Üzleti Jelentés. Annual Report

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti Jelentés. Annual Report"

Átírás

1 Üzleti Jelentés Annual Report 2009

2

3 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság évi tevékenységének értékelése Evaluation of the Company s operations in A Társaság piaci helyzetének bemutatása Presentation of the market position of the Company 8-9 Tevékenységünk árbevétele és bevételei Sales revenue and income from our activities Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Customer Support Offices in the area of the Company A Társaság működési költségeinek és ráfordításainak alakulása Evolution of the operating costs and expenses of the Company Az eredmény alakulása / Saját tőke adatai Evolution of result / Shareholders s equity Mérlegadatok Balance sheet figures Pénzügyi helyzet és befektetett pénzügyi eszközök Financial position and investments Egyéb Other 22

4 4 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 A vezérigazgató előszava / CEO s Foreword év egyik legjelentősebb eseménye volt a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (GET) július 1-jei hatályba lépése. Az új törvény a gázpiac több lépcsőben történő megnyitását írta elő, és jelentős modellváltást eredményez az eddigiekhez képest július 1-től a piac liberalizációja tovább folytatódott, így az egyetemes szolgáltatási körből kötelezően ki kellett lépniük a szabadpiacra azoknak az ügyfeleknek, akiknek a fogyasztása meghaladja a 100 m 3 /h teljesítményt. A lakossági és 20 m 3 /h alatti gázmérővel rendelkező kisfogyasztók számára a közüzemi szolgáltatás megszűnt és helyét az egyetemes szolgáltatás váltotta fel. A Társaságunkat érintő legfontosabb változások: 100 m 3 /h feletti nagyfogyasztóknak kötelezően a szabadpiacról kell gázigényüket beszerezni A közüzemi gázszolgáltatást felváltotta az egyetemes gázszolgáltatás Az egyetemes szolgáltatók esetében a korábbi hatósági ár helyett új ármechanizmus lép életbe, melynek lényege, hogy a gázszolgáltatók - egy miniszteri rendeletben meghatározott árképlet alapján - maguk határozhatják meg a végfelhasználói árakat Szigorúbb fogyasztóvédelmi rendelkezések léptek életbe és a szociálisan rászoruló, illetve a védendő fogyasztók köre is meghatározásra került A liberalizált gázipar folyamatos fejlődésének és fejlesztésének elkötelezettjeként maradéktalanul teljesítettük a velünk szemben támasztott elvárásokat és meghatározó szerepünk volt a földgázszolgáltatói tevékenységek egységes és egyértelmű megfogalmazásának kidolgozásában és bevezetésében. Társaságunk valamennyi területen felkészült a teljes piacnyitásból adódó, kereskedelmi és fogyasztói érdekek tiszteletben tartásán alapuló diszkriminációmentes adatkezelésre, igényeik kielégítésére és a nyújtott szolgáltatásainak elszámolására. Sajnos ebben az évben eredményességünk kedvezőtlenül alakult, melynek okai a világgazdasági válság, a fokozódó piaci verseny és a szabályozott piac nem megfelelő tarifakialakítása. A téli, átlagosnál melegebb időjárás is kedvezőtlenül befolyásolta földgáz értékesítésünket és ezzel együtt a bevételeinket. Az egyetemes szolgáltatásban ügyfélnek Mm 3, míg a szabadpiacon fogyasztónak 663 Mm 3 földgázt értékesítettünk. Társaságunk fontosnak és követendő értéknek tartja a partnereinkkel, ügyfeleinkkel kialakított jó kapcsolatok fenntartását és erősítését, továbbá a fogyasztóknak nyújtandó szolgáltatások színvonalának emelésével az elégedettség javítását. Az anyavállalati összeolvadás következtében a GDF SUEZ energiaágazatának magyarországi leányvállalatainál is elkezdődött a szinergiák kihasználása. Ennek egyik jelentős mérföldköve az Égáz-Dégáz Zrt. névváltozása, GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-re, ami egyértelműen kifejezi a GDF SUEZ Csoport értékeivel való azonosulást. A Társaság menedzsmentje nevében megköszönöm minden ügyfelünknek és partnerünknek az irántunk tanúsított bizalmát, valamint minden munkatársunknak a 2009-ben nyújtott erőfeszítését. Stéphane Bouhant vezérigazgató The most significant event of 2009 was the entry into force of Act XL of 2008 on natural gas supply (in Hungarian GET ) as of 1st July. The new act stipulated that the opening of the gas market should be performed in stages and a significant change of model should result. From 1st July 2009 liberalization of the market continued and as a consequence, those clients whose consumption was exceeding the capacity of 100 m 3 /h were obligated to leave the universal service provision and to enter the free market. For residential consumers and small consumers with consumption less than the 20m 3 /h public utility service was replaced by universal service. Most important changes affecting our Company: Big consumers above 100m 3 /h have to purchase gas obligatorily from the free market Public utility service was replaced by universal service In case of the universal service providers, instead of the earlier authority price, a new price mechanism was introduced which means that gas suppliers are entitled to determine the end user prices on their own on the basis of a price formula prescribed by the relevant ministerial decree Stronger consumer protecting provisions came into force and the sphere of consumers to be protected was specified as well As we have always been committed to the continual development and improvement of the liberalized gas industry we have managed to meet all requirements completely and we actively participated in the elaboration and introduction of the common and uniform system of the natural gas distribution activities. Our Company has made preparations in all areas in order to accomplish discrimination-free data management based on the respective approach towards all trading and consumer interests resulting from the complete opening of the market for meeting the demands and for accounting the services. Unfortunately this year our profitability was somewhat adverse due to the economic crisis, the increasing market competition and the inadequate tariff setting of the regulated market. Winter weather was warmer than average which naturally influenced our sales of natural gas, consequently our income as well. In universal service provision we sold 1,154 Mm 3 of natural gas to 782,790 clients, while in the free market 663 Mm 3 of natural gas was sold to 2,813 consumers. Our Company is committed to maintain and strengthen good relationship with our partners and with our clients and to raise the level of their satisfaction by increasing the quality of service provided to the consumers. Following the example of the parent company we started to take benefit of the synergies between the Hungarian subsidiaries of the energy branch of GDF SUEZ. A highly important milestone in this respect is the change of name of Égáz-Dégáz Zrt.. The new name, GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., clearly expresses our intention to identify ourselves with the values of the GDF SUEZ Group. On behalf of the Management of the Company I wish to express my thanks to all our customers and partners for their trust and to all our colleagues for their efforts in Stéphane Bouhant Chief Executive Officer

5 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Felsővezetés / Top management Név/Name Philippe BOURGUIGNON Beosztás/Title Kereskedelmi és Marketing vezérigazgató / General Manager Sales & Marketing Telefon/Phone number Budaörs Győr Szeged CSIBA Péter Enegiabeszerzési és Portfóliókezelési Vezérigazgató / General Manager Supply & Portfolio Management Frank HUYSMAN Gazdasági Igazgató / CFO BALLA Zsolt Műszaki és Informatikai Igazgató / Technical and IT Director NÉMETH Adrienne Kereskedelmi Igazgató / Sales Director PONGRÁCZ Ferenc Kontrolling és Kockázatkezelési Vezető / Controlling and Risk Manager DR. MÓCZÓ Istvánné Pénzügyi és Logisztikai Igazgató / Financial and Logistics Director CSOMÁNÉ KARSAI Judit Emberi Erőforrás Igazgató / HR Director IVÁNCSICS Sándor Ügyfélszolgálati Igazgató / Customer Service Director HORVÁTH Attila Kabinetvezető-helyettes / Deputy Head of Cabinet A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Operatív Egységei Operational units of GDF SUEZ Energia Magyarország plc. Cím / Address Telefon / Phone Fax Központ / Headquarters 6724 Szeged, Pulcz u Képviseleti Iroda Rep. Office 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u Északi Régió Központ / Northern Region Centre 9027 Gyõr, Puskás Tivadar u Az állandó ügyfélszolgálati irodák elérhetősége / Accessibility of the permanent local offices Ügyfélszolgálati irodák / Local offices Cím / Address Telefon / Phone Fax DÉLI RÉGIÓ / SOUTHERN REGION Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út Szeged 6721 Szeged, Szent István tér Baja 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u Kecskemét 6000 Kecskemét, Ipoly sor ÉSZAKI RÉGIÓ / NORTHERN REGION Győr 9024 Győr, Czuczor G. u Szombathely 9700 Szombathely, Rákóczi F. u Sopron 9400 Sopron,Táncsics M. u Tatabánya 2800 Tatabánya, Eötvös u Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008 Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008 Üzleti Jelentés Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008

6 6 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 A Társaság évi tevékenységének értékelése BEVEZETÉS A Társaság a pénzügyi évben a stratégiában megfogalmazott elveinek megfelelő üzletpolitikát és tevékenységet folytatott, melynek főbb elemei: Gázértékesítési pozíció javítása, fogyasztói szám növelése Előző évekhez képest magasabb árrés elérése a B2B ügyfélkörben A B2C üzletág fogyasztói létszámának megtartása Az elosztó és szolgáltató társaságok informatikai rendszerének teljes szétválasztása A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt évi áram értékesítési tevékenységének megalapozása A GDF SUEZ csoport magyarországi leányvállalatai közötti integrációs tevékenység felmérése, elindítása A B2B szegmens értékesítési és marketing tevékenységének fejlesztése A Társaság kontrolling és kockázat kezelési tevékenységének átszervezése Az elosztói és egyetemes szolgáltatói tevékenység átalakítása az új jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően Kiemelt feladatok és teljesítésük Kereskedelmi, ügyfélszolgálati területen: Új termékek kifejlesztése és bevezetése a nagy ügyfelek részére A fogyasztók megtartása és az értékesítési volumen növelése érdekében számos marketing kampány bevezetése: Fix áras újraszerződési és új ügyfélszerzési kampány Elektronikus számla és elektronikus fizetés kampány Lakossági ügyfelek visszaszerzésére irányuló kampány 2010-ben a GDF Suez Energia Magyarország Zrt. megkezdi az elektromos áram értékesítést a magyar piacon, az ezzel kapcsolatos előkészítő tevékenység fontos eseménye volt a 2009-es évnek Az integrációs folyamat részeként névváltozás bevezetése (GDF SUEZ) A kereskedelmi és marketing szervezet komplett átszervezésének megkezdése a hatékonyabb működés érdekében Pénzügyi területen: Árrés folyamatos elemzése Kintlévőségek folyamatos elemzése Pénzügyi folyamatok folyamatos elemzése A likviditási helyzet javítása, a kintlévőségek nyomon követésével Szabályozói környezet Az új gáztörvény: A földgázellátásról szóló évi XL. törvény (GET) július 1-én lépett életbe. Az új törvény a gázpiac több lépcsőben történő megnyitását célozza meg. Július 1-től a piac liberalizációja tovább folytatódott, így az egyetemes ellátási körből ki kellett lépniük a szabadpiacra immáron azon szereplőknek is, akiknek a fogyasztása meghaladja a 100 m 3 /óra teljesítményt, viszont a távhőszolgáltatók átmenetileg még egy évig választhatják az egyetemes szolgáltatást is második félévétől ez a nyitás tovább folytatódik. Ugyanakkor a szabályozott piac természetesen nem tűnik el véglegesen, hiszen a kisebb érdekérvényesítő képességű lakossági és a 20 m 3 /óra alatti gázmérővel rendelkező kisfogyasztók ezt követően is jogosultak lesznek az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. További fontos változások a korábbi szabályozáshoz képest: A kettős modell megszűnik A közüzemi szolgáltatás helyébe az egyetemes szolgáltatás (ESZ) lépett Szociális földgázellátás helyett a védendő fogyasztók köre került meghatározásra Egyetemes szolgáltatók esetében hatósági ár helyett MEH által jóváhagyott ár lett kialakítva Elosztási díj kiegyenlítő mechanizmusa lépett életbe 2009-ben Fokozottabb fogyasztóvédelmi rendelkezések, új fogyasztóvédelmi hatóságok jelentek meg Logisztikai, informatikai területen: Informatikai rendszerek fejlesztése Korszerű, integrált vállalatirányítási rendszer (SAP, SAP IS-U) működtetése Logisztikai, beszerzési folyamatok további racionalizálása, közös beszerzések az anyavállalattal A fenti programok lehetővé tették a Társaság számára a meghatározott stratégiai célkitűzéseknek megfelelő továbbfejlődést, és hozzájárultak a kiemelt területek színvonalának javításához.

7 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Evaluation of the Company s operations in 2009 INTRODUCTION In the financial year of 2009 the Company has conducted its business activity in line with the outlined strategy including the following major points: Improve gas market share and increase consumer number Obtain better margin on B2B market as compared with previous periods Limit customer erosion on B2C market Unbundling the Information systems of DSO and Retailer companies Preparation of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. s electricity sale activity from 2010 Supervise and start of introductory work relating the integration of the Hungarian GDF SUEZ entities supporting activities Reorganise the B2B sales force and develop marketing activity Reorganise the controlling and risk management activity Optimise DSO and Retailer activity in line with the new gas law requirements. Major tasks and accomplishments In the commercial and customer care area: Develop new products and introduce the same to large consumers Introduce a number of marketing campaigns in order to retain customers and increase the volume of sales: Campaign to re-enter into contracts at a fixed price and acquire new customers Electric billing and electronic payment campaign Campaign aiming at the re-acquiring of household customers In 2010, GDF Suez Energia Magyarország Zrt. will start selling electricity on the Hungarian market; the preparatory work connected therewith was an important event of the year 2009 Introduce a name change as part of the integration process (GDF Suez) Start complete restructuring of the commercial and marketing organization in order to promote more efficient operation In the financial area: Analyse price margin on an ongoing basis. Analyse accounts receivables on an ongoing basis. Analyse financial processes on an ongoing basis. Improve liquidity by tracking outstanding claims. Regulatory environment Act XL of 2008 on Natural Gas Supply (Gas Supply Act) entered into force on 1 July The new act aims at the opening of the gas market in multiple steps. From 1 July the liberalization of the market continued and players with consumption above 100 m 3 /h had to leave the circle of universal supply and enter the free market, however, district heat supply companies may also choose universal service for a further period of one year on a temporary basis. From the second half of 2010, this opening will go on; however regulated market will not disappear forever, since household consumers with less ability to enforce their interests and small consumers having a gas meter under 20 m 3 /h will still be entitled to use the universal service. Additional important changes as compared to previous regulation: The double model shall cease. Public utility service was replaced by universal service (US). The circle of protected consumers was determined instead of supply of natural gas on a social basis. In case of universal service providers, price approved by the Hungarian Energy Office was established instead of officially fixed prices. Distribution charge smoothing mechanism entered into force in More advanced consumer protection regulations, new consumer protection authorities were established. In the area of logistics and information technology: Develop information technology systems. Operate a modern, integrated corporate management system (SAP, SAP IS-U). Further improve the efficiency of logistics and purchasing processes, joint procurement with the parent Company. The above projects have made further development possible for the Company in accordance with defined strategic objectives and contributed to the improvement of the standard of service in prime areas.

8 8 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 A Társaság piaci helyzetének bemutatása A GDF Suez Energia Magyarország Zrt évi tevékenységének eredményét tükröző legfontosabb adatait a következő táblázatban foglaltuk össze: Megnevezés Földgázértékesítés Mm ebből háztartási célú Mm Fogyasztószám az év végén összesen db Ügyfélszám változása db Bekapcsolt települések száma db Üzemeltetési bevételek összesen M Ft Aktivált saját teljesítmény M Ft Üzemeltetési költségek és ráfordítások összesen M Ft Üzemi (üzleti eredmény) M Ft Pénzügyi műveletek eredménye M Ft Rendkívüli eredmény M Ft Adózás előtti eredmény M Ft Létszám Fő Beruházások (pénzügyi beruházások nélkül) M Ft Az GDF Suez Energia Magyarország Zrt. Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém megye valamint Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye területén működő gázszolgáltató Társaság december 31-ig terjedő időszakban ügyféllel csökkent a Társaság által ellátott fogyasztók száma. A potenciális háztartások 72,5 %-a fogyasztónk. A Társaság a üzleti évben Mm 3 gázt értékesített. A Társaság tevékenységét 19 (ebből 9 állandó) ügyfélszolgálati irodán keresztül látja el. Megnevezés Háztartások száma összesen Háztartási fogyasztók száma Telítettség aránya (%) 75,3 72,5

9 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Presentation of the market position of the Company Most important data presenting the achievements of GDF Suez Energia Magyarország Zrt. in 2009 are summarized in the following table: Description Sales of natural gas Million m 3 1,700 1,817 incl.: household use Million m Total number of consumers at the end of the year pc 797, ,603 Change in number of customers pc 8,164-12,131 Number of settlements supplied with gas pc Total operating income Million HUF 174, ,534 Capitalised own performance Million HUF Total operating costs and expenses Million HUF 176, ,209 Operating result Million HUF -1,701-5,134 Financial result Million HUF 3,175 1,950 Extraordinary result Million HUF Profit before tax Million HUF 1,435-3,194 Headcount person Investments (without financial investments) Million HUF 1,044 1,648 GDF Suez Energia Magyarország Zrt. provides natural gas supply across its networks in Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém counties as well as in Csongrád, Békés and Bács-Kiskun counties. The number of consumers supplied by the Company has decreased by 12,131 by 31 December % of the potential households are our consumer. The Company sold 1,817 million m 3 of gas to its customers in the financial year The Company provides operations via 19 (including 9 permanent) customer service offices. Description Total number of households 986,524 1,009,108 Total number of residential consumers 742, ,558 Penetration rate (%)

10 10 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Tevékenységünk árbevétele és bevételei A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. fő tevékenysége a földgázszolgáltatás, évben az árbevételének 92,9 %-át tette ki. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. egyes tevékenységeinek árbevételei és bevételei Megnevezés Árbevétel és bevétel (e Ft) Megoszlás (%) Árbevétel és bevétel (e Ft) Megoszlás (%) Földgáz értékesítés árbevétele , ,9 Egyéb tevékenységek árbevétele , ,8 Értékesítés nettó árbevétele , ,7 Egyéb bevételek , ,3 Pénzügyi műveletek bevétele , ,0 Rendkívüli bevételek 137 0,0 3 0,0 Árbevételek és bevételek összesen , ,0

11 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Sales revenue and income from our activities The major business line of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. is natural gas supply, 92.9 % of the Company s sales revenues coming from that business line in Sales revenues and income of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., by activity Description Sales revenue and income 000 HUF Share % Sales revenue and income 000 HUF Revenue of sales of natural gas 169,200, ,041, Revenue of other operations 5,075, ,493, Net sales revenue 174,275, ,534, Other revenues 424, , Revenues of financial operations 6,628, ,737, Extraordinary revenues Total revenue and income 181,329, ,736, Share %

12 12 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Állandó iroda / Permanent office Fiókiroda / Branch office Ügyfélszolgálatok a Customer Support Offices

13 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Customer Support Offices in the area of the Company Lakosság és kisvállalkozások 20 m 3 /h alatt: Telefonos ügyfélszolgálat: Telefon: (06 40) , Fax: (06 62) hétfő-péntek 7:00-19:00 Levélcím: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Ügyfélszolgálat 6701 Szeged, Pf Lakosság és vállalkozások m 3 /h mérőteljesítmény között: Telefonos ügyfélszolgálat: Telefon: (06 40) Fax: (06 62) hétfő-péntek 8:00-15:30 Társaság területén in the area of the Company Levélcím: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Ügyfélszolgálat as Csoport 6701 Szeged, Pf Residents and small businesses under 20 m 3 /h: Customer Support by phone: Phone: (+36 40) , Fax: (+36 62) Monday-Friday 7:00-19:00 Mailing address: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Customer Support P. O. Box 2320, H-6701 Szeged, Hungary Residents and businesses between 20 and 100 m 3 /h Customer Support by phone: Phone: (+36 40) Fax: (+36 62) Monday-Friday 8:00-15:30 Mailing address: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Customer Support, Team P. O. Box 125, H-6701 Szeged, Hungary Állandó iroda / Permanent office Fiókiroda / Branch office

14 14 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 A Társaság működési költségeinek és ráfordításainak alakulása A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. gazdálkodását alapvetően a földgázzal kapcsolatos költségek határozzák meg. Az anyagköltség tartalmazza a gázbeszerzési költségeket. Az egyéb ráfordítások tartalmazzák az értékesítés energiaadóját is: eft, mely az árbevételben is megjelenik, tehát eredmény semleges. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 427 fő volt, így az 1000 ügyfélre jutó alkalmazottak száma 0,54 fő. Megnevezés Költség e Ft Megoszlás % Költség e Ft Megoszlás % Anyagjellegű ráfordítások , ,5 Személyi jellegű ráfordítások , ,4 Értékcsökkenési leírás , ,4 Egyéb ráfordítások , ,7 Üzleti költségek és ráfordítások összesen , ,0 Pénzügyi műveletek ráfordításai , ,0 Rendkívüli ráfordítások , ,0 Költségek és ráfordítások összesen , ,0

15 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Evolution of the operating costs and expenses of the Company The business operations of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. are essentially determined by costs related to natural gas. Expenses of material nature include gas purchase costs. Other expenses include the energy tax on sales: HUF 2,769,744,000, which is also included in other revenues, thus it is neutral to profits. The average number of staff employed during the period covered by the annual report was 427, giving an employee count of 0.54 for 1000 customers. Description Cost 000 HUF Share % Cost 000 HUF Share % Expenses of material nature 169,146, ,378, Personnel costs 2,439, ,659, Depreciation 915, , Other expenses 3,970, ,290, Total operating costs and expenses 176,471, ,209, Financial expenses 3,453, ,787, Extraordinary expenses 40, , Total costs and expenses 179,964, ,007,

16 16 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Az eredmény alakulása / Saját tőke adatai Megnevezés Index 2009/2008 (%) Üzemi (Üzleti eredmény) ,9 Pénzügyi műveletek eredménye ,4 Rendkívüli eredmény ,5 Adózás előtti eredmény ,6 Az adózás előtti eredményt a fenti táblázatban foglaltuk össze. Az adózás előtti eredmény kedvezőtlenül alakult a tárgyidőszakban ben az adózás előtti eredmény negatívba fordult. Ennek oka az üzemi eredmény kedvezőtlen irányú változása a válság éve volt mind a magyar, mind a világgazdaságban. Az ipari termelés októberig 17 %-kal csökkent előző évhez képest. Ennek a hatása a Társaság évi eredményére is rányomta a bélyegét. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. vagyonszerkezete A Társaság december 31-i saját tőkéje eft, ahogy azt az alábbi táblázat megfelelő sorai tartalmazzák. Megnevezés Index 2009/2008 (%) Jegyzett tőke ,0 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,3 Lekötött tartalék ,6 Mérleg szerinti eredmény ,6 Összes saját tőke ,3

17 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Evolution of result / Shareholders s equity Description Index 2009/2008 (%) Operating result -1,700,604-5,133, Financial result 3,175,357 1,950, Extraordinary result -40,081-10, Profit before tax 1,434,672-3,194, Profit before tax has changed in an unfavourable manner in the current period of time. Profit before tax turned into the negative in It is due to the negative change in trading profit was the year of crisis both for the Hungarian and the world economy. Industry production decreased by 17 % until October in comparison with the previous year. It also had an influence on the profit of the Company as of 31 December Assets of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. The equity of the Company was HUF 85,425,752,000 as of 31 December 2009, as shown in the table below. Description Index 2009/2008 (%) Issued capital stock 17,432,758 17,432, Capital reserve 54,856,568 54,856, Accumulated profit reserve 16,265,343 16,317, Engaged reserve 164, , Retained profit of the year 5,402-3,298, Total shareholders equity 88,724,299 85,425,

18 18 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Mérlegadatok Megnevezés /2008 eft eft % Befektetett eszközök ,8% - Immateriális javak ,5% - Tárgyi eszközök % - Befektetett pénzügyi eszközök ,0% - Forgóeszközök ,8% - Készletek ,2% - Követelések ,3% - Pénzeszközök ,7% Aktív időbeli elhatárolások ,6% Eszközök összesen ,5% - Saját tőke ,3% - Jegyzett tőke ,0% - Tőketartalék ,0% - Eredménytartalék ,3% - Lekötött tartalék ,6% - Mérleg szerinti eredmény ,6% Céltartalék ,1% - Kötelezettségek ,3% - Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek ,3% - Passzív időbeli elhatárolások ,4% - Források összesen ,5%

19 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Balance sheet figures Description / HUF 000 HUF % Fixed assets 88,241,731 88,930, % - Intangible assets 1,596,454 2,083, % - Tangible assets 4,772,568 4,960, % - Investments 81,872,709 81,886, % - Current Assets 24,581,051 30,672, % - Inventories 3,846,618 8,740, % - Receivables 19,560,925 20,997, % - Cash and cash equivalents 1,173, , % Accrued and deferred assets 18,762,960 28,452, % Total assets 131,585, ,054, % - Equity 88,724,299 85,425, % - Issued capital stock 17,432,758 17,432, % - Capital reserve 54,856,568 54,856, % - Accumulated profit reserve 16,265,343 16,317, % - Engaged reserve 164, , % - Retained profit of the year 5,402-3,298, % Provisions 35, , % - Liabilities 38,970,790 58,172, % - Long-term liabilities Short-term liabilities 38,970,790 58,172, % - Accrued and deferred liabilities 3,855,290 3,562, % - Total liabilities 131,585, ,054, %

20 20 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Pénzügyi helyzet és befektetett pénzügyi eszközök A pénzügyi helyzet Mutató Hányados Likviditás Forgóeszközök + aktív időbeli elhatárolás Rövid lejáratú kötelezettségek Hitelfedezeti mutató Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek % % 111,2 101,6 50,2 36,1 A likviditási mutató csökkentést mutat az előző év végéhez képest. A forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások összegének százalékos növekedése alacsonyabb mértékű, mint a rövid lejáratú kötelezettségek összegének jelentős (%-os) emelkedése. A hitelfedezeti mutató csökkenést mutat, melynek oka, hogy a rövidlejáratú kötelezettségek százalékos növekedése lényegesen meghaladja a követelések állományának százalékos növekedését én a Társaságnak hosszú lejáratú kölcsön állománya nincs. Befektetett pénzügyi eszközök A tartós részesedések aránya a mérleg főösszegét tekintve évben jelentős, ebből kifolyólag a pénzügyi befektetések alakulása a vagyoni helyzetet jelentősen befolyásolja. A meghatározó befektetéseket az alábbi táblázat mutatja be: A Társaság neve Jogi székhely Tulajdoni százalék Saját tőke (eft) Jegyzett tőke (eft) Tartalékok (eft) Mérleg szerinti eredmény (eft) Részesedés összege (eft) ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Győr, Puskás Tivadar u ,00% * * * * évi jóváhagyott osztalék előtti Forgatási célú értékpapírokkal a Társaság nem rendelkezik.

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the

Részletesebben

Table of Contents. Brief introduction of Equilor

Table of Contents. Brief introduction of Equilor 2013 Annual Report Table of Contents Summary: financial and corporate information Management Report Equilor Divisions Financial Statement Independent Auditor s Report 4 6 9 17 27 Bálint Szécsényi András

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

annual report 2006 éves jelentés

annual report 2006 éves jelentés annual report 2006 éves jelentés 2 CONTENTS Key Financial Data (2004-2006) 4 The CEO-Chairman s Letter 6 A Short Introduction of Rába Automotive Holding 8 Rába s Shares on the Budapest Stock Exchange 10

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

tartalomjegyzék Az Equilor rövid bemutatása

tartalomjegyzék Az Equilor rövid bemutatása 2013 Éves beszámoló tartalomjegyzék Összefoglaló pénzügyi és társasági információk A vezetőség beszámolója Az Equilor üzletágai Pénzügyi beszámoló Független könyvvizsgálói jelentés 4 6 9 17 27 Szécsényi

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

Blahó János üzemigazgató

Blahó János üzemigazgató A VOLÁNBUSZ Zrt. vezetôsége Pekli Ferenc vezérigazgató Laukó Mária stratégiai igazgató Bartkóné Kovács Anikó controlling igazgató Sohár István vezérigazgatóhelyettes Fajcsák Lajos kereskedelmi igazgató

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Tartalomjegyzék Table of Content Vállalati információk 7 Company

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012 A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER). ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM IMPRESSZUM IMPRINT TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION.........................

Részletesebben

2013. évi statisztikai adatai

2013. évi statisztikai adatai A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 213. évi statisztikai adatai Statistical data of the hungarian power system 213 IMPRESSZUM IMPRINT Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION. 6 RÖVIDÍTÉSEK,

Részletesebben

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d.

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. EZ ISKÉSZ w w w. ke s z. h u 2 0 0 6 / 1 A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. Radnai Tamás a KÉSZ Kft. új ügyvezetõje Budapest Építészeti Nívódíj 2005 - elismert

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 kommunikacio@ovit.hu www.ovit.hu

Részletesebben