1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL"

Átírás

1 1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL I. Általános rész 1. A szabályzat kiadásának célja A Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft által üzemeltetett piac működési rendjének meghatározása a vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Kormányrendelet és a kapcsolódó jogszabályok alapján, a vonatkozó előírások betartása, valamint a piac rendjének biztosítása érdekében A PIAC MŰKÖDÉSÉNEK RENDJÉRŐL szabályzatot bocsátok ki. A szabályzat összeállításánál figyelembe lettek véve a forgalmazott termékkörtől és folytatott tevékenységtől függően, a szabályzathoz kapcsolódó jogszabályok, az alábbiak szerint - építésügyi, - közegészségügyi, - élelmiszerlánc biztonsági, - élelmiszer higiéniai, - állat egészségügyi, - növény egészségügyi, - környezetvédelmi, - kulturális örökségvédelmi, - munka és tűzvédelmi, - hulladékkezelési jogszabályok. 2. A szabályzat hatályba lépése A szabályzat bevezetését, alkalmazását a kihirdetés napjától elrendelem, előírásait június 19-től érvényesíteni kell. E szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépést megelőzően megkötött helyhasználati szerződések esetében is alkalmazni kell. A szabályzat a korábban kiadott helyhasználati engedélyek érvényességét nem érinti. II. Szabályzat 1./ A rendelet hatálya 1.1.Területi hatály A szabályzat területi hatálya kiterjed a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft (továbbiakban piac) területén folytatott kereskedelmi tevékenységre. 1.2./ Személyi hatály A szabályzat személyi hatálya kiterjed a piacon értékesítő tevékenységet végzőkre, a piac területén tartózkodókra, a piac működésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra. 2./ Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazásában: a) piac: olyan értékesítő hely, ahol üzletben vagy üzlet nélkül, általában napi, esetenként heti rendszerességgel élelmiszert és napi cikket árusítanak; b) üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült értékesítő hely, és ahol a kereskedő meghatározott üzletkörre kiadott működési engedéllyel rendelkezik; c) fenntartó: a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft (rövidített neve: Csepeli Piac Kft)

2 d) üzemeltető: a piac vezetését, illetve annak működésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult; e) kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat; f) mezőgazdasági őstermelő: nem egyéni vállalkozó, aki a saját gazdaságában az SzJA törvény szerinti termék előállítására irányuló tevékenységet folytat, és őstermelői igazolvánnyal, permetezési naplóval és adószámmal rendelkezik; g) kistermelő: az a nyilvántartásba vett és adószámmal rendelkező természetes személy, aki az általa megtermelt vagy betakarított alaptermékből, az általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerből a végső fogyasztót, illetve helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet látja el; h) egyéni vállalkozó: a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy, vagy Az egyéni vállalkozásról szóló törvény szerint külföldinek minősülő külföldi állampolgár gazdasági tevékenysége. 3./ A piac fenntartása és üzemeltetése A piac fenntartója a Csepeli Piac Kft, a piac üzemeltetői feladatait és a feladatkörbe tartozó ellenőrzést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata által alapított Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft ügyvezető igazgatója (továbbiakban: üzemeltető) végzi. A piacon az alkalmazott díjszabásról az üzemeltető határoz. 4./ A piacon árusításra jogosultak A piacon kereskedelmi tevékenységet folytathat gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, egyéni vállalkozó, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész, kézműves és fotóművész. A vállalkozói igazolvánnyal vagy őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély a piacon üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, tovább eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet. 5./ A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység A piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelően termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható. A piac üzemeltetője köteles és jogosult a vonatkozó jogszabályokban és e szabályzatban foglalt előírások megtartását rendszeresen ellenőrizni és hiányosság esetén saját hatáskörben vagy szükség esetén a hatóságok bevonásával intézkedni. 5.1./ Mezőgazdasági őstermelő és kistermelő A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a nyilvántartott kistermelő a piacon kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott termékeket értékesíthet, az abban meghatározott feltételek szerint. Értékesíthető termékek: a) a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékeket (zöldség, gyümölcs, virág); b) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hő kezelt, savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket; c) mézet (lépes mézet), d) saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, tojást; e) darabolás nélkül vágott és belezett baromfit (tyúk, vízi szárnyas, pulyka) és nyúlféléket; f) sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési zsírt az élelmiszerek előállítására és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint; g) a kistermelő a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a gazdaságában nevelt, tulajdonában lévő sertést, juhot, kecskét és szarvasmarhát saját gazdaságában feldolgozhatja, húskészítményeket állíthat elő, és a terméket közvetlenül a végső fogyasztónak a piacon értékesítheti; h) vadon betakarított, összegyűjtött terméket; i) termesztett gombát. A mezőgazdasági őstermelő és kistermelő által forgalmazott termékekre vonatkozó speciális előírások: 2

3 Étkezési tyúktojás Az étkezési tyúktojás értékesítése esetén a piacon értékesített tojások jelöléséről szóló rendeletben foglaltak szerint fel kell tüntetni a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló rendeletben előírt jelölést. A gazdaságában legfeljebb 50 tojótyúkot tartó termelőnek nem kell feltüntetnie a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásokat. Gyűjtött, szedett és termesztett gomba Gyűjtött, szedett és termesztett gomba csak a piaci gomba szakellenőr által kiadott gombaárusítási engedély birtokában értékesíthető. Feldolgozott termékek Regisztrációs szám birtokában értékesíthető termékek: húskészítmény, mák, méz, aszalt gyümölcs. 5.2./ Vállalkozó asztal Egyéni vállalkozás a piacon vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható. Társas vállalkozás a piacon kereskedelmi tevékenységet a cégbírósági bejegyzést igazoló dokumentum birtokában végezhet. A népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a fotóművész a saját előállítású alkotásait árusíthatja. 5.3./ Üzletek A piac területén létesített üzletek működésére valamint az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenységekre külön, az üzletek működésének rendjéről szóló jogszabály rendelkezései az irányadók. Az üzlethelyiség működtetője akár megvásárolta a felépítmény használati jogát vagy közvetlenül a Csepeli Piac Kft bérlője, a piacon elfoglalt helyre vonatkozóan köteles határozott időre szóló bérleti szerződést kötni az üzemeltetővel. A határozott idejű bérleti szerződés megkötésének feltétele: ha az egyéni vállalkozó vagy a társas vállalkozás üzletben folytatja a kereskedelmi tevékenységet, rendelkeznie kell a Csepeli Piac Kft által kiadott területhasználati engedéllyel és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által kiadott működési engedéllyel. Az üzemeltető a helyhasználati szerződést azonnali hatállyal felmondja, a) ha a helyhasználónak 30 napon túli díj tartozása van és az üzemeltető írásbeli felszólítása ellenére tartozását 30 napon belül nem fizeti meg. b) a helyhasználó a helyhasználati szerződésben foglaltakat, illetve a piac működésére vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy ismételten megszegi. A helyhasználó, valamint az üzemeltető a helyhasználati szerződést írásban 30 napos felmondási idővel a hónap utolsó napjára bármikor felmondhatja. Késedelmes bejelentés esetén a helyhasználó a következő hónapban is kijelölt helyhasználónak kell tekinteni. Az üzletek rendfenntartására vonatkozóan, továbbá az üzletek előtti területen illetve igény esetén asztalról való árusítás esetén az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A piacon a következő termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható forgalomba: a) veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények; b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint meghatározott jövedéki termék; c) számítógépes játékszoftver, videojáték-gép; d) gyermekjáték, - játékszer, adathordozó eszközök; e) állatgyógyászati termék; f) növényvédő szer; g) nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő; h) látást javító szemüveg, kontaktlencse; i) kozmetikai termék; j) szexuális termék; k) barlangi képződmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány; l) gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek); 3

4 m) fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray; n) A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag; o) külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek; p) használt ruha. 6./ A helyhasználat 6.1./ Helyhasználó Helyhasználó az, aki az üzemeltetővel szerződéses jogviszonyt létesít, vagy aki szerződéses jogviszony nélkül a napi helyhasználati díj megfizetésével napi helyhasználati jogot szerez. A piacon csak az üzemeltető helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen szabad árusítani. A helyhasználat engedélyezése, szerződés kötése az üzemeltető hatáskörébe tartozik. A helyhasználó az általa jogszerűen használt helyet (helyiséget) csak rendeltetésének megfelelően használhatja. A piacon csak a napi helyhasználati díj megfizetését igazoló bizonylat, helyhasználati engedély, illetve helyhasználati szerződés birtokában lehet árusítani. 6.2./ A helyhasználat időtartama A helyhasználati engedély határozott időre adható ki. A határozott időre szóló engedély alkalmi (napi illetve egy vagy több hónapra szóló) helyhasználat, vagy szerződés alapján tartós helyhasználatot biztosít Tartós helyhasználat A tartós helyhasználati jogot a helyhasználó szerződés megkötésével szerzi meg. A szerződés megkötésével a helyhasználó az árusító asztal bérleti jogát, üzlethelyiség esetén a használati jogot vásárolja meg. A szerződés - szükség szerint - időszakonkénti megújításával a tartós helyhasználat maximum év december 31. napjáig adható ki. A helyhasználat feltételeit a szerződés tartalmazza. A tartós helyhasználati szerződéshez az üzemeltetőnek csatolnia kell a piac általános és speciális házirendjét. A bérleti jog illetve a használati jog a szerződés lejáratával megszűnik. Az üzemeltető a tartós helyhasználatra alkalmas árusítóhelyeket (üzlethelyiség és árusító asztal) saját hatáskörben hasznosítja. Árusító asztal használatára vonatkozó előírások - A helyhasználó az árusító asztal bérleti jogának megszerzéséhez az üzemeltető által meghatározott egyszeri használatbavételi díjat köteles fizetni, melyet a szerződéskötéskor köteles pénzügyileg rendezni. Az egyszeri használatbavételi díj időarányos visszafizetésének feltételeit a szerződés tartalmazza. - A tartós helyhasználó közeli hozzátartozója javára amennyiben a közeli hozzátartozó rendelkezik a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges dokumentumokkal - lemondhat az árusító asztal helyhasználati jogosultságáról. - Az üzemeltető, a helyhasználó halála esetén törvényes örökösével köthet árusító asztalra vonatkozó helyhasználati szerződést, amennyiben a törvényes örökös rendelkezik, a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges dokumentumokkal. A törvényes örökösnek egyszeri használatbavételi díjat nem kell megfizetnie. A törvényes örökösnek, annak igazolásától számított egy hónapon belül nyilatkoznia kell szerződéskötési szándékáról. A határidő eredménytelen elteltét követően az üzemeltető más személlyel köthet helyhasználati szerződést. - A helyhasználó a kijelölt asztalárusító helyet az üzemeltető engedélye nélkül nem változtathatja meg, a piac területén máshol nem árusíthat. - A helyhasználó az asztal árusítóhelyet és annak használatát az üzemeltető előzetes engedélye nélkül semmilyen formában másnak nem engedheti át. - A helyhasználó a havi helyhasználati díjat havonta előre köteles megfizetni. - Az üzemeltető a helyhasználati szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatja, ha a. / a helyhasználó a piac működésére vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy ismételten megszegi, b./ a helyhasználó a tárgy hónap első napján esedékes havidíjat 30 napon belül nem fizeti meg Alkalmi (napi illetve egy vagy több hónapra szóló) helyhasználat 4

5 Alkalmi helyhasználati engedély, árusító asztal vagy üzlethelyiség előtti terület igénybevételére adható ki. A napi helyhasználat joga a helyhasználati díj megfizetésének napjára a piacnyitástól zárásig tart. A használat joga másra nem ruházható át. Az üzemeltető a napi helyhasználatra kijelölt helyek közül nem köteles a következő napon is ugyanazt a helyet az igénylő rendelkezésére bocsátani. Napi helyhasználat esetén ugyanaz a hely többször is kiadható, ha azt a helyhasználó kiürítette. A helyhasználónak a használat tényleges időtartamától függetlenül mindig az egész napra megállapított helyhasználati díjat kell megfizetnie. A helyhasználók a napidíjas árusító asztal helyeket az érkezés sorrendjében foglalhatják el. Az üzemeltető az alkalmi helyhasználati engedélyt azonnali hatállyal írásban visszavonhatja, ha a helyhasználó a piac működésére vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy ismételten megszegi. 7./Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások A piac területén lévő utaknak és közös használatú helyiségeknek a tisztántartásáról, a szemét elszállításáról, a szükséges fertőtlenítésről, a piac területének őrzéséről az üzemeltető gondoskodik. Az üzemeltető a kereskedelmi tevékenység segítésére (csomagmegőrzés, tárolás, kölcsönzés: mérleg, árumozgató kocsi) díjazásért szolgáltatást biztosít. 8./ A helyhasználó kötelezettségei A piacon elfoglalt helyért és a 7. pont 2. bekezdés alapján igénybe vett szolgáltatásért a helyhasználó a hatályos díjszabás szerinti összeget köteles fizetni. A helyhasználati díj magában foglalja a terület és/vagy helyiség használati díját, a közös költséget (a közhasználatú vízvételi helyekről igénybe vett vízmennyiségnek, a közös terület takarításának, a térvilágításnak, őrzés stb. a díját). A helyhasználó, amennyiben az üzlethelyiség használati jogát megvásárolta, az üzlethelyiség használati jog eladására irányuló szándékát köteles az üzemeltetőnek előzetesen írásban bejelenteni. A határozott időre szóló engedéllyel rendelkező helyhasználó a használati díjat a létrejött szerződés szerint köteles az üzemeltetőnek megfizetni. A fizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes fizetés esetén a helyhasználó a késedelmes időszakra vonatkozó mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles az üzemeltetőnek megfizetni. 9./ Piaci rend A piacra vonatkozó házirendet az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja az árusokat és vásárlókat. Az általános házirendet az 1. számú melléklet, a speciális házirendet a 2. számú melléklet tartalmazza. Az üzemeltető az általa nyújtott szolgáltatásokat a piac területén közszemlére tétel útján hozza az érdekeltek tudomására. Az üzemeltető képviselője vagy az általa megbízott személy köteles a piac nyitva tartása alatt a piac területén tartózkodni. 10./ Piac nyitva tartása A piac nyitva tartásának idejét az üzemeltető határozza meg 5 és 20 óra között. A 20 óra utáni nyitva tartást az illetékes rendőrkapitányság véleményének kikérésével a jegyző engedélyezheti. A piac területén nyitás előtt, illetve zárás után bárki csak az üzemeltető írásos engedélyével tartózkodhat. Kivételt képeznek az ott árusító kereskedők, akik nyitás előtt és zárás után 1 órával külön engedély nélkül az áru előkészítése és elrakása végett tevékenykedhetnek. A nyitva tartás idejére vonatkozó hirdetményt jól látható módon kell elhelyezni az intézmény területén. Az üzlettel rendelkező helyhasználók az árusítás szüneteltetését (szabadság, betegség, stb.) írásban kötelesek jelezni az üzemeltetőnek és az árusítóhelyen azt kifüggeszteni. Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató 5

6 HÁZIREND 1. számú melléklet I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége. 2. Vásárcsarnokban és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel. 3. Piacon vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész, kézműves és fotóművész folytathat kereskedelmi tevékenységet. 4. A piacon csak az Üzemeltető által kötött szerződés, kiadott helyhasználati engedély illetve a havi vagy napi helyhasználati díj befizetéséről az Üzemeltető által kiállított készpénzfizetési számla alapján szabad árusítani. Az Őstermelői csarnokban az üzleten kívüli helyhasználók a napidíjas helyeket az érkezés sorrendjében foglalhatják el. 5. A Helyhasználó az Üzemeltető felhívására helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles. 6. Aki a piacon értékesít és nincs a helyhasználati díj befizetéséről érvényes készpénzfizetési számlája vagy helyhasználati szerződése, vagy azt az Üzemeltető képviselőjének felszólítására nem mutatja fel, azonnal köteles elhagyni a piac területét. 7. A Helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet (helyiséget) csak rendeltetésének megfelelően használhatja. 8. A Helyhasználó által használt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Az ennek hiányában végzett építés, változtatás kártérítési következménnyel jár, valamint a Helyhasználó az eredeti állapotot is köteles saját költségére az Üzemeltető felszólítására visszaállítani. A helyhasználat bármilyen jogcímen történő megszűnésekor Helyhasználó köteles az eredeti állapotot saját költségére visszaállítani. 9. A piac területére járművel behajtani kizárólag a Húsos csarnok üzleteinek árufeltöltése céljából, a piac zárva tartása alatt szabad. A piac területén való közlekedésre a KRESZ szabályai az irányadóak. A piac területén max. 5 km/h a megengedett sebesség a jobbra tartás szabályainak betartásával. 10. Az árusítóhelyeket, a közhasználatú területet és utat használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel elfoglalni nem szabad. 11. A Helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot árusítás közben is folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni. 12. Az árusító helyeken csak hitelesített mérleg használható 13. Az Üzemeltető kártevőirtást rendelhet el, amelyet Helyhasználó az engedélyezett eszközök, szerek felhasználásával köteles végrehajtani, és felszólíthatja a Helyhasználót az árusítóhely takarítására, fertőtlenítésére. 14. Kereskedelmi tevékenység keretét meghaladó szemét elszállításánál a Helyhasználó köteles külön díjat fizetni vagy az elszállításról saját költségén maga gondoskodni. 15. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos. 16. A piac területére állatot (kutya, macska, stb.) bevinni, etetni tilos. 17. A piac területén dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyen lehet. 18. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben tulajdonosa annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell mutatni. (mák, aszalt gyümölcs) 19. A piaci gomba szakellenőr köteles a piacra hozott szabadban termő, termesztett gombát megvizsgálni és a közfogyasztásra alkalmatlan gombát köteles elkobozni és megsemmisíteni. 20. Az Üzemeltető a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi jogszabályi előírás betartását ellenőrizheti. 21. Az Üzemeltető a piacfelügyelő útján ellenőrzi a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi, stb.) előírások betartását. 22. A piac területén működő vendéglátóhelyek csak a piac nyitvatartási ideje alatt üzemelhetnek. 23. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó feladata. Az áruban bekövetkező kárért az Üzemeltetőt csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék alapján a Helyhasználótól megőrzésre átvette. 24. Az Üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek tisztántartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt közös tároló helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról. Ezen szolgáltatások ellenértékét a helyhasználati díjak magukban foglalják. 25. Az Őstermelői csarnok nem üzlethelyiségben lévő kereskedői részére az Üzemeltető egyéb szolgáltatásokat (terület használatát, eszközkölcsönzést, csomagmegőrzést, közhasználatú illemhely használatot) is nyújthat külön díjazás ellenében. Az üzlethelyiségek működésével kapcsolatos rezsiköltségeket a bérlők fizetik. 26. Ha a piacfelügyelő(k) a házirend megsértése miatt több alkalommal írásban figyelmezteti(k) a 6

7 kereskedőt, az üzemeltető a szabálysértőt kitiltja a piac területéről. 27. Jelen Házirend június 19. napjától érvényes. 2. számú melléklet II.SPECIÁLIS SZABÁLYOK KERESKEDŐK (ŐSTERMELŐI CSARNOK) 1. Árusítás üzletből, az üzlet előtti portálról, és az Üzemeltető által kijelölt, napi helyhasználati díj megfizetése ellenében igénybe vehető területről, reszortról történhet. Árusítani az üzleten kívül max. 50 cm széles állványról vagy asztalról lehet. E rendelkezés ellenére történő kipakolás esetén minden megkezdett m 2 után a díjszabás szerinti díjat kell megfizetni. Az üzlethelyiség előtti kipakolás csak abban az esetben engedélyezett, ha a munka- és tűzvédelmi előírásokat figyelembe véve a menekülési útvonalat a kirakodott áru nem torlaszolja el, illetve a vásárló nincs akadályoztatva a vásárlásban. 2. A kereskedő köteles nevét, címét illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét (amennyiben azzal rendelkezik), valamint az árusítóhely a piac nyitvatartási idején belüli nyitva tartását az árusítóhelyen jól láthatóan feltüntetni. 3. Az Üzemeltető által az üzleten kívül kijelölt területnél nagyobb területen folytatott árusítás a reszortüzemeltetési engedély megvonását eredményezi. 4. Az Őstermelői csarnok területére gépjárművel behajtani tilos, a kereskedő az áruszállítást, lerakodást köteles az utcára nyíló gazdasági bejárata felöl végezni. 5. A piac nyitását megelőző előkészületre és a zárást követő takarításra az Üzemeltető külön engedélye nélkül egy órát tartózkodhat a kereskedő a piac területén. Nyitás előtt és zárás után indokolt esetben hosszabb benntartózkodási időre az engedélyt írásban meg kell kérni az Üzemeltetőtől. 6. A zárva tartási idő alatt a kereskedő csak az üzemeltető írásos engedélyének birtokában tartózkodhat a piac területén. KERESKEDŐK (HÚSOS CSARNOK) 1. Árusítás üzletből történhet. 2. A kereskedő köteles nevét, címét illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét (amennyiben azzal rendelkezik), valamint az árusítóhely a piac nyitvatartási idején belüli nyitva tartását az árusítóhelyen jól láthatóan feltüntetni. 3. A nyitvatartási időn kívüli árufeltöltés: A teherforgalom a Húsos csarnok északi végében kialakított közlekedősávban biztosított. A tehergépjárművek a Táncsics M. utca és a Kiss János alt. utca közötti kelet-nyugat irányú szakaszon állnak meg a kirakodás időtartamára, innen a Húsos csarnok árubeszállítását a fedett közlekedőkben fedett kiskocsival lehet elvégezni. 4. A nyitvatartási időn belüli árufeltöltés: Az áruszállító gépjárművek a Húsos csarnok északi végében a keleti (Táncsics M. u.) és a nyugati (Kiss J. alt. u.) bejáratoknál a piac területén, a kapukon 6 m-t (a fedett közlekedő széléig) betolatva állnak meg a kirakodás időtartamára, innen a közlekedő zavartalan vevőforgalmának biztosítása mellett a fedett közlekedőben fedett kiskocsival történik a Húsos csarnok árufeltöltése. 5. Helyhasználók közössége köteles az általuk használt áruszállító folyosót és szolgálati illemhelyeket a Helyhasználók által megállapodott takarítási rend szerint tisztán tartani. 6. Az áruszállító folyosót a Helyhasználó áru, göngyöleg, hulladék, stb. tárolására nem veheti igénybe. 7. A piac nyitását megelőző előkészületre és a zárást követő takarításra az Üzemeltető külön engedélye nélkül egy órát tartózkodhat a kereskedő a Húsos csarnok területén. Nyitás előtt és zárás után indokolt esetben hosszabb benntartózkodási időre az engedélyt írásban meg kell kérni az Üzemeltetőtől. 8. A zárva tartási idő alatt a kereskedő csak az üzemeltető írásos engedélyének birtokában tartózkodhat a piac területén. KERESKEDŐK (ÜZLETSOR) 1. Árusítás üzletből, az üzlet előtti portálról, és az Üzemeltető által kijelölt, napi helyhasználati díj megfizetése ellenében igénybe vehető területről, reszortról történhet. Üzleten kívül árusítani max. 50 cm széles állványról vagy asztalról lehet. E rendelkezés ellenére történő kipakolás esetén minden megkezdett m 2 után a díjszabás szerinti díjat kell megfizetni. Az üzlethelyiség előtti kipakolás csak abban az esetben engedélyezett, ha a munka- és tűzvédelmi előírásokat figyelembe véve a menekülési útvonalat a kirakodott áru nem torlaszolja el, illetve a vásárló nincs akadályoztatva a vásárlásban. 2. A kereskedő köteles nevét, címét illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét (amennyiben azzal rendelkezik), valamint az árusítóhely a piac nyitvatartási idején belüli nyitva 7

8 tartását az árusítóhelyen jól láthatóan feltüntetni. 3. Az Üzemeltető által az üzleten kívül kijelölt területnél nagyobb területen folytatott árusítás a reszortüzemeltetési engedély megvonását eredményezi. 4. A piac területére gépjárművel behajtani tilos, a kereskedő az áruszállítást, lerakodást köteles az utcára nyíló gazdasági bejárata felöl végezni. 5. A piac nyitását megelőző előkészületre és a zárást követő takarításra az Üzemeltető külön engedélye nélkül egy órát tartózkodhat a kereskedő a piac területén. Nyitás előtt és zárás után indokolt esetben hosszabb benntartózkodási időre az engedélyt írásban meg kell kérni az Üzemeltetőtől. 6. A zárva tartási idő alatt a kereskedő csak az üzemeltető írásos engedélyének birtokában tartózkodhat a piac területén. IPARCIKK ÁRUSOK (az iparcikk árusításra kijelölt területen) 1. A piac területén az iparcikk árusításra kijelölt területen vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész, kézműves és fotóművész folytathat kereskedelmi tevékenységet. Az árusítás feltétele a tevékenység végzésére feljogosító érvényes eredeti okmány és a személyi igazolvány bemutatása. 2. A vállalkozó max. 2 árusítóasztalon árusíthat. 3. A nyitást megelőző előkészületre, az áru kipakolására és a zárást követő takarításra az Üzemeltető külön engedélye nélkül egy órát tartózkodhat a vállalkozó a piac területén. 4. A kereskedő a vállalkozói árusítóasztalt nem foglalja el, és amelynek havidíja az Üzemeltető részére befizetésre került, az Üzemeltető más részére bérbe adhatja azt. 5. Az Őstermelői csarnokba gépjárművel behajtani tilos. 6. A vásárlók közlekedésének biztosítása érdekében az árusító asztal elé és mellé max. 50 cm széles területen lehet kipakolni. Az 50 cm-t meghaladó kipakolás csak abban az esetben engedélyezett, ha a munka- és tűzvédelmi előírásokat figyelembe véve a menekülési útvonalat a kirakodott áru nem torlaszolja el. E rendelkezés ellenére történő kipakolás esetén minden megkezdett m 2 után a díjszabás szerinti díjat kell megfizetni. 7. A vállalkozó köteles nevét, címét illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét (amennyiben azzal rendelkezik) jól láthatóan feltüntetni az árusítóhelyen, valamint az árusítás ideje alatt rendelkeznie kell vásárlók könyvével, nyugtatömbbel, (pénztárgéppel) ellenőrzési naplóval, készpénzfizetési számlával. 8. Az áruk eladási árát jól láthatóan fel kell tüntetnie. 9. A vállalkozó az árusítás befejeztével köteles az árusító asztalt és környékét üresen hagyni, az asztalon, az asztal előtti és mögötti területen összetakarítani. MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ, KISTERMELŐ 1. A piac területén a mezőgazdasági őstermelők, kistermelők részére kijelölt területen történő árusítás feltétele az őstermelői igazolvány eredeti példánya, a személyi igazolvány, a permetezési napló, az adószám és a jogszabályi előírás szerint regisztrációs szám bemutatása. Mezőgazdasági őstermelő, kistermelő kizárólag maga termelte zöldséget, gyümölcsöt, maga termelte mezőgazdasági termékből előállított nem hő kezelt savanyított terméket, aszalt gyümölcsöt, mézet (lépes mézet), virágot, termesztett és vadon termő gombát, saját tenyésztésű-nevelésű állatból származó tejet, tejtermékeket, tojást, valamint vágott baromfit, továbbá csak sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, húskészítményt, olvasztott étkezési zsírt árusíthat. 2. Egy őstermelői igazolvánnyal max. 2 asztalon lehet árusítani. 3. A nyitást megelőző előkészületre, áru kipakolására és a zárást követő takarításra az Üzemeltető külön engedélye nélkül egy órát tartózkodhat a mezőgazdasági őstermelő, kistermelő a piac területén. Szombaton, aki igénybe veszi a csomagtárolót, a bepakolást 14 óráig be kell fejeznie. 4. Azt a mezőgazdasági őstermelői és kistermelői asztalt, amelynek havidíja az Üzemeltető részére befizetésre került, de a kereskedő nem foglalja el, az Üzemeltető más részére bérbe adhatja. 5. A vásárlók közlekedésének biztosítása érdekében az őstermelői asztal elé max. 40 cm széles területen max. 4 rekeszt lehet elhelyezni. E rendelkezés ellenére történő kipakolás esetén az asztal előtt elhelyezett 4 rekesz feletti és az asztal mellett elhelyezett rekeszek után a díjszabás szerint kell fizetni. A 40 cm-t meghaladó kipakolás csak abban az esetben engedélyezett, ha a munka- és tűzvédelmi előírásokat figyelembe véve a menekülési útvonalat a kirakodott áru nem torlaszolja el. 6. Az Őstermelői csarnokba gépjárművel tilos behajtani. 7. Az áruk eladási árát jól láthatóan fel kell tüntetnie. 8. A mezőgazdasági őstermelő és kistermelő szombaton az árusítás befejeztével köteles az árusító asztalt és környékét üresen hagyni, az asztalon, az asztal előtti és mögötti területen összetakarítani. Hétfőtől szombatig nem köteles a kereskedő az asztalt üresen hagyni, amennyiben a kereskedelmi tevékenységét megszakítás nélkül, folyamatosan végzi. Az asztalon és a raktárban történő 8

9 tárolásért csomagdíjat kell fizetni. 9. Minden évben a húsvéti ünnepekkor a sonkaárusítás területén és december hónapban a fenyőárusítás területén lévő asztalokon árusítani nem lehet. Az asztal bérlője köteles az Üzemeltető által kijelölt asztalt elfoglalni. Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató 9

I. Általános rész. Szabályzat

I. Általános rész. Szabályzat 110/2012(IX.13.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 1.sz. melléklete Arnóti helyi termelői piac Üzemeltetési Szabályzata I. Általános rész A szabályzat kiadásának célja Az Arnót Község Önkormányzata

Részletesebben

37/1994.(IX.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete a vásárcsarnokokról és piacokról

37/1994.(IX.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete a vásárcsarnokokról és piacokról 37/1994.(IX.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete a vásárcsarnokokról és piacokról a 19/1995. (IX. 5.) Kt, a 16/1998. (IX. 1.) Kt, valamint a 23/2004. (IV. 22.) Kt rendelettel módosított rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére E l ő t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és

Részletesebben

Magyarszék Község Önkormányzat 4/2010. (VII 28.) sz. rendelete A piactartás rendjéről

Magyarszék Község Önkormányzat 4/2010. (VII 28.) sz. rendelete A piactartás rendjéről Magyarszék Község Önkormányzat 4/2010. (VII 28.) sz. rendelete A piactartás rendjéről Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008.(VI.23.) rendelete A PIACI ÁRUSÍTÓ HELY MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL egységes szerkezetben a 13/2012. (V.20.); 23/2013. (XII.20.) sz. önk. rendelettel

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (V. 1.) Önkormányzati r e n d e l e t e. a piacok és vásárok tartásának rendjéről

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (V. 1.) Önkormányzati r e n d e l e t e. a piacok és vásárok tartásának rendjéről Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (V. 1.) Önkormányzati r e n d e l e t e a piacok és vásárok tartásának rendjéről Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(IX.04.) rendelettel módosított 8/2012 (IV. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Csataszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzat /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított- 1990. évi LXV. törvény 16.. /1/ és 80../1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, összhangban

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2003. / III.29. / számú rendelete a vásárokról és a piacokról

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2003. / III.29. / számú rendelete a vásárokról és a piacokról PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2003. / III.29. / számú rendelete a vásárokról és a piacokról A vásárokról és piacokról szóló 161/2000. /IX.21./ Kormányrendelettel, illetve 202/2002. /IX.14./ Kormányrendelettel

Részletesebben

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról (TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a Magyarország helyi

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 4/1996.(III.22.) önkormányzati rendelete. a vásártartásról

ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 4/1996.(III.22.) önkormányzati rendelete. a vásártartásról ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 4/1996.(III.22.) önkormányzati rendelete a vásártartásról - 1 - Erdőtelek község önkormányzata a 35/1995. (IV.5.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás

Részletesebben

PIACCSARNOK Kft. (5052 Újszász, Kossuth út 43.) TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

PIACCSARNOK Kft. (5052 Újszász, Kossuth út 43.) TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA PIACCSARNOK Kft. (5052 Újszász, Kossuth út 43.) TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Piaccsarnok kft a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13) Korm. rendelet

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE A helyi piac működési rendjéről Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi CXV.

Részletesebben

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelete Pói piac működési rendjéről

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelete Pói piac működési rendjéről 1 Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelete Pói piac működési rendjéről Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

SZABÁLYZAT A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL SZABÁLYZAT A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL Érvényes: 2015. január 01-től 1 A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJE A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 35/2004. (V.26.) rendelete az önkormányzat által fenntartott vásárcsarnokokról, piacokról és vásárokról (módosításokkal

Részletesebben

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete a piac- és vásártartásról

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete a piac- és vásártartásról Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete a piac- és vásártartásról Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk

Részletesebben

a piacokról és a piaci díjszabásokról ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK

a piacokról és a piaci díjszabásokról ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK 27/2004. (V. 20.) Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete a piacokról és a piaci díjszabásokról Budapest Kőbányai Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. 18/2001. (VI.27.) Ök. sz. rendelet a vásárokról és piacokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. Az önkormányzat a Lakitelek polgárainak színvonalas

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete. a piacokról és vásárokról

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete. a piacokról és vásárokról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a városi piac működési rendjéről. A rendelet hatálya 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. a városi piac működési rendjéről. A rendelet hatálya 1. EGYSÉGES SZERKEZET 107. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2015. (IX.25.) 13, 27/2015. (VIII.05.) 12, 41/2014. (XII.03.) 11, 26/2014. (VIII.08.) 10, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.

H Á Z I R E N D. valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed. H Á Z I R E N D A vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése értelmében a Budapest XI. kerület Vahot utca II-es, III-as parkolóban megrendezett heti vásár házirendjét

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. február 27. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. február 27. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. február 27. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának 10/2009. (II.27.) ök. sz. rendelete A Teleki László

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA 2. melléklet a 129/2013.(XI.25.) KT határozathoz SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzatának

Részletesebben

25/1995.(VII. 04.) sz. önk. rendelet

25/1995.(VII. 04.) sz. önk. rendelet 25/1995.(VII. 04.) sz. önk. rendelet a vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontokról Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed a Józsefvárosi Önkormányzat területén rendezett

Részletesebben

RÁKSI PORTA HELYI TERMELŐI PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

RÁKSI PORTA HELYI TERMELŐI PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA RÁKSI PORTA HELYI TERMELŐI PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezések 1.) A szabályzat hatálya kiterjed a Pengölde Kft. által üzemeltetett Ráksi, 074 hrsz. alatti területén tartott helyi termelői

Részletesebben

Szigethalom 1 Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/1995.(X.31.) R E N D E T E L E T E

Szigethalom 1 Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/1995.(X.31.) R E N D E T E L E T E 1 Szigethalom 1 Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/1995.(X.31.) R E N D E T E L E T E a piactartás rendjéről (egységes szerkezetben a 9/1999.(IV.22.), a 36/2008.(XII.30.), valamint a 16/2012.(V.29.)

Részletesebben

30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról

30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról 30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról (Egységes szerkezetben a 12/2005. (VI.7.) Ök. sz., a 22/2005. (XI.1.) Ök. sz., a 26/2005. (XI.24) Ök. sz., a 13/2007.

Részletesebben

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje H Á Z I R E N D T-98/2012 1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Bordány Községi Önkormányzat tulajdonában álló Bordány belterület 522/1

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az az 1999. évi LXIX törvény,

Részletesebben

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 16 / 1995. (IX.29.) KT. számú. r e n d e l e t e

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 16 / 1995. (IX.29.) KT. számú. r e n d e l e t e Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 16 / 1995. (IX.29.) KT. számú r e n d e l e t e A vásárokról és piacokról, egységes szerkezetben a KÉPVISELŐ-TESTÜLET A helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 27/2001. (VIII.24.) számú R E N D E L E T E. A vásárokról és piacokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 27/2001. (VIII.24.) számú R E N D E L E T E. A vásárokról és piacokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27/2001. (VIII.24.) számú R E N D E L E T E A vásárokról és piacokról (Módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Edelény Város Önkormányzata a helyi Önkormányzatokról szóló 1999.

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Módosítás: a) 24/2011. (V. 30.) ör. /2011. VI. 1- A helyi

Részletesebben

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006.(II.10) sz. önkormányzati rendelete a piactartás rendjéről

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006.(II.10) sz. önkormányzati rendelete a piactartás rendjéről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006.(II.10) sz. önkormányzati rendelete a piactartás rendjéről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról

30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról 30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról (Egységes szerkezetben a 12/2005. (VI.7.) Ök. sz., a 22/2005. (XI.1.) Ök. sz., a 26/2005. (XI.24) Ök. sz., a 13/2007.

Részletesebben

28/2000. (VI.20.) sz. önkor.mányzati rendelete. a piacokról és a piaci díjszabásokról

28/2000. (VI.20.) sz. önkor.mányzati rendelete. a piacokról és a piaci díjszabásokról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 28/2000. (VI.20.) sz. önkor.mányzati rendelete a piacokról és a piaci díjszabásokról Budapest Kőbányai Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

(1) A piac fenntartója Esztergom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). figyelembevételével a következő rendeletet alkotja:

(1) A piac fenntartója Esztergom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). figyelembevételével a következő rendeletet alkotja: Az Esztergomi Önkormányzat 38/2004. (IX.30.) ör. rendelete a vásár- és piactartásról (Egységes szerkezetben a 44/2004(X.29.)*, 47/2004.(XI.25.)** 42/2005.(X.25.)*** módosító rendeletekkel) Esztergom Város

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról A(z) 2009.04.12. és 2009.12.27. között érvényes állapot A Kormány a kereskedelemről szóló és pontjában, valamint az pontjában foglaltak tekintetében

Részletesebben

KT /a JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek: 15/2014. (IV.29.

KT /a JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek: 15/2014. (IV.29. JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-i rendkívüli, nyílt üléséről Rendeletek: 15/2014. (IV.29.) Határozatok: 88, 89/2014. (IV.28.) KT-2014-5/a J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/1995. (VI.22.) Makó ör. rendelete a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben) 1

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/1995. (VI.22.) Makó ör. rendelete a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben) 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/1995. (VI.22.) Makó ör. rendelete a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben) 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX.07.) önkormányzati rendelete a piacokról és a vásárokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX.07.) önkormányzati rendelete a piacokról és a vásárokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX.07.) önkormányzati rendelete a piacokról és a vásárokról Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének

Részletesebben

A PIACOKRÓL ÉS VÁSÁROKRÓL

A PIACOKRÓL ÉS VÁSÁROKRÓL KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1993. (IV.10.) Ökr. számú r e n d e l e t e A PIACOKRÓL ÉS VÁSÁROKRÓL (a 36/1993. (XII.2.), a 9/2000. (V.18.), a 13/2004. (V.3.), a 24/2009. (XII.11.)

Részletesebben

30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról

30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról 30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról (Egységes szerkezetben a 12/2005. (VI.7.) Ök. sz., a 22/2005. (XI.1.) Ök. sz., a 26/2005. (XI.24) Ök. sz., a 13/2007.

Részletesebben

1. - hoz. A piactér tekintetében a helyrajzi-számok összevonásából adódóan szükséges módosítani és pontosítani a korábbi meghatározást. 2.

1. - hoz. A piactér tekintetében a helyrajzi-számok összevonásából adódóan szükséges módosítani és pontosítani a korábbi meghatározást. 2. Városi Önkormányzat Jegyzőjétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Abokom Nonprofit Kft.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 29/2008. (V.05.) Önk.,32/2009.(IX.30.) Önk., 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

24/2008.(IX.17.) rendelete

24/2008.(IX.17.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008.(IX.17.) rendelete a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről Módosítás: 11/2009.(V.13.) rendelet 26/2009.(XI.26.) rendelet Hatályos: 2009.

Részletesebben

Zákányszék Község Képviselő-testülete 19/2003. (IX. 23.) Ör. számú rendelete a helyi állatvásárról, kirakodóvásárról és élelmiszer piacról

Zákányszék Község Képviselő-testülete 19/2003. (IX. 23.) Ör. számú rendelete a helyi állatvásárról, kirakodóvásárról és élelmiszer piacról Zákányszék Község Képviselő-testülete 19/2003. (IX. 23.) Ör. számú rendelete a helyi állatvásárról, kirakodóvásárról és élelmiszer piacról 2013. március 29-i módosítást követően Egységes szerkezetben Zákányszék

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1996. (III.01.) SZ. RENDELETE. A vásárokról és a piacokról * (Egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1996. (III.01.) SZ. RENDELETE. A vásárokról és a piacokról * (Egységes szerkezetben) A rendelet hatálya PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1996. (III.01.) SZ. RENDELETE A vásárokról és a piacokról * (Egységes szerkezetben) A vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV.05.) Korm. számú rendeletben foglalt előírások

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 22/2012. (XII.4.) ör. számú rendelettel módosítva)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 22/2012. (XII.4.) ör. számú rendelettel módosítva) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 22/2012. (XII.4.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata 22/2009. (IX.18.) számú rendelete a vásárokról és a piacokról Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IX. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IX. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE: MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL M Á S O L A T 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Ügyirat száma: 1456-6/2015. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PIACSZABÁLYZATA

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PIACSZABÁLYZATA KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PIACSZABÁLYZATA Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2009.(III. 13.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16 /2001.(IV.27. ) r e n d e l e t e A VÁSÁROKRÓL ÉS PIACOKRÓL

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16 /2001.(IV.27. ) r e n d e l e t e A VÁSÁROKRÓL ÉS PIACOKRÓL BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16 /2001.(IV.27. ) r e n d e l e t e A VÁSÁROKRÓL ÉS PIACOKRÓL A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 10/2012. (III. 08.) rendelet. Hatályos

Részletesebben

13/1999. (III. 31.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a Hold utcai vásárcsarnokról

13/1999. (III. 31.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a Hold utcai vásárcsarnokról 13/1999. (III. 31.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a Hold utcai vásárcsarnokról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 33/2004. (VI. 16.) és a 33/2009. (IX. 16.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/1995. (VI.22.) Makó ör. rendelete a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben) 1

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/1995. (VI.22.) Makó ör. rendelete a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben) 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/1995. (VI.22.) Makó ör. rendelete a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben) 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

9/2012. (II. 20.) sz. önkormányzati

9/2012. (II. 20.) sz. önkormányzati 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a vásárokról és piacokról szóló 9/2012. (II. 20.) sz. önkormányzati R E ND E L E T E Egységes szerkezetben: 17/2014. (VIII. 04.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Abaújszántó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a helyi vásárról és a helyi termelői piacról

Abaújszántó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a helyi vásárról és a helyi termelői piacról Abaújszántó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a helyi vásárról és a helyi termelői piacról Abaújszántó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

12/2009. (V.5.) önkormányzati rendelet 1. a vásárokról és piacokról

12/2009. (V.5.) önkormányzati rendelet 1. a vásárokról és piacokról 1. oldal 12/2009. (V.5.) önkormányzati rendelet 1 a vásárokról és piacokról (Egységes szerkezetbe foglalva a 28/2009. (VI.26.) önkormányzati és a 39/2009. (XI.23.) önkormányzati, a 39/2010. (XI.25.), a

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 24/2009. (XI. 23.) rendelete a vásár- piactartásról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 24/2009. (XI. 23.) rendelete a vásár- piactartásról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 24/2009. (XI. 23.) rendelete a vásár- piactartásról (egységes szerkezetben, hatályos 2010. november 12-től) Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

62/1995. (XI.7.) sz. önkormányzati rendelete. a piacokról és a piaci díjszabásokról

62/1995. (XI.7.) sz. önkormányzati rendelete. a piacokról és a piaci díjszabásokról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 62/1995. (XI.7.) sz. önkormányzati rendelete a piacokról és a piaci díjszabásokról Budapest Kőbányai Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Vásár- és piac fenntartása

Vásár- és piac fenntartása Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2001. (XII. 6.) rendelete a vásár- és piactartás rendjéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 40/2004.(XI.30.) és 34/2008. (XI.28.) számú rendeletekkel)

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2005. (III.31) számú rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2005. (III.31) számú rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2005. (III.31) számú rendelete Gáborján Község képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testülete 7/1991. (VI.13.) Kt. rendelete a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) 1 A rendelet hatálya

Kistelek Város Képviselő-testülete 7/1991. (VI.13.) Kt. rendelete a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) 1 A rendelet hatálya Kistelek Város Képviselő-testülete 7/1991. (VI.13.) Kt. rendelete a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) 1 A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed Kistelek város területén működő

Részletesebben

A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés helyzete, jövőbeli lehetőségei Szomi Edina Szentlőrinc, augusztus 12.

A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés helyzete, jövőbeli lehetőségei Szomi Edina Szentlőrinc, augusztus 12. A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés helyzete, jövőbeli lehetőségei Szomi Edina Szentlőrinc, 2016. augusztus 12. Kistermelői termék előállítás és értékesítése Jogszabályi háttér: 52/2010.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. /III.31/ KT.sz. R E N D E L E T E a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. /III.31/ KT.sz. R E N D E L E T E a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről 1 Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. /III.31/ KT.sz. R E N D E L E T E a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről A vásárok és piacok rendjének biztosítása, a piac- és vásártér

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2009.(VI.26. ) rendelete a piactartás rendjérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2009.(VI.26. ) rendelete a piactartás rendjérıl 1 Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2009.(VI.26. ) rendelete a piactartás rendjérıl Pomáz Város Önkormányzata az Alkotmány 44/A. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 20/2004. (VIII. 3.) számú rendelete a vásár és piac tartásáról, rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 20/2004. (VIII. 3.) számú rendelete a vásár és piac tartásáról, rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 20/2004. (VIII. 3.) számú rendelete a vásár és piac tartásáról, rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendelete a vásár és piac rendjéről Záradék: Kihirdetés ideje: 2009. május 28. Hatálybalépés ideje: 2009. június

Részletesebben

21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet 1. Vásár rendezéséről és piac tartásáról

21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet 1. Vásár rendezéséről és piac tartásáról 21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet 1 Vásár rendezéséről és piac tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1999. (XI. 24.) SZ. HELYI RENDELETE A vásárokról és piacokról. I. FEJEZET 1. A rendelet hatálya

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1999. (XI. 24.) SZ. HELYI RENDELETE A vásárokról és piacokról. I. FEJEZET 1. A rendelet hatálya Módosítva: a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelettel bezárólag ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1999. (XI. 24.) SZ. HELYI RENDELETE A vásárokról és piacokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2008./XI.14./ r e n d e l e t e. a piacokról és vásárokról 1.. A rendelet hatálya

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2008./XI.14./ r e n d e l e t e. a piacokról és vásárokról 1.. A rendelet hatálya KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2008./XI.14./ r e n d e l e t e a piacokról és vásárokról Kisvárda város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Vásárok, piacok rendeltetése és fenntartása. Vásárok és piacok helyének megjelölése és árusítható áruk köre

Vásárok, piacok rendeltetése és fenntartása. Vásárok és piacok helyének megjelölése és árusítható áruk köre Gyömrő Város Önkormányzatának 18/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a piacokról és vásárokról Az 1/2003. (I.23.),27/2003. (XII.22.), a22/2004. (XII.16.) 23/2005. (IX.15.), a 34/2005. (XII.15.) 16/2006. (XII.14.)

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em.

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em. Bejelentés Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/1995. (VII. 10.) 1 RENDELETE 2 A VÁSÁRCSARNOKOKRÓL, PIACOKRÓL ÉS ÜZLETKÖZPONTOKRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/1995. (VII. 10.) 1 RENDELETE 2 A VÁSÁRCSARNOKOKRÓL, PIACOKRÓL ÉS ÜZLETKÖZPONTOKRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/1995. (VII. 10.) 1 RENDELETE 2 A VÁSÁRCSARNOKOKRÓL, PIACOKRÓL ÉS ÜZLETKÖZPONTOKRÓL A 39/1997. (X. 31.) 3, A 18/1999. (IV. 30.) 4, AZ 1/2000. (II.

Részletesebben

A vásárokról és a piacokról

A vásárokról és a piacokról Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2011. (IV.29.) rendelete A vásárokról és a piacokról Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (X.06.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (X.06.) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (X.06.) számú R E N D E L E T E a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

1. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cibakháza Nagyközség Képviselő-testületének 15/2015. (XI.19.) számú önkormányzati rendelete A vásárok és a piacok tartásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2007. ( II.23. ) r e n d e l e t e. Vásárok és piacok rendjéről. Hatályos:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2007. ( II.23. ) r e n d e l e t e. Vásárok és piacok rendjéről. Hatályos: A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2007. ( II.23. ) r e n d e l e t e Vásárok és piacok rendjéről Hatályos: 2015. 01. 01-től a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete a piacokról és a vásárokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete a piacokról és a vásárokról Módosítva: 22/2014. (XI.28.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete a piacokról és a vásárokról Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 16/2002. (XII. 1.) ÖK. számú. r e n d e l e t e

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 16/2002. (XII. 1.) ÖK. számú. r e n d e l e t e ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2002. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a piacok és vásárok tartásáról (egységes szerkezetben) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Minőségi szakosodás a környezettudatosságért Helyi termék előállítás és forgalmazás jogszabályi keretei

Minőségi szakosodás a környezettudatosságért Helyi termék előállítás és forgalmazás jogszabályi keretei Minőségi szakosodás a környezettudatosságért Helyi termék előállítás és forgalmazás jogszabályi keretei Hutflesz Mihály ügyvezető Győr, 2012. november 9. A helyi termék k fogalma A helyi termék k fontossága

Részletesebben

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni.

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni. 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 18/2010/IX.14./sz., a 12/2010/V.26./sz.és a 9/2008/II.19./rendeletekkel módositott 35/2002/XII.10./sz.rendelete a Piac és vásártartásról. /egységes/

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

1.1 a kereskedő címe illetve székhelye: irányítószám,..település. ..utca..házszám. 3. A kereskedő statisztikai száma:...

1.1 a kereskedő címe illetve székhelye: irányítószám,..település. ..utca..házszám. 3. A kereskedő statisztikai száma:... SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300 A BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ B E J E L E N T É S a kereskedelmi

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

SZABÁLYZAT A HAJDÚNÁNÁS VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL. Hatályos: tól

SZABÁLYZAT A HAJDÚNÁNÁS VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL. Hatályos: tól SZABÁLYZAT A HAJDÚNÁNÁS VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2016...-tól A HAJDÁNÁNÁSI VÁROSI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJE Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vásár - és piaccsarnok működési

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2008. (XII. 19.)KT. r e n d e l e t e F1. a vásárokról és piacokról

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2008. (XII. 19.)KT. r e n d e l e t e F1. a vásárokról és piacokról IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2008. (XII. 19.)KT. r e n d e l e t e F1 a vásárokról és piacokról Ibrány Város Képviselő Testülete a vásárok és piacok működésével, a vásári és piaci helypénzszedéssel

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei 210/2009(IX.29.) Korm.

Részletesebben

Vásárok, piacok engedélyezése, bevásárlóközpontok bejelentése

Vásárok, piacok engedélyezése, bevásárlóközpontok bejelentése Vásárok, piacok engedélyezése, bevásárlóközpontok bejelentése A vásárok, piacok, bevásárlóközpontok, helyi termelői piacok üzemeltetésének szabályai Magyarország területén rendezett vásárok, piacok üzemeltetéséhez

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben