AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR. 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2007. JANUÁR. 24."

Átírás

1 AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR. 24.

2 N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően 2. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 3. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 4. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően 5. Az igazgatóság javaslata a 2005/2006. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására 6. A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 7. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 8. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően 9. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 10. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 11. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása 12. A könyvvizsgáló megválasztása 13. A Társaság alapszabályának módosítása 14. A felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása 15. Az ellenőrző (audit) bizottság tagjainak megválasztása 16. A tisztségviselők 2006/2007. évi díjazásának megállapítása

3 AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSEI

4 1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően

5 2005/2006. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Pénzügyi kimutatások

6 EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG SZEPTEMBER 30-ÁN (Egyenlegek ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK szeptember szeptember 30. FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések Társasági adó előleg Készletek Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök Halasztott adókövetelés Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hitelek és kölcsönök 0 0 Céltartalék várható kötelezettségekre Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Átértékelési tartalék Értékesíthető befektetések valós értékelése miatti tartalék 0 0 Eredménytartalék Saját tőke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN A vállalkozás képviselője

7 EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) 2006.szeptember 30-ra végződő év 2005.szeptember 30-ra végződő év Értékesítés árbevétele Értékesítés önköltsége Bruttó eredmény Egyéb működési tételek Igazgatási és értékesítési költségek Egyéb működési költségek Egyéb működési bevételek Pénzügyi műveletek előtti nyereség Egyéb nem működési tételek Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Kapott osztalék Adózás előtti nyereség Társasági adó Nettó nyereség Átlagos részvényszám Egy részvényre jutó eredmény (forint, hígítatlan és hígított) A vállalkozás képviselője

8 EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) szeptember 30-ra végződő év szeptember 30-ra végződő év ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény Módosítások Értékcsökkenés és amortizáció Rendkívüli értékcsökkenés Nettó kamatbevétel Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök nyeresége Nettó nem realizált árfolyamnyereség Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Várható kötelezettségekre képzett céltartalék növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása Forgótőke változások előtti üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök Értékpapírok vétele Értékpapírok eladása Kapott kamat Készletek növekedése Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítókkal szembeni kötelezettség és passzív időbeli elhatárolások csökkenése (-) / növekedése Nettó fizetett adó Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök

9 EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) szeptember 30-ra végződő év szeptember 30-ra végződő év BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Befektetések vásárlása Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Kapott osztalék Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-) Leányvállalatoknak átadott eredménytartalék Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Kölcsön visszafizetése Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege Pénzeszközök záró egyenlege A vállalkozás képviselője

10 EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) Jegyzett tőke Átértékelési tartalék Értékesíthető befektetések valós értékelése miatti tartalék Tőketartalék Eredménytartalék Összesen szeptember Leányvállalatoknak átadott eredménytartalék Közvetlenül saját tőkében elszámolt tételek szeptember 30-ra végződő év nettó nyeresége Átvezetés az átértékelési tartalékból Korábban értékesítési célúnak minősített értékpapírok átsorolása kereskedési célú értékpapírok közé Fizetett osztalék szeptember Közvetlenül saját tőkében elszámolt tételek szeptember 30-ra végződő év nettó nyeresége Átvezetés az átértékelési tartalékból Fizetett osztalék szeptember A vállalkozás képviselője

11 2005/2006. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés

12 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS NYRT. 2005/2006. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Nyrt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. A 2005/2006. üzleti évben a társaság igen jó eredményeket ért el a működés minden fő területén. Az értékesítés Magyarországon 12 %-kal, az export 26 %-kal (dollárban 15 %-kal) bővült. A célkitűzéseknek megfelelően ezévben is a társaság stratégiai piacain valósult meg a legnagyobb arányú növekedés, így Oroszországban és az egyéb FÁKországokban 36 %-kal, Kelet-Európában pedig 11 %-kal emelkedett a dollárban mért export. Számottevően tovább nőtt az értékesítés fedezete. A működés általános költségei az innovációt szolgáló területeken dinamikusan, más tevékenységeknél visszafogottan növekedtek. Új értékes termékek kerültek a piacra és folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka. Tovább folytatódtak a termelő kapacitások megújítását célzó beruházások Magyarországon és jól haladt a Servier és az EGIS Nyrt. közös új gyógyszergyárának építése Oroszországban. A Servier-csoporttal kialakított stratégiai együttműködés a tárgyévben is jelentősen hozzájárult a társaság erősödéséhez. A társaság a 2005/2006. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 20 %- kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 62 %-a az exportban, míg 38 %- a hazai piacon teljesült. A belföldi árbevétel a október 1. és szeptember 30. közötti időszakban millió Ft-ot tett ki. Ez 12 % emelkedést jelent az előző évhez képest. A társaság ebben az üzleti évben is a 4. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, míg piaci részesedése értékben 6,5 % volt. Az export az üzleti év során 254,0 millió dollárt ért el. Ez 15 %-kal több, mint az előző évben. A növekedés ezévben is a stratégiában kiemelt piacokon volt a leggyorsabb. Így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 36 %-kal, Közép- és Kelet-Európában pedig 11 %-kal nőtt az árbevétel dollárban mért értéke. A nyugati országokba irányuló késztermékeladás ugyanakkor 34 %, a hatóanyag- és egyéb export pedig 11 % csökkenést mutatott ebben az üzleti évben.

13 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az export hazai devizában mért értéke millió Ft-ot tett ki, ami (15 % dollárban mért növekedés és a dollárárfolyam 10 %-os emelkedése együttes hatására) 26 %-kal volt magasabb az előző évnél. A működési költségek változása kedvező volt. A gyorsan bővülő és a stratégiai piacokra összpontosuló értékesítés, valamint a kedvezőbb termelési költségek hatására 64 %-ra nőtt az értékesítés fedezeti hányada. Az általános költségek az innovációt szolgáló területeken nőttek dinamikusan (így az értékesítési költségek 29 %-kal, a kutatási költségek 17 %-kal), míg az egyéb általános költségek emelkedése mérsékelt volt. A társaság üzleti eredménye 2005/2006-ban millió Ft-ot ért el. Ez 50 %-kal több az előző év üzleti teljesítményénél. Az üzleti eredmény az árbevétel 18 %-át tette ki. A jelentős növekedést a kedvező értékesítési és gazdálkodási teljesítmény biztosította. A pénzügyi tevékenység nettó eredménye millió Ft-ot tett ki, ami 46 %-kal több az előző évnél. Összességében az EGIS Nyrt szeptember 30-i adózás előtti eredménye millió Ft-ot ért el, ami 50 %-kal több, mint az előző évben. Jól szolgálják a társaság jövőbeni fejlődését a tárgyévi kutatási és fejlesztési eredmények és a jelentős befektetések is. Az EGIS Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben 3 termékcsalád 7 új termékét vezette be Magyarországon. Az üzleti év során millió Ft beruházás és új szellemi termék járult hozzá a társaság termelő kapacitásainak fejlesztéséhez, a működés színvonalának további emeléséhez. A program szerint haladt előre a Servier és az EGIS Nyrt. együttműködésben a korszerű új oroszországi gyógyszergyár megépítése. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak létszáma szeptember 30-án fő volt, ami 13 fővel kevesebb, mint az üzleti év elején. A társaság saját tőkéje szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 18 %-kal haladja meg az előző üzleti év végén mért értéket. Az egy részvényre jutó saját tőke értéke Ft-ra nőtt. Az EGIS Nyrt. pénzügyi helyzete továbbra is rendkívül kedvező. Az eredményekkel párhuzamosan javult az EGIS Nyrt. részvényeinek tőzsdei forgalma és árfolyama is. 2

14 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 1. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. tevékenységének fő számszerű jellemzői okt szept okt szept hónap 12 hónap Nettó árbevétel mft ebből Index % Belföld mft Export mft musd 220,7 254,0 115 Eredmény Üzleti mft Adózás előtti mft Adózott mft Teljes munkaidős létszám az időszak végén fő Beruházáso k mft K + F mft Befektetett eszközök az időszak végén mft Saját tőke az időszak végén mft

15 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 1. sz. melléklet A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Nyrt. közötti stratégiai együttműködés 1996 óta a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa. A kooperáció keretében az EGIS Nyrt. által elért árbevétel a 2005/2006. üzleti év során 16,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének 19 %-a. Az EGIS Nyrt. által licenc alapján forgalmazott 7 Servier-termék (Coverex 4 mg, Coverex Komb 4/1,25 mg, Coverex 8 mg, Adexor MR, Tenaxum, Apadex retard és Bioparox) magyarországi árbevétele együttesen 10,2 milliárd Ft-ot ért el. E termékek 2005/2006-ban 31 %-át adták az EGIS Nyrt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Nyrt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 12 %-kal emelkedett és értéke 15,1 millió dollárt tett ki. Az EGIS Nyrt. késztermékeinek franciaországi exportja a Serviercsoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 3,6 millió USD értéket adott. Az EGIS Nyrt. által a Servier számára gyártott gyógyszerhatóanyagok értéke ebben az üzleti évben is tovább nőtt és 8,9 millió USD értéket képviselt. A következő években az együttműködés jelentős bővítése várható. Tovább folytatódott az előző évben megkezdett együttműködés a felfedező kutatás terén. Program szerint zajlik a 2005 augusztusában megkezdődött és mindkét fél számára stratégiai jelentőségű oroszországi termelőüzem közös vállalkozásban való megépítése. A Servier és az EGIS Nyrt. vezetése elkötelezett az 1995 végén létrejött stratégiai szövetség erősítésében, és abban, hogy az mind nagyobb mértékben járuljon hozzá az EGIS Nyrt. fejlődéséhez. 4

16 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint II. AZ EGIS NYRT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. törzstőkéjét a 2005/2006. üzleti év végén a korábbiakhoz képest változatlanul darab, egyenként Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsde A kategóriás részvényei között vannak jegyezve, és dematerializált formában léteznek decembere óta 50,91 %-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a társaság fő tulajdonosa és egyben stratégiai partnere a francia Servier vállalat. A 11 éve tartó szoros együttműködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít az EGIS Nyrt. eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektetők alkotják, együttesen 39,75 %-os részesedéssel. Ez 1,92 %-ponttal csökkent az elmúlt évhez képest. Hasonló arányban nőtt a hazai befektetők tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 9,34 %-ot tett ki. Az egyedi befektetők közül a FTIF Templeton Eastern Europe Fund redelkezik 5 %-ot meghaladó részesedéssel, a többi nagyobb befektető részaránya 1 3 % között mozog. Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényesei Tulajdonos A részvények száma szeptember 30. % A részvények száma szeptember 30. % ATP (Servier) , ,91 Külföldi intézményi és magánbefektetők , ,75 Magyar intézményi és magánbefektetők , ,34 Összesen , ,00 A részvények tőzsdei forgalma mind a mennyiséget, mind az árfolyamokat tekintve további emelkedő tendenciát mutatott az üzleti év során. Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év első napján Ft-ról indult, majd az első negyedévi kiváló eredményeket követően februárban átlépte a Ft-os határt. Az éves csúcspontot a részvény áprilisban érte el Ft napi átlagárral. A magyarországi gazdasági kilátások bizonytalan megítélése hatására májustól jelentős visszaesés következett be, az árfolyam június közepére Ft-ra csúszott vissza, majd fokozatos erősödés után az üzleti év végén Ft-tal zárt. 5

17 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az éves átlagos árfolyam Ft-ra nőtt, ami 75 %-kal haladja meg az előző évet október és szeptember között a Budapesti Értéktőzsde indexe viszonylag szűk tartományban mozgott. A BUX pontról indult és az időszakot ponttal zárta. A 2005/2006. üzleti évben az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma tovább nőtt a korábbi évekhez képest. A kötések száma 70 %-kal, a forgalmazott részvényszám 5 %-kal emelkedett. A szabad részvények átlagosan 1,7-szer cseréltek gazdát az üzleti év során. A forgalom összértéke 179 milliárd Ft-ot ért el, ami 89 %-kal több az előző év hasonló értékénél. A tőzsdei forgalom fő mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2003.okt szept hónap 2004.okt szept hónap 2005.okt szept hónap Kötések száma A forgalom mennyisége ezer db A forgalom értéke MFt Éves átlagár Ft A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit. 6

18 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint III. AZ EGIS NYRT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2005/2006. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez millió Ft-tal, 20%-kal több az előző üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel 99 %-a, millió Ft származott az EGIS Nyrt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből, 605 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekből (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszer-értékesítésre összpontosít. A 2005/2006. üzleti évben a humán gyógyszerek súlya az árbevételben 1,8 %-ponttal tovább nőtt, és megközelítette a 92 %-ot. A hatóanyagértékesítés súlya ugyanakkor további 1,6 %-ponttal csökkent. 4. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) 2004.okt szept hónap % 2005.okt szept hónap % Humán gyógyszerek , ,5 Egyéb humán készítmények 806 1, ,2 Gyógyszerhatóanyagok , ,6 Egyéb termékek 170 0,2 29 0,0 Egyéb árbevétel 565 0, ,7 Ö s s z e s e n , ,0 Az EGIS Nyrt. 2005/2006-ban 86 féle hatóanyagból 102 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 323 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 213 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg külföldön. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2005/2006-ban is a generikus gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 20 %-os növekedése mellett) az EGIS Nyrt. termékekből származó árbevételének 63 %-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben szintén 20 %-kal nőtt, míg részarányuk 34 %-ot tett ki. A licenctermékek árbevételének 47 %-át a Servier eredeti termékeiből érte el a társaság. 7

19 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az EGIS Nyrt. által kifejlesztett eredeti termékek forgalma a 2005/2006. üzleti évben 44 %-kal nőtt és 3 %-át adta a társaság termék-árbevételének. A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja, de ezen belül elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele a tárgyévben együttesen 23 %-kal nőtt és közel 80 %-át adta az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport 2004.okt szept hónap % 2005.okt szept hónap % Kardiovaszkuláris szerek , ,2 Idegrendszer gyógyszerei , ,4 Légzőrendszer gyógyszerei , ,9 Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények , ,8 Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei , ,1 Váz- és izomrendszer gyógyszerei , ,4 Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok , ,8 Szisztémás fertőzés elleni szerek , ,7 Bőrgyógyászati készítmények 799 1, ,4 Daganatellenes szerek és immunmodulátorok 431 0, ,3 Érzékszervek gyógyszerei 64 0,1 18 0,0 Egyéb gyógyszerek és korrekciók 0 0,0 0 0,0 Ö s s z e s e n , ,0 Az EGIS Nyrt. termékei közül a 2005/2006. üzleti évben 29 termékcsalád forgalma haladta meg a 900 millió Ft árbevételt (ami az árbevétel 1 %-a, illetve mintegy 4 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 79 %-ot képviselt. A tárgyévben két termékcsalád forgalma haladta meg a 5 milliárd Ft-ot, további három termékcsalád árbevétele volt 4 milliárd Ft felett, további hét termékcsalád eladása pedig 2 milliárd Ft felett. A vezető termékek árbevétele általában gyors növekedést mutatott. 8

20 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 6. sz táblázat Az EGIS Nyrt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel, millió Ft-ban) Termékcsalád Hatástani csoport 2005.okt szept hónap 1. Suprastin (chloropyramine) antiallergikum Coverex (perindopril) ACE-gátló Egilok (metoprolol) béta-blokkoló Nitromint (nitroglycerine) anti-anginás szer Lucetam (piracetam) nootropikum Sorbifer Durules (ferrous sulfate) vashiány elleni szer Bioparox (fusafungine) antibiotikum Adexor (trimetazidine) anti-anginás szer Betadine (iodine) fertőtlenítő Milurit (allopurinol) köszvény elleni szer Cardilopin (amlodipine) vérnyomáscsökkentő Talliton (carvedilol) béta-blokkoló Grandaxin (tofisopam) feszültségoldó Dopegyt (methyldopa) vérnyomáscsökkentő Cordaflex (nifedipine) vérnyomáscsökkentő Frontin (alprazolam) nyugtató Kaldyum (kalium) kálium pótló szer Stimuloton (sertralin) depresszió elleni szer Tisercin (levomepromazine) neuroleptikum Betaloc (methoprolol) béta-blokkoló Tenaxum (rilmenidine) vérnyomáscsökkentő Vasilip (simvastatine) koleszterincsökkentő Pipolphen (promethazine) antiallergikum Ipaton (ticlopidine) trombózis elleni szer Lidocaine helyi érzéstelenítő Auronal (felodipine) vérnyomáscsökkentő Andaxin (meprobamat) nyugtató Halidor (bencyclan) perifériás értágító Setegis (terazosin) prosztata túlműködést gátló szer 961 Ö s s z e s e n

21 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2005/2006-ban a Suprastin (chloropyramine) volt. Ezt követte a Servier-től licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termék, az Egilok (metoprolol), a Nitromint (nitroglycerine) és a Lucetam (piracetam) termékcsalád. A legnagyobb forgalomnövekedést a társaság új termékei, illetve a meghatározó, gyorsan növekvő piacok vezető termékei adták, így a Suprastin (chloropyramine), az Egilok (metoprolol), a Lucetam (piracetam), a Sorbifer Durules (vas II) termékcsalád, valamint a Betadine (jód) és az Adexor MR (trimetazidine) termékek. Az EGIS Nyrt. fő piacai A társaság a 2005/2006. üzleti évben 66 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az első 15 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 95 %-át. A forgalom 90 %-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a közép- és kelet-európai országok) realizálódott. Ezen piacok részaránya további 3 %-ponttal nőtt a forgalomból az előző évhez viszonyítva. Az árbevétel egyes fő piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2004.okt szept hónap % 2005.okt szept hónap % Magyarország , ,5 Oroszország + egyéb FÁK-országok , ,3 Közép- és Kelet-Európa , ,4 Nyugat-Európa , ,4 Észak-Amerika és Japán , ,1 Egyéb országok , ,6 Termékértékesítés összesen , ,3 Egyéb tevékenység árbevétele 565 0, ,7 Nettó árbevétel , ,0 10

22 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Magyarország A hazai piacon 2005/2006-ban 12 %-kal nőtt az EGIS Nyrt. árbevétele. A növekedés hajtóerejét továbbra is az újonnan bevezetett termékek adták, de jól alakult egyes hagyományos termékek értékesítése is. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést ebben az évben az Adexor MR (trimetazidine), a Coverex (perindopril) és Tenaxum (rilmenidine) termékcsaládok, (mindhárom Servier-licenc), valamint a Vasilip (simvastatine), a Talliton (carvedilol) és a Milurit (allopurinol) termékek jelentették. A 2005/2006. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon 6,5 % volt, ezzel az EGIS Nyrt. továbbra is a negyedik legnagyobb szállító helyet érte el. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 11,3 %-os piaci részesedésével a második helyen állt. 2. sz. melléklet A magyar állam és a magyarországi gyógyszergyártó és -kereskedelmi cégek között a 2005/2006. üzleti évben érvényes finanszírozási megállapodás A piac gyors növekedése és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás miatt a magyar állami társadalombiztosítási alapnak mind nagyobb terhet jelent a gyógyszerekhez a lakosságnak nyújtott támogatás fedezése. A betegek terheinek mérséklése, ugyanakkor a piaci szereplők és az állam érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele érdekében az állam és a gyógyszergyártó cégek szervezetei 2004 júniusában középtávú megállapodást kötöttek a piac szabályozásának és a többletterhek viselésének fő elveiről, amely 2006 végéig marad érvényben. A megállapodásnak megfelelően a gyártók csak az olcsó gyógyszerek árát emelhették ebben az időszakban, ugyanakkor jelentősen hozzájárultak a gyógyszerekhez nyújtott támogatás évenkénti többletének fedezéséhez. Ennek ellenében az állam nem alkalmazott rendkívüli intézkedéseket a gyógyszerpiacon, annak működését stabil és átlátható szabályozással segítette. A gyártók 2006-ban 22,5 md Ft befizetéssel járulnak hozzá a gyógyszerek támogatásához. A évi összegből 430 millió Ft az EGIS Nyrt. befizetési kötelezettsége, amely a 2005/2006. üzleti év terhére került elszámolásra. 11

23 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, az előző évekhez hasonlóan 2005/2006-ban is a társaság leggyorsabban növekvő forgalmú területét képezte. A kivitel 128,3 millió USD értékre emelkedett, ami 33,9 millió USD-ral (36 %-kal) több az előző évben elért eredménynél. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 95,5 millió USD értékben adott el termékeket, 32 %-kal növelve értékesítését. A forgalomból 13,2 millió dollár árbevétel a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekből (a DLO programból) adódott. Az előző évek gyors fejlődését folytatva 55 % növekedést ért el a társaság Ukrajnában és 46 % emelkedést a FÁK-régió egyéb részében. 8. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja a FÁK országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2004.okt szept hónap 2005.okt szept hónap Index % Oroszország Ukrajna Belarusz Kazahsztán Örményország Azerbajdzsán Grúzia Moldávia Üzbegisztán Ö s s z e s e n Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben 87,7 millió USD összeget ért el második legnagyobb exportpiacán, ami 8,4 millió USD-ral, azaz 11 %-kal több az előző évinél. A növekedést a korábbi évekhez hasonlóan újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehetővé. 12

24 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 9. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2004.okt szept hónap 2005.okt szept hónap Index % Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Balti országok Románia Bulgária Vietnám Ö s s z e s e n Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság 22,2 millió USD értékben adott el terméket ebben a régióban, ami 0,8 millió USD-ral, azaz 3 %-kal kevesebb az előző évi teljesítménynél. A forgalomból 14,3 millió dollárt tett ki a hatóanyagok kivitele, amely főképpen a Servier-vel való kapcsolatok bővülése eredményeként a tárgyévben 2,8 millió USDral nőtt. A készítmények kivitele 7,9 millió dollárt ért el, ami 3,6 millió dollárral elmarad a bázistól. 10 sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Nyugat-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2004.okt szept hónap 2005.okt szept hónap Index % Franciaország Nagy-Britannia Hollandia Dánia Németország Egyéb országok Ö s s z e s e n

25 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Nyrt. az üzleti év során 8,6 millió USD értékű hatóanyagot exportált, a forgalom 3,8 millió dollárral elmaradt az előző évtől. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejlődő országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 6,8 millió USD értékben értékesített. A bevételből 2,9 millió USD volt a gyógyszerkészítmények és 3,9 millió USD a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 4,4 millió USD-ral (39 %-kal) kevesebb az előző évi értéknél. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint Kelet- Európában az EGIS Nyrt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal segíti a forgalom dinamikus növekedését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon a társaság helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben fő tevékenykedett a társaság hazai és export kereskedelmi egységeinél, 151 fővel több az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2005/2006-ban az EGIS Nyrt. teljes árbevételének 24,7 %-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 11. sz. táblázat mutatja be. 14

26 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 11. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kereskedelmi hálózata szept szept.30. Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 0 0 Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 3 3 Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Bulgária Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 0 0 Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 2 1 Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma Lettország és Litvánia Marketing és disztribúció létszáma 5 4 Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

27 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. a 2005/2006. üzleti évben a korábbi évek hagyományainak és a kialakított stratégiának megfelelően folytatta a várhatóan nagy piaci potenciállal rendelkező generikus gyógyszerkészítmények fejlesztését, licenctermékek átvételét, valamint a Servier céggel együttműködésben végzett originális gyógyszerkutatást. Ebben a gazdasági évben a társaság millió Ft-ot költött kutatásra és fejlesztésre. Az üzleti év során az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 6 különböző hatóanyagot tartalmazó 16 új gyógyszertermék forgalomba hozatali engedélyét szerezte meg Magyarországon. A törzskönyvezett termékek közül már forgalomba került az Apadex (indapamid) 1,5 mg retard filmtabletta, mely a Servier cégtől licencként átvett termék. Két további forgalomba került termékcsalád a központi idegrendszerre ható gyógyszerek nagy csoportjába tartozik: a Ripedon (risperidon) 1 mg, 2 mg, 3 mg és 4 mg filmtabletta, mely új atipusos antipszichotikum, valamint az antidepresszáns hatású Velaxin (venlafaxin) 37,5 mg, 75 mg és 150 mg retard kapszula készítmények. A piacra bevezetett új készítményeket a 3. sz. melléklet mutatja be. Az üzleti év folyamán 5 új termékcsalád 12 különböző készítményének törzskönyvi kérelmét adta be az EGIS Nyrt. a magyar törzskönyvezési hatósághoz európai törzskönyvezési MRP (Mutual Recognition Procedure) eljárás lefolytatását kérelmezve. A társaság 2 készítménye törzskönyvét szüntette meg Magyarországon. Külföldön 23 országban 181 új gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultságát szerezte meg az EGIS Nyrt., és 123 törzskönyvi meghosszabbítást engedélyeztek külföldi hatóságok. Törlésre került 67 régi készítmény. Ezzel a társaság Magyarországon 213 gyógyszerkészítmény törzskönyvével rendelkezik, míg külföldön 1576-ra emelkedett az érvényes törzskönyvek száma. A Servier cég leányvállalatával, a Biogaran céggel meglévő együttműködés keretében már 20 törzskönyvezett EGIS-készítmény rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel Franciaországban október 1. és szeptember 30. között az EGIS Nyrt. 16 db magyar szabadalmi bejelentést tett. Ezek közül 4 db új humángyógyászati vegyületre, 3 db meghatározott gyógyszerhatóanyag új polimorf módosulatára, 7 db új kémiai eljárásokra, 1 db adott gyógyszerhatóanyag második orvosi indikációjára, továbbá 1 db új gyógyszerkészítmény technológiára vonatkozott. 16

28 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 3. sz. melléklet A 2005/2006-ban Magyarországon forgalomba hozott új termékek Apadex 1,5 mg retard filmtabletta Hatóanyag: indapamid Servier licenctermék. Thiazid diuretikumokkal rokon hatóanyag, amely magas vérnyomás kezelésére szolgál. Vérnyomáscsökkentő hatását már enyhe diuretikus dózisban is kifejti. Napi egyszeri adagolás mellett 24 órás vérnyomáscsökkentést eredményez. A vér káliumszintjét általában hosszú távú kezelés során sem csökkenti jelentősen. Ripedon 1 mg filmtabletta Ripedon 2 mg filmtabletta Ripedon 3 mg filmtabletta Ripedon 4 mg filmtabletta Hatóanyag: risperidon Új atipusos antipszichotikum, amely akut és krónikus pszichózisok, hallucinációk, téveszmék, valamint hangulati betegség mániás fázisának kezelésére szolgál. Kevésbé okoz a hagyományos szerekre jellemző mellékhatásokat, ugyanakkor hatásspektruma széles. Naponta egyszer adható. Velaxin ret 37,5 mg retard kemény kapszula Velaxin ret. 75 mg retard kemény kapszula Velaxin ret. 150 mg retard kemény kapszula Hatóanyag: venlafaxine Viszonylag új, az ún. kettős hatásmechanizmusú (SNRI) antidepresszánsok csoportjába tartozó hatóanyagból fejlesztett retard készítmény. Depresszió, szociális fóbia és egyéb szorongásos kórképek kezelésére szolgál. A hagyományos kioldódású készítményhez képest kedvezőbb az adagolása, mivel naponta egyszeri bevétel elegendő, valamint kedvezőbb a mellékhatás-profilja. 17

29 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán millió Ft-ot, az előző évinél 21 %-kal nagyobb összeget fordított beruházásokra. A fejlesztések nagyobb része továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. A növekvő kereskedelmi igények, valamint az egyre igényesebb minőségbiztosítási követelmények kielégítése érdekében ugyanakkor a társaság jelentős középtávú fejlesztési projekteket indított a készítménygyártás területén. A tárgyévben folytatódott a körmendi gyógyszerkészítmény gyártó- és csomagoló kapacitások bővítését, valamint a budapesti injekciógyártás korszerűsítését célzó átfogó program. A beruházások 2007-ben fejeződnek be és értékük meghaladja a 6 milliárd Ft-ot. A jelentős új termelő beruházás alapján az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évtől kezdődően összességében 2,2 milliárd Ft társasági adókedvezményre lesz jogosult. 12. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) S z a k t e r ü l e t 2004.okt szept hónap 2005.okt szept hónap Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőség-ellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések Beruházások összesen Az új eszközökre vonatkozó beruházásokból az EGIS Nyrt. 843 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodái fejlesztésére a 2005/2006. üzleti évben. Egyenlegében további 303 millió Ft befektetést valósított meg az EGIS Nyrt. az érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásoknál. A programnak megfelelően folytatódott a Servier és az EGIS Nyrt. közös vállalkozásaként az oroszországi új gyógyszergyár felépítése. 18

30 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 4. sz. melléklet SERDIX a Servier-csoport és az EGIS Nyrt. közös termelő beruházása Oroszországban A Servier és az EGIS Nyrt. egyaránt stratégiai fontosságúnak tekinti oroszországi tevékenységének további fejlesztését. A kereskedelmi kapcsolatok erősítésén túlmenően ezért a társaságok egy korszerű, jelentős kapacitást képviselő, új gyógyszergyár felépítését határozták el Moszkva körzetében, Szofino település mellett. A megvalósítás első lépéseként augusztus hóban a Servier-csoport és az EGIS Nyrt. együttesen 16 millió dollárra emelte a korábban erre a beruházásra a Servier által alapított SERDIX vállalat alaptőkéjét. Az alaptőkéből eddig 4 millió dollár került befizetésre. Ezt követően elkezdődött a termelő üzem műszaki előkészítése és engedélyeztetése. Az építés amely zöldmezős beruházás megkezdődött és a terveknek megfelelően halad. A kivitelezés ben történik, míg a folyamatos termelést a felek 2007 utolsó negyedévétől tervezik. A modern gyógyszergyártó üzem évi 55 millió doboz gyógyszer gyártására lesz alkalmas és teljes kapacitásnál 170 helyi szakembernek ad munkát. A beruházás várható teljes költsége 59 millió dollár. A jelentős befektetés fontos bázisa lesz a társaságok oroszországi tevékenységének, jól tükrözi a Servier-csoport és az EGIS Nyrt. elkötelezettségét az orosz gyógyszerpiac további fejlődéséhez való hozzájárulásra, egyben kiváló példája a stratégiai partnerek közös akcióinak. 19

31 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Nyrt. dolgozóinak száma az utóbbi években kismértékben változik. A létszám szeptember 30-án fő volt. Ez 13 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 6 fő az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma az egyes tevékenységi területeken eltérően módosult. A tárgyévben 14 fővel nőtt a létszám az értékesítésben, 2 fővel nőtt az igazgatásban és 3 fővel a kutatásban, míg a termelésben az előző évinél 31 fővel kisebb létszámmal látta el a társaság a növekvő feladatokat. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását szeptember 30-án a 13. sz. táblázat foglalja össze. 13. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő) Tevékenység szept szept. 30. Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek Ö s s z e s e n (A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 322 fő, a kereskedelmi irodákban pedig további 732 fő külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 136 fővel bővült. 20

32 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva ugyanakkor folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemzőek, nő és változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 14. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) K é p z e t t s é g szept szept szept. 30. Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek A társaság október és szeptember között millió Ft-ot fordított bérekre és millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során ezer Ft volt. Az EGIS Nyrt. az újraformált és folyamatosan fejlesztett humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket. 21

33 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint VI. AZ EGIS NYRT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Nyrt. a 2005/2006. évi üzleti évben millió Ft üzleti eredményt és millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Ehhez az árbevétel, mindenekelőtt az export kedvező növekedése és az értékesítés fedezeti hányadának lényeges javulása járult hozzá a legnagyobb mértékben. Az előző évnél nagyobb eredményt hozott a társaság pénzügyi tevékenysége. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 15. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. eredményére ható tényezők (millió Ft) Megnevezés 2004.okt szept hónap 2005.okt szept hónap Index % Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség Igazgatási és értékesítési költségek Értékesítés általános költsége Kutatás és fejlesztés Igazgatási költség Egyéb működési költségek Egyéb működési bevételek Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény

34 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság szabad pénzállománya 2005/2006-ban tovább nőtt és biztonsággal fedezte az igen jelentős befektetéseket és a működő tőke növekedését. 16. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft) Megnevezés 2005.okt szept hónap ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózott eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Értékpapírok csökkenése / növekedése Készletek növekedése Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítókkal szembeni kötelezettségek és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése Nettó fizetett adó Egyéb tételek változása Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Egyéb tételek vásárlása 775 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK NETTÓ VÁLTOZÁSA 411 Pénzeszközök nyitó egyenlege PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓ EGYENLEGE Az EGIS Nyrt. saját tőkéjének értéke szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 18 %-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját tőke értéke Ft-ra emelkedett. 23

35 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 17. sz. táblázat Az EGIS Nyrt szeptember 30-i mérlege (millió Ft) Megnevezés szept szept.30. ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök Halasztott adó követelés Készletek Vevőkkel szembeni követelések és egyéb rövid lejáratú követelések Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Saját tőke összesen Jegyzett tőke Tőketartalék Átértékelési tartalék Eredménytartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN

36 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság működésének hatékonysága a tárgyév során tovább javult. Az EGIS Nyrt. likviditása változatlanul jó. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 18. sz. tábla foglalja össze. 18. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kiemelt pénzügyi mutatói Megnevezés 2004.okt szept hónap 2005.okt szept hónap Üzleti eredmény / nettó árbevétel % 14,20 17,72 Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel % 16,31 20,28 Eszközmegtérülési ráta % 10,92 14,56 Tőkemegtérülési ráta % 12,72 16,23 Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft készpénzbevétel Ft saját tőke Ft Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) % Likviditási ráta % Készletek forgása nap Vevőállomány forgása nap Eladósodottság (kamatozó források/saját tőke) % 0 0 Idegen források aránya az összes forráshoz képest % 14,14 10,31 25

37 2005/2006. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Nyrt október 20-án zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2006/2007. évi üzleti terve Az EGIS Nyrt. Igazgatósága november hóban elfogadta az üzleti tervet a soron következő, október 1. és szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv valamennyi fő piacon további növekedést irányoz elő, ezen belül a leggyorsabb fejlődést Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban, Közép- és Kelet-Európában és a Servier-nek való szállítások felfutása révén hatóanyag-értékesítésben tervezi a társaság. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat tartalmaz a terv új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység bővítésére. A hazai beruházásokban a gyártási és minőségbiztosítási igények folyamatos kielégítése mellett a legfontosabb cél a gyógyszerüzemek fejlesztésére 2005-ben kezdett program megvalósítása. Ezévben is kiemelt feladat lesz az oroszországi gyógyszergyár építésének folytatása. A Gyógyszergazdaságossági törvény hatásai A magyar állami költségvetés egyensúlyát javító konvergencia program keretében, az egészségügyi kiadások növekedésének csökkentésére más intézkedések mellett a kormány Gyógyszergazdaságossági törvény javaslatot dolgozott ki, amelyet a Parlament 2006 novemberében elfogadott. A törvény jelentős új terheket ró a gyártókra a gyógyszerekre adott társadalombiztosítási támogatás finanszírozásában. A gyártókat 2007-től a gyógyszereikre jutó támogatás 12 %-ának megfelelő befizetésre kötelezi, ezen felül a gyártókat terheli a gyógyszertámogatási alap éves végső hiányának fedezése is. Mindezek mellett az alkalmazott orvoslátogatók után 5 millió Ft/fő éves regisztrációs díjat kell fizetni. 26

Tartalomjegyzék. Levél a részvényeshez... 3. A 2004/2005. év gazdálkodása... 4. A Servier és az Egis stratégiai együttmûködése...

Tartalomjegyzék. Levél a részvényeshez... 3. A 2004/2005. év gazdálkodása... 4. A Servier és az Egis stratégiai együttmûködése... Tartalomjegyzék Levél a részvényeshez.................................................... 3 A 2004/2005. év gazdálkodása............................................. 4 A Servier és az Egis stratégiai együttmûködése................................

Részletesebben

2002/2003. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Rt.

2002/2003. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Rt. Tartalom A 2003. július-szeptember negyedév jellemzői Éves adatok A költségek változása A negyedévek összehasonlítása Értékesítés a fő piacokon A kereskedelmi

Részletesebben

2005/2006. üzleti év IV. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2005/2006. üzleti év IV. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006. üzleti év IV. negyedév EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Fő adatok (IV. negyedév) millió Ft 2006. júl.- 2005. júl.- Változás % Árbevétel 22.497 19.309 17 Fedezeti hányad 62,6 64,3 Üzleti eredmény 2.433

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2008. JANUÁR 30.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2008. JANUÁR 30. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2008. JANUÁR 30. N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. évi üzleti tevékenységéről

Részletesebben

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004/2005. üzleti év I-III. negyedév

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004/2005. üzleti év I-III. negyedév EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004/2005. üzleti év I-III. negyedév Tartalom A negyedév fő adatai A forgalom alakulása a fő piacokon Költségek változása, üzleti eredmény Eredménybefolyásoló külső hatások A féléves

Részletesebben

2004/2005. IV. negyedév és teljes üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Rt.

2004/2005. IV. negyedév és teljes üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004/2005. IV. negyedév és teljes üzleti év EGIS Gyógyszergyár Rt. Tartalom A IV. negyedév eredményei A 2004/2005 üzleti év eredményei Egyéb információk Fő adatok (IV. negyedév) millió Ft 2005. júl.- 2005.

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2006. JANUÁR. 25.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2006. JANUÁR. 25. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2006. JANUÁR. 25. N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2004/2005. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság

Részletesebben

EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. 2004/2005. ÉVES JELENTÉSE

EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. 2004/2005. ÉVES JELENTÉSE EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. 2004/2005. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2006. január 25. EGIS Gyógyszergyár Rt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004/2005. éves jelentése a valóságnak megfelelő

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2009. JANUÁR 28.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2009. JANUÁR 28. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2009. JANUÁR 28. N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi üzleti tevékenységéről

Részletesebben

2007/2008. üzleti év 2. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2007/2008. üzleti év 2. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2007/2008. üzleti év 2. negyedév EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 6 % árbevétel többlet, 93 % nyereség növekedés millió Ft 2008 2007 Változás % Árbevétel 24 206 22 758 6 Fedezeti hányad 57,3 55,5 Üzleti eredmény

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

2007/2008. üzleti év 3. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2007/2008. üzleti év 3. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2007/2008. üzleti év 3. negyedév EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 5 árbevétel-, és 6 nyereségcsökkenés millió Ft 2008 2007 Változás Árbevétel 23 000 24 296-5 Fedezeti hányad 56,7 53,9 Üzleti eredmény 2 045 1 932

Részletesebben

2008/2009. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2008/2009. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2008/2009. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Nyrt. A konszolidált árbevétel 6-kal, az adózás előtti nyereség 16-kal nőtt. millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Árbevétel 115 311 109 192

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004/2005. üzleti év I. félév

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004/2005. üzleti év I. félév EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004/2005. üzleti év I. félév Tartalom A negyedév fő adatai A forgalom alakulása a fő piacokon Költségek változása, üzleti eredmény Eredménybefolyásoló külső hatások A féléves fő

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 4. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 4. negyedév Konszolidált adatok . üzleti Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 3. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 3. negyedév Konszolidált adatok . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2005. JANUÁR. 26.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2005. JANUÁR. 26. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2005. JANUÁR. 26. N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2003/2004. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15. N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2001/2002. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság

Részletesebben

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5.

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. 2002/2003. éves jelentés I. 2002/2003. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. Adatlapok II. 2002/2003. éves összevont (konszolidált)

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 1. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2009/2010. üzleti év 1. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009/2010. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Az EGIS munkájához 9 leányvállalat kapcsolódik. 2009/2010 Q1 adatok Árbevétel Létszám (fő) EGIS Polska Dystrybucja (e PLN) 58

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5.

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. 2002/2003. éves jelentés I. 2002/2003. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. Adatlapok II. 2002/2003. éves összevont (konszolidált)

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26. N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2009/2010. évi üzleti tevékenységéről

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2007/2008. üzleti év 1. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2007/2008. üzleti év 1. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2007/2008. üzleti év 1. negyedév EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 10 % árbevétel-, 118 % nyereség növekedés millió Ft Változás % Árbevétel 24 527 22 368 10 Fedezeti hányad 52,3 % 56,7 % -4,4 %-p Üzleti eredmény

Részletesebben

EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. 2003/2004. ÉVES JELENTÉSE

EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. 2003/2004. ÉVES JELENTÉSE 2003/2004. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2005. január 26. EGIS Gyógyszergyár Rt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Rt. 2003/2004. éves jelentése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2011/2012-es üzleti év 2. negyedév

2011/2012-es üzleti év 2. negyedév -es üzleti év 2. negyedév Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS 6-kal növekvő árbevétel, 9-kal bővülő üzleti eredmény millió Ft 2. n. év 2. n. év m Ft

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2007. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS

Részletesebben

2012/2013. üzleti év 4. negyedév

2012/2013. üzleti év 4. negyedév . üzleti év Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IFRS konszolidált, nem auditált 3-kal növekvő árbevétel, 3,6 milliárd Ft adózás előtti eredmény millió Ft m Ft Árbevétel 35 296 34 255

Részletesebben

2012/2013. üzleti év 1. negyedév

2012/2013. üzleti év 1. negyedév . üzleti év Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IFRS konszolidált, nem auditált 3-kal növekvő árbevétel, 23-kal bővülő adózás előtti eredmény millió Ft m Ft Árbevétel 31 445 30 392 1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26. N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2009/2010. évi üzleti tevékenységéről

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

2005. október 1. 2006. március 31. elsı félév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2006. március 31. elsı félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2006. március 31. elsı félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2005. október 1. 2006. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 30.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 30. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2004. JANUÁR 30. N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2002/2003. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2007. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2012/2013. üzleti év 3. negyedév

2012/2013. üzleti év 3. negyedév . üzleti év Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IFRS konszolidált, nem auditált Változatlan árbevétel, Devizahatással sújtott eredmény millió Ft m Ft Árbevétel 34 668 34 669-1 0 Bruttó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31.

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Richter Csoport 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Összefoglaló 2013. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: +5,2% ( ), +7,1% (Ft) + jó ütemű növekedés Kínában, az EU15 piacokon és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2007. október 1. 2007. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján):

A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján): A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján): A cash flow pénzeszközök be- és kiáramlását jelenti, ahol pénzeszközök alatt a pénztári készpénzállományt

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. 2017. FÉLÉVES JELENTÉS Jóváhagyta a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. igazgatósága 2017. augusztus 24-én Vezetőségi jelentés 2017. 1. félév működésének főbb jellemzői:

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Richter Csoport hó I. negyedévi jelentés május 10.

Richter Csoport hó I. negyedévi jelentés május 10. Richter Csoport 2012. I. negyedévi jelentés 2012. május 10. A régió vezető gyógyszeripari cége Gyógyszergyártás Nagy- és kiskereskedelem Anyavállalat: Gedeon Richter Alapítva: 1901 Oroszország: Gedeon

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben