Polgármesteri vélemény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri vélemény"

Átírás

1

2

3 2012. október Balatonkenesei Hírlap 3 Polgármesteri vélemény Részlet a Balatonakarattya leválásában döntõ szervezethez írott polgármesteri levélbõl Egy elválás, szétválás mindig szomorú esemény, ezzel senki nem fog jól járni. A jövõ útja az összefogás és az együvé tartozás és ennek az érzésnek az erõsítése. Az összefogás erõsítése településünk és nemzetünk megmaradásának záloga. E nélkül sajnos gyengülünk és mint oldott kéve széthull nemzetünk. A szétválást kezdeményezõ erõk különbözõ politikai és gazdasági hatalmasságok támogatását ígérve vázoltak szebb jövõt a választók elé. Hogy ez jövõben miként realizálódik majd meglátjuk, de addig sem szeretném, hogy a maradó rész lakóit hátrány érje, illetve a leváló település részen élõk méltánytalan helyzetbe kerüljenek. A leválást kezdeményezõk közül többen a ma is mûködõ képviselõ - testület tagjai, ám mégis azt állítják- és ezzel megtévesztik a szavazókat-, hogy a beruházások és fejlesztések során jelentõs hátrányt kell Akarattyának elszenvednie. Ez azért sem igaz, mert a 6 tagú képviselõ- testület plusz polgármesterbõl 4 fõ az ellenzék, akik Balatonakarattyai Részönkormányzat képviselõi. Ilyen szavazati aránynál nincs olyan döntés, amelyet ne tudnának Balatonakarattya érdekében elfogadni, megszavazni. A képviselõi négyesbõl ketten tagjai voltak annak a képviselõ- testületnek is, akik 2009-ben a várossá válás másnapján föloszlatták a testületet és ezzel az akkori polgármester aszszonyt akarták megbuktatni. Szánalmas próbálkozásukat a választók azzal honorálták, hogy a testületbe csak kisebbséggel tudtak bejutni. Ekkor 9 hónap békésebb idõ köszöntött településünkre. A leválás gondolata ez utóbbi esetben sem származott mástól, mint tõlük. A leválást elõkészítõ bizottság által készített javaslat szakmailag nem lett részünkrõl vizsgálva, ezért kérem, hogy a település fenntartásában, üzemeltetésében jártas szakemberek vizsgálják felül az anyag állításának helytállóságát. A dokumentum állítása szerint 43,5% területrészt a befolyó 20% Ft bevételbõl úgy tudják rendben tartani és üzemeltetni a települést, hogy Ft az összbevétel 35%-a fejlesztésekre megmarad. Az iskolás gyerekek költségeivel nem foglalkozik a javaslat, és a temetõ fenntartására is csak Ft-ot tervez évente. A Balatonkenese mûködõképessége címû fejezetben a számításoktól bennünket megkímélve állítja, hogy az iskola állami átvétele következtében költségeink nem fognak jelentkezni. A szociális intézmény fenntartása és mûködtetése tekintetében is mellõzi a tényszerûséget és erõsen csúsztat, nagyvonalúan fogalmaz. A szolgáltatást igénybevevõ települések a normatíván felül létszámarányosan járulnak hozzá az intézmény fenntartásához és mûködtetéshez. Mivel a támogatások és normatívák a jövõben sem fognak olyan mértékben emelkedni, hogy a plusz hozzájárulás mellõzhetõ lenne, nem értem ez miért nem jelenik meg a tervezett kiadások között Balatonakarattya településrészre vonatkozóan. A tanulmány kamatbevétellel tervez. Mibõl? Nem ad választ a következõkre: Polgármesteri hivatal kialakítása hol, mibõl? Épület, berendezések, eszközök, számítógépek, felhasználói programok, takarítás, rezsi költségek, vagyonbiztosítás, bankköltség, posta költség, belsõ ellenõrök, reprezentáció. Falugondnokság: foglalkoztatás, egészségügy, helyiségei, fenntartási költsége, rezsije, karbantartása, munkaruha, gépek, berendezések, eszközök, gépjármûvek, biztosítások. Mûvelõdési ház, könyvtár: fenntartási költségek, karbantartás, takarítás, tisztítószerek, irodaszerek. A javaslat megalkotói állítják, a kormányzat szándéka a pazarló mûködés elkerülése. Ám szándéka a központosítás, a kis települések hivatalainak összevonása, a költséghatékony mûködtetés érdekében, nem pedig a szétválás külön költségvetésû hivatalként való mûködtetés. Ezen jelentõs hiányosságok miatt kérem, hogy alapos vizsgálatnak vessék alá a javaslatot, nem szeretném, ha a leváló részen élõk fél- egy év múlva szembesülnének a leváláshoz és a település fenntartásához szükséges, de rendelkezésre nem álló források nagyságrendjével. Közös felelõssége ez mind annak, aki belelát, áttekintheti és döntését függetlenül és felelõsséggel kívánja meghozni ez ügyben. A maradó balatonkenesei részen élõk körében a tervezett település szétválásának határvonala talált legkevésbé támogatásra. 100 év múlva már neveinkre sem emlékszik, de a meghúzott határvonal ma maradó balatonkenesei lakosság számára elfogadhatatlan, mert olyan területeket, részeket rabol el, amely soha nem volt akarattyai, pl. Balatonkenese Üdülõtelep, régi szõlészet, Matacsalja, Hosszúmezõ. Múltunk és történelmi hagyományainkat figyelembe véve az általunk meghúzott határvonalat tudjuk csak elfogadni. A gazdasági számítások a tervezett határvonal figyelembe vételével készültek, tehát ha a határvonal nem végleges, mert változik, úgy a bevételek és kiadások is változni fognak. Ez alapján sem a számítások, sem a tájékoztatás nem helytálló. Aggályosnak tartjuk továbbá, hogy bár a 2012-es évben még érvényes törvény szerint, de csak a leváló területrész 893 fõbõl a szavazásra jogosult 779 fõ szavazhatott, a többi 2685 fõ sorsát és helyzetét jelentõsen befolyásoló döntés ügyében. Vagyonelemek megosztásáról a bizottság által javasolt létszámarányos elosztás helyett a bevétel arányos elosztását tartom elfogadhatónak, ugyanis a település fejlõdése, fejlesztése a befolyó összegekbõl tud realizálódni, nem pedig az ott élõk létszámától. Ezért a 25%-os létszámalapú elosztás helyett a 20%-os bevételalapú elosztást fogadhatjuk csak el. Mindezen érdekek érvényesítése végett balatonkenesei maradó lakosság jelentõs része aláírásgyûjtésbe kezdett egy népszavazás kiírásának érdekében. Aggályosnak és elfogadhatatlannak tartom továbbiakban, hogy a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos rendelkezés korlátozza a befogadó hivataldöntési lehetõségét. Kijelölés, illetve a Mötv-ben meghatározott települések nem tagadhatják meg a közös hivatal alakítását. Esetünkben tekintve, hogy az akarattyai településrész leválásának oka, a leválni szándékozók állítása szerint, hogy nem a számukra elfogadható módon történik az anyagi lehetõségek által befolyásolt fejlesztések elosztása, illetve a Polgármesteri Hivatal mûködése is részlehajló és problémás számunkra. Egy esetleges sikeres leválás esetén a közös hivatal mûködtetése a problémák, viszálykodások és ellenségeskedések forrása, talaja és színtere lenne. Tekintettel arra, hogy a leválni kívánnak és nem más módon együttmûködni, illetve a közös hivatal létrehozására számos egyéb lehetõségük is van, így kérem, hogy a lehetõségek körében a fenti okok miatt a Balatonkenesével létrehozandó közös hivatal ne szerepelhessen. Valamilyen módon ez alól kapjunk mentességet. Tisztelettel kérem a döntést elõkészítõket és a döntéshozókat, hogy a történelmi léptékkel mérve is jelentõs döntés meghozatala elõtt körültekintõen tájékozódjanak a településünk életében rendkívül súllyal bíró és változást elõidézõ döntés meghozatala elõtt. Balatonkenese, augusztus 28. Tömör István polgármester

4 4 Balatonkenesei Hírlap október ÁLLÁSFOGLALÁS A Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság mély megdöbbenéssel értesült a Balatonkenese Város Polgármestere által, Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr részére írt a internetes oldalon közzétett levél állításairól. Az Elõkészítõ Bizottság hangsúlyos álláspontja továbbra is az, hogy egy új község létrejötte olyan méltóságteljes folyamat, amelynek során nincs helye az alaptalan vádaskodásoknak, a két település közötti viszony megfertõzésére alkalmas kifejezések, gondolatok közlésének, mások lejáratásának. Figyelemmel a fentiekre, az Elõkészítõ Bizottság továbbra is a tisztességesség, az együttmûködés elvei mentén kívánja végezni munkáját, ezért nem kíván reagálni a polgármesteri levélben rögzített alaptalan vádaskodásokra, csupán jogi álláspontját fejti ki a levél tekintetében. 1. A polgármester úr a augusztus 28. napján kelt levelében a Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság írásos javaslatát Polgármesteri vélemény megfogalmazásával terjesztette fel a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére. Elöljáróban megállapítható, hogy rendkívül sajátos, hogy a Polgármester úr egy hivatalos felterjesztés mellé saját véleményét is hosszasan közli. A Polgármester úr a véleményét, mint magánvéleményt bármikor kifejtheti, azonban a tárgyi ügyben állásfoglalásra kizárólag Balatonkenese Város Képviselõ-testületének van joga. Különösen sajátossá teszi a polgármesteri eszmefuttatást azon gondolatok csokra, amely szerint A jövõ útja az összefogás és az együvé tartozás vagy éppen Az összefogás erõsítése településünk és nemzetünk megmaradásának záloga. Nehéz mit kezdeni ezen polgármesteri gondolatokkal, hiszen Balatonakarattya lakossága teljes mértékben a nemzeti összefogás talaján áll, és súlyos csúsztatás az Alaptörvényben rögzített önrendelkezési jogot csalárd módon szembeállítani a nemzeti összetartozás gondolatával, és szinte azt sugallni, hogy aki támogatja Balatonakarattya leválását, az a nemzeti érdekeket hagyja figyelmen kívül. 2. A Polgármester úr levelében felrója, hogy az Elõkészítõ Bizottság nem egyeztetett a településhatár kijelölése során. Nem világos, hogy a Polgármester úr milyen egyeztetésre gondol, hiszen Balatonkenese Város részérõl alternatív határjavaslat a mai napig nem ismert. Vajon mirõl kellett volna egyeztetni? Idõközben kiderült, hogy az Elõkészítõ Bizottság írásos javaslatának felterjesztése mellé a Polgármester úr, egyfajta magánvéleményként alternatív határra vonatkozó javaslatot tett. Amikor a Polgármester által javasolt határvonalat az Elõkészítõ Bizottság megismerte amelyrõl egyebekben az Elõkészítõ Bizottság semminemû hivatalos tájékoztatást azóta sem kapott, akkor egyeztetést kezdeményezett a Képviselõ-testülettel, amely egyeztetést azonban a Polgármester a Képviselõtestület képviseletében elutasított. Ezen tények ismeretében meglehetõsen furcsa, hogy Polgármester úr az egyeztetés hiányát ugyan miért az Elõkészítõ Bizottságnak rója fel. Egyebekben rögzítendõ, hogy az Elõkészítõ Bizottság egyeztetési kötelezettségét semminemû jogszabály nem írja elõ, azonban ezen egyeztetésre az Elõkészítõ Bizottság még törvényi kötelezettség híján is a békés egymás mellett élés elvének figyelembe vételével kísérletet tett. 3. A területszervezési eljárásról szóló évi XLI. törvény 13. -a értelmében Községgé nyilvánítás esetén a választást követõen legkésõbb 6 hónapon belül az érdekelt önkormányzatok állapodnak meg a vagyon, a közigazgatási terület megosztásában, az új közigazgatási határvonalban. Megállapodás hiányában bármelyik érdekelt önkormányzat keresete alapján a Megyei Bíróság dönt. Ezen törvényi szabályozásból kitûnik, hogy a Polgármester úr által kifogásolt vagyonmegosztás és területi megosztás olyan kérdéskörök, amely tekintetében Balatonakarattyára kedvezõ köztársasági elnöki döntés esetén majd év második felében kell megegyezni. Egyebekben sajátos azon polgármesteri állítás is, miszerint az Elõkészítõ Bizottság jogtalanul jelölte meg a Tompa Mihály utcát az akarattyai településrészhez tartozóként. Az állítás azért meghökkentõ, mert éppen a Polgármesteri Hivatal által az Elõkészítõ Bizottság részére átadott vagyonleltár tartalmazza a Tompa Mihály utcát, mint közterületet balatonakarattyai vagyonelemként. Tehát magának a Polgármesteri Hivatalnak a korábbi álláspontja is az volt, hogy a Tompa Mihály utca Balatonakarattyához tartozik. Az Elõkészítõ Bizottság álláspontja szerint az írásos javaslatban kidolgozott határvonal jogilag, szakmailag, történelmileg teljes mértékben megalapozott. Az Elõkészítõ Bizottság továbbra sem kapott tájékoztatást arról, hogy a Polgármester úr által megjelölt határvonal milyen jogi és szakmai alapokon nyugszik, szemben az Elõkészítõ Bizottság írásos javaslatával, amelyben az Elõkészítõ Bizottság részletes indoklását adja a határvonal általa történt megjelölésének indokairól. Úgyszintén nem világos, hogy a Belügyminiszter úrnak írott levél mellékleteként megküldött határvonal a Polgármester úr személyes véleményét tükrözi-e, és ha igen, akkor erõsen kérdéses, hogy ezen álláspont jogi értelemben rendelkezik-e bármiféle relevanciával. 4. A Polgármester úr magánvéleményében rögzíti, hogy A leválást elõkészítõ bizottság által készített javaslat szakmailag nem lett részünkrõl vizsgálva Polgármester úr által feltett kérdések nyilvánvalóan igazzá teszik azon állítást, miszerint az Elõkészítõ Bizottság által készített iratanyag szakmai átvizsgálása a Polgármester úr részérõl elmaradt. Az Elõkészítõ Bizottság által készített írásbeli dokumentáció 7/5 számú mellékletének 2. oldala egyértelmûen rögzíti a dologi kiadások körét, amelyeket Polgármester úr levelében hiányol. Polgármester úr hiányolja továbbá a falugondnoksággal kapcsolatos részletes számításokat. Ekörben ismételten fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a bizottság által készített írásos dokumentáció 7/6 számú melléklete tartalmazza a részletes számadatokat. 5. Úgyszintén tipikusnak mondható csúsztatás, hogy ha a határvonal nem végleges, mert változik, úgy a bevételek és a kiadások is változni fognak. Ezen polgármesteri állítás valódi csúsztatásnak tekinthetõ, hiszen amennyiben a határvonal változik, úgy a bevételek valóban csökkennek, de egyidejûleg a kiadások is csökkennek, vagyis az esetleges határmódosítás költségvetésre gyakorolt hatásai kiegyenlítik egymást. Végezetül az Elõkészítõ Bizottság ismételten hangsúlyozza, hogy nem kíván partner lenni semmilyen olyan magatartásban és olyan a lényeget megkerülõ, másokat lejárató vitában, amely a két település közötti viszony elmérgesítését célozza, és álláspontját kizárólag szakmai érvekkel kívánja a jövõben is alátámasztani. Balatonakarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság

5 2012. október Balatonkenesei Hírlap 5 Merre tovább? A köztársasági elnök aláírása szentesítheti Akarattya és Kenese különválását Jó szokásomhoz híven, ha Akarattyán járok, szívesen elidõzöm a Kisfaludy sétányon, gyönyörködöm az elém táruló csodálatos látványban. Felidézõdnek a Hársfesztivál emlékei, örömmel nyugtázom, hogy az akkor lelkesen ültetett rózsatövek még pompáznak, a korai õszben õrzik a nyár eleji hangulatot, s jelképezik az összefogást, a szépíteni, tenni akarás vágyát. Itt- ott néhány szál még teljes szépségében ragyog, de a legtöbb rózsatõ már felkészült az õszre, télre, mintegy borongósan becsukódott, hogy aztán tavasszal majd ismét zöldelljen s ragyogjon. Még süt a nap, de ereje már halványodik. Itt, ezen a helyen különösen elõtérbe kerülnek a leválássalönállósodással kapcsolatos gondolatok. Az elmúlt évtizedekben többször voltak fellángolások, de- mint ahogy a fellángolásokkal általában történni szokott- el is haltak, s folytatódott a békésnek látszó egymás mellett élés a két településrész között. Most azonban a köztársasági elnök aláírására vár az a dokumentum, mely az augusztusi népszavazás után kifejezi az akarattyai szavazópolgárok szándékát az új település létrejöttével kapcsolatban. Egy aláírás vagy annak elmaradása, s mindenképpen új fejezet indul el. Együtt vagy külön- külön. Nem hiszem, hogy akad most olyan, aki egyértelmûen meg tudja mondani, ki jár jól, vagy ki veszít, de változás lesz, az biztos. A várakozás idõszaka ez, de nehéz csak ülni és várni. Mindkét településrészen érzõdik a türelmetlenség. Kenesén a határvita ad okot a feszült figyelemre, Akarattyán a türelmetlenség arra irányul, hogy jó lenne már indulni, s tenni, tenni. Történelmi idõszakban vagyunk, s jól tudják ezt mindazok, akik élénken s aggódva figyelik a történéseket. Bárcsak még többen lennének, akik értik, érzik a most zajló várakozás jelentõségét! Merre tovább, hogyan tovább? Kenesén bölcs, tapasztalt személyek társaságában minden gondolatom a tiszteleté. Tisztelem, becsülöm, szeretem azokat az embereket, akik már nem elõször ültek össze tanácskozni, beszélgetni. Elõkerülnek a régi térképek, dokumentumok, õstõl örökölt hévvel s ugyanakkor széleskörû ismeretekkel, tudással próbálják védeni a terület határait, kijelölni - ha már muszáj- az újat. Meg- megfogalmazzák, hogy nem értik, miért is kell ez, fájlalják, hogy a törvényi rendelkezés úgy szól, hogy a leválni akaró településrész szavaz csak ebben a tekintetben. Jóízû, jóindulatú beszélgetések, végre önfeledten, õszintén, egy kis közéleti eszmecsere. A szeretet és megbecsülés hozta össze ezt a kört már többedszerre is. Tisztelem és becsülöm õket, s közben azon jár az eszem, hol vannak a többiek, hol vannak a fiatalabbak, hol az én generációm? Egyszerûbb és kényelmesebb csak ülni és várni, ez tagadhatatlan, de a mi életünk is benne van, a mi jövõnk is a mostani döntésben. Igaz, hogy mire felébredtünk, már csak az aláírásra várhatunk, egy kissé esõ után köpönyeg- de õk legalább megpróbálják még most is, az utolsó pillanatban. Tisztelem és becsülöm õket. Nem ezt érdemlik! évesen azzal a jó érzéssel élhetnék mindennapjaikat, hogy átadtak mindent az utánuk jövõknek, nyugodt, békés jólétet teremtettek, tapasztalataikra, bölcsességükre szükség van nemcsak a családban, hanem a közéletben is. Kár, hogy az elsõ döntés elõtt, mikor elindult a leválás folyamata, nem kérdezték meg tõlük, hogy õk hogyan látják. Megnyugtató, bölcs tisztánlátásukra szükség lett volna. Megfogalmazzák, hogy akkor, mikor az elõkészítõ bizottság megalakult Akarattyán, akkor itt is szükség lett volna egy ellenbizottságra. Csak a kifejezéssel nem értek egyet, mármint az ellen szócskával, egyébként én is így gondolom. Kenesén is kellene egy kör, akik hétrõl hétre azon gondolkodnak, hogyan alakul majd Kenese sorsa, ha leválik Akarattya, mert nem lesz elég az utolsó pillanatban ébredni, ezt a hibát jó lenne elkerülni. S ha nem lesz önálló Akarattya, akkor is szükséges a bölcs elõrelátás, hiszen ki kell dolgozni, hogyan tovább együtt, kompromisszumokkal, mindkét fél elégedettségére. Akarattyán az elõkészítõ bizottság ismét hangsúlyozta, hogy az önállósodási törekvés nem Kenese ellen irányul, bíznak abban, hogy leválás esetén is lesznek közös pályázatok, közös ügyek. Ebben a most még bizonytalan várakozási - idõszakban különösen az értékek mentén kell gondolkodni, annál is inkább, mert nem állt meg az élet, a közös települési feladatok most is haladnak. Többször szóba került, hogy mi lesz a bizottság munkája a döntés után. Ha nem sikerül elérni a célt, a bizottság tagjai valamennyien megfogalmazták, hogy ezt a sok befektetett munkát, melyet az elmúlt hónapokban végeztek az elõkészítés során, mindenképpen kamatoztatni szeretnék a késõbbiekben. Ha az aláírás pozitív lesz, természetesen a 2014-es választásokig fontos feladat vár a bizottságra, hiszen ténylegesen fel kell készülni az önálló település mûködtetésére. A határkérdéssel kapcsolatban elhangzott, sajnálattal vették tudomásul a széles körben kialakult egyet nem értést. Felajánlották többször az egyeztetés lehetõségét, ám konkrét és hiteles javaslatot nem kaptak. Nem az volt a cél, hogy vitát szítsanak. Hangsúlyozták, hogy 2014-ig- mikorra véglegesen meg kell egyezni a vagyonmegosztás és a határ tekintetében-, tehát két év alatt remélhetõleg sikerül majd kompromisszumra, közös döntésre jutni, ha az önállósodási folyamat a köztársasági elnök aláírása után elindulhat. Folyamatosan dolgoznak azon a bizottság tagjai, hogy a létrejövõ új község arculata kialakuljon, településközponttal, virágosításokkal, a lakosság véleményének figyelembe vételével, meghallgatásával. Számítanak arra, hogy az Akarattyához kötõdõ szakemberek, befolyásos emberek, politikusok együttmûködõ partnerek lesznek majd a fejlõdésben. Sokat dolgoznak azon, hogy Akarattya egységes legyen, a nyaralók is a fürdõegyesületen keresztül tevékeny részt vállaljanak. Szeretnék azt a szemléletet erõsíteni, hogy a nyaralótulajdonosokra ugyanúgy szükség van, mint az itt élõkre ahhoz, hogy közös sikereket érjenek el. Mindkét településrészi tanácskozásokon jó volt tapasztalni a másik oldal iránti elfogadást vagy inkább megértést, egymás tiszteletben tartását. Ha a leválás bekövetkezik, jó lenne, ha békésen zajlana, mentesen mindenféle negatív megnyilvánulástól. Elõrevivõ lenne, ha a határkérdés is megnyugtatóan megoldódna, hiszen elválás esetén rögtön bírósággal kezdeni mindkét település új életét, nem hogy nem szerencsés, hanem egyenesen káros lenne. Gondoljunk csak bele, milyen fejlesztések, elõrelépések lennének várhatók, ha évekig húzódó bírósági tárgyalásoktól várnánk a megegyezést. S bölcsen fel kell készülni arra az eshetõségre is, hogy hogyan folytatódik az egymás mellett élés akkor, ha az önállósodás nem jön létre. (Folytatás a 6. oldalon)

6 6 Balatonkenesei Hírlap október (Folytatás az 5. oldalról) Összegzésként engedjék meg, hogy szokatlan összehasonlítással éljek, de képletesen mégiscsak jelzi a most kialakuló helyzetet: Minden szülõ életében eljön az a pillanat, mikor gyermekei felnõttkorhoz közeledve ki akarnak repülni a családi fészekbõl. Ha nem érezzük még elérkezettnek az idõt, nem bízunk még abban, hogy önállóan is megállják helyüket, fiatalkori lázongásnak tekintjük a menni akarásukat, felelõs szülõként két dolgot tehetünk: békésen leülünk és meghallgatjuk õket. Meghallgatjuk mivel elégedetlenek, mi a nehéz a közös fedél alatti együttélésben, mi hiányzik nekik, mit szeretnének. S addigaddig ültetjük le õket a családi asztalhoz, amíg békésen, nyugodtan megbeszélve, okos érvekkel alátámasztva be nem látják, ésszerûen még nem érkezett el az idõ az önállósodáshoz. A mai gazdasági viszonyok között munka nélkül még nehéz önálló életre berendezkedni, inkább gyûjtögessék az ötleteiket, melyeket mi is kamatoztathatunk, s éljünk egymás mellett néha apró súrlódásokkal, de aránylag jólétben, biztonságban, felelõsségteljesen. Nem utolsósorban: szeretetben. Ha ez mégsem sikerül a sokadik beszélgetés, ráhatás után sem, akkor nem tudunk mást tenni, el kell engedünk kezüket, de azzal a jó érzéssel, hogy megpróbáltuk meggyõzni õket, és ezek után is számíthatnak a szülõi ház biztonságot adó melegére. Hiszem, hogy így mûködnek jól a családok, egymás megbecsülésével és az igények szem elõtt tartásával. A családok a társadalom legkisebb, ugyanakkor legfontosabb kis egységei. Ami jól mûködik a családban, jól mûködtethetõ a társadalom nagyobb szegmenseiben is. Felelõsségteljesen. Folyamatos kompromisszumokkal és folyamatos- folyamatos kommunikációval. A címbéli kérdésre talán lehet ez a válasz: erre tovább! Ebben a pillanatban még nem lehet tudni a köztársasági elnök döntését, még hiányzik a leválás folyamatában az utolsó láncszem. A döntést mindkét településrészen el kell fogadni, azt megmásítani nem lehet. Újra végig lehet azonban gondolni, hogyan, merre tovább, okulva mindabból, ami az elmúlt hónapokban történt. Sosem késõ! Gyõrfi H. Marianna Vendégünk a maratoni kerékpározó Természetesen kerékpárral érkezik. Sugárzó szemekkel mesél nemrégiben átélt élményeirõl, a kerékpározás iránti elkötelezettségérõl, a mindennapjait kitöltõ nagy- nagy szerelemrõl. Évtizedek óta rója a kilométereket, edzések, versenyek egymás után. Sikerek és kevésbé jónak értékelt eredmények. Elismerésre méltó, ahogy magányosan, de annál céltudatosabban küzd a saját maga által felállított célok, eredmények eléréséért, mindig bizonyítva saját magának az olykor lehetetlennek tûnõ próbatételeken. Káldy Attila országúti versenykerékpáros, sok-sok éve kötõdik Keneséhez, gyermekkorától kezdve a kerékpáros sport rajongója. Augusztus végén a németországi nürnburgi legendás autóverseny pályán rendezett 24 órás kerékpárversenyen vett részt. A hagyományosan minden évben szervezõdõ megmérettetésen több ezer nevezõ volt, akik mind azért álltak rajthoz, hogy kipróbálják, hány kilométert tudnak megtenni 24 óra alatt. A pályát, mely 26, 5 km-es körökbõl áll, halálring -nek nevezik a kerékpárosok maguk között, hiszen körönként mintegy 5 km-es szakaszon jó 10-15%-os emelkedõt kellett megtenni, aztán pedig nel száguldani a lejtõn. S mindezt 24 órán át, éjszaka is természetesen. Attila is birkózott a pálya nehézségeivel, no és a saját erejével is. A Bianchi Team Hungaria színeiben indult, az összetett versenyben a 40. helyet szerezte meg, korosztályában, kategóriájában pedig a 6. lett. Ezen a versenyen elsõként indult, tehát nem rutinból, emlékezetbõl kerékpározott, ez is a nehézségek közé sorolható, s teljesítményét még magasabbra emeli. Õ azonban kevésbé elégedett eredményével, jobbra számított, elõkelõbb helyen szeretett volna végezni. Egy kis pihenõ után rögtön ígéretet is tesz, hogy a jövõ évi versenyen újra elindul, folyamatosan és most már tudatosan edz a nürnburgi pályára. Amikor arról kérdezem, mi motiválja, szerényen csak úgy válaszol: meg kell csinálni, folyamatosan bizonyítani kell az állóképességet, a tehetséget, a kitartást. Presztízs is számára milyen eredménnyel végez, jó versenyzõi hírnevét folyamatosan õrizni kell. Valami megmagyarázhatatlan erõ hajtja, hogy minél jobban teljesítsen, minél jobban szerepeljen. Hasonló elkötelezettségre volt szüksége a korábbi nagy megmérettetéseken is, hiszen háromszor is részt vett a Le Mans-i versenyen, kiváló eredményekkel. Beszélgetésünk alatt többször is hálásan említi segítõit, szponzorait: a Katica Pékséget, Kerényi Dánielt, Pataki Andrist, s természetesen csapatát, valamint kiválóra minõsíti a verseny rendezõit is. Ha ezt az állhatatosságot, szerénységet, hálát mind- mind a kerékpározásnak köszönheti Attila, akkor jót tenne valamennyiünknek, ha nyeregbe pattannánk. De azt hiszem, ez kevés lenne, mert ezekhez a kiváló eredményekhez olyan kiváló sportemberek kellenek, mint Káldy Attila. Mindenesetre példája itt áll elõttünk. A maratoni sportversenyeken idõnként jól esnek a bíztató kis mondatok az aszfaltra festve: gratulálunk, megcsináltad! S ha csak egy valaki is van, akinek továbbadhatjuk a világversenyeket megjárt kulacsunkat, már megérte! Köszönjük, Attila! Így tovább! Gyõrfi H. Marianna Felhívás! Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke tanulási problémára vagy viselkedési rendellenesség miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetõ a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) , Weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk! Sérelmek a pszichiátrián Ha Önnel vagy ismerõsével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása van ilyen esetrõl (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a következõ címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) , Weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk!

7 2012. október Balatonkenesei Hírlap 7 Megszokott mozdulat: egy csésze kávé mellé egy szál cigaretta és jól indul a nap. Magyarországon több százezren dohányoznak, õk úgy gondolják, úgy érzik, hogy ez a megszokott mozdulat, csak a napindító rituáléval, a cigaretta meggyújtásával, elszívásával kezdõdhet a nap. Mindez természetes számukra. Nem baj, ha valami bosszantja, idegesíti õket, vagy stresszt okoz: ott a cigaretta, csak meggyújtják és megnyugszanak. Azzal viszont már senki nem törõdik, hogy egy szál cigaretta elszívása során négyezer féle káros vegyi anyag jut a szervezetbe a nikotinnal együtt, ami egy sor súlyos betegségért felelõs. Azt sem gondolja végig senki, hogy a statisztikák szerint a dohányosok nyolc évvel hamarabb halnak meg, mint nemdohányzó társaik. Nyolc év, amit szeretteinkkel, unokáinkkal, barátainkkal tölthetnék. Egy kérdést kell csak feltenni: megéri? A Pékmester Biscuits Kft. a társadalmi felelõsségvállalás jegyében indított kilenc részes sorozatával arra vállalkozik, hogy szakemberek segítségével bemutassa a dohányzás káros, romboló élettani hatásait. Azt a hatást, ami nemcsak a tüdõt, de szinte az összes szervünket érinti. Pszichológus beszél arról miért nehéz leszokni, de hogyan és miért érdemes! Természetesen megszólalnak azok is, akik megjárták a függõség poklát, de ma már újra érzik az ízeket, illatokat, ha pedig gyalog kell menni az emeletre, akkor sem fáradnak el, lihegnek. Erõs dohányosok voltak, de ma már úgy TÁMOP / Rajtad múlhat! 1. rész Cigaretta: a legális drog gondolnak vissza arra az idõszakra, mint elvesztegetett évekre. Mint minden függõségbõl, a dohányzásból sem lehet kigyógyulni, csak mint ahogy a szakemberek fogalmaznak: tünetmentessé lehet válni. Az egyik legkártékonyabb legális drog: húsz év cigarettaszünet után egyetlen elszívott szál azt eredményezheti, hogy másnap automatikusan nyúlunk a gyufa és a cigi után. A száraz, azonban megdöbbentõ statisztikai adatok szerint a világ tíz vezetõ haláloka közül négy a légzõ rendszer betegségével függ össze. A WHO (World Health Organization, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete) becslései szerint ez a következõ harminc évben sem változik számottevõen, a tbc azonban várhatóan kikerül a legtöbb áldozatot követelõ betegségek tíz éllovasa közül. Megdöbbentõ, hogy több mint fél Magyarországnyi ember hal meg évente a világon dohányzás miatt. Az unióban a kétes elsõség hazánké abban a statisztikában, ami a COPD (angol rövidítés magyar jelentése: krónikus obstruktív légúti betegség) és a légzõ rendszeri daganatok számát vizsgálja. Ha szeretné velünk megosztani véleményét, tapasztalatait a témáról írjon! Interaktív honlapunk: Facebook elérhetõség: Rajtad múlhat! Vértanúinkra emlékeztünk október 6-án A történeti események és helyi szokás szerint úgyszolván elképzelhetetlen alkalmasabb helyszín a miénknél az október 6- i emlékünnepségre. Idén különösképp kidomborodott az aktuális jelleg. Aszályos nyarat követõen több permetezõ esõ jóvoltából újra zöldellni kezdett a fû temetõnkben a köztársasági oszlop körül, s egy szeles éj után letépett levelek garmadája tanúskodott az elmúlás és a nemzeti gyász évadjáról. A rendezvény helyszínétõl kissé távolabb egy teljesen elsárgult juharfa segített szomorú gondolatokat és életérzést kelteni az elsõ felelõs miniszterelnök és 13 fõtiszt kivégzésével kapcsolatban. Iskolánk valamennyi tanulója ünnepi ruhában és tisztelettel emlékezett Batthyány Lajosra és vértanúkra. A mûsort ezúttal Vági Károlyné, a magyar munkaközösség vezetõje állította össze, és a rendezvény felelõse is õ volt. Mint a korábbi években, idén is rendkívül fegyelmezettek voltak tanulóink. A Himnusz hangjait követõen Mikola Marcell elszavalta Juhász Gyulának a Vértanúink címû versét. Bevezetõ szöveget Tóth István mondott. A Kormorán együttesnek Kik érted haltak számának hangjai közben nyolcadikosaink 14 mécsest helyeztek el az oszlop körül. Közben jellemzõ szövegek hangzottak el a hõsökrõl. Petõfi Sándor Magyar vagyok c. költeményébõl Kéri Sámuel idézett részletet. A Világos, 1848 megelevenítõje Farkas Dávid volt. Palágyi Lajosnak Az aradi vértanúk c. mûvébõl Szabó Júlia elevenített föl részletet. A Jaj,de búsan süt le az õszi nap sugára dal szintén Kéri Samu nevéhez fûzõdik. Szabó Anna alsós növendékünk furulyán elõadott népdallal színesítette a mûsort. A záró szöveg szintén Tóth Istváné volt. Tanulóink szinte az egész tragikus évfordulót megismertették költõink segítségével, mélyebb értelmet azonban Tömör István polgármesterünk kölcsönzött az október 6-i eseményeknek. Hangsúlyozta annak rendkívüli igazságtalanságát és kegyetlenségét, egyben a kivégzettek hõsies helytállását a harcmezõkön, illetõleg a tragédia férfias vállalásában. Kifejezte azt is, hogy sem ez a kegyetlen megtorlás, sem más történeti veszteségeink nem tudták megtörni népünk élni akarását és nemzeti büszkeségünket. Végezetül intézményvezetõink koszorút helyeztek el a nemzeti szalaggal övezett oszlopnál, majd a Szózat hangjai csendültek fel záró mozzanatként. Márkus Zoltán

8 8 Balatonkenesei Hírlap október A Zene Világnapján, október elsején az elmúlt években zeneiskolásaink mini koncertet adtak, zenei vetélkedõkben mérték össze tudásukat a felsõs tanuló, legutóbb közös énekes játékokat játszhattak alsósaink, és minden osztály zenével kapcsolatos kérdéseket oldhatott meg. Idén még érdekesebbé, izgalmasabbá szerettük volna tenni ezt a napot. Meghívtuk Soós Arnold zenészt Veszprémbõl, aki meditációs zenéket szerez és ad elõ különleges eszközök segítségével. A szinte ismeretlen hangszereket- Djembe, Hang, Cajun, Didgeridoo- bemutatta a gyerekeknek, kipróbálhatták, végül együtt zenéltek. A gyerekek véleményei: Én nagyon élveztem a bemutatót, még ha a hangszerek nagyját ismertem is. Szimpatikusnak találtam azt is, hogy minden gyerek felmehetett a színpadra, és kedvükre próbálkozhattak az öszszes hangszeren. / Kéri Samu 8. o./ A Hang nevû hangszer nagyon tetszett, mert szép, nyugodt hangja van, mintha harang szólna. Még nagyon tetszett a kínai varázstál, a rengõ víz és a hullámok miatt. / Hámori Gábor 2. o./ Azért tetszett, mert megismertem olyan hangszereket, amikrõl nem is tudtam, meg ki lehetett próbálni õket. /Piller Anna 2. o./ A Magyar Népmese Napját október 3-án mesedélutánnal ünnepelte az alsó tagozat. Kinyitottuk a mesetarisznyát. Hogy kezdõdnek a népmesék? Mindannyian emlékezünk a hol volt, hol nem volt és hasonló mesekezdetekre. Ezeket idézték fel a gyerekek, utána Várady Lilla másodikos tanuló ismertette, hogy kinek a nevéhez fûzõdik e nap: Iskolai események októberben Mikor volt, mikor nem volt - volt valamikor a föld kellõs közepében egy cserfa, olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelsõ ágán ült egy õsz öregember; akinek a szakálla a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét, hallgassátok meg.. Így kezdõdnek gyönyörûséges népmeséink. Ma a nagy mesemondóra, Benedek Elekre emlékezünk, aki szeptember 30-án született. Ez a nap lett a Magyar Népmese Napja. Elek apó, aki székelyföldön született, sok-sok mesekönyvbe gyûjtötte össze a meséket. Ezek közül láthatunk párat kis kiállításunkon. Mai délutánunk legnagyobb meglepetése, hogy Szombathy Gyula színmûvész bácsi fog mesélni nekünk. Egy riportban ezt mondta: Ötéves koromtól szerettem volna színész lenni, már az általános iskolában is állandóan verset szavaltam. Húgommal színielõadásokat tartottunk otthon, verseket adtunk elõ, majd rendezvényeken léptem fel, úgyhogy magától értetõdõ volt, hogy színész pályára megyek. Szombathy Gyula 42 éve színész, a budapesti Radnóti Színház tagja, Jászai Mari-díjas. Több színházi és állami kitüntetést kapott. Mesefilmekbõl ismerhetjük szinkronhangját. Ma nekünk mesél, köszöntsük õt szeretettel. Szombathy Gyula két mesét olvasott a gyerekek nagy örömére. Majd válaszolt a kérdéseikre közvetlenül, nagypapásan. Rajzversennyel is készültünk a meseszereplõkrõl, ennek eredményét hirdettük ki. A rajzok díszletként is szolgáltak. A mesékkel kapcsolatos kérdésekre minden gyerek tudta a választ, ezért hamuban sült pogácsát kaptak a Katica Pékség jóvoltából. A délutánt filmvetítéssel zártuk a kedvelt Népmesék sorozatból. Október 4-én, az Állatok Világnapján a hagyományos állatsimogatóra a gyerekek elhozták kis és nagy kedvenceiket. Bicskei Zoltánné Jótékonykodó, segítõ kezek Megfogadtam, hogy egyszer majd én is viszem annyira, hogy másoknak segíthessek. Mivel szeretem a kötetlen megoldásokat, azt találtam ki, hogy egyszerûen bevásárolok egy vagy két család számára elegendõ élelmiszert, azután küldöncnek öltözve felkeresem a legszegényebb környéket, és találomra becsöngetek valahova. Az ajándékba mindig elrejtettem egy levelet, amelyben leírtam gyerekkori élményemet. Beszámolómat az alábbi mondattal zártam: Cserébe csak annyit kérek, hogy törekedjenek elõbbre jutni, s egyszer ugyanezt cselekedjék valaki mással. Számomra ez az évente ismétlõdõ szertartás nagyobb gyarapodást jelent minden pénznél, amit valaha kerestem. Ismeretlen szerzõ Vannak közöttünk is önzetlen, segíteni akaró emberek, akik az elmúlt idõszakban két alkalommal is megörvendeztettek néhány iskoláskorú gyermeket. Dr. Tábori György kezdeményezése nyomán került sor a tanév végi szörftanfolyamra. Tábori György több kenesei diák korrepetitora vagy fejlesztõje. Közel állnak hozzá a szerény, tehetséges diákok, s ahogy ideje engedi, szívesen foglalkozik velük különbözõ tantárgyakkal kapcsolatban. Ezeken a tapasztalatokon alapul kezdeményezése, mely szerint összefogással és jó szándékkal sokat tehetünk fiataljainkért. Gratulálunk nemes tevékenységéért. Ezúton tesszük közzé rövid beszámolóit. Szörftanfolyam legjobb diákjainknak Az elmúlt nyáron iskolánk néhány diákja jótékony kezdeményezésnek örülhetett. Pálffy István, Gyenge Katalin és dr. Tábori György valamint dr. Viszkey András, a Balatonfõi Yacht Klub tulajdonosa - valamennyien magánszemélyként -, négy kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért diáknak nyújtott támogatást. Gáspár Anna, Koronczai Fanni 7.a osztályos tanulók, Kéri Sámuel, Mikola Marcell 8.osztályos tanulók vettek részt a kenesei yacht klub szörf tanfolyamán, teljes ellátással. A mintegy diákkal nevezett egy hetes táborban a gyerekek szörföztek, futballoztak, versenyen és vetélkedõn vettek részt, barátkoztak az ország más részeibõl érkezett társakkal. Emlékezetesen szép napokat töltöttek a Balaton partján, igényes körülmények között. Az adományozók a jutalmazottaknak további jó tanulást, eredményes helytállást kívánnak a tanulásban majd munkában egyaránt! Kirándulás Budapestre Október elsõ napjaiban jól szervezett, színvonalas kirándulásra került sor, melynek keretében mintegy harminc 7-8. osztályos tanuló, valamint tizenöt felnõtt-tanárok és a program kezdeményezõi - vettek részt. Pálffy István KDNP országgyûlési képviselõ szervezésében megtekintették a Parlament fõbb látnivalóit, néhány percre pedig a karzatról figyelhették, hallgathatták az éppen folyó ülés vitáját. Ezt követõen ellátogattak a Terror Háza Múzeumba, amely a két huszadik századi diktatúrának, a nácizmusnak és a kommunizmusnak állít emléket, kiegészítve egy idõszaki kiállítással, felidézve Mindszenty József hercegprímás életútját és megpróbáltatásait. A látottak hatása nyomasztó, de elgondolkodtató és tanulságos. A résztvevõk egyúttal megtekintették a fõváros néhány nevezetességét, útközben a buszon földrajzi-történelmi kérdésekben vetélkedtek, hazaútban pedig a McDonald s sem maradt ki a programból. Bízhatunk abban, hogy diákjaink maradandó szellemi táplálékhoz és élményhez jutottak a vidám, jó hangulatú kirándulás során. Fegyelmezett viselkedésükért dicséret illeti õket. Dr. Tábori György

9 2012. október Balatonkenesei Hírlap 9 Arany János halálának 70. évfordulóján történt október 22-én, tehát hatvan esztendeje a Budapest, Cukor utca 3. szám alatt lévõ Pedagógiai Fõiskola magyar nyelv és irodalom szak elsõ éves hallgatóiként meglepõdtünk, amikor a délutáni elõadásra Horváth Károly tanár úr helyett a nála jóval fiatalabb Mlinarik tanár úr tért be hozzánk a II. emeleti elõadóterembe. - Rendkívüli megbízatása miatt egy ideig én helyettesítem kollégámat- közölte Mlinarik. Halk, de érzékelhetõen csalódottságot kifejezõ hang követte a bejelentést. Ez nem azt jelentette, mintha a közszeretetnek örvendõ, rendkívül nagy tudású Horváth mellett a helyettesítõ tanárt megvetettük volna. Bevezetés az irodalomba címszó alatt õ a szemináriumi foglalkozásokat vezette, és a zûrzavaros politikai és irodalmi közéletben fiatalos szókimondásunk nemrég kényelmetlen helyzetbe hozta õt. Ebben az idõben jelent meg Horváth Mártonnak a Lobogónk Petõfi címû könyve, és ez az idõ, amelyben Sztálin-díjjal jutalmazták Nagy Sándornak a Megbékélés címû hosszabb terjedelmû novelláját, valamint Aczél Tamásnak az 1948-ban megjelent A szabadság árnyékában c. regényét. Ezekkel nem akadt különösebb gondunk. Nagy írásának konfliktushelyzetét reálisnak, stílusát pedig vonzónak tartottuk. A román Mihail Sadoveanu Mitrea Kokor útja c., ugyancsak igen nagy pénzösszeggel járó Sztálin- díjas munkájáról alkotott véleményünkkel kapcsolatban azonban meggyûlt a tanár elvtárs baja. Érzékeltük, hogy neki védelmeznie kellett a mundér becsületét. Mi engesztelhetetlenül az irodalomnak mint mûvészetnek a közkedveltségét, méltóságát és hivatását hangsúlyoztuk. Tiltakoztunk a regény cselekményfolyamának hiteltelensége, a dolgok leegyszerûsítése, a sablonosság, a sematizmus, vagyis az életszerûtlenség ellen. A hirtelen támadt és gyorsan elmérgesedett vitát ugyan most nem folytattuk, mert a szemináriumtól elkülönítettük az elõadói státust, ám nem is volt szükség hosszas türelemre, mert hamarosan belobbant a terembe Horváth Károly. Rokonszenvünk kifejezéseképp nem fakadtunk tapsra. Ez tiszteletlenség lett volna Mlinarikkal szemben. Spontán szusszanásunk azonban megkülönböztetõ tiszteletet árult el a hõn szeretett tanár iránt. Hálás szívvel mondott köszönetet ifjú kartársának a helytállásért, és máris a katedrához lépett. Közölte távollétének okát, miszerint Arany János halálának 70. évfordulója alkalmából akadémiai felkérésre õ tartotta az emlékbeszédet a költõ Magyar Nemzeti Múzeum kertjében felállított szobránál. Fogalmunk sem volt, hogy miket hangsúlyozott az ünnepségen. Soraink közt tovább folytatta Arany költõi és emberi nagyságának méltatását. Mert többen azt tartják, hogy a Toldi estéje meg az 1879-ben befejezett Toldi szerelme kevésbé nagyszerû mû. Azonban ezek által a költõ hû maradt ösztönzõihez és állandóan teljességre törõ önmagához. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy nélkülük szegényebb lenne irodalmunk. Tovább zsolozsmázott volna Aranyról még ki tudja, meddig, holott, ha jól emlékszem, ezúttal Szenczi Molnár Albertet és más 16.századi írókat kellett volna megismertetnie. Nekihevülve folyamatosan elõbbre lépett a dobogón, egyszer csak Óvatlanul hasra esett. Döbbent csönd lett. Mivel zömmel húsz évesek voltunk, kósza kacagás váltotta a tompa dörejt. Ám ez is csak röpke pillanat, mert a közelben ülõk közül egyszerre többen a szerencsétlenül járt ember segítségére siettek. Horváth tanár úr a felsegítõinek halk, de határozott köszönetet mondott. Majd tovább folytatta mondandóját. - Kedves fiatalok, fõiskolás növendékeim, a kolozsvári születésû Szenczi Molnár Albert csak egy volt a sok közül, akik szakértelemmel és önzetlenül bábáskodtak Károlyi Gáspár örökbecsû bibliafordításának kinyomtatásánál S mi, mint mindig, áhítattal hallgattuk Horváth Károly tanár úr irodalomtörténeti elõadását. Márkus Zoltán SAJTÓKÖZLEMÉNY Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP / A támogatás összege: Ft Kivitelezés ideje: Kedvezményezett: Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény A pedagógiai kultúra korszerûsítését támogató pályázat keretében 4 pedagógus szerzett mentori képesítést. A pályázat célja olyan szakemberek képzése volt, akik a megszerzett kompetenciákra építve, elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokába jutnak, valamint kulcsfontosságú szerepet vállalnak az iskolai jó gyakorlat terjesztésében. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 8174 Balatonkenese Fõ u. 43. tel./fax:0688/ ; Ezúton értesítünk minden érdeklõdõt, hogy intézményünk én hétfõn ig, ingyenes RUHABÖRZÉT tart Balatonkenesén a Kultúra Házában A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

10 10 Balatonkenesei Hírlap október Itt az õsz! Változnak a közlekedés körülményei A kellemes, nyárias idõ után megérkezett az õsz, az õsszel járó hûvös reggelek, a rövidebb nappalok, a korai sötétedés. Az õszi-téli idõjárás sok veszélyt rejt magában közlekedés-biztonsági szempontból. A jó látás és láthatóság mint baleset-megelõzési feltétel nemcsak a gépjármûvekre, hanem minden közlekedõre vonatkozik! Ezzel a céllal indult egy országos program, amelynek szlogenje: Ha Te látsz engem, akkor én is látlak Téged! A KRESZ által elõírt gyalogos és kerékpáros láthatósági felszerelések, kiegészítõk komoly sérülésekkel járó balesetek megelõzését szolgálják, ezért is tanácsos azokat lakott területen belül is viselni. A téli közlekedésre való felkészülés elsõsorban a gépjármûvekkel közlekedõket érinti. Lassan itt az ideje a gumicserének. Ez nem úri huncutság, hiszen a fagyos, jeges, nedves utakon, +7 fok alatt a nyári gumi megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hõmérsékleten is rugalmas marad, megnõ a tapadási értéke, és rövidebb lesz vele a fékút is. A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjármûvek világítóberendezéseinek gyakoribb, hosszabb ideig történõ használatát, ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelõen mûködjenek. A fényszórókat és a többi lámpát gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb útviszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, Lakossági felhívás a segélyhívók kapcsán Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy szeptember 10-tõl a 107-es segélyhívó szám automatikusan a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság ügyeletén csörög. Sem a 107-es, sem pedig a 112-es segélyhívó nem alkalmas azonban arra, hogy városi rendõrkapitányságot, ill. az ügy elõadóját kapcsolják. Kérjük Önöket, hogy a segélyhívókat csak szükség esetén, valóban segélykérésre használják. így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, és rossz manõverezés esetén a hibák könnyebben korrigálhatóak. A Balatonalmádi Rendõrkapitányság területén év elsõ 9 hónapjában 53 személyi sérüléses baleset történt. Ebbõl 3 halálos kimenetelû, 14 súlyos és 36 könnyû sérüléssel járt, és összesen 69 személy került kórházba. A balesetek okozói közül 27 személygépkocsit, 2 tehergépkocsit, 5 motorkerékpárt, 3 segédmotorkerékpárt, 1-1 autóbuszt és más jármûvet vezetett, 12-en kerékpárral, 2-en gyalog közlekedtek. A balesetek bekövetkeztének leggyakoribb okai a gyorshajtás (18 esetben), az elsõbbség meg nem adása (8 esetben) és a figyelmetlenség (7 esetben) volt. Október végén, november elején mindenszentek és a halottak napján az országban valóságos vándorlás indul be, hogy az elhunyt hozzátartozóink sírjánál tiszteletünket tegyük. Nekünk, rendõröknek a közlekedésben ez nagyobb forgalmat, a temetõk környékén parkoló gépjármûvek körül pedig illetéktelen érdeklõdõket jelent. A figyelmes, türelmes közlekedésen túl feltétlen figyeljenek arra, hogy gépkocsijukat jól zárják be, és sem az utastérben, sem a csomagtartóban ne hagyjanak értékes, csábító dolgokat. Az anyósülés alatt eldugva sem! A parkolóban gyanúsan viselkedõ személy észlelésekor haladéktalanul értesítsék a rendõrséget! Ne csak másoktól várjuk el, hogy vigyázzanak ránk, mi is vigyázzunk magunkra és értékeinkre! Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok! Stanka Mária r. õrnagy Ügyintézés, érdeklõdés céljából hívják az adott szerv központi számát: Veszprémi Rendõrkapitányság: 06-88/ Ajkai Rendõrkapitányság: 06-88/ Balatonalmádi Rendõrkapitányság: 06-88/ Balatonfüredi Rendõrkapitányság: 06-87/ Pápai Rendõrkapitányság: 06-89/ Tapolcai Rendõrkapitányság: 06-87/ Várpalotai Rendõrkapitányság: 06-88/ További hasznos telefonszámokat találnak a rendõrség honlapján, a Veszprém megyei alportálon is (www.police.hu/veszprem). A társszervek, mentõk és tûzoltók elérhetõségeit szintén a honlapjukon (www.mentok.hu, láthatják. Stanka Mária r. õrnagy Balatonalmádi Rendõrkapitányság A képen látható bûncselekmény elkövetõjét keresi a Balatonalmádi Rendõrkapitányság. Kérjük, aki felismeri a képen látható férfit jelentkezzen a 88/ vagy 88/ telefonszámon.

11 2012. október Balatonkenesei Hírlap 11 Az alkalomhoz illõen szép, õszies délutánon gyülekeztek az akarattyai és a helyi idõs emberek a sportcsarnokba. A rendezõk kisebb asztalokkal tagolták a nagy termet, a rokoni, baráti vagy utcabeli kapcsolatok ezúttal is fenntarthatók voltak. Az asztalok kis harapnivalóval, késõbb ízletes vacsorával, sütivel, üdítõvel, vörös és fehér borocskával kínálták a vendégeket. Szokás szerint elõször kis óvodások köszöntötték a nagymamákat, nagypapákat. Kerti Teri és Bonczák Márta óvónõk vezetésével a Ficánka csoport kedveskedett a dalnak, táncnak és a közösségi viselkedésnek az elemeivel. Õket Csõsz Gulnára és Vági Károlyné felkészítésével iskolásaink követték változatos, zenés és verses mûsorukkal, az idõs korosztály érdemeinek és a fiatalabb korosztályok hálakinyilvánításának, kötelezettségének hangsúlyozásával. Mindannyiunk nevében polgármesterünk, Tömör István mondott köszönetet az ünnepeltek helytállásáért, és kívánt jó egészséget, további boldog életet. Elõször egy öreg tölgyerdõben tett séta közben támadt gondolatok fennkölt sorával példálózott, majd azzal folyatatta, hogy szép zivataros idõkben is gondoltak a mai idõseink arra, hogy gyermeket vállaljanak, illetõleg folyamatosan átadják tapasztalataikat gyermekeiknek, a fiatalabb nemzedéknek. Az ezüst hajú, aranyszívû vendégek elõtt következõképpen példálózott városunk elsõ embere: Két nemes fémbõl kellene ötvözni e nem mindennapi ünnep jelvényét. Aranyhoz hasonlítom idõseink szeretõ szívét. Az arany fénye nem halványul gondoktól, megpróbáltatásoktól. az arany mellett ezüstfény is csillan ezen a napon. Ezüst hajukban sok-sok tél ott felejtette fehérségét. Szívbõl kívánjuk, hogy életüket továbbra is ragyogja be e két nemes fém, az arany és az ezüst fénye. Sütõ András írónk nemes gondolatával is példálózott Tömör úr a következõképpen: Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdõdött. A mi világunk Önökkel, apáink, nagyanyáink életével, munkásságával kezdõdött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációink egy újabb nemzedék jövõjét alapozzák meg. Mindennapi munkánkhoz az elõdök példáiból meríthetünk erõt, hitet és bátorságot- hangzott. Ide illett Óbecsey István egyre közismertebb verse is, a Szeressétek az öregeket! címû, melynek a legfõbb intelme az ifjabb nemzedékeknek szól: Ha majd az örök szeretet Elhívja Õket közületek, Ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek majd az öregek. S mindazt, mit nekik tettetek, Azt adják a gyerekek. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik részt vettek szeretett édesapánk, Ivanics Ferenc temetésén, hogy gyászunkban osztoztak. Megható volt látni, mennyien szerették és ismerték. Szívünkben örökké élni fogsz! A gyászoló család Az idõsek napjáról Szép gesztus volt Németh Gyulánénak, a Református Nõszövetség vezetõjének a köszöntõje is, melynek a végén név és kor szerint ismertette mind az akarattyai, mind a kenesei legidõsebbeket. Ime:,,,,,, A mûsor befejezõ részében Farkas Edina és Somos Zoltán operett énekesek növelték a vidámságot. Mûsorukban semmi fennhéjázás, semmi magamutogatás. A hallgatósággal tartott kapcsolat még akkor is visszafogott formákban nyilvánult meg, amikor leléptek a színpadról és a közönség sorai közé vegyültek. Az efféle szereplések végén szoktuk azt mondani a mûvészekrõl, hogy megdolgoztak a pénzükért. Az idõsek közül sokan ezt követõen is jól elbeszélgettek. Némely asztalnál még nóta is csendült, mások táncot roptak. Márkus Zoltán XI. REICH ILLUSZTRÁCIÓS RAJZVERSENY BALATONSZEMESEN A balatonszemesi Reich Károly Általános és Zeneiskola ismét megszervezte én a Reich Illusztrációs Versenyt, melyre meghívást kaptak a Balaton környéki iskolák. Iskolánkból a következõ tanulók vettek részt a versenyen: Jurcsó Janka,Koronczai Fanni, Veenstra Csenge, Tóth István A verseny tartalma: - A résztvevõknek a nap folyamán két alkotást kellett elkészíteniük: 1. Illusztráció (színes technika): Balatonról szóló mondák, mesék illusztrálása. 2. Csendélet modell alapján (színes technika): kelkáposzta, padlizsán, patisszon, káposztagyalu, drapéria Az elbírálás korosztályonként történt. Egy mûvészekbõl álló 3 tagú zsûri értékelt. (Reich Gábor grafikusmûvész, Dombi Gábor festõmûvész, Fülöp Bornemisza Szilvia alkotómûvész) Díjazás: 10 iskolából kb. 40 tanuló vett részt a versenyen (minden iskola 4 tanulóval jelentkezhetett). Illusztráció kategóriában: I. helyezést ért el: Jurcsó Janka 4.o.tanulónk (4.5.o. korcsoportban) II. helyezést ért el: Koronczai Fanni 7. o.( o. korcsoportban) Csendélet kategóriában : II. helyezett: Jurcsó Janka 4. o. (4. 5. o. korcsoportban) III. helyezett: Tóth István 7. o.( o. korcsoportban) Gratulálunk a nyerteseknek! Felkészítõ tanár: Dr. Dukon Béláné

12 12 Balatonkenesei Hírlap október Interjú Keresztes Jánossal és családjával A családdal, Gábor révén ismerkedtem meg, akit a helyi iskolában tanítottam. Hamarosan körvonalazódott életük: A családfõ rendes, megbízható iparos, borosgazda. Felesége a helyi posta stabil vezetõje. János szüleit szorgalmas, dolgos emberekként ismerték. Jellemzõ rájuk az önzetlen segítség és a bõkezû adakozás. Ez utóbbit én is megtapasztaltam: a városavató elõestéjén, ünneplõbe öltözve megérkeztek hozzánk, és tekintélyes mennyiségû bort ajánlottak fel az ünnepségre, kérés nélkül. Azóta köztudottá vált, hogy nincs olyan kenesei esemény, amelynek ne lennének részesei munkájukkal, adományaikkal. János, kérlek beszélj a családotokról. Mindenekelõtt megköszönjük Berecz Róbertéknak, hogy ránk gondoltak, így mi mutatkozhatunk be az újságban. Nagyszüleim és édesapám révén tõsgyökeres kenesei család vagyunk. Õ mezõgazdasággal foglalkozott, majd a fûzfõi papírgyárban dolgozott nyugdíjas koráig. 40 évig volt presbiter a református egyházban. Édesanyám köztiszteletnek örvend Kenesén, 20 éve tagja a Református Nõszövetségnek, és mindenhol ott van, ahol segíteni kell. Gábor fiunk 23 éves, egyszerû, józan életû gyerek, akire büszkék vagyunk. A vállalkozásokban egyik jobb kezemnek számít. Szívesen dolgozunk együtt. Valika, te honnét származol, és hogy kerültél Kenesére? Gyõr-Sopron Megyébõl, Fertõd környékérõl származom. Szüleim a Fertõdi Állami Gazdaságban dolgoztak, sajnos már nem élnek. Én Sopronban végeztem el a Postaforgalmi Szakközép Iskolát, s tanulmányaim vénén kihelyeztek a Balaton környékére kisegítõként. Nem sokára elvégeztem a postatiszti tanfolyamot, 1985-ben felajánlották a balatonkenesei posta vezetését, amelyet elvállaltam. Így ismerkedtünk össze Jánossal. Katica néni, úgy tudom te nem vagy tõsgyökeres kenesei? Honnan a nagy munkabírás és az emberek szeretete? Fejér megyében, Polgárdin születtem. Házasságom révén kerülten ide, 1957 óta élek Kenesén. Szüleim dolgos, rendes, józan életû emberek voltak, szép példát mutattak, amit igyekeztem követni. A családomat nagyon szeretem, jóban, rosszban együtt vagyunk. János, azt tartják rólad, hogy polihisztor vagy. Mi az eredeti szakmád, s hogyan tanultad meg a többi mesterséget? A fûzfõi szakmunkásképzõben végeztem víz- gáz- fûtésszerelõ szakon. Azóta mindegyik területen dolgozom ben mestervizsgát tettem, majd pár évig dolgoztam a volt Hungarotex Üdülõben karbantartóként. Itt elvégeztem a kazánfûtõ tanfolyamot is tõl vagyok fõ állású vállalkozó. Van-e olyan személy, akit a munkád terén példaképnek tekintesz? Igen Gróf Rudolfot említem, akinek szakmai tudása, emberi hozzáállása, segítõkészsége maximálisan például áll elõttem. Sok szeretettel gondolok rá mindmáig, és ezúton is kívánok hosszú életet és jó egészséget neki. Összetartó családként ismernek benneteket. Mi ennek a titka, és ki ennek az oszlopa? Katica néni: Nagyszüleinktõl, szüleinktõl ezt tanultuk, és személyes életünkben ezt visszük tovább. Nincs különbség, mindent megbeszélünk, s mindnyájan elvégezzük a tennivalóinkat. János: A borászat onnan indult, hogy õseink is ûzték ezt a mesterséget, tõlük örököltük a szõlõ és a bor szeretetét és a vele való foglalkozás csínját-bínját. Hol fekszik a szõlõbirtokotok és mekkora? János: Balatonkenesén a márkói hegyrészen, több, mint 2 ha területen. Ez a hely Kenese szõlõinek viszonylatában a legfrekventáltabb részen van, mert a talaj összetétele és a napsütés szempontjából a legjobb fekvésû. Hogyan öltött hivatalos formát a borászat, borkimérés? János: Németh Sándortól kaptam azt a segítséget, hogy beléphettem a Balatonaligai Hegyközségbe. Ettõl kezdve hivatalos a borkimérés. Milyen eredményeitek vannak? Több éve veszünk részt borversenyeken, kisebb-nagyobb eredménnyel. Amire a legbüszkébbek vagyunk, az a július 16-án kapott oklevél, ami arról tanúsít, hogy a vadászati Kultúra Napja és a Veszprém Megyei Vadásznap alkalmából rendezett borversenyen a 2011-es évjáratú Királyleányka elnyerte a Várpalota Város Bora kitüntetõ címet. A településen megbecsülnek benneteket, ennek jele lehet az is, hogy János után Valika, téged is borlovaggá avattak? Férjem 2 éve tagja a Kelet-Balatoni Borrendnek, akik közül többen és anyósom is bíztattak arra, hogy mivel minden rendezvényen részt veszek engem is tagjai közé fogadjon a borrend. János: Számunkra ez nagy megtiszteltetés, mivel a Kelet- Balatoni régió borainak népszerûsítésében részt vehetünk. Gábor fiatok örökölte tõletek a munka szeretetét, mit is végez õ? Vali: Mindenféle munkából felnõtt módjára kiveszi a részét. Nagyon szereti a gépeket, és tud is velük bánni. Akad-e idõ kikapcsolódásra, mit szerettek csinálni szabadidõtökben? Kirándulunk, ha tehetjük és mindig együtt. Szeretünk rejtvényt fejteni is. Magyarország sok szép táját bejártuk már. Milyen vágyaitok, kívánságaitok vannak a családotokat illetõen? Jó lenne, ha az eddig elért eredményeinket, színvonalunkat meg tudnánk tartani. Azt is szeretnénk megérni, hogy kicsit kevesebb legyen a munka, hogy több idõnk maradjon pihenésre, egymásra. Kívánom, hogy teljesüljenek az elõbbiek és köszönöm az interjút. Kinek dobjátok tovább a labdát? A Márkó utcában lakó Németh Sándorékra gondoltunk, õ, mint borosgazda példát mutat a munkájával. személyesen is sokat köszönhetek neki, a bortermelést illetõen sokat kommunikálunk egymással. Sörédi Györgyné Szeretettel várjuk alkalmainkra: REFORMÁCIÓ ÜNNEPE megemlékezés október 31-én szerdán 17 órakor a Gyülekezeti házban (Táncsics M. u. 13.) HALOTTAINKKAL ISTEN ELÕTT - TEMETÕI ÁHITAT november 1-én csütörtökön órakor a református temetõben a ravatalozó elõtti téren

13 2012. október Balatonkenesei Hírlap 13 Imre Ferenc A forradalmár Októberi sárga levél megcsillant a lába alatt, tavaszi szélként az õszben, ifjúként végig szaladt. Egyik kezében fáklya volt, s fényt hozott vele, az ellentõl nem védte meg, mint tölgyfát a levele! Vitte a lángot és a fényt, nem adott el hazát, a fáklyafénynél egy nemzet nézhette meg magát. Dalolva rohant, mint felnõtt megnézte a napot, tenyerén vitte a fénylõ szabadságcsillagot, körülötte csak mosolygott a léhûtõk hada, volt olyan is, ki elfordult és nem nézett oda. A rohanás is lelassult, belefáradt a láb, a fényvivõ csak menetben ballaghatott tovább. Az út most sziklák közt vezet, õ vánszorogva megy, a fáklyaláng és a csillag, a világon csak egy! Az idõ gyorsan elszaladt, a haj is már fehér, a dicsõség nem kopott meg, a tett örökké él! Az öreg már csak csoszog, kezében van a bot, a korával elvesztette a fáklyát és csillagot. (Imre Ferenc: Vihar a virágot c. kötetébõl. A közelmúltban megjelent új verseskötete Élethozadékok címmel.) Hagyományõrzõ vitorlásverseny A Honvéd Üdülõ kikötõjében került sor a szezon utolsó vitorlás versenyére, melyet Hajagos Árpád Emlékversenynek neveztek el, s megrendezték már a tavalyi évben is. Idén is sikert aratott a vitorlázók körében, sokan indultak el a versenyen. Remélhetõleg a hagyomány folytatódik a jövõben is. A versenyt támogatta a Hajagos család. GYHM Kedves Gyerekek! Óvodások és Iskolások! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a könyvtár egy sikeres pályázatnak köszönhetõen számotokra az eddigieknél is több jó programra, tartalmas, játékos, szórakoztató közös idõtöltésre nyújt majd lehetõséget az elkövetkezõ idõben. Ismerkedés a könyvek birodalmával, játékos mesenapok, a nagyobbaknak rendhagyó irodalom órák, író - olvasó találkozók, olvasókör, vetélkedõk és még számtalan izgalmas és remélhetõleg kedvetekre való lehetõség! Minden eseményrõl idõben tájékoztatást kaptok. Szeretettel várunk Benneteket minden rendezvényünkre! A KÖNYVTÁR HÍREI Györgydeákné Takács Hajnalka könyvtárvezetõ Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szokásos õszi könyvtári amnesztia egész november hónapban érvényben lesz! Lejárt határidejû kikölcsönzött könyveiket ez idõ alatt késedelmi kamat fizetése nélkül visszahozhatják! Használt könyvek vására nyitva tartási idõben folyamatosan. Ingyenes beiratkozással várjuk új olvasóinkat november 20-ig. A KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI A sikeres pályázatnak köszönhetõen indulnak rendezvényeink: Novemberben minden hétfõn a könyvtárban Hogy a hét jól kezdõdjön! sorozatcímmel az alábbi rendezvényeinkre várunk minden érdeklõdõt: November 5. hétfõ 17 óra Vendégünk: Sándor Anikó Sándor Anikó: El Camino (Az út, ami hazavisz) c. könyvének és az addigra megjelenõ Az ajándék élet az El Camino után c. 2. részének bemutatója, vetített képekkel illusztrálva. A könyvek megvásárlására és dedikálására a helyszínen lehetõség nyílik. November 12. hétfõ 17 óra Vendégünk: Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész Az elõadás címe: 165 éve született Mikszáth Kálmán. Egy különleges regény titkai, vagy hogyan olvassuk a Noszty fiú esete Tóth Marival címû regényt? November 19. hétfõ 17 óra Vendégünk: Némethné Sz. Tóth Ildikó református lelkész Az elõadás címe: Közeledik az ünnep. / Az igazi ünneplés és az ajándékozási vadhajtások: kis ajándék - nagy szeretet, túlzások - plázadilik, személytelen, vagy drága kacatok / Az elõadás végén a jelenlévõk bevonása a beszélgetésbe, hasznos ötletek és ajánlások November 26. hétfõ 17 óra Vendégünk: Dr. Ács Anna muzeológus Az elõadás címe: A kenesei Váth János író-tanító élete Születésének 125. és halálának 50. évfordulója alkalmából Belépés díjtalan! Legyen Ön is a vendégünk! Ha hétfõ, akkor könyvtár! A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

14 14 Balatonkenesei Hírlap október Németh Gyuláné az Országos Református Nõszövetség idei kitüntetettje szeptember 29-én Budapesten a Magyarországi Református Egyház Zsinatának székházában immár harmadik alkalommal adta át országos konferencia keretében a Zsindelyné Tüdõs Klára díjat a Református Nõszövetség. A rangos kitüntetést idén a Dunántúlról Németh Gyuláné, a Balatonkenesei Nõszövetség vezetõje kapta meg. A Zsindelyné-díjak átadása mindig rendkívüli ünnep fogalmazott megnyitó beszédében Pásztor Jánosné, a Nõszövetség elnöke. Ravasz Lászlót idézve elmondta a szövetség háború utáni születésérõl: Olyan nagy a baj, hogy most már asszonykezekre van szükség. Nemcsak a második világháború borzalmaiban, hanem a húsz évvel ezelõtti újrainduláskor és ma is. Baj most is van, asszonykezekre van szükség nemcsak enni adni valakinek, hanem elmenni oda, ahol szükség van rám és a vigasztalásra, arra a kincsre, amelyet Istentõl kapok tette hozzá a Nõszövetség elnöke. A konferencia elõadásaiban megfogalmazódott a Nõszövetség azon feladata is, hogy keresztyén módon válaszoljon a társadalmi változásokra. Csak áldozatkészen érdemes élni! Építeni kell azokra, akik évtizedek óta hûségesen szolgálnak mondta Tarr Zoltán zsinati tanácsos, és hálát adott a szolgálókért, és azért, hogy ez a hálaadás megjelenik a díjátadás alkalmával a Nõszövetség életében. Egyházkerületenként egy asszonytestvér vehette át a kitüntetést évtizedeken át hûséggel végzett szeretetszolgálati, szervezési munkáért, az általa támogatott, adománygyûjtésekért, gyermekmissziós munkáért vagy kántori szolgálatért. A Dunántúli Egyházkerület díjazottja Németh Gyuláné Joli néni, a balatonkenesei Nagytiszteletû Asszony lett! A helyi Református Nõszövetségünk maroknyi csapata is nagy örömmel kísérte el õt az ünnepségre, képviselve a helyi tagokat. Büszkék vagyunk rá, a kitüntetésre, és Istennek adunk hálát érte és egész szolgáló életéért! Szabóné Öcsi Mónika presbiter és nõszövetségi tag Laudáció Németh Gyuláné, Siffer Jolán augusztus 7-én született Zánkán, Siffer Gábor és Pintér Ilona gyermekeként. Általános iskoláit Zánkán és Révfülöpön, a gimnáziumot Tapolcán végezte. Késõbb gyors és gépírói, majd mûszaki rajzolói képesítést szerzett. Dolgozott a Veszprémi Vegyipari Technikumban, azután a Magyar Ásvány- és Földgázkutató Intézet mûszaki könyvtárosa volt tõl fõállású édesanya és lelkészfeleség, hatodik gyermeke születése után pedig, a GYES lejártától nyugdíjba vonulásáig, a balatonkenesei háziorvosi rendelõ orvos-írnokaként dolgozott augusztus 19-én kötött házasságot a végzõs teológus hallgató Németh Gyulával, akit ettõl kezdve hûségesen végigkísért egyházi szolgálataiban is, Balatonendréden, majd Pápán, Magyaralmáson és végül mind a mai napig Balatonkenesén. Házasságukat Isten hat gyermekkel áldotta meg. Már gyermekként és fiatalként is kötõdött a zánkai gyülekezethez, az evangélikus kántor-tanító által gondozott lelki közösséghez. Veszprémi évei alatt aktív tagja volt az ottani ifjúsági bibliakörnek. Kora ifjúsága óta elkötelezett munkása a Vasárnapi Iskola Szövetségnek, fáradhatatlan szolgája a gyermekmissziónak. Ezt késõbb Nagytiszteletû Asszonyként is végezte, Örömhír Klubok, nyári gyermektáborok szervezésével és vezetésével, lelkipásztor férje mellett a hitoktatás jelentõs részének felvállalásával. A rendszerváltás után Balatonkenesén az elsõk között lelkesen szervezte újjá a Református Nõszövetség helyi csoportját, a gyülekezet asszonyait összegyûjtve, az egyházukért, közösségükért való szolgálatra buzdítva. A helyi Nõszövetség elnökeként, a hívõ asszonytestvérekkel együtt azóta is aktívan részt vesznek a közösség életében, látogatják az idõs, beteg, otthonukhoz kötött egyháztagokat, szervezik a Gyülekezeti Ház és a Templom gondozását, takarítását, és süteménysütéssel, szervezõmunkával segítik a gyülekezet ünnepi alkalmait. Részt vesznek az Országos és Kerületi Nõszövetség rendezte konferenciákon, és tagsági díjuk bevételével, adományaikkal rendszeresen támogatják a nyarankénti hittantáborokat. A Dunántúli Nõszövetségnek alapító tagja, az Országos Nõszövetségnek Intézõbizottsági tagja. Felkutatta a Zsindelyné Tüdõs Klára által tervezett medált, s annak másolatát elkészítette. Leírásával együtt sokaknak ajánlotta, és mindannyiszor nemcsak a medálról, hanem Nõszövetségünk elsõ elnökének munkásságáról, hiánypótló szolgálatáról is beszélt. Büszkén viseljük sokan, nemcsak nyakékként, hanem szellemi örökösként.

15 2012. október Balatonkenesei Hírlap 15 Az új év elsõ napjaira (1976. január 7-10.) meghívást kaptam: Kedves Barátunk! Immár hagyományosan sor kerül a G. Dimitrov Megyei Mûvelõdési Központ és a Veszprém megyei Moziüzemi Vállalat közös rendezésében a filmesztétika tanárok, filmklubvezetõk és moziüzem-vezetõk téli tanfolyamára. A tanfolyam megnyitására január 7-én szerdán órakor kerül sor Bakonyoszlopon, a Megyei KISZ Bizottság továbbképzési házában. Részvételére számítva, Veszprém, dec. 9. elvtársi üdvözlettel: Nyisztor Imre sk. Poór Ferenc sk. igazgató igazgató A meghívásnak örültem, mert jó érzést keltett bennem. Ezek szerint a filmet szeretõk és alkotók táborába valónak tartanak. A program is tetszett, és az elõadók sem voltak akárkik. Elõadás Vetítés Tanfolyamnyitás Huszárik Zoltán: Szindbád Csányi Miklós: Film és irodalom A Balázs Béla Stúdió kollektívája bemutatja: Nevelésügyi soro- kapcsolata, A filmszerû irodalom filmen zat I. II. Csányi Miklós: In memóriám: Pasolini: Teoréma Pier Paolo Pasolini Botár Attila: A film hasznosítása Bergman: Szerelmi lecke (Információs vetítés) az agitációs és propaganda munkában Kelemen Tibor: Körkép az animációs filmrõl Csányi Miklós: A filmburleszk útja Keatontól napjainkig ARCHÍV 48. Animációs filmek, Bunuel: Öldöklõ angyal (Információs vetítés), Keaton: A navigátor Keaton: Isten hozott Megrázó élmény volt a Nevelésügyi sorozat I. II.,ami a pedagógia korabeli gondjait bátran mutatta be többek között egy Bujáki Lajos nevezetû tanár sorsán keresztül. Mikor a filmet befûzték, leszakadt belõle. Egy kis darab nekem is jutott. A tanár látható rajta öt kockán át. Emlékeztetõül õrzöm! Hammer Andrea (8.a.) lelkes rádiósunk A Magyar Úttörõk Szövetségének központi lapjá -ba ( Pajtás ) tudósítást küldött (1976. január 21.): CSAPATRÁDIÓNK VAN Iskolánkban már második éve mûködik a stúdió szakkör. Ebben az évben fõ feladatunk, hogy kiemelkedõ ünnepi adást készítsünk a 30 éves úttörõmozgalomról, az Õrizzük a lángot! akcióról, továbbá csapatunk névadójáról, II. Rákóczi Ferencrõl, születésének 300. évfordulója alkalmából. HAMMER ANDREA Balatonkenese A Szilfa rádió kilencedik adása (1975. november 24.) ünnepelte a harminc -éves úttörõmozgalmat. (Hammer Andrea, Horváth Attila, Váróczi Margit, Varga Mihály, Ráberhoffer Erzsébet, Korcz Kálmán, Simon Lajos, Althauser Gabi) A rádiósok felhívták a figyelmet a Ha vitéz vagy, jer velem akcióra és a Rákóczi-kutatásra (1971/72), a zsibongóban vitrinbe helyezett tárgyakra, képekre, levelekre stb., és jeleztek egy tervezett, un. Vitrinvetélkedõ -t hallgató társaiknak. A tizedik adás (1976. február 9.) a Rákóczi-kutatásról szólt, és a fejedelem 300. születésnapi évfordulójának megünnepléséhez nyújtott segítséget: 1. Köszöntõ (Horváth Attila) 2. Liszt Ferenc: Rákóczi induló (részlet) 3. A Rákóczi-évforduló (Simon Lajos és Korcz Kálmán) 4. A Rákóczi-kutatás felhívásai (Bollók Gyula, Kovács Ildikó, Filó Lajos) 5. Részletek az március 20-i HARSAN A KÜRTSZÓ rádióadásából (Kubinyi Ferenc riporter és a kutatók: Nyikos Katalin, Frank Magdolna, Eleven Klára, Németh Lívia) 6. Tájékoztató a Vitrin-vetélkedõ -rõl (Váróczi Margit, Kulcsár Zsolt, Vadas Katalin, Harsányi Ildikó) 7. Tárogató-zene A tanulók elé a következõ felhívás került: Kedves Pajtások! Március 27-én ünnepeljük II.Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulóját. Hagyományaink méltó folytatásaként vetélkedõvel és kiállítással adózunk a fejedelem emlékének, csapatunk névadójának. Játékra szólítunk Benneteket! A zsibongóban álló tárlók közül a középsõ Rákóczival kapcsolatos gyûjtésünket tartalmazza. Ha jól megnézitek, megismeritek a néhány évvel ezelõtt volt pajtásaink által gyûjtött anyagot, eredményesen válaszolhattok a VITRIN-VETÉL- KEDÕ 10 kérdésére, amelyet a játszani szándékozók Hammer Andreától és Váróczi Margittól vehetnek át. A megfejtéseket nekik adjátok át március 1-ig. Ezt a vetélkedést követi majd a rajok csapatvetélkedõje március 27-én, a születésnapon. Minél többen induljatok, mert aki a VITRIN-VETÉLKEDÕ kérdéseinek több mint a felét jól megoldja, az rajának fél pontot szerez a csapatvetélkedõre. A három legjobb megfejtést könyvvel is jutalmazzuk. A RÁKÓCZI-KIÁLLÍTÁSON a rajok pályamunkával szerepelhetnek, amelyet 1-20 ponttal az Úttörõtanács értékel, a legjobbakat pedig könyvjutalomban részesíti. A kapott pontokat a Vitrin-vetélkedõben szerzett pontszámokkal együtt a raj kapja meg, s ezzel indul a csapatvetélkedõn. A kiállításra készített pályamunkák témája lehet pl.: a/ A lakóhely történetének bemutatása. b/ Idegenforgalmi, történelmi térképvázlat. c/ Helyi néprajzi gyûjtemény. (Fotók, rajzok segítségével) d/ Makettek, modellek, plasztika, kézimunka, tabló, album készítése. A pályamunkákat Jákfalvi tanár bácsinak adjátok át március 15-ig! KELLEMES SZÓRAKOZÁST, JÓ JÁTÉKOT KÍVÁ- NUNK! ELÕRE! Kecskés József

16 16 Balatonkenesei Hírlap október szeptember 25.-én együttmûködési megállapodást írt alá Bollók Gyula a Bocskai István Református Általános Iskola igazgatója és Zubor Zoltán Balatonkenese Labdarúgó Club elnöke. Az ünnepélyes aláírásra Papkeszin, az iskola különtermében került sor. A felek megállapodtak abban, hogy a kölcsönös elõnyöket és saját lehetõségeiket figyelembe véve együtt kívánnak mûködni az iskolai testnevelési és sportfeladatok, valamint a Club célkitûzéseinek együttes megvalósítása érdekében. Öröm, hogy a Papkeszi iskola vezetése fontosnak tartja, hogy az ott tanuló nebulók szervezett keretek között, szakemberek irányításával részt vegyenek a BLC utánpótlás programjában és sajátítsák el a labdarúgás alapjait. A tanulók már több edzésen is részvettek, elmondásuk szerint sokat tanultak az edzõktõl és nagyon jó hangulatúak az edzések. A gyermekeket iskolabusz szállítja az edzésekre. A tehetségesebb sportolókat a BLC leigazolja és versenyezteti, így nem meglepõ, hogy az U13 csapatba már kettõ gyermek kapott lehetõséget. Végre a legkisebbek is elkezdték a versengést, hisz két Bozsik Tornán vannak túl, az U7, U9 és U11 egységek. Nagy öröm, hogy elõrelépés tapasztalható a mutatott játékban és eredményekben egyaránt. Az új kiírás szerint nem rangsorolják a csapatokat, de az eredmények alapján szinte kivétel nélkül elsõ, vagy második helyezést értek el csapataink. Mindkét tornán több ifjú labdarúgónk kapott elismerést. A tornákon négy település Balatonfûzfõ, Csajág, Peremarton, valamint Balatonkenese Katica Pékség LC korosztályos csapatai vettek részt. A torna kenesei díjazottai: I. Torna U7: Legjobb védõ: Sréter Csaba, Gólkirály: Zubor Zétény 8 gól U9: Legjobb játékos: Molnár Gábor U11: Gólkirály: Fekete Álmos II. Torna U7: Legjobb játékos: Zubor Zétény (9 gól) U9: Legjobb játékos: Kiss Levente U11: Legjobb játékos: Fekete Álmos, Gólkirály: Molnár Gábor 4 gól U13 csapatunk tisztesen helytáll a bajnokságban, bár érzõdik, hogy még nem sok tapasztalattal rendelkezik. Nem elhanyagolandó tény, hogy az ellenfél csapatai átlagosan másfél évvel idõsebbek a kenesei lurkóknál. U16 csapatunk sajnos a bajnokság elején betegségek miatt létszám problémákkal küzdött, de lassan kezd beérni a munka. Jó eredménynek mondható a Várpalotai Bányász SE elleni döntetlen. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a Megye Válogatottba két játékosunk kapott meghívót. Révfalusi András és Rumpler Gábor belekóstolt a válogatott életbe és hasznos tapasztalatokkal tért vissza egyesületünkhöz. A felnõtt csapat is szépen halad elõre. A bajnokságban jelenleg egy ponttal lemaradva az éllovastól, holtversenyben a második helyen áll. A csapat nem csak eredményes, hanem Az elõrelépés jegyében egyre tetszetõsebb játékkal szórakoztatja népes szurkoló táborát. Nem kis dolog, hogy a bajnokságban a legkevesebb gólt (4) a mi csapatunk kapta. Az ifi egységünk a fiatalítás ellenére dobogós helyen áll, és a góllövõ listát Polgár Gábor tizennégy góllal vezeti. Bakos Tibor U 19 edzõ véleménye: Az ifi csapat 8 mérkõzésen van túl, mérlege 5 gyõzelem, 2 döntetlen, 1 vereség! Az újjáalakuló utánpótlás csapat harmadik helyen áll a bajnokságban, ahol nagyon szoros az élmezõny. Kezd összeérni a keret, melyet az idõsebb illetve a tavaly még serdülõ bajnokságban játszó játékosok alkotnak. Kellõ alázat van a fiúkban, mindenkire lehet számítani. Ez azért fontos, mert kialakulóban van egy versenyhelyzet a kezdõcsapatban való részvételért. Az út elején járunk, van hová fejlõdnünk. A játékosok kellõ fogékonysággal rendelkeznek, a feltételek adva vannak az elõrelépésre. Még 5 mérkõzésünk van hátra az õszi szezonban, igyekszünk minél több sikerélményt szerezni magunknak és szurkolóinknak. Ez az elsõdleges cél, s csak utána számoljuk a pontokat és nézünk a tabellára...! Eredmények: Balatonkenese Katica Pékség LC - Felsõörsi IKSE 2:1 Gól: Horváth Tamás, Dr. Wiedemann Norbert Ifi: 4:1 gól: Polgár G. Megyimóri D. Károlyi B. Hatos P. Tótvázsonyi SE - Balatonkenese Katica Pékség LC 1:3 Gól:Rusvai György (2), Takács Dávid Ifi: 1:1 gól: Hatos P. Nemesszalók ESE - Balatonkenese Katica Pékség LC 1:1 Gól: Takács Dávid Ifi: 0:1 gól: Farkas Á. Balatonkenese Katica Pékség LC- Csabrendek FC 4:0 Gól: Németh Levente (2), Horváth Tamás, Jaczó Bálint Ifi: 6:1 gól Polgár G. (4), Hatos P. Kuti S. Következik: Szentantalfa - Balatonkenese Katica Pékség LC Okt óra (Szentantalfa) Balatonkenese Katica Pékség LC Márkó SE Okt óra (Balatonkenese) Szentgál SE - Balatonkenese Katica Pékség LC Okt óra (Szentgál) Balatonkenese Katica Pékség LC Nagyesztergár SE Nov óra (Balatonkenese) Csopak FC - Balatonkenese Katica Pékség LC Nov óra (Csopak) Elotte ifjúsági (U19) mérkozések!!! Köszönet pártolóinknak és támogatóinknak: Katica Pékség, Sipõcz István, Öböl TV, Fregatt Presszó, Takács László, Takácsné Anikó, Sipos László és Siposné Pergel Anikó A rendezvényeinkre és mérkõzéseinkre sok szeretettel várunk mindenkit! Hajrá, Kenese! Médiatámogatónk az Öböl TV További információ:

17 2012. október Balatonkenesei Hírlap 17 A szüreti vigadalom másnapján ünnepelt a borrend A Kelet-Balatoni Borrend újabb borlovagokat fogadott soraiba. Az ünnepélyes avatásra szeptember 30-án került sor a református templomban. A kezdõ áhitatban Németh Péter lelkész az irgalmas samaritánus történetét olvasta fel. Kiemelte ebbõl, hogy az olaj és a bor a korabeli gyógyászat eszközei voltak. Jézus példázata ma is embertársai segítését kéri borlovagoktól és nem borlovagoktól egyaránt. Az avatás ceremóniáját Tömör István ceremóniamester vezette. Az új tagoknak a borrend hagyományai szerint bizonyságot kellett adniuk borászati ismereteikrõl, majd a próbát követõen Gyõrfi Károly, a Borrend nagymestere lovaggá ütötte a jelölteket. Az áldást követõen újdonsült borrendi tagként Mészáros János Elek lepte meg énekével a jelenlevõket. Hangja gyönyörûen betöltötte a templomot, énekét a tavaly száz éves orgonán Sipos Csaba, a gyülekezet kántora kísérte. A templomi felemelõ alkalom a Himnusz közös éneklésével ért véget. Ünnepélyesen tagjai közé fogadta a borrend Mihalovics A dohány az egyetlen olyan termék, ami fogyasztóinak 50 százalékát megöli, ha rendeltetésszerûen használják. Becslések szerint, ha nem kerülnek a dohányzás visszaszorítását célzó komoly intézkedések bevezetésre, akkor akár egymilliárd ember halhat meg a dohányzás következtében a XXI. században. A dohányzás, mint a legjelentõsebb megelõzhetõ halálok a fejlett országokban, így Magyarországon is világszerte hatalmas népegészségügyi és gazdasági terhet jelent. Két olyan légzõszervet megtámadó kór is van: a fejlõdõ országokban a legtöbb ember halálát ma is alsó légúti fertõzések a légcsõ, a hörgõk gyulladásos megbetegedései okozzák, de a fejlett világban is a negyedik a halálokok között. A másik, világszerte egyre nagyobb jelentõségû légzõszervi halálok a COPD. Az ebben szenvedõk a légutak beszûkülésével, a tüdõ teljesítményének gyors romlásával számolhatnak, amit több gén- és környezeti tényezõ együttes hatása okoz. A betegek 90%-a dohányos, és ha korai stádiumban felismerik a betegséget, még megállítható, elsõsorban a dohányzás mellõzésével. TÁMOP / Rajtad múlhat! 2. rész Miért ne! Miklós balatonvilágosi borászt, Németh Tibort, a magyar borok elkötelezettjét, borbarátot, Horváth Katalint, aki az aligai családi birtokon szõlész- borászkodik, Keresztes Jánosnét, aki kenesei családi vállalkozásban szõlõtermesztéssel és borkészítéssel foglalkozik. Tiszteletbeli tagok lettek: Németh Sándor helyi borosgazda és Mészáros János Elek elõadómûvész, borosgazda. Az elmúlt évben a közösségért végzett munkájáért nagymesteri dicséretben részesült: Koczor Mária pecsétõr és Kürthy Ibolya kincstárnok. Az avatáson részt vett Mihalovics Dóra, Magyarország Borkirálynõje, valamint a Balaton keleti tájegységén mûködõ borbaráti klubok képviselõi is, erõsítve ezzel is a térségi együttmûködést. A meghívottak ezután a szomszédos Gyülekezeti házban borkóstolás és finom falatok mellett ünnepeltek tovább. Az est meglepetése a Borrend hatalmas (és finom) zászlós tortája volt, melyet a Keresztes család készíttetett erre az alkalomra. GYHM A tüdõszûrõ állomásokon elvégzett gépi szûrések száma a nyolcvanas évek eleje óta kevesebb, mint a felére esett vissza. Akkor 6 és fél millió, most közel három millió ember tüdejét vizsgálják meg évente. Huszonhét évvel ezelõtt az új tüdõdaganatosoknak 45 százalékát, ma csak harmadát sikerül szûréssel felkutatni. A nikotin a dohány legnagyobb hatású alkotóeleme, belégzéskor a szervezet mintegy 90 százalékát elnyeli. Felszívódik a szájban, a légutakban, tüdõben és gyomorban. A nikotin közvetlenül növeli a pulzusszámot, emeli a vérnyomást, szûkíti a bõr kisereit, megváltoztatja a vér összetételét és az anyagcserét. Ezek hosszú távon számos nagyon súlyos betegség kialakulásáért felelõsek. A krónikus légzési nehézségek már nagyon korán, a dohányzás elkezdése után egy-két évvel kimutathatók! Interaktív honlapunk: Facebook elérhetõség: Rajtad múlhat!

18 18 Balatonkenesei Hírlap október AEGON BIZTOSÍTÁS Tisztelt Nõtársaim! Tájékoztatom Önöket, hogy az Európai Bíróság döntése értelmében decembertõl a biztosítók nem tehetnek különbséget nõk és férfiak biztosítási díja között. Ez azt jelenti, hogy nõk esetében egyes életbiztosítások akár 30%-kal is többe kerülhetnek az idei év végétõl. Ne késlekedjünk, életbiztosításunkat érdemes tehát még idén megkötnünk! Vinklár Mihályné az AEGON Magyarország Biztosító helyi képviselõje (Élet- és vagyonbiztosítás kötése, teljes körû ügyfélkiszolgálás: 30/ , ) TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR Balatonkenese, Dózsa György tér / , 30/ Bölcsõde Családi napközi Családi játéktár, játszóház Gyermekfelügyelet Születésnapi zsúrok Házi gyermekfelügyelet egyéni igény szerint Játék- és jelmezkölcsönzés Babaápolási termékek Barátságos árak, helyi kedvezmények, bérletek Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig: 8-17 óráig Szombaton: óráig, vasárnap: zárva Masszázs, gyógymasszázs, fájdalom mentes cellulit kezelés, nyirok masszázs, fizikoterápia Bókkon Tamás Fiziterapeuta - Gyógymasszõr 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 16/A Tel: Bejelentkezés elõzetes idõpont egyeztetéssel! Jó minõségû magyar nadrág pelenkák koraszülött mérettõl- junior méretig többféle kiszerelésben kedvezõ áron kapható, ingyenes kiszállítással. midi 4kg-10 kg 100 db Ft maxi 9-18 kg 100 db Ft junior kg 100 db Ft Termékek bõvebben megtekinthetõk a facebook oldalon zsebibababolt néven(várpalota) Érd: 06/30/ Csak 2 % jutalék! Keresünk eladó panorámás és vízközeli házakat, kicsi nyaralókat, építési telkeket, lakásokat, exkluzív ingatlanokat, tanyát. Hirdessen nálunk, hogy több pénz maradjon a zsebében! Tel: / ;

19 2012. október Balatonkenesei Hírlap 19 AJÁNLJUK MAGUNKAT! füvet nyírni, keretet, sövényt ápolni, lakást felújítani, festeni, mázolni, kerítést építeni-javítani, betonozni, térkövezni, takarítani, sírokat gondozni mindennemû aprómunkát elvégezni. Néhány érv, hogy miért érdemes minket választani: olcsó vállalási árak gyors, pontos teljesítés számlát adunk és garanciát vállalunk éves szerzõdés esetén nagy kedvezményt adunk ha megbíz minket, elõsegíti a helyi munkaerõ legális foglalkoztatását Balatonkenesei Szociális Szövetkezet 8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 3. Telefon: Kedves kenesei lakos! Megbízható fogorvost keres elérhetõ áron? Megtalálta! Ez a hirdetés egy kupon, amelynek beváltásával Ön a következõ egyszeri kedvezményekre jogosult a Globe Dental Fogászati Centrumban november 30-ig: - 50% kedvezmény a röntgenfelvétel árából - 10% kedvezmény az elsõ kezelés árából Barátságos környezet, szakértelem, fájdalommentes kezelések, minden, ami fogászat egy helyen! Ne késlekedjen idõpontot kérni a vagy a számon! Globe Dental Fogászati Centrum - Balatonkenese, Táncsics M. u. 6. Keressen bennünket, hogy szolgálatára lehessünk!

20 20 Balatonkenesei Hírlap október Könyvelés, bérszámfejtés teljes körû ügyintézéssel SZAKKÉPZETT KOLLÉGÁKKAL VÁLLALJUK KFT-K, BT-K, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK KÖNYVELÉSÉT, TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL: SZÉCHENYI KÁRTYA IGÉNYLÉSE, HOSSZABBÍTÁSA KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS HAVI JÁRULÉK BEVALLÁSOK ÉS UTALÁSOK KÉSZÍTÉSE TELJES ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE IS!) Igény szerint vállalunk továbbá önálló bérszámfejtést utaláslistával és vegyes-bér nyomtatással, valamint 08-as bevallás készítéssel. Irodánk 1998 óta mûködik Lepsényben, és 2011-ben irodát nyitottunk Balatonakarattyán is. ELÉRHETÕSÉGEINK: Vargáné Jakab Zsuzsa vállalkozó Tel./fax: 22/ ; 22/ Mobil: 30/ ; 30/ NYITVATARTÁS: Lepsény, Fõ út 1,: H, Sz, P: K, Cs: Balatonakarattya, Gyóni G. út 20. K, Cs: BALATONI KERTEK!!! Vállalunk alkalmi és éves szinten: Kertépítést, sziklakertépítést locsoló rendszer kiépítést /torró/ stb. kertápolást, metszést, bozót irtást /parlagfû/ sövényápolást, fûnyírást térburkolat, térkõ lerakást kézi és gépi földmunkát bobcat-tal veszélyes fák kivágását ág és sitt, egyéb hulladék elszállítását lomtalanítást, fuvarozást lakatos munkákat (kerítéskészítés, stb.) házfelügyeletet, karbantartást gondnokságot, lakástakarítást /víztelenítést/ Mészáros István svédmasszõr Gerincmasszázs, csontkovácsolás, frissítõ masszázs, talpmasszázs, talpmasszírozás, fényterápia, földsugárzás mérés. Balatonkenese, Tiker u. 3. Bejelentkezés: Honlap: Tel.:

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Évszakváltás a közlekedésben

Évszakváltás a közlekedésben Évszakváltás a közlekedésben A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól, valamint az ezzel összefüggő 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól, valamint az ezzel összefüggő 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az önkormányzat saját

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 2/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

KÜLÖNKIADÁS POLGÁRMESTERJELÖLTEK: KÉPVISELÕJELÖLTEK:

KÜLÖNKIADÁS POLGÁRMESTERJELÖLTEK: KÉPVISELÕJELÖLTEK: KÜLÖNKIADÁS Balatonkenese Város Jegyzõjétõl, mint Balatonkenese Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl Balatonkenese Pf.:1. Tel.:88/481-741 E-mail: hivatal@balatonkenese.hu Szám:712/2009/áig H I R D E T M

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

www.kozossegi.ofi.hu Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol. Szám: 8/2010. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z O K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Ezt a határozati javaslatot fogadta el tegnap a testület, kimásoltam a megküldött előterjesztésből.

Ezt a határozati javaslatot fogadta el tegnap a testület, kimásoltam a megküldött előterjesztésből. Tisztelt Polgármester Asszony! A tegnapi testületi ülésen tett felszólalásomat a jóindulat és a segíteni akarás motiválta, de meggyőződésem, hogy nem értették meg a közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. december 23. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JÓ GYAKORLAT. A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást

JÓ GYAKORLAT. A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást JÓ GYAKORLAT A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást 1 Bevezetés A József Attila ÁMK-ban nagy hagyománya van a versenyeknek, különösen a József Attila Napokon rendezett versenycsokornak.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter Kossuth Ház Hírlap - Newsletter rendkívüli kiadás ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI HÉTVÉGE A KOSSUTH HÁZBAN 2014. AUGUSZTUS 23. 24. Elnöki beszámoló Az augusztus 23. 24. Szent István napi ünnepünk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz

ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz Tisztelt Képviselőtestület! ELŐTERJESZTÉS Nyelvtanulás támogatására szóló pályázathoz Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetésében 700 e Ftot biztosított nyelvtanulás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2011. június 5. évf. 3. szám BÚCSÚZUNK!

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA ÉLETPÁLYAMODELL EGY GYAKORLÓISKOLAI KÖNYVTÁROSTANÁR SZEMÉVEL ALBERT ANIKÓ KÖNYVTÁROSTANÁR EGER, 2014. DECEMBER 4. Fotó: Pataki István 2 A KÖNYVTÁR

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben