FIGYELEM! Az előadás teljes anyaga az összes animációval együtt letölthető a következő címről:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIGYELEM! Az előadás teljes anyaga az összes animációval együtt letölthető a következő címről:"

Átírás

1 FIGYELEM! Az előadás teljes anyaga az összes animációval együtt letölthető a következő címről: Mérete > 300 M!!! A letöltött.zip fájlt egy önálló könyvtárba csomagolja ki, majd indítsa el az 1. rész.ppt nevű fájlt. A bemutatóban fellelhető beágyazott ikonok rájuk kattintva lejátszák a képeket, filmeket. A bemutató végén értelem szerűen folytassa a 2. rész.ppt, ill. 3. rész.ppt részekkel!

2 Sugárterápia Technikai alapok

3 Bevezetés Daganatos betegek kezelése: Sebészet Sugárterápia Kemoterápia Sugárkezelés a betegek 50%-a A tumoros esetek 60%-ában lokalizált tumor (áttétek még nem jelentkeztek) ezek a betegek potenciálisan gyógyíthatók (kuratív). A sugárterápia célja: valamennyi tumoros sejt elpusztítása sugárzással. Nehézségek: rizikószervek a tumor közelében.

4 A sugárterápia kettős célja: Emelni a dózist a céltérfogatban Csökkenteni a dózist a környező egészséges szövetekben. 1. jobb tumor kontroll TCP Tumor Control Probability 2. csökken a mellékhatások valószínűsége NTCP Normal Tissue Complication Probability A kettő együtt növeli a gyógyulás esélyét.

5 KONVENCIONÁLIS KONFORMÁLIS Orvosi fizika és számítástechnika fejlődése Modern computer hard és szoftverek Tumor lokalizáció Besugárzás tervezés Szimuláció Kezelés kontrollja és verifikáció

6 KONVENCIONÁLIS KONFORMÁLIS IMRT Orvosi fizika és számítástechnika fejlődése Modern computer hard és szoftverek Tumor lokalizáció Besugárzás tervezés Szimuláció Kezelés kontrollja és verifikáció

7 A sugárterápiás folyamat lépései Radiotherapy treatment chain Rögzítés Képalkotás Tumor Lokalizáció Besugárzás Tervezés Pozícionálás Kezelés Minőségbiztosítás és Verifikáció

8 I. A beteg rögzítése Nagy TU dózis, alacsony OAR (rizikószerv) dózis Közeli tumor és rizikószerv nagy dózisesés kis távolságon beteg beállítás, rögzítés kritikus, ti. kis hiba aluldozirozást (tumorban) v. túldozirozást (egészséges szövetben) okozhat. Általános megfontolások 1. A Target térfogatok definíciója (ICRU 50 és ICRU 62) GTV (Gross Tumor Volume) a diag. képeken látható, v. más klinikai vizsgálatból nyílvánvaló tumor CTV (Clinical Target Volume) a GTV + margó, amely a mikroszkópikus kiterjedést tartalmazza PTV (Planning Target Volume) beállítási bizonytalanságok, szervmozgások, szervek deformációja

9 A PTV-nek a teljes kezelés alatt tartalmaznia kell a CTV-t! 2. Bizonytalanságok forrásai RÖGZÍTÉS a. Beállítási bizonytalanságok b. Szervmozgás és deformáció 3. Beállítási követelmények Általános követelmény csökkenteni a CTV-PTV biztonsági zónát. Reprodukálhatóság. Kompatibilitás a képalkotó modalitással. Praktikus, könnyű használat. Kényelem a beteg számára.

10 Rögzítési technikák Fejrögzítés: Invazív rögzítés sugársebészet teljes dózis egyetlen frakció Beállítási bizonytalanság < 1mm

11 INVAZÍV RÖGZÍTÉS

12 Nem invazív rögzítés harapás-blokk és/vagy maszk maszk minden betegre egyénileg készül, termoplasztikus anyag, poliuretán hab, megszilárduló ragasztó szalagok

13 FEJRÖGZÍTŐ MASZK KÉSZÍTÉSE

14 Extracraniális céltérfogatok rögzítése (test) A fejrögzítésnél nehezebb feladat a test nem merev kiterjedése nagyobb szervmozgások, ld. fentebb Néhány lehetséges megoldás Vákuum párnák alulról rögzítik a testet Vákuum rögzítők felülről rögzítik a testet Levegőn megszilárduló anyagok termoplasztikus lapok, ragasztó szalagok Egy példa a légzés hatásának csökkentésére Emlő besugárzások az egyik legkomplikáltabb feladat ellenoldali emlő rögzítése karok pozíciója

15 VÁKUUM PÁRNA

16 VÁKUUM PÁRNA ELKÉSZÍTÉSE

17 VÁKUUM RÖGZÍTŐ

18 RÖGZÍTÉS MEGSZILÁRDULÓ ANYAGGAL

19 LÉGZÉS HATÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE

20 II. Képalkotás A terápiás célból történő képalkotás a következő célokat szolgálja A Target (TU) és a rizikószervek a tervezés alapja 3D beteg -modell sugárirányok kiválasztása A dózisszámítás CT-képeken alapul. DVH-k ábrázolhatók a TU-ra és a rizikószervekre A 3D-anatómiai modell a beteg pozícionálásnak a kezelés előtt is alapja Általában a 3D-modell alapja CT. A funkcionális képekalkotók (MRI, PET, SPECT) a tumor meghatározásban hasznosak, mert láthatóvá teszik a tumor mikroszkópikus kiterjedését. 1. Komputer tomográfia (CT) 2. Képalkotás mágneses rezonanciával (MRI). 3. Nukleáris Medicina módszerek SPECT (Single Photon Emission Tomograph) PET (Positron Emission Tomograph)

21 III. Tumor Lokalizáció A képeken tervezés előtt be kell jelölni kül. struktúrákat Mely struktúrák fontosak? Hogyan lehet ezeket körvonalazni? Hogyan kombinálhatók kül. modalitások? 1. Volumen definíciók Két fontos struktúra a tervezéshez Target volumen Rizikószervek (OAR Organ at Risk) ICRU Report 50 (1993) és ICRU Report 62 (1999) (International Commission on Radiation Units and Measurements) GTV, CTV, PTV GTV a képalkotón jól látható tumor CTV GTV + mikroszkópikus kiterjedés PTV CTV + beállítási és szervmozgás okozta bizonytalanság

22 FONTOS STRUKTÚRÁK

23 ICRU DEFINÍCIÓK

24 2. Kép-szegmentáció Szegmentáció az a folyamat, amellyel megkülönböztetjük a releváns struktúrát/térfogatot a környezetétől. 1 szelet 2D szegmentáció 1-nél több szelet 3D szegmetáció Szegmentáció a besugárzás tervezéshez a PTV a rizikószervek a testkontúr Manuális szegmentáció Félautomatikus szegmentációs algoritmus Automata szegmentációs algoritmus A szegmentációs algoritmusok két csoportja Régió-alapú algoritmus (azonos értékeket keres) Él-detektáló algoritmus (hirtelen változást keres)

25 3. Kép regisztráció Különböző képalkotó modalitások képsorozatai CT, MRI, PET, SPECT A különböző képelemeket (pixeleket) meg kell feleltetni egymásnak. Regisztráció: azok a módszerek, melyekkel ez a megfeleltetés (transzformáció) megtörténik. Pl. legalább 3 összetartozó pontpár transzformációs mátrix kiszámítása korreláció két szekvencia között. Manuális regisztráció: a felhasználó közreműködésével. Félautomatikus regisztráció: a felhasználó részleges közreműködése. Automatikus regisztráció: nem kell a felhasználónak beavatkozni. A transzformáció érvényességi határa: globális vagy helyi Geometriai jellemzők: merev rugalmas transzformáció Képfúzió: a regisztrált szekvenciák egyidejű megjelenítése.

26 EGYIDEJŰ MEGJELENÍTÉS

27 RÉSZLEGES RÁVETÍTÉS

28 TELJES RÁVETÍTÉS

29 IV. 3D Besugárzás Tervezés A tervezés célja: megtalálni az optimális tervet. Alapja: a 3D páciens anatómia. - segítségével megtalálhatóak az optimális mezőirányok - a mező-alakok pontosan a tumor formájára alakíthatóak (dózis minimalizálás a környező egészséges szövetekben) - pontosan kiszámítható a fizikai dózis-eloszlás A 3D páciens modell előállítása - 3D tomografikus képalkotók (CT,MR,PET) - 2D szeletet 3D (image cube) 3D Model

30 3D beteg modell

31 3D navigáció

32 - Az összes kontúr berajzolása után transzformáció 3D modellbe (interpoláció) A Sugárterápiás Tervezési Ciklus - a dózist a target volumen-re kell koncentrálni, több mezőt (sugárnyalábot) alkalmazni - tumorban: mezők összegződnek - egészséges szövetben: toleranciaszint alatt tartható

33 3D modell felépítése

34 Izodózis eloszlások

35 A TERVEZÉSI CIKLUS CT, MR és PET képsorozatok Tumor, target volumen és rizikószervek definíciója Kezelési paraméterek definíciója Virtuális terápiás szimuláció Optimalizálás Dózis számítás A dózis eloszlás kiértékelése A páciens kezelése

36 1. A kezelési irányok kiválasztása - Ismerni kell a térbeli viszonyt a target és a rizikószervek között! - Fő kritérium: a mező (nyaláb) teljesen tartalmazza a target volument, és egyáltalán ne tartalmazzon rizikószervet.ha nem teljesíthető, akkor minimalizálni kell a rizikószerv nyalábba eső térfogatát. Eszközök: Beam's Eye View (BEV) (Sugárnézet) A sugárforrás irányából nézünk a 3D felületi modell felé Beam s Eye View Interaktiv Beam s Eye View

37 Beam's Eye View

38 Beam's Eye View BEAM 1 BEAM 2 BEAM 3

39 Beam's Eye View BEAM 1 BEAM 2 BEAM 3

40 Beam's Eye View BEAM 1 BEAM 2 BEAM 3

41 Beam's Eye View

42 - Observer's View (Megfigyelő nézet) tetszőleges irányból szemléljük a nyalábokat Observer s View Observer s View Elősegíti minimalizálni azt a térfogatot, ahol az egyes nyalábok átfedik egymást - Spherical View (Gömbi nézet) Spherical View

43 Observer s View

44 Observer s View

45 Gömbi nézet

46 3. További kezelési paraméterek Eddig nyaláb irányok és mező kontúrok (alak) További fontos paraméterek: - Sugárzás típusa: fotonok - általában elektronok - felületi, felület közeli tumorok protonok, nehéz ionok - Sugárzás energiája, sugárminőség - Sugármódosító eszközök kiválasztása blokkok, ékek, kompenzátorok, dinamikus kollimátorok szerepük: a 3D-s dóziseloszlás a lehető legjobban kövesse a tumor alakját

47 3. Dózis számítás - Egy dózis számító algoritmus kiszámolja a tervezés során definiált nyalábok alkalmazása esetén várható dózis-eloszlást. 4. A besugárzási tervek kiértékelése Általában ugyanarra a problémára több terv készül feladat: a legjobb terv kiválasztása A dózis eloszlás kvalitatív kiértékelése Biológiai modellek: TCP, NTCP Forward tervezés, inverz tervezés

48 Hagyományos és inverz tervezés

49 - Térbeli dóziseloszlás: izodózis felületek - Izodózis eloszlás szeletről-szeletre: izodózis görbék, vonalak, color wash - Dózis-Volumen-Hisztogramok DVH - a 3D dózis eloszlás ábrázolásának egy módja A kumulatív DVH-k azt mutatják meg, hogy egy struktúra térfogatának mekkora része kapja meg a dózis egy adott százalékát, és viszont

50 3D izodózis megjelenítések

51 2D izodózis megjelenítések

52 Dózis-Volumen Hisztogram

53 V. A páciens pozícionálása A pozícionálás alapvető fontosságú. A beteget, v. tartományt fixálni és rögzíteni. Pozícionálni a besugárzó eszköznél. 1. lépés: A beteghez rögzített koordináták megadása. 2. lépés: Képalkotás. A tervezés alatt ált. a target pont megadása beteghez rögzített koordináta rendszerben. 3. lépés: Pozícionálás a besugárzó eszköznél. (A target pontot az izocenterbe kell mozgatni.)

54 Beteghez rögzített koordináta-rendszer

55 Beteghez rögzített koordináta-rendszer

56 Sztereotaxiás pozícionálás

57 Pozícionálás a kezelő eszköznél

58 Pozícionálás a kezelő eszköznél

59 2. Port filmek és elektronikus portok Film: ellenőrizni a repozícionálást a képalkotás és kezelés között, ill. frakcióról frakcióra. Elektronikus portok (EPID): valósidejű képek, gyors ellenőrzés a repozícionáláskor (akár minden fr. előtt) Fajtái: Fluoroszkópikus rendszerek kamera Ionizációs kamra-sorozatok Külső markerek alapján a poz. néha pontatlannak bizonyul páciens anatómiai pontok a kezelés előtt. Összevetni: Szimulációs felvétel Port felvétel DRR Port felvétel

60 A Beamview-rendszer

61 Röntgen felvételek és portok

62 VII. A kezelés A. Készülékek 1. Lineáris gyorsítók (linac) Alapötlet: elektronokat gyorsítani hullámvezetőben haladó elektromágneses hullámok mezejében. Egy elemi gyorsító működése: röntgencső A 10 MV nagyságú feszültség elektromos szigetelési problémát, vagy nagy méretet eredményez. Nagyfeszültség helyet több egymás utáni kisebb elektr. mező. (Ezek előállítása mikrohullámmal).

63 Linac

64 Az elektron sebességének növekedése

65 Az elemi gyorsító működési elve

66 Mikrohullámú üregek elektron oszcilláció a falban gyorsítás az üregben (apertúra) Haladó-hullámú gyorsító: negyed hullámhossz hosszúságú mikrohullámú üregek sorozata. 10 MeV elektronnyaláb 125 cm-es gyorsítócső Nagyobb energiáknál állóhullámú gyorsítócső

67 Elektron gyorsítás elve

68 Haladó hullámú gyorsítás

69 Haladó hullámú gyorsítás

70 Gyorsító cső metszete

71 Állóhullámú gyorsító: ha az RF energia a végeken visszaverődik, álló hullám alakulhat ki Az üregek negyed hullámhossz hosszúságúak Minden második üregben a mező mindig 0, a nyaláb tengelyétől eltávolíthatók. (Rövidített haladó hullámú gyorsítócső.) 2. A gyorsítók főbb részei structure gantry. Ezekben helyezkednek el a főbb részek. RF forrás (magnetron vagy klystron), modulator, circulator, hullámvezetők, elektron ágyú, AFC rendszer, hűtő rendszer, gáz rendszer, vákuum rendszer. a fej részei: bending mágnes, target, primer kollimátor, flattening filter, monitor kamra, szekunder kollimátor.

72 Álló hullám generálása

73 Álló hullámú gyorsítás

74 Rövidített álló hullámú cső

75 Rövidített álló hullámú cső

76 Rövidített álló hullámú cső és metszete

77 3. A multi-leaf collimator (MLC) A sugárterápiás gyakorlatban gyakran szükséges szabálytalan alakú mezők előállítására. Két lehetőség: mező formálás blokkal multi-leaf kollimátor(mlc) alk. Integrált MLC-k: gantry-be épített eszközök közepes és nagy mezők (40x40 cm 2 -ig) Kiegészítő (accessory típusú) MLC-k: pl. sztereotaxia kis mezők (10x10 cm 2 ), mikro-mlc-k

78 Integrált MLC

79 Kiegészítő micro-mlc

80 Kiegészítő micro-mlc

81 Kiegészítő micro-mlc

82 Mező alakok micro-mlc-vel

83 Fontos jellemzők Maximális mezőméret 40x40 cm 2, 10x10 cm 2 Leaf szélesség 1 cm, 2-3 mm Maximális overtravel Milyen messze lehet túlhúzni a középvonalon Működési mód Sztatikus: Dinamikus: Fókuszálási tulajdonságok és félárnyék A félárnyék függ a forrás méretétől és a forráskollimátor távolságtól Cél: éles dózis gradiens, azaz keskeny félárnyék (penumbra)

84 MLC sztatikus módban

85 MLC dinamikus módban

86 B. Kezelési eljárások (konformális sugárterápia) 1. Konvencionális (klasszikus) konformális RT Alapprobléma: - PDD a mélység exp. csökkenő függvénye - a dózis a felszín közelében nagyobb, mint a tumor mélységében Megoldás: - több mező alkalmazása - mezőalakokat illeszteni a tumorhoz ekkor a dózis eloszlás konformitása növekszik Konformitás: - a 3D dózis eloszlás kövesse a 3D tumor alakot, ugyanakkor a rizikószervek legyenek kímélve.

87 Többmezős besugárzás

88 Hogyan lehet jó konformitást elérni? Nyalábok számának növelése. Sugárirányok optimalizálása. Energia optimalizálása (fotonok). MLC alkalmazása. Az MLC-leafek vastagságának csökkentése. Több target pont alkalmazása. Mozgó mezős besugárzások. A konvencionális konformális RT határai A konformális és homogén dózis eloszlást nem mindig lehet elérni - Nem találunk elég sok jó irányt. - Túlzottan nagy a mezőszám, mező-átfedések.

89 Micro-MLC

90 Tumor és rizikószervek

91 Sokmezős besugárzás

92 2. Intenzitás Modulált RadioTerápia (IMRT) Megoldás: IMRT-technika Lényege: intenzitás modulált mezőket generálni, és ezekkel végezni el a kezelést (Az ábra egy 7 mezős elrendezést mutat, az egyik intenzitás mudulált mező kinagyítva is látható). Hogyan állítsuk elő az ilyen mezőket? Step-and-Shoot technika (egymásra rakunk szabálytalan alakú, egymást részben átfedő mezőkomponenseket) Sliding Window technika, v. dinamikus MLC (egymástól függetlenül, kül. sebességgel mozgó leafek, sugárzás alatt) Fizikai kompenzátorok (abszorber anyag)

93 Az IMRT elve

94 Intenzitás modulált mezők

95 Step-and-Shoot technika

96 Dinamikus MLC technika

97 a, Step-and-Shoot technika (sztatikus technika, Bortfeld-Boyer technika) Általában az intenzitás modulált mezőket szabálytalan alakú, egymást részben átfedő homogén mező-komponensekből lehet összetenni Terminológia: intenzitás-térkép, csatorna, intenzitásszint, mező-komponens (almező, szegmens) Close-in technika (bekerítés) Sweep technika (átseprés) Close-in: a leaf-ek mindkét irányban mozognak Sweep: a leaf-ek csak az egyik irányban (pl. balról jobbra) mozognak

98 Step-and-Shoot Close-in technika

99 Elnevezések az IMRT technikában

100 Step-and-Shoot Close-in technika

101 Step-and-Shoot Close-in technika Egy leaf-pár mozgása

102 Step-and-Shoot Sweep technika

103 Step-and-Shoot Sweep technika

104 Step-and-Shoot Sweep technika Egy leaf-pár mozgása

105 Step-and-Shoot Close-in és Sweep technika

106 b, Dinamikus technika A Sweep technika határesetének tekinthető Leaf-pozícióban igen nagy pontosság kívánatos + Rövidebb kezelési idő Komplex, bonyolult Nincsenek kis dózisú mezők Verifikáció is c, Fizikai kompenzátorok Kompenzátor: váltakozó vastagságú sugárelnyelő anyag. Az egyes vastagságokat úgy választják meg, hogy az előírt intenzitást adják.

107 Dinamikus IMRT technika

108 Kis beállítási hiba nagy dózis eltérés

109 Fizikai kompenzátor

110 Fizikai kompenzátor

111 Néhány sajátosság: - Minden intenzitás-térkép - külön kompenzátor (munkaigényes) - Divergencia - rétegekre bontani - Nagy térbeli felbontás - Gyorsabb, mint a step-and-shoot (kezelési idő) - MLC nem szükséges - Alacsony olvadáspontú ötvözet

112 VII. Klinikai Dozimetria 1. Alapfogalmak A dózis def: az elnyelt dózis az m tömegű anyag dm tömegeleme által elnyelt energia osztva a tömeggel (Gy Gray) Klinikai dozimetriában víz vízben elnyelt dózis Sugárzások típusa: hullám v. részecske a radiológiában kétfajta sugárzás (részecske) játszik szerepet - fotonok: röntgen, vagy gamma-sugárzás, energia kev-tól felfelé, zéró nyugalmi tömeg - elektronok: nem zéró nyugalmi tömeg, negatív töltés, elektronpályák vagy magátmenet (béta-sugárzás)

113 Sugármező: a térnek az a tartománya, ahol sugárnyaláb (részecskék) található Fluxus sűrűség: a nyaláb tengelyére merőleges felületen egységnyi idő alatt átmenő részecskék száma / felület Fotonok és elektronok energia-átadása Fotonok: - fotoelektromos effektus - Compton effektus - Párképződés Ezen folyamatok során szekunder elektronok, melyek újra kölcsönhatnak az anyaggal Elektronok: - ütközés anyag atomjaival és elektronjaival - sugárzásos folyamatok (fékezési sugárzás keletkezése) A héjelektronokkal való rugalmatlan ütközések az atom gerjesztéséhez, ill. ionizációjához vezetnek

114 Fotoelektromos effektus

115 Compton-effektus

116 Párkeltés

117 2. A dózis mérése Különböző fizikai és kémiai effektusokat használunk fel Ionizáció gázban Ionizáció szilárd anyagban Lumineszcencia Kémiai effektusok Termikus effektus ionizációs kamra proporcionális számláló Geiger-Müller számláló félvezető kristályok TLD fotografikus film kémiai doziméterek kaloriméter

118 Abszolút dózismérés Farmer-típusú ionizációs kamra + vízfantom 1. Beállítás 2. Elektrométer 3. Mérés 4. Számítás 5. Korrekciók 1. Beállítás 2. Elektrométer 3. Mérés 4. Számítás N D,w kalibrációs faktor, SSDL ref. felt. 5. Korrekciók k = k ρ k s k p k Q pl. Relatív dózismérés

119 Kamra beállítása vízfantomban

120 Az elektrométer csatlakoztatása

121 Mérés az elektrométerrel

122 Kontroll-forrás sűrűségkorrekcióhoz

123 Levegősűrűség-korrekció

124 3. Fantomok Az abszorbeáló anyag valamilyen geometriáját fantomnak nevezzük Standard fantomok Vízfantom: TBA (Therapy Beam Analyzer) Anatómiai fantomok: Alderson-Rando fantom IMRT fantomok 4. Dózis verifikáció Egy új kezelési módszer bevezetésekor meg kell győződni arról, hogy valóban a terv valósul-e meg Lépései: a, Virtuális kezelés fantommal (tervet átültetni a fantomra) b, A fantom besugarazása mérés c, A terv és a mérés (megvalósulás) összevetése

125 Standard fantom

126 Vízfantom

127 Alderson-Rando fantom

128 IMRT fantom

129 Terv és mérés összevetése

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. 1 SUGÁRTERÁPIA Technikai alapok Dr. Szil Elemér Bevezetés A daganatos betegek kezelésére

Részletesebben

Minőségbiztosítás a sugárterápiában

Minőségbiztosítás a sugárterápiában Minőségbiztosítás a sugárterápiában Dr. Szabó Imre DEOEC Onkológiai Intézet Sugárterápia Tanszék Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

Teleterápia Dr. Fröhlich Georgina

Teleterápia Dr. Fröhlich Georgina Teleterápia Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Bevezetés Sugárterápia: - az egyik fő modalitás a daganatok

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

besugárz Dr. Fröhlich Georgina Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest

besugárz Dr. Fröhlich Georgina Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Sugárter rterápiás besugárz rzás-tervezés Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Tervezőrendszerek (TPS)

Részletesebben

I. Külső (teleterápiás) besugárzó-készülékek. 5 db lineáris gyorsító:

I. Külső (teleterápiás) besugárzó-készülékek. 5 db lineáris gyorsító: I. Külső (teleterápiás) besugárzó-készülékek 5 db lineáris gyorsító: Varian TrueBeam 6, 10 és 18 MV foton, 6-18 MeV elektron, képvezérelt, intenzitás modulált, légzéskapuzott és sztereotaxiás sugárkezelés,

Részletesebben

Dr. Fröhlich Georgina

Dr. Fröhlich Georgina Speciális teleterápi piás s technikák Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Bevezetés Teleterápia: - LinAc/

Részletesebben

II./3.4. fejezet: Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei

II./3.4. fejezet: Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei II./3.4. fejezet: Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei Hideghéty Katalin A fejezet célja, hogy a hallgató megismerkedjen a sugárkezelés általános alapelveivel, és rálátást szerezzen a különböző

Részletesebben

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson Kató Zoltán, Pálfalvi József Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló 2010 A Matroshka kísérletek: Az Európai Űrügynökség (ESA) dozimetriai programjának

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

Dr. Fedorcsák Imre OITI

Dr. Fedorcsák Imre OITI Sztereotaxiás sugársebészeti fejlődése - lehetőségek Magyarországon Dr. Fedorcsák Imre OITI A sugársebészet definíciója: Egy pontosan meghatározott intracranialis céltérfogatot úgy tudunk nagy adott esetben

Részletesebben

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Részecske azonosítás kísérleti módszerei Részecske azonosítás kísérleti módszerei Galgóczi Gábor Előadás vázlata A részecske azonosítás létjogosultsága Részecske azonosítás: Módszerek Detektorok ALICE-ból példa A részecskeazonosítás létjogosultsága

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat) SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat) A sugárzások a károsító hatásuk mértékének megítélése szempontjából

Részletesebben

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET Gamma-kamera SPECT PET 2012.04.16. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>100keV (1.6*10-14 J), λ

Részletesebben

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1 Az anyag felépítése Részecskefizika kvark, lepton Erős, gyenge,

Részletesebben

Panorámakép készítése

Panorámakép készítése Panorámakép készítése Képregisztráció, 2009. Hantos Norbert Blaskovics Viktor Összefoglalás Panoráma (image stitching, planar mosaicing): átfedő képek összeillesztése Lépések: Előfeldolgozás (pl. intenzitáskorrekciók)

Részletesebben

Korszerû sugárterápia: teleterápia

Korszerû sugárterápia: teleterápia Korszerû sugárterápia: teleterápia Dr. Fodor János, Dr. Major Tibor, Dr. Kásler Miklós Országos Onkológiai Intézet, Budapest magazin MOTESZ Rövidítések 2D: két dimenzió 3D: három dimenzió 4D: négy dimenzió

Részletesebben

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54

Részletesebben

rzások a Dr. Fröhlich Georgina ELTE TTK, Budapest Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest

rzások a Dr. Fröhlich Georgina ELTE TTK, Budapest Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárz rzások a gyógy gyításban Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest ELTE TTK, Budapest chopin.web.elte.hu Bevezetés 1. A radioaktivitás alapjai (atomszerkezet,

Részletesebben

Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől

Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől 1. A szigorlat menete A szigorlatot a Fizikus MSc orvosi fizika szakirányos hallgatók a második vagy harmadik szemeszterük folyamán tehetik le. A szigorlat

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN Balogh Éva Jósa András Megyei Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Nyíregyháza Angeli István Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék A civilizációs ártalmaknak,

Részletesebben

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév Projektfeladatok 2014, tavaszi félév Gyakorlatok Félév menete: 1. gyakorlat: feladat kiválasztása 2-12. gyakorlat: konzultációs rendszeres beszámoló a munka aktuális állásáról (kötelező) 13-14. gyakorlat:

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet 2012. április 17.

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet 2012. április 17. SUGÁRZÁSOK. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK. Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet 2012. április 17. MI A SUGÁRZÁS? ENERGIA TERJEDÉSE A TÉRBEN RÉSZECSKÉK VAGY HULLÁMOK HALADÓ MOZGÁSA RÉVÉN Részecske: α-, β-sugárzás

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Dr. Horváth Ákos DEOEC Sugárterápia Tanszék A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Onkoterápiás lehetőségek: Lokális: - sebészet - sugárterápia -

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923) X-sugárzás1895.

Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923) X-sugárzás1895. Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923) X-sugárzás1895. A sugárterápia alapjai Dr. Urbancsek Hilda Onkológia Intézet Sugárterápia Nem Önálló Tanszék Sugárterápia (RaTh): Sugárfizika (fizika, technika, mechanika,

Részletesebben

Számítógépes besugárzástervezés: visszatekintés és korszerû módszerek

Számítógépes besugárzástervezés: visszatekintés és korszerû módszerek Számítógépes besugárzástervezés: visszatekintés és korszerû módszerek Eredeti közlemény Varjas Géza, Pazonyi Béla, Forgács Gyula Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Osztály, Budapest Cél: A besugárzástervezés

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Képrekonstrukció 3. előadás

Képrekonstrukció 3. előadás Képrekonstrukció 3. előadás Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Szegedi Tudományegyetem Computed Tomography (CT) Elv: Röntgen-sugarak áthatolása 3D objektum 3D térfogati kép Mérések

Részletesebben

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT ALAPELVEK A röntgenkép a röntgensugárzással átvilágított test árnyéka. A detektor vagy film az áthaladó, azaz nem elnyelt sugarakat érzékeli. A képen az elnyelő tárgyaknak

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően CLOSER TO YOU Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően FONA Intraorális röntgenek FONA XDC Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően A FONA intraorális röntgen

Részletesebben

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 1 I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 1) Iondózis/Besugárzási dózis (ro: Doza de ioni): A leveg egy adott V térfogatában létrejött ionok Q össztöltésének és az adott térfogatban található anyag

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4 99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás

Részletesebben

A nanotechnológia mikroszkópja

A nanotechnológia mikroszkópja 1 Havancsák Károly, ELTE Fizikai Intézet A nanotechnológia mikroszkópja EGIS 2011. június 1. FEI Quanta 3D SEM/FIB 2 Havancsák Károly, ELTE Fizikai Intézet A nanotechnológia mikroszkópja EGIS 2011. június

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23.

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. A neutronok személyi dozimetriája Deme Sándor MTA EK 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. Előzmény, 2011 Jogszabályi háttér A személyi dozimetria jogszabálya (16/2000

Részletesebben

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK DAT, DATA DATA CARTRIDGE TAPE 1/2 SZALAG A

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008 Tervezte és készítette Géczy LászlL szló 1999-2008 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

Kiegyenlítő szűrő nélküli mezők Farmer-kamrával történő kalibrációjánál alkalmazandó csúcshatás-korrekció mérése

Kiegyenlítő szűrő nélküli mezők Farmer-kamrával történő kalibrációjánál alkalmazandó csúcshatás-korrekció mérése Eredeti közlemény 119 Kiegyenlítő szűrő nélküli mezők Farmer-kamrával történő kalibrációjánál alkalmazandó csúcshatás-korrekció mérése Kontra Gábor, Major Tibor, Polgár Csaba Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Medical Imaging 11 2009.04.22. 1. Regisztrációs probléma. Regisztrációs feladatok osztályozása

Medical Imaging 11 2009.04.22. 1. Regisztrációs probléma. Regisztrációs feladatok osztályozása Regisztrációs probléma Geometriai viszony meghatározása képek között. Megnevezései: kép regisztráció (image registration), kép illesztés (image matching), kép fúzió (image fusion). Regisztrációs feladatok

Részletesebben

Radioaktív izotópok a testünkben A prosztata belső sugárkezelése

Radioaktív izotópok a testünkben A prosztata belső sugárkezelése Radioaktív izotópok a testünkben A prosztata belső sugárkezelése A legtöbb embernek a háta is borsódzik, ha arra gondol, hogy sugárzó anyaggal kell kapcsolatba lépnie. Ennél is bizarrabbnak tűnhet, ha

Részletesebben

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció A 2008-as bajor fizika érettségi feladatok (Leistungskurs) Munkaidő: 240 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia) L Ph 1 1. Kozmikus részecskék mozgása

Részletesebben

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Röntgenvizsgálat célja Diagnosztika/tervezés Műtét közben ellenőrzés Követéses vizsgálat Felvételi

Részletesebben

Biofizika és orvostechnika alapjai

Biofizika és orvostechnika alapjai Biofizika és orvostechnika alapjai Ultrahang diagnosztika 1. Egy kevés fizika 2. Az ultrahang élettani hatásai 3. Egyszerű kísérletek fejben 4. Az ultrahang létrehozása 5. A mód 6. B mód 7. M mód 8. A

Részletesebben

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.)

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) Képalkotó diagnosztika Szerkesztette: Dió Mihály 06 30 2302398 Témák 1. Röntgen

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA. Konformális (CRT) és intenzitás modulált besugárzások (IMRT) dóziseloszlásainak fizikai és sugárbiológiai összehasonlítása.

DIPLOMAMUNKA. Konformális (CRT) és intenzitás modulált besugárzások (IMRT) dóziseloszlásainak fizikai és sugárbiológiai összehasonlítása. DIPLOMAMUNKA Konformális (CRT) és intenzitás modulált besugárzások (IMRT) dóziseloszlásainak fizikai és sugárbiológiai összehasonlítása Béla Dalma Témavezető: Dr. Major Tibor Országos Onkológia Intézet

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Előadás menete. Magfúzióból nyerhető energia és az energiatermelés feltétele. Fúziós kutatási ágazatok

Előadás menete. Magfúzióból nyerhető energia és az energiatermelés feltétele. Fúziós kutatási ágazatok Előadás menete Magfúzióból nyerhető energia és az energiatermelés feltétele Fúziós kutatási ágazatok Hőmérséklet és sűrűségmérés egyik módszere plazmafizikában a Thomson szórás Fúziós kutatás célja A nap

Részletesebben

A korszerű sugárkezelés alapelvei és gyakorlata. Polgár Cs. - Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék

A korszerű sugárkezelés alapelvei és gyakorlata. Polgár Cs. - Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék A korszerű sugárkezelés alapelvei és gyakorlata Polgár Cs. - Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK Onkológiai Tanszék Daganatok komplex kezelése Sebészi kezelés Sugárkezelés Gyógyszeres szisztémás

Részletesebben

A lézer alapjairól (az iskolában)

A lézer alapjairól (az iskolában) A lézer alapjairól (az iskolában) Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartalom Elektromágneses hullám (fény) kibocsátása Hogyan bocsát ki fényt egy atom? o

Részletesebben

TÜDİRÁKOK ONKOLÓGIÁJA

TÜDİRÁKOK ONKOLÓGIÁJA TÜDİRÁKOK ONKOLÓGIÁJA Dr. Maráz Anikó Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinika 2012. november 14. Daganatos halálozás Európában, 1955-2015 Daganatos betegségek incidenciája /WHO, 2006/ Tüdı 1 200 000

Részletesebben

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Mágneses erőtér Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Magnetosztatikai mező: nyugvó állandó mágnesek és egyenáramok időben

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA. Czermann Márton. klinikai sugárfizikus Országos Onkológiai Intézet

DIPLOMAMUNKA. Czermann Márton. klinikai sugárfizikus Országos Onkológiai Intézet DIPLOMAMUNKA Sztereotaxiás sugársebészet dóziseloszlásainak összehasonlító értékelése ívbesugárzásoknál és micromlc-vel végzett konformális technikánál Czermann Márton Témavezető: Tanszéki konzulens: Dr.

Részletesebben

SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS. A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások

SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS. A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások Dr. Kári Béla Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinka / Nukleáris Medicina Tanszék SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS

Részletesebben

Atomfizika a gyászatban

Atomfizika a gyászatban Atomfizika a gyógy gyászatban - Sugárter rterápia Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Nov. 8. Sugárterápia - Az egyik fő modalitás a daganatok kezelésében (+kemo,

Részletesebben

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/24 1117. Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/24 1117. Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben 1117 Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben 1117 NASTRAN végeselem rendszer Általános végeselemes szoftver, ami azt jelenti, hogy nem specializálták, nincsenek kimondottam valamely terület számára

Részletesebben

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető MAFIOK 2010 Békéscsaba, 2010.08.24. Hajdu Csaba MTA KFKI RMKI hajdu@mail.kfki.hu 1 Large Hadron Nagy Collider Hadron-ütköztető proton ólom mag

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. 1 Daganatos betegségek sugárkezelésének alapelvei Általános ismeretek A sugárkezelés

Részletesebben

Reológia Mérési technikák

Reológia Mérési technikák Reológia Mérési technikák Reológia Testek (és folyadékok) külső erőhatásra bekövetkező deformációját, mozgását írja le. A deformációt irreverzibilisnek nevezzük, ha a az erőhatás megszűnése után a test

Részletesebben

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET Gamma-kamera SPECT PET 2011.04.17. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>~50keV (6.6 10-15 J), λ< 3 10-11 m) gamma-bomlás (atommag alacsonyabb energiájú állapotba történő átmenetét kísérő

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Ritvayné Szomolányi Mária Frombach Gabriella VITUKI CONSULT Zrt. A távérzékelés segítségével: különböz6 magasságból, tetsz6leges id6ben és a kívánt hullámhossz tartományokban

Részletesebben

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás 9/1/014 Röntgen Röntgen keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás Hand mit Ringen: print of Wilhelm Röntgen's first "medical" x-ray, of his wife's hand, taken on December 1895 and presented

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 28. március 18. A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia Értékelés: A beadás dátuma: 28. március 26. A mérést végezte: 1/7 A mérés leírása:

Részletesebben

Pelletek térfogatának meghatározása Bayes-i analízissel

Pelletek térfogatának meghatározása Bayes-i analízissel Pelletek térfogatának meghatározása Bayes-i analízissel Szepesi Tamás KFKI-RMKI, Budapest, Hungary P. Cierpka, Kálvin S., Kocsis G., P.T. Lang, C. Wittmann 2007. február 27. Tartalom 1. Motiváció ELM-keltés

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

PET Pozitronemissziós tomográfia

PET Pozitronemissziós tomográfia PET Pozitronemissziós tomográfia Nagy Mária PET 1 Tartalom Bevezetés Miért fontos és hasznos az EP annihiláció? Képalkotás, mint szerkezetvizsgáló módszer A gamma szcintillációs vizsgálatok elve SPECT-módszer

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

MBFT Magyar Orvosfizikai Társaság (MOFT) XIV. konferenciája. Összefoglalók

MBFT Magyar Orvosfizikai Társaság (MOFT) XIV. konferenciája. Összefoglalók Összefoglalók MBFT Magyar Orvosfizikai Társaság (MOFT) XIV. konferenciája Összefoglalók Kecskemét 2007. szeptember 20-22. MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága www.webio.hu Magyar Onkológia 51. évfolyam 3. szám

Részletesebben

AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE. Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007.

AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE. Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007. AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007. Motiváció, kitűzött célok a betegség főként nőket érint szakirodalomi adatok vajon nem becsülik

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont

Részecskegyorsítók. Barna Dániel. University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecskegyorsítók Barna Dániel University of Tokyo Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecskegyorsítók a háztartásban Töltött részecskék manipulálása Miért akarunk nagyenergiás gyorsítókat? A klasszikus nagyenergiás

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

0961,, KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

0961,, KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI r 0961,, KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NAGYENERGIÁJÚ ELEKTRON és FOTON SUGÁRZÁSOK EGYÜTTES FELHASZNÁLÁSA a ROSSZINDULATÚ DAGANATOK SUGÁRKEZELÉSÉBEN: KLINIKAI BESUGÁRZÁSTERVEZÉSI KlitDÉSEK irta: dr Petrányi

Részletesebben

Transzformációk. Grafikus játékok fejlesztése Szécsi László 2013.02.26. t05-transform

Transzformációk. Grafikus játékok fejlesztése Szécsi László 2013.02.26. t05-transform Transzformációk Grafikus játékok fejlesztése Szécsi László 2013.02.26. t05-transform Koordinátarendszerek: modelltér Koordinátarendszerek: világtér Koordinátarendszerek: kameratér up right z eye ahead

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

A SUGÁRVÉDELEM SZEREPE A BME ORVOSI FIZIKA MSC KÉPZÉSÉBEN

A SUGÁRVÉDELEM SZEREPE A BME ORVOSI FIZIKA MSC KÉPZÉSÉBEN A SUGÁRVÉDELEM SZEREPE A BME ORVOSI FIZIKA MSC KÉPZÉSÉBEN Pesznyák Cs 1,2, Légrády D 1, Osváth Sz 1, Zagyvai P 1,3 1 BME NTI 2 Országos Onkológiai Intézet 3 MTA EK ORVOSFIZIKUS Az orvosfizikus olyan fizikusi

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Energetika, környezetvédelem alprojekt Fókuszáló napkollektor fejlesztése Divós Ferenc, Németh

Részletesebben

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése Rövid ismertető Modern mikroszkópiai módszerek Nyitrai Miklós 2010. március 16. A mikroszkópok csoportosítása Alapok, ismeretek A működési elvek Speciális módszerek A mikroszkópia története ld. Pdf. Minél

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120

Részletesebben

(A Scientific American újság 1993. augusztusi számában megjelent cikk alapján)

(A Scientific American újság 1993. augusztusi számában megjelent cikk alapján) Országos Szilárd Leó Fizikaverseny Döntő 2014. I. kategória Minden feladat helyes megoldása 5 pontot ér. A feladatokat tetszőleges sorrendben, feladatonként külön lapon kell megoldani. A megoldáshoz bármilyen

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN Nívódíj pályázat - a pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN Deme Sándor 1, C. Szabó István 2, Pázmándi

Részletesebben

1. Elektromos alapjelenségek

1. Elektromos alapjelenségek 1. Elektromos alapjelenségek 1. Bizonyos testek dörzsölés hatására különleges állapotba kerülhetnek: más testekre vonzerőt fejthetnek ki, apróbb tárgyakat magukhoz vonzhatnak. Ezt az állapotot elektromos

Részletesebben

Diplomamunkám felépítése

Diplomamunkám felépítése Üregek távolhatása gránitos kőzetkörnyezetben Tóth Szilvia Konzulensek: Dr. Török Ákos, BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Poromb Péter, Mott MacDonald Magyarország Kft. Diplomamunkám felépítése

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben