H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez"

Átírás

1 H I R D E T M É N Y A Monor és Vidéke december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: december 1-jétıl

2 H I R D E T M É N Y L a k o s s á g i f o r i n t f i z e t é s i s z á m l a - v e z e t é s, é s a z a h h o z k a p c s o l ó d ó s z o l g á l t a t á s o k i g é n y b e v é t e l é h e z I. Kamat Látra szóló, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel II. Számlacsomagok Junior Számlacsomag havi számlavezetés díja Fizetési számla Cirrus/Mestro Zseb.Web kártya A csomag szeptember 27-tıl nem váltható! Prémium Számlacsomag havi számlavezetés díja Fizetési számla Cirrus/Maestro vagy Visa Online fıkártya Extra Számlacsomag havi számlavezetés díja Fizetési számla MasterCard Standard fıkártya Külföldi utazásra szóló biztosítás Borostyán Számlacsomag havi számlavezetés díja Fizetési számla Cirrus/Maestro fıkártya Hírnök szolgáltatás csak jóváírásról E-bankingos SMS-ek 180,- Ft/hó Számlacsomagok esetében a havidíj tartalmazza havonta a számlakivonatot, a bankkártya éves díját, illetve Extra csomag esetében a biztosítás díját. Borostyán számlacsomag esetében csak jóváírásokra vonatkozó Hírnök szolgáltatást, mely keretében a fı fizetési számláról egy értesítési címre küldünk SMS-t. Ettıl eltérıen igényelt Hírnök szolgáltatás a Hirdetményben meghatározott havi díj megfizetésével vehetı igénybe. A csomag havi díja tartalmazza továbbá az E-banking keretében küldött minden SMS árát. Nem tartalmazza a forgalmi díjakat és egyéb költségeket. Minden egyéb esetben a termékekre vonatkozó Hirdetmény az irányadó. Borostyán számlacsomagot igénybe vehetik nyugdíjas törzsszámmal rendelkezı belföldi természetes személyek. TakarékPont számlacsomagok Rajt Számlacsomag havi számlavezetés díja, csomag tartalma: Fizetési számla Rajt Maestro kártya éveseknek Gyorsítás Számlacsomag havi számlavezetés díja, csomag tartalma: Fizetési számla Gyorsítás Maestro kártya Netbank éveseknek 1

3 Haladás Számlacsomag havi számlavezetés díja, csomag tartalma: Fizetési számla Haladás Meastro kártya Netbank vagy egy e-banking szolgáltatás 18 év felettieknek Célegyenes Számlacsomag havi számlavezetés díja, csomag tartalma: Fizetési számla Célegyenes MasterCard kártya Netbank Egy e-banking szolgáltatás 18 év felettieknek TakarékPont számlacsomagok Rajt Xtra Számlacsomag havi számlavezetés díja, csomag tartalma: Fizetési számla Rajt Maestro kártya 1 db PayPass karóra éveseknek Gyorsítás Xtra Számlacsomag havi számlavezetés díja, csomag tartalma: Fizetési számla Gyorsítás Maestro kártya Netbank 1 db PayPass karóra éveseknek Vállalati Dolgozói Számlacsomag havi számlavezetés díja, csomag tartalma: Fizetési számla Maestro Haladás/MasterCard Célegyenes/PayPass bankkártya/visa Online bankkártya Netbank Opcionálisan 1 db PyaPass karóra *** Az egyes TakarékPontos számlacsomagok havidíja tartalmazza a bennük foglalt szolgáltatások éves illetve havi díját. Nem tartalmazza a forgalmi díjakat és egyéb költségeket. Minden egyéb esetben a termékekre vonatkozó Hirdetmény az irányadó. *** Amennyiben egy vállalkozás legalább 200 alkalmazottja veszi igénybe ezt a számlacsomagot, akkor nem kerülnek felszámításra a forgalmi díjak, jutalékok valamint a bankkártyával kezdeményezett tranzakciók forgalmi jutaléka sem. Ez esetben a csomag részeként vezetett látra szóló számla kamata megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat - 2%-kal. 2

4 III. Díjtételek Havi számlavezetés díja, minden megkezdett hónapra: A fizetési számla nyitáshoz szükséges minimum összeg Zárlati díj Visszatartott levelezés esetén ha a levelezés átvétele 3 hónapon belül nem történik meg, úgy azt az Ügyfél megadott címére továbbítjuk, ennek díja: Visszamenıleges számla kivonat Visszamenıleges forgalmi kimutatás Express, ajánlott, egyéb küldemények Átutalási megbízás takarékszövetkezeten belül eltérı számlatulajdonosok között kirendeltségen papíros alapon eltérı számlatulajdonosok között elektronikusan (Electra, Netbank) eltérı számlatulajdonosok között rendszeres átutalással számla tulajdonos saját számlái között kirendeltségen papíros alapon számla tulajdonos saját számlái között elektronikusan (Electra, Netbank) számla tulajdonos saját számlái között rendszeres átutalással Átvezetés deviza számlára takarékszövetkezeten kívül kirendeltségen papíros alapon elektronikusan (Electra, Netbank) rendszeres átutalással Beszedési megbízás, hatósági átutalás, átutalási végzés teljesítése en kívül VIBER* 3

5 Csoportos átutalások jóváírása Csoportos beszedési megbízás teljesítése Sorbanálló tételek után felszámítandó díj mértéke Készpénzfelvétel Fizetési-, elkülönített- és lekötött számláról. Számlamegszüntetéssel együtt járó készpénzfelvételkor is. Elıre megrendelt forint felvételének meghiúsulása Zárolás Ügyfél kérésére Elhalálozás esetére szóló rendelkezés illetve módosítása Banki igazolások ügyfél kérésére (nyugdíjigazolás, egyenleginformáció) számlatulajdonos kérése alapján fax használat illetve fénymásolat készítése Bizonylat kiállítása a számlatulajdonos helyett Nem szerzıdés i magatartás miatti levelezés (pl: felszólítás) Overdraf hitel után felszámított büntetı kamat A készpénz-átutalási megbízás összege után felszámított postaköltség Monor és Vidéke nél fizetési számlával nem rendelkezı ügyfelek esetében 4

6 átutalás más pénzintézetnél vezetett számlára pénztári befizetéssel Számlacsomag váltás díja (alacsonyabb díjú csomag választása esetén)*** IV. Forint számla terhére/javára bonyolított devizaforgalom általános feltételei A nem SWIFT tag, a megbízásokat a Magyar i Bank Zrt. (mint SWIFT tag, levelezı bank) közremőködésével továbbítjuk. forint fizetési számla terhére az alábbi devizanemekben teljesít megbízásokat: EUR, USD, GBP, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, CZK, PLN. HUF kizárólag külföldre Forint számla terhére indított devizaforgalmi utalás* Forint számla terhére indított forint átutalás külföldre* Forint számla javára érkezı devizaforgalmi utalás* Forint számla javára érkezı forint átutalás külföldrıl Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) fizetési számlaszám miatti költség Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés, külön bankári levelezés Telefax (pl.: SWIFT igazolás) Sürgısségi felár Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye 1. A csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a nél bejelentett módon aláírt deviza átutalási megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelısséget december 31-ig D16 vagy D17, január 1-jétıl kizárólag a D17 nyomtatványon benyújtott megbízásokat teljesíti. 5

7 3. A az ügyféltıl tárgynapi feldolgozásra a 12 óráig (pénteken: 11 óráig) benyújtott megbízásokat vállalja. Az ezt követıen benyújtott megbízásokat a következı munkanapon érkezettnek tekinti. 4. A a hatályban lévı szabályoknak megfelelıen kötelezettség elvállalása esetén - ragaszkodik ahhoz, hogy a fedezet biztosított legyen. A a deviza átutalási megbízás ellenértékét a befogadás napján (mely napon érkezettnek tekinti, T munkanap) az ügyfél számláján T napon érvényes deviza eladási árfolyamon terheli és a megbízást továbbítja a Magyar i Bank Zrt-nek, aki a megbízásokat az alábbi valuta napokkal teljesíti: - a konverzió nélküli (HUF) devizanemekben teljesítendı megbízásokat T+2., - a konverziós, EUR és USD devizanemekben teljesítendı megbízásokat T+2., valamint - a konverziós egyéb devizanemekben teljesítendı megbízásokat T A konverziós deviza átutalási megbízások esetében az utalt összegnek a T. munkanapon érvényes i (külkereskedelmi) deviza eladási (jóváírások esetében vételi) árfolyamon átszámított ellenértéke kerül az ügyfél bankszámláján terhelésre (jóváírásra). 6. A fentiektıl eltérı - rövidebb - a sürgıs státuszú tételek teljesítési határideje. A sürgıs státusszal indított megbízásokat - sürgısségi díj felszámítása mellett - a T+1. valutanappal teljesíti az alábbi esetben: ig benyújtott EUR és USD devizanemekben teljesítendı konverziós megbízások, ig (pénteken: 11 óráig) benyújtott EUR és USD devizanemekben teljesítendı konverziós megbízások (külön fedezet biztosítás mellett; amennyiben a Magyar i Bank Zrt. nem tud T+1 valutanapra fedezetet biztosítani, úgy a megbízás T+2 valutanappal teljesül, sürgısségi díj felszámítása nélkül), ig benyújtott egyéb (nem EUR és USD) devizanemekben teljesítendı megbízások ig (pénteken: 11 óráig) benyújtott egyéb devizanemekben sürgıs státusszal benyújtott megbízásokat sürgısségi díj felszámítása mellett a Magyar i Bank Zrt. fedezetbiztosításától függıen T+1, vagy T+2 valutanappal teljesíti. 7. A 8:00 óráig indítandó, sürgıs státuszú tételek esetében az utalt összegnek a T-1 napon, a 12:00 óráig indítandó, sürgıs státuszú tételek esetében a T napon érvényes deviza eladási árfolyamon átszámított ellenértéke kerül az ügyfél fizetési számláján terhelésre. 8. A kimenı deviza átutalási megbízásokat érintı teljesítési határidı, sürgısségi felár és árfolyam alkalmazásának összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza: egyéb devizanemek (nem USD/EUR USD/EUR) árfolyam teljesítés teljesítés sürgısségi sürgısségi felár valutanapja valutanapja felár Normál, 9:00 12:00 (pénteken 11:00) között beérkezı T+2 - T+3 - Sürgıs, 8.00-ig beérkezı T+1 sürgısségi felár T+1 sürgısségi felár T. munkanapi Tksz deviza eladási T-1. munkanapi Tksz deviza eladási ig (pénteken: 11 óráig) beérkezı sürgıs T+1/T+2* sürgısségi felár csak T+1 esetén * A Takarékbank Zrt. külön fedezetbiztosítása függvényében T+1/T+2* sürgısségi felár T. munkanapi Tksz deviza eladási 9. A az ügyfél fizetési számlája javára érkezı devizaösszegeket az elszámolási bizonylatok alapján, a partnerbank értesítésével megegyezı munkanapon, írja jóvá 6

8 - EGT-n belüli, vagy EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésében szereplı fedezetbiztosítás napjával megegyezı értéknappal (kamatnappal) - EGT-n kívüli és nem EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésével megegyezı értéknappal (kamatnappal). Amennyiben a partnerbank értesítésében megadott fedezetbiztosítás napja késıbbi, mint az értesítés napja, akkor a bejövı átutalás a fedezetbiztosítás napjával és azzal megegyezı értéknappal kerül jóváírásra. 10. A SWIFT rendszeren keresztül 13 óráig beérkezı deviza átutalási megbízásokra vállalja a a 9. pont i teljesítési határidıt, a záró idıpont után beérkezı átutalásokat a következı munkanapon érkezettnek tekintjük. 11. A bejövı átutalás ellenértéke az ügyfél fizetési számláján történı jóváírás munkanapján érvényes i (külkereskedelmi) deviza vétel árfolyamokon kerülnek kiszámításra. 12. A a megbízások teljesítéséért a mindenkor aktuális Hirdetményében közzétett ügyleti jutalékokat számolja fel. A jutalék felmerüléskor esedékes. 13. A Hirdetményben foglalt tételeken felül a megbízót terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt belés külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek, kivéve, ha a megbízás ellentétes kikötést tartalmaz, és a Takarékbank Zrt. ennek érvényt is tud szerezni. 14. A ,- EUR feletti számla konverzió esetében történhet egyedi árfolyammal és/vagy egyedi jutalékkal is a konverzió. Az egyedi feltételekrıl minden esetben a Eszköz-Forrás Bizottsága dönt. 15. Az árfolyam táblát külön hirdetmény tartalmazza. a T napi árfolyamot minden munkanapon 9:00 óráig közzéteszi. 16. Külföldi bankköltség viselés (OUR/BEN/SHA) Deviza átutalások az alábbiak i költségviseléssel kezdeményezhetık: EGT állam pénznemében** nem EGT állam pénznemében** EGT-n belül*- konverziós SHA, OUR SHA, OUR EGT-n belül* nem konverziós SHA SHA, OUR EGT-n kívül *- konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN EGT-n kívül* nem konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN * ** EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai: EU tagállamok + Norvégia, Liechtenstein, Izland EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. Érintett pénznemek a megbízást teljesítése szempontjából EGT tagállamok pénzneme: HUF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CHF (Liechtenstein miatt) EGT-n kívüli: USD, JPY, CAD Amennyiben nem a Hirdetmény i költségviseléssel kerülnek kezdeményezésre a deviza átutalások, akkor a hibás - a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályoknak nem megfelelı - költségviseléssel kezdeményezett megbízások az alábbiak kerülnek teljesítésre: 7

9 EGT-n belüli deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás BEN költségviseléssel kerül benyújtásra, a Bank a megbízást SHA költségviseléssel, EGT-n belüli, EGT pénznemben kezdeményezett nem konverziós deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás OUR költségviseléssel kerül benyújtásra, a Bank a megbízást SHA költségviseléssel. A bankköltség viselés módjai az alábbiak: 1. megosztott költségviselésnél (SHA) a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja / levelezıbankja által felszámított bankköltséget; ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történı felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegbıl kerül levonásra, vagyis a bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. 2. kedvezményezett általi költségviselésnél (BEN) az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét a kedvezményezett viseli; ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegébıl levonásra kerül a megbízó bank (számlavezetı hely hivatalos helyiségében kifüggesztett) Hirdetmény i jutaléka. A kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegbıl kerül levonásra. Ennek megfelelıen a megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. 3. megbízó általi költségviselésnél (OUR) az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét) a megbízó fizeti; ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történı felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan a kedvezményezett bank terhelése, vagy költségbekérése alapján - kerülnek felszámításra a megbízó számláján. V. Lakossági fizetési számla esetében mentes a jutalékfizetési kötelezettség alól: A hibájából eredı könyvelési helyesbítések (stronó tételek) Banktechnikai okokból felmerülı rendezések Átvezetés fizetési számláról lekötött betétszámlára és visszafizetés lekötött betétszámláról fizetési számlára Jogszabály, vagy banki kezdeményezés alapján végrehajtott hitelrendezés Fizetési számla- és rulírozó hitellel kapcsolatos forgalom. VI. Késedelmi kamatok: A számlák havi zárása során felszámítandó költségek késedelmes megfizetése során felszámításra kerülı késedelmi kamat mértéke jegybanki alapkamat + 6 %. VII. Az elszámolás gyakorisága: A a fizetési számlák, az elkülönített ill. a fedezeti számlák követel egyenlege után járó kamatokat-, a számlák tartozik forgalma után fizetendı forgalmi jutalékokat, továbbá a számlák vezetése során felmerülı egyéb jutalékokat, díjakat és költségeket havonta, a hónap utolsó munkanapján számolja el. *A Viber tételek és a deviza utalások jutalékát a felmerüléskor terheli. 8

10 G y á m h a t ó s á g i s z á m l a v e z e t é s s e l k a p c s o l a t o s k a m a t, j u t a l é k o k, d í j a k, k ö l t s é g e k Kamat évi: (látra szóló, változó mértékő, havi tıkésítéssel) Havi számlavezetési díj A számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Zárlati díj Kivonat küldés gyakorisága Átutalási megbízás: takarékszövetkezeten belül eltérı számlatulajdonosok között számlatulajdonos saját számlái között takarékszövetkezeten kívül takarékszövetkezeten kívülre VIBER Készpénzfelvétel Elıre megrendelt forint felvételének meghiúsulása Minden egyéb díj, jutalék, költség a Díjtételek alatt felsoroltak. Látra szóló, változó mértékő, éves kamat: Számlavezetés költsége: Kivonat küldés költsége: Tranzakciós költségek: Kivonat küldés gyakorisága: S t a r t - s z á m l a Hirdetménye Kamat, díj, költség elszámolás: Start-számláknál évente egy alkalommal, az év utolsó munkanapján; dolgozói számlák esetében havonta. Minden egyéb díj, jutalék, költség a Díjtételek alatt felsoroltak. 9

11 E - b a n k i n g s z o l g á l t a t á s o k Az igénybe vehetı szolgáltatások: 1) HÍRNÖK (SMS) szolgáltatás 2) STRÁZSA (SMS) szolgáltatás 3) IVR (Hívjon) szolgáltatás Az e-banking szolgáltatások ellenértéke: HÍRNÖK SZOLGÁLTATÁS Szerzıdés kötési díj SMS-alapdíj SMS-tételdíj A HÍRNÖK szolgáltatás megszüntetésekor a Szerzıdı félnek a már megkapott, de még ki nem egyenlített SMS-tételdíjat meg kell fizetnie. STRÁZSA SZOLGÁLTATÁS Szerzıdés kötési díj SMS-alapdíj SMS-tételdíj A STRÁZSA szolgáltatás megszüntetésekor a Szerzıdı félnek a már megkapott, de még ki nem egyenlített SMS-tételdíjat meg kell fizetnie. IVR (Hívjon) SZOLGÁLTATÁS Szerzıdés kötési díj Alapdíj E l e c t r a B a n k i n g s z o l g á l t a t á s Szoftver rendelkezésre bocsátása Elsı telepítés Helyszíni kiszállást igénylı hibaelhárítás Kiszállási díj vidékre: Kiszállási díj Budapestre: EB használatának bankköltsége: 10

12 S z é f b é r l e t I. Rekesz bérleti díj (rekeszek magasságuk ) 75 mm-es rekesz 100 mm-es rekesz 145 mm-es rekesz 150 mm-es rekesz 200 mm-es rekesz 250 mm-es rekesz II. Kulcsóvadék: III. Felelıs ırzési díj: IV. Kényszer zárnyitás, zárcsere: V. Biztosítási értékhatár: 11

13 H I R D E T M É N Y V á l l a l k o z ó i f o r i n t p é n z f o r g a l m i s z á m l a - v e z e t é s, é s a z a h h o z k a p c s o l ó d ó s z o l g á l t a t á s o k i g é n y b e v é t e l é h e z I. Kamat Látra szóló pénzforgalmi számlára, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel II. TakarékPont számlacsomagok II.1. Üzleti Alapszámla Számlavezetési díj Forgalmi jutalék minimum Forint forgalmi jutalékok Papír alapú átutalási megbízások Saját számlára Hitelintézeten belüli számlára Hitelintézeten kívüli számlára (GIRO) Elektronikus átutalási megbízások Saját számlára Hitelintézeten belüli számlára Hitelintézeten kívüli számlára (GIRO) II.2. Üzleti Plusz Számlacsomag Számlavezetési díj Forgalmi jutalék minimum Havi egy számlakivonat hó végi zárlatot követıen A számlacsomag tartalma a vállalkozói számlavezetésen felül: 1 db MasterCard Electronic Business bankkártya (fıkártya) Internetbanki szolgáltatás SMS szolgáltatás A számlacsomaghoz adható további kedvezmények: 1 db MasterCard Electronic Business bankkártya (társkártya) Kedvezményes TakarékHitel igénylési lehetıség 1

14 II.3. Üzleti Prémium Számlacsomag Számlavezetési díj Forgalmi jutalék minimum Havi egy számlakivonat hó végi zárlatot követıen A számlacsomag tartalma a vállalkozói számlavezetésen felül: 1 db MasterCard Business bankkártya (fıkártya) Internetbanki szolgáltatás A számlacsomaghoz adható további kedvezmények: Kedvezményes TakarékHitel igénylési lehetıség A számlavezetéssel, számlaforgalommal kapcsolatos, fentiekben nem meghatározott díjakat, jutalékokat, költségeket a III. és IV. pont tartalmazza. III. Díjtételek Havi pénzforgalmi számlavezetés díja, minden megkezdett hónapra: Jogi személyiségő vállalkozás Nem jogi személyiségő vállalkozás İstermelı, Egyéni vállalkozó, Egyéb az elızıekben fel nem sorolt szervezet, társulás Külföldi vállalkozás A számla nyitásához szükséges minimum összeg: jogi személyiségő vállalkozásoknál nem jogi személyiségő és egyéb vállalkozásoknál Külföldi vállalkozás Zárlati díj Zárlati díj Netbank-os ügyfeleknek Zárlati díj visszatartott levelezéső ügyfeleknek Ha a levelezés átvétele 3 hónapon belül nem történik meg, úgy azt a vállalkozás megadott címére továbbítjuk, ennek díja: visszamenıleges számla kivonat visszamenıleges forgalmi kimutatás express, ajánlott, egyéb küldemények (Zárlati díj felszámításra kerül minden olyan idıszakra, amelyre számlakivonat készül. A Zárlati díj terhelése havonta történik.) 2

15 Átutalási megbízás takarékszövetkezeten belül eltérı számlatulajdonosok között kirendeltségen papíros alapon eltérı számlatulajdonosok között elektronikusan (Electra, Netbank) eltérı számlatulajdonosok között rendszeres átutalással számla tulajdonos saját számlái között kirendeltségen papíros alapon számla tulajdonos saját számlái között elektronikusan (Electra, Netbank) számla tulajdonos saját számlái között rendszeres átutalással Átvezetés deviza számlára takarékszövetkezeten kívül kirendeltségen papíros alapon elektronikusan (Electra, Netbank) rendszeres átutalással Beszedési megbízás, hatósági átutalás, átutalási végzés teljesítése en kívül VIBER* Csoportos átutalások jóváírása Csoportos átutalás kezdeményezése - takarékszövetkezeten belül, kívül Csoportos beszedési megbízás teljesítése Csoportos beszedési megbízásokhoz kapcsolódó új felhatalmazás rögzítése után felszámítandó díj mértéke Sorbanálló tételek után felszámítandó díj mértéke Készpénzfelvétel Pénzforgalmi-, elkülönített- és lekötött számláról. Számlamegszüntetéssel együtt járó készpénzfelvételkor is. 3

16 Készpénzbefizetés Elıre megrendelt forint felvételének meghiúsulása Valuta-befizetés forintszámla jóváírása mellett Valuta-kifizetés forintszámla terhelése mellett Fedezetigazolások kiadásáért felszámítandó díj mértéke a fedezetigazoláson szereplı összegre vetítve Banki igazolások ügyfél kérésére (átutalások teljesítése, egyenleginformáció) Számlatulajdonos kérése alapján fax használat illetve fénymásolat készítése Zárolás Ügyfél kérésére Bankinformáció A készpénz-átutalási megbízás összege után felszámított postaköltség: Bizonylat kiállítása a számlatulajdonos helyett Nem szerzıdés i magatartás miatti levelezés (pl: felszólítás) Overdraft hitel után felszámított büntetı kamat Könyvvizsgáló részére készítet bizonylatok (Fizetendı esedékességkor) Monor és Vidéke nél fizetési számlával nem rendelkezı ügyfelek esetében átutalás más pénzintézetnél vezetett számlára pénztári befizetéssel Vosz ügyintézés miatti átutalás pénztári befizetéssel Takarékbank ügyfeleinek számlájára történı befizetés (átutalással) Az Önkormányzati számlavezetés kondíciói minden esetben egyedileg kerülnek megállapításra. 4

17 IV. Forint számla terhére/javára bonyolított devizaforgalom általános feltételei A nem SWIFT tag, a megbízásokat a Magyar i Bank Zrt. (mint SWIFT tag, levelezı bank) közremőködésével továbbítjuk. forint fizetési számla terhére az alábbi devizanemekben teljesít megbízásokat: EUR, USD, GBP, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, CZK, PLN. HUF kizárólag külföldre Forint számla terhére indított devizaforgalmi utalás* Forint számla terhére indított forint átutalás külföldre* Forint számla javára érkezı devizaforgalmi utalás* Forint számla javára érkezı forint átutalás külföldrıl Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) fizetési számlaszám miatti költség Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés, külön bankári levelezés Telefax (pl.: SWIFT igazolás) Sürgısségi felár Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye Hirdetménye 1. A csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a nél bejelentett módon aláírt deviza átutalási megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelısséget december 31-ig D16 vagy D17, január 1-jétıl kizárólag a D17 nyomtatványon benyújtott megbízásokat teljesíti. 3. A az ügyféltıl tárgynapi feldolgozásra a 12 óráig (pénteken: 11 óráig) benyújtott megbízásokat vállalja. Az ezt követıen benyújtott megbízásokat a következı munkanapon érkezettnek tekinti. 4. A a hatályban lévı szabályoknak megfelelıen kötelezettség elvállalása esetén - ragaszkodik ahhoz, hogy a fedezet biztosított legyen. A a deviza átutalási megbízás ellenértékét a befogadás napján (mely napon érkezettnek tekinti, T munkanap) az ügyfél számláján T napon érvényes deviza eladási árfolyamon terheli és a megbízást továbbítja a Magyar i Bank Zrt-nek, aki a megbízásokat az alábbi valuta napokkal teljesíti: - a konverzió nélküli (HUF) devizanemekben teljesítendı megbízásokat T+2., - a konverziós, EUR és USD devizanemekben teljesítendı megbízásokat T+2., valamint - a konverziós egyéb devizanemekben teljesítendı megbízásokat T A konverziós deviza átutalási megbízások esetében az utalt összegnek a T. munkanapon érvényes i (külkereskedelmi) deviza eladási (jóváírások esetében vételi) árfolyamon átszámított ellenértéke kerül az ügyfél fizetési számláján terhelésre (jóváírásra). 6. A fentiektıl eltérı - rövidebb - a sürgıs státuszú tételek teljesítési határideje. A sürgıs státusszal indított megbízásokat - sürgısségi díj felszámítása mellett - a T+1. valutanappal teljesíti az alábbi esetben: 5

18 ig benyújtott EUR és USD devizanemekben teljesítendı konverziós megbízások, ig (pénteken: 11 óráig) benyújtott EUR és USD devizanemekben teljesítendı konverziós megbízások (külön fedezet biztosítás mellett; amennyiben a Magyar i Bank Zrt. nem tud T+1 valutanapra fedezetet biztosítani, úgy a megbízás T+2 valutanappal teljesül, sürgısségi díj felszámítása nélkül), ig benyújtott egyéb (nem EUR és USD) devizanemekben teljesítendı megbízások ig (pénteken: 11 óráig) benyújtott egyéb devizanemekben sürgıs státusszal benyújtott megbízásokat sürgısségi díj felszámítása mellett a Magyar i Bank Zrt. fedezetbiztosításától függıen T+1, vagy T+2 valutanappal teljesíti. 7. A 8:00 óráig indítandó, sürgıs státuszú tételek esetében az utalt összegnek a T-1 napon, a 12:00 óráig indítandó, sürgıs státuszú tételek esetében a T napon érvényes deviza eladási árfolyamon átszámított ellenértéke kerül az ügyfél fizetési számláján terhelésre. 8. A kimenı deviza átutalási megbízásokat érintı teljesítési határidı, sürgısségi felár és árfolyam alkalmazásának összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza: Normál, 9:00 12:00 (pénteken 11:00) között beérkezı teljesítés valutanapja USD/EUR sürgısségi felár egyéb devizanemek (nem USD/EUR) teljesítés valutanapja sürgısségi felár T+2 - T+3 - Sürgıs, 8.00-ig beérkezı T+1 sürgısségi felár T+1 sürgısségi felár árfolyam T. munkanapi Tksz deviza eladási T-1. munkanapi Tksz deviza eladási ig (pénteken: 11 óráig) beérkezı sürgıs T+1/T+2* sürgısségi felár csak T+1 esetén * A Takarékbank Zrt. külön fedezetbiztosítása függvényében T+1/T+2* sürgısségi felár T. munkanapi Tksz deviza eladási 9. A az ügyfél fizetési számlája javára érkezı devizaösszegeket az elszámolási bizonylatok alapján, a partnerbank értesítésével megegyezı munkanapon, írja jóvá - EGT-n belüli, vagy EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésében szereplı fedezetbiztosítás napjával megegyezı értéknappal (kamatnappal) - EGT-n kívüli és nem EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésével megegyezı értéknappal (kamatnappal). Amennyiben a partnerbank értesítésében megadott fedezetbiztosítás napja késıbbi, mint az értesítés napja, akkor a bejövı átutalás a fedezetbiztosítás napjával és azzal megegyezı értéknappal kerül jóváírásra. 10. A SWIFT rendszeren keresztül 13 óráig beérkezı deviza átutalási megbízásokra vállalja a a 9. pont i teljesítési határidıt, a záró idıpont után beérkezı átutalásokat a következı munkanapon érkezettnek tekintjük. 11. A bejövı átutalás ellenértéke az ügyfél fizetési számláján történı jóváírás munkanapján érvényes i (külkereskedelmi) deviza vétel árfolyamokon kerülnek kiszámításra. 12. A a megbízások teljesítéséért a mindenkor aktuális Hirdetményében közzétett ügyleti jutalékokat számolja fel. A jutalék felmerüléskor esedékes. 13. A Hirdetményben foglalt tételeken felül a megbízót terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt belés külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek, kivéve, ha a megbízás ellentétes kikötést tartalmaz, és a Takarékbank Zrt. ennek érvényt is tud szerezni. 6

19 14. A ,- EUR feletti számla konverzió esetében történhet egyedi árfolyammal és/vagy egyedi jutalékkal is a konverzió. Az egyedi feltételekrıl minden esetben a Eszköz-Forrás Bizottsága dönt. 15. Az árfolyam táblát külön hirdetmény tartalmazza. a T napi árfolyamot minden munkanapon 9:00 óráig közzéteszi. 16. Külföldi bankköltség viselés (OUR/BEN/SHA) Deviza átutalások az alábbiak i költségviseléssel kezdeményezhetık: EGT állam pénznemében** nem EGT állam pénznemében** EGT-n belül*- konverziós SHA, OUR SHA, OUR EGT-n belül* nem konverziós SHA SHA, OUR EGT-n kívül *- konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN EGT-n kívül* nem konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN * ** EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai: EU tagállamok + Norvégia, Liechtenstein, Izland EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. Érintett pénznemek a megbízást teljesítése szempontjából EGT tagállamok pénzneme: HUF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CHF (Liechtenstein miatt) EGT-n kívüli: USD, JPY, CAD Amennyiben nem a Hirdetmény i költségviseléssel kerülnek kezdeményezésre a deviza átutalások, akkor a hibás - a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályoknak nem megfelelı - költségviseléssel kezdeményezett megbízások az alábbiak kerülnek teljesítésre: EGT-n belüli deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás BEN költségviseléssel kerül benyújtásra, a Bank a megbízást SHA költségviseléssel, EGT-n belüli, EGT pénznemben kezdeményezett nem konverziós deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás OUR költségviseléssel kerül benyújtásra, a Bank a megbízást SHA költségviseléssel. A bankköltség viselés módjai az alábbiak: 1. megosztott költségviselésnél (SHA) a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja / levelezıbankja által felszámított bankköltséget; ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történı felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett banki bankköltség az átutalt összegbıl kerül levonásra, vagyis a bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. 2. kedvezményezett általi költségviselésnél (BEN) az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét a kedvezményezett viseli; ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegébıl levonásra kerül a megbízó bank (számlavezetı hely hivatalos helyiségében kifüggesztett) Hirdetmény i jutaléka. A kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegbıl kerül levonásra. Ennek megfelelıen a megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. 3. megbízó általi költségviselésnél (OUR) az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett külföldi - banki bankköltségét) a megbízó fizeti; ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történı felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan a kedvezményezett bank terhelése, vagy költségbekérése alapján - kerülnek felszámításra a megbízó számláján. 7

20 V. Vállalkozói pénzforgalmi számla esetében mentes a jutalékfizetési kötelezettség alól: A hibájából eredı könyvelési helyesbítések (stronó tételek) Banktechnikai okokból felmerülı rendezések Átvezetés pénzforgalmi számláról lekötött betétszámlára és visszafizetés lekötött betétszámláról pénzforgalmi számlára Jogszabály, vagy banki kezdeményezés alapján végrehajtott hitelrendezés Pénzforgalmi számla- és rulírozó hitellel kapcsolatos forgalom. VI. Késedelmi kamatok: A pénzforgalmi számlák havi zárása során felszámítandó költségek késedelmes megfizetése során felszámításra kerülı késedelmi kamat mértéke jegybanki alapkamat + 6 %. VII. Az elszámolás gyakorisága: A a pénzforgalmi, az elkülönített ill. a fedezeti számlák követel egyenlege után járó kamatokat-, a fizetési számlák tartozik forgalma után fizetendı forgalmi jutalékokat, továbbá a fizetési számlák vezetése során felmerülı egyéb jutalékokat, díjakat és költségeket havonta, a hónap utolsó munkanapján számolja el. *A Viber tételek és deviza utalások jutalékát a felmerüléskor terheli. E - b a n k i n g s z o l g á l t a t á s o k Az igénybe vehetı szolgáltatások: 1) HÍRNÖK (SMS) szolgáltatás 2) STRÁZSA (SMS) szolgáltatás 3) IVR (Hívjon) szolgáltatás Az e-banking szolgáltatások ellenértéke: HÍRNÖK SZOLGÁLTATÁS Szerzıdés kötési díj SMS-alapdíj SMS-tételdíj A HÍRNÖK szolgáltatás megszüntetésekor a Szerzıdı félnek a már megkapott, de még ki nem egyenlített SMS-tételdíjat meg kell fizetnie. STRÁZSA SZOLGÁLTATÁS Szerzıdés kötési díj SMS-alapdíj SMS-tételdíj A STRÁZSA szolgáltatás megszüntetésekor a Szerzıdı félnek a már megkapott, de még ki nem egyenlített SMS-tételdíjat meg kell fizetnie. IVR (Hívjon) SZOLGÁLTATÁS Szerzıdés kötési díj Alapdíj 8

TakarékPont számlacsomagok

TakarékPont számlacsomagok I. Kamat Látra szóló, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel 0,25 % EBKM: 0,25 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. II. Számlacsomagok

Részletesebben

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200.

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200. AKCIÓS HIRDETMÉNY a lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1/2015. Hatályos: 2015. február 2-től Közzététel: 2015. február 2. TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan 7. sz. melléklet ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan a) A Számlavezetı hely csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Számlavezetı

Részletesebben

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K R É S Z É R E BNP PARIBAS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 1. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KAMATOZÁSA Díj / jutalék Ft számla kamatozása (pozitív

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 21-24/2013 Hatályba lépés: 2014. január 17. Indoklás: Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében

Részletesebben

Lakossági forint számlacsomagok

Lakossági forint számlacsomagok Magánszemélyek részére A MagNet Bank Zrt-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről Érvényes: 2015. március 1-től Közzététel: 2015. március 1. Lakossági forint számlacsomagok számlacsomag

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2015. január 1. A módosítások dőlt betűvel kerültek megjelölésre. A hirdetmény változásának

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00%

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az Elektronikus Számla egyenlege után az OTP Bank Rt. az alábbi sávok alapján térít napi kamatot:

HIRDETMÉNY. Az Elektronikus Számla egyenlege után az OTP Bank Rt. az alábbi sávok alapján térít napi kamatot: HIRDETMÉNY AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLACSOMAG KAMATAIRÓL, DÍJAIRÓL ÉS KÖLTSÉGEIRŐL Hatályos: az I.1.2. pont tekintetében 2005.október 8-tól, a III.3.2 és a III.3.9 pontok tekintetében 2005. október 15-től I.

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől Kondíciós lista magánszemélyek részére Általános és speciális rendelkezések Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások... 3 Betéti termékek... 25 Hitel termékek...

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata Érvényes: 2015. április 01től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15től Forgalmi jutalék Külső köri papíros alapú megbízás

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról HIRDETMÉNY A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról I. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK 1. Bankszámlák Érvényes: 2014. november

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: Takarékbank munkavállalóinak hozzátartozóira továbbá az SZHISZ, OTSZ illetve az összevont felügyelet alatt álló Szövetkezeti Hitelintézetek és Társaságok munkavállalóira

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak

II. Értékpapír- és ügyfélszámla vezetési díjak A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben