07. Lőfegyverek rendszertana.doc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "07. Lőfegyverek rendszertana.doc"

Átírás

1 VII. AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA FEGYVEREK A) FÉLAUTOMATA FEGYVEREK FOGALMA Azokat a fegyvereket, amelyek az ismétlési ciklusban, négy mozzanatot (nyitás, töltés, reteszelés és hüvelykivetés) saját belső energiájuk felhasználásával, az elsütést pedig emberi energiával (külső energia) végzik, félautomata fegyvereknek nevezzük. Pl.: a pisztolyok (forgópisztolyok kivételével), távcsöves puska. B) AUTOMATA FEGYVEREK FOGALMA Azokat a fegyvereket, amelyeken ismétlési ciklus minden elemét - még az elsütést is - saját belső energiájuk felhasználásával végzik, automata fegyvereknek nevezzük. Összegezve tehát minden sorozatlövő kézifegyver automata. A fegyverek automatizáltságának feltételét a bennük lejátszódó folyamatokból adódó nagy energia biztosítja. C) VEGYES ÜZEMMÓDÚ FEGYVEREK Az olyan fegyvereket, amelyek automata és félautomata üzemmódban egyaránt alkalmazhatók, vegyes üzemmódú fegyvereknek nevezzük. Vizsgáljuk meg a rendszeresített 7, 62 mm-es gépkarabélyt és hasonlítsuk össze egy géppuskával, ill. egy súlyzáras pisztollyal. A gépkarabélyon a tüzelési módot tűzváltókar segítségével változtathatjuk. Állíthatjuk a fegyvert egyeslövés leadására és sorozatlövésre is. Tehát egyszer félautomata módon működik, máskor pedig teljes automata. Ezzel ellentétben a pisztoly csak egyes lövésre képes, tehát félautomata, a géppuska pedig csak sorozatlövésre, tehát automata. D) AZ AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA FEGYVEREK RENDSZERTANI FELOSZTÁSÁNAK TAR- TALMA Az automata és félautomata fegyvereket négy nagy osztályba sorolták, amely osztályok valamelyikének csak egy-egy jellegzetes fegyvertípusa van. I. Osztály az energiaátadáson alapuló rendszerek: ide tartoznak azok a fegyvertípusok, amelyeknél a csőben levő lőporgáz nyomásából adódó energiát használták fel a fegyverek ismétlési folyamatának végrehajtására. Attól függően, hogy ez a nyomás mire fejti ki hatását, alakultak ki az egyes csoportok. Ha a lőporgáz nyomását hátrafelé a zárra, a peremágyon keresztül fejti ki, akkor a gáz jelentős része képes lesz a zár mozgatását elvégezni. Ha lövés közben nem bontjuk meg a cső és a zár kapcsolatát, akkor találkozunk a csőhátrasiklásos rendszerekkel, amelyeket a tüzérségi technikában, széles körben alkalmaznak. A csőhátrasiklásos kézifegyvereknél a cső általában csak egy bizonyos szakaszon kíséri a zárat a hátrasiklásban. Azok a fegyverek, amelyeknél a zár nyitását az egész fegyver tehetetlensége és hátrasiklása végzi, szintén ebbe az osztályba tartoznak. II. Osztályba a csőből elvezetett gáz energiáját felhasználó rendszerek tartoznak. Másik megoldásnak látszott, hogy a csőben lényegében fő energiájukat vesztett gázokat elvezetik, és ezt használják fel az ismétlőszerkezet mozgatására. Az itt nyert energia kiválóan alkalmas az ismétlőszerkezet mozgatására és a lövedék mozgását sem befolyásolja. Széles körben alkalmazzák, főleg gépkarabélyoknál, de golyószóróknál és géppuskáknál is. Legelterjedtebb változata a csőfuraton keresztül elvezetett gázok visszafordítása és felhasználása. III. Osztály a lövedék csőben való mozgását felhasználó rendszerek. A huzagolt csövű fegyverek feladata, hogy a csőben olyan forgó mozgást adjon a lövedéknek, amely a röppályán való állékonyságát biztosítja. A huzagokba való sajtolódáshoz megfeleld erő szükséges, amelyet vektoriálisan elképzelve a csavarvonal érintőjének irányába hat. Ez természetesen csőtengellyel párhuzamos, csőtorkolat felé mutató és a csőtengelyre merőleges összetevőkre bontható. Ez az erőkomponens, amely a csövet forgásra kényszeríti. Ezt a mozgást, illetve ennek reakcióerejét használják fel az ismétlési rendszer megvalósításához: Igen kevés fegyver készült ilyen működési elvvel.

2 IV. Osztályba vegyes típusú fegyverek tartoznak. Ebbe az osztályba lehet azokat a különleges elven működő automata és félautomata fegyvereket sorolni, amelyek az első három osztály egyik csoportjába sem sorolhatók be. Ilyen fegyverek is készültek, nem nagy számban ugyan, de rendszertanilag megtalálták helyüket a felosztásban. F) AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA FEGYVEREK ZÁROLÁSA (SÚLYZÁRAS FEGYVEREK KIVÉ- TELÉVEL) 1. Mereven reteszelt fegyverek Tökéletes zárolást akkor lehet elérni, ha a fegyver csövét a lövés pillanatában lezárjuk. Ekkor a cső és a zár között oldható, de szilárd kötés jön létre. Az ilyen kötéseknél a zárás, reteszelés tökéletes és ezt addig kell biztosítani, amíg a lövedék a csőben tartózkodik. Ismétlőfegyvereknél a probléma megoldása egyszerű volt, hiszen a nyitást a lövő végezte akkor, amikor lövés után válláról levette fegyverét. Félautomata és automata fegyvereknél a zár kinyitását a szerkezeti elemek önműködően végzik, ami már komoly gondot jelent a kötések kialakításánál. 2. Zárformák és zárkötések A könnyen és gyorsan oldható, de ugyanakkor biztonságos és tökéletes reteszelést biztosító zárformák a következők: 1. Forgással záródó kötések: Csavarkötés, Bajonett zárolás; 2. Billenő zárolás 3. Külön retesztestes zárolás 4. Csuklós-karos zárolás a) Csavarkötés A zár kialakítása tulajdonképpen egy önzáró csavarmenet, amelynek palástfelülete meg van szakítva (62. ábra). 62. ábra A nyitás gyorsan jön létre, a menetemelkedésnek megfelelő irányba el kell fordítani, majd hátrafelé nyitható. Az ilyen zárak nagy terhelést bírnak ki.

3 b) Bajonett zárolás 63. ábra 1. Reteszelő szemölcsök A 63. ábrából látható, hogy a zárolást - amely forgó és haladó mozgású - két szimmetrikusan elhelyezett reteszelő szemölcs végzi. A hátraható erőket a C felület veszi fel. Ez a felület nyírásra van igénybe véve. Ez a zárolási forma kisebb igénybevételt bír ki, de gyors az oldása. A többi zárolási formával későbbiekben fogunk foglalkozni. F) SZABADON HÁTRASIKLÓ SÚLYZÁRAS FEGYVEREK 1. Szabadon hátrasikló súlyzáras fegyverek meghatározása Azokat a fegyvereket, amelyeknél a zár és a cső között semmilyen merev kapcsolat nincsen, a zárolást csupán a zár tömegének nagysága határozza meg, szabadon hátrasikló súlyzáras fegyvereknek nevezzük. 2. Szabadon hátrasikló súlyzáras fegyverek működési elve Az első automata és félautomata fegyverek működési elvét a tömegek tehetetlensége és az impulzusok egyenlősége határozza meg. A szerkesztők hamar meglátták azt a jelenséget, hogy ha a cső, csőfar felöli részét egy nagy tömeggel lezárják, akkor egy bizonyos ideig biztosítják a zárolást. Az ötletet az impulzustétel adta (64. ábra). 64. ábra 1. Cső; 2. Zár; M/ A zár tömege; V/ A zár tömegének sebessége; m/ A lövedék tömege; v/ A lövedék tömegének sebessége

4 Az impulzustételt felírva, belső, zárt rendszerre: m v = M V Ezt átrendezve és kifejezve a hátrasiklás sebességét: V = m v M Ez az összefüggés kifejezi, ha a nevezőben levő tömeget növeljük, a fordított arány miatt a zár hátrasiklási sebessége kisebb lesz. Ha a zár tömegét végtelen nagyra választjuk, akkor a zárolás tökéletes, tehát a hátrasiklási sebesség nulla. 3. Szabadon hátrasikló súlyzáras fegyverek zárkialakításai Napjainkig e fegyvercsalád számtalan változata alakult ki. Az ilyen elven működő fegyvertípusok kis méretűek, könnyen kezelhetők. Ezért mind pisztolyoknál, mind géppisztolyoknál egyaránt alkalmazták. Szerkezeti megoldásaiban majdnem minden típus azonos felépítésű, hiszen a kevés alkatrész elhelyezése nem okozott gondot. Egyedüli problémát jelentett a zár tömegének és a rugónak az elhelyezése. A pisztolyoknál oldották meg a leghamarabb a nagytömegű zár elhelyezését. Mint ismert, itt az ismétlési folyamatot a szánszerkezet végzi. Ha a zár tömegét növeljük a szán tömegével úgy, hogy azzal egy anyagból és egy darabból készítjük, akkor egy nagy súlyú, de mégis funkcionáló egységet kapunk. Hátra maradt tehát a helyretoló rugó elhelyezése. A 65. ábrán egy olyan kialakítást látunk, ahol a rugó a cső alatt elhelyezett rugóvezetőre van rátéve. Hátrasikláskor a rugó tehát vezetve van. 65. ábra 1. Helyretolórugó-vezető; 2. Helyretolórugó; 3. Cső; 4. Szán 66. ábra

5 A 66. ábra már tökéletesebb kialakítást mutat. Itt a csőre húzták a helyretolórugót. Kialakítás szempontjából ez az utóbbi az előnyösebb, mivel a szán teljesen centrikus terhelést kap, nem befolyásolják a lövés pontosságát. A géppisztolyoknál nem jelentett gondot a rugó elhelyezése, mivel a tokszerkezet helyet biztosított. Így valamennyi fegyvernél a rugót a zár mögé helyezték el a tokban ben az amerikai Winchester gyár elkészítette a - megszokottól eltérő kialakítású- mozgó, lengő-rendszerű töltényűrt, abból a célból, hogy a súlyzáras automata fegyvereknél a nyitáshoz szükséges nyomás fokozódását érje el abban az esetben, ha a lőszer teljesítménye nem elég nagy (67. ábra). 67. ábra 1. Cső; 2. Tár; 3. Adogató; 4. Zár; 5. Lengő töltényűr; 6. Töltényűr mozgási lehetősége; 7. Helyretolórugó; 8. Tehetetlenségi rúd; 9. Tok; 10. Kakas; 11. Tehetetlenségi rúd csapja A lengő töltényűr egy kis acélblokk, amelyben töltényűrt alakítanak ki. Ezt a mozgó egységet a cső hátsó részébe helyezik, a szabályos töltényűr eredeti helyére. A lengő töltényűrt úgy szerelik be, hogy kb. 3 mm-t szabadon mozoghasson előre és hátra (tehát egy üreges dugattyú kerül a töltényűr helyére). Működése: A fegyver kézzel történő felhúzása, illetve csőre töltése, majd a billentyű meghúzása után a kakas az ütőszegre csap, ami indítja a lőszer csappantyúját és annak szúrólángja segítségével, begyújtja a lőport; A keletkező gáznyomás visszaható ereje a zárszerkezetet és a lengő töltényűrt együtt löki hátra mintegy 3 mm-es távon, mihelyt elegendő nyomás áll rendelkezésre az acélblokk tehetetlenségének legyőzéséhez. A hüvelyfal még feszesen tapad a töltényűr falához, amikor a teljes lengő töltényűr már hátrafelé mozog. Ekkor rés keletkezik a töltényűr és a csőfar között. A kiterjedő lőporgázok beáramlanak ebbe a hézagba, s erős nyomást fejtenek ki a lengő töltényűr egész homlokzatára. Ilyen módon a hátralökés mértéke jóval nagyobb, mint abban az esetben, ha ugyanakkora nyomás csak a sokkal kisebb felületű hüvelyfenékre hatna. Ezáltal a kis teljesítményű lőszer viszonylag alacsony nyomásának elegendő működési felület áll rendelkezésére ahhoz, hogy a zárszerkezet nyitását végrehajtsa. A továbbiakban a zárat a tusban (agyban) elhelyezett helyretolórugóhoz csatlakozó tehetetlenségi rúd (a zár farrészéhez illeszkedő csapjánál fogva) szintén hátrakényszeríti, s újra megfeszíti a kakast; A zár és a tehetetlenségi rúd teljes hátramozgása során a zárszerkezetbe épülő hüvelykivető kiveti az üres hüvelyt a tok kivető nyílásán át, majd a tölténygátló elfordul, új lőszert enged a csőtárból az adogatóba; Az összenyomott helyretolórugó a tehetetlenségi rudat visszafelé indítja, s ezáltal előrelöki a zárat. Amint a zár megkezdi előremozgását, az adogató az új lőszert a zár elé emeli, amely azt eredeti helyzetébe visszakerülve a töltényűrbe továbbítja. Megjegyzendő, hogy a lengő töltényűrrel szerelt fegyverek nem tisztán szabadon hátrasikló rendszerűek, ugyanis a mozgó töltényűr lövéskor néhány milliméteres távon hátrasiklik, tehát a mechanizmus a röviden hátrasikló fegyverekéhez hasonló. Ugyanakkor tisztán rövid hátrasiklásának sem nevezhető, mivel a zár nincs mechanikusan a csőhöz kapcsolva (reteszelve).

6 4. Súlyzáras fegyverek értékelése 07. Lőfegyverek rendszertana.doc Előnyei: A zár egyszerű felépítésű, ez az ismétlőszerkezet. Nincs szükség külön reteszelő berendezésre, amely szilárdan köti a zárat a csőfarhoz; Működése biztonságos; A zár tömegének helyes megválasztásával a méretek kellőképpen csökkenthetők; Előállítási költségek alacsonyak, tömeggyártásra alkalmas. Hátrányai: A szilárd reteszelés hiánya miatt a zár a hüvely megcsúszása után kinyit, így a zárolás nem megbízható; Gázszivárgás előfordulhat a tok felé; Mivel a zár a hüvellyel együtt siklik hátra, amikor a cső még nyomás alatt van, ezért a hüvely fala könnyen megrepedhet; Csak kis teljesítményű lőszert tüzelhet; A helyretolórugó gyengülése miatt véletlen balesetek könnyen előfordulhatnak. A fenti érékelésből látható, hogy egyszerű szerkezete miatt, több súlyos hátránya van. A hátrányokat különböző megoldásokkal próbálták megszüntetni. Ezek közé tartozott az un. előgyújtás, ami nem igényelt semmiféle késleltető berendezést. (A szerkesztők ezzel a megoldással próbálták késleltetni a zár nyitását.) C) KÉSLELTETETT SÚLYZÁRAS FEGYVEREK 1. A késleltetett súlyzáras fegyverek meghatározása Azokat a súlyzáras fegyvereket, amelyeknél a zár kinyílásának kezdeti szakaszát valamilyen mechanikus szerkezettel késleltetjük addig, amíg a lövedék a csőtorkolaton ki nem lép, késleltetett súlyzáras fegyvereknek vagy más néven félszabadon hátrasikló súlyzáras fegyvereknek nevezzük. Ez a meghatározás csak akkor érvényes, ha a fegyver jellegében továbbra is megtartja súlyzáras voltát, vagyis a zár nincs lövés közben a csőhöz szilárdan kötve. 2. Késleltetés rugó előfeszítéssel A késleltetés legegyszerűbb módja, ha a rugó előfeszítettségét olyan méretűnek határozzuk meg, hogy a zár csak akkor tudja legyőzni a rugóerőt, ha a lövedék a cső torkolatánál van. A 68. ábrán a Schwarzlose-géppuska zárszerkezetét mutatjuk be. 68. ábra 1. Cső; 2. Zár; 3. Tok; 4. Helyretolórugó; 5. Csuklóskar; A/ Csukló (tokhoz rögzít); B/ Csukló (a két kart kapcsolja össze); C/ Csukló (zárba rögzít)

7 3. Mechanikusan késleltetett súlyzáras fegyverek A súrlódás és a rugóerő bizonyos késleltetést biztosít a súlyzáras fegyvereknél, de ez még mindig nem elegendő ahhoz, hogy a zárnyitás kellően biztonságos legyen. Ezért a zár hátrasiklásának erejét rossz mechanikai hatásokkal rontjuk, így tökéletesedik a zárolás. Ennél a megoldásnál a zár két csuklós karral csatlakozott a tokhoz és mellső helyzetében közel volt a szerkezet holtpontjához. A zár súlya meglehetősen nagy, mögötte pedig erős helyretolórugót helyeztek el. A zár a tokban úgy mozog, ahogyan a gőzgép vagy a robbanómotor dugattyúja a hengerben, e mellett a zárhoz egy forgattyú és egy hajtórúd is csatlakozik. Ha a hajtórúd másik végét a tokban csapágyazzák, akkor nyilvánvaló, hogy a forgattyús szerkezet holtponti helyzetében (amikor a forgattyú és a hajtókar egy egyenesbe esik) a zár a lőporgázok hatására egyáltalán nem mozoghat. Mivel a kialakításnál a zár elülső helyzetében a forgattyú holtponti helyzetéről kissé eltérő állásban van, ilyenkor a lőporgázok nyomóerejének jelentős része a tengelyekre és a csapágyakra hat, kisebb részük pedig a zárat elmozdítja hátrafelé. A zár elmozdulása azonban rendkívül csekély, mert mielőtt még a zár jelentékenyebb mozgást végezhetne, a lövedék már kilép a csőtorkolaton. Thompson-rendszerű késleltetés (69. ábra). 69. ábra 1. Zártest; 2. Ütőszeg; 3. Elsütő emelő; 4. Retesztest; 4/ Reteszelő szemölcs; k/ A késleltetés mértéke; A/ Reteszelt helyzet A zárat egy 75 -os dőlésszögű reteszpálya szakítja meg. Ebbe illeszkedik be a retesztest, amelynek reteszelő szemölcse a tokban kialakított 45 -os vezérlőpályában helyezkedik el. Ha a retesztest az ábrán látható helyzetben van, akkor a zár bereteszelt, mivel a retesztest vezérlő szemölcse a tokhoz kapcsolódik, és nem engedi a zár hátramozdulását. (A retesztest a zárban kialakított pályán a zár előre és hátra mozgásának megfelelően le- illetve felfelé mozog.) Vizsgáljuk meg a késleltetés folyamatát és annak mértékét. Lövéskor a hátraható erő a zárat a lövedék mozgásával ellentétes irányba kényszeríti. Hátramozgását csak úgy tudja a zár végrehajtani - úgy tud hátrasiklani - ha a zárban mozgó retesztest - vezérlő pályája által - felső helyzetbe kerül. A lőporgázok zárra átadódó nyomásának hatására először a 45 -os pályán kezd felfelé mozogni a reteszelő szemölcs, aminek hatására a zárban kialakított 75 -os reteszpályába illeszkedő retesztest ferdén felfelé mozog. A zár mindaddig reteszeli a csőfart, amíg a retesztest reteszelő szemölcse vízszintes irányban, a csőtengellyel párhuzamosan hátrafelé nem mozog. E helyzet elérésénél nyitja a zár a töltényűrt. Ebből látható, hogy ennél a késleltetési megoldásnál a késleltető test gyorsítva van egy 45 -os pályán, a zár pedig lassítva egy 75 -os pályán. Ebből adódóan a késleltetés mértékét a 69. ábra k távolsága adja.

8 4. Késleltetés előgyújtással a) Az előgyújtás fogalma A lőszer csappantyújának begyújtását akkor végezzük, amikor a zár még mozog előre. Ez különösen a súlyzáras fegyvereknél lehetséges, ahol a zár tömege nagy, így a tehetetlensége is nagy. A helyretoló rugótól kapott impulzus következtében a zár siklik előre. A peremágy egy bizonyos távolságra van a hüvelyfenéktől. Az ütőszeg ráüt a csappantyúra, a gázfejlődés megindul, sőt a lövedék is. A zár csak akkor ütközik a hüvelyfenékre, amikor a hüvely a nyomás miatt a megcsúszás határa felé közeledik. Folyamatát a 70. ábra mutatja. A csappantyú begyújtását a 0 holtponti helyzetből előrehúztuk egy b távolsággal. Amíg a zár megteszi a b utat, addig a lövedék az x m távolságot teszi meg. A zár ekkor fokozatosan lassul és megáll. A megállás ideje alatt a lövedék még megtesz egy x e utat. 70. ábra Tehát a szabad súlyzáras rendszerhez képest, x e -el több utat tesz meg a lövedék, ami rövidebb csövű fegyvernél már a csőtorkolat környékén van. Ekkor áll a zár, a hátraható erők nagyobbak, mint a súrlódás, tehát a zár megindulhat hátra. b) Zár kialakítása előgyújtásos fegyvereknél Az előgyújtásos fegyvereknél az előgyújtás időzítése igen fontos. Ha a csappantyú begyújtása túl korán történik meg, akkor nem jön létre a megfelelő mértékű késleltetés. Ha pedig túlságosan későn történik, akkor a már hátramozgó hüvely mellett gázkifúvás jön létre, amely a lövedék kezdősebességét csökkenti. 71. ábra 1. Előgyújtás mértéke; 2. Rögzítő csap

9 Ezért az ilyen típusú fegyvereknél rögzített ütőszeget kell alkalmazni. Ezek pontosságát, peremágytól való távolságát precízen be kell állítani. Ilyen kialakítás a 71. ábrán látható. c) Előgyújtásos fegyverek értékelése Előnyei: A kisebb működő energiáik következtében a zár tömegét csökkenteni lehet, körülbelül a felére; A zárszerkezet sebességének csökkenésével gyengébb tokszerkezet kivitelezésére van lehetőség. Hátrányai: Nehéz az előgyújtás mértékének beállítása; Ha az ütőszeg hosszabb, korai előgyújtás lehetséges; Az előgyújtás korai voltán kívül, az ütőszeg hosszúsága olyan mértékű is lehet, hogy átszakítja a csappantyúlemezt és a gázok kifúvása balesetet is okozhat; Az ütőszeg kopása csökkenti az előgyújtás mértékét, sőt ha a tűréshatár alá megy, a fegyver átalakulhat szabadon hátrasikló rendszerré is. A súlyzáras fegyverek hátrányainak kiküszöbölésére, illetve nagyobb energiájú lőszerek alkalmazásának megteremtése céljából fejlesztették ki a különféle a fegyver belső energiáját felhasználó merev reteszelésű automata és félautomata fegyvereket, amelyeket a következő fejezetekben mutatunk be. H) A HOSSZÚ CSŐHÁTRASIKLÁSOS FEGYVEREK 1. A csőhátrasiklásos fegyverek Lövéskor a hátrasiklási energia hatására az egész fegyver hátrasiklik, ez károsan befolyásolja a lövőt a célzásban. A csövet és zárat különválasztva a fegyver többi részétől, majd rugóval kiegyensúlyozva egy olyan egység jön létre, ahol a cső és a zár együtt siklik hátra, elméletileg függetlenül a fegyver többi részétől. Az ilyen felépítésű fegyvereket csőhátrasiklásos rendszerű fegyvereknek nevezzük. Ezt a rendszert az együttes hátrasiklás úthosszának függvényében további két csoportra tudjuk osztani: rövid, illetve hosszú csőhátrasiklásos fegyverekre. 2. A hosszú csőhátrasiklásos fegyverek fogalma Ha a cső a zárat teljes hátrasiklási hosszán kíséri, a szétválás a hátsó holtponti helyzetben történik, akkor hosszú csőhátrasiklásos fegyverről beszélünk. a) A hosszú csőhátrasiklásos fegyverek kialakítása Nyugalmi helyzetben a zár mereven kapcsolódik a csőfarhoz (72. ábra).

10 72. ábra 1. Cső; 2. Csőrugó; 3. Tok; 4. Zár; 5. Helyretoló rugó; 6. Elsütő szerkezet 73. ábra Lövéskor a cső a zárral hátrasiklik, a megengedett hátrasiklási hosszúság teljes mértékével. Ekkor a zár az elsütő emelőbe akad és a hátsó holtponti helyzetében rögzítődik (73. ábra). A cső, a csőrugó hatására előreigyekszik, a zár marad egyhelyben, a cső előresiklik és megtörténik a kireteszelés (74. ábra). A kireteszelés után a cső folytatja útját előre, megtörténik a hüvely kivonása és kivetése. Lövés kiváltásakor az elsütő emelő lesüllyed, a zár felszabadul és előresiklik (75. ábra). Bajonett zárolási rendszer gyakran kerül alkalmazásra, meg kellett oldani a haladó és forgó mozgását a zárnak. Ezt úgy oldották meg, hogy a zár köré egy un. zárvezetőt képeztek ki (76. ábra), amelynek a feladata a ki- és bereteszelési mozgások megvalósítása volt. 74. ábra 75. ábra

11 A zárvezető palást felületén egy nagy menetemelkedésű csavarpályát alakítottak ki, amely a záron levő csappal kapcsolódik. A zárvezető rögzítésével forgómozgását megakadályozzák, így a benne kialakított kényszerpályával a zárat elfordította egyenes vonalú mozgása közben. 76. ábra 1. Zár; 2. Zárvezető; 3. Csap b) A hosszú csőhátrasiklásos rendszer értékelése Lövés közben nagy a hátrasikló tömegek energiája; Lövéskor keletkező energia nagy tömegek mozgatására, ki- és bereteszelésére fordítódik, kicsi lesz a hátrasiklás sebessége, nő a két lövés közötti idő, csökken a tűzgyorsaság; Külön cső- és zár-helyretolórugót kell alkalmazni, ami növelni a bonyolultságot, ezáltal nő a meghibásodási lehetőség. A fenti hiányosságok miatt nem terjedt el ez a rendszerelv a gyakorlatban. I) A RÖVID CSŐHÁTRASIKLÁSOS FEGYVEREK 1. A rövid csőhátrasiklásos fegyverek meghatározása Az olyan fegyvereket, amelyeknél a hátrasiklási folyamat megindulásakor a cső és a zár együtt siklik hátra, de a cső hátrasiklása nem egyenlő a zár hátrasiklási mértékével, hanem annál lényegesen kisebb, rövid csőhátrasiklásos fegyvereknek nevezzük. A rövid csőhátrasiklásos fegyverek működése A kireteszelés folyamata a cső hátrasiklásának helyzetéig tart. Ezalatt a lövedék minden esetben elhagyja a csövet, majd megtörténik a kireteszelés, a cső és a zár egymástól elválik, a cső megáll. A zár a hátrasiklási energia hatására tovább folytatja útját, létrejön a hüvely kivonása és kivetése. A helyretoló rugót csak a hátrasikló zár nyomja össze, így az előresiklásban is csak a zár vehet részt. Az előresikláskor történik meg az új lőszer betöltése, majd a csőfar lezárása.

12 A cső a reteszelés folyamán siklik ismét mellső helyzetébe (77. ábra). 07. Lőfegyverek rendszertana.doc 77. ábra 1. Cső; 2. Zár; 3. Tok; 4. Helyretoló rugó A rövid csőhátrasiklásos fegyverek felosztásánál a zár mozgását vették alapul. A csoportosítás a következők szerint alakul: 1) A zár haladó mozgást végez: a) retesz vízszintes síkban mozdul el; b) retesz függőeleges síkban mozdul el; c) retesz forgó mozgást végez; d) reteszelést csuklós mechanizmus biztosítja; 2) A zár forgó mozgást végez; 3) A zár oldalt elmozdul; 4) A zár a cső előtt elbillen. 1. a) A zár haladó mozgást végez, a retesz vízszintes síkban elmozdul E csoport jellegzetes típusa a Mauser-automata puska, a (78. ábrán) felül nézetben látható. A reteszek a csőhüvelyhez vannak rögzítve, tehát hátrasikláskor csak a cső hátrasiklásával mozdulnak hátra. A reteszelő testek a zár oldalán lévő reteszelő fészekbe illeszkednek és így kapcsolják a zárat a csőfarhoz.

13 78. ábra 1. Cső; 2. Töltényűr; 3. Csőhüvely; 4. Csőköpeny; 5. Zártest; 6. Ütőszeg; 7. Reteszelő test A retesztestek kibillentését a fészekből, a csőköpeny akadályozza meg. Lövéskor a cső a zárral és a reteszekkel hátrasiklik, a retesztest karja beleütközik a h jelű felületbe a csőköpenyen és elfordul az a forgáspont körül, kilép a retesz fészkekből. A zár ekkor képes lesz a hátrasiklásra, cső megáll, csak a zár mozog hátra (79. ábra). 79. ábra 1. b) A zár haladó mozgást végez, a retesz függőleges síkban mozdul el Ebben a rendszerben a zár a csővel egy vagy több reteszelő elem segítségével van összekapcsolva. Ilyen kialakítású a 35 M. Mauser-pisztoly (80. ábra).

14 80. ábra 1. Zár; 2. Retesztest; 3. Reteszemelő; 4. Cső; 5. helyretoló rugó A/ A retesztest forgáspontja; Z/ A retesztest nyúlványa A lövés pillanatában a cső és a zár hátrasiklik, magával viszi a retesztestet is. A zár mindaddig nem nyit ki, míg a retesztest valamilyen oknál fogva le nem billen és a reteszelő szemölcsei a zár alján levő reteszfészkekből ki nem lépnek. Ez csak akkor következik be, ha a retesztest nyúlványa a retesz emelőfelületének ( Q ) ütközik, amelynek belső fala ferdére van marva. Ezen a ferde felületen elcsúszva, a retesztest lesüllyed; a zár halad tovább. Ameddig a cső és a zár az a távolságot meg nem teszi, a lövedék elhagyja a csövet. További hátrasiklásnál megtörténik az ürítés, és a helyretolórugó összenyomása. Előresikláskor megtörténik a töltés, a zár felütközik a csőfaron, csövet előretolja. A reteszelés csak akkor indul meg, ha a retesztest "Z" nyúlványa eléri a reteszemelő "T" felületét, ekkor a reteszemelő a reteszt a zár reteszfészkébe emeli, létrejön a szilárd kapcsolat a zár és a cső között. 1. c) A zár haladó, a retesz forgó mozgást végez Ennél a rendszernél a zár megtartja egyenes vonalú mozgását, de a retesztest a kireteszelést elfordulásával biztosítja. Ilyen megoldású a 30. M. Breda golyószóró. A csövet és a zárat egy hüvely fogja össze (81. ábra). A zárhüvely szabadon mozoghat a nyíl irányába, szabadsági fokait csak a csőborda veszi el, ezért a csőtengely irányába elmozdulni képtelen.

15 81. ábra 1. Reteszhüvely; 2. Cső; 3. Csőborda; 4. Bajonett zár pályája; 5. Reteszhüvely csapja A reteszhüvely automatikus elfordulását egy un. reteszelő lemez biztosítja (82. ábra), ami a rendszerben különálló elem. Ez fogja biztosítani a bajonettzáras-kötés végrehajtását a cső-zár viszonylatában. 82. ábra 1. Reteszelő lemez; 2. Reteszhüvely; 3. Zár; 4. Cső; 5. Vezérlőpálya Leegyszerűsítve a működését, a reteszelő hüvely fölé elhelyeztek egy reteszelő lemezt, amelynek ferde pályája a csőtengely irányú haladó mozgást, csőtengely körüli forgó mozgássá alakítja át. Ez a forgó mozgás kellett ahhoz, hogy a reteszhüvely nyissa vagy zárja a zárat. Tehát a működése: a cső a reteszhüvellyel és a zárral hátrasiklik. Mivel a reteszelő lemez a tokban van rögzítve, így elmozdulásra képtelen, a hátrafelé mozgó reteszhüvelyt forgó mozgásra kényszeríti a hüvely csapja és saját vezérlőpályája által. A szükséges elfordulás után a cső felütközik és megáll a zár pedig a hátrasiklást egyedül folytatja a kapott impulzustól. 1. d) A zár haladó mozgást végez, a reteszelés csuklós mechanizmussal biztosított Ennek a megoldásnak az alapja, a három csukló egyvonalúságának instabilitása. Ha a három csukló egyvonalban van, akkor az ebben a vonalban ébredő erőknek nincs olyan összetevője, amelyik a középső csuklópontot nyitná.

16 Ha az egyik csuklót - általában a középsőt - kimozdítjuk ebből a helyzetből, a hátrasiklási energiából származó erők automatikusan egyre gyorsuló mozgással nyitják a zárat. E megoldást jól szemlélteti a 9 mm-es Parabellum-pisztoly (83. ábra). A három csukló (A-B-C) egyvonalban van és mind a három lövéskor a zárral és a csővel együtt siklik hátra. A vezérlőpálya, mivel a tokhoz kapcsolódik az egész folyamat alatt egyhelyben marad. A hátrasiklás folyamán a "B" csukló felütközik a kényszerpályán, ami a csuklót felfelé kényszeríti. A cső megáll, a "B" csukló pedig folyamatosan felfelé elmozdulva nyitja a zárat, megtörténik a hüvely kivetése. Ezután kezdődik az előresiklás, töltés, majd a csőfar lezárása. A pisztolyról bővebben teszek említést a VIII. fejezetben 2) A zár forgó mozgást végez 83. ábra 1. Cső; 2. Csőfoglalat; 3. A tok kényszerpályája; 4. Csuklószerkezet; A-C/ Csuklók Kialakítására jellemző, hogy a reteszelő elemet egy darabból alakították ki, a reteszelést végző felületeket pedig a zárfejen helyezték el. A ki- és bereteszelésnél a zárfej egyenes mozgását a tokba beépített kényszerpálya segítségével forgó mozgássá alakították. 14, 5 mm-es KPVT-géppuska zárszerkezete a 84. ábrán látható. 84. ábra 1. Cső; 2. Zárfej; 3. Zárvezető; 4. Vezetőgörgők; 5. Gyorsító pálya; 6. Gyorsító görgő

17 Lövéskor a cső a lőporgázok hatására hátrasiklik, a csőtorkolaton elhelyezett visszalökéserősítő még fokozza is a hátrasiklást. Amikor a gyorsító görgő a tok ferde pályájának ütközik, a zárfejet elfordítja a zárvezetőben levő pálya hatására, ennek következtében megtörténik a kireteszelés. Ezután a tok hosszanti pályájában a két görgő egyvonalban halad. Reteszeléskor a zár előresiklik, a zárfej felütközik a csőfarra és megáll. A zárvezető ekkor még tovább siklik, és a paláston kiképzett, csavarvonalszerű gyorsító pálya a zárfejet elfordítja, létrejön a reteszelés. 3) A zár oldalt elmozdul Működési elve tulajdonképpen a rövid csőhátrasiklás következtében a zár oldal irányú kimozdulása, mely áltál kapcsolódik szét a cső és a zár. Ilyen megoldást mutat a 85. ábra felülnézetben. 85. ábra 1. Cső; 2. Reteszelő; 3. Zár; 4. A tok vezető pályája Az ábrázolt helyzetben a zár és a cső között merev kapcsolat van. Ha a cső a zárral hátrasiklik, előbb a reteszelő fordul el oldalra, felszabadul az egyik biztosítása, tehát csak az "A" reteszelő váll tartja a zárat. A zár továbbsiklik hátra a csővel, ekkor a tok kiszögelése jobbra kimozdítja a helyéből, így a reteszelés megszűnik. 4) A zár a cső előtt elbillen A billenőzáras dán Madsen-golyószóró kialakítását mutatja a 86. ábra. A tokba beépítésre került egy speciális zármozgató vezérpálya, a zár pedig a tengelye körül elfordulhat. A zártengely a csőtoldathoz van erősítve, ezért a zár a csőtől függetlenül hátrasiklást nem végezhet.

18 86. ábra 1. Zártest; 2. Cső; 3. Zármozgató vezérpálya; 4. Vezetőcsap; 5. Zártengely (forgáspont) A lőporgázok hatására a cső és a zár megkezdi a hátrasiklást, a zárvezető csap párhuzamosan mozog a csőtengellyel, amíg a vezérpálya ferde felületéhez nem ütközik. Az ütközés után a zár, a tengelye körül felfelé fordul. A csőszerkezet aljára szerelt hüvelyvonó és a beépített hüvelykivető a zár alsó felületén kiképzett vályúszerű, terelő felületen irányítva kiveti a hüvelyt. Ez idő alatt a vezetőcsap először felfelé, majd egyenesen hátra mozog. Amikor ezt a helyzetet elérte a zárvezető csap, megindul az előresiklás. A csap nekiütközik az "i" jelű felületnek, a zárat lefelé billenti. A zár oldalán levő töltőnyílás a csőfurat szintjéhez kerül ("K"), a töltőkar a lőszert a hevederből betolja a töltőűrbe. Az előresiklása a vezetőcsapnak tovább tart, felütközik a "j" felületen és felfelé kényszerül. Amint eléri eredeti kiindulási helyzetét, reteszelve van a csőfar. 2. Rövid csőhátrasiklásos fegyverek értékelése Előnyei: Kedvező energiaviszonyok miatt nagy tűzgyorsaságot és aránylag kis lengő tömegeket lehet elérni; A hátrasiklási energia nagy részét felemészti a cső és a zár együttes hátrasiklása, ezért a hátrasiklás a tokszerkezetre kevésbé hat; Tokszerkezet hátramozgása kicsi, ezért a lövés pontosságát befolyásoló lengések nem adódnak át a lövőre; Elméleti tűzgyorsaságát lövés/perc határig lehet fokozni. Hátrányai: Zárfelépítésük bonyolult, nagy a meghibásodási lehetőség; Csuklós szerkezetű fegyvereknél a csuklók hamar elnyíródnak; Forgó, billenő, csúszó zárolásnál a zármozgató elemek berágódnak, kopnak, ami működési változást von magával.

09. Lövészfegyverek fő részei.doc

09. Lövészfegyverek fő részei.doc IX. LÖVÉSZFEGYVEREK FŐ RÉSZEI Az aktív és reaktív rendszerű lőfegyverek rendszerbe sorolása után vizsgáljuk meg a fegyverek általános felépítését, a szerkezeti elemek funkcióit. Egyes szerkezeti elemek

Részletesebben

A 9 MM GLOCK 17 PISZTOLY ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN

A 9 MM GLOCK 17 PISZTOLY ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN Sebők István sebok.istvan@hm.gov.hu A 9 MM GLOCK 17 PISZTOLY ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN Absztrakt A 9 mm-es GLOCK 17 pisztoly 2010-ben került a Magyar Honvédség haditechnikai

Részletesebben

16. Vadászfegyverek.doc

16. Vadászfegyverek.doc XVI. VADÁSZFEGYVEREK Az aktív rendszerű lőfegyvereket nemcsak a katonák használják. Már említettük, hogy az emberiség egyik igen régi fegyvere, az íj ma már csak sporteszköz. Ugyanígy a lőfegyvereket is

Részletesebben

forrás: http://china-defense.com/

forrás: http://china-defense.com/ QBZ-95/Type-95 fegyvercsalád forrás: http://china-defense.com/ A Type-95 gépkarabély két évtizede a kínai hadsereg alapfegyvere. A legyártott mennyiség meghaladja az egy és fél millió darabot, így a világon

Részletesebben

11. Ballisztika.doc XI. A BALLISZTIKA

11. Ballisztika.doc XI. A BALLISZTIKA XI. A BALLISZTIKA A ballisztika a lőfegyverek működésével foglalkozó tudomány, tárgyalja mindazon kérdéseket, amelyek a lövéssel összefüggenek. A lövés jelenségeivel, annak törvényszerűségeivel foglalkozik

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

Innovatív alakító eljárások

Innovatív alakító eljárások MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Innovatív alakító eljárások Tanulmány Kidolgozta: Dr. Tisza Miklós 1 -Dr. KissAntal 2 - Kovács Péter Zoltán 3 1 egyetemi tanár, 2 egyetemi adjunktus, 3

Részletesebben

Segédlet a maroklőfegyver vizsgára készülő személy-, vagyonvédelemmel és magánnyomozással foglalkozók részére Összeállította: Orosz Péter A Pest Megyei Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara tagja

Részletesebben

A CNC gépek a mai termelés minden formájában megtalálhatók. A klasszikus felfogás szerint a kis-sorozat gyártástól a tömeggyártásig alkalmazzák.

A CNC gépek a mai termelés minden formájában megtalálhatók. A klasszikus felfogás szerint a kis-sorozat gyártástól a tömeggyártásig alkalmazzák. 1 A CNC gépek a mai termelés minden formájában megtalálhatók. A klasszikus felfogás szerint a kis-sorozat gyártástól a tömeggyártásig alkalmazzák. A meghatározás úgy finomodik, hogy az egyedi gyártásban

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

MINDEN, AMIT A FELFÜGGESZTÉSRŐL TUDNI KELL

MINDEN, AMIT A FELFÜGGESZTÉSRŐL TUDNI KELL MINDEN, AMIT A FELFÜGGESZTÉSRŐL TUDNI KELL www.monroe-eu.com MINDEN, AMIT A FELFÜGGESZTÉSRŐL TUDNI KELL TARTALOMJEGYZÉK I -MŰSZAKI ÁTTEKINTÉS 1. A FELFÜGGESZTÉSI RENDSZER.................................

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

FEDEZZÜK FEL A HARMADIK DIMENZIÓT!

FEDEZZÜK FEL A HARMADIK DIMENZIÓT! 30 FEDEZZÜK FEL A HARMADIK DIMENZIÓT! 31 kal inkább következetesség, valamint elemző- és beleérző-képesség szükséges, mint nyers fizikai erő. A jó felszállás élménye pedig csak fokozza az ilyen kivételes

Részletesebben

Kósa László - Vas László: Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály)

Kósa László - Vas László: Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály) Kósa László - Vas László: Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály) Kósa László - Vas László Módszertani kézikönyv az Atlétika oktatásához II. (1-8. osztály) Lektorálta: Prof. Dr.Vass

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŰHELYTANULMÁNYOK Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Hau Orsolya

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máté István Zsolt. A számítógép felépítése A ház, a tápegység és csatlakoztatása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máté István Zsolt. A számítógép felépítése A ház, a tápegység és csatlakoztatása. A követelménymodul megnevezése: Máté István Zsolt A számítógép felépítése A ház, a tápegység és csatlakoztatása. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Fémek és ötvözeteik kristályosítása

Fémek és ötvözeteik kristályosítása A szerkezeti anyagok nagyobb részében, a fémekben az atomok a tér mindhárom irányában, szabályosan ismétlődő idomok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük.

Részletesebben

Jó vezényszavak, fogások, szervezés és oktatás-módszertani ötletek az úszásoktatáshoz, főleg 4-6 éves korú gyerekek részére. (négy úszásnemhez)

Jó vezényszavak, fogások, szervezés és oktatás-módszertani ötletek az úszásoktatáshoz, főleg 4-6 éves korú gyerekek részére. (négy úszásnemhez) Jó vezényszavak, fogások, szervezés és oktatás-módszertani ötletek az úszásoktatáshoz, főleg 4-6 éves korú gyerekek részére. (négy úszásnemhez) Előszó! Az uszodalátogatásaim alkalmával, érdeklődve figyeltem

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-..3-07/1-F-008-0011

Részletesebben

A másik következtetés az, hogy ugyanazonanyaggal különbözõ eredményt érhetünk el, aszerint, hogy hogyan és hová építjük be azt.

A másik következtetés az, hogy ugyanazonanyaggal különbözõ eredményt érhetünk el, aszerint, hogy hogyan és hová építjük be azt. ÉPÜLETFIZIKA 1 A hõvezetési tényezõ fogalma A hõáram a hõmérsékletkülönbséggel, a hõáram irányára merõleges keresztmetszettel, valamint egy vezetési tényezõvel arányos. Ez utóbbi a hõvezetési tényezõ,

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. A FREKVENCIA-SZINTÉZER ÁRAMKÖRÖK HŐMÉRSÉKLETÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AMBIENT INTELLIGENCE ALKALMAZÁSOKRA 2 1 Bevezetés 2 2 A megvalósítandó áramkör 2 3 A

Részletesebben

Q26 Q36 Q38 Q39 Q46 Q48 Q49 Q56 Q58 Q66 Q68 Q76 Q78 Q88 Q98 Q21 Q31 Q33 Q41 Q51 Q61

Q26 Q36 Q38 Q39 Q46 Q48 Q49 Q56 Q58 Q66 Q68 Q76 Q78 Q88 Q98 Q21 Q31 Q33 Q41 Q51 Q61 Az Ön eredményességét növelő kialakítás Profi homlokrakodóink és munkaeszközeink teljes palettája Q26 Q36 Q38 Q39 Q46 Q48 Q49 Q56 Q58 Q66 Q68 Q76 Q78 Q88 Q98 Q21 Q31 Q33 Q41 Q51 Q61 HU 2 A homlokrakodó,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben