Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz"

Átírás

1 Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006.

2 Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült: Illés Ivánné: Társaságok pénzügyei, Saldó Kiadó, Budapest Herich György: Adótan 2006., Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs Tananyagíró: dr. Túróczi Imre Távoktatási szerkesztő: Fazekas Judit Távoktatási lektor: Németh Katalin Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Nyomdai kivitelezés: Mpress Kft. Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: dr. Törzsök Éva rektor Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 Pénzügyi döntések, a pénz időértéke... 9 Kötvény, részvény értékelése, kockázat Tőkeáttétel, annak kockázata Beruházások elemzése, kockázata...30 Tőkeköltség, tőkeszerkezet, osztalékpolitika Forgótőke menedzsment Beküldendő feladat I Pénzgazdálkodás, elemzés Az államháztartás alapjai, az adózás rendje A társasági adó Az általános forgalmi adó A személyi jövedelemadó Beküldendő feladat II...93 Egyéb adók

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés A tudomány fájának gyökere keserű, de a gyümölcse édes kínai közmondás Kedves Hallgatónk! Örülünk, hogy a második tanulmányi félévet is sikeresen lezárta, és elérkezett a közgazdászképzés egyik fontos területéhez, a vállalkozási szintű pénzügyek áttekintéséhez. Bízunk benne, hogy sok hasznos információhoz jut a tárgy tanulása során. Előkészítő munkánkkal igyekeztünk könnyen feldolgozhatóvá és reményeink szerint élvezhető tenni a tananyagot. A tantárgyi kalauz segítséget nyújt Önnek abban, hogy az egyedül vagy kisebb csoportban végzett önálló munka gördülékenyen haladjon, és ne érezze tehernek a tanulást. Abban az esetben, ha néha elfáradna, esetleg úgy érezné, hogy átéli a hosszútávfutók magányosságát, gondoljon arra, hogy minden sikeres karrier nehéz áldozatok vállalásával kezdődik. Meggyőződésünk, hogy jó érzés tudni, milyen gondolatok járnak a menedzserek fejében, hogyan döntenek, és végiggondolni most még tét nélkül -, hogyan döntene Ön az adott helyzetben. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Hogyan használja a tantárgyi kalauzt? A tantárgyi kalauz célja, hogy megkönnyítse elsajátítani Önnek a tárgyat, és elősegítse a követelmények teljesítését. Ennek érdekében a tananyagot leckékre bontottuk, és minden leckéhez megadjuk, hogy mely tananyagrészeket kell feldolgoznia. Ehhez meghatároztuk a lecke feladatait, hogy irányítsuk a figyelmét, érdekesebbé tegyük a feldolgozást. Az önellenőrzést szolgáló feladatok megoldását minden egyes lecke végén szerepeltetjük. A tantárgyról általában A tantárgyat minden szakunkon kötelező szakalapozó tananyagként tanulják a 3. félévben. A tantárgy tartalmának rövid leírása: A tárgy keretein belül feldolgozásra kerülnek a fejlesztés és a folyó termelés finanszírozási ismeretei. A hallgatók megismerik az egyes finanszírozási formákat, azok elveit és kockázati tényezőit, készség szinten elsajátítják a szükséges számítási módszereket. Fontos feladatnak tekintjük a pénzügyi elemzési módszerek elsajátítását. Áttekintésre kerülnek a vállalkozást érintő államháztartási kapcsolatok, adók és járulékok. A közgazdaságtani ismeretekre alapozva feldolgozásra kerülnek a makrogazdasági, pénzügyi témakörök, a pénzügyi közvetítő intézmények és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok vállalati szintű vonatkozásai. Külön tantárgyi részt képez a nemzetközi gazdasági kapcsolatok vállalati szintű leképezése, adózási, adatszolgáltatási szempontból. A főbb tartalmi elemek a következők: A vállalkozások pénzügyi szervezetének helye, szerepe, funkciói. A gazdálkodó szervezetek pénzügyi tevékenységének belső szabályozása, szabályai. Induló vállalkozás tőke szükségletének és a fejlesztések tőke igényének meghatározása. Beruházási döntések gazdaságossági számításai. Forgóeszköz finanszírozás, készletek és követelések szerepe, spontán finanszírozás, nettó forgótőke. Önfinanszírozás. Finanszírozási források, elvek és stratégiák. Tőkeáttétel, mutatók, a tőkeáttételekben rejlő kockázat. Az idegen tőke költségei, a hitelfelvételi korlát meghatározása. A vállalkozások hitelkapcsolatai, a hitelkérelem alaki, tartalmi kellékei. A 5

6 vállalkozások pályázati forrásai, a támogatások felhasználásának és elszámolásának általános szabályai. Pénzügyi tervezés, likviditási terv, csonka mérleg, cash-flow. A vállalkozások tevékenységében alkalmazott alapvető pénzügyi számítások. Jelenérték, nettó jelenérték, jövő érték árfolyamok, annuitás, váltóleszámítolás stb. A vállalkozások pénzügyi megítélésének mutatói, pénzügyi elemzés. Államháztartási kapcsolatok, a jövedelemszabályozás szerepe a gazdálkodásban. Az adózás rendje. Az általános forgalmi adó. Személyi jövedelemadó. Társasági adó és osztalékadó. Egyéb adók, járulékok. Nemzetközi adózási alapok, OECD modellegyezmény elvei. A tantárgy kreditszáma A tantárgy 5 kredites, tehát összesen 150 tanulási óra szükséges a feldolgozásához. Az egyes leckéknél jelezzük, hogy kb. mekkora időráfordítást igényel Öntől. A tantárgy felvételének előtanulmányi követelménye a Pénzügyek c. tantárgy teljesítése. A tantárgy tanulásának célja, hogy a kurzus végére ön képes legyen: Meghatározni a vállalkozások pénzügyi folyamatait; finanszírozási tevékenységét; bemutatni a vállalkozás pénzügyi szervezetét és annak feladatait; ismertetni a vállalatot érintő adóügyi kérdéseket. A tantárgy lezárása Számonkérés módja, a hallgatókkal szemben támasztott követelmények: A félév végi aláírás, azaz a vizsgára bocsátás feltétele két beküldendő feladat időre történő elkészítése, és a tutorhoz történő eljuttatása a tantárgy felvételekor egyeztetett címre. A tantárgy írásbeli és szóbeli vizsgával zárul; az írásbeli rész három feladat megoldását és a megoldások értelmezését tartalmazza. Ezt követően tételhúzás történik, majd rövid felkészülés után egy szakmai beszélgetés zajlik a témakörből. A tantárgy osztályzatát a két vizsgarész, valamint a beküldendő feladatok eredménye adja, a következő megoszlásban: Házi dolgozat értékelése: 20% Kollokvium keretében teljesített írásbeli dolgozat: 40% Szóbeli vizsga: 40% 100% A vizsga időtartama: 30 perc példamegoldás, perc szóbeli rész (felkészülést is beleszámítva). A tanulás eszközei és használatuk Kötelező irodalom: Illés Ivánné: Társaságok pénzügyei, Saldó Kiadó, Budapest Herich György: Adótan 2006., Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs Tantárgyi kalauz 6

7 Ajánlott irodalom: Tétényi Zoltán Gyulai László: Vállalkozásfinanszírozás, Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. Budapest, Tétényi Veronika: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt. Budapest, IX. fejezet Túróczi Imre: Vállalati pénzügyek példatár, Szolnoki Főiskola, Szolnok, Túróczi Imre: Vállalati pénzügyek és adózási alapok példatár, Szolnoki Főiskola, Szolnok, (CD), Jogszabályok: Az adójogszabályoknak az oktatás időpontjában hatályos szövege képezi az ajánlott irodalmat. A jogszabályi hivatkozásokat a félév indító levelében közöljük. Felhívjuk figyelmét, hogy a tananyagból csak a kijelölt részeket kérjük számon, tehát nem az egész tankönyvet. A számítási feladatokra megoldott mintát talál a kalauzban, ill. a fentebb említett CD-n. Hogyan tanuljon? Mindenekelőtt rendszeresen és alaposan. Ehhez a tantárgyi kalauzban sok segítséget nyújtunk. A bevezető rész végén talál egy táblázatot, ennek alapján készítsen magának egy tanulási ütemtervet! Fontos, hogy az Ön által választott tempó szerint, a tervezett vizsgaidőpontra minden leckét befejezzen, és a beküldendő feladatot időben továbbítsa tutorának. Ha lehet, egyenletesen ossza el az anyagot. Ha valamelyik napra, hétre torlódnak a feladatai (akár magánéleti, akár más tantárgyak kötelezettségei miatt), inkább a korábbi időszakban vállaljon többet, mert az a tapasztalat, hogy a vizsgához közeledve vészesen fogy az idő, és ilyenkor az oktatók is leterheltebbek, kevésbé tudnak segítséget nyújtani. A leckékben nagyon sok önellenőrző feladat van. Ezeket nem ellenőrzi Önön kívül senki, de nem is az a céljuk, hanem az, hogy a feladatok elvégzése által a mélyére hatoljon a kijelölt tananyagnak. Ne csapja be magát! Ha egy önellenőrző feladatot nem tud megoldani, akkor érdemes azzal az anyagrésszel tovább foglalkozni, nehogy a vizsgáztató hívja fel a hiányosságaira a figyelmet! Ha úgy érzi, hogy semmiképpen nem tud megoldani egy feladatot, keresse meg tanulótársait, bizonyára tudnak segíteni. Ha ez sem megy, írjon, vagy telefonáljon a főiskola megadott címére, telefonszámára és mi segítünk Önnek. A beküldendő feladatokat mindenképpen oldja meg! Ezzel egyrészt tovább gyakorol, másrészt még a vizsga előtt egy szakértő tutorunk értékeli munkáját; ezzel időben segíthet helyre tenni bizonyos félreértéseket, feltárni olyan hiányosságokat, melyek a vizsgát veszélyeztetik, és tanácsokat ad, hogy miként javíthatja teljesítményét. Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus formában rendelkezésre bocsátott Vállalati pénzügyek és adózási alapok című példatárban minden feladattípushoz talál levezetett mintapéldát. A tantárgy tanulás-támogatása, azaz milyen segítséget vehet igénybe a tantárgy tanulmányozásakor? A tantárgyat alapvetően önállóan kell elsajátítania, hagyományos előadás vagy gyakorlat nem tartozik hozzá. A tantárgy feldolgozása során lehetősége lesz egy alkalommal személyesen konzultálni szakértő tutorával; ennek részleteiről a tantárgy felvételekor 7

8 tájékoztattuk. Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot képzésszervező-tutorával, akinek nevéről és elérhetőségéről szintén tájékoztatást kapott. A félév folyamán két beküldendő feladatot kell készítenie és azt - a tantárgy felvételekor megadott - határidőre el kell juttatnia tutorához. A beküldendő feladat két részből áll. Talál benne esszé jellegű, kifejtendő feladatokat és számítási példákat egyaránt. Az összefüggő feladatsor feladatainak elkészítésével módjában áll a tanultakat átismételni és rendszerezni. A beküldendő dolgozat formai követelményei: Word formátum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság és sorkizárás. A dokumentumot.doc kiterjesztéssel mentse el, és ben küldje el a tárgy felvételekor megállapodott ütemezés szerint. Amennyiben nehézséget okoz a számításos feladatok megfelelő leírása számítógép segítségével, úgy természetesen kézzel is leírhatja a megoldásokat. Ez esetben a szöveges válaszok kinyomtatott példányával együtt, postán küldje el megoldásait tutorának. A dolgozat megérkezése napján (legkésőbb másnap) ben visszajelzést kap arról, hogy az írásművet megkaptuk. Szöveges értékelésre egy héten belül számíthat. Tanulási ütemterv Munkája megkönnyítésére az alábbi tanulási ütemtervet állítottuk össze Önnek: Leckék Időigény Típus Mikor tanulom? 1. lecke: Pénzügyi döntések, a pénz időértéke 2. lecke: Kötvény, részvény értékelése, kockázat 8 óra feldolgozó, ismétlő 10 óra feldolgozó, ismétlő 3. lecke: Tőkeáttétel, annak kockázata 8 óra feldolgozó 4. lecke: Beruházások elemzése, kockázata 14 óra feldolgozó 5. lecke: Tőkeköltség, tőkeszerkezet, osztalékpolitika 8 óra feldolgozó 6. lecke: Forgótőke menedzsment 10óra feldolgozó 7. lecke: Beküldendő feladat I. 12 óra beküldendő 8. lecke: Pénzgazdálkodás, elemzés 10 óra feldolgozó 9. lecke: Államháztartás alapjai, adózás rendje 14 óra feldolgozó 10. lecke: Társasági adó 6 óra feldolgozó 11. lecke: Az áfa 12 óra feldolgozó 12. lecke: A személyi jövedelemadó 14 óra feldolgozó 13. lecke: Beküldendő feladat II. 14 óra beküldendő 14. lecke: Egyéb adók 10 óra feldolgozó A bevezető tanulmányozását követően el lehet kezdeni a feldolgozást. Végezetül fogadjon el egy jó tanácsot (közel 20 éves oktatói tapasztalat alapján): Először próbálja megérteni a tananyagot és csak utána megtanulni, gyakorolni. Így biztosan könnyebben fog menni, és tartósabb lesz az elsajátított ismeretek megőrzése. Jó munkát és hasznos felkészülést kívánunk! 8

9 1. lecke Pénzügyi döntések, a pénz időértéke Bevezetés Tanulmányaink első leckéjében részben alapfogalmakkal ismerkedünk meg, részben átismételjük és kibővítjük a pénzügy tantárgyban elsajátított pénz időértékkel kapcsolatos tananyagrészt. Kérjük, tanulmányozza át az általunk kijelölt anyagokat, és válaszoljon az önellenőrző kérdésekre! Az esszé jellegű kérdéseken kívül számítási feladatok is várnak Önre, ezzel is segíteni szeretnénk a beküldendő feladatok megoldását, ill. a kollokviumi dolgozat sikerét. A lecke feldolgozásához szükséges idő: 8 óra Amennyiben sikeresen tudunk együttműködni a lecke végére Ön képes lesz: Meghatározni a pénzügyi döntések fogalmát, típusait és azok célját; megmagyarázni a pénz időértékével kapcsolatos fogalmakat; számításokat elvégezni, és azok eredményeit értelmezni; pénzügyi befektetések lehetőségei közül megalapozottan választani, az egyes elképzelések mellett vagy ellen érvelni. Munkája során gondoljon arra, hogy napjainkban a pénzügyi tevékenység ismerete általános igény a közgazdászokkal szemben. Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a gazdaságossággal kapcsolatos számítások ismerete hasznos, a vállalkozók és managerek esetében elengedhetetlen. Lássunk munkához! Kérjük, olvassa el figyelmesen a Társaságok pénzügyei c. tankönyv oldalát, majd végezze el a következő feladatokat! 1. önellenőrző feladat Fogalmazza meg mondatban a vállalkozás működési feltételeit, fontosabb eszközcsoportjait a most olvasottak, valamint más tantárgyakban elsajátított információk alapján! 2. önellenőrző feladat Jellemezze 5-5 mondatban a befektetési döntéseket, finanszírozási döntéseket, a hosszú távú pénzügyi döntések két típusát és a rövid távú pénzügyi döntéseket! 9

10 3. önellenőrző feladat Határozza meg cash-flow fogalmát és a pénzáramlás irányának megfelelő megkülönböztetését (3-5 mondatban)! Tanulmányozza figyelmesen a Társaságok pénzügyei c. tankönyv oldalait és válaszoljon az alábbi kérdésekre! 4. önellenőrző feladat Próbálja meg 5-10 mondatban elmagyarázni egy hozzá nem értő számára, hogy mit jelent a pénz időértéke! Érvelése során hozzon fel hétköznapi példákat. Olvassa el a tananyag oldalait, majd oldja meg a következő önellenőrző feladatokat! 5. önellenőrző feladat Magyarázza meg 4-5 mondatban a jövőérték kategóriáját, támassza alá életszerű példával is! 6. önellenőrző feladat Számítási példa: Van Ft-unk, amit elhelyezhetünk egy bankban egy évre, évi 12%-os kamatra. Melyik lehetőséget érdemes választanunk? a) Havonta fizetnek kamatot, amit minden hónap végén írnak jóvá; b) Negyedévente fizetnek kamatot, amelyet minden negyedév végén írnak jóvá; c) Az első év végén fizetnek kamatot. Milyen összegeket kapunk vissza az egyes esetekben? 7. önellenőrző feladat Számítási példa: Nyáron szüleink vállalkozásában dolgoztunk és kerestünk Ft-ot. Szeptember 1- jén vettünk magunknak az iskolakezdésre egy számítógépet Ft-ért. A maradék pénzünket betettük a bankba, és december 1.-ig lekötöttük évi 12%-os kamatra. Mennyi pénzünk lesz az év végén? Következő szakterületünk a már ismert jelenérték számítás, biztosan nem fog gondot okozni ez a kis ismétlés. 10

11 Olvassa át alaposan a tankönyv oldalait, aztán válaszoljon az alábbi kérdésekre! 8. önellenőrző feladat Írja le maximum mondatban, hogy mit jelent a jelenérték, mi a diszkontálás, mi a különbség a kamatláb és a diszkontláb között! 9. önellenőrző feladat Számítási példa: Önnek egy diszkont kincstárjegyet kínálnak megvételre, aminek a névértéke Ft, a lejáratig egy év van hátra. Mennyit adna ezért a papírért, ha az alternatív hozam 6%/év? 10. önellenőrző feladat Számítási példa: Mennyi a nettó jelenérték, ha a harmadik példában szereplő kincstárjegyet Ft-ért vásárolta meg? A következő gondolatsort kezdjük egy fogalommal: Az azonos összegű pénzáramlásokat annuitásnak nevezzük. Gondoljon arra: ha hitelt vesz fel és minden hónapban azonos összeget kell törlesztenie, vagy egy biztosítás feltételeinek megfelelően időszakonként azonos összeget kell fizetnie. Ez a mindennapjainkban megjelenő pénzügyi folyamat a vállalati életben is nagy hangsúlyt kap. Ismételjük át és mélyítsük el az annuitásról szóló ismereteket. Olvassa el figyelmesen a tankönyv oldalait és válaszoljon a kérdésekre, majd oldja meg a példákat! 11. önellenőrző feladat mondatban adja meg az annuitásnak, mint azonos összegű pénzáramnak a fogalmát, és gyakorlati alkalmazhatóságát! Miért speciális az annuitás jövőértéke és jelenértéke? Mit jelent a szokásos és esedékes kifejezés? Fogalmazzon meg példát arra, hogy befektetési döntéseink során mire használhatjuk az annuitásokat! 11

12 12. önellenőrző feladat Számítási példa: Minden év végén Ft-ot teszünk be a bankba 8 éven keresztül, évi 12%-os kamatra. a) Mennyi pénzünk lesz a nyolcadik év végére? b) Mennyi pénzünk lesz a nyolcadik év végén, ha az év első napján tesszük be a pénzt a bankba? 13. önellenőrző feladat Számítási példa: Egy energetikai cég ajánlja Önnek, hogy E Ft-ért felújítja a fűtési rendszerét, és így minden évben E Ft-tal csökken a gázszámlája 10 éven keresztül. Ön a pénzét 9%/év hozamú kötvénybe fektetheti be. a) Elfogadja-e az ajánlatot, ha azt előre kell fizetnie? b) Elfogadja-e az ajánlatot, ha a 10. év végén kell fizetnie E Ft-ot? E témakörben utolsó területünk a járadék és az örökjáradék. Olvassa el a tananyag oldalait és válaszoljon az alábbi kérdésekre, majd oldja meg a feladatot is! 14. önellenőrző feladat Mit értünk járadék, örökjáradék alatt? Ezt részletesen fejtse ki 8-10 mondatban! 15. önellenőrző feladat Számítási példa: Mennyi pénzt kell elhelyezni a bankba évi 6%-os kamatláb mellett, ha azt szeretnénk, hogy végtelen ideig kamatként (örökjáradék) a) minden évben le tudjunk venni Ft-ot a számlánkról? b) a második évtől kezdve mindig 2%-kal több pénzt tudjunk levenni a számláról? 12

13 1. záróteszt 1. Melyik állítás igaz? a) A jelenérték számítást diszkontálási művelettel végezzük. b) A jelenérték számítás és a jövőérték számítás reciprok műveletek c) Mindkét állítás igaz. 2. Az évi 25 %-os kamatlábnak hány %-os diszkontálás felel meg? a) 30 b) 18 c) Egy banki betét nominális kamatlába 12 %/év, mennyi a reálkamat, ha az infláció 8 %/év? a) 4% b) 20% c) 3,7% 4. Egy ötéves banki betétnél melyik a kedvezőbb: ha egyszerű kamatozást alkalmazunk, az éves kamatlábat öttel szorozva, vagy ha éves kamatozási periódussal kamatos kamatot használunk? a) Teljesen mindegy; b) Jobb a kamatos kamatozás; c) Jobb az egyszerű kamatozás. 5. Az annuitási tényező és diszkonttényezők között van-e összefüggés? a) Igen, az annuitási tényező a diszkonttényezők halmozott összege. b) Nincs összefüggés. c) Igen, az annuitási tényező a diszkonttényező és a kamatláb hányadosa. Befejezés A legelső, bemelegítő anyagon túljutottunk. Felfrissültek a pénzügyi fogalmak, a számítási képletek; a számított adatok értékelését is átismételtük, kicsit kiegészítettük. Ezek után egy kis pihenő következik, majd az értékpapírokat fogjuk megvizsgálni, felelevenítjük a pénzügy erre vonatkozó ismereteit és bővítjük is azokat. 13

14 Megoldások 1. megoldás: Kulcsszavai: piaci igény, tőkejavak, munkaerő, reáleszközök, pénzügyi eszközök, befektetett eszközök, forgóeszközök, cél a hosszú távú működő képesség biztosítása. 2. megoldás: Kulcsszavai: változás eszközökben, forrásokban, illetve mindkettőben; mérleg, befektetési döntés, finanszírozási döntés, döntési időtáv, tőke költségvetés, tőke szerkezet, finanszírozás, pénzáramlás és annak irányai, forgótőke, hosszú táv = saját tőke és hosszú lejáratú kötelezettség, rövidtáv = forgóeszköz és rövid lejáratú kötelezettség. 3. megoldás: Kulcsszavai: pénzáramlás, hozam és kockázat, piaci érték maximalizálás. 4. megoldás: Kulcsszavai: alternatív hozam, infláció, pénz jövedelemteremtő képessége, reálérték, banki pénzelhelyezés. 5. megoldás: Kulcsszavai: összehasonlíthatóság, egyszerű kamatozás, kamatos kamatozás, tőkenövekedés, tőke csökkenés. 6. megoldás: a) Ft. b) Ft. c) Ft. 7. megoldás: Ft. 8. megoldás: Kulcsszavai: jelenidő, diszkontálás, nettó jelenérték, összehasonlíthatóság, tőkenövekedés, tőkecsökkenés. 9. megoldás: Ft 10. megoldás: Ft 11. megoldás: Kulcsszavai: periódusonként azonos összegű pénzáram, rendszeres pénzelhelyezés, tőkegyűjtés, azonos összegű törlesztés, időszak elején történő pénzáram, időszak végén történő pénzáram. Példa a befektetési lehetőségek elemzésére: Önnek felajánlják, hogy fizessen most 5 millió forintot, és energia racionalizálási beruházás eredményeként 5 éven keresztül minden évben csökkentik az energiaköltséget 5,15 millió forinttal. Az alternatív befektetés évi 4% kamatot garantál hosszú távon. Elfogadja-e az ajánlatot? Mit szólna hasonló ajánlathoz, ha nem az időszak elején, hanem az 5. év végén kellene fizetnie 6,4 millió forintot. 12. megoldás: a): Ft. b): Ft. 14

15 13. megoldás: a): A 10 éven keresztül esedékes annuitás jelenértéke E Ft, ez kevesebb, mint, amit kérnek, így az ajánlat nem fogadható el. b): A 10 éven át esedékes annuitás jövőértéke E Ft, ami magasabb összeg, mint amit fizetni kell, így az ajánlat elfogadása gazdaságos. 14. megoldás: Kulcsszavai: végtelen számú pénzáram, rendszeres időközök, örökjáradék jelenértéke, folyamatos növekedés, növekvő örökjáradék jelenértéke. 15. megoldás: a) Ft. b) Ft. A záróteszt megoldásai: 1) c; 2) c; 3) c; 4) b; 5) a 15

16 2. lecke Kötvény, részvény értékelése, kockázat Bevezetés Tanulmányaink második részében szintén lesz ismétlő szakasz, ugyanis a kötvények és részvények értékelésével foglalkozunk. Ebben a munkában hasznosítjuk az előző félév tananyagát és az első lecke ismereteit. Kérjük, tanulmányozza át a kijelölt anyagokat, és válaszoljon a feltett kérdésekre! A lecke feldolgozásához szükséges idő: 10 óra A lecke végére Ön képes lesz: A kötvényekkel kapcsolatos fogalmak meghatározására; a kötvények árfolyamának meghatározására; a bruttó és nettó árfolyam kiszámítására; a kötvényárfolyam és piaci hozamok összefüggéseinek felismerésére; az elsőbbségi- és törzs részvények értékelésére. Munkája során gondoljon arra, hogy a mindennapi pénzgazdálkodásban is hasznosítható ismeretekre tesz szert, a vállalkozások pénzgazdálkodásához szükséges ismereteket, gondolkodásmódot ismeri meg és gyakorolja. Lássunk munkához! Kérjük, olvassa el figyelmesen a Társaságok pénzügyei c. tankönyv 49. oldalát, és végezze el a következő feladatokat! 1. önellenőrző feladat Maximum 5-7 mondatban adja meg a kötvény fogalmát, használatának lehetőségeit. Kérjük, olvassa végig a kötvényekkel kapcsolatos fogalmakat a tankönyv oldalain és válaszoljon a következő kérdésekre! 2. önellenőrző feladat Precízen határozza meg egy-egy mondatban a következő fogalmakat: névérték, névleges kamat, kibocsátási árfolyam, lejárat, visszaváltható kötvény, átváltható kötvény, piaci érték,piaci árfolyam. 16

17 Elérkeztünk a számítások ismétléséhez, gyakorlásához. Legelőször egy-két fogalmat idézzünk fel: A kötvény cash-flow-ja nem más, mint a kötvény által indukált pénzmozgások összessége. A kötvény árfolyama pedig a kötvény által biztosított bevételek diszkontált értékeinek összessége. Ha ezeket végiggondolja, könnyen felismeri az összefüggéseket. Kérjük, tanulmányozza figyelmesen a Társaságok pénzügyei c. tankönyv oldalait és válaszoljon az alábbi kérdésekre, oldja meg majd a feladatot is! 3. önellenőrző feladat Fogalmazza meg 6-8 mondatban, hogy milyen tényezők hatnak a kötvény árfolyamára! 4. önellenőrző feladat Számítási példa: Egy kötvény névértéke Ft, névleges kamata 10%/év, lejárati ideje 4 év. Az alternatív hozam 9%. a) Mennyi az árfolyama, ha évek végén fizeti a kamatot, és a 4. év végén a tőkét egy összegben? b) Mennyi az árfolyama, ha minden év végén fizetik a kamatot és a tőke 25%-át? Ezek után nézzük meg, hogy a kötvények mennyit is érnek önmagukban, a felhalmozott kamatok nélkül. Ebben a gondolatsorban kell elválasztanunk a bruttó és nettó árfolyamot. A bruttó árfolyam az értékpapír vételára a benne foglalt kamatokkal. A nettó árfolyam ugyanez a kamatok nélkül. Vegyünk egy egyszerű példát. Mintapélda Egy kötvényt kibocsátottak március 01-jén. A névérték Ft. A névleges kamat 12%/év. Ezt az értékpapírt megvásároltuk április 01-jén 102%-os árfolyamon. Mennyi a bruttó és a nettó árfolyam? A bruttó árfolyam Ft. A nettó árfolyam a bruttó árfolyam mínusz az április 01-ig felhalmozott kamat összege, amely *0,12/365*31=986 Ft. A nettó árfolyam tehát Ft. 5. önellenőrző feladat Egy kötvény névértéke Ft, névleges kamata 10%/év, kibocsátása április 01- jén történt. Ezt az értékpapírt megvásároltuk Ft-ért április 25-én. Mennyi a bruttó és nettó árfolyam? Bizonyára észlelte, hogy nem kértük számon az egész tananyagot. Ennek az az oka, hogy mélyebben csak a pénzügyszakosokkal tanuljuk, külön tőkepiaci számítások keretében. Egy kis lazítás után nézzük meg, hogy az alternatív kamatok változása hogyan hat a fix kamatozású értékpapírok árfolyamára. 17

18 Olvassa el figyelmesen a tankönyv 69. oldalán a kötvény árfolyamára ható tényezőket ismertető két bekezdést, majd a oldalakat. A tanultakat alkalmazva oldja meg a feladatot! 6. önellenőrző feladat Számítási példa: Egy kötvény névértéke Ft, névleges hozama 10%/év, az alternatív piaci hozama 8%, az árfolyama Ft. Határozza meg a kamatrugalmassági mutató értékét! A következő gondolatsort szintén egy fogalommal kezdjük: A részvény árfolyama nem más, mint az a tőkeérték, amit el kellene helyeznünk egy bankban annak érdekében, hogy a részvény osztalékával megegyező örökjáradékhoz jussunk. A további részletek érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a tankönyv 84. oldalán a Törzsrészvények értékelése című rövid szakaszt, majd a 88. oldaltól kezdődő és a részeket, a 92. oldal közepéig. Válaszoljon a következő kérdésre, illetve oldja meg a következő feladatot: 7. önellenőrző feladat Adja meg mondatban, miért mondhatjuk, hogy a részvény árfolyamának megállapítása örökjáradék számítására vezethető vissza; valamint azt is, hogyan számítjuk ki a részvények árfolyamát! 8. önellenőrző feladat Számítási példa: Egy részvény névértéke Ft, a garantált osztalék 8%/év, az alternatív hozam 6%/év. a) Mennyi a részvény árfolyama? b) Mennyi a részvény árfolyama, ha a hozamát minden évben 2%-kal növeli? A tananyagrész utolsó, rövid szakaszához érkeztünk. Ismét egy fogalommal kezdünk, ez pedig a kockázat, ami nem más, mint egy várható esemény bekövetkezése körüli bizonytalanság. Természetes, hogy a gazdálkodásban ennek nagy jelentősége van, így mi sem kerüljük ki a problémát. Azt is fontos megemlíteni, hogy a befektetési kockázat mérséklésének ismert módja a diverzifikáció, a befektetések megosztása, a portfolióképzés. A portfolió egy befektetési kosár, amelyben különböző hozamú és kockázatú értékpapírokat kombinálnak, attól függően, hogy a tőketulajdonos kockázattűrő képessége milyen. Kérjük, olvassa el a tankönyv oldalait és válaszoljon a következő kérdésre: 18

19 9. önellenőrző feladat Mit értünk kockázat alatt és mi a mérséklés módja? Kérjük, hogy próbáljon meg a mindennapi gazdálkodásban felismerhető kockázatokra is példát hozni. A választ 5-8 mondatban ismertesse. 2. záróteszt (1-6) Jelölje meg a helyes választ! 1. Mi a kötvény cash-flow? a) A kötvény névértéke; b) A kötvény által indukált pénzmozgások összessége; c) A kötvény árfolyama; 2. Milyen jogviszonyt testesít meg a kötvény? a) Hitelviszonyt, b) Áru feletti rendelkezési jogot; c) Tulajdonjogot. 3. Milyen jogviszonyt testesít meg a részvény? a) Hiteljogviszonyt, b) Tulajdonjogot, c) Áru feletti rendelkezési jogot. 4. Mi a kötvény elméleti árfolyama? a) A kötvény által biztosított bevételek diszkonkált értékeinek összege. b) Az az összeg, amennyit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közzétesz. c) Az elméleti árfolyam nem más, mint a névérték. 5. Mi a részvény elméleti árfolyama? a) A tőzsdei hírekben közzétett összeg. b) A részvény névértéke. c) Az a tőkeérték, amit jelenlegi piaci hozamok mellett el kell helyezni ahhoz, hogy a részvény osztalékánál megegyező örökjáradékhoz jussak. 6. Mi a különbség a kötvény bruttó és nettó árfolyama között? a) Az amortizáció; b) Az értékvesztések; c) A bruttó árfolyam magában foglalja a legutolsó kamatfizetés óta a vásárlás időpontjáig felhalmozott kamatot. A nettó árfolyam a kamat nélkül értendő. 19

20 2. záróteszt (7-9) Jelölje meg a helyes választ! 7. Mi a kamatrugalmassági mutató? a) A jegybanki alapkamat és a piaci kamatok összefüggését jelző érték. b) A kötvény árfolyamának változásának és piaci kamatok változásának összefüggését jelző mutató. c) Ezt a PSZÁF teszi közzé. 8. Mit jelent a portfolió kifejezés? a) Ez egy speciális poroltó készülék. b) Befektetési kosár. c) Nincs ilyen kifejezés. 9. Mi a kockázat? a) Egy várható esemény például várható hozam bekövetkezése körüli bizonytalanság. b) Kizárólag a kockavetéssel foglalkozó szerencsejátékosok gúnyneve. c) Ez egy valószínűségi változó. Befejezés Ismét túljutottunk egy érdekes anyagrészen, tudjuk értékelni az alapvető értékpapírokat. Természetesen nem mindig ezek a tényezők határozzák meg a piacon az azonnali árfolyamokat, de hosszú távon, tendenciaszerűen egyértelmű a hatásuk. Ismét engedélyezhetünk egy rövid lazítást, utána a vállalkozások belső viszonyaival, költségeivel, a részvényesek osztalékával fogunk foglalkozni. Viszontlátásra! 20

Pénzügy tantárgyi kalauz

Pénzügy tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Pénzügy tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Pénzügy tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a két tankönyvhöz készült: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó, Budapest

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek I./2

Pénzügyi ismeretek I./2 1 Pénzügyi ismeretek I./2 Prezentációs készlet Készitette: dr. Csáki Ilona 2 I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE A PÉNZÜGYEKBEN A pénz időértéke elvet minden befektetési formánál lehet és kell alkalmazni. A széles értelembe

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál

A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál A számított vállalatérték és a részvényárfolyam kapcsolata a magyar tôzsdei vállalatoknál Takács András, a Pécsi Tudományegyetem tanársegédje E-mail: takacsandras@ktk.pte.hu A vállalatértékelés elméleti

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek Ugyanazt csinálja a sikeres, mint a sikertelen. Elbukik olykor, de fel tud állni. Az a legfontosabb, hogy a mélyponton is ki kell jelölni az elérendő célt és afelé kell tartani folyamatosan.

Részletesebben

A könyvvizsgálati munka szakaszai

A könyvvizsgálati munka szakaszai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók kötelező továbbképzése 2012. A könyvvizsgálati munka szakaszai A könyvvizsgálat során alkalmazandó módszertan elméleti és gyakorlati kérdései Oktatási anyag

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben