Број: СТРАНА 1. OLDAL szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА 1. OLDAL szám A tervezés- és építésügyi törvény 96. szakasz 10. bekezdésének 2. pontja és 97. szakaszának 4., 5. és 7. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 24/11. és 121/12. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának74. szakasz 1b pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/13. és 21/13. sz.)alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács az50. ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T a 940. sz. ingatlanlapon fölvett építési területnek Magyarkanizsa község köztulajdonából közvetlen egyezséggel való elidegenítésérıl I. A magyarkanizsai 940. sz. ingatlanlapon 25 m 2 térmértékő 4/3 sz. földrészletként és 42 m 2 térmértékő 4/4 sz. földrészletként fölvett, Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési területet a tanács építési engedély szerzése végett térítés ellenében közvetlen egyezséggel ELIDEGENÍTI a jogtalanul létesült építmény társtulajdonosainak, Szecsei Fábián magyarkanizsai (Bosznia u. 14) és Szecsei Bús Klára magyarkanizsai (lakcíme mint fent) lakos részére ½-½ eszmei hányadban. II. Az e határozat I. pontjában írt ingatlant a tanács a Pénzügy-minisztérium Adóhivatala Újvidéki Térségi Központjának magyarkanizsai kirendeltsége által a november 4-én kelt 47-03/13-25 sz. jegyzıkönyvben megállapított 1710,00 dinár négyzetméterenkénti piaci áron idegeníti el. III. Az e határozat I. pontjában írt építési területnek Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítésérıl e határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül szerzıdést kell kötni. IV. E határozat végrehajtásáról a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vagyonjogi ügyekben hatáskörrel rendelkezı szervezeti egysége gondoskodik. Ez a határozat közigazgatási eljárásban végleges. V. I n d o k o l á s Szecsei Fábián és Szecsei Bús Klára magyarkanizsai (mindkettejük lakcíme: Bosznia u. 14) lakos a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalnál kérelmezte Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési terület közvetlen egyezséggel való elidegenítését, hogy a kérdéses építési területen jogtalanul létesült építményhez beszerezhessék az építési engedélyt. A benyújtott kérelem nyomán indult eljárásban megállapítást nyert: hogy a kérelmezık társtulajdonosai a magyarkanizsai 5423 sz. ingatlanlapon fölvett 442/1 és 442/3 sz., 7 ár 17 m², összterülető földrészleten épült ingatlannak; hogy a magyarkanizsai 5814 sz. ingatlanlapon fölvett 4/2 sz., töltés, régi töltés és árok megjelöléső 1 hа 12 ár 21 m 2 térmértékő, Magyarkanizsa község köztulajdonában álló szomszédos földrészleten jogtalanul létesítettek építményt, de az illetékes közigazgatási szervnél kérelmezték annak fennmaradási engedélyezését; hogy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal felügyelıségi fıosztályának szeptember 17-én kelt 9-235/2013-III sz. aktusából megállapítást nyert, hogy a nevezettek társtulajdonukban álló jogtalanul létesült építmény fennmaradási engedélyezését kérelmezték, ugyanakkor ehhez az eljáráshoz szükség van építési telek kialakítására, hogy a hatályos tervokmányokkal összhangban a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal felügyelıségi fıosztálya április 12-én U 36/12-06 számon elkészítette a telekalakítási egyedi tervet, amely azon a köztulajdonú építési területen, amelyen a kérdéses építmény jogtalanul létesült, két új telket alakít, a 25 m 2 térmértékő 4/2, és a 42 m 2 térmértékő 4/3 sz. földrészletet, amelyek teljesítik az építési telekre elıírt feltételeket, és tárgyául szolgálnak a köztulajdonból való elidegenítés iránt benyújtott kérelemnek, hogy a Pénzügy-minisztérium Adóhivatala Újvidéki Térségi Központjának magyarkanizsai kirendeltsége az elidegenítés tárgyául szolgáló építési terület piaci árát négyzetméterenként 1710,00 dinárban állapította meg. A tervezés- és építésügyi törvény 96. szakasz 9. bekezdésének 2. pontjában foglaltak (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 24/11. és 121/12. sz.) értelmében köztulajdonú építési terület közvetlen egyezséggel elidegeníthetı vagy bérbe adható építési engedély beszerzésére a jogtalanul létesült építmény tulajdonosának, ha az a kérelmet a törvényben elıírt határidın belül nyújtotta be, és az építmény létesítése a törvényben elıirányzott feltételekkel összhangban áll.

2 Број: СТРАНА 2. OLDAL szám A tervezés- és építésügyi törvény 97. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 24/11. és 121/12. sz.) megállapítja, hogy a közvetlen egyezség eljárásának lebonyolítása után az arra illetékes szerv hoz határozatot a köztulajdonú építési terület elidegenítésérıl, valamint hogy a szóban forgó határozat közigazgatási eljárásban végleges. Ennek a szakasznak a 7. bekezdése megállapítja, hogy a határozat véglegessé válása után a helyi önkormányzati egység és az, akinek részére a területet elidegenítik, az elidegenítési határozat véglegessé válását követı 30 napon belül szerzıdést kötnek egymással. A magyarkanizsai községi alapszabály 74. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/13. és 21/13. sz.) állapítja meg a Magyarkanizsai Községi Tanácsnak azt az illetékességét, hogy a tervezés- és építésügyi törvényben elıírt esetekben (fennmaradási engedélyezés, telekhatár-kiigazítás, építési telek kialakítása stb) döntsön köztulajdonban álló terület elidegenítésérıl. A fentieket szem elıtt tartva a tanács megállapította, hogy teljesültek a feltételei annak, hogy a fennmaradási engedélyezésre alkalmas, jogtalanul létesült építmény társtulajdonosai, Szecsei Fábián és Szecsei Bús Klára magyarkanizsai lakosok részére a tanács közvetlen egyezséggel elidegenítse a Magyarkanizsa község köztulajdonában álló kérdéses építési területet, hogy arra azok a tervezés- és építésügyi törvényben foglaltaknak (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 24/11. és 121/12. sz.) megfelelıen építési engedélyt szerezzenek. A fentiek alapján a rendelkezı részben írt határozat született. Jogorvoslati tájékoztató: Ez a határozat végleges, ellene föllebbezésnek helye nincs, de a kézhezvételét követı 30 napon belül a Közigazgatási Bíróságon benyújtott keresettel közigazgatási per indítható ellene. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Tanács Szám: /2013-I/C Kelt: én Nyilas Mihály s. k., a Községi Tanács elnöke A tervezés- és építésügyi törvény 96. szakasz 10. bekezdésének 2. pontja és 97. szakaszának 4., 5. és 7. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 24/11. és 121/12. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 74. szakasz 1b. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/13. és 21/13. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács az 50. ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T a 5814 sz. ingatlanlapon fölvett építési területnek Magyarkanizsa község köztulajdonából közvetlen egyezséggel való elidegenítésérıl I. A magyarkanizsai 5814 sz. ingatlanlapon fölvett 5765/2 földrészletszámú 1466 m 2 térmértékő, Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési területet a tanács építési engedély szerzése végett közvetlen egyezséggel ELIDEGENÍTI a jogtalanul létesült építmény tulajdonosa, a KRIN WOOD Kft. gazdasági társaság (székhelye: Magyarkanizsa, Belgrád u. számozatlan) lakos részére. II. Az e határozat I. pontjában írt ingatlant a tanács a Pénzügy-minisztérium Adóhivatala Újvidéki Térségi Központjának magyarkanizsai kirendeltsége által a november 12-én kelt 47-03/13-28 sz. jegyzıkönyvben megállapított ,00 dinár négyzetméterenkénti piaci áron idegeníti el. III. Az e határozat I. pontjában írt építési területnek Magyarkanizsa község köztulajdonából való elidegenítésérıl e határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül szerzıdést kell kötni. IV. E határozat végrehajtásáról a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal vagyonjogi ügyekben hatáskörrel rendelkezı szervezeti egysége gondoskodik. Ez a határozat közigazgatási eljárásban végleges. V.

3 Број: СТРАНА 3. OLDAL szám I n d o k o l á s A KRIN WOOD Kft. gazdasági társaság (székhelye: Magyarkanizsa, Belgrád u. számozatlan) a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalnál kérelmezte Magyarkanizsa község köztulajdonában álló építési terület közvetlen egyezséggel való elidegenítését, hogy a kérdéses építési területen jogtalanul létesült építményhez beszerezhesse az építési engedélyt. A benyújtott kérelem nyomán indult eljárásban megállapítást nyert: hogy a KRIN WOOD Kft. gazdasági társaság (székhelye: Magyarkanizsa, Belgrád u. számozatlan) a magyarkanizsai 5814 sz. ingatlanlapon fölvett 5765/2 földrészletszámú m 2 térmértékő építési terület megjelöléső ingatlanon jogtalanul létesített építményeket, de az illetékes közigazgatási szervnél kérelmezte azok fennmaradási engedélyezését; hogy a kérdéses ingatlan Magyarkanizsa község köztulajdona; hogy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal felügyelıségi fıosztályának március 2-án kelt OU /2010 sz. aktusából megállapítást nyert, hogy a KRIN WOOD Kft. gazdasági társaság (székhelye: Magyarkanizsa, Belgrád u. számozatlan) kérelmezte a jogtalanul létesült építmények fennmaradási engedélyezését; hogy a Pénzügy-minisztérium Adóhivatala Újvidéki Térségi Központjának magyarkanizsai kirendeltsége az elidegenítés tárgyául szolgáló építési terület piaci árát négyzetméterenként ,00 dinárban állapította meg. A tervezés- és építésügyi törvény 96. szakasz 9. bekezdésének 2. pontjában foglaltak (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 24/11. és 121/12. sz.) értelmében köztulajdonú építési terület közvetlen egyezséggel elidegeníthetı vagy bérbe adható építési engedély beszerzésére a jogtalanul létesült építmény tulajdonosának, ha az a kérelmet a törvényben elıírt határidın belül nyújtotta be, és az építmény létesítése a törvényben elıirányzott feltételekkel összhangban áll. A tervezés- és építésügyi törvény 97. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 24/11. és 121/12. sz.) megállapítja, hogy a közvetlen egyezség eljárásának lebonyolítása után az arra illetékes szerv hoz határozatot a köztulajdonú építési terület elidegenítésérıl, valamint hogy a szóban forgó határozat közigazgatási eljárásban végleges. Ennek a szakasznak a 7. bekezdése megállapítja, hogy a határozat véglegessé válása után a helyi önkormányzati egység és az, akinek részére a területet elidegenítik, az elidegenítési határozat véglegessé válását követı 30 napon belül szerzıdést kötnek egymással. A magyarkanizsai községi alapszabály 74. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/13. és 21/13. sz.) állapítja meg a Magyarkanizsai Községi Tanácsnak azt az illetékességét, hogy a tervezés- és építésügyi törvényben elıírt esetekben (fennmaradási engedélyezés, telekhatár-kiigazítás, építési telek kialakítása stb) döntsön köztulajdonban álló terület elidegenítésérıl. A fentieket szem elıtt tartva a tanács megállapította, hogy teljesültek a feltételei annak, hogy a fennmaradási engedélyezésre alkalmas, jogtalanul létesült építmények tulajdonosa, a KRIN WOOD Kft. gazdasági társaság (székhelye: Magyarkanizsa, Belgrád u. számozatlan) részére a tanács közvetlen egyezséggel elidegenítse a Magyarkanizsa község köztulajdonában álló kérdéses építési területet, hogy arra az a tervezés- és építésügyi törvényben foglaltaknak (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 24/11. és 121/12. sz.) megfelelıen építési engedélyt szerezzen. A fentiek alapján a rendelkezı részben írt határozat született. Jogorvoslati tájékoztató: Ez a határozat végleges, ellene föllebbezésnek helye nincs, de a kézhezvételét követı 30 napon belül a Közigazgatási Bíróságon benyújtott keresettel közigazgatási per indítható ellene. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Tanács Szám: /2013-I/C Kelt: én Nyilas Mihály s. k., a Községi Tanács elnöke A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakaszának 3. bekezdése (A Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 90. szakaszának 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/12. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/13. és 21/13. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester meghozza az alábbi H A T Á R O Z A T O T magyarkanizsai polgármesteri tanácsnok kinevezésérıl

4 Број: СТРАНА 4. OLDAL szám I. DR. KATKICS ZOLTÁN okleveles állatorvos magyarkanizsai lakost január 3-ától kezdıdıen oktatási szakterületre polgármesteri tanácsnokká jelölöm ki. látja el. II. A határozat I. szakaszában írt polgármesteri tanácsnok kijelölése négy évre szól, és tisztségét társadalmi munkában A polgármesteri tanácsnok a lemondás, illetve fölmentés napjával idı elıtt is fölmenthetı tisztségébıl. III. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Polgármester Szám: 02-1/2014 I/A Kelt: án Nyilas Mihály s. k. magyarkanizsai polgármester A mővelıdésrıl szóló törvény 11. szakaszának 2. bekezdése és 76. szakaszának 6. bekezdése (a SZK Hivatalos Közlönyének 72/09 száma) és a Magyarkanizsai községi költségvetésbıl finanszírozott vagy részben támogatott mővelıdési programok és projektumok kiválasztásának módjáról, mércéirıl és kritériumairól szóló szabályzat 7. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjának 8/10 száma) alapján a magyarkanizsai polgármester közzéteszi az alábbi P Á L Y Á Z A T O T mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy résztámogatására a 2014-es évben, dinár értékben A Magyarkanizsai Községi költségvetésébıl finanszírozott mővelıdési programok és projektumok alatt azok a mővelıdési programok és projektumok, mővészeti projektumok és a mővelıdés terén végzett szakmai és tudományos mővelıdési kutatások értendık, amelyek az alábbiakra vonatkoznak: a kulturális azonosság megırzése és a községbeli mővelıdési élet fejlesztése szempontjából jelentıs községi mővelıdési események (mősorok, hangversenyek, fesztiválok, versenyek, tanácskozások, találkozók és kiállítások) szervezése népszokások megırzése és ápolása versenyeken és fesztiválokon való részvétel mőkedvelı mővelıdési tevékenység serkentése könyv- és folyóirat kiadása könyvfordítás kompaktlemez, hang- és képhordozók kiadása A mővelıdési programok és projektek finanszírozására vagy támogatására pályázhatnak: mővelıdési intézmények, mőkedvelı mővelıdési egyesületek és egyéb mővelıdési szereplık, úgymint: mővelıdési alapítványok, mővelıdési tevékenység ellátására bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók, valamint egyéb, jogi személyiséggel bíró mővelıdési szereplık. A kulturális tevékenységgel foglalkozó jogalanyok abban az esetben pályázhatnak a mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy résztámogatására, ha bejegyzett székhelyük Magyarkanizsa község területén van. A pályázatot a Mővelıdési eszközöket odaítélı bizottsághoz a Jelentkezési lap a mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy részbeni támogatására meghirdetett pályázatra (1. számú adatlap) elnevezéső nyomtatványon kell benyújtani. Minden programra illetve projektre külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

5 Број: СТРАНА 5. OLDAL szám A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezıen mellékelnie kell: - a pályázót azonosító okmányt annak a cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a pályázót bejegyezték; - a pályázóra vonatkozó alapvetı adatokat (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek, stb.), amit a pályázó készít el, és - a mővelıdési program illetve projekt részletes leírását, melynek támogatására vagy részbeni támogatására pályázik. A pályázók a Jelentkezési lap a mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy részbeni támogatására meghirdetett pályázatra nyomtatványt letölthetik a község hivatalos honlapjáról is. A jelentkezési lapokat nyomtatott formában kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatában, vagy elküldhetık postán is a Magyarkanizsa, Fı tér 1. címre, MŐVELİDÉSI PROGRAMOK NYÍLT PÁLYÁZATA megjelöléssel. A hiányos és késve beérkezett pályázatokat a Bizottság nem fogja elbírálni. A jelentkezési határidı: január 31. Vajdaság Autonóm Tartomány Nyilas Mihály s. k. Magyarkanizsa Község magyarkanizsai pogármester Мagyarkanizsai polgármester Szám: /2014-I/A Kelt: én A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 7. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/2008. sz.) és a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelet által elılátott pozíció alapján (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 22/2013. sz.) a magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi NYÍLT PÁLYÁZATOT civilszervezeti projektumoknak a évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására A civilszervezeti projektumoknak a évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására szánt eszközök összege: ,00 dinár. A jelen pályázat szerinti eszközöket a civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/2008. sz.) összhangban civilszervezetek (állampolgári egyesületek) kapják az alábbi szakterületekhez tartozó projektumaik megvalósítására: 1. a kormányzati, a civil és az üzleti szektor közötti együttmőködés erısítését célzó tevékenységek 2. gazdasági tevékenységek (idegenforgalom, kisipar, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek stb.) ösztönzése és fejlesztése 3. a helyben élı közösség fejlesztése 4. környezetei nevelés, környezet- és egészségvédelem 5. az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése 6. a közoktatás programjai 7. ifjúsági programok 8. idıskorúak programjai 9. a helyi környezet demokratizálásának érvényesítése 10. a civil társadalom fejlesztése 11. népjóléti és emberbaráti tevékenység (szociálisan rászorulók, idıskorúak, fogyatékkal élık, sérültek stb. támogatása) 12. mővelıdési örökség, történelmi emlékek ápolása 13. jószolgálati munka 14. veteránok, katonai és polgári hadirokkantak védelme 15. függıségi betegség ellen kezeltek védelme és segítése 16. nyugdíjasszervezetek tevékenysége 17. nem iskolarendszerő képzés 18. a nıi jogok érvényesítése 19. a tömegtájékoztatás fejlesztése 20. a magyarkanizsai önkormányzat fejlıdésének felgyorsítását és a polgári szerepvállalás érvényesülését elısegítı egyéb tartalmak.

6 Број: СТРАНА 6. OLDAL szám A január 6-án kelt 02-5/2014-I/A számú polgármesteri rendelet a magyarkanizsai községi költségvetésbıl 2014-ben nyílt pályázat útján támogatandó civilszervezeti projektumok elsıbbséget élvezı szakterületeivé a 2., 4., 5., 6., 7.,8., 11.és 13.sorszám alatti szakterületeket nyilvánította. A pályázaton olyan civilszervezetek (állampolgári csoportok) jogosultak részt venni, amelyeknek bejegyzése a magyarkanizsai önkormányzat területére szól, itt székhelyük vagy fiókszervezetük van, illetve községi mint községközi, köztársasági szervezetek a magyarkanizsai önkormányzat területén fejtik ki mőködésüket (a továbbiakban: civilszervezetek). Csak olyan civil szervezetek pályázhatnak, melyek mőködési területe nem elsısorban kulturális vagy mezıgazdasági jellegő, és ez a bejegyzési okiratukból is kitőnik. Egy-egy civil szervezet legföljebb két projektummal pályázhat, a magyarkanizsai községi költségvetésbıl pedig csak egy projektumának támogatására ítélhetı oda eszköz. A projektumot a magyarkanizsai önkormányzat területén kell megvalósítani. A projektumot a költségvetési év végéig, azaz éig be kell fejezni. A civilszervezet a projektérték 10%-át más forrásból köteles biztosítani. A pályázatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely elválaszthatatlan része a pályázati dokumentációnak. A pályázati dokumentáció letölthetı a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapjáról ( pályázatok ), illetve munkanapokon 8.00 és óra között a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület épületének (Fı tér 1) 24. sz. irodájában vehetı át. A pályázati dokumentáció a következıket tartalmazza: 1. pályázati nyomtatvány 2. a projektkoordinátor és a fı munkatársak életrajza 3. a szervezet bejegyzési határozatának fénymásolata 4. az alapító okirat (az alapszabály) fénymásolata. A pályázatokat zárt borítékban CIVILSZERVEZETI NYÍLT PÁLYÁZAT megjelöléssel a Fı tér 1 szám, Magyarkanizsa címre postai úton vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatában átadva kell benyújtani. A nyílt pályázatról további felvilágosítás a ös (244-es mellék) telefonszámon Darabán Piroskától kapható. Pályázási határidı: január 31., óra. A projektjavaslatok értékelésének mércéi: 1. a projektum mennyire áll összhangban az összes pályázati követelménnyel 1-10 pont 2. a civilszervezet elızı években elért eredményei, anyagi és szakember-ellátottsága 1-10 pont 3. a projektum fenntarthatósága 1-10 pont 4. a helybeli közösséggel való együttmőködése 1-10 pont A bizottság nem veszi figyelembe azokat a pályázatokat: amelyek elkéstek, amelyek hiányosak, amelyeket nem a rendszeresített formanyomtatványon vagy nem a pályázatban megfogalmazott célra nyújtottak be, továbbá amelyet faxon vagy ben küldtek el, valamint amelyet nem írtak alá. A hiányos pályázati anyagokat a bizottság nem értékeli és nem pontozza. A pályázati anyagot a pályázók nem kapják vissza. A 2014-ben támogatandó projektumok kiválasztásáról szóló rendelet meghozatala után az önkormányzat a projektum megvalósításának támogatásáról szerzıdést köt a pályázóval. A magyarkanizsai községi költségvetésbıl 2014-ben támogatandó civilszervezeti projektumok kiválasztásáról szóló rendeletet a pályázat lezárását követı 15 napon belül kell meghozni. A magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatandónak ítélt civilszervezeti projektumok kiválasztásáról szóló rendeletet legkésıbb a szerzıdéskötést követı 14 napon belül közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos internetes honlapján. Ezt a nyílt pályázatot közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján.

7 Број: СТРАНА 7. OLDAL szám Vajdaság Autonóm Tartomány Nyilas Mihály s. k. Magyarkanizsa Község magyarkanizsai polgármester Polgármester Szám: /2014-I/А Kelt: én Magyarkanizsa TARTALOM HATÁROZAT a 940. sz. ingatlanlapon fölvett építési területnek Magyarkanizsa község köztulajdonából közvetlen egyezséggel való elidegenítésérıl... 1 HATÁROZAT a 5814 sz. ingatlanlapon fölvett építési területnek Magyarkanizsa község köztulajdonából közvetlen egyezséggel való elidegenítésérıl... 2 HATÁROZAT magyarkanizsai polgármesteri tanácsnok kinevezésérıl (dr. Katkics Zoltán)... 3 PÁLYÁZAT mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy résztámogatására a 2014-es évben, dinár értékben... 4 NYÍLT PÁLYÁZATOT civilszervezeti projektumoknak a évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására... 5 Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint. Kiadó: Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület, Magyarkanizsa, Fı tér 1., Telefon: / 220-аs mellék Felelıs szerkesztı: Marija Milovanović képviselı-testületi titkár Készült a KanizsaInfó Kft. nyomdájában

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről

Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002., Szerbia és Montenegró Államközösség Hivatalos Lapja, 1/2003. Alkotmányos Alapokmány és a SZK Hivatalos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben