Üzleti Jelentés. Annual Report

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti Jelentés. Annual Report"

Átírás

1 Üzleti Jelentés Annual Report 2009

2

3 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés Top management 6 Szervezeti Ábra Organization Chart 7 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. működési területe Operational area of the Company 8-9 Bevezető Introduction Társaság piaci helyzetének bemutatása Presentation of the market position of the Company Gazdasági tevékenység értékelése Evaluation of the economical activities Hatékonysági, jövedelemezőségi és fedezeti mutatók Efficiency, profitability and cover indice Vagyoni helyzet - eszközök és források Pecuniary Situation Assets and Liabilities Pénzügyi helyzet vizsgálata Analysis of financial conditions Tulajdonosi szerkezet Ownership structure Beruházások Investments Emberi erőforrás fejlesztés Human Resources Development Környezetvédelmi politika Environmental Policy Értékeink Our values PartnerGáz 26

4 4 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÜZLETI JELENTÉS 2009 A vezérigazgató előszava Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt es év folyamán is a földgázszolgáltatás folyamatosságára és biztonságára vonatkozó felelősséggel, elkötelezettséggel, és a fogyasztók színvonalas ellátását szem előtt tartva végezte tevékenységét, biztosította szolgáltatásait. Társaságunk, amely elkötelezett a magyar földgázpiac folyamatos fejlesztésében és fejlődésében, kulcsszerepet vállalt a földgázelosztási és üzemeltetési szabályok iparági kialakításában, meghatározója a földgázelosztó hálózatok műszaki szabványosításának. Szolgáltatási területünkön 9 szabadpiaci kereskedő és 1 egyetemes szolgáltató ügyfelei részére biztosítjuk a földgázellátást, valamint a hálózatainkhoz való diszkriminációmentes hozzáférést, adatkezelést, amely a piacnyitás megvalósulása során keletkező kereskedelmi és fogyasztói igények és érdekek tiszteletén alapul. A szabályozott piacon elosztott földgáz aránya 32% volt. Társaságunk különös figyelmet fordított a partnereinkkel kialakított jó kapcsolatok megerősítésére, a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások színvonalának növelésére, és az ügyfélelégedettség javítása szellemében létrehozta a «PartnerGáz» hálózatot. A gazdasági és pénzügyi válság következtében jelentős mértékben csökkent az elosztott földgázmennyiség, de ennek ellenére, a társaság szigorú és pontosan betartott költséggazdálkodásának köszönhetően sikeres pénzügyi évet zártunk folyamán Millió Ft-ot fordítottunk beruházásokra saját forrásainkból, hitelfelvétel igénybevétele nélkül, amely lehetővé tette számunkra a vezetéképítések megvalósítását, az elavult vezetékek rekonstrukciójának folytatását és a régi acélvezetékek cseréjét. Sikerült minden nagyfogyasztót bekapcsolnunk a távleolvasásba, és ez lehetővé teszi fogyasztásuk óránkénti nyomonkövetését. Kialakítottuk a felhasználók besorolását fogyasztói profilokba és elkészítettük az elszámolási modelljüket. Kidolgozásra kerültek felhasználóbarát eljárások az informatikai platformunkon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő partnerek részére. Büszkék vagyunk az ISO szabványokra alapozott Integrált Vállalatirányítási rendszerünkre, (a minőségbiztosítást, a környezetet és a munkabiztonságot középpontba helyező integrált vállalatirányítási rendszer). A rendszer 2009-re vonatkozó tanúsítását megerősítő audit kiemelkedő eredménnyel zárult. Ez a minősítés megerősítette, hogy a jó úton haladunk a partnereknek és a földgázfelhasználóknak nyújtott megbízható és felelősségteljes szolgáltatások területén. Meghatározó szerepet töltünk be a Magyar Gázipari Egyesülésben a gázszektor irányelveinek kidolgozása és megvalósítása területén. A szolgáltatás minősége és biztonsága területén vállalt elkötelezettségünk, az ügyfeleinkkel és a partnereinkkel kialakított korrekt kapcsolataink, fogyasztóink megelégedettsége, valamint társaságunk kedvező hatékonysági mutatóinak értékelése alapján 2009-ben ismét elnyertük az Energiafogyasztók Díját. Sikereinket felkészülésünkre és Munkatársaink odaadó munkájára alapozva értük el. Meg vagyok győződve arról, hogy a jövő kihívásaira ugyanilyen eredmények elérésével tudunk választ adni, miközben növeljük a társaság eredményét és elismertségét. A társaság vezetése nevében ezúton mondok köszönetet valamennyi ügyfelünknek és partnerünknek a bizalmukért, mellyel megtiszteltek bennünket, és ezúton mondok köszönetet valamennyi munkatársunknak a 2009-es év célkitűzései elérése érdekében általuk tett erőfeszítésekért. Louis Savary elnök-vezérigazgató

5 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT Preface by the Chief Executive Officer During 2009 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kept performing its activities and providing its services with responsibility and commitment regarding the continuity and safety of the delivery of natural gas, focussing on the high standard supply of the consumers. Our Company, which is committed to continuously developing and progressing the Hungarian natural gas market, assumes a key role in forming the industrial rules of natural gas distribution and operation, while being a determining factor in standardising the networks of natural gas distribution. Within our gas servicing area, we ensure natural gas supply for the customers of 9 free market traders and 1 universal service provider, in addition to discrimination-free access to our networks and data management, based on respecting consumer needs and interests, arising as the market opening is executed. On the controlled market, the proportion of distributed natural gas was 32%. Our Company paid special attention to strengthening the good relationships formed with our partners and increasing the standard of services offered to our customers and, in order to raise customer satisfaction, we have created the PartnerGáz network. As a result of the economic and financial crisis, the quantity of distributed natural gas decreased significantly; nevertheless, we closed a successful financial year, thanks to the strict and accurately observed cost management of the Company. During 2009 we spent HUF 4,310 million on investments from our own sources, without accessing credit, which made it possible for us to realise the construction of pipelines, continue the reconstruction of the outdated pipelines and replace the old steel pipelines as well. We managed to connect all our major consumers to remote meter-reading, which makes it possible for us to hourly trace their consumption. We completed the classification of users into consumer profiles and prepared their accounting models. User-friendly solutions were elaborated for our partners using the services available at our IT platform. We are proud of our Integrated Company Management System (integrated company management system focussing on quality assurance, environment and labour safety), based on ISO standards. The audit confirming the 2009 certification of the system was completed with outstanding results. This qualification confirmed that we are on the right track in the field of reliable and responsible services offered to our partners and natural gas users. We play a determining role in the Hungarian Gas Association (MGE) regarding the elaboration and realisation of the guidelines for the gas sector. Based on the commitment we have undertaken regarding the quality and safety of our services, the fair relationships we have formed with our customers and partners, the satisfaction of our consumers and the evaluation of the favourable efficiency indexes of our company, we repeatedly received the Award of Energy Consumers in We have achieved our successes as a result of our preparations and the committed work of our Employees. I am convinced that we can respond to the challenges of the future with similarly positive results, while we increase the output and recognition of the Company. On behalf of the company management, I am now thanking all our customers and partners for the trust they laid upon us and let me also thank all our employees for the efforts they made in order to achieve the goals of year Louis Savary Chief Executive Officer

6 6 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÜZLETI JELENTÉS 2009 Felsővezetés / Top management Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. székhelye: 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37. Telefon: (96) Fax: (96) FELSŐVEZETÉS / TOP MANAGEMENT Név/Name Beosztás/Title Győr Szeged Tajti Péter Általános vezérigazgató / General Manager (62) Molnár Károly Hálózati Igazgató / Network Director (96) Dr. Nagy Katalin Szervezetfejlesztési Igazgató / Director of Organisational Development (62) Szoldatics József Ügyfélkapcsolati Igazgató / Customer Director (96) Központi Egységek / Central units Vezérigazgatóság Office of Chief Executive 6724 Szeged, Pulcz u Minőségirányítás és Biztonságtechnika Quality Management and Safety 6724 Szeged, Pulcz u Szervezetfejlesztési Igazgatóság Directory of Organisational Development 6724 Szeged, Pulcz u Gazdasági Osztály Business Department 6724 Szeged, Pulcz u Marketing Osztály Department of Marketing 6724 Szeged, Pulcz u Ügyfélkapcsolati Igazgatóság Directory of Customer Relationship 9027 Győr, Puskás T. u Elosztói szolgáltatások Osztálya Department of Distribution Services 6724 Szeged, Pulcz u Fogyasztói Berendezések Osztálya Department of Consumer Equipment 6000 Kecskemét, Ipoly sor Földgázelosztási Vezető Head of Natural Gas Distribution 6724 Szeged, Pulcz u Gázelosztási és Elszámolási osztály Gas Distribution and Settlement Department 6724 Szeged, Pulcz u Gázmérési Osztály Gas Measurement Department 9027 Győr, Puskás T. u Hálózati Igazgatóság Directory of Network 9027 Győr, Puskás T. u Gázhálózat Fejlesztési Osztály Gas Network Development Department 6724 Szeged, Pulcz u Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály Gas Network Maintenance and Operation Department 9027 Győr, Puskás T. u Területi Egységek / Regional units Irányítószám, város Utca, házszám Telefon Fax Déli régió / South region Bajai Kirendeltség Branch Office of Baja 6500 Baja Bajcsy Zs. u Békéscsabai Kirendeltség Branch Office of Békéscsaba 5600 Békéscsaba Kétegyházi út Kecskeméti Kirendeltség Branch Office of Kecskemét 6000 Kecskemét Ipoly sor Szegedi Kirendeltség Branch Office of Szeged 6724 Szeged Vásárhelyi P. u Északi régió / North region Győri Kirendeltség Branch Office of Győr 9027 Győr Puskás T. u Szombathelyi Kirendeltség Branch Office of Szombathely 9700 Szombathely Rákóczi u

7 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT Szervezeti Ábra / Organization Chart Alapító Founder Könyvizsgáló Auditor Felügyelő Bizottság Supervisory Board Vezérigazgató CEO Általános vezérigazgató General CEO Minőségbiztosítás és biztonságtechnika Quality Management and Safety Titkárság Secretariat Hálózati igazgató Network Director Ügyfélkapcsolati Igazgató Director of Customer Relationship Szervezetfejlesztési Igazgató Director of Organisational Development Titkárság Secretariat Földgázelosztási Vezető Head of Natural Gas Distribution Gázhálózat Fejlesztési Osztály Gas Network Development Department Gázelosztási és Elszámolási Osztály Gas Distribution and Settlement Department Gazdasági Osztály Business Department Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály Gas Network Maintenance and Operation Department Informatikai Platform Informatics Platform Elosztási Szolgáltatások Osztály Department of Distribution Services Gázmérési Osztály Gas Measurement Department Szabályozási Osztály Department of Regulation Területi Egységek Regional Units Fogyasztási Berendezések Osztály Department of Consumer Equipment Marketing Osztály Department of Marketing Bajai Kirendeltség Branch Office of Baja Békéscsabai Kirendeltség Branch Office of Békéscsaba Győri Kirendeltség Branch Office of Győr Kecskeméti Kirendeltség Branch Office of Kecskemét Szegedi Kirendeltség Branch Office of Szeged Szombathelyi Kirendeltség Branch Office of Szombathely

8 8 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÜZLETI JELENTÉS 2009 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. működési területe Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Operatív Egységei

9 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT Operational area of the Company Operational units of Égáz-Dégáz Naturalgas Distributor plc.

10 10 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÜZLETI JELENTÉS 2009 Bevezető / Társaság piaci helyzetének bemutatása Bevezető a válság éve volt mind a magyar, mind a világgazdaságban. A magyar gazdaság teljesítményét a visszaesés, és ezzel szoros kapcsolatban a fogyasztás csökkenése jellemezte. Ezeknek hatása a Társaság évi eredményére is rányomta a bélyegét, mivel jelentősen hozzájárult az elosztott gázmennyiség csökkenéséhez. A Társaság évben is fontosnak tartotta a stratégiájában megfogalmazott elveknek megfelelő üzletpolitika és tevékenység folytatását, melynek főbb elemei: A szolgáltatás minőségének, színvonalának és hatékonyságának javítása, a műszaki biztonsági szint emelése, a földgázkereskedők és az ügyfelek elvárásának megfelelő ügyfélpolitika biztosítása, a humán erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodás, a dolgozók motiválása és képzése, a társasági imázs javítása, a sajtó kapcsolat, az intézményi kapcsolatok folyamatos fenntartása, hatékonyságának növelése, a médiakapcsolatok erősítése, a Társaság gazdálkodását befolyásoló kockázatok feltárása és kezelése, az MSZ EN ISO 9001:2001 Minőségirányítási rendszer (MIR), az ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR), valamint az MSZ 28001:2003 A munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer (MEBIR) fenntartása és működtetése. Központi munkairányítási rendszer megerősítése. A hálózat-felújítási és méréskorszerűsítési politikában meghatározott feladatok megvalósítása. Fogyasztói gázmérőhelyek távolról történő leolvasásának kiterjesztése. a 20 m 3 alatti ügyfelek fogyasztásának profil alapú elszámolásának bevezetése. Mérési veszteség folyamatos figyelemmel kísérése, csökkentésére vonatkozó elemzések és nyomon követése. Pénzügyi területen a társaság gazdálkodásának és eredményének folyamatos elemzése, a társaság saját tőkéjének növelése, a rentabilitás biztosítása a részvényes számára. A fenti programok lehetővé tették a Társaság számára a meghatározott stratégiai célkitűzéseknek megfelelő továbbfejlődést, és hozzájárultak a szolgáltatási színvonalának javításához. Infrastruktúra Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém megye valamint Csongrád, Békés és Bács- Kiskun megye területén működő földgázelosztó társaság. A működési területén 666 településen végzi tevékenységét. Kiemelt feladatok és teljesítésük Ügyfélellátás területen A Társaság kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, de növekedéséhez az alábbi lehetőségeket kívánja használni: A gázvezetékkel rendelkező, de szolgáltatást igénybe nem vevő fogyasztók feltárásai. Szolgáltatások fejlesztése. Ügyfélszolgálat fejlesztése (kapcsolatrendszer kiépítése, minőség javítása). A leolvasás, számlázás, behajtás folyamat minőségének javítása. A teljes piacnyitás kihívásainak való megfelelés, sikeres felkészülés az egyre növekvő számú piaci szereplővel (szabadpiaci kereskedővel) történő kapcsolattartásra, a megfelelő adatforgalom biztosítására (informatikai platform felkészítése). Konkurencia, piaci mozgások figyelése. Partnergáz hálózat új szolgáltatásainak és termékeinek piaci bevezetése. A saját tulajdonú gázvezeték-hálózat hossza a működési területen öszszesen km. A Társaság 6 kirendeltségbe integrálva 14 üzemegységen keresztül látja el tevékenységét. A működési területen lévő gázvezeték-hálózat összetétele: Hálózati és műszaki területen A hálózat bővítése és megerősítése az ügyfelek igényei szerint. Idegen tulajdonban levő vezetékek felvásárlása. Gázkiáramlás-mentes vezetékjavítási technológia alkalmazása.

11 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT Introduction / Presentation of the market position of the Company Introduction The year 2009 was a year of crisis both in the Hungarian and the world economy. The performance of Hungarian economy was characterised by a fallback accompanied by a decrease in consumption. These effects largely influenced the results of 2009 of the Company as well, since they significantly contributed to the reduction of the gas quantity distributed. In year 2009 too, the Company regarded the pursuing of a business policy and activity complying with the principles specified in its strategy important. Major elements of this policy and activity: improving the quality, standard and efficiency of the service, increasing the level of technical safety, ensuring a customer policy which meets the expectations of the natural gas retailers and the customers, appropriate human resource management, motivating and educating the employees, improving the image of the Company, maintaining the connections with the press, and the institutions, improving efficiency, strengthening the connections with the media, revealing and managing the risks which have influence on the business of the Company, Maintaining and operating the MSZ EN ISO 9001:2001 Quality Management System (MIR), the ISO 14001:2004 Environmental Management Systems (KIR), and the MSZ 28001:2003 Occupational Health and Safety Assessment System. Top priority tasks and their accomplishment In the field of customer care The Company cannot be involved in commercial activity but it wishes to make use of the following opportunities for the sake of its growth: Exploring those customers who are connected to the gas line but do not use the service. Developing the services. Introduction of the new services and products of the PartnerGáz network to the market Developing the customer service (building a system of contacts, improving of quality). Improving the quality of the process of meter reading, billing, and collection. Meeting the challenges of full liberalisation of the market, successful preparation for keeping in touch with an ever-increasing number of market players (vendors on the free market), and for providing adequate dataflow (preparing the IT platform). Monitoring the competitors and the market trends. Strengthening the central work coordination system. Fulfilling of the tasks specified in the network reconstruction and metering upgrading policies. Extending the remote meter reading of customer metering points. Introducing a profile-based accounting of the consumption of customers below 20 m 3 /h Continuous monitoring of the metering loss, and performing analyses in order to reduce such loss. In the financial field Continuous analysis of the business activity and profits of the Company, and increasing the equity capital of the Company. Increasing the equity capital of the Company, ensuring profitability for the shareholder. The above programs ensured a development of the Company according to the specified strategic goals, and contributed to the improvement of the standard of the services. Infrastructure Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. is a natural gas distribution company operating in Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém, Csongrád, Békés and Bács-Kiskun counties. It performs its activity in 666 settlements in its territory. The total length of the pipeline owned by the Company in the territory is km. The Company performs its activity through 14 business units integrated into 6 branches. The composition of the gas pipeline network in the territory of operation: In the networking and technical fields Extension and strengthening of the network according to customer requirements. Acquisition of pipelines owned by third parties. Applying a pipeline repairing technology which excludes gas leaking.

12 12 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÜZLETI JELENTÉS 2009 Társaság piaci helyzetének bemutatása Szabályozói környezet A földgázellátásról szóló évi XL törvény (Get), valamint a végrehajtására kiadott 19/2009. (I.30.) kormányrendelet a gázpiac több lépcsőben történő megnyitását írja elő. Július 1-jétől a piac tovább nyílik, az egyetemes ellátási körből ki kell lépniük a szabadpiacra immáron azon szereplőknek is, akiknek a fogyasztása meghaladja a 100 m 3 /óra teljesítményt, viszont a távhőszolgáltatók átmenetileg még egy évig választhatják az egyetemes szolgáltatást is második félévétől ez a nyitás tovább folytatódik, ám a szabályozott piac természetesen nem tűnik el véglegesen, hiszen a kisebb érdekérvényesítő képességű lakossági és 20 m 3 /h alatti gázmérővel rendelkező kisfogyasztók ezt követően is jogosultak lesznek az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. További fontos változások a korábbi szabályozáshoz képest: A kettős modell megszűnik. A közüzemi szolgáltatás helyébe az egyetemes szolgáltatás (ESZ) lép. Szociális földgázellátás helyett védendő fogyasztók. Egyetemes szolgáltatók esetében hatósági ár helyett Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott ár. Elosztási díj kiegyenlítő mechanizmus. Fokozottabb fogyasztóvédelmi rendelkezések, új fogyasztóvédelmi hatóságok A Földgázelosztásra vonatkozó specifikus elemek: A földgázelosztó a 100 m 3 /h alatti fogyasztású felhasználókat digitális adatrögzítéssel rendelkező mérőkkel is elláthatja. A felszerelt mérőkészülék, távadó, valamint lakossági fogyasztók esetében a nyomásszabályzó a földgázelosztó tulajdonát képezi. A földgázelosztó köteles nyilvántartást vezetni a működési területén az általa profilba sorolt felhasználókról. A földgázelosztó adatforgalmi és informatikai rendszerének alkalmasnak kell lennie a távadós méréssel rendelkező és a profilba sorolt felhasználók fogyasztásának meghatározására és nyilvántartására. A földgázelosztónak biztosítania kell az előre fizető mérőket üzemeltető feltöltő kártya, vagy feltöltő egység feltöltésének műszaki lehetőségét. Az előre fizető mérők üzemeltetésének és feltöltésének részletes szabályait az engedélyesek üzletszabályzata tartalmazza. Ügyfélszámok és volumenek Az ügyfélszám alakulása: Egyetemes Szabadpiac darab Változás (év/év) Tény Tény Érték % Mérő nélküli 79,845 79, % 20 m 3 /h alatti 711, ,589-13, % m 3 /h 5,978 5, % m 3 /h % 500 m 3 /h feletti % Összesen 797, ,790-14, % 20 m 3 /h alatti ,702 18, % m 3 /h % m 3 /h % 500 m 3 /h feletti % Összesen ,286 19, % Összesen 798, ,076 4, % Az új Gáztörvény szabályozásának megfelelően a 100 m 3 /h feletti fogyasztók a szabadpiacra léptek, míg a m 3 /h közötti fogyasztóknak ezt július 1-ig kell megtenniük. Az elosztott volumen alakulása: Egyetemes Szabadpiac darab Változás (év/év) Tény Tény Érték % Mérő nélküli 12,270 11, % 20 m 3 /h alatti 951, ,319-52, % m 3 /h 169, ,738-9, % m 3 /h 159,500 69,596-89, % 500 m 3 /h feletti 93,308 34,606-58, % Összesen 1,386,250 1,174, , % 20 m 3 /h alatti ,442 12, % m 3 /h 3,988 15,034 11, % m 3 /h 33,869 97,842 63, % 500 m 3 /h feletti 493, ,443-40, % Összesen 531, ,761 47, % Összesen 1,917,577 1,753, , % A 2009-es évet csökkenő átlagfogyasztás jellemezte, egyrészről a gazdasági válságból adódóan, másrészről pedig az átlagosnál jóval enyhébb téli időjárás következtében.

13 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT Presentation of the market position of the Company Regulatory environment Act XL of 2008 on the supply with natural gas (GET), and Government Decree 19/2009 (I.30.) issued to assist the implementation of such Act stipulate that the gas market shall be liberalised in several steps. The market will be opened further as of 1st of July, when already those players will have to leave the universal circle which consume more than 100 m 3 /hour, however, the providers of district heating may choose to provide universal supply temporarily, for one more year. As of the second half of 2010, this opening will go on, but the regulated market will not disappear for good, as the household consumers and small customers with gas meters below 20 m 3 /h, who have lower capability of enforcing their interests will invariably be entitled to rely on the universal service. Some other important changes in comparison to the earlier regulation: The dual model will come to an end. Universal service (ESZ) will replace public services. Consumers to be protected instead of natural gas supply based on social situation. The price approved by Hungarian Energy Office instead of the officially established price in the case of universal suppliers. A mechanism which levels off the distribution fee. Stricter requirements for the protection of the customers, new customer protection authorities. Specific elements applying to the distribution of natural gas: A distributor of natural gas may also equip those consumers with meters with digital data recorders who consume less than 100 m 3 /h. The mounted metering device, the remote transmitter, and (in case of household consumers) the pressure regulator are the property of the distributor of natural gas. The distributor of natural gas must keep record of the users classified into a profile by it on its territory of operation. The data transmission and IT systems of the distributor of natural gas must be capable of determining and recording the consumption of the users equipped with remote metering and classified into the profile. The distributor of natural gas must provide the technical possibility of refilling the pre-pay cards or pre-pay units operating the pre-paying meters. The detailed rules of the operation and refilling of pre-paying meters will be included in the business policy of the licencees. Customer numbers and volume Evolution of the customer number Universal Free Market piece Change (year/ year) Actual Actual Value % Without meter 79,845 79, % Below 20 m 3 /h 711, ,589-13, % m 3 /h 5,978 5, % m 3 /h % Above 500 m 3 /h % Total 797, ,790-14, % Below 20 m 3 /h ,702 18, % m 3 /h % m 3 /h % Above 500 m 3 /h % Total ,286 19, % Total 798, ,076 4, % According to the requirement of the new Gas Act, the customers with consumptions over 100 m 3 /h migrated to the free market, while those consuming m 3 /h will have to do so by 1st of July Evolution of the volume distributed: thousand m 3 Change (year/ year) Actual Actual Value % Without meter 12,270 11, % Below 20 m 3 /h 951, ,319-52, % m 3 /h 169, ,738-9, % m 3 /h 159,500 69,596-89, % Above 500 m 3 /h 93,308 34,606-58, % Total 1,386,250 1,174, , % Below 20 m 3 /h ,442 12, % m 3 /h 3,988 15,034 11, % m 3 /h 33,869 97,842 63, % Above 500 m 3 /h 493, ,443-40, % Total 531, ,761 47, % Universal Free Market Total 1,917,577 1,753, , % The year 2009 was characterised by a decreasing average consumption, partly due to the economic crisis, and partly to the winter weather which was significantly milder than the average.

14 14 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÜZLETI JELENTÉS 2009 Gazdasági tevékenység értékelése Árbevétel és bevételek ezer HUF 2008 Megoszlás (%) 2009 Változás (%) Elosztási árbevétel 18,215,210 94,5 18,662, ,5 Egyéb tevékenységek árbevétele 417,395 2,2 421, ,1 HFH, csatlakozási díj 14, , ,2 Értékesítés nettó árbevétele 18,647,041 96,7 19,111, ,5 Egyéb bevételek 355,621 1,9 301,837 84,9 Pénzügyi műveletek bevétele 274,056 1,4 296, ,2 Rendkívüli bevételek 2, , ,0 Bevételek összesen 19,279, ,0 19,715, ,3 A bevételek döntő többsége, 95%-a az elosztási árbevételekből (alap- és teljesítménydíjak, valamint forgalmi díjak) származik. A szabályozott és szabadpiaci kereskedőváltás, valamint a évi tarifa-módosítások a fix (alap és kapacitás) bevételének illetve a változó (forgalmi díj) bevételének megoszlása az alábbiak szerint alakul. Költségek és ráfordítások Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. gazdálkodását alapvetően a földgáz elosztásával kapcsolatos költségek határozzák meg. Ezek közül a legnagyobb tételt reprezentálja az anyagköltség (mérési differencia+saját felhasználás), melynek mértéke 2,52 % volt. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók december 31-i fordulónapi létszáma 601 fő, így az ezer ügyfélre jutó alkalmazottak száma: 0,8 fő. Az egyéb ráfordítások legjelentősebb tételei az iparűzési adó, illetve a terven felüli értékcsökkenés. ezer HUF 2008 Megoszlás (%) 2009 Változás (%) Anyagjellegű ráfordítások 8,279,943 51,9 8,646, ,4 Személyi jellegű ráfordítások 2,945,796 18,5 2,941,274 99,8 Értékcsökkenési leírás 4,001,578 25,1 3,690,565 92,2 Egyéb ráfordítások 700,382 4,4 1,233, ,2 Üzemi költségek, ráfordítások 15,927,699 99,9 16,512, ,7 Pénzügyi műveletek ráfordításai 14,040 0,1 19, ,1 Rendkívüli ráfordítások , ,3 Összes költség, ráfordítás 15,942, ,0 16,533, ,7

15 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT Evaluation of the economical activities Sales revenue and incomes thousand HUF 2008 breakdown (%) 2009 Change (%) Sales revenue from distribution 18,215,210 94,5 18,662, ,5 Sales revenue from other activities 417,395 2,2 421, ,1 HFH, connection fee 14, , ,2 Net sales revenue 18,647,041 96,7 19,111, ,5 Other incomes 355,621 1,9 301,837 84,9 Income from financial transactions 274,056 1,4 296, ,2 Extraordinary income 2, , ,0 Income, Total 19,279, ,0 19,715, ,3 A decisive majority (95%) of the income is from the sales revenue of distribution (basic and performance-based fees, and turnover-based fees). The switching from retailers of the regulated market to those of the free market, and the distribution of the fixed (basic and capacity-based) income and variable (turnover-based) income of the tariff modifications of 2009 are as follows. Costs and expenses The managing of Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. is fundamentally determined by the costs associated to the distribution of natural gas. Of such costs, the two largest items were represented by material type costs (metering variation + self-consumption), in a total ratio of 2.52 %. The employee headcount was 601 at the balance-sheet day of 31st December, thus the number of employees per 1000 customers was 0.8. Major items of other expenses were the local business tax and extraordinary depreciation. Thousand HUF 2008 Breakdown (%) 2009 Change (%) Material type costs 8,279,943 51,9 8,646, ,4 Staff costs 2,945,796 18,5 2,941,274 99,8 Depreciation 4,001,578 25,1 3,690,565 92,2 Other expenses 700,382 4,4 1,233, ,2 Operation costs and expenses 15,927,699 99,9 16,512, ,7 Expenses on financial transactions 14,040 0,1 19, ,1 Extraordinary expense , ,3 Costs and expenses, total 15,942, ,0 16,533, ,7

16 16 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÜZLETI JELENTÉS 2009 Gazdasági tevékenység értékelése Hatékonysági, jövedelemezőségi és fedezeti mutatók Eredmény ezer HUF Üzemi tevékenység eredménye 3,565,159 3,336,257 Pénzügyi műveletek eredménye 260, ,932 Szokásos vállalkozási eredmény 3,825,175 3,613,189 Rendkívüli eredmény 1,496 3,608 Adózás előtti eredmény 3,826,671 3,616,797 Adófizetési kötelezettség 614, ,157 Adózott eredmény 3,212,536 3,065,640 Eredménytartalék ig. vétele osztalékra Jóváhagyott osztalék, részesedés 3,213,414 3,065,118 Mérleg szerinti eredmény Hatékonysági, jövedelmezőségi és fedezeti mutatók Megnevezés Mértékegység Egy fogyasztóra jutó földgázelosztás em 3 /fogy 2,40 2,18 Egy napi földgázelosztás árbevétele M Ft/nap 49,90 51,13 Közvetlen költségek az értékesítés nettó árbevételének arányában % 67,60 65,55 Közvetett költségek az értékesítés nettó árbevételének arányában % 11,40 12,12 Egy alkalmazottra jutó értékesítési nettó árbevétel e Ft/fő 29,552 31,485 Egy alkalmazottra jutó adózás elötti eredmény e Ft/fő 6,064 5, ügyfélre jutó alkalmazottak száma fő/1000 0,80 0,75

17 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT Evaluation of the economical activities Efficiency, profitability and cover indice Profit Thousand HUF Trading profit 3,565,159 3,336,257 Profit on financial transactions 260, ,932 Profit on ordinary activities 3,825,175 3,613,189 Extraordinary profit 1,496 3,608 Pre-tax profit 3,826,671 3,616,797 Taxation 614, ,157 Profit after taxation 3,212,536 3,065,640 Use from the accumulated profit reserve fordividends and profit sharing Payable dividends and profit sharing 3,213,414 3,065,118 Retained profit of the year Efficiency, profitability and cover indice Description Total distribution of natural gas per consumer thousand m³/ consumer 2,40 2,18 Revenue of distribution of natural gas of one day million HUF/day 49,90 51,13 Direct costs as a percentage of net revenue from sales % 67,60 65,55 Indirect costs as a percentage of net revenue from sales % 11,40 12,12 Net revenue from sales per employee HUF'000/per capita 29,552 31,485 Pre-tax profit per employee HUF'000/per capita 6,064 5,958 number of employee per 1000 consumers capita/1000 0,80 0,75

18 18 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÜZLETI JELENTÉS 2009 Vagyoni helyzet - eszközök és források Eszközök ezer HUF Befektetett eszközök 83,422,681 78,827,138 Immateriális javak 450, ,513 Tárgyi eszközök 82,904,548 78,216,027 Befektetett pénzügyi eszközök 67,877 71,597 Forgóeszközök 3,326,984 3,808,035 Készletek 121, ,810 Követelések 3,174,475 3,589,908 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 31,023 83,317 Aktív időbeli elhatárolások 1,645,293 2,007,392 Eszközök összesen 88,394,957 84,642,565 Források ezer HUF Saját tőke 81,500,031 79,495,142 Jegyzett tőke 10,020,000 10,020,000 Jegyzett, de még be nem fiz, tőke 0 0 Tőketartalék 71,479,596 71,519,591 Eredménytartalék 435-5,044,971 Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok 12, ,836 Kötelezettségek 5,042,371 6,180,860 Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettsége 4,813 4,813 Rövidlejáratú kötelezettségek 5,037,558 6,176,047 Passzív időbeli elhatárolások 1,839,641 1,503,727 Források összesen 88,394,957 84,642,565

19 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT Pecuniary Situation Assets and Liabilities Assets Thousand HUF Fixed assets 83,422,681 78,827,138 Intangible assets 450, ,513 Tangible assets 82,904,548 78,216,027 Financial assets 67,877 71,597 Current assets 3,326,984 3,808,035 Stocks 121, ,810 Receivables 3,174,475 3,589,908 Securities 0 0 Liquid assets 31,023 83,317 Accrued and deferred assets 1,645,293 2,007,392 Assets, Total 88,394,957 84,642,565 Liabilities Thousand HUF Shareholders equity 81,500,031 79,495,142 Subscribed capital 10,020,000 10,020,000 Subscribed capital unpaid 0 0 Capital reserve 71,479,596 71,519,591 Accumulated profit reserve 435-5,044,971 Tied-up reserve 0 0 Revaluation reserve 0 0 Retained profit of the year Provisions 12, ,836 Liabilities 5,042,371 6,180,860 Subordinated liabilities 0 0 Long term liabilities 4,813 4,813 Current liabilities 5,037,558 6,176,047 Accrued and deferred liabilities 1,839,641 1,503,727 Liabilities, Total 88,394,957 84,642,565

20 20 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ÜZLETI JELENTÉS 2009 Pénzügyi helyzet vizsgálata / Tulajdonosi szerkezet A pénzügyi helyzet vizsgálata (osztalék fizetése után) Likviditás Hitelfedezeti mutató Forgóeszközök + aktív időbeli elhatárolás Rövid lejáratú kötelezettségek Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek 2008 Tény 2009 Tény 98,7 % 63,3 % 94,2 % 58,1 % Tulajdonosi szerkezet Jegyzett tőke összege eft. A jegyzett tőkét db, ,- Ft névértékű részvény testesíti meg. A Társaság részvényeinek száma, névértéke tulajdonosonként a következő: Részvényfajta Tulajdonos eft % A típusú Égáz-Dégáz Zrt Pénzügyi eszközök: A Társaság értékpapírokkal, tartós részesedéssel, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal nem rendelkezik. Az egyéb tartósan adott kölcsönök állománya tárgyév végén ezer HUF volt, melyet az Elosztó a munkavállalóinak kamatmentes lakásvásárlási, lakásépítési kölcsön formájában nyújt. A kölcsönállomány 5%-kal nőtt 2009-ben. Pénzügyi források: A Társaság kölcsönállománya lejárat szerint az alábbi: Hosszúlejáratú: 4.812,5 ezer HUF Rövidlejáratú: ,1 ezer HUF A hosszúlejáratú kölcsönállomány év/év alapon nem, míg a rövidlejáratú 31%-kal emelkedett 2009-ben.

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

Table of Contents. Brief introduction of Equilor

Table of Contents. Brief introduction of Equilor 2013 Annual Report Table of Contents Summary: financial and corporate information Management Report Equilor Divisions Financial Statement Independent Auditor s Report 4 6 9 17 27 Bálint Szécsényi András

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

annual report 2006 éves jelentés

annual report 2006 éves jelentés annual report 2006 éves jelentés 2 CONTENTS Key Financial Data (2004-2006) 4 The CEO-Chairman s Letter 6 A Short Introduction of Rába Automotive Holding 8 Rába s Shares on the Budapest Stock Exchange 10

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 kommunikacio@ovit.hu www.ovit.hu

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d.

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. EZ ISKÉSZ w w w. ke s z. h u 2 0 0 6 / 1 A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. Radnai Tamás a KÉSZ Kft. új ügyvezetõje Budapest Építészeti Nívódíj 2005 - elismert

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Tartalomjegyzék Table of Content Vállalati információk 7 Company

Részletesebben

Blahó János üzemigazgató

Blahó János üzemigazgató A VOLÁNBUSZ Zrt. vezetôsége Pekli Ferenc vezérigazgató Laukó Mária stratégiai igazgató Bartkóné Kovács Anikó controlling igazgató Sohár István vezérigazgatóhelyettes Fajcsák Lajos kereskedelmi igazgató

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

tartalomjegyzék Az Equilor rövid bemutatása

tartalomjegyzék Az Equilor rövid bemutatása 2013 Éves beszámoló tartalomjegyzék Összefoglaló pénzügyi és társasági információk A vezetőség beszámolója Az Equilor üzletágai Pénzügyi beszámoló Független könyvvizsgálói jelentés 4 6 9 17 27 Szécsényi

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

2013. évi statisztikai adatai

2013. évi statisztikai adatai A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 213. évi statisztikai adatai Statistical data of the hungarian power system 213 IMPRESSZUM IMPRINT Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION. 6 RÖVIDÍTÉSEK,

Részletesebben

1. REPORT TEMPLATE Project Reference (From EasyWay Work plan): CS421 A.4.2.1. HU4-06 Project Name: Improvement of the national traffic information centre (TIC): Organising the individual traffic control

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben