat, igen nagy hátrányba kerülünk a többi tagállammal és a világgazdasággal szemben is. Üdvözlettel: Kovács Máté főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztály 6 Mezőgazdasági Technika, január

8 - KÖSZÖNTŐ Rendkívüli örömömre szolgál, hogy kezében tartja kiadványunkat. Néhány évvel korábban, amikor először rendeztük meg konferenciánkat, csapatunk elsődleges és kiemelt célkitűzése a fiatal kutatók részére szereplési, kapcsolatteremtési lehetőség biztosítása volt. Ezen célunkon túlmenően az MGI hosszú távú célkitűzései között szerepel továbbá a kutatási eredmények széleskörű elterjesztése, vitafórum biztosítása az egyes szakterületek kutatói, technológiai szakemberek, cégképviselők, szakmai döntéshozók és kiemelten a végfelhasználók között. Ennek szellemében kollégáimmal valljuk, hogy a hazai K+F kutatások és azok eredményei csak abban az esetben lehetnek sikeresek, és szolgálják az innovatív hazai vállalkozásokat, ha azok széles körben kerülnek bemutatásra, publikálásra. Rendezvényünk logóját, amely szabad fordításban annyit tesz, hogy Mezőgazdasági anyagok A megoldás nem véletlenül alkottuk meg, hiszen a hazai mezőgazdaságban rengeteg potenciál és lehetőség van, s méltán lehetünk büszkék eddigi eredményeinkre. Azt gondoljuk, szükség van ilyen rendezvényekre, ahol szakmai előadásokon túl, kötetlen beszélgetéseken keresztül nem csak a tématerületet és az eredményeket lehet megismertetni, hanem szakmai ismeretségek is köttetnek. Hiszen a rendezvények eredményességét nem az előadók nevének ismertségén, hanem a kapott tartalom alapján kell lemérni, s a rendezvény sikerének mérőszámát nem csupán a résztvevők száma adja, hanem a rendezvény utáni visszajelzések, telefonhívások, melyben az előadások letölthető anyagát keresik, elérhetőségeket kérnek, valamint egy év távlatából kérdezik, hogy folytatódik-e a rendezvény sorozat. Ezt kollégáim nevében mindenkinek köszönjük! Köszönjük továbbá a MECENATÚRA pályázat támogatását, melyből sikerült programunkat megvalósítani, s igyekszünk a jövőben is hasonló, színvonalas, mindenki számára elérhető szakmai rendezvényeket szervezni. A rendezők nevében, Üdvözlettel: Tóvári Péter energetikai osztályvezető FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet A CIGR (Mezőgazdasági Műszakiak Nemzetközi Bizottsága) Villamos és Energia Szekciója közel két évtizede harcol a megújuló energiaforrások köztük a bioenergia racionális és gazdaságos felhasználásáért, és az azóta megrendezett nemzetközi konferenciák fő témája is általában ez volt. Örömmel vesszük tudomásul, hogy Magyarországon is egyre nagyobb az érdeklődés a téma iránt, és az utóbbi évtizedben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az ezzel foglalkozó konferenciák. Ezért hallgattam örömmel az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben megrendezett szakmai konferencia előadásait és, időnként tartalmas vitáit, amelyek jelezték, hogy számos fiatal kutató is intenzíven foglalkozik a kérdéssel. Meg vagyok győződve, hogy ezen előadások közlése a Mezőgazdasági Technikában szintén hozzájárul a kérdés fontossága iránti érdeklődés fokozásához. Üdvözletel: Dr Sibalszky Zoltán A CIGR tiszteleti alelnöke A CIGR Villamos és Energia Szekció tiszteleti elnöke Mezőgazdasági Technika, január 7

9 Hagyományos és molekuláris genetikai módszerekkel támogatott nyárnemesítés a bioenergetika szolgálatában Benke Attila, Cseke Klára, Takács Roland, Kámpel József, Borovics Attila Erdészeti Tudományos Intézet, Sárvár Az Erdészeti Tudományos Intézetben folyó, több mint fél évszázados múltra visszatekintő nyárnemesítési munka eredménye számos, államilag minősített nemesnyár fajta, illetve bejelentett fajtajelölt. Az erdészeti célú nemesítés mellett ugyanakkor az Intézet nagy hangsúlyt fektet a sarjaztatásos technológiával művelhető fás szárú energetikai ültetvények telepítésére alkalmas nyár fajták előállítására is. Az e céllal létrehozott klónkísérletekben teszteljük a fontosabb nyár fajtáink mellett a legújabb keresztezéses nemesítés eredményeképpen létrehozott ígéretes klónokat is. Főbb vizsgálati szempontjaink a magassági- és tőátmérő-növekedés, a hektáronkénti biomassza-hozam, a szárazanyag-tartalom, a megmaradás, a kórokozókkal szembeni ellenállóképesség. A 2007 tavaszán Bajtiban létrehozott kísérletben a kétéves korban mért növekedési paraméterei, biomassza-hozama alapján kiemelkedő teljesítményt mutatott az államilag minősített Koltay fajta, illetve ugyancsak kiváló növekedési eréllyel bírtak a 778, 800 és 879 -es ERTI kísérleti klónok. A legnagyobb szárazanyag-tartalmat a 879 -es klón esetében mértük, míg a nyár rozsdagombával szemben a 778 -as klón bizonyult a legkevésbé fogékonynak. A fent említett fajtát és klónokat így energetikai ültetvények telepítésére alkalmasnak ítéltük. Az Intézetben kísérleteket folytatunk továbbá molekuláris genetikai markerekkel (SSR, AFLP) végzett szelekcióra, valamint ezen markerek nemesnyár fajtavédelemben történő felhasználására is. Bevezetés A vonatkozó jogszabály értelmében (45/2007. FVM rendelet) Magyarországon sarjaztatásos technológiával művelhető fás szárú energetikai ültetvény létrehozására a megjelölt fűz fajok és a fehér akác mellett a fekete, a fehér, a rezgő és a szürke nyárak, valamint az ezen fajokból levezethető fajták használhatók fel. Az ültetvények költséghatékonyságának optimalizálása céljából ugyanakkor nagyon fontos szempont a felhasználásra kerülő szaporítóanyag tárolhatósága, kezelhetősége, talajba juttatásának gépesíthetősége, valamint nem utolsó sorban, az ültetvényben várható biomassza-hozam. Ezek alapján a nyárak közül a fekete nyárból leszármaztatható úgynevezett nemesnyárak jelentősége az energetikai célú ültetvényekben történő felhasználás szempontjából jelenleg és várhatóan a jövőben is meghatározó lesz. A jelenleg érvényben lévő nevezéktan alapján nemesnyá rak alatt az amerikai fekete nyár (Populus deltoides Marsh.) különböző fajtái és változatai, valamint az európai fekete nyár (Populus nigra L.) különböző fajtái és változatai között spontán, vagy mesterséges keresztezéssel létrejött hibrideket értjük (Bartha, 2004). Az erdészeti és nemesítési gyakorlat ugyanakkor növekedési erélyük, azonos alkalmazott termesztéstechnológiájuk folytán nem különíti el élesen ezen csoporttól az amerikai fekete nyár fajon belüli, és egyéb nyárakkal, főként a nyugati balzsamos nyárral (Populus trichocarpa Torr) alkotott hibridjeit (Gencsi et Vancsura, 1997). És szintén nemesnyárakként említhetők a balzsamos nyárak szekciójába tartozó egyéb fajok hibrid klónjai is (lásd 1. táblázat). A korai nemesnyár fajtákat hazánkban már a XIX. század közepétől ültették (Bartha, 2004), jelentős térhódításuk ugyanakkor a második világháborút követő többlépcsős nyártelepítési programnak köszönhető (Tóth, 2006). A nagymérvű térnyerés egyik fontos tényezője a gazdaság folya- 1. táblázat: Az Erdészeti Tudományos Intézetben nemesített, illetve honosított nemes- és hazai nyár fajták Table 1: Hybrid and native poplar cultivars and clones improved and domesticated at the Hungarian Forest Research Institute Fajcsoport (szekció) Aigeros fekete nyárak Tacamahaca balzsamos nyárak Leuce fehér nyárak Földrajzi elterjedés Eurázsia Észak-Amerika Észak-Amerika Kelt-Ázsia Eurázsia Észak-Amerika Fajok Fajváltozatok, hibridek, fajták, klónok P. delt. x P. delt. Durvakérgű P. trichocarpa P. balsamifera P. x euramericana Robusta, Marilandica, I-214, I-273, I-154, I-45/51, Pannónia, Kopecky, Koltay, Sudár, Parvifol, Agathe F, Blanc du Poitou, BL, H-328, Rábamenti P. deltoides x P. x euramericana Adonis, S Triplo P. trichocarpa x P. deltoides Beaupre, Raspalje, Unal P. maximowiczii P. laurifolia P. maximowiczii x P. trichocarpa Meggylevelű P. Maximowiczii x Px berolinensis (P.laurifolia x P. nigra Italica ) Kornik 21 P. alba P. alba x P. alba Villafranca Homoki P. alba x P. grandidentata Favorit, Sudarlós 8 Mezőgazdasági Technika, január

10 matos új, gyors növekedésű, betegségekkel szemben ellenálló fajtákkal történő ellátása volt, melyben az Erdészeti Tudományos Intézet kutatói elévülhetetlen érdemeket szereztek. Az általuk nemesített, valamint honosított nemesnyár és hazai nyár fajtákat és fajtajelölteket az 1. táblázat tartalmazza (piros színnel az intézetben nemesített fajták, illetve fajtajelöltek szerepelnek). A több mint fél évszázados múltra visszatekintő hazai intézményes nyárnemesítés a közelmúltig erdészeti felhasználásra szánt fajták nemesítésével foglalkozott. Az elmúlt években tapasztalt fás szárú energetikai ültetvények iránti érdeklődés a nyárnemesítőket is új feladatok elé állította, hiszen az új termesztési módszer a fajtákkal szemben is részben új követelményeket támaszt. Egyes tulajdonságok jelentősége még kiemeltebbé válik (biomassza-hozam, betegségekkel szembeni ellenállóképesség), mások jelentősége teljesen elvész (időskori fenotípusos jellegek). Maga a nemesítési folyamat ugyanakkor lényegében változatlan marad. Alapját a Bajit Nemesítő Telepen létesített, több mint 30 hektáros fa alakú nyár géngyűjtemény alkotja, melyben megtalálhatóak a fontosabb nyár fajok külföldön, illetve Magyarországon szelektált törzsfái. A géngyűjteményben végzett törzsfaértékelés során kiválasztásra kerülnek a növekedési-, rezisztencia tulajdonságaik alapján legértékesebb törzsfák, melyeket megfelelő metodika szerint keresztezve egymással létrehozható egy mesterséges magoncpopuláció, amely ideális esetben több ezer magoncot számlál. A nemesítési munka ezt követően ezen magoncpopuláció több éves, évtizedes folyamatos vizsgálatából, szelektálásából áll, melynek célja a legjobb, a nemesítési céloknak leginkább megfelelő genotípusok kiválogatása az alapsokaságból. Anyag módszer 2007 áprilisában, az Erdészeti Tudományos Intézet Bajti Nemesítő telepén telepítésre került egy 2,4 hektáros, 64 kezeléses, 1 tényezős, 3 ismétléses, véletlen blokk elrendezésű nyár-fűz-akác energetikai célú elsődleges kiválasztó (klón-) kísérlet. A kísérletben szerepelnek a jelenleg hazánkban köztermesztésben lévő fontosabb, illetve előzetesen energetikai célú felhasználásra alkalmasnak ítélt nemesnyár és fűz fajták, ideiglenes termesztési engedéllyel rendelkező nyár fajtajelöltek, a legígéretesebb nemes- és hazai nyár kísérleti klónok, valamint egy akác is. A kísérlet célja az, hogy kiválasszuk azon fajtákat, illetve klónokat, amelyek az adott termőhelyi viszonyok között a legmagasabb biomassza-hozamot produkálják, azaz, sarjaztatásos technológiával művelhető fás szárú energetikai ültetvények létesítésére ilyen ökológiai feltételek mellett a legalkalmasabbak. A kísérletben 2009 decemberében növedékmérést végeztünk, melynek során megmértük az egyes egyedek magassági, valamint tőátmérő növekedését. Ezt követően február során az egyes fajták, illetve klónok parcelláinak letermelésével biomassza-hozam vizsgálatot végeztünk. Az Erdészeti Tudományos Intézet Sárvári Genetikai Laboratóriumában kutatásokat végzünk egyes molekuláris genetikai módszerek markerekre alapozott szelekcióban történő alkalmazására. Célunk olyan SSR és AFLP markerek Mezőgazdasági Technika, január keresése, amelyek bizonyos, gazdasági szempontból fontos tulajdonsággal (betegségekkel szembeni rezisztencia, növekedési eréllyel összefüggő szöveti jellemzők, stb.) kapcsoltan öröklődnek. Így lehetővé válhat nagyszámú minta (akár egy kisebb magoncpopuláció) gyors tesztelése az adott tulajdonság szelektálására, ami a sokszor évtizedekig tartó fajtavizsgálat jelentős lerövidítéséhez is vezethet. Az SSR és AFLP markerek előnye az egyenletes eloszlás a genomon belül, a nagyfokú polimorfizmus, a jó reprodukálhatóság, valamint a nagyszámú marker együttes vizsgálhatósága. A módszerek egyedszintű azonosításra is alkalmasak, így nagy szerepet játszhatnak a fajtavédelem terén. Előzetesen 9 SSR markert teszteltünk nemesnyárakon, elsősorban egyedazonosítás céljából. Eredmények megvitatás A telepítést követő második év végén mért magassági és tőátmérő növedéket a 2 táblázat tartalmazza (az ábrázolhatóság végett a táblázatban, illetve a diagramon csak a fontosabb fajták, klónok kerültek feltüntetésre). A táblázatban sárga színnel kiemelt I-214 -es olasz nyár standard fajtaként szerepel a kísérletben, azaz a többi fajta, fajtajelölt és kísérleti klón teljesítményét ezen fajtához viszonyítjuk. Megfigyelések szerint az egyes fajták fatömeghozama az átmérővel mutat nagyobb korrelációt, ezért az elért relatív teljesítményt a tőátmérő viszonyában tüntettük fel. 2. táblázat: Magasság és tőátmérő növekedés 2 éves korban Table 2: Height and shoot diameter growth at two years of age Klón Magasság Tőátmérő Tőátmérő arányában (cm) (mm) (%) Koltay 490,5 50,8 110 Triplo 476,8 49, ,5 48, ,5 48, ,0 46, ,5 46,8 101 Adonis 457,0 46,6 101 I ,5 46, ,0 46,1 100 I 4/59 386,0 38,7 84 Fehér akác 295,5 33,4 72 A szintén kétéves korban mért biomassza-hozam értékeket az 1. ábra mutatja. A letermelést követően laboratóriumban megmértük az egyes fajták, klónok faanyagának szárazanyag-tartalmát, melyet piros színnel ábrázoltunk diagramon. A I-214 -es standard fajta teljesítménye eltérő árnyalattal került ábrázolásra. A növekedési és biomassza-hozam adatok alapján jól látható, hogy a jól teljesítő nyár fajták, klónok között (az ábrán a 487-es kísérleti nemesnyár klónnal bezárólag) jelentékeny különbség nem volt mérhető. Az előzetesen energetikai célú telepítésre is alkalmasnak tartott Triplo fajta, bár növekedési tulajdonságai ezt alátámasztani sejtették, biomassza-hozam terén jelentősen elmaradt a standard fajtától. Ugyancsak gyengén teljesítettek a kísérletben szereplő fehér fűz fajták, valamint az akác is, mind növekedési, mind biomassza-hozam tekintetében elmaradnak a nemesnyár fajtáktól, klónoktól. Az akác esetében azon felvetésünk, mely 9

11 nemesnyár és fekete nyár genotípusok tekintetében, így alkalmasnak bizonyultak egyedszintű azonosításra, az egyes fajták, klónok genetikai távolságának meghatározására. 1. ábra: Hektáronkénti biomassza-hozam 2 éves korban Figure 1: Biomass yield per hectare at two years of age szerint a gyengébb növekedést magasabb szárazanyag-tartalmú faanyagával ellensúlyozni tudja, csak részben igazolódott be; a növekedése, hozama gyenge volt, bár ezen faj esetében mértük a legmagasabb szárazanyag-tartalmat (58,6%). A jól teljesítő nemesnyár fajták is leginkább szárazanyag-tartalmuk alapján rangsorolhatók. Kiemelendő a 879-es kísérleti klón, amely 47,9%-os szárazanyag-tartalommal bírt a kísérletben (és így szárazanyag-tartalmával a legjobban teljesített), míg a súlymérés alkalmával legjobbnak bizonyult 778-as klón faanyagának szárazanyag-tartalma csupán 39,6% volt. Kiemelendő továbbá a 80-as jelzésű, tisztán európai fekete nyár kísérleti klón, amely az adott termőhelyi körülmények között növekedés és hozam tekintetében versenyképesnek bizonyult a nemesnyár fajtákkal, klónokkal. És nem utolsó sorban kiemelendő a Sárváron nemesített Koltay nemesnyár fajta, amely az állami elismerésben részesített fajták közül a legjobb növekedési és biomassza-hozam értékeket érte el. A mikroszatellit vizsgáltatok során tesztelt 9 marker megfelelő változatosságot mutatott a vizsgálatokba bevont 24 Következtetések A klónkísérletben mért növekedés és biomassza-hozam értékek alapján a kísérletben vizsgált, köztermesztésben lévő államilag elismert nemesnyár fajták közül a Koltay fajta mutatta a legjobb teljesítményt, azaz az adott termőhelyi viszonyok között (gyertyános-tölgyes klímába tartozó, időszakos vízhatású, mély termőrétegű, vályog fizikai talajféleségű öntés erdőtalaj), illetve termőképességét tekintve ezzel hasonló minőségű területeken sarjaztatásos technológiával művelhető energetikai ültetvények telepítésére alkalmasnak találjuk, ezen területeken ültetését javasoljuk. A kísérletben vizsgált nemesnyár kísérleti klónok közül a 778-as, a 800-as, a 879-es és a 487-es klónokat energetikai célú felhasználás tekintetében ígéretesnek értékeljük. Mivel ezen klónok más termőhelyi viszonyok között létesített kísérleteinkben is kiváló növekedési erélyt, biomassza-hozamot mutattak, 2009 novemberében állami elismerésre bejelentésre kerültek. Továbbá úgy ítéljük, hogy a jelenleg államilag minősített fa alakú fűz fajták, valamint az akác adott termőhelyi viszonyok között nem versenyképesek a nemesnyár klónokkal, így telepítésüket hasonló termőhelyi feltételek között nem javasoljuk. Irodalom [1] Bartha, D. (2004): A magyarországi nyár (Populus L.) taxonok határozókulcsa és rövid jellemzése. Flora Pannonica 2 (2): [2] Gencsi, L., Vancsura, R. (1997): Dendrológia Erdészeti növénytan II. Mezőgazda Kiadó, Budapest, p [3] Tóth, B. (szerk.) (2006): Nemesnyár-fajták ismertetője. Agroinform Kiadó, Budapest, p Mezőgazdasági Technika, január

12 Új szaporítóanyag-előállítási lehetőségek vizsgálata miscanthus halmaji energianád esetében Horváth Zsuzsanna 1, Vágvölgyi Andrea 1, Pintér Csaba 2, Marosvölgyi Béla 2 1 Nyugat magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar EMKI, Sopron 2 Nyugat magyarországi Egyetem, Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. (Ökoenergetika KF), Sopron Az energiatermelés Magyarországon folyamatos fejlődés alatt áll, különös tekintettel a biomassza-bázisú energiatermelésre. Napjainkban az érdeklődés középpontjába kerültek az energetikai ültetvények, mivel eddig a lakossági és a műi (erőmű, fűtőmű) biomassza-bázisú energiatermelés legfontosabb alapanyagát a fa jelentette. Ebből az energiahordozóból a két szektor együttesen nagy mennyiséget használ fel (több mint 3,0 Mt/év). A további fejlesztésekhez bővíteni kell (2020- ra 6,0 Mt/év) az alapanyagbázist is, ezért jelentős kutatások folynak fa-, cserje-, és lágyszárú növényekkel. Kísérleteinket a nagyon ígéretes, nemesítéssel honosított, fajtabejelentett Miscanthus Halmaji évelő lágyszárúval végeztük. Palánták előállítására alkalmas technológiák kifejlesztésével foglalkoztunk, mivel hazánkban ez a növény magot nem terem. Napjainkban a hulladékkezelés és a víztisztítás egyik nagy problémája a szennyvíziszap elhelyezése, ezért a szaporítási kísérletek mellett legújabb kutatásaink során a Miscanthus Halmaji tápanyagfelvételi mechanizmusát kísérjük figyelemmel. A tápanyagfelvétel során külön figyelmet fordítunk a nehézfémek felvételére, mivel ez a növény alkalmas lehet a szennyezőanyagok kiszűrésére, tovább gazdagítva ezzel hasznosítási lehetőségeinek tárházát. A kísérletek indoklása A Miscanthus rizómával (gyöktörzzsel) rendelkező, a pázsit-fűfélék (Poaceae) családjába tartozó, C 4 -es fotoszintézist folyató növény. Évelő, a humuszos, laza talajt kedveli. Az elárasztást nem tűri, viszont kedvezően befolyásolja fejlődését, ha a talajvíz-szint a tarackokhoz közel található (0,5 m). Rizómákról vagy szövettenyésztéssel szaporítható. Az egyéves növény még fagyérzékeny ezért a telepítést csak a tavaszi fagyok után lehet elkezdeni. A második évben a szármagasság eléri a 1,5-2 m-t, a hozam pedig 7-16 t/ha-t. Ez az érték a harmadik évben már akár 30 t/ha is lehet. A betakarítást silózóval vagy járvaszecskázóval végzik, majd a felhasználástól függően tovább aprítják vagy bálázzák ábra: Miscanthus energetikai ültetvény Figures 1-2: Energy plantation of Miscanthus A Miscanthus rizómája rendkívül elágazó, hatékony raktározó rendszert képez. A gyökerek egy része mélyen hatol a talajba. A nagy és mélyre nyúló gyökérzet nem csupán a növény tápanyagellátása szempontjából fontos, hanem jelentős szerepe lehet az ültetvény talajszerkezet- és talajminőség javítása szempontjából is. A növénynek Európában kórokozója nem ismert. A növény hazánkban magot nem terem, ezért csak vegetatív módszerekkel szaporítható. Két szaporítási mód terjedt el: a mikroszaporításos, illetve a rizóma-darabolásos. A mikroszaporításos palántanevelés viszonylag drága, a rizómaosztásos módszer pedig technikai szempontból bonyolult, alkalmazhatósága időben korlátozott. A növény hazai nemesítői korábban megoldották a mikroszaporításos, majd a mikroszaporításra alapozott utóneveléses palántanevelést. Mezőgazdasági Technika, január Új módszert azért kerestünk, mert a növény telepítése (és így a szaporítása) iránt napjainkra nagyon megnőtt az igény, ezért olcsó eljárások keresése továbbra is fontos. Mindemellett a genetikailag legjobb változatok gyors szaporításának módszerét is keressük. A kísérletek bemutatása A kísérleteket a növény azon adottságának kihasználására alapoztuk, hogy az éves hajtások tőrészén kifejlődnek olyan rügyek, melyek alvórügyek, aktiválódásukhoz az szükséges, hogy a növény tőrészén levő rizóma-rügyek valamilyen okból gátoltak legyenek. Ilyen esetben új tő létrejöttének alapjául szolgálhatnak. Ezekre a rügyekre alapoztuk a palántanevelést. Ehhez kerestük, illetve meghatároztuk: az alvórügyek azon biológiai érettségi fokát, mely a szaporításra legalkalmasabb, a legmegfelelőbb hajtásjellemzőket, a hajtatás megfelelő módszereit, a hajtatást gyorsító vagy segítő vegyszeres megoldásokat, a gyökerező hajtásrügyekből a palántanevelés hatékony módszereit, a növényke utónevelésének leghatékonyabb módszereit, a kiültetés optimális időpontját illetve időszakát. A gyökeres hajtásrügyek tenyészedénybe helyezése 3-4. ábra: Az alvórügyről készített mikroszkópos fotó és a gyökeres palánta Figures 3-4: The latent bud under microscope and the set with root 11

13 A kísérlet során cm hosszú darabokra aprítottunk fel Miscanthus szárakat úgy, hogy mindegyik szárdarabon egy nódusz található. Ezeket vízzel teli edénybe helyeztük. A vizet hetente kétszer cseréltük a növényeken. Megindult a hajtás növekedése, majd a gyökérzet kialakulása. Az 1-2 cmes gyökereket a nagyobb túlélési arány érdekében gyökereztető hormonnal kezeltük, majd víztartó készítménnyel kevert perlitbe ültettük. Az előállított palánták kiültetése A fent említett módszerrel előállított palántákkal szántóföldi kísérletet végeztünk. A kísérleti területünk Sopron közelében, Kópháza településen található. A kísérlethez Miscanthus palántanövényeket ültettünk ki szántóföldi parcellába, és vizsgáltuk a fejlődésük-, valamint növekedésük ütemét az időjárás függvényében. Kiültetéskor a növények átlagos magassága 29 cm volt. Szeptemberben a legmagasabb növény már elérte a 120 cm-es magasságot. Emellett száraik jól fejlettek, erősek, üde zöld színűek voltak ábra: A növény fejlettsége az ültetéskor, ill. szeptemberben Figures 5-6: The plant at the planting and in September A továbbiakban a szántóföldi kísérleteinket a szennyvíziszap hasznosítási lehetőségeinek keresése céljával folytattuk. Ökotoxikológiai csíranövényteszt A szennyvíziszap Miscanthus-ültetvényre történő kijuttatását egy ökotoxikológiai teszt előzte meg, mely során azt vizsgáltuk, hogy milyen mértékben kell hígítanunk az iszapot, hogy az ne fejtsen ki káros hatást az ültetvény fejlődése során. Ennek megállapítására két kísérletet végeztünk. 4-4 Petri-csészébe zsázsa magot helyeztünk el, melyeket 20 ml biotrágyával öntöztünk be a különböző fajtákból. A kontrollmintákat 20 ml ivóvízzel öntöztük. A használt biotrágyák szennyvíz-, húslé- és trikanter utáni enyveslé voltak. 8 nap elteltével a következő eredményeket kaptuk: 1. (szennyvíz): egy csíra kezdemény volt látható és megduzzadt magok 2. (húslé): megduzzadt magok 3. (trikanter utáni enyveslé): megduzzadt magok Kontrol: mind a 25 csíranövény kikelt A második kísérletben szintén 4 db Petri-csészébe zsázsamagot helyeztünk el, melyeket 10 ml biotrágyával és 10 ml vízzel öntöztünk be, a negyedik a kontrollminta szintén 20 ml vizet kapott. 8 nap elteltével a következő eredményeket kaptuk: 1. (szennyvíz): 19 csíra kezdemény volt látható és megduzzadt magok 2. (húslé): 8 csíra kezdemény volt látható és megduzzadt magok 3. (trikanter utáni enyveslé): 10 csírakezdemény volt látható és megduzzadt magok Kontrol: mind a 25 csíranövény kikelt 7-8. ábra: Az első és a második kísérlet eredménye Figures 7-8: The results of the first and the second experiments Ezek alapján megállapítható, hogy a kapott három biotrágya minta hígítás nélkül az ökotoxikológiai csíranövényteszt alapján nem alkalmas tápanyag utánpótlásra, 50%-os vízzel való hígításnál viszont alkalmazható. A kísérletsorozat tenyészedény-kísérletben különböző nádfajokkal, majd a szántóföldi kísérletekkel folytatódnak. A további kísérleti feladatok meghatározása A jövőben a szaporítási kísérletek fő tárgyát: a gyökeresedési folyamat gyorsítása képezi. Ezen kívül a Miscanthus Halmaji sokoldalúságát bizonyítandóan tápanyag-felvételi kutatásokat végzünk, különös tekintettel a szennyvíziszapban található nehézfémek megkötésére. Emellett víztisztítással összefüggő termesztési lehetőségeket is vizsgálunk a Petőházi Ipari Parkban. Összefoglaló értékelés Összefoglalásként elmondható, hogy a Miscanthus energianövény szaporítási kísérleteink jól haladnak. Jelentős esélyt látunk arra, hogy a szár aprításával történő szaporítási módszer elterjedjen, mivel az eljárás költségtakarékos, és emellett az állomány már az első évben záródik. A jövőben nagy hangsúlyt fektetünk a folyamat gyorsítására, illetve olyan anyagok keresésére, melyek jó tápanyagforrások lehetnek. A szennyvíziszap-hasznosítási kísérleteinkkel kapcsolatban megállapítható, hogy 50%-os vízzel való hígításnál a biotrágya alkalmas tápanyag utánpótlásra. Irodalom [1] Bai Attila, Lakner Zoltán, Marosvölgyi Béla, Nábrádi András (2002): A biomassza felhasználása, Szaktudás Kiadó Ház, Bp., 95. p. [2] Frühwirth, P., Liebhard, P. (2006): Miscanthus sinensis Giganteus. Produktion, Inhaltsstoffe und Verwertung In: Landwirtschaftskammer Österreich, Bundes-LFI (Hrsg.), Miscanthus sinensis Giganteus, 7-47, Wien [3] Marosvölgyi Béla (2002): Biomassza hasznosítás I. Nyugat-magyarországi Egyetem-jegyzet, Planting and Growing Miscanthus - For Applicants to Defra s Energy Crops Scheme, 2007 [4] Rétfalvi Tamás (2007): Ökotoxikológia, Sopron, Jegyzet 12 Mezőgazdasági Technika, január

14 Laboratóriumi és félüzemi méretekben végzett biogáz fermentációs kísérletek tapasztalatai Tukacs-Hájos Annamária 1, Rétfalvi Tamás 2, Szendefy Judit 3, Marosvölgyi Béla 3 1 GázInnov Kft. 2 Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai és Termőhelyismerettani Intézet 3 Nyugat magyarországi Egyetem, Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. A kutatások során folyamatos laboratóriumi és félüzemi fermentációs kísérleteket végeztünk a méretnövelésből származó különbözőségek feltárására. A laboratóriumi kísérlet során 1 liter térfogatú iszappal dolgoztunk, a fermentáló készülékeket a VDI 4630 német szabvány alapján állítottuk össze. A félüzemű kísérletet egy 4,1 m 3 hasznos térfogatú folyamatos táplálású kísérleti üzemben végeztük. A félüzemű kísérletet technológiatervezés céljából végeztük, mely alapján egy biogázüzem tervezése történik. A kísérletek során mindkét méretben ugyanazt az alapanyag receptúrát alkalmaztuk. Az alapanyag betáplálása a laboratóriumi vizsgálatok során naponta kétszer, a félüzemi méretben óránként történt. Folyamatosan rögzítettük a termelődő biogáz mennyiségét és minőségét, valamint hetente kétszer végeztük el az iszap kémiai vizsgálatát (KOI, NH 3 -N, össz P, szerves sav tartalom, ph, savkapacitás). A kísérletek során vizsgáltuk a gáztermelési potenciál és a keletkező fölösiszap összetételének összevethetőségét. Ezt az indokolja, hogy a laboratóriumi fermentáció költségei jóval kisebbek és általában véve is egyszerűbb a kivitelezése, ugyanakkor lényeges, hogy eredményei alkalmazhatók legyenek a gyakorlatban megépülő biogázüzemek tervezéséhez és működéséhez. A kísérlet három hónapig tartott. Az üzemelés során azt tapasztaltuk, hogy laboratóriumi méretben előbb jelentkeztek a felmerülő problémák, mint a félüzemben, így a félüzemi kísérlet során lehetőség volt a probléma megelőzésére és ezáltal a technológiatervezés kevesebb időt vett igénybe. Bevezetés A méretnövelésből adódó eltérés a fermentációs folyamat során az alkalmazott szubsztráttól és bioreaktor típustól függően különböző problémák forrása lehet. Általános vélekedés alapján a nagyobb méret nagyobb stabilitást biztosít a rendszernek, ugyanakkor technikailag bonyolultabb kivitelezést igényel. Borole és mtsai a keverés fontosságát állapították meg tanyasi hulladék anaerob fermentációjánál felfelé áramló (upflow) reaktorban 1-2 literes laborfermentációról 100 literes fermentációra növelve a technológiai vizsgálatokat (1). Német kutatók háztartási hulladékot hasznosító szakaszos üzemű, ipari méretű rothasztó szerves anyag terhelését modellezték sikeresen labor reaktorban (2). Más kutatók anaerob szennyvíztisztító immobilizált reaktorok tervezési méretezéshez dolgoztak ki kísérleti tapasztalatokra támaszkodó modellt (3). Tanulmányunk során ipari komplex melléktermék anaerob fermentációját vizsgáltuk párhuzamosan labor és félüzemi szinten folytonos táplálású tökéletesen kevert tartályrektorban (CSTR). Anyag és módszer Laboratórium A laboratóriumi fermentáló készüléket a VDI 4630 német szabvány alapján alakítottuk ki (1. ábra). A kísérletek során az iszap térfogata 1 dm 3 volt. A naponta termelődő biogáz mennyiségének regisztrációja egy laboratóriumi mikrogázóra segítségével történt. A gáz öszszetételének meghatározása gázkromatográfiásan történt (Shimadzu GC-14B). Az alapanyag napi kétszeri betáplálása egy etetőcsonkon keresztül volt lehetséges. Az állandó vízhőmérsékletet (37 C) vízfürdő biztosította. Mezőgazdasági Technika, január 1. ábra: Laboratóriumi fermentáló készülék Figure 1: Laboratory digester Hetente kétszer történt az iszap kémiai paramétereinek (ph, összes szerves sav, NH 3 -N tartalom, foszfortartalom, oldott KOI) meghatározása. Kísérleti üzem A félüzemi kísérletben egy 5 m 3 -es egylépcsős fermentort alkalmaztunk, amely 4,1 m 3 -es hasznos térfogattal és 0,9 m 3 -es gáztérrel (2. ábra) rendelkezett. A kísérletet mezofil tartományban végeztük (37 C-on). A keverést egy keverőszivatytyú biztosította, amely 2,4 m 3 /h mennyiségű iszapot áramoltatott a fermentor aljáról a tetejére, így a teljes iszapmenynyiség 1,5 óránként átkeverődött. Az alapanyag betáplálása óránként történt. A termelődő biogáz mennyiségét egy gázóra mérte. A kísérleti üzemben folyamatos kezelői felügyelet volt biztosított. 13

15 Az iszap száraz- és szerves szárazanyag tartalma és öszszes szerves sav tartalma naponta került meghatározásra. Hetente kétszer mértük a következő kémiai paramétereket: NH 3 -N, össz nitrogén és foszfor tartalom, KOI. A kísérleti üzemben keletkező biogáz összetételét Flowel (Awite) analizátorral mértük naponta. Eredmények A laboratóriumban és a kísérleti üzemben végzett kísérletek során a betáplált alapanyagok kémiai és fizikai paraméterei teljesen megegyeztek. Az alapanyagok bioetanol gyártási melléktermékek voltak. A betáplált alapanyagok és a termelődő biogáz mennyiségét az 1. Táblázatban 1 m 3 -re vonatkoztatva vannak megadva. 2. táblázat: Az alapanyag-keverék biogáz hozama Table 2: The gas yield of the substrate mixture Labor Kísérleti üzem 1 m 3 alapanyag-keverék 1 m 3 alapanyag-keverék biogázhozama biogázhozama 287 m m 3 A 2. táblázatban látható, hogy a laboratóriumi kísérlet alapján számolt fajlagos biogáz hozam szinte megegyezik a félüzemi kísérlet alapján számolt fajlagos biogáz hozammal. A biogáz CH 4 tartalma mindkét kísérlet során átlagosan 55-56% volt. 2. ábra: Kísérleti üzem Figure 2: Pilot plant Következtetések Az elvégzett kísérlet eredményei alapján alapanyagra specializált technológia tervezés történt. A 3 hónapon át tartó kísérletek során megfigyelhető volt, hogy a laboratóriumi kísérletben időben előbb jelentkeztek a fermentációs folyamattal kapcsolatos problémák (pl. összes sav tartalom megnövekedése, N-P arány megváltozása, stb.), így ezek alapján prognosztizálhatóvá váltak a kísérleti üzemben várható változások. Ennek jelentőségét hangsúlyozza, hogy ha a kísérleti üzem iszapja valamilyen okból elsavanyodik és újra kell indítani, akkor ez hosszú időt vesz igénybe és ezzel lelassul a technológia tervezés folyamata is. 1. táblázat: A laboratóriumi és a félüzemi kísérlet összehasonlítása Table 1: The comparison of the laboratory and pilot plant scale experiments Labor Nap KOI terhelés (kg/m 3 /nap) Alapanyag I. (l/m 3 /nap) Alapanyag II. (l/m 3 /nap) Fajlagos gáztermelés (m 3 /m 3 /nap) Alapanyag I. (l/m 3 /nap) Kísérleti üzem Alapanyag II. (l/m 3 /nap) Fajlagos gáztermelés (m 3 /m 3 /nap) 1. 5,17 8,30 1,30 2,30 8,78 1,61 3, ,17 8,60 1,60 3,85 8,78 1,64 3, ,17 9,00 1,60 3,85 8,78 1,64 3, ,46 9,00 1,60 4,05 9,29 1,64 3, ,81 9,20 1,60 3,30 9,88 1,74 3, ,15 9,60 1,80 3,60 10,46 1,86 4, ,32 10,00 1,80 3,95 10,74 2,00 4, ,58 11,10 2,10 2,80 11,18 2,09 4, ,00 12,20 2,60 3,95 11,85 2,41 4, ,42 13,00 2,60 4,95 12,56 2,56 4, ,89 13,80 2,80 6,00 13,36 2,78 4, ,32 14,60 3,00 5,25 14,08 2,91 5, ,72 15,20 3,20 4,80 14,78 2,93 5, ,27 16,20 3,40 5,30 15,69 3,25 6, ,87 17,20 3,60 5,40 16,73 3,38 3, ,44 18,20 3,80 5,80 17,68 3,60 5, ,99 19,20 4,00 6,10 18,61 3,83 5, ,71 20,60 4,20 6,40 19,86 3,90 6, ,42 21,80 4,40 5,90 21,04 4,30 6, ,11 23,00 4,80 8,36 22,21 4,54 6, ,99 24,60 5,00 8,78 23,69 4,87 7,45 Összesen 304,40 60,80 104,69 300,04 59,49 103,70 14 Mezőgazdasági Technika, január

16 Fontos információ szintén, hogy a gázhozamok félfolyamatos laboratóriumi kísérletek során megegyeztek a kísérleti üzemben mért gázhozamokkal. Egy laboratóriumi kísérlet költsége jóval kisebb, mint egy kísérleti üzem költségei, de ugyanakkor fontos, hogy megbízható eredményeket kapjunk egy laboratóriumi kísérletben. Tapasztalataink alapján egy laboratóriumi kísérlet akkor ad megbízható és a gyakorlatban jól használható információt, ha félfolyamatos kísérlet során határozzuk meg a gázhozamot és az oltóiszapot megfelelő módon adaptáljuk az alapanyaghoz. Irodalom [1] Borole A.P., Klasson K.T., Ridenour W., Holland J., Karim K., Al-Dahhan M.: Methane production in a 100- L upflow bioreactor by anaerobic digestion of farm waste Appl. Biochem. Biotechnol [2] Gallert C., Henning A., Winter J.: Scale-up of anaerobic digestion of the biowaste fraction from domestic wastes Wat. Res [3] Melidis P., Georgiou D., Aivasidis A.: Scale-up and design optimization of anaerobic immobilized cell reactors for wastewater treatment Chem Eng Proc Mezőgazdasági Technika, január 15

17 A biometán perspektívái a hazai közlekedésben Jobbágy Péter, Bai Attila, Juhász I. Lilla Debreceni Egyetem, AMTC, GVK, Gazdálkodástudományi Intézet Cikkünkben megvizsgáljuk a gépkocsik, illetve buszok CNG-üzeműre való átalakításának megtérülési mutatóit, a személygépjárművek esetén a benzinnel, az autóbuszok esetén a gázolajjal, mint jellemző üzemanyaggal összehasonlítva. Ezen kívül becsléseket végzünk annak megállapítására, hogy különböző alapanyagok és üzemi méretek esetén milyen önköltséggel lenne előállítható az üzemanyagként felhasználható, földgáz minőségű biometán. Mindezek tükrében következtetéseket vonunk le a biometán üzemanyagcélú alkalmazásának lehetőségeiről, feltételeiről. Bevezetés A hazai biogázüzemek elsősorban hulladék-gazdálkodási céllal valósultak meg, a biogázból pedig szinte kizárólag villamos áramot és hulladékhőt állítanak elő. Ennek indokoltsága egyértelmű: nagyobb méretekben és a nyári időszakban szinte lehetetlen kizárólag hőenergia-termelésre felhasználni a biogázt. Az energia ugyan piacképesebbé tehető villamos árammá átalakítva, ez azonban többlet-beruházással és -költségekkel jár, ami közép- és nagyméretben 5-7 Ft/m 3 -rel, kisüzemeknél akár Ft/m 3 -rel növeli a biogáz önköltségét. Mivel a legjobb gázmotorok elektromos hatásfoka is csak 40 % körüli, a kisebb méretekben alkalmazható gázturbináké pedig csupán %, ezért itt is jelentős mértékű hulladékhő elhelyezéséről kellene gondoskodni, ami a létező jó megoldások mellett különösen a nyári hónapokban általában megoldhatatlan feladat. A villamos áram kötelező átvétele ugyan biztosított, mégis több bizonytalansággal terhelt, elsősorban a hálózatra csatlakozási pont kijelölésénél, a MEH által garantált áron átvételre kerülő zöldáram mennyiségének meghatározásakor, valamint a menetrendtartási kötelezettség miatt. Mindezek következtében nagyüzemi méretben megfontolandó lehetőség lehet a biometán előállítása. Ennek fő előnye, hogy itt egyáltalán nem képződik hulladékhő. A képződő ikertermékek felhasználására többféle lehetőség kínálkozik: A hazai gáztörvény által garantált értékesítés a földgázhálózatba. Ennek problematikus pontjai lehetnek a zöldáramhoz hasonlóan a csatlakozási pont kérdése, ahol a biogáztelep nincs alkupozícióban, valamint az ár, mely a zöldárammal ellentétben nem garantált. Amennyiben nagyméretű üvegház, illetve fóliasátor, vagy algatelep integrálható a rendszerbe, akkor a biogáz egy része ezek fűtésére, a tisztítás után kinyert széndioxid pedig a növények tápanyag-ellátására szolgálhat. A széndioxid tisztításának és palackozásának gazdaságossága kétséges. Szintén nem alkalmazott, de véleményünk szerint talán legígéretesebb eljárás a hajtóanyagkénti hasznosítás. Itt elvileg elképzelhető a földgáznál valamivel alacsonyabb metántartalmú gáz is, bár ennek sűrítési, szállítási költsége nagyobb, hatótávolsága kisebb a CNG-nél. Fő előnye viszont, hogy helyi közlekedési rendszerekbe kiválóan integrálható, értékesítésének feltételei pedig nem függenek a gázszolgáltatóktól. Mivel jelenleg csak két helyen működik nyilvános CNG-üzemanyagkút hazánkban (1. táblázat), ezért a helyi és rövidtávú helyközi tömegközlekedés, esetleg a taxik, vagy önkormányzati gépjárművek lehetnének az ideális felhasználók. Ennek következtében jól ellenőrizhető módon a jelentős mennyiség felhasználása is megoldható lenne, méghozzá éppen a belvárosokban, ahol a légszennyezés egyébként is nagy gondot jelent. 1. táblázat: Magyarországon működő CNG töltőállomások Table 1: CNG filling stations in Hungary Megnevezés Kapacitás (m 3 /h) Nyilvános Baja 25 nem Békéscsaba 50 nem Budapest 3,5 nem Debrecen n.a. nem Győr 340 igen Hódmezővásárhely (2) 4 nem Kalocsa 4 nem Kiskunfélegyháza 50 nem Kiskunhalas 4 nem Orosháza 4 nem Szabadszállás 4 nem Szeged 890 igen Szentes (2) 4 nem Forrás: alapján saját adatgyűjtés A gáztisztításnál maga az átalakítás mintegy Ft/m 3 -rel drágítja meg az előállított biometánt a biogázhoz képest (Bai, 2009). Itt kritikus tényező a megfelelő üzemméret, hiszen a tisztításnál a Nm 3 /h kapacitás is háromszor akkora költséggel állítja elő a biometánt, mint az Nm 3 /h méret Nm 3 /h kapacitás (1-1,5 MWe) alatt a tisztítás költségei progresszíven emelkednek. A városi, illetve mezőgazdasági szennyvizet feldolgozó biogáz te lepeken jellemzően gazdaságossági és méretezésbeli szempontból is célszerűbb megoldás lehet a tisztítás mind a kogenerációnál, mind az energianövényeket, illetve vásárolt alapanyagokat felhasználó üzemeknél. Célok és módszerek Kutatásunk célja a biogáz hajtóanyagként való (bio- CNG) alkalmazásának gazdasági, gazdaságossági értékelése volt. A kutatás során vizsgáltuk a CNG-üzemű újonnan vásárolt személygépjárművek többletköltségének (gyári CNG-szett) megtérülési idejét különböző autómárkák esetében. Mivel hazánkban nem értékesítenek CNG-s járműveket, németországi adatokra támaszkodtunk a számítások során. A személygépjárművek CNG-üzeművé történő átalakításának költségeiről sem álltak rendelkezésre hazai adatok, azonban a sűrített metán LPG-hez hasonló fizikai tulajdonságai (pl. nyomásviszonyok) miatt vélelmeztük, hogy az átalakítás költségei megegyeznek az LPG-s átalakítás költségeivel, így erre számoltuk ki a beruházás megtérülési idejét. 16 Mezőgazdasági Technika, január

18 Az autóbuszok esetében egy tömegközlekedési vállalat által rendelkezésünkre bocsátandó átalakítási költségekkel kívánunk számolni. Mivel a cikk leadási határidejére ezen adatokat nem kaptuk meg, ilyen irányú számításainkat a konferencia előadásban fogjuk részletezni. A megtérülési idő minden esetben a hagyományos üzemanyagok és a CNG ára közötti különbség alapján került kiszámításra. A számítások másik iránya a CNG előállítás nyereségességének megállapítását célozta, ennek érdekében önköltségszámításokat végeztünk. Az önköltségszámításoknál 3 lehetséges üzemméretet (2 Mm 3 /év, 4 Mm 3 /év, illetve 8 Mm 3 /év) vettünk figyelembe, valamint 4 elképzelhető alapanyag beszerzési szcenárióval (100% vásárolt, 50% vásárolt, 25% vásárolt, 0% vásárolt) számoltunk. A bio-cng elvi áránál 10% vállalkozói nyereségigénnyel kalkuláltunk, valamint számításba vettük a jelenleg érvényben levő jövedéki adó (24,5 Ft/kg) és ÁFA (25%) szabályozást. Eredmények CNG-üzemű gépjárművek megtérülése Az 2. táblázat négy autómárka CNG-szettel szerelt járműveinek felárait, valamint a németországi, illetve hazai ökonómiai körülmények közötti megtérülési idejét tartalmazza (menetteljesítményben kifejezve). Mindkét megtérülési idő esetén az aktuális (októberi) üzemanyagárakkal számoltunk, az üzemanyag árak változását, a CNG-benzin árrés várható nyílását nem vettük figyelembe. 2. táblázat: Néhány autómárka CNG-szett felárai és a többletberuházás megtérülési ideje Table 2: Extra charge of the CNG sets and refunding time of additional investment Márka Felár Megtérülés Megtérülés (km) DE 1 (km) HU 2 Opel (Zafira) Volkswagen (Touran) Chevrolet (Nubira) Fiat (Doblo) Forrás: márkák hivatalos honlapjai 3, saját számítások A táblázatból kitűnik, hogy a CNG-üzemű új személygépjárművek ára gyártótól függően Ft-tal haladja meg a benzines típusok árát, ez a többletberuházás azonban viszonylag hamar megtérül, azaz amennyiben az infrastruktúra megfelelő (kellő mennyiségű CNG-töltő állomás), megéri a drágább konstrukciót választani. Már meglévő autó átalakítása esetében még kedvezőbb a megtérülési idő, hiszen az átalakítás költsége az autó korától és típusától függően ezer Ft között mozog (www.haszon.hu), a megtérülési idő pedig (a táblázatban szereplő kalkuláció paramétereit alkalmazva) km. Összességében elmondhatjuk, hogy a CNG-üzemű személygépjárművek elterjedését nem gazdaságossági, hanem infrastrukturális szempontok gátolják. A CNG előállítás gazdaságossága Különböző üzemmértek, illetve alapanyagok esetén igen különböző a biogáz, illetve a tisztított biogáz önköltsége. A 3. táblázat a legkisebb üzemmérettel számol, amely esetén már megéri tisztítani a biogázt. Jól látható, hogy az ily módon előállított CNG csak akkor lehet versenyképes, ha az alapanyagok %-a ingyen áll a biogázüzem rendelkezésére, azaz szennyvíztelepeken, vagy nagy mennyiségű hígtrágyát ártalmatlanító üzemekben jöhet számításba ilyen méret mellett a biogáz tisztítása és CNG-vé alakítása. Még ebben az esetben is csak a versenyképesség alsó határát súrolja az előállított termék, hiszen a forgalmazó nyereségigényével nem számoltunk (piaci ár ~220 Ft/kg) 3. táblázat: A bio-cng előállítás önköltsége 2 millió m 3 /év kapacitású biogáztelepeken Table 3: The production costs of bio-cng production by bio gas plants with 2 million m 3 /year capacity önköltség tisztítási ktsg. elvi bio-cng ár 1. üzem 4 54 Ft/m 3 50 Ft/m Ft/kg 2. üzem 5 41 Ft/m 3 50 Ft/m Ft/kg 3. üzem 6 35 Ft/m 3 50 Ft/m Ft/kg 4. üzem 7 29 Ft/m 3 50 Ft/m Ft/kg Forrás: saját számítások A 4. táblázatban 4 millió m 3 /éves kapacitású biogázüzemek különböző alapnyagellátottsági szcenáriói szerepelnek. Ebben a méretben a tisztítás önköltsége már csak mintegy 40 Ft/m 3, valamint a méretgazdaságosságból kifolyólag a termelt biogáz önköltsége is kisebb, így az előállítható CNG már a 2. esetben versenyképesnek bizonyul. 4. táblázat: A bio-cng előállítás önköltsége 4 millió m 3 /év kapacitású biogáztelepeke Table 4: The production costs of bio-cng production by bio gas plants with 4 million m 3 /year capacity önköltség tisztítási ktsg. elvi bio-cng ár 1. üzem 8 50 Ft/m 3 40 Ft/m Ft/kg 2. üzem 9 38 Ft/m 3 40 Ft/m Ft/kg 3. üzem Ft/m 3 40 Ft/m Ft/kg 4. üzem Ft/m 3 40 Ft/m Ft/kg Forrás: saját számítások Az utolsó esetben 8 millió m 3 /év (1000 m 3 /h) termelőképességű üzemre végeztük el a számításokat (5. táblázat). Ennél az üzemméretnél a tisztítás önköltsége 30 Ft/m 3 -re 1 8 l benzin/100 km (1,294 EUR/l), illetve 6 kg CNG/100 km (0,909 EUR/kg) átlagfogyasztással számolva 2 1 EUR= 267 HUF árfolyammal, valamint 8 l benzin/100 km (295,7 Ft/l), illetve 6 kg CNG/100 km (220 Ft/kg; átlagfogyasztással számolva %-ban vásárolt alapanyagok esetén 5 50%-ban vásárolt alapanyagok esetén 6 25%-ban vásárolt alapanyagok esetén 7 0%-ban vásárolt alapanyagok esetén 8 100%-ban vásárolt alapanyagok esetén 9 50%-ban vásárolt alapanyagok esetén 10 25%-ban vásárolt alapanyagok esetén 11 0%-ban vásárolt alapanyagok esetén Mezőgazdasági Technika, január 17

19 csökken, az előállított CNG-ről pedig biztosan kijelenthetjük, hogy 100%-ban vásárolt alapanyagokra (pl. energianövények) alapozott biogáztermelés esetén is versenyképes, sőt alacsonyabb, mint a 3. táblázatban szereplő legkedvezőbb szituációt feltételező CNG ár. 5. táblázat: A bio-cng előállítás önköltsége 8 millió m 3 /év kapacitású biogáztelepeken Table 5: The production costs of bio-cng production by bio gas plants with 8 million m 3 /year capacity önköltség tisztítási ktsg. elvi bio-cng ár 1. üzem 8 40 Ft/m 3 30 Ft/m Ft/kg 2. üzem 9 32 Ft/m 3 30 Ft/m Ft/kg 3. üzem Ft/m 3 30 Ft/m Ft/kg 4. üzem Ft/m 3 30 Ft/m Ft/kg Forrás: saját számítások Következtetések Mindent összevetve kijelenthetjük, hogy a CNG-üzemű gépjárművek beszerzése viszonylag alacsony futásteljesítmény alatt megtérül, az utólag átalakításra fordított költségek pedig elenyészőek az ezzel elérhető megtakarítások mellett, így a CNG üzemanyagként való elterjedésének a fogyasztók részéről gazdasági akadálya nincsen. Komoly hátrányt jelent viszont, hogy hazánkban nincsen kiépítve a CNG töltőállomás-hálózat, a 13 CNG töltőállomásból csak 2 nyilvános. A közeljövőben nem várható, hogy ez a helyzet jelentősen változna, így a CNG-re való átállásban elsősorban a fuvarozásban, utasszállításban résztvevő gazdasági társaságok (pl. taxi, helyi, esetleg rövid távú helyközi közlekedés) lehetnek érdekeltek. A bio-cng előállítás jelentős többletberuházás-igénnyel jár, mely csak a nagyobb üzemméretek esetén (>4 Mm 3 /év) kifizetődő. Azon üzemek számára, amelyek legalább ekkora kapacitással rendelkeznek, a CNG előállítás kitűnő alternatívája lehet a zöldáram termelésnek, vagy a földgázhálózatba való biometán betáplálásnak, azonban ehhez összefogásra és hosszú távú szerződésekre van szükség a helyi közlekedési vállalatokkal, esetleg a taxi-társaságokkal. Rövidtávon célszerű lenne a már meglévő CNG-kutak bővítése és nyilvánossá tétele, új kutak létesítése csak az olaj/ földgázárak arányának növekedése, állami részvétel, vagy jelentős számú CNG-üzemű személyautó esetén javasolható. Irodalom [1] Bai A.: Első generációs bio-hajtóanyagok alkalmazása a helyi tömegközlekedésben. Habilitációs értekezés. Debrecen, [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] %-ban vásárolt alapanyagok esetén 9 50%-ban vásárolt alapanyagok esetén 10 25%-ban vásárolt alapanyagok esetén 11 0%-ban vásárolt alapanyagok esetén 18 Mezőgazdasági Technika, január

20 A potenciális etanolhozam előrejelzésének vizsgálata kukoricafermentálási kísérletben Sipos Péter 1, Nógrádi Sándor 2, Győri Zoltán 1 1 Debreceni Egyetem, Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma 2 Servitec Kft., Tata A hajdúsági körülmények között termesztett 136 eltérő genetikai tulajdonságú kukorica hibrid szemtermésének minőségvizsgálatával és laboratóriumi fermentálásával kerestünk választ arra, hogy lehet-e a klasszikus minőségi paraméterek alapján, illetve a közeli infravörös spektroszkópia (NIR) alkalmazásával megbízhatóan becsülni a potenciális etanol hozamot. Megállapítottuk, hogy igazolható a szoros kapcsolat a keményítőtartalom és a potenciális etanol hozam között, s hasonlóan jól becsülhető az etanolhozam a spektrális elemzés segítségével. A kifejlesztett NIR-kalibráció a független mintapopulációval történt validálást követően a gyakorlat számára is alkalmazható gyorsvizsgálati monitorozásra. Bevezetés Az ásványolajkészletek csökkenésével egyre inkább előtérbe kerül a megújuló erőforrások, így a bio-üzemanyagok hasznosítása. Az európai uniós irányelvek előírják tagországaik számára, hogy 2010-re a megújuló energiaforrások részaránya 5,75%, 2020-ra 10% legyen (Sinóros-Szabó et al., 2007). Ennek egyik alternatívája a kukoricából történő bioetanol előállítása. A hazai állatállomány csökkenése az elmúlt évtizedben folyamatosan éreztette hatását a kukorica készletek alakulására, ami a hazai intervenciós gabonafelvásárlás első éveire azt eredményezte, hogy a Magyarországon felajánlott és tárolt kukorica mennyisége 2006 végére elérte a 4,7 millió tonnát (Pallagi, 2008). A túltermelés az értékesítési árak erőteljes csökkenését eredményezte, ami a kukorica alapú etanolgyártást megvalósítani kívánó programok és vállalkozások tömeges elindulását indukálta. Így 2007 elejére a bejelentett fejlesztési igényeken kialakuló etanolipar teljes megvalósulása esetén kukoricából 7,5 millió tonna, őszi búzából 1 millió tonna évenkénti alapanyagigényt támasztott volna a mezőgazdaság felé (Popp és Potori, 2006). A termelési eredmények alakulása alapján megfigyelhető, hogy a bioetanol előállítás az elmúlt években, ha nem is az előbbi terveknek megfelelő mértékű, de jelentős fejlődést mutatott. Az ezredfordulós elképzelések középtávon 32 millió liter évenkénti magyarországi előállítás megcélzását prognosztizálták (Bai, 2004), s a os statisztikai adatok ezen értékek elérését, évi millió liter előállítását igazolták. A 2010-re teljesítendő 5,75%-os felhasználási arány eléréséhez ezer tonna, azaz millió liter előállítását látták szükségesnek (Laczó, 2008). Ha ezt a 2008-as termelési adatokkal vetjük össze, akkor megállapíthatjuk, hogy ez a mennyiség megvalósult, hiszen tavaly 150 millió literes előállítással az Unió 5. legnagyobb bioetanol előállítói lettünk. A kukoricaalapú bioetanol-gyártás iránti fokozódó érdeklődés megjelenésének és növekedésének hatására kezdtünk azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy a kukorica szemtermés mely minőségi paramétere lehet alkalmas a potenciális etanolhozam előrejelzésére, illetve a kukoricaminták spektrális analízise a közeli infravörös tartományban alkalmas-e és milyen mértékben előrejelzés megalapozására. Mezőgazdasági Technika, január Anyag módszer A vizsgálat során elemzett kukoricaminták egy több mint 300 mintás alaphalmazból lettek kiválasztva. A kiválasztás során NIR gyorsvizsgálati módszerrel vizsgáltuk a kukorica szemterméseket, s a lehető legszélesebb fehérjetartalomtartományt igyekeztünk értékeikkel lefedni, hiszen a kukorica szemtermésben a fehérje és a keményítő az a két komponens, ami a szárazanyag-tartalomban egymással negatív korrelációban, legnagyobb mértékben variálódik. NIR vizsgálat alapján 136 mintát választottunk ki, melyből 118 minta adta a NIR kalibráció alapmintáit, s 20 minta vizsgálatával validáltuk a kapott egyenletet, illetve további 20 független minta segítségével végeztünk egy újbóli validálást A kiválasztott kukoricaminták nedvesség-, keményítő-, fehérje- és nyerszsírtartalmát a hatályos MSZ szabványok alapján határoztuk meg (MSZ :1983; MSZ :1988; MSZ :1981; MSZ :1984) a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézetében. Ugyanitt került sor a fermentálási kísérletre is. Ehhez először a kukoricamintákat 0,4 mm lyukméretű rosta mellett daráltuk Retsch SR2 laboratóriumi darálóval, majd csapvízzel 27% szárazanyag-tartalomra állítottuk be. Az elfolyósítást Liquozyme (Novozymes) a-amiláz enzimkészítménnyel végeztük 83 C-on. A szaharifikálást Spirizyme (Novozymes) glükoamiláz enzimkészítménnyel végeztük a fermentálással egyszerre. A fermentáláshoz Ethanol Red Yeast (Fermentis) élesztőt használtunk, s AYF1177 (Ethanol Technology) tápanyag-készítményt, karbamidot, (Novozymes) alkaláz enzimet és LactoStab (BetaTec Hopfenprodukte GmbH) antibakteriális készítményt használtunk. A fermentálás 72 órán át tartott. A fermentálás végén az etanolhozamot egyrészt UV-detektoros HPLC analízissel határoztuk meg (mért etanolhozam), illetve a fermentátum tömegvesztesége alapján becsültük (becsült etanolhozam). A becslés elvi alapját az adta, hogy ideális körülmények között a folyamat során mérhető tömegveszteség az alkoholos erjedésből felszabaduló CO 2 távozásából ered, s így az ezzel párhuzamosan keletkező etanol mennyisége kiszámolható. A NIR kalibrációhoz a spektrumok felvételére FOSS Infratec 1241 készüléket használtunk. A spektrum felvételére, a spektrális és kémiai adatok közötti kapcsolat vizsgálatára, ill. a kapott kalibráció validálására a Servitec Kft. által került sor. 19

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Alföldi Erdőkért Egyesület KUTATÓI NAP XXII. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Támogatta: Lakitelek 2014. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában Szerkesztő: Lipák László ISBN 978-963-12-0848-1

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán KONFERENCIAKIADVÁNY

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

12. Energiaültetvények szerep a klímaváltozásban

12. Energiaültetvények szerep a klímaváltozásban 12. Energiaültetvények szerep a klímaváltozásban Borovics Attila / NAIK ERTI Problémafelvetés Magyarország erdőterülete az elmúlt évtizedekben fokozatosan gyarapodott. Köszönhető ez a nagyarányú erdőtelepítéseknek

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS Szerkesztő: Szabó Valéria Fazekas István Debrecen, 2011 A 2011. november 25-26-án az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújuló Energetikai Munkabizottsága,

Részletesebben

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF 2009 1 OBEKK Zrt. TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK SOROZATA (11/12) BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5 1 Támogatók: Kiadja a Aurel Suciu utca 12. szám, 400440 Kolozsvár/Cluj-Napoca tel./fax.: +40 (0) 264-431-488 e-mail: office@rmkt.ro honlap: www.rmkt.ro Fõ szer kesztõ: Kerekes Kinga Fõszerkesztõ-helyettes:

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Tartalom. nem kevés keserû tapasztalattal, szájízzel és megosztottan.

Tisztelt Olvasó! Tartalom. nem kevés keserû tapasztalattal, szájízzel és megosztottan. Tisztelt Olvasó! Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem! (Seneca) Bármit teszel, okosan tedd, és gondolj a következményére! Miközben a magyar gazdaság mutatói a hivatalos közlések szerint egyre

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség ENERGIA HÍRLEVÉL Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa I. évf. 1. szám, 2009. november Bemutatkozik az Energia Ügynökség Az Észak-alföldi régió adottságai kiválóak

Részletesebben

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám SZELLEM ÉS TUDOMÁNY A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata 2013/2. szám Szerkesztőbizottság Szepessy Péter (elnök) Szabó-Tóth Kinga Urbán Anna Horváth Zita Kotics József Graholy Éva (olvasószerkesztő)

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 dr. Munkácsy Béla (szerk.) ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

Tudományoktól a döntéshozatalig

Tudományoktól a döntéshozatalig IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Időpont: 2014. november 20-23. Absztrakt-kötet

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok GKI Gazdaságkutató Zrt. Az Új Széchenyi Terv vitairata Vélemény és javaslatok Az Új Széchenyi Terv hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiát előkészítő dokumentumként igyekszik elszakadni a választási

Részletesebben

Különböző eredetű hulladékok közös anaerob kezelése

Különböző eredetű hulladékok közös anaerob kezelése 1 Különböző eredetű hulladékok közös anaerob kezelése Oláh József * Palkó György * Tarjányiné Szikora Szilvia * Rása Gábor * ( * FCSM Zrt.) 1. Hulladékok közös rothasztásának elve és célja A társított

Részletesebben