KULCS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2005

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KULCS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2005"

Átírás

1 KULCS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2005

2 Kézirat lezárva február 1., Európai Ügyek Hivatala és Europe Direct hálózat április 1. Várjuk a kiadvánnyal kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat: Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs õosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. 2

3 Tartalomjegyzék ELÕSZÓ 15 SZERKESZTÕI LEVÉL TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLATOK, IN ORMÁCIÓS ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONTOK EU Tájékoztató Hálózat 18 EUvonal EU Telefonos Szolgálat 18 Europe Direct pontok hálózata 18 EU közkönyvtári hálózat 20 Euro Info Központok (Euro Info Centre, EIC) 26 Európai Dokumentációs Központok (EDC) 31 Európa-tanulmányi Központok (ETK) 34 Országgyûlési Könyvtár (OGYK) Az Európai Unió tájékoztató szolgálatai Magyarországon 35 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár, EU Technológiai Tájékoztató és Tanácsadó Szolgálat (BME OMIKK EUTTSZ) 35 Euro Info Service 35 Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon Egyéb információs és tájékoztató szervezetek 37 Európai uniós letéti könyvtár (Depository Library) Országgyûlési Könyvtár (OGYK) 37 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, EURO-Információs és Dokumentációs Szolgáltató Központ (EIDC) 37 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK) 38 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 38 Európa Ház 39 Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (OMgK) EU-gyûjtemény 39 Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 40 3

4 2. AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI Az Európai Tanács (European Council) Az Európai Unió Tanácsa vagy Miniszterek Tanácsa (Council of the European Union) Európai Bizottság (European Commission) Európai Parlament (European Parliament) 46 Az Európai Parlament tájékoztatási irodája Magyarországon Európai Közösségek Bíróság (Court of Justice of the European Communities) 48 Elsõfokú Bíróság Számvevõszék (European Court of Auditors) Ombudsman (The European Ombudsman) Európai Adatvédelmi biztos (European Data Protection Supervisor) Az Európai Unió tanácsadó szervei 52 Régiók Bizottsága (Committee of the Regions) 52 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (European Economic and Social Committee) Az Európai Unió pénzügyi szervezetei 54 Európai Központi Bank (European Central Bank ECB) 54 Európai Beruházási Bank (European Investment Bank) Az Európai Unió magyarországi intézményei 56 Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 56 Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon SZAKTERÜLETEK Általános EU-ügyek 59 Magyar Köztársaság Országgyûlése, Európai Ügyek Bizottsága (MKOGY EÜB) 59 Magyar Köztársaság Országgyûlése, Külügyi Hivatal (MKOGY Külügyi Hivatal) 59 4

5 Európai Ügyekért elelõs Tárca Nélküli Miniszter (EUTNM) 59 Európai Ügyek Hivatala (EÜH) 59 Nemzeti ejlesztési Hivatal (N H) 64 Miniszterelnöki Hivatal (MeH), EU Kommunikációs õosztály (EUK ) 66 Külügyminisztérium (KüM), Sajtó, Kulturális és Tudományos õosztály 67 Magyar Tudományos Akadémia (MTA), Világgazdasági Kutatóintézete (VKI) 67 Magyar Terület- és Regionális ejlesztési Hivatal (MTR H), EU Pályázati Információs Központ (EU PIK) Agrárpolitika lásd. Mezõgazdaság Adózás 69 Pénzügyminisztérium (PM) 69 Pénzügyminisztérium (PM), Adóigazgatási õosztály 69 Pénzügyminisztérium (PM), orgalmi Adók, Vám és Jövedéki õcsoport 70 Pénzügyminisztérium (PM), Illetékek és Önkormányzati Adók õosztálya 71 Pénzügyminisztérium (PM), Jövedelemadók õosztálya 71 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH) 71 Vám- és Pénzügyõrség (VPOP) és országos hálózata 75 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Gazdaságpolitikai õosztály 75 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), EU Országok Külgazdasági õosztálya Áruk szabad mozgása lásd. Egységes belsõ piac c. fejezet Audiovizuális ágazat 76 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) 76 Media Desk Magyarország Iroda 76 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), Európai Jogi õosztály Bel- és igazságügyek 77 Belügyminisztérium (BM) 77 BM, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) 78 BM, EU Együttmûködési Hivatal 80 BM, Önkormányzati EU Információs Központ 80 BM, Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal (KKH) 81 BM, Országos Katasztrófavédelmi õigazgatóság (OK ) 82 BM, Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata (RSZVSZ) 82 Igazságügyi Minisztérium (IM) 83 5

6 IM, Pártfogó elügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala és hálózata (PJSZ) 85 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) 87 BM, Határõrség Országos Parancsnokság (HÕR OP) 88 Országos Rendõr- õkapitányság (OR K) 89 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Bel- és Igazságügyi Együttmûködési õosztály 90 Külügyminisztérium (KüM) 90 Külügyminisztérium (KüM), Konzuli és Igazságügyi Együttmûködési õosztály 90 Külügyminisztérium (KüM), Nemzetközi és Európai Uniós Jogi õosztály 91 Magyar Közigazgatási Intézet (MKI) 91 Vám- és Pénzügyõrség (VPOP) és országos hálózata Csalás elleni küzdelem 92 Pénzügyminisztérium (PM), orgalmi Adók, Vám és Jövedéki õcsoport 92 Vám- és Pénzügyõrség (VPOP), OLA Koordinációs Iroda (Anti- raud Coordination Service, A COS) 92 Vám- és Pénzügyõrség (VPOP) országos hálózata 92 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Ágazati Politikák õosztály 93 Igazságügyi Minisztérium (IM), Büntetõjogi Kodifikációs õosztály 93 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal (OLÉH) 93 Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) 93 Országos Rendõr-fõkapitányság (OR K), Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ (NEBEK) Egészségügy, népegészségügy 94 Egészségügyi Minisztérium (EüM) 94 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 94 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, Orvostechnikai Igazgatóság 95 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 96 Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) 97 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Koordinációs õosztály 97 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium (ICSSZEM), Ifjúsági õosztály 97 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium (ICSSZEM), Kábítószerügyi 98 Stratégiai õosztály Egységes belsõ piac 99 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 99 ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. 99 6

7 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) 100 Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatal (MMBH) 101 Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) 101 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), Integrációs és Módszertani Titkárság 102 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet (NEHITI) 103 Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) 103 Belügyminisztérium (BM), Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (BM Központi Hivatal) 104 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, Elismerési õosztály és Információs Központ 105 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, Orvostechnikai Igazgatóság 106 Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) 106 oglalkoztatási Hivatal ( H), EU Integrációs Kirendeltség 106 ogyasztóvédelmi õfelügyelõség ( V ), Nemzetközi és EU Koordinációs Osztály (NEU) 106 Igazságügyi Minisztérium (IM), Európai Uniós Ügyek õosztálya 107 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) 107 Közbeszerzések Tanácsa (KT) 108 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Gazdaságpolitikai õosztály, SOLVIT iroda 109 Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) 109 Oktatási Minisztérium (OM), Ügyfélszolgálati Iroda (ÜSZI) 109 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Nemzetközi és Európai Integrációs õosztály 110 Országos Nyugdíjbiztosítási õigazgatóság (ONY ), Nemzetközi Nyugdíjügyek õosztálya 110 Pénzügyminisztérium (PM), Pénzügyi Szolgáltatások õosztály 110 Tempus Közalapítvány, Tempus-irodák 110 Vám- és Pénzügyõrség (VPOP) 111 Vám- és Pénzügyõrség (VPOP), Számlavezetõ Parancsnoksága (VPSZP) Élelmiszerbiztonság 112 Egészségügyi Minisztérium (EüM) 112 öldmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ( VM) 112 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat intézményei 112 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (MÉBiH) 113 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Gazdaságpolitikai õosztály 114 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 114 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), Integrációs és Módszertani Titkárság 114 7

8 3.11. Emberi jogok 115 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium (ICSSZEM) 115 Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ Alapítvány (INDOK) 116 Igazságügyi Minisztérium (IM), Emberi Jogi õosztály 116 Külügyminisztérium (KüM), Nemzetközi és Európai Uniós Jogi õosztály 117 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (NEKH), Nemzetközi Kapcsolatok õosztálya Energia 118 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 118 Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség ( Energia Központ Kht.) 118 Magyar Bányászati Hivatal (MBH) 119 Magyar Energia Hivatal (EH) 120 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Ágazati Politikák õosztálya 120 Országos Atomenergia Hivatal (OAH) oglalkoztatás 122 oglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ( MM) 122 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., Strukturális Alapok Ügyfélszolgálata 123 oglalkoztatási Hivatal ( H) 123 Egészségügyi Minisztérium (EüM) 124 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Koordinációs õosztály 125 Magyar Terület- és Regionális ejlesztési Hivatal (MTR H), Regionális ejlesztés Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága (ROP IH) ogyasztóügyek, fogyasztóvédelem 126 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium (ICSSZEM) 126 ogyasztóvédelmi õfelügyelõség ( V ) 126 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Gazdaságpolitikai õosztály 127 Igazságügyi Minisztérium (IM), Civilisztikai és Gazdasági Kodifikációs õosztály 128 Igazságügyi Minisztérium (IM), Európai Uniós Ügyek õosztálya 128 Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatal (MMBH) 128 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), Integrációs és Módszertani Titkárság 128 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet (NEHITI) 129 Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) Gazdasági és monetáris ügyek 130 Pénzügyminisztérium (PM) 130 8

9 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 131 Magyar Államkincstár (KINCSTÁR) 131 Magyar Nemzeti Bank (MNB) 132 Pénzügyi Szervezetek Állami elügyelete (PSZÁ ) 132 Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. (ÁPV Rt.) 133 Állami Számvevõszék (ÁSZ) 134 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Gazdaságpolitikai õosztály 134 Magyar ejlesztési Bank Rt. (M B Rt.) Ügyfélszolgálata 135 Magyar Tudományos Akadémia (MTA), Világgazdasági Kutatóintézet (VKI) 135 Nemzeti öldalapkezelõ Szervezet (N A) Halászat 136 öldmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ( VM) és Ügyfélszolgálata 136 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 136 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Kereskedelmi és Mezõgazdasági õosztály 136 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), EU Országok Külgazdasági õosztálya Humanitárius segélyek 137 Külügyminisztérium (KüM), Nemzetközi ejlesztési Együttmûködési õosztály (NE E O) Információs társadalom 138 Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) 138 IT Információs Társadalom Kht. (IT Kht.) 138 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Ágazati Politikák õosztálya 140 Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) 140 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), Információs Központ Innováció lásd. Kutatás-fejlesztés Kereskedelem 141 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 141 ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. 142 ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht., Euro Info Központ (Euro Info Centre, EIC) 143 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) 144 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 145 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Kereskedelmi és Mezõgazdasági õosztály 145 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 145 Vám- és Pénzügyõrség (VPOP) országos hálózata 146 9

10 3.21. Költségvetés 147 Pénzügyminisztérium (PM) 147 Állami Számvevõszék (ÁSZ) 148 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Gazdaságpolitikai õosztály 149 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), EU Országok Külgazdasági õosztálya 149 Közbeszerzések Tanácsa (KT) és Titkársága Környezetvédelem 150 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 150 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Ágazati Politikák õosztálya 150 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), Ügyfélszolgálati Információs Iroda 151 Ipar Mûszaki ejlesztéséért Alapítvány (IM A) 151 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Közegészségügy lásd. 3.8 Egészségügy, népegészségügy c. fejezet Közlekedés, idegenforgalom 152 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 152 Közlekedési õfelügyelet (K ) 152 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), Integrációs és Módszertani Titkárság 153 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Ágazati Politikák õosztálya 153 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 153 Magyar Turizmus Részvénytársaság (MT Rt.) 154 Polgári Légiközlekedési Hatóság (PLH) Kultúra 156 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) 156 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) 156 Kultúrpont Iroda 157 Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága (NKA Igazgatósága) 157 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium (ICSSZEM), Civil Kapcsolatok õosztálya 158 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium (ICSSZEM), ogyatékosügyi õosztály 158 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) Kutatás-fejlesztés (K+ ) 159 Oktatási Minisztérium (OM) 159 Professzorok Háza, Magyar Professzorok Világtanácsa (MPV)

11 Professzorok Háza, Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 159 Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) 159 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) 160 Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT) 161 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 161 Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH), Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ 161 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), Információs Központ 162 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), Integrációs és Módszertani Titkárság 162 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Kereskedelmi és Mezõgazdasági õosztály 162 Ipar Mûszaki ejlesztéséért Alapítvány (IM A) 162 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) 163 Külügyminisztérium (KüM), Nemzetközi ejlesztési Együttmûködési õosztály (NE E O) 163 Magyar Terület- és Regionális ejlesztési Hivatal (MTR H) 163 Magyar Tudományos Akadémia (MTA), Világgazdasági Kutatóintézete (VKI) 164 Magyar Ûrkutatási Iroda (MÜI) 164 Mobilitás Képzési és Kutatási Igazgatóság Ifjúságkutatási Iroda 165 Nemzeti ejlesztési Hivatal (N H) 165 Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI) 165 Országos Atomenergia Hivatal (OAH), EU Koordinációs és Elméleti Sugárvédelmi õosztály Kül- és biztonságpolitika 166 Külügyminisztérium (KüM) 166 Honvédelmi Minisztérium (HM) 167 Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) 167 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH), Exportellenõrzési, Vegyi és Biológiai egyvertilalmi Iroda 168 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH), Haditechnikai Külkereskedelmi õosztály Külkapcsolatok 169 Külügyminisztérium (KüM) 169 Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) 169 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Kereskedelmi és Mezõgazdasági õosztály 170 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (NEKH), Nemzetközi Kapcsolatok õosztálya 170 Pénzügyminisztérium (PM), Nemzetközi Pénzügyi Kapcsolatok õosztálya

12 3.29. Külkereskedelem lásd. Kereskedelem Mezõgazdaság 172 öldmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ( VM) 172 Állami Erdészeti Szolgálat (ÁÉSZ) 173 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 173 Nemzeti öldalapkezelõ Szervezet (N A) 174 Agrárkamarák 175 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Kereskedelmi és Mezõgazdasági õosztály 183 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), EU Országok Külgazdasági õosztálya 183 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH), Engedélyezési õosztály 184 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), Integrációs és Módszertani Titkárság Oktatás, képzés, ifjúság 185 Oktatási Minisztérium (OM) 185 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., Strukturális Alapok Ügyfélszolgálata 186 Kempelen arkas Hallgatói Információs Központ (Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság) 186 Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) 187 Professzorok Háza intézményei 188 Országos Közoktatási Intézet (OKI) 189 sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. (sulinova Kht.) 189 Tempus Közalapítvány (TKA) 190 Európa-tanulmányi Központok (ETK) hálózat 191 Belügyminisztérium (BM), Oktatási õigazgatóság (O ) 193 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium (ICSSZEM) 194 Európa Oktatási és Képzési Akadémia Alapítvány (Európa Akadémia) 196 Ipar Mûszaki ejlesztéséért Alapítvány (IM A) 196 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Koordinációs õosztály 197 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Gazdaságpolitikai õosztály, SOLVIT Iroda 197 Mobilitás Képzési és Kutatási Igazgatóság Ifjúságkutatási Iroda 197 Nemzeti elnõttképzési Intézet (N I) 197 Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI) Regionális politika 199 Miniszterelnöki Hivatal Regionális ejlesztésért és elzárkóztatásért felelõs Tárca Nélküli Miniszter Hivatala (R TNMH) 199 Magyar Terület- és Regionális ejlesztési Hivatal (MTR H)

13 Regionális ejlesztési Holding Rt. (R H Rt.) 201 VÁTI Magyar Regionális és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 201 Egészségügyi Minisztérium (EÜM) 203 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Ágazati Politikák õosztálya 203 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium (ICSSZEM), ejlesztés-koordinációs õosztály 203 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., Strukturális Alapok Ügyfélszolgálata 203 öldmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ( VM) Ügyfélszolgálata 204 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Ügyfélszolgálat Statisztika 205 Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 205 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Gazdaságpolitikai õosztály Szociális ügyek 207 Ifjúsági, Családügyi Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium (ICSSZEM) 207 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Gazdaságpolitikai õosztály SOLVIT Iroda 208 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Koordinációs õosztály 208 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., Strukturális Alapok Ügyfélszolgálata 208 oglalkoztatási Hivatal ( H), EU Integrációs Kirendeltség 209 Igazságügyi Minisztérium (IM), Pártfogó elügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala (PJSZ) megyei hivatalai 209 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Nemzetközi és Európai Integrációs õosztály 210 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal (OLÉH) 210 Országos Nyugdíjbiztosítási õigazgatóság (ONY ) 210 Nemzeti öldalapkezelõ Szervezet (N A) 211 Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) Tõke szabad áramlása lásd Egységes belsõ piac Vállalkozáspolitika és vállalkozásfejlesztés 213 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 213 ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. 214 Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH), Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ 214 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), Információs Központ 214 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), Integrációs és Módszertani Titkárság

14 Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 215 Magyar Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Társaság (MV Kht.) 216 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Ágazati Politikák õosztálya 216 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., Strukturális Alapok Ügyfélszolgálata 217 Igazságügyi Minisztérium (IM), Európai Uniós Ügyek õosztálya 217 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 217 Magyar ejlesztési Bank Rt. (M B Rt.) Ügyfélszolgálata 218 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Ügyfélszolgálat 218 Regionális ejlesztési Holding Rt. (RH Rt.) Vámügyek 220 Pénzügyminisztérium (PM) 220 Pénzügyminisztérium (PM), orgalmiadók, Vám és Jövedéki õcsoport 220 Vám- és Pénzügyõrség (VPOP) 220 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Kereskedelmi és Mezõgazdasági õosztály 223 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), EU Országok Külgazdasági õosztálya Versenypolitika 224 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 224 Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 224 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), Integrációs és Módszertani Titkárság 225 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), Európai Jogi õosztály 225 Európai Ügyek Hivatala (EÜH), EU Kereskedelmi és Mezõgazdasági õosztály 225 Igazságügyi Minisztérium (IM), Civilisztikai és Gazdasági Kodifikációs õosztály 225 Igazságügyi Minisztérium (IM), Európai Uniós Ügyek õosztálya 226 Pénzügyminisztérium (PM), Támogatásokat Vizsgáló Iroda Vidékfejlesztés lásd. Regionális politika c. fejezet ÜGGELÉK Tárgymutató Betûrendes mutató Rövidítések jegyzéke

15 Elõszó Magyarország 2004 májusától az Európai Unió tagja. Már nem felkészülnünk kell a tagságra, hanem tagként mûködnünk, kihasználva a számunkra kinálkozó lehetõségeket, megfelelve a jelentkezõ kihívásoknak. Közös a feladat, közös a munka és közös a siker is, ami ennek a munkának az egyre inkább láthatóvá váló gyümölcse. E kötettel nagy feladatra vállalkoztak hivatalunk munkatársai és az ITDH Euro Info Központja (EIC). A könyv, amit most kezében tart a Kulcs Európához címû, sikeres információs kötet amely elõször 1993-ban jelent meg bõvített és átdolgozott kiadása. Az uniós tagsággal azonban egy ilyen információs forrás küldetése, ezzel tartalma és terjedelme egyaránt kibõvült. Magyarország EU-tagságával az úgynevezett EU-ügyek intézése teljes mértékben integrálódott a hazai intézmények és hivatalok általános ügyintézési rendjében. Ez a szemlélet az új kiadvány szerkesztésének is alapelve volt. A kötet elõkészítésében mintegy 200 intézmény mûködött közre, és juttatta el a szerkesztõknek a szükséges adatokat, információkat. Természetesen bárhogy is a teljességre törekedtek a szerkesztõk ebben a mûfajban nem lehet hibátlant alkotni. Alapelvünk volt, hogy kizárólag ingyenesen hozzáférhetõ szolgáltatásokat tartalmazó adatok kerülhetnek a kötetbe, de még ebben a körben is elõfordulhatnak olyan intézmények, amelyek esetleg kimaradtak. Ezért tervezzük a kötet elektronikus verziójának elkészítését, amely az interneten válik majd hozzáférhetõvé és folyamatos frissítési, bõvítési lehetõséget biztosít. Bízom benne, hasznos segítséget kapnak ahhoz, hogy eligazodjanak az uniós szabályozások, pályázati és egyéb lehetõségek, valamint a közintézmények világában. Dr. Baráth Etele Európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter 15

16 Szerkesztõi levél Tisztelt Olvasó! A Kulcs Európához c. kiadvány bõvített és legfrissebb változatát tartja a kezében. A megjelenés célja a már EU-tagállamként mûködõ ország hazai, az uniós ügyekért felelõs intézményi és információs rendszerének, hálózatának bemutatása. A kötetben a megkeresett intézményekbõl visszajuttatott kérdõívek adatait dolgoztuk fel. Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani ezen intézmények közremûködõ munkatársainak! Néhány információ a kötet sikeres használatához. A kötet három nagy fejezetre tagolódik. Az elsõ fejezet a hazai EU-információs hálózatot és annak egységeit tartalmazza. A második fejezetben az Európai Unió intézményi rendszere kerül bemutatásra, azokkal az általunk szükségesnek és fontosnak tartott információkkal, amelyek segítségével az olvasó könynyebben és nagyobb biztonsággal eligazodhat ebben a bonyolult, szerteágazó, de mégsem átláthatatlan rendszerben. Az uniós intézményi rendszerrõl számos említésre méltó monográfia látott már napvilágot, ezért nem törekedtünk a teljességre. Célunk elsõsorban az volt, hogy az intézményekrõl csak a legfontosabb tudnivalókat közöljük (pl. elérhetõség, informálódási lehetõségek stb.). Újdonság, hogy a kiadványban jelezzük, az adott uniós intézményhez delegált magyar képviselõ is van! A harmadik fejezet talán a leghasznosabb és mindenképpen a legrészletezettebb része a kötetnek. Ebben a fejezetben közösségi politikánként mutatjuk be a hazai intézmények uniós tevékenységét. A fejezet minden alfejezete három kisebb részre tagolódik: elõször a szakterületért felelõs kormányzati szerv, vagy szervek szerepelnek, majd a felügyeletük alatt mûködõ intézmények, a harmadik kategóriában pedig minden más, a témával foglalkozó hazai intézmény. A kötetben szereplõ intézményekhez kapcsolódó információkat a következõ, egységes szerkezetben közöljük: elérhetõségek (cím, telefonszám, , honlap), a tevékenység rövid leírása, az intézmény gondozásában megjelent legfontosabb kiadványok, adott esetben ügyfélfogadási idõ. A harmadik fejezetben minden szervezet, vagy szervezetei egység rövid bemutatását tárgyszavak követik, amivel szintén az eligazodást próbáltuk megkönnyíteni. A kötetet a üggelék zárja. Itt található a már említett tárgyszavak mutatója, a kötetben szereplõ intézmények betûrendes mutatója, valamint a rövidítések jegyzéke. A kötet használatához sok sikert és örömet kívánunk! A szerkesztõk 16

17 1. Tájékoztató szolgálatok, információs és dokumentációs központok 17

18 EU Tájékoztató Hálózat 1.1. EU Tájékoztató Hálózat EUvonal EU Telefonos Szolgálat Címe: 1357 Budapest, Pf. 2. Telefonszám/ok: axszám/ok: (36 1) cím/ek: Honlap: A lakosság tájékoztatása az EU mindennapjairól: fogyasztóvédelemrõl, munkavállalásról, utazásról, tanulásról, egészségügyrõl, mezõgazdaságról, vállalkozásokról, környezetvédelemrõl, és minden olyan kérdésrõl, amely az EU-val kapcsolatban felmerül. A telefonos szolgálat amely a Miniszterelnöki Hivatal EU Tájékoztató Szolgálata keretében mûködik ingyenesen hívható. Az EUvonal honlapja (www.eu2004.hu) a legnépszerûbb magyar nyelvû európai uniós portál, amelyen az érdeklõdõk egyaránt találhatnak híreket, mindennapi információkat, adatokat, jogszabályokat, ismertetõket és tanulmányokat. Hívható: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Europe Direct európai információs pontok hálózata A hálózat amelynek 2005 tavaszán 20 iroda a tagja elsõdleges célja a közvélemény naprakész, közérthetõ és a regionális sajátosságokat maximálisan szem elõtt tartó tájékoztatása az uniós tagságunkból eredõ teendõkrõl és változásokról. Mûködésüket az Európai Bizottság támogatja a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs õosztálya közvetítésével. Korábban a hazai európai uniós tájékoztatást 1998 óta a költségvetés támogatta. eladatuk, hogy megyéjük egész területén mûködjenek. A Europe Direct-hálózat legfontosabb tevékenysége: lakossági uniós kérdések megválaszolása, segítség az eligazodásban; uniós információk megszerzése érdekében ingyenes Internet hozzáférés biztosítása; EU-val foglalkozó szakmai és lakossági rendezvények, konferenciák szervezése; a MeH, a szaktárcák és egyéb szervezetek EU témájú kiadványainak terjesztése, saját tájékoztatók kiadása és terjesztése; kapcsolattartás a megyei, helyi önkormányzati intézményekkel, szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel, a kulturális élet képviselõivel; a tanuló ifjúság EU-s tájékoztatása, jelenlét a tanintézetekben, EU-tanórák, vetélkedõk, EU-tantermek szervezése; 18

19 EU Tájékoztató Hálózat EU finanszírozású pályázatok figyelése, közzététele, segítség a pályázni kívánó szervezeteknek, vállalkozóknak; együttmûködés a regionális médiával, EU-s mûsorok, írások, cikksorozatok kezdeményezése; részvétel a megye jelentõsebb rendezvényein. A Europe Direct hálózat tagjai MEGYEI TELE ON AX , WEB CÍM Békés Megyei EIP (36 66) (36 66) Békéscsaba, eupont.bmk.hu Derkovits sor 1. Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 35. Hajdú-Bihar (36 52) (36 52) eip.hajdu Debrecen, Megyei EIP Kálvin tér 2/a Heves Megyei EIP (36 36) / (36 36) Eger, 3092 m. Egészségház út 4. Somogy Megyei EIP (36 82) (36 82) Kaposvár, (36 82) Csokonai u. 3. Balaton Régió EIP (36 83) (36 83) Keszthely, (36 83) (36 83) Helikon utca 3. Pf. 74. Nógrád Megyei EIP (36 32) (36 32) Salgótarján, (36 32) Mártírok út 1. Csongrád (36 62) (36 62) Szeged, Megyei EIP Victor Hugo u. 1. Jász-Nagykun- (36 56) (36 56) eip.jasz-nagykun Szolnok, Szolnok Megyei EIP Kossuth tér 2. Postacím: 5001 Szolnok, Pf Veszprém Megyei (36 88) (36 88) Veszprém, EIP Kht. Komakút tér 3. Pf Zala Megyei EIP (36 92) (36 92) Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Baranya Megyei EIP (36 72) (36 72) Pécs, (36 72) Mária u. 9. (36 72) Komárom-Esztergom (36 34) (36 34) eip.komarom Tatabánya, Megyei EIP (36 34) õ tér 4. ejér Megyei EIP (36 22) (36 22) Székesfehérvár, Piac tér Bács-Kiskun (36 76) (36 76) eip.bacs Kecskemét, Megyei EIP (36 76) Piaristák tere 8. Tolna Megyei EIP (36 74) (36 74) Szekszárd, (36 74) Szent István tér I. em

20 EU Tájékoztató Hálózat MEGYEI TELE ON AX , WEB CÍM Borsod-Abaúj- (36 46) (36 46) Európa Ház, Zemplén Megyei EIP 3525 Miskolc, Városház tér 13. (Almássy-kúria) Pest Megyei EIP (36 1) (36 1) Budapest, Városház u. 7. Gyõr-Moson-Sopron (36 96) (36 96) eip.gyor-moson Gyõr, Megyei EIP (36 96) (36 96) Árpád út 32. (Megyeháza) 9022 Gyõr, Czuczor u. 30. Szabolcs-Szatmár- (36 42) (36 42) Nyíregyháza, Bereg Megyei EIP Egyház u Vas Megyei EIP (36 94) (36 94) Szombathely, Petõfi S. u. 1/b. EU közkönyvtári hálózat A lakosság uniós tájékoztatását az ország területén arányos eloszlásban jelenleg 84 vidéki városi és községi közkönyvtár szolgálja. Mûködésüket a Miniszterelnöki Hivatal az EU Tájékoztató Szolgálat keretében támogatja. E könyvtárakban különgyûjteményként kezelt uniós témájú dokumentumok állnak az érdeklõdõk rendelkezésére, könyvtárközi kölcsönzés révén minden keresett anyagot (kiadvány, folyóirat, joganyag, pályázat stb.) biztosítani tudnak. Közérdekû közleményeket, aktuális híranyagot közölnek a helyi és regionális írott és elektronikus médiában. A településen felmerülõ igényeknek megfelelõen lakossági fórumokat, tájékoztató elõadásokat szerveznek. Speciális uniós szolgáltatásaik: európai uniós dokumentumok (könyvek, szakfolyóiratok, adatbázisok stb.) gyûjtése, különgyûjteményi kezelése és terjesztése; bármely uniós témájú dokumentum biztosítása könyvtárközi kölcsönzéssel; internet-hozzáférés az uniós információkhoz (pl. Európa Szerver angol és magyar nyelven); elõadássorozatok, kiállítások, vetélkedõk rendezése; tematikus pályázat- és témafigyelés; pályázatkészítõ tanfolyamok szervezése; információs háttéranyagok összeállítása; a települési és körzeti iskolákban a korosztályoknak megfelelõ uniós ismereti oktatás segítése; tájékoztatás a továbbtanulási lehetõségekrõl; EU sarkok mûködtetése oktatási és egyéb intézményekben. 20

Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen

Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel. Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála Kaposváron és Pécsen VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. OKTÓBER. 14. ÉVF. 10. SZÁM Szakmai nap a takarékszövetkezetekkel Sikeresen folytatódnak a Megyei Prima rendezvények Díjátadó gála

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án

2013. október november. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében. Prima Primissima választás december 6-án VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. Okt. NOV. 18. ÉVF. 6. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Prima Primissima választás

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 2. évfolyam 1. szám Új év A január hónap Ianus isten nevét őrzi. A kétarcú istenét, aki előre és hátra is néz, egyszerre.

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Norvégia, Izland és Liechtenstein hozzájárulása

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Felértékelődő ifjúsági szcenárió 1. A civil szcenárió 1 működésének, szereplőinek (működtetőinek), társadalmi környezetének, tudásbázisának

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2013. év Lezárva: 2014.02.10. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi vagy kéthavi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa Női terek II. Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon Készítette: a REGINA Alapítvány megbízásából Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa www.reginanet.hu A kiadvány a Svájci

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1.

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1. A magazinja Jászkun Gazdaság Gazdaságfejlesztés Szakmai rendezvények Aktuális pályázatok Cégbemutatók Szakképzés VÁLLALKOZÓK Megjelenik negyedévente ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA www.jnszmkik.hu Kamarai tagok

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból 1

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2.

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2. XIX. évf. 2009. június 2. 11. szám Hírlevél www.innovacio.hu 11. szám XIX. évfolyam 2009. június 2. 32 Választmány Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Szabó Gábor Elnök Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben