07. Lőfegyverek rendszertana.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "07. Lőfegyverek rendszertana.doc"

Átírás

1 VII. AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA FEGYVEREK A) FÉLAUTOMATA FEGYVEREK FOGALMA Azokat a fegyvereket, amelyek az ismétlési ciklusban, négy mozzanatot (nyitás, töltés, reteszelés és hüvelykivetés) saját belső energiájuk felhasználásával, az elsütést pedig emberi energiával (külső energia) végzik, félautomata fegyvereknek nevezzük. Pl.: a pisztolyok (forgópisztolyok kivételével), távcsöves puska. B) AUTOMATA FEGYVEREK FOGALMA Azokat a fegyvereket, amelyeken ismétlési ciklus minden elemét - még az elsütést is - saját belső energiájuk felhasználásával végzik, automata fegyvereknek nevezzük. Összegezve tehát minden sorozatlövő kézifegyver automata. A fegyverek automatizáltságának feltételét a bennük lejátszódó folyamatokból adódó nagy energia biztosítja. C) VEGYES ÜZEMMÓDÚ FEGYVEREK Az olyan fegyvereket, amelyek automata és félautomata üzemmódban egyaránt alkalmazhatók, vegyes üzemmódú fegyvereknek nevezzük. Vizsgáljuk meg a rendszeresített 7, 62 mm-es gépkarabélyt és hasonlítsuk össze egy géppuskával, ill. egy súlyzáras pisztollyal. A gépkarabélyon a tüzelési módot tűzváltókar segítségével változtathatjuk. Állíthatjuk a fegyvert egyeslövés leadására és sorozatlövésre is. Tehát egyszer félautomata módon működik, máskor pedig teljes automata. Ezzel ellentétben a pisztoly csak egyes lövésre képes, tehát félautomata, a géppuska pedig csak sorozatlövésre, tehát automata. D) AZ AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA FEGYVEREK RENDSZERTANI FELOSZTÁSÁNAK TAR- TALMA Az automata és félautomata fegyvereket négy nagy osztályba sorolták, amely osztályok valamelyikének csak egy-egy jellegzetes fegyvertípusa van. I. Osztály az energiaátadáson alapuló rendszerek: ide tartoznak azok a fegyvertípusok, amelyeknél a csőben levő lőporgáz nyomásából adódó energiát használták fel a fegyverek ismétlési folyamatának végrehajtására. Attól függően, hogy ez a nyomás mire fejti ki hatását, alakultak ki az egyes csoportok. Ha a lőporgáz nyomását hátrafelé a zárra, a peremágyon keresztül fejti ki, akkor a gáz jelentős része képes lesz a zár mozgatását elvégezni. Ha lövés közben nem bontjuk meg a cső és a zár kapcsolatát, akkor találkozunk a csőhátrasiklásos rendszerekkel, amelyeket a tüzérségi technikában, széles körben alkalmaznak. A csőhátrasiklásos kézifegyvereknél a cső általában csak egy bizonyos szakaszon kíséri a zárat a hátrasiklásban. Azok a fegyverek, amelyeknél a zár nyitását az egész fegyver tehetetlensége és hátrasiklása végzi, szintén ebbe az osztályba tartoznak. II. Osztályba a csőből elvezetett gáz energiáját felhasználó rendszerek tartoznak. Másik megoldásnak látszott, hogy a csőben lényegében fő energiájukat vesztett gázokat elvezetik, és ezt használják fel az ismétlőszerkezet mozgatására. Az itt nyert energia kiválóan alkalmas az ismétlőszerkezet mozgatására és a lövedék mozgását sem befolyásolja. Széles körben alkalmazzák, főleg gépkarabélyoknál, de golyószóróknál és géppuskáknál is. Legelterjedtebb változata a csőfuraton keresztül elvezetett gázok visszafordítása és felhasználása. III. Osztály a lövedék csőben való mozgását felhasználó rendszerek. A huzagolt csövű fegyverek feladata, hogy a csőben olyan forgó mozgást adjon a lövedéknek, amely a röppályán való állékonyságát biztosítja. A huzagokba való sajtolódáshoz megfeleld erő szükséges, amelyet vektoriálisan elképzelve a csavarvonal érintőjének irányába hat. Ez természetesen csőtengellyel párhuzamos, csőtorkolat felé mutató és a csőtengelyre merőleges összetevőkre bontható. Ez az erőkomponens, amely a csövet forgásra kényszeríti. Ezt a mozgást, illetve ennek reakcióerejét használják fel az ismétlési rendszer megvalósításához: Igen kevés fegyver készült ilyen működési elvvel.

2 IV. Osztályba vegyes típusú fegyverek tartoznak. Ebbe az osztályba lehet azokat a különleges elven működő automata és félautomata fegyvereket sorolni, amelyek az első három osztály egyik csoportjába sem sorolhatók be. Ilyen fegyverek is készültek, nem nagy számban ugyan, de rendszertanilag megtalálták helyüket a felosztásban. F) AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA FEGYVEREK ZÁROLÁSA (SÚLYZÁRAS FEGYVEREK KIVÉ- TELÉVEL) 1. Mereven reteszelt fegyverek Tökéletes zárolást akkor lehet elérni, ha a fegyver csövét a lövés pillanatában lezárjuk. Ekkor a cső és a zár között oldható, de szilárd kötés jön létre. Az ilyen kötéseknél a zárás, reteszelés tökéletes és ezt addig kell biztosítani, amíg a lövedék a csőben tartózkodik. Ismétlőfegyvereknél a probléma megoldása egyszerű volt, hiszen a nyitást a lövő végezte akkor, amikor lövés után válláról levette fegyverét. Félautomata és automata fegyvereknél a zár kinyitását a szerkezeti elemek önműködően végzik, ami már komoly gondot jelent a kötések kialakításánál. 2. Zárformák és zárkötések A könnyen és gyorsan oldható, de ugyanakkor biztonságos és tökéletes reteszelést biztosító zárformák a következők: 1. Forgással záródó kötések: Csavarkötés, Bajonett zárolás; 2. Billenő zárolás 3. Külön retesztestes zárolás 4. Csuklós-karos zárolás a) Csavarkötés A zár kialakítása tulajdonképpen egy önzáró csavarmenet, amelynek palástfelülete meg van szakítva (62. ábra). 62. ábra A nyitás gyorsan jön létre, a menetemelkedésnek megfelelő irányba el kell fordítani, majd hátrafelé nyitható. Az ilyen zárak nagy terhelést bírnak ki.

3 b) Bajonett zárolás 63. ábra 1. Reteszelő szemölcsök A 63. ábrából látható, hogy a zárolást - amely forgó és haladó mozgású - két szimmetrikusan elhelyezett reteszelő szemölcs végzi. A hátraható erőket a C felület veszi fel. Ez a felület nyírásra van igénybe véve. Ez a zárolási forma kisebb igénybevételt bír ki, de gyors az oldása. A többi zárolási formával későbbiekben fogunk foglalkozni. F) SZABADON HÁTRASIKLÓ SÚLYZÁRAS FEGYVEREK 1. Szabadon hátrasikló súlyzáras fegyverek meghatározása Azokat a fegyvereket, amelyeknél a zár és a cső között semmilyen merev kapcsolat nincsen, a zárolást csupán a zár tömegének nagysága határozza meg, szabadon hátrasikló súlyzáras fegyvereknek nevezzük. 2. Szabadon hátrasikló súlyzáras fegyverek működési elve Az első automata és félautomata fegyverek működési elvét a tömegek tehetetlensége és az impulzusok egyenlősége határozza meg. A szerkesztők hamar meglátták azt a jelenséget, hogy ha a cső, csőfar felöli részét egy nagy tömeggel lezárják, akkor egy bizonyos ideig biztosítják a zárolást. Az ötletet az impulzustétel adta (64. ábra). 64. ábra 1. Cső; 2. Zár; M/ A zár tömege; V/ A zár tömegének sebessége; m/ A lövedék tömege; v/ A lövedék tömegének sebessége

4 Az impulzustételt felírva, belső, zárt rendszerre: m v = M V Ezt átrendezve és kifejezve a hátrasiklás sebességét: V = m v M Ez az összefüggés kifejezi, ha a nevezőben levő tömeget növeljük, a fordított arány miatt a zár hátrasiklási sebessége kisebb lesz. Ha a zár tömegét végtelen nagyra választjuk, akkor a zárolás tökéletes, tehát a hátrasiklási sebesség nulla. 3. Szabadon hátrasikló súlyzáras fegyverek zárkialakításai Napjainkig e fegyvercsalád számtalan változata alakult ki. Az ilyen elven működő fegyvertípusok kis méretűek, könnyen kezelhetők. Ezért mind pisztolyoknál, mind géppisztolyoknál egyaránt alkalmazták. Szerkezeti megoldásaiban majdnem minden típus azonos felépítésű, hiszen a kevés alkatrész elhelyezése nem okozott gondot. Egyedüli problémát jelentett a zár tömegének és a rugónak az elhelyezése. A pisztolyoknál oldották meg a leghamarabb a nagytömegű zár elhelyezését. Mint ismert, itt az ismétlési folyamatot a szánszerkezet végzi. Ha a zár tömegét növeljük a szán tömegével úgy, hogy azzal egy anyagból és egy darabból készítjük, akkor egy nagy súlyú, de mégis funkcionáló egységet kapunk. Hátra maradt tehát a helyretoló rugó elhelyezése. A 65. ábrán egy olyan kialakítást látunk, ahol a rugó a cső alatt elhelyezett rugóvezetőre van rátéve. Hátrasikláskor a rugó tehát vezetve van. 65. ábra 1. Helyretolórugó-vezető; 2. Helyretolórugó; 3. Cső; 4. Szán 66. ábra

5 A 66. ábra már tökéletesebb kialakítást mutat. Itt a csőre húzták a helyretolórugót. Kialakítás szempontjából ez az utóbbi az előnyösebb, mivel a szán teljesen centrikus terhelést kap, nem befolyásolják a lövés pontosságát. A géppisztolyoknál nem jelentett gondot a rugó elhelyezése, mivel a tokszerkezet helyet biztosított. Így valamennyi fegyvernél a rugót a zár mögé helyezték el a tokban ben az amerikai Winchester gyár elkészítette a - megszokottól eltérő kialakítású- mozgó, lengő-rendszerű töltényűrt, abból a célból, hogy a súlyzáras automata fegyvereknél a nyitáshoz szükséges nyomás fokozódását érje el abban az esetben, ha a lőszer teljesítménye nem elég nagy (67. ábra). 67. ábra 1. Cső; 2. Tár; 3. Adogató; 4. Zár; 5. Lengő töltényűr; 6. Töltényűr mozgási lehetősége; 7. Helyretolórugó; 8. Tehetetlenségi rúd; 9. Tok; 10. Kakas; 11. Tehetetlenségi rúd csapja A lengő töltényűr egy kis acélblokk, amelyben töltényűrt alakítanak ki. Ezt a mozgó egységet a cső hátsó részébe helyezik, a szabályos töltényűr eredeti helyére. A lengő töltényűrt úgy szerelik be, hogy kb. 3 mm-t szabadon mozoghasson előre és hátra (tehát egy üreges dugattyú kerül a töltényűr helyére). Működése: A fegyver kézzel történő felhúzása, illetve csőre töltése, majd a billentyű meghúzása után a kakas az ütőszegre csap, ami indítja a lőszer csappantyúját és annak szúrólángja segítségével, begyújtja a lőport; A keletkező gáznyomás visszaható ereje a zárszerkezetet és a lengő töltényűrt együtt löki hátra mintegy 3 mm-es távon, mihelyt elegendő nyomás áll rendelkezésre az acélblokk tehetetlenségének legyőzéséhez. A hüvelyfal még feszesen tapad a töltényűr falához, amikor a teljes lengő töltényűr már hátrafelé mozog. Ekkor rés keletkezik a töltényűr és a csőfar között. A kiterjedő lőporgázok beáramlanak ebbe a hézagba, s erős nyomást fejtenek ki a lengő töltényűr egész homlokzatára. Ilyen módon a hátralökés mértéke jóval nagyobb, mint abban az esetben, ha ugyanakkora nyomás csak a sokkal kisebb felületű hüvelyfenékre hatna. Ezáltal a kis teljesítményű lőszer viszonylag alacsony nyomásának elegendő működési felület áll rendelkezésére ahhoz, hogy a zárszerkezet nyitását végrehajtsa. A továbbiakban a zárat a tusban (agyban) elhelyezett helyretolórugóhoz csatlakozó tehetetlenségi rúd (a zár farrészéhez illeszkedő csapjánál fogva) szintén hátrakényszeríti, s újra megfeszíti a kakast; A zár és a tehetetlenségi rúd teljes hátramozgása során a zárszerkezetbe épülő hüvelykivető kiveti az üres hüvelyt a tok kivető nyílásán át, majd a tölténygátló elfordul, új lőszert enged a csőtárból az adogatóba; Az összenyomott helyretolórugó a tehetetlenségi rudat visszafelé indítja, s ezáltal előrelöki a zárat. Amint a zár megkezdi előremozgását, az adogató az új lőszert a zár elé emeli, amely azt eredeti helyzetébe visszakerülve a töltényűrbe továbbítja. Megjegyzendő, hogy a lengő töltényűrrel szerelt fegyverek nem tisztán szabadon hátrasikló rendszerűek, ugyanis a mozgó töltényűr lövéskor néhány milliméteres távon hátrasiklik, tehát a mechanizmus a röviden hátrasikló fegyverekéhez hasonló. Ugyanakkor tisztán rövid hátrasiklásának sem nevezhető, mivel a zár nincs mechanikusan a csőhöz kapcsolva (reteszelve).

6 4. Súlyzáras fegyverek értékelése 07. Lőfegyverek rendszertana.doc Előnyei: A zár egyszerű felépítésű, ez az ismétlőszerkezet. Nincs szükség külön reteszelő berendezésre, amely szilárdan köti a zárat a csőfarhoz; Működése biztonságos; A zár tömegének helyes megválasztásával a méretek kellőképpen csökkenthetők; Előállítási költségek alacsonyak, tömeggyártásra alkalmas. Hátrányai: A szilárd reteszelés hiánya miatt a zár a hüvely megcsúszása után kinyit, így a zárolás nem megbízható; Gázszivárgás előfordulhat a tok felé; Mivel a zár a hüvellyel együtt siklik hátra, amikor a cső még nyomás alatt van, ezért a hüvely fala könnyen megrepedhet; Csak kis teljesítményű lőszert tüzelhet; A helyretolórugó gyengülése miatt véletlen balesetek könnyen előfordulhatnak. A fenti érékelésből látható, hogy egyszerű szerkezete miatt, több súlyos hátránya van. A hátrányokat különböző megoldásokkal próbálták megszüntetni. Ezek közé tartozott az un. előgyújtás, ami nem igényelt semmiféle késleltető berendezést. (A szerkesztők ezzel a megoldással próbálták késleltetni a zár nyitását.) C) KÉSLELTETETT SÚLYZÁRAS FEGYVEREK 1. A késleltetett súlyzáras fegyverek meghatározása Azokat a súlyzáras fegyvereket, amelyeknél a zár kinyílásának kezdeti szakaszát valamilyen mechanikus szerkezettel késleltetjük addig, amíg a lövedék a csőtorkolaton ki nem lép, késleltetett súlyzáras fegyvereknek vagy más néven félszabadon hátrasikló súlyzáras fegyvereknek nevezzük. Ez a meghatározás csak akkor érvényes, ha a fegyver jellegében továbbra is megtartja súlyzáras voltát, vagyis a zár nincs lövés közben a csőhöz szilárdan kötve. 2. Késleltetés rugó előfeszítéssel A késleltetés legegyszerűbb módja, ha a rugó előfeszítettségét olyan méretűnek határozzuk meg, hogy a zár csak akkor tudja legyőzni a rugóerőt, ha a lövedék a cső torkolatánál van. A 68. ábrán a Schwarzlose-géppuska zárszerkezetét mutatjuk be. 68. ábra 1. Cső; 2. Zár; 3. Tok; 4. Helyretolórugó; 5. Csuklóskar; A/ Csukló (tokhoz rögzít); B/ Csukló (a két kart kapcsolja össze); C/ Csukló (zárba rögzít)

7 3. Mechanikusan késleltetett súlyzáras fegyverek A súrlódás és a rugóerő bizonyos késleltetést biztosít a súlyzáras fegyvereknél, de ez még mindig nem elegendő ahhoz, hogy a zárnyitás kellően biztonságos legyen. Ezért a zár hátrasiklásának erejét rossz mechanikai hatásokkal rontjuk, így tökéletesedik a zárolás. Ennél a megoldásnál a zár két csuklós karral csatlakozott a tokhoz és mellső helyzetében közel volt a szerkezet holtpontjához. A zár súlya meglehetősen nagy, mögötte pedig erős helyretolórugót helyeztek el. A zár a tokban úgy mozog, ahogyan a gőzgép vagy a robbanómotor dugattyúja a hengerben, e mellett a zárhoz egy forgattyú és egy hajtórúd is csatlakozik. Ha a hajtórúd másik végét a tokban csapágyazzák, akkor nyilvánvaló, hogy a forgattyús szerkezet holtponti helyzetében (amikor a forgattyú és a hajtókar egy egyenesbe esik) a zár a lőporgázok hatására egyáltalán nem mozoghat. Mivel a kialakításnál a zár elülső helyzetében a forgattyú holtponti helyzetéről kissé eltérő állásban van, ilyenkor a lőporgázok nyomóerejének jelentős része a tengelyekre és a csapágyakra hat, kisebb részük pedig a zárat elmozdítja hátrafelé. A zár elmozdulása azonban rendkívül csekély, mert mielőtt még a zár jelentékenyebb mozgást végezhetne, a lövedék már kilép a csőtorkolaton. Thompson-rendszerű késleltetés (69. ábra). 69. ábra 1. Zártest; 2. Ütőszeg; 3. Elsütő emelő; 4. Retesztest; 4/ Reteszelő szemölcs; k/ A késleltetés mértéke; A/ Reteszelt helyzet A zárat egy 75 -os dőlésszögű reteszpálya szakítja meg. Ebbe illeszkedik be a retesztest, amelynek reteszelő szemölcse a tokban kialakított 45 -os vezérlőpályában helyezkedik el. Ha a retesztest az ábrán látható helyzetben van, akkor a zár bereteszelt, mivel a retesztest vezérlő szemölcse a tokhoz kapcsolódik, és nem engedi a zár hátramozdulását. (A retesztest a zárban kialakított pályán a zár előre és hátra mozgásának megfelelően le- illetve felfelé mozog.) Vizsgáljuk meg a késleltetés folyamatát és annak mértékét. Lövéskor a hátraható erő a zárat a lövedék mozgásával ellentétes irányba kényszeríti. Hátramozgását csak úgy tudja a zár végrehajtani - úgy tud hátrasiklani - ha a zárban mozgó retesztest - vezérlő pályája által - felső helyzetbe kerül. A lőporgázok zárra átadódó nyomásának hatására először a 45 -os pályán kezd felfelé mozogni a reteszelő szemölcs, aminek hatására a zárban kialakított 75 -os reteszpályába illeszkedő retesztest ferdén felfelé mozog. A zár mindaddig reteszeli a csőfart, amíg a retesztest reteszelő szemölcse vízszintes irányban, a csőtengellyel párhuzamosan hátrafelé nem mozog. E helyzet elérésénél nyitja a zár a töltényűrt. Ebből látható, hogy ennél a késleltetési megoldásnál a késleltető test gyorsítva van egy 45 -os pályán, a zár pedig lassítva egy 75 -os pályán. Ebből adódóan a késleltetés mértékét a 69. ábra k távolsága adja.

8 4. Késleltetés előgyújtással a) Az előgyújtás fogalma A lőszer csappantyújának begyújtását akkor végezzük, amikor a zár még mozog előre. Ez különösen a súlyzáras fegyvereknél lehetséges, ahol a zár tömege nagy, így a tehetetlensége is nagy. A helyretoló rugótól kapott impulzus következtében a zár siklik előre. A peremágy egy bizonyos távolságra van a hüvelyfenéktől. Az ütőszeg ráüt a csappantyúra, a gázfejlődés megindul, sőt a lövedék is. A zár csak akkor ütközik a hüvelyfenékre, amikor a hüvely a nyomás miatt a megcsúszás határa felé közeledik. Folyamatát a 70. ábra mutatja. A csappantyú begyújtását a 0 holtponti helyzetből előrehúztuk egy b távolsággal. Amíg a zár megteszi a b utat, addig a lövedék az x m távolságot teszi meg. A zár ekkor fokozatosan lassul és megáll. A megállás ideje alatt a lövedék még megtesz egy x e utat. 70. ábra Tehát a szabad súlyzáras rendszerhez képest, x e -el több utat tesz meg a lövedék, ami rövidebb csövű fegyvernél már a csőtorkolat környékén van. Ekkor áll a zár, a hátraható erők nagyobbak, mint a súrlódás, tehát a zár megindulhat hátra. b) Zár kialakítása előgyújtásos fegyvereknél Az előgyújtásos fegyvereknél az előgyújtás időzítése igen fontos. Ha a csappantyú begyújtása túl korán történik meg, akkor nem jön létre a megfelelő mértékű késleltetés. Ha pedig túlságosan későn történik, akkor a már hátramozgó hüvely mellett gázkifúvás jön létre, amely a lövedék kezdősebességét csökkenti. 71. ábra 1. Előgyújtás mértéke; 2. Rögzítő csap

9 Ezért az ilyen típusú fegyvereknél rögzített ütőszeget kell alkalmazni. Ezek pontosságát, peremágytól való távolságát precízen be kell állítani. Ilyen kialakítás a 71. ábrán látható. c) Előgyújtásos fegyverek értékelése Előnyei: A kisebb működő energiáik következtében a zár tömegét csökkenteni lehet, körülbelül a felére; A zárszerkezet sebességének csökkenésével gyengébb tokszerkezet kivitelezésére van lehetőség. Hátrányai: Nehéz az előgyújtás mértékének beállítása; Ha az ütőszeg hosszabb, korai előgyújtás lehetséges; Az előgyújtás korai voltán kívül, az ütőszeg hosszúsága olyan mértékű is lehet, hogy átszakítja a csappantyúlemezt és a gázok kifúvása balesetet is okozhat; Az ütőszeg kopása csökkenti az előgyújtás mértékét, sőt ha a tűréshatár alá megy, a fegyver átalakulhat szabadon hátrasikló rendszerré is. A súlyzáras fegyverek hátrányainak kiküszöbölésére, illetve nagyobb energiájú lőszerek alkalmazásának megteremtése céljából fejlesztették ki a különféle a fegyver belső energiáját felhasználó merev reteszelésű automata és félautomata fegyvereket, amelyeket a következő fejezetekben mutatunk be. H) A HOSSZÚ CSŐHÁTRASIKLÁSOS FEGYVEREK 1. A csőhátrasiklásos fegyverek Lövéskor a hátrasiklási energia hatására az egész fegyver hátrasiklik, ez károsan befolyásolja a lövőt a célzásban. A csövet és zárat különválasztva a fegyver többi részétől, majd rugóval kiegyensúlyozva egy olyan egység jön létre, ahol a cső és a zár együtt siklik hátra, elméletileg függetlenül a fegyver többi részétől. Az ilyen felépítésű fegyvereket csőhátrasiklásos rendszerű fegyvereknek nevezzük. Ezt a rendszert az együttes hátrasiklás úthosszának függvényében további két csoportra tudjuk osztani: rövid, illetve hosszú csőhátrasiklásos fegyverekre. 2. A hosszú csőhátrasiklásos fegyverek fogalma Ha a cső a zárat teljes hátrasiklási hosszán kíséri, a szétválás a hátsó holtponti helyzetben történik, akkor hosszú csőhátrasiklásos fegyverről beszélünk. a) A hosszú csőhátrasiklásos fegyverek kialakítása Nyugalmi helyzetben a zár mereven kapcsolódik a csőfarhoz (72. ábra).

10 72. ábra 1. Cső; 2. Csőrugó; 3. Tok; 4. Zár; 5. Helyretoló rugó; 6. Elsütő szerkezet 73. ábra Lövéskor a cső a zárral hátrasiklik, a megengedett hátrasiklási hosszúság teljes mértékével. Ekkor a zár az elsütő emelőbe akad és a hátsó holtponti helyzetében rögzítődik (73. ábra). A cső, a csőrugó hatására előreigyekszik, a zár marad egyhelyben, a cső előresiklik és megtörténik a kireteszelés (74. ábra). A kireteszelés után a cső folytatja útját előre, megtörténik a hüvely kivonása és kivetése. Lövés kiváltásakor az elsütő emelő lesüllyed, a zár felszabadul és előresiklik (75. ábra). Bajonett zárolási rendszer gyakran kerül alkalmazásra, meg kellett oldani a haladó és forgó mozgását a zárnak. Ezt úgy oldották meg, hogy a zár köré egy un. zárvezetőt képeztek ki (76. ábra), amelynek a feladata a ki- és bereteszelési mozgások megvalósítása volt. 74. ábra 75. ábra

11 A zárvezető palást felületén egy nagy menetemelkedésű csavarpályát alakítottak ki, amely a záron levő csappal kapcsolódik. A zárvezető rögzítésével forgómozgását megakadályozzák, így a benne kialakított kényszerpályával a zárat elfordította egyenes vonalú mozgása közben. 76. ábra 1. Zár; 2. Zárvezető; 3. Csap b) A hosszú csőhátrasiklásos rendszer értékelése Lövés közben nagy a hátrasikló tömegek energiája; Lövéskor keletkező energia nagy tömegek mozgatására, ki- és bereteszelésére fordítódik, kicsi lesz a hátrasiklás sebessége, nő a két lövés közötti idő, csökken a tűzgyorsaság; Külön cső- és zár-helyretolórugót kell alkalmazni, ami növelni a bonyolultságot, ezáltal nő a meghibásodási lehetőség. A fenti hiányosságok miatt nem terjedt el ez a rendszerelv a gyakorlatban. I) A RÖVID CSŐHÁTRASIKLÁSOS FEGYVEREK 1. A rövid csőhátrasiklásos fegyverek meghatározása Az olyan fegyvereket, amelyeknél a hátrasiklási folyamat megindulásakor a cső és a zár együtt siklik hátra, de a cső hátrasiklása nem egyenlő a zár hátrasiklási mértékével, hanem annál lényegesen kisebb, rövid csőhátrasiklásos fegyvereknek nevezzük. A rövid csőhátrasiklásos fegyverek működése A kireteszelés folyamata a cső hátrasiklásának helyzetéig tart. Ezalatt a lövedék minden esetben elhagyja a csövet, majd megtörténik a kireteszelés, a cső és a zár egymástól elválik, a cső megáll. A zár a hátrasiklási energia hatására tovább folytatja útját, létrejön a hüvely kivonása és kivetése. A helyretoló rugót csak a hátrasikló zár nyomja össze, így az előresiklásban is csak a zár vehet részt. Az előresikláskor történik meg az új lőszer betöltése, majd a csőfar lezárása.

12 A cső a reteszelés folyamán siklik ismét mellső helyzetébe (77. ábra). 07. Lőfegyverek rendszertana.doc 77. ábra 1. Cső; 2. Zár; 3. Tok; 4. Helyretoló rugó A rövid csőhátrasiklásos fegyverek felosztásánál a zár mozgását vették alapul. A csoportosítás a következők szerint alakul: 1) A zár haladó mozgást végez: a) retesz vízszintes síkban mozdul el; b) retesz függőeleges síkban mozdul el; c) retesz forgó mozgást végez; d) reteszelést csuklós mechanizmus biztosítja; 2) A zár forgó mozgást végez; 3) A zár oldalt elmozdul; 4) A zár a cső előtt elbillen. 1. a) A zár haladó mozgást végez, a retesz vízszintes síkban elmozdul E csoport jellegzetes típusa a Mauser-automata puska, a (78. ábrán) felül nézetben látható. A reteszek a csőhüvelyhez vannak rögzítve, tehát hátrasikláskor csak a cső hátrasiklásával mozdulnak hátra. A reteszelő testek a zár oldalán lévő reteszelő fészekbe illeszkednek és így kapcsolják a zárat a csőfarhoz.

13 78. ábra 1. Cső; 2. Töltényűr; 3. Csőhüvely; 4. Csőköpeny; 5. Zártest; 6. Ütőszeg; 7. Reteszelő test A retesztestek kibillentését a fészekből, a csőköpeny akadályozza meg. Lövéskor a cső a zárral és a reteszekkel hátrasiklik, a retesztest karja beleütközik a h jelű felületbe a csőköpenyen és elfordul az a forgáspont körül, kilép a retesz fészkekből. A zár ekkor képes lesz a hátrasiklásra, cső megáll, csak a zár mozog hátra (79. ábra). 79. ábra 1. b) A zár haladó mozgást végez, a retesz függőleges síkban mozdul el Ebben a rendszerben a zár a csővel egy vagy több reteszelő elem segítségével van összekapcsolva. Ilyen kialakítású a 35 M. Mauser-pisztoly (80. ábra).

14 80. ábra 1. Zár; 2. Retesztest; 3. Reteszemelő; 4. Cső; 5. helyretoló rugó A/ A retesztest forgáspontja; Z/ A retesztest nyúlványa A lövés pillanatában a cső és a zár hátrasiklik, magával viszi a retesztestet is. A zár mindaddig nem nyit ki, míg a retesztest valamilyen oknál fogva le nem billen és a reteszelő szemölcsei a zár alján levő reteszfészkekből ki nem lépnek. Ez csak akkor következik be, ha a retesztest nyúlványa a retesz emelőfelületének ( Q ) ütközik, amelynek belső fala ferdére van marva. Ezen a ferde felületen elcsúszva, a retesztest lesüllyed; a zár halad tovább. Ameddig a cső és a zár az a távolságot meg nem teszi, a lövedék elhagyja a csövet. További hátrasiklásnál megtörténik az ürítés, és a helyretolórugó összenyomása. Előresikláskor megtörténik a töltés, a zár felütközik a csőfaron, csövet előretolja. A reteszelés csak akkor indul meg, ha a retesztest "Z" nyúlványa eléri a reteszemelő "T" felületét, ekkor a reteszemelő a reteszt a zár reteszfészkébe emeli, létrejön a szilárd kapcsolat a zár és a cső között. 1. c) A zár haladó, a retesz forgó mozgást végez Ennél a rendszernél a zár megtartja egyenes vonalú mozgását, de a retesztest a kireteszelést elfordulásával biztosítja. Ilyen megoldású a 30. M. Breda golyószóró. A csövet és a zárat egy hüvely fogja össze (81. ábra). A zárhüvely szabadon mozoghat a nyíl irányába, szabadsági fokait csak a csőborda veszi el, ezért a csőtengely irányába elmozdulni képtelen.

15 81. ábra 1. Reteszhüvely; 2. Cső; 3. Csőborda; 4. Bajonett zár pályája; 5. Reteszhüvely csapja A reteszhüvely automatikus elfordulását egy un. reteszelő lemez biztosítja (82. ábra), ami a rendszerben különálló elem. Ez fogja biztosítani a bajonettzáras-kötés végrehajtását a cső-zár viszonylatában. 82. ábra 1. Reteszelő lemez; 2. Reteszhüvely; 3. Zár; 4. Cső; 5. Vezérlőpálya Leegyszerűsítve a működését, a reteszelő hüvely fölé elhelyeztek egy reteszelő lemezt, amelynek ferde pályája a csőtengely irányú haladó mozgást, csőtengely körüli forgó mozgássá alakítja át. Ez a forgó mozgás kellett ahhoz, hogy a reteszhüvely nyissa vagy zárja a zárat. Tehát a működése: a cső a reteszhüvellyel és a zárral hátrasiklik. Mivel a reteszelő lemez a tokban van rögzítve, így elmozdulásra képtelen, a hátrafelé mozgó reteszhüvelyt forgó mozgásra kényszeríti a hüvely csapja és saját vezérlőpályája által. A szükséges elfordulás után a cső felütközik és megáll a zár pedig a hátrasiklást egyedül folytatja a kapott impulzustól. 1. d) A zár haladó mozgást végez, a reteszelés csuklós mechanizmussal biztosított Ennek a megoldásnak az alapja, a három csukló egyvonalúságának instabilitása. Ha a három csukló egyvonalban van, akkor az ebben a vonalban ébredő erőknek nincs olyan összetevője, amelyik a középső csuklópontot nyitná.

16 Ha az egyik csuklót - általában a középsőt - kimozdítjuk ebből a helyzetből, a hátrasiklási energiából származó erők automatikusan egyre gyorsuló mozgással nyitják a zárat. E megoldást jól szemlélteti a 9 mm-es Parabellum-pisztoly (83. ábra). A három csukló (A-B-C) egyvonalban van és mind a három lövéskor a zárral és a csővel együtt siklik hátra. A vezérlőpálya, mivel a tokhoz kapcsolódik az egész folyamat alatt egyhelyben marad. A hátrasiklás folyamán a "B" csukló felütközik a kényszerpályán, ami a csuklót felfelé kényszeríti. A cső megáll, a "B" csukló pedig folyamatosan felfelé elmozdulva nyitja a zárat, megtörténik a hüvely kivetése. Ezután kezdődik az előresiklás, töltés, majd a csőfar lezárása. A pisztolyról bővebben teszek említést a VIII. fejezetben 2) A zár forgó mozgást végez 83. ábra 1. Cső; 2. Csőfoglalat; 3. A tok kényszerpályája; 4. Csuklószerkezet; A-C/ Csuklók Kialakítására jellemző, hogy a reteszelő elemet egy darabból alakították ki, a reteszelést végző felületeket pedig a zárfejen helyezték el. A ki- és bereteszelésnél a zárfej egyenes mozgását a tokba beépített kényszerpálya segítségével forgó mozgássá alakították. 14, 5 mm-es KPVT-géppuska zárszerkezete a 84. ábrán látható. 84. ábra 1. Cső; 2. Zárfej; 3. Zárvezető; 4. Vezetőgörgők; 5. Gyorsító pálya; 6. Gyorsító görgő

17 Lövéskor a cső a lőporgázok hatására hátrasiklik, a csőtorkolaton elhelyezett visszalökéserősítő még fokozza is a hátrasiklást. Amikor a gyorsító görgő a tok ferde pályájának ütközik, a zárfejet elfordítja a zárvezetőben levő pálya hatására, ennek következtében megtörténik a kireteszelés. Ezután a tok hosszanti pályájában a két görgő egyvonalban halad. Reteszeléskor a zár előresiklik, a zárfej felütközik a csőfarra és megáll. A zárvezető ekkor még tovább siklik, és a paláston kiképzett, csavarvonalszerű gyorsító pálya a zárfejet elfordítja, létrejön a reteszelés. 3) A zár oldalt elmozdul Működési elve tulajdonképpen a rövid csőhátrasiklás következtében a zár oldal irányú kimozdulása, mely áltál kapcsolódik szét a cső és a zár. Ilyen megoldást mutat a 85. ábra felülnézetben. 85. ábra 1. Cső; 2. Reteszelő; 3. Zár; 4. A tok vezető pályája Az ábrázolt helyzetben a zár és a cső között merev kapcsolat van. Ha a cső a zárral hátrasiklik, előbb a reteszelő fordul el oldalra, felszabadul az egyik biztosítása, tehát csak az "A" reteszelő váll tartja a zárat. A zár továbbsiklik hátra a csővel, ekkor a tok kiszögelése jobbra kimozdítja a helyéből, így a reteszelés megszűnik. 4) A zár a cső előtt elbillen A billenőzáras dán Madsen-golyószóró kialakítását mutatja a 86. ábra. A tokba beépítésre került egy speciális zármozgató vezérpálya, a zár pedig a tengelye körül elfordulhat. A zártengely a csőtoldathoz van erősítve, ezért a zár a csőtől függetlenül hátrasiklást nem végezhet.

18 86. ábra 1. Zártest; 2. Cső; 3. Zármozgató vezérpálya; 4. Vezetőcsap; 5. Zártengely (forgáspont) A lőporgázok hatására a cső és a zár megkezdi a hátrasiklást, a zárvezető csap párhuzamosan mozog a csőtengellyel, amíg a vezérpálya ferde felületéhez nem ütközik. Az ütközés után a zár, a tengelye körül felfelé fordul. A csőszerkezet aljára szerelt hüvelyvonó és a beépített hüvelykivető a zár alsó felületén kiképzett vályúszerű, terelő felületen irányítva kiveti a hüvelyt. Ez idő alatt a vezetőcsap először felfelé, majd egyenesen hátra mozog. Amikor ezt a helyzetet elérte a zárvezető csap, megindul az előresiklás. A csap nekiütközik az "i" jelű felületnek, a zárat lefelé billenti. A zár oldalán levő töltőnyílás a csőfurat szintjéhez kerül ("K"), a töltőkar a lőszert a hevederből betolja a töltőűrbe. Az előresiklása a vezetőcsapnak tovább tart, felütközik a "j" felületen és felfelé kényszerül. Amint eléri eredeti kiindulási helyzetét, reteszelve van a csőfar. 2. Rövid csőhátrasiklásos fegyverek értékelése Előnyei: Kedvező energiaviszonyok miatt nagy tűzgyorsaságot és aránylag kis lengő tömegeket lehet elérni; A hátrasiklási energia nagy részét felemészti a cső és a zár együttes hátrasiklása, ezért a hátrasiklás a tokszerkezetre kevésbé hat; Tokszerkezet hátramozgása kicsi, ezért a lövés pontosságát befolyásoló lengések nem adódnak át a lövőre; Elméleti tűzgyorsaságát lövés/perc határig lehet fokozni. Hátrányai: Zárfelépítésük bonyolult, nagy a meghibásodási lehetőség; Csuklós szerkezetű fegyvereknél a csuklók hamar elnyíródnak; Forgó, billenő, csúszó zárolásnál a zármozgató elemek berágódnak, kopnak, ami működési változást von magával.

06. Ismétlő fegyverek.doc

06. Ismétlő fegyverek.doc VI. AZ ISMÉTLŐFEGYVEREK A) AZ ISMÉTLŐFEGYVEREK MEGHATÁROZÁSA Az olyan fegyvereket, ahol az ismétlési folyamatot (a lövés elemeit) egy, maximum két lépést kivéve kézzel kell végrehajtani, de minden folyamat

Részletesebben

Z ár. C ső to r- ko lat. 05. Egylövetű fegyverek.doc. Zár. R etesz. Csőfar V. EGYLÖVETŰ FEGYVEREK A) AZ EGYLÖVETŰ FEGYVEREK MEGHATÁROZÁSA

Z ár. C ső to r- ko lat. 05. Egylövetű fegyverek.doc. Zár. R etesz. Csőfar V. EGYLÖVETŰ FEGYVEREK A) AZ EGYLÖVETŰ FEGYVEREK MEGHATÁROZÁSA V. EGYLÖVETŰ FEGYVEREK A) AZ EGYLÖVETŰ FEGYVEREK MEGHATÁROZÁSA Azokat a fegyvereket, amelyeknél a lövési folyamat valamennyi elemét, a töltény betöltését, a csőfar lezárását, a lövés kiváltását, a csőfar

Részletesebben

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS-

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS- A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS- Forgatónyomaték meghatározása G Á L A T A Egy erő forgatónyomatékkal hat egy pontra, ha az az erővel össze van kötve. Például

Részletesebben

14. Fejlődés irányai.doc

14. Fejlődés irányai.doc XIV. A LÖVÉSZFEGYVEREK FEJLŐDÉSI IRÁNYAI A lövészfegyverek fejlesztésénél a szerkesztők elsősorban a kézi fegyverek súlyának csökkentésére törekedtek. A járható utat az alkatrészek korszerű technológiával

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

09. Lövészfegyverek fő részei.doc

09. Lövészfegyverek fő részei.doc IX. LÖVÉSZFEGYVEREK FŐ RÉSZEI Az aktív és reaktív rendszerű lőfegyverek rendszerbe sorolása után vizsgáljuk meg a fegyverek általános felépítését, a szerkezeti elemek funkcióit. Egyes szerkezeti elemek

Részletesebben

FORGÁCSNÉLKÜLI ALAKÍTÓ GÉPEK

FORGÁCSNÉLKÜLI ALAKÍTÓ GÉPEK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) FORGÁCSNÉLKÜLI ALAKÍTÓ GÉPEK ÁTTEKINTÉS Sajtológépek felosztása Működtetés szerint: Mechanikus sajtológépek (excenteres, könyökemelős vagy más mechanizmussal

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek

Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek Lőelmélet alapjai Lőelmélet lőfegyverekről, lőszerekről, általában Fegyverek csoportosítása Lőszerek felépítése, hatásmechanizmusuk A lövés jelensége Ballisztikai

Részletesebben

A tételhez használandó segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használandó segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a Lőfegyverek javításának alapjai, Gépészeti finommechanikai kötések és Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi

Részletesebben

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendület Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendülettétel: Az lendület erő hatására változik meg. Az eredő erő határozza meg

Részletesebben

12. Lövedékszóródás.doc

12. Lövedékszóródás.doc XII. A LÖVÉSNÉL ADÓDÓ LÖVEDÉKSZÓRÁS A) A SZÓRÁS FOGALMA ÉS ELEMEI Egy és ugyanazon fegyverrel történő lövésnél a pontosság és az egyforma célzás követelményeinek leggondosabb betartása mellett egy egész

Részletesebben

A forgójeladók mechanikai kialakítása

A forgójeladók mechanikai kialakítása A forgójeladók mechanikai kialakítása A különböző gyártók néhány szabványos kiviteltől eltekintve nagy forma- és méretválasztékban kínálják termékeiket. Az elektromos illesztéshez hasonlóan a mechanikai

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

CDC 2000 Vezérlő 3. Záróegység beállítás Asian Plastic

CDC 2000 Vezérlő 3. Záróegység beállítás Asian Plastic 3.1 Szerszám zárás és nyitás beállítása Menü 03 A Funkciógombok első nagy csoportja a szerszám- és záróegység beállításokkal foglalkozik. Mozgassa a kurzort a kívánt mezőre, adja meg a kívánt értéket,

Részletesebben

BEÁLLÍTÁSFÜZET ÉS ALKATRÉSZKATALÓGUS. Elektromechanikus hajtómű a tolókapukhoz

BEÁLLÍTÁSFÜZET ÉS ALKATRÉSZKATALÓGUS. Elektromechanikus hajtómű a tolókapukhoz BEÁLLÍTÁSFÜZET ÉS ALKATRÉSZKATALÓGUS Elektromechanikus hajtómű a tolókapukhoz FAJTÁK ÉS ISMERTETŐJEGYEK THOR 1551 Ez a hajtómotor 1500kg kapusúlyig használható, 230 V-os, önventillátoros és mechanikus

Részletesebben

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása Verzió: 02/2002 Dátum: 2002. október Fordította: Dvorák László -2 1. ábra. Kézi mûködtetésû flap Rögzítse az (A) helyezõ fülekkel szerelt (igény esetén

Részletesebben

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat.

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat. Mekkora a nyomatékok hatására ébredő legnagyobb csúsztatófeszültség? Mekkora és milyen irányú az A, B és C keresztmetszet elfordulása? Számítsuk

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat)

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat) ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat) Erővel záró nyomatékkötések Hatáselve: a kapcsolódó felületre merőleges rugalmas szorítás hatására a felület érintőjének irányába ható terheléssel ellentétes irányban ébredő

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára Ez a bemutató a tanszéki Fizika jegyzet kiegészítése Mechanika I. félév 1 Stabilitás Az úszás stabilitása indifferens a stabil, b labilis S súlypont Sf a kiszorított

Részletesebben

Összeállítás 01 gyakorló feladat

Összeállítás 01 gyakorló feladat Összeállítás 01 gyakorló feladat Összeállítás-modellezés szerelési kényszerek Feladat: Készítse el az alábbi ábrán látható kézi működtetésű szelep összeállítás modelljét! A rajzkészítés nem része a feladatnak!

Részletesebben

+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok

+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok 19 +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok - kis beépítési méret - elvi lökethossz 80%-a'ha,sználható, külso lökethossz-határoló szükséges - szöget bezáró felilletek,között is használható - ero a lökethossz

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések 1. Melyek a rezgőmozgást jellemző fizikai mennyiségek?. Egy rezgés során mely helyzetekben maximális a sebesség, és mikor a gyorsulás? 3. Milyen

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

SM2000 SM2000M SM2000T

SM2000 SM2000M SM2000T SM 2000 Modellek és leírások SM 2000 Elektromechanikus fogaskerekes motor olajkádban 2000 Kg-os kapukig száraz mechanikus tengelykapcsolóval, elektromos fékkel és manuális vészkioldóval. Tartozékok: kondenzátor,

Részletesebben

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük.

Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük. 5. Extrúzió Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük. Egycsigás extruder 1 csiga, 2 henger, 3 tölcsér vízzel

Részletesebben

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ

ELÕZETES MÛVELETEK ELEKTROMOS ANYAGOK RÉSZ ELÕZETES MÛVELETEK Az automata berendezést úgy dolgozták ki, hogy maximum 5 méter magas kapuhoz alkalmazható 400 mm-es mûködtetõkkel, és maximum 4 m-hez 300 mm-es mûködtetõkkel. Használható könnyû, nehéz,

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások

Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások Az eljárások a kiindulási adatoktól és a számítás menetétől függően két csoportba sorolhatók. Az egyik a visszafelé történő számítások csoportja,

Részletesebben

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18

Részletesebben

A 9 MM GLOCK 17 PISZTOLY ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN

A 9 MM GLOCK 17 PISZTOLY ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN Sebők István sebok.istvan@hm.gov.hu A 9 MM GLOCK 17 PISZTOLY ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN Absztrakt A 9 mm-es GLOCK 17 pisztoly 2010-ben került a Magyar Honvédség haditechnikai

Részletesebben

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv

Terra Kombi Kombinátor. Gépkönyv Terra Kombi Kombinátor Gépkönyv l./ ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 1.1 Munkagépek-felhasználási-területe Tavaszi és őszi vetésű növények magágykészítése Kelőfélben lévő gyomok szántóföldi irtása Mütrágyák, vegyszerek

Részletesebben

203 00 00 00 Szerkezettan

203 00 00 00 Szerkezettan 1. oldal 1. 100870 203 00 00 00 Szerkezettan A faanyagokat környezeti hatások nem károsítják, nem igényelnek kezelést. 2. 100871 203 00 00 00 Szerkezettan A szálerõsítésû mûanyagok nagy szilárdságú szálakból

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok Szabó László Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

7. Dugattyúrudas munkahengerek

7. Dugattyúrudas munkahengerek 7. Dugattyúrudas munkahengerek Munkahengerek csoportosítása Az oktatási fejezetek legelején szó volt arról, hogy hogyan épül fel egy pneumatikus rendszer és melyek a legfontosabb elemei. Levegőelőkészítő

Részletesebben

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! 1 6 ) M u t a s s a b e a s á r g a r é z c s ő v e z e t é k k é s z í t é s é t a z a l á b b i v á z l a t f e lh a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés)

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés) Formmaksan szegező sor A gép által elfogadott tűréshatár a raklap alkotóelemeinek méreteire vonatkozóan megegyezik az UNI/EURO által előírtakkal. Gyártási kapacitás: EUR/EPAL típusú raklapra vonatkozó

Részletesebben

tem S H e g e s z t õ 3 8 6 siegmund

tem S H e g e s z t õ 3 8 6 siegmund 386 Lap Lap Basic 1200x800x50 388 Basic 1000x1000x50 390 Basic 1200x1200x50 392 Basic 1500x1000x50 394 Professional 1000x500x100 396 Professional 1000x1000x100 398 Professional 1200x800x100 400 Professional

Részletesebben

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai Hidrosztatika A Hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékoknak a szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Tárgyalja a nyugalomban lévő folyadékok nyomásviszonyait, vizsgálja a folyadékba

Részletesebben

Műszaki könyv Kézi tolózárhoz Típus: 200

Műszaki könyv Kézi tolózárhoz Típus: 200 Műszaki könyv Kézi tolózárhoz Típus: 200 1 Műszaki könyv Kézi tolózárhoz 1. Műszaki leírás A berendezés feladata: a tolózáron keresztül darabos szilárd anyagok kiömlesztése. 2 3 A berendezés főbb műszaki

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

13. Lőszabatosság.doc

13. Lőszabatosság.doc XIII. LŐFEGYVER LŐSZABATOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS BESZABÁLYOZÁSA A lőfegyver lőszabatosságát azért kell ellenőrizni, hogy megállapítsuk, megfelelő-e a középső találati pont helyzete és a lövedékszórás az

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVI-a, Zalău Proba experimentală, 3 iunie 2013

Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVI-a, Zalău Proba experimentală, 3 iunie 2013 Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVI-a, Zalău Proba experimentală, 3 iunie 2013 2. Kísérleti feladat (10 pont) B rész. Rúdmágnes mozgásának vizsgálata fémcsőben (6 pont)

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

7. Próbagyártás ASIAN PLASTIC

7. Próbagyártás ASIAN PLASTIC 7. Próbagyártás 7.1 Gyártás előtti ellenőrzési pontok Bármilyen ismert eltérést vagy hibát ki kell javítani a gép beindítása előtt. Sz. Ellenörző pontok Ellen- Megj. őrizve 1. Távolítsa el a rozsdagátló

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tary Ferenc. 3500 kilogramm alatti öszgördülő súlyú gépjárművek kormányberendezései. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

MUNKAANYAG. Tary Ferenc. 3500 kilogramm alatti öszgördülő súlyú gépjárművek kormányberendezései. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. Tary Ferenc 3500 kilogramm alatti öszgördülő súlyú gépjárművek kormányberendezései A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája Hidrosztatikai nyomás A folyadékok és gázok közös tulajdonsága, hogy alakjukat szabadon változtatják. Hidrosztatika: nyugvó folyadékok mechanikája Nyomás: Egy pontban a

Részletesebben

2008/november (127. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2008/november (127. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2008/november (127. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Miként a korábbi számunkban utaltam rá, vissza kell, hogy térjek egy cikk erejéig a Soproni Honvéd Hagyományőrzők

Részletesebben

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Dr. Nyitrai János Dr. Nyolcas Mihály TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek III. tantárgyhoz Kézirat 2012 TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT "A" típusú feladat: Pneumatikus

Részletesebben

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz? Rezgés tesztek 1. Egy rezgés kitérés-idő függvénye a következő: y = 0,42m. sin(15,7/s. t + 4,71) Mekkora a rezgés frekvenciája? a) 2,5 Hz b) 5 Hz c) 1,5 Hz d) 15,7 Hz 2. Egy rezgés sebesség-idő függvénye

Részletesebben

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor gészítsd ki a mondatot! egyenes vonalú egyensúlyban erő hatások mozgást 1. 2:57 Normál Ha a testet érő... kiegyenlítik egymást, azt mondjuk, hogy a test... van. z egyensúlyban lévő test vagy nyugalomban

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hervay Péter. Gyalugép, gyalulás. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II.

MUNKAANYAG. Hervay Péter. Gyalugép, gyalulás. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. Hervay Péter Gyalugép, gyalulás A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) A követelménymodul száma: 0227-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

2. E L Ő A D Á S D R. H U S I G É Z A

2. E L Ő A D Á S D R. H U S I G É Z A Mechatronika alapjai 2. E L Ő A D Á S D R. H U S I G É Z A elmozdulás erő nyomaték elmozdulás erő nyomaték Mechanizmusok Mechanizmus: általánosságban: A gép mechanikus elven működő részei Definíció: A

Részletesebben

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr. A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás 2012/13 2. félév Dr. Kulcsár Gyula Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás Forgácsolás Forgácsoláskor

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája A folyadékok nyomása A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Függ: egyenesen arányos a folyadék sűrűségével (ρ) egyenesen arányos a folyadékoszlop

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése: Földi László Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

DITEC kapunyitó automatikák és automata sorompók karbantartási utasítása

DITEC kapunyitó automatikák és automata sorompók karbantartási utasítása DITEC kapunyitó automatikák és automata sorompók karbantartási utasítása A karbantartás 12 havonta végzendő! Rendszeres ellenőrzéseket képzett szakember végezze a termék a dokumentációja alapján. Kapunyitó

Részletesebben

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele Rezgőmozgás A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele A rezgés fogalma Minden olyan változás, amely az időben valamilyen ismétlődést mutat rezgésnek nevezünk. A rezgések fajtái:

Részletesebben

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához Vetor László Richard AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához A tansegédlet felépítése A bemutatón belül az RD-33 hajtómű

Részletesebben

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! 1 9 ) M u t a s s a b e a s z e r e l v é n y e k e t a z a l á b b i v á z l a t f e l h a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők

Részletesebben

SUPERMASTER 230Vac, 24Vdc Elektromos láncos ablakmozgató motor

SUPERMASTER 230Vac, 24Vdc Elektromos láncos ablakmozgató motor SUPERMASTER 230Vac, 24Vdc Elektromos láncos ablakmozgató motor KIFELÉ NYÍLÓ ABLAKOK ABLAKPÁRKÁNNYAL ABLAKPÁRKÁNY NÉLKÜL BEFELÉ BUKÓ ABLAK TETŐABLAKOK ÉS KUPOLÁK Műszaki adatok: Táp 230Vac ± 10%, 50Hz 24Vdc±10%

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl Fehér Nyíl 1 A FITA FEHÉR NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 10 méter Minimális elérendő pontszám: 115 pont MOZGÁSTECHNIKA - A lövési folyamat végrehajtása a következők

Részletesebben

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor Aprító gépek E-hulladék aprítására leggyakrabban forgó, vagy álló és forgó kések között, illetőleg különböző zúzó szerkezetek révén kerül sor. A gépek betétei (élek, kések) cserélhetők. Shredder (7. ábra)

Részletesebben

JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ JINN FA JSL-32A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: BEVEZETŐ, BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 1.1. FIGYELMEZTETŐ ÁBRÁK, FELIRATOK... 1.2. A FIGYELMEZTETŐ FELIRATOK ELHELYEZKEDÉSE... 1.3. BIZTONSÁGI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bende Zsolt. Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök. A követelménymodul megnevezése: Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

MUNKAANYAG. Bende Zsolt. Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök. A követelménymodul megnevezése: Szaktiszthelyettesi alapfeladatok Bende Zsolt Lőporok, lőszerek, lövészfegyverek és tüzérségi eszközök A követelménymodul megnevezése: Szaktiszthelyettesi alapfeladatok A követelménymodul száma: 0790-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör

SL és SC típusminta. Két elkülönített kör SL és SC típusminta Két elkülönített kör A Sunfab kétáramú szivattyúja két teljesen különálló fogyasztó kiszolgálására képes. A külön hidraulikus körök mindegyikét nyomáshatároló szeleppel kell ellátni.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése

Pécsi Tudományegyetem. Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése TDK dolgozat Készítette Szőke András mérnök informatikus hallgató Konzulens: Háber István PTE-PMMK-MIT

Részletesebben

Mérnöki alapok 2. előadás

Mérnöki alapok 2. előadás Mérnöki alapok. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók:

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók: POLIMERTECHNOLÓGIÁK (ELŐADÁSVÁZLAT) 1. Alapvető műanyagtechnológiák Sajtolás Kalanderezés Extruzió Fröcssöntés Üreges testek gyártása (Fúvás) Műanyagok felosztása A műanyagok szerves anyagok és aránylag

Részletesebben

Akciós úszókapu vasalat szett!

Akciós úszókapu vasalat szett! Bemutatóterem és raktár: 1183 Budapest, Akadály u. 15 Bejárat a Nefelejcs u. felől! Telefon: +36 1 297 33 96 info@polswat.hu Nyitva: H-Cs: 8-17:00 Magyarország Kft. Mobil:+36 30 633 21 60 www.polswatbolt.hu

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA 1 Üzemképesség Működésre, a funkció betöltésére való alkalmasság. Az adott gépelem maradéktalanul megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek teljesítésére

Részletesebben

Fizika példák a döntőben

Fizika példák a döntőben Fizika példák a döntőben F. 1. Legyen két villamosmegálló közötti távolság 500 m, a villamos gyorsulása pedig 0,5 m/s! A villamos 0 s időtartamig gyorsuljon, majd állandó sebességgel megy, végül szintén

Részletesebben

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet.

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: +36 1 285 0756 Mobil: +36 30 549 1674 Fax: +36 1 289 0170 Honlap: www.mosogatonet. Nagykonyhai - ipari kivitelű csaptelepek robosztus kivitel, hosszú élettartam Asztali csaptelep test - univerzális felhasználás - szerelhető különböző hosszúságú kifolyószárral nagy méretű mosogató medencékhez

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL KÉK NYÍL 1 A FITA KÉK NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG Találatok értékelése - pontszám Lőtávolság: Minimálisan elérendő pontok száma: 18 méter 115 pont Mozgástechnika: a lövésfolyamatot a következők

Részletesebben

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Oximo WT: Automatikus végállás beállítás, motorfejen nem kell végállást állítani Akadályfelismerő funkció Típusok: Cikkszám Hossz L1 Hossz L2 Forgatónyomaték (Nm) Oximo

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó

Részletesebben

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Nagy Norbert hallgató AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Az AHEAD (Advanced Hit Efficienty And Destruction, amely szó szerint lefordítva fokozott találati hatékonyságot és megsemmisítést jelent, de lényegében

Részletesebben

Útváltók. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK

Útváltók. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK Útváltók Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK Irányítóelemek Irányítóelemek A hidraulikus rendszer alapvető irányítási feladatait, a működtetett rendszer igényei határozzák meg, mint pl. Mozgásirány: útváltók.

Részletesebben

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Orbitool Sorjázó szerszám

Orbitool Sorjázó szerszám Orbitool Sorjázó szerszám HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÜZEMELTETÉSI LEÍRÁS MANUEL D INSTALLATION ET DE SERVICE ISTRUZONI PER L USO Magyar Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános ismertető... 3 2. Biztonsági útmutató...

Részletesebben

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás ZÉHENYI ITVÁN EGYETE GÉPZERKEZETTN É EHNIK TNZÉK 6. EHNIK-TTIK GYKORLT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya ulmann-szerkesztés Ritter-számítás 6.. Példa Egy létrát egy verembe letámasztunk

Részletesebben

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extrudálás, mint kiinduló technológia Flakonfúvás Fóliafúvás Lemez extrudálás Profil extrudálás Csőszerszám* - Széles résű szerszám* - Egyedi szerszámok** * -

Részletesebben