Magyar Súlyemelő Szövetség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Súlyemelő Szövetség"

Átírás

1 Magyar Súlyemelő Szövetség DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT Jóváhagyta az MSSZ Elnöksége a /31. számú határozatával. Magyar Súlyemelő Szövetség Doppingellenes szabályzata. Hatályos: szeptember 15-től.

2 1. A doppingellenes szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a versenyszerűen sportoló (verseny-, vagy rajtengedéllyel rendelkező) súlyemelőre, a jogerős döntés alapján a sporttevékenységtől eltiltás büntetés hatálya alatt álló sportolóra, az eltiltás leteltét, vagy visszavonulását követően a versenyszerű sporttevékenység folytatását bejelentő sportolóra (továbbiakban együtt: sportolóra), a Magyar Súlyemelő Szövetség (a továbbiakban: MSSZ) szervezeti egységeire és tagszervezeteire, valamint a sportoló felkészítésében, illetve irányításában résztvevő edző, sportorvos, gyúró és további szakemberekre (továbbiakban: sportszakemberek). A Szabályzat alkalmazásában: 2. a) célzott vizsgálat: a versenyzők vizsgálatra történő kiválasztásának az a formája, amikor meghatározott időpontban meghatározott versenyzők vagy versenyzők csoportja nem véletlenszerűen kerül vizsgálat céljából kiválasztásra; b) dopping: a doppinglista szerinti hatóanyagot tartalmazó teljesítményfokozó - vagy annak elfedését, illetve gyorsabb kiürítését elősegítő - szer, készítmény vagy élettani vegyület, továbbá módszer; c) doppingellenes tevékenység: az az ellenőrző, felvilágosító és nevelő tevékenység, amelynek célja, hogy a versenyző sportteljesítménye fokozása érdekében doppingot ne használjon fel; d) doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek: a sportszervezetek, a szövetségek, a sportköztestületek, a nemzeti doppingellenes szervezet (National Anti-doping Organization, a továbbiakban: NADO), a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium; e) nemzetközi doppingellenes szervezet: a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (a továbbiakban: WADA), az Európa Tanács Doppingellenes Megfigyelő Csoportja, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, a nemzetközi sportági szakszövetségek, a nemzeti doppingellenes szervezetek nemzetközi szövetségei és azon nemzetközi sportrendezvények szervezői, amelyek doppingellenőrzést végeznek a sportrendezvényen; f) doppingellenőrzés: a vizsgálat-eloszlási tervezést, a mintavételt és -kezelést, a laboratóriumi elemzést, az előzetes felülvizsgálati eljárást, a doppingeljárást és a jogorvoslatot magába foglaló eljárás; g) doppinglista: az UNESCO keretében Párizsban, október 19-én elfogadott nemzetközi doppingellenes Egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendeletben foglalt, tiltott szereket és módszereket meghatározó jegyzék; h) doppingolás: a rendeletben meghatározott - egy vagy több - doppingvétség megvalósítása; i) használat: tiltott szer fogyasztása, injekció útján történő beadása vagy bármely módon történő felhasználása, illetve tiltott módszer alkalmazása; j) marker: olyan jelzőanyagok csoportja, amelyek tiltott szerek, módszerek használatára utalnak; k) manipuláció: a doppingellenőrzés bármely szakaszának meg nem engedett cél érdekében vagy meg nem engedett módon végrehajtott módosítása, befolyásolása, az 15/2

3 ellenőrzés során természetes folyamat meggátolása céljával végzett meg nem engedett beavatkozás, valamint az eredmény megváltoztatása; l) minta: bármely doppingellenes ellenőrzési céllal gyűjtött biológiai anyag; m) nemzetközi követelmény: a WADA által elfogadott, a doppingellenes tevékenység egyes részeiért felelős doppingellenes szervezetek egységes szabályok szerinti eljárását és az eljárások harmonizációját biztosító nemzetközi előírások. Az egyes nemzetközi sportági szövetségeknek a WADA nemzetközi előírásait biztosító sportági különös szabályai az adott sportágban nemzetközi követelménynek minősülnek; n) nyilvántartott vizsgálati csoport: a felnőtt és a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban a nemzeti válogatott kerettagok, a nemzetközi sporteseményeken induló versenyzők, az országos bajnokságon első három helyezést elérő versenyzők, továbbá az eltiltás alatt álló versenyzők szövetség által összeállított csoportja; o) pozitív vizsgálati eredmény: laboratóriumból vagy más akkreditált vizsgálati intézményből származó jelentés, amely a mintában tiltott szer vagy annak metabolitját, markerét (beleértve endogén anyagok emelkedett szintjét), illetve tiltott módszer használatát mutatja ki; p) származék: bármely biológiai átalakulási folyamat során képződött anyag; q) vizsgálat: a doppingellenőrzési folyamat része, beleértve a versenyző mintavételre történő kijelölését és erről való értesítését, a mintavételt és -kezelést, a minták laboratóriumba történő szállítását és analízisét. 3. (1) A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (a továbbiakban: IWF), a Kiemelkedő Sportrendezvény Szervezője (Major Event Organization), az MSSZ vagy szervezeti egységei, tagszervezetei, illetve felhatalmazása alapján más személy által rendezett, szervezett versenyen, a felkészülési időszakban a sportoló doppinglistán szereplő teljesítményfokozó szereket, készítményeket nem használhat fel, nem birtokolhat, tiltott módszereket nem alkalmazhat még akkor sem, ha az adott doppingfajta egészségügyi kockázattal nem jár. (2) Tilos a sportoló részére sportteljesítmény fokozása érdekében az (1) szerinti szerek, készítmények előállításához, megszerzéséhez, felhasználásához, illetve az ilyen módszerek alkalmazásához segítséget nyújtani, azok felhasználásában közreműködni, illetve a felhasználást lehetővé tenni. (3) Ha a sportszakember tudomására jut, hogy a sportoló doppingol, illetve valaki a spotolónak a doppingoláshoz segítséget nyújt, köteles azt haladéktalanul bejelenteni az MSSZ-nek, sportorvos esetében az MSSZ-nek és a Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottságának (4) A versenytől, edzéstől való visszalépés, illetve a verseny, edzés előtt vagy a versenyen, edzésen bekövetkezett sérülés nem mentesíti a sportolót a doppingellenőrzéstől. 15/3

4 Az MSSZ doppingellenes feladatai: 4. Az MSSZ a doppingtilalom érvényesítése során a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelettel (továbbiakban: Rendelet), az IWF Doppingellenes Szabályzatával, az egyéb vonatkozó nemzetközi követelményekkel, valamint a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület (továbbiakban: NDKT) ajánlásaival összhangban: (1) Gondoskodik jelen szabályzat folyamatos karbantartásáról, figyelemmel az UNESCO keretében Párizsban, október 19-én elfogadott nemzetközi doppingellenes Egyezmény kihirdetéséről szóló Kormányrendeletben foglalt, tiltott szereket és módszereket meghatározó jegyzékre, valamint az IWF doppingellenes szabályzatára; (2) Gondoskodik arról, hogy a Szabályzat valamennyi tagszervezethez eljusson; (3) Összeállítja a súlyemelés sportágban a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzők körét, melyet megküld a nemzeti doppingellenes szervezetnek (továbbiakban: NADO) és tájékoztatásul az NDKT-nak; (4) Nyilvántartja és a NADO rendelkezésére bocsátja az ellenőrzés végrehajtásához szükséges adatokat (különös figyelemmel a whereabouts információkra), továbbá az adatok kezeléséhez, valamint a 18 éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez szükséges törvényes képviselő által adott hozzájárulásokat; (5) Elkészíti a szövetség doppingellenes tevékenységének éves programját, amely magába foglalja a felvilágosítási-, nevelési, valamint doppingellenőrzési tervét; (6) Végrehajtja a doppingellenes éves programját: ennek keretében költségvetésében megtervezi a doppingellenes tevékenységének költségeit, gondoskodik doppingellenőrzések megrendeléséről, felvilágosító-, nevelő előadások tartásáról, illetve a megteszi a szükséges egyéb intézkedéseket a program végrehajtásához. (7) Összeállítja az MSSZ által kezdeményezett doppingellenőrzések éves tervét, melyet a tárgyévi versenynaptárral együtt a tárgyévet megelőző év december 15-éig tájékoztatásul megküldi a NADO részére. (8) A doppingellenes feladatok ellátásának koordinációjára, a doppingellenes tevékenységben résztvevő szervezetekkel való együttműködésre a doppingellenes szabályokban jártas kapcsolattartó személyt jelöl ki; (9) Minden év január 15-éig megküldi az NDKT-nak az előző évi doppingellenes tevékenységéről készített beszámolót; (10) Nyilvántartja a doppingvizsgálati eredményeket és egyéb, doppingvétséget megalapozó magatartásokat; (11) Lefolytatja a doppingellenes szabályok megsértése miatt indított, hatáskörébe tartozó eljárásokat. 15/4

5 (12) Az előzetes felülvizsgálati eljárás, valamint a doppingeljárás eredményeiről tájékoztatja a sportigazgatási szervet, az NDKT-t, valamint az IWF-et; (13) Gondoskodik a doppingellenes tevékenységével összefüggésben keletkezett iratok nyilvántartásáról és őrzéséről. 5. A tagszervezetek és a területi szervezeti egységek feladatai: (1) Kötelesek jelen szabályzatot ismertetni sportvezetőikkel, sportszakembereikkel és a sportolókkal. (2) Az amatőr sportolók esetén a tagsági jogviszony létesítésékor kötelesek a doppingellenes szabályokat a sportolóval ismertetni, egyben a sportolókkal kötött sportszerződésekben, vagy annak mellékleteként, hivatásos sportoló esetén a munkaszerződés megkötésekor feltűntetni, hogy a sportolók a doppinggal kapcsolatos információkat és az MSSZ doppingellenes szabályzatát, a nemzetközi versenyen, országos bajnokságokon induló sportolók az IWF doppingellenes szabályzatát ismerik, és tartózkodnak a doppingszerek és módszerek alkalmazásától; (3) Közreműködnek a szövetség éves doppingellenes programjának elkészítésében és a program végrehajtásával összefüggő felvilágosító-, nevelő tevékenységben; (4) Kezdeményezik a tagsági-, szerződéses, vagy munkaviszonyban álló sportolóik doppingellenőrzését; (5) Együttműködnek a szövetséggel és más, a Rendeletben meghatározott doppingellenes tevékenységben résztvevő szervezetekkel; 5/A. (1) Az a sportoló, aki orvosilag dokumentálható módon olyan krónikus betegségben szenved, amely indokolja a doppinglistán szereplő valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, gyógyászati célú mentességért folyamodhat a sportorvosán, sportszervezetén és az MSSZ-en keresztül a Rendelet alapján a kérelem elbírálására jogusult NDKT TUE Bizottsághoz. A sportszervezet a sportoló bejelentését követő 48 órán belül írásos jelentésben számol be az esetről az MSSZ-nek, amelyhez csatolja az orvosi-, szakorvosi-, (kórházi) igazolásokat. (2) A sportoló sérülése esetén az ellátása, illetve gyógykezelése során köteles az őt ellátó egészségügyi szakszemélyzetet tájékoztatni sportolói mivoltáról (státuszáról) és arról, hogy doppingtilalom hatálya alatt áll. Amennyiben a sérülése miatti ellátása, gyógykezelése során elkerülhetetlen és orvos-szakmailag indokolt a doppinglistán szereplő tiltott szer, vagy -módszer alkalmazása, köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Rendeletben foglaltaknak megfelelően a sportorvosán, 15/5

6 sportszervezetén és az MSSZ-en keresztül gyógyászati célú mentesség iránti kérelemmel az NDKT TUE Bizottságához fordulni. A gyógyászati célú mentességekkel kapcsolatban a továbbiakban a Rendelet 13. -ában foglaltak az irányadóak. 6. (1) A sportoló a sporttevékenysége során köteles a doppingellenes szabályok megismerésére és maradéktalan betartására. A sportoló kötelezettségei: - nem használhat a doppinglistán szereplő tiltott szert, annak használatát nem kísérelheti meg; köteles a doppingellenőrzésnek alávetni magát és a mintavételi eljárás szabályainak megfelelően mintát szolgáltatni; nem birtokolhat és nem rendelkezhet tiltott szerrel, nem alkalmazhat tiltott módszert, kivéve, ha igazolni tudja, hogy az adott szer, vagy módszer vonatkozásában gyógyászati célú mentességet élvez; a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó olimpiai szerződéssel rendelkező, valamint a korosztályos A keretbe válogatott és félévente az MSSZ által értesített sportoló köteles a versenyen kívüli rendelkezésre állásra és ezen belül a tartózkodási helyére vonatkozó információ szolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére az MSSZ által meghatározott szabályok szerint; jogosulatlanul nem állíthat elő, vagy nem szerezhet tiltott szert, azt nem adhatja át másik sportolónak, sportszakembernek, nem dolgozhat ki tiltott módszert, azt nem ismertetheti más sportolóval, sportszakemberrel. (2) A sportoló köteles az MSSZ, annak tagszervezete, vagy a sportszervezete által szervezett doppingellenes felvilágosító, -nevelő előadásokon résztvenni. 7. (1) A sportszakember tevékenysége során köteles a doppingellenes szabályok maradéktalan betartására és betartatására. Ennek során a sportszakember köteles: az MSSZ, az IWF és a Rendelet doppingellenes szabályait a sportolóval ismertetni; az MSSZ doppingellenes tevékenységében részt venni, melynek során a sportszervezete és az MSSZ részére tájékoztatást nyújtani; az MSSZ éves doppingellenőrzési programjának kidolgozásában és végrehajtásában közreműködni. (2) A sportszakember a doppingtilalom érvényesítése során: versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén a sportolóval összefüggésben nem birtokolhat és nem rendelkezhet tiltott szerrel, kivéve, ha igazolni tudja, hogy az a sportoló gyógyászati célú mentességére figyelemmel történik; tiltott szert nem adhat be a sportolónak, a sportolóval összefüggésben tiltott módszert nem alkalmazhat; 15/6

7 nem értékesíthet, nem adhat át tiltott szert más sportoló, vagy sportszakember részére, tiltott szer, vagy -módszer alkalmazását nem teheti egyéb módon lehetővé, illetve ezeket nem kísérelheti meg; nem nyújthat segítséget tiltott szer, vagy -módszer előállításához, megszerzéséhez, nem működhet abban közre, azokat nem kísérelheti meg; a doppingellenőrzést nem manipulálhatja, azt nem kísérelheti meg; köteles a sportoló doppingolását, illetve a más által a sportoló doppingolásához történő segítségnyújtást a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül az MSSZ-nek bejelenteni. 8. (1) A doppingellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) lehet előre bejelentett vagy bejelentés nélküli, és kiterjed minden az 1. -ban meghatározott amatőr vagy hivatásos, versenyengedéllyel rendelkező, az eltiltás büntetés hatálya alatt álló, valamint az eltiltás büntetés leteltét követőn, továbbá a visszavonulást követően visszatérő és a versenyszerű sporttevékenységét folytató sportolóra. (2) Ellenőrzés tartható a versenyrendszerben szervezett versenyeken, illetve a versenyeken kívüli időszakban is. (3) Az ellenőrzést akkor is el kell végezni, ha a sportoló a versenytől visszalép, továbbá ha a verseny előtt, vagy a versenyen megsérül. (4) Az ellenőrzés elrendelésére az IWF, az EWF, a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület és az MSSZ, a sportrendezvény szervezője, illetve az általuk erre feljogosított szervezet vagy személy jogosult. (5) A doppingellenőrzést úgy kell elvégezni, hogy az a sportoló emberi méltóságát ne sértse. 9. (1) Az ellenőrzéshez és a mintavételhez szükséges elkülönített helyiséget be nem jelentett ellenőrzés esetén is - a verseny szervezője köteles biztosítani. Minden más ellenőrzéssel kapcsolatos - személyi és tárgyi feltétel biztosítása a sportesemény szervezőjének feladata. (2) A feltételek meglétét az MSSZ által delegált személy ellenőrzi. Ha a verseny a személyi vagy tárgyi feltételek hiánya miatt nem tartható meg, az ebből eredő többletköltségeket a mulasztó fél viseli. (3) Ha az ellenőrzés versenyen kívül vagy a felkészülési időszakban történik, akkor az elkülönített helyiség biztosítása annak a sportszervezetnek a kötelezettsége, ahol a sportoló a sporttevékenységet folytatja, ez esetben a személyi- és tárgyi feltételek biztosítása a NADO feladata. (4) Az ellenőrzés költségeit ha a jogszabály másképp nem rendelkezik az ellenőrzést kezdeményező viseli. 15/7

8 10. (1) Az ellenőrzés vizelet, illetve vér mintavétellel történik. (2) A mintavételi eljárási rend részletes szabályait a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 11. (1) Az IWF által elrendelt doppingellenőrzéskor vagy Nemzetközi Sporteseménnyel (a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Paralimpiai Bizottság, egy Nemzetközi Szövetség, egy Kiemelkedő Sportrendezvény Szervezője, illetve más nemzetközi sportszervezet) összefüggő doppingellenőrzéskor, ha a vizsgálat eredménye pozitív, az előzetes felülvizsgálati eljárásra és a doppingeljárásra az IWF doppingellenes szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni. (2) Az A minta pozitív vizsgálati eredményénél az (1) bekezdésben nem szereplő esetekben a okban foglaltakat kell alkalmazni 12. (1) A versenyen történő doppingvizsgálat eredményeként megállapított doppingvétség doppingeljárás lefolytatása nélkül az adott versenyen elért eredmények megsemmisítését vonja maga után, továbbá amennyiben a sportoló a sporteredmény eléréséért díjazást vagy egyéb juttatást, elismerést, érmet, oklevelet kapott, azokat köteles visszaszolgáltatni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alkalmazása akkor is kötelező, ha a sportoló bizonyítja, hogy a doppingvétség elkövetése tekintetében még gondatlanság sem terheli. 13. (1) Doppingvétséget követ el a sportoló, ha a) a testéből származó mintában jelen van a doppinglistán szereplő tiltott szer, annak származéka vagy markerje; b) a doppinglistán szereplő tiltott szert vagy tiltott módszert használ, vagy a használatot megkísérli; c) a mintaszolgáltatási kötelezettséget megtagadja, vagy a mintaszolgáltatás - azt követően, hogy a sportoló erről írásban értesítést kapott a sportoló önhibájából elmarad, továbbá, ha a mintavétel rendjét nem tartja be, vagy a mintavételt egyéb módon akadályozza; d) a versenyen kívüli rendelkezésre állásra, ezen belül a tartózkodási helyére vonatkozó információk biztosítására és a doppingellenőrzésen való részvételre vonatkozó, az IWF doppingellenes szabályzatában meghatározott, valamint a doppingellenes szervezet szabályzatában meghatározott nyilvántartott vizsgáltai csoportba tartozó sportoló, aki a tájékoztatási és rendelkezésre állási kötelezettségét 18 hónapon belül három alkalommal megszegi, e) a doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli; 15/8

9 f) tiltott szert birtokol, vagy azzal rendelkezik, illetve tiltott módszert alkalmaz, kivéve, ha igazolja, hogy a 5/A szerinti gyógyászati célú mentességet élvez; g) tiltott szert jogosulatlanul előállít, megszerez, átad más sportolónak, vagy sportszakembernek, tiltott módszert kidolgoz, más sportolóval, vagy sportszakemberrel megismertet. (2) Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha a) a versenyen kívüli doppingellenőrzés esetén a sportolóval összefüggésben tiltott szert birtokol, vagy azzal rendelkezik, kivéve, ha igazolni tudja, hogy az a súlyemelő engedélyezett gyógyászati célú mentességére figyelemmel történik; b) a tiltott szert a sportolónak beadja vagy a tiltott módszert a sportolóval összefüggésben alkalmazza, a tiltott szert a sportoló részére értékesíti, átadja, tiltott szer vagy módszer felhasználását, alkalmazását egyéb módon lehetővé teszi, illetve ezeket megkísérli; c) a tiltott szer előállításához, megszerzéséhez, tiltott módszer alkalmazásához segítséget nyújt, abban közreműködik, illetve ezeket megkísérli; d) a doppingellenőrzést manipulálja vagy azt megkísérli; e) tudomására jut, hogy a sportoló doppingol, illetve valaki a sportolónak a doppingoláshoz segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a 7. (2) bekezdés ötödik francia bekezdésében meghatározott határidőben haladéktalanul, vagy de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 napon belül az MSSZ-nek. 14. (1) Az IWF által elrendelt doppingellenőrzéskor vagy Nemzetközi Sporteseménnyel összefüggésben feltárt, a 13. -ban meghatározott doppingvétség esetén az elkövetéssel gyanúsított sportoló, sportszakember ellen az IWF doppingellenes szabályzatában foglalt szankciókat kell alkalmazni. (2) Ha az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó sportoló, sportszakember a 13. szerinti doppingvétség elkövetésével gyanúsítható, illetve a doppingolás tényét elismeri, vele szemben doppingeljárást kell lefolytatni. (3) Az IWF által elrendelt doppingellenőrzéskor vagy Nemzetközi Sporteseménnyel összefüggésben feltárt doppingvétség esetén a sportoló meghallgatást kérhet az IWF Dopping Vizsgáló Testületétől az IWF doppingellenes szabályzatában foglaltak szerint. Az eljárásra, a kiszabható büntetésekre az IWF doppingellenes szabályzatának rendelkezéseit kell figyelembe venni. A Dopping Vizsgáló Testület döntése ellen kizárólag a CAS-hoz lehet jogorvoslatért fordulni. (4) A (3) bekezdésben nem szereplő esetekben doppingeljárást első fokon az MSSZ Fegyelmi Bizottsága keretében működő háromtagú doppingbizottság folytatja le. (5) A (4) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozat ellen az eljárás alá vont személy fordulhat jogorvoslatért a másodfokon eljáró MSSZ elnökséghez (6) Az MSSZ hatáskörébe tartozó doppingeljárásoknál a okban foglaltak szerint kell eljárni. 15/9

10 15. (1) Doppingvétség megállapítása esetén - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a sportolóra az alábbi büntetések szabhatók ki: a) a 13. (1) bekezdésének a), b), c), e) és f) pontjaiban meghatározott doppingvétségek elkövetése esetén versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől aa) első alkalommal két év időtartamú, ab) második alkalommal végleges eltiltás; b) a 13. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott doppingvétség elkövetése esetén versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől ba) első alkalommal három hónaptól két évig, bb) második és további alkalommal két évig tartó eltiltás; (2) A doppinglista IV. pontja szerinti speciális szereknek a sportoló szervezetében való jelenléte esetén - amennyiben a sportoló bizonyítja, hogy azokat nem a teljesítménye fokozása érdekében alkalmazta - a büntetés: a) első esetben szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás vagy versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől legfeljebb egy év időtartamú eltiltás; b) második alkalommal két év időtartamú eltiltás; c) harmadik vétség esetén végleges eltiltás. (3) A sportolóra az eltiltás büntetés mellett: a) az ideiglenes vagy végleges átigazolásból legfeljebb két év időtartamú kizárás büntetés, b) az MSSZ által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása, c) legfeljebb a hivatásos sportoló sporttevékenységből származó előző évi nettó átlagjövedelmének hathavi összegét meg nem haladó pénzbüntetés szabható ki. 16. (1) Doppingvétség megállapítása esetén a sportszakemberre az alábbi büntetések szabhatók ki: a) a 13. (2) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott doppingvétségek elkövetése esetén a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől aa) első alkalommal két év időtartamú, ab) második alkalommal végleges eltiltás; b) a 13. (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban meghatározott doppingvétségek elkövetése esetén - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől ba) első alkalommal négy év időtartamú, bb) második alkalommal végleges eltiltás; c) a 13. (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott doppingvétség elkövetése esetén a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől 15/10

11 ca) első alkalommal három hónaptól két évig, cb) második és további alkalommal két évtől négy évig terjedő eltiltás. (2) Ha a sportszakember a 13. (2) bekezdésének b) és c) pontjaiban meghatározott doppingvétséget kiskorú sportoló sérelmére követi el, a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől végleg el kell tiltani. (3) Ha a sportszakember a doppingvétséget a 15. (2) bekezdésében meghatározottakkal összefüggésben követi el, a büntetés: a) első esetben szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás vagy legfeljebb a sportszakmai tevékenységben való részvételtől egy évre történő eltiltás; b) második alkalommal két év eltiltás; c) harmadik alkalommal végleges eltiltás. (4) A sportszakemberre az eltiltás büntetés mellett a) az MSSZ által adott kedvezmények legfeljebb egy év időtartamra történő megvonása, b) legfeljebb a sportszakember szakmai tevékenységéből származó előző évi nettó átlagjövedelmének hathavi összegét meg nem haladó pénzbüntetés szabható ki. 17. (1) Amatőr sportolóra, vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki. (2) A sportolóra, sportszakemberre kiszabott pénzbüntetést az MSSZ pénztárába kell befizetni. Az MSSZ a pénzbüntetés összegét köteles a doppingellenes tevékenységére fordítani. 18. (1) Ha a sportoló a doppingeljárás során bizonyítja, hogy még gondatlanság sem terheli a 13. (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti doppingvétség elkövetésében, vele szemben az egyébként meghatározott eltiltás büntetés nem alkalmazható. (2) Ha a sportoló a doppingeljárás során bizonyítja, hogy nem terheli szándékosság a 13. (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja szerinti doppingvétség elkövetésében, vele szemben az egyébként alkalmazandó eltiltás csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának felénél. (4) Ha az eltiltás időtartama végleges, akkor a (2) bekezdés szerint csökkentett időtartam nem lehet kevesebb nyolc évnél. (5) A sportszakember által elkövetett 13. (2) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti doppingvétség tekintetében a (2)-(3) bekezdésében meghatározottakat megfelelően alkalmazni kell. (6) Ha a sportoló, vagy a sportszakember a doppingeljárás során érdemben közreműködik más versenyző, csapat vagy sportszakember doppingvétségének a felderítésében, vagy 15/11

12 az általuk elkövetett doppingvétség bizonyításában, velük szemben az egyébként alkalmazandó eltiltás tekintetében a (2)-(3) bekezdésben meghatározottakat megfelelően alkalmazni kell. 19. (1) Az eltiltás hatálya alatt álló személy a doppingellenes szervezet által szervezett doppingellenes felvilágosító és rehabilitációs programokon kívül semmilyen formában nem vehet részt versenyrendszerben szervezett versenyen, kivéve nézőként. (2) Az a személy, akivel szemben négy évnél hosszabb tartamú eltiltás került kiszabásra, a négy év elteltét követően a súlyemelő sportágon kívül részt vehet alacsonyabb osztályban szervezett versenyeken, feltéve, ha az adott sportág versenyszabályzatában meghatározottak szerint az alacsonyabb osztályból nem kvalifikálhatja magát országos-, vagy nemzetközi versenyre. (3) A sportoló az eltiltás hatálya alatt sportszakemberként, a sportszakember pedig sportolóként nem tevékenykedhet. (4) Az eltiltás hatálya alatt a súlyemelő köteles a tartózkodási helyéről, illetve annak megváltozásáról az IWF-et, a doppingellenes szervezetet tájékoztatni, és versenyen kívüli vizsgálatok céljából részére rendelkezésre állni. 20. (1) A NADO-nak a sportolótól levett A minta pozitív eredményéről, valamint a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartásról való értesítését követően az MSSZ főtitkára (továbbiakban: főtitkár) haladéktalanul felfüggeszti a sportoló versenyengedélyét. Az intézkedéséről írásban, haladéktalanul tájékoztatja a sportolót, valamint annak sportszervezetét. (2) Ha a doppingellenőrzésre levett A jelű minta vizsgálatának eredménye pozitív, a főtitkár előzetes felülvizsgálati eljárás keretében megvizsgálja, hogy a) a sportoló nem rendelkezik-e az 5/A. -a szerinti gyógyászati célú mentességgel; b) történt-e nyilvánvaló eltérés a nemzetközi tesztkövetelményektől. (3) A főtitkár az előzetes felülvizsgálati eljárást a NADO értesítését követő 8 napon belül folytatja le. Az eljárásról jegyzőkönyv készül. Az előzetes felülvizsgálati eljárás során az A jelű minta pozitív vizsgálatának eredménye esetén a főtitkár a NADO által megküldött laboratóriumi jelentés, illetve az ellenőrző nyomtatvány alapján jár el. A főtitkár a gyógyászati célú mentességgel kapcsolatban tájékoztatást kérhet az NDKT TUE Bizottságtól. A NADO-nak a versenyen kívüli rendelkezésre állásra, a tartózkodási hely megadására vonatkozó tájékoztatási kötelezettség és a doppingellenőrzésen való részvételre vonatkozó kötelezettség megszegéséről, illetve nem teljesítéséről szóló tájékoztatását követően a főtitkár az MSSZ nyilvántartása alapján megvizsgálja, hogy a 18 hónapon belül hányadik alkalommal került sor a kötelezettség megszegésére. 15/12

13 (4) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapításra kerül, hogy a sportoló gyógyászati célú mentességgel rendelkezik, vagy nyilvánvalóan eltértek a nemzetközi tesztkövetelményektől, a pozitív eredménnyel járó hátrányos következmények nem alkalmazhatók. Nem alkalmazhatók a hátrányos következmények abban az esetben sem, ha az előzetes felülvizsgálati eljárás során a főtitkár megállapítja, hogy a sportoló magatartása nem alapoz meg doppingvétséget, így a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportoló esetén a tájékoztatási- és doppingellenőrzés céljából történő rendelkezésre állási kötelezettség megszegésre 18 hónapon belül három alkalomnál kevesebb esetben került sor. A versenyengedély felfüggesztését a főtitkár 24 órán belül köteles megszüntetni. (5) Az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményéről a főtitkár a jegyzőkönyv megküldésével haladéktalanul tájékoztatja a NADO-t és az NDKT-t, valamint az IWF-et. 21. (1) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás nem tár fel gyógyászati célú mentességet, vagy olyan nyilvánvaló eltérést a nemzetközi tesztkövetelményektől, amelyek az A jelű minta pozitív eredményét, vagy a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartást érvénytelenné tenné, a főtitkár a vizsgálati űrlap kézhezvételét követő 8 napon belül belül tájékoztatja a sportolót arról, hogy a) az A jelű mintája pozitív vizsgálati eredményű; b) melyik doppingellenes szabályt sértette meg; c) a sportolónak jogában áll kérni a NADO-tól a B jelű mintájának saját költségen történő analízisét; d) a c) pont szerinti írásbeli kérelem határidőben történő benyújtásának hiányát úgy kell tekinteni, hogy a sportoló lemondott a B jelű minta vizsgálatának jogáról; e) a sportolónak, illetve az általa választott külső szakértőnek joga van jelen lenni a B jelű minta kinyitásánál és vizsgálatánál; f) a sportolónak jogában áll saját költségén kérni a NADO-tól az A és B jelű mintája vizsgálati dokumentációját. 22. (1) A doppingeljárás részletes szabályaira - jelen szabályzatban foglalt eltérésekkel az MSSZ Fegyelmi Szabályzatának rendelkezései az irányadók. (2) Pozitív vizsgálati eredményű minta esetén, vagy ha a sportoló a 13. b-f) pontjaiban meghatározott magatartást tanúsít, illetve a doppingolás tényét elismerte, a sportolóval szemben, ha a sportszakember a 13. (2) bekezdésében meghatározott magatartást tanúsít, a sportszakemberrel szemben a doppingbizottság doppingeljárást folytat le. A sportoló versenyengedélyének felfüggesztése a doppingeljárás jogerős befejezéséig tart. Doppingeljárás a doppingvétség elkövetésétől számított 8 éven belül indítható. A külföldön elkövetett doppingvétség esetén a határidőt az eljárás alá vont sportoló, sportszakember belföldre érkezésétől kell számítani. 15/13

MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA Jóváhagyta a MRGSZ Elnöksége a 20/2006.04.05. számú határozatával. 2 1. (1) Jelen dopping szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Magyar

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA Jóváhagyta a MBSZ Elnöksége 8/2005. számú határozatával. Preambulum A dopping ellentétes a sport erkölcseivel, a fair play szellemével, a sport kulturális

Részletesebben

DOPPING SZABÁLYZAT jóváhagyta a MRASZ Elnöksége 1/2006. (IV. 01.) számú határozatával.

DOPPING SZABÁLYZAT jóváhagyta a MRASZ Elnöksége 1/2006. (IV. 01.) számú határozatával. jóváhagyta a MRASZ Elnöksége 1/2006. (IV. 01.) számú határozatával. 1. A dopping szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Magyar Rádióamatőr szövetség (továbbiakban: MRASZ) szervezeti

Részletesebben

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA 2013 A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. (1) bekezdés e) pontjában, a MATSZ Alapszabályának 6. (1) bekezdés

Részletesebben

A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA Jóváhagyta az MBSZ Elnöksége 25/2015. számú határozatával. A dopping szabályzat célja Jelen doppingellenes szabályzatot a Magyar Birkózó Szövetség (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A dopping szabályzat célja A dopping ellentétes a sport erkölcseivel, a Fair Play szellemével, a sport kulturális értékeivel és funkcióival, valamint sérti

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA Jóváhagyta a MASZ Elnöksége az 51/2015 (XII.15.) számú határozatával. A szabályzat 2016. január 1-től hatályos. 1. A Szabályzat személyi és területi hatálya

Részletesebben

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA

A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA A MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG DOPPING SZABÁLYZATA 2015 A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. (1) bekezdés e) pontjában, a MATSZ Alapszabályának 6. (1) bekezdés

Részletesebben

DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT 2013

DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT 2013 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT 2013 Jóváhagyta a MKOSZ Elnöksége 2013. augusztus 21-i ülésén 1 MKOSZ Doppingellenes Szabályzat 1. (1) Az MKOSZ Doppingellenes Szabályzata

Részletesebben

A Magyar Szinkronúszó Szövetség joghatályos doppingellenes szabályzata. Budapest, 2015.

A Magyar Szinkronúszó Szövetség joghatályos doppingellenes szabályzata. Budapest, 2015. A Magyar Szinkronúszó Szövetség joghatályos doppingellenes szabályzata Budapest, 2015. A Magyar Szinkronúszó Szövetség (a továbbiakban Szövetség) Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22 (2)

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség. Doppingszabályzat. Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E11/2014 számú határozatával

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség. Doppingszabályzat. Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E11/2014 számú határozatával Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Doppingszabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E11/2014 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 2. ALAPFOGALMAK... 1 3. A VERSENYZŐ

Részletesebben

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány

Részletesebben

DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT

DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT 1 1. 1) Jelen doppingellenes szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: a Szövetség) által szervezett versenyrendszerben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL I. Az Új Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat elfogadása A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (a továbbiakban:

Részletesebben

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. 1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány

Részletesebben

55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól

55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. Értelmező rendelkezések

55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. Értelmező rendelkezések A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III.31.) Korm. rendelet módosításokkal egybeszerkesztett 2007. július elsejétől hatályos szövege: 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a doppingellenes

Részletesebben

DOPPING SZABÁLYZAT. Az MLSZ Elnöksége 243/2010 (12.16) számú határozatával fogadta el.

DOPPING SZABÁLYZAT. Az MLSZ Elnöksége 243/2010 (12.16) számú határozatával fogadta el. DOPPING SZABÁLYZAT Az MLSZ Elnöksége 243/2010 (12.16) számú határozatával fogadta el. TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések. 4 Célok, alapvető feladatok 4 Dopping vétségek. 4 A szabályzat hatálya 6 Az

Részletesebben

A Magyar Szkander Szövetség Doppingellenes Szabályzata

A Magyar Szkander Szövetség Doppingellenes Szabályzata A Magyar Szkander Szövetség Doppingellenes Szabályzata elfogadta a Magyar Szkander Szövetség közgyűlése a közgyűlés 2016/04/23/05 sz. határozatával 2016 1 A Magyar Szkander Szövetség mint a magyar szkander

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Doppingellenes Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Doppingellenes Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Doppingellenes Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 6/2015.02. 26 sz. határozatával 2015 1 A Magyar Sárkányhajó Szövetség

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Fegyelmi Szabályzat 1. kiadás 2010. augusztus 20. Oldal: 1. / 7 Bihari Lövészklub Berettyóújfalu Fegyelmi Szabályzat (1) A szabályzat hatálya kiterjed: a) a versenyzőre;

Részletesebben

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Field Target Szövetség Szabálykönyvei SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT Összeállította: Babits László 2006. 1. kiadás, érvényes: 2006. május 13-tól (1) A szabályzat hatálya kiterjed: a) a versenyzőre; b)

Részletesebben

A Magyar Öttusa Szövetség Dopping Szabályzata

A Magyar Öttusa Szövetség Dopping Szabályzata A Magyar Öttusa Szövetség Dopping Szabályzata A Magyar Öttusa Szövetség a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, összhangban a World Antidoping

Részletesebben

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. 1. Általános rendelkezések

43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet. a doppingellenes tevékenység szabályairól. 1. Általános rendelkezések 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány

Részletesebben

Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében.

Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében. Iktatószám: 004-FEB/2016 Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében. Az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezése: A Magyar

Részletesebben

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE

MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE A MAGYAR KERÉKPÁRSPORTOK SZÖVETSÉGE DOPPINGELLENES SZABÁLYZATA Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége a 2016-03-09. 5. számú határozatával. 1. (1) Jelen doppingellenes szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya

Részletesebben

1. A dopping szabályzat kire érvényes: adott sportszövetség sportolói, a sportoló felkészítésében és irányításában részvevő szakemberek.

1. A dopping szabályzat kire érvényes: adott sportszövetség sportolói, a sportoló felkészítésében és irányításában részvevő szakemberek. Dopping Szabályzat Általános irányelvek a sportszövetségek dopping szabályzatához: A Szabályzat hatálya: 1. A dopping szabályzat kire érvényes: adott sportszövetség sportolói, a sportoló felkészítésében

Részletesebben

MAGYAR HALLÁSSÉRÜLTEK SPORTSZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR HALLÁSSÉRÜLTEK SPORTSZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR HALLÁSSÉRÜLTEK SPORTSZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. március 1. - 1/9 - PREAMBULUM A doppingellenes küzdelem célja A tiszta játék, fair play

Részletesebben

A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A A M A G Y A R T O R N A S Z Ö V E T S É G S P O R T F E G Y E L M I S Z A B Á L Y Z A T A A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) és a végrehajtására kiadott 39/2004 (II.12.) Korm.

Részletesebben

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség. Fegyelmi szabályzat. Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E9/2014 számú határozatával

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség. Fegyelmi szabályzat. Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E9/2014 számú határozatával Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Fegyelmi szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E9/2014 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3. ALAPFOGALMAK...

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG DOPPINGSZABÁLYZATA 2015.

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG DOPPINGSZABÁLYZATA 2015. A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG DOPPINGSZABÁLYZATA 2015. 2 A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG DOPPINGSZABÁLYZATA amely a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011(III.23.) Korm. rendelet rendelkezései

Részletesebben

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) és a végrehajtására kiadott 39/2004 (II.12.) Korm. rendelet alapján a Magyar Golf Szövetség

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 50/2016. (IX.20.) számú határozatával. A szabályzat 2016. szeptember 21-től hatályos. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat Tervezet 1. Értelmezések (1) A szabályzat személyi hatály kiterjed a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (továbbiakban: MDLSz) versenyzőire,

Részletesebben

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya

A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya A NAPSÁRKÁNYOK KAJAK-KENU ÉS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB FEGYELMI SZABÁLYZATA A fegyelmi szabályzat hatálya 1. (1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

A Magyar Gószövetség Doppingellenes Szabályzata

A Magyar Gószövetség Doppingellenes Szabályzata A Magyar Gószövetség Doppingellenes Szabályzata A MGSZ dopping ellenes tevékenységében támaszkodik a magyar nemzeti sportvezetés (Nemzeti Sporthivatal, Nemzeti Olimpiai Bizottság, Nemzeti Doppingellenes

Részletesebben

A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya, a fegyelmi eljárás alapelvei

A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya, a fegyelmi eljárás alapelvei A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA A fegyelmi szabályzat hatálya, a fegyelmi eljárás alapelvei (1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban:

Részletesebben

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 01. 04. 1. SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT A Sportfegyelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik, illetve alkalmazni kell: a Magyar MMA Prémium Liga (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 1/2015.04. 12. sz. határozatával 2015 Igazolási

Részletesebben

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI SZABÁLYZATA A Sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a sportfegyelmi felel ősségről szóló 39/2004. (III.12.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Magyar

Részletesebben

Fegyelmi Szabályzat. Hatályos: 2014. november 24.

Fegyelmi Szabályzat. Hatályos: 2014. november 24. Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36-30-7091803 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

A MAGYAR KICK-BOX SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya

A MAGYAR KICK-BOX SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA. A fegyelmi szabályzat hatálya A MAGYAR KICK-BOX SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA A fegyelmi szabályzat hatálya (1) E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Kick-box Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) tagjaira, a Szövetség

Részletesebben

Az új doppingellenes joganyag ismertetése

Az új doppingellenes joganyag ismertetése Doppingellenes konferencia Az új doppingellenes joganyag ismertetése Magyar Sport Háza 2011. május 19 Előadó: dr. Fazekas Attila NEFMI Sportért Felelős Államtitkárság Az újraszabályozás háttere, okai Átalakítás

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Sportfegyelmi Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Sportfegyelmi Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Sportfegyelmi Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Sportfegyelmi Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg: 1. (1) A jelen

Részletesebben

Fegyelmi Szabályzat. Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation. Hatályos: 2006. április 19. Budapest 2006.

Fegyelmi Szabályzat. Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation. Hatályos: 2006. április 19. Budapest 2006. Magyar Gyeplabda Szakszövetség Hungarian Hockey Federation 1146. Budapest, Istvánmezei út 3-5. Tel.: +36 (1) 220 2939 Fax: +36 (1) 273 1289 E-mail: info@hockey.hu WEB: www.hockey.hu / www.gyeplabda.hu

Részletesebben

MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA

MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA A MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG SPORTFEGYELMI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA 2010. SPORTFEGYELMI ÉS ETIKAI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések Fegyelmi és Etikai Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) feladata, hogy

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA Készült: Elfogadva: 2005. május 31-én 2005. június 30-i elnökségi ülésen A Magyar Curling Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) Elnöksége (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Sárkányhajó Szövetség. Fegyelmi Szabályzata

Magyar Sárkányhajó Szövetség. Fegyelmi Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Fegyelmi Szabályzata e-mail: info@sarkanyhajozas.hu Elfogadva: 2012. 04. 24. A Fegyelmi Szabályzat hatálya 1. E Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Sárkányhajó

Részletesebben

MNASZ SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT 2007 (piros könyv)

MNASZ SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT 2007 (piros könyv) 2006. 03. 21 MNASZ SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT 2007 (piros könyv) A FEGYELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) E Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

Részletesebben

2004. évi I. törvény a sportról Hatályos: 2013.01.01-2013.06.30

2004. évi I. törvény a sportról Hatályos: 2013.01.01-2013.06.30 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2004. évi I. törvény a sportról Hatályos: 2013.01.01-2013.06.30 Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test

Részletesebben

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA 2004. évi I. törvény a sportról 1 Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA 2016.

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA 2016. A MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA 2016. 2 A Magyar Kajak-Kenu Szövetség Elnöksége az Alapszabály 25. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a sportról szóló 2004.

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. +36309724778 www.squash.hu A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI és ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23.

Részletesebben

2004. évi I. törvény. a sportról

2004. évi I. törvény. a sportról 2004. évi I. törvény a sportról Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között

Részletesebben

Debrecen Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség

Debrecen Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség Debrecen Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZATA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. VISELKEDÉSI ELVEK (1) A DVKLSZ, a sportszervezetek, alapközösségek valamint labdarúgóik, sportszakembereik

Részletesebben

A Magyar Műugró Szakszövetség átigazolási szabályzata. Általános rendelkezések

A Magyar Műugró Szakszövetség átigazolási szabályzata. Általános rendelkezések A Magyar Műugró Szakszövetség átigazolási szabályzata I. Általános rendelkezések 1. A Szakszövetség, vagy egyesületek által, illetőleg közreműködésével megrendezésre kerülő hazai, illetőleg külföldi versenyen

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 176. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 176. szám MAGYAR KÖZLÖNY 176. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 15., hétfő Tartalomjegyzék 323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő

Részletesebben

Budapesti Röplabda Szövetség. Fegyelmi Szabályzat

Budapesti Röplabda Szövetség. Fegyelmi Szabályzat Budapesti Röplabda Szövetség Fegyelmi Szabályzat A Budapesti Röplabda Szövetség (továbbiakban BRSZ) Fegyelmi Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg: 1. (1) A jelen

Részletesebben

A Magyar Amerikai Futball Szövetség Fegyelmi Szabályzata

A Magyar Amerikai Futball Szövetség Fegyelmi Szabályzata A Magyar Amerikai Futball Szövetség Fegyelmi Szabályzata Érvényes: 2015. Január 16-tól A szabályzat megalkotására a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv. ) és a sportfegyelmi felelősségről

Részletesebben

Sajtótájékoztató. 100 nappal a Londoni Olimpiai Játékok előtt...

Sajtótájékoztató. 100 nappal a Londoni Olimpiai Játékok előtt... Sajtótájékoztató 100 nappal a Londoni Olimpiai Játékok előtt... 2012. április 17. 1 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) Doppingellenes Szabályzata a Londoni Olimpiára vonatkozóan Az Olimpia ideje alatt

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége a sporttörvény 23. 1. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva - a fallabda (squash) sportágban

Részletesebben

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Módosítva január 21.

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Módosítva január 21. MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 2016. Módosítva 2016. január 21. 1 A Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvény a sportról, továbbiakban Sporttörvény alapján a Magyar

Részletesebben

MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016. A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016. 1. E Fegyelmi Szabályzatot kell alkalmazni: a) A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (a továbbiakban: MOKSZ) valamennyi tagjára,

Részletesebben

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG A Magyar Köztársaság 2000. évi CXLV. törvénye a sportról, továbbiakban Sporttörvény alapján a Magyar Lovas Szövetség elnöksége a sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014.10.10-től

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. szeptember 15-től Kelt: Budapest, 2010. szeptember 15-én Lázár Vilmos elnök A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG (a továbbiakban: Szövetség) elnöksége a sportról szóló 2004.

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2010. június 7-én 2010. június 17-i elnökségi ülésre 2010. június 17-i elnökségi ülésén 2 A Magyar Curling

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról*

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 151. szám 37495 2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról* 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) preambuluma

Részletesebben

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok 1. (1) Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. (2) Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 MAPESZ Nyilvántartási, Versenyengedélyezési

Részletesebben

A doppingellenes tevékenység. Dr. Tiszeker Ágnes MACS - HUNADO

A doppingellenes tevékenység. Dr. Tiszeker Ágnes MACS - HUNADO A doppingellenes tevékenység aktualitásai Dr. Tiszeker Ágnes MACS - HUNADO World Anti-Doping Program Level 1: The World Anti-Doping Code Level 2: International Standards Level 3: Models of Best Practice

Részletesebben

Az ADAMS Rendszer bemutatása (ADAMS = Anti-Doping Administration & Management System)

Az ADAMS Rendszer bemutatása (ADAMS = Anti-Doping Administration & Management System) Az ADAMS Rendszer bemutatása (ADAMS = Anti-Doping Administration & Management System) Az ADAMS Rendszer egy olyan online felületen működő adatbázis kezelő, koordináló és ellenőrző nemzetközi rendszer,

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ETIKAI- ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ETIKAI- ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ETIKAI- ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 17/2017. (II.28.) számú határozatával. A szabályzat 2017. március 1-től hatályos. p.h.

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

2011. évi CLXXII. Törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

2011. évi CLXXII. Törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 2011. évi CLXXII. Törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: Magyarország

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA SOPRON 2008 A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a Fekete Zoltán Kollégium és Machatsek Gyula

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

A Magyar Búvár Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata

A Magyar Búvár Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata A Magyar Búvár Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata 1.. Ezen szabályzatot kell alapul venni, illetőleg alkalmazni: a) a sportegyesületek tagjaira, továbbá mindazokra, akik tagságtól függetlenül sportszervezet

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG

MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG 1 A MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. 2 A MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 5. melléklet A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE BUDAPEST,

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A MAGYAR MŰUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR MŰUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR MŰUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Magyar Műugró Szaksövetség Elnöksége az EH-2/2012. 11. 24. számú határozatával A Magyar Műugró Szakszövetség Elnöksége a sportról szóló 2004.

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása

Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása 1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Parasport Albizottság

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2016/2017. tanév 1.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2016/2017. tanév 1. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2016/2017. tanév 1. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben