Kamm-féle erıvektor-elmélet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kamm-féle erıvektor-elmélet"

Átírás

1 MOTOROZÁS HATÁRON (V ) Motoros berkekben ismert a mondás, miszerint aki még nem esett, az nem is tud motorozni. Szerintem ez nem törvényszerő, de az biztos, hogy meg kell tanulni kezelni a csúszást, megcsúszást és tudni kell, melyik határ átlépése milyen következményekkel jár. Ehhez nem kell a repülıgép ajtón kilépnünk (bár az is nagyon jó!), szerencsére vannak kis-lépések. Természetesen, hogy ezeket megértsük, elıször az elmélettel kell kezdeni. Nem akarunk ismét az ókori görögöktıl kiindulni, a közismert szakanyagokat alapnak vesszük (nagyon ajánlott szakirodalom például: Motorozás mesterfokon ifj. Petró Lajos). Kamm-féle erıvektor-elmélet Elıször nézzük egy kicsit a kerék oldal- és hosszirányú erıit! Ezt az elméletet a buta motorosok kedvéért kördiagram-szerően magyarázzák kicsit tévesen, mivel itt igenis erıvektorokról kell beszélnünk (lineáris összegzés vs. vektoriális összegzés)! A kerékre ható erık (ellenerık) a kerék és az út érintkezésénél erednek. Felülnézetben így néz ki pl. egy tapadást teljesen kihasználó gyorsítás, vagy kanyarodás (a kereket szimbolizáltuk az ábrán). Jól látszik, hogy a maximális tapadási határt nem lépjük át, illetve, hogy az mindkét esetben elméletileg egyenlı (természetesen például a gumi-minták iránya, vagy a gumiköpeny közepe és széle közötti különbségek a valóságban feloldhatják ezen egyenlıséget). 1 / 19 Max. tapadási erı Gyorsítás Max. tapadási erı A tapadási erı maximumáról késıbb még beszélünk, de itt meg kell jegyeznünk, hogy nagysága függ az összeszorító erıktıl, illetve a súlypont-áthelyezésétıl is. Például erıs fékezés esetén annyira elkönnyül a hátsó kerék, hogy a maximális tapadási erı gyakorlatilag nullára csökken. Cserébe az elsı keréken nyerjük meg azt. Amikor kanyarodunk és lassítunk is egyszerre, akkor az eredı vektor nagysága szintén nem lépheti át a maximális tapadási határt. Jól látszik, hogyan terhelhetı a kerék, például ha nagyon élesen kanyarodunk és hirtelen lassítanunk kell. Egy pici fékezés szinte még a tapadási határon is belefér, és amint lassulva nyerünk az oldalirányú erıbıl, úgy lehet fokozatosan erısíteni a fékezést. És épp itt van a kördiagram-elméletben a hiba, mivel azzal ez a hatás, illetve a hatás ezen arányai nem magyarázhatók. A pici fékezésrıl pár gyakorlati dolog. Ez csakis hátsófékkel kezdıdhet, mert ha meg is csúszik a hátsókerék, az akkor is kezelhetı, és mert a hátsófékkel lehet finoman dolgozni. Ami nagyon fontos: gáz elvétele nélkül! mert a gázt (és motorféket) sem lehet olyan finoman szabályozni. Ha túllépjük a tapadási határt, a reakcióerı hirtelen leesik. Az eredı vektor iránya közel változatlan marad, de a komponensei (hosszirányú és oldalirányú reakcióerık) is arányosan lecsökkennek, a kerék megcsúszik. Max. tapadási erı Az eredı mozgást az akció- és reakció-erık határozzák meg, mégpedig úgy, hogy a reakcióerı gyorsítja a tömeget, azaz motorunkat (F rekació = m x a), de az akció- és reakció erı különbsége (ha van) csúsztatja meg a kereket az aszfalton! Max. tapadási erı Csúszási erı Kanyarodás Kanyarodás fékezéssel Kanyarodás fékezéssel, csúszó gumival

2 Ezen folyamatot szinte tökéletesen modellezi a következı egyszerő iskolai kísérlet. Az α-hajlásszögő lejtın, tapadási súrlódás hatására nyugalomban lévı test oldalirányú erı hatására elkezd csúszni, de a lejtı hatására mg sin(α) nagyságú erıvel nem csak a húzás irányába, hanem lefelé is. Majd tovább húzva a súly beáll a vízszinteshez képest β-szögben. Ezt a szöget többek között a csúszási együttható és a lejtı α hajlásszöge befolyásolja. t 0. idıpont: t 1. idıpont: F súrlódási (reakció) F eredı F lassító (akció) F akció eredı F centrifugális (akció) Elsı kerék Lefordítva esetünkre: a lejtı által képzett, lefelé mutató erı szimbolizálja a centrifugális erıt, a súrlódási erı pedig a reakcióerıt, amely nagysága lecsökken a súrlódási értékre, a hátsó kerékre ható lassító (akció-)erı miatt. (Vegyük észre, hogy a talajt a csúszó test az F gyorsító erı által ugyanúgy, ugyanabban az irányban győri, mint a gördülı kerék az F lassító erı által!) β Tehát a fenti példával analóg módon a F kerék felülete az úton megcsúszik. Az súrlódási (reakció) eredı erı keresztirányú komponense F lassító (akció) elkezdi a hátsó kereket tolni F eredı = 0 keresztirányba, egészen addig, amíg az eredı oldalirányú komponense F akció eredı nullára nem csökken (t 1 idıpont), miközben az akció-erıkön nem is F centripetális (akció) változtattunk. Ekkor beáll β-szögben, az eredı erı pedig esetünkben nulla, tehát míg az F reakció erı lassítja és íven tartja a motorunkat, addig a hátsó kerék kicsúszása megáll, mivel az akció és reakció erı eredıje 0 lesz. Így manıverünket többek között az elsı kerékkel is irányíthatjuk. Példánk esetében most csak a gumi-felület és az aszfalt közötti akcióreakció erıket vizsgáltuk és elhagytuk a tömegtehetetlenség, valamint a kerék forgás- és nyomaték hatásait. Ezért például a lassító erı helyett helyesebben Lassító erıpárról, azaz Lassító-nyomatékról kellett volna beszélnünk. Az eredmény majdnem ugyanez lett volna, de helyesen így nézne ki, oldalnézetben. Számunkra ebbıl annyi a fontos jelenleg, hogy a becsúsztatásmanıverünk stabil! Pontosan úgy, ahogy a fenti iskolapéldából elıre sejthettük. Tehát a becsúsztatást engedhetjük az α-lejtıszöggel (kanyar élessége) és engedhetjük a tapadással (kerék csúszása/csúsztatása). Lássuk meg azt, hogy amennyire engedjük csúszni a testet (kereket), annyira fog keresztbe állni! A következıkben nézzük meg, mitıl és hogyan függ a tapadás és a csúszás! t 0 Iskolapélda: csúszás lejtın Oldalnézet: Lassító erıpár (akció) β t 1 Lassító nyomaték F tapadási/csúszási (reakció) Haladási irány 2 / 19

3 Tapadáselmélet A tapadási súrlódásnak köszönhetjük, hogy motorozhatunk, hogy ledönthetjük a motort a kanyarban. Tudnunk kell, mi történik ott, ahol ez mexőnik. Amíg a gumi nem kezd csúszni addig a rá ható erıkkel szemben ellenáll, azaz a reakcióerı megegyezik az akcióerıvel (csak épp ellentétes irányú). Amíg tapad a gumi, addig ez fenn is áll, de egy határ után megcsúszik. Ez a határ a maximális tapadási erı, amit több minden befolyásol, úgymint az út minısége, makrótapadás, mikrotapadás, guminyomás, gumihımérsékelt, stb. Rossi hátsókereke épp csak érint Max. tapadási erı Csúszási erı Amint megcsúszik a gumi, már csak egy kisebb erıt képes kifejteni, ez a csúszási erı. Bármilyen erı is csúsztatja meg a kereket (gyorsítás motorerı; lassítás fékerı; kanyarodás centrifugális erı), a hirtelen lecsökkenı reakcióerı miatt hirtelen gyorsulás (vagy lassulás) lép fel, a kerék kicsúszik oldalra, felpörög, vagy leblokkol. Tehát megnı a sebességkülönbség az út és a kerék között. Amikor csökkentjük az akcióerıt, nem áll vissza a tapadás, tovább kell csökkenteni az erıt, hogy a kerék és az út sebessége ismét megegyezzen, és újra megtapadjon. Ezt a jelenséget hiszterézisnek / hiszterézis-huroknak hívják. Ezért kell a féket visszaengedni kicsit jobban, ha megcsúszik a kerék, illetve autók esetében ABS híján ezért javasolják vészfékezés esetén a pumpálást (annak aki tudja ezt kezelni). A súrlódás a felületek egymáson való elmozdulásakor keletkezik. Evidens, hogy súrlódási erı vektora jellegébıl adódóan párhuzamos a kerék és az út érintkezési pontján észlelt relatív elmozdulásával (másképp megfogalmazva: a motor sebességének és a kerék tangenciális sebességének vektoriális különbségével), azaz a megcsúszási sebességgel mutat ellentétes irányba. Tehát a súrlódási erı irányát fékezéssel-gyorsítással is tudjuk befolyásolni, Ugyanis ha a kereket mondjuk lefékezzük, akkor a súrlódási erı iránya a kerékre már nem lesz merıleges. Természetesen ezt az irányt határozza meg az akcióerık eredıje is (hiszen az erı arányos a gyorsulással, az pedig végül a sebességgel párhuzamos). Láthatjuk ezen példák sorából, hogy a becsúszás szöge elég egyértelmő, de valahogy a gyakorlatban mégis olyan bizonytalannak érezzük a csúszást. Miért van ez? Ha nem az erık, hanem a sebességek oldaláról nézzük a kérdést, rájöhetünk, hogy amíg a kerék és az út relatív sebessége nem közelíti meg egymást (sebességszinkron), addig nem léphet fel tapadás. Sıt ha nem csúszna meg a kerék, nem lenne sebességkülönbség sem (akár oldal irányú, akár hosszirányú sebesség) és fordítva, tehát az egyik következménye a másik. v kerék tangenciális F súrlódási (reakció) v eredı megcsúszási v kerék oldalirányú További alternatív megoldásai: F lassító (akció) F centrifugáliss (akció) F akció eredı v kerék v eredı megcsúszási v motor Akcióerı 3 / 19

4 t 0. idıpont: t 1. idıpont: v tapadási = v motor =100% β v csúsztatás = 80% v motor = 100% Leellenırizhetitek magatok is a hátsó kerék sebességét a becsúsztatás szögének függvényében! β Elsı kerék v csúsztatás / v motor = cosβ 80% => β = 37 Korábbi példánk szerint kanyar közben a hátsó kerekünk sebességét lecsökkentjük a motor sebességéhez képest mondjuk 80%-ra. Ekkor a már ismert erık hatására megtörténik a becsúsztatás, amikor is a kerék csúsztatási sebessége (v csúsztatás ) meg fog egyezni a motor sebességének (v motor ) kerékkel párhuzamos vetületi sebességével. Azaz a becsúsztatás szöge a cosβ = v csúsztatás / v motor egyenlettel meghatározható, esetünkben ez ~37. Ez a szög 90%-os sebességkülönbségnél 26, de 95%-nál is majdnem 20! A valóságban pedig már 10 -nál is összecsinálja magát, aki ilyennel még nem találkozott! Tehát nagyon finoman kell tudni szabályozni a kerék sebességét a kontrollált csúsztatáshoz! Hogy hogyan, arra késıbb még visszatérünk. Akkor van baj, ha a kormányunkkal nem tudjuk követni a becsúsztatás szögét, pl. rutin híján, vagy mert mondjuk 30 -nál már végállásban van a sportkormányunk. Ebben az esetben ostor-hatás szerően a motor fara kivágódik! A fenti matematika fordítva is mőködik: megcsúszáskor a kerék igyexik felvenni a motor vetületi sebességét, azaz erıhatás nélkül (fék / gáz) a kerék még csúszáskor is felveszi a motor sebességvektora kerék irányára esı vetületének sebességét. Talán már fel is tettétek magatokban a kérdést, hogy: jó-jó, látjuk, matematikailag (is) mőködik a becsúsztatás, de mi a helyzet a burnout-tal? Nos, ott a kerék sebességével nem lehet fizikai értelemben vett stabil állapotot elérni, azt a kormánnyal és a tapadás-csúszás átmenet kezelésével lehet szabályozni, de a gyakorlatban az sem sokkal nehezebb a becsúsztatásnál, fıleg ha tovább gondoljuk a fentiekben már megismert tapadás fizikáját. Megvizsgáltuk a gumi tapadását csúszását mind az erı (gyorsulás), mind a sebesség oldaláról. A figyelmesek észrevehették a két elmélet eredménye közötti apró eltéréseket. Tehát mikor melyik elméletnek van létjogosultsága? A választ is a fizikában találjuk meg. Tapadásnál az érintkezı felületek között nincs elmozdulás, itt az erı és ellenerı elıjelkülönbséggel megegyezik a tapadáshatárig. Tehát itt az erı-elmélettel kell dolgoznunk. Csúszásnál az egymáson elmozduló felületek relatív/eredı elmozdulásának irányával párhuzamos a reakció erı, nem pedig az akcióerıvel (kettı között a tömeg tehetetlensége miatt van különbség). Tehát itt pedig a sebesség-elmélettel kell dolgoznunk. 4 / 19

5 Hamar rájöhetünk, hogy a hiszterézis-hurok is a sebességkülönbség miatt jön létre. Azaz ha például iszonyatosan felpörgetjük a kereket (burnout) és elvesszük a gázt, a tehetetlenség miatt egy kis ideig továbbra sem fog felépülni a tapadás. Már csak a lendület tartja fenn a kerék csúszását (akcióerı = csúszási reakció erı), a gázt már elvettük, de a sebességkülönbség még nagy. Mintha óriásira növelnénk a hiszterézist. A gyakorlati következtetés számunkra az, hogy ha a csúszást kezelhetı tartományban szeretnénk tartani (a hiszterézist minimalizálni), akkor a sebességkülönbség megugrását el kell kerülni. Reakció erı A diagramon látható különféle tapadású gumik reakcióereje a csúszási sebesség függvényében. Zéró sebességkülönbségnél láthatjuk a maximális tapadási erıt, középen pedig a csúszási erıt, ami egy picit csökken a sebességkülönbség növekedésével. Látható, hogy a magas tapadási erejő gumi (piros görbe) már akkor megragadja az aszfaltot, mielıtt még nullára csökkenne a relatív sebesség. Lapozzunk vissza a hiszterézis-hurkunkhoz és vegyük észre, hogy számunkra a huroknak nem a nagysága a legkellemetlenebb része (az csak közvetve), hanem a visszatérı ág reakció-erejének megugrása, ami megragadja a gumikat! => Mielıtt a csúszás átmenne tapadásba, hirtelen megugrik a reakcióerı (visszatapadási megugrás). A visszatérı ág nagysága és meredeksége pedig közvetlenül a maximális tapadási erıvel (illetve a tapadási és csúszási erı különbségével) arányos. Jorge Lorenzo high-side-ja De mielıtt a katapult elsülne, még egy tényezı befigyel, ez pedig maga a motor és a rugós felfüggesztése. Ugyanis amikor megcsúszik a kerék, a benyomódott rugók a lecsökkent reakcióerıvel arányosan kirugóznak, a motor lejjebb dıl és megindul kifelé, de mikor megtapad a kerék, azok újra összenyomódnak csak most sokkal jobban és a high-side esetében a motor a másik oldalára is átbillenhet, miközben újra kirugózik na és ekkor sült el. Sebességkülönbség (út és kerék közti relatív sebesség) Ez a megugrás annál nagyobb, minél kisebb akcióerı mellett lép életbe a megkésı sebességszinkron miatt. Minél kisebb a motornyomaték (akcióerı), annál hamarabb épül fel a tapadás!!! Ez a legveszélyesebb része az egésznek. Ráismertek? Igen, a high-side! Tehát képzeljük el, hogy kanyarban hamarabb kezdünk el gyorsítani, mire mexőnik a tapadás, a kerék elkezd felpörögni és elızésbe kezd a saját hátsónk. Automatikusan elkapjuk a gázt, de már késın. És ekkor kezdıdnek az izgalmak! Kicsi az akcióerı, a kerék lassul és mielıtt még a sebességek szinkronizálódnának, hirtelen megtapad a kerék és már kész is a katapult. fug 5 / 19 Ha mexőnik a tapadási erı, megdıl a motor és kirugózik

6 A tapadási erıt tudjuk változtatni, legegyszerőbben például a keréknyomással. A motor elıírt keréknyomásán (általában 2,0 2,5 bar) magas a max. tapadási erı, de a nyomást csökkentve érezhetıen az is csökken. Természetesen hasonló hatással van a gumi hımérséklete is, és még számos tényezı. Jól látszik, hogy a tapadási erı változásával változik a hiszterézis-hurok nagysága és a visszatapadási megugrás nagysága is! Így a nagyobb tapadáshoz élesebb, meredekebb és nagyobb hurok tartozik, nagyobb visszatapadási megugrással, ami a csúszáshatárt élessé, nehezebben kezelhetıvé teszi, míg a kisebb tapadás épp ellenkezıleg. Reakció erı Max. tapadási erı Ezért hideg idıben, vagy csúszós úton nem érdemes feszegetni a határokat, engedni kell a keréknyomásból, le lehet engedni akár az elıírt értéknél 0,5 0,7 bar-ral alacsonyabbra is (pl. 180kg-os motor esetében 2,2 bar helyett 1,6 bar)! Ehhez annyi tartozik, hogy kicsit jobban fog kopni a gumi és megváltozik a motor kanyarodási tulajdonsága, erısebben kell ellenkormányozni, amit a motor túldöntésével tudunk kissé ellensúlyozni, de cserébe megnyerjük a kis hiszterézist. Csúszási erı Akció erı Csúszás szabályzása ledöntéssel A csúszást a motor ledöntésével lehet szabályozni, beszéljünk ennek okáról is! Amikor a kerék függıleges, a gumi minden része párhuzamosan halad a motor irányával, így erıs tapadás jön létre az úttal való érintkezési felületen. Amikor viszont ledöntjük a motort, a ledöntés arányában a gumi kör alakja miatt már ívelt utat tesznek meg a gumi egyes pontjai pontosan ezt az elvet használják ki közvetlenül a triálosok, sıt a monociklisek is. Semmi probléma, mondhatnánk hiszen a motor is íven halad. Viszont a két ív eltérı arányú, hiszen a kerék futási ívét leginkább a kerék futási sávjának átmérıje és a kerék ledöntés (tgα) aránya (r kerék-ív ~ r kerék / tgα), míg a motor futási ívét leginkább a súlypont ledöntés aránya (tgβ) és a sebesség (r motor-ív ~ v motor / tgβ) befolyásolja. Hátulnézet: Felülnézet: Kerékdılés hatása a futási ívre Nem mellesleg a kerék futási íve elısegíti a motor futási ívét is! A ledöntés miatti futási ívvel lehet többek között magyarázni a vázgeometrián kívül azt a jelenséget is, hogy ugyanazon az íven végig tolva függılegesen a motort a kormányt jobban be kell fordítani, mint ledöntve. Másik oldalról megközelítve: ha vasig ledöntve toljuk a motort teljesen befordított kormánnyal, egy átlagos motor szó szerint a hátsó kereke körül fordul meg. Tehát ha a motor kanyarban le van döntve, a kormányt kevésbé kell ráfordítani (most hagyjuk az ellenkormányzás részleteit!). Ez azt is jelenti, hogy az íven a fordulást, mint a centrifugális akció erıt sokkal inkább a két kerék egyenletesen elosztva biztosítja! Azaz az oldalirányú terhelés a gumikon egyenletesebben oszlik meg, így nem az elsı kerék fog elıször megcsúszni, hanem együtt indul a csúszás (sıt: a hátsó még egy picit elıbb), tehát kezelhetı marad! Ez még kerékpárnál is mőködik: lenyomott stílusnál fék nélkül is a hátsó kerék fog megcsúszni. Azonban ha nem várjuk meg, míg a vas ledıl, csak bátran bele akarunk fordulni, akkor bizony low-side lesz belıle! (Ez biztos!!! kipróbáltam motornál is, bringánál is! ;-) 6 / 19

7 További fontos tényezı, hogy minél nagyobb a két ív eltérése (a kerék fordulási íve és a motor futási íve), annál jobban megy át összességében a tapadás csúszássá. Láthatjuk is az összefüggésekbıl, hogy adott sebességgel, adott íven való Íven haladás: haladásnál (tgβ állandó) a kerék relatív ledöntésével (tgα), azaz a kormány lenyomásával tudjuk ezt befolyásolni. Egyenes haladás: Tapadási felület torzulása kanyarban Lépjünk tovább! Az hogy ledöntött kerék esetén a gumirészecskék más-más íven haladnak a fentieken túl azt is jelenti, hogy az egyes gumirészecskék úthoz viszonyított relatív sebessége is eltérı lesz: minél kijjebb nézzük, annál gyorsabb, illetve minél beljebb, annál lassabb. Ezek a jelenségek minimálisak, de mivel összesen két hüvelykujjnyi felületrıl beszélünk bıven elég a tapadás-csúszás átmenet elısegítésére. És minél nagyobb az érintkezési felület, annál erısebben is jelentkezik. Természetesen egyenes haladás esetén se lesz teljesen azonos az egyes gumirészecskék sebessége, az érintkezési felület által belapított gumi miatt. Viszont íven való haladáskor jóval nagyobb lesz ez az eltérés. Mellesleg ezen eltérı sebességek miatt dolgozik a gumi, ez is melegíti fel. A guminyomás hatásai ebbıl a szempontból teljesen triviálisak, egyértelmően látható hogyan segíti a kisebb nyomás a tapadás-csúszás átmeneti hatásainak csökkentését. Mondhatjuk úgy is: a tapadásból beáldozunk a csúszás kezelhetıségéért. (Megjegyzés: nem célunk most a helyes keréknyomás és hatásainak részletes elemezgetése, úgymint motortömeg, gumimelegedés, gumitípus, gumikopás, stb. Arra itt egy link: Az itt említésre kerülı guminyomásokat üzemmeleg hımérsékleten értjük és kisebb-nagyobb mértékben eltérhetnek a különbözı fajtájú motortól függıen.) Ha kilépünk a talaj síkjából és megnézzük a vektorok függıleges komponenseit is láthatjuk, hogy a súlypont bedöntésével az akció erık vektorsíkja is együtt változik, és tapadáshatárig ebben a síkban marad a reakció-erı is. Ezeknek a vízszintes vetületeit elemeztük a korábbi Kamm-rendszerben. F centr.+gravit. F akció eredı (akció) Súlypont Gyakorlatilag ezt az F akció erıt kell éreznünk a fenekünk alatt folyamatosan a motorozás minden pillanatában, és ehhez viszonyítva találgatnunk a maximális F reakció eredı erıt. Látszik, hogy ennek az F akció erınek gyorsítással, fékezéssel nem csak iránya, de nagysága is változik. Érintkezési /Támadási po2. eset: Az eredı F reakció eredı 7 / 19 β F gyorsító (akció)

8 Csúszáshatár közelében a ledöntéssel habár az F akció erı iránya és nagysága is változatlan marad, csökken a hiszterézis és emiatt, ahogy korábban láttuk lecsökken a maximális tapadási erı és így az F reakció is (ezzel együtt kilépve az F akció erı síkjából kisebb vízszintes irányú komponenst biztosítva). Azonban a gyakorlatban egy kicsit mégis más erıt fogunk magunk alatt tapasztalni: úgy fogjuk érezni, mintha az F akció erıt a kerék síkjával együtt döntenénk, és emiatt csökkenne a reakcióerı (F reakció ). Ezt az érzést erısíti ahogy ledöntve a durva, pattogós tapadás helyett egyenletessé válik a csúszás-átmenet. (Ez az érzés a becsúsztatási manıver közben nagyon intenzív.) Alapeset: a max tapadás közelében járunk. F akció = F reakció, egy síkban vannak. Súlypont eredı F akció F centripetális S 1. eset: Növeljük a kanyar-terhelést akcióoldalon (gyorsítás, v. ívszőkítés), elérjük a maximális reakcióerıt (átmegy csúszásba), az akció-reakció-sík megtörik, a motor megcsúszik, illetve elkezd sodródni. F cp 2. eset: Az alapesethez képest az eredı súlypont és minden egyéb eredeti paraméter változatlansága mellett ledöntjük a motort, így a reakció oldalon lecsökken a tapadási erı (átmegy csúszásba). Az eredmény hasonló: az akció-reakció-sík megtörik, a motor megcsúszik, illetve elkezd sodródni. (A különbség itt a kisebb tapadási reakcióerı.) S F akció F grav Támadási pont F akció T F akció látszólagos T F reakció F támasztó F reakció F reakció F tapadási F csúszási F csúszási Így a látszólagos F akció eredı erınek már nem csak a nagyságát, illetve hosszirányú dılését, de oldalirányú ledöntését is szabályozni tudjuk (mint láttuk: a maximális tapadás rovására). Versenygumik tapadása A gumi tapadásának elméletén túl a gyakorlatban még egy fontos tényezıt figyelembe kell vennünk: a versenygumik viselkedése teljesen más, mint az utcai gumiké és ez kihat egy csomó dologra, mint pl. a motoros stílusra is. A versenygumik használat közben olyanok mintha leöntötték volna forró szurokkal: puhák, ragacsosak, képlékenyek és jóval magasabb a mőködési hımérsékletük. Így menet közben is szinte belefolynak az aszfaltba. Teljesen más a csúszás-tapadás átmenete is: állagából adódóan rendkívül magas a megcsúszási határ, de addig egyre erısebben sodródik is. Ez a sodródás versenymotoroknál akár 2m ív-eltolódást is okozhat. Tehát a magas megcsúszási határ ellenére is jelentkezik kisebb mértékben egy viszonylag egyenletes tapadás-csúszás átmenet. 8 / 19

9 A ma motorra kapható gumik (kategóriák szerint: túra sport szupersport slick) már többé-kevésbé tudnak ilyesmi tulajdonságokat produkálni, ha kellıen bemelegítjük ıket, a kérdés csak az, hogy mennyire könnyő/nehéz bemelegíteni ıket, illetve, tapadásuk hogyan változik a hımérséklet függvényében. Pl. a slick-eket meg kell vágni, hogy ne melegedjen túl a pályán; utcán viszont nem lehet felmelegíteni, így annyira sem tapadnak, mint más gumik. (A helyzet azért nem annyira drasztikus, mint ahogy a törvény a vágatlan gumik utcai használatáról rendelkezik.) Az utcai/túra gumik persze nem arra lettek tervezve, hogy a verseny-üzemmódban dolgozzanak, de épp ezért egy közepes terhelésnél is már szépen be tudnak melegedni, hamar elérve a megcélzott maximális tapadást. Milyen legyen a két kerék egymáshoz viszonyított tapadása? Elıre tegyünk egy jól tapadósat, hátra meg egy betonkockát, az príma lesz Dehogy!!! Egyformának kell lenni! (Értelemszerően itt most nem a versenygumiknál használt típuson belüli keménységi-változatokról beszélünk.) A lényeg az, hogy ha meg is csúsznak a kerekek, azokat akkor is kontrollálni tudjuk, ehhez pedig azonos reakciók kellenek. Jó összhangnál szinte nem is érezzük az elsı kerék erıs sodródását se, mert mivel együtt sodródik a hátsóval, nem befolyásolja az irányíthatóságot. Egyáltalán nem ajánljuk a különbözı típusú gumik együttes használatát, hiába közel azonosak a paramétereik: lehet, hogy az egyik hamarabb melexik, a másik nem tolerálja a hidegebb aszfaltot, a harmadik a nedves utat, stb. Tehát a tapadás legyen egyforma, a csúszáshatárhoz neked kell különbözı mértékben közelítened ıket. Váz- és kerékgeometriából adódóan egyébként is a hátsó kerék fog egy picivel elıbb megcsúszni ledöntésnél, ami pont ideális. Sıt, kanyarban a stabilitás érdekében a hátsókerékre mindig egy kicsit nagyobb hossz-irányú terhelést teszünk: befelé fék, kifelé (stabilizáló-)gáz, ledöntött stílus. A féket úgy értem: hátsófék + motorfék. Például egy tempósabb szerpentin-túrázásnál a kellı motorfék eléréséhez ne legyünk lusták, és ha kell, váltsunk vissza akár kettıvel is ez nagyon szépen stabilizálja a gépet, és könnyebben engedi ilyenkor a bedöntést is. Megjegyzem, a vészkikerülésnél a legnagyobb oldalirányú tapadásra van szükségünk, ezért aközben nem hogy gázt, de se féket, se motorféket nem szabad használni: kuplungot be, fékhez pedig tilos nyúlni (!) (így egyébként megnyerjük a gépészkedési idıt is). Nagyon fontos manıver, kár, hogy helyigénye miatt kevés lehetıség van a gyakorlására, pedig a zsaruknak kitőnı gyakorlataik vannak erre. 9 / 19

10 Motoros stílusok Az elmúlt pár évtizedben két alapvetı on-road motoros stílus vonalai kristályosodtak ki aszerint, hogy hogyan közelíti meg a tapadás-maximumot kanyarban. Nyilván mindkét stílusban a motor vasig van döntve, de teljesen másképp. Hanging off, a Speed-es stílus Ez a szuper-/sportmotorok magas tapadási erı és a nagy hiszterézis stílusa, tehát kevésbé tolerálja a csúszást. A tapadást feltolják maximumra és kanyarban a tapadási határ innensı oldalán, de nem átlépve motoroznak. Amikor átlépik a határt, a kerék azonnal, és kontrollálhatatlanul kivágódik. Ha az elsı kerék csúszik meg, low-side-ot láthatunk: lapjával irány a sóderágy. Ha a hátsó kerék teszi (többnyire gyorsítás hatására), akkor a csúszást követı gázelvétellel rögtön lecsap a rettegett high-side, ami például 2010-ben csúnyán eltörte Rossi lábát is. Rossi bedönt folytatták a versenyt. Lorenzo low-side-ja A motoros súlypontját behelyezi a kanyarba, így az eredı súlypont a kanyarban beljebb kerül, tehát szőkebb íven, illetve nagyobb sebességgel, mélyebben lehet kanyarodni. A lényeg mégsem ez, hanem a stabilitás, amit a letett térd biztosít, megakadályozva, hogy akár csak fél centivel is túldıljön a motor. A dılés térddel való beállítása annyira mőködik, hogy esı esetén például GP-sek vastagabb koptatót tesznek fel. Ha túldıl a motor, még térddel lehet korrigálni is, és vissza lehet hozni. Egyre több olyat is látunk, ahol az oldalán csúszó motort vissza tudtak ezzel, plusz könyökkel emelni és A stílus sajátossága az átdöntés (S-kanyarban), mert nem csak a motort kell áthelyezni, hanem a motoros súlypontját is. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az elsı kanyar végén, még mielıtt befejezıdne, és a motor elkezdene felegyenesedni, már át kell ülni a másik oldalra és a lábtartón történı átterheléssel a motort is át kell dönteni (ellenkormányzás mellett). A stílust több névhez is kötik, de mivel a gumitapadás növekedésével törvényszerő volt a kialakulása, nem a feltalálójukról, hanem inkább a mestereikrıl beszélhetünk. Köztük is legelsı helyen az idısebb Kenny Robertsrıl, aki elıször alkalmazta versenyen a technikát. Rossi pedig napjaink bajnoka többi versenytársával együtt. Hazánkban természetesen Talma a guruja. 10 / 19 A profik szerények

11 Supermoto-s stílus ( nyomás, francia stílus) Ez a krosszból eredı, kis hiszterézishurok stílusa. Tehát nem a maximális tapadást alkalmazzuk (versenyzıknél pl. 1,3 bar keréknyomás), cserébe a tapadáscsúszás átmenet nem lesz éles, azaz kezelhetıvé válik. Kell is, mert ott on- és off-road váltja egymás és emiatt az aszfaltra is felkerül a por és sár. A motoros maximum a motor vonaláig szokott bedılni, de inkább annyira sem és a széles kormány térdhez történı lenyomásával szabályozza a csúszást. Minél jobban ledönti, annál jobban csúszik nagyon szépen kezelhetı. Mark Burkhart: láb elıl, kormány lent Supermoto stílusnál a motoros a súlypontját elıre helyezi, hogy a hátsó csúszását könnyebben tudja irányítani, illetve a stabilabbá tegye az egész folyamatot. Ezt támogatja a belsı láb krossz-csizmástul való elıre helyezése is. Mindazonáltal a talp letétele hasonló stabilizáló funkciót lát el, mint a hanging off-os stílusnál a térd letétele. Azért a mai supermotósok a verseny nagy részén nem így nyomják, hanem teljesen egyenesen ülnek (ez az ún. angol stílus), a motor tengelyében maradva fektetik, hogy a nagyobb tapadást is ki tudják használni. A szők S-kanyarokban nagyon elınyös ez a stílus, mert a motoros szinte meg se mozdul, csak alatta a motor fexik át, sıt a motor míg bedob egy S-kanyart, addig a motoros egy vonalban levágja az egészet. Tehát mivel szinte csak a motor mozog az ún. ellenkormányzás által, a supermoto stílus élesebb, kanyargósabb szakaszokon sokkal fürgébb. Új kelető fun-stílusként jelent meg a két stílus keverése, ahol a supermotós stílusban a térdet teszik le. Nicky Hayden, Ruben Xaus (lásd a képen), Dani Ribalta és még sokan nagyon látványosan mővelik. Supermoto további nagyjai: Thierry van den Bosch, Mark Burkhart, Randy de Puniet, Jerome Giraudo, Fabio Balducci, Davide Gozzini, Thomas Chareyre, stb. Xaus félkézzel térden csúsztat A csúsztatás azért mindkét stílusra jellemzı. A kanyar elıtti féxakaszokon Rossi látványosan csúsztat, miközben épp csak érinti a hátsókerék az aszfaltot. (The Real-) Garry McCoy powerslidejai sem felejthetık el. Nem véletlen, hogy a fenti nevek között szereplnek GP-sek is szép számmal. Azonban amíg GP-n bravúrból, vagy egykét szituációtól eltekintve ritkán látunk ilyet (ott nem az az ügyes, aki tud ilyet, hanem aki tudja mikor elınyös), addig a supermoto versenyeken ez nélkülözhetetlen kellék. 11 / 19 Ezt a stílust még nem találták fel... ;-)

12 A motor irányítása Ezen a téren az alap szakirodalom is elég nagy rendet tett eddig és több egész jó modell is ismert. A súlypontokon és azok áthelyezésén túl most induljunk ki a jól ismert ellenkormányzásból, ahol ahhoz, hogy pl. jobbra forduljunk, a kormány jobb oldalát kell eltolnunk magunktól. Ennek mőködését a súlypont terelésével lehet megmagyarázni, miszerint a súlypont jobbra tolásához az elsı kereket balra kell kitenni, és onnan tudjuk megtolni jobbra, ráhelyezve a motort az ívre. Egy szők szlalomnál ez olyan érzés, mintha az ívváltás megkezdése elıtt áthúznánk magunk alatt az elsı kereket és kitennénk a másik oldalra mielıtt megkezdenénk a következı ívet. Fıleg kis sebességnél ez nagyon dinamikus, még látványra is, mivel a motor átdöntése közben akár el is emelkedhet az aszfalttól. És itt van, amire ki akarok lyukadni, ugyanis ha külsı szemlélıként követjük a motort, azt fogjuk látni, hogy a középpont egyenesen halad, és a középpont körül billeg jobbra-balra a motor. Tehát a motor nem a fix pont azaz az aszfalt és a kerék találkozása körül dıl át kanyarváltáskor, hanem a súlypontja körül. Csak most, a es években lett divat a kisebb fajsúlyú kipufogók blokk alá való helyezése (Versys, Diversion, CBR, R6, RC8, stb.), aminek épp a fenti következtetés az oka. Már korábban is próbálták a tömeget koncentrálni, hogy a forgási tehetetlenségi nyomaték minél kisebb legyen, de csak mostanra értették meg az utcai motortervezık, hogy annál kezesebb a motor kanyarokban, minél közelebb van koncentrálva a motor súlypontja az átbillenési tengelyhez és nem pedig az aszfalthoz. (Természetesen a gyorsításnál és fékezésnél épp ellenkezıleg, az alacsony súlypont az elınyös.) Nagyobb sebességnél a kerék tehetetlenségi nyomatéka nagyon megnı, ezért sokkal nehezebb lesz a kormányt gyorsan elfordítanunk. Tehát egy hasonló dinamikus mozdulathoz nagyobb sebességnél sokkal nagyobb erıt kell a kormányra kifejteni. Ha erre nem figyelünk tudatosan, hajlamosak leszünk puhává engedni az irányításunkat. Szépen billegnek az XT-k ;-) Ahhoz, hogy nagyobb sebességnél a kerék tehetetlenségének nagyságrendjét megértsük, vegyünk a kezünkbe egy bicajkereket, fogjuk meg a tengelye két végénél és pörgessük fel amennyire tudjuk (ez cca 20km/h-s sebességnek felel meg), és most próbáljuk hirtelen egyik irányba elbillenteni. Nemcsak, hogy nagyon nehéz, de érezhetıen a kerék 90 -kal odébb akar fordulni (ez az ún. precessziós jelenség). A motor esetében ezen ellenerık fokozottan jelentkeznek, mert a jóval nehezebb keréken, felnin túl ott vannak a féktárcsák is, és ráadásul arányaiban is sokkal nagyobb sebességrıl beszélhetünk. Emiatt jóval nagyobb a tehetetlenségi nyomaték is. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a sebesség növekedésével a motorban forgó alkatrészek, de még a hátsókerék forgása is egyre jobban gátolni fogja az átdöntést. Emiatt nemcsak a lábtartón való átterhelést, de már a kanyar megkezdése elıtti súlypontáthelyezést is tudatosan alkalmazzák a versenyzık a dinamika érdekében. Érdemes ezzel a dinamikus motorkezeléssel kicsit bıvebben is foglalkozni. A következı fejezetben kicsit belekóstolunk. 12 / 19

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra

Részletesebben

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek Keresés (http://wwwtankonyvtarhu/hu) NVDA (http://wwwnvda-projectorg/) W3C (http://wwww3org/wai/intro/people-use-web/) A- (#) A (#) A+ (#) (#) English (/en/tartalom/tamop425/0027_fiz2/ch01s03html) Kapcsolat

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 2. gyakorlat 1. Feladatok a kinematika tárgyköréből Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 1.1. Feladat: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel

Részletesebben

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 e-mail: biztonsagautosiskola@gmail.com www.biztonsagautosiskola.hu A FÉKEZÉS HELYES TECHNIKÁLYA! A KRESZ szabályai

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

Felületjavítás görgızéssel

Felületjavítás görgızéssel Felületjavítás görgızéssel A görgızés mőködési elve A görgızés egy felületjavító eljárás, ahol a polírozott acélgörgık nyomást gyakorolnak a kisebb szilárdságú munkadarab felületére. Ha a görgık által

Részletesebben

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Rugalmas tengelykapcsoló mérése BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Jármőelemek és Hajtások Tanszék Jármőelemek és Hajtások Tanszék

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

Vállalkozz Hatékonyan Klub

Vállalkozz Hatékonyan Klub Hernyóból lepke avagy Hogyan lesz egy kis cégbıl, pénzt termelı gépezet tanulmány Kelkó Tamás 2009 Hernyóból lepkévé válni, avagy a vállalkozásodnak is vannak fejlıdési fázisai! Ahogy az embernek, egy

Részletesebben

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából Versenyutó futóművek Járműdinmiki érdekességek versenyutók világából Trtlom Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs Futómű geometri Átterhelődések Futómű kinemtik 2 Trtlom 2 Bevezetés Bevezetés Alpfoglmk A gumibroncs

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból BEMUTATÓ FELADATOK () 1/() Egy mozdony vízszintes 600 m-es pályaszakaszon 150 kn állandó húzóer t fejt ki. A vonat sebessége 36 km/h-ról 54 km/h-ra növekszik. A vonat tömege 1000 Mg. a.) Mekkora a mozgási

Részletesebben

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT.

DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. DU-PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u.4-6. Telefon: 06 22/512-620; Telefax: 06 22/512-622 E-mail: du-plan@du-plan.hu Statikai szakvélemény Balatonföldvár, Kemping utca végén lévı lépcsısor

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

Fizika alapok. Az előadás témája

Fizika alapok. Az előadás témája Az előadás témája Körmozgás jellemzőinek értelmezése Általános megoldási módszer egyenletes körmozgásnál egy feladaton keresztül Testek mozgásának vizsgálata nem inerciarendszerhez képest Centripetális

Részletesebben

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! LEG_TARINER.qxp 2007.08.03. 9:06 Page 1 L E G Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! T R A I N E R GYVC-008 A VIVAMAX Leg Trainerrel Ön otthonában, kényelmesen edzheti lábait és fenekét,

Részletesebben

Newton törvények, Mechanikai erı fajták

Newton törvények, Mechanikai erı fajták Newton törvények, Mechanikai erı fajták 1. Egy játék pisztoly rugója 2N átlagos erıvel 0,2s ideig gyorsítja a 10g-os töltényt kilövéskor. Mekkora sebességgel hagyja el a golyó a játék pisztoly csövét?

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások 1. Egy hajó 18 km-t halad északra 36 km/h állandó sebességgel, majd 24 km-t nyugatra 54 km/h állandó sebességgel. Mekkora az elmozdulás, a megtett út, és az egész

Részletesebben

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport MECHANIKA I. 1. Definiálja a helyvektort! 2. Mondja meg mit értünk vonatkoztatási rendszeren! 3. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor

Részletesebben

Kötélkezelés. DUF füzetek 3.

Kötélkezelés. DUF füzetek 3. 1 / 27 2008.10.19. 23:13 Kötélkezelés DUF füzetek 3. Tartalomjegyzék: Kötelek Kötéltípusok A jó csomó Következı Kötélmunkák KÖTÉLVÉGEK ELDOLGOZÁSA KÖTÉLTÁROLÁS Babázás ( vagy bandázsolás ) Törökfej Fuxolás

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

SIMA 2009. Tartalom. Michelin mezıgazdasági abroncsai. A legjobb megtérüléső befektetés. Sajtókapcsolat: 06-1- 459-2797

SIMA 2009. Tartalom. Michelin mezıgazdasági abroncsai. A legjobb megtérüléső befektetés. Sajtókapcsolat: 06-1- 459-2797 Tartalom Sajtóanyag 2009. február 22-26. Villepinte, Franciaország SIMA 2009 Michelin mezıgazdasági abroncsai A legjobb megtérüléső befektetés Összefoglaló sajtóközlemény A Michelin mezıgazdasági abroncsai:

Részletesebben

KOELNER HUNGÁRIA KFT.

KOELNER HUNGÁRIA KFT. 1. Behajtási mélység állító 2. Állítható orr-rész 3. Övakasztó 4. Irányváltó kar 5. Mőködtetı billentyő zár 6. Mőködtetı billentyő 7. Csavarmegvezetı 8. 3 m-es vezeték Mőszaki adatok: Feszültség 230 V

Részletesebben

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

DÖNTİ április évfolyam

DÖNTİ április évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 20010/2011-es tanév DÖNTİ 2011. április 9. 7. évfolyam Versenyzı neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a bels ı lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

DVD-lemezek minıségi ellenırzése Tévhitek, programok, kérdések és válaszok

DVD-lemezek minıségi ellenırzése Tévhitek, programok, kérdések és válaszok DVD-lemezek minıségi ellenırzése Tévhitek, programok, kérdések és válaszok Ma már mindenki úgy gondolja, hogy csak akkor aludhat nyugodtan, ha a megírt lemezeit minél mélyebb minıségi ellenırzésnek veti

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Mőanyag alkatrész fröccsöntésének szimulációja ÓE-B09 alap közepes

Részletesebben

Yamaha XT1200Z Super Ténéré 2010 (First edition)

Yamaha XT1200Z Super Ténéré 2010 (First edition) Yamaha XT1200Z Super Ténéré 2010 (First edition) Hejj, azok a szlovák szerpentinek a NagyFátrán, amiket ısi motoros regék szerint reggelente fel is sepernek! Ez magában egy élmény, de ha hozzáteszem, hogy

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor gészítsd ki a mondatot! egyenes vonalú egyensúlyban erő hatások mozgást 1. 2:57 Normál Ha a testet érő... kiegyenlítik egymást, azt mondjuk, hogy a test... van. z egyensúlyban lévő test vagy nyugalomban

Részletesebben

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 Tisztelt Gépkocsivezető! A BIZTONSÁG Autósiskola nagy részt vállal a baleset megelőzésben, a vezetői engedéllyel

Részletesebben

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat Összeszerelési útmutató 1 2 2. ábra Összeszerelés Miután kibontotta a távcsı dobozait helyezze üzembe a távcsövet. A tubus gyárilag már össze van

Részletesebben

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ Egykristály és polikristály képlékeny alakváltozása A Frenkel féle modell, hibátlan anyagot feltételezve, nagyon nagy folyáshatárt eredményez. A rácshibák, különösen a diszlokációk jelenléte miatt a tényleges

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás ZÉHENYI ITVÁN EGYETE GÉPZERKEZETTN É EHNIK TNZÉK 6. EHNIK-TTIK GYKORLT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya ulmann-szerkesztés Ritter-számítás 6.. Példa Egy létrát egy verembe letámasztunk

Részletesebben

Yamaha XT660 2004-2012 változatai

Yamaha XT660 2004-2012 változatai Yamaha XT660 2004-2012 változatai Minden évben változott a matrica és/vagy a színválaszték, ezeket nem kommentálnánk, de a további design- és technikai elemek változásait alább külön kiemeljük. 2004: first

Részletesebben

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL:

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Használati utasítás A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom www.insportline.hu tel/fax: +36 3331 3242 1 A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban

Részletesebben

Használati utasítás és Jótállási jegy. Nitroscooters elektromos rollerek

Használati utasítás és Jótállási jegy. Nitroscooters elektromos rollerek Használati utasítás és Jótállási jegy Nitroscooters elektromos rollerek Használati utasítás Verzió 20100601 Kedves roller tulajdonos! Köszönjük, hogy a Nitroscooters márka elektromos modelljét választotta.

Részletesebben

Mérnöki alapok 2. előadás

Mérnöki alapok 2. előadás Mérnöki alapok. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

Használati útmutató Mágneses szobakerékpár

Használati útmutató Mágneses szobakerékpár Használati útmutató Mágneses szobakerékpár Jótállás A garancia a gyártási és az anyagbeli hibákra vonatkozik, a megvásárlást követı 2 évig. Ha Ön ez idın belül igényt tart a gép javítására, a gyártó köteles

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb A tüzelıanyag megválasztásáról gazdasági locomobilok számára. Gazdáink sokszor emlegetett jelenlegi kedvezıtlen helyzetének tudvalevıleg a föoka abban rejlik, hogy a mienknél kedvezıbb viszonyok között

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX2416.0 Sorszám: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük. Ha van kérdése, vagy vannak hiányzó, esetleg sérült alkatrészek

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

JKL rendszerek. Közúti járművek szerkezeti felépítése. Szabó Bálint

JKL rendszerek. Közúti járművek szerkezeti felépítése. Szabó Bálint JKL rendszerek Közúti járművek szerkezeti felépítése Szabó Bálint 1 Közúti járművek szerkezeti felépítése Tartalom Bevezetés Járműdinamika Gépjárművek hajtásrendszerei Gépjármű fékrendszerek 2 2 Bevezetés

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft.

Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. Karácsonyi akció állami vállalatok részére 2011 Miért érdemes minket választani: AJÁNDÉK UTALVÁNY Magyarország legmodernebb, és egyetlen ilyen jellegû létesítménye

Részletesebben

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2013. február 12. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2013. február 12. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam 2013. február 12. Gimnázium 9. évfolyam Gimnázium 9. évfolyam 1. Encsi nyáron minden nap 8:40-kor indul otthonról a 2 km távol lévı strandra, ahol pontosan 3 órát tölt el, és fél 1-kor már haza is ér.

Részletesebben

Tartalom. 1. Goodyear Dunlop üdvözli az EUs abroncscímkét. 2. Alapok: Mirıl szól a címke? 3. Mi változik az új címkékkel?

Tartalom. 1. Goodyear Dunlop üdvözli az EUs abroncscímkét. 2. Alapok: Mirıl szól a címke? 3. Mi változik az új címkékkel? Abroncscímkézés 1 Tartalom 1. Goodyear Dunlop üdvözli az EUs abroncscímkét 2. Alapok: Mirıl szól a címke? 3. Mi változik az új címkékkel? 4. A címke nem árul el mindent: 3-15-50 5. Összefoglalás és kérdések

Részletesebben

2007. október 17. A terhelés összetevıi:

2007. október 17. A terhelés összetevıi: A terhelés összetevıi 2007. október 17. Készítette: Hajdu Botond Bence testnevelés-rekre rekreáció III. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelési si és s Sporttudományi

Részletesebben

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria Robotika Relatív helymeghatározás Odometria Differenciális hajtás c m =πd n /nc e c m D n C e n = hány mm-t tesz meg a robot egy jeladó impulzusra = névleges kerék átmérő = jeladó fölbontása (impulzus/ford.)

Részletesebben

Niethammer Zoltán niethammer@freemail.hu http://www.youtube.com/watch?v=svuakrgnsre. AutoKAP

Niethammer Zoltán niethammer@freemail.hu http://www.youtube.com/watch?v=svuakrgnsre. AutoKAP AutoKAP Angol oldalakon láttam olyan vezérléseket, amelyek egy sárkány zsinórjára kapcsolva késes panorámaképeket készíteni a magasból. Ezek profi modellezı motorokkal távirányítóval mőködtek. Az egész

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) Alapfogalmak, meghatározások TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló) A termoelektromos átalakítók hımérsékletkülönbség hatására villamos feszültséget szolgáltatnak. Ezért a termoelektromos jelátalakítók

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

MECHANIKA I. /Statika/ 1. előadás SZIE-YMM 1. Bevezetés épületek, építmények fizikai hatások, köztük erőhatások részleges vagy teljes tönkremenetel használhatatlanná válás anyagi kár, emberáldozat 1 Cél:

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

3.3. Dörzshajtások, fokozat nélkül állítható hajtások

3.3. Dörzshajtások, fokozat nélkül állítható hajtások 3.3. Dörzshajtások, fokozat nélkül állítható hajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 174-181 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 12. fejezetében lévı kidolgozott feladatait, valamint

Részletesebben

Tevékenység: Követelmények:

Tevékenység: Követelmények: 3.1. Szíjhajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 146-162 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 10. és 10.1. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait! A tananyag tanulmányozása közben

Részletesebben

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása.

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása. Dinamika A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása. Newton törvényei: I. Newton I. axiómája: Minden nyugalomban lévő test megtartja nyugalmi állapotát, minden mozgó test

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról

A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról A vágás, ill. a forgácsolás célja: anyagi részek egymástól való elválasztása. A vágás, ill. a forgácsolás hagyományos eszköze: a kés. A kés a v haladási irányhoz

Részletesebben

Fontos a pontosság. Miklós Ildikó Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok

Fontos a pontosság. Miklós Ildikó Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fontos a pontosság Miklós Ildikó Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok miklosildiko@komal.hu Amikor egy geometriai feladathoz megpróbálunk ábrát rajzolni, elıfordulhat, hogy nehézségekbe ütközünk:

Részletesebben

GYAKORLATI REPÜLÉS. Szabó Zoltán

GYAKORLATI REPÜLÉS. Szabó Zoltán GYAKORLATI REPÜLÉS Szabó Zoltán GÉPTENGELYEK Függőleges tengely Hossz tengely Kereszt tengely GÉPTENGELYEK Kereszt tengely GÉPTENGELYEK Hossz tengely GÉPTENGELYEK Függőleges tengely STABILITÁSI HELYZETEK

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

Tartalom. Soros kompenzátor tervezése 1. Tervezési célok 2. Tervezés felnyitott hurokban 3. Elemzés zárt hurokban 4. Demonstrációs példák

Tartalom. Soros kompenzátor tervezése 1. Tervezési célok 2. Tervezés felnyitott hurokban 3. Elemzés zárt hurokban 4. Demonstrációs példák Tartalom Soros kompenzátor tervezése 1. Tervezési célok 2. Tervezés felnyitott hurokban 3. Elemzés zárt hurokban 4. Demonstrációs példák 215 1 Tervezési célok Szabályozó tervezés célja Stabilitás biztosítása

Részletesebben

A környezetbarát autózás 10 pontja

A környezetbarát autózás 10 pontja A Környezetbarát autózás kampány célja, hogy csökkentse az autók környezetre gyakorolt káros hatását, valamint segítsen a járművezetőknek abban, hogy környezetvédő fejjel gondolkodjanak. A környezetbarát

Részletesebben

2. A gépkocsi vezetése

2. A gépkocsi vezetése 2. A gépkocsi vezetése 1. Általában balról jobbra milyen sorrendben találjuk a gépkocsiban a gáz-, fékés a tengelykapcsoló pedálokat? a) Gáz fék tengelykapcsoló. b) Tengelykapcsoló fék gáz. c) Fék gáz

Részletesebben

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793]

3B SCIENTIFIC MEDICAL. BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793] 3B SCIENTIFIC MEDICAL BASIC Billy TM életmentési baba P72 [1012793] BLS-Szimulátor BasicBilly TM 1. BasicBilly TM tartalma 2. Összeszerelés 2.1 Rugó cseréje 2.1 Tüdı zacskó cseréje 3. Tisztítás és ápolás

Részletesebben

REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN

REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN (AJÁNLOTT SZAKIRODALOM MSC HALLGATÓK SZÁMÁRA) SZERKESZTETTE:

Részletesebben

FITA Terepíjász Útmutató

FITA Terepíjász Útmutató FITA Terepíjász Útmutató Tartalom Bevezet Pálya ésterep íjászat összevetése Fel és lefelé lövés Lövés lejtn Hogy becsüljünk távolságot - A céltábla nagyságának meghatározása - Távolságbecslési eljárások

Részletesebben

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS 1 EGYENLETES KÖRMOZGÁS Pálya kör Út ív Definíció: Test körpályán azonos irányban haladva azonos időközönként egyenlő íveket tesz meg. Periodikus mozgás 2 PERIODICITÁS

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót

Részletesebben

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár) SZÉHNYI ISTVÁN GYT LKLZOTT HNIK TNSZÉK 6. HNIK-STTIK GYKORLT (kidolgozta: Triesz Péter egy. ts.; Tarnai Gábor mérnöktanár) Négy erő egyensúlya ulmann-szerkesztés Ritter-számítás 6.. Példa gy létrát egy

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron

AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron AGR/EGR-szelepcsere 1.4 16V (X14XE) motoron A Corsa B X14XE DOHC motorján elég mostoha helyre került az AGR (Abgasrückführung), vagy más nevén EGR (exhaust gas recirculation) szelep. Az AGR szelep biztosítja

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Fizika példák a döntőben

Fizika példák a döntőben Fizika példák a döntőben F. 1. Legyen két villamosmegálló közötti távolság 500 m, a villamos gyorsulása pedig 0,5 m/s! A villamos 0 s időtartamig gyorsuljon, majd állandó sebességgel megy, végül szintén

Részletesebben

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót erőmérőnek

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

30 NAPOS BEMELEGÍTÉS. Összesen 1 percig. Szászhegyessy Zita. SAJÁT TESTSÚLYOS KIHÍVÁS 11. Nap Felsőtest

30 NAPOS BEMELEGÍTÉS. Összesen 1 percig. Szászhegyessy Zita. SAJÁT TESTSÚLYOS KIHÍVÁS 11. Nap Felsőtest BEMELEGÍTÉS vállkörzés előre-hátra karkörzés szökdelés/ lépkedés Összesen 1 percig. 6 Gyakorlat 2 Körben - 15 perc 1. Tenyértámaszban evezés+ hegymászás (45 mp) Széles tenyértámaszban állj meg, hát egyenes

Részletesebben