HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL"

Átírás

1 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: Dokumentáció beszerzésének - határideje : Teljesítés helye: Magyarország Ország: HU: Pest I.D.: Kiírás típusa: Közbeszerzési felhívás Összefoglalás: Ócsa-projektmenedzsment tevékenység ellátása Külső jegyzékszám: 33518/2011 CPV kód: , , Teljes szöveg Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 4 Ajánlatkérő: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Magyarország Szolgáltatásmegrendelés Nyílt Ajánlati felhívás EUHL CPV kód: ; ; Közzététel dátuma: 2012/01/09/ Iktatószám: 33518/2011 Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Rövid tartalom: 2012/02/13/ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Védelem Ócsa-projektmenedzsment tevékenység ellátása Tartalom: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Postai cím: Lehel u Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1135 Ország: HU Címzett: Dr. Keszthelyi Gyula főigazgató Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Tender-Értesítő Kft. Oldal1

2 A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: x Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): Általános közszolgáltatások x Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A KEOP Szennyezett területek kármentesítése című pályázati konstrukcióban (KEOP ) támogatást kapott MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése című, KEOP-2.4.0/2F/ azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában (2. forduló) felmerülő projektmenedzsment tevékenység ellátása (ideértve a projektekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadást és a projekt kapcsán könyvvizsgálói tanácsadói tevékenység megbízási szerződés keretében. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) Tender-Értesítő Kft. Oldal2

3 a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye NUTS-kód b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória 11 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye Magyarország NUTS-kód HU102 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya A KEOP Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése című pályázati konstrukcióban (KEOP ) támogatást kapott az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése című, KEOP-2.4.0/2F/ azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában (2. forduló) felmerülő projektmenedzsment tevékenység ellátása (ideértve a projektekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadást és a projekt kapcsán könyvvizsgálói tanácsadói tevékenységet) megbízási szerződés keretében. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) A KEOP Szennyezett területek kármentesítése című pályázati konstrukcióban (KEOP ) benyújtásra került MH Ócsai Tender-Értesítő Kft. Oldal3

4 üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése című, KEOP-2.4.0/2F/ azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában (2. forduló) felmerülő projektmenedzsment tevékenység ellátása (ideértve a projektekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadást és a projekt kapcsán könyvvizsgálói tanácsadói tevékenység megbízási szerződés keretében. Különösen elvárt feladatok (az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint): Az igényelt szolgáltatás, az alábbi feladatok teljes körű ellátását foglalja magában: -általános projektirányítás; -szerződéskötések koordinálása, szükség esetén szerződések módosítása, jogszerűségük, célszerűségük véleményezése, költségvetési átcsoportosítás ügyintézése (amennyiben szükséges), -közbeszerzési feladatok és szerződéskötések szakmai támogatása, -a Támogatási Szerződésben kötelezően előírt adatszolgáltatási dokumentációk elkészítése benyújtásra kész állapotban a Projektgazdával történt egyeztetéseknek megfelelően, majd aláírást követően személyesen vagy postai úton történő benyújtásuk a KSZ (Közreműködő Szervezet) részére, -a projekt megvalósításában résztvevő cégek tevékenységének összehangolása, számonkérése, szerződésszerű teljesítéseik ellenőrzése, -folyamatos rendelkezésre állás szaktanácsadással, írásban és személyesen konzultációs jelleggel, -támogatások lehívásában történő aktív közreműködés, teljes pénzügyi adminisztráció, beleértve a kifizetési kérelmek elkészítését, a vállalkozók által benyújtott számlák és számlarészletezők formai és tartalmi ellenőrzését, az elszámolások egyrészt az Irányító Hatóság (NFÜ) és a Közreműködő Szervezet (KöFI) szabályai, másrészt a projektgazda előírásai szerinti előkészítése, nyilvántartása, -projekt előrehaladási jelentések (PEJ, ZPEJ) elkészítése, benyújtása, -a projekt megvalósítási szakaszában keletkező iratok Támogatási Szerződésnek megfelelő dokumentálása összhangban a projektgazda iratkezelési és megőrzési szabályzatával, -projektgazda képviselete a résztvevőkkel tartott koordinációs megbeszéléseken, a támogatást nyújtó szervezet képviselőivel történő konzultációkon, -a projektben részt vevő vállalkozók által elkészített dokumentumok, elvégzett feladatok teljes körű ellenőrzése, szükség esetén véleményezése. -könyvvizsgálói tanácsadói tevékenység keretében a vonatkozó jogszabályok alapján a (kivitelezésre, mérnöki feladatokra, hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre, és PR-feladatokra kötött) szerződés szerint számlák ellenőrzése, könyvvizsgálói tanácsadás. -határidők betartásának ellenőrzése, feladatok megvalósításának szervezése, adminisztrációja, időütem betartatása -szakmai célkitűzések betartatása, indikátorok teljesülésének ellenőrzése A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó forint (HUF) Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): ,- Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (nap/hó/év) befejezés 2015/08/30 (nap/hó/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) - késedelmi kötbér: a hatóságok által előírt vagy a Közreműködő Szervezet (Támogató) által meghatározott, az ajánlatkérő számára hátrányos jogkövetkezménnyel vagy elmarasztalással járó határidők (PEJ, ZPEJ elkészítése és Kedvezményezett részére történő benyújtás), továbbá a jelentési és jóváhagyási kötelezettség késedelme esetére Ft/naptári nap, legfeljebb 30 naptári napig; - hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Megbízott részteljesítés/teljesítése nem szerződésszerű (feltéve, hogy a hibás teljesítés a Megbízottnak vagy általa a teljesítésbe bevont közreműködőnek felróható okra vezethető vissza) a Megbízó az Tender-Értesítő Kft. Oldal4

5 okok megjelölésével írásban a hiba kijavítását kérheti, amelynek teljesítésére egy alkalommal, legfeljebb 15 naptári napos kötbérmentes póthatáridőt biztosít. Amennyiben a részteljesítés/teljesítés a póthatáridőre nem szerződésszerű, a Megbízó hibás teljesítési kötbérre jogosult, amelynek mértéke Ft. Amennyiben az ismételten kitűzött póthatáridőre a Megbízott ismételten hibásan teljesít, a Megbízó további Ft mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult, továbbá élhet a rendkívüli felmondás jogával és érvényesítheti a meghiúsulási kötbérre vonatkozó igényét is. - meghiúsulási kötbér: a szerződés egészének a Megbízottnak felróható okból történő meghiúsulása esetére Ft a dokumentációban részletezettek szerint; III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre Ajánlatkérő pályázatot nyújtott be a KEOP Szennyezett területek kármentesítése című pályázati konstrukcióban. Az ellenszolgáltatás összege az ajánlatkérői teljesítésigazolás alapján, számla ellenében, a kincstári fizetési rendnek megfelelően, átutalással kerül kiegyenlítésre. Megbízott a teljesítés során a szerződéskötéstől számítva félévente (6 havonta) jogosult számlát benyújtani, az adott félév utolsó napját követő 15. napig, valamint figyelembe kell venni, hogy a végszámla benyújtásának határideje Közreműködő Szervezet részére június 30. A teljesítés a féléves kifizetés, számlázás miatt folyamatos szolgáltatásnak minősül. A kifizetés a Kbt ával összhangban történik a Támogatási Szerződés, a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,a 4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet, illetve a 16/2006 MeHVM-PM együttes rendelet szabályai szerint. A támogatás bruttó értékben kerül meghatározásra. A támogatás kifizetése esetében a Közreműködő Szervezet a hozzá hiánytalanul beérkezett kifizetési kérelem kézhezvételét követően a választott finanszírozási módtól függően teljesít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Egyéb irányadó jogszabályok: a) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet; b) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet; c) a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 23.) Korm. rendelet; d) a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet; e) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben) Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban és a Kbt. 61. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, 61. (1) bekezdésének a-c) pontjában, illetve a Kbt. 62. (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: 1. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt ának (2)-(9) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-d) pontjainak és a Kbt. 61. (1) bekezdésének hatálya alá. 2. Az ajánlatkérő a Kbt. 63. (2)-(4) bekezdése szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el a Kbt ának (7)-(8) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel. 3. A Kbt. 61. (1) bekezdésének d) pontja szerinti kizáró ok esetén, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi a 2004/18/EK irányelv IX.C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolás (kivonat) vagy egyéb igazolás vagy nyilatkozat, magyarországi bejegyzésű cég esetén cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány eredeti vagy egyszerű másolatát kell az ajánlatban benyújtani. 4. Egyebekben, az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. (2)-(4) bekezdésében hivatkozott igazolásokat, nyilatkozatokat és adatokat a Közbeszerzések Tanácsa Kbt. 64. (1) bekezdése szerinti útmutatójával összhangban kell benyújtania. 5. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az Tender-Értesítő Kft. Oldal5

6 ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 63. (3) bekezdés]. 6. A Kbt. 60. (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 55. -ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapján az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetés időpontjára vonatkozóan. Az ajánlatkérő a Kbt. 63. (2) bekezdés g) pontja, továbbá a (4) és (5) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartásban szereplő adatokat a 20. (8) bekezdése szerint ellenőrzi és őrzi meg. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja szerint - csatolni kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény tekintetében az intézmény nyilatkozatát a pénzforgalmi számlákra vonatkozóan legalább az alábbi tartalommal: számlanyitás időpontja, sorbanállásokra vonatkozó információ az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban; P2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni kell a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja szerint - a saját vagy jogelődje utolsó pénzügyileg lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója egyszerű másolatát, amennyiben az ajánlattevő (10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó) letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét; P3) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni kell az előző három évre ( ) vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről tett nyilatkozatát. Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a P1) és P2) szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P1) és P2) pont szerinti a működésének időszakáról szóló irat beadása mellett a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a P1) és P2) pont szerinti irat alapján nem alkalmatlan és működésének ideje alatt a beszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja: a) ajánlattevő esetén az adott közbeszerzés tárgyának részajánlat tétele esetén az ajánlatával érintett rész(ek) becsült értékét; b) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén az adott közbeszerzés tárgya részajánlat tétele esetén az ajánlattal érintett rész(ek) becsült értékének tíz százalékát. Az ajánlattevő egy vagy több a Kbt. 69. (2) bekezdése szerinti alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 69. (5) bekezdésén kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolásokat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha P1) a számlavezető pénzügyi intézmény(ek) nyilatkozata alapján az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó sorbanállás volt (van) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban (az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfeleljen); P2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója szerinti mérleg szerinti eredménye az utolsó pénzügyileg lezárt üzleti évben negatív volt (az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfeleljen); P3) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó közbeszerzés tárgyából (projektmenedzsment tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az előző három évben ( ) nem érte el összesen a nettó forintot, III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó Tender-Értesítő Kft. Oldal6

7 mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. (1) bekezdése szerint. Az egyes (pl. összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen; M2) az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja szerint - ismertetnie kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét, képzettségét, jogosultságát és csatolnia kell az ezt igazoló okiratok egyszerű másolatát, - csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, - csatolnia kell a szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzokat, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. M3) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagok egyikének) a tevékenységére vonatkozóan csatolnia kell az ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványt vagy be kell mutatnia az ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseket és csatolni kell ezek meglétének egyéb bizonyítékait.(kbt. 67. (3) bekezdés f) pont, figyelemmel a Kbt. 68. (4) bekezdésére is). Az ajánlattevő egy vagy több a Kbt. 69. (2) bekezdése szerinti alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 69. (5) bekezdésén kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges a Kbt. 67. (2) bekezdése szerinti igazolásokat Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha M1) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik együttesen és összesen az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban befejezett, szerződésszerűen teljesített, -legalább 1 db olyan referenciával, amely legalább nettó Ft összegű, projektmenedzsmentre vonatkozó, európai uniós és/vagy magyar költségvetési forrásból finanszírozott. -legalább 1 db környezetvédelmi célú kármentesítési projekttel kapcsolatos projektmenedzsmentre vonatkozó referenciával. (Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhet.) M2) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen és összesen, nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével: a) legalább 1 fő felsőfokú közgazdasági, vagy pénzügyi vagy mérnök végzettségű szakemberrel, aki magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkezik és aki rendelkezik legalább 5 éves projektmenedzser területen szerzett tapasztalattal, valamint ezen belül legalább 1 darab környezetvédelmi beruházás menedzselése területén szerzett tapasztalattal (Projektmenedzsment szervezet vezetője) b) 1 fő környezetvédelmi felülvizsgálati szakértő a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet szerinti felülvizsgálati jogosultsággal (talaj-, víz, hulladékok káros hatása elleni védelem) vagy a 378/2007. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti engedéllyel (hulladékgazdálkodás, víz- és földtani közeg védelem, levegő, zaj) és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat készítés területén, vagy 1 fő környezetvédelmi szakértő SZKV környezetvédelem (víz- és földtani közeg védelem) területén szakértői jogosultsággal, a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletnek megfelelően és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal. Az egyes jogosultságok tekintetében a 12/1996 (VII. 4.) KTM rendelet, a 378/2007. (XII. 31.) Korm rendelet, illetve az azt módosító 297/2009. (XII.21.) Korm rendelet szerinti jogosultságok is elfogadásra kerülnek c) legalább 1 fő felsőfokú, pénzügyi és/vagy számviteli végzettségű és regisztrált mérlegképes könyvelői jogosultságú szakemberrel, aki magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkezik és aki legalább 5 éves tapasztalattal rendelkezik, valamint min. 1 db európai uniós forrásból társfinanszírozott, lezárt projekttel kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatok ellátása területén tapasztalattal rendelkezik (Pénzügyi terület felelőse) d) legalább 1 fő felsőfokú környezetvédelmi mérnök végzettségű olyan szakemberrel, aki magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkezik és aki legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, valamint min. 1 db európai uniós forrásból társfinanszírozott projektek előrehaladási jelentéseinek és kifizetési kérelmeinek előkészítése, illetve projekt- Tender-Értesítő Kft. Oldal7

8 koordinációja területén tapasztalattal rendelkezik. (Projektmenedzser) e) legalább 1 fő, egyetemi vagy főiskolai felsőfokú végzettségű, európai uniós és/vagy magyar költségvetési forrásból finanszírozott támogatott projekt könyvvizsgálata terén, legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, a könyvvizsgálói névjegyzékbe bejegyezett, könyvvizsgálóval; (Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhet azzal, hogy egy szakember megfelelősége esetén - több pozícióra is jelölhető. M3) az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok egyike vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen (együttes megfelelés) nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (projektmenedzsment, vagy a beszerzés tárgyához illeszkedő mérnöki és/vagy műszaki és/vagy pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokra és/vagy tevékenységre vonatkozó) ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványával vagy azzal, a Kbt. 68. (4) bekezdése szerinti egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: Műszaki terület felelőse: Az Ajánlati Felhívás III.2.3. pontjában foglaltak szerint. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény. III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fejtája Nyílt x Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Szempont Súlyszám Tender-Értesítő Kft. Oldal8

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi Intézet 1 D O K U M E N T Á C I Ó az Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest Alkotás u. 48. Általános egyszerű eljárás keretében meghirdetett ajánlati felhívásához K.É. 4415/2011. - az ajánlatkérő intézmény

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;..

,.. IKLc. ' ;,'::, :\r ::. ;.. ",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;.. BUDAPEST FOVAROS X. KERULET OBANYAl ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TEST LETÉ:~EK. GAZDASÁGI BIZ TTSÁGA..:.-.. Készült a Gazdasági Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés 1. oldal, összesen: 21 The TED login feature has changed. In order to log in, you need to create a new ECAS account. For further information, check the website news. Szolgáltatásra irá... - 34331-2013

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben