Creşterea şi selecţia taurinelor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Creşterea şi selecţia taurinelor"

Átírás

1 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU AMELIORARE ȘI REPRODUCȚIE ÎN ZOOTEHNIE Prof. G.K.Constantinescu București SERVICIUL TEHNIC ZONAL MUREȘ OFICIUL PENTRU AMELIORARE ȘI REPRODUCȚIE ÎN ZOOTEHNIE MUREȘ ZIUA FERMIERILOR MUREŞENI Creşterea şi selecţia taurinelor Dr.ing. SUBA KÁLMÁN Şef serviciu 27 Septembrie 2012 Ferma LEOBILL COM SRL Com. Acățari, Loc. Văleni Nr. 66, județul Mureș

2 Locul şi rolul taurinelor în economia producţiei animale

3 - Reprezintă o importantă sursă de: - produse alimentare cu valoare biologică superioară - lapte - carne - apreciat mijloc de forţă animală - În economia mondială creşterea taurinelor asigură: - peste 96 % din producţia totală de lapte - aproape 30% din producţia globală de carne - 90 % din totalul pieilor Important Bovinele reprezintă 65-66% din totalul efectivelor de animale domestice - taurinele transformă în produse alimentare biologic superioare: - diferite resurse vegetale - unele reziduri ale industriei alimentare, care nu se pot folosi direct de către om - Consumul mondial mediu anual de lapte 98,37 kg/locuitor,din care 96,31 kg lapte de bovine -Producţia mondială de lapte de consum în prezent se realizează: - 83,36 % de către taurine - 12,95 % de către bubaline - 3,69 % de caprine, ovine şi cămile

4 DIRECŢII ŞI OBIECTIVE ÎN CREŞTEREA BOVINELOR PE PLAN MONDIAL

5 Preocupare actuală şi viitoare reprezintă: - găsirea, adoptarea şi aplicarea celor mai efeciente căi şi mijloace care să crească eficienţa activităţilor umane în domeniul - agricol - mai ales în cel al creşterii animalelor Situaţia actuală în creşterea bovinelor şi tendinţele de sporire continuă a producţiei acestora vizează: - potenţialul de producţie al materialului biologic crescut - posibilităţile de îmbunătăţire a materialului biologic - adoptarea celor mai eficiente tehnologii de creştere şi exploatare - concentrarea şi specializarea producţiei - valorificarea producţiei - eficienţa economică a producţiilor Producţie Prelucrare - Valorificare

6 CREŞTEREA TAURINELOR Reproducţia taurinelor

7 Creşterea şi exploatarea taurinelor - activitate desfăşurată de crescătorii de animale - în scopul obţinerii de produşi şi produse animaliere Se realizează: - în exploataţii zootehnice - în asociaţii - în crescătorii individuale În alegerea sistemului de creştere şi tehnologiilor de exploatare, crescătorii sunt obligaţi: - să prevină poluarea şi deteriorarea mediului ambiant - să respecte regulile de protecţia animalelor - să respecte măsurile de apărarea sănătăţii animalelor Este obligatorie individualizarea animalelor, în scopul: - evidenţierii statistice - apărării sănătăţii - stabilirea valorii genetice - înregistrarea, deplasarea, - etichetarea - valorificarea efectivelor de animale Creşterea taurinelor presupune: - individualizarea şi identificarea - înregistrarea taurinelor - alegerea şi respectarea tehnologiei de creştere - nutriţia taurinelor - adăpostirea - protecţia animalelor - organizarea şi desfăşurarea reproducţiei - selecţia animalelor

8 Reproducţia taurinelor Este o activitate strategică de bază pentru reluarea ciclurilor de productie şi obţinerea descendenţei. Se organizează si se desfasoară prin: insămânţare artificială montă naturală cu reproducători autorizaţi transfer de embrioni Însămânţarea artificială - se execută de operatori de însămânţare artificială autorizaţi în condiţiile legii Obligaţiile operatorului IA - să respecte tehnologia de conservare, manipulare a MSC şi tehnologia de însămânţare artificială - să elibereze Buletinul de IA la proprietarii taurinelor conform modelului pus la dispoziţie de către asociaţii acreditate - să conducă corect şi la zi evidenţele primare zootehnice - să folosească la IA material seminal provenit de la tauri autorizaţi pentru IA- de către Autoritatea Zootehnică, respectiv A.N.A.R.Z. însoţit de Buletinul de calitate şi certificat sanitar veterinar Obligaţiile crescătorului - individualizarea şi înregistrarea produşilor obţinuţi în 20 zile de la data fătării prin anunţarea fătării la medicul veterinar concesionar - anunţarea datei fătării la operatorul IA care a executat operaţiunea de IA din care a fătat vaca, juninca - declararea fătării în Regitrul Agricol

9 Creşterea tineretului femel de reproducţie Creşterea are următoarele perioade - perioada intrauterină - perioada extrauterină Perioada intrauterină: - alegerea taurului - efectuarea IA - păstrarea Buletinului IA - înregistrarea IA în RU - diagnosticul de gestaţie - declararea fătării la - medicul veterinar concesionar - operatorul IA - Consiliul local Registrul Agricol Foarte important! - respectarea perioadei de repaus mamar de 60 zile - furajarea animalului în repaus mamar cantitativ - calitativ - 80 % din dezvoltarea fătului se realizează în ultimele 2 luni de gestaţie - mişcarea activă a animalului în repaus mamar

10 Perioada 0-6 luni Perioada extrauterină - Durata medie a gestaţiei 280+/- 17 zile - Fătarea - pregătirea vacii pentru fătare - igiena trenului posterior - asigurarea aşternutului curat - tratarea ombilicului - uscarea viţelului - duşumarea animalelor - declararea fătării la : - medicul veterinar - operatorul IA - Registrul Agricol Foarte important! - întreţinerea viţeilor boxe individuale - aşternut curat - furajarea viţelelor zile lapte matern - supt - administrat artificial bidon - găleată - administrarea colostrului în prima oră după fătare - după primul colostru - lapte integral - lapte degresat - înlocuitor de lapte - Dezvoltarea rumenului - de la 10 zile asigurat ad libitum la discreţie - fân de foarte bună calitate - concentrate - apă - Înţărcarea viţeilor - când se consumă 2 kg de concentrate 0-6 luni prima etapă de selecţie Criterii : - originea - dezvoltarea corporală - stare de sănătate

11 Perioada 6-12 luni Întreţinerea - boxe comune - mişcare Furajarea Iarna - furaje de volum 1-3 kg - suculente porumb siloz luni 6-8 kg - concentrate consum limitat kg luni kg - apă la discreţie Fânul se poate înlocui cu semifân 1 kg fân = 2 kg semifân - Vara - păşunat - economic - mişcare sănătate - consumul de masă verde luni kg luni kg - consumul de concentrate 1-2 kg ATENŢIE! calitatea păşunilor - lunile iulie - august

12 Perioada 12 luni junincă până în luna 6-a de gestaţie - Întreţinerea - dorit stabulaţie liberă - Maturitatea sexuală la taurine - se instalează înaintea celei corporale - fapt deosebit de important din punct de vedere zootehnic - este influenţată de: - gradul de ameliorare - alimentaţia corespunzătoare - cantitativ - calitativ - condiţiile de climă - individ Vârsta maturităţii sexuale (luni) Specia Vârsta în luni Taurine 8-12 Ovine 7 8 Porcine 4 5 Cabaline Maturitatea corporală de reproducţie la taurine - corelată dezvoltarea corporală a animalului cu vârsta % din greutatea animalului adult - este vârsta optimă pentru reproducţie Maturitatea de reproducţie Specia Vârsta în luni Taurine luni Ovine luni Porcine 6 8 luni Cabaline luni La rasa B.R luni, kg FOARTE IMPORTANT! - Separarea taurinelor pe sexe la vârsta de 6 luni La această vârstă animalele nu se introduc la reproducţie

13 - Furajarea Vara păşunat - masă verde la iesle - supliment de concentrate 0,5 kg/zi în funcţie de calitatea păşunii, a furajelor Iarna fân de bună calitate - siloz de porumb - necesarul de furaje se asigură cu siloz de porumb în proporţie de 30-40% - raţia recomandată - siloz de porumb kg - fân de bună calitate 1-2 kg dacă silozul este de bună calitate - fân de bună calitate 3-4 kg dacă silozul este de slabă calitate - concentrate in functie de calitatea - porumbului siloz - fânului - să nu depăşească 2,5 kg/zi

14 Juninci gestante peste 6 luni de gestaţie În această perioadă se realizează - dezvoltarea fătului 80% - Calitatea furajelor - fân 3-4 kg obligatoriu - concentrate - luna 8-a de gestaţie - 1,2-2 kg - luna 9-a de gestaţie kg Înainte de fătare cu zile IMPORTANT! - pentru formarea microflorei rumenului - trecerea la raţia cu care se va furaja vaca primipară - asigurarea fosforului Ca : P = 1 : 1

15 FĂTAREA Pregătirea gestantelor pentru fătare - mişcarea animalelor în repaus mamar Furajarea - furajarea echilibrată cantitativ - calitativ influenţează dezvoltarea fătului se realizează % din dezvoltarea fătului - asigurarea sărurilor minerale (sare de bolovan) Junincă gestantă fătare Vacă primipară Vaca primipară - este cea mai pretentă categorie de exploatare supusă la 3 mari provocări: - a rămâne gestantă în primele 3 luni - producţia de lapte - creştere Foarte important - desfăşurarea fătării fătare uşoară - fătare grea - eliminarea placentei - involuţia uterină Apariţia căldurilor după fătare Foarte important de urmărit de crescător - service period (SP) 60 zile ideal - interval mediu dintre fătări Calving Interval (CI)- ideal 360 zile - bună < 400 zile - diagnosticul de gestaţie - de dorit cât mai timpuriu

16 Anul şi Viţelul

17 Organizarea şi programarea activităţilor de reproducţie Se face în funcţie de: IMPORTANT! - structurarea pe stări fiziologice dorită a efectivului de matcă - nivelul de producţie urmărit - cerinţele economiei de piaţă Structurarea pe stări fiziologice a efectivului matcă pentru obţinerea unor producţii mari, uniforme în întreaga durată a anului Structurarea fiziologică făcută lunar ideal Vaci în producţie 83 % din care recent fătate şi montate <2 luni 42 % - gestante luna 2-7-a 41 % - gestante - luna 7-9 a (repaus mamar) 17 % La rasele de carne - fătările se fac grupate - primăvara

18 SELECŢIA LA TAURINE

19 Programul de ameliorare al rasei B.R. Ameliorarea genetică a efectivelor de taurine reprezintă o activitate cu caracter prioritar în strategia de dezvoltare a zootehniei şi se realizează prin: - lucrări de selecţie efectuată pe baza C.O.P.Z. - reproducţie dirijată montă naturală cu reproducători autorizaţi - însămânţări artificiale cu tauri testaţi amelioratori Ameliorarea taurinelor vizează - Folosirea ca material biologic a raselor cu potenţial genetic ridicat în direcţia lapte-carne: - competitive pe plan internaţional - adaptate condiţiilor pedoclimatice din diferite zone ale ţării - Creşterea nivelului mediu al performanţelor de producţie pe cap de animal în direcţia: - carne - lapte - sau ambele direcţii - Îmbunătăţirea tehnologiilor: - de creştere - întreţinere, exploatare - furajare - nutriţie Rasele de taurine care fac obiectul programului de ameliorare sunt: - rasa Bălţată Românească pentru producţia carne-lapte - rasa Brună pentru producţia lapte-carne - rasa Bălţată cu Negru Românesc specializată pentru producţia de lapte

20 OBIECTIVE PRINCIPALE în ameliorarea rasei B.R. Rasa BR de tip Simmental Însuşiri de producţie mixtă carne-lapte orientate în viitor: - spre producţia de carne - dar păstrând însă aptitudinile în general ale tipului productiv mixt Rămâne principalul furnizor de carne de taurine a ţării - cu celelalte rase participă la acoperirea cerinţelor de lapte şi produse lactate kg lapte pe lactaţie normală - cu 3,90% kg grăsime - 3,30% kg proteină - substanţă utilă 365 kg - la vaci adulte: cm înălţime la crupă - la vaci primipare: 137 cm înălţime la crupă Greutate corporală - vaci adulte kg - tăuraşi îngrăşaţi intensiv - peste 600 kg la luni - viteza absolută de creştere:cca.1100 g/zi - randament la tăiere: % - greutate carcasă: 350 kg Conformaţie corporală - cu segmente armonioase - regiuni corporale specifice producţiei de carne bine îmbrăcate cu musculatură - uger:- cu aptitudini bune pt. mulsul mecanic - peste 2 kg/min. viteză de muls - bine prins şi extins - cu ligamentul suspensor puternic - adâncimea până deasupra jaretului - cu simetrie morfologică şi funcţională - indice mamar: cca. 45 % - membre solide - aplomburi corecte Pentru producţia de lapte - este recomandată pentru exploatarea semi intensivă sistem de întreţinere legat - exploatare intensivă- în ferme cu stabulaţie liberă Aria de răspândire recomandată - judeţele din interiorul Arcului Carpatic - Câmpia de Vest - sud-vestul şi nordul ţării

21 SELECŢIA TAURINELOR - Procedeul zootehnic prin care se decide care dintre animalele din exploataţie pot fi folosite sau nu la reproducţie pentru obţinerea noii generaţii de descendenţi - Prin selecţie amelioratorul: - limitează - exclude de la prăsilă indivizii care nu corespund scopului urmărit - prin selecţie nu se creează gene noi Selecţia are ca efect: - intensificarea folosirii la reproducţie a unor exemplare care dispun: - de anumite gene - de combinaţii de gene favorabile limitare-excludere de la reproducţie - indivizi cărora lipsesc asemenea gene sau combinaţii de gene Selecţia este unul dintre cei mai importanţi factori care poate modifica substanţial structura genetică a populaţiilor Selecţia naturală - este un proces de discriminare reproductiv realizat de natură - constă în supravieţuirea pentru existenţă a celor mai adaptate indivizi Selecţia artificială - proces de discriminare reproductivă realizată sub directa supraveghere şi dirijarea omului cu scopul obţinerii unor populaţii de animale cât mai aproape de nevoile sale

22 Selecţia artificială Se realizează în două etape - înaintea intrării animalelor la reproducţie - după intrarea animalelor Selecţia artificială presupune: - condiţii de mediu îmbunătăţite - adăposturi - furajare - exploatare Condiţiile de mediu îmbunătăţite fac ca selecţia artificială să aibă efect - mai sigur - mai precis - mai eficient

23 Criterii de decizie Alegerea vacilor mame - abaterea fenotipică, a cantităţii de lapte, grăsime şi proteină pe lactaţie normală faţă de media exploataţiei, fermei, efectivului, populaţiei (rasa) - dezvoltarea corporală (greutate vie), talia - înălţimea şi lărgimea crupei - adâncimea toracelui - aptitudinile ugerului pentru mulsul mecanic - intervalul dintre fătări C.I. Criterii de informare - simetria funcţională - lungimea mamelonului - diametrul mamelonului - adâncimea ugerului - cantitatea de lapte pe lactaţie normală - cantitatea de lapte în lactaţia maximă - conţinutul laptelui în grăsime şi proteine - vârsta la prima fătare - uşurinţa fătării - performanţele ascendenţilor şi a rudelor colaterale Pentru aceste informaţii zootehnice şi eficienţa selecţiei este necesar - Controlul Performanţelor de Producţie ( pe rase) - CONTROLUL LAPTELUI

24 Criterii de decizie Alegerea taurilor - tauri testaţi amelioratori - abaterea fenotipică a fiicelor taurului faţă de media contemporanilor sau o medie considerată de crescător pe lactaţie normală la: - producţia de lapte - cantitatea de grăsime - cantitatea de proteină - abaterea fenotipică la descendenţi masculi a taurului faţă de media contemporanilor sau o medie de referinţă la - spor mediu zilnic Foarte important - la rasele mixte lapte-carne - carne-lapte - la rasele specializate pentru carne Nu este de neglijat la rasele specializate pentru lapte Criterii de informare - producţia de lapte a fiicelor pe primele 100 de zile şi pe lactaţie normală încheiată - cantitatea de lapte - cantitatea de grăsime şi proteine - calitatea ugerului simetria ugerului - extinderea ugerului - adâncimea ugerului - lungimea şi grosimea sfârcurilor - viteza de muls - vârsta medie a primei fătări la fiice - uşurinţa fătărilor la fiice - greutatea corporală, înălţimea crupei,talia - lărgimea şi unghiul crupei - calitatea carcasei - sistemul standard de clasificare a carcaselor sistem E.U.R.O.P.

25 CONTROLUL OFICIAL AL PRODUCŢIEI LA TAURINE Constă în măsurarea producţiei - lapte - carne - estimarea performanţelor Efectuat de autoritate neutră - imparţială S-a efectuat de oficiile de ameliorare şi reproducţie în zootehnie până în din 2007 este exteriorizat Azi se efectuează - de Asociaţiile crescătorilor de taurine autorizate de A.N.A.R.Z. - Autoritatea Zootehnică A.N.A.R.Z. - efectuează inspecţia de stat a controlului oficial privind respectarea regulamentelor privind efectuarea controlului oficial Prin inspecţie şi control de către autoritatea Zootehnică, controlul capătă caracter oficial. Istoric - controlul producţiei de lapte a fost introdus în Danemarca în a asigurat progresul genetic maxim al populaţiilor de taurine din Danemarca În România - controlul oficial a fost introdus înaintea celui de-al II-lea război mondial de Sindicatele de creşterea vacilor de lapte - întrerupt complect de cel de-al II-lea război mondial - reluat în anul 1957 prin înfiinţarea Centrelor de selecţie şi apoi de - O.J.R.S.A. - O.R.S.A - O.A.R.Z - Asociaţiile crescătorilor de taurine - AUTORIZATE

26 CONTROLUL OFICIAL AL PRODUCŢIEI LAPTE Baza legală - Legea Zootehniei 72/ Ordinul Ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie ANARZ este autoritatea competentă pentru acreditarea organismelor şi autorităţilor responsabile de : - efectuarea controlului oficial al producţiilor - calcularea şi publicarea rezultatelor - conducerea Registrului Genealogic Drepturile şi obligaţiile crescătorilor - crescătorul solicită în scris dorinţa de a-şi supune efectivul de vaci controlului oficial al producţiei de lapte - este liber să aleagă una din metodele de control aprobate - poate să retragă ferma din control cu obligaţia ca intenţia de retragere să fie anunţată cu de 30 zile înaintea ultimului control - controlul poate fi reluat la cererea crescătorului după cel puţin 12 luni - la reluarea controlului nu se ţine cont de lactaţiile în curs, dacă au depăşit 80 zile de la data fătării

27 Condiţiile de îndeplinit de crescători - toate bovinele din exploataţie, gospodărie să fie individualizate şi înregistrate conform sistemului oficial - ca metodă de reproducţie se utilizează - însămânţarea artificială - monta naturală autorizată - transferul de embrioni - să permită efectuarea controlului oficial al producţiei la întregul efectiv de animale din fermă - animalele pentru care se solicită controlul să fie înscrise în registrul genealogic - vacile primipare să se însămânţeze cu MSC de la tauri în testare RESTRICŢII - controlul se efectuează de către controlori străini de fermă - sunt excluse: - persoanele care lucrează în fermă - persoanele care trăiesc în comunitate cu proprietarul animalelor - persoanele interesate financiar în fermă - rudele pe linie ascendentă sau descendentă de gradul II

28 APRECIEREA CONFORMAŢIEI TAURINELOR Reglementat de Ordinul Ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproducţie - În funcţie de rasă se apreciază caracterele de exterior - care reflectă performanţele productive - care pot avea influenţe limitative asupra folosirii animalelor Conformaţia - este descrierea în acord cu sistemul liniar BLUP cu nota între 1-9 Caracterele care se apreciază în funcţie de rasă sunt: - rasa Bălţată Românească Fleckvieh Simmental - producţie mixtă carne-lapte - se apreciază 18 caractere

29 I. FORMA CORPORALĂ - 5 caractere 1. înălţimea la crupă (IC) singurul caracter care se determină prin măsurare 2. lungimea crupei (LgC) valoarea cm - se notează cu 5 - nota 8 bună - nota 9 foarte bună 3. lăţimea crupei valoarea cm - se notează cu 5 - bună foarte bună 8 4. adâncimea trunchiului (AT) - valoarea cm - se notează cu 5 - bună foarte bună 9 5. unghiul (înclinarea) crupei direcţia mecanică - se notează cu 3 crupa orizontală perfect - foarte bun 4 - bun 5 - crupa uşor oblică antero-posterior Nota 9 crupa teşită II. MUSCULATURA (IM) - îmbrăcarea coapselor şi feselor - foarte bună nota 7 - bună nota 6

30 III. MEMBRE (fundament) - 4 caractere 1. Unghiul jaretului (UJ) - unghiul normal foarte bun 5 - bun 4 jaret deschis (picior elefant) nota 1 jaret închis (membre ) nota 9 1. Aspectul jaretului (AJ) - se notează cu 5 jaret tendoanele exteriorizate - nota 1 împăstat, buretos - nota 9 jaret curat foarte bun- nota 9 aspect uscăţiv bun nota 8 3. Chişiţa (Cst) se apreciază la membrele posterioare - foarte bun nota 7 - bun nota 6 - chişiţă scurtă- puţin oblică, tendinţă de verticalitate - chişiţă orizontală nota 1 - chişiţă aproape verticală nota 9 4. Ongloane - înălţimea cornului - nota 5 3 cm medie pe rasă - nota 1 1 cm înălţimea cornului - foarte bun 9 - bun 8 - înălţimea cornului 4-5 cm

31 IV. UGER - se apreciază 8 caractere 1. Extinderea anterioară a ugerului (EAU) - bună 8 - foarte bună 9 - extinderea până în dreptul ombilicului 2. Înălţimea posterioară a ugerului (IPU) - Nota 5 32 cm media rasei - distanţă mai mare nota distanţă mai mică nota 7,8 - ideal este nota 9 3. Extinderea posterioară a ugerului (EPU) - bună nota 9 - necorespunzătoare nota Ligamentul suspensor al ugerului (LiS) - nota 5 când este vizibil ½ din înălţimea posterioară a ugerului - nota 9 este vizibil în apropierea comisurii inferioare a vulvei -bună 7, foarte bună 8 5. Poziţia mameloanelor (PM) - nota 5 poziţie verticală - foarte bun 6 uşor convergente 6. Lungimea mameloanelor (LMa) se apreciază la mameloanele anterioare - se notează cu 5 lungimea 5 cm (medie pe populaţie) - pentru fiecare cm +/- se adaugă sau se scade cîte un punct 7. Grosimea mameloanelor(gm) se apreciază la toate sferturile - foarte bună nota 5 grosime 2,5 cm - pentru fiecare 0,2 cm plus sau minus se adaugă sau se scade cîte un punct 8. Adâncimea ugerului - nota 5 distanţa de 4-5 cm de la articulaţia jaretului la baza mameloanelor - nota 3 baza mameloanelor este la nivelul articulaţiei jaretului - nota 1 când baza mameloanelor este sub articulaţia jaretului - nota 9 când ugerul este slab dezvoltat în volum - note optime - bună nota 7, foarte bună nota 8

32 Rasa Brună - Braunvieh - producţie mixtă carne-lapte - tendinţă de a fi inclusă în categoria raselor specializate pentru producţia de lapte - în sistemul descrierii liniare a exteriorului se includ 17 caractere I. FORMAT 5 caractere - înălţime la grebăn talie - lărgimea crupei la ischii - adâncimea trunchiului - linia superioară a corpului - unghiul de închidere a crupei II. MUSCULATURA 1 caracter - îmbrăcarea în musculatură III. MEMBRE (Fundament) 4 caractere - unghiul jaretului - aspectul jaretului - chişiţele - ongloanele IV. UGER 7 caractere - extinderea anterioară - înălţimea posterioară - lărgimea posterioară - ligamentul suspensor - adâncimea ugerului - poziţia ugerului - lungimea mameloanelor

33 Rasa Bălţată cu Negru Românească Holstein-Friză - rasă specializată pentru producţia de lapte - ponderi diferite ale grupelor de caractere luate în considerare în ansamblul exteriorului - caractere de lapte 1 caracter = 15 % - format F - 5 caractere = 20 % - fundament - 4 caractere = 25 % - uger - 6 caractere = 40 %

34 Importanţa controlului oficial al producţiei de lapte - pe baza controlului oficial se poate stabili valoarea genetică a animalului - pe baza valorii genetice a animalului se poate elibera Certificat de origine şi valoare productivă - animalele care deţin acest act zootehnic beneficiază de ajutor specific în zonele defavorizate - masculii se pot utiliza la reproducţie prin - însămânţări artificiale - montă naturală autorizată - în cazul diferitelor forme de sprijin financiar prin proiecte numai animalele cu certificat de origine şi valoare productivă pot fi achiziţionaţi - exportul în ţările cu zootehnie avansată

35 VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ! KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! VǍ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIA ACORDATǍ! KÖSZÖNÖM MEGTISZTELÕ FIGYELMÜKET! Şef Serviciu Tehnic Zonal Dr. ing. SUBA KÁLMÁN Szolgálatvezető Maros Drd. Ing. Területi SUBA Szolgálat KÁLMÁN Director executiv adjunct