BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására"

Átírás

1 BA320 / IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító Módosítást kérő személy adatai 2.1 (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) 2.2 Ügyfélszám 2.3 Születési név 2.4 Születési hely Anyja születési neve 2.7 Személyazonosító okmány típusa (Kérjük, csak egyet jelöljön meg!) Régi típusú személyi igazolvány Új típusú személyi igazolvány Útlevél Új típusú vezetői engedély Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány 2.8 Személyazonosító okmány száma 2.9 Lakcímkártya száma Nem rendelkezem lakcímkártyával 2.10 Egyéb lakcímet és tartózkodási jogot igazoló okmány neve 2.11 Egyéb lakcímet és tartózkodási jogot igazoló okmány száma 2.12 Telefonos elérhetőség Amennyiben személyazonosító okmányainak adataiban, illetve nyilvántartásunkban szereplő kapcsolattartásra vonatkozó adatokban (pl. telefonos elérhetőség) a kölcsön felvétele óta változás következett be, kérjük a 609-es nyomtatványt hiánytalanul kitöltve minden esetben mellékelje a kérelemhez. Felhívjuk szíves figyelmét,hogy személyes okmányaiban történt adatváltozás esetén amennyiben a változást nem személyesen, hanem postai úton kívánja a Banknak bejelenteni az eredeti okmányok (személyi igazolvány esetén a fényképét kitakarva, lakcímkártya esetén kizárólag a lakcímet igazoló oldal) másolati példányát is mellékleje a 609-es nyomtatványhoz Adós Módosítást kérő személy kölcsönszerződés szerinti szerepe Zálogkötelezett Kezes Tulajdonosi várományos Módosítási kérelem indoklása Telekkönyvön kívüli tulajdonos (tulajdoni lapon még nem szereplő az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett tulajdonos) Tartási vagy életjáradéki jog jogosultja Kérjük,írja le, hogy mi indokolja a kérelem benyújtását! Telekkönyvön kívül sem tulajdonos (a tulajdonos tulajdoni joggal nem rendelkező házastársa, élettársa) Haszonélvezeti vagy özvegyi jog jogosultja Meghatalmazott (Nem szereplője a kölcsönszerződésnek. Kérjük, meghatalmazotti szerep esetén csatolja a kérelemhez az 52. számú meghatalmazást!) 5. Nyilatkozat 5.1 Nyilatkozat Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy az üzletszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem, továbbá a Kérelem meglévő kölcsön módosítására vonatkozó kiegészítő tájékoztatók tartalmát is megismertem, az abban foglaltakat elfogadom, magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 5.2 Módosítást kérő személy aláírása Település Dátum Ellenőrzés: az alábbi adatmezőket az AXA Ügyintézője tölti ki. Kölcsönigénylő neve Ügyletazonosító Dátum Ügyintéző aláírása AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője 1138 Budapest, Váci út D-C. ép. Tel.: Fax: Adószám: Cg. Szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB SWIFT kód deviza utalás esetén: UBRTHUHB AXA Bank Europe SA, Boulevard du Souverain 25 B 1170 Brussels, Belgium Regisztrációs szám: BE Nyilvántartó hatóság: Banque des Enterprises 1 / 8

2 A kölcsönügylet törlesztését érintő változások Kérjük, a következő nyomtatványrészt csak akkor töltse ki, ha kölcsönügylet(ek) futamidejét, törlesztési módját szeretné módosítani, vagy átmeneti fizetési könnyítést kérelmez, valamint ha a kapcsolt pénzügyi termékre vonatkozó módosítást szeretne kezdeményezni! Az egyes módosításokra vonatkozó részletes tájékoztató a nyomtatvány végén található. 6. Hitelügyletekkel kapcsolatos módosítások I. Hitelügylet azonosító 6.1 Kölcsön futamidejének módosítása Kérem a futamidő hosszabbítását Kérem a futamidő rövidítését II. Hitelügylet azonosító Kérem a futamidő hosszabbítását Kérem a futamidő rövidítését Kérem a futamidő hosszabbítását Kérem a futamidő rövidítését 6.2 Kölcsön törlesztési módjának módosítása I. Hitelügylet azonosító II. Hitelügylet azonosító Annuitásos alapú törlesztési módot kérek I. Hitelügylet azonosító Annuitásos alapú törlesztési módot kérek 6.3 Átmeneti fizetési könnyítés Annuitásos alapú törlesztési módot kérek Kérem a törlesztőrészlet csökkentését a kamat és kezelési költség mértékére Kérem a törlesztőrészlet fizetési kötelezettségének csökkentését Ft - ra Könnyítéssel érintett törlesztőrészletek száma (maximum 6) II. Hitelügylet azonosító Kérem a törlesztőrészlet csökkentését a kamat és kezelési költség mértékére Kérem a törlesztőrészlet fizetési kötelezettségének csökkentését Ft - ra Könnyítéssel érintett törlesztőrészletek száma (maximum 6) Kérem a törlesztőrészlet csökkentését a kamat és kezelési költség mértékére Kérem a törlesztőrészlet fizetési kötelezettségének csökkentését Ft - ra Könnyítéssel érintett törlesztőrészletek száma (maximum 6) 6.4 Kapcsolt I. pénzügyi termék módosítása I. Hitelügylet azonosító II. Hitelügylet azonosító Módosítandó pénzügyi termék adatai Kötvényszám/ajánlatszám Pénzügyi intézmény neve Pénzügyi termék díjának módosítása A Bank által engedélyezhető legalacsonyabb összegre szeretném módosítani A következő összegre szeretném módosítani (pénzügyi termék új díja) Pénzügyi termék szereplőinek módosítása Új szerződő neve Ft Új biztosított neve Új kedvezményezett neve Új Lakás Takarék Pénztár kedvezményezett neve Egyéb módosítás 2 / 8

3 6.5 Kapcsolt II. pénzügyi termék módosítása I. Hitelügylet azonosító II. Hitelügylet azonosító Módosítandó pénzügyi termék adatai Kötvényszám/ajánlatszám Pénzügyi intézmény neve Pénzügyi termék díjának módosítása A Bank által engedélyezhető legalacsonyabb összegre szeretném módosítani A következő összegre szeretném módosítani (pénzügyi termék új díja) Pénzügyi termék szereplőinek módosítása Új szerződő neve Ft Új biztosított neve Új kedvezményezett neve Új Lakás Takarék Pénztár kedvezményezett neve Egyéb módosítás 6.6 Kapcsolt III. pénzügyi termék módosítása I. Hitelügylet azonosító II. Hitelügylet azonosító Módosítandó pénzügyi termék adatai Kötvényszám/ajánlatszám Pénzügyi intézmény neve Pénzügyi termék díjának módosítása A Bank által engedélyezhető legalacsonyabb összegre szeretném módosítani A következő összegre szeretném módosítani (pénzügyi termék új díja) Pénzügyi termék szereplőinek módosítása Új szerződő neve Ft Új biztosított neve Új kedvezményezett neve Új Lakás Takarék Pénztár kedvezményezett neve Egyéb módosítás 3 / 8

4 A kölcsönügylet fedezetét érintő változások Kérjük, a következő nyomtatványrészt csak akkor töltse ki, ha kölcsönügylet(ek) ingatlanfedezetét érintő változásokhoz szeretné Bankunk hozzájárulását kérni! Az egyes módosításokra vonatkozó részletes tájékoztató a nyomtatvány végén található. 7. Azonosító adatok 7.1 I. Hitelügylet azonosító 7.2 II. Hitelügylet azonosító Módosításra kerülő I. ingatlan adatai 8.1 Cím (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó) 8.2 Helyrajzi szám 8.3 Ingatlant érintő változás oka 1. Fedezeti ingatlan tulajdonosaiban bekövetkező változás 2. Társasház alapítás/megszüntetés/módosítás 3. Telekalakítás: megosztás, egyesítés 4. Bankot követő teher engedélyezése 5. Hozzájárulás építéshez/bővítéshez/korszerűsítéshez 6. Káresemény 7. Tehermentesíteni kívánom: 7/a. Új ingatlan bevonása nélkül 7/b. Új ingatlan bevonása mellett 9. Módosításra kerülő II. ingatlan adatai 9.1 Cím (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó) 9.2 Helyrajzi szám 9.3 Ingatlant érintő változás oka 1. Fedezeti ingatlan tulajdonosaiban bekövetkező változás 2. Társasház alapítás/megszüntetés/módosítás 3. Telekalakítás: megosztás, egyesítés 4. Bankot követő teher engedélyezése 5. Hozzájárulás építéshez/bővítéshez/korszerűsítéshez 6. Káresemény 7. Tehermentesíteni kívánom: 7/a. Új ingatlan bevonása nélkül 7/b. Új ingatlan bevonása mellett 10. Módosításra kerülő III. ingatlan adatai 10.1 Cím (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó) 10.2 Helyrajzi szám 10.3 Ingatlant érintő változás oka 1. Fedezeti ingatlan tulajdonosaiban bekövetkező változás 2. Társasház alapítás/megszüntetés/módosítás 3. Telekalakítás: megosztás, egyesítés 4. Bankot követő teher engedélyezése 5. Hozzájárulás építéshez/bővítéshez/korszerűsítéshez 6. Káresemény 7. Tehermentesíteni kívánom: 7/a. Új ingatlan bevonása nélkül 7/b. Új ingatlan bevonása mellett 4 / 8

5 A kölcsönügylet résztvevőit érintő változások / hitelcél igazolása Kérjük, a következő nyomtatványrészt csak akkor töltse ki, ha kölcsönügylet(ek) résztvevőit érintő változásokhoz, vagy a hitelcél igazolásának határidő módosításához szeretné Bankunk hozzájárulását kérni! Az egyes módosításokra vonatkozó részletes tájékoztató a nyomtatvány végén található. 11. Azonosító adatok 11.1 I. Hitelügylet azonosító 11.2 II. Hitelügylet azonosító Módosítandó és bevonásra kerülő személy(ek) adatai A 12.1 Módosítandó személy(ek) adatai (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) (év, hó, nap) 1. Kiengedését szeretném kezdeményezni 2. Elhunyt Elhalálozás dátuma (év, hó, nap) B (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) (év, hó, nap) 1. Kiengedését szeretném kezdeményezni 2. Elhunyt Elhalálozás dátuma (év, hó, nap) C (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) (év, hó, nap) 1. Kiengedését szeretném kezdeményezni 2. Elhunyt Elhalálozás dátuma (év, hó, nap) A 12.2 Bevonásra kerülő személy(ek) adatai (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) (év, hó, nap) 1. Adós 2. Zálogkötelezett 3. Speciális szerep a. Haszonélvező b. Nyilatkozattevő 4. Egyéb B (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) (év, hó, nap) 1. Adós 2. Zálogkötelezett 3. Speciális szerep a. Haszonélvező b. Nyilatkozattevő 4. Egyéb C (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) (év, hó, nap) 1. Adós 2. Zálogkötelezett 3. Speciális szerep a. Haszonélvező b. Nyilatkozattevő 4. Egyéb 13. Igazolás (A kölcsön- és zálogszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolása, hitelcél megvalósulásának igazolása) Az igazolások benyújtásának határidejét szeretném hosszabbítani 14. Nyilatkozat. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy az üzletszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem, továbbá a Kérelem meglévő kölcsön módosítására vonatkozó kiegészítő tájékoztatók tartalmát is megismertem, az abban foglaltakat elfogadom, magamra nézve kötelezőnek ismerem el Dátum Település Kölcsönügylet valamennyi résztvevőjének aláírása Dátum 15.2 I. 5 / 8

6 15.3 II III IV V VI VII VIII. 16. Tanúk általi hitelesítés (magyar állampolgár) 16.1 Első tanú teljes neve 16.5 Második tanú teljes neve 16.2 Első tanú állandó lakcíme 16.6 Második tanú állandó lakcíme 16.3 Első tanú személyi igazolványának száma 16.7 Második tanú személyi igazolványának száma 16.4 Első tanú aláírása 16.8 Második tanú aláírása 6 / 8

7 Tájékoztató Tájékoztató BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására nyomtatványhoz, valamint a szerződésmódosítás lebonyolításához Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni az Ön(ök) és az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (továbbiakban: Bank) között létrejött kölcsönszerződésben rögzített kölcsönügyletet érintő módosításokról. Tájékoztatjuk, hogy jelen kérelem bírálatára a hiánytalan dokumentáció benyújtását követően 30 napon belül kerül sor a Bank Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatában foglaltak alapján. A kölcsön módosítását jelen kérelem kitöltésével és továbbításával, illetve írásos kérelem benyújtásával kezdeményezheti. Jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a Bank a benyújtott kérelem tartalmától eltérő döntést is hozhat, illetve további dokumentumok benyújtását kérheti. A kérelem benyújtását követően, amennyiben szükséges, kollégáink telefonon, vagy írásban fogják felvenni az ügyletben szereplő Adóssal a kapcsolatot a további ügyintézés érdekében. Tájékoztatjuk, hogy a megadott adataival kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a Bank üzletszabályzata és a honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmaz. A kölcsönügylet törlesztését érintő változások 1. Futamidő módosítása (6.1) A kölcsön hátralévő futamidejének módosítása csak az alábbi szabályok teljesülése esetén lehetséges: a futamidő módosítás mértéke megegyezik a kölcsön kamatperiódusával, vagy annak egész számú többszörösével a kölcsönfelvevő(k) életkorának a kölcsön új futamideje mellett is meg kell felelnie a Bank mindenkori érvényes Jelzáloghitelek Általános Feltételeiben rögzítetteknek a futamidő rövidítésével megállapított új futamidő nem lehet rövidebb a Bank mindenkor hatályos Jelzáloghitelek Általános Feltételeiben meghatározott minimális futamidőnél számlára történő megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentumot a Bank aktuális vonatkozó Hirdetményében megjelölt igazolás kiállítási díj hitel elszámolási számlára történő megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentumot futamidő rövidítés esetén kérjük, hogy a fenti dokumentumokon kívül mellékelje a Tájékoztató adóskiengedésre vonatkozó részben foglaltakat annak érdekében, hogy a Bank az adósminősítéshez szükséges jövedelem vizsgálatot elvégezhesse Tájékoztatjuk, hogy a kölcsön futamidejének módosítása minden esetben a kölcsönszerződés módosítását vonja maga után, melynek költségei az alábbiak: számlára történő megfizetése az okirat módosításának közjegyzői díja Felhívjuk figyelmét, hogy a futamidő rövidítése előtörlesztésnek minősül, ami az aktuális, fennálló tőketartozás alapján számított a mindenkori hirdetmény szerinti előtörlesztési díj megfizetését vonja maga után. 2. Törlesztési mód módosítása (6.2) Kizárólag annuitásos alapú (egyenletes) törlesztési módra történő módosítás lehetséges. Annuitás alapú törlesztési mód esetén a tőke, a kamat, valamint a kezelési költség összege együttesen képezi a havonta megfizetendő törlesztőrészletet. A kérelem elbírálása során a Bank jogosult döntést hozni a kapcsolt pénzügyi termék kedvezményezetti záradékának fenntartásáról vagy a kapcsolt pénzügyi termék megszüntetéséről, ezáltal a visszavásárlási érték kölcsönügyletbe történő előtörlesztéséről. történő megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentumot; Tájékoztatjuk, hogy a kölcsön törlesztési módjának módosítása minden esetben a kölcsönszerződés módosítását vonja maga után, melynek költségei az alábbiak: számlára történő megfizetése; 3. Átmeneti fizetési könnyítés (6.3) Tájékoztatjuk, hogy a fizetési könnyítés időtartama alatt bekövetkező késedelmes fizetés a fizetési könnyítés automatikus megszüntetését vonja maga után! A könnyítéssel érintett törlesztőrészletek száma: A Bank által engedélyezhető fizetési könnyítés maximum 6 törlesztési alkalmat érinthet. A Banknak pozitív döntés esetén - jogában áll a kérelemben meghatározott törlesztési alkalomtól eltérő időszakra jóváhagyni a fizetési könnyítést. A törlesztőrészletek csökkentése a kamat plusz kezelési költség mértékére: Az Adós a fizetési könnyítés jóváhagyott ideje alatt mentesül a tőkefizetési kötelezettség alól. A fizetési könnyítés időszaka alatt a kamat és kezelési költség megfizetésének kötelezettsége ugyanakkor továbbra is fennáll! A fizetési könnyítés lejártával az ezen időszak alatt meg nem fizetett tőke összege a futamidő végéig fizetendő törlesztőrészletekben kerül elosztásra. Az így meghatározott új törlesztőrészlet a kedvezménnyel érintett utolsó esedékességi napot követő esedékességi naptól kezdődően fizetendő. A kérelemben megjelölt indok dokumentumokkal történő alátámasztását Tájékoztatjuk, hogy az átmeneti fizetési könnyítés minden esetben a kölcsönszerződés módosítását vonja maga után. Ebben az esetben az okirat módosításhoz kapcsolódóan kizárólag a közjegyzői munkadíj megfizetése szükséges, melynek költségei a kölcsönügylet résztvevőit terhelik. Nyilatkozatok A. Tudomással bírok arról, hogy amennyiben a fizetési könnyítés időszakának kezdetekor az érintett kölcsönügylet(ek) vonatkozásában tartozásom áll fenn, akkor a befizetett összegeket a fennálló tartozás erejéig a moratórium időszaka alatt a Bank a tartozásom kiegyenlítésére fordítja. Amennyiben a fizetési könnyítés időszakának kezdetekor a kölcsönügylet vonatkozásában tartozás nem áll fenn, vagy a fizetési könnyítés időszaka alatt a fennálló tartozásom megfizetésre került, ugyanakkor a fizetési könnyítés időszaka alatt csak a kölcsönszerződésben megállapított törlesztőrészletek meghatározott hányada kerül megfizetésre, akkor a fizetési könnyítési időszak lejáratát követően kerül csak elszámolásra az általam ezen időszak alatt megfizetett összeg. Előzőek alapján tudomással bírok arról továbbá, hogy fentiek azt eredményezik, hogy a fizetési könnyítés időszaka alatt a fizetési könnyítés időszakának kezdetekor fennálló tőketartozás alapján kell megfizetnem a kamatot és a kezelési költséget. B. Kijelentem továbbá, hogy tudomással bírok arról is, hogy az előző pontban foglaltakkal összefüggésben a fizetési könnyítés időszaka alatt esedékessé nem tett törlesztőrészletekből a fizetési könnyítés időszakát követően a jogszabályon alapuló beszedési sorrendre tekintettel elsődlegesen a kezelési költség és kamat kerül teljesítésre, és ezek maradéktalan megfizetése esetén fordítódnak csak az általam teljesített befizetések a tőke elszámolására. C. Tudomással bírok arról, hogy jelen nyomtatványon vagy bármely ahhoz kapcsolódóan benyújtott kapcsolódóan nyomtatványon megadott adataim esetében az adatkezelő az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője. Az adatkezelés célja a változás bejelentéssel érintett adatkör tartalmának igazolása, valamint azok nyilvántartása, megőrzési ideje az alapjogviszonyban érvényesíthető jogok és kötelezettségek elévüléséig és a vonatkozó törvényi előírásokban meghatározott határidőig tart. Tudomással bírok arról, hogy adott esetben tiltakozhatok adataim kezelése ellen, illetőleg jogosult vagyok adataim kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérni vagy panaszbejelentést tenni, továbbá panaszommal közvetlenül is fordulhatok a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetőleg annak elutasítása esetén az illetékes bírósághoz fordulhatok. 4. Kapcsolt pénzügyi termék módosítása ( ) A módosításhoz minden esetben Bankunk hozzájárulása szükséges, ez alól kivételt képez a díjfizetés gyakoriságának módosítása. történő megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentumot; Tájékoztatjuk, hogy a Kapcsolt pénzügyi termék módosítása a kölcsönszerződés módosítását vonhatja maga után, melynek költségei az alábbiak: számlára történő megfizetése; Díj mértékének módosítása A díj mértékének módosításához csak abban az esetben áll módunkban hozzájárulni, ha a kapcsolódó pénzügyi termék díja továbbra is biztosítja a kölcsön biztonságos megtérülését. Pénzügyi termék szereplőiben bekövetkező változás Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi termék szereplőiben bekövetkező változás esetén a bírálat során a kiválasztott pénzügyi termékre vonatkozó általános szabályok az irányadóak. (pl.: a pénzügyi termék szerződőjének szerződés szerinti szerepe, stb.). A fenti kategóriában nem besorolható módosítások esetén kérjük, írja meg részletesen a módosítás lényegét és kollégáink telefonon, vagy írásban felveszik az ügyletben szereplő Adóssal a kapcsolatot a további ügyintézés érdekében. A kölcsönügylet fedezetét érintő változások Bankunk a kérelem elbírálásakor az ingatlan(ok) leterheltségi arányát (fennálló tőketartozás/ingatlan aktuális értéke) is vizsgálja, és amennyiben szükséges, az aktuális Hirdetmény szerinti díj mellett előtörlesztést ír elő. Az előtörlesztendő összeg a kérelem elbírálásakor kerül meghatározásra. Amennyiben értékbecslési eljárás szükséges a kérelem elbírálásához, az ingatlanonkénti értékbecslés megrendeléséhez az alábbi dokumentumokat mellékelje: az aktuális vonatkozó Hirdetmény szerinti értékbecslési díj számlára történő megfizetésének hitelt érdemlő igazolása; a bevonandó és esetlegesen bennmaradó fedezeti ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles és teljes tulajdoni lapja; a bevonandó és esetlegesen bennmaradó fedezeti ingatlan 90 napnál nem régebbi hiteles térképmásolata vagy helyszínrajza (kivéve lakás); ingatlan alaprajza; osztatlan közös tulajdon esetében a Bank követelményeinek megfelelő használati megosztás és vázrajz; 1. Fedezeti ingatlan tulajdonosaiban bekövetkező változás (7. 10.) A módosításhoz a Bank hozzájárulása minden esetben szükséges. a Bank aktuális vonatkozó Hirdetményében megjelölt igazolás kiállítási díj megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentumot; új szereplő (zálogkötelezett) bevonása esetén a hiánytalanul kitöltött 295. sz. nyomtatványt, valamint az új szereplő személyazonosításához szükséges okmányok (személyi igazolvány esetén a fényképét kitakarva, lakcímkártya esetén kizárólag a lakcímet igazoló oldal, adókártya) másolati példányát. Az új szereplő személyazonosításához szükséges okmányok másolati példányára abban az esetben van szükség, ha Ön a kérelmet postai úton nyújtja be, vagy személyes benyújtás esetén az érintett új szereplő személyesen nincs jelen; a tulajdoni hányad módosítására vonatkozó szerződés vagy tervezet (pl: ajándékozási, adásvételi szerződés); Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pozitív döntés esetén a végleges hozzájárulás kiadásához a Bank mindenkor aktuális hirdetményében szereplő fedezetmódosítási díj megfizetése szükséges. Tájékoztatjuk, amennyiben a tulajdoni hányad változásra vonatkozó hozzájáruláshoz a Bank a kölcsönszerződés módosítását írja elő, akkor a fedezetmódosítási díj megfizetésétől eltekintünk, azonban szerződésmódosítás esetén a következő díjak megfizetése szükséges: az aktuális vonatkozó hirdetményben közzétett szerződésmódosítási díj hitel elszámolási számlára történő megfizetése; A végleges hozzájárulás kiadását követő 60 napon belül köteles benyújtani az érintett fedezeti ingatlan(ok)ra 15 napnál nem régebbi hiteles, teljes tuladoni lapot, amelyen a változások átvezetésre kerültek. 2. Társasház alapítás\megszűntetés\alapító okirat módosítás (7. 10.) A módosításhoz a Bank hozzájárulása minden esetben szükséges. a Bank aktuális vonatkozó Hirdetményében megjelölt igazolás kiállítási díj megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentumot; társasház alapító okirat, vagy az alapító okirat tervezete, vagy társasház alapító okirat módosítása\megszüntetése; A fenti dokumentumok benyújtása után Bankunk előírhatja új szakértői vélemény (értékbecslés) elkészítését. Az értékbecslés megrendeléséhez az általános tájékoztatóban szereplő dokumentumok 7 / 8

8 benyújtása szükséges. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pozitív döntés esetén a végleges hozzájárulás kiadásához a Bank mindenkor aktuális hirdetményében szereplő fedezetmódosítási díj megfizetése szükséges. Tájékoztatjuk, amennyiben a társasház alapítás\megszűntetés\alapító okirat módosításra vonatkozó hozzájáruláshoz a Bank a kölcsönszerződés módosítását írja elő, akkor a fedezetmódosítási díj megfizetésétől eltekintünk, azonban szerződésmódosítás esetén a következő díjak megfizetése szükséges: számlára történő megfizetése; A végleges hozzájárulás kiadását követő 60 napon belül köteles benyújtani az érintett fedezeti ingatlan(ok)ra 15 napnál nem régebbi hiteles, teljes tuladoni lapot, amelyen a változások átvezetésre kerültek. 3. Telekalakítás (7. 10.) A módosításhoz a Bank hozzájárulása minden esetben szükséges. a Bank aktuális vonatkozó Hirdetményében megjelölt igazolás kiállítási díj megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentumot; az illetékes önkormányzat\jegyző\földhivatal által kiadott jogerős telekalakítási határozat; változási vázrajz; A fenti dokumentumok benyújtása után Bankunk előírhatja új szakértői vélemény (értékbecslés) elkészítését. Az értékbecslés megrendeléséhez az általános tájékoztatóban szereplő dokumentumok benyújtása szükséges. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pozitív döntés esetén a végleges hozzájárulás kiadásához a Bank hirdetményében szereplő fedezetmódosítási díj megfizetése szükséges. Tájékoztatjuk, amennyiben a telekalakításhoz való hozzájáruláshoz a Bank a kölcsönszerződés módosítását írja elő, akkor a fedezetmódosítási díj megfizetésétől eltekintünk, azonban szerződésmódosítás esetén a következő díjak megfizetése szükséges: számlára történő megfizetése, valamint A végleges hozzájárulás kiadását követő 60 napon belül köteles benyújtani az érintett fedezeti ingatlan(ok)ra 15 napnál nem régebbi hiteles, teljes tuladoni lapot, amelyen a változások átvezetésre kerültek. 4. Bankot követő teher (7. 10.) A módosításhoz a Bank hozzájárulása minden esetben szükséges. a Bank aktuális vonatkozó Hirdetményében megjelölt igazolás kiállítási díj megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentumot; a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés, illetve amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor a szerződés tervezete, vagy a kölcsönt nyújtó nyilatkozata a folyósítandó kölcsön összegéről, céljáról, futamidejéről és várható havi törlesztő részletéről; amennyiben a bejegyzendő kölcsön havi törlesztőrészlete meghaladja a Ft-ot, kérjük, hogy a fenti dokumentumokon kívül mellékelje a Tájékoztató adóskiengedésre vonatkozó részben foglaltakat annak érdekében, hogy a Bank az adósminősítéshez szükséges jövedelem vizsgálatot elvégezhesse. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pozitív döntés esetén a végleges hozzájárulás kiadásához a Bank mindenkor aktuális hirdetményében szereplő fedezetmódosítási díj megfizetése szükséges. 5. Hozzájárulás építéshez, bővítéshez (7. 10.) A fedezeti ingatlannal kapcsolatos bármely változás, így a zálogjoggal biztosított kölcsön vagy hitel céljának megvalósítását szolgáló vagy az állagfenntartáshoz (helyreállításhoz) szükséges beruházásokat meghaladóan, az elzálogosított ingatlan állagát érintő bármilyen beruházás (pl. építés, bővítés, átalakítás vagy bontás) a zálogul lekötött ingatlanon csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhető. a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lapját, történő megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentumot; az illetékes Jegyző által kiadott eredeti jogerős építési engedély; eredeti jogerős építési tervdokumentáció; eredeti műszaki leírás; eredeti változási vázrajz; az építésre vonatkozó költségvetés, a munkák időbeni ütemezése; amennyiben engedélyköteles munkálatokat végez a szakhatósági engedély(ek) benyújtása szükséges; jogerős használatbavételi engedély, amennyiben rendelkezésre áll. A fenti dokumentumok benyújtása után Bankunk előírhatja új szakértői vélemény (értékbecslés) elkészítését. Az értékbecslés megrendeléséhez az általános tájékoztatóban szereplő dokumentumok benyújtása szükséges. 6. Ingatlant érintő káresemény (7. 10.) Tájékozatjuk, hogy 300 ezer forint alatti kárösszeg kifizetéséhez Bankunk hozzájárulása nem szükséges. Amennyiben a kár összege a 300 ezer forintot meghaladja a kérelemhez kérjük, minden esetben mellékelje: a káreseményről készült kárfelvételi jegyzőkönyvet; a biztosító nyilatkozatát a kifizetésre kerülő kárösszegről; a káreseményről készült fényképeket A fenti dokumentumok benyújtása után Bankunk előírhatja új szakértői vélemény (értékbecslés) elkészítését. Az értékbecslés megrendeléséhez az általános tájékoztatóban szereplő dokumentumok benyújtása szükséges. 7. Tehermentesítési kérelem (7. 10.) a) Tehermentes új ingatlan bevonása nélkül (fedezetkiengedés): a tehermentesíteni kívánt ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lapját, vagy a Bank aktuális vonatkozó Hirdetményében megjelölt tulajdoni lapok lekérdezésének díj megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentumot; a Bank aktuális vonatkozó Hirdetményében megjelölt igazolás kiállítási díj hitel elszámolási számlára történő megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentum; a kérelem elbírálásához a bennmaradó fedezeti ingatlan(ok) 90 napnál nem régebbi, Bankunk szabályainak megfelelő értékbecslési határozata szükséges. Az értékbecslés megrendeléséhez az általános tájékoztatóban szereplő dokumentumok benyújtása szükséges. A fedezeti ingatlan tehermentesítése új ingatlan bevonása nélkül nem von maga után szerződésmódosítást. A kérelem pozitív elbírálását követően Bankunknak a tehermentesíteni kívánt ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog törléséhez szükséges papírokat az aktuális vonatkozó Hirdetményben közzétett fedezetmódosítási díj hitel elszámolási számlára történő megfizetését, valamint a Refinanszírozó Bank hozzájárulását követően áll módjában kiadni 30 napon belül. b) Tehermentesítés új ingatlan(ok) bevonása mellett (fedezetcsere): a tehermentesíteni kívánt ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lapjait, vagy a Bank aktuális vonatkozó Hirdetményében megjelölt tulajdoni lapok lekérdezésének díj megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentumot; a Bank aktuális vonatkozó Hirdetményében megjelölt igazolás kiállítási díj hitel elszámolási számlára történő megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentum; a kérelem elbírálásához a bennmaradó fedezeti ingatlan(ok) 90 napnál nem régebbi, Bankunk szabályainak megfelelő értékbecslési határozata szükséges. Az értékbecslés megrendeléséhez az általános tájékoztatóban szereplő dokumentumok benyújtása szükséges. Tájékoztatjuk, hogy a fedezetcsere minden esetben a kölcsönszerződés módosítását vonja maga után, melynek költségei az alábbiak: számlára történő megfizetése, valamint az okirat módosításának közjegyzői díja A szerződésmódosítást követő 30 napon belül köteles benyújtani a bevonandó ingatlan(ok)ra 15 napnál nem régebbi hiteles, teljes tulajdoni lapot, melyre határozattal bejegyzésre került a Bank önálló zálogjoga. A tulajdoni lapok benyújtását követően Bankunknak a tehermentesíteni kívánt ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog törléséhez szükséges papírokat a Refinanszírozó Bank hozzájárulását követően áll módjában kiadni 30 napon belül. A kölcsönügylet résztvevőit érintő változások / hitelcél igazolása 1. Adós/kezes kiengedés ( ) Amennyiben a Bank megítélése szerint a bennmaradó adós igazolt jövedelme nem elegendő a kölcsönügylet törlesztéséhez, további adóstárs bevonását kérheti. történő megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentumot; jogerős válási végzés (amennyiben rendelkezésre áll); a módosítás alapjául szolgáló, a felek által aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett Szerződés(ek); a bennmaradó adós/új adós részéről 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás (211. nyomtatvány), valamint utolsó 6 havi lakossági folyószámla kivonat másolata (melyre a jövedelme érkezik). Egyéb jövedelemről igazolás (pl.: családi pótlék, stb.). amennyiben bennmaradó adós/új adós vállalkozói tevékenységet folytat és legalább 1 lezárt adóévvel rendelkezik, akkor a jövedelmét az alábbi dokumentumok benyújtásával igazolhatja: hónapnál nem régebbi, minimum 4 havi egybefüggő időszakról szóló vállalkozói folyószámla-kivonat vagy egy teljes hónapra szóló, de legalább 20 db folyószámlaki-vonat, ha ez alapján a vállalkozás bevételei nyomon követhetőek vagy Cégbíróság által érkeztetett éves beszámoló vagy NAV által érkeztetett adóbevallás vagy előző évi NAV jövedelemigazolás; -- Társasági szerződés bemutatása, illetve egyéni vállalkozás esetén vállalkozói igazolvány bemutatása; -- Őstermelő, egyéni vállalkozó, egyéb önálló tevékenységet folytató magánszemély, illetve egyéni cég, Kkt. tag vagy Bt.-ben korlátlanul felel vagyonával, ezért ezekben az esetekben NAV nullás igazolás benyújtása; -- Őstermelő esetén őstermelői igazolvány, felvásárlási jegyek másolata vagy egyéb dokumentum, amelyek alapján a bevétel alátámasztható; -- utolsó 6 havi lakossági folyószámla-kivonat másolata (amennyiben rendelkezik vele); amennyiben a bennmaradó adós/ új adós Bankunk által folyósított kölcsönön felül jelenleg rendelkezik más pénzintézet által folyósított kölcsönnel is, kérjük erre vonatkozóan a folyósító pénzintézet által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást vagy a kölcsönszerződés másolati példányának benyújtását; a mellékelt 291. és 292. nyomtatványok hiánytalan kitöltése a bennmaradó adós/ új adós részéről. új adós személyes okmányainak (személyi igazolvány esetén a fényképét kitakarva, lakcímkártya esetén kizárólag a lakcímet igazoló oldal, adókártya) másolata. A személyes okmányok másolatának benyújtása abban az esetben szükséges, ha a kérelem postai úton kerül benyújtásra vagy az új adós a kérelem benyújtásakor személyesen nincs jelen a Bank Régióközpontjában. Tájékoztatjuk, hogy az adós/kezes kiengedés minden esetben a kölcsönszerződés módosítását vonja maga után, melynek költségei az alábbiak: számlára történő megfizetése, valamint Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződésmódosítást a kölcsönügylet valamennyi résztvevőjének alá kell írnia és amíg Bankunk nem járul hozzá az adós/kezes kiengedéshez és nem történik meg a fenti kölcsönügylethez tartozó kölcsön- és zálogszerződés módosítása, addig a kölcsönügyletben betöltött szerepek nem változnak! 2. Hagyatéki ügy ( ) A nyilvántartásunk módosításához benyújtandó dokumentumok: halotti anyakönyvi kivonat másolata; jogerős hagyatékátadó végzés; amennyiben az elhunyt személynek nem volt örökölhető hagyatéka és nem került sor hagyatéki tárgyalásra, akkor az erre vonatkozó illetékes Önkormányzatnál vagy Jegyzőnél tett nyilatkozatának benyújtása szükséges; amennyiben a kapcsolt pénzügyi termék biztosítottja hunyt el, abban az esetben a Bank bekéri a haláleseti szolgáltatás összegét, amely a kölcsönügyletbe kerül előtörlesztésre és a törlesztési mód egyoldalúan átalakításra kerül annuitásosra. Az örökösök kölcsönügyletben betöltendő szerepe a Bank egyedi döntésének függvénye. Tájékoztatjuk, hogy a bekövetkező változás a kölcsönszerződés módosítását vonhatja maga után. Ebben az esetben az okirat módosításhoz kapcsolódóan kizárólagosan a közjegyzői munkadíj megfizetése szükséges, melynek költségei a kölcsönügylet résztvevőit terhelik. A nyilvántartás módosításához 30 napon belül köteles benyújtani az érintett ingatlan(ok)ra vonatkozó 15 napnál nem régebbi hiteles, teljes tulajdoni lapot, amelyen a változások átvezetésre kerültek. 3. A kölcsön- és zálogszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolása, hitelcél megvalósulásának igazolása (13.) történő megfizetésének igazolásául szolgáló dokumentumot. 8 / 8

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL Használt lakás vásárlásra - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015 augusztus 4-től Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni Önnek a Budapest Bank

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2015. április 27-től Tartalomjegyzék 1. A lakossági ingatlanfedezetű hitelek

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától Copyright 2015 AXA. 1. oldal TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától A jelen tartós befektetési szerződési feltételek (a továbbiakban: TBSZ Szerződési

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök)

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2011. December 12-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt.

Részletesebben

Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5.

Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kölcsönnyújtó

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA Hitelkiváltási kölcsöneiről Az Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönök célja az, hogy meglévő jelzálogkölcsöneit kiváltsuk

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK. (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk!

LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK. (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. augusztus 1-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben