A program rövid ismertetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A program rövid ismertetése"

Átírás

1 1. oldal A program rövid ismertetése Programunk 1989 óta szolgálja növekvő számú felhasználói körünket, alkalmazkodva az évről-évre megváltozó jogszabályi környezethez, kielégítve a felmerülő helyi igényeket is. A program nem állít létszámkorlátot: pár fős cégtől akár több ezer főig is el lehet számolni benne. A program nem igényel különleges tudású PC konfigurációt, DOS illetve WINDOWS (különböző verziói) alatt is futtatható, alapkiépítésben is támogatja a több munkahelyes működést. Az elkészítésnél fő szempont volt az áttekinthetőség, valamint az, hogy amire rövid idő áll rendelkezésre azt gyorsan lehessen végrehajtani, ezért a program törekszik arra, hogy a jól körülhatárolható, külön is végezhető tevékenységeket szétválassza, a szükséges adatbekérést minimalizálja. A program az általában használt kifizetési és levonási kódokkal kerül telepítésre, melyeket a felhasználó igénye szerint bővíthet, a kifizetések bontása két szinten: költséghelyre, és/vagy munkaszámra lehetséges. A programban alkalmazott kódokat nem kell megtanulni, ahol szükséges a használatuk az F1 gombra megjelenő felsorolásból lehet választani. A listák képernyőre és nyomtatóra egyaránt kérhetők, képernyőről a lista kijelölt részlete is nyomtatható. Nyomtatóvezérlések közül jelenleg az ESC/P, IBM és HP állítható be. A számítógép és nyomtató által használt karakter készlet (852, CWI) külön is beállítható. A programból olyan nyomtatóra is tud nyomtatni, amely nem támogatja a DOS-t. A programnak alapvetően két verziója van melyek egy, illetve tetszőleges számú cég elszámolását teszik lehetővé. TB kifizetőhelyek számára a programhoz kapcsolható TB ellátásokat számfejtő modul is. Az éven túli feladatok elvégzését további, a konkrét rendelkezések ismeretében elkészülő programmodulok segítik. Jelenleg az SZJA bevallás munkáltatói feladataihoz készül évente komplett program. A NYENYI programhoz adatexporttal lehet a bérprogramból kapcsolódni. Az alapprogramon kívül léteznek egyedi igényeket kielégítő bővítések is (pl.: különböző lemezes utalások, költségfelosztás, blokkolóóra kapcsolat), melyeket a felhasználó igényének ismeretében, külön megállapodás alapján telepítünk. A programban természetesen kezelhetők a szűken vett bérelszámolás alanyain kívül eső egyéb kifizetések és jogviszonyok is (megbízás, tag, egyéni vállalkozó stb.). A bérfeladást előjegyzések segítik. A program megfelelő megoldást nyújt mind a jelenléti ív, mind lista formájában érkező adatok bevitelére figyelve arra, hogy csak olyan adatot kérjen, aminek az adott ponton számolgatás nélkül rendelkezésre kell állnia: pl. alapbér, bérkiegészítés esetében csak az időt (az időadatból a Ft-ot kiszámolja). A számfejtés állapítja meg a nettó bért a feladások alapján. Itt veszi figyelembe a program az előjegyzésként megadható nyugdíjpénztári bejegyzést, letiltásokat, levonásokat, a kötelezően levonandó járulékokat, adókat, kiszámolja a kedvezményeket. A számfejtés után elkészítheti a kifizetéshez szükséges listákat. Egy személynek egy hónapban több kifizetése is lehet. A kilépő dolgozókat, a tárgyhót követő hónapokra is el lehet számolni, elszámolásuk után adatlapot, MIL lapot nyomtathat. A program automatikusan figyeli a járulékmaximumot, (tag, vállalkozó esetében a minimumot is), kezeli a letiltási hátralékot, segít a szabadságok megállapításánál. Az SZJA levonás a jogszabályi kereteken belül emberenként vezérelhető, illetve tartalmaz a program külön APEH engedélyhez kötött göngyölt adóztatási lehetőséget is. Nyilvántarthatja, illetve a korrekt számításokhoz szükséges is nyilvántartani, a távolléteket (járulékmaximum, egészségügyi hozzájárulás). A havi kifizetésekből elkészítheti a TB, APEH kötelezettségeket tartalmazó összesítéseket, melyek alkalmazkodnak a mindenkori bevallási nyomtatványok tartalmi követelményeihez. A kifizetések alapján a program vezeti a szükséges kartonokat: bér- és adókarton, járulékkarton. Tartalmaz listákat a program a statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséhez is.

2 2. oldal A program rövid ismertetése A bevallások nagy részét a program lemezre készíti. Jelenleg ezek a következők: Be- és kijelentés Munkáltatói SZJA bevallás Adatexport a NYENYI programhoz Magán nyugdíjpénztári bevallás Negyedéves táppénz statisztika (TB modulból) Adatexport a CSATÁR programhoz (TB modulból) A program karbantartása és az értékesítés feltételei A program karbantartásához változáskor lemezt küldünk, amivel a programban található (Programcsere) menüpont segítségével, egyszerűen lecserélheti a programot. Hasonló módon történik az évnyitás is, melyhez szintén lemezt (lemezeket) küldünk. Évközben többször is módosulhat a program jogszabályváltozás, módosuló bevallási formátumok miatt. A módosításokat a vételárban foglalt jogszabály-garancián belül (a vétel éve és az azt követő év) automatikusan megküldjük. A garanciális időn túl az évnyitó programot, illetve az évközi módosításokat, az adott évre szóló upgrade díj fejében küldjük meg. A lemezekhez mellékeljük a változások ismertetését, illetve a telepítéshez szükséges információkat. Az előző évet lezáró programok (SZJA bevallás, NYENYI kapcsolat) az új évi upgrade részei. A közeljövőben tervezzük honlap indítását is (www.parameter.hu). A dokumentáció felépítése, jelmagyarázat Aki most ismerkedik a programmal, az kezdje a Gyorstalpaló tanfolyammal! Ezt a fejezetet a számítógép előtt ülve célszerű elolvasni, és végre is kell hajtani az ott leírt lépéseket. Mire a fejezet végére ér, bejárja a program főbb helyeit és elvégzi első bérszámfejtését a programmal. A ismerteti a bérprogram elemeit (kódok, törzsek, menük és a menükben található programok), szerepüket a programban végezhető tevékenységekben. Ezt a fejezetet nem kell feltétlenül végigolvasnia. Akkor lapozza fel e fejezet oldalait, ha a tevékenységek leírásánál, a program valamely elemével kapcsolatban kérdése merül fel. A Tevékenységek leírása című fejezet ismerteti meg Önnel azokat a lépéseket, amiket egy-egy konkrét tevékenység (végelszámolás, kiléptetés stb.) elvégzéséhez kell végrehajtania a programban. A leírásban a következő jelölésekkel találkozhat: [jel] [jel-jel] A klaviatúra billentyűjét jelöli. Például: [] a betűt jelenti. Billentyűkombinációt jelöl. Például: [ALT-B] a klaviatúrákon az (általában) Alt felirattal jelölt billentyű és a B betű. Lenyomása: lenyomva tartva az első billentyűt [ALT], meg kell nyomnia egy pillanatra a másodikat [B], majd ezután felengedheti az elsőt. Menüpont1->Menüpont2 A dőlt betűs felirat menüpontokat jelöl. Ha nyíl is van köztük, akkor az utolsóról (Menüpont2) van szó, és a nyilak azt mutatják, hogyan juthat el a program Fő (első) menüjéből indulva a kérdéses menüponthoz. Mező - A beviteli ablakokban látható, feltöltendő mező neve. Lehet Mező is.

3 3. oldal A program installálása lemezről A program telepítéséhez 2 lemezt küldünk. A telepítés menete a következő: 1. Tegye be az első (INSTALL) lemezt az egységbe. Ha Windows alapú operációs rendszere van indítsa el a START menüből a FUTTATÁS menüpontot és a parancssorba írja be az A:INSTALL parancsot (ha nem a C: egységre szeretné telepíteni a programot akkor az A:INSTALL D: parancsot írja be, ahol a D helyén az egység betűjele álljon), és zárja a beírást [ENTER]-el. DOS-os gép esetében közvetlenül gépelje be ugyanezt a parancsot. Elindul a telepítés, majd elindul maga a program. 2. Tegye be a másik lemezt és a program főmenüjében ha többcéges a programja, akkor először lépjen be a PRÓBA nevű cégbe keresse meg a Szerviz, azon belül pedig a Programcsere menüpontot (Szerviz -> Programcsere) és indítsa el az ott található programot ([ENTER]). Miután a program beolvasta a lemezt, visszatér a menüponthoz. Ha végzett, az [ESC] gomb többszöri lenyomásával lépjen ki a programból. 3. A program újbóli elindítása DOS-os gépen: Gépelje be a BERéé parancsot (éé -> az aktuális év utolsó két jegyét jelenti, tehát pl. a 22-es program a BER2 paranccsal indítható). 4. Indítóikon készítése WINDOWS alatt működő gépen: Álljon az egérrel az asztalon egy üres helyre és nyomja meg a jobb egérgombot. A megjelenő menüből válassza az ÚJ, majd a PARANCSION menüpontot. Az elinduló programban válassza a TALLÓZÁS-t. A HELY sorba írja be, vagy válassza ki azt az egységet ahová a programot telepítette (C: ). A megjelenő mappákból válassza ki a BER1x1 nevűt (dupla kattintás a bal gombbal), majd azon belül a BERéé mappát. Az utóbbi mappából,a program indításához az indítható fájlok közül a FO (.bat) nevűt kell kiválasztani. Ha mindent jól csinált, akkor a parancssorba beíródik a C:\BER1x1\BERéé\FO.BAT parancs. Most a TOVÁBB gombbal folytassa az ikon készítését. Parancsikon neveként adja meg a BÉRéé nevet és menjen TOVÁBB. Válasszon egy szimpatikus ikont az ikonok közül és BEFEJEZÉS-el fejezze be a munkát. Az asztalon meg fog jelenni a BÉRéé nevű ikon, amellyel elindíthatja a bérprogramot. 5. Állítsa be számítógépéhez a programot! Indítsa el a programot, majd nyomja meg az [ALT-B] billentyűkombinációt! A navigációs billentyűk (nyilak) segítségével beállíthatja, hogy melyik nyomtató kimenetre van dugva nyomtatója (ez általában LPT1). Portként választhatja a WIN beállítást is, ebben az esetben a nyomtatás a Windows alapértelmezett nyomtatójára fog kerülni. Ha nem WIN portot választott, adja meg a program számára, hogy nyomtatója milyen vezérlést használ (ESC/P- mátrixnyomtatók nagy része, IBM-egyes mátrix nyomtatók és néhány tintasugaras, HPLlézernyomtatók nagy része, DJ-tintasugaras nyomtatók). Ha a képernyőn, vagy nyomtatáskor az Á betű helyett más jelet lát, akkor a képernyőn, illetve a nyomtatón használt karakterkészlet kell helyesen megadnia (magyar:852, nem magyar:cwi). Ha mindent beállított, az [F1]-el tárolja el a változtatást! (Lásd még a menüprogram leírását az általános tudnivalókban) A későbbi programkarbantartást a 2. pont szerint kell végrehajtani.

4 4. oldal A program kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók Az ismertetendő programrendszer programjai öt különböző csoportba sorolhatók: 1. A menü program, amivel a bérprogramban közlekedhet 2. A zsebszámoló 3. Adatbeviteli (rögzítő) programok 4. Listakészítő programok 5. Feldolgozó programok A menü program: Amikor a programot elindítja, a menü programmal találkozik. A menü a választható tevékenységeket sorolja fel, az aktuálisan kiválaszthatót inverz csíkban láthatja. A csíkot (tehát a kiválasztható tevékenység kijelölését) a lefele nyíllal [ ], illetve a felfele nyíllal [ ] mozgathatja. Az aktuális tevékenységet az egérrel is kijelölheti (bal gomb). A kijelölt tevékenység kiválasztása az [ENTER]-el történik. Ilyenkor vagy elindul valamilyen program, vagy újabb menü jelenik meg. Az újabb menüről visszalépni az előzőre az [ESC] billentyűvel lehet. A programot befejezni az első menün ütött [ESC]-el lehet. Amikor a menüprogramban áll, használhatja a képernyő alsó sorában feltüntetett funkciógombokat. (Egérrel is rákattinthat): [ALT-D] (az [ALT]-ot lenyomva tartva nyomja meg a [D]-t): A gépi dátumot változtathatja meg, a megjelenő aktuális dátum átírásával. [ALT-B]: A program működési környezete állítható be a megjelenő ablakban. Az aktuális beállítás inverzben látható. Beállítható a nyomtatószám, a nyomtató típusa (mátrix nyomtatóhoz általában ESCP-t, lézernyomtatóhoz HPL-t válasszon), a képernyőn használt karakterkészlet (magyar: 852, angol: CWI), a nyomtató által használt karakterkészlet. A beállításhoz a navigációs: [ ], [ ], [ ], [ ] billentyűk használhatók. A beállítás jóváhagyása az [F1]-el történik, ha mégsem akar változtatni akkor [ESC]-el lépjen ki. [F9]: A legfelső (aktuális) menü helyét változtatható meg. A navigációs gombokkal tologathatja a képernyőn a menüt. Amikor már Ön szerint is jó helyen van, nyomja meg az [ESC]-et Ha a megjelenő kérdésre igent [I]-t mond a menü helye rögzül, ellenkező esetben visszakerül eredeti helyére. A menü, illetve a program egyéb ablakai közül több is, ideiglenesen is tologatható, ha az egérrel az ablak jobb-felső sarkára áll és a jobb egérgombot nyomva tartja (ez akkor lehet hasznos, ha látni akarja mi van az ablak alatt). [F1]: A menü alap- és betűszíne változtatható meg. Megnyomása után a navigációs billentyűkkel változtathatja a színeket. Ha már semmit sem lát a [HOME] billentyűvel visszaáll az alapszín. A változtatást hasonlóan erősítheti meg, mint mozgatást. [F8]: Megnyomása után a program alapszínét állíthatja be, a navigációs gombok segítségével. [F3]: A programhoz egy jelszót adhat meg. A gomb lenyomása után először a jelenlegit kell megadni (induláskor ilyen nincs, ezért üssön [ENTER]-t), majd beírhatja az új jelszót. Ha jelszót adott meg, a program a továbbiakban csak a jelszó ismeretében indítható el. A zsebszámoló : A programban általánosan használható egy zsebszámológép, amelyet az [ALT-C] gombokkal csalhat elő. A megjelenő zsebszámológépen a számbillentyűk segítségével számolhat. Osztáshoz a [/], szorzáshoz a [*], összeadáshoz a [+], kivonáshoz a [-] gombokat használhatja. Az eredményt az [ENTER] megnyomása után kapja meg. Az eredmény törlése a [C]. Ha a zsebszámoló takarja a képernyőn azt a részt, amit látni szeretne, akkor a [CTRL ] és a [CTRL ] gombok segítségével odébb rakhatja. Ha adatbeviteli mezőn állt mielőtt behívta a zsebszámolót, a kiszámolt eredményt az [ALT-F]-el beírhatja a mezőbe. A zsebszámoló -ból az [ESC]-el léphet ki.

5 5. oldal A program kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók Adatbeviteli (rögzítő programok): Az adatbeviteli programok segítségével tud a program adattáraiba új tételt (rekordot) felvenni. Itt tételen az összefüggő adatok csoportja értendő. Például a dolgozó törzsben egy tétel, egy dolgozó adatait jelenti. Az adattárban elhelyezett tétel visszakereshető. A keresés után az aktuális tételt törölheti, illetve módosíthatja annak adatait. A rekordok mindig valamilyen kulcs alapján kereshetők az adattárban. A kulcs a tétel egy, vagy több mezője lehet. Előfordul, hogy több kulcs alapján is kereshet. Például a dolgozó törzsben a keresés kulcsa a dolgozó neve. Ennyi elméleti fejtegetés után lássuk, hogyan is valósulnak meg a leírtak az ismertetendő programban! Itt kétféle adatbeviteli programmal találkozhat: a csak pár mezős rekordokat kezelő soros, illetve a terjedelmesebb rekordokat kezelő egy-, vagy többlapos programmal. Egy ilyen program elindítása után egy ablak jelenik meg és az ablak alatti sorban látható a rekordokkal végezhető tevékenységeket felsoroló menü (alsó menü). Ha a kívánt tevékenységet kiválasztotta, akkor az alsó menü is változik (a tevékenység közben használható gombokat fogja felsorolni). Az adott tevékenység, a megnevezéséhez tartozó - általában inverzben látható kezdőbetűvel, vagy funkció gombbal ([F1]-[F1],[ESC] stb.) indítható. Ezek a tevékenységek általában a következők lehetnek: Rögzítés [R]: Új tétel bevitelét jelenti az adattárba. A konvenciókhoz igazodva általában használható az [INS] billentyű is. A rögzítés általában csoportos rögzítést jelent. Ilyenkor az új tétel kivitele után a program várja a következő új tételt. A csoportos rögzítést az üres tételen ütött [ESC] billentyűvel szakíthatja meg. Fontos! Egy megőrzendő tétel rögzítése folyamán csak akkor üssön [ESC]-et, ha a tételt nem akarja tárolni. A rögzítés az adatbeviteli ablakban feltüntetett mezők kitöltését jelenti. A mezők szerkesztéséhez illetve a mezők közti mozgáshoz az általánosan elfogadott navigációs billentyűket használhatja, a mező beírása az [ENTER]-el zárható le. A tétel akkor kerül tárolásra, ha az utolsó mezőn [ENTER]-t üt. Ha nem akarja a tétel összes mezőjét kitölteni az azonnali kivitelhez nyomja meg az [F1]-et. eresés []: Az adattárban található tételek közül kulcs alapján kereshet. Ha több kulcs alapján is lehet keresni, először ki kell választania, hogy melyikkel. Ha a megadott kulccsal megtalálja a program a tételt, akkor annak adatait kiírja a képernyőre. Ha nincs ilyen, azt a program jelzi és a megadott kulcshoz növekvő sorrendben legközelebbi tételt írja ki. A megtalált tétel lesz az aktuális tétel, amellyel további műveleteket végezhet. Soros rögzítő esetében az aktuális tétel inverzben (világos alapon sötét betűk) látszik. Törlés [T]: Az aktuális tételt törölheti. A véletlen törlés elkerülése végett a szándékot meg kell erősíteni. Általában használható a [DEL] billentyű is. Javítás [J]: Az aktuális tétel adatait módosíthatja. Soros rögzítő esetében általában az [ENTER]-el is indíthatja a tevékenységet. Ilyenkor általában csak egy-két adatot módosít, ha ezzel kész van az [F1]-el jelezheti, hogy a módosítást tárolni akarja (az [ESC] ellenkező szándékot jelent!). A felsorolt tevékenységeken kívül egyebek is előfordulhatnak (pl. lista stb., lásd a program konkrét leírásánál!). Egy soros rögzítő programba (pl. távollétek, magánpénztár előjegyzése) belépve azonnal látja, az elsődleges kulcsra rendezve, hogy milyen tételeket tartalmaz a hozzá rendelt adattár. A tételek egymás alatti sorokban jelennek meg az ablakban. Az aktuális tétel ez induláskor az első rekord inverzben látható. Az egy-, vagy több lapot tartalmazó rögzítő programok üres mezőkkel feltöltött beviteli ablakkal jelennek meg (tehát nincs aktuális tétel).

6 6. oldal A program kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók Listakészítő programok: Ezek a programok általában bekérnek egy-két paramétert, amivel a lista tartalmát, formáját befolyásolhatja. A lista elkészültét egy üzenetpanel (inverzben látható ablak szöveggel és választható gombokkal) jelzi és kiválaszthatja, hogy a listát képernyőre kéri, vagy a példányszám megadásával inkább kinyomtatja. A nyomtatásnál fontos, hogy a nyomtató helyesen legyen megadva a program számára (lásd menüprogram [ALT-B]). A listát képernyőre is kérheti, ahonnan szintén kinyomtathatja. Ha a listát képernyőre kérte, akkor azt program listaolvasóján fogja nézni, amely a program egyik elég hatékony eszköze. A listaolvasóban használható billentyűkről az [F1] megnyomása után kaphat információt. A listaolvasó működése: A listát egy ablakban láthatja, az alsó menü felsorolja a használható, fontosabb gombokat. A lista aktuális sora inverzben látható. A lista lapozható a [PGUP], [PGDN] gombokkal, illetve a nyíl gombokkal ide-oda görgethető. A lista elejére a [CTRL-HOME] gombbal állhat, végére pedig a [CTRL-END] gombbal. eresés: A listában kereshet is. A [] megnyomása után adja meg a keresendő szövegrészletet. ereséskor a program nem különbözteti meg a kis és nagybetűt. A keresés az aktuális sortól indul. Ha beírt szövegnek megfelelőt talál a program, akkor a szövegrészletet tartalmazó sor lesz az aktuális (inverzben látható). Ha a lista ablakban látható részében nincs a keresésnek megfelelő szöveg, a program addig keres a listában, amíg nem talál megfelelő sort, vagy a lista végére nem ér. A következő előfordulást az [T] lenyomásával keresheti meg. A lista nyomtatása: Nyomja meg a [P] gombot! A listázás mindig az aktuális blokkra vonatkozik. Ez induláskor a lista egésze, de kijelölheti a lista egy részét is nyomtatási blokként. Lista részlet nyomtatása: eresse meg az első nyomtatandó sort, és az legyen az aktuálisnak jelölve (inverzben látható). Most nyomja meg a [SHIFT-F1] billentyű kombinációt (a [SHIFT] billentyű az a billentyű, amelyet akkor kell nyomni a betűvel együtt, ha nagybetűt szeretne beírni). Ezután keresse meg az utolsó nyomtatandó sort és jelölje meg a blokk végét a [SHIFT-F2] billentyűkkel. A kijelölt blokk halványabban fog látszani. Ha a blokk környékén nyomtatóvezérlő jeleket lát ezek értelmetlennek látszó karaktersorozatok azok is kerüljenek a kijelölt blokkba. A vezérlő jelek a lista lapjainak elején és végén találhatók és a lapdobást, illetve a betűk szélességét vezérlik, hogy a szöveg elférjen egy A4-es lapon. Feldolgozó programok: Ezek a programok a legkülönfélébbek lehetnek, feldolgozásokat (pl.: számfejtés, szabadítás), vagy szerviztevékenységeket hajtanak végre (pl.: indexelés, mentés). Működésüket, paraméterek megadásával, befolyásolhatja. A paramétereket a programok kérik be, és általában felkínálják az alapértelmezett értéket, melyet Ön értelemszerűen megváltoztathat. A képernyőn követhető, hogy hol tart a program és általában jelzi, ha befejezte munkáját.

7 7. oldal Gyorstalpaló tanfolyam Gy Ez a rész egy konkrét példán keresztül ismerteti meg Önt a program főbb részeivel. Legegyszerűbb, ha a számítógép előtt ülve végrehajtja a leírt lépéseket, így mire a fejezet végére ér Ön is elkészítheti első bérszámfejtését a programmal. (Ha többcéges programja van lépjen be a PRÓBA nevű cégbe). Először is rögzítenünk kell a dolgozó azonosító, besorolási stb. adatait a törzsben, hogy a program is tudja kivel áll szemben! Ehhez lépjen a Törzs karbantartás menüpontra és indítsa el a programot! 1. lépés: Beléptetés-kódok -> Törzs-karbantartás Megjelenik egy üres beviteli ablak. Az ablak alatti sorban látható menü felsorolja, hogy most mit tehet. Válassza a Rögzítés-t a kezdőbetű [R], vagy az [ENTER] lenyomásával! A rögzítés a programban az új tételek felvitelét jelenti. Most vigye be a dolgozó adatait (lásd a képen)! Az azonosítót - melyet a későbbiek során elfelejthet, de a programnak szüksége van rá - személyi szám szabálya szerint töltse ki. Az utolsó négy jegyet az ugyanakkor született és azonos nemű dolgozók megkülönböztetésére használhatja. A szervezet, munkakör, kifizetőhely, FEOR, munkaszám és a számfejtési csoport a program bővíthető kódjai közé tartozik. Induláskor csak a FEOR feltöltött. Mikor egy ilyen mezőre lép és beírja a kódot a program - mivel ezt még nem ismeri - megkérdezi Öntől, hogy új kódot akar-e megadni? Válaszolja azt, hogy igen [I], mire a program a kód utáni név mezőre megy, ahová beírhatja a hozzá tartozó nevet. A következő dolgozó felvitelénél a program már ismerni fogja ezt a kódot és beírás után rögtön kiírja a nevet. Ha több kód is van és nem emlékszik rá, hogy melyik-melyik, az [F1] megnyomása után felsorolásból választhat, erről a lehetőségről egy megjelenő inverz felirat is tájékoztat. A bővíthető kódok előre is feltölthetők a Beléptetés-kódok-> ódok-> Munkaügyi kódok menüpontban. A lapon további előre definiált kódok is találhatók (pl. jogviszony) melyek közül szintén az [F1] segítségével választhat. Itt jegyzem meg, hogy ha az ablakban nincs már töltendő mező (a telefontól) az [F1]-el befejezheti a rögzítést, nem kell minden mezőt [ENTER]-el átlépni. A képernyőn a vonalakkal felosztott adatcsoportok között a [TAB] billentyűvel is ugrálhat.

8 8. oldal Gyorstalpaló tanfolyam Gy Ha sikerült feltöltenie a mezőket a képen látható tartalommal és az utolsó feltölthető mezőn is [ENTERT]-t ütött egy újabb lap jelenik meg további adatmezőkkel. Nem kell megijedni, a nehezén már túljutottunk, a többi lap (összesen 4 van) jobbára az elszámolásokból gyűjtött adatokat közli majd velünk ezzel segítve későbbi információigényünk kielégítését. A lapok témánként tartalmaznak adatokat. Az első lapon, mint láttuk a dolgozó személyes adatai és a jogviszonnyal kapcsolatos idő és besorolási adatok voltak. A második lapon a szabadsággal kapcsolatos adatok láthatók, illetve további rendszeres járandóságot jegyezhetünk elő. A dolgozónak járó szabadság napokat a program számolja. Ha beírja a kiskorú gyermekek számát a szabadsághoz gyerek mezőbe a program kiszámolná az erre járó pótszabadságot is. Mi viszont ezen a lapon csak a távolléti díj százalékát (13%) adjuk meg és előjegyezzük a dolgozónak rendszeresen járó étkezési utalvány összegét. A távolléti díj% mezővel kapcsolatban fontos tudni, hogy a következő évnyitáskor a program számolni fogja időbéresek esetében az előző évi túlórák alapján, teljesítménybéresek esetében teljesítmény%-ot számol. A száznál kisebb értéket, tehát a -t is 1%-nak veszi a program. apcsolódó mező az időbéresek esetében a +műszakpótlék%, melyet több műszakos dolgozók esetében kell kitölteni (pl. 7.5% kétműszakosok esetében ld. pontosabban Munka Törvénykönyv). Ha a távolléti díj% mező értéke, a +műszakpótlék mező értéke pedig 7.5 akkor a távolléti díj számításánál a program 17.5 %-ot fog venni! A 3. lapon nem fogunk kitölteni semmit (rögtön [F1]-et nyomhat). A későbbiek során itt tekintheti meg a gyűjtött negyedéves átlag adatait, illetve az utolsó számfejtéskor figyelembe vett maximális nyugdíjjárulék alapot. A program addig von majd nyugdíjjárulékot, amíg a dolgozó el nem éri a rá vonatkozó maximumot. Ha a későbbiek folyamán egy máshol is jogviszonyban álló dolgozó jelezné, hogy együttes járuléklevonása elérte az éves maximumot, az általa hozott igazolás alapján az igazolt nyugdíjjárulék alap mezőbe kell beírni a máshol vont alapot, hogy a program le tudja állítani a nyugdíjjárulék levonását.

9 9. oldal Gy Gyorstalpaló tanfolyam A törzs utolsó oldalán (TB kifizetőhely esetében van még egy lap) az adóelőleg levonását befolyásoló mezők, jövedelemadatok találhatók. onkrét példánkban iss Béla részére előjegyzünk 3 Ft. családi kedvezményt, melyet nyilatkozata alapján 1 gyermeke után havonta igénybe vesz. Ezen a lapon lehet leállítani, illetve új belépő esetében rendelkezni arról, hogy csak a következő hónaptól kapjon adójóváírást. Itt adható meg a normálisnál nagyobb adóelőleg % annak, aki kéri. A göngyölt adó? mező Igenre állításával elérhető, hogy a dolgozó januártól vett jövedelme után mindig az időarányosan vett adóelőleg legyen levonva. (Használata APEH engedélyhez kötött.) Az összjöv<max.adósáv mezőben akkor álljon Igen, ha dolgozónk a kifizetőkre vonatkozó kulccsal vonandó jövedelmet is kapna (pl. megbízási díj) és nyilatkozatban kéri, hogy göngyölve vegyék figyelembe jövedelmét. Ha ennek a lapnak a végére értünk, a program tárolja iss Béla adatait és egy üres lapon várja további dolgozó felvitelét. Mi most nem viszünk fel több embert, ezért [ESC]-et ütünk az üres lapon. A program visszatér a menüsorra ahonnan a [V] (vége) billentyű megnyomásával befejezzük a törzskarbantartó programot és visszatérünk aprogram menüjére. A törzsre a későbbiek során csak alkalmilag lesz szükségünk: ha változik a dolgozó valamilyen adata és azt módosítani kell, ha új dolgozót kell felvinnünk, illetve ha érdekel minket valamilyen törzsadat. Ami viszont most következik azzal minden hónapban találkozni fogunk. Most a jelenléti adatok (jelenléti ív) alapján meghatározzuk, hogy az adott hónapban (a példában hónap, ami Önnél más is lehet!) mennyi bruttó járandóság illeti meg a dolgozót. Ehhez lépjen a Bérlapok rögzítése menüpontra. 2. lépés: Bérelszámolás -> Havi béradatok rögzítése -> Bérlapok rögzítése Megjelenik egy üres beviteli ablak. Az ablak alatti menüből válassza a Rögzítés-t [R]!

10 1. oldal Gy Gyorstalpaló tanfolyam Miután közölte a programmal, hogy rögzíteni szeretne, a program az azonosító mezőre lép (lásd a képen!) és várja, hogy megmondja kinek az adatait szeretné bevinni. Mivel az azonosítót nem kell észben tartania nyomjon [ENTER]-t! A program a dolgozó neve mezőre lép. Itt is nyomjon [ENTER]-t és a megjelenő - a dolgozókat felsoroló - ablakból válassza ki iss Bélát (egyelőre mást nem is tudna)! A későbbiek folyamán, mikor már több embere is lesz a törzsben, a név mezőbe a dolgozó nevének elejét írja be (pl., is stb.), hogy a kiválasztandó dolgozó nevétől kezdődjön a felsorolás! Miután meghatározta a dolgozót, a fejrész és a naptár a törzs és az aktuális hónap alapján - automatikusan feltöltődik! Láthatja, hogy a program tudja, hogy ebben a hónapban egy ünnepnap és munkanap-áthelyezés is van. Az Önnél telepített programban a naptár az Ön aktuális hónapjának megfelelően fog megjelenni, tehát a képen láthatótól eltérhet. A példánkban szereplő iss Béla az adott hónapban 3 nap szabadságot vett ki, továbbá összesen 4 órát túlórázott, melyből 2 órát hétvégén, 2 órát munkanapon teljesített. Lépjen az [ENTER]-el, vagy a [TAB] billentyű háromszori megnyomásával a szabadság mezőre és írja be a 3-ast! Ha az [ENTER]-el lépegetett a szabadság mezőig, akkor áthaladt az elszámolás tól-ig és a bérezetlen (tól-ig) mezőkön. Ezzel a két mezővel a naptárt módosíthatja, ezen keresztül pedig az Ön által közvetlenül nem felülírható ledolgozott nap, pihenőnap mezőket. Az elszámolás tól-ig mező azt mutatja, hogy a feladás az egész hónapra vonatkozik (1.-től 31.-ig). Itt a törzsben lévő beés kilépés dátumától függően más is állhat, vagy akár Ön is beírhat eltérő időszakot. Ha például a dolgozó án lépett volna be a céghez, naptár első 7 napjában x -et látna a ledolgozott nap mezőben pedig 5-el kevesebbet. A bérezetlen (tól-ig) mező a hónapba eső bérezetlen időszakok (táppénz, betegszabadság, igazolatlan stb.) kivételére szolgál a naptárból. Miután beírja a tól és az ig napot a naptár megfelelő napjaiban - jelet fog látni. A kivett napok száma az egyéb távollét mezőben lesz látható és megfelelően módosul a ledolgozott és a pihenő nap is. Ha újra beírja a bérezetlen intervallumot a napok visszaváltoznak ledolgozott illetve pihenőnappá. Egy hónapban több bérezetlen időszak is lehet! Ha a bérezetlen időszak egyben betegszabadság is, akkor a fizetett és nem fizetett betegszabadság mezőkbe írhatja be annak napjait. A bérezetlen időszakokkal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy ha a programban található távollét nyilvántartóban (Távollétek -> Távollétek felvitele) ezeket az időszakokat megfelelően minősítve (betegszabadság, betegségi táppénz, gyes stb.) felvitte, akkor a bérlap rögzítésekor azokat a program figyelembe veszi és a naptár ennek megfelelően jelenik meg! Fejezze be az első lap rögzítését! Nyomjon annyi [ENTER]-t, vagy rögtön az [F1]-et, hogy megjelenjen a bérlap 2. oldala!

11 11. oldal Gy Gyorstalpaló tanfolyam A 2. lap (lásd a képen!) rögtön a kiszámolt bruttó bérrel jelenik meg. A kurzor az első üres soron (az étkezési utalvány után), a kód mezőn fog villogni. Mivel példánkat túlórával is bonyolítottuk, most meg kell adnunk valahogy azt is. A túlóráról azt kell tudni, hogy van egy alapbér része is ami a ledolgozott napból számolt havibérben nem jelenik meg, ezért fel kell adni. A jogcímkódok közül az [F1] segítségével is választhatunk, vagy ha tudjuk rögtön be is írhatjuk a túlóra alap kódját (13), beírjuk az órát (4.) és program rögtön kiszámolja az összeget (245 ft.). Az óraadat megadásánál fontos, hogy a tizedes pont után percet kell megadni (4 és félóra -> 4.3). Hasonló módon visszük be a munkanapi (1-es kód) és a hétvégi (11-es kód) túlóra utáni pótlékokat is. Fontos lehet még, hogy minden a program által kiszámolt összeg módosítható. Ha a Feladott Ft. mezőbe értéket ír a program azt fogja kifizetendőnek tekinteni. Így nullázhatja az előjegyzésből származó étkezési utalványt, ha a dolgozónak az adott hónapban nem jár. Az Ön összegei az eltérő hónap (ünnepnap) miatt mások lehetnek, de azért meggyőződhet róla, hogy az Ön konkrét esetében a program hogyan számol. A napi távolléti díj esetünkben például: 9/22*1.3 -> Miután a pótlékokat is berögzítette nyomjon [F1]-et. A program tárolja (rögzíti) a tételt és egy üres lapon várja a következőt. Mi nem adunk meg további tételt, ezért befejezzük a rögzítést az [ESC]-el és az alsó menüből a [V] gombot megnyomva az egész bérlap rögzítő programot. Programunk tehát tudja már a bruttó bért, de mi még mindig nem tudjuk mennyi is lesz a borítékban. Ehhez végre kell hajtanunk a feladott bérek számfejtését. 3. lépés: Bérelszámolás -> Számfejtési tevékenységek Amikor a Számfejtési tevékenységek menüponton [ENTER]-t nyom a felsorolt típusok közül választania kell, hogy milyen számfejtést szeretne végezni. Önnek a végelszámolást [V] kell választania, mivel példánk a hónap végelszámolását irányozta elő.

12 12. oldal Gyorstalpaló tanfolyam Gy A számfejtési típus kiválasztása után elindul a számfejtő program. A megjelenő választékból válassza azt, hogy mindenkit számfejt. Ez a legáltalánosabb, mivel a cégek zöménél mindenki ugyanakkor kap fizetést. Lehetne még egyenként felsorolni, hogy kiket szeretne elszámolni, illetve, ha a dolgozókat különböző számfejtési csoportokba soroltuk volna a törzsben (pl. egyesek 3.-ikán, mások 1.-ikén kapnak fizetést), akkor csoportonként is számfejthetnénk. Amikor a számfejtés lefutott megjelenik egy menü (lásd a képen), Az itt található programokkal ellenőrizhetjük a számfejtés eredményét (Számfejtési egyeztető lista), illetve, ha mindent jónak találtunk, elkészíthetjük a fizetési listákat (Aláíró lista, Dolgozói bérlap stb.) Indítsa el a Számfejtési egyeztető listát! A lista elindításakor kiválaszthatja, hogy névre, szervezetre, vagy kifizetőhelyre rendezve szeretné-e látni a dolgozókat. Amikor a számfejtési egyeztető lista elkészül választhatunk, hogy rögtön kinyomtatjuk a listát, vagy képernyőn nézzük meg. érje képernyőre! A számfejtési egyeztető listán látja először egyben a dolgozó fizetését (lásd a képen!). Ezen a listán ellenőrizheti, hogy a dolgozó valóban megkapott-e minden járandóságot ami megilleti. Amit a fizetéshez feladtunk (szabadság, túlóra) célszerű visszaellenőrizni, mivel mindent el lehet rontani! A lista a képernyőről is nyomtatható a [P] betűvel! Ezt a listát célszerű lefűzni, mint a fizetés egyik dokumentumát, mivel minden idő és forint adat viszonylag könnyen kereshető formában megtalálható a listán. A lista tanulmányozása arra is vezethet, hogy rájövünk, hogy elhibáztunk valamit. Ilyenkor ki kell lépni a menüből [ESC]. ilépéskor a program megkérdezi, hogy tényleg megszünteti ezt a számfejtést? Mondjon igent [I]! Ezután vissza kell menni oda, ahol a hiba javítható (törzs, vagy bérfeladás), majd a javítás után újra kell számfejteni. Tegyük fel, hogy jól dolgoztunk, tehát kinyomtatjuk a többi listát is, ami a fizetéshez szükséges lehet:

13 13. oldal Gy Gyorstalpaló tanfolyam Aláíró lista: Ez a lista a nettó készpénz átvételére szolgál, amit a dolgozó aláírhat. A lista kifizetőhelyenként, azon belül, a dolgozók nevére rendezett. Manapság ilyen már nem készül, mivel ezen a listán az egyik dolgozó látná, hogy mennyit kapott a másik. Címletjegyzék összesítő: A lista kifizetőhelyenként és összesenben tartalmazza a pénzcímletek mennyiségét, hogy a dolgozók pénzét ki tudjuk címletezni. Dolgozói bérlap: Ezt a listát mindenképpen ki kell nyomtatni. Ezt az elszámolást kapja a dolgozó a fizetéséről. Ha aláíró lista nem készül, akkor legalább 2 példányban célszerű kinyomtatni és az egyik példányon dolgozó aláírásával igazolhatja, hogy járandóságait átvette. Íme az elszámoló lap (a program összes listájához hasonlóan, képernyőre is kérheti): PRÓBA 22 AUGUSZTUS HAVI VÉGELSZÁMOLÁS IF.HELY: LAP ============================================================================ ISS BÉLA SZÜL: HAVIBÉRES ============================================================================ SZERV.: 1 ÖZPONT N A P O IVEHETŐ SZABADSÁG: 25 : LEDOLGOZOTT: 18 IVEHETŐ BET.SZAB.: 15 : FIZ.SZAB...: 3 --BESOROLÁS,ELŐJEGYZÉS--: BETEGSZAB..: HAVIBÉR...: 9 : BSZ.NEMFIZ.: ÉT.UTALV...: 14 : FIZ.ÜNNEP..: 1 : FIZ.ELTÁV..: : SZABADNAP..: 9 : EGYÉB TÁV..: : ===========================================: ÖSSZESEN...: 31 FIZ.ÓRA: 18, : : T Ö R Z S B É R : HAVIBÉR...: 18, NAP FT : T.ÓRA ALAP...: 4, ÓRA 2.45 FT : : B É R P Ó T L É : TÚLÓRA5%...: 2, ÓRA 511 FT : TÚLÓRA1%...: 2, ÓRA 1.23 FT : : B É R I E G : FIZ.ÜNNEP...: 1, NAP FT : FIZ.SZAB...: 3, NAP FT : : M V. N E M B É R : ÉT.UTALV...: 1.4 FT : : Ö S S Z E S Í T É S : BRUTTÓ...: FT : -LEVONÁSO...: FT : ===========================================: NETTÓ ÉSZPÉNZ..: FT : ===========================================: Az elszámolást és a : számfejtett járandóságokat átvettem...: L E V O N Á S O NYUGDÍJJÁRULÉ..: FT EGÉSZS.B.JÁRULÉ: FT MVÁLL.JÁRULÉ...: FT SZJA BÉRBŐL...: FT =============================== LEVONÁSO...: FT A D Ó ELSZÁMOLÁS BÉRJÖVEDELEM...: FT =============================== ÖSSZEVONANDÓ JÖV: FT ADÓJÓVÁÍRÁS...: CSALÁDI EDV...: NYJÁR.EDVEZM...: 3. FT 3. FT FT T.B. ÉS EHO TB.JÁRULÉ...: EÜ.HOZZÁJÁRULÁS.: FT 4.5 FT Az egyéb jogviszonyok elszámoló lapját némileg eltérő formátumban szintén ez a program nyomtatja.

14 14. oldal Gyorstalpaló tanfolyam Gy 4. lépés: A fizetés jóváhagyása (aktualizálás): Ha minden szükséges listát kinyomtatatott, hagyja jóvá a számfejtést az ebben a menüben található Aktualizálás (jóváhagyás) menüpont segítségével! A jóváhagyás elengedhetetlen ahhoz, hogy a program más pontjain lelhető bevallásokat, összesítőket ki tudja nyomtatni. Amíg a fizetést nem hagyja jóvá addig azt a program nem tekinti véglegesnek. A jóváhagyás módosítja a törzsben a gyűjtött adatokat (pl. a kivett szabadságot) a fizetés adataival, illetve ennek révén kerül a fizetés a dolgozó kartonjára, a fizetési állományba. A jóváhagyásnak meg van az a nagy előnye is, hogy egy ilyen fizetést már nem tud véletlenül elrontani. Ha sikerült eddig eljutni, akkor GRATULÁLO! Most önszorgalomból megtekintheti a dolgozó bérkartonját, amelyen havi bontásban találhatja a dolgozó fizetéseit. A kifizetés adatai csak a fizetés jóváhagyása után kerültek a kartonra. A bérkarton egyben adókarton is, melyen összehasonlíthatja a ténylegesen levont és az időarányosan számolt adóelőleget. Bérelszámolás -> Bérkarton -> Bérkarton készítés. Nézze meg a törzset! A törzsben kereséssel [] keresse meg a dolgozót. A lapokat a [PgDn] és a [PgUp] billentyűk segítségével válthatja a képernyőn. Győződjön meg arról, hogy a fizetés adatai megjelennek a gyűjtött mezőkben (kivett szabadság, átlagok stb.)! Beléptetés-kódok -> Törzs-karbantartás. Tekintse meg a program további listáit, összesítéseit, melyeket az alábbi menükben találhat meg: Munkaügyi listák Statisztikák És most olyat teszünk, amit egyébként csak végszükség esetére javasolnék. Eltüntetjük a fizetést, sőt a dolgozót is a törzsből, így visszaállítjuk a kiinduló állapotot: 1. eresse meg a Szerviz -> Aktualizálás utáni szabadítás menüpontot és indítsa el a programot! A program megkérdezi Öntől, hogy az adott hónap összes fizetését, vagy csak egy valakiét szeretné-e érvényteleníteni? Válassza azt, hogy csak egyet és adja meg iss Bélát! Ez a menüpont a Aktualizálás (jóváhagyás) ellenkezőjét teszi: kiveszi a kartonból, fizetési állományból, illetve a törzsből a fizetés adatait. 2. Töröljük a bérfeladást. Ehhez menjen vissza oda, ahol a bérlapot feladtuk! Bérelszámolás -> Havi béradatok rögzítése -> Bérlapok rögzítése. eresse meg a dolgozó bérlapját [], majd törölje azt [T]! 3. Töröljük a dolgozót a törzsből. Beléptetés-kódok -> Törzs-karbantartás. eresse meg a dolgozót a törzsben [], majd törölje [T]! Ezzel befejeztük rövid koránt sem teljes körű kirándulásunkat a programban. Egy csomó fontos dologról nem esett szó (magánpénztár, letiltások, bevallások, kiléptetés, speciális jogviszonyok stb.). Remélem a gyorstalpaló tanfolyam kedvet ébresztett a program további megismeréséhez. A teljes dokumentáció választ adhat a most függőben maradt kérdéseire.

15 15. oldal A kézikönyv menünként haladva ismerteti meg Önnel a program elemeit. A sorrend alapvetően követi azt a sorrendet, ahogyan a főmenüből indulva azokat elérheti. Ettől a sorrendtől, kiemelt fontossága miatt, csak egy kivételt teszünk, ez pedig a ódok menü. Ebben a menüben tarthatja karban azokat a kódokat, amelyekbe a többi menüpont ismertetésénél lépten-nyomon beleütközünk. A programban használt kódok ódok menü A programban adatbevitelkor többféle kóddal is találkozhat. A kódok szerepe egy programban az, hogy egyértelműen lehessen jelölni valamit (szervezetet, kifizetési jogcímet stb.). Amikor valahol kódot kell megadnia, a program segítséget nyújt. Az [F1] megnyomása után a kódot, elnevezése alapján is kiválaszthatja. A kódok egy része bővíthető, ami azt jelenti, hogy Ön adhatja meg értéküket (pl. szervezet, munkakör stb.), ezek közt van olyan ami előre feltöltött (jogcímkódok) és van olyan amelyik induláskor üres. A kódok másik csoportja a programban előre definiált jelentéssel bír, azokat nem módosíthatja csak kiválaszthatja (pl. távollét kódok). Az Ön által bővíthető kódok nagy részét a Beléptetés-kódok -> ódok menü tartalmazza. +[_]----+[_]----- ÓDO ÓDO Munkaügyi kódok Munkaügyi kódok Munkarend Munkarend Levonás-letiltás kódok Levonás-letiltás kódok Jogcimkódok Jogcimkódok Paraméterek Paraméterek Adatlap Adatlap összerendelés összerendelés FEOR FEOR Irányítószám Irányítószám Ország Ország Munkaügyi kódok: Több kód karbantartását végezheti ebben a menüpontban - a kívánt kód kiválasztása után - egy egyszerű, soros adatbeviteli programmal (kezelését lásd az általános tudnivalókban). Nagyobb cég esetében célszerű előre feltölteni ezeket a kódokat, hogy a törzsfelvitelnél már csak választani kelljen. Egy kód bevitelénél a kódot és a hozzátartozó megnevezést kell megadni. Ezek a kódok, a dolgozó törzs felvitele közben is bővíthetők. Szervezet (4N): A cég területi és szervezeti felépítését leíró kódokat jelenti. A kód 4 számjegyből állhat. Segítségével besorolhatók a dolgozók a megfelelő cégen belüli szervezethez. A költségfelosztó programokban, mint költségviselő jelenik meg. Munkakör/beosztás (4N): 4 számjegyből álló kód. A cégnél rendszeresített munkakörök és beosztások kódolására való. Számfejtési csoport (2N): Ezt a kódot csak akkor kell feltölteni, ha a cégnél a dolgozók csoportjai más-más napon kapnak fizetést (harmadikások, tizedikések). Ha a dolgozókat besorolja a megfelelő csoportokba, akkor csoportonként számfejtheti a bérüket és készítheti el fizetési listáikat. ifizetés helye (2N): Ezt a kódot akkor célszerű használni, ha a cégnél több pénztár, vagy telephely van. Ha a dolgozókat megfelelően besorolta, fizetési listáikat (aláíró lista, elszámoló lap) elsődlegesen erre a kódra rendezetten fogja kapni, így kifizetési helyenként könnyen szétszedheti azokat. Munkaszám (6AN): Bérfeladáskor a kifizetéseket bonthatja munkaszámra is. (pl. építőipari cégnél egy konkrét épületre fordítandó bérköltség megbontására használható). A költségfelosztó programokban költségviselőn belül, vagy mint költséghely, önállóan is bontható rá a bérköltség.

16 16. oldal A programban használt kódok ódok menü Munkarend: A cégnél használatos alapmunkarendek leírását tartalmazza. Új programban egy fix és egy kötetlen (egyedi) munkarendet talál, de szükség szerint ön is kialakíthat új munkarendet (maximum 9-et). Amikor elindítja a programot egy soros típusú rögzítőprogramot lát. A javítás, rögzítés viszont adatbeviteli ablakban történik: Munkarend Munkarend kód : 1 oll.óra/hó...: 176. Megnevezés...: NORMÁL oll.óra/nap..: 8. ötetlen?...: Nem Hónap Fiz.nap Fiz.óra Hétvégi Hétközi Fiz-tt fiz.nap nemfiz ünnep Hó-nap Hó-nap Hó-nap A munkarendeket az évnyitó program karbantartja! A soron kívül, évközben elrendelt munkanap áthelyezést, Önnek kell megadni! A mezők jelentése az alábbi: oll.óra/hó: Az átlagos havi munkaórák száma (22*8). Formátuma óra,perc (nem tizedes!). oll.óra/nap: A fizetett távollétek (szabadság, ünnep stb.) egy napjánál figyelembe veendő óraszám. Formátuma óra,perc. ötetlen?: Értéke igen/nem lehet [I/N]. Az Igen fix munkarendet jelöl ahol a pihenőnapok a naptár szerinti szombatra illetve vasárnapra esnek. Azokat a dolgozókat kell ilyen munkarendhez sorolni, akik hét közben dolgoznak, hétvégén pedig pihenő napjuk van. Ha a cégnél egyedi munkarend szerint is dolgoznak, akkor legalább egy egyedi munkarendet is meg kell adni, és a dolgozót ahhoz a munkarendhez kell sorolni. Bérfeladáskor (bérlap rögzítése), az egyedi munkarendbe sorolt dolgozó aktuális havi munkarendje, egyedileg megadható. Fiz.nap: A megfelelő hónaphoz tartozó fizetett napokat (tehát az ünnepet is) kell megadni. Fix munkarend esetében a program számolja, egyedi munkarend esetében nincs igazi jelentősége, a fix munkarendre vonatkozó napokat célszerű megadni. Fiz.óra: Az aktuális hónap fizetett óráinak számát kell beírni. Általában a napi óraszám*fizetett napok, de lehet más is (pl. idénymunkarend esetében). Hétvégi fiz.nap, Hétközi nemfiz: Ezekben az oszlopokban adható meg a munkanap-pihenőnap áthelyezés. A mező formátuma HH-NN (hónap-nap). Fiz-tt ünnep: A fizetett ünnepek napjait tudja megadni ebben az oszlopban.

17 17. oldal A programban használt kódok ódok menü Levonás-letiltás kódok: A dolgozóknak előjegyezhető, illetve bérfeladáskor megadható levonások, letiltások kódjait tartalmazza. Új programban az általánosan használt kódokkal van feltöltve. Egy soros típusú rögzítőprogram segítségével tarthatja karban a kódokat, vihet be újabbat. +[_] Levonás-letiltás kódok L E T I L T Á S I O R L Á T Átutalási Bruttó Nettó TápCsal. _ ód Megnevezés betét? bank bér% bér% pénz% pótlék% _ 21 GYERETARTÁS 1. Nem 5 33 _ 211 GYERETARTÁS 2. Nem 5 33 _ 24 SZABÁLYSÉRTÉS Nem 33 _ 25 ÖZTARTOZÁS 1. Nem 33 _ 26 PÉNZINT.TART 1. Nem 33 _ 261 PENZINT.TART 2. Nem 33 _ 27 MÁS VÁLL-I T.1. Nem 33 _ 271 MÁS VÁLL-I T.2. Nem 33 _ 29 EGYÉB LETILTÁS Nem 33 _ 313 ELÖZÖ ÉVI SZJA Nem 15 _ 4 FIZETÉSI ELÖLEG Nem ód: Formátuma 3N (három számjegy). Csak az alábbi intervallumok használhatók: 2-299: Letiltások, a második jegy prioritást jelöl. A letiltások számfejtésénél a program prioritási csoportonként halad, és ha nincs elég levonható összeg, akkor egyenlő mértékben elégíti ki az egy csoportba tartozó letiltásokat. A program csak ennél a csoportnál veszi figyelembe a letiltási korlát oszlopaiban megadott százalékokat. A letiltások csak előjegyezhetők (Beleéptetés-kódok->Letiltások rögzítése), közvetlenül nem adhatók meg a bérfeladásnál. Az előjegyzett letiltást, levonást a számfejtő program veszi figyelembe és számolja ki a levonandó összeget : Ebbe az intervallumba rögzíthetők azok a levonások amiket csak előjegyezésen keresztül akarnak használni (tartós levonások) : Ebbe a csoportba rögzítse azokat a levonási kódokat, amelyeket a bérfeladáskor szeretne rögzíteni. Ebbe a típusba tartoznak például a hónapról-hónapra változó térítési díjak. Ezen a kódon, bérfeladáskor közvetlenül is megadhat levonásokat, de elő is jegyezheti azokat. Ha nem tudja eldönteni, hogy egy új levonási kódot hogyan fog használni, akkor ebbe az intervallumba célszerű berögzíteni. Átutalási betét?: Ha a kód átutalási betétet jelöl, állítsa Igenre [I]! Bank: Az előző mezőhöz kapcsolódik, és a bankot lehet megjelölni. Ha a dolgozók átutalási betétet-számlái különböző bankoknál vannak, akkor célszerű az átutalásokra legalább két kódot használni, egyet az OTP-sekre, a másikat a többi bankra. Jelölni csak az OTP-s kódot kell a mezőbe írt OTP szöveggel. A fentieknek csak akkor van jelentősége, ha csoportos bérátutalási megállapodása van a cégnek az OTP-vel, és lemezen akarja leadni az utalásokat. Letiltási korlát: Letiltási kódok esetében megadhatja, hogy a nettó bér (táppénz, csp.) hány százalékáig lehet törvényesen levonni. A számfejtéskor a program az előjegyzett letiltásokat csak eddig a korlátig vonja. A program tudja azt a szabályt, hogy több letiltás esetében maximum a nettó bér 5%-áig lehet levonni.

18 18. oldal A programban használt kódok ódok menü Jogcímkódok: A kifizetési kódokat tartalmazza. Az új program, az általánosan használt jogcímekkel feltöltve kerül Önhöz. A telepítéskor talált kódokat ne használja másra, ha szükséges, inkább rögzítsen egy újat, mivel bizonyos kódokat (szabadság, fizetett ünnep, havibér, időbér) a program, a kód nevének megfelelő értelemben használ. Olyan kódot, amelyen már kifizetést számolt el, nem szabad törölni, és lehetőleg ne törölje a telepített kódokat sem. Alapelv, hogy különböző típusú kifizetéseket különböző kód jelöljön. Ne legyen például olyan, hogy egyéb bérpótlék, amit többféle pótlék kifizetéséhez használ, mivel utólag nem tudja majd a kifizetést megbontani különböző kimutatások céljából. Ha egy új kódot kell felvinnie, előtte figyelmesen tanulmányozza át a kifizetéssel kapcsolatos törvényi előírásokat! A képen látható a jogcímkódok beviteli ablaka: JÁRANDóSÁGO ó d 8 BESOROLÁS ALAPOBA Megnevezés Betegszab BÉRALAP..: Nem Járandóság csoport 7-Mv.nembér M.ADóI JÁR..: Igen Túlóra kód? Nem NYUGD.JÁR..: Igen EGÉSZS.JÁR..: Igen Idöadat 2 -M.nap ÁTLAGER...: Nem Szorzó 3 - % 8, TÁRS.BIZT..: Igen Alap 3 -Távdíj SZASZ.DIJ..: Igen Fix érték Ö.NYP.ALAP..: Igen Pénztárba számít? Igen EÜ.HJ %-os..: Nem MVÁLL.JÁR...: Nem SJövedelem csoport 1-Rendsz.jöv LETILT-5%..: Igen ZAdó,elöleg %-a LETILT-33%..: Nem J AJóváírás alapja? Igen Formátuma -> nn vagy 7nn ód: 3 jegyű szám, értéke 1-99 és közé eshet, más előírás nincs. Járandóság csoport: az [F1] megnyomása megjelenő kódokból a választhat. iválasztása értelemszerű (nagyjából a SH statisztikák kereseti elemeit tartalmazza). Ha nem tud választani, nézze meg egy hasonló kódban, mi van beállítva. Túlóra kód: A túlórák elszámolásával kapcsolatos kódokat kell jelölni igennel [I]. Időadat, Szorzó, Alap: Ezekkel a kódokkal azt írhatja elő, hogy az időadat ismeretében, hogyan kell kiszámolni a forintértéket. A mezők feltöltéséhez az [F1] megnyomásával kap segítséget. A kiszámítás módja: Forint=Idő*Szorzó*Alap. Például a képen látható betegszabadság esetében: Forint=Nap*.8*Távollétidíj (napi összege). Ha mindig Ön adja meg az összeget (jutalom, prémium stb.) ezeket a mezőket nem kell kitölteni. Fix érték: Ha ide értéket ír, akkor bérlap rögzítéskor elég a kódot megadni, az összeget beírja a program. Csak akkor célszerű kitölteni, ha mindig minden dolgozó ezen a jogcímen ugyanannyi összeget kap. Pénztárba számít?: Akkor legyen Nem, ha a jogcímen elszámolt összeg nem adható hozzá a többihez (természetbeni juttatások, valuta).

19 19. oldal A programban használt kódok ódok menü Jogcímkódok: Jövedelem csoport: itöltéséhez az [F1]-el kap segítséget. Értelemszerűen töltendő, jelenleg az alábbiak közül választhat: ód Jelentés 1 Rendsz.jöv 2 Nrend.jöv. 3 Nem bevét. 4 Forrásadós 5 Fix%adóelg 6 Nyug.tipus 7 Egy.mentes 8 Cég SZJA-s 9 Önáll.jöv. 1 Egy.nemönj 11 EgyFixadós Rendszeres bérjövedelmek Nem rendszeres bérjövedelmet Nem bevétel. Az adómenteséget törvény írja elő, vagy a cég igazolja. Forrásadós kifizetések, a forrásadó %-át meg kell adni! Adóelőleg levonása a megadott %-al (ilyen pl. a végkielégítés) Nyugdíj típusú (pl. a gyes), a kifizetésre jutó adót nem kell megfizetni Egyéb adómentes kifizetés. Az adómentességet az adózó igazolja! A cég fizeti meg az SZJA-t a kifizetés után Önálló jövedelmek (megbízás, szerzői jogdíj stb.) Egyéb nem önálló jövedelmek (pl. tiszteletdíj) ifizetéskor adót kell vonni a megadott %-al (kisösszegű kifizetések) Jóváírás alapja?: Az adójóváírásnál figyelembe veendő bérjövedelmeket kell Igennel [I] jelölni. Besorolás alapokba: Azt kell jelölni, hogy a kifizetés beletartozik-e a feltüntetett alapba (lásd a beviteli képen a konkrét példát!). A járulék alapokkal (nyugdíj, egészség, TB stb.) kapcsolatban fontos lehet, hogy járulékot csak akkor számol majd a számfejtő program, ha egyidejűleg teljesül az a két feltétel, hogy az adott kifizetés járulék alapba tartozik és a dolgozó, jogviszony kódja alapján, járulékkötelesnek minősül. A jogcím besorolásánál, tehát csak az a dolga, hogy a kifizetést minősítse. Alap neve IGEN ha a kifizetés: BÉRALAP. M.ADóI JÁR. NYUGD.JÁR. EGÉSZS.JÁR. ÁTLAGER.. TÁRS.BIZT. SZASZ.DIJ. Ö.NYP.ALAP. EÜ.HJ %-os. MVÁLL.JÁR.. LETILT-5%. LETILT-33%. Beletartozik a béralapba (SH) Munkaadói járulékot kell utána számolni Nyugdíjjárulékot kell belőle levonni Egészségjárulékot kell belőle vonni Az átlagkereset számításnál figyelembe kell venni TB járulékot kell utána számolni (nyugdíj,egészség) A %-os szakszervezeti díj kiszámításának alapja A %-os önkéntes nyugdíjpénztári támogatás, tagdíj alapja %-os EHO-t kell utána fizetni (nem lehet egyidejűleg TB alap) Munkavállalói járulékot kell utána vonni Letiltani maximum a nettó 5%-áig lehet belőle (bérjövedelmek) Letiltani maximum a nettó 3%-áig lehet belőle (táppénzek)

20 2. oldal A programban használt kódok ódok menü Paraméterek: Ha ezt a menüpontot elindítja, látni fogja az aktuális adóévre vonatkozó paramétereket: Adósávok, kedvezmények, járulékkulcsok stb. Ezt az állományt mindig az évnyitó program telepíti. Bár az adatok módosíthatóak, ezt csak nagyon indokolt esetben tegye meg. Adatlap összerendelés: Ebben a menüpontban az adó-adatlap soraihoz rendelhet kifizetési jogcímeket. Nem kell minden adatlap sorhoz jogcímet rendelni, csak azokhoz amiket a program nem tud kitalálni. Amikor elindítja a programot, megjelennek az adó-adatlap sorai. Az adatlap aktuális sorát jelölő inverz csíkot a navigációs billentyűkkel mozgathatja. A képernyő két részre van osztva: baloldalon az adatlap sorait látja, a jobb oldalra csak annál a sornál kerül át az inverz mező, amelyiknél kódokat adhat meg. A kódok beírásához az [F1]-re segítséget kap. Az összerendelést akkor kell használnia, ha új jogcímet vitt be a jogcímkódok közé, és ez a jogcím nem gyűjtő csoportba tartozik (bérjövedelem, egyéb nem önálló jövedelem stb.), hanem külön sora van az aktuális adatlapon. Ilyenek, pl. a forrásadós kifizetések, szerzői jogdíj, külföldi kiküldetés stb. A program az adatlap összerendelés alapján nyomtatja a kilépők adatlapját, illetve az adóelszámoló program is az itt megadott paraméterek alapján gyűjti ki az éves jövedelmeket. FEOR A munkaügyi kódokhoz hasonlóan, kód és névmezőből álló kód. ülönállását az indokolja, hogy többcéges programban ez egy minden cégre közös kód, míg az előbbiek cégspecifikusak. Egy soros rögzítő program segítségével tarthatja karban a FEOR kódokat. Az új program, egy viszonylag teljes körűen feltöltött kódállománnyal települ. A karbantartó program név szerinti keresés funkciója minta (szövegrészlet) alapján keres, tehát felkínálja az összes olyan FEOR-t, melyek nevében a keresett minta előfordul. Irányítószám Ezt a kódot az alapprogram nem használja és egyelőre nem is teljes körűen feltöltött. Az éves lezáró programok használták a címek szétszedésére. ésőbbi felhasználását a programban tervezzük, ezért is szerepel látszólag funkció nélkül ebben a menüben. ód és megnevezés mezőből áll. arbantartása egy soros rögzítő programmal történik. Ország A be- és kijelentést végző ( Bevallások -> Be- és kijelentés) program használja. Az OEP által terjesztett hasonló célú - program ország (állampolgárság) kódjait tartalmazza. ód és névmezőből áll, soros rögzítő programmal tartható karban. A programban találhatók még Ön által is karbantartható kódok. Ezek leírását a saját helyükön a menüjük leírásánál - találja meg: Magánpénztárak (Beléptetés-kódok -> Nyugdíjpénztár előjegyzése ) Önkéntes nyugdíjpénztárak (Beléptetés-kódok -> Nyugdíjpénztár előjegyzése) TB (elszámolási) kódok (TB elszámolások)

CobraMunBér bérszámfejtő és munkaügyi. programcsomag 2014.

CobraMunBér bérszámfejtő és munkaügyi. programcsomag 2014. CobraMunBér bérszámfejtő és munkaügyi programcsomag 2014. 1 Tartalom RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 6 Operációs rendszerek... 6 Speciális... 6 Hardver igény... 6 Főbb jellemzők, tulajdonságok... 6 A PROGRAM

Részletesebben

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Windows-os Bér+ Személyi adatok nyilvántartására, bérszámfejtésre, TB adatok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft.

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft. Felhasználói kézikönyv 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés...5 A telepítés folyamata...6 A szoftver indítása...6 A Főképernyő felépítése...6 Menü...7 Eszközsor...8 Információs sáv...8 Cégek menüpont...9 Cégek

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

infotéka Napló kézikönyv

infotéka Napló kézikönyv kézikönyv I Tartalomjegyzék 3 Fejezet I Kezdő lépések 1 Kezdő lépések... 3 Fejezet II Nézet 8 1 Ikonsor... 8 8 Fejezet III Paraméterezések 1 Felhasználók... és jogok 8 2 Évnyitás... 12 3 Vezérlő rekord...

Részletesebben

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor 2013.09 Hasznos Adatok Kft 1. oldal; összesen: 66 KIR Lekérdező Rendszer Tartalom Rövid Ismertető... 4 Általános leírás...

Részletesebben

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Számla+ Számlázó és nyilvántartó programhoz 8.72 verzió MINDEN JOG FENNTARTVA!

Részletesebben

CASSA NEW. Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer

CASSA NEW. Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer CASSA NEW Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer BUDAPEST 2002. Xix Software Kft. Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY A CASSA PROGRAMCSOMAGRA... 3 BEVEZETÉS... 5 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Forgalmazó: www.tensoft.hu

Forgalmazó: www.tensoft.hu Kettős könyvviteli rendszer felhasználói leírása 2010. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. Telefon: (74) / 417-005 (74) / 529-430 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74)

Részletesebben

KELE Pro. Felhasználói kézikönyv. Verzió 4.8 COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

KELE Pro. Felhasználói kézikönyv. Verzió 4.8 COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. KELE Pro Verzió 4.8 Felhasználói kézikönyv COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. KELE PRO 4.8 Copyright 1991-1996 Commade Software Kft. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentációban megadott

Részletesebben

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szolgáltatói számlázó Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 273-3310 5 273-3311 Mobil (20) 934-0661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET: http:/

Részletesebben

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Silver Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

2002 Provimax Kft. PROVIMAX KFT Iroda: Levélcím: Megrendelés: Telefax: E-mail: Honlap:

2002 Provimax Kft. PROVIMAX KFT Iroda: Levélcím: Megrendelés: Telefax: E-mail: Honlap: Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos! 2002 Provimax Kft. A könyv készítése

Részletesebben

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

AdreCash Kereskedelmi Rendszer AdreCash Kereskedelmi Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. Ezen programterméket az ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. (továbbiakban: ADRENALIN) fejlesztette ki. A programtermék dokumentációját,

Részletesebben

Tartalom jegyzék: MUN v0101... 2 MUN v0128... 17

Tartalom jegyzék: MUN v0101... 2 MUN v0128... 17 Tartalom jegyzék: MUN v0101... 2 MUN v0128... 17 1 MUN v0101 2. A 2010. évi jogszabályváltozások 1 2.1. Adóalap-kiegészítés A szuper bruttósítás néven ismertté vált, adóalap-kiegészítés során az összevonandó

Részletesebben

JUTA-Raktár Univerzális raktárkészlet nyilvántartó és számlázó program Felhasználói kézikönyv

JUTA-Raktár Univerzális raktárkészlet nyilvántartó és számlázó program Felhasználói kézikönyv JUTA-Soft Computer 1112. Budaörsi út 45. Tel.: 309-2633,309-2600/1189 Fax: 319-3136, Mobil: 06 (30) 9449-668 E-mail : zuber@juta-soft.hu JUTA-Raktár Univerzális raktárkészlet nyilvántartó és számlázó program

Részletesebben

1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1

1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1 Tartalomjegyzék 1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1 1.1. Hardver konfiguráció leírása...1 1.2. Szoftver konfiguráció leírása...1 1.3. Használható hőpapírra vonatkozó előírások...1

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések Ezen szoftvertermék az őt alkotó részelemek együttesét tekintve képviseli a jogvédelem alá eső termék fogalmát.

Részletesebben

HORIZONT Integrált irodai programcsomag Számlakészítő modul. Verziószám: 3.03. Felhasználói segédlet

HORIZONT Integrált irodai programcsomag Számlakészítő modul. Verziószám: 3.03. Felhasználói segédlet NRG-COM Kft. 1192 Budapest Bercsényi u. 61. HORIZONT Integrált irodai programcsomag Számlakészítő modul Verziószám: 3.03 Felhasználói segédlet 2012 Tartalomjegyzék Általános információk (GYIK - gyakran

Részletesebben

Armada Adóidőzítő rendszer

Armada Adóidőzítő rendszer Armada Adóidőzítő rendszer PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( 273-3310 fax 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET:

Részletesebben

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok Az Access indítása A Start menü - Programok - Microsoft Access ikonra kattintással, vagy az Intézőben valamelyik, az Access-hez társított adatbázis-fájlra kattintva elindul a program. Ha az Access-t a

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

RIWO Számítástechnikai és Kereskedelmi KFT. Hardver követelmények Szoftver követelmények Általános tudnivalók A program célja Kezdőoldal Számla és Készletnyilvántartás - Leírás Adatbevitel - Bevét - Számlázás

Részletesebben

Symbol Ügyvitel PROFESSIONAL Felhasználói kézikönyv

Symbol Ügyvitel PROFESSIONAL Felhasználói kézikönyv Symbol Ügyvitel PROFESSIONAL Első kiadás 2009-2011 SymbolTech Kft - 1 - Főablak felépítése, alapvető programfunkciók... 8 Bejelentkezés, több cég és több felhasználó kezelése... 8 Főablak felépítése...

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Bevezetés A mai világba mikor már szinte minden felköltözik az internetre un. felhőkbe felmerül a kérdés, hogy az vállalkozások ügyvitele miért helyhez kötött még mindig.

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 4.1. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzi ó Dátum Pont 3.8 2013.02.06. 9.12 3.8 2013.02.06. 1.1.2 3.8 2013.02.06. általános 3.8 2013.02.06.

Részletesebben

Szintézis Informatikai Rt.

Szintézis Informatikai Rt. Számítástechnikai alaptanfolyam Jegyzet a NEFELEJCS Nyugdíjas Klub részére Számítástechnikai alapismeretek (8 óra) Microsoft Windows felhasználói ismeretek (12 óra) Szövegszerkesztési ismeretek (15 óra)

Részletesebben

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Budapest, 2007. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2006.10.03. A teljes dokumentáció A teljes dokumentáció megváltozott megváltozott

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 ALAPISMERETEK...7 ADATBÁZIS...7 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...7 ADATMODELL...9 ADATBÁZISOK

Részletesebben