Üzleti Jelentés. Annual Report

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti Jelentés. Annual Report"

Átírás

1 Üzleti Jelentés Annual Report 2009

2

3 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság évi tevékenységének értékelése Evaluation of the Company s operations in A Társaság piaci helyzetének bemutatása Presentation of the market position of the Company 8-9 Tevékenységünk árbevétele és bevételei Sales revenue and income from our activities Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Customer Support Offices in the area of the Company A Társaság működési költségeinek és ráfordításainak alakulása Evolution of the operating costs and expenses of the Company Az eredmény alakulása / Saját tőke adatai Evolution of result / Shareholders s equity Mérlegadatok Balance sheet figures Pénzügyi helyzet és befektetett pénzügyi eszközök Financial position and investments Egyéb Other 22

4 4 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 A vezérigazgató előszava / CEO s Foreword év egyik legjelentősebb eseménye volt a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (GET) július 1-jei hatályba lépése. Az új törvény a gázpiac több lépcsőben történő megnyitását írta elő, és jelentős modellváltást eredményez az eddigiekhez képest július 1-től a piac liberalizációja tovább folytatódott, így az egyetemes szolgáltatási körből kötelezően ki kellett lépniük a szabadpiacra azoknak az ügyfeleknek, akiknek a fogyasztása meghaladja a 100 m 3 /h teljesítményt. A lakossági és 20 m 3 /h alatti gázmérővel rendelkező kisfogyasztók számára a közüzemi szolgáltatás megszűnt és helyét az egyetemes szolgáltatás váltotta fel. A Társaságunkat érintő legfontosabb változások: 100 m 3 /h feletti nagyfogyasztóknak kötelezően a szabadpiacról kell gázigényüket beszerezni A közüzemi gázszolgáltatást felváltotta az egyetemes gázszolgáltatás Az egyetemes szolgáltatók esetében a korábbi hatósági ár helyett új ármechanizmus lép életbe, melynek lényege, hogy a gázszolgáltatók - egy miniszteri rendeletben meghatározott árképlet alapján - maguk határozhatják meg a végfelhasználói árakat Szigorúbb fogyasztóvédelmi rendelkezések léptek életbe és a szociálisan rászoruló, illetve a védendő fogyasztók köre is meghatározásra került A liberalizált gázipar folyamatos fejlődésének és fejlesztésének elkötelezettjeként maradéktalanul teljesítettük a velünk szemben támasztott elvárásokat és meghatározó szerepünk volt a földgázszolgáltatói tevékenységek egységes és egyértelmű megfogalmazásának kidolgozásában és bevezetésében. Társaságunk valamennyi területen felkészült a teljes piacnyitásból adódó, kereskedelmi és fogyasztói érdekek tiszteletben tartásán alapuló diszkriminációmentes adatkezelésre, igényeik kielégítésére és a nyújtott szolgáltatásainak elszámolására. Sajnos ebben az évben eredményességünk kedvezőtlenül alakult, melynek okai a világgazdasági válság, a fokozódó piaci verseny és a szabályozott piac nem megfelelő tarifakialakítása. A téli, átlagosnál melegebb időjárás is kedvezőtlenül befolyásolta földgáz értékesítésünket és ezzel együtt a bevételeinket. Az egyetemes szolgáltatásban ügyfélnek Mm 3, míg a szabadpiacon fogyasztónak 663 Mm 3 földgázt értékesítettünk. Társaságunk fontosnak és követendő értéknek tartja a partnereinkkel, ügyfeleinkkel kialakított jó kapcsolatok fenntartását és erősítését, továbbá a fogyasztóknak nyújtandó szolgáltatások színvonalának emelésével az elégedettség javítását. Az anyavállalati összeolvadás következtében a GDF SUEZ energiaágazatának magyarországi leányvállalatainál is elkezdődött a szinergiák kihasználása. Ennek egyik jelentős mérföldköve az Égáz-Dégáz Zrt. névváltozása, GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-re, ami egyértelműen kifejezi a GDF SUEZ Csoport értékeivel való azonosulást. A Társaság menedzsmentje nevében megköszönöm minden ügyfelünknek és partnerünknek az irántunk tanúsított bizalmát, valamint minden munkatársunknak a 2009-ben nyújtott erőfeszítését. Stéphane Bouhant vezérigazgató The most significant event of 2009 was the entry into force of Act XL of 2008 on natural gas supply (in Hungarian GET ) as of 1st July. The new act stipulated that the opening of the gas market should be performed in stages and a significant change of model should result. From 1st July 2009 liberalization of the market continued and as a consequence, those clients whose consumption was exceeding the capacity of 100 m 3 /h were obligated to leave the universal service provision and to enter the free market. For residential consumers and small consumers with consumption less than the 20m 3 /h public utility service was replaced by universal service. Most important changes affecting our Company: Big consumers above 100m 3 /h have to purchase gas obligatorily from the free market Public utility service was replaced by universal service In case of the universal service providers, instead of the earlier authority price, a new price mechanism was introduced which means that gas suppliers are entitled to determine the end user prices on their own on the basis of a price formula prescribed by the relevant ministerial decree Stronger consumer protecting provisions came into force and the sphere of consumers to be protected was specified as well As we have always been committed to the continual development and improvement of the liberalized gas industry we have managed to meet all requirements completely and we actively participated in the elaboration and introduction of the common and uniform system of the natural gas distribution activities. Our Company has made preparations in all areas in order to accomplish discrimination-free data management based on the respective approach towards all trading and consumer interests resulting from the complete opening of the market for meeting the demands and for accounting the services. Unfortunately this year our profitability was somewhat adverse due to the economic crisis, the increasing market competition and the inadequate tariff setting of the regulated market. Winter weather was warmer than average which naturally influenced our sales of natural gas, consequently our income as well. In universal service provision we sold 1,154 Mm 3 of natural gas to 782,790 clients, while in the free market 663 Mm 3 of natural gas was sold to 2,813 consumers. Our Company is committed to maintain and strengthen good relationship with our partners and with our clients and to raise the level of their satisfaction by increasing the quality of service provided to the consumers. Following the example of the parent company we started to take benefit of the synergies between the Hungarian subsidiaries of the energy branch of GDF SUEZ. A highly important milestone in this respect is the change of name of Égáz-Dégáz Zrt.. The new name, GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., clearly expresses our intention to identify ourselves with the values of the GDF SUEZ Group. On behalf of the Management of the Company I wish to express my thanks to all our customers and partners for their trust and to all our colleagues for their efforts in Stéphane Bouhant Chief Executive Officer

5 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Felsővezetés / Top management Név/Name Philippe BOURGUIGNON Beosztás/Title Kereskedelmi és Marketing vezérigazgató / General Manager Sales & Marketing Telefon/Phone number Budaörs Győr Szeged CSIBA Péter Enegiabeszerzési és Portfóliókezelési Vezérigazgató / General Manager Supply & Portfolio Management Frank HUYSMAN Gazdasági Igazgató / CFO BALLA Zsolt Műszaki és Informatikai Igazgató / Technical and IT Director NÉMETH Adrienne Kereskedelmi Igazgató / Sales Director PONGRÁCZ Ferenc Kontrolling és Kockázatkezelési Vezető / Controlling and Risk Manager DR. MÓCZÓ Istvánné Pénzügyi és Logisztikai Igazgató / Financial and Logistics Director CSOMÁNÉ KARSAI Judit Emberi Erőforrás Igazgató / HR Director IVÁNCSICS Sándor Ügyfélszolgálati Igazgató / Customer Service Director HORVÁTH Attila Kabinetvezető-helyettes / Deputy Head of Cabinet A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Operatív Egységei Operational units of GDF SUEZ Energia Magyarország plc. Cím / Address Telefon / Phone Fax Központ / Headquarters 6724 Szeged, Pulcz u Képviseleti Iroda Rep. Office 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u Északi Régió Központ / Northern Region Centre 9027 Gyõr, Puskás Tivadar u Az állandó ügyfélszolgálati irodák elérhetősége / Accessibility of the permanent local offices Ügyfélszolgálati irodák / Local offices Cím / Address Telefon / Phone Fax DÉLI RÉGIÓ / SOUTHERN REGION Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út Szeged 6721 Szeged, Szent István tér Baja 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u Kecskemét 6000 Kecskemét, Ipoly sor ÉSZAKI RÉGIÓ / NORTHERN REGION Győr 9024 Győr, Czuczor G. u Szombathely 9700 Szombathely, Rákóczi F. u Sopron 9400 Sopron,Táncsics M. u Tatabánya 2800 Tatabánya, Eötvös u Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008 Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008 Üzleti Jelentés Üzleti Jelentés 2008 ANNUAL REPORT 2008

6 6 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 A Társaság évi tevékenységének értékelése BEVEZETÉS A Társaság a pénzügyi évben a stratégiában megfogalmazott elveinek megfelelő üzletpolitikát és tevékenységet folytatott, melynek főbb elemei: Gázértékesítési pozíció javítása, fogyasztói szám növelése Előző évekhez képest magasabb árrés elérése a B2B ügyfélkörben A B2C üzletág fogyasztói létszámának megtartása Az elosztó és szolgáltató társaságok informatikai rendszerének teljes szétválasztása A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt évi áram értékesítési tevékenységének megalapozása A GDF SUEZ csoport magyarországi leányvállalatai közötti integrációs tevékenység felmérése, elindítása A B2B szegmens értékesítési és marketing tevékenységének fejlesztése A Társaság kontrolling és kockázat kezelési tevékenységének átszervezése Az elosztói és egyetemes szolgáltatói tevékenység átalakítása az új jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően Kiemelt feladatok és teljesítésük Kereskedelmi, ügyfélszolgálati területen: Új termékek kifejlesztése és bevezetése a nagy ügyfelek részére A fogyasztók megtartása és az értékesítési volumen növelése érdekében számos marketing kampány bevezetése: Fix áras újraszerződési és új ügyfélszerzési kampány Elektronikus számla és elektronikus fizetés kampány Lakossági ügyfelek visszaszerzésére irányuló kampány 2010-ben a GDF Suez Energia Magyarország Zrt. megkezdi az elektromos áram értékesítést a magyar piacon, az ezzel kapcsolatos előkészítő tevékenység fontos eseménye volt a 2009-es évnek Az integrációs folyamat részeként névváltozás bevezetése (GDF SUEZ) A kereskedelmi és marketing szervezet komplett átszervezésének megkezdése a hatékonyabb működés érdekében Pénzügyi területen: Árrés folyamatos elemzése Kintlévőségek folyamatos elemzése Pénzügyi folyamatok folyamatos elemzése A likviditási helyzet javítása, a kintlévőségek nyomon követésével Szabályozói környezet Az új gáztörvény: A földgázellátásról szóló évi XL. törvény (GET) július 1-én lépett életbe. Az új törvény a gázpiac több lépcsőben történő megnyitását célozza meg. Július 1-től a piac liberalizációja tovább folytatódott, így az egyetemes ellátási körből ki kellett lépniük a szabadpiacra immáron azon szereplőknek is, akiknek a fogyasztása meghaladja a 100 m 3 /óra teljesítményt, viszont a távhőszolgáltatók átmenetileg még egy évig választhatják az egyetemes szolgáltatást is második félévétől ez a nyitás tovább folytatódik. Ugyanakkor a szabályozott piac természetesen nem tűnik el véglegesen, hiszen a kisebb érdekérvényesítő képességű lakossági és a 20 m 3 /óra alatti gázmérővel rendelkező kisfogyasztók ezt követően is jogosultak lesznek az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. További fontos változások a korábbi szabályozáshoz képest: A kettős modell megszűnik A közüzemi szolgáltatás helyébe az egyetemes szolgáltatás (ESZ) lépett Szociális földgázellátás helyett a védendő fogyasztók köre került meghatározásra Egyetemes szolgáltatók esetében hatósági ár helyett MEH által jóváhagyott ár lett kialakítva Elosztási díj kiegyenlítő mechanizmusa lépett életbe 2009-ben Fokozottabb fogyasztóvédelmi rendelkezések, új fogyasztóvédelmi hatóságok jelentek meg Logisztikai, informatikai területen: Informatikai rendszerek fejlesztése Korszerű, integrált vállalatirányítási rendszer (SAP, SAP IS-U) működtetése Logisztikai, beszerzési folyamatok további racionalizálása, közös beszerzések az anyavállalattal A fenti programok lehetővé tették a Társaság számára a meghatározott stratégiai célkitűzéseknek megfelelő továbbfejlődést, és hozzájárultak a kiemelt területek színvonalának javításához.

7 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Evaluation of the Company s operations in 2009 INTRODUCTION In the financial year of 2009 the Company has conducted its business activity in line with the outlined strategy including the following major points: Improve gas market share and increase consumer number Obtain better margin on B2B market as compared with previous periods Limit customer erosion on B2C market Unbundling the Information systems of DSO and Retailer companies Preparation of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. s electricity sale activity from 2010 Supervise and start of introductory work relating the integration of the Hungarian GDF SUEZ entities supporting activities Reorganise the B2B sales force and develop marketing activity Reorganise the controlling and risk management activity Optimise DSO and Retailer activity in line with the new gas law requirements. Major tasks and accomplishments In the commercial and customer care area: Develop new products and introduce the same to large consumers Introduce a number of marketing campaigns in order to retain customers and increase the volume of sales: Campaign to re-enter into contracts at a fixed price and acquire new customers Electric billing and electronic payment campaign Campaign aiming at the re-acquiring of household customers In 2010, GDF Suez Energia Magyarország Zrt. will start selling electricity on the Hungarian market; the preparatory work connected therewith was an important event of the year 2009 Introduce a name change as part of the integration process (GDF Suez) Start complete restructuring of the commercial and marketing organization in order to promote more efficient operation In the financial area: Analyse price margin on an ongoing basis. Analyse accounts receivables on an ongoing basis. Analyse financial processes on an ongoing basis. Improve liquidity by tracking outstanding claims. Regulatory environment Act XL of 2008 on Natural Gas Supply (Gas Supply Act) entered into force on 1 July The new act aims at the opening of the gas market in multiple steps. From 1 July the liberalization of the market continued and players with consumption above 100 m 3 /h had to leave the circle of universal supply and enter the free market, however, district heat supply companies may also choose universal service for a further period of one year on a temporary basis. From the second half of 2010, this opening will go on; however regulated market will not disappear forever, since household consumers with less ability to enforce their interests and small consumers having a gas meter under 20 m 3 /h will still be entitled to use the universal service. Additional important changes as compared to previous regulation: The double model shall cease. Public utility service was replaced by universal service (US). The circle of protected consumers was determined instead of supply of natural gas on a social basis. In case of universal service providers, price approved by the Hungarian Energy Office was established instead of officially fixed prices. Distribution charge smoothing mechanism entered into force in More advanced consumer protection regulations, new consumer protection authorities were established. In the area of logistics and information technology: Develop information technology systems. Operate a modern, integrated corporate management system (SAP, SAP IS-U). Further improve the efficiency of logistics and purchasing processes, joint procurement with the parent Company. The above projects have made further development possible for the Company in accordance with defined strategic objectives and contributed to the improvement of the standard of service in prime areas.

8 8 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 A Társaság piaci helyzetének bemutatása A GDF Suez Energia Magyarország Zrt évi tevékenységének eredményét tükröző legfontosabb adatait a következő táblázatban foglaltuk össze: Megnevezés Földgázértékesítés Mm ebből háztartási célú Mm Fogyasztószám az év végén összesen db Ügyfélszám változása db Bekapcsolt települések száma db Üzemeltetési bevételek összesen M Ft Aktivált saját teljesítmény M Ft Üzemeltetési költségek és ráfordítások összesen M Ft Üzemi (üzleti eredmény) M Ft Pénzügyi műveletek eredménye M Ft Rendkívüli eredmény M Ft Adózás előtti eredmény M Ft Létszám Fő Beruházások (pénzügyi beruházások nélkül) M Ft Az GDF Suez Energia Magyarország Zrt. Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém megye valamint Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye területén működő gázszolgáltató Társaság december 31-ig terjedő időszakban ügyféllel csökkent a Társaság által ellátott fogyasztók száma. A potenciális háztartások 72,5 %-a fogyasztónk. A Társaság a üzleti évben Mm 3 gázt értékesített. A Társaság tevékenységét 19 (ebből 9 állandó) ügyfélszolgálati irodán keresztül látja el. Megnevezés Háztartások száma összesen Háztartási fogyasztók száma Telítettség aránya (%) 75,3 72,5

9 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Presentation of the market position of the Company Most important data presenting the achievements of GDF Suez Energia Magyarország Zrt. in 2009 are summarized in the following table: Description Sales of natural gas Million m 3 1,700 1,817 incl.: household use Million m Total number of consumers at the end of the year pc 797, ,603 Change in number of customers pc 8,164-12,131 Number of settlements supplied with gas pc Total operating income Million HUF 174, ,534 Capitalised own performance Million HUF Total operating costs and expenses Million HUF 176, ,209 Operating result Million HUF -1,701-5,134 Financial result Million HUF 3,175 1,950 Extraordinary result Million HUF Profit before tax Million HUF 1,435-3,194 Headcount person Investments (without financial investments) Million HUF 1,044 1,648 GDF Suez Energia Magyarország Zrt. provides natural gas supply across its networks in Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém counties as well as in Csongrád, Békés and Bács-Kiskun counties. The number of consumers supplied by the Company has decreased by 12,131 by 31 December % of the potential households are our consumer. The Company sold 1,817 million m 3 of gas to its customers in the financial year The Company provides operations via 19 (including 9 permanent) customer service offices. Description Total number of households 986,524 1,009,108 Total number of residential consumers 742, ,558 Penetration rate (%)

10 10 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Tevékenységünk árbevétele és bevételei A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. fő tevékenysége a földgázszolgáltatás, évben az árbevételének 92,9 %-át tette ki. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. egyes tevékenységeinek árbevételei és bevételei Megnevezés Árbevétel és bevétel (e Ft) Megoszlás (%) Árbevétel és bevétel (e Ft) Megoszlás (%) Földgáz értékesítés árbevétele , ,9 Egyéb tevékenységek árbevétele , ,8 Értékesítés nettó árbevétele , ,7 Egyéb bevételek , ,3 Pénzügyi műveletek bevétele , ,0 Rendkívüli bevételek 137 0,0 3 0,0 Árbevételek és bevételek összesen , ,0

11 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Sales revenue and income from our activities The major business line of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. is natural gas supply, 92.9 % of the Company s sales revenues coming from that business line in Sales revenues and income of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., by activity Description Sales revenue and income 000 HUF Share % Sales revenue and income 000 HUF Revenue of sales of natural gas 169,200, ,041, Revenue of other operations 5,075, ,493, Net sales revenue 174,275, ,534, Other revenues 424, , Revenues of financial operations 6,628, ,737, Extraordinary revenues Total revenue and income 181,329, ,736, Share %

12 12 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Ügyfélszolgálatok a Társaság területén Állandó iroda / Permanent office Fiókiroda / Branch office Ügyfélszolgálatok a Customer Support Offices

13 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Customer Support Offices in the area of the Company Lakosság és kisvállalkozások 20 m 3 /h alatt: Telefonos ügyfélszolgálat: Telefon: (06 40) , Fax: (06 62) hétfő-péntek 7:00-19:00 Levélcím: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Ügyfélszolgálat 6701 Szeged, Pf Lakosság és vállalkozások m 3 /h mérőteljesítmény között: Telefonos ügyfélszolgálat: Telefon: (06 40) Fax: (06 62) hétfő-péntek 8:00-15:30 Társaság területén in the area of the Company Levélcím: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Ügyfélszolgálat as Csoport 6701 Szeged, Pf Residents and small businesses under 20 m 3 /h: Customer Support by phone: Phone: (+36 40) , Fax: (+36 62) Monday-Friday 7:00-19:00 Mailing address: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Customer Support P. O. Box 2320, H-6701 Szeged, Hungary Residents and businesses between 20 and 100 m 3 /h Customer Support by phone: Phone: (+36 40) Fax: (+36 62) Monday-Friday 8:00-15:30 Mailing address: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Customer Support, Team P. O. Box 125, H-6701 Szeged, Hungary Állandó iroda / Permanent office Fiókiroda / Branch office

14 14 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 A Társaság működési költségeinek és ráfordításainak alakulása A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. gazdálkodását alapvetően a földgázzal kapcsolatos költségek határozzák meg. Az anyagköltség tartalmazza a gázbeszerzési költségeket. Az egyéb ráfordítások tartalmazzák az értékesítés energiaadóját is: eft, mely az árbevételben is megjelenik, tehát eredmény semleges. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 427 fő volt, így az 1000 ügyfélre jutó alkalmazottak száma 0,54 fő. Megnevezés Költség e Ft Megoszlás % Költség e Ft Megoszlás % Anyagjellegű ráfordítások , ,5 Személyi jellegű ráfordítások , ,4 Értékcsökkenési leírás , ,4 Egyéb ráfordítások , ,7 Üzleti költségek és ráfordítások összesen , ,0 Pénzügyi műveletek ráfordításai , ,0 Rendkívüli ráfordítások , ,0 Költségek és ráfordítások összesen , ,0

15 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Evolution of the operating costs and expenses of the Company The business operations of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. are essentially determined by costs related to natural gas. Expenses of material nature include gas purchase costs. Other expenses include the energy tax on sales: HUF 2,769,744,000, which is also included in other revenues, thus it is neutral to profits. The average number of staff employed during the period covered by the annual report was 427, giving an employee count of 0.54 for 1000 customers. Description Cost 000 HUF Share % Cost 000 HUF Share % Expenses of material nature 169,146, ,378, Personnel costs 2,439, ,659, Depreciation 915, , Other expenses 3,970, ,290, Total operating costs and expenses 176,471, ,209, Financial expenses 3,453, ,787, Extraordinary expenses 40, , Total costs and expenses 179,964, ,007,

16 16 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Az eredmény alakulása / Saját tőke adatai Megnevezés Index 2009/2008 (%) Üzemi (Üzleti eredmény) ,9 Pénzügyi műveletek eredménye ,4 Rendkívüli eredmény ,5 Adózás előtti eredmény ,6 Az adózás előtti eredményt a fenti táblázatban foglaltuk össze. Az adózás előtti eredmény kedvezőtlenül alakult a tárgyidőszakban ben az adózás előtti eredmény negatívba fordult. Ennek oka az üzemi eredmény kedvezőtlen irányú változása a válság éve volt mind a magyar, mind a világgazdaságban. Az ipari termelés októberig 17 %-kal csökkent előző évhez képest. Ennek a hatása a Társaság évi eredményére is rányomta a bélyegét. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. vagyonszerkezete A Társaság december 31-i saját tőkéje eft, ahogy azt az alábbi táblázat megfelelő sorai tartalmazzák. Megnevezés Index 2009/2008 (%) Jegyzett tőke ,0 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,3 Lekötött tartalék ,6 Mérleg szerinti eredmény ,6 Összes saját tőke ,3

17 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Evolution of result / Shareholders s equity Description Index 2009/2008 (%) Operating result -1,700,604-5,133, Financial result 3,175,357 1,950, Extraordinary result -40,081-10, Profit before tax 1,434,672-3,194, Profit before tax has changed in an unfavourable manner in the current period of time. Profit before tax turned into the negative in It is due to the negative change in trading profit was the year of crisis both for the Hungarian and the world economy. Industry production decreased by 17 % until October in comparison with the previous year. It also had an influence on the profit of the Company as of 31 December Assets of GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. The equity of the Company was HUF 85,425,752,000 as of 31 December 2009, as shown in the table below. Description Index 2009/2008 (%) Issued capital stock 17,432,758 17,432, Capital reserve 54,856,568 54,856, Accumulated profit reserve 16,265,343 16,317, Engaged reserve 164, , Retained profit of the year 5,402-3,298, Total shareholders equity 88,724,299 85,425,

18 18 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Mérlegadatok Megnevezés /2008 eft eft % Befektetett eszközök ,8% - Immateriális javak ,5% - Tárgyi eszközök % - Befektetett pénzügyi eszközök ,0% - Forgóeszközök ,8% - Készletek ,2% - Követelések ,3% - Pénzeszközök ,7% Aktív időbeli elhatárolások ,6% Eszközök összesen ,5% - Saját tőke ,3% - Jegyzett tőke ,0% - Tőketartalék ,0% - Eredménytartalék ,3% - Lekötött tartalék ,6% - Mérleg szerinti eredmény ,6% Céltartalék ,1% - Kötelezettségek ,3% - Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek ,3% - Passzív időbeli elhatárolások ,4% - Források összesen ,5%

19 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT Balance sheet figures Description / HUF 000 HUF % Fixed assets 88,241,731 88,930, % - Intangible assets 1,596,454 2,083, % - Tangible assets 4,772,568 4,960, % - Investments 81,872,709 81,886, % - Current Assets 24,581,051 30,672, % - Inventories 3,846,618 8,740, % - Receivables 19,560,925 20,997, % - Cash and cash equivalents 1,173, , % Accrued and deferred assets 18,762,960 28,452, % Total assets 131,585, ,054, % - Equity 88,724,299 85,425, % - Issued capital stock 17,432,758 17,432, % - Capital reserve 54,856,568 54,856, % - Accumulated profit reserve 16,265,343 16,317, % - Engaged reserve 164, , % - Retained profit of the year 5,402-3,298, % Provisions 35, , % - Liabilities 38,970,790 58,172, % - Long-term liabilities Short-term liabilities 38,970,790 58,172, % - Accrued and deferred liabilities 3,855,290 3,562, % - Total liabilities 131,585, ,054, %

20 20 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Üzleti Jelentés 2009 Pénzügyi helyzet és befektetett pénzügyi eszközök A pénzügyi helyzet Mutató Hányados Likviditás Forgóeszközök + aktív időbeli elhatárolás Rövid lejáratú kötelezettségek Hitelfedezeti mutató Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek % % 111,2 101,6 50,2 36,1 A likviditási mutató csökkentést mutat az előző év végéhez képest. A forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások összegének százalékos növekedése alacsonyabb mértékű, mint a rövid lejáratú kötelezettségek összegének jelentős (%-os) emelkedése. A hitelfedezeti mutató csökkenést mutat, melynek oka, hogy a rövidlejáratú kötelezettségek százalékos növekedése lényegesen meghaladja a követelések állományának százalékos növekedését én a Társaságnak hosszú lejáratú kölcsön állománya nincs. Befektetett pénzügyi eszközök A tartós részesedések aránya a mérleg főösszegét tekintve évben jelentős, ebből kifolyólag a pénzügyi befektetések alakulása a vagyoni helyzetet jelentősen befolyásolja. A meghatározó befektetéseket az alábbi táblázat mutatja be: A Társaság neve Jogi székhely Tulajdoni százalék Saját tőke (eft) Jegyzett tőke (eft) Tartalékok (eft) Mérleg szerinti eredmény (eft) Részesedés összege (eft) ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Győr, Puskás Tivadar u ,00% * * * * évi jóváhagyott osztalék előtti Forgatási célú értékpapírokkal a Társaság nem rendelkezik.

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2008 ÉGÁZ-DÉGÁZ ANNUAL REPORT 2008 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság 2008. évi tevékenységének

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. Statisztikai számjel: 10197879-6512-114-01 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. adatok millió Ft-ban A tétel megnevezése 2001.12.31 2002.12.31 a b c d e 1 Pénzeszközök 12 064 35 449 2 Állampapírok

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés

A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006 A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006 OPTIM CLIC CALYON Internet Banking tartalomjegyzék Table of contents 4 Elnöki Beszámoló 5 Chairman s Statement

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 1 EQUILOR Szécsényi Bálint Gereben András Az Equilor rövid bemutatása Az Equilor Befektetési Zrt. több, mint 20 éve áll lakossági és intézményi ügyfelei rendelkezésére

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999

Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999 Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999 Citibank Tower, Bank Center, Budapest Citibank Torony, Bank Center, Budapest Annual Report Éves jelentés 1999 Citibank Rt. Hungary Chairman s Report 1999 WAS

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Gáz szolgáltatás flották részére

Gáz szolgáltatás flották részére Gáz szolgáltatás flották részére Tamáska József GDF-Suez Energia Magyarország Zrt. CNG KONFERENCIA 2011. november 24. Paradigmaváltás A korszakváltás előtt álló energiapolitikának részévé kell válnia,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló 213 évi egyszerűsített éves beszoló Fordulónap: 213-12-31 Huninet Egyesület Egyesület Pulai Gábor elnök Beszolókészítés 214-5-31 Bejegyzési sz: 1/ PK/ 6 4 7 1 / 1 9 9 / 18 Cím: 111 Budapest, Hungária krt.

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Annual Report 2001 Éves jelentés

Annual Report 2001 Éves jelentés Annual Report 2001 Éves jelentés Table of Contents Chairman s Report Balance Sheet Profit and Loss Statement Independent Auditor's Report Board of Directors Branch Network Table of Contents Chairman s

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben