Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Csikós Sándor, Fótos Attila, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin és Körei László képviselők Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 9 fő jelen van. Gömze Sándor: Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a rendkívüli ülés napirendi pontjai az SZMSZ szerint változatlanok maradnak. Azonban a napokban történt események után a nyílt ülést követően kezdeményezem, hogy zárt ülést is tartsunk egy napirend erejéig. Ezen ülés napirendje Dr. Zsonda László által írt Tájékoztatás a Tiszalöki Egészségházról című nyílt levele, melyet városunkban is terjesztett, melyen nem lehet túllépni, s erre reagálni kell. Levele degradáló, megtévesztő, alkalmas arra, hogy a polgármester, képviselő-testület, s a város rossz hírnevét keltse. Félelmetes módon elfogult, esetenként találkozik a valósággal, de féligazságokat, valótlanságokat is tartalmaz. Ezt szeretném a zárt ülésen megtárgyalni. Aki egyetért a meghívóban kiküldött napirend megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúan elfogadtuk a napirend megtárgyalását. Tárgy: (1.tsp.) a.) Belső ellenőri feladatok ellátására adott árajánlatról döntéshozatal. Előadó: Mező József jegyző, Graczka István belső ellenőr A napirendhez kiegészítést senki nem kívánt tenni. Bede-Tóth Attila: A listában egy nagyon korrekt ajánlatot találtunk. Amiket leír elfogadhatónak találom. Csikós Sándor: Rég óta ismerem Graczka István munkásságát, szakmai hozzáértését, tudását és mindent a törvények szerint előírtaknak fog elvégezni ezért javasolnám elfogadásra. Gömze Sándor: Aki egyetért azzal, hogy a belső ellenőri feladatok ellátásával továbbra is Graczka Istvánt bízzuk meg, a határozat-tervezetet alapján, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 1

2 Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 127/2014. (XII.23.) számú határozata A Képviselő-testület Belső ellenőrzési feladatok ellátásának biztosításáról Az önkormányzati kötelező belső ellenőrzési tevékenység ellátására január december 31-ig terjedő időszakra szerződést köt Graczka István Egyéni vállalkozóval (4465 Rakamaz, Kossuth út 68.) A feladatellátás díja bruttó Ft/hó. A szerződés aláírására felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert Felelős: Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Határidő: december 30. b.) A évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztés megtárgyalása. Gömze Sándor: Aki a évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 128/2014. (XII.23.) számú határozata A Képviselő-testület A évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról A határozat mellékletét képező 2015 évire szóló belső ellenőrzési tervet elfogadja. Tárgy: (2.tsp.) Az Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Elnök úr szóbeli kiegészítést kívánsz-e tenni ehhez a napirendi ponthoz? Cserés Csaba: Egyhangú szavazattal a kiírási formát elfogadásra javasolta a bizottság. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 2

3 Gömze Sándor: Szeretném tájékoztatni tisztelt képviselő-társaimat, hogy az egyelőre megbízott vezetőként a munkát ellátó intézményvezető, Pócsik Erika elvégezte a közoktatás vezetői képzést, pedagógus szakvizsgát tett kiváló eredménnyel. Gratulálunk hozzá. Ez is azt bizonyítja, hogy alkalmas az intézményvezető álláshely betöltésére, ha megpályázza. Gömze Sándor: Aki a Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre szóló határozat-tervezetünket ebben a formában elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 129/2014. (XII.23.) számú határozata A Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde intézményvezetői pályázati kiírásáról A képviselő-testület 1. Pályázatot hirdet a Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde óvodavezetői feladatok ellátására. A munkavégzés helye: Tiszalök, Kossuth u. 63. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év Kezdő napja: február 1. Megszűnésének időpontja: június 30. Pályázati feltételek: Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, és a helyben lakás. Illetmény és egyéb juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben és a közoktatási intézményekben a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározottak az irányadók. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket. 3

4 A pályázathoz csatolni kell: iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel. A pályázat benyújtásának határideje: január 20. A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat. A pályázat elbírálásának határideje: január 31. A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Gömze Sándor polgármester, a 06-42/ telefonszámon A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde Óvodavezetői pályázat, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot: 1/2014. Postai cím: Tiszalök Város Önkormányzata 4450 Tiszalök, Kossuth u A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről - az Oktatási Közlönyben január 5-ig, - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán január 5-ig, - Tiszalök Város honlapján december 30-ig, Felelős: Mező József jegyző Gömze Sándor polgármester Tárgy: (3.tsp.) A Városüzemeltetési Intézmény intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Szeretném megkérdezni elnök urat kíván-e az írott anyaghoz kiegészítést tenni? Bede-Tóth Attila: Az emlékeztetőben szereplő pontok nagyobbik fele a pályázati kiírással kapcsolatosan és a bizottsági ülésen úgy gondolom, hogy ezt körbejártuk rendesen és pontról pontra mentünk, és ezekkel a kiegészítésekkel javasoljuk a pályázat kiírását. Gömze Sándor: Arról van szó, hogy itt a határozat-tervezetben vannak üresen hagyott részek, és a bizottsági ülésen a következő kiegészítést tettétek: - a vezetői megbízás időtartama legyen 3 év (ez a pénzügyi bizottság javaslata) - képesítési, és egyéb feltételek: minimum 5 év vezetői/vezetési gyakorlat - előnyt jelent: műszaki, közgazdasági, vagy pénzügyi területen szerzett felsőfokú végzettség 4

5 - költségvetési intézménynél, szervnél szerzett gyakorlat, helyi ismeret, bér és létszámváltozás területen szerzett tapasztalat - vezetői pótlék megállapodás alapján Az alap illetmény az determinált, meghatározott. A vezetői pótlékot megállapodás útján kell, hogy megállapítsuk. A pályázati kiírással kapcsolatban van-e kérdés, javaslat? Körei László: Itt a törvényben hatályos maximum 5 év időintervallum szerepel, a képviselőtestület pedig a 3 évet fogadott el. Gömze Sándor: A bizottság 3 évre javasolja. Körei László: És az Óvoda vezetői pályázatnál? Gömze Sándor: Az más kategória, az 5 év. Lehetett volna 2 év is, de ez 5 év. Mező József: Mert más jogszabály vonatkozik rá. Gömze Sándor: Van-e javaslat? Csikós Sándor: Annyit javasolnék a módosítással kapcsolatban az előterjesztésbe, hogy a vezetői megbízás időtartama az lehet 5 év, mert 3 évre tervezni az nagyon kevés és a képesítés egyéb feltétel, mert pl. aki 3 évre pályázik, és már 5 év vezetői tapasztalattal bír, az lehet, hogy nem fog ide pályázni. Minimum 3 év legyen a vezetői gyakorlat. 6 hónap próbaidőt kötünk ki ilyen feltételek mellett. Gömze Sándor: Annyiba egyet értek, hogy ha 3 éves időtartamot jelölünk meg, és vannak 5 éves tapasztalattal rendelkezők is, akkor nagyon le fogjuk szűkíteni a pályázók körét. Aránytalan az, hogy mit várunk el, és mit nyújtunk. Kérek még véleményeket. Ha azonban nincs más javaslat, szeretném megkérdezni, először is a vezetői megbízás időtartama a módosító javaslat szerint 5 év legyen. Aki a módosítással egyetért, hogy 5 év legyen a vezetői megbízás időtartama 3 év helyett, az kérem, kézfelemeléssel jelezze egyetértését. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal és 4 nem szavazattal az 5 év mellett döntött. Gömze Sándor: Az 5 év vezetői gyakorlatot is szavazásra bocsátanám. Csikós Sándor javasolta az 5 év helyett a 3 évet. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezte. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 2 egyhangú igen szavazattal és 7 ember egyhangú nem szavazattal az öt év vezetői gyakorlatot hagyta jóvá a pályázatban. Az írásos anyaghoz képest, a határozat-tervezet oly módon változik, hogy: - a vezetői megbízás időtartama 5 év legyen, - képesítési, és egyéb feltételek: minimum 5 év vezetői/vezetési gyakorlat - a vezetői pótlék pedig megállapodás alapján - 6 hónap próbaidő 5

6 Fedor László: Engedjetek meg ide egy kis kiegészítést, hogy miért lett ez így, hogy meghatározzuk a végzettséget, azért, mert egyrészt a bizottsági ülésen is felmerült, másrészt az eddigi gyakorlat is ezt bizonyítja, hogy nem biztos, hogy az intézmény is elbírja az egy intézmény vezetői, az egy gazdasági helyettest és egy műszaki helyettest. Nem zárható ki másmilyen végzettség, de előnyt jelent és valószínű, hogy vagy műszaki, vagy gazdasági, pénzügyi végzettsége lesz, és ebben az esetben két munkakör ellátható egyúttal: a független vezetői és vagy a pénzügyi vagy a műszaki feladatkör. Gömze Sándor: A későbbiekben meghozhatunk olyan döntéseket, mely az eredményes intézményműködésre is utalhatnak. Olyan előfordulhat, hogy az elvárásoknak maximálisan megfelel maga a vezető és jól működik az intézmény és ez a mi kompetenciánkat is erősítheti. Ezentúl felvetődött még a próbaidő, mely 4 hónap lehet. Aki a 6 hónapos próbaidővel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki az elhangzott módosításokkal és javaslatokkal elfogadja a pályázati kiírást, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 130/2014. (XII.23.) számú határozata Tiszalök Város Önkormányzata, Városüzemeltetési Intézmény vezetői pályázat kiírásáról Pályázatot meghirdető szerv neve: Tiszalök Város Önkormányzata /4450 Tiszalök, Kossuth u. 67./ Meghirdetett munkahely, beosztás: Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye 4450 Tiszalök, Kossuth u. 67. Intézményvezető A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 5 év-ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, től ig, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: intézményvezetői feladatok ellátása 6

7 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, Egyetem vezetői/vezetési gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság büntetlen előélet cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: műszaki, közgazdasági vagy pénzügyi területen szerzett felsőfokú végzettség, költségvetési intézménynél/szervnél szerzett gyakorlat, bér- és létszámgazdálkodási területen szerzett tapasztalat, helyismeret A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázó szakmai életrajza, végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vezetői program, esetleges referencia az előző munkahelyről. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban február 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: január 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gömze Sándor polgármester nyújt, a 42/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tiszalök Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2014., valamint a munkakör megnevezését: Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye. Személyesen: Gömze Sándor polgármesternél, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. A pályázat elbírálásának határideje: január 31. 7

8 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja Tiszalök város honlapja A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Juttatások: bérezés a Kjt. bértábla szerint, vezetői pótlék megállapodás alapján. A pályázat kiírója 4 hónapos próbaidőt köt ki. Pályázat beadása Zárt borítékban Tiszalök város polgármesterének címére, személyesen vagy postai úton. A borítékra rá kell írni: Városüzemeltetési Intézményvezetői pályázat Beadási határidő január 20. A pályázat elbírálási határideje: január 31. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Gömze Sándor polgármester Telefonszám: A pályázati kiírást a Város honlapján a KSZKI honlapján kell közzétenni, illetve a Megyei napilapban az erről szóló felhívást. Tárgy: (4.tsp.) Ésik Kálmán egyéni vállalkozó kérésének megtárgyalása (ruhagyűjtő konténerek kihelyezéséről) Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Egy éve működtet ilyen ruhagyűjtő konténert, s ezek közül egyet helyeztek át eddig. Nem jelezte senki, hogy zavarná bárki komfortérzetért. Szeretné, ha ezt a lehetőséget meghosszabbítanánk. Bede-Tóth Attila: Nem vitatkoztunk ezen. Mindenki számára pozitív benyomást keltett, hogy nem olyan volt a környék, mint amilyenre számítottunk. Elfogadásra javasolnánk Ésik Kálmán kérését. További kérdés, javaslat nem hangzott el. Gömze Sándor: Kérem, aki egyetért ezen napirendi pont elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8

9 A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 131/2014. (XII.23.) számú határozata Ruhagyűjtő konténerek kihelyezésének engedélyezéséről A január 1-től december 31-ig terjedő időszakra engedélyezi Ésik Kálmán Egyéni vállalkozó (4625 Záhony, Akácfa út 12.) részére a település területén már korábban elhelyezett 8 db ruhagyűjtő konténer további tárolását, ürítését. Tárgy: (5.tsp.) Csobaj község polgármesterétől érkezett közigazgatási terület átcsatolásáról szóló kérelem véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Korábban voltak Csobaj részéről próbálkozások. Azért, hogy méltó körülményeket tudjunk biztosítani, s rendet tenni, azonban erre nem igazán van kapacitásunk. Viszont Csobaj község szintén rástartolt a turisztikai lehetőségekre, s inkább magáénak érzi joggal ezt a terültet, s ezt a kérelmet nyújtotta be hozzánk. Bede-Tóth Attila: A legtöbb vita ennél a napirendi pontnál volt az ülésen, hiszen nem nagyon szeretnénk azt, hogy mi kisebbek legyünk. Mivel ez a község megye határt is ér, ezért felmerült a kérdés, hogy ez hogy zajlik le? Az erőművet is érintené, ezért a megye határ hova fog kerülni? Hogy alakul továbbá az iparűzési adó? Ezért az a javaslat született, hogy konkrétan még nem mondanánk ki elzárkózásunkat, de körbe kellene járni polgármester úrnak és Csobaj község polgármesterének azt, hogy milyen feltételek mellett lehetne ezt a területet átadni úgy, hogy az érdekeink ne sérüljenek. Addig nem is nagyon szeretnénk ebben a kérdésben döntést hozni. Dr. Krámor Katalin: Ez már olyan ezeréves dolog, hogy ezen valóban nagyon el kell gondolkozni, ugyanis ha közigazgatásilag a miénk ez a terület, akkor minden szolgáltatást nekünk kell biztosítani. Itt megint az a probléma, amit már annak idején megírt a kérelmünkre az Országgyűlés, hogy mindenütt a folyón, a folyás irányának jobb partja képezi a határt. A későbbiekkel kapcsolatosan kérdezném, hogy milyen fejlesztéseket lehetne majd megvalósítani? Volt olyan probléma, hogy a hídon nem lehetett átmenni. Fedor László: Ekkora területért nem egyszer robbant már ki évekig tartó háború. Ezt a kérdést próbáltuk megközelíteni gazdasági szempontból is, hogy milyen kiadásokkal és bevételekkel járna. A kiadási oldalon felmerült az, hogy az utakat kellene fejleszteni. Nem annyin múlik azonban, hogy a két település önkormányzata megegyezik. Erről az Országgyűlés dönt, aki dönthet úgy, hogy különböző határokat húz? Ha végig lehetne vinni úgy ezt, hogy ne sérüljenek az érdekeink, akkor bizony meg kell próbálni. Dr. Krámor Katalin: Terület cseréről én úgy emlékszem, hogy a Kormány dönt. Abban igaza van, hogy itt a két megye között is komoly vita lehet. Én azt mondanám, hogy várjunk egy kicsit a döntéssel és odázzuk el. 9

10 Gömze Sándor: Én úgy gondolom, hogy amit a pénzügyi bizottság javasol, abban ez is benne van. El is odáztuk, és végig is járjuk. Az itt felvetett kérdésekre is választ kaptunk majd ennek során. Csikós Sándor: Az átcsatolással kapcsolatban lenne egy meglátásom óta, mikor őrparancsnok voltam, azóta bűncselekmény van a szigeten, azonban a rendőr oda nem tud átmenni és ez mind a mi statisztikánkat rontja az. Ahogy a csobaji polgármester is leírta, hogy azokkal az emberekkel nekik kell foglalkozni, mi csak a hídon tudunk átmenni, vagy csónakkal. Közbiztonsági szempontból én mindenképpen javasolom azt, hogy adjuk át a szigetet. Körei László: Azt javaslom elfogadásra, amit a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslataként a testület számára megfogalmazott, ez egyértelmű helyzetet teremt a kérdésben. Ezt a javaslatot támogatásra javaslom. Fedor László: Biztos, hogy nem fogom támogatni, csak egy kis kiegészítést szeretnék tenni. Nemcsak a két polgármester az érintettje, hanem a Képviselő-testületek is. Gömze Sándor: A megfelelő helyről, ha megnyugtató válaszokat kapunk, ha nem megnyugtató válaszokat, akkor fogunk dönteni igennel, vagy nemmel. A pénzügyi bizottság által javasolt szövegrész, amit felolvastam, hogy bevonva az Országgyűlési képviselőt tárjuk fel ezt a problémakört Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 132/2014. (XII.23.) számú határozata A Képviselő-testület Önkormányzati tulajdonú terület átcsatolásáról Csobaj Községhez A Tiszalök 0528 hrsz-ú 64 ha 3604 m 2 területű ún. Holt-Tisza sziget Csobaj Községhez és egyúttal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyéhez történő átcsatolásához, a folyamat elindításához megbízza Gömze Sándor polgármestert, hogy Csobaj Község polgármesterével közösen járjon el kérelmük ügyében, és az információk rendelkezésre állása után dönt a Képviselő-testület az átcsatolásról. Azzal a kikötéssel, hogy az Önkormányzatnak ebből semmilyen hátránya (adóbevétel kiesés), illetve többletkiadása nem keletkezhet. Erről a határozatról értesül: Csobaj Község Önkormányzata Felelős: Gömze Sándor polgármester Határidő: folyamatos 10

11 Tárgy: (6.tsp.) Tiszalök Táncsics utca 21/b. szám alatti önkormányzati bérlakás ingatlanértékeléséről szóló tájékoztató megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Döntöttünk már arról, hogy fel kell értékelni ezt a lakóházat és azután tudunk dönteni. Ehhez tartozik a másik ingatlan. Bede-Tóth Attila: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy elég karcsú ez az értékbecslés. Akár magasabb összeg is kijöhetett volna belőle, de hivatalos értékbecslésünk van. Tudjuk, hogy milyen állapotban van ez a ház. Nem zárkózunk el az eladástól, viszont nem tehetjük ki magunkat egy olyan támadásnak, hogy a város vagyonát herdáljuk el, hogy az mögött nincs egy bizonyos fajta értékbecslés. Ez megszületett. Az elővásárlási jog az általa lakott ingatlanrészre vonatkozik, a másik részére pedig ez a Ft. Az emlékeztetőben nem szerepel, de arra a megállapodásra jutottunk a bizottsági ülésen, hogy külön-külön kínáljuk meg Koleszár Jánost az ingatlan megvásárlásával. Az értékbecslésben szereplő Ft az egyik oldalról és Ft. a másik oldalról. Ezen túlmenően kérnék szépen tőle egy írásbeli nyilatkozatot, amennyiben megfelel neki az ár, akkor megtartja-e a vásárlási jogát? Fizetési határidőt is meghatároznánk, mégpedig év végéig, mert részletfizetésnek nem látjuk értelmét, abból hasznunk nem származna. Azonban először egy nyilatkozat kell tőle, hogy hajlandó-e ezért az összegért megvásárolni az ingatlant vagy sem. Csikós Sándor: A fizetési határidővel kapcsolatban lenne egy meglátásom, mégpedig, hogy ne év vége legyen a határidő, vagyis december 31., hanem mondjuk szeptember 30-ig, hiszen ha szeptember végéig nem tudja megfizetni, akkor december végéig se. Fedor László: Természetesen nincs értelme a részletfizetésnek. Egy összegben kell neki kifizetnie. Annyi időt kell adni neki, amennyi idő alatt ez teljesíthető. Gömze Sándor: Akkor mégiscsak határozzunk meg egy új időpontot. Attól még, hogy vételi szándékai vannak, attól még tartalékait nem ismerhetjük. Részletfizetésben nem vagyunk partnerek. Mező József: Egy kiegészítést engedjetek meg. Ahogy a bizottsági ülésen is elmondtam, hatályos rendeletünk értelmében a benne lakót különböző kedvezmények illetik meg, de ez a rendelet arra az időszakra vonatkozott, amikor még a tanácsi lakásokat kínálták értékesítésre. Megjelöljük tehát a vételárat, majd a fizetési határidőt, és ha a vevő nyilatkozik vételi szándékáról, akkor eddig a határidőig ilyen kondíció van, utána az teljesen egyértelmű, hogy a rendelet-módosításban, ami a képviselő-testület elé hozunk, már az új szabályok szerepelnek. Gömze Sándor: A Táncsics u. 21/b/1. szám alatt lévő önkormányzati lakás értékét Ft-ban állapította meg az értékbecslés alapján a bizottság, míg a 21/b/2. szám alatt lévő lakás értékét Ft-ban állapította meg. A jegyző úr által tett kiegészítésekkel és a módosított határidővel állapítjuk meg az árát. Aki ezzel egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 11

12 A képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 133/2014.(XII. 23.) számú határozata Tiszalök, Táncsics u. 21/B. szám alatti lakások értékesítéséről Az ingatlan értékbecslés alapján a Koleszár János által lakott Tiszalök, Táncsics u. 21/B. szám alatt lévő a) jelzésű lakás vételárát Ft-ban, a b) jelzésű lakás vételárát Ft-ban határozza meg. A lakások vételáráról, annak megfizetéséről az ajánlatot tevő nyilatkozatát kéri. A vételár megfizetésének végső határideje: szeptember 30. A fizetés módja: egy összegben, átutalással Tiszalök Város Önkormányzata számlájára Tárgy: (7.tsp.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodásról szóló 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Mező József jegyző Mező József: Az előterjesztésben leírtam azokat az indokokat, amelyek alapján szükségessé válik a rendelet módosítása. Egyéb kiegészíteni valóm nincs. Fercsákné Tomán Ildikó: A bizottságunk ezt a napirendi pontot tárgyalta. Az előterjesztésben szerepel a jogszabályváltozás miatt egészül ki ez a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletünk. Egyöntetűen elfogadásra javasoltuk. Gömze Sándor: A megyei közgyűlésnek a legutóbbi ülésén láttuk a megyei hulladékgazdálkodási projektnek a 2. ütemét, ami abba az irányba mozdul el egyelőre, hogy továbbra is a szelektívgyűjtő szigeteknek a fejlesztését preferálják. Kb. 150 ilyen szelektívgyűjtő szigetre nyert forrást a szolgáltató. Ezt olyan helyekre fogják kirakni, ahol hiányt szenvednek, vagy még nincs ilyen típusú szolgáltatás. Rengeteg mindent foglal magába a projekt, mint például kb darab szelektív gyűjtő zsák megvásárlása, s ennek a lakossághoz való kijuttatása, egy olyan hulladékgyűjtő autó, mely össze is préseli a szelektív hulladékot. Kb. 3 vagy 5 olyan autó van, mely nemcsak gyűjt, de össze is présel. A hulladékgazdálkodástól ez még mindig távol áll sajnos, hiszen még mindig csak begyűjtésről, szállításról és tárolásról van szó. Ami még felmerült, egy majdani olyan műanyagokat égető műnek a megpályázása és létrehozása, mely sok-sok milliárdos fejlesztés, ami úgy égeti el, és nyer hőt ezekből a műanyagokból, hogy nagyon minimális széndioxid (káros anyag) kibocsátás keletkezik ebből. A másik kérdés pedig a szennyvíz iszap (igaz ez nem szilárd hulladék), a szennyvíz szolgáltatás kérdése. További kérdés, javaslat nem hangzott el. Aki egyetért a rendelet-módosítással, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 12

13 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2014. (XII.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról szóló 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. A 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R ) 1. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék (továbbiakban: települési hulladék) rendszeres elszállítására a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanítására és hasznosítására terjed ki. 2. A R 1. (3) bekezdés első mondatában a TSZH rövidítés helyébe: települési hulladék lép. A R a következő 8/A. -al egészül ki: 8/A.. Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása (1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató: a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal, b) hulladékgyűjtő udvarok, komposzttelepek üzemeltetésével, c) gyűjtőszigetek működtetésével, vagy ezek kombinációjával biztosítja. (2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga vagy kék színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes hulladékgyűjtő zsákba gyűjti. (3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti. (4) A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el. 13

14 (5) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot a Közszolgáltató tájékoztatja. (6) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel. (7) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa üzemeltetett komposztáló telepen is átveszi. (8) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékudvarban valamint a komposzttelepen elhelyezze. A R a következő 13/A. -al egészül ki: 13.. A hulladék elhelyezése 4. (1) E rendelet hatálya alá tartozó települési hulladék előkezelése és ártalmatlanítása kizárólag az erre a célra kijelölt létesítményben, jelenleg a Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központban (hrsz. Nyíregyháza 02354/5) /végezhető. A Közszolgáltató hulladékudvart üzemeltet: a) a 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. b) a 4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1. (2) A zöldhulladék átvételét a közszolgáltató a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ Komposzttelepén (4400 Nyíregyháza, Szállási út 72.)/biztosítja. Ez a rendelet december 30-án lép hatályba és december 31-én hatályát veszti. 5. Tárgy: (8.tsp.) Folyószámlahitel felvételéről szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Ami kötelezettségünk volt az OTP felé, éven belüli hitelről van szó, azt sikeresen teljesítettük. Azonban az új évet úgy tudjuk kezdeni, ha megújítjuk biztonságból a hitelt. Csikós Sándor: Miért kellett ezt 5 évre felvenni? Gömze Sándor: Az önkormányzatoknak a konszolidációja az nem egy addig tartó folyamat, hogy tavaly és tavalyelőtt elvették a hitelállomány át az önkormányzatoknak, ahogy a miénknek is. Tehát ahhoz, hogy az adott feladatokhoz éveken keresztül a bevételi oldal sokkal 14

15 kevesebb bevételt termelt, óriási működési zavarokat kellett éveken keresztül. 10 millió Ft helyi adó van kint, ami ha befolyt volna, akkor jogos lenne a kérdés, hogy miért vettük fel? 2016-ra úgy tudjunk átfordulni, hogy egy Ft kifizetetlen számla ne legyen. Cserés Judit: A bizottsági ülésen elmondták, hogy ez egy rendelkezésre álló hitelkeret, amelyet július közepétől vettünk igénybe. Addig nem volt szükségünk rá, júniusban volt olyan közüzemi számla, mely indokolttá tette ezt a lépést. Szeptemberben szintén visszatörlesztettük nullára, oly annyira, hogy a keretet 10 millióra vissza is csökkentettük. Október végére jött az előző évi visszafizetési kötelezettség, melyet a Magyar Állam Kincstár egy az egyben vissza is vett tőlünk. Ez volt az első olyan évünk, amikor minimális szükségünk volt rá. De ezt a rendelkezésre állási szerződést kell, hogy megkössük, hogy legyen vésztartalék. Mező József: Vannak olyan helyzetek, amikor a zavartalan működés érdekében meg kell tennünk ezt a lépést. Ez jelenti gyakorlatilag azt a biztonsági hátteret, amiről az előbb a pénzügyi irodavezető szólt. Érdekesség kép hagy mondjam el, hogy kétszer kaptunk egyhavi 4,5 millió Ft-os közvilágítási számlát. Ez olyan nagy összeg lenne, melyből 2 millió 157 ezer Ft rejtélyes rendszerhasználati díj, amire még nem tudtak választ adni. Ha ez továbbra is így fog menni, akkor el kell azon gondolkoznunk, hogyan fogjuk tudni csökkenteni ezt az összeget (Pl: kikapcsoljuk a világítótesteket stb.) Ez csak egy tétel. Ez a rendelkezésre állás ahhoz kell nekünk, hogy a város megfelelően működni tudjon. Gömze Sándor: Ez teljesen érthetetlen és már a második levélre sem kaptunk megfelelő választ arra, hogy lehet az, hogy az előző évek átlagát tekintve kb millió Ft volt a közvilágítás, ez évben pedig 40 milliót kellene kifizetnünk. Az okot azonban azóta se tudjuk, pedig nincs több világítótest, s nem is világít többet. Valószínű, hogy náluk történhetett valami a rendszerben. Már kivizsgálást is ígértek ezzel kapcsolatban. Már 20 milliót kifizettünk, ami máris több mint az évek átlaga. További kérdés, javaslat nem hangzott el. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 134/2014. (XII. 23.) számú határozata A Képviselő Testület OTP Banktól folyószámlahitel folyósítására határozat Tiszalök Város Önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak kezelésére az alábbiakban meghatározottak szerint folyószámla-hitelkeret igénybevételét határozza el: 1.) Az igényelt hitelkeret összege: ) A hitelkeret igénybevételének időpontja: ) A hitelkeret visszafizetésének időpontja: ) A hitel fedezeteként a Képviselőtestület az alábbi biztosítékokat ajánlja fel: 15

16 - jelzálogjogot biztosít az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 1013/2,1305/1,1347/1, 848/3 hrsz-ú, belterületi ingatlanon A Képviselőtestület hozzájárul és visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján az esedékesség váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a központi támogatások elkülönítésére szolgáló számlájáról, illetve a helyi adó és gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az OTP Bank Nyrt. átvezesse. 5.) A Képviselőtestület nyilatkozik, hogy az igényelt hitel a Stabilitási törvény szerinti likvid hitelnek minősül, így nem szükséges a hitel felvételéhez a Kormány hozzájárulása. 6.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében az éves költségvetésbe a hitel törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja. 7.) A Képviselőtestület felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert a folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására és az abban foglalt feltételek elfogadására. Felelős: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Határidő: a szerződés előkészítésére január 04. Kérdés, hozzászólás a napirendekkel kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 11:50-kor bezárta. K.m.f. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 16

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. augusztus 25-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

31. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

31. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. T: 66/585-520. 203-31/2011. iktatószám 31. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 31-8/2014. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. május 8-i nyílt ülésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat 26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Városi Önkormányzat 235.703 eft forint alapú hitelfelvétel tárgyában az ajánlattevő kiválasztásáról

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 12/2012. Határozatok száma: 63-65/2012. Rendeletek száma: - /2012. JEGYZŐKÖNYV 2012. december 5-én megtartott rendkívüli üléséről Tervezett

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület február 02. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület február 02. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. február 02. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri iroda Jelen vannak:

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 27.-én, 7,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli ülésen. Határozat

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 4147 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 11. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti:hegedűs Ferenc

Részletesebben