HIRDETMÉNY. Érvényes: június 15-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től"

Átírás

1 Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: június 15-től Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest az alábbi módosítás történt: A 2.5. pont kiegészítése az EGT tagállamba irányuló, vagy EGT tagállamából indításra kerülő megbízások kezelésére vonatkozólag. A 8. pontban megjelenítésre került a Kereskedelmi deviza árfolyamjegyzés ciklussűrítése A hirdetményben bekövetkezett változások aláhúzott, kiemelt és dőlt szövegként kerültek megjelenítésre. A hatályost megelőző Hirdetményeink elérhetők a weboldalunkon, valamint megtekinthetők bármelyik Bankfiókunkban. Közzététel napja: június 15. FHB Bank Zrt. Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések Számlavezetés, tranzakció kezelés általános feltételei Készpénzfelvételi rend Bankfiókokban megadható pénzforgalmi megbízások Elektronikus úton megadható pénzforgalmi megbízások Díjak, költségek, jutalékok Meghatalmazás megadása közokirati formában Eseti költségek, díjak, jutalékok valamennyi pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan Forint átutalások belföldre Költségviselési módok A betételhelyezésre vonatkozó általános szabályok Kamatszámítás módja Lekötési időszakon belüli felvétek Egységesített betéti kamatláb mutató Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek Ügyfél-tájékoztatója Forint folyószámlahitel kezelésére vonatkozó általános szabályok Megbízások átvételének, teljesítésének és fedezet biztosításának rendje Betétlekötési/ betétmegszüntetési megbízások feldolgozása bankfiókban, FHB TeleBank szolgáltatáson,fhb szolgáltatáson, és FHB Electra Ügyfélprogramon keresztül... 8 Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Pénztári tranzakciók... 8 Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Bejövő forint átutalások... 8 A munkanap záró időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Belföldre indított forint átutalások Belföldre, EGT- belül és kívülre indított deviza és nemzetközi forint átutalások bankfiókban papír alapon, FHB TeleBank,FHB és FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Beérkező EGT-n belüli és kívüli deviza átutalások Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Fedezet biztosítása pénzforgalmi bankszámlán FHB Jelzálogbank Nyrt-nél fennálló jelzáloghitel törlesztő összegének beszedésére (Felhatalmazás alapján) FHB Bank Zrt. Bankfiókjai Alkalmazott árfolyamok és meghatározásuk Egyedi kondíciók alkalmazása Bankkártya szolgáltatás feltételei Külföldön végzett tranzakciók elszámolása Limitek Bankkártya kibocsátás A kártyaigénylés feltételei SMS Kártyafigyelő szolgáltatás A Vállalati FHB MasterCard Silver és Vállalati FHB MasterCard Gold típusú kártyához kapcsolódó szolgáltatások Biztosítás Emelt szintű szolgáltatások Visa Business Electron és Visa Business Classic típusú kártyákhoz kapcsolódó beépített, illetve opcionálisan választható biztosítási szolgáltatások Bankkártya letiltása FHB TeleBank szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek FHB szolgáltatás FHB szolgáltatás feltételei Limitek FHB szolgáltatás igénylésének feltételei FHB szolgáltatásainak köre FHB szolgáltatás letiltása és a letiltás feloldása FHB SMS FHB SMS feltételei FHB SMS igénylésének feltételei FHB SMS szolgáltatásainak köre FHB szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak EFER szolgáltatás igénybe vétele FHB Electra Ügyfélprogram FHB Electra Ügyélprogram szolgáltatás feltételei FHB Electra Ügyfélprogramhoz kapcsolódó díjak FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatásainak köre Az Ügyfél az FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatás mindenkor elérhető köréről az FHB bankfiókjaiban, honlapján (www.fhb.hu), valamint a Bank telefonos ügyfélszolgálatán (FHB TeleBank telefonszáma belföldről: , külföldről: ) keresztül tájékozódhat FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatás letiltása és a letiltás feloldása FHB SMS Szolgáltatás FHB SMS Szolgáltatás feltételei FHB SMS Szolgáltatás igénylésének feltételei FHB SMS Szolgáltatásainak köre FHB SMS Szolgáltatás díjelszámolása Online Vásárlás Mobil egyenleg feltöltés sz. melléklet FHB Pénzforgalmi Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 2. sz. melléklet FHB Vállalati Betéti Kamatok 3. sz. melléklet A jogelőd Allianz Bank Zrt.nél megnyitott Pénzforgalmi Bankszámlák díjai és jutalékai (2011. április 1-től nem értékesített Bankszámlák) 4. sz. melléklet FHB Tanácsadói Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 2. / 20 oldal

3 1. Általános rendelkezések Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az FHB Bank Zrt. vállalati ügyfeleire érvényesek. A Bank meghatározása szerint vállalati ügyfélnek minősül a rezidens és nem rezidens jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb szerv vagy szervezet. Az FHB Bank Bank Zrt. jogosult a jelen Hirdetményben feltüntetett kamatokat, költségeket, feltételeket egyoldalúan módosítani. A Bank az ügyfelek számára kedvezőtlen betéti kamatmódosításokat a módosítás hatálybalépését megelőzően 15 nappal, minden egyéb negatív irányú módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően 2 hónappal jelen Hirdetményében teszi közzé, illetve arról a Lakossági és Pénzforgalmi Bankszámla Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott módon értesíti az Ügyfelet. Az IG1 1, illetve IG2 2 fizetési rendszer hatálya alá tartozó fizetési megbízásokat, e fizetési rendszerek jellemzőit a Lakossági és Pénzforgalmi bankszámlák Általános Szerződési Feltételei pontja tartalmazza. Választható pénzforgalmi bankszámla-konstrukciók Pénzforgalmi forint bankszámla o FHB Start Bankszámla o FHB Bázis Bankszámla o FHB Plusz Bankszámla o FHB Prémium Bankszámla o FHB Agrár Bankszámla o FHB Társasházi Bankszámla o FHB Partner Bankszámla (könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó, ügyvéd és közjegyző ügyfelek számára igénybe vehető) o FHB Tanácsadói Számlacsomag (2011. március 31-ig Allianz Tanácsadói Számlacsomag) Pénzforgalmi deviza bankszámla (EUR, CHF, USD és GBP devizanemekben nyitható bankszámla) Egyéb számlatípus: o Letéti számla (HUF, EUR, CHF, USD devizanemben nyitható letéti számla ügyvédi, közjegyzői illetve végrehajtói tevékenységet folytató ügyfeleinknek) o FHB Likvid betétszámla március 1-jét követően új szerződés az alábbi számlacsomagokra nem köthető, vagy ezen díjcsomagokra történő díjcsomag módosítást érvényesen nem fogad el: o FHB Pénzforgalmi HUF Bankszámla április 1-jét követően új szerződés az alábbi számlacsomagokra nem köthető, vagy ezen díjcsomagokra történő díjcsomag módosítást érvényesen nem fogad el: o FHB Üzleti Számlacsomag (2011. március 31-ig Allianz Start Számlacsomag) o FHB Business Plusz Forint Számlacsomag (2011. március 31-ig Allianz Business Plusz Forint Számlacsomag) o FHB Business Plusz Deviza Számlacsomag (2011. március 31-ig Allianz Business Plusz Deviza Számlacsomag) o FHB Business Számla Forint Pénzforgalmi Bankszámla (2011. március 31-ig Allianz Business Számla Forint Pénzforgalmi Bankszámla) 2. Számlavezetés, tranzakció kezelés általános feltételei 2.1. Készpénzfelvételi rend A Bank által meghatározott készpénzfelvételi limitet elérő, vagy azt meghaladó összegű pénztári kifizetések esetén a felvételi szándékot forint kifizetések esetén a kifizetés napját megelőző banki munkanapon óráig, valuta kifizetések esetén pedig a kifizetés napját megelőző 3. banki munkanapon óráig kell a Bankfiókban írásban, FHB TeleBankon, vagy FHB Electra Ügyfélprogramon keresztül bejelenteni. A Bank által meghatározott készpénzfelvételi limitek az alábbiak: forint kifizetések esetén a Mogyoródi úti (342 fiók) esetén forint, egyéb fiókok esetén1 millió forint, EUR valuta kifizetés esetén a bejelentés napján jegyzett, pénztári konverziós eladási árfolyamon számolt Ft-tal egyenértékű összeg, 1 IG1: az IG2 hatálya alá nem tartozó fizetési megbízások elszámolási módja 2 IG2: a forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő, belföldi átutalás teljesítése esetén (ide nem értve a hatósági átutalást és az átutalási végzést) alkalmazandó elszámolási mód, ha a fizetési megbízást a Fizető fél nem papír alapon nyújtja be. 3. / 20 oldal

4 USD és CHF és GBP valuta esetén a bejelentési kötelezettség pedig bármely összeg. Az előre bejelentett bármely devizanemre szóló készpénzfelvételi szándék lemondására a bejelentett készpénzfelvételt megelőző munkanap 14:00 óráig van lehetőség, bármely Bankfiókban írásban, vagy FHB TeleBankon keresztül. Amennyiben a bejelentett készpénzfelvétel az ügyfél hibájából kifolyólag meghiúsul, úgy a Bank a jelen Hirdetményben meghirdetett Előre megrendelt készpénz felvételének meghiúsulása díjtételt terheli az ügyfél bankszámlájára Bankfiókokban megadható pénzforgalmi megbízások A Bankfiókokban elhelyezett gyűjtőládában, - a Bank által meghatározott munkanap záró időpontjának figyelembe vételével - csak bankon belüli átvezetésre, illetve bankon kívüliforint átutalási megbízásokat fogad el a Bank. Az Ügyfél által gyűjtőládában tévesen a fentiektől eltérő megbízások esetén a késedelmekért, valamint az ebből eredő károkért a Bank nem vállal felelősséget. A fióki munkatársaknál bankon belüli és bankon kívüli forint átutalás, deviza, illetve VIBER átutalási megbízásaikat adhatják le az Ügyfelek. Az aznapi átvétel végső határidejét a Hirdetmény. 6. pontja részletezi. A Bankfiókban benyújtható megbízások papír alapon benyújtott fizetési megbízásnak minősülnek, amit a Bank a gyűjtőládában elhelyezett fizetési megbízás esetén az IG1 fizetési rendszer szerinti határidőben teljesít. A fióki munkatársaknál benyújtott fizetési megbízások az IG1-es fizetésforgalmi rendszerben teljesülnek, de az IG2 hatálya alá tartozó átutalási megbízások az IG2-es fizetési rendszer szerinti határidőben való teljesítése kérhető Elektronikus úton megadható pénzforgalmi megbízások Elektronikus úton a Bank részére benyújtható, bankon belüli forint átutalás, bankon kívüli, deviza, illetve VIBER átutalási megbízás. Az aznapi átvétel végső határidejét a Hirdetmény 6. pontja részletezi Díjak, költségek, jutalékok Jelen Hirdetmény mellékleteiben megjelentetett díjak, költségek és jutalékok a Bank standard szolgáltatásaink ellenértékét tartalmazzák, minden ettől eltérő ügyféligény esetén a Bank jogosult eldönteni a szolgáltatás teljesítésének elvállalását és annak díját. A Hirdetmény 1. számú mellékletében megjelent díjak, költségek és jutalékok minden esetben magyar forintban kerültek feltüntetésre, azonban terhelésük az adott számla devizanemében történik. Az FHB Bank Zrt. jogosult a jelen Hirdetményben meghatározott feltételeket (költségek, díjak, jutalékok, teljesítési rend, stb.), a Lakossági és Pénzforgalmi Bankszámla Általános Szerződéses Feltételeinek 2.8. pontjában foglaltak alapján egyoldalúan módosítani Meghatalmazás megadása közokirati formában A Számlatulajdonos jogosult legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozattal eseti Meghatalmazottat állítani. Amennyiben a megbízás tárgya vállalati Bankszámlára szóló eseti megbízás esetén az HUF, azaz ötszázezer forintot eléri vagy meghaladja, az erre vonatkozó meghatalmazást a Bank csak közokirati formában fogadja el Eseti költségek, díjak, jutalékok valamennyi pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan Megnevezés Költségek, díjak, jutalékok Esedékesség Rendelkező bejelentése Eseti értesítési díj (telefon, fax, levél) belföldre külföldre Átutalási megbízások visszavonása devizaszámlákon keresztül és IG1 fizetési rendszerben megadott megbízások esetében Átutalási megbízások visszavonása IG2 fizetési rendszerben megadott megbízások esetében Adathiányos/adathibás pénzforgalmi megbízások adatgyűjtésének felára 0 Ft 300 Ft 500 Ft 1.000,- Ft vagy 10 EUR / tétel 1.500,- Ft 1.000,- Ft/ 4 EUR / 4 USD / 4 CHF / db A tranzakció teljesítésével egyidejűleg 3 Amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. 4. / 20 oldal

5 Swift másolat díja (a díj a reklamáció kivizsgálásában közreműködő bankok felszámított költsége) Igazolások (vám, import illeték, törzstőke befizetésről, teljesített átutalásról szóló igazolás) Bankinformáció díja (5 munkanapon belül) Igazolások kiállításának sürgősségi felára (24 órán belüli elkészítés esetén) Ügyfél kérésére történő dokumentum fénymásolása/ faxolása Ügyféltudakozvány díja (KHR adatbázisból való részletes lekérdezés) 4 Számlakivonat letöltése Electra Ügyfélprogramon keresztül Utólagosan igényelt bankszámlakivonat díja Számlakivonat felár külföldre Forgalom kimutatás / kamatigazolás fél éven belüli időszakra Forgalom kimutatás / kamatigazolás fél éven túli időszakra Swiften keresztül történő reklamáció díja 3 hónapnál korábbi tétel esetén Swiften keresztül történő reklamáció díja 3 hónapnál régebbi tétel esetén Nem rezidens vállalat számlanyitási dokumentumvizsgálata On-line cégkivonat lekérése Számlazárási díj 5 Fedezetigazolás Egyéb igazolás kiadása Könyvvizsgálati jelentéshez kiállított audit-igazolás Könyvvizsgálati jelentéshez kiállított audit-igazolás 6 Számlakivonat pótlása fiókban Felelős őrzésbe vétel díja Egyszer használatos biztonsági tasak zsákos befizetéshez: Nagyméretű Kisméretű Beszedési megbízások indítása 7 Felhatalmazó levél nyilvántartásba vétele/ módosítása/ törlése Postai készpénz-átutalási megbízáshoz kapcsolódó analitika pótlásának díja Más Bank által kibocsátott Bankgarancia nyilvántartásba vétele Más Bank által kibocsátott Bankgarancia véleményezése Más Bank által kibocsátott Bankgarancia alapján történő igénybejelentés, lehívás lebonyolítása 2.000,- Ft vagy 8 EUR / darab 1.500,- Ft/darab 5.000,- Ft/ darab 3.000,- Ft/ darab 100,- Ft / oldal 5.000,- Ft/ darab díjmentes 1.100,- Ft / db 200 Ft / db 3.000,- Ft / számla v. hitel 6.000,- Ft / számla v. hitel 7.500,- Ft v. 25 EUR ,- Ft v. 50 EUR ,- Ft / számlanyitás 3 000,- Ft / darab 4.000,- Ft/ számla 0,1% min Ft Ft 7.500,- Ft / darab Ft / darab 500 Ft / kivonat Ft / hó 120,- Ft / db 60,- Ft / db 350,- Ft / db 1.000,- Ft / db Ft / db Bankgarancia összegének 0,2%-a, minimum ,- Ft, maximum ,- Ft Bankgarancia összegének 0,1%-a, minimum ,- Ft, maximum ,- Ft Lehívás összegének 0,2%-a minimum ,- Ft maximum ,- Ft A tranzakció teljesítésével egyidejűleg 4 Az ügyfél által kezdeményezett Ügyféltudakozvány lekérdezése évente az első alkalommal ingyenes 5 Mikrovállalkozások számlamegszüntetésekor a Bank az egy éven túl fenntartott számla felmondása esetén nem számít fel számlazárási díjat. 6 A jogelőd Allianz Bank Zrt-nél megnyitott FHB Üzleti, FHB Business Plusz Forint, FHB Business Plusz Deviza, FHB Business, és FHB Tanácsadói Bankszámlákra érvényes kondíciók 7 Különös tekintettel, de nem kizárólagosan a felhatalmazó levélen alapuló beszedésre, hatósági átutalásra, átutalási végzésre 5. / 20 oldal

6 Forint átutalások belföldre Teljesítéshez szükséges kötelező azonosítók, adatok IG1 és IG2 átutalás esetében: Fizető fél neve Fizető fél számlaszáma Kedvezményezett neve Kedvezményezett számlaszáma Összeg Fizetési rendszer Teljesítéshez opcionálisan megadható azonosítók, adatok IG2 átutalás esetében: Átutaló Szervezeti azonosítója Átutaló Személyes azonosítója Tényleges fizető fél neve Tényleges fizető fél Szervezeti azonosítója Tényleges fizető fél Személyes azonosítója Kedvezményezett neve Kedvezményezett Szervezeti azonosítója Kedvezményezett Személyes azonosítója Tényleges kedvezményezett neve Tényleges kedvezményezett Szervezeti azonosítója Tényleges kedvezményezett Személyes azonosítója Közlemény Átutalás azonosító Megbízó hivatkozása a műveletre Átutaló hivatkozása a műveletre Jogcím 2.5. Költségviselési módok Amennyiben az Ügyfél az átutalási megbízáson nem tüntet fel költségviselési módot, úgy a Bank az osztott (SHA) költségviselési módot tekinti alapértelmezettnek. Az automatikus, EBA STEP2 és SEPA rendszeren keresztüli utalás indításának alapfeltétele az SHA költségviselési mód megjelölése. Amennyiben az Ügyfél OUR költségviselési módot választ, a Bank jogosult utólag a kedvezményezett bankjának költségét az Ügyfél számlájára ráterhelni. Amennyiben az átutalási megbízás nem EGT tagállamba irányul, vagy EGT tagállamból kerül indításra abban az esetben a fogadó, illetve a levelező bank országának előírásaibólért és alkalmazott fizetési szabványaibólért eredően a tranzakcióhoz kapcsolódóan a fogadó, illetve levelező bank által felszámítható többletköltségek merülhetnek fel, amelyek befolyásolhatják (csökkenthetik) a megadott megbízás összegét, vagy a teljesítés időtartama elhúzódhat. Ezen a fogadó, illetve a levelező banknál felmerülő többletköltségekért és a megbízás összegének ebből eredő esetleges csökkenéséért, vagy a teljesítési idő ilyen okból történő elhúzódásáért Bankunk felelősséget nem vállal. Rövidítés SHA BEN OUR Jelentés Az FHB Bank jutalékát és költségét a Megbízó (Fizető fél), a többi érintett bank költségét a kedvezményezett fél fizeti. A kedvezményezett viseli az összes felmerülő bankköltséget a kiinduló összegből levonva. A Megbízó (Fizető fél) viseli az összes felmerülő költséget a kedvezményezett bankjának költségeit is. 3. A betételhelyezésre vonatkozó általános szabályok 3.1. Kamatszámítás módja A Bank a számlán elhelyezett lekötetlen pénzeszközökért a betét napi záró állománya után látra szóló betéti kamatot, a lekötött betétek után a lekötésnek megfelelő betéti kamatot térít a Számlatulajdonos részére. A számlán lévő betét után járó kamat számítása az alábbi képlet alapján történik: Kamat = tőke x kamat% x naptári napok száma 365 x / 20 oldal

7 A Bank a kamatok tekintetében a mindenkor hatályos adójogszabályok előírásainak megfelelően a közteherrel csökkentett összeget fizeti meg a Számlatulajdonosnak, illetve írja jóvá számláján Lekötési időszakon belüli felvétek Lekötött betétből a lekötési időszakon belül felvehető részösszegek darabszáma: 0 db. Lekötési időszakon belüli felvétel esetén a Hirdetmény 2. számú mellékletében található Lejárat előtt felvett betét -hez kapcsolódó kamat kerül kifizetésre Egységesített betéti kamatláb mutató A megadott éves kamat mellett feltüntetésre kerül a betéti kamathoz tartozó egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). Az EBKM az éves szinten elérhető betéti kamat maximumát jelzi. Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a kamaton túli kamatos kamatait is beszámításra kerül, ezért az ügylet tényleges kamatait mutatja százalékos formában. Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni: Amennyiben a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: Amennyiben a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap: Ahol: n = a kamatfizetések száma, r = az EBKM századrésze, ti = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat- és betétösszeg-visszafizetés összege. 4. Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek Ügyfél-tájékoztatója Az FHB Bank Zrt. (Bank) tájékoztatja Önt, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) hatályos vonatkozó rendelkezései alapján ezentúl a hitelintézetek, így Bankunk is köteles évente az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által meghatározott formában kimutatást készíteni a betétesnek a hitelintézetnél elhelyezett biztosított betétei összevont egyenlegéről és az annak alapján a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegről. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önre kiterjed az OBA által nyújtott biztosítás hatálya a fent hivatkozott Hpt. rendelkezés értelmében, akkor az OBA által meghatározott formátumú ügyfél-tájékoztatót a Bank bármely bankfiókjában átveheti. Az Önhöz legközelebb eső FHB bankfiók címét megtalálja a jelen Hirdetmény 7. pontja alatt. A Bank továbbá tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Hpt. jelenleg hatályos rendelkezései szerint a társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként, míg építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetén a közösséget alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni a százezer eurónak megfelelő forintösszegű kártalanítási értékhatárt (többszörös OBA-védelem). A Hpt július 3. napjától hatályba lépő rendelkezései alapján azonban a társasházak, a lakásszövetkezetek, az építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetében sem haladhatja meg a kártalanítási értékhatár a százezer eurónak megfelelő forintösszeget. Azon társasházak, lakásszövetkezetek, építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetében, amelyek július 02. napján rendelkeznek betéttel Bankunknál, ezen lekötött betétekre lejáratukig továbbra is fennáll a többszörös OBA-védelem, a lejárattal nem rendelkező betétekre (azaz a bankszámlákra, folyószámlákra, lakástakarék-pénztárnál elhelyezett betétekre) pedig augusztus 31. napjáig áll fenn a többszörös OBA-védelem. 7. / 20 oldal

8 5. Forint folyószámlahitel kezelésére vonatkozó általános szabályok Kamatszámítás módja A hitelkamat a folyószámlahitel napi záró egyenlege (a szerződés alapján igénybe vett folyószámlahitel egyenlege) valamint a számla fedezetlensége esetén kerül felszámításra. A kamat kiszámítása a következő képlet alapján történik: Kamat = tőke x kamat% x naptári napok száma 360 x Megbízások átvételének, teljesítésének és fedezet biztosításának rendje 6.1. Betétlekötési/ betétmegszüntetési megbízások feldolgozása bankfiókban, FHB TeleBank szolgáltatáson,fhb szolgáltatáson, és FHB Electra Ügyfélprogramon keresztül Betétlekötési/ Betétmegszüntetési (visszavezetés/feltörés) megbízás Megbízás Átvétel végső időpontja (T nap) Terhelés Teljesítés Jóváírás Bankfiókban Bankfiók nyitvatartási ideje alatt T nap T nap FHB TeleBank szolgáltatáson keresztül Banki munkanapokon 18 óráig T nap T nap FHB / FHB Electra Ügyfélprogram Banki munkanapokon szolgáltatáson keresztül 18 óráig T nap T nap Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Pénztári tranzakciók Megbízás Átvétel végső időpontja (T nap) Terhelés Teljesítés Jóváírás Készpénz befizetés Készpénz kifizetés azonos devizanemben Pénztár nyitva tartás alatt - T nap eltérő devizanemben Pénztár nyitva tartás alatt - T nap azonos devizanemben Pénztár nyitva tartás alatt T nap - eltérő devizanemben Pénztár nyitva tartás alatt T nap - Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Bejövő forint átutalások Megbízás Munkanap záró időpontja Teljesítés a kedvezményezett számlán IG1 en érkezett forint átutalási megbízás 16 óra T nap IG2 n érkezett forint átutalási megbízás 19 óra T nap VIBER n érkezett forint átutalási megbízás 8 17 óra T nap EGT tagállamból érkező forint átutalás (T naptól számított a kamatfizetés) 16 óra T nap Nem EGT tagállamból érkező forint megbízás Számlával egyező devizanemben 16 óra T nap Számlától eltérő devizanemben 16 óra T +2 nap Postai befizetések 16 óra T nap 8 VIBER- en érkező utalásokat a beérkezést követő 2 órán belül a Bank jóváírja a kedvezményezett számláján. 8. / 20 oldal

9 A munkanap záró időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Belföldre indított forint átutalások Eseti bankon kívüli forint átutalási megbízás IG1-en keresztül Eseti bankon kívüli forint átutalási megbízás IG2-n keresztül Eseti bankon kívüli forint átutalási megbízás IG2-n keresztül Eseti bankon kívüli forint átutalási megbízás IG1-n keresztül szombati munkanap esetén Eseti bankon kívüli forint átutalási megbízás IG2-n keresztül szombati munkanap esetén Eseti bankon kívüli forint átutalási megbízás Eseti bankon belüli forint átutalási megbízás Bankon belüli, saját számlák közötti átvezetés Értéknapos eseti forint átutalási megbízás Értéknapos VIBER átutalási megbízás Rendszeres forint átutalási megbízás Csoportos átutalási megbízás Kötegelt fizetési megbízás Postai belföldi utalvány kifizetése Csoportos Beszedési Felhatalmazás (megadása/módosítása/törlése) Tárgynapon esedékes csoportos beszedési megbízás teljesítése Megbízás Bankon kívül vezetett számlára GIRO teljesítéssel bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon kívül vezetett számlára GIRO teljesítéssel TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Bankon kívül vezetett számlára GIRO teljesítéssel bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon kívül vezetett számlára GIRO teljesítéssel bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon kívül vezetett számlára GIRO teljesítéssel TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Bankon kívül vezetett számlára VIBER teljesítéssel bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon kívül vezetett számlára VIBER teljesítéssel FHB TeleBank szolgáltatáson keresztül Bankon kívül vezetett számlára VIBER teljesítéssel FHB és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Bankon belül vezetett számlára bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon belül vezetett számlára FHB TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Munkanap Záró időpontja Bankfióki nyitvatartási idő T napi átvétel végső időpontja Feldolgozás értéknapja óráig T nap 0-24 óra óráig T nap Bankfióki nyitvatartási idő 12:00 óráig T nap Bankfióki nyitvatartási idő 12:00 óráig T nap 0-24 óra 12:00 óráig T nap Bankfióki nyitvatartási idő 15 óráig T nap 0-24 óra 15 óráig T nap 0-24 óra 16 óráig T nap Bankfióki nyitvatartási idő óráig T nap 0-24 óra 18 óráig T nap Azonnali megbízás bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankfióki nyitvatartási idő óráig T nap Azonnali megbízás TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Bankon belül, bankon kívül (IG1 és IG2) vezetett számlára bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon belül, bankon kívül (IG2) vezetett számlára FHB TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Bankon belül, bankon kívül vezetett számlára bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon belül, bankon kívül vezetett számlára FHB TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Bankon belül, bankon kívül (IG2) vezetett számlára bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon belül, bankon kívül (IG2) vezetett számlára FHB TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül FHB és Electra Ügyélprogram szolgáltatáson keresztül bankon belül, bankon kívül (IG2) vezetett számlára FHB és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül bankon belül, bankon kívül (IG2) vezetett számlára 0-24 óra 18 óráig T nap Bankfióki nyitvatartási idő Nyitvatartási idő alatt Megjelölt nap 0-24 óra Megjelölt napot megelőzően 0-24 óra Megjelölt nap Bankfióki nyitvatartási idő Nyitvatartási idő alatt Megjelölt nap 0-24 óra Bankfióki nyitvatartási idő 0-24 óra Megjelölt napot megelőzően 0-24 óra Nyitvatartási idő alatt T+1 napos első teljesítési időponttal 18:00 óráig T+1 napos első teljesítési időponttal Megjelölt nap Megjelölt nap Megjelölt nap 0-24 óra óráig T nap 0-24 óra óráig T nap FHB és Electra Ügyfélprogam szolgáltatáson keresztül 0-24 óra 11 óráig T nap Bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon belül, bankon kívül (IG2) vezetett számlára FHB TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Amennyiben a Fedezet a T napi végső időpontig a bankszámlán rendelkezésre áll Bankfióki nyitvatartási idő 0-24 óra 16:30 óráig T+1 napos első teljesítési időponttal 16:30 óráig T+1 napos első teljesítési időponttal Megjelölt nap Megjelölt nap 16: óráig T nap Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek 9. / 20 oldal

10 6.5. Belföldre, EGT- belül 9 és kívülre indított deviza és nemzetközi forint átutalások bankfiókban papír alapon, FHB TeleBank,FHB és FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül A devizára szóló megbízásokat a Bank a valuta ünnepnapok figyelembevételével a táblázatban jelzett teljesítési időpontokkal teljesíti. Teljesítés Megbízás Munkanap záró időpont T napi átvétel végső időpontja Feldolgozás és terhelés értéknapja Jóváírás a kedvezményezett számlavezetőjénél 10 Bankon kívüli EGT-n belüli EUR és HUF megbízás, EUR és HUF devizanemű számláról. Bankon kívüli EGT-n belüli EUR és HUF megbízás, egyéb devizanemű számláról Bankon kívüli, nem EGT-n belüli EUR/HUF devizanemű megbízás Bankon kívüli megbízások Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+1 nap Konverzióval 16 óra 14 óráig T+1 nap Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+2 nap Konverzióval 16 óra 14 óráig T+2 nap Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+2 nap Konverzióval 16 óra 14 óráig T+2 nap Bankon kívüli EGT-n belüli deviza átutalás USD/CHF/GBP devizanemben Bankon kívüli SEPA megbízás EUR és HUF devizanemű számláról Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+2 nap Konverzióval 16 óra 14 óráig T+2 nap - Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+1 nap - Konverzióval 16 óra 14 óráig T+1 nap Bankon kívüli, nem EGT devizanemű megbízás Bankon kívüli sürgősségi,deviza átutalások Megbízás Bankon belüli deviza átutalási megbízás Bankon belüli HUF átutalási megbízás EUR devizanemű számláról Bankon belüli EUR átutalási megbízás HUF devizanemű számláról Bankon belüli sürgősségi deviza átutalási megbízás Bankon belüli átvezetés saját devizaszámlák között Bankon belüli HUF átvezetés saját számlák között Bankon belüli sürgősségi átvezetés saját devizaszámlák között Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+2 nap - Konverzióval 16 óra 14 óráig T+2 nap Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+1 nap Konverzióval 16 óra 14 óráig T+1 nap Bankon belüli megbízások Munkanap záró időpont T napi átvétel végső időpontja Feldolgozás és terhelés értéknapja Teljesítés - Jóváírás a kedvezményezett számlavezetőjénél Konverzió nélkül 16:00 óra 16 óráig T nap T nap Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T +2 nap T +2 nap Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T +1 nap T +1 nap Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T +1 nap T +1 nap Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T nap T nap Konverzió nélkül 16:00 óra 16 óráig T nap T nap Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T nap T +2 nap Konverzió nélkül 16 óra 16 óráig T nap T nap Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T+1 nap T+1 nap Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T nap T nap Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek. A hazai devizapiaci gyakorlat szerint amennyiben valamely konverzió értéknapja USD bankszünnapra esne, akkor ilyen esetekben automatikusan a következő banki munkanap kerül értéknapként megjelölésre. Külföldi devizanemben történő tranzakciók esetén a banki munkanap mindazon banki napokat jelenti, amikor az érintett devizanem pénzügyi központjaiban elszámolás történik, az általánosan alkalmazott banki gyakorlat szerint az adott devizanemben lehetséges az elszámolás, azaz amely napok az adott pénznemmel összefüggésben nem minősülnek bankszünnapnak. 9 Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Izland, Írország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, (Magyarország), Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia + svájc pénzneme: CHF. 10 EGT-n belüli devizaátutalások esetén a 2007/64/EK irányelvben rögzítettek szerint a kedvezményezett ügyfél országa szerint meghatározott értéknappal kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján az átutalás összege. 10. / 20 oldal

11 6.6. Beérkező EGT-n belüli és kívüli deviza átutalások Megbízás Munkanap záró időpontja Jóváírás a kedvezményezett számláján EURO megbízás és egyéb EGT devizanemű megbízás Konverzió nélkül 16 óra T nap (T naptól számított kamatfizetés) Konverzióval 16 óra T nap EURO megbízás Konverzió nélkül 18 óra T nap Nem EGT devizanemű megbízás Konverzió nélkül 16 óra T nap Konverzióval 16 óra T+2 nap Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Fedezet biztosítása pénzforgalmi bankszámlán FHB Jelzálogbank Nyrt-nél fennálló jelzáloghitel törlesztő összegének beszedésére (Felhatalmazás alapján) Megbízás Fedezetbiztosítás (T nap) Terhelés Teljesítés Jóváírás T nap Nyitvatartási idő alatt 12 óráig Pénteken 11 óráig T nap Fedezet biztosítása HUF devizanemben Nyitvatartási idő alatt 12 óra után Pénteken 11 óra T + 1 nap T + 1 nap után Nem adható meg a felhatalmazás induló dátumának olyan időpont, amely a megadás időpontjától számított 10 napon belül esedékes törlesztőrészletek beszedésre vonatkozik. Ebben az esetben az első beszedés időpontja a következő havi törlesztőrészlet esedékességével esik egybe Belföldi forint átutalások, Mobilegyenleg feltöltés FHB szolgáltatáson keresztül Megbízás Munkanap záró időpontja Átvétel végső időpontja (T nap) Zárolás Teljesítés Terhelés Mobilegyenleg feltöltés HUF devizanemben 16 óra T nap Azonnal Legkésőbb T+2 nap 11. / 20 oldal

12 7. FHB Bank Zrt. Bankfiókjai A hirdetményben feltüntetett szolgáltatások és termékek visszavonásig csak az FHB Bank Zrt. alábbi fiókjaiban vehetők igénybe: Fiók címe Fiók azonosító 6000 Kecskemét, Bercsényi u Székesfehérvár, Koronázó tér Budapest, Váci út Győr, Árpád u. 23/A Kaposvár, Fő u Miskolc, Ady Endre u Debrecen, Kálvin tér 3/a Szeged, Széchenyi tér Pécs, Ferencesek u Nyíregyháza, Dózsa György út Zalaegerszeg, Dísz tér Szolnok, Nagy Imre körút 10/a Békéscsaba, Hunyadi tér Veszprém,Cserhát ltp Tatabánya, Dózsa Gy. út Eger, Dr. Sándor Imre u Salgótarján, Erzsébet tér Szombathely, Petőfi Sándor u Szekszárd, Széchenyi utca Budapest, Hattyú u Budapest, Flórián tér Budapest, Árpád út Budapest, Kossuth tér Budapest, Erzsébet krt Budapest, Kőrösi Cs. S u Budapest, Villányi út Budapest, Kossuth Lajos u Budapest,Üllői út Budapest, Üllői út Budapest, Könyves Kálmán krt Budapest, Margit körút Budapest,Kossuth L.u Érd, Budai út Budaörs, Károly király u Dunaújváros, Köztársaság u Budapest, Mogyoródi út 156 * Vác, Köztársaság u Mátészalka, Szalkay u Szeged, Szent István tér / 20 oldal

13 8500 Pápa, Márton u Sopron, Batsányi u Komárom, Mártírok útja * Valutapénztári készpénz be-és kifizetés a bankfiókban nem kezdeményezhető. 8. Alkalmazott árfolyamok 11 és meghatározásuk 12 A lent felsorolt árfolyamokat a Bank a bankfiókjaiban és elektronikus banki rendszereiben teszi közzé. Megnevezése Alkalmazás helye Jegyzési időpontok Pénztári konverziós árfolyam Pénztári be- és kifizetések esetén Minden banki munkanapon 8.30 Számlakonverziós árfolyam Kereskedelmi devizaárfolyam Ügyfelek devizaszámlái közötti átváltásokra és bankon belüli átutalások teljesítésére Bankon kívüli deviza átutalások teljesítésére, valamint az FHB Euró Extra, FHB Lojalitás Euró és FHB Tavaszi Kamatzápor Euró és FHB Tavaszi Kamatzápor Dollár konstrukcióhoz tartozó számlakonverziós megbízások teljesítésére Minden banki munkanapon 8.30 Minden banki munkanapon Minden banki munkanapon Minden banki munkanapon Minden banki munkanapon Hétfő-csütörtöki banki munkanapokon Devizaalapú hitelekhez kapcsolódó aznapi folyósítási Hitelkonverziós árfolyam Minden banki munkanapon és törlesztési árfolyamok céljára A fenti referencia árfolyamok képzésének leírását a Bank a Lakossági és Pénzforgalmi Bankszámla Általános Szerződéi Feltételeiben teszi közzé, mely a Bank honlapján is megtalálható nyilvános dokumentum. 9. Egyedi kondíciók alkalmazása A Bank a jelen Hirdetményében szereplőtől eltérő kondíciókat is engedélyez a betétek illetve a konverziós ügyletek összegétől, futamidejétől, értéknapjától függően, egyedi döntés alapján. 10. Bankkártya szolgáltatás feltételei A Bank a pénzforgalmi bankszámlákhoz a következő típusú betéti kártyákat bocsátja ki: Vállalati FHB Maestro Vállalati FHB MasterCard Silver Vállalati FHB MasterCard Gold Vállalati FHB Visa Business Electron Vállalati FHB Visa Business Classic Az FHB Maestro és Mastercard termékek mindegyike igényelhető HUF, EUR, USD, GBP, CHF devizanemben vezetett vállalati bankszámlához egyaránt Külföldön végzett tranzakciók elszámolása MasterCard típusú bankkártyák esetén: A vállalati bankszámlához tartozó bankkártyával külföldi pénznemben, vagy külföldön végzett tranzakciókat a MasterCard nemzetközi kártyatársaság a tranzakció devizanemétől függően euróra (EUR) vagy amerikai dollárra (USD) konvertálja. A forintban végzett tranzakciók forintban, az USD-ben végzett tranzakciók USD-ben, míg az összes többi devizanemben végzett tranzakciók EUR-ban érkeznek be a bankhoz elszámolásra. A Bank ezt az összeget a kártyatársaságtól a Bankhoz való beérkezés napján érvényes banki 11 A Bank PLN (Lengyel Zloty) devizanemben, JPY (Japán yen) devizanemben és CAD (Kanadai Dollár) devizanemben is jegyez Kereskedelmi árfolyamot, azonban ezen devizanemek jegyzését kizárólag a Bankon kívülről érkező tranzakciók bankszámlán való jóváírására alkalmazza, e devizanemekben pénztári befizetés nem eszközölhető, fizetési megbízás nem adható, illetve a Bank ezen devizanemekben bankszámlát nem nyit. 12 A Bank a napon belüli rájegyzés jogát fenntartja. 13 Az előző munkanap végső határidőtől a következő nap reggel 8.00 óráig benyújtott kimenő tételekre, valamint az előző munkanap záró időpontja után és következő munkanap reggel 8.00 óráig beérkező tételek konverziójára szolgáló árfolyam. 14 Azonos napon óra között kimenő és beérkező tételek konverziójára szolgáló árfolyam 15 Azonos napon óra között kimenő és beérkező tételek konverziójára szolgáló árfolyam 16 Azonos napon óra között kimenő és beérkező tételek konverziójára szolgáló árfolyam. 17 Azonos napon a óra között beérkező tételek konvertálására szolgáló árfolyam. 13. / 20 oldal

14 számlakonverziós eladási/vételi árfolyamon átszámítja a számla devizanemére. A tranzakciók összege a feldolgozás napján kerül terhelésre az ügyfél bankszámláján. A terhelés / jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával. A tranzakciók a terhelés napján a számlavezető rendszerben lévő aznapi árfolyammal kerülnek terhelésre. Visa típusú bankkártyák esetén: A vállalati bankszámlához tartozó bankkártyával külföldi pénznemben, vagy külföldön végzett tranzakciókat a VISA nemzetközi kártyatársaság euróra (EUR) konvertálja. A forintban végzett tranzakciók forintban, az összes többi devizanemben végzett tranzakciók EUR-ban érkeznek be a bankhoz elszámolásra. A Bank ezt az összeget a kártyatársaságtól a Bankhoz való beérkezés napján érvényes banki számlakonverziós eladási/vételi árfolyamon átszámítja a számla devizanemére. A tranzakciók összege a feldolgozás napján kerül terhelésre az ügyfél bankszámláján. A terhelés/ jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával. A tranzakciók a terhelés napján a számlavezető rendszerben lévő aznapi árfolyammal kerülnek terhelésre. A bankkártyával lebonyolított fizetési művelet esetén, ha a bizonylaton szereplő összeg devizaneme megegyezik a bankkártyahasználat fedezetét biztosító bankszámla devizanemével, a bankszámlára terhelt összegnek minden esetben meg kell egyeznie a bizonylaton szereplő összeggel Limitek Napi összeglimitek MasterCard típusú Bankkártyák esetében: Alapértelmezett napi limitek Vállalati FHB Maestro Vállalati FHB MasterCard Silver Vállalati FHB MasterCard Gold ATM Ft Ft Ft POS (bankfióki készpénzfelvétel + vásárlás) Ft Ft Az elérhető számlaegyenleg erejéig. Napi összeglimitek Visa típusú Bankkártyák esetében: Alapértelmezett napi limitek Vállalati FHB Visa Business Electron Vállalati FHB Visa Business Classic ATM Ft Ft POS (bankfióki készpénzfelvétel + vásárlás) Ft Ft Tranzakciószám limitek MasterCard típusú Bankkártyák esetében: Tranzakciószám limit Vállalati FHB Maestro Vállalati FHB MasterCard Silver Vállalati FHB MasterCard Gold ATM 5 db/ nap 5 db/ nap 5 db/ nap POS 10 db/ nap 10 db/ nap 10 db/ nap Tranzakciószám limitek Visa típusú Bankkártyák esetében: Tranzakciószám limit Vállalati FHB Visa Business Electron Vállalati FHB Visa Business Classic ATM 3 db/ nap 3 db/ nap POS 10 db/ nap 10 db/ nap Vállalati FHB Maestro, FHB MasterCard Silver, FHB MasterCard Gold, FHB Visa Business Electron, és FHB Visa Business Classic típusú bankkártyák esetén beállítható maximális napi limitek: Tranzakció típusa Összeg Darabszám ATM Ft / nap 5 db / nap POS bankszámla egyenleg erejéig korlátozás nélkül 14. / 20 oldal

15 Limitmódosítás: Az Ügyfélnek lehetősége van az alapértelmezettként beállított limitek módosítására. A limit írásban a Bank fiókjaiban, vagy a TeleBank szolgáltatással rendelkező Ügyfelek esetén a TeleBank szolgáltatáson keresztül módosítható. A megadott limit nem lehet magasabb, mint a megadható maximális napi limit, illetve oszthatónak kell lennie maradék nélkül rel Bankkártya kibocsátás Egy pénzforgalmi bankszámlához kártyatípusonként, személyenként 1 db kártya igényelhető A kártyaigénylés feltételei Minden vállalati Bankkártyára vonatkozó közös feltétel: Pénzforgalmi bankszámla megléte vagy egyidejű nyitása A Bankkártyát Igénylő természetes személyek azonosítása megtörtént A Bankkártya igénylési adatlap és a hozzá kapcsolódó Bankkártya - szerződés a Számlatulajdonos/ Kártyabirtokos által kitöltésre és aláírásra került Vállalati FHB Maestro és Vállalati Visa Business Electron: A pénzforgalmi bankszámla (és ha van folyószámla hitelkeret, a hitelkerettel növelt) egyenlege a kártyaigényléskor pozitív Vállalati FHB MasterCard Silver és Vállalati FHB Visa Business Classic: A pénzforgalmi bankszámla egyenlege pozitív (a bankszámla folyószámla hitelkerettel növelt egyenlege a kártyaigényléskor pozitív) Meglévő Ügyfél esetén a Számlatulajdonos a bankkártya igényléskor problémamentes bankcsoporti múlttal rendelkezik Az igénylés feltételeként kiszabott Ft, vagy az ennek megfelelő összegű deviza minimum egyenleg a folyószámla hitelkeretet is beleértve - a kártya igénylésekor rendelkezésre áll a pénzforgalmi bankszámlán. Ezen összeg az igénylés megtörténte után szabadon felhasználható. Vállalati FHB MasterCard Gold: Meglévő Ügyfelek esetén a Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos a bankkártya igénylésekor problémamentes bankcsoporti múlttal rendelkezik Az igénylés feltételeként kiszabott minimum Ft, vagy az ennek megfelelő összegű deviza egyenleg - a folyószámlahitelkeretet is beleértve - a kártya igényléskor rendelkezésre áll a bankszámlán. Ezen összeg az igénylés megtörténte után szabadon felhasználható SMS Kártyafigyelő szolgáltatás A Bank a bankkártyával végzett elektronikus vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciókról SMS üzenetet küld a szolgáltatást igénybevevő Kártyabirtokos által megadott telefonszámra. Az üzenet tartalmazza a tranzakció adatait A Vállalati FHB MasterCard Silver és Vállalati FHB MasterCard Gold típusú kártyához kapcsolódó szolgáltatások Biztosítás Baleset-, betegség és poggyászbiztosítás: Minden FHB Bank Zrt. által kibocsátott Vállalati FHB MasterCard Silver, Vállalati FHB MasterCard Gold típusú bankkártyák birtokosa automatikusan biztosítást kap a kártya mellé. A külföldre szóló baleset-, betegség-, poggyász- és utazási biztosítás díját az éves kártyadíj tartalmazza. A biztosító kockázatviselése a külföldre utazás kezdetétől számított legfeljebb 30 napra terjed ki. A biztosítás akkor érvényes, ha a biztosított kártyabirtokos utazást tesz Magyarország - vagy az állandó lakóhelyét jelentő ország - határain kívül. A biztosítási csomag 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgáltatást biztosít. A szolgáltatást nyújtó társaság felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a biztosító nevében eljárjon. 15. / 20 oldal

16 A 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgálat az alábbi telefonszámokon hívható: Emelt szintű szolgáltatások telefon: (36-1) Budapest fax: (36-1) Bécs telefon: (43-1) Sürgősségi készpénzfelvétel: Abban az esetben, ha a Kártyabirtokos a Vállalati FHB MasterCard Gold típusú bankkártyáját külföldön elveszíti, ellopják és ezt a tényt - Banknál, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére jelen Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül készpénzhez juthat az általa megjelölt bankfiókban, a Bank által engedélyezett, de legfeljebb 5000 USD-nek megfelelő összeghatárig. Sürgősségi készpénzfelvétel díja: Ft Sürgősségi bankkártya csere: Ha a Kártyabirtokos a Vállalati FHB MasterCard Gold típusú bankkártyáját külföldön elveszíti, ellopják és ezt a tényt - Banknál, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére - a jelen Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül a Bank új bankkártyát gyártat le. Sürgősségi bankkártya csere díja: Ft Visa Business Electron és Visa Business Classic típusú kártyákhoz kapcsolódó beépített, illetve opcionálisan választható biztosítási szolgáltatások Baleset-, betegség és poggyászbiztosítás: Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatójában és szerződési feltételeiben meghatározottak szerint. A 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgálat az alábbi telefonszámokon hívható: Bankkártya letiltása Budapest telefon: (36-1) fax: (36-1) Bécs telefon: (43-1) A bankkártya letiltása kezdeményezhető: a Bank nyitvatartási ideje alatt személyesen a bankfiók felkeresésével, vagy TeleBankon keresztül: belföldről a es telefonszámon, vagy külföldről a es telefonszámon 11. FHB TeleBank szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek Költségek, díjak, jutalékok Esedékessége (min./max.) FHB TeleBank PIN boríték pótlásának díja Pótlással egyidejűleg. 800 Ft Bankfiókban FHB TeleBank PIN boríték pótlása postai úton Ft A postára adás napján. 12. FHB szolgáltatás A Bank honlapján (www.fhb.hu) elhelyezett "FHB felülettel bankszámlájukhoz Interneten keresztüli hozzáférést biztosít Ügyfelei számára. Az FHB segítségével különböző banki műveletek online vihetők véghez FHB szolgáltatás feltételei A szolgáltatás a bank nyitvatartási idejétől függetlenül áll az ügyfelek rendelkezésére. 16. / 20 oldal

17 12.2. Limitek FHB szolgáltatáson keresztül beküldött fizetési megbízásokra az alábbi összeglimitek vonatkoznak: Limitmódosítás: Tranzakciós limit Napi limit Ft Ft Az ügyfélnek lehetősége van az itt megjelölt, alapértelmezettként beállított limitek módosítására. A limit módosítási igény jelezhető írásban a Bank fiókjaiban. A megadott limitnek oszthatónak kell lennie maradék nélkül rel FHB szolgáltatás igénylésének feltételei Az FHB szolgáltatás igénylését a Számlatulajdonos(ok) a bankfiókban személyesen, illetve rendelkező személyes jelenléte mellett kezdeményezheti(k). rendelkező jelölése esetén a A szolgáltatás használatának feltétele egy SMS fogadására alkalmas telefonkészülék és működő SMS szolgáltatás valamely magyarországi távközlési szolgáltatónál FHB szolgáltatásainak köre Az Ügyfél az FHB szolgáltatásainak mindenkori köréről az FHB Felhasználói kézikönyv -ben, a Bank honlapján (www.fhb.hu), valamint a Bank telefonos ügyfélszolgálatán (FHB TeleBank telefonszáma belföldről: , külföldről: ) keresztül tájékozódhat FHB szolgáltatás letiltása és a letiltás feloldása FHB szolgáltatás letiltása kezdeményezhető: Bank telefonos ügyfélszolgálatán (Belföldről: , külföldről: ), vagy személyesen bankfiókban A letiltás a felhasználói azonosító, vagy a személyazonosító adatok megadásával történhet. A szolgáltatás letiltásának feloldása kezdeményezhető: az FHB telefonos ügyfélszolgálatán, az FHB TeleBank pin-kóddal történő beazonosítást követően, vagy személyesen bankfiókban FHB SMS FHB SMS feltételei Meglévő FHB Szolgáltatás, valamint SMS fogadására alkalmas telefonkészülék és működő SMS szolgáltatás valamely magyarországi távközlési szolgáltatónál FHB SMS igénylésének feltételei Az FHB SMS Szolgáltatást a Felhasználók az FHB Adminisztráció-Beállítások menüpontban állíthatják be FHB SMS szolgáltatásainak köre Választható módon az FHB sikeres bejelentkezésről az FHB Felhasználó és /vagy Számlatulajdonos; sikertelen bejelentkezési kísérletekről, felhasználó letiltásáról a Felhasználó SMS-ben történő értesítése. 17. / 20 oldal

18 12.7. FHB szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak Megnevezés Költségek, díjak, jutalékok Esedékessége (min./max.) FHB szolgáltatás igénylési díja 0 Ft FHB szolgáltatás havi díja 0 Ft Aláírási jelszó SMS díja 0 Ft Belépési jelszó SMS díja 0 Ft Számlakivonat FHB szolgáltatáson keresztül történő letöltésének díja 0 Ft FHB szolgáltatás letiltásának díja 0 Ft FHB szolgáltatás letiltás feloldásának díja 0 Ft Új belépési jelszó igénylésének díja 0 Ft Jelszó pótlásának díja Ft Pótlással egyidejűleg. Token eszköz egyszeri használati díja* Ft Az eszköz átadásakor. Token eszköz pótlásának egyszeri díja Ft Az eszköz átadásakor. * Ide értve azt az esetet is, ha a Bank a Tokent díjfizetés nélkül biztosítja és azt a Felhasználó több, mint két hónapon keresztül nem használja. (Jogviszony fennállása alatt egyszer, az első alkalommal történő megvalósuláskor, esedékessége a megvalósulást követő hónap első munkanapja.) EFER szolgáltatás igénybe vétele Az EFER fizetési szolgáltatás által az FHB szolgáltatással rendelkező vállalati ügyfelek részére től lehetővé válik az EFER szolgáltatáshoz csatlakozott közigazgatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségeik webes felületen (www.magyarorszag.hu), az FHB keresztül történő teljesítése. A fizetési kötelezettség(ek) teljesítésére a webes felületen szükséges kiválasztani a EFER internetbanki fizetési lehetőséghez kapcsolt bankszámláinak egyikét, amely ha élni kíván ezen fizetési lehetőséggel csak az a bankszámlája lehet, amelynek számlavezetője ezen rendszerhez csatlakozott. Ezt követően az EFER rendszer egy fizetési műveletet generál, mely az FHB belül is megjelenik külön menüpontban. Az FHB szolgáltatás Adminisztráció menüpontjában a fizetési műveletet kiválasztva és konfirmálva kezdeményezhető a fizetési művelet teljesítése. Egy fizetési műveletbe több kötelezettség is tartozhat, így tételes, jogcímenként történő átutalás helyett megfelelő fedezet esetén egy összegben, és egy tételként kerül a pénzforgalmi bankszámlán terhelésre a fizetés összege. Az EFER szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a oldalon. 13. FHB Electra Ügyfélprogram Az FHB Electra Ügyfélprogram olyan telepített alkalmazás, melyen keresztül a Bank, ügyfelei részére bankszámlájukhoz biztosít elektronikus hozzáférést FHB Electra Ügyélprogram szolgáltatás feltételei A szolgáltatás a bankfiókok nyitvatartási idejétől függetlenül áll az ügyfelek rendelkezésre. Az FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatás igénylését a Számlatulajdonos(ok) bankfiókban személyesen, illetve Felhasználó jelölése esetén a Felhasználó személyes jelenléte mellett kezdeményezheti(k). FHB Electra Ügyfélprogram az FHB szolgáltatással párhuzamosan nem vehető igénybe. A Bank a szolgáltatást kizárólag az alábbi bankszámláihoz biztosítja: FHB Start Bankszámla FHB Bázis Bankszámla FHB Plusz Bankszámla FHB Prémium Bankszámla FHB Pénzforgalmi Devizaszámla FHB Partner Bankszámla FHB Agrár Bankszámla 18. / 20 oldal

19 13.2. FHB Electra Ügyfélprogramhoz kapcsolódó díjak Az FHB Electra Ügyfélprogramhoz kapcsolódó díjakat, jutalékokat a mindenkor hatályos Pénzforgalmi Alaphirdetmény mellékletei tartalmazzák FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatásainak köre Az Ügyfél az FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatás mindenkor elérhető köréről az FHB bankfiókjaiban, honlapján (www.fhb.hu), valamint a Bank telefonos ügyfélszolgálatán (FHB TeleBank telefonszáma belföldről: , külföldről: ) keresztül tájékozódhat FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatás letiltása és a letiltás feloldása Az FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatás letiltása személyesen bankfiókban a felhasználói azonosító, vagy személyazonosító adatok megadásával kezdeményezhető. 14. FHB SMS Szolgáltatás A szolgáltatás keretein belül Banknál vezetett bankszámlán bonyolított forgalmakról, egyenlegekről, valamint Bankkártyával végzett tranzakciókról, rövid szöveges üzenet (SMS) formájában a Bank információt ad FHB SMS Szolgáltatás feltételei - FHB SMS Szolgáltatással elérhető bankszámlák köre:huf, EUR, CHF, USD és GBP devizanemben vezetett Vállalati bankszámla. A szolgáltatás használatának feltétele SMS fogadására alkalmas telefonkészülék és működő SMS szolgáltatás valamely magyarországi távközlési szolgáltatónál FHB SMS Szolgáltatás igénylésének feltételei Az FHB SMS Szolgáltatás igénylését a Számlatulajdonos(ok), Kártyabirtokosok a bankfiókban személyesen, TeleBankon keresztül, illetve Rendelkező jelölése esetén a rendelkező személyes jelenléte mellett kezdeményezheti(k) FHB SMS Szolgáltatásainak köre Az Ügyfél az FHB SMS Szolgáltatásainak mindenkori köréről a Bank honlapján (www.fhb.hu), valamint a Bank telefonos ügyfélszolgálatán (FHB TeleBank telefonszáma belföldről: , külföldről: ) keresztül tájékozódhat FHB SMS Szolgáltatás díjelszámolása A havi díjak bankszámlánként értendőek. Az SMS darabdíj a bank által regisztrált és kiküldött SMS-ek alapján kerül felszámításra. A Havi és az SMS darabdíj egy összegben a szolgáltatás aktiválásának napjától kezdve havonta egyszer - a tárgyhónapot követő hónap első és tízedik napja közt - kerül felszámításra. 19. / 20 oldal

20 15. Online Vásárlás Mobil egyenleg feltöltés A Bank jelen konstrukció keretében Mobilegyenleg feltöltéshez kapcsolódó megbízást a jelen Hirdetményben meghatározott Mobilszolgáltatók vonatkozásában teljesíti. A Mobilegyenleg feltöltés kapcsán esetlegesen fellépő technikai hibák esetén - a feltöltendő mobilszámla tulajdonosának a Mobilszolgáltatóhoz kell fordulnia. A szolgáltatás keretében elérhető Mobilszolgáltatók: Vodafone Magyarország Zrt. Telenor Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Mobilszolgáltatók Ügyfélszolgálatainak elérhetősége: Feltölthető címletek 18 : Vodafone Vodafone Magyarország Zrt Budapest, Pf Telefonos ügyfélszolgálat: 1270 Web: Telenor Telenor Magyarország Zrt Törökbálint, Pannon út 1. Telefonos ügyfélszolgálat: 1220 Web: T-Mobile Magyar Telekom Nyrt. H-1117 Budapest, Kaposvár utca 5-7. Telefonos ügyfélszolgálat: 1230 Web: Vodafone Ft Ft Ft Ft Ft Telenor Ft Ft Ft Ft Ft T-Mobile Ft Ft Ft Ft 18 Jelen címletértékeket a konstrukcióban elérhető Mobilszolgáltatók határozzák meg. A Mobilszolgáltatók esetleges, ügyfelek számára kedvezőtlen döntéseinek közlésére a Hpt. rendelkezései nem vonatkoznak. 20. / 20 oldal

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Lakossági forint számlacsomagok

Lakossági forint számlacsomagok Magánszemélyek részére A MagNet Bank Zrt-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről Érvényes: 2015. március 1-től Közzététel: 2015. március 1. Lakossági forint számlacsomagok számlacsomag

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől Kondíciós lista magánszemélyek részére Általános és speciális rendelkezések Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások... 3 Betéti termékek... 25 Hitel termékek...

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13.

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13. Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2014. február 1-től II. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele:

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele: Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/9. számú melléklet FHB Flotta Kedvezmény Számlacsomaghoz (2010. december 6-ig Flotta Standard Számlacsomag) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1/2015. Hatályos: 2015. február 2-től Közzététel: 2015. február 2. TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Copyright 2014 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Minden jog 1. v/20140325 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K R É S Z É R E BNP PARIBAS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 1. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KAMATOZÁSA Díj / jutalék Ft számla kamatozása (pozitív

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200.

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200. AKCIÓS HIRDETMÉNY a lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla, Lakossági Megtakarítási

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A Lakossági

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. március 31. napján Hatályos: 2015. április 1-jétől A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben