Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz"

Átírás

1 Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006.

2 Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült: Illés Ivánné: Társaságok pénzügyei, Saldó Kiadó, Budapest Herich György: Adótan 2006., Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs Tananyagíró: dr. Túróczi Imre Távoktatási szerkesztő: Fazekas Judit Távoktatási lektor: Németh Katalin Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Nyomdai kivitelezés: Mpress Kft. Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: dr. Törzsök Éva rektor Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 Pénzügyi döntések, a pénz időértéke... 9 Kötvény, részvény értékelése, kockázat Tőkeáttétel, annak kockázata Beruházások elemzése, kockázata...30 Tőkeköltség, tőkeszerkezet, osztalékpolitika Forgótőke menedzsment Beküldendő feladat I Pénzgazdálkodás, elemzés Az államháztartás alapjai, az adózás rendje A társasági adó Az általános forgalmi adó A személyi jövedelemadó Beküldendő feladat II...93 Egyéb adók

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés A tudomány fájának gyökere keserű, de a gyümölcse édes kínai közmondás Kedves Hallgatónk! Örülünk, hogy a második tanulmányi félévet is sikeresen lezárta, és elérkezett a közgazdászképzés egyik fontos területéhez, a vállalkozási szintű pénzügyek áttekintéséhez. Bízunk benne, hogy sok hasznos információhoz jut a tárgy tanulása során. Előkészítő munkánkkal igyekeztünk könnyen feldolgozhatóvá és reményeink szerint élvezhető tenni a tananyagot. A tantárgyi kalauz segítséget nyújt Önnek abban, hogy az egyedül vagy kisebb csoportban végzett önálló munka gördülékenyen haladjon, és ne érezze tehernek a tanulást. Abban az esetben, ha néha elfáradna, esetleg úgy érezné, hogy átéli a hosszútávfutók magányosságát, gondoljon arra, hogy minden sikeres karrier nehéz áldozatok vállalásával kezdődik. Meggyőződésünk, hogy jó érzés tudni, milyen gondolatok járnak a menedzserek fejében, hogyan döntenek, és végiggondolni most még tét nélkül -, hogyan döntene Ön az adott helyzetben. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Hogyan használja a tantárgyi kalauzt? A tantárgyi kalauz célja, hogy megkönnyítse elsajátítani Önnek a tárgyat, és elősegítse a követelmények teljesítését. Ennek érdekében a tananyagot leckékre bontottuk, és minden leckéhez megadjuk, hogy mely tananyagrészeket kell feldolgoznia. Ehhez meghatároztuk a lecke feladatait, hogy irányítsuk a figyelmét, érdekesebbé tegyük a feldolgozást. Az önellenőrzést szolgáló feladatok megoldását minden egyes lecke végén szerepeltetjük. A tantárgyról általában A tantárgyat minden szakunkon kötelező szakalapozó tananyagként tanulják a 3. félévben. A tantárgy tartalmának rövid leírása: A tárgy keretein belül feldolgozásra kerülnek a fejlesztés és a folyó termelés finanszírozási ismeretei. A hallgatók megismerik az egyes finanszírozási formákat, azok elveit és kockázati tényezőit, készség szinten elsajátítják a szükséges számítási módszereket. Fontos feladatnak tekintjük a pénzügyi elemzési módszerek elsajátítását. Áttekintésre kerülnek a vállalkozást érintő államháztartási kapcsolatok, adók és járulékok. A közgazdaságtani ismeretekre alapozva feldolgozásra kerülnek a makrogazdasági, pénzügyi témakörök, a pénzügyi közvetítő intézmények és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok vállalati szintű vonatkozásai. Külön tantárgyi részt képez a nemzetközi gazdasági kapcsolatok vállalati szintű leképezése, adózási, adatszolgáltatási szempontból. A főbb tartalmi elemek a következők: A vállalkozások pénzügyi szervezetének helye, szerepe, funkciói. A gazdálkodó szervezetek pénzügyi tevékenységének belső szabályozása, szabályai. Induló vállalkozás tőke szükségletének és a fejlesztések tőke igényének meghatározása. Beruházási döntések gazdaságossági számításai. Forgóeszköz finanszírozás, készletek és követelések szerepe, spontán finanszírozás, nettó forgótőke. Önfinanszírozás. Finanszírozási források, elvek és stratégiák. Tőkeáttétel, mutatók, a tőkeáttételekben rejlő kockázat. Az idegen tőke költségei, a hitelfelvételi korlát meghatározása. A vállalkozások hitelkapcsolatai, a hitelkérelem alaki, tartalmi kellékei. A 5

6 vállalkozások pályázati forrásai, a támogatások felhasználásának és elszámolásának általános szabályai. Pénzügyi tervezés, likviditási terv, csonka mérleg, cash-flow. A vállalkozások tevékenységében alkalmazott alapvető pénzügyi számítások. Jelenérték, nettó jelenérték, jövő érték árfolyamok, annuitás, váltóleszámítolás stb. A vállalkozások pénzügyi megítélésének mutatói, pénzügyi elemzés. Államháztartási kapcsolatok, a jövedelemszabályozás szerepe a gazdálkodásban. Az adózás rendje. Az általános forgalmi adó. Személyi jövedelemadó. Társasági adó és osztalékadó. Egyéb adók, járulékok. Nemzetközi adózási alapok, OECD modellegyezmény elvei. A tantárgy kreditszáma A tantárgy 5 kredites, tehát összesen 150 tanulási óra szükséges a feldolgozásához. Az egyes leckéknél jelezzük, hogy kb. mekkora időráfordítást igényel Öntől. A tantárgy felvételének előtanulmányi követelménye a Pénzügyek c. tantárgy teljesítése. A tantárgy tanulásának célja, hogy a kurzus végére ön képes legyen: Meghatározni a vállalkozások pénzügyi folyamatait; finanszírozási tevékenységét; bemutatni a vállalkozás pénzügyi szervezetét és annak feladatait; ismertetni a vállalatot érintő adóügyi kérdéseket. A tantárgy lezárása Számonkérés módja, a hallgatókkal szemben támasztott követelmények: A félév végi aláírás, azaz a vizsgára bocsátás feltétele két beküldendő feladat időre történő elkészítése, és a tutorhoz történő eljuttatása a tantárgy felvételekor egyeztetett címre. A tantárgy írásbeli és szóbeli vizsgával zárul; az írásbeli rész három feladat megoldását és a megoldások értelmezését tartalmazza. Ezt követően tételhúzás történik, majd rövid felkészülés után egy szakmai beszélgetés zajlik a témakörből. A tantárgy osztályzatát a két vizsgarész, valamint a beküldendő feladatok eredménye adja, a következő megoszlásban: Házi dolgozat értékelése: 20% Kollokvium keretében teljesített írásbeli dolgozat: 40% Szóbeli vizsga: 40% 100% A vizsga időtartama: 30 perc példamegoldás, perc szóbeli rész (felkészülést is beleszámítva). A tanulás eszközei és használatuk Kötelező irodalom: Illés Ivánné: Társaságok pénzügyei, Saldó Kiadó, Budapest Herich György: Adótan 2006., Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs Tantárgyi kalauz 6

7 Ajánlott irodalom: Tétényi Zoltán Gyulai László: Vállalkozásfinanszírozás, Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. Budapest, Tétényi Veronika: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt. Budapest, IX. fejezet Túróczi Imre: Vállalati pénzügyek példatár, Szolnoki Főiskola, Szolnok, Túróczi Imre: Vállalati pénzügyek és adózási alapok példatár, Szolnoki Főiskola, Szolnok, (CD), Jogszabályok: Az adójogszabályoknak az oktatás időpontjában hatályos szövege képezi az ajánlott irodalmat. A jogszabályi hivatkozásokat a félév indító levelében közöljük. Felhívjuk figyelmét, hogy a tananyagból csak a kijelölt részeket kérjük számon, tehát nem az egész tankönyvet. A számítási feladatokra megoldott mintát talál a kalauzban, ill. a fentebb említett CD-n. Hogyan tanuljon? Mindenekelőtt rendszeresen és alaposan. Ehhez a tantárgyi kalauzban sok segítséget nyújtunk. A bevezető rész végén talál egy táblázatot, ennek alapján készítsen magának egy tanulási ütemtervet! Fontos, hogy az Ön által választott tempó szerint, a tervezett vizsgaidőpontra minden leckét befejezzen, és a beküldendő feladatot időben továbbítsa tutorának. Ha lehet, egyenletesen ossza el az anyagot. Ha valamelyik napra, hétre torlódnak a feladatai (akár magánéleti, akár más tantárgyak kötelezettségei miatt), inkább a korábbi időszakban vállaljon többet, mert az a tapasztalat, hogy a vizsgához közeledve vészesen fogy az idő, és ilyenkor az oktatók is leterheltebbek, kevésbé tudnak segítséget nyújtani. A leckékben nagyon sok önellenőrző feladat van. Ezeket nem ellenőrzi Önön kívül senki, de nem is az a céljuk, hanem az, hogy a feladatok elvégzése által a mélyére hatoljon a kijelölt tananyagnak. Ne csapja be magát! Ha egy önellenőrző feladatot nem tud megoldani, akkor érdemes azzal az anyagrésszel tovább foglalkozni, nehogy a vizsgáztató hívja fel a hiányosságaira a figyelmet! Ha úgy érzi, hogy semmiképpen nem tud megoldani egy feladatot, keresse meg tanulótársait, bizonyára tudnak segíteni. Ha ez sem megy, írjon, vagy telefonáljon a főiskola megadott címére, telefonszámára és mi segítünk Önnek. A beküldendő feladatokat mindenképpen oldja meg! Ezzel egyrészt tovább gyakorol, másrészt még a vizsga előtt egy szakértő tutorunk értékeli munkáját; ezzel időben segíthet helyre tenni bizonyos félreértéseket, feltárni olyan hiányosságokat, melyek a vizsgát veszélyeztetik, és tanácsokat ad, hogy miként javíthatja teljesítményét. Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus formában rendelkezésre bocsátott Vállalati pénzügyek és adózási alapok című példatárban minden feladattípushoz talál levezetett mintapéldát. A tantárgy tanulás-támogatása, azaz milyen segítséget vehet igénybe a tantárgy tanulmányozásakor? A tantárgyat alapvetően önállóan kell elsajátítania, hagyományos előadás vagy gyakorlat nem tartozik hozzá. A tantárgy feldolgozása során lehetősége lesz egy alkalommal személyesen konzultálni szakértő tutorával; ennek részleteiről a tantárgy felvételekor 7

8 tájékoztattuk. Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot képzésszervező-tutorával, akinek nevéről és elérhetőségéről szintén tájékoztatást kapott. A félév folyamán két beküldendő feladatot kell készítenie és azt - a tantárgy felvételekor megadott - határidőre el kell juttatnia tutorához. A beküldendő feladat két részből áll. Talál benne esszé jellegű, kifejtendő feladatokat és számítási példákat egyaránt. Az összefüggő feladatsor feladatainak elkészítésével módjában áll a tanultakat átismételni és rendszerezni. A beküldendő dolgozat formai követelményei: Word formátum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság és sorkizárás. A dokumentumot.doc kiterjesztéssel mentse el, és ben küldje el a tárgy felvételekor megállapodott ütemezés szerint. Amennyiben nehézséget okoz a számításos feladatok megfelelő leírása számítógép segítségével, úgy természetesen kézzel is leírhatja a megoldásokat. Ez esetben a szöveges válaszok kinyomtatott példányával együtt, postán küldje el megoldásait tutorának. A dolgozat megérkezése napján (legkésőbb másnap) ben visszajelzést kap arról, hogy az írásművet megkaptuk. Szöveges értékelésre egy héten belül számíthat. Tanulási ütemterv Munkája megkönnyítésére az alábbi tanulási ütemtervet állítottuk össze Önnek: Leckék Időigény Típus Mikor tanulom? 1. lecke: Pénzügyi döntések, a pénz időértéke 2. lecke: Kötvény, részvény értékelése, kockázat 8 óra feldolgozó, ismétlő 10 óra feldolgozó, ismétlő 3. lecke: Tőkeáttétel, annak kockázata 8 óra feldolgozó 4. lecke: Beruházások elemzése, kockázata 14 óra feldolgozó 5. lecke: Tőkeköltség, tőkeszerkezet, osztalékpolitika 8 óra feldolgozó 6. lecke: Forgótőke menedzsment 10óra feldolgozó 7. lecke: Beküldendő feladat I. 12 óra beküldendő 8. lecke: Pénzgazdálkodás, elemzés 10 óra feldolgozó 9. lecke: Államháztartás alapjai, adózás rendje 14 óra feldolgozó 10. lecke: Társasági adó 6 óra feldolgozó 11. lecke: Az áfa 12 óra feldolgozó 12. lecke: A személyi jövedelemadó 14 óra feldolgozó 13. lecke: Beküldendő feladat II. 14 óra beküldendő 14. lecke: Egyéb adók 10 óra feldolgozó A bevezető tanulmányozását követően el lehet kezdeni a feldolgozást. Végezetül fogadjon el egy jó tanácsot (közel 20 éves oktatói tapasztalat alapján): Először próbálja megérteni a tananyagot és csak utána megtanulni, gyakorolni. Így biztosan könnyebben fog menni, és tartósabb lesz az elsajátított ismeretek megőrzése. Jó munkát és hasznos felkészülést kívánunk! 8

9 1. lecke Pénzügyi döntések, a pénz időértéke Bevezetés Tanulmányaink első leckéjében részben alapfogalmakkal ismerkedünk meg, részben átismételjük és kibővítjük a pénzügy tantárgyban elsajátított pénz időértékkel kapcsolatos tananyagrészt. Kérjük, tanulmányozza át az általunk kijelölt anyagokat, és válaszoljon az önellenőrző kérdésekre! Az esszé jellegű kérdéseken kívül számítási feladatok is várnak Önre, ezzel is segíteni szeretnénk a beküldendő feladatok megoldását, ill. a kollokviumi dolgozat sikerét. A lecke feldolgozásához szükséges idő: 8 óra Amennyiben sikeresen tudunk együttműködni a lecke végére Ön képes lesz: Meghatározni a pénzügyi döntések fogalmát, típusait és azok célját; megmagyarázni a pénz időértékével kapcsolatos fogalmakat; számításokat elvégezni, és azok eredményeit értelmezni; pénzügyi befektetések lehetőségei közül megalapozottan választani, az egyes elképzelések mellett vagy ellen érvelni. Munkája során gondoljon arra, hogy napjainkban a pénzügyi tevékenység ismerete általános igény a közgazdászokkal szemben. Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a gazdaságossággal kapcsolatos számítások ismerete hasznos, a vállalkozók és managerek esetében elengedhetetlen. Lássunk munkához! Kérjük, olvassa el figyelmesen a Társaságok pénzügyei c. tankönyv oldalát, majd végezze el a következő feladatokat! 1. önellenőrző feladat Fogalmazza meg mondatban a vállalkozás működési feltételeit, fontosabb eszközcsoportjait a most olvasottak, valamint más tantárgyakban elsajátított információk alapján! 2. önellenőrző feladat Jellemezze 5-5 mondatban a befektetési döntéseket, finanszírozási döntéseket, a hosszú távú pénzügyi döntések két típusát és a rövid távú pénzügyi döntéseket! 9

10 3. önellenőrző feladat Határozza meg cash-flow fogalmát és a pénzáramlás irányának megfelelő megkülönböztetését (3-5 mondatban)! Tanulmányozza figyelmesen a Társaságok pénzügyei c. tankönyv oldalait és válaszoljon az alábbi kérdésekre! 4. önellenőrző feladat Próbálja meg 5-10 mondatban elmagyarázni egy hozzá nem értő számára, hogy mit jelent a pénz időértéke! Érvelése során hozzon fel hétköznapi példákat. Olvassa el a tananyag oldalait, majd oldja meg a következő önellenőrző feladatokat! 5. önellenőrző feladat Magyarázza meg 4-5 mondatban a jövőérték kategóriáját, támassza alá életszerű példával is! 6. önellenőrző feladat Számítási példa: Van Ft-unk, amit elhelyezhetünk egy bankban egy évre, évi 12%-os kamatra. Melyik lehetőséget érdemes választanunk? a) Havonta fizetnek kamatot, amit minden hónap végén írnak jóvá; b) Negyedévente fizetnek kamatot, amelyet minden negyedév végén írnak jóvá; c) Az első év végén fizetnek kamatot. Milyen összegeket kapunk vissza az egyes esetekben? 7. önellenőrző feladat Számítási példa: Nyáron szüleink vállalkozásában dolgoztunk és kerestünk Ft-ot. Szeptember 1- jén vettünk magunknak az iskolakezdésre egy számítógépet Ft-ért. A maradék pénzünket betettük a bankba, és december 1.-ig lekötöttük évi 12%-os kamatra. Mennyi pénzünk lesz az év végén? Következő szakterületünk a már ismert jelenérték számítás, biztosan nem fog gondot okozni ez a kis ismétlés. 10

11 Olvassa át alaposan a tankönyv oldalait, aztán válaszoljon az alábbi kérdésekre! 8. önellenőrző feladat Írja le maximum mondatban, hogy mit jelent a jelenérték, mi a diszkontálás, mi a különbség a kamatláb és a diszkontláb között! 9. önellenőrző feladat Számítási példa: Önnek egy diszkont kincstárjegyet kínálnak megvételre, aminek a névértéke Ft, a lejáratig egy év van hátra. Mennyit adna ezért a papírért, ha az alternatív hozam 6%/év? 10. önellenőrző feladat Számítási példa: Mennyi a nettó jelenérték, ha a harmadik példában szereplő kincstárjegyet Ft-ért vásárolta meg? A következő gondolatsort kezdjük egy fogalommal: Az azonos összegű pénzáramlásokat annuitásnak nevezzük. Gondoljon arra: ha hitelt vesz fel és minden hónapban azonos összeget kell törlesztenie, vagy egy biztosítás feltételeinek megfelelően időszakonként azonos összeget kell fizetnie. Ez a mindennapjainkban megjelenő pénzügyi folyamat a vállalati életben is nagy hangsúlyt kap. Ismételjük át és mélyítsük el az annuitásról szóló ismereteket. Olvassa el figyelmesen a tankönyv oldalait és válaszoljon a kérdésekre, majd oldja meg a példákat! 11. önellenőrző feladat mondatban adja meg az annuitásnak, mint azonos összegű pénzáramnak a fogalmát, és gyakorlati alkalmazhatóságát! Miért speciális az annuitás jövőértéke és jelenértéke? Mit jelent a szokásos és esedékes kifejezés? Fogalmazzon meg példát arra, hogy befektetési döntéseink során mire használhatjuk az annuitásokat! 11

12 12. önellenőrző feladat Számítási példa: Minden év végén Ft-ot teszünk be a bankba 8 éven keresztül, évi 12%-os kamatra. a) Mennyi pénzünk lesz a nyolcadik év végére? b) Mennyi pénzünk lesz a nyolcadik év végén, ha az év első napján tesszük be a pénzt a bankba? 13. önellenőrző feladat Számítási példa: Egy energetikai cég ajánlja Önnek, hogy E Ft-ért felújítja a fűtési rendszerét, és így minden évben E Ft-tal csökken a gázszámlája 10 éven keresztül. Ön a pénzét 9%/év hozamú kötvénybe fektetheti be. a) Elfogadja-e az ajánlatot, ha azt előre kell fizetnie? b) Elfogadja-e az ajánlatot, ha a 10. év végén kell fizetnie E Ft-ot? E témakörben utolsó területünk a járadék és az örökjáradék. Olvassa el a tananyag oldalait és válaszoljon az alábbi kérdésekre, majd oldja meg a feladatot is! 14. önellenőrző feladat Mit értünk járadék, örökjáradék alatt? Ezt részletesen fejtse ki 8-10 mondatban! 15. önellenőrző feladat Számítási példa: Mennyi pénzt kell elhelyezni a bankba évi 6%-os kamatláb mellett, ha azt szeretnénk, hogy végtelen ideig kamatként (örökjáradék) a) minden évben le tudjunk venni Ft-ot a számlánkról? b) a második évtől kezdve mindig 2%-kal több pénzt tudjunk levenni a számláról? 12

13 1. záróteszt 1. Melyik állítás igaz? a) A jelenérték számítást diszkontálási művelettel végezzük. b) A jelenérték számítás és a jövőérték számítás reciprok műveletek c) Mindkét állítás igaz. 2. Az évi 25 %-os kamatlábnak hány %-os diszkontálás felel meg? a) 30 b) 18 c) Egy banki betét nominális kamatlába 12 %/év, mennyi a reálkamat, ha az infláció 8 %/év? a) 4% b) 20% c) 3,7% 4. Egy ötéves banki betétnél melyik a kedvezőbb: ha egyszerű kamatozást alkalmazunk, az éves kamatlábat öttel szorozva, vagy ha éves kamatozási periódussal kamatos kamatot használunk? a) Teljesen mindegy; b) Jobb a kamatos kamatozás; c) Jobb az egyszerű kamatozás. 5. Az annuitási tényező és diszkonttényezők között van-e összefüggés? a) Igen, az annuitási tényező a diszkonttényezők halmozott összege. b) Nincs összefüggés. c) Igen, az annuitási tényező a diszkonttényező és a kamatláb hányadosa. Befejezés A legelső, bemelegítő anyagon túljutottunk. Felfrissültek a pénzügyi fogalmak, a számítási képletek; a számított adatok értékelését is átismételtük, kicsit kiegészítettük. Ezek után egy kis pihenő következik, majd az értékpapírokat fogjuk megvizsgálni, felelevenítjük a pénzügy erre vonatkozó ismereteit és bővítjük is azokat. 13

14 Megoldások 1. megoldás: Kulcsszavai: piaci igény, tőkejavak, munkaerő, reáleszközök, pénzügyi eszközök, befektetett eszközök, forgóeszközök, cél a hosszú távú működő képesség biztosítása. 2. megoldás: Kulcsszavai: változás eszközökben, forrásokban, illetve mindkettőben; mérleg, befektetési döntés, finanszírozási döntés, döntési időtáv, tőke költségvetés, tőke szerkezet, finanszírozás, pénzáramlás és annak irányai, forgótőke, hosszú táv = saját tőke és hosszú lejáratú kötelezettség, rövidtáv = forgóeszköz és rövid lejáratú kötelezettség. 3. megoldás: Kulcsszavai: pénzáramlás, hozam és kockázat, piaci érték maximalizálás. 4. megoldás: Kulcsszavai: alternatív hozam, infláció, pénz jövedelemteremtő képessége, reálérték, banki pénzelhelyezés. 5. megoldás: Kulcsszavai: összehasonlíthatóság, egyszerű kamatozás, kamatos kamatozás, tőkenövekedés, tőke csökkenés. 6. megoldás: a) Ft. b) Ft. c) Ft. 7. megoldás: Ft. 8. megoldás: Kulcsszavai: jelenidő, diszkontálás, nettó jelenérték, összehasonlíthatóság, tőkenövekedés, tőkecsökkenés. 9. megoldás: Ft 10. megoldás: Ft 11. megoldás: Kulcsszavai: periódusonként azonos összegű pénzáram, rendszeres pénzelhelyezés, tőkegyűjtés, azonos összegű törlesztés, időszak elején történő pénzáram, időszak végén történő pénzáram. Példa a befektetési lehetőségek elemzésére: Önnek felajánlják, hogy fizessen most 5 millió forintot, és energia racionalizálási beruházás eredményeként 5 éven keresztül minden évben csökkentik az energiaköltséget 5,15 millió forinttal. Az alternatív befektetés évi 4% kamatot garantál hosszú távon. Elfogadja-e az ajánlatot? Mit szólna hasonló ajánlathoz, ha nem az időszak elején, hanem az 5. év végén kellene fizetnie 6,4 millió forintot. 12. megoldás: a): Ft. b): Ft. 14

15 13. megoldás: a): A 10 éven keresztül esedékes annuitás jelenértéke E Ft, ez kevesebb, mint, amit kérnek, így az ajánlat nem fogadható el. b): A 10 éven át esedékes annuitás jövőértéke E Ft, ami magasabb összeg, mint amit fizetni kell, így az ajánlat elfogadása gazdaságos. 14. megoldás: Kulcsszavai: végtelen számú pénzáram, rendszeres időközök, örökjáradék jelenértéke, folyamatos növekedés, növekvő örökjáradék jelenértéke. 15. megoldás: a) Ft. b) Ft. A záróteszt megoldásai: 1) c; 2) c; 3) c; 4) b; 5) a 15

16 2. lecke Kötvény, részvény értékelése, kockázat Bevezetés Tanulmányaink második részében szintén lesz ismétlő szakasz, ugyanis a kötvények és részvények értékelésével foglalkozunk. Ebben a munkában hasznosítjuk az előző félév tananyagát és az első lecke ismereteit. Kérjük, tanulmányozza át a kijelölt anyagokat, és válaszoljon a feltett kérdésekre! A lecke feldolgozásához szükséges idő: 10 óra A lecke végére Ön képes lesz: A kötvényekkel kapcsolatos fogalmak meghatározására; a kötvények árfolyamának meghatározására; a bruttó és nettó árfolyam kiszámítására; a kötvényárfolyam és piaci hozamok összefüggéseinek felismerésére; az elsőbbségi- és törzs részvények értékelésére. Munkája során gondoljon arra, hogy a mindennapi pénzgazdálkodásban is hasznosítható ismeretekre tesz szert, a vállalkozások pénzgazdálkodásához szükséges ismereteket, gondolkodásmódot ismeri meg és gyakorolja. Lássunk munkához! Kérjük, olvassa el figyelmesen a Társaságok pénzügyei c. tankönyv 49. oldalát, és végezze el a következő feladatokat! 1. önellenőrző feladat Maximum 5-7 mondatban adja meg a kötvény fogalmát, használatának lehetőségeit. Kérjük, olvassa végig a kötvényekkel kapcsolatos fogalmakat a tankönyv oldalain és válaszoljon a következő kérdésekre! 2. önellenőrző feladat Precízen határozza meg egy-egy mondatban a következő fogalmakat: névérték, névleges kamat, kibocsátási árfolyam, lejárat, visszaváltható kötvény, átváltható kötvény, piaci érték,piaci árfolyam. 16

17 Elérkeztünk a számítások ismétléséhez, gyakorlásához. Legelőször egy-két fogalmat idézzünk fel: A kötvény cash-flow-ja nem más, mint a kötvény által indukált pénzmozgások összessége. A kötvény árfolyama pedig a kötvény által biztosított bevételek diszkontált értékeinek összessége. Ha ezeket végiggondolja, könnyen felismeri az összefüggéseket. Kérjük, tanulmányozza figyelmesen a Társaságok pénzügyei c. tankönyv oldalait és válaszoljon az alábbi kérdésekre, oldja meg majd a feladatot is! 3. önellenőrző feladat Fogalmazza meg 6-8 mondatban, hogy milyen tényezők hatnak a kötvény árfolyamára! 4. önellenőrző feladat Számítási példa: Egy kötvény névértéke Ft, névleges kamata 10%/év, lejárati ideje 4 év. Az alternatív hozam 9%. a) Mennyi az árfolyama, ha évek végén fizeti a kamatot, és a 4. év végén a tőkét egy összegben? b) Mennyi az árfolyama, ha minden év végén fizetik a kamatot és a tőke 25%-át? Ezek után nézzük meg, hogy a kötvények mennyit is érnek önmagukban, a felhalmozott kamatok nélkül. Ebben a gondolatsorban kell elválasztanunk a bruttó és nettó árfolyamot. A bruttó árfolyam az értékpapír vételára a benne foglalt kamatokkal. A nettó árfolyam ugyanez a kamatok nélkül. Vegyünk egy egyszerű példát. Mintapélda Egy kötvényt kibocsátottak március 01-jén. A névérték Ft. A névleges kamat 12%/év. Ezt az értékpapírt megvásároltuk április 01-jén 102%-os árfolyamon. Mennyi a bruttó és a nettó árfolyam? A bruttó árfolyam Ft. A nettó árfolyam a bruttó árfolyam mínusz az április 01-ig felhalmozott kamat összege, amely *0,12/365*31=986 Ft. A nettó árfolyam tehát Ft. 5. önellenőrző feladat Egy kötvény névértéke Ft, névleges kamata 10%/év, kibocsátása április 01- jén történt. Ezt az értékpapírt megvásároltuk Ft-ért április 25-én. Mennyi a bruttó és nettó árfolyam? Bizonyára észlelte, hogy nem kértük számon az egész tananyagot. Ennek az az oka, hogy mélyebben csak a pénzügyszakosokkal tanuljuk, külön tőkepiaci számítások keretében. Egy kis lazítás után nézzük meg, hogy az alternatív kamatok változása hogyan hat a fix kamatozású értékpapírok árfolyamára. 17

18 Olvassa el figyelmesen a tankönyv 69. oldalán a kötvény árfolyamára ható tényezőket ismertető két bekezdést, majd a oldalakat. A tanultakat alkalmazva oldja meg a feladatot! 6. önellenőrző feladat Számítási példa: Egy kötvény névértéke Ft, névleges hozama 10%/év, az alternatív piaci hozama 8%, az árfolyama Ft. Határozza meg a kamatrugalmassági mutató értékét! A következő gondolatsort szintén egy fogalommal kezdjük: A részvény árfolyama nem más, mint az a tőkeérték, amit el kellene helyeznünk egy bankban annak érdekében, hogy a részvény osztalékával megegyező örökjáradékhoz jussunk. A további részletek érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a tankönyv 84. oldalán a Törzsrészvények értékelése című rövid szakaszt, majd a 88. oldaltól kezdődő és a részeket, a 92. oldal közepéig. Válaszoljon a következő kérdésre, illetve oldja meg a következő feladatot: 7. önellenőrző feladat Adja meg mondatban, miért mondhatjuk, hogy a részvény árfolyamának megállapítása örökjáradék számítására vezethető vissza; valamint azt is, hogyan számítjuk ki a részvények árfolyamát! 8. önellenőrző feladat Számítási példa: Egy részvény névértéke Ft, a garantált osztalék 8%/év, az alternatív hozam 6%/év. a) Mennyi a részvény árfolyama? b) Mennyi a részvény árfolyama, ha a hozamát minden évben 2%-kal növeli? A tananyagrész utolsó, rövid szakaszához érkeztünk. Ismét egy fogalommal kezdünk, ez pedig a kockázat, ami nem más, mint egy várható esemény bekövetkezése körüli bizonytalanság. Természetes, hogy a gazdálkodásban ennek nagy jelentősége van, így mi sem kerüljük ki a problémát. Azt is fontos megemlíteni, hogy a befektetési kockázat mérséklésének ismert módja a diverzifikáció, a befektetések megosztása, a portfolióképzés. A portfolió egy befektetési kosár, amelyben különböző hozamú és kockázatú értékpapírokat kombinálnak, attól függően, hogy a tőketulajdonos kockázattűrő képessége milyen. Kérjük, olvassa el a tankönyv oldalait és válaszoljon a következő kérdésre: 18

19 9. önellenőrző feladat Mit értünk kockázat alatt és mi a mérséklés módja? Kérjük, hogy próbáljon meg a mindennapi gazdálkodásban felismerhető kockázatokra is példát hozni. A választ 5-8 mondatban ismertesse. 2. záróteszt (1-6) Jelölje meg a helyes választ! 1. Mi a kötvény cash-flow? a) A kötvény névértéke; b) A kötvény által indukált pénzmozgások összessége; c) A kötvény árfolyama; 2. Milyen jogviszonyt testesít meg a kötvény? a) Hitelviszonyt, b) Áru feletti rendelkezési jogot; c) Tulajdonjogot. 3. Milyen jogviszonyt testesít meg a részvény? a) Hiteljogviszonyt, b) Tulajdonjogot, c) Áru feletti rendelkezési jogot. 4. Mi a kötvény elméleti árfolyama? a) A kötvény által biztosított bevételek diszkonkált értékeinek összege. b) Az az összeg, amennyit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közzétesz. c) Az elméleti árfolyam nem más, mint a névérték. 5. Mi a részvény elméleti árfolyama? a) A tőzsdei hírekben közzétett összeg. b) A részvény névértéke. c) Az a tőkeérték, amit jelenlegi piaci hozamok mellett el kell helyezni ahhoz, hogy a részvény osztalékánál megegyező örökjáradékhoz jussak. 6. Mi a különbség a kötvény bruttó és nettó árfolyama között? a) Az amortizáció; b) Az értékvesztések; c) A bruttó árfolyam magában foglalja a legutolsó kamatfizetés óta a vásárlás időpontjáig felhalmozott kamatot. A nettó árfolyam a kamat nélkül értendő. 19

20 2. záróteszt (7-9) Jelölje meg a helyes választ! 7. Mi a kamatrugalmassági mutató? a) A jegybanki alapkamat és a piaci kamatok összefüggését jelző érték. b) A kötvény árfolyamának változásának és piaci kamatok változásának összefüggését jelző mutató. c) Ezt a PSZÁF teszi közzé. 8. Mit jelent a portfolió kifejezés? a) Ez egy speciális poroltó készülék. b) Befektetési kosár. c) Nincs ilyen kifejezés. 9. Mi a kockázat? a) Egy várható esemény például várható hozam bekövetkezése körüli bizonytalanság. b) Kizárólag a kockavetéssel foglalkozó szerencsejátékosok gúnyneve. c) Ez egy valószínűségi változó. Befejezés Ismét túljutottunk egy érdekes anyagrészen, tudjuk értékelni az alapvető értékpapírokat. Természetesen nem mindig ezek a tényezők határozzák meg a piacon az azonnali árfolyamokat, de hosszú távon, tendenciaszerűen egyértelmű a hatásuk. Ismét engedélyezhetünk egy rövid lazítást, utána a vállalkozások belső viszonyaival, költségeivel, a részvényesek osztalékával fogunk foglalkozni. Viszontlátásra! 20

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozások pénzügyi alapjai Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Minden szakügyintéző szakirány számára 2011/2012.

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money)

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money) Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások A pénz időértéke A pénz időértéke (Time Value of Money) Egységnyi mai pénz értékesebb, mint egységnyi jövőbeli pénz. A mai pénz befektethető, kamatot eredményez A

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan I. tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan I. tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügytan I. tárgyból Közgazdász gazdálkodási alap levelező, GAM alap és kieg. levelező képzés

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügy tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügy tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügy tárgyból Pénzügy MSc. képzés I. évfolyam levelező tagozat számára A Pénzügyi és Számviteli

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Pénzügyi piacok, pénzügyi eszközök 1. Vállalat a közvetlen pénzügyi piacokon szerez

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések Előadó: Deliné Pálinkó Éva Beruházásgazdaságossági számítások alkalmazásának elemei Tőkeköltségvetés - a pénzáramok meghatározása

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Pénzügyi piacok, pénzügyi eszközök 1. Vállalat a közvetlen pénzügyi piacokon szerez

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

MINTA FELADATSOR. Megoldás: mivel a négy év múlva esedékes összegre vagyunk kíváncsiak, ezért a feladat a bankszámla jövıértékének meghatározása, t

MINTA FELADATSOR. Megoldás: mivel a négy év múlva esedékes összegre vagyunk kíváncsiak, ezért a feladat a bankszámla jövıértékének meghatározása, t MINTA FELADATSOR 1. Hány forintunk lenne a bankszámlán 4 év múlva, ha ma 200 ezer forintot helyeznénk el évi 8%-os kamatra, és a bank a kamatokat negyedévenként tıkésíti? mivel a négy év múlva esedékes

Részletesebben

Tőkeköltség (Cost of Capital)

Tőkeköltség (Cost of Capital) Vállalati pénzügyek 1 9. előadás A tőkeköltség szerepe Tőkeköltség (Cost of Capital) Tőkeköltség 1 2 A tőkeköltség értelmezése TŐKEKÖLTSÉG A finanszírozási források ára (költsége), A befektetők által elvárt

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com franzkatona@gmail.com A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladataik végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos tevékenysége a gazdálkodás.

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 1. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 A pénz időértéke Mit jelent a pénz időértéke? Egy forint (dollár, euró, stb.) ma

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva A vizsgálat köre, rendszere - Tematika 3. Befektetési döntések 5. Befekt. és finansz.

Részletesebben

Vállalatértékelés példatár

Vállalatértékelés példatár Vállalatértékelés példatár 1. Végezze el a benchmarkelemzést a Richter és a Bristol-Myers Scibb példáján és határozza meg 5 tanult piaci ráta alapján a Richter korrigált értékét. A d mutatót az alábbi

Részletesebben

Tartalom. Speciális pénzáramlások. Feladatmegoldás, jelenértékszámítások 2010.10.19. 8. hét. Speciális pénzáramlások. Örökjáradék:

Tartalom. Speciális pénzáramlások. Feladatmegoldás, jelenértékszámítások 2010.10.19. 8. hét. Speciális pénzáramlások. Örökjáradék: Feladatmegoldás, jelenértékszámítások 8. hét 2010.10.26. 1 Tartalom Speciális pénzáramlások Örökjáradék: Olyan végtelen számú tagból álló pénzáramlás, amelynek minden eleme megegyezik. Növekvő örökjáradék:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009.02.26.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA, II. évf. alapszakok számára Az Pénzügyi és Számviteli Intézetbe

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. 2.DCF alapú döntések

Vállalati pénzügyek alapjai. 2.DCF alapú döntések Vállalati pénzügyek alapjai 2.DCF alapú döntések Deliné Palinkó Éva Pénzügyek Tanszék (palinko@finance.bme.hu) A vállalati pénzügyi döntések alapjai 1) Bevezetés. Vállalati pénzügyi döntések köre.. 2)

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

2015.02.26. b) Örökjáradékos kötvény esetében: c) Kamatszelvény nélküli (diszkont- vagy elemi) kötvény esetében: C = periódusonkénti járadék összege

2015.02.26. b) Örökjáradékos kötvény esetében: c) Kamatszelvény nélküli (diszkont- vagy elemi) kötvény esetében: C = periódusonkénti járadék összege VÁLLALATI PÉNZÜGYEK II. A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár A pénz tartva tenyész, költögetve vész! Dugonics András: Magyar példa beszédek

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

Vállalatértékelés példák

Vállalatértékelés példák Vállalatértékelés példák Részvényértékelés reálopcióval Egy vállalat eszközeinek várható értéke jelenleg 1000 mft. Ennek a relatív szóródása 40%. Rövid lejáratú hitel összege 10 mft, kamata 10%, lejárata

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Összeállította: Varju Katalin 1

Összeállította: Varju Katalin 1 1) Az R&M bank gyors, rugalmas ügyintézésű hiteleket kínál vállalkozásoknak jelzálog fedezet mellett. Egy vállalkozó 5.000.000 Ft hitelt szeretne felvenni 1 éves lejáratra. A kamat 18%-os, a kezelési költség

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügytan tárgyból Közgazdász-gazdálkodási kiegészítő képzés számára A Tanszékre történő beérkezés

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 7 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügyi alapismeretek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügyi alapismeretek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügyi alapismeretek tárgyból SZIE GTK BSc III. évf. Gazdasági és vidékfejlesztési valamint Informatikus

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

III.A DCF alapú döntések megtakarítók és beruházók

III.A DCF alapú döntések megtakarítók és beruházók Vállalati pénzügyek alapjai III. A DCF alapú döntések megtakarítók és beruházók Deliné Pálinkó Éva Pénzügyek Tanszék palinko@finance.bme.hu III.A DCF alapú döntések megtakarítók és beruházók 1.Pénzügyi

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Példák az előadáson megoldott feladatok ismeretében a vizsgán várható feladatokra (a példák szemléltetésre szolgálnak!)

Példák az előadáson megoldott feladatok ismeretében a vizsgán várható feladatokra (a példák szemléltetésre szolgálnak!) Példák az előadáson megoldott feladatok ismeretében a vizsgán várható feladatokra (a példák szemléltetésre szolgálnak!) BME GTK Pénzügyek Tanszék, Pálinkó Éva 1 1. Az alábbi adatok alapján állítsa össze

Részletesebben

A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői

A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői s Mikor, milyen eszközökbe, mennyi tőkét fektessenek be, és ezt honnan, milyen formában biztosítsák. s A döntések célja a tőkeszerkezet, a saját tőke

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

A vállalat pénzügyi környezete

A vállalat pénzügyi környezete BME Pénzügyek Tanszék A vállalat pénzügyi környezete A pénz időértéke (1-2.) Előadó: Deliné Pálinkó Éva A pénz idő értéke pénzügyi alapszámítások A VÁLLALAT ÉS A PÉNZÜGYI PIACOK PÉNZÁRAMLÁSA Reáljavak

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SZERKEZETE

FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SZERKEZETE 8. fejezet FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SZERKEZETE 8.1. Tõkeáttétel hatásai Mûködési, finanszírozási és kombinált áttétel, az árbevétel változásának függvényében * : EBIT EPS EPS EBIT EPS EPS DOL = ; DFL =

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Bankmenedzsment Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Tananyag: Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény 7-8-9-10 fejezet (oktatási segédlet) Dr. Huszti Ernő: Banktan Tas Kft. 2003. Vizsgára bocsátás feltétele: Kiválasztott

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Üzleti tervezés. Dr. Bozsik Sándor 2015.09.07. Alapítsunk vállalkozást! Vállalkozás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció Vállalati pénzügyek alapjai Konzultáció Deliné Palinkó Éva Pénzügyek Tanszék (palinko@finance.bme.hu) 13. Példa.Nominális és reál kamatláb Mekkora reálkamatot realizálnak a befektetők, amennyiben az éves

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. 2.DCF alapú döntések

Vállalati pénzügyek alapjai. 2.DCF alapú döntések Vállalati pénzügyek alapjai 2.DCF alapú döntések Deliné Palinkó Éva Pénzügyek Tanszék (palinko@finance.bme.hu) 2)A DCF alapú döntsek Pénzügyi alapszámítások- Visszatekintés 1) Bevezetés. Vállalati pénzügyi

Részletesebben

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat

Pénzügy feladatok 1. feladat Feladat: 2. feladat Feladat: 3. feladat 4. feladat 5. feladat Feladat: 6. feladat Pénzügy feladatok 1. feladat Egy vállalkozás devizaszámláján 25.000 GBP található, amelyet a vállalkozás USD-re szeretne átváltani. A vállalkozás számlavezető bankja az alábbi árfolyamokat jegyzi: 366,2495

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA I. FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSEK

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 28/3-28/2016. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2016. február 02. 8:00 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 5 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció

Vállalati pénzügyek alapjai. Konzultáció Vállalati pénzügyek alapjai Konzultáció Deliné Palinkó Éva Pénzügyek Tanszék (palinko@finance.bme.hu) 13. Példa.Nominális és reál kamatláb Mekkora reálkamatot realizálnaka befektetők, amennyiben az éves

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

Definíciószerűen az átlagidő a kötvény hátralévő pénzáramlásainak, a pénzáramlás jelenértékével súlyozott átlagos futamideje. A duration képlete:

Definíciószerűen az átlagidő a kötvény hátralévő pénzáramlásainak, a pénzáramlás jelenértékével súlyozott átlagos futamideje. A duration képlete: meg tudjuk mondani, hogy mennyit ér ez a futamidő elején. Az évi 1% különbségeket jelenértékre átszámolva ez kb. 7.4% veszteség, a kötvényünk ára 92,64 lesz. Látható, hogy a hosszabb futamidejű kötvényre

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok 11. Tőkepiac Igaz-hamis állítások 1. Egy jövőbeni hozam jelenértéke annál kisebb, minél alacsonyabb a kamatláb. 2. Mindenképpen érdemes megvalósítani azt a beruházást, ahol a bevételek jelenértéke meghaladja

Részletesebben