2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata"

Átírás

1 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A számú projekt Támogató infrastruktúrát és a szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány; Irányítási modell; Képviselő testületi határozat a bevezetésről; Kiszervezett és kiszervezhető feladatok költség-haszon elemzése;

2 Ügyfél Cím Alcím Kerekegyháza Város Önkormányzata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A számú projekt Dátum Verziószám V2.0 MultiContact Consulting Kft. Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1115 Budapest, Bartók Béla út Cégjegyzékszám: T: E: F: W: JOGI FIGYELMEZTETÉS Jelen dokumentum a MultiContact Consulting Kft. szellemi terméke. Jelen dokumentumot és annak egyes részeit a megrendelővel kötött egyedi szerződésben foglalt jogosultságok kivételével nem lehet sem részben, sem egészben másolni, fénymásolni, újra előállítani, módosítani, átdolgozni, lefordítani vagy lerövidíteni bármilyen felhasználás céljából a MultiContact Consulting Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A MultiContact Consulting Kft. a szerzői jogokhoz fűződő minden vagyoni jogot harmadik személyek vonatkozásában fenntart. A dokumentumban foglaltak jogtalan felhasználása esetén a MultiContact Consulting Kft. jogosult a szerzői jog megsértése miatti jogszabályi következmények alkalmazását kezdeményezni. A dokumentum tartalma egyben üzleti titkot is képez. Amennyiben a hatályos jogszabály vagy a megrendelővel kötött szerződés másképp nem rendelkezik, vagy jelen dokumentum közbeszerzési eljárásban ajánlatként kerül benyújtásra, jelen dokumentum címzettje a dokumentumban foglaltakat köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik fél tudomására nem hozhatja MultiContact Consulting Kft. Minden jog fenntartva.

3 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló Alkalmazott módszertanunk Helyzefelmérés Támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Az önkormányzati feladatok köre Az önkormányzati feladatellátás lehetséges módjainak bemutatása A jelenlegi szerződéses kapcsolatok bemutatása Megállapítások, javaslatok A támogató infrastruktúra bemutatása A jelenleg kiszervezett feladatok körének és a kiszervezés módjának bemutatása Gazdasági társaságok működésének vizsgálata, jelenlegi irányítási modell Alapítói célok és szándékok tisztázása a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. vonatkozásában A társaság jelenlegi irányításának bemutatása A társaság jelenlegi működésének bemutatása A belső ellenőrzés jelenlegi rendszerének bemutatása Javaslatok a szerződéses kapcsolatok és támogató infrastruktúrával kapcsolatban SLA szerkezete Keret-megállapodás SLA modulok SLA kialakítás folyamata Szolgáltatási kör scope-jának meghatározása Szótár készítése, minőségi paraméterek rendszerének kialakítása SLA modulok kialakítása Keret-megállapodás kialakítása SLA egyeztetése felhasználói területekkel SLA bevezetése Átmeneti időszak SLA véglegesítése Példa Javaslatok a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatokkal kapcsolatban A Kerekegyházi Városgazdasági Non-profit Kft. (VG) és a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. (KK) egybeolvasztása... 54

4 5.1.2 A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. és az Önkormányzat által végzett bel- és külterületi takarítási, köztisztasági és karbantartási személyi erőforrások összevonása az Önkormányzathoz A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. által igénybe vett raktárhelyiségek kiváltása egy új, központi telephellyel Az iskolai nagy teljesítményű multifunkcionális nyomtató cseréje új(abb) gépre A költség-haszon elemzés alapján javasolt intézkedések A gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok Javaslat az új irányítási modell kialakítására Döntéshozatali folyamatok Felügyelő Bizottság működése Átlátható üzleti tervezés (egységes üzleti tervezés) Bérpolitikai irányelvek Ellenőrzés Nyilvánosság Hatékonyság Roadmap Monitoring Mellékletek Képviselő testületi előterjesztés tervezet Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke... 79

5 1 Vezetői összefoglaló A feladat célja a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata, költséghaszon elemzés alapján, a közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata, valamint a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. működésének, a jelenlegi irányítási modelljének áttekintése és javaslatok megfogalmazása. A szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy az Önkormányzat rendelkezik olyan szerződéssel is, ami 10 évvel ezelőtt kelt, a szerződések felülvizsgálata a jogszabályi megfelelőség szempontjából elengedhetetlen, figyelembe véve a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényt is, ami március 15. napján lépett hatályba. A szerződések általában nem kellő részletezettséggel szabályozzák a közfeladatok mennyiségi és minőségi elvárásait, a feladatokra rendszerint átalánydíj került meghatározásra. A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. által elvégzett feladatok minőségének mérésére nincs kialakított módszertan. Javasoljuk az Önkormányzat és a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. között közfeladatok ellátására létrejött vállalkozási szerződés SLA szemlélet szerinti (az angol Service Level Agreement kifejezés rövidítése szolgáltatási szint megállapodás) megkötését, amely rögzíti a szolgáltatás alapelveit (szolgáltatási időszakokat, alapvető szabályokat), a szolgáltatás részletes tárgyát, terjedelmét, színvonalát, minőségét, a teljesítendő feladatokat, elvárt határidőket, kommunikációs utakat, eszkalációs rendet, szolgáltatás díjazását, fizetési feltételeit, világosan definiálja és mérhetővé teszi a szolgáltatásokat, valamint egyértelműen, mindkét fél számára érthető módon megfogalmazza azok tartalmát felülvizsgálatát és módosítását. Tekintettel a hulladékgazdálkodási szabályozás gyors változásaira, illetve az ágazatban jellemzően keletkező veszteségekre, javasolt megvizsgálni a jelenlegi állapot hosszútávon történő fenntartásának lehetőségeit, kockázatait, különös tekintettel az alábbi jogszabályi rendelkezésekre. A támogató infrastruktúra felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a Hivatal elsősorban saját tulajdonú eszközökkel rendelkezik, melyek kihasználtsága a rendelkezésre álló adatok alapján 100%- os, szükségesnek tartjuk azonban a Hivatal szoftvergazdálkodásának felülvizsgálatát és optimalizálását. Megállapításaink szerint a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. és a Közös Önkormányzati Hivatal munkája számos ponton kapcsolódik egymáshoz, azonban nincsen kialakított szabályozás, amely biztosítaná a kontrollt a gazdasági társaságok felett. Az önkormányzatnál alkalmazott kockázatkezelési rendszer bevezetése javasolt a társaság esetében is. A társaság belső szabályozottsága a társaság méretét is figyelembe véve - alacsony. A belső ellenőrzés jelenleg nem terjed ki a gazdasági társaságok működésére, az önkormányzatnál vizsgált folyamatok részként érintett csak egy-egy társaság által ellátott részfeladat. Az új irányítási modellt a fentiek figyelembevételével alakítottuk ki. A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. új irányítási modelljét áttekintő formában a 11. ábra: A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. új irányítási modelljének áttekintése A bevezetéshez szükséges előterjesztést a 7.1 fejezet tartalmazza. 2

6 A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok végrehajtása és végrehajtott intézkedésekről összefoglaló beszámoló külön dokumentumban készül a monitoring eredményei alapján. A költséghaszon elemzés alapján a legfontosabb felvetéseket az alábbiak: a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. és a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. egybeolvasztása; a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. és az Önkormányzat által végzett bel- és külterületi takarítási, köztisztasági és karbantartási személyi erőforrások összevonása az Önkormányzathoz; a jelenleg a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. által igénybe vett raktárhelyiségek kiváltása egy központi telephellyel; az iskolai nagy teljesítményű multifunkcionális nyomtató cseréje új(abb) gépre. Javaslatainkat részletesen az 5. fejezetben indokoljuk meg. 3

7 2 Alkalmazott módszertanunk A feladat célja a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladatellátási rendben, költség-haszon elemzés alapján, melynek segítségével megtervezésre/alátámasztásra kerül a megváltozott feladat-ellátási körben az optimális feladatleosztás. Közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata, valamint a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. működésére és gazdálkodására irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása, a jelenlegi irányítási modell áttekintése és javaslatok megfogalmazása. Alkalmazott módszertan Helyzetelemzés Elemzés Tanulmány készítésejavaslatok megfogalmazása A Helyzetelemzés fázis elején azonosítjuk az érintett működési területeket, szervezeti egységeket, intézményeket. Megvizsgáljuk és elemezzük a projekthez kapcsolódó külső és belső szabályozási környezetet, valamint a projekt indításakor az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott szerződések, dokumentumok alapján a projektekhez kapcsolódó dokumentumot és háttéranyagot. Interjúk segítségével pontosítjuk a megvizsgált dokumentumok alapján felvázolható jelenlegi működést, melynek során vizsgáljuk a szervezeti és belső szabályozási hátteret szerződéseket és szerződéskötési gyakorlatot, a támogató IT infrastruktúrát, a jelenleg kiszervezett és kiszervezhető tevékenységeket valamint az önkormányzat tulajdonában álló és a projektben érintett gazdasági társaság működését. Az interjúk során kitérünk a problémás területek vizsgálatára és a jövőbeni működéssel kapcsolatos elvárások meghatározására is. Az interjúkat követően az elemzés fázisában a jelenlegi helyzettel kapcsolatos megállapításokat Tanulmányban véglegesítettük összeállítottuk a felsőszintű fejlesztési koncepciót, melynek keretében javaslatokat fogalmaztunk meg a szerződéses gyakorlattal, a támogató infrastruktúrával kapcsolatban, valamint javaslatot tettünk a gazdasági társaságok új irányítási modelljére, továbbá költséghaszon elemzés alapján az egyes kiszervezhető tevékenységekre. Elkészítettük a támogató infrastruktúrát és a szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmányt, továbbá a tanulmány részét képező kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok bemutatását költség-haszon elemzés alapján. Az alapos helyismeret elengedhetetlen a megalapozott javaslatok kidolgozásához, ezért elsődlegesen az Önkormányzat és a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. illetékes vezetőitől kapott tájékoztatás alapján igyekeztünk beazonosítani azokat a területeket, amelyekben jelentős fejlesztési potenciál lehet. Ezeket a benyomásokat a részünkre átadott írásos dokumentumok, adatok, kimutatások alapján elvégzett elemzésekkel egészítettük ki illetve mélyítettük el. Ezt követően más intézményekben tapasztalt gyakorlathoz hasonlítva vizsgáltuk meg. ahol arra volt lehetőség, a fejlesztési lehetőségeket. Mindezek eredményeként széles körű, bár teljesnek nem mondható képet 4

8 kaptunk a jelenlegi helyzetről. Javaslatainkat a rendelkezésünkre bocsátott információknak megfelelő részletezettséggel tudtuk mi is kidolgozni. A költség-haszon számításokhoz a projekt időtartama alatt nem állt elő minden szükséges adat, ezért a javaslatok egy részét általános elvek és tapasztalatok alapján készítettük el megtámogatva amennyire lehetett a számszaki elemzésekkel. A számszaki elemzések először során számba vettük a megfontolásra javasolt területen potenciálisan elérhető megtakarításokat. A becslések során jellemzően konzervatívan számoltunk, tehát az óvatosság elvét alkalmaztuk, és adott százalékos megtakarítási intervallum alsóértékét vettük alapul. Ezt követően elkészítettük a költség-haszon számítást, mely az adott javaslat várható eredményének (bevételek-kiadások) nettó jelenértékét határozta meg. A jelenérték számítások alkalmával minden esetben 3%-os diszkontrátával számoltunk, tekintettel arra, hogy az MNB középtávú inflációs célja 3%. Kiszervezéssel kapcsolatos általános módszertanunkat az alábbi ábra mutatja be: Jelenlegi működés Önkormányzati feladatok, jelenlegi szerződések felülvizsgálata Közbeszerzés Jövőbeni működés 1 Kiszervezés tárgyának meghatározása 0 Kiszervezés céljának, kereteinek meghatározása 2 Kiszervezendő tevékenységek gazdasági elemzése 4 Szolgáltató kiválasztása 5 Szerződéskötés 5 Új típusú működés 3 Kiszervezés konstrukciójának meghatározása 1. ábra Kiszervezéssel kapcsolatos általános módszertanunk Felmértük továbbá a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. működését és gazdálkodását és kialakítottuk a társaságirányítás új modelljét. A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok végrehajtása és végrehajtott intézkedésekről összefoglaló beszámoló külön dokumentumban készül a monitroing eredményei alapján. 5

9 3 Helyzefelmérés Jelen tanulmányban az önkormányzat által a Magyary Program egyes beavatkozási területein vállalt feladatok közül (sötétszürke) a 2. feladat megvalósítása érdekében készített Támogató infrastruktúra, szerződések, kiszervezések felülvizsgálatát (bordó) mutatjuk be. 2. ábra Tervezett fejlesztések a Magyary Program egyes beavatkozási területein Jelen tanulmányban az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladatellátási rendben, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása feladatok megvalósítására kerül sor. 6

10 3.1 Támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Az önkormányzati feladatok köre Az önkormányzatok a működésük során kötelező és önként vállalt feladatokat látnak el az alábbiak szerint: Önkormányzati feladatcsoportok Településfejlesztés, településrendezés Környezet-egészségügy Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások Településüzemeltetés Óvodai ellátás Lakás- és helyiséggazdálkodás Közterületek, közintézmény elnevezése Kulturális szolgáltatás Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja Kötelező feladatok Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás Nemzetiségi ügyek Nemzetiségi ügyek Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás Távhőszolgáltatás Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában Víziközmű-szolgáltatás Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosítása Helyi közösségi közlekedés biztosítása Sport, ifjúsági ügyek Hulladékgazdálkodás Önként vállalt feladatok Államtól átvett feladatok Megosztott feladatok (közösen ellátott) 3. ábra: Önkormányzati feladatok köre 7

11 A kötelező feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény határozza meg, melyek az alábbiak: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők, a közvilágításról, kéményseprő-ipari szolgáltatás, a helyi közutak fenntartása, közparkok, közterületek fenntartása, parkolás biztosítása); 3. a közterületek, közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmódot segítő szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás; filmszínház, a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. hajléktalanná vált személyek rehabilitációja, a hajléktalanná válás megelőzése; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezés, turizmus; 14. a kistermelők, őstermelők számára helyi piac,hétvégi árusítás lehetősége; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. Tipikusan a kötelező önkormányzati feladatok körében merül fel a közszolgáltatási szerződések és a kiszervezhetőség kérdése. 8

12 3.1.2 Az önkormányzati feladatellátás lehetséges módjainak bemutatása A települési önkormányzatok alapvetően öt formában látják el feladataikat. A polgármesteri hivatal, az önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények, az önkormányzat által alapított többségi tulajdonú gazdasági társaságok, más önkormányzattal közös feladatellátás formájában vagy kiszervezett formában. Ez utóbbi esetben a feladatellátás közszolgáltatási szerződés vagy vállalkozás szerződés alapján történik. Az alábbi ábra a feladatellátás egyes típusait mutatja: Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Intézmények Gazdasági társaságok Közös feladatellátás (társulások) Kiszervezett feladat ellátás Vállalkozás Civil szervezet Egyház 4. ábra Az önkormányzati feladatellátás lehetséges módjai Meg kell jegyezni, hogy a kötelező feladatok körében feladatátadási szerződések kötése esetén sem szabadul az önkormányzat feladat ellátási kötelezettségétől, ezért kiemelten fontos e szerződésekben a részletes feladat definiálás és szerződéses szankciók alkalmazása A jelenlegi szerződéses kapcsolatok bemutatása Vagyonátháramlásról szóló megállapodás (közműves ivóvíz) Felek: Kelte: Kerekegyháza Város Önkormányzata mint ellátásért felelős, tulajdont (Önkormányzat) BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Társaság) átvevő üzemeltető, mint tulajdont átadó víziközmű-szolgáltató társaság A szerződés tárgya A Társaság olyan, az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő cég, amelyben valamennyi részvény az állam és önkormányzatok 100 %-os 9

13 tulajdonában van, ezért eleget tesz a Nemzeti Vagyonról szóló törvény 3. (1) bek. 19. pont bd) pontjában foglaltaknak. A Társaság 1991.december 31. napja óta biztosítja az Önkormányzat számára a közműves ivóvíz-szolgáltatást. A vízi közmű vagyon üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatban a Társaság és az Önkormányzat között ráutaló magatartással létrejött és a gyakorlatban folyamatosan működő szolgáltatási jogviszony áll fenn. A szerződéssel a vízi közmű rendszer elemei a rendszer független víziközműelemek kivételével a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) a törvény erejénél fogva az ellátásért felelős, a tulajdont átvevő Önkormányzat tulajdonába száll át január 1. napjával január 1. napjával a rendszer független víziközmű-elemek a Vksztv. 7. (1) bekezdése alapján a Társaság tulajdonában maradnak. Felek a szerződésben megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési jogviszony tekintetében külön szerződést kötnek, legkésőbb december 31. napjáig. A tulajdont átadó Társaság a megállapodással átadott vízi közműveket a tulajdont átvevő Önkormányzattal írásba foglalt vagyonkezelési szerződés alapján változatlanul birtokban tartja. Vagyonátháramlásról szóló megállapodás (szennyvíz) Felek: Kelte: Kerekegyháza Város Önkormányzata mint ellátásért felelős, tulajdont (Önkormányzat) BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Társaság) átvevő üzemeltető, mint tulajdont átadó víziközmű-szolgáltató társaság A szerződés tárgya A Társaság olyan, az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő cég, amelyben valamennyi részvény állam és önkormányzatok 100 %-os tulajdonában van, ezért eleget tesz a Nemzeti Vagyonról szóló törvény 3. (1) bek. 19. pont bd) pontjában foglaltaknak. A Társaság december 31. napja óta biztosítja Önkormányzat számára a közműves szennyvízelvezetést. A vízi közmű vagyon üzemeltetési feladatainak ellátásáról a Társaság és az Önkormányzat között bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezik. A szerződéssel a vízi közmű rendszer elemei a rendszer független víziközműelemek kivételével a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) erejénél fogva az ellátásért felelős, a tulajdont átvevő Önkormányzat tulajdonába száll át január 1. napjával január 1. napjával a rendszer független víziközmű-elemek a Vksztv. 7. (1) bekezdése alapján a Társaság tulajdonában maradnak. A víziközmű-rendszer eltekintve az 1. sz. mellékletben felsorolt, január 1-jén átháramló vagyontól teljes egészében Kerekegyháza Város Önkormányzata, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Helvécia Község Önkormányzata és Ballószög Község Önkormányzata tulajdonában áll, így a Vksztv. 9. szerint e négy Önkormányzat minősül a víziközmű-rendszeren ellátásért felelősnek október 31. napján a tulajdoni arányok az Önkormányzatok közt az alábbiak: 10

14 Kerekegyháza Város Önkormányzata: 17,66 %, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata: 70,98%, Helvécia Község Önkormányzata: 6,46%, Ballószög Község Önkormányzata: 4,90%, amely alapján az 1. sz. mellékletben felsorolt vagyont az Önkormányzatok ilyen arányban veszik tulajdonukba január 1-jén. Az Önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között január 1. napján az ISPAberuházáshoz kapcsolódóan bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre, amely december 31. napjáig érvényes. Felek rögzítik, hogy az ISPA-hoz kapcsolódó bérleti üzemeltetési szerződés mellett a megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt vagyonelemek tekintetében január 1. napjától önálló, határozatlan időtartamra szóló bérleti-üzemeltetési szerződést kötnek. A szerződést a Felek december 28. napján megkötötték. Vagyonkezelési szerződés (vízi közmű vagyon tekintetében) Felek: Kelte: Kerekegyháza Város Önkormányzata Vagyonkezelésbe Adó (Önkormányzat) BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Társaság) A szerződés tárgya A szerződés célja, hogy, hogy a Vagyonkezelő gondoskodjon a Vagyonkezelésbe adó tulajdonos víziközmű vagyonával való szakszerű gazdálkodásról és e vagyoni körbe tartozó víziközmű-rendszer működtetéséről. A szerződés tárgyát képezi a Vagyonkezelésbe adó tulajdonát képező, vízi közmű vagyon kezelése, a vagyonkezelésbe adott közművekkel való rendeltetésszerű gazdálkodás, és a vízi közművek működtetése. Nem tárgyai a szerződésnek a Vagyonkezelő tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő rendszer független vízi közmű elemek, melyek beszerzéséről, felújításáról, pótlásáról a Vagyonkezelő gondoskodik. A Vagyonkezelő a kezelésbe vont vagyonnal való szakszerű gazdálkodással a Vagyonkezelésbe adó közigazgatási területén gondoskodni köteles az egészséges ivóvízellátásról, és biztosítani köteles a keletkezett szennyvizek elvezetését és tisztítását, egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést a vagyonkezelésbe kapott víziközművek teljesítőképességének mértékéig. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés (fogorvos) Felek: Kelte: Kerekegyháza Város Önkormányzata Önkormányzat Fogorvos Bt. Egészségügyi Szolgáltató A szerződés tárgya Az Önkormányzat a kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi szolgáltatást (alapellátást) a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltató útján biztosítja. Az Önkormányzat támogatást nyújt az Egészségügyi Szolgáltató közüzemi 11

15 költségeire (áramdíj, gázdíj, telefon költség, tisztítószer, veszélyes hulladékszállítás, tűzoltó készülék karbantartás, lelet letöltő program) január 1-jével módosult az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény, melynek 2/B. (1) bekezdése értelmében a praxisjoggal rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos valamint fogorvos, és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés legalább az alábbiakat tartalmazza: a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, a rendelési idő meghatározása, az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, a szerződés időtartama, a felmondásra vonatkozó rendelkezések, a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. A megkötött szerződés nem tartalmazza az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezéseket. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés (háziorvos) Felek: Kelte: Kerekegyháza Város Önkormányzata Önkormányzat Gyermekorvosi Bt. Egészségügyi Szolgáltató BEREÜ EÜ. Szolg. Bt. Bódi Háziorvosi Bt. Benkő Háziorvosi Bt. A szerződés tárgya Az Önkormányzat a kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi szolgáltatást (alapellátást) a területi ellátási kötelezettséget vállaló Egészségügyi Szolgáltató útján biztosítja. Az Önkormányzat továbbra is fenntartja a évi szerződésben vállalt rendelők, berendezések, a szakmai jogszabályok szerint minimum-alapfelszerelések közé tartozó eszközök, felszerelések és az átadott informatikai háttér térítésmentes használatának jogosultságát az Egészségügyi Szolgáltató felé, de az eszközök, felszerelések pótlása már az Egészségügyi Szolgáltató feladata. Az Önkormányzat támogatást nyújt az Egészségügyi Szolgáltató közüzemi költségeire (áramdíj, gázdíj, telefon költség, tisztítószer, veszélyes hulladékszállítás, tűzoltó készülék karbantartás, lelet letöltő program) január 1-jével módosult az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény, melynek 2/B. (1) bekezdése értelmében a praxisjoggal rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos valamint fogorvos, és az adott praxisjoggal érintett 12

16 települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés legalább az alábbiakat tartalmazza: a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, a rendelési idő meghatározása, az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, a szerződés időtartama, a felmondásra vonatkozó rendelkezések, a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. A megkötött szerződés nem tartalmazza az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezéseket. Városgazdálkodási vállalkozási szerződés Felek: Kelte: Kerekegyháza Város Önkormányzata Megrendelő (Önkormányzat) Kerekegyházi Városgazdasági Kft. Vállalkozó A szerződés tárgya A szerződés Kerekegyháza Város közigazgatási területén az alább felsorolt feladatok elvégzésére köttetett: a., Köztisztasági feladatok: Település belterületén - utak, padkák, árkok tisztítása, fűnyírás, fűnyírás során keletkező hulladék elszállítása, - közterületek takarítása, - növényápolás, növénypótlás, virágkiültetés. Település központon belüli - Hulladék gyűjtő edényzet kihelyezése, karbantartása, pótlása. - Lakossági hulladék gyűjtő edények biztosítása, karbantartása, pótlása. - Fontosabb járdák, intézményeket összekötő járdák hómentesítése. b., Útkezelői feladatok ellátása a I. számú melléklet szerint, útkarbantartás: - önkormányzati tulajdonú külterületi utak tisztítása, külterületi utak mentén gallyazás, nyesés, gléderezés, - önkormányzati tulajdonú belterületi utak tisztítása, árkok, padkák karbantartása, elhasználódott táblák cseréje és a hiányzók pótlása. c., Intézményi kertek gondozása. 13

17 d., Temető karbantartása, tisztítása, képződő hulladék elszállítása. e., Települési információs táblák karbantartás, cseréje, pótlása. f., Rendezvényszervezés helyszínének előkészítése és utólagos helyreállítás. g., Közigazgatási szolgáltatáshoz kapcsolódó beszerzések, bonyolítások, h., intézményi épület karbantartás, i., Megrendelő tulajdonát képező lakások és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos üzemeltetési és gazdálkodási feladatok, azok működtetése és az ehhez kapcsolódó bonyolítási feladatai. Ezen feladatok ellátási kötelezettsége jelen szerződés II. sz. mellékletében felsorolt ingatlanok vonatkozásában terheli az ott megjelölt részletezettséggel. j., Farkas erdő felújítása és hasznosítása. Ezen feladatok ellátási kötelezettsége jelen szerződés III. számú mellékletében felsorolt ingatlanok vonatkozásában terheli az ott megjelölt részletezettséggel. A feladatok ellátásáért a Vállalkozót a) június 1 től 2007.augusztus 31 - ig, ÁFA/hó díjazás illeti meg. b) október 1 től, ÁFA/hó, díjazás illeti meg. A díjazás január 1. napjától nettó /hó. Hulladék közszolgáltatási szerződés Felek: Kelte: Kerekegyháza Város Önkormányzata Önkormányzat IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A szerződés tárgya Kerekegyháza Város Önkormányzata esetében, a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátási kötelezettségének teljesítése nem esik a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény /továbbiakban: Kbt./ hatálya alá, mivel az önkormányzat résztulajdonosa a többi résztulajdonos települési önkormányzat mellett a közszolgáltatónak /Kbt. 9. (1) bekezdés kb) pontja alapján/, és valamint az is, hogy a település tagja a Duna-Tisza-közi nagytérség regionális települési szilárdhulladék kezelésének megoldására, az ehhez szükséges gazdasági, jogi, pénzügyi és jogi előfeltételek megteremtésére és az európai uniós követelményrendszer megvalósításának elősegítése céljából az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság közötti 2001/HU/16/P/PE/008 ISPA támogatási számú pénzügyi megállapodás alapján - létrejött Duna-Tisza-közi Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Konzorciumnak. A konzorcium tagjainak nevében a projekt végrehajtása során a gesztor, azaz Cegléd Város Önkormányzata jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni. A konzorciumi szerződés szerint a konzorcium tagjai kötelesek a projektben megvalósuló létesítményeket, ebben az esetben a Kecskeméti hulladékválogatót igénybe venni, olyan díj ellenében, amelyet a konzorciumi szerződésben a felek meghatároztak évre vonatkozóan a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tevékenységért és vagyonkezelésért fizetendő díj háztartásonként 1,188 /liter + ÁFA, amely díjat a településen tevékenykedő, mindenkori Közszolgáltató köteles a lakosságtól beszedni, a fogyasztók pedig kötelesek a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat 14

18 közvetlenül a Települési Közszolgáltató részére megfizetni. A felek abból a célból, hogy a Közszolgáltató a településről származó, és az engedéllyel rendelkező Izsáki és/vagy a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba szállítandó hulladékot minél kedvezőbb feltételek keretében és színvonalon ártalmatlanítsa továbbá, hogy a hulladékkezelési rendszer üzemelése, azaz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása minél magasabb színvonalon valósulhasson meg megállapodást kötöttek. Villamos energia adásvételi szerződés Felek: Kelte: Kerekegyháza Város Önkormányzata Önkormányzat (Önkormányzat) MVM Partner Energia Kereskedelmi Zrt. Kereskedő A szerződés tárgya Villamos energia vétele közvilágítási célú felhasználása. Kegyeleti szerződés Felek: Kelte: Kerekegyháza Város Önkormányzata Önkormányzat (Önkormányzat) Jóindulat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Üzemeltető A szerződés tárgya Az Önkormányzat köztemető-üzemeltetés ellátását rendeli meg Üzemeltetőtől. A szolgáltatás finanszírozásának rendje: a) Önkormányzat a köztemető hasznosítási jogát átengedi az Üzemeltetőnek a szerződés időtartama alatt. b) A díjakat Kerekegyháza Város Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000.(X. 26.) sz. önkormányzati rendelete tartalmazza. Az üzemeltető vonatkozó díjjavaslatot a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig nyújtja be az Önkormányzathoz, amely díjakat az Önkormányzat december 31. napjáig fogadja el. c) Üzemeltető köteles valamennyi díjat saját költségén beszedni, és az igényekről, illetve a beszedett díjakról pontos nyilvántartást vezetni, továbbá külön könyvelni az üzemeltetői bevételektől a temetkezési szolgáltatási bevételeket. d) Üzemeltető díjakra lebontott részletes kimutatással - köteles negyedévente (tárgyév március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig, végül december 31-ig) átutalni az Önkormányzat számlájára az alábbi jogcímeken beszedett díjakból eredő teljes bevételt: sírhelydíjak, illetve az újraváltás díja; a temetői létesítmények igénybevételért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj. Valamennyi közüzemi szerződést Üzemeltető köteles saját nevében megkötni és a közüzemi számlákat saját költségvetéséből kiegyenlíteni. Rendszerüzemeltetési szerződés Felek: Kelte:

19 Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Megbízó DOTCORN Kft. Vállalkozó A szerződés tárgya A szerződés határozatlan időre jött létre, melynek keretében Vállalkozó az alábbi feladatokat látja el: - A szerver(ek) karbantartása, a hálózat működésének biztosítása. - A Megbízónál használt irodai szoftverek üzemeltetése, karbantartása - A hálózati szolgáltatások (pl.: Internet elérés, fájlmegosztás, levelezés stb ) karbantartása. - Vírus és behatolás védelem kiépítése és karbantartása. - Biztonsági mentés rendszerének felügyelete - A számítógépek és perifériáik működésének biztosítása, meghibásodásuk esetén cserealkatrész biztosítása. - Garanciális alkatrészek esetén a garanciális javítás ügyintézése - A felügyelet alá eső eszközök és szoftverek körét a Megbízó érvényes leltárnyilvántartása határozza meg. - Vállalkozó a Szolgáltatásokhoz 24/7 órás rendelkezésre állást biztosít. Feladatellátási helyek: - Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal - Polgármesteri hivatal 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a - Fülöpházi Kirendeltség 6042 Fülöpháza, Kossuth u Humán Szolgáltató Központ 6041 Kerekegyháza, Fő u Kerekegyerdő Bölcsőde 6041 Kerekegyháza, Erdő utca Kerekegyházi Bóbita Óvoda Kerekegyháza, Park utca Kerekegyháza Rákóczi u. 70, Kerekegyháza Andrássy u. 89., Kerekegyháza Fő u Katona József Művelődési Ház 6041 Kerekegyháza, Szent István tér Kerekegyházi Városi Könyvtár 6041 Kerekegyháza, Fő utca Védőnői Szolgálat 6041 Kerekegyháza, Szent István tér Kislaboratórium 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 15. Vállalkozó az általa nyújtott szolgáltatások díjának emeléséről, a díjemelés időpontja előtt legalább 30 nappal megelőzően írásban, hitelt érdemlően köteles tájékoztatni Megbízót az új szolgáltatási díjak bevezetésének idejéről és az emelkedés mértékéről. Amennyiben Megbízó a díjemelést nem fogadja el, jogában áll a szerződést egy (1) hónapos felmondási idővel felmondani. Megbízási szerződés Felek: Kelte: Kerekegyháza Város Önkormányzata Megbízó Szilvási-Hazag Imre egyéni vállalkozó Megbízott A szerződés tárgya Az alább felsorolt intézmények honlapjának, facebook oldalának üzemeltetése és karbantartása, kialakítása: Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyházi Bóbita Óvoda Humán Szolgáltató Központ Katona József Művelődési Ház és Könyvtár 16

20 Felek a szerződést határozatlan időtartamra kötötték. A megbízás díja ÁFA/hó. Webtárhely szerződés Felek: Kelte: Kerekegyháza Város Önkormányzata Előfizető Data Guard Kft. Szolgáltató A szerződés tárgya Az igényelt szolgáltatási csomag DG 4000 ( ÁFA/év) Felek a szerződést 1 évre kötötték. Az alapszolgáltatás paraméterei: Minimum 99%-os rendelkezésre állás 10 MBit/s szerver-sávszélesség POP3/IMAP/IMAP-SSL levélletöltési sebesség Webmail felület Webes tárhely beállítás - ügyfélkapu Egyetemes szolgáltatási szerződés Felek: Kelte: Kerekegyháza Város Önkormányzata Felhasználó GDF Suez Energia Magyarország Zrt. Egyetemes Szolgáltató A szerződés tárgya Egyetemes gázszolgáltatási szerződés Megállapítások, javaslatok 1. A hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény) egy olyan korban (1953 és 1959 között) fogant és született meg, amely a lehető legszűkebb határok közé szorította vissza a magánjogi vagyoni forgalom természetes társadalmi feltételét, a magántulajdont. Érthető ezért, hogy az 1990-es rendszerváltozás óta eltelt időszak mélyreható gazdasági és társadalmi változásait a törvényhozónak gyakori módosításokkal kellett követnie. A polgári jognak az áruviszony elvont kategóriájára szabott és ezért absztrakt normái - közismerten - lényeges gazdasági és társadalmi változások túlélésére is képesek. A helyzet szimbóluma lehet mégis az a tény, hogy a Ptk. több mint másfélszáz kisebbnagyobb módosításának négyötöde a rendszerváltozás utáni időszakra esik. A módosítások mögött lejátszódott folyamatok olyan mértékű és horderejű változásokat eredményeztek a magánjogi viszonyok területén, hogy azok jogi rendezése átfogó reformot igényel, és egy új Polgári Törvénykönyv megalkotását tette szükségessé. Ez az új törvénykönyv a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, ami március 15. napján lépett hatályba. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 50. alapján a március 15-én már fennálló kötelmekkel kapcsolatos, de március 15-ét követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra ideértve az e tények, illetve jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb 17

21 kötelmeket is a március 15. előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A felek azonban megállapodhatnak abban, hogy a március 15. előtt kötött szerződésüket teljes egészében az új Ptk. hatálya alá helyezik. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat rendelkezik olyan szerződéssel is, ami 10 évvel ezelőtt kelt, a szerződések felülvizsgálata a jogszabályi megfelelőség szempontjából elengedhetetlen. 2. A jelenlegi közszolgáltatási szerződések az elvégzendő közfeladatok vonatkozásában nem kellő részletezettséggel szabályozzák azok mennyiségi és minőségi elvárásait, a feladatokra rendszerint átalánydíj került meghatározásra. A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. által elvégzett feladatok minőségének mérésére nincs kialakított módszertan. Az Önkormányzatnak hosszútávon is törekednie kell arra, hogy a társaságaihoz kiszervezett közszolgáltatásokat hatékonyan lássa el december 31-én hatályba léptek a évi CCL. törvény azon rendelkezései, amelyek módosították a hulladékról szóló és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény néhány fontos a közszolgáltatók minősítésére vonatkozó rendelkezést. 4. Módosult a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) több paragrafusa, melyek közül a 37. és a 90. (8) bekezdés változásai érintik leginkább a minősítést: a. A Ht a kiegészült az (1a) bekezdéssel. A települési önkormányzatnak már nemcsak lehetősége, hanem kötelezettsége, hogy felmondja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, ha a közszolgáltató nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel vagy az OHÜ által kiállított minősítő okirattal. b. A Ht. 90. (8) bekezdésének változása (átmeneti rendelkezések) miatt a települési önkormányzatnak a korábbi december 31-i időpont helyett július 1-ig van lehetősége megkötni az új típusú hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel. Ettől az időponttól már az összes feltételnek meg kell felelni, ha a közszolgáltató el akarja kerülni az a) pont szerinti kötelmi szankciót; Az lehet július 1-től hulladékgazdálkodási közszolgáltató, aki: megfelel a nonprofit gazdasági társaság kritériumának, rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és ezt követően megszerezte az OHÜ által kiállított minősítést (minősítő okiratot), valamint ennek az okiratnak a birtokában megkötötte a települési önkormányzattal a hulladékról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban álló - új típusú hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. Az Önkormányzat az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött szerződést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására december 31. napjáig november 28. napján az Önkormányzat a Kft-ben üzletrészt vásárolt. Tekintettel a hulladékgazdálkodási szabályozás gyors változásaira, illetve az ágazatban jellemzően keletkező 18

22 veszteségekre, javasolt megvizsgálni a jelenlegi állapot hosszútávon történő fenntartásának lehetőségeit, kockázatait, különös tekintettel az alábbi jogszabályi rendelkezésekre. Az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény 1. (3) bekezdése értelmében: Az Állami Számvevőszék általános hatáskörrel végzi a közpénzekkel és az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését. A törvény 31. (1) bekezdése szerint: Amennyiben az ellenőrzés rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználást tár fel, illetve az ellenőrzött szervezet által a pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésével történő károkozást, illetve ennek veszélyét állapítja meg, a kár megelőzése, illetve enyhítése érdekében az Állami Számvevőszék elnöke az illetékes hatósághoz, illetve szervezethez fordulhat. 19

23 3.1.5 A támogató infrastruktúra bemutatása Az önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján az alábbiak szerint mutatjuk be a támogató infrastruktúrát: Eszköz megnevezése Saját eszközök mennyisége (db) Bérelt eszközök mennyisége (db) Saját eszközök könyvszerinti értéke () Saját eszközök karbantartásának éves költsége () Bérelt eszközök éves bérleti díja () Használók száma (Fő) Informatikai kiadások költsége A Polgármesteri Hivatal támogató infrastrutúrája Laptop, PC Informatikai szervezeti egység 53 létszáma (Fő) Szerverek Egy főre jutó munkabér az informatikai szervezeti egységben (Fő/év) Nyomtatók, fénymásolók Szoftverek, licenszek Pénzügyi szoftverek Operációs rendszerek Irodai alkalmazások Iktató-ügyiratkezelő szoftver Képviselőtesületi munkát támogató alkalmazások HR alkalmazás Egyéb programok Gépjárművek Személygépjárműve k Egyéb gépjárművek Mobil kommunikációs eszközök 27 A szervezet használatában álló ingatlanok Összesen: Informatikai kiadások összesen (/év) Honlap üzemeltetés költséges (/év) Szoftverkövetés (/év) 20

24 Az önkormányzati intézmények támogató infrastrutúrája Laptop, PC Informatikai szervezeti egység 30 létszáma (Fő) Szerverek Egy főre jutó munkabér az informatikai szervezeti egységben (Fő/év) Nyomtatók, fénymásolók Informatikai kiadások összesen Szoftverek, licenszek Honlap üzemeltetés Pénzügyi szoftverek Szoftverkövetés Operációs 6 0 Irodai alkalmazások Iktató-ügyiratkezelő szoftver Képviselőtesületi munkát támogató alkalmazások HR alkalmazás Egyéb programok Gépjárművek 5 Személygépjárműve Egyéb gépjárművek Mobil kommunikációs eszközök 16 A szervezet használatában álló Összesen: Mindösszesen táblázat Kerekegyháza Önkormányzata támogató infrastruktúrájának bemutatása 21

25 A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a Hivatal elsősorban saját tulajdonú eszközökkel rendelkezik. A saját tulajdonú eszközök kihasználtsága a rendelkezésre álló adatok alapján 100%-os. A Hivatalban bérelt eszköz állomány a szoftverek tekintetében van, melyek a következők: pénzügyi szoftverek; iktató-ügyiratkezelő szoftver; HR alkalmazás; egyéb alkalmazások; A Hivatal 82 db operációs rendszerrel rendelkezik, melynek kihasználtságáról nincs adat. Kérdés azonban, hogy az 53 db laptop illetve PC, valamint az 1 db szerver indokolja-e az operációs rendszerek számát. Ennek alapján szükségesnek tartjuk a Hivatal szoftvergazdálkodásának felülvizsgálatát és optimalizálását. A mobil kommunikációs eszközök száma 27 db. Az informatikai kiadások éves szinten, a kapott adatok alapján a Hivatal tekintetében ot tesznek ki. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható továbbá, hogy az önkormányzati intézmények tekintetében szintén a saját tulajdonú eszközök aránya a jellemző, melyeknek kihasználtsága szintén 100%-os. Mivel az önkormányzati intézményeknél csak 6 db operációs rendszer áll rendelkezésre, szükséges felülvizsgálni azok számát, figyelemmel arra, hogy 30 db laptop, illetve PC van használatban. Az önkormányzati intézmények tulajdonában 5 db gépjármű van, melyből egy személygépjármű. A mobil kommunikációs eszközök száma 16 db. Az eszközök fenntartási, üzemeltetési költségeiről nem áll rendelkezésünkre adat. 22

26 3.2 A jelenleg kiszervezett feladatok körének és a kiszervezés módjának bemutatása Kerekegyháza Város Önkormányzata a szervezetfejlesztési projekt keretében vállalta, hogy felülvizsgálja a jelenleg kiszervezett, illetve az esetlegesen kiszervezhető feladatokat. A költséghatékonyság szempontjából sikeresebben tud működni az a szervezet, amelynek nem kell minden részfolyamatát közvetlenül finanszírozni. Az önkormányzat a kiszervezett feladatok esetében a tevékenység megvalósításának kockázatát a szolgáltatóra háríthatja át, ezzel biztosítva saját hatékonyabb, stabilabb működését. Az alábbi táblázat a jelenleg kiszervezett feladatokat mutatja be: Sorszám Szerződő fél 1. Dotcorn Informatikai Kft. Szolgáltatás tárgya A Közös Önkormányzati Hivatalnál és az intézményeknél informatikai rendszerüzemeltetési szerződés az alábbi feladatokara kiterjedőení. A szerver(ek) karbantartása, a hálózat működésének biztosítása. A Megbízónál használt irodai szoftverek üzemeltetése, karbantartása A hálózati szolgáltatások (pl.: Internet elérés, fájlmegosztás, levelezés stb ) karbantartása. Vírus és behatolás védelem kiépítése és karbantartása. Biztonsági mentés rendszerének felügyelete A számítógépek és perifériáik működésének biztosítása, meghibásodásuk esetén cserealkatrész biztosítása. Garanciális alkatrészek esetén a garanciális javítás ügyintézése Szerződés típusa, hatálya szolgáltatási szerződés, január 1-től határozatlan időre Szolgáltatás díja ,- +Áfa 23

27 2. Szilvási- Hazag Imre ev. 3. Data Guard Kft. 4. Rico-tec Kft. A felügyelet alá eső eszközök és szoftverek körét a Megbízó érvényes leltárnyilvántartása határozza meg. Vállalkozó a Szolgáltatásokhoz 24/7 órás rendelkezésre állást biztosít. Az alább felsorolt intézmények honlapjának, facebook oldalának üzemeltetése és karbantartása, kialakítása: Kerekegyháza Város Önkormányzata, Kerekegyházi Bóbita Óvoda, Kerekegyerdő Bölcsöde Humán Szolgáltató Központ Katona József Művelődési Ház és Könyvtárnak Minimum 99%-os rendelkezésre állás 10 Mbit/s szerversávszélesség POP3/IMAP/IMAP-SSL levélletöltési lehetőség Webmail felület Webes tárhelybeállítás - Ügyfélkapu RICOH Aficio 3030 nagyteljesítményű nyomtató biztosítása 2. táblázat: Jelenlegi kiszervezett feladatok Megbízási szerződés, január 1-től határozatlan időre Webtárhely szerződés augusztus 1- től határozott időre (1év) Outsourcing szerződés határozott időre, futamidő 24 hónap ,- + Áfa Áfa / év n.a. Az Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények működése során elengedhetetlenül fontos, hogy a munkafolyamatokat biztonságos, stabil infrastruktúra támogassa. Az informatikai eszközök karbantartásának és működtetésének kiszervezése nagyfokú rugalmasságot és hatékonyságnövelést biztosít az önkormányzatnak, mivel nem kell jelentős anyagi ráfordítás mellett kialakítani és fenntartani a feladat elvégzéséhez szükséges szakértelmet az intézményen belül. 24

28 A Móra Ferenc Általános Iskolában 2011 óta üzemben lévő nagyteljesítményű multifunkcionális berendezést a Rico-tec Kft. a január 2-án újrakötött outsourcing szerződés keretében biztosítja az intézmény számára. A berendezés az elmúlt években jelentősen elhasználódott, amelyet Vállalkozó (Rico-tec Kft.) jelzett az önkormányzat felé. Ebben a helyzetben felül kell vizsgálni, hogy milyen jövőbeni működtetési forma jelentené az ideális megoldást az önkormányzat számára. A kapcsolódó elemzést jelen tanulmány fejezete tartalmazza. 25

29 3.3 Gazdasági társaságok működésének vizsgálata, jelenlegi irányítási modell Feladat célja A szervezetfejlesztési projekt során Kerekegyháza Város Önkormányzata alapvető célként határozta meg, hogy olyan stratégia mentén újítsa meg működési folyamatait, amellyel hatékonyan tud alkalmazkodni a megváltozott jogszabályi és finanszírozási környezethez. A kötelezően és önként vállalt feladatokat és szolgáltatásokat a legmagasabb színvonalon, fenntartható módon kívánja biztosítani a lakosság számára. Ennek eszköze egy olyan hatékony működési modell kialakítása, amely a jelenlegi modell részletes vizsgálata és átdolgozása után biztosítja az önkormányzat és gazdasági társaságai költségtakarékos és feladatorientált működését. A projekt közvetlen célja, hogy vizsgálja felül és tegyen javaslatokat az Önkormányzat és a tulajdonában álló gazdasági társaságok közötti kapcsolatok hatékonyabbá tételére. A javasolt, kiválasztott rövidtávú intézkedések a projekt megvalósítási időszakában bevezetésre kerülnek, folyamatos monitoring mellett. Ennek megfelelően a feladat keretében a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. működésére és gazdálkodására irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása, a jelenlegi irányítási modell áttekintése és javaslatok megfogalmazása valósult meg, továbbá a Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata. Helyzetfelmérés területei Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság működésének és szervezeti felépítésének vizsgálatát négy fő irányelv mentén végeztük el. Az első pontban azt vizsgáljuk, hogy a társaság jelen állapotában mennyire felel meg az eredeti alapítói céloknak, szándékoknak. A képviselő-testületi anyagok és az Alapító Okirat szakmai felülvizsgálata során arra kerestük a választ, hogy milyen dokumentumok szabályozzák a társaság működését. A személyes felsővezetői interjúk alapján felmértük, hogy melyek azok a folyamatok, amelyek megfelelően működnek és melyek azok a folyamatok, amelyek esetleges felülvizsgálatával, bevezetésével biztosítható a hatékonyabb működés. A felsővezetői interjúk során gyűjtött tapasztalatok és vélemények a további vizsgálati fázisokban is kiemelt szerepet kapnak. A helyzetelemzés kiterjed a társaság irányítási struktúrájának vizsgálatára is. A feladat célja, hogy feltárjuk a különböző típusú szabályozók közötti ellentmondásokat és javaslatot tegyünk azok javítására, kiegészítésére. Megvizsgáljuk, hogy a társaság irányításában résztvevő érintettek jogait és kötelezettségeit és azok érvényesülését a belső szabályozókon keresztül. A társaság működésének vizsgálata során az elmúlt évek beszámolói alapján vizsgáljuk a társaság gazdálkodását. A támogató folyamatok átvilágítása során vizsgáljuk a jogi, szerződéskötési, beszerzési folyamatokat és az azokhoz kapcsolódó kockázatkezelési akciók hatékonyságát. A javasolt hatékonyság növelő intézkedések minden esetben a költséghatékonyabb hivatali működést kívánják megvalósítani. Az ellenőrzés modul alapvető feladata, hogy megvizsgálja a társaságot érintő külső és belső vizsgálatok eredményeit és azok hatékonyságát. Felderítjük, hogy a korábbi vizsgálatok eredményei, 26

30 javaslatai milyen módon és milyen hatékonysággal kerültek beépítésre a jelenlegi ellenőrzési modellekbe. Képviselőtestületi döntések Alapító okirat Felsővezetői interjúk Képviselőtestületi döntések Szervezeti és működési szabályzat FB ügyrendje Alapítói célok és szándékok Társaság irányítás Tulajdonos ellenőrzés Belső ellenőrzés Külső szervezetek által végzett ellenőrzése (ÁSZ, NAV stb.) Ellenőrzés Társasági működés Mérleg - beszámolás, Üzleti tervezés Jogi szerződéskötési folyamatok Beszerzési folyamatok Kockázatkezelés 5. ábra: A gazdasági társaságok működésének egyes felmért területei Alapítói célok és szándékok tisztázása a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. vonatkozásában Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő testülete, a 86/2004. (IV.28.) Kt. határozatában és azt módosító 97/2007/V.30./ Kt. határozatában a következő kötelező köztisztasági és egyéb-; valamint önként vállalt feladatok ellátásával a Kerekegyházi Városgazdasági Kft-t bízta meg a település belterületén: a közterületek takarítása, hó mentesítés, utak, padkák, árkok tisztítása (az útkezelői feladatok az önkormányzati tulajdonú külés belterületi utak karbantartására, környezetének gondozására korlátozódnak), hulladékgyűjtő edényzet kihelyezése, növények ültetése, ápolása, a temető karbantartása részvétel a helyi rendezvények szervezésében, helyszínek előkészítésében és utólagos helyreállításában önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos üzemeltetési és gazdálkodási feladatok. 27

31 A temető karbantartása feladat részletezése: A temető zöldfelületeinek rendszeres kaszálása (x m2), nyesedék elszállítása, szükség szerint növények pótlása, élő sövények nyírása. Kerítés, padok javítása. Kőedények növénycseréje, növényápolása. Fák bokrok, cserjék gondozása, nyírása. Ravatalozó épület folyamatos tisztántartása, szükséges fertőtlenítések elvégzése. A ravatalozó és a nyilvános WC nyitása, zárása, a temetési szertartásokhoz kapcsolódóan. A temetőhöz tartozó dokumentumok (temetőtérkép, sírhely nyilvántartási könyv, temetőrendelet) vezetése és rendelkezésre bocsátása betekintésre. A temető rendjének biztosítása. Temető kataszter vezetése, a temetőtérképen megjelölteknek megfelelően sírhelyek eladásával, megváltásával kapcsolatos adminisztrációs munka elvégzése. Sírhelyek kijelölése, egyeztetés az alvállalkozóval. Temetőben lévő konténer szükség szerinti üríttetése. Télen a ravatalozó téliesítése, a temetőben lévő víznyerő helyek szükség szerinti javítása, téli fagyveszély esetén víztelenítése. Járdák, utak hó eltakarítása. A tevékenységhez kapcsolódó közüzemi díjaikat a Kft. fizeti. Ezek a következők: ravatalozó áramdíj, temetői vízdíj. Társasággal kapcsolatos vezetői elvárások, problémák tisztázása A társaság esetében elvárás, hogy a rá bízott feladatokat határidőre és jó minőségben elvégezze. Az önkormányzat és a társaság között létrejött vállalkozási szerződés feladatcsoportok szintjén határozza meg az elvégzendő feladatokat, de nem szabályozza azok mennyiségi és minőségi elvárásait. Gazdálkodási szempontból az önkormányzat elvárása, hogy a társaság ne legyen veszteséges, amelyet a képviselő-testület a negyedévente benyújtandó beszámolókon keresztül felügyel. Az ügyvezető értesítése a tulajdonos által elvárt feladatokról nem szabályozott, gyakran informális módon történik. Az elvégzendő feladatok esetében gyakran nincs visszajelzés azok ütemezésével és végrehajtásával kapcsolatban. A társaság jelenleg alkalmazott beszámolóiból nem derül ki, hogy az adott dologi költség melyik tevékenységhez kapcsolódik. A társaság és a Közös Önkormányzati Hivatal munkája számos ponton kapcsolódik egymáshoz, azonban nincsen kialakított szabályozás, amely biztosítaná a kontrollt a gazdasági társaságok felett. Az önkormányzatnál alkalmazott kockázatkezelési rendszer bevezetése javasolt a társaság esetében is. A kockázatok nyomon követését és folyamatos felülvizsgálatát biztosítja, ha a rendszeres éves beszámolók kiegészítő mellékletében feltüntetésre kerülnek az aktuális kockázati státuszok. Az azonosított elvárásokhoz illetve problémákhoz alacsony, közepes és magas prioritásokat rendeltünk. Az alacsony prioritási kategóriához azokat az akciókat soroltuk, amelyek megvalósítása nem befolyásolja érdemben a rövidtávú hatékonyság növelést, hosszú távú megvalósításuk azonban 28

32 kifejezetten ajánlott. A közepes prioritási szint olyan akciókat feltételez, amelyek megvalósítása rövidtávú költséghatékonysággal jár. A magas prioritási szint azonnali beavatkozást igényelő azonosított elvárást, illetve problémát feltételez, melynek megoldása a rövidtávú költséghatékonysági akcióterv része kell, hogy legyen. Sorszám Azonosított elvárás/probléma Prioritása 1. Az Alapító Okirat az alapító érdekeit képviselje magas 2. A vállalkozási szerződés nem szabályozza az magas elvégzendő feladatok részletezését, azok mennyiségi és minőségi elvárásait. 3. Az alapító elvárásai nem formális módon jutnak közepes el a társasághoz, a tájékoztatás gyakran informális 4. A feladatonkénti költségelszámolás javítaná a közepes munkafolyamatok átláthatóságát, tervezhetőségét 5. Az éves beszámoló kiegészítő melléklete legyen kibővítve a kockázatértékelés eredményeivel közepes 3. táblázat: Az azonosított elvárások prioritásai A társaság jelenlegi irányításának bemutatása A társaság fő feladatai A Kerekegyházi Városgazdasági Kft óta lát el közszolgáltatási feladatokat Kerekegyháza város területén. A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. Alapító Okirat szerinti főtevékenysége Zöldterület fejlesztés. Elsődleges feladata a közterületek köztisztaságának biztosítása, az önkormányzati tulajdonú utak és épületek fenntartása, karbantartása. Az utak esetében a kátyúzásra külön forrást biztosít az önkormányzat. A társaság gondoskodik a bérlakások, a piac illetve a közcélú park üzemeltetéséről rendezvények esetében felszereléseket biztosít. Ellenszolgáltatás nélkül közreműködik a szemétszállítással kapcsolatos ügyfélszolgálat ellátásában az Izsák-kom Kft-vel. A pénztári és az egyéb adminisztrátori feladatokat részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazott látja el, a könyvelői és HR feladatokat alvállalkozó végzi. A végzett tevékenységek esetében a tulajdonostól jövő elvárások nincsenek egységes rendszerbe foglalva, a feladat van meghatározva, de mennyiségi és minőségi elvárások nincsenek nevesítve. A tevékenységekről negyedéves bontásban beszámoló készül, melyet a képviselő-testület véleményez és fogad el. Az üzleti terv a társaságok esetében egységes szerkezetű, formailag megegyezik Alapító okiratban meghatározott tulajdonosi hatáskörök és jogosultjai A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. tagjainak száma február 2. napján egy tagra csökkent, ezért egyszemélyes társaságként működik tovább. Kerekegyháza Város Önkormányzata egyedüli tagként, alapítói határozattal dönt a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben. 29

33 A képviselőtestület 2009-ben a 207/2009. (IX.29.) sz. Kth határozatával döntött a Városgazdasági Kft. átszervezéséről, melynek értelmében a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény és, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény alapján, július 1- től feladatait a Polgármesteri Hivatalon belül önálló szervezeti egységként, mint városüzemeltetési iroda látja el. Az új Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) társasági jogi szabályai március 15-én léptek hatályba. A korlátolt felelősségű társaságokat érintően számos szabályozás megtartottak, emellett azonban jelentős változások is történtek. Korábban az Alapító tag kizárólagos hatáskörébe tartoztak mindazok a kérdések, amelyeket a évi IV. törvény(továbbiakban Gt.) a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt. Az új Ptk. a legfőbb szerv hatásköréről nem kívánt egy összefoglalt listát adni. A hatáskörre vonatkozó szabályozás csak azokat a kérdéseket emeli ki, amelyekről más összefüggésben nem mondja ki a törvény, hogy az a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ilyen például a saját taggal vagy az ügyvezetővel stb. kötendő szerződés jóváhagyása. A diszpozitivitás elve alapján a tulajdonos az Alapító okiratban mást is kiköthet, de a törvény általános részében megfogalmazott kötelező elemeket figyelembe kell venni. A jelenleg hatályos Alapító Okirat a korábbi Gt. törvényben előírtakon túl szabályozta az ügyvezető szerződéskötési jogosultságait. Csak azokhoz a szerződéskötésekhez kellett a képviselő-testület előzetes jóváhagyása, amelynek értéke az 5 millió forintot meghaladja, és az nem tartozik a társaság szokásos üzleti tevékenységi körébe. A fenti intézkedés azonban jelentősen korlátozta az alapító hatáskörét, ezért javasoljuk a hatáskör kiterjesztését az Alapító okirat felülvizsgálata során a szokásos üzleti tevékenységekhez kapcsolódó szerződéskötésekre is. A VG Kft. Alapító okiratának felülvizsgálatakor javasolt megerősíteni a tulajdonos pozícióját a társaság irányításában. A javasolt intézkedéseket az alábbi táblázat foglalja össze: A korábbi szabályozás megtartani javasolt elemei A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása Osztalékelőleg fizetésének VG hatályos Alapító okirata szerinti állapot A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is. Osztalékelőleg fizetésének Javasolt kiegészítések a felülvizsgált Alapító okirathoz nincs az Alapító Okirat nem rendelkezik Megjegyzések megtartandó a későbbiekben, nyereséges 30

34 A korábbi szabályozás megtartani javasolt elemei VG hatályos Alapító okirata szerinti állapot Javasolt kiegészítések a felülvizsgált Alapító okirathoz elhatározása elhatározása osztalékelőleg kifizetésről Az üzletrész nincs az üzletrész kívülálló kívülálló személyre személyre történő történő átruházásánál a átruházásánál a beleegyezés beleegyezés megadása megadása Üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása A könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk b) pont], illetve élettársával köt Üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása a felügyelő bizottság javaslata alapján A felügyelő bizottság tagjainak és elnökének megválasztása és visszahívása, díjazásuk megállapítása A könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása Olyan szerződések megkötésének a jóváhagyása, amelyet a társaság saját magával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk b pont) illetve élettársával köt, nincs nincs nincs nincs nincs Megjegyzések működés esetén meggondolandó a Képviselőtestület kizárólagos hatásköre rögzítendő megtartandó megtartandó megtartandó megtartandó megtartandó 31

35 A korábbi szabályozás megtartani javasolt elemei A tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése A társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése Az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása A társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása A társasági szerződés módosítása A törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása Mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal VG hatályos Alapító okirata szerinti állapot Az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése A társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése Az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása A társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása Az Alapító Okirat módosítása A törzstőke felemelése, leszállítása Döntés minden olyan ügyben, melyet a Gt. vagy egyéb jogszabályok az alapító kizárólagos hatáskörébe Javasolt kiegészítések a felülvizsgált Alapító okirathoz nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs Megjegyzések megtartandó megtartandó megtartandó megtartandó megtartandó megtartandó megtartandó 32

36 A korábbi szabályozás megtartani javasolt elemei VG hatályos Alapító okirata szerinti állapot utalnak Olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelynek értéke az 5 millió forintot meghaladja és nem tartozik a társaság szokásos üzleti tevékenységi körébe nincs A felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása A társaság üzletpolitikájának meghatározása Javasolt kiegészítések a felülvizsgált Alapító okirathoz az alapító hatáskörét jelentősen korlátozza az intézkedés, a hatáskört javasoljuk kiterjeszteni az összes nem szokásos üzleti tevékenységekhez kapcsolódó szerződéskötésre az alapító hatáskörét jelentősen korlátozza, hogy határérték nélkül az ügyvezető hatáskörébe tartoznak a szokásos üzleti tevékenységet érintő szerződések, javasoljuk 3 millió forintban korlátozni. nincs Javasoljuk kiegészíteni az éves üzleti terv jóváhagyásával Döntés a társaság tulajdonában álló azon részvények, üzletrészek elidegenítése, megterhelése ügyében - javasoljuk képviselő-testületi hatáskörbe adni Döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, részesedés növeléséről, Megjegyzések módosítandó módosítandó megtartandó módosítandó módosítandó módosítandó 33

37 A korábbi szabályozás megtartani javasolt elemei VG hatályos Alapító okirata szerinti állapot Javasolt kiegészítések a felülvizsgált Alapító okirathoz csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről javasoljuk képviselőtestületi hatáskörbe adni A társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása javasoljuk képviselőtestületi hatáskörbe adni A társaságot érintő kötelező szabályozatok jóváhagyása javasoljuk FB hatáskörbe adni Harmadik személlyel közszolgáltatási szerződéskötés engedélyezése javasoljuk képviselőtestületi hatáskörbe adni Új piaci jellegű tevékenység elindításának engedélyeztetése javasoljuk képviselőtestületi hatáskörbe adni Támogató és kiszolgáló tevékenységkiszervezési koncepció jóváhagyása és kiszervezés engedélyezése Megjegyzések módosítandó módosítandó módosítandó módosítandó módosítandó 34

38 A korábbi szabályozás megtartani javasolt elemei VG hatályos Alapító okirata szerinti állapot Javasolt kiegészítések a felülvizsgált Alapító okirathoz javasoljuk képviselőtestületi hatáskörbe adni Operatív döntéshozatal média megkeresésekben és beszerzésekben javasoljuk polgármesteri hatáskörbe adni Peres eljárások rendezésére vonatkozó döntések meghozatala 1 Mft perérték felett javasoljuk képviselőtestületi hatáskörbe adni Peren kívüli eljárások rendezésére vonatkozó döntések meghozatala javasoljuk képviselőtestületi hatáskörbe adni Negyedéves jelentés a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, üzleti terv időrányos teljesítéséről - javasoljuk képviselőtestületi hatáskörbe adni Számlavezető bankok értékelése és kiválasztása Bankkártya szerződés kötés Javasoljuk FB jóváhagyással Hitelkeret meghatározása bankkártya szerződéshez Megjegyzések módosítandó módosítandó módosítandó módosítandó módosítandó módosítandó módosítandó 35

39 A korábbi szabályozás megtartani javasolt elemei VG hatályos Alapító okirata szerinti állapot Javasolt kiegészítések a felülvizsgált Alapító okirathoz Folyószámla nyitás, megszűntetés Tőzsdei, pénzpiaci ügyletek és befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos szerződések kötése Működési, fejlesztési és beruházási hitelekre szerződés kötés, módosítás, megszüntetés ha az az üzleti tervben nem szerepel Kölcsön nyújtása/leírása harmadik fél részére, ha az üzleti tervben nem szerepel Döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát, kezességet, vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget Az első számú vezetőn kívül egyéb vezető tisztségviselő kinevezése Vezető tisztségviselőket érintő éves bónuszcélok, feladatok kijelölése Éves nyújtható Cafeteria elemek meghatározása Beszerzési szabályzat elfogadása Ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos szerződések megkötéséről való Megjegyzések módosítandó módosítandó módosítandó módosítandó módosítandó módosítandó módosítandó módosítandó módosítandó módosítandó 36

40 A korábbi szabályozás megtartani javasolt elemei VG hatályos Alapító okirata szerinti állapot Javasolt kiegészítések a felülvizsgált Alapító okirathoz döntés Tárgyi eszközök értékesítése - selejtezése Üzleti tervben nem szereplő ingyenes vagyonjuttatás, átadás 4. táblázat: Alapító Okiratban szabályozott jogkörök vizsgálata Megjegyzések módosítandó módosítandó 37

41 3.3.3 A társaság jelenlegi működésének bemutatása Alapító Okirat, Közszolgáltatási szerződés Képviselőtestület Felügyelőbizottság Könyvvizsgáló Polgármester Kerekegyházi Városgazdasági Kft 6. ábra: A társaság jelenlegi működése A. Főbb tevékenységcsoportok azonosítása, elemzése Stratégiai és társasági (szervezet/működési) irányítási feladatok Kerekegyháza Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft., közfeladatok ellátásra jött létre. A társaság 2006-tól egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként működik. Az ügyvezetőt az alapító nevezi ki, aki a társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat gyakorolja. Az ügyvezető intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróság és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. A társaság ügyvezetését a képviselő-testület tagjaiból álló felügyelőbizottság ellenőrzi, elnökét az alapító tag választja meg. Köteles megvizsgálni az alapító ülések napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Előzetesen véleményezi azon szerződéseket, amelyek összege az 5 millió forintot meghaladják. A felügyelőbizottság az elnök irányításával a maga által megállapított és az egyetlen tag által jóváhagyott ügyrend alapján végzi tevékenységét. Az önkormányzat az Alapító Okiratban meghatározott kizárólagos hatáskörökben írásban dönt. A társaságot érintő stratégiai kérdésekben a képviselőtestület, illetve a polgármester véleménye az irányadó, a társaság szokásos tevékenységéhez tartozó kérdésekről értékhatártól függően az ügyvezető dönt. A társaságon belül stratégiai tervezési módszertan 38

42 nem került kialakításra, ami megnehezíti a pontos célok meghatározását és azok ütemezését. A társaságon belül minőségirányítási rendszer nem működik, a napi folyamatokhoz kapcsolódó minőségi szintek nem definiálhatóak. Sorszám Azonosított elvárás/probléma Prioritás 1. Stratégiai tervezés módszertani közepes meghatározásának hiánya 2. Az Alapító, a felügyelő bizottság ügyleteket magas és szerződéseket érintő véleményezési jogkörének felülvizsgálata 5. táblázat: Irányítási feladatok azonosított problémái Belső kontroll rendszer működtetése A társaság hatékony működése szempontjából fontos kialakítani a belső kontroll folyamatokat, hiszen ezek teszik lehetővé a társaság célkitűzéseinek elérését. A munkafolyamatokba épített rendszeres ellenőrzés elősegíti az elvárt szintű működést és alapjául szolgálhat a társaság működését érintő jogszabályok-; valamint az egyéb szabályoknak történő megfelelésnek. A társaság nem rendelkezik a működéshez szükséges összes kötelező, illetve ajánlott szabályzattal, belső szabályozottsága a társaság méretét is figyelembe véve - alacsony. Az alábbi táblázat a társaságnál fellelhető szabályzatok aktuális státuszait mutatja: Sorszám Szabályzat elnevezése Jellege Rendelkezésre állás a társaságnál 1. Szervezeti és Működési Szabályzat Kötelező nincs 2. Számviteli Politika Kötelező van 3. Pénzkezelési szabályzat Kötelező van 4. Eszközök és források értékelési Kötelező nincs rendjére vonatkozó szabályzat 5. Vagyonhasznosítási és selejtezési Kötelező nincs szabályzat 6. Eszközök és források leltárkészítési Kötelező nincs és leltározási szabályzata 7. Iratkezelési-iktatási rend és irattári Kötelező nincs terv szabályzat 8. Kiküldetési szabályzat Ajánlott nincs 9. Panaszkezelési szabályzat Ajánlott nincs 10. Belső ellenőrzési kézikönyv Ajánlott nincs 11. Munkavédelmi szabályzat Ajánlott nincs 12. Tűzvédelmi szabályzat Kötelező nincs 13. Közbeszerzési szabályzat Tevékenységi nincs körtől függő 14. Beszerzési szabályzat Ajánlott nincs 15. Szerződéskötés rendje Ajánlott nincs 16. Gépjárművek használatáról szóló Tevékenységi nincs szabályzat körtől függő 17. Önköltség számítási szabályzat Tevékenységi körtől függő nincs 39

43 Sorszám Szabályzat elnevezése Jellege Rendelkezésre állás a társaságnál 18. FB ügyrendje Jogszabályi előírás van esetén 19. IT Biztonsági szabályzat Ajánlott nincs 20. Adatvédelmi és adatbiztonsági Ajánlott nincs szabályzat 21. Közérdekű adatok megismerésének rendje Ajánlott nincs 6. táblázat: Szabályzatok rendelkezésre állása a társaságnál Támogató tevékenységek A biztonságos működés szempontjából kiemelkedően fontosnak tartjuk az Informatikai Biztonsági Szabályzat kialakítását. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat célja, hogy biztosítsa az adatvédelmi, adatbiztonsági követelmények érvényesülését az informatikai rendszerek alkalmazása során és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. A szabályzatban meghatározott védelmi rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a teljes működési folyamat alatt biztosítva legyen a biztonságos rendszerhasználat. A javadalmazási szabályzat alkalmazását a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5 (3) bekezdése szabályozza. A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A törvény többek között rendelkezik arról, hogy egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban1. A felügyelőbizottság tagjai az elvégzett feladatukért javadalmazásban nem részesülnek. A Képviselő-testület május 7-i ülésén fogadta el Kerekegyháza Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok egységes vezetői javadalmazási szabályzatát. 1 a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5 (3) bekezdés 40

44 B. Pénzügyi gazdasági elemzés A gazdasági elemzés fogalma A gazdasági elemzés a hatékony gazdasági irányítás egyik elengedhetetlenül fontos eszköze. A gazdasági elemzés mindazon tevékenységek összessége, amelyek a társadalmi illetve gazdasági folyamatok által befolyásolt vállalkozási folyamatok összefüggéseinek azonosítására irányulnak. A kapott eredmények megalapozhatják a jövőbeni vezetői döntéseket melyek hatással vannak a vállalkozás gazdálkodására. A vállalati gazdasági tevékenység elemzésének feladata a vállalati döntések előkészítése, megalapozása. A hosszú távú döntéseknél elsősorban a fejlesztés és az előrehaladás koncepciójának meghatározása a feladat illetve azon eszközök, források, ütemek várható eredmények felvázolása, amelyek a cél elérését segítik. Rövidtávú döntések előkészítését gazdasági számításokkal, kalkulációkkal és statisztikai módszerek alkalmazásával tudjuk segíteni. Az ilyen módon kialakított operatív szabályozás megkönnyíti a vizsgált folyamatok átfogó elemzését, azok színvonalának megítélését. A társaság vagyoni helyzetének elemzése A mérleg általános elemzéséből látható, hogy a társaság mérlegfőösszege a évi e-ról a év mérleg fordulónapjára e-ra csökkent, azaz a társaság összes vagyonának értéke több mint millió -tal csökkent a vizsgált időszakban. A vagyon szerkezetét megvizsgálva a következő megállapításokat tehetjük: A vizsgált időszakban a társaság befektetett eszközeinek aránya csökkent, melynek oka a tárgyi eszközök csökkenése volt. A tőkeellátottság vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a társaság helyzete a vizsgált időszakban jelentősen javult. A mutató a vállalkozás tőkeerejét mutatja meg, értéke azt jelzi, hogy a vállalkozás erőforrásainak mekkora hányadát finanszírozza a saját tőke. A vállalkozásfinanszírozásban szabály, hogy a saját tőke lehetőleg múlja felül az idegen forrásokat. A mutató értéke annál kedvezőbb minél magasabb, a 2012-es adatok alapján a kapott 50,30% jónak minősíthető. A befektetett eszközök fedezettsége annak a fontos finanszírozási szabálynak a teljesülését méri, miszerint a tartósan lekötött eszközöket (befektetett eszközök) teljes mértékben, a forgóeszközöket pedig lehetőleg minél nagyobb mértékben hosszú lejáratú forrásokkal (saját tőke és hosszúlejáratú hitelek) kell finanszírozni. A mutató értéke annál kedvezőbb minél magasabb. A mutató 100% feletti része egyben a forgótőke relatív nagyságát is megmutatja ezért a forgótőke mérésére nem szükséges külön mutatószám kiszámítása, mivel így a befektetett eszközök fedezettségének pontozása során egyben a forgótőke relatív nagyságát is értékeljük. A mutató értéke a vizsgált esetben 142,29%, azaz jónak minősíthető. A kötelezettségek aránya mutató a rendelkezésre álló forrásokon belül az idegen források arányainak alakulását jelzi. A társaság esetében a kötelezettségek részaránya a vizsgált időszakban csökkent, ezáltal az idegen források terhei is csökkentek. A rövidtávú működésbiztonsági aránymutató értékei 41

45 megfelelően alakulnak, a saját tőke növekedése, illetve a rövid- és hosszúlejáratú kötelezettségek folyamatos csökkenés kedvezően befolyásolják a mutató értékeit, ezáltal javítva a cég stabilitását. Vagyoni helyzet mutatói VG Befektetett eszközök aránya Tőkeellátottság Befektetett eszközök fedezettsége 47,55% 40,36% 35,35% 29,54% 38,58% 50,30% 62,13% 95,59% 142,29% Kötelezettségek aránya 50,45% 43,52% 36,25% Működés biztonsági aránymutató 97,57% 88,64% 138,78% A társaság pénzügyi helyzetének elemzése 7. táblázat: A társaság vagyoni helyzetét jellemző mutatók A likviditás a vállalkozás azon képessége, hogy fizetési kötelezettségeinek minden időpontban, a megkövetelt határidőre eleget tud tenni. A likviditás biztosítása elsőrendű fontosságú feladat minden egyes vállalkozás vezetése számára. A likviditás vizsgálata tehát - amely arra irányul, hogy a vállalkozás az esedékes fizetési kötelezettségeinek minden időpontban eleget tud-e tenni - döntő jelentőségű minden cég esetében. A likviditási gyors ráta a likviditási mutatónál érzékenyebben mutatja ki az esetleges értékelési problémák miatt keletkezett finanszírozási gondokat. A mutató értéke annál jobb, minél magasabb. A mutató értéke 1.73, azaz jónak minősíthető. A likviditási ráta kifejezi, hogy a likvid eszközök hányszorosát képezik a likvid forrásoknak, tehát megmutatja, hogy a vállalkozás mennyire tud eleget tenni az összes rövid lejáratú kötelezettségének. A mutatószámból a likviditás jövőbeli alakulására is lehet következtetni. Minél nagyobb a hányados értéke, annál biztonságosabbnak tekinthető a vállalkozás likviditása az elkövetkező években. A társaság esetében a mutató nagyobb, mint egy, tehát a társaság pénzügyileg stabil, hiteltörlesztési képessége megfelelő. A mutató értéke 1.78, azaz jónak minősíthető. A társaság esetében az eladósodottság mértéke jelentős mértékben csökkent a vizsgált időszakban. Az eladósodottság foka mutató kifejezi, hogy az eszközállomány 36,25 % mértékig van megterhelve kötelezettségvállalással. Pénzügyi helyzet mutatói VG Fizetőképesség (likviditási gyorsráta) Likviditási ráta Eladósodottság mértéke - Bonitás Eladósodottság foka 8. táblázat: A társaság pénzügyi helyzetének mutatói 126,12% 135,27% 173,04% 129,54% 137,05% 178,36% 170,79% 112,81% 72,06% 50,45% 43,52% 36,25% 42

46 3.3.4 A belső ellenőrzés jelenlegi rendszerének bemutatása Az önkormányzat belső ellenőrzési vezetői feladatait az aljegyző látja el, aki felelős az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének megszervezéséért, külső erőforrás bevonásával a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben és a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint, jogszabályban meghatározott képesítésű ellenőr útján. A belső ellenőrzés jelenleg nem terjed ki a gazdasági társaságok működésére, az önkormányzatnál vizsgált folyamatok részként lehet érintett egy-egy társaság által ellátott részfeladat. A társaságoknál ajánlott olyan ellenőrzési rendszer kialakítása, amelyet az alapító és a társaság felügyelőbizottsága is egyaránt nyomon tud követni. Javasoljuk, hogy a belső ellenőrzés vezetője készítsen éves munkatervet a társaság várható piaci, pénzügyi, működési és egyéb kockázatai alapján, amelyet a felügyelőbizottság hagy jóvá. Javasoljuk, hogy társaság éves beszámolóival egyidejűleg a belső ellenőrzés tájékoztassa az alapítót és a felügyelőbizottságot az éves ellenőrzési munkaterv végrehajtásáról, eredményeiről. Sorszám Belső ellenőrzés/azonosított probléma Prioritása 1. Az önkormányzat belső ellenőrzése nem terjed magas ki a gazdasági társaságok működésére 9. táblázat: A társaság belső ellenőrzése 43

47 4 Javaslatok a szerződéses kapcsolatok és támogató infrastruktúrával kapcsolatban A jelenlegi közszolgáltatási szerződések az elvégzendő közfeladatok vonatkozásában nem kellő részletezettséggel szabályozzák azok mennyiségi és minőségi elvárásait, a feladatokra rendszerint átalánydíj került meghatározásra. A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. által elvégzett feladatok minőségének mérésére nincs kialakított módszertan. Az Önkormányzatnak hosszútávon is törekednie kell arra, hogy a társaságaihoz kiszervezett közszolgáltatásokat hatékonyan lássa el. Javasoljuk az Önkormányzat és a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. között közfeladatok ellátására létrejött vállalkozási szerződés SLA szemlélet szerinti (az angol Service Level Agreement kifejezés rövidítése szolgáltatási szint megállapodás) megkötését, amely rögzíti a szolgáltatás alapelveit (szolgáltatási időszakokat, alapvető szabályokat), a szolgáltatás részletes tárgyát, terjedelmét, színvonalát, minőségét, a teljesítendő feladatokat, elvárt határidőket, kommunikációs utakat, eszkalációs rendet, szolgáltatás díjazását, fizetési feltételeit, világosan definiálja és mérhetővé teszi a szolgáltatásokat, valamint egyértelműen, mindkét fél számára érthető módon megfogalmazza azok tartalmát felülvizsgálatát és módosítását. 4.1 SLA szerkezete A szolgáltatási szerződések rögzítik a szolgáltató és a megrendelő közötti megállapodást a nyújtott szolgáltatásra, annak minőségére és körülményeire vonatkozóan. Egy szolgáltatási szerződés két nagyobb részre osztható: Keret-megállapodás A keret-megállapodás tartalmazza azokat az általános részeket, melyek minden szolgáltatásra vonatkoznak. A keret-megállapodás mellékletei az SLA modulok. SLA modul Minden egyes szolgáltatás külön kerül definiálásra egy-egy SLA modulban. Az SLA modulok írják le az egyes szolgáltatások egyedi tulajdonságait. Ennek a szerkezetnek köszönhetően a keret-megállapodáshoz tartozó szolgáltatások listája dinamikusan változhat az igények módosulásával anélkül, hogy a keret-megállapodást alapjaiban meg kellene változtatni. 44

48 4.2 Keret-megállapodás A nemzetközi standardoknak megfelelően a keret-megállapodások fő tartalmi elemei: Szerződés tárgya A szerződés tárgya jellemzően egy rövid összefoglaló leírása a szolgáltatási körnek, mivel a szolgáltatások részletes leírását az SLA modulok tartalmazzák, amelyeket a keret-megállapodás tartalmaz. A szolgáltatások ára, szankcionálások és kedvezmények Ez a fejezet tartalmazza a szolgáltatások árát, és azok képzésének modelljét. Továbbá a szolgáltató teljesítésének kiértékelése alapján az előre rögzített elvárásoknak megfelelően szabályozni kell a szankcionálások és kedvezmények folyamatát és mértékét. Fontos, hogy a kialakított rendszerhez időbeli ütemezés is tartozzon (heti, havi, éves értékelés). Együttműködési folyamatok A tartalmi elem magába foglalja a mérések, a riportolás folyamatát, illetve az esetlegesen felmerülő egyeztetési feladatokban mikor és kit kell értesíteni. A kommunikációs struktúrába tartozik az eszkalációs szintek kijelölése (eszkalálási menedzsment), az egyes szintekhez konkrét személyek és elérhetőségek rendelése. További fontos együttműködési folyamat az SLA menedzsmentje. Ide tartoznak a megállapodás működtetésével kapcsolatos eljárások (folyamat leírás, szerep és felelősség elhatárolás), valamint az aktualizáló, karbantartási tevékenységek. Mellékletek A keret-megállapodás legfontosabb mellékletei az SLA modulok. 4.3 SLA modulok A nemzetközi standardoknak megfelelően az SLA modulok fő tartalmi elemei: Szolgáltatás definíció A szolgáltatás definíciója megnevezi, és részletesen ismerteti az adott szolgáltatást. Ha a szolgáltatások felhasználói szemszögből kerültek kialakításra, akkor a szolgáltatás részletezése során célszerű csak azokat a tevékenységeket felsorolni, amelyeket a felhasználó szolgáltatásként tapasztal, nem érdemes minden egyes tevékenység említése. Továbbá a keret-megállapodásban szerepeltetni kell, és el kell egymástól határolni a Szolgáltató és Felhasználó oldali felelősségi és hatásköröket. Szolgáltatás minőségi paraméterei A szolgáltatás minőségét leíró minőségi paraméterek, és azok értékeinek felsorolása. A minőségi paraméterek közül kiemelkedik a Tervezett szolgáltatási idő, amely meghatározza azt 45

49 az időszakot, amikor a Szolgáltató az SLA modulban leírt módon azaz a további minőségi paramétereknek megfelelően biztosítja a szolgáltatást. A szolgáltatást több különböző minőségi szinten lehet nyújtani, pl. különböző felhasználói csoportoknak. Ekkor itt szerepel az egyes szolgáltatási szintek meghatározása, és ennek megfelelően a minőségi paramétereknek több különböző minden szolgáltatási szinthez külön értéke lesz. Szolgáltatás minőségi paramétereinek mérése A korábban felsorolt minőségi paraméterek mérési folyamatát, a mérés technikai részleteit tartalmazza. Továbbá leírja a minőségi paraméterek riportolását is. Feltételek Az SLA modulnak ez a része olyan feltételeket tartalmaz, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a Szolgáltató megfelelő minőségű szolgáltatást tudjon nyújtani; illetve olyan megszorításokat ír le, amelyek nem teszik lehetővé a minőségi paraméterekben foglalt szolgáltatás nyújtását. Az itt felsorolt feltételek, korlátozások olyan tényezőket írnak le, amelyekre a Szolgáltatónak nincs ráhatása (pl. szolgáltatás nem megfelelő használata), vagy nem érdemes, lehetséges azok megváltoztatása (pl. gazdaságossági vagy biztonsági okokból) A szolgáltatással kapcsolatos szabályozások A szabályozások rész kiemeli azokat a minden szolgáltatásnak fontos részét képező elemeket, melyek meghatározóak a szolgáltatás adatvédelmének, adatbiztonságának és üzembiztonságának szempontjából. 46

50 4.4 SLA kialakítás folyamata Szolgáltatási kör scopejának meghatározása Szótár készítése, minőségi paraméterek rendszerének kialakítása Keret-megállapodás és SLA modulok kialakítása SLA egyeztetése felhasználói területekkel SLA bevezetése Átmeneti időszak SLA véglegesítése 7. ábra: SLA kialakítási folyamat 47

51 4.4.1 Szolgáltatási kör scope-jának meghatározása Az SLA kialakítása előtt meg kell határozni, mely szolgáltatásokat fogja lefedni a megállapodás. A szolgáltatási kör meghatározások figyelembe kell venni, hogy az SLA-t csak akkor érdemes készíteni egy-egy szolgáltatásra, ha az már kialakult, működő, jól szabályozott, jól körül írható Szótár készítése, minőségi paraméterek rendszerének kialakítása Az SLA kialakításakor fontos, hogy a résztvevők a különböző definíciókat, kifejezéseket azonosan értelmezzék, jelentésük egyértelmű legyen. Az SLA készítésben résztvevők az egyes szakmai kifejezéseket másképp és másképp értelmezhetik, és ez a munka során nehézséget okozhat. A legnagyobb problémát az jelentheti, ha több SLA modulban szereplő kifejezést különbözőképpen értelmezik, és ezért a modulok tartalma nem egyértelmű SLA modulok kialakítása Szolgáltatások struktúrájának kialakítása A korábban meghatározott szolgáltatások körét le kell képezni jól meghatározott szolgáltatásokra. Az így meghatározott szolgáltatásokat fogják tárgyalni az SLA modulok Szolgáltatások felmérése Az előző lépésben meghatározott konkrét szolgáltatások mindegyikét egy SLA modul írja le. A szolgáltatásokat a működtetésükben résztvevő munkatársak interjúzásával lehet felmérni. A felmérés során több információ hiányozhat. Ezek többnyire a minőségi paraméterekhez, és a szolgáltatás szabályozásához kapcsolódnak. Ha van rá lehetőség, akkor még az SLA bevezetése előtt célszerű kialakítani a hiányzó részeket. Ha nem megoldható, akkor az átmeneti időszakban van lehetőség a szolgáltatások véglegesítésére Felhasználói elvárások felmérése A jelenlegi szolgáltatások lehet, hogy nem teljesen fedik le a felhasználói igényeket. A felmérés során meghatározásra kerülnek a felhasználói elvárások Minőségi paraméterek értékeinek meghatározása A szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségi paraméterek az SLA egyik legfontosabb és legnehezebb része. A problémát az okozza, hogy nincsenek korábbi mérési értékek, ezért nem határozható meg a konkrét értékük. Az egyes minőségi paraméterekhez több különböző értéket lehet meghatározni: Célérték: a létező mérési eredmények alapján meghatározható érték. A szolgáltatás során ezt a minőségi szintet kell biztosítani a szolgáltatónak. Jövőbeli érték: ezt a minőségi szintet jelenleg nem tudja biztosítani a szolgáltató. Egy átmeneti időszak múlva viszont ennek az értéknek megfelelően kell nyújtani a szolgáltatást. 48

52 Minőségi paraméterek mérésének kialakítása Az SLA működtetésének egyik folyamatos feladata a szolgáltatások mérése. Az SLA modulok meghatározzák az adott minőségi paraméterek mérését. Létező mérés esetén elegendő a folyamat dokumentálása az SLA modulban. Ha nincs mérés, vagy az nem megfelelő, akkor annak folyamatát pontosan ki kell alakítani. Lehetséges, hogy a mérés megvalósításához kisebb fejlesztésre is szükség van. A mérés kialakításának fontos szempontja, hogy legyen minél inkább automatizált, egyszerű, és igényeljen kevés erőforrást Keret-megállapodás kialakítása Kapcsolódó együttműködési folyamatok kialakítása A keret-megállapodás tartalmazza a két fél együttműködését szabályozó folyamatokat. A következő folyamatok kialakítása javasolt: Szolgáltatások mérése és riportolása A folyamat meghatározza a szolgáltatások mérését felső szinten, valamint, hogy a szolgáltató milyen rendszerességgel készítsen riportot a nyújtott szolgáltatásról, a felhasználói terület mikor és hogyan fogadhatja el vagy utasíthatja vissza. Nem megfelelőségek kezelése A szolgáltatás működése során előfordulhatnak az keret-szerződésbe, vagy az SLA modulokba foglaltaktól történő eltérés. Ezek a nem megfelelőségek. A folyamat leírja, hogyan kell dokumentálni és kezelni a nem megfelelőségeket. Megállapodás módosítása A szolgáltatások változása az SLA változását vonja maga után. A folyamat azt szabályozza, hogyan lehet a keret-megállapodást, vagy egy SLA modult módosítani, hogyan lehet egy új SLA modult beilleszteni Szerepkörök meghatározása Az előző fejezetben leírt folyamatok működtetése új szerepkörök létrehozását igényli. A következő szerepkörök létrehozása javasolt: Szolgáltatás oldali felelős A szolgáltató képviselője, feladata a kapcsolattartás a felhasználó területekkel, nem megfelelőségek kezelése, szolgáltatásriportok elkészítése. Mérésért felelős Az egyes szolgáltatások mérésének elvégzésért, a minőségi paraméterek értékének kiszámításáért felelős. Felhasználó oldali felelős A felhasználói terület képviselője, feladata a kapcsolattartás a szolgáltatóval, felhasználói igények összegyűjtése, nem megfelelőségek kezelése, szolgáltatásriportok ellenőrzése. 49

53 Szolgáltatások árának, pénzügyi szankciók meghatározása A szolgáltató és a felhasználói terület között lehetséges pénzügyi elszámolás. Az egyes szolgáltatások árának meghatározására több modell is létezik: Általány díj A szolgáltatásért annak használatától függetlenül fix díjat kell fizetni. Jól használható megoldás, amikor a szolgáltatás költségei nem, vagy csak minimálisan függenek a szolgáltatás használatától. Tranzakciós díj A szolgáltatás tranzakcióinak meghatározott díja van. A használat függvényében változik a szolgáltatás ára. Lehetőség van továbbá szankciók meghatározására, amelyek a szolgáltatás minőségi romlásakor lépnek életbe. A szankciókat jellemző módon nem-lineárisan definiálják, azaz kisebb minőségi romlás esetén a szolgáltatás árának csökkenése minimális, vagy nem is változik; ugyanakkor komolyabb minőségi romlás esetén a szolgáltatás ára jelentősen csökken SLA egyeztetése felhasználói területekkel Az elkészült keret-megállapodást és SLA modulokat egyeztetni kell a felhasználói területekkel. A lépés eredményeként a felhasználói területek aláírják a megállapodást. A felhasználói területek korai bevonása lehetővé teszi, hogy ennél a lépésnél csak kisebb ellentét legyen a szolgáltató és a felhasználói területek között. Ezért érdemes a korábbi lépések során is bevonni a felhasználói területek képviselőit, hogy véleményezzék az elkészült anyagokat. Ellenkező esetben lehet, hogy a megállapodást teljesen visszautasítják SLA bevezetése Az SLA bevezetésével nem változnak a szolgáltatások, viszont életbe lépnek a keret-megállapodásban leírt folyamatok, szerepkörök. A bevezetés előtt fel kell készíteni az új folyamatokban részt vevő munkatársakat a változásokra, valamint értesíteni kell minden érintetett Átmeneti időszak Az SLA bevezetésekor először egy átmeneti időszak indul. Az átmeneti időszak szerepe a következő: SLA tesztelése Az átmeneti időszak lehetőséget ad a keret-megállapodásban leírt működés tesztelésére. Az átmeneti időszak tapasztalatával tovább lehet pontosítani, javítani az SLA-hoz kapcsolódó folyamatokat. Próbamérések végzése A szolgáltatások felmérése során nem lehetett megállapítani a minőségi paraméterek értékeit. Az átmeneti időszak mérési eredményei alapján pontosan meg lehet határozni a minőségi paraméterek értékeit. 50

54 Munkatársak tapasztalatgyűjtése Az SLA bevezetésekor az abban résztvevők még nem rendelkeznek tapasztalatokkal az új folyamatokkal kapcsolatban. Az átmeneti időszak lehetőséget ad arra, hogy elsajátítsák az új ismereteket, hogy tapasztalatot gyűjtsenek. Az SLA működtetésének első időszakaiban a tapasztalat hiánya miatt, a rosszul megállapított minőségi paraméterek miatt gyakrabban fordulnak elő nem megfelelőségek. Ugyanakkor az átmeneti időszakra nem érvényesek a szankciók SLA véglegesítése Az átmeneti időszak eredményei alapján véglegesítésre kerül a keret-megállapodás, és az SLA modulok. Továbbá érvényes lesz a szankció is minőségi romlás esetén. Az SLA véglegesítése természetesen nem jelenti azt, hogy nem változik többet. A későbbiekben a szolgáltatások, az igények változásával együtt az SLA modulok (pl. új szolgáltatás esetén egy SLA modullal bővül a keret-megállapodás melléklete) és ritkábban a keret-megállapodás is változik. 51

55 4.5 Példa Azonosít ó Érzékenységi kategória A szolgáltatás tárgya XY ÜK rendezvények területeinek, helységeinek kialakítása, berendezése XY NÜK Épületek homlokzatának javítása. XY NÜK Épületek lábazatainak, épületek melletti járdák és külső lépcsők javítása. Megajánlott szolgáltatási szint Rendezvény területről, helységből a rendezvényen nem szükséges berendezési és egyéb tárgyak elszállítása kijelölt helyre. A Rendezvény helyszínének kitakarítása. A rendezvény berendezési tárgyainak (bútorok, kiállítási tárgyak, stb.) elhelyezése a Megrendelő / kapcsolattartó igényei szerint. Esetleges meghibásodások károsodások jelzése a kapcsolattartó felé. Eredeti állapot visszaállítása. A helység-, terület takarítása. Sérült, vagy levált vakolatok javításánál a meglazult felületeket el kell távolítani. A visszabontást a stabil felületig kell elvégezni. A javítandó felületet meg kell tisztítani a régi vakolatmaradványtól, portól. Ha szükséges cserélni kell a szigetelőréteget. A homlokzati javításokat megfelelő minőségű és színű anyaggal kell végrehajtani Bejárati lépcsők burkolatainak felválást, törését, csorbulását azonnal javítani kell. Lábazati burkolatok javításánál ellenőrizni kell, hogy a falszerkezet nem sérült-e meg. A javításokat az eredetinek megfelelő minőségű és színű anyagokkal lehet csak végrehajtani. XY NÜK Tetőszigetelések Repedések, átszakadások, felválások esetén a sérült felületet meg kell tisztítani a szennyeződésektől. Javítás előtt törléssel, vagy melegítéssel ki kell szárítani. Mennyiség/Gyak oriság X alkalom / év Eseti Eseti Eseti Megjegyzés Jótállási idő: X hónap Jótállási idő: X hónap Jótállási idő: X hónap 52

56 Azonosít ó Érzékenységi kategória A szolgáltatás tárgya Megajánlott szolgáltatási szint Kisebb repedés, lyukak esetén javítás tömítőanyaggal. Felhólyagosodott, vagy felvált szigetelés esetén a károsodott területet körbe kell vágni, az alatta lévő stabil felületig fel kell bontani. Kiszárítás után a keletkezett mélyedést fel kell tölteni a szigetelőréteg szintjéig. Bádogszegélyek sérüléseinek és forrasztási hiányainak javítása. Mennyiség/Gyak oriság Megjegyzés Ahol: Megnevezés Besorolási szint Szolgáltatási szint Értelmezés Az SLA elemeknek a konkrét mérhető paraméterek vagy jellemzők alapján történő besorolására szolgáló csoportosítás, ami megadja az adott SLA elem üzleti folyamat kritikusságát: 1 Üzletkritikus folyamat.(ük) 2 Nem üzletkritikus folyamat.(nük) A Szolgáltató által garantált szolgáltatásnyújtás az előírt tevékenységi bontásban, gyakoriságban és minőségben. 10. táblázat: Példa SLA típusú szerződésre 53

57 5 Javaslatok a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatokkal kapcsolatban Célok A feladatunk közé tartozott a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata, és a rendelkezésre álló információk alapján ezen feladatok költség-haszon elemzésének elkészítése. Ezen elemzések alapján kellett megtennünk javaslatainkat az optimális feladatleosztásra. Javaslataink ki kellett, hogy terjedjenek a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. szervezeti felépítésére és a jelenlegi irányítási modell fejlesztésére is A Kerekegyházi Városgazdasági Non-profit Kft. (VG) és a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. (KK) egybeolvasztása A társaságok alapítása időben jelentősen eltért egymástól, hiszen elsőként a KK alakult meg 1991-ben majd a VG 2004-ben. VG alapításakor a kiszervezés célja a költséghatékonyság fokozása volt, ami részben meg is valósult a tevékenységek folyamatos bővítése ugyanakkor a létszám racionalizálása által. A KK esetében a cél jelenleg is egy olyan szolgáltatás nyújtása a lakosságnak, ami alapjában véve nem önkormányzati feladat. A két társaság háttér adminisztrációja (banki, könyvelési, ügyvezetési költségek) több hasonló tevékenységet is takar, melyek költségei egy esetleges összevonás alkalmával jelentős mértékben tudnának mérséklődni. Az összevonásból eredő megtakarítások becsült mértékét az alábbi táblázatban foglaljuk össze: Éves költségek Vg Kft. KK Kft. Összesen Megtakarítási potenciál Könyvvizsgála t 30% Ügyvezetés % Könyvelés % Banki költségek 30% Összesen % táblázat: A társaságok összevonásából eredő megtakarítások becsült mértéke A végső megtakarítás a későbbi tárgyalások, egyeztetések függvénye lesz, de megítélésünk szerint az éves 1,6 M megtakarítás reálisan nézve elérhető az összevonás által. Ennek elsődleges forrása az irányításban (ügyvezetés) és a banki illetve könyvelési tevékenységekben meglévő szinergia hatások kiaknázása. Ez együtt járhat az ügyvezetői pozíció bizonyos mértékű számításunkban 25%-os - erőforrás felszabadulásával, aminek további felhasználása az Önkormányzat saját döntése (munkaidő rövidítés, feladat átcsoportosítás) 54

58 Az összevonás becsült eredményére vonatkozóan mellékeljük a nettó jelenérték számítást: Megtakarítás Cég átalakítással járó költségek diszkontált érték kalkulált kamatláb 3% diszkonttényező 100% 97% 94% 92% 89% 86% nettó jelenérték táblázat: Az összevonás becsült eredményére vonatkozó nettó jelenérték számítás A cég átalakítással járó költségek (pl. ügyvédi, cégbírósági, végelszámolás, belső költségek) becslésünk szerint nem haladhatják meg az 1 M -ot. Azt feltételezve, hogy a jelenlegi költségek szinten maradnak a következő 5 évben, ami szintén az óvatos tervezést erősíti, az összevonás eredményének nettó jelenértéke: -6,3 M. (megtérülés kb. ¾ év) A kockázatokat szükséges részletesen kielemezni a döntés előtt. Amennyiben a VG-be lenne olvasztva a KK, abban az esetben a VG non-profit jellege korlátozhatja az összevont társaság piaci működését (az árbevétel 80%-ban legalább az Önkormányzattól kell, hogy származzon), de érdemes megvizsgálni, hogy nem minősül-e valamilyen formában mégiscsak közfeladatnak a kábeltévé szolgáltatás, ami által e szabály hatályát veszti. Ha a KK-ba történne a beolvadás, akkor szükséges megvizsgálni, hogy ez mennyiben korlátozná a pályázati források felhasználását a VG oldalán. A cégek esetleges átalakításáról szóló végső döntés meghozatala az ez irányban tett pontos felmérések (törvényi megfelelés, tárgyalások) után javasolt és lehetséges A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. és az Önkormányzat által végzett bel- és külterületi takarítási, köztisztasági és karbantartási személyi erőforrások összevonása az Önkormányzathoz A kapott tájékoztatás szerint a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. (továbbiakban VG) és az Önkormányzat jelentős létszámban végez jellegében hasonló feladatokat. VG a város közterületeinek gondozását (köztisztaság, karbantartás) végzi 9 fővel (+1 fő adminisztrátor), míg az Önkormányzat 7,75 fővel látja el az intézmények belterületeinek takarítását, mely elsődlegesen az Iskola és az Önkormányzat területére vonatkozik. A feladatok hasonlósága miatt az irányítási és adminisztrációs feladatok és az ahhoz kapcsolódó költségek sok esetben mindkét munkáltatónál jelentkeznek. Ezen túlmenően az Önkormányzat a VG által kiállított számla ÁFA tartalmát nem tudja visszaigényelni, így a bérköltségekre eső ÁFA fizetési kötelezettség veszteséget generál az Önkormányzatnak. Ezt a jelentős veszteséget nem tudja ellensúlyozni a kiszervezésből eredő rugalmasabb működés. 55

59 A VG személyi állományának az Önkormányzatba történő integrálásával jelentős megtakarítás érhető el elsődlegesen az ÁFA veszteség elkerülése miatt. Az összevonásból eredő megtakarítások becsült mértékét az alábbi táblázatban foglaljuk össze: Éves költségek Vg Kft. Önkormányz at Összesen Irányítás* Adminisztráció** ÁFA (bérköltségeken)*** Összesen *Önkormányzatnál jelenleg a pénzügyi irodavezető látja el az irányítási feladatokat **Önkormányzatnál dolgozó 1 fő adminisztrátor bérköltségének 50%-val számolva ***A VG Kft 10 fős állományával számolva Megtakarítási potenciál % % 100% % táblázat: A személyi állomány összevonásával elérhető megtakarítás A VG irányításának jelenlegi költségén is lehetséges lenne megtakarítás elérése, amennyiben a vissza szervezett állomány vezetése az Önkormányzat házon belüli erőforrás átalakításával megoldható lenne. A fenti becslés a jelenlegi ügyvezetési költségek 25%-nak megtakarításával készült. Jelenleg a pénzügyi irodavezető látja el az Önkormányzat takarítói állományának vezetését hivatalosan, de erre nem számoltunk költséget tekintettel arra, hogy a gyakorlati irányítást nem ő, hanem az érintett intézmény bonyolítja nagyrészt. Az adminisztrációra vonatkozóan a megtakarítások becslésekor a VG ügyintézőnek teljes bérköltségét vettük alapul, míg az Önkormányzati adminisztrátori költségnek csak az 50%-át, mivel feladatai vélhetően nem csak erre az önkormányzati takarítókkal kapcsolatban felmerülő feladatokra terjednek ki. Az ÁFA kapcsán a VG teljes (10 fő) állományára vetített ÁFA tartalommal számoltunk. A végső megtakarítások a későbbi egyeztetések és végső szervezeti struktúra függvénye lesz, de megítélésünk szerint az éves 5,7M megtakarítás reálisan nézve elérhető a vissza szervezés által. Ennek elsődleges forrása tehát az ÁFA költség megszűnése és kisebb mértékben az irányításban (ügyvezetés) és az adminisztrációban meglévő szinergia hatások kiaknázása. Az átszervezés együtt jár bizonyos mértékű emberi erőforrás felszabadulással, aminek további felhasználása az Önkormányzat saját döntése (munkaidő rövidítés, feladat átcsoportosítás) 56

60 Az összevonás becsült eredményére vonatkozóan mellékeljük a nettó jelenérték számítást: Megtakarítás Átalakítással járó költségek Diszkontált érték Kalkulált kamatláb 3% Diszkonttényező 100% 97% 94% 92% 89% 86% Nettó jelenérték táblázat: A személyi állomány összevonásával elérhető megtakarítás becsült eredményére vonatkozó nettó jelenérték számítás Az átalakítással járó esetleges költségek (pl. adminisztrációs költségek) becslésünk szerint nem haladhatják meg az 0,5M -ot. Azt feltételezve, hogy a jelenlegi költségek szinten maradnak a következő 5 évben, ami szintén az óvatos tervezést erősíti, az összevonás eredményének nettó jelenértéke: -25,8 M. (megtérülés: kevesebb, mint 1 hónap) Az átalakításáról szóló végső döntés meghozatala az ez irányban tett pontos felmérések (feladat felmérések, személyzeti tárgyalások) után javasolt és lehetséges. További megtakarítást jelenthet az egységes irányítás alatt összevont, nagyobb létszám hatékonyabb alkalmazása (pl. csoporton belüli helyettesítések, extra kapacitások biztosítása). Előfordulhat például a munkák szezonális jellegéből adódóan, hogy vannak olyan időszakok, amikor viszonylag nagyobb mértékben áll szabad erőforrás rendelkezésre a takarítói vagy közterületi állományban. Ilyenkor, ahol az lehetséges, rugalmasan átcsoportosítva az erőforrásokat az állományok között, kihasználhatóak lehetnének ezek a kapacitások pl. elmaradt munkák elvégzésére. Az átszervezésben kockázatot jelenthet a jelenlegi rugalmas, szolgáltatói jelleg esetleges csorbulása az Önkormányzati belső hivatali utak szigorú szabályozottsága miatt. 57

61 5.1.3 A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. által igénybe vett raktárhelyiségek kiváltása egy új, központi telephellyel A VG jelenleg két raktárhelyiséget bérel Kerekegyháza területén, és ezen túlmenően további műhelyeket vesz igénybe térítésmentesen alkalmazottaitól. Összesen kb m2 összterületet használ, ahol tárolják a közterület karbantartásához szükséges gépeket, berendezéseket, valamint kisebb műhely munkákat (pl. asztalos munkák) végeznek. Éves szinten az összes bérleti költség közel 0,9 millió Forintot tesz ki. Az ügyvezető tájékoztatása szerint a szolgáltatás szervezésének szempontjából kedvezőbb lenne, ha egy központi telephelyen lennének tárolva az eszközök, és itt végeznék a szükséges műhely munkákat. Az eszközök mozgatása szempontjából jelenthetne ugyan többletmunkát az új telephely, ugyanakkor munkaszervezési szempontból előnyöket is tartogat. Bár a központi telephellyel az emberi erőforrásokon megtakarítás nem keletkezne, de a bérleti díjak teljes mértékben kiválthatóak lennének. Az esetleges új központi telephely területére vonatkozóan nm-es igény hangzott el, és a becsült beruházási költség egy új épület esetén /nm körül mozoghat egy helyi vállalkozó szóbeli tájékoztatása szerint. Így a beruházás értéke kb millió -os sávban mozogna. Az új központi telephely kialakítására vonatkozóan mellékeljük a nettó jelenérték számítást. A beruházás jellege miatt ez esetben 10 éves időtartamra és konzervatívan, a maximális beruházási összeggel számoltunk. 58

62 Megtakarítás () Átalakítással járó költségek () diszkontált érték () kalkulált kamatláb 3% diszkonttényező 100% 97% 94% 92% 89% 86% 84% 81% 79% 77% 74% nettó jelenérték () táblázat: Az új központi telephely kialakítására vonatkozó nettó jelenérték számítás A beruházás költségeit alapjaiban határozza meg az épület mérete és annak jellege (könnyű szerkezetes/tégla épület, új építő anyag/bontott tégla stb.) illetve a részletes műszaki és kivitelezési terv. Emiatt a beruházás valódi mértéke jelentősen eltérhet bármely irányban az itt használt értéktől. Ettől függetlenül elmondható, hogy egy ilyen nagyságrendű beruházás csak akkor térülne meg belátható időn belül (10 év) amennyiben a beruházás értéke nem haladná meg a 7,6M -ot. Ennek elsődleges oka a jelenlegi bérleti díjak kedvező szintje és a mostani gazdálkodás hatékonysága. 59

63 5.1.4 Az iskolai nagy teljesítményű multifunkcionális nyomtató cseréje új(abb) gépre A Móra Ferenc Általános Iskolában 2011 óta van üzembe helyezve egy Ricoh Aficio 3030-as multifunkcionális berendezés teljes körű kihelyezett üzemeltetési konstrukcióban ban a gép számlálóállása elérte a et, ezért a Vállalkozó (Rico-tec Kft.) javasolta a gép lecserélését egy új(abb) berendezésre a jelenlegivel megegyező feltételek mellett. Kérésre megvizsgáltuk, hogy átlagos piaci feltételek mellett egy hasonló gép esetében a vásárlás és saját üzemeltetés vagy az ajánlott teljes körű bérleti konstrukció lenne-e kedvezőbb az Önkormányzat számára. Mivel több költségbefolyásoló tényező jelenleg pontosan nem ismert, ezért feltételezésekkel éltünk, melyek az alábbiak: Havi átlagos nyomatszám (db) Saját üzemeltetési költség/nyomat (/FF oldal) Saját gép vásárlás becsült finanszírozási költsége Outsourcing költség/nyomat (/ FF oldal) 2,0 5% 3,8 Fenti perem feltételek alapján készített számítás szerint akkor érné meg költség oldalról a jelenlegi Vállalkozó által ajánlott konstrukció elfogadása, ha a vásárlandó berendezés vételára nem haladná az 1,82 M -ot. Tapasztalatunk szerint hasonló típusú, használt gépek vételára lényegesen elmarad ettől a szinttől, bár természetesen ez márka, típus illetve állapot függő. A részletes számítást az alábbi táblázatban mutatjuk be: Beruházás Finanszírozás Saját üzemeltetés Vásárlás nettó jelenérték Teljes körű outsourcing Outsourcing nettó jelenérték Kalkulált kamatláb 3% Diszkonttényező 100% 97% 94% 92% 89% 16. táblázat: A nyomtatási feladatok racionalizálásra becsült költségek nettó jelenérték számítása A végső döntés meghozatala előtt javasoljuk legalább 3 ajánlat bekérését vásárlásra és bérlésre vonatkozóan egyaránt annak érdekében, hogy az iskola pontos igényeinek megfelelő gép aktuális piaci vételára/bérleti díja ismert legyen. Ehhez szükséges egy előre meghatározott, részletes specifikáció a berendezés műszaki paramétereire és/vagy funkcióra (kapacitás, sebesség, szolgáltatások, stb.) vonatkozóan. 60

64 Mivel az Önkormányzatnál és intézményeinél összesen 46 különféle nyomtató/fénymásoló berendezés található eltérő gyártmányokból, érdemes lenne fokozatosan a szükséges cserék során egységesíteni a gépparkot, vagy akár ahol az megoldható központi nagy(obb) teljesítményű gépeket üzembe helyezni, és így a nyomtatási feladatokat központosítani. A központosítás által jelentős megtakarítások keletkezhetnek, mivel egyrészről csökken a nem indokolt nyomtatások száma, másrészt a nagyobb gépek kedvezőbb költségekkel üzemeltethetőek. Egyéb javaslatok megfontolásra Az interjúk és a kapott adatok alapján az állapítható meg, hogy az Önkormányzat és intézményei, ill. gazdasági társaságai nem minden esetben használják ki a központosított beszerzés lehetőségeit. Adott áru és/vagy szolgáltatási csoportokban a közös beszerzés a nagyobb mennyiség miatt sok esetben nagyobb árkedvezményeket és így költség megtakarítást jelenthet. Javasoljuk elsősorban a dologi kiadások kapcsán (irodaszer, tisztítószer, fénymásolópapír) de akár beruházások vagy szolgáltatások esetén is (nyomtatók, irodatechnikai berendezések, informatikai és telekommunikációs szolgáltatások) esetén összevontan kezelni az intézményeket beszerzési szempontból és ahol lehetséges keretszerződéseket kialakítani. A kedvezőbb beszerzési feltételek miatt elért megtakarításon túl további előnyei is vannak a központosított beszerzésnek úgymint például azonos feltételek minden intézménynél, kevesebb szállító, egyszerűbb kezelhetőség. Országszerte számos város esetében gyakorlat, hogy a városi temető üzemeltetése az adott Önkormányzat saját hatáskörében történik meg. Tekintettel arra, hogy június 30-ig a jelenlegi üzemeltetővel - amely cég egyébként évtizedek óta végzi ezt a tevékenységet - van élő szerződés, és nem érkezett konkrét igény erre vonatkozóan, ezért jelen vizsgálatnak nem volt tárgya ennek a kiszervezett tevékenységnek a vizsgálata. Ugyanakkor érdemes lehet megvizsgálni 2014 második felében a kivitelezhetőségét és gazdaságosságát a feladat vissza vételének a szerződés lejáratát követően. 61

65 5.2 A költség-haszon elemzés alapján javasolt intézkedések Sorsz Megállapítások/problémák Javaslatok 1. A VG Kft és a KK Kft. háttér A Kerekegyházi Városgazdasági adminisztrációja (banki, könyvelési, Non-profit Kft. (VG) és a ügyvezetési költségek) több Kerekegyházi Kábelkommunikációs hasonló tevékenységet is takar, Kft. (KK) egybeolvasztása. melyek költségei egy esetleges összevonás alkalmával jelentős mértékben csökkenni tudnának. 2. A VG Kft. személyi állományának az Kerekegyházi Városgazdasági Kft. és Önkormányzatba történő az Önkormányzat által végzett belintegrálásával jelentős és külterületi takarítási, köztisztasági megtakarítás érhető el és karbantartási személyi erőforrások elsődlegesen az ÁFA veszteség összevonása az Önkormányzathoz. elkerülése miatt. 3. A jelenleg több helyszínen A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. fenntartott telephelyek által igénybe vett raktárhelyiségek költséghatékonysági és kiváltása egy új, központi munkaszervezési szempontból nem telephellyel. ideálisak. 4. Az Önkormányzatnál és intézményeinél szükséges a nyomtatópark korszerűsítése, hatékonyság növelése. A jelenlegi állomány főleg kis kapacitású, drágán üzemeltethető eszközből áll. 5. A dologi költségek beszerzése nem intézményenként összevontan történik. 17. táblázat: Kiszervezhető feladatokkal kapcsolatos javaslatok Az iskolai nagy teljesítményű multifunkcionális nyomtató cseréje új(abb) gépre. Javasolt a központosított nyomtatás bevezetése. Központosított beszerzések alkalmazhatóságának vizsgálata. 62

66 6 A gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok 6.1 Javaslat az új irányítási modell kialakítására Az elvégzett vizsgálatok módszertani elveit az alábbi ábra foglalja össze: Képviselőtestületi döntések Alapító okirat Felsővezetői interjúk Alapítói célok és szándékok Társaság irányítás Képviselőtestületi döntések Szervezeti és működési szabályzat FB ügyrendje Tulajdonos ellenőrzés Belső ellenőrzés Külső szervezetek által végzett ellenőrzése (ÁSZ, NAV stb.) Ellenőrzés Társasági működés Mérleg - beszámolás, Üzleti tervezés Jogi szerződéskötési folyamatok Beszerzési folyamatok Kockázatkezelés Döntéshozatali folyamatok 8. ábra: A vizsgálat módszertana Jelen pályázat egyik alapvető célja, hogy a Magyary Programban megfogalmazott irányok mentén megvalósuljon az önkormányzatok, illetve az önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézmények módszertani támogatása, igazodva megváltozott jogi, finanszírozási-és feladat ellátási környezethez. A cél, hogy az önkormányzatok és gazdasági társaságaik a kidolgozott módszertanok mentén alakítsák ki rövid, közép-és hosszú távú stratégiájukat, döntéshozatali folyamataikat. A jogszabályokkal összhangban a tulajdonosi jogokkal bíró szervezet vezetője felel az eredményes működésért és a kontroll környezet kialakításáért. Alapvető elvárás tehát, hogy az alapítónak, illetve vezető testületének ki kell alakítania a megfelelő szintű vállalatirányítási kereteket és meg kell határoznia a kockázatkezelési követelményeket. 63

67 Alulszabályozott Alapító Okirat Stratégiai Irányítás esetlegessége Belső szabályozatlanság Definiálatlan feladat/felelősségi viszonyok Alapítói célok és szándékok Társaság irányítás Hiányzó belső ellenőrzés Kockázatkezelés hiánya Ellenőrzés Társasági működés Szabályozatlan belső folyamatok Közszolgáltatási szerződés szerint nehezen számonkérhető folyamatok 9. ábra: Jelenlegi irányítási modell A hatékonyságnövelési és költségracionalizálási akciókat, rövid (1 év), közép (2-3 év) és hosszú (4-5 év) távon vizsgáljuk. Rövidtáv A projekt rövidtávú közvetlen céljaival összhangban felülvizsgálatra került az Önkormányzat és a tulajdonában álló Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. közötti kapcsolat. Megállapítható, hogy az Alapító Okirat a Gt. törvényben előírtakon túl szabályozza az ügyvezető szerződéskötési jogosultságait. Javasoljuk, hogy a projekt megvalósítási szakaszában, rövidtávú intézkedésként vizsgálják felül az Alapító Okiratot, mert az jelen állapotában jelentősen korlátozza az Alapító hatásköreit. A feladathoz rendelt indikátor akkor tekinthető teljesítettnek, ha a felülvizsgált, módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat benyújtásra kerül a cégbíróságra. Középtáv A társaság jelenleg nem rendelkezik Szervezeti és Működési Szabályzattal és döntés hatásköri listával, ezért javasoljuk, hogy középtávú hatékonysági intézkedésként készítsék el a hiányzó dokumentumokat. A Szervezeti és Működési Szabályzat a társaság vezetésének és gazdálkodásának megfelelő szabályokat tartalmazza. Leírja a társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, belső szabályozását, általános működési rendelkezéseit. A társaság a döntések meghozatalához szükséges hatásköröket és a feladatgenerálások rendjét a szabályzat részét képező Döntés Hatásköri Listában foglalja össze. 64

68 Hosszútáv A hosszú távú stratégia alapvetően határozza meg egy szervezet jövőjét. A hatékonyan kialakított stratégia segíti a társaságot a megfelelő cselekvési irány kijelölésében, megkönnyíti az alkalmazkodást a gazdasági környezethez és fenntartható, a tulajdonosi elvárásokkal összeegyeztethető terveket fogalmaz meg. Az önkormányzat és a társaság között közfeladatok ellátására létrejött vállalkozási szerződés képezi alapját a társaság tevékenységeinek, működése finanszírozásának. Az Országgyűlés november 9-én fogadta el a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. számú törvényt, melynek fő célkitűzése a nyilvánosság, a takarékosság, az átláthatóság és a valódi teljesítmény díjazásának jogi szabályozása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetében. A jelenlegi közszolgáltatási szerződés az elvégzendő közfeladatok esetében nem szabályozza azok mennyiségi és minőségi elvárásait, a feladatokra átalánydíj került meghatározásra. Fentiek alapján megállapítható, hogy a társaság által elvégzett feladatok értékelésére nincs kialakított módszertan, azok költséghatékonysági és minőségbiztosítási szempontból nem vizsgálhatóak. A költségcsökkentési és hatékonyságnövelési intézkedések figyelembe vételével az önkormányzatnak hosszútávon is törekednie kell arra, hogy a kiszervezett közszolgáltatásokat a mérhetően hatékony szolgáltatókon keresztül lássák el. Javasoljuk az önkormányzat és a társaság között közfeladatok ellátására létrejött vállalkozási szerződés SLA szemlélet szerinti felülvizsgálatát és módosítását. A társaságnak meg kell vizsgálnia, hogy a rendelkezésre álló erőforrásai hatékony felhasználása mellett milyen további vállalkozási tevékenységet tudna végezni, amely pozitívan járulna hozzá a gazdálkodása eredményeihez. Rövidtáv Alapító Okirat felülvizsgálata Középtáv Szervezeti és Működési Szabályzat Döntéshatásköri lista Hosszútáv Vállalkozási szerződés felülvizsgálata (SLA) Vállalkozási tevékenység kibővítése 10. ábra: Beavatkozási javaslatok időtávok szerint 65

69 6.1.2 Felügyelő Bizottság működése A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, amely a Gt. által átruházott hatáskörök, valamint az Alapító által elfogadott ügyrend szerint látja el feladatát. Javasoljuk az FB ügyrendjének felülvizsgálatát és a hatáskörébe tartozó véleményezési tárgykörök részletes rögzítését. A társaságoknál ajánlott olyan ellenőrzési rendszer kialakítása, amelyet az alapító és a társaság felügyelőbizottsága is egyaránt nyomon tud követni. Javasoljuk, hogy a belső ellenőrzés vezetője készítsen éves munkatervet a társaság várható piaci, pénzügyi, működési és egyéb kockázatai alapján, amelyet a felügyelőbizottság hagy jóvá. Javasoljuk, hogy társaság éves beszámolóival egyidejűleg a belső ellenőrzés tájékoztassa az alapítót és a felügyelőbizottságot az éves ellenőrzési munkaterv végrehajtásáról, eredményeiről. Továbbá javasoljuk, hogy a Felügyelő Bizottság szerződéskötéshez kapcsolódó előzetes véleményezési jogkörét az értékhatár tekintetében vizsgálják felül Átlátható üzleti tervezés (egységes üzleti tervezés) Az önkormányzat gazdasági társaságai esetében az üzleti tervezés átlátható módon, az Alapító elvárásainak megfelelően történik. Az üzleti tervek egységes szerkezetűek, összehasonlíthatóak. Mivel a Társaság esetében a kockázatkezelés nem szabályozott módon történik, ezért azok nyomon követését és folyamatos felülvizsgálatát biztosítja, ha a rendszeres éves beszámolók kiegészítő mellékletében feltüntetésre kerülnek az aktuális kockázati státuszok Bérpolitikai irányelvek A javadalmazási szabályzat alkalmazását a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5 (3) bekezdése szabályozza. A társaság ügyvezetője a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Építő és Szolgáltató Kft-ben is vezető tisztségviselői pozíciót tölt be, cégenként megkötött önálló megbízásos jogviszonyok alapján részesül javadalmazásban. A törvény többek között rendelkezik arról, hogy egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban2. A Társaság esetében a felügyelőbizottság tagjai az elvégzett feladatukért javadalmazásban nem részesülnek. 2 a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 5 (3) bekezdés 66

70 6.1.5 Ellenőrzés A társaság a beszámolási és jelentéstételi kötelezettségének az Alapító elvárásainak megfelelően tesz eleget; Belső ellenőrzés és kockázatkezelés kiterjesztése; A belső ellenőrzés jelenleg nem terjed ki az önkormányzat gazdasági társaságainak működésére. Az önkormányzatnál vizsgált folyamatok részeként érintett csak egy-egy részfeladat. A társaságoknál ajánlott olyan ellenőrzési rendszer kialakítása, amelyet az alapító és a társaság felügyelő bizottsága is egyaránt nyomon tud követni. Javasoljuk, hogy a belső ellenőrzés vezetője készítsen éves munkatervet a társaság várható piaci, pénzügyi, működési és egyéb kockázatai alapján, amelyet a felügyelőbizottság hagy jóvá. Javasoljuk, hogy társaság éves beszámolóival egyidejűleg a belső ellenőrzés tájékoztassa az alapítót és a felügyelőbizottságot az éves ellenőrzési munkaterv végrehajtásáról, eredményeiről Nyilvánosság Nyilvánosságra hozatali szabályzat Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. Az önkormányzattal kötött vonatkozó szerződések adatai egységesen megtalálhatóak a internetes oldal közérdekű adatok menüpontja alatt, de a szerződésmódosítások miatt változó adatok frissítése szükséges. Javasoljuk, hogy a jogszabályban említett adatok változásait minden esetben a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül tegyék közzé Hatékonyság Közbeszerzések és beszerzések lebonyolítása A Társaság a közbeszerzési eljárásainak lebonyolítására nem alkalmaz külön közbeszerzési szakértőt, mivel Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatalában rendelkezésre áll a megfelelő erőforrás a feladatok hatékony ellátására. Új közszolgáltatási szerződéses struktúra kialakítása 67

71 A jelenlegi közszolgáltatási szerződés az elvégzendő közfeladatok vonatkozásában nem kellő részletezettséggel szabályozza azok mennyiségi és minőségi elvárásait, a feladatokra rendszerint átalánydíj került meghatározásra. A társaság által elvégzett feladatok minőségének mérésére nincs kialakított módszertan. Az Önkormányzatnak hosszútávon is törekednie kell arra, hogy a társaságaihoz kiszervezett közszolgáltatásokat hatékonyan lássa el. A fentiek alapján az új irányítási modell kialakítását és annak lépéseit az alábbi összefoglaló ábrával mutatjuk be: Az Alapító érdekeit erősebben érvényesítő módosított Alapító Okirat (2014) Stratégiai tervezési módszertan ( )) FB ügyrend felülvizsgálata ( ) Alapítói célok és szándékok Társaság irányítás SZMSZ és DHL ( ) Egyéb belső szabályzatok megalkotása ( ) Belső ellenőrzés kiterjesztési a társasági működésére ( ) Kockázatkezelés kiterjesztése a társasági működésre ( ) Ellenőrzés Társasági működés Közszolgáltatási szerződés SLA alapon történő átdolgozása ( ) 11. ábra: A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. új irányítási modelljének áttekintése Javasoljuk a 4. fejezetben bemutatottak szerint az Önkormányzat és a társaság között közfeladatok ellátására létrejött vállalkozási szerződés SLA szemlélet szerinti szerződés megkötését. A fentiek alapján a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. új irányítási modelljének bevezetéséhez szükséges döntéseket és azok ütemezését az alábbi táblázatban mutatjuk be: Azonosító Akció Időtáv 01 Az Alapító érdekeit erősebben érvényesítő módosított Alapító Okirat, előkészítő DHL kialakítása 02 Stratégiai tervezési módszertan kialakítása a gazdasági társaságok részére

72 04 FB ügyrend felülvizsgálata A Szervezeti és Működési Szabályzat és Döntés Hatásköri Lista elkészítése, bevezetése IBSZ, Egyéb belső szabályzatok megalkotása Közszolgáltatási szerződés SLA alapon történő átdolgozása 09 Belső ellenőrzés kiterjesztési a társasági működésére 04 Kockázatkezelés kiterjesztése a társasági működésre 12. ábra: Javasolt döntéshozatali beavatkozások

73 6.2 Roadmap Az önkormányzat a szervezetfejlesztési pályázatában vállalta azt is, hogy a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. új irányítási modelljét a későbbiek során a többi gazdasági társasága esetén is bevezeti. A bevezetéshez megvalósítási ütemterv, más néven roadmap készült, ami tartalmazza azoknak a tevékenységeknek és eseményeknek a meghatározását és ütemezését, ami mentén az irányítási modell bevezetése megtörténhet. A tevékenységek és események sorából álló kapcsolatrendszerből egyértelművé válik az elvégzendő feladatok időbeli és funkcionális sorrendje. Az egyes tevékenységekhez célszerű azonnal hozzárendelni a megvalósításért felelős személyeket, ezáltal biztosítható a felelősségi körök vitán felül álló egyértelműsége a projekt megvalósítása során. Az alábbiakban azokat a szükséges lépéseket foglaltuk össze, melyek ahhoz szükségesek, hogy az önkormányzat az új irányítási modellt bevezesse: 2. A szabályozottság áttekintése, a szükséges szabályozások kialakítása 3. A társaságokkal kötött szerződések felülvizsgálata, a közszolgáltatási szerződések SLA alapon történő átdolgozása 4. Belső ellenőrzés kiterjesztési a társasági működésére 5. Kockázatkezelés kiterjesztése társasági működésre a Sorszám Feladat Felelős Eredmény termék 1. Alapítói és Képviselőtestület Módosított Felügyelő Bizottsági Alapító Okiratok, jogkörök Döntés áttekintése, Alapító hatásköri lista Okiratok és FB ügyrendek szükséges módosítása, döntés hatásköri lista készítése. Képviselőtestület Ügyvezető Képviselőtestület Képviselőtestület Ügyvezető Képviselőtestület Ügyvezető 13. ábra: Roadmap Felülvizsgált, kialakított szabályzatok Átdolgozott, SLA alapon kialakított szerződések Éves belsőellenőrzési tervek Kockázatkezelési szabályzat Határidő 70

74 6.3 Monitoring A projekt keretében kialakított új irányítási modell megvalósítása során kiemelten fontos az elért eredmények folyamatosan kiértékelése. A projekt eredményeinek más szervezetekre, intézményekre történő adaptálása csak akkor lehet sikeres, ha az irányítási modell a Társaság esetében sikeresen működik. Az ÁROP-1.A pályázat előírásai szerint a kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása Kerekegyháza Város Önkormányzatának az ÁROP-1.A pályázatban kötelező feladata. A havi monitoring jelentéseket az Önkormányzat Jegyzője által kijelölt ügyintéző adatszolgáltatását követően a tanácsadó készíti el és terjeszti elő a Jegyző részére jóváhagyásra. A szükséges pontosítást és jóváhagyást követően a monitoring folyamat ismétlődik a projekt során a következő jelentésig (havonta). Az Önkormányzat a szervezetfejlesztési projektben vállalta, hogy a rövidtávú stratégiai akciókat a projekt során bevezeti a projekt kezdetétől számított 6 hónapon belül. A megvalósítás érdekében a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. számára kialakításra került egy monitoring rendszer, amely tartalmazza a vizsgált indikátorokat, a szervezetfejlesztési terület megnevezését, a kiinduló- és célértékeket, a mérési gyakoriságokat és a felelősöket A monitoring rendszert az alábbi ábra mutatja be: 14. ábra: Monitoring rendszer bemutatása 71

75 A monitoring dokumentációs rendjét két alapvető dokumentumra építjük: Adatlap mely a konkrét méréshez szolgál támogatásul az adatgyűjtési időszak alatt szolgáltatott adatok bemutatására és konszolidálására. Havi mérési jelentés az adott időszak monitoring jelentése a monitoring adatlapokon szolgáltatott adatok elemzését követően készül el a jelentés. Az adatszolgáltatás teljesítésének módja Az adatgyűjtés és továbbítás elektronikus úton történik a Jegyző által kijelölt ügyintéző részéről a vállalkozó felé. A vállalkozó az elemzéseket követően az elkészített havi monitorig jelentést jóváhagyásra megküldi a Jegyzőnek elektronikus formában. A jóváhagyott dokumentum papír alapon aláírásra kerül a Jegyző részéről, amely így megküldhető a kijelölt szakértő részére. A zárójelentés dokumentuma a teljes időszakot felölelő jelentéseket és a jóváhagyott összegező jelentést tartalmazza. A keletkező dokumentumok a vizsgálati időszak végén átadásra kerülnek a hivatal részére. A projekt végén a bevezetett rövidtávú hatékonyságnövelési javaslatokról és a végrehajtott intézkedésekről összefoglaló tanulmány készül. A rövidtávú intézkedések monitoringjának biztosítása érdekében az alábbi táblázatban bemutatjuk a monitoring feladatokat és a hozzájuk rendelt mérőszámokat: 0 1 Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője 02 Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési stratégia kidolgozása, alkalmazása Feladat megnev. javasolt az Alapító hatásköreinek pontosítása és részletezése érdekében. Indikátor Döntés Hatásköri Lista Felülvizsgált Alapító Okirat Kiinduló érték Sorsz. Szervezetfejlesztési terület megnevezése 01 Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési stratégia kidolgozása, alkalmazása Célért. 18. táblázat Monitoring mutatók meghatározása Mérésért felelős SZ/1-01- Egyértelmű felelősségek, hatáskörök meghatározása a gazdasági társaságok esetében is, döntés hatásköri lista készítése SZ/3-01 A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. esetében az Alapító Okirat felülvizsgálata 0 1 Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője Mérési gyak. havonta havonta 72

76 7 Mellékletek 73

77 7.1 Képviselő testületi előterjesztés tervezet -/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének i ülésére Tárgy: Az ÁROP-1.A kódszámú pályázat keretében kialakított új irányítási modell bevezetése a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. vonatkozásában Az előterjesztést készítette Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető 74

78 Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: - Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének i ülésére Tárgy: Az ÁROP-1.A kódszámú pályázat keretében kialakított új irányítási modell bevezetése a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. vonatkozásában Tisztelt Képviselő-testület! Kerekegyháza Város Önkormányzata.számú határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Államreform operatív program keretében megvalósuló, Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára című, ÁROP-1.A konstrukcióban. A -án aláírt Támogatási szerződés alapján Kerekegyháza Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert el a projekt megvalósítására. A fejlesztés célja, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatás portfóliót tudjon nyújtani az önkormányzat, mindezt a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítésével, valamint a működési színvonal és az ügyfélkapcsolatok színvonalának megőrzése és fejlesztése mellett. A projektben vállalt megvalósítási ütemtervvel összhangban megtörtént a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. működésére és gazdálkodására irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása, illetve a jelenlegi irányítási modell áttekintése és javaslatok megfogalmazása. A pályázatban vállalt kötelezettségeknek megfelelően a vizsgálat alapján kialakított új irányítási modell bevezetése szükséges a projekt megvalósítási időszaka alatt, melyről a Határozati Javaslat 1. számú mellékletét képező Támogató Infrastruktúra Felülvizsgálata tárgyú dokumentum 6.1 fejezete tartalmaz további információkat. A bevezetendő új irányítási modellt az alábbi ábra mutatja be átfogóan: 75

79 Az Alapító érdekeit erősebben érvényesítő módosított Alapító Okirat (2014) Stratégiai tervezési módszertan ( ) FB ügyrend felülvizsgálata ( ) Alapítói célok és szándékok Társaság irányítás SZMSZ és DHL ( ) IBSZ, Egyéb belső szabályzatok megalkotása ( ) Belső ellenőrzés kiterjesztési a társasági működésére ( ) Kockázatkezelés kiterjesztése a társasági működésre ( ) Ellenőrzés Társasági működés Közszolgáltatási szerződés SLA alapon történő átdolgozása ( ) A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. új irányítási modelljének bevezetése ütemezetten történik. Az ütemezést az alábbi táblázat mutatja: Azonosító Akció Időtáv 01 Az Alapító érdekeit erősebben érvényesítő módosított Alapító Okirat, előkészítő DHL kialakítása 02 Stratégiai tervezési módszertan kialakítása a gazdasági társaságok részére FB ügyrend felülvizsgálata A Szervezeti és Működési Szabályzat és Döntés Hatásköri Lista elkészítése, bevezetése IBSZ, Egyéb belső szabályzatok megalkotása Közszolgáltatási szerződés SLA alapon történő átdolgozása 09 Belső ellenőrzés kiterjesztési a társasági működésére 04 Kockázatkezelés kiterjesztése a társasági működésre

80 A fentiekben kifejtettek alapján felkérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés meghozatalára. 77

81 Határozati javaslat /2014. () sz. Kth. Az ÁROP-1.A kódszámú pályázat keretében kialakított új irányítási modell bevezetése a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. vonatkozásában Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint tulajdonos nevében nyilatkozik, hogy a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. vonatkozásában kidolgozott új irányítási modellt elfogadja és bevezeti. Felkéri dr. Kelemen Márk polgármestert és Vincze Miklós jegyzőt az új irányítási modell bevezetésével kapcsolatban 2014-ben szükséges intézkedések megtételére az alábbiak szerint: Döntés-hatásköri lista kialakítása határidő: ; A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. Alapító Okiratának felülvizsgálata és Képviselőtestület elé terjesztése határidő: Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Határidő: június

82 7.2 Ábrajegyzék 1. ábra Kiszervezéssel kapcsolatos általános módszertanunk ábra Tervezett fejlesztések a Magyary Program egyes beavatkozási területein ábra: Önkormányzati feladatok köre ábra Az önkormányzati feladatellátás lehetséges módjai ábra: A gazdasági társaságok működésének egyes felmért területei ábra: A társaság jelenlegi működése ábra: SLA kialakítási folyamat ábra: A vizsgálat módszertana ábra: Jelenlegi irányítási modell ábra: Beavatkozási javaslatok időtávok szerint ábra: Az új irányítási modell ábra: Javasolt döntéshozatali beavatkozások ábra: Roadmap ábra: Monitoring rendszer bemutatása Táblázatok jegyzéke 1. táblázat Kerekegyháza Önkormányzata támogató infrastruktúrájának bemutatása táblázat: Jelenlegi kiszervezett feladatok táblázat: Az azonosított elvárások prioritásai táblázat: Alapító Okiratban szabályozott jogkörök vizsgálata táblázat: Irányítási feladatok azonosított problémái táblázat: Szabályzatok rendelkezésre állása a társaságnál táblázat: A társaság vagyoni helyzetét jellemző mutatók táblázat: A társaság pénzügyi helyzetének mutatói táblázat: A társaság belső ellenőrzése táblázat: Példa SLA típusú szerződésre táblázat: A társaságok összevonásából eredő megtakarítások becsült mértéke táblázat: Az összevonás becsült eredményére vonatkozó nettó jelenérték számítás táblázat: A személyi állomány összevonásával elérhető megtakarítás táblázat: A személyi állomány összevonásával elérhető megtakarítás becsült eredményére vonatkozó nettó jelenérték számítás táblázat: Az új központi telephely kialakítására vonatkozó nettó jelenérték számítás táblázat: A nyomtatási feladatok racionalizálásra becsült költségek nettó jelenérték számítása táblázat: Kiszervezhető feladatokkal kapcsolatos javaslatok táblázat: Monitoring mutatók meghatározása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 79

83 MultiContact Consulting Kft. Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság 1115 Budapest, Bartók Béla út Cégjegyzékszám: T: E: F: W:

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Megbízó Cím Piliscsaba Város Önkormányzata Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Változat v1.0 MultiContact Consulting

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Kiskunhalas Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0097 számú projekt Támogató infrastruktúrát és a szerződéses

Részletesebben

Közművek felügyeletének intézményrendszere és a szabályozás. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS 2014. április 9.

Közművek felügyeletének intézményrendszere és a szabályozás. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS 2014. április 9. Közművek felügyeletének intézményrendszere és a szabályozás TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS 2014. április 9. közfeladat közszolgáltatás közmű - közüzem A közfeladat a régi Ptk. 74/G. (2) bekezdése szerint: közfeladatnak

Részletesebben

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén 3. számú napirendi pont a Képviselő-testület 2015. február 9-i ülésén 2016. évi költségvetés tervezetének benyújtása és a költségvetési rendelet főösszegeinek elfogadása Az Országgyűlés elfogadta Magyarország

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata és a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal - mint közfeladatot ellátó szerv KÖZÉRDEKŰ ADATAI az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a végrehajtására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2015. évben Sorszám: / Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző Véleményező Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági

Részletesebben

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 Hatály: közlönyállapot (2015.XII.22.) 2015. évi CCXXI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 1. (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Piliscsaba Város Önkormányzata Támogató infrastruktúrát és a szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány; Irányítási modell; Képviselő

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Füzesabony északi városrész köztemetőjének és a déli városrész köztemetőjének kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében történő üzemeltetésére Füzesabony, 2010. október

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejö( egyrészről: Velem községi Önkormányzat (továbbiakban: Megbízó) 9726 Velem, Rákóczi u. 73., mint megbízó másrészt: a Velem Vid

Részletesebben

A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége. Dr. Zongor Gábor

A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége. Dr. Zongor Gábor A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége Budapesti Gazdasági Főiskola 2013. Március 6. Dr. Zongor Gábor TÖOSZ főtitkár I. A magyar helyzet 1990-2012

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Békés Város a képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére Előterjesztés Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére 7. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország önkormányzatairól szóló

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Békés Város a Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

T/7397. számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról

T/7397. számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7397. számú törvényjavaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. november 1 2015. évi

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

SZERZŐDÉSEK. Szerződés tárgya: Écs Orvosi rendelő homlokzat- és tetőfelújítása, akadálymentesítése. Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés

SZERZŐDÉSEK. Szerződés tárgya: Écs Orvosi rendelő homlokzat- és tetőfelújítása, akadálymentesítése. Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés SZERZŐDÉSEK Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A és 15/B -a és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján, a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/217- /2016. Előkészítő: Kosler Zoltán, Mészáros Zoltán E l ő t e r

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása KÉRDŐÍV (MUNKAVÁLTOZAT) (A TELEPÜLÉS JEGYZŐJE TÖLTI KI.) ÁROP 1.1.22 2012 2012 001 Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. projekt I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer

Részletesebben

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1365/ /2015. Ügyintéző: Pápainé dr Káplár Orsolya Csilla Tel.: 85/501-018 Email: kaplar.orsolya@marcali.hu

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Demecser Város Önkormányzatának

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: VG Kft ügyvezetője ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője dr.kelemen Márk polgármester Véleményezésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére 1 Szám:1/401-2/2016 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 10-i ülésére Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/501-000 Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 1858/3/2016. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DUNAVARSÁNYI TEMETŐK ÉS A RAVATALOZÓK 2013. ÉVI ÜZEMELTETÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A DUNAVARSÁNYI TEMETŐK ÉS A RAVATALOZÓK 2013. ÉVI ÜZEMELTETÉSÉRŐL GYERTYALÁNG KEGYELETI SZOLGÁLAT KFT. LEVELEZÉSI CÍM: TELEFON: 06-23-415-036 2040 BUDAÖRS TELEFAX: 06-23-415-498 Ibolya Utca 56. E-MAIL CÍM: 2040 Budaörs, Pf.: 169. gyertyalangkft@freemail.hu Dunavarsány

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS DECEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS DECEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. DECEMBER 22-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 35-9/2016. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének

Részletesebben

PROJEKT TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN DECEMBER 31.

PROJEKT TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN DECEMBER 31. JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ÁROP-1.A.5-2013-2013-0014 AZONOSÍTÓSZÁMÚ LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT TÁRSADALMI FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 7. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben