Heti közéleti folyamatelemzés (2011. február 3.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heti közéleti folyamatelemzés (2011. február 3.)"

Átírás

1 TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 Tel: Adószám: Heti közéleti folyamatelemzés (2011. február 3.) A lapok rövidítése: Magyar Nemzet (MN), Népszabadság (Nb), Magyar Hírlap (MH), Népszava (Nv), Világgazdaság (VG), Napi Gazdaság (NG). A dátumból a nap szerepel, mivel a hónap a keltezés alapján egyértelm. TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGELMÉLET Pozsgay Imre szerint az Alkotmánybíróságot 1989-es létrehozását nem a hatalmát félt MSZP er ltette; felállítását leginkább Antall József sürgette, mert korábban kellett a pozíció. Sólyom alkotmányozó nemzetgy lést csinált az Alkotmánybíróságból. Olyanná formálta a testületet, hogy se társadalmi, se közjogi kontrollja ne legyen. Az SZDSZ- MDF paktum harminc ponton módosította az ideiglenes alkotmányt. Ez maga felért egy alkotmányozással. Az ellenz k most tattól félnek, az új alkotmány elveszi t lük a lehet séget. Eddig éppen az alaptörvény menedékében tehettek azt az országgal, amit akartak. Aki az elmúlt húsz évben nyilvános fórumon nem tudta megoldani politikai problémáit, az az Alkotmánybírósághoz fordult. (MN 29) - Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke szerint az utóbbi húsz év bebizonyította, miként tudta egy sz k elit és a nemzetközi pénzvilág alkotmányos keretek között kifosztani Magyarországot és a magyar munkavállalókat. Hiába várjuk el az államtól, hogy biztosítsa a szociális biztonságot, ha az itt megtermelt javak nagy részét kiviszik az országból. Az új alkotmánynak ezért rögzíteni kell, hogy az itt megtermelt javak felett mindenekel tt az állam és a társadalom rendelkezik. (MN 2) EGÉSZSÉG, NYUGDÍJ, OKTATÁS, KULTÚRA Elvi megállapodást kötött a polgármester és az egészségügyért felel s államtitkár arról, hogy a teljes városi önkormányzati tulajdonú kórházi rendszert átadják az államnak. Az intézmények államosítása szabad utat nyit az egészségügyért felel s államtitkárság reformterve megvalósulásának. (Nv 29) Tarlós István szerint valóban tárgyalnak a kormánnyal a cs d szélére vitt f városi egészségügy megmentésér l. A tizenkét f városi fenntartású kórházból egyel re négy országos hatáskör intézmény kerülne állami kézbe, köztük az egyesített Szent István-Szent László Kórház. (MN 31) Pesti Imre (rövid ideig f polgármester-helyette, ma a f városi kormányhivatal vezet je) élesen szembeszállt Tarlós és az egészségügyi államtitkárság formálódó megegyezésével. Szerinte az elképzelés nem szolgálja sem az ország, sem a f város egészségügyét. A Szent István-Szent László a f város egyik legnagyobb és legjobban m köd kórháza, ezért err l lemondani orvosszakmailag, gazdaságilag és politikailag sem indokolható. Ráadásul szerencsétlen lenne, ha bármelyik f városi kórházat az egyetem venné át, hiszen komoly finanszírozási gondokkal küszködik. Kérdés, érdemes-e támogatni, hogy egy tulajdonostól egy gazdaságilag rosszabb helyzetben lév másik tulajdonoshoz kerüljenek az intézmények. A helyes út Pesti szerint az intézményi integráció. (MH 2) 1

2 Szentes Tamás, Budapest egészségügyért felel s új f polgármester-helyettese szerint a város elképzelései nem állnak szemben a tárca terveivel. A város alkalmazkodni fog az országos koncepcióhoz. Szentes nem sajnálja az id t, a fáradságot arra, hogy meggy zze Tarlós Istvánt, a f város nem mondhat le arról, hogy saját egészségügyi ellátórendszere legyen. (Nb 28) Néhány órán keresztül úgy volt, hogy szinte valamennyi városi kórház igazgatójának távoznia kell posztjáról. Szentes Tamás valamennyi intézményvezet t a hivatalába kérette, de Tarlós István f polgármester Újvidékr l megüzente, hogy egyetlen f igazgató sem lesz kirúgva. (Nb 2) Tarlós szerint az elbocsátásokat nem Szentes kezdeményezte, az ötlet egy kormányzati hivatalvezet é volt. Szentes szerinte kicsit túlbuzgó módon, rutintalanul a szakmai egyeztetéseken tovább ment, mint lehetett volna, amikor fel akart menteni kórházvezet ket. Erre nem volt felhatalmazása, jóváhagyása. A f polgármester Szentest l bizonyos jogköröket megvont, például azt, hogy az önkormányzaton kívüli emberekkel beszélje meg az egészségügyi kérdéseket, továbbá meger sítette, hogy helyettese nem hozhat személyi kérdésekben önálló döntéseket. (hvg.hu) Tarlós István szerint tényleg lehet egy csoport a Fideszen belül, amely talán értetlenül figyeli az viszonylag szuverén m ködését. Tény: nem hoz létre nómenklatúrát, és nem pártalapon osztogatja a pozíciókat. Szakmai alapon dönt, annak alapján, hogy bizonyos feladatokra kit tart leginkább megfelel nek. Ezt a jogot következetesen megtartja magának még akkor is, ha ezért van prüszkölés. Az ellen rz szerepkör irányító posztjait átadták az ellenzéknek, megszigorították a közbeszerzések és a szerz déskötés rendszerét. (168 óra) A nemzetgazdasági tárca ötven évre el retekint modellje szerint az állami nyugdíjalap fenntartható. A modellben már számoltak a kormány által meghirdetett foglalkoztatás növel politikával. A tárca prognózisa szerint a év közötti foglalkoztatottak száma 2020-ban eléri a 78 százalékot, szemben a 2010-es hatvan százalékkal. (NG 2) Mészáros József nyugdíjbiztosítási f igazgató szerint a magánnyugdíj-pénztárak ugyanúgy a kötelez nyugdíjbiztosítás részei, mint az állami pillér, ami felett az Országgy lés szuverén módon rendelkezhet. A magyar alkotmány a nyugdíj-várományokat védi, nem pedig az intézményi formát. Így a vizsgálat tárgyát az képezheti, hogy a visszatér k várományai csökkennek-e. Mészáros szerint egy fontos szempont Európa-szerte hiányzik a nyugdíjrendszerb l, hogy jutalmazzuk a felel s gyermekvállalást. Fontos lenne megteremteni annak a lehet ségét, hogy azokat a családokat, n ket jutalmazza a rendszer, akik két-három vagy több gyermeket felel sen felnevelnek, szakmához, képzettséghez juttatnak. (MN 1) Riogatásnak tartja a nyugdíjak jelent s csökkentésér l szóló ellenzéki véleményeket Simonovits András nyugdíjszakért. Valószín leg csak kozmetikai m tétet végez el a kormány. Például a nyugdíjszer kiadásokra fordított 300 milliárd forintot kiveszik a rendszerb l, és adóból fizetik majd ahogyan tulajdonképpen eddig is. (NG 28) kéczki László szerint ma a Fideszben/KDNP-ben alapvet nevelési-oktatási értékelvek mentén vannak konfliktusok. Az egyik térfélen sokszorosan bukott liberális oktatási technológiai elvek küzdenek az elmúlás ellen. Száz éve kitalált pedagógiaioktatási technikák hívei folytatnak ma is értelmetlen harcot az örök emberi-társadalmi 2

3 rend ellen modernség címén. A modern oktatás követi a mindent üzletesít társadalmi jelenségeket. A családi és iskolai nevelésnek minden szinten etikai-közösségi prioritásai vannak. Rend nélkül nincs, nem volt és nem lesz szabadság. Amit ma annak neveznek, az az er sek és gazdagok önkénye a szegény legyen boldog a segéllyel. Ha az oktatásban nem tudjuk helyreállítani az értékek uralmát, és az üzletességet és szubkultúrákat nem tudjuk a helyükre tenni, akkor az európaiságnak is, de a magyarságnak biztosan vége! (MH 1) Miután a WAZ lapkiadó csoport ügyvezet igazgatója, Bodo Hombach találkozott magyarországi sajtótermékeik f szerkeszt ivel és kiadóhivatali f nökeivel, a cég a német kormányhoz és a brüsszeli bizottsághoz fordul, hogy azok a médiatörvény módosítására ösztönözzék a budapesti kormányt. (A WAZ öt megyei napilap, valamint a HVG kiadója Magyarországon.). Hombach szerint az újságírók a nép szószólói. A törvényszövegb l azonban pont a fordítottja csendül ki: a törvény úgy tesz, mintha meg kellene védeni a népet a médiától. (Nb 31) Georg Paul Hefty szerint ha a média körül minden olyan kristálytiszta volna, nem fogalmazta volna meg már harminc évvel ezel tt Elisabeth Noelle-Neumann a Schweigespirale elméletét. A könyvet azóta 25 nyelve lefordították. Arról szól többek között, hogy a média által az emberekre ráer szakolt egyoldalú vélemény hogyan gy zik tovább, mígnem elnémítja a nép valódi véleményét. (Nb 31) Mádl Ferenc szerint a jogszabály körüli vita túl van dimenzionálva, a reakciókat pedig túlzottnak és hiszterizáltnak tartja. Valójában nem a médiatörvénnyel van baja a baloldalnak, hanem azzal, hogy Magyarország az egyetlen állam a térségben, ahol a keresztény-polgári szövetség kétharmados többséget szerzett a parlamentben. (MN 30) Huth Gergely a nyilvánosság kétségbeejt helyzetének jeleként értékeli, hogy az Index, a milliós látogatottságú, sok százmilliós reklámforgalmat lebonyolító, megkerülhetetlen hírportál internetes blogterében a szerz k álnév mögé bújva következmény nélkül rágalmazhatnak és terjeszthetnek rémhíreket, miközben a klasszikus sajtó naponta rohangál a bíróságokra. Bevett szokás, hogy amit bizonyíték hiányában egy netes újságíró névvel nem szeretne megírni, azt lenyomja blogban. Már a bérbloggerek is megjelentek, akik konkrét tarifáért, álnéven vállalják a megbízó érdekét szolgáló cikkek közzétételét. Pedig a blogok eredetileg a civil világ kifutói voltak, ahol a szerz k játékos álneveken írtak a mindennapjaikról, munkájukról, szerelmeikr l, csalódásaikról. A pongyola törvényszöveg szerz i pontosan az efféle magatartást felejtették el világos módon megtiltani, miközben közvetlen beleszólást engedtek a kormánynak egy olyan szférába, amihez a mindenkori hatalomnak semmi köze. A törvényírók legalább az els leckéig eljuthattak volna a médiaetika-tankönyben: a hír szent, a vélemény szabad. Nem fordítva. (MH 29) Tamás Pál szerint a progresszívek úgy hiszik, hogy a lapok és a rádió/televízió a tulajdonosok értékeit, érdekeit tükrözi. A szabályozásnak így arra kell törekednie, hogy a tulajdonosok ne cserélhessék fel teljesen saját ízlésvilágukat, értékrendjüket, s t esetenként közvetlen gazdasági érdekeiket a közével. Ezzel szemben a konzervatívok szerint a lapok azok világképét tükrözik, akik csinálják, akik általában inkább liberálisok. A szabályozásnak els sorban ket kell kordában tartania. Így azután az egyik oldal médiatörvénye a másik médiaképéhez semmiképpen sem illeszkedik. (Pedig mindkét torzulás valós, s szabályozást igényel.) A es években a helyi sajtó, rádió, televízió 3

4 sokfélesége Nyugat-Európában is csökkent. A kiadói láncok, a televíziós hálózatok mindenütt homogenizálták a tartalmakat. Mivel a lokális médiapluralitás 1989 után komolyan nálunk egy másodpercig sem létezett, érthet, hogy miért olyan gyenge ugyanezeken a helyeken a civil társadalom is. Pluralitásról, vagy annak veszélyeztetettségér l az új helyzetben is kizárólag az országos szinten érdemes beszélni. Hogyan m ködhet itt a nemzeti szint nyilvánosság, ha már korábban elvesztettük a lokálisat, vagy ha azt már másfél évtizede politika-mentesítettük? A társadalomban alul megfogalmazódó alternatívák felmutatása fontos kérdésekkel kapcsolatban lényegében hiányzik. Persze, maguk az alternatívák is töredékesek. De ha nincs hol bemutatni, akkor nehezen áll össze a bemutatni való. (Nv 29) Csányi Vilmos szerint felsejlik valami a kormány elképzelései közül: er s középosztály, hagyományos értékek, hagyományos rend, erkölcs, szorgalmas munka, pihenés, erényes szórakozás. De az igazi probléma a hozzá vezet út. Azt képzelik vezet ink, hogy a jó szándékkal elképzelt rendszert simán be lehet vezetni. Az embereket csak évnyi személyre szabott szocializációval lehet m köd képes állapotba hozni, és ha ez a szocializáció nem volt elég hatékony, elképzelhet, hogy minden sokkal rosszabb lesz. A nézhet, hallható, olvasható kultúrát nem lehet a piac martalékául dobni valamiféle absztrakt szabadságkoncepció ürügyén. Minden társadalom ki kell alakítsa a saját szabadságainak és korlátainak funkcionálisan összefügg rendszerét, ezt nevezzük kultúrának. Ez a rendszer valamennyire szabályozott kell legyen, és a szabályozást csak a társadalom egészének konszenzusa hozhatja létre. Normális kultúrában nem a piac, hanem társadalmi megegyezés alakítja ki a normákat. Megegyezés nélkül a törvények sem m ködnek. A médiatörvény szerkeszt i azt képzelik, hogy kizárólag a hatóságnak kell a jó erkölcsöt kialakítani. Pedig mennyi más eszköz is rendelkezésükre áll. Milyen szépen terelné a társadalmat a kívánatos erkölcsös állapot felé, ha a kormány a hozzá közel álló sajtó irányítóival megbeszélné, hogy ezentúl nem zsidóznak, nem gyaláznak senkit, még azt se, aki egyébként megérdemelné, hanem egy zárdában nevelt úrilány modorában adják meg nekik, ami nekik jár. Ez hatékony lenne. Terjedne, mint a futót z. Nagyobb hatása lenne, mint egy ötvenmilliós bírságnak! (Nb 29) Megdöbbenéssel értesült a Jobbik arról, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezel vezérigazgatója azt a Such Györgyöt nevezte ki az állami filmstúdiók élére, aki egy személyben felel a magyar közszolgálati rádiózás tönkretételéért. (MH 2) Az izraeli érdekeltség Cinema City négy f városi multiplex mozi 47 termének megvételével Budapesten is nagyhatalommá vált. A Magyar Producerek szövetsége a Versenyhivatalhoz fordult, indítson vizsgálatot annak érdekében, hogy a mozifelvásárlás nem sérti-e a magyar, illetve az európai uniós szabályozást. Egyúttal szorgalmazzák a filmtörvény módosítását is a magyar filmek érdekében, mivel álláspontjuk szerint a kialakult piaci helyzet veszélyeztetheti a magyar filmek forgalmazását, tekintve, hogy a Cinema City jellemz en az amerikai top 10-es filmeket veszi alapul. Buda Andrea, a Cinema City marketing és PR-igazgatója elmondta: semmilyen film sem élvez náluk el nyt, a m sorstruktúrába kerülés els dleges szempontja a néz szám. A vidéki városokban a filmek alkotóinak jelenlétében közönségtalálkozókat is szerveztek; annak ellenére, hogy ez a forgalmazó dolga lenne. A Cinema City korrektségét több hazai forgalmazó is meger sítette. (Nb 27) 4

5 CSALÁD, MUNKA, SZOCIÁLIS ÜGYEK, SZEGÉNYSÉG Az egynem ek közötti házasság tiltása nem alkotmányellenes mondta ki a francia alkotmánytanács. (Nb 29) Tavaly május és október között tíz százalékkal kevesebb gyerek született, mint a korábbi években, emiatt minden id k legrosszabb születésszáma a tavalyi. Novemberben a születések száma visszaállt a korábbi évek átlagára. A demográfusok szerint a Bajnai-kormány megszorításai, a gyes háromról két évre csökkentése lehet az egyik magyarázat a jelenségre. A csökkenéshez hozzájárulhatott az általános rossz hangulat, túl érzékenyen reagáltak az emberek a gazdaság helyzetére. (Nb 29) A belügyminiszter szerint a tapasztalatok nem indokolják a rend rségen külön gyermekprostitúció ellenes akciócsoportok létrehozását. A tetten ért fiatalok szerinte szinte kizárólag saját akaratukból folytatják e tevékenységet. Ékes Ilona képvisel meggy dése, hogy fiatalkorúak esetén fogalmilag nem beszélhetünk önként választott tevékenységr l, legtöbbször fenyegetés, kényszer és er szak hatására kerülnek az utcára fiatal lányok. A prostitúció a gyermekek fizikai, lelki és anyagi kizsákmányolásának súlyos formája, a sérülékeny helyzet ek kiszolgáltatottságával való visszaélés, a hatályos Btk. szerint b ncselekmény. Miközben a büntet törvénykönyv a 18 év alatti prostituáltat megrontás, azaz b ncselekmény áldozatának tekinti, nem ismeretes, hogy ilyen eljárást indított-e valaha is bárki ellen a rend rség. A szabálysértési törvénykönyv szerint ellenben ugyanezt a kiskorú lányt meg is lehet büntetni, ha például felkínálkozik, türelmi zónán kívül áll vagy éppen nincs nála a bárca. (Nb 27) Szepessy Zsolt (leváltott monoki polgármester) idején százhatvan közmunkást foglalkoztatott a falu, de Ficsór Csaba szocialista önkormányzati képvisel szerint megérte: az emberek egy kicsit fel tudtak egyenesedni, minden hónapban számíthattak egy olyan összegre, amib l már nem csak kenyeret meg tejet lehetett venni. Ennek most vége, jelenleg tizenöt közmunkás dolgozik helyben, a többieket elküldték. Ha ez így folytatódik, hamarosan éhséglázadás fog kitörni! (Nb 29) - Pócs János, Jászapáti polgármestere ígéretéhez híven visszaszorította a b nözést, er teljesen föllép az uzsora ellen. Megüzente a szegényeket szipolyozó családoknak, hogy börtönbe kerülnek, ha nem hagynak föl tevékenységükkel. Törvényjavaslatot fognak kidolgozni, hogy az uzsorások ellen titkosszolgálati tevékenységgel is lehessen küzdeni. A bajba jutottak ugyanis nem mernek tanúskodni a b nöz k ellen. - Aki nem rakja rendbe a portáját, az nem vehet részt a közmunkaprogramban. Fölülvizsgálják a düledez viskók állapotát, s amelyiket életveszélyesnek találják, azt eldózerolják, megel zve, hogy rájuk szakadjon a tet. A telket ha a tulajdonos attól meg akar válni az önkormányzat kifizeti, s olyannak adja tovább, aki vállalja, hogy új házat épít, és rendet tart otthona körül. (MH 31) PÉNZÜGYEK, ADÓK, JÁRULÉKOK Olli Rehn, az Európai Unió gazdasági és pénzügyekért felel s biztosa a magyar kormányhoz írt levelében arra kéri a kabinetet, hogy mihamarabb közölje azokat a tartós és konkrét reformlépéseket, amelyek jelzik, hogy a kormány továbbra is elkötelezett az Ecofin ajánlásainak betartása mellett. A bizottság olyan költségvetési fejleményekre lett figyelmes, amelyek lehetséges, hogy nem egyeznek meg az uniós ajánlásokkal. A 5

6 Bizottság attól tart, hogy a reformok hiányában 2012-t l ismét növekedésnek indulhat a hiány. (VG 1) BANK, KAMAT, ÁRFOLYAM, Szinte egymás kezéb l kapkodták ki az államkötvényeket az Államadósság-kezel Központ aukcióján a befektet k. Hiába emelte meg hét elején az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, a hozamok mindhárom lejáraton több mint 50 bázisponttal csökkentek a két héttel ezel ttihez képest. (VG 28) A 3 éves kötvényeknél az átlaghozam a két héttel ezel tti 7,42 százalékról 6,90 százalékra az 5 éves lejáratú kötvényeknél 7,62-r l 7,07 százalékra mérsékl dött. A 10 éves kötvénynél is 50 bázispont feletti hozamcsökkenést mértek. (Miközben a jegybank havonta emeli az alapkamatot!) (Nb 28) Az aukció sikerében az is szerepet játszhatott, hogy a külföldi intézmények portfólióiban az elvárt szinthez képest alulsúlyozottá váltak az utóbbi id szakban a magyar állampapírok. A magyarországi hozamszintek már a mélypontjuk közelében járhatnak. Ami határt szabhat a hozamcsökkenésnek, az egyrészt a jelenleg 6 százalékos alapkamat (ismét kiderül: nem a piac kényszeríti ki a kamatnövelést, hanem éppen a magas kamat akadályozza a hozamcsökkenést), másrészt a lengyelországi hozamok, amelyek már csak 100 bázisponttal magasabbak a magyarnál. (VG 28) A Fitch Ratings nem lát okot arra, hogy újra lemin sítse Magyarországot. A forint több hónapos csúcsot állított be. (MH 31) A Morgan Stanley szakért i úgy vélik, Magyarország nem érdemelné meg, hogy lemin sítsék. Ezt a RBC Capital Markets szakért i is durva, nehezen igazolható döntésnek tartanák, tekintettel arra, hogy Magyarország költségvetési pozíciója jelent sen jobb más EU-tagállamokénál, és az adósságállomány megújítása sem t nik érdemi problémának. (Nb 28) Az euróövezeti infláció gyors ütemben emelkedik. Az Európai Központi Banknál úgy vélik, ennek ellenére nincs szükség kamatemelésre, az infláció év végére visszatér a rendes mederbe. A drágulási hullámért egyértelm en a nyersanyagárak okolhatók. (Nb 1) Torba Tamás szerint az alapkamat emelésével költséginflációs folyamatokat igen kevéssé lehet orvosolni, ha egyáltalán. - A kamatemelés azért nem elkerülhetetlen, mert az inflációt els sorban küls tényez k okozzák, amelyek ellen nem tud védekezni a központi pénzintézet. Továbbá nemzetközi összehasonlításban a magyar infláció nem szemet bántóan magas. Ráadásul az ország kockázati megítélésében nem várható romlás, a makrogazdasági mutatók inkább a javulást vetítik el re mondta Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezet elemz je. Az olaj és élelmiszerárak inflációgerjeszt hatása nem befolyásolható a forintkamaton keresztül. (MN 2) GAZDASÁG, IPAR, KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Február 1-t l 6 százalékkal tt az egyetemes szolgáltatásban eladott villamos energia ára. A többletbevétel egésze a nagykeresked MVM Zrt.-nél csapódik le. Emiatt ben egy átlagos hazai háztartás villanyszámlája forinttal n het. Heged s Miklós a mostaninál nagyobb emelést tartott volna indokoltnak. Az árak szociális megfontolásból történ alacsonyan tartása miatt a keresked k kénytelenek nagyfogyasztóikkal megfizettetni a kiesést. (VG 2) - Megszületett a cs degyezség a 6

7 Vértesi Er és hitelez i között. Az elkövetkez 2 évben nem terveznek csoportos létszámleépítést. A szénbánya év végéig megmarad, az er év végéig ködhet, további támogatások nélkül. A szénfillér továbbra is befolyik a céghez. (Nb 1) A nemzetgazdasági tárca feltevése szerint az uniós forrásokból finanszírozott eszközfejlesztés drasztikusan csökkenti a vasúti és az autóbusz-közlekedés ködési költségeit. Ez lehet vé tenné, hogy a költségvetés három-öt év múlva milliárd forintot is megspórolhatna. Rövid távon azonban mindez nem feltétlenül lesz így. A megtakarítás helyett várt veszteség azért jelenik majd meg, mert az új buszok könyv szerint éppen úgy komoly terhet jelentenek üzemben tartóiknak, mint a régi vasúti szerelvényeket leváltó motorvonatok: amortizációjuk borsos árát meg kell fizetni, vagyis a cégkönyvekben le kell írni. Ráadásul úgy, hogy ezzel a költséggel a régi eszközöket használó szolgáltatóknak már jó ideje nem kell számolniuk. A meglév, kiöregedett járm vekkel, berendezésekkel sok a gond, és szolgáltatásaik sem nevezhet k európainak, de legalább amortizációjuk nulla a könyvelésben. (Nb 2) Amennyiben az új fejlesztési terv miatt Magyarország hozzá szeretne nyúlni a közösségi pénzek elköltésének céljaihoz, pénzügyi kereteihez, operatív programjaihoz, akkor azt a bizottságnak el bb jóvá kell hagynia. Az Európai Bizottság és Magyarország között utoljára a Bajnai-kormány idején történtek megbeszélések az uniós források átcsoportosításáról. Az Új Széchenyi Terv semmit sem változtatott a pénzek elköltését szabályozó operatív programokon, igazából csupán technikai változtatásokat jelent a pályázatokat illet en. Az ÚMFT programjai közötti id szakra szólnak, az ÚSZT azonban ig tekint ki. (Nb 28) Boros Imre szerint a vev k a privatizációkor két-három éves, néha még ennél is rövidebb megtérülésre számítottak, és ez valóra is vált. Beruházási kedvezményekre nagyjából annyit fordított eddig az ország, mint amennyi a külföldi t keinvesztíció volt. A befektetések tehát nemcsak a termelt profitból, de az állami kedvezményekb l is eleve megtérültek. Ma sincs olyan biztos és magas profitot biztosító szektor, ahol ne a külföldiek lennének dönt többségben. A magyarországi multiktól mi sem áll távolabb, mint az, hogy a hivatalos könyvelésükben is kimutassák, mekkora profitra tesznek szert, és hogyan. Két ára van a portékának, egy itthoni, egy külföldi. Ha veszünk, ha eladunk, nekünk mindig a kedvez tlenebb ár jut. Ezekkel a man verekkel elt nik az adóztatható nyereség egy része is. B ven van erre közvetett bizonyíték. Miként lehet ugyanis az, hogy miközben a hazai él munka termelékenysége nagyságrendnyit javult hazánkban a rendszerváltozás óta, a külkereskedelem cserearányai ezzel szemben szinte megállás nélkül romlanak? A magyar kormánynak ki kell dolgozni a panaszkodó cégre szabottan az érveket, s összeállítani a bizonyítékokat a vállalatok magyarországi megjelenésének idejét l kezdve a múlt év végéig. Azt is be kell mutatni, hogy a panaszkodó kör még a válságadókkal együtt is kisebb adóterhet visel, mint a hazai kis- és középvállalkozások. (MH 28) A Tesco anyacége 2010-ben 3176 millió font adózás el tti eredményt ért el, és 840 millió font adót fizetett, az adó mértéke tehát 26,4 százalék. A magyarországi Tesco adózás el tti nyeresége 9,9 milliárd forint volt, aminek alapján összesen 162 millió forint 7

8 társasági adót és különadót fizetett Magyarországon. Ez 1,6 százalékos adószintnek felel meg. A Tesco nyereséges gazdálkodása ellenére annyi társasági adót fizetett Magyarországon, amennyit jobban keres egyéni vállalkozó volt kénytelen fizetni. Egy svájci fióktelep miatt az adóalap csökkenthet volt 7,4 milliárd forinttal, másrészt 3,1 milliárd forintnyi költségként elszámolt royalty (jogdíj) 600 millió forint adómegtakarítást eredményezett. A magyar költségvetés bevétele minimális volt, ugyanakkor a Tesco és a svájci állam járt jól. (hvg.hu) MEZ GAZDASÁG, FÖLD, TELEPÜLÉSEK Bárány László, Baromfi Termék Tanács elnöke szerint tarthatatlan, hogy január közepén még nincs az igazi felhasználóknál, az állattenyészt knél vagy a takarmánykever knél a gabona. A készletek dönt en exportra kerülnek, s a kevés gabonát a malmok olyan árakon szívják majd fel, amelyekkel a tenyészt k nem tudnak versenyezni. Arra kérik a minisztériumot, hogy a Tartalékgazdálkodási Igazgatóság révén felvásárolva a gabonát tartsa az országban azt. A Gabonaszövetség szerint takarmányhiány nincs, csak fizetésképtelen tenyészt k. Korábban fél évre elegend készletet tudtak vásárolni, ma helyenként csak egy-két hetes készlet felett rendelkeznek. A takarmány alapanyaga drága, és az állattartók gyakran fizetésképtelenek. A takarmány országhatárokon belül tartásának egyetlen módja, hogy a termel k piaci áron megvásárolják azt, a gabonatermel t sem lehet arra kényszeríteni, hogy hazafias alapon olcsóbban adja a terményt. (VG 27) Az agrárkormányzat nem tervez állami gabonafelvásárlást, hiszen az csak tovább emelné az amúgy is magas piaci árakat. (Nb 2) A felvásárlók az ezt tiltó, készül törvény ellenére is követelik a belvízkárt szenvedett gazdákról a leszerz dött mennyiséget, ill. annak híján kártérítést. Vámosi Gábor, az IKR Zrt. termeltetési és terménykereskedelmi igazgatója elmondta, a be nem szállított mennyiséggel az IKR is tartozik azoknak a keresked cégeknek, amelyekkel szerz dést kötött. Annak ellenére, hogy a jogszabály a keresked i kötbérezést, illetve az ehhez hasonló követelést is tiltja vis maior esetén. Ha a hatóságok a tiltakozó gazdáknak adnak igazat, az az IKR-nek is jó lesz. Hiszen ezt az igazságot k is érvényesíthetik majd a keresked kkel szemben. (MH 1) A Parlamenti Hungarikum Munkacsoport megyei szervezetekre épül hivatali hálózatot, és a határainkon kívül m köd önkéntes rendszert képzelt el a legfontosabb nemzeti értékek rendszerezésére és min sítésére. Ehhez képest visszalépést jelent, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium hungarikum törvénytervezete nem kíván forrást biztosítani a települési, megyei és határon túli értéktárak felállítására, m ködtetésére. A szöveg szerint a települési, megyei önkormányzatok fakultatív feladatként azonosítják a helyi értékeket, így jönnek létre a települési értéktárak. A törvény m ködtetésére jelen pillanatban gyakorlatilag egyetlen forint költségvetési pénz sincs elkülönítve. Arra pedig az önkormányzatok többsége anyagilag képtelen, hogy a helyi értéktárakat létrehozza és fenntartsa. (Nb 1) Atkári János szerint az el városvezetés alig vette figyelembe - a világgazdaságban lezajló krízis nélkül is - el álló válságot. A ciklusban az már nem reális cél, hogy 8

9 meg rizzék a város m ködésének, szolgáltatásainak jelenlegi színvonalát. Húsz év tapasztalatával lényegesen súlyosabbnak látja még a helyzetet, mint az új vezetés. A közvélemény pedig fényévnyire van attól, hogy ennek a helyzetnek a komolyságát felismerje. A korábbi városvezetés két fényévnyire volt t le. Az új vezetés felismerni látszik a helyzet komolyságát. A költségvetési koncepció jelentette akadályt is jobban vették, mint korábban bármelyik ciklusban a döntéshozói kör. (Nv 31) KORMÁNY-, PÁRTPOLITIKA Sólyom László szerint ami az új alkotmány koncepcióját illeti, az szakmai szempontból a tankönyvekben sem szerepelhetne jobban, harmonikusan illeszkedik az alkotmányossági tradíciókhoz. A nem szimbolikus, konkrét újítások javíthatnának is a mostani alkotmányon, például az adatvédelem, az információszabadság vagy a környezetvédelem területén. Sólyom nem ért egyet azokkal a véleményekkel, hogy Magyarországon megsz nne a demokrácia, és a diktatúra szélére sodródtunk volna. (Nb 27) Rétvári Bence szerint az alkotmányozás során nem sz kítenék, inkább szélesítenék az Alkotmánybíróság hatáskörét. El zetesen is véleményt nyilváníthatna zárószavazás el tt álló törvényjavaslatokról. - Olyan véleményezési jog bevezetésén gondolkodik a kormány, mint amilyen joga az 1990-es évek elején volt az AB-nek, s amely jogával a testület maga soha nem akart élni, mert ezáltal a jogalkotás résztvev jévé válik, és e szerepében az Országgy lés jogkörét korlátozza, ugyanakkor osztozik a törvényhozó felel sségében. (Nb 2) Pozsgay szerint Sólyom László politikai szerepet játszik. Azt ajánlaná neki, álljon ki végre politikusként, és így vívja meg a küzdelmét, ne pedig újfent elfogulatlan jogvéd ként mutatkozzék be. De számoljon azzal, hogy azok lesznek a támogatói, szövetségesei, akik öt éven át gyalázták elnöki tevékenységét! (MN 29) Az új médiatörvény megszületésének módját és a médiatanács hatáskörét illet en is a kritikus vélemények vannak többségben - derül ki a HVG megbízásából készült Medián-felmérésb l. A kormánypárti szavazótábor 27 százaléka sem ért egyet a jogszabállyal. A válaszadók több mint fele aggályosnak tartja, ha egy testületnek, amely nem független a kormánytól, ilyen széles a hatásköre. (Nv 27) Ám sok függ attól, ki, s mit kérdez. A Néz pont Intézet felmérésében a megkérdezettek 57 százaléka szerint a sajtószabadság teljes mértékben vagy inkább biztosítva van Magyarországon. Az MSZP-sek 35 százaléka sem félti a sajtó szabadságát. A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményével 91, az emberi méltóság tiszteletben tartásának elvárásával kilencven százalék ért egyet. (MH 28) Miközben a filozófusügyben Pálinkás József, az MTA elnöke bírálta a pályázati rendszert, amiért technológiai fejlesztést szolgáló alapból filozófiai, esztétikai tanulmányokra megy el a pénz, a 168 óra szerint a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program éppen az irányítása idején hozta létre 5. alprogramját, A nemzeti örökség és a jelenkori társadalmi kihívások kutatása -t. A 2001-es NKFP-pályázaton nyert többek között Granasztói György 96 millió forintot, amit az általa vezetett Teleki László Intézet kapott. Görömbei András egy több egyetemr l szervezett konzorciumi kutatócsoportnak vezet jeként 31,8 millió forintot nyert. A XXI. Század Intézet 9

10 vezet jeként Fricz Tamás 41 millió forintot, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének projektvezet jeként Csépe Valéria 47,2 millió forintot nyert. Nyíri Kristóf, aki szerint jól körülhatárolt csoport aránytalanul nagy összeghez jutott, elfelejtette megemlíteni, hogy az NKFP pályázatán 2001-ben is nyert, és 43 millió forintot kapott a Recepció és kreativitás cím kutatómunkájára. A másik oldalról a nyertesek között volt akkoriban Hankiss Elemér, Glatz Ferenc, Inotai András, s t a baloldali Politikatörténeti Intézet igazgatója, Földes György is. (168 óra) Pálinkás reagálása szerint a 2001-ben meghirdetett társadalomtudományi kutatások rendszerét a kormányváltást követ en jelent sen átszabták, szakmaiságában megalapozatlanná, finanszírozásában logikátlanná, jogilag támadhatóvá tették. Az új pályázati rendszerben jelent s összegekt l fosztották meg az alap kutatásokat, ugyanakkor lehet séget nyújtottak arra, hogy az innovációhoz vagy Magyarország EU-csatlakozásához olykor csak verbális bravúrokkal köthet társadalomtudományi kutatási pályázatokat a megszokottnál jóval tekintélyesebb összegekkel támogathassák. (Nb 1) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve a Pécsi Tudományegyetem esztétika, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem szabadbölcsészet tanszékének vezet i is közös állásfoglalást adtak ki: Mélységes aggodalommal tölt el bennünket az MTA Filozófiai Intézet körül kialakult vita és feszültség. Szükség van a hazai szellemi eliten belül, s így a filozófiai szakmán belül is egyfajta kiegyezésre, arra a nyugodt légkörre, amely egyedül alkalmas az alkotásra. Pálinkásnak az ATV-nek adott interjújában a liberális filozófusokkal kapcsolatban megjegyezte: Butaság lenne tagadni, hogy kipécézték ket. (168 óra) Kornis Mihály szerint a filozófusok elleni hadjárat azt üzeni, hogy e pillanattól bárki célba vehet, és a közönség egy része nem is tart igényt hitelt érdeml bizonyítékokra. Az ország kettéhasításán, a társadalmi békétlenség légkörének megteremtésén régóta dolgoznak, nem is túl sokan, de eredményesen. Ezzel egy id ben, lassan húsz éve, a baloldal is meg van gy dve róla, hogy minden jobboldali rossz. Most tehát, öreg fejjel a pártokon átível szolidaritás megszületéséért szeretne megtenni minden lehet t. (Nb 29) Az Alkotmány szerint»tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány m vel i jogosultak«. Ennek tiszteletben tartása azok számára is kötelez, akik a kutatás, a fejlesztés és az innováció pályázati rendszerében, a tudományos intézmények ködésében jogsértést vélnek felfedezni - olvasható Pálinkás József akadémiai elnök közleményében. A sajtó munkatársainak feladata, hogy a közvéleményt hitelesen tájékoztassák, ugyanakkor elkerüljék az igaztalan vádaskodást, a megel legezett ítélkezést. (Nb 1) A magyar kormányt lejárató levelet köröztetett a magyar szocialista delegáció az Európai Parlamentben. Ismertetik a nyugati lapok bírálatait, illetve Kifogásolják, hogy hazafias gazdaságpolitikája érvényesítése érdekében az Orbán-kormány elutasította az EU, a Nemzetközi Valutaalap ment csomag felújítását. A magyarországi szocialisták világossá tették: véteknek tartják, hogy a magyar kormány nem veszi figyelembe az Európai Bizottság javaslatait az államháztartási hiány csökkentése kapcsán. További gond, hogy a magyar kormány megszorítások helyett válságadókat vezetett be olyan ágazatokban, ahol els sorban külföldi vállalatok tevékenykednek. Csatolták azt az Európai Bizottságnak címzett levelet is, amelyben a tizenhárom Magyarországon tevékenyked külföldi vállalat kifogásolja a magyar különadókat. (MN 27) 10

11 Bolgár György szerint a világ komoly reményekkel fogadta a kétharmados többséggel rendelkez jobboldalt, hogy megcsinálja a rengeteg érdeket sért, de elengedhetetlen reformokat. Alig félévvel kés bb viszont reform semmi, ellenben a magyar demokrácia meglétét már Európában is egyre többen kérd jelezik meg. Úgyhogy akár lesznek az eddigieknél még súlyosabb kifogásai az Uniónak Magyarországgal szemben, akár nem, a játszmát Orbán elvesztette. Vagy visszavonul, és kezdi helyreállítani az általa lerombolt demokráciát, vagy a szkanderben lenyomják. (Nv 28) Göncz Kinga ellenben azon szomorkodik, hogy a magyar emberek mintha még nem éreznék a veszélyt, ti. hogy a Fidesz a kétharmaddal sorra elfoglalta a demokratikus intézményeket, így Magyarországon sem fékek, sem ellensúlyok nem maradtak. Pedig a gondokat csak a választók tudják megoldani, a küls világ csupán jelzéseket adhat. (Nv 28) És Ausztria példáján már láthattuk, hogy az ilyen er szakos jelzések könnyen dacreakcióhoz vezetnek. Nagy N. Péter szerint ha nem tekintjük a magyar választópolgárt a politikai-érzelmi elfogultság miatt teljes valóságfogyatkozásba borult lénynek, akkor magyarázatot kell találni arra, hogy a Fidesz népszer sége változatlanul átüt erej. Amikor immár kontinensek között rendez dnek át az er viszonyok, meglehet, hogy erre csak egy jóval egységesebb politikai er térrel lehet érvényesen reagálni? Olyannal, amellyel hazai viszonyok között kísérletezik a miniszterelnök? S hogy Európa liberális és baloldali térfele azért reagál ilyen ingerülten, mert saját végzetét véli felfedezni a rusztikus módon el adott, de ett l önmagában még nem érvénytelen magyar forradalomban. Meglehet, a magyar választó öntudatlanul is, de érzi és becsüli a miniszterelnöke által kirakott tétet? Ekkora és ilyen tartós támogatás ill, hogy elbizonytalanítson minden elemz t. (Nb 29) Széles Gábor Orbán Viktor jól ráérzett, hogy a magyar érdekek kemény képviselete népszer vé teszi politikáját. Szerinte az MSZP-nek annyi esélye van visszatérni a hatalomba, mint egykor az MDF-nek volt, vagyis semmi. A szocialisták nem tudnak megváltozni. Az MSZP a magyar érdekeket semmibe vev kommunikációjával arra ösztönzi Orbán Viktort, hogy a saját útját járja. (MH 29) Az MSZP Változás ideje cím programdolgozata szerint a párt az 1948 el tti MSZDP szellemi örököse és magáénak vallja Kéthly Anna szellemiségét is. Elfogadják a piacgazdaságot, de kritikai viszonyt alakítanak ki a globalizáció korlátlanságához; kis, hatékony és fejleszt államot akarnak egy olyan helyzetben, ahol bebizonyosodott, hogy a piac önszabályozása nem mindenható. (Nb 27) Egymást kioltó megközelítések káosza A választmányi ülés zárt részén Lendvai Ildikó a Programtanács vezet jeként ismertette a testület vitaanyagát. Ezt néhány, Gyurcsány Ferenchez közelálló választmányi tag megpróbálta levetetni a napirendr l, hogy arról külön választmányi ülés tárgyaljon, de a többség leszavazta a kezdeményezést. Gyurcsány Ferenc egy veszprémi lakossági fórumon ismét arról beszélt, hogy a Fidesszel szemben álló demokraták összegy jtésével és az MSZP átalakításával lényegében új pártot kell létrehozni. (Nb 31) Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíció platformjának várhatóan át kell írnia az alapszabályát, különben nem kaphatja meg a hivatalos min sítést az MSZP-n belül. Az MSZP alapszabályába ütközik az, hogy az új platformban sok száz pártoló tag is helyet kapott. 11

12 Vagy tagozattá alakulnak, vagy lemondanak arról, hogy pártoló tagjai legyenek a platformjuknak. (MH 29) A demográfiai csapdával kapcsolatban Vona Gábor hangsúlyozta: ennek oka a magyarság fogyása és a cigányság elképeszt szaporodása, és már csak id kérdése, hogy mikor lesz a cigányság a többség Magyarországon, ami pedig biztosan polgárháborúhoz vezet. Mindent meg kell tenni a cigányság felemelése érdekében, a magyar családok népszaporulatának ösztönzése érdekében, és le kell lassítani a cigányság népszaporulatát. (Nb 31) Balavány György szerint ez a náci mármint Vona bizony nem t nik domesztikáltnak. F leg azért kéne keményen fellépni most, mert keresztény értékek és magyarság és lelkiismeret és szabadság és tisztesség és becsület. Ezekkel nem igazán passzol össze, ha egy parlamenti politikus bármilyen népesség jelen esetben a cigány származású magyarok létszámát limitálná. Remélem, a Fidesznek lesz annyi esze, hogy e menthetetlen és magyarázhatatlan, vegytiszta nyilas megnyilvánulás miatt Vona Gábort sürg s takarodásra szólítsa fel. (mindennapi.hu) EURÓPA A hágai Nemzetközi Törvényszék egykori f ügyésze, Carla Del Ponte 2005-ben elrendelte azon dokumentumok megsemmisítését, amelyek bizonyították, hogy Koszovóban, illetve Albániában a szerbek szerveivel kereskedtek adta hírül a belgrádi Blic jelenlegi f ügyész, Serge Brammertz egyik tanácsadójára hivatkozva. (Nv 28) Az Európa Tanács parlamenti közgy lésén a képvisel k egy csoportja megfigyelési eljárás elindítását kérte Magyarországgal kapcsolatban, mert aggasztónak tartja a magyarországi jogrend és az emberi jogok helyzetét, a demokratikus intézmények ködését. A többségében hozzászóló néppárti képvisel k korainak nevezték a monitoringot. (Nb 27) Jogorvoslatot kért a BBC, a Guardian és a Times. A titkosszolgálat és a hírszerzés azzal, hogy a polgári peres eljárások vallomásaira is kiterjesztené a titkosítást, súlyosan megsérti a tájékoztatás szabadságára vonatkozó helyi és uniós törvényi el írásokat. Kitiltotta volna a sajtót a szakszolgálatok számára kényes bírósági ügyekr l. Így például a brit állampolgárságú guantánamói foglyok tárgyalásairól sem tudósíthattak volna. A polgári peres eljárásokon elhangzó vallomásokból kiderülne, hogy az egykori Blair-, illetve Brown-kormányzatok mélyen érintettek a kényszervallatásokban. (MN 27) Szent-Iványi István ljubljanai nagykövet, az SZDSZ egykori európai parlamenti képvisel je szerint a bírálók józanabb része is túlzónak tartja a reagálások hevességét. Ivo Vajgl szlovén liberális EP-képvisel nagyon kritikus a magyar médiatörvénnyel kapcsolatban, érez azonban valamiféle igazságtalanságot ebben az ügyben. Sok országban vannak ugyanis komoly problémák a média szabályozásával és nemcsak törvényi szinten, hanem a gyakorlatban ami Magyarországra egyáltalán nem mondható el mégsem volt a mostanihoz hasonló felzúdulás. (MN 2) Viviane Reding alapjogi biztos, aki mind ez ideig nem szólalt meg a médiatörvényr l, felhívta a figyelmet arra, hogy nincs uniós médiatörvény, de létezik az audiovizuális szolgáltatásokról szóló direktíva, amelynek alkalmazásáért Neelie Kroes felel. A feladata ennek ellen rzése, 12

13 ideértve a megfelelést a charta szellemének. Neki nem kell kézen fogva vezetnie kollégáit. (Nb 2) Pr hle Gergely szerint hiába mondjuk egy lapról, hogy konzervatív, tudjuk, hogy a 68- as mozgalom különböz rend -rangú figurái minden szerkeszt ség vezet ségében felbukkannak, a Weltben is. Náluk olvastunk el ször a magyar kormány kapcsán Führerstaatról. A hitlerizmus traumája Németországban máig hat. Az ilyen abszurd állítás ellehetetleníti az érdemi vitát. Persze lehet, hogy nem is ez a cél, hanem a sztereotip vádaskodás. Ezért esik még most is sok szó a Magyar Gárdáról, noha azt a jelenlegi kormány felszámolta. Amikor bírálják a bankadót, miért nem kérdezik meg, miként volt lehetséges, hogy Európában éveken át Magyarországon volt a legnagyobb a betéti és a hitelkamatok közti különbség? (Nb 31) A Bundestag Aktuális óra nev szakaszában heves vita folyt a magyar médiatörvényr l. Jan Mainka, a Budapester Zeitung f szerkeszt je szerint a balliberális frakciók nem valamely jogi szakvéleménnyel indokolták állításukat, hanem azzal, hogy a törvényt az Európai Bizottsági és Együttm ködési Szervezet médiaügyi biztosa, valamint annak hivatali el dje is kritizálja. (A hivatali el d Haraszti Miklós) A második érv, amellyel a német képvisel k egy szuverén ország belpolitikai ügyeit saját nemzeti parlamentjük elé citálták, nem más, mint hogy a jogszabály kapcsán Magyarországon is tiltakozás van. A szocialista Michael Roth közölte: Nem jogi vitát akarunk, hanem politikai értékelést végezni. A nemzetközi ügyekbe be nem avatkozás elve az Európai Unióban kifejezetten nem érvényes. Épp ellenkez leg: beavatkozási kötelezettség van. Jürgen Hardt szerint viszont a német parlament nem a magyar parlament felügyel bizottsága. (MH 27) A Szlovén Demokratikus Párt hasonló kihívással szembesült a szlovén EU-elnökség idején. A szlovén baloldali pártok az európai széls baloldallal karöltve folyamatosan nyomást gyakoroltak és alaptalan vádakkal támadtak bennünket - olvasható Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök Orbán Viktornak címzett levelében. A Szlovén Demokratikus Párt támogatja, hogy bevezessék az új médiatörvényt és hatékonyan levezényelhessék az unós elnökséget. (MN 27) Churchill mondta ki december 1-jén: A szabadságra való jogos igény egyedül az angolul beszél népek sajátja, ebb l a szempontból minden más nép másod-, harmad-, vagy negyedrend jelent séggel bír. Végh Alpár Sándor szerint ezek igazolják a sok vért, amelyet a britek fakasztottak fels bbrend ségük tudatában. A németek fejére máig ráolvassák, hogy Nietzsche übermenschének eszméjét hordozzák a fejükben és pusztító háborújuk fegyvereiben. Hogyhogy Churchill megtehette ugyanezt? Aki gy z, annak mindenben igaza van. (MN 29) Georg Paul Hefty szerint Merkel kancellár és integrációs ombudsmanja úgy ítélkeztek Thilo Sarrazin könyvér l, hogy el tte el sem olvasták tehát körülbelül úgy, mint sok nyugati politikus és kommentátor a magyar médiatörvényekr l. Hogy Sarrazint az államf közvetlen beavatkozásával kiebrudalták az állásából, az a német polgárokat hasonló módon háborította fel, mint ahogy a magyar polgárok felháborodnak sok 13

14 igazságtalanságon. Ha Orbán miniszterelnök és Schmitt Pál köztársasági elnök így jártak volna el a nemzeti bank egyik igazgatósági tagjával, akkor Vásárhelyi Mária erre a tettre csak elrettent példaként és nem dicsér leg hivatkozna. A Sarrazin elleni politikai kampánynak az a következménye, hogy a könyv túllépte egymilliókétszáz-ötvenezres példányszámot. A politikusok ezt az üzenetet megértették. Sem Gabriel, sem az SPD vezet sége nem akarja elveszíteni a Sarrazin-könyv szociáldemokrata vásárlóit. Ez a pillanatnyi valóság a németországi Sarrazin-ügyben. (Nb 31) Európa vezet politikusai egy emberként állnak ki a közös fizet eszköz mellett. Nicolas Sarkozy azt üzente az euró halálára játszó spekulánsoknak, hogy inkább másutt kereskedjenek, ha nem akarják veszni látni a pénzüket. Sarkozy kiemelt feladatának tartja, hogy a világ túlzottan dollárfügg valutarendszerét több lábon állóvá alakítsa át, tehermentesítve a világot az Egyesült Államok aktuális gazdasági helyzetét l. (Nb 31) Az eddiginél szorosabban összehangolt gazdaság- és szociálpolitika mellett tette le a garast Angela Merkel Davosban. Példaként hozta fel az egységes nyugdíjkorhatár elfogadását, az adórendszer, a kutatás-fejlesztés és az oktatás harmonizálását. Meg fogjuk védeni az eurót, ez nem kérdéses. A kancellár szerint az euró jelenti Európa számára a versenyképességet a világpiacon, és lehet vé teszi a kontinens fejlett országai szociális vívmányainak meg rzését. Nemcsak a kontinensnek van szüksége "több szabályozásra", de az egész világnak. Nagyon fontosnak nevezte a nyersanyagokkal folyó nemzetközi spekuláció megfékezését, és annak biztosítását, hogy a világgazdaság résztvev inek egyenl esélyei legyenek a hozzáférésre a létfontosságú nyersanyagokhoz. Ehhez a szabad kereskedelem feltételeit kell biztosítani. Timothy Geithner amerikai pénzügyminiszter az államadósságok túl gyors leépítésének veszélyeire figyelmeztetett. (Nv 29) NEMZETKÖZI GAZDASÁG Világméret hitelháború kitörését kockáztatja az Egyesült Államok azzal, hogy ultralaza monetáris politikával és az ehhez alkalmazott bankópréssel szeretné fellendíteni gazdaságát áll a kínai Dagong Global Credit Rating hitelmin sít elemzésében. Az Egyesült Államok saját devizája árfolyamának folyamatos csökkentésével más országok érdekeit kívánja aláásni. Ennek megel zésére javasolta Hu Csin-tao elnök a G20 szöuli konferenciáján, hogy hozzanak létre egy, a kibocsátási szabályoknak alávetett és szabályozható kínálatú értékálló nemzetközi tartalékdevizarendszert. (MN 29) A dollár mint egyeduralkodó valuta a biztonság hamis illúziójába ringatta az amerikaiakat. Amennyiben azonban Kína csökkenti kereskedelmi többletét, és egyre kevesebbet tartalékol dollárban, akkor azt azonnal megérzik az amerikai kötvénypiacon ezzel a burkolt fenyegetéssel él a Financial Times hasábjain a kínai jegybank monetáris tanácsának egyik tagja. Ju Jong Ding kilátásba helyezte, hogy csak az adósságproblémák megnyugtató rendezése után hajlandó Kína ismét eurókötvényeket vásárolni. (MN 31) Martin Feldstein, Harvard Egyetem professzora szerint Kínában a nemzeti megtakarítási ráta a GDP 45 százaléka körüli szinten áll, ez a világon a legnagyobb. Az új ötéves terv nyomán csökkenni fog ez a mérték, amint a pekingi kormány kísérletet tesz a fogyasztói kiadások és a kínai átlagpolgár életszínvonalának növelésére. A terv 14

15 magasabb reálbéreket irányoz el. Az állami vállalatokat arra szólítják fel, hogy a profitjuk és az osztalékaik terhére is növeljék a fizetéseket. A kormány ugyanakkor emeli a kiadásait olyan szolgáltatásokra, mint az egészségügy, az oktatás és a lakásügy. Növekszik a fogyasztás részaránya a GDP-n belül, és kisebb lesz a folyómérleg-többlet. Az alacsonyabb kínai kereskedelmi többlet egyet jelent majd azzal, hogy Peking nem lesz többé az amerikai államkötvények nettó vásárlója, ami felhajtóer t fejt ki a kamatszintet illet en. (VG 2) A jelenlegi gazdasági növekedés olyan mintát követ, amely magában hordozza a következ gazdasági válság csíráit jelentette ki Dominique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutaalap igazgatója. Az olyan országok GDP növekedését, amelyek külkereskedelmi hiánnyal küszködnek a legjobb példa erre az Egyesült Államok -, továbbra is a bels fogyasztás hajtja, míg a jelent s külgazdasági többletet realizáló államok Kína, Németország b vülését most is az export vezérli. Az ebb l fakadó ellentétek a kereskedelmi és pénzügyi protekcionizmus er södéséhez vezethetnek, az egyes országokon belüli feszültségek pedig szociális és politikai bizonytalansággal, esetenként er szakos konfliktusokkal járhatnak. A Valutaalap igazgatója elismerte, hogy rövid távon indokoltak azon kormányzati intézkedések, amelyek igyekeznek fékezni az egyes országok devizájának felértékel dését er sít t kebeáramlást. (NG 2) A londoni CMA Datavision jelentésében Magyarországot is a világ tíz pénzügyileg legkockázatosabb országa közé sorolta. Bogár László szerint ez ugyanannak a globális megtorláshullámnak a része, amit hazánk már hónapok óta átél. Magyarország halmazati büntetésként került a kivégzend k klubjába, mert a globális birodalom kényszerít -hatalmi, fegyelmez -hatalmi és értelmez -hatalmi gépezetével egyszerre merészelt szembeszegülni. Ennek igazi veszélye a precedens jelleg. A tíz ország közül Venezuela és Argentína megbocsáthatatlan b ne, hogy nacionalista, populista, protekcionista. Ami magyarul azt jelenti, hogy tiszteli saját nemzetét, és komolyan veszi, hogy t valóban a nép hatalmazta fel, ezért igyekszik a nép javára cselekedni, és annak érdekeit megvédeni. Ukrajna b ne hasonló, ráadásul azért is b nh dnie kell, mert feladta a színes forradalmak sorában ráosztott szerep eljátszását. A birodalmi kifosztás egyetlen alternatíváját a kifosztottak új szövetségi rendszerei képezhetik, amelyek a birodalmat az egyenként való karanténba zárás, levadászás fegyelmez -hatalmi intézményeit l fosztják meg. (MH 2) AMERIKA Emberi hibák, rossz döntések következménye volt, s elkerülhet lett volna a 2008-as pénzügyi válság - erre a következtetésre jutott egy amerikai kongresszusi vizsgálóbizottság. Két volt jegybankelnököt is felel ssé tesz a többségi jelentés: Greenspan a jelentéstev k szerint tétlenül nézte, ahogy az ingatlanpiaci buborék növekedett. Hibás döntésnek tartják, hogy Greenspan a piaci deregulációt szorgalmazta, s nem vetett gátat a "mérgez " jelzáloghitelek felszaporodásának. A Clinton-kormányzatot a laza pénzügyi szabályozásért hibáztatják, azokból az id kb l eredeztetik a válságot. (Nv 28) 15

16 Robert Reich, a Berkeley Egyetem professzora, korábbi munkaügyi miniszter szerint, ha nem változnak a dolgok, akkor az Egyesült Államokban az emberek elfordulnak a gazdasági liberalizmus elveit l. Mindez annak a következménye, hogy az elmúlt évek során az amerikai középosztály inkább vesztese volt a folyamatoknak. A válságot megel fellendülés során az amerikaiak leggazdagabb 5 százaléka gazdagodott a többiek rovására, majd a válság alatt és azután is ez a réteg vált még gazdagabbá. Korábban az Egyesült Államokban a szupergazdagok nem váltottak ki általános ellenszenvet. Most mindez változóban van, különösen, hogy a fels bankvezérek a milliárd dolláros bankment csomag után is folytatták a rongyrázást. Reich igyekszik meggy zni a döntéshozókat arról, hogy ha nem lesznek képesek a rendszer m ködését kiigazítani, az egész szisztéma veszélybe kerülhet. (MN 1) Ifj. George Bush visszaemlékezései szerint a volt elnök tanácsadói el tt 2008 szén kijelentette: ha tényleg egy gazdasági világválságnak nézünk elébe, biztosak lehetnek benne, hogy én nem (a republikánus) Hoover elnök leszek, hanem Roosevelt, s és így is cselekedett. Sz k körben jelezte, milyen nehézséget jelentett ez számára: a barátaim otthon azt fogják kérdezni, mi történt a szabadpiacos pasival, aki ismertek. Miért költjük a pénzünket egy olyan vállalat megmentésére, amely a válságot okozta. Megértem a felel sségteljes amerikaiak csalódását, akik vonakodnak a Wall Street mértéktelenségének árát kifizetni, de ha nem nyújtunk be törvényjavaslatot most, az kés bb sokkal több kerül. (Nb 30) A Michigeni Egyetem professzora, Lisa Disch a Tea Party társadalmi bázisát és értékeit elemezve bemutatta, hogy a mozgalom támogatóinak nagy része, bár konzervatív retorikát használ, nem utasítja el a szociális intézményeknek és intézkedéseknek azt a részét, amelyik a Roosevelt nevével fémjelzett New Deal társadalmi reformjainak keretében került bevezetésre (például a társadalombiztosítást). Nem a szociális elvekkel, hanem az újraelosztás módjával van problémájuk. A mozgalom támogatói, ha nem is tudatosan, az adócsökkentés követelésével az afroamerikai szegények számára hátrányos helyzetet, a szociális juttatásokhoz való egyenl tlen hozzáférést védelmezik. (Nv 1) A VILÁG TÖBBI RÉSZE Ammánban és több más városban is tüntetések kezd dtek azzal a követeléssel, hogy II. Abdallah király váltsa le a kormányf t. Szakszervezetek, ellenzéki iszlamista pártok és társadalmi mozgalmak szerint a kormányzat kudarcot vallott a nép igényeinek kielégítésében. (MH 29) Hazatért Egyiptomba az ellenzék egyik vezéralakjaként számon tartott Mohammed el-baradei, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség korábbi igazgatója. Baradei békés tiltakozásra szólította fel az elégedetlenked ket. Elérkezett az ideje, hogy Hoszni Mubarak elnök távozzon a hatalomból - mondta. (Nb 28) A hatóságok házi rizetbe helyezték el-baradeit, aki csatlakozott egy békés tüntetéshez Kairóban. A világháló elérhetetlen. (MH 29) Mubarak új kormányt nevezett ki, de a tiltakozást nem sikerült lecsillapítani. Elt nt a tüntet kkel szemben korábban aktívan fellép rend rség az egyiptomi városok utcáiról. A katonai jelenlét továbbra is nagy, ám a fegyveres er k nem avatkoznak be a megmozdulásokba. (Nb 31) Sitkei Levente szerint Egyiptom egy napig volt forradalmi, azóta egyszer en kaotikus, ahol a rend rség nem tud, a hadsereg pedig egyel re - nem akar rendet teremteni. A Muzulmán Testvériség persze szívesen átvenné a stafétabotot, de nagyon úgy t nik, hogy nekik ebben a játszmában nem osztottak lapot. (MN 31) A Muzulmán Testvérek pártként m ködik és hatalmas karitatív 16

17 hálózata van. Amikor Kairóban földrengés volt, a Testvérek ment autói el bb ott voltak, mint az államiak. A radikálisabb tagok sem gondolkodnak fegyveres harcban, olyan visszarendez dés, mint Afganisztánban, a párt hatalomra jutása esetén is elképzelhetetlen. (Nb 1) Sokan Mubarak utódlásának el készítését látják abban, hogy az elnök Omar Szulejmánt, a hírszerzés f nökét nevezte ki alelnöknek. Az elmúlt 30 évben ilyen kormányzati poszt nem volt. Betiltották az al-dzsazíra hírtelevízió tevékenységét, amely részletesen beszámolt a zavargásokról. (Nb 31) Mohammed el-baradei feltehet en az egyik legismertebb egyiptomi a világban. De nem Egyiptomban. El-Baradei kultúráját, szokásait és mindenekel tt vagyonát illet en Föld-Hold távolságnyira élt eddig honfitársai millióitól. Habár, amit mond, az többnyire megfelel az vágyaiknak is. El-Baradei köd márkanév, akár képviselhetné is országát, amennyiben ott van, aki igényt tart reá. El nye valamelyest, hogy vitába szállt az amerikaiakkal. Nem er sítette meg az ifjabb Busht abban a feltételezésében, hogy Szaddám atomfegyvereket gyárt. Az IAEA vezet jeként viszont a Nyugatot képviselte Iránnal szemben az atomdúsítási ügyben. (Nb 31) Sitkei Levente szerint egész Észak-Afrika dilemmával küzd: demokrácia vagy biztonság. Könny volna az amerikai doktrína alapján megadni a polgári szabadságjogokat a népnek, csakhogy int példa Algéria hasonló próbálkozása. Algír 1991-re írta ki az els szabad választásokat, amelyet az Iszlám Felszabadítási Front meg is nyert. Egyiptom betiltotta a vallási pártokat. A Muzulmán Testvériség egy szabad választáson Egyiptomban akár még nyerhetne is, létrehozva egy er s iszlamista államot, Izrael mellett. Ha pedig Mubarak és az Egyiptomi Iszlám Kalifátus között kell választani, akkor Washington és az Európai Unió is a korrupt, de megbízható 83 éves féldiktátort választja. (MN 27) A stabilitást szem el tt tartva Egyiptomban nyitást, reformokat szorgalmaz az Egyesült Államok, nem pedig szabad választásokat. Egyben szövetségesnek nevezte Mubarakot, aki "számos ügyben segített a Közel- Keleten". Mubarak az elmúlt két évben többször járt a Fehér Házban, mint a középeurópai vezet k összesen. (Nb 29) Seres Attila szerint a kényurak, az elszegényedéssel, a növekv munkanélküliséggel, a megélhetés drágulásával mit sem tör, kivénhedt diktátorok ellen robbantották ki az elégedetlenség forradalmát Észak-Afrikában. A Nyugat, élén az Egyesült Államokkal, képtelen szabadulni a regionális stabilitás rögeszméjét l. A Nyugat másik végzetes tévedése, hogy az iszlámot tette meg els számú közellenségének. Nem az iszlám széls séget, hanem az iszlámot. Szem el l tévesztve, hogy a választási sikereik miatt Mubarak számára veszélyessé vált és betiltott Muzulmán Testvériség nev pártnak létezik egy kifejezetten mérsékelt irányzata, amely demokratikus választásokon, parlamenti úton szeretne magának nagyobb befolyást szerezni az ország irányításából. (Nb 31) Legalább egymillió egyiptomi vonult az utcára országszerte Hoszni Mubarak távozását követelve. A hadsereg bejelentése, miszerint nem fog er szakot alkalmazni, felbátorította az egyiptomiakat. Nem indul a következ elnökválasztáson jelentette be Mubarak egyiptomi államf addig viszont hatalmon akar maradni. Korábban Barack Obama felszólította Mubarakot, hogy ne jelöltesse újra magát. Azt is kikötötte, hogy 17

18 Mubarak fia, Gamal sem indulhat a választásokon. (Nb 2) Miklós Gábor szerint a lázadást feltehet en azok a fiatalok indították el, akik diplomával sem tudtak munkához, jövedelemhez jutni, s akiket naponta taposott földbe a rend rterror. Mubarak az iszlamisták támadását várta, s a másik oldal kelt fel ellene. (Nb 31) Mubarak-párti ellentüntet k összecsapásokat provokáltak. Egyiptom muftija arra szólította az egyiptomiakat, hogy térjenek vissza otthonaikba. "Üdvözlöm Mubarak elnököt, aki párbeszédet ajánlott és válaszolt a nép követeléseire. A legitimitás elleni lázadás tilos, csak káoszhoz vezethet. Mi a stabilitás pártján álunk. Amit látunk, az vak káosz, ami polgárháborúhoz vezet. Kérjük a szül ket, hívják haza gyermekeiket" - mondta. (hvg.hu) A Time magazinban egy publicista azzal a meghökkent közléssel állt el, hogy Kína jobban m veli a kapitalizmust, mint az Egyesült Államok. A végs kig centralizált, a szabad vállalkozásokat egyszerre kézben tartó és szabadon enged kínai kormány hihetetlenül komplex gazdasági-pénzügyi kérdésekben mindig képes körültekint és racionális döntéseket hozni, miközben Obama kormánya alig tudja, mit kezdjen magával, az országgal. Példa: az a gazdaságösztönz csomag, amelyet a válság láttán Peking megvalósított, méreteiben is, hatékonyságában is összehasonlíthatatlanul jobb volt, mint az amerikai. A rettenetes tömeg pénzt infrastruktúrába ruházták be, hogy ezzel is tágítsák gazdasági terjeszkedésük alapjait. Francis Fukuyama azt írta a Financial Timesban, hogy olyan korszak kezd dött, ahol az amerikai típusú liberális eszmék már nem lesznek uralkodók. Belátta: tévedett. Elismerte, hogy sok kínai úgy gondolja: az országuk jár helyes úton, nem pedig Amerika. Fukuyama nem állítja, hogy a nép hangjának meghallásához feltétlenül nyugati típusú demokratikus választások kellenek. Mert Peking erre a hangra vitathatatlanul figyel, gazdasági er forrásait is a gyöngék, és a szükséget szenved k igényei szerint csoportosítja át. (168 óra) Salát Gergely, az ELTE BTK kínai tanszék adjunktusa szerint Kína történelme során el ször függésbe került a világtól. Az ország GDP-jének 30 százalékát az export teszi ki. Az energiaforrások és nyersanyagok nagy részét külföldr l kell beszereznie, és a technológiaimporttól is nagyban függ. Ha például valamelyik fontos kereskedelmi partner bekeményít a kínai árudömping ügyében, netán elzárja az olajcsapot, az végzetes csapást mérhet Kína bels stabilitására. Persze a külvilág is függ Kínától. Immár valamennyi fél kényszerpályán mozog. Egyes vezet i nem örülnek ennek a függésnek: az elitbe évezredek alatt beleégett, hogy Kína önálló civilizáció, amelynek saját lábán kell állnia. Csakhogy az egyetlen, amit tehetnek, hogy igyekeznek diverzifikálni érdekeltségeiket, hogy legalább ne egy-két partnerükt l függjenek nagymértékben. A jelenlegi vezetés abban érdekelt, hogy az ország minél jobban és természetesen minél er sebb pozíciókat megszerezve integrálódjék a világgazdaságba, s ne keveredjen senkivel olyan konfliktusba, ami károsan hatna gazdasági növekedésére. Ezért hirdeti a kínai kormány a harmonikus világ eszméjét, amelyben a problémákat békésen, tárgyalásokkal, a másik szuverenitását tiszteletben tartva, a kölcsönös el nyök elve alapján oldják meg. Az igazán éles összecsapásokat Kína hosszú ideig igyekezett elkerülni. (MN 29) 18

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan?

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan? II. rész Miért, mit és hogyan I. fejezet Család A család az ember életre-teremtője, vagy munkaerő-előállító műhely? Közösségi életet élő Teremtmény vagy piacra szánt áru az ember? Miért? Mit? Hogyan? Az

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA Budapest, 2007. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT Szerző 1. fejezet, 2. fejezet 1. pont, 5. fejezet

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879 kutatás közben 879 KUTATÁS KÖZBEN A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában Cikkünk áttekinti az ukrajnai civil szektor szociális területen kifejtett tevékenységét 1990-től napjainkig,

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) Több mint száz halott, sokszáz sebesült a kiújult összecsapásokban - Az EU Ukrajna elleni szankciókat fogadott. http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18

Részletesebben

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés 2016-2017-re Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. MKT - Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest, 2016. október 20. Négyes válság volt - egy maradt

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran EZREDFORDULÓ * m m. TflnuLmánvDK LOSONCZI AGNES / UTAK ES KORLATOK HZ EGES2SEGUGYBER Az egészségügy a jelentkező gazdasági, politikai, erkölcsi válságoknak szinte gyűjtőterepe. Itt sűrűsödnek azok a társadalmi

Részletesebben

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes: Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes 1. Bevezetı A rendszeres

Részletesebben

A görög válság és az euró jövője. Védett bacilus. Megjelent: Magyar Narancs, 2010. május 6.

A görög válság és az euró jövője. Védett bacilus. Megjelent: Magyar Narancs, 2010. május 6. A görög válság és az euró jövője Védett bacilus Megjelent: Magyar Narancs, 2010. május 6. Görögországnak a következő egy hónapon belül 11 milliárdra euróra van szüksége, egy éven belül pedig összesen 45-re,

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom?

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? Napokkal ezelőtt írtam ennek a levélnek elemző részét. Annak, hogy csak ma küldöm el, három oka van: egyrészt a kolontári tragédiáról elkezdtek

Részletesebben

06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon

06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon 06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon Műsorvezető: - Nemcsak az ország hátrányos kistérségeiben, de a közép-magyarországi régióban is probléma azoknak a munkavállalóknak az elhelyezkedése,

Részletesebben

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Szitás Katalin: Választási Válaszút

Szitás Katalin: Választási Válaszút Szitás Katalin: Választási Válaszút Összefoglaló a Political Capital Institute (PC) és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Választási igazgatás szakirányának közös, Választási Válaszút

Részletesebben

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963)

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) Tér és Társadalom 11. évf. 1997/2. 99-103. p. TÉT 1997 2 Könyvjelz ő 99 BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) (Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1996 - p. 211) BARANYI BÉLA

Részletesebben

Népesedésvita a parlamentben

Népesedésvita a parlamentben Dobos Arnold Török Zoltán Népesedésvita a parlamentben Tematizációs kísérlet vagy valódi szakpolitikai alternatíva? Hogyan értékeljük a Jobbik által kezdeményezett parlamenti népesedési vitát? A Jobbik

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18. Áldott, békés karácsonyi

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

Lapszemle. 2009. 29. hét

Lapszemle. 2009. 29. hét Lapszemle 2009. 29. hét SZIGOR. Az idén tovább keményít a Gazdasági Versenyhivatal. Eddig félmilliárd forint bírságot szabtak ki fogyasztók félrevezetéséért - tavaly egész évben 700 milliónyit. A héten

Részletesebben

A nyugdíjalapok helyzete a közelmúlt válsága után

A nyugdíjalapok helyzete a közelmúlt válsága után SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM A nyugdíjalapok helyzete a közelmúlt válsága után A 2000-es évek pénzügyi válságát követően sok előre meghatározott szolgáltatás nyújtását ígérő szakmai nyugdíjrendszer

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés 1 A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés A hároméves kutatómunka eredményeként elvárt tudományos monográfia kézirattömege mind terjedelmileg, mind tematikailag jóval meghaladja a tervezettet,

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI ÉVKÖNYV 2007

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI ÉVKÖNYV 2007 ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI ÉVKÖNYV 2007 Kiadja: a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 1015 Budapest, Donáti utca 35-45. Felelős kiadó: Bihari Mihály elnök Szerkesztő: Sereg András sajtófőnök Nyomás: Printer Art

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja

Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja Új Munka Törvénykönyve új tervezet a háromoldalú tárgyalások tükrében. A Munkástanácsok Országos Szövetségének álláspontja A) AZ EGYÉNI MUNKAVISZONYT ÉRINT SZABÁLYOK Általános észrevétel A tervezet új

Részletesebben

Társasház vagy bérpalota?

Társasház vagy bérpalota? Fórum Társasház vagy bérpalota? MILYEN TULAJDONI FORMA LENNE KEDVEZŐ MAGYAR VÁROSAINK SZÁZADFORDULÓS ÉPÜLETÁLLOMÁNYÁNAK MEGŐRZÉSÉHEZ? EZÚTTAL A TÁRSASHÁZAKRÓL ÉS A MAGÁNTULAJDONÚ BÉRHÁZAKRÓL ESIK SZÓ.

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről

Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet. Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről Stratégiai Főosztály 2. sz. melléklet Magyarország pozíciós alapelvei a Közös Agrárpolitika jövőjéről A magyar mezőgazdaság számára 2004-től a közös agrárpolitika meghatározó szereppel bír. A közösség

Részletesebben

Az európai növekedés zsákutcái. Dead ends of the European growth

Az európai növekedés zsákutcái. Dead ends of the European growth Tér és Társadalom / Space and Society 26. évf., 3. szám, 2012 Az európai növekedés zsákutcái Dead ends of the European growth CLAUDE ALBAGLI A párizsi székhelyű Cedimes Intézet (Centre d Études du Développement

Részletesebben

I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben!

I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben! AZ ÚJ LEHETŐSÉG - a Magyar Polgári Párt politikai keretprogramja - I. A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA új időszámítás Erdélyben! A MAGYAR POLGÁRI PÁRT közel tíz éve formálódó erdélyi magyar közakarat eredménye,

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Nemzetközi kereskedelempolitika: Protekcionizmus vs. szabadkereskedelem NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 10-1

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA frey mária Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiája 1. Az előzményekről 2. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia kialakulása 3. Az új foglalkoztatási

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG Prága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. június Tájékoztató országtanulmány CSEHORSZÁG 2009 Gazdasági-politikai háttér...2 Demográfia...2 Egészségügyi rendszer...3

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a 04 Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények 2.1.1 A törvény betartása

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem)

EMLÉKEZTETŐ. Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem) EMLÉKEZTETŐ Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem) Napirend előtt Fazekas Károly helyett Kertesi Gábor vezeti a kerekasztal ülését. Köszönti a kerekasztal tagjait

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTÉS VÁLTOZÁSA, 2001 2006

A SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTÉS VÁLTOZÁSA, 2001 2006 A SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTÉS VÁLTOZÁSA, 2001 2006 Gyerekesély füzetek 3. Bass László, Darvas Ágnes, Dögei Ilona, Ferge Zsuzsa, Tausz Katalin A SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTÉS VÁLTOZÁSA, 2001 2006 Budapest, 2007

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

Vezérigazgatói köszöntô

Vezérigazgatói köszöntô Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntő 2 A társaság vezető testületei 4 Az Igazgatóság jelentése 6 Általános gazdasági helyzet 6 A hazai biztosítási piac jellemzői 8 A Generali-Providencia teljesítménye

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET A könyv szerzője a rotterdami pedagógiai intézet és szolgáltató központ igazgatója, s egyben a groningeni egyetem professzora. Témája a címben is megjelölt hátrányos helyzet

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás Hajdu Emese Megjelent: Agrártámogatások és -pályázatok c. szakkönyvben 2008-ban. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest. 1. A krízis kiváltó okai és a jelenlegi

Részletesebben

A gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás elkerülhetetlen

A gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás elkerülhetetlen A gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás elkerülhetetlen Nem az amerikaiak mentik majd meg Európát mondta Timothy Geithner amerikai pénzügyminiszter Torontóban, a hét végén tartandó G8-ak és G20-ak

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle

A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle Mitől parlament egy törvényhozó szerv? SZABÓ ZSOLT Mitől parlament egy törvényhozó szerv? A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle A fenti kérdés kapcsán néhány találó felvetés

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

Kolosi Tamás Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992)

Kolosi Tamás Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992) Kolosi Tamás Sik Endre: Függelék (Munkaerőpiac és jövedelmek 1992) (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Kolosi Tamás Sik Endre (1992): Függelék (Munkaerőpiac

Részletesebben

Konjunktúrajelentés 2004/1.

Konjunktúrajelentés 2004/1. KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt. Konjunktúrajelentés 2004/1. A világgazdaság és a magyar gazdaság helyzete és kilátásai 2004 tavaszán 2004. március A tanulmányt készítő munkacsoport

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése 2016. április 20. MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott alapvető feladatai,

Részletesebben

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás szabályai A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás fogalmáról a pénztartozás tana igen nagy részben a pénzfélék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2013. Március 18.-Április 7. Tartalom

HÍRLEVÉL 2013. Március 18.-Április 7. Tartalom HÍRLEVÉL 2013. Március 18.-Április 7. Tartalom Kiemelt hírek MSZP EP delegáció: a lakosságot védő válságkezelést! Ciprus és az európai intézmények közös kudarca és felelőssége a válságkezelés - Brüsszel,

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/64-4/2009. TÁRGY: A PÉCSI ROMA INTEGRÁCIÓS TANÁCS HELYZETELEMZÉSE ÉS JAVASLATAI A PÉCSETT ÉLŐ ROMÁK/CIGÁNYOK ÉLETESÉLYEINEK JAVÍTÁSÁRA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Miskolc Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Miskolc 2006. BEVEZETÉS...3 A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE...3 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben