Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására."

Átírás

1

2 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. Milyen információkat kell beszereznie, hogy a kockázatát a lehető legkisebbre csökkentse? 2. Milyen megoldásokat javasolna a vállalkozás vezetőjének, hogy a gazdálkodása eredményes legyen?

3 SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖTTI VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI: A lelendő vállalkozónak el kell döntenie, hogy: - egyedül szeretne dolgozni vagy üzlettársakkal, - mekkora kockázatot vállal, szeretné-e korlátozni a felelősségét, - hajlandó-e vagyonának vagy annak egy részének tartós lekötésére, vagy gyorsan egyszerűen kivonható formában szeretné tudni, - milyen egyéb előnyöket vár a vállalkozástól a nyereségen kívül. Rendelkezésre álló tőke: A vállalkozónak fel kell mérnie, hogy rendelkezik-e elegendő forrással a vállalkozás alapításához, vagy külső forrás bevonása szükséges a cég alapításához. Külső forrás lehet: egy hitelintézettől felvett hitel, barátoktól, ismerősöktől kölcsönkapott pénzösszeg. Fontos, hogy a vállalkozónak meg kell teremteni a vállalkozás alapításához és működéséhez szükséges anyagi javakat. Akinek nincs elegendő tőkéje, hajlandó kockázatot vállalni, szereti az önállóságot, számára a leginkább megfelelő vállalkozási forma az egyéni vállalkozás. Sokféle tevékenységet végezhet, foglakoztathat alkalmazottat, elképzeléseit önállóan valósítja meg és a nyereségen sem kell osztoznia, viszont vállalkozása tartozásaiért teljes vagyonával felel, tehát kockázatos. Ha nem rendelkezik elegendő tőkével, ahhoz, hogy beindítsa vállalkozását, célszerű a társas vállalkozási formák közül választania. A betéti társaság lehetővé teszi, hogy a beltag az ötletével, vagy képzettségével indítson vállalkozást, míg a kültag csak tőkével lép be, viszont a kültag felelőssége korlátolt. Aki teljes mértékben korlátozni szeretné a felelősségét legjobb választás számára a kft., ha egyedül szeretné tevékenységét végezni, akkor lehetőség van egyszemélyes kft. alapítására.

4 Önálló törekvések: Fontos, hogy a leendő vállalkozó mekkora önállósággal szeretne tevékenykedni. Az egyéni vállalkozó minden döntését egyénileg hozza meg, míg Bt. esetében a beltagok döntési szabadsága nagyobb, mint a kültagoké. Kft., Rt. és közös vállalat esetében az önálló törekvések háttérbe szorulnak, hiszen a döntés közös feladat. Kockázatvállalási képesség: Mielőtt valaki vállalkozásba kezd, fontos, hogy felmérje a kockázati tényezőket, el kell döntenie, hogy a felmerülő kockázatokból mekkora részt hajlandó vállalni. Ha jelentősen szeretné csökkenteni a kockázatát, akkor olyan vállalkozási formát célszerű preferálnia, amiben a tagok felelőssége korlátolt, tehát lehet egy bt. kültagja, esetleg Kft., Rt. vagy közös vállalat tagja. A felelősség korlátozása az önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok sajátos jellemzője. Bevitt vagyon mobilizálhatósága: Vannak olyan vállalkozási formák, ahol a tagok a bevitt vagyonukat gyorsan ki tudják vonni, például, aki Rt. tulajdonosa, részvényeit szinte szabadon eladhatja, tehát vagyonát rövid időn belül mobillá tudja tenni. Míg, aki egyéni vállalkozó, maga dönthet, hogy mikor vonja ki a vagyonát a vállalkozásából. Kft. esetében az üzletrész szabadon eladható, de nem vonható ki a vállalkozásból, ezért körülményesebb az eladás, mint részvények esetében. Vállalkozástól várt előnyök: Vannak olyan vállalkozók, akik vállalkozásuktól vagyon, megélhetés, jövedelem szerzése mellett, munkahelyet szeretnének teremteni, ezáltal megélhetést biztosítani családtagjaiknak, alkalmazottaiknak. Van, aki irányítani, vezetni szeretné vállalkozását, és így szeretné megvalósítani önmagát. A jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok többnyire vagyon és személyegyesítő társaságok, itt a tagokat nem minden esetben a személyes közreműködés, hanem az eredményből való részesedés motiválja.

5 A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK SZEREPE: - szükségletek kielégítése (termékekkel, szolgáltatásokkal) - erőforrások ésszerű felhasználása - adófizetéseikkel hozzájárulnak a közös társadalmi szükségletek kielégítéséhez - megélhetést, munkalehetőséget biztosítanak a munkavállalóiknak - a gazdálkodó egység tulajdonosainak jövedelmet biztosítanak - szociális, kulturális feladatok segítése. Szükséglet: hiányérzet, inger, ami cselekvést vált ki önmaga megszüntetésére. Kielégítése termékekkel szolgáltatásokkal lehetséges, teljes kielégültség nem létezik. Gazdálkodó szervezet: a gazdaság olyan alapegységei, amelyek a rendelkezésükre álló eszközökkel, önállóan a gazdasági élet szereplőitől elkülönülten gazdálkodnak, tevékenységük végzése során jövedelemszerzésre törekszenek, és közben kockázatot vállalnak. A vállalkozások közös jellemzői: - önálló gazdálkodás - kockázatvállalás a tevékenység során - anyagilag érdekeltek az eredményességben - anyagi, jogi és erkölcsi felelősséggel tartoznak döntéseikért. 1. Önállóság: A vállalkozások, függetlenül a társasági formától, önállóan, a gazdasági élet többi szereplőjétől elkülönülten gazdálkodnak. Meghatározzák, milyen tevékenységet fognak folytatni, a piac mely részének az igényeit, szükségleteit szeretnék kielégíteni. Maguk határozzák meg a céljaikat, és a célok elérését segítő eszközöket.

6 A vállalkozás eredményét befolyásolja a vállalkozás jól megválasztott cél és eszközrendszere, tehát annyi alkalmazottat foglalkoztatott, ami a leghatékonyabb termelést, értékesítést biztosítja, berendezéseit, eszközeit a lehető legoptimálisabban használja ki. A vállalkozások önállóságának vizsgálatakor figyelembe kell venni a vállalkozás külső és belső adottságait, amik nagymértékben befolyásolhatják a tevékenységének eredményességét. Belső adottságok: - vállalkozás tőkeereje, mérete - rendelkezésre álló munkaerő mennyisége, színvonala. Külső adottságok: - versenytársak - kereslet - kínálat - munkaerő - hitelfelvételi lehetőségek - rendeletek, jogszabályok A vállalkozásoknak tevékenységüket, az eredményesség érdekében, úgy kell kialakítaniuk, hogy a külső és belső adottságokat is együttesen figyelembe veszik. Akkor gazdálkodott eredményesen a vállalkozás, ha a bevételei meghaladják a kiadásait, ebben az esetben nyereségről beszélünk, ellenkező esetben a vállalkozás eredménye veszteséges lesz. Nyereséges vállalkozás esetében, az adózás után fennmaradó részről a vállalkozások maguk dönthetnek, fejleszthetik tevékenységüket, beruházásokat eszközölhetnek, a tulajdonosok között osztalék, részesedés formájában szétoszthatják. 2. Kockázatvállalás: A vállalatoknak mindig körültekintően kell gazdálkodniuk, és figyelembe kell venniük, hogy minden döntésüknek kockázata van, ezért a döntések meghozatalakor a kockázatnak arányban kell állnia a vállalkozás tőkeerejével.

7 Törekedni kell a kockázat csökkentésére, bár előfordul olyan eset, amikor nagyobb kockázatot kell vállalni és ennek következménye lehet, hogy a vállalat átmenetileg veszteséges, de hosszútávon ez a kockázat később nyereséget hoz. Kockázat csökkentése: - folyamatosan kísérje figyelemmel a vállalkozás tevékenységét befolyásoló tényezőket (versenytársak, változó piaci igények, jogszabályok változása, stb.) - a változásokra reagáljon, rugalmasan igazodjon hozzá, erőforrásait szükség esetén tudja átcsoportosítani - folytasson többféle tevékenységet, álljon több lábon 3. Eredményesség: Minden vállalkozás célja a profitszerzés, nyereség elérése. Nyereséges egy vállalkozás, ha a bevételei meghaladják a kiadásaikat. A nyereség adózás után fennmaradt részéről a vállalkozások dönthetnek, hogy mire használják fel. Ebből tudják biztosítani a vállalkozás fejlesztését, bővítését, korszerűsítését, és a tulajdonosok osztalékát. Bevételek növelhetők: - keresletnek megfelelő áruválasztékkal, - udvarias kiszolgálással Kiadások csökkenthetőek: - kedvező beszerzési források felkutatásával, - hatékony költséggazdálkodással 4. Anyagi, jogi és erkölcsi felelősség: Az anyagi felelősség azt jelenti, hogy a vállalkozások tevékenységük anyagi következményeit vállalni kell, tehát a megrendelt áru ellenértékét, a munkabéreket, az adókat ki kell fizetnie. Tartozásaiért a vállalkozás teljes vagyonával felel. A jogi felelősség összefüggésben áll azzal, hogy a vállalkozás jogi személyiség, illetve nem rendelkezik jogi személyiséggel.

8 Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok jellemzői: - rendelkezik a tagok változása esetén is állandó szervezettel, - a minimális induló vagyon nagyságát jogszabály írja elő, ez a vagyon a tagok, tulajdonosok vagyonától elkülönített, - önálló vagyoni felelősséggel tartoznak tevékenységükért, a tagok felelőssége korlátozott, csak a vállalkozásba bevitt vagyonuk erejéig terjed. A nem önálló jogi személyiségű vállalkozások jellemzői: - nem rendelkeznek a tulajdonosok személyétől független állandó szervezettel, - a döntéshozatal a tulajdonosok személyéhez kötött, - nincs jogszabály által előírt nagyságú kezdőtőke, - a tulajdonosok felelőssége korlátlan, tehát tartozásaikért teljes vagyonukkal, a vállalkozásba be nem vitt magánvagyonukkal is felelnek. Erkölcsi felelősség az jelenti, hogy a vállalkozás úgy végezze a tevékenységét, hogy a társadalom elvárásainak, normáinak megfeleljen. Vállalkozások csoportosítása: Tevékenység jellege szerint: - termelő vállalatok - szolgáltató vállalatok - kereskedelmi vállalatok Termelő vállalkozások elsősorban termékek előállításával foglalkoznak. A szolgáltató vállalatok szükségleteket elégítenek ki szolgáltatásaikkal, közvetve vagy közvetlenül. A kereskedelmi vállalatok áruk forgalmazásával foglalkoznak. Vállalkozási forma szerint: - egyéni vállalkozás - társas vállalkozás Tulajdonformájuk szerint: - magántulajdonú - szövetkezet - állami, valamint önkormányzati tulajdonú vállalat - vegyes tulajdonú vállalat

9 Nagyságuk szerint: - mikro,- vagy törpe vállalkozás - kisvállalkozás - középvállalkozás - makró,- vagy nagyvállalkozás Üzleti vállalkozás: társadalmi szükséglet kielégítésére irányuló szervezett tevékenység, melynek célja a profit szerzés. E tevékenység folytatása során a vállalkozó, vállalkozás kockázatot vállal, és üzletszerűen végzi. Üzletszerű: rendszeresen, haszonszerzés céljából folytatja a tevékenységét.

10 VÁLLALKOZÓ: Az a személy, aki a vállalkozását irányítja, s közben személyes kockázatot vállal. Az egyéni vállalkozás Valamely természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenységét egyéni vállalkozásnak nevezzük, egy személy a tulajdonos, ő vállal minden kockázatot és felelősséget a tevékenységéért. Felelőssége korlátlan, tehát tartozásaiért a teljes magánvagyonával felel. Egyéni vállalkozó lehet: - Egyéni vállalkozást bármilyen nagykorú belföldi magánszemély alapíthat, ha rendelkezik magyarországi állandó lakóhellyel, cselekvőképes és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. - Ugyancsak lehet magyarországi egyéni vállalkozó az a cselekvőképes, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, aki jogosult hazánkban gazdasági célú letelepedésre és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. Nem lehet egyéni vállalkozó (kizáró okok): - aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, - akit a közélet tisztasága elleni [a büntető törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) XV. Fejezet VII. cím] a nemzetközi közélet tisztasága elleni (Btk. XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (Btk. XVII. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XVIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, - akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, - aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja

11 Egyéni vállalkozás alapítása: - Egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatható, egy egyéni vállalkozó csak egy vállalkozói igazolványt kaphat, de január óta a vállalkozói igazolvány intézése Interneten keresztül, elektronikus formában bejelentéssel és visszaigazolással történik, az ügyeket szinte kizárólag az Internet segítségével intézhetik. - Többféle tevékenységet folytathat, több telephelyet és fióktelepet működtethet. - A vállalkozói igazolvány két részből: törzslapból és pótlapokból áll. - A törzslap a vállalkozó azonosító adatait, adószámát, székhelyét, tevékenységi körét, telephelyeit, fióktelephelyeit tartalmazza. Ezen kívül tartalmazza az igazolvány sorszámát, a kiállítás keltét, a kiállító hatóság megnevezését. - A pótlap tartalmazza a sorszámot, a vállalkozói igazolvány számát, a vállalkozó nevét, adószámát, nyilvántartási számát, a további tevékenységi köröket és a további telephelyeket, fióktelephelyeket. - Ha valamilyen, a vállalkozói igazolványon feltűntet adat megváltozik, akkor 15 napon belül köteles a vállalkozó a kiállító hatóságnak bejelenteni. - Az igazolványt a területileg illetékes okmányirodában, formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni. Vállalkozó tevékenység megkezdésének feltételei: A nyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza: - azonosító adatok, - állampolgárság, - bejelentett lakcím, levelezési cím, - adóazonosító jel, adószám, - TAJ- szám, - a kérelem benyújtásának jogalapja és célja, - a tevékenység megnevezése, szakmakód száma,

12 - statisztikai számjel, - székhely, telephely, fióktelephely, - munkavégzés módja, - foglalkoztatottak létszáma, - az adózásra vonatkozó adatok. A kérelem mellé mellékelni kell egy erkölcsi bizonyítványt, és azokat az iratokat, illetve hivatalos másolatukat, amik szükségesek. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói igazolvány birtokában meghatározott tevékenység elvégzésére jogosult, nem személyes munkavégzési kötelezettséget, hanem személyes közreműködést ír elő a törvény. Az egyéni vállalkozás nagysága és létszámát a törvény nem határozza meg. Az egyéni vállalkozó foglalkoztathat: - alkalmazottat, - bedolgozót, - segítő családtagot, - középfokú szakoktatási intézmény tanulóit. Egyéni vállalkozás megszűnése: - a vállalkozó a vállalkozói igazolványt visszaadja, - az igazolványt a kamara ideiglenesen visszavonja, - adó,- vagy tb tartozás miatt, - jogszabályi előírások megsértése, bűncselekmény, szabálysértés elkövetése miatt, - tevékenységhez szükséges szakképesítés hiánya miatt, - az egyéni vállalkozó meghal, vagy elveszíti a cselekvőképességét.

13 TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK: Céljuk: - üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása, - profit szerzés Jellemzői: - a kezdőtőkét a tagok, tulajdonosok bocsátják rendelkezésre, - saját cégnevük alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettségeket vállalhatnak, - legalább két tag alapíthatja, kivéve az egyszemélyes Kft. - tagjai lehetnek természetes személyek, gazdálkodó szervezetek, belföldiek és külföldiek is. - a gazdasági társaságok megkülönböztetésére szolgál, hogy rendelkeznek-e jogi személyiséggel, illetve nem. Gazdasági társaságok: Önálló jogi személyiségű gazdasági társaságok: - korlátolt felelősségű társaság, - részvénytársaság, - közös vállalat. Nem önálló jogi személyiségű gazdasági társaságok: - közkereseti társaság, - betéti társaság. Gazdasági társaságok közös jellemzői, alapítása, szervezete: Alapító okirat: Minden gazdasági társaság megalapításához alapító okiratra van szükség, az alapító okirat neve társasági formánként eltérő. Az alapító okirat tartalmazza a társaság nevét, székhelyét, tevékenységi körét, az alapító tagok nevét, vagyoni hozzájárulásuk mértékét, a döntéshozatal módját, illetve a szavazatok arányát. Akkor válik érvényessé, ha minden tag aláírta, valamit jogtanácsos, vagy ügyvéd által megtörtént az okirat hitelesítése.

14 A vagyoni hozzájárulás kétféleképpen történhet, lehet pénzbeli és nem pénzbeli, azaz apport. Az apport: forgalomképes, értékkel rendelkező, eladható dolog. Társaságok szervezete: 1. Tulajdonosok testülete: A társas vállalkozások legfőbb szerve, társasági formánként eltérő az elnevezése, míg kft. esetében taggyűlésnek, addig a rt.-nél közgyűlésnek nevezik. Döntés: - döntenek a társaság megalakulásáról, - nyereség felosztásáról, - tevékenységi kör, alapító okirat megváltoztatásáról, - a társaság megszűnéséről, átalakulásáról, szétvallásáról, más társasággal való egyesülésének elhatározásáról. 2. Vezető tisztségviselők: A vezető tisztségviselők személye társasági formánként eltérő, főként az operatív irányítást végzik, azaz a napi irányítás és működtetés lebonyolítása a feladatuk. A jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok esetében az üzletvezetésre jogosult tag, míg jogi személyiséggel rendelkező társaságoknál: Kft. esetében ügyvezető, közös vállalatnál igazgató, részvénytársaságok esetében igazgatóság. 3. Felügyelőbizottság: Feladata a vezető tisztségviselők munkájának, döntésének ellenőrzése, a tagok érdekeinek védelme érdekében. Vizsgálja a vállalkozás eredmény kimutatását, mérlegét. Bizonyos méret, árbevétel és alkalmazotti létszám esetében működtetése kötelező, máshol lehetőség. A bizottság minimum 3, de legfeljebb 15 tagból áll, a társasági szerződésben foglaltak szerint.

15 4. Könyvvizsgáló: A vállalkozások egy részénél kötelező foglalkoztatni, más részénél lehetőség. Feladata, a vállalat mindenkori vagyonát tartalmazó dokumentumok ellenőrzése, hogy valós adatokat tartalmaznak-e, megfelelnek-e a mindenkori jogszabályoknak, előírásoknak. TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK: BETÉTI TÁRSASÁG: Olyan társasági forma, melynek alapításához minimum két tag szükséges, egy beltag, akinek a felelőssége korlátlan és egyetemleges a többi beltaggal szemben, és egy kültag, akinek a felelőssége korlátolt. Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy ha a vállalkozás vagyona nem fedezi a tartozásait, akkor bármelyik beltagtól behajtható a tartozás teljes összege. - alapításához minimum két tag szükséges - egy beltag és egy kültag - a tagok felelőssége különböző - a beltagok felelőssége korlátlan és egyetemleges a többi beltaggal szemben - a kültag(ok) felelőssége korlátolt, csak a társaságba bevitt vagyonuk erejéig tartoznak felelősséggel a vállalkozás tartozásaiért - nincs kötelező alaptőke - üzletvezetésre és a cég képviseletére a beltagok jogosultak - a szokásos üzleti tevékenységbe nem tartozó ügyekben, például tevékenységi kör megváltoztatása a kül,- és beltagok együttesen döntenek. Megszűnése: - Ha a kültagok kiválnak, ilyen esetben átalakulhat közkereseti társasággá. - Ha a beltagok kiválnak, ilyen esetben átalakulhat korlátolt felelősségű társasággá, ha a kültagok rendelkeznek megfelelő alaptőkével. - A tagok kiválását 3 hónapon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak, különben a társaság megszűnik. KÖZKERESETI TÁRSASÁG:

16 Olyan társasági forma, aminek alapításához minimum két tag szükséges, a tagok felelőssége korlátlan és egyetemleges a többi taggal szemben, a tagok közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget. - nincs kötelező alaptőke - a nyereségből való részesedés, illetve a veszteség viselése a vagyoni hozzájárulás arányában történik - alapításához minimum két tag szükséges - tagok felelőssége korlátolt és egyetemleges a többi taggal szemben - alapító okirata a Társasági Szerződés - lényeges kérdésekben a tagok együttesen döntenek - ügyvezetésre bármelyik tag jogosult, a választott tag nevét a Társasági Szerződésben rögzíteni kell KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG: Olyan gazdasági társaság, aminek az alapításához szükséges induló vagyon nagyságát jogszabály írja elő, a tagok felelőssége korlátolt, előre meghatározott törzsbetétekből álló törzstőkével alakul. Törzsbetét: az a vagyonrész, amivel az egyes tagok hozzájárulnak a vállalkozás induló vagyonához. A törzsbetétek összege adja a kft. induló vagyonát. Törzstőke: a törzsbetétek összessége, a vállalkozás induló vagyona. Üzletrész: a társaság vagyonából az egyes tagokat megillető hányad. - alapításához minimum két tag szükséges, kivéve az egyszemélyes Kft. esetében - tagjai természetes és gazdálkodó szervezetek egyaránt lehetnek - a tagok felelőssége korlátolt - törvény előírja az indításához szükséges tőke nagyságát - törzstőke nagysága 500 ezer forint - a törzstőke összege nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál - egyes tagok törzsbetéteinek összege minimum 100 ezer forint ezer forintnál nem lehet kevesebb a Kft-ben egy tag törzsbetétje, illetve arra is oda kell figyelni, hogy 10 ezer forinttal osztható legyen

17 - - a kötelező készpénz-bevitel aránya megszűnt, így Kft-t kizárólag apporttal is lehet alapítani - az egyes törzsbetétek minimum felét rendelkezésre kell bocsátani az alapításkor, míg a fennmaradó részt a tagok legfeljebb egy éven belül bocsáthatják a társaság rendelkezésére - alapító okirata a Társasági Szerződés - évente minimum egy alaklommal össze kell hívnia taggyűlést, a Kft. legfőbb szervét - a döntéseket az üzletrészek arányában hozhatják a tagok - a szavazati jog is az üzletrészek arányában történik - üzletrész: a tagok vagyoni hozzájárulása - az üzletrészek összesen adják a vállalkozás alaptőkéjét - legfontosabb ügyeiben a taggyűlés hozza meg a határozatait, a jelenlevő tagok szavazatának egyszerű többségével - a társaság nem működhet ügyvezető nélkül - operatív irányítást az ügyvezető(k) végzi(k) - ügyvezető lehet kívülálló személy is - bizonyos esetben kötelező felügyelőbizottság választása, ha a munkaidőben foglalkoztatottak létszáma éves átlagában meghaladja a 200 főt Megszűnése: - megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges - ha a társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként, az arra vonatkozó szabályok alkalmazásával tovább működik Egyszemélyes Kft.: Társaságot egy személy is alapíthat, ilyen esetben nem társasági szerződést kell készíteni, hanem alapító okiratot. Létrejötte: - a már működő társaság valamennyi üzletrészének tulajdonát egy tag szerzi meg (ha a kft. tagjainak száma egy főre csökken, korábbi társasági szerződését egy éven belül alapító okiratra kell módosítani) Alapítása: - a cégbírósághoz történő bejelentés előtt elegendő csupán Ft tőkét a társaság rendelkezésére bocsátani, míg a fennmaradó részt (tehát további minimum 400 ezer forintot) egy éven belül kell szolgáltatni - az egyszemélyes kft esetében - néhány törvényi kivételtől eltekintve - a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni

18 - az egyszemélyes kft esetén könyvvizsgáló alkalmazása az "új" (2006. júliusa óta hatályos) törvény szerint már nem kötelező - az egyszemélyes társaság egyedüli tagja csak akkor állhat munkaviszonyban a társasággal, ha azt a társasági szerződés kifejezetten megengedi RÉSZVÉNYTÁRSASÁG: Meghatározott számú és értékű részvényből álló alaptőkével alakul. Tőkeegyesítő társasági forma, a modern piacgazdaság legéletképesebb és legrugalmasabb társasági formája. - jogszabály írja elő az induló tőke nagyságát - tőkeegyesítő társasági forma - legfőbb szerve a közgyűlés - a részvényeseket szavazati jog illeti meg részvényeik arányában - az alapító okirata az alapszabály - két fajtája létezik a zártkörűen működő, és a nyílt részvénytársaság - kötelező könyvvizsgáló és felügyelőbizottság működtetése Alapítása: - el kell dönteni, hogy zárt, vagy nyitott részvénytársaságot hoznak létre a részvényesek - a zártkörűen működő részvénytársaságok esetében nincs alapítási tervezet, részjegyzés és alakuló közgyűlés - nyilvános alapítás esetében a részjegyzés az alapítási tervezet alapján történik, az Rt. alapítója az alapítási tervezet kibocsátója - nyilvános alapítás esetében az indulótőke 20 millió forint - zárt működésű Rt. esetében 5 millió forint a kezdőtőke nagysága A nyilvánosan működő Rt. esetében kötelező létrehozni alapítási tervezetet. Az alapítási tervezet tartalmazza: - az alaptőke nagyságát - a részvényjegyzésre vonatkozó előírásokat - alapítókat megillető jogokat - részvényesek számát, a részvények névértékét - az alakuló közgyűlés összehívásának módját, időpontját - a részvénytársaság nevét, székhelyét, tevékenységi körét, esetlegesen időtartamát - az apport nagyságát, és összetételét

19 Alakuló közgyűlés: - ha a jegyzés sikeres volt, akkor 60 napon belül össze kell hívni - ha az alaptőke 50%-át jegyző részvényesek jelen vannak, akkor határozatképes - a részvényeseknek ki kell egyenlíteni az alaptőkét, hogy minimum 30 % befizetésre kerüljön - feladatai: alapszabály elfogadása, társaság megalakulásának kimondása, részvényjegyzés eredményességének értékelése, vezető tisztségvizsgálók, felügyelőbizottság, könyvvizsgáló megválasztása Alapszabály tartalmazza: - a társaság nevét, székhelyét, tevékenységi körét, - alaptőke nagyságát, részvények számát, névértékét, típusát, befizetésük feltételeit, - közgyűlés összehívásának módját, határozatképességét, - a hirdetmények közzétételének módját, - az igazgatóságnak, a felügyelőbizottság tagjainak számát és választásuk módját. Az Rt. legfőbb szerve a közgyűlés, amit évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, akkor határozatképes, ha a részvényesek 50%-ka jelen van, döntenek a társaságot érintő legfontosabb kérdésekben, például felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, igazgatóság megválasztása, osztalék fizetés kérdése. Részvény jellemzői: - feljogosítja tulajdonosát osztalékra, ha nyereséges az rt. működése - Rt. megszűnésekor a részvények arányában jogosult a felosztható vagyonra, - jogosult a közgyűlésen való részvételre, szavazati jogra, - többnyire könnyen eladhatóak - névérték: a részvényre rányomtatott összeg - a részvény árfolyama a részvény mindenkori piaci ára, eltérhet a névértéktől Részvények fajtái: - Törzsrészvény: leginkább forgalomképes részvényfajta. - Elsőbbségi részvény: több fajtája létezik, jellemzőjük, hogy valamilyen előnyhöz juttatja a tulajdonosát.

20 Fajtái: Osztalék elsőbbségi részvény: a többi részvényessel szemben osztalékfizetésnél előnyben részesül, viszont ez az előny járhat a szavazati jog korlátozásával. Likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény: ha a vállalkozás jogutód nélkül szűnik meg, akkor a felosztásra kerülő vagyonból elsőként részesülnek az ilyen részvénnyel rendelkező tulajdonosok. Szavazatelsőbbségi részvény: vétójogot, vagy többszöri szavazati jogot biztosító részvény. - Dolgozói részvény: a dolgozók számára ingyen vagy kedvezményesen rendelkezésre bocsátott részvények, forgalomképességük korlátozott. - Kamatozó részvény: az alapító okiratban meghatározott mértékű kamatra és osztalékra jogosító részvényfajta, csak névre szóló lehet, akkor is megilleti a tulajdonosát kamat, ha az adott évben nem fizettek osztalékot.

21 VÁLSÁGKEZELÉS: A vállalkozásoknak nap mint nap problémákkal kell szembenézniük, előfordulhat, hogy olyan döntéseket kell hozniuk, aminek következtében átmeneti veszteségük keletkezik. A válság viszonylagosságot jelent, tehát a gazdálkodó egységeknek az érdekeltei számára más-más jelent válságot, jelentős veszélyt. A vállalkozások érdekeltei: Belső érdekeltek: - tulajdonosok - menedzserek, (vezetők) - alkalmazottak Külső érdekeltek: - versenytársak - állami, önkormányzati szervek, intézmények - a körülvevő piac - fogyasztók - szállítók - természeti környezet. Külső és belső okok egyaránt kiválthatnak válságot a vállalatoknál. Külső okok, aminek következtében válságos lehet egy vállalkozás működése: - piacvesztés, - erős konkurencia, - árverseny, - felgyorsult műszaki, technikai fejlődés, - politikai bizonytalanság, kormányzati intézkedések. Belső okok: - vezetési hibák, - rossz termék,- piac, - árpolitika - nem megfelelő munkaerő, vagy munkaerő hiánya

22 Csődeljárás: Célja: a fizetésképtelen vállalat talpra állítása, reorganizációja. Kezdeményezője az adós, kérelmet kell benyújtani a cégbírósághoz, amiben csődeljárást kérnek. Miután a tulajdonos értesült az eljárásról, a cég vezetője tájékoztatja a munkavállalói érdekképviseleti szerveit. Értesíteni kell a cég bankszámláit vezető összes pénzintézetet. Ha a csődeljárás eredménytelen, akkor a cégbíróság megindítja a cég felszámolását. A csődeljárás kezdőnapja, az a nap, amikor a kérelme megérkezik a bírósághoz. A csődöt jelentő vállalkozásoknak 30 napon belül össze kell hívnia a hitelezőket, hogy meg tudja szerezni a fizetési moratóriumot. Az eljárás kezdetétől számított legalább 60, legfeljebb 120 napig fizetési moratórium illeti meg a vállalkozást, ami csődöt jelentett. Fizetési moratórium: ez időszak alatt az adósnak nem kell fizetnie, esedékessé váló kötelezettségeit, néhány kötelezettségtől eltekintve, mint például a közüzemi számlák, azért, hogy ki tudja dolgozni vagy dolgoztatni reorganizációs tervét viszonylagos nyugalomban. A bíróság a hitelezők érdekeinek védelme érdekében vagyonfelügyelőt nevez ki, akit a felszámolók névjegyzékéből választanak ki. Feladata, hogy jóváhagyja a kifizetéseket, a cég követeléseit behajtsa, a cég számára kötött aránytalanul előnytelen szerződéseket megtámadja. Kiket érint a csődeljárás? - az adós gazdálkodó szervezetet, - a hitelezőt, (hitelezőket), - a vagyonfelügyelőt, - a bíróságot.

23 Vállalkozások megszűnése: Megszűnés lehetséges okai: - a társaság határozott időtartamra alakult és ez az időtartam lejárt, - elhatározza a jogutód nélküli megszűnést, - elhatározza a jogutódlással történő megszűnést (átalakulást), - a cégbíróság törvényi okok miatt megszűnteti - a tagok száma egy főre csökken, és a tárasági forma nem engedi meg, hogy a társaság egyszemélyes vállalkozásként működjön tovább. Gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése: Módjai: - egyesülés (összeolvadás, beolvadás), - átalakulás, - szétválás (különválás, kiválás). Az átalakulás nem más, mint a gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése, amellyel egy időben egy cégforma- vagy cégszám változással új társaság/társaságok jön/jönnek létre. Átalakulás szabályai: A gazdasági társaság legfőbb szerve az átalakulásról két alkalommal határoz, ám a tagok a társasági szerződésben úgy is rendelkezhetnek, hogy ha a vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a legfőbb szerv egy ülésen határoz. Ez utóbbi esetben erre az ülésre el kell készíteni az ülés napját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra mint mérlegforduló napra vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket. Ha a legfőbb szerv az átalakulásról két alkalommal határoz, úgy első ízben a vezető tisztségviselőknek (a felügyelőbizottság által véleményezett) az előterjesztése alapján azt állapítja meg, hogy: - a gazdasági társaság tagjai (részvényesei) egyetértenek-e az átalakulás szándékával, - dönt továbbá arról, hogy a gazdasági társaság milyen társasági formába alakuljon át, - és előzetesen felméri, hogy a társaság tagjai (részvényesei) közül ki kíván a jogutód gazdasági társaság tagjává (részvényesévé) válni.

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika)

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Tájékoztató közkereseti és betéti társaságokról /forrás:www.magyarország.hu/ A közkereseti és a betéti társaság jellege, fogalma Mindkét társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek)

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek) Egyéni és társas vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. Páros és csoportos munkavégzés: forráselemzés, esettanulmányok (2 óra) A pár egyik tagja

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel Kereskedelmi jog jegyzet lap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 1. általános rész: minden cégformára egyenlő - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel - általános

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: - MEGÉLHETÉSI

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK Tartalom: 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK...9-1 9.1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

III. Az egyes társasági formák

III. Az egyes társasági formák III. Az egyes társasági formák 1. Közkereseti társaság (8.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 2. Betéti társaság (120.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 3. Korlátolt felelősségű társaság (220.000)

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

A vállalkozások általános jellemzői

A vállalkozások általános jellemzői A vállalkozások általános jellemzői Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja egyéni, szervezeti és társadalmi igények kielégítése nyereség elérésével. Akkor beszélünk vállalkozásról,

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás. Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta

A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás. Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta A VÁLLALATOK ÁTALAKULÁSA Jogi szabályozása: A gazdálkodó szervezetek és a gazdálkodó társaságok

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Részvénytársaság Kezdő vállalkozások számára kevéssé kedvelt forma a részvénytársaság. Az ebben lévő tulajdon részvényeken alapul, amelyek alapján tulajdonosát vagyoni és tagsági jogok illetik meg. A részvény

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendeletet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Hatályba lépés: 2010.01.01. Szervkód:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Adózó azonosító száma:... Benyújtás napja:... IPARŰZÉSI ADÓRA BEJELENTÉS (BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS, MEGSZŰNÉS) az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Adóköteles tevékenység megkezdése. II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak:

Adóköteles tevékenység megkezdése. II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Kerepes Nagyközség Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Adóköteles tevékenység megkezdése. év hó nap, összege:

Adóköteles tevékenység megkezdése. év hó nap, összege: BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Introitus (-) 2009. február 3.-4. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely egyetemi tanársegéd Pénzügyi Számvitel Tanszék E300 gergely.mohl@uni-corvinus.hu Fogadóóra: szerda 8 00-9

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben