SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 10/26. sz. példány Jóváhagyom! Budapest, szeptember 30.-án Dr. Szekeres Imre sk. a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (HONVÉD, RENDÉSZETI ÉS VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA október 01-től hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

2 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ I. FEJEZET A HM ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, ALAPTEVÉKENYSÉGE, VEZETÉSÉNEK ÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE AHM ÁEK jogállása, gazdálkodási jogköre A HM ÁEK jogállása A HM ÁEK gazdálkodási jogköre A HM ÁEK tevékenységének tárgyi feltételei és pénzügyi forrásai: A HM ÁEK jelzőszámai, ÁFA alanyisága, bélyegzői: A HM ÁEK rendeltetése (jogszabályban meghatározott közfeladata), szakágazati besorolása, alap, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységei A HM ÁEK rendeltetése (jogszabályban meghatározott közfeladata) A HM ÁEK szakágazati besorolása A HM ÁEK alaptevékenységei (az állami szakfeladatrend szerint) A HM ÁEK alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei A HM ÁEK vállalkozási tevékenységei A HM ÁEK feladatai a rehabilitáció területén: A HM ÁEK feladatai a krónikus fekvőbeteg ellátás területén: A HM ÁEK tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok A HM ÁEK vezetésének és irányításának rendje A HM ÁEK felső vezetése A főigazgató helyettesítésének rendje: II. FEJEZET A HM ÁEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE III. FEJEZET A HM ÁEK VEZETŐINEK FŐ FELADATAI A főigazgató Feladata A főigazgató kizárólagos hatásköre A főigazgató helyettesítése A főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek A főigazgató helyettesei A főigazgató munkáját helyettesei segítik A főigazgató helyetteseinek általános feladatai: A főigazgató helyettesei felelősek: Katonai főigazgató-helyettes (MH repülő főszakorvos) A katonai főigazgató-helyettes általános feladatai: A katonai főigazgató- helyettes részletes feladatai: A HM ÁEK vezetése és irányítása területén: A honvédelem, rendvédelem, nemzetbiztonság, vasútegészségügy és a katasztrófavédelem területén: A repülő főszakorvosi feladatok területén: A külső kapcsolattartás területén: A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése A katonai főigazgató-helyettes által közvetlenül irányított szervezeti egységek Stratégiai és tudományos fejlesztési főigazgató-helyettes A stratégiai és tudományos fejlesztési főigazgató-helyettes általános feladatai... 40

3 A stratégiai és tudományos fejlesztési főigazgató-helyettes részletes feladatai A HM ÁEK stratégiai fejlesztése terén: A tudományos kutatás és az oktatás terén: A HM ÁEK külső kapcsolatainak szervezése és irányítása terén: A stratégiai és tudományos főigazgató-helyettes helyettesítése A stratégiai és tudományos főigazgató helyettes által közvetlenül irányított szervezeti egységek Rehabilitációs főigazgató-helyettes A rehabilitációs főigazgató helyettes általános feladatai A rehabilitációs főigazgató-helyettes részletes feladatai A rehabilitációs főigazgató-helyettes helyettesítése A rehabilitációs főigazgató helyettes által közvetlenül irányított szervezeti egységek Orvos igazgató Az orvos igazgató általános feladatai: Az orvos igazgató részletes feladatai Az orvos igazgató hatásköre Az orvosigazgató helyettesítése Az orvos igazgató által irányított szervezeti egységek Az orvos igazgató által közvetlenül irányított szervezeti egységek Az orvos igazgató által szakmailag irányított szervezeti egységek Ápolási igazgató Az ápolási igazgató általános feladata Az ápolási igazgató részletes feladatai Az ápolási igazgató hatásköre Az ápolási igazgató helyettesítése Az ápolási igazgató által irányított szervezeti egységek Gazdasági igazgató A gazdasági igazgató általános feladatai A gazdasági igazgató részletes feladatai A gazdasági igazgató hatásköre: A gazdasági igazgató felelőssége: A gazdasági igazgató helyettesítése: A gazdasági igazgató által közvetlenül irányított szervezeti egységek Intézeti főgyógyszerész Az intézeti főgyógyszerész általános feladatai Az intézeti főgyógyszerész részletes feladatai Az intézeti főgyógyszerész helyettesítése Az főgyógyszerész által közvetlenül szakmailag irányított szervezeti egységek Hivatalvezető A hivatalvezető általános feladatai A hivatalvezető részletes feladatai A hivatalvezető helyettesítése A hivatalvezető által koordinált szervezeti egységek Intézetvezető Az intézetvezető általános feladatai Az intézetvezető helyettesítése A HM ÁEK szervezeti elemeinek vezetői: IV. FEJEZET A HM ÁEK SZERVEZETI ELEMEINEK RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 56

4 4 V. FEJEZET A BETEGELLÁTÁS RENDJE A betegfelvétel, áthelyezés, elbocsátás Betegfelvétel Igényjogosultság Felvételi eljárás A beteg elhelyezése A beteg áthelyezése intézményen belül Betegszállítás A betegek elbocsátása, áthelyezése más intézménybe Elhalálozás A beteg és a hozzátartozók, valamint a honvédelmi tárca és rendvédelmi szervek állományilletékes vezetőinek jogai, tájékoztatása A beteg hozzátartozójának, valamint a honvédelmi tárca és rendvédelmi szervek állományilletékes vezetőinek értesítése A központi szolgálatok működése Általános elvek A működés részletes szabályai Járóbeteg ellátás Az egészségügyi dokumentáció vezetése Fekvőbeteg ellátás Járóbeteg ellátás Adatvédelem VI. FEJEZET A HM ÁEK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI Alapvető szabályok Feladattervezés Általános tervezési előírások A HM ÁEK alapvető tervezési okmányai Éves munka és feladatterv Rövidebb időre szóló tervek, havi munkatervek Szakmai terv Ellenőrzés Az ellenőrzés Belső ellenőrzés Az ellenőrzés végrehajtása A helyettesítés rendje A HM ÁEK képviselete A kiadmányozási jog gyakorlása A kötelezettségvállalás általános rendje A kötelezettségvállalás dokumentumai: A munkaköri leírás /A. Adatgazdálkodás Az ügyintézés rendje A munkavégzés rendje... 83

5 5 11. Útbaindítás, kirendelés, távollét A média tájékoztatásának rendje A HM ÁEK operatív irányításának fórumai Főorvosi értekezlet Főnővéri értekezlet Osztályvezetői értekezlet Összdolgozói értekezlet Vezetői értekezlet Állománygyűlés Osztályok, részlegek munkaértekezletei A főigazgató által működtetett konzultatív testületek Vezetői Tanács Rehabilitációs Koordinációs Tanács A HM ÁEK szakmai tanácsadó testületei Szakmai Vezető Testület A Szakmai Vezető Testület tagja: A Szakmai Vezető Testület tanácskozási jogú állandó meghívottjai: A SZVT működése A SZVT véleményezési jogköre A Szakmai Vezető Testület egyetértési jogköre Az SZVT működési rendje az SZMSZ mellékletét képezi Kórházi Felügyelő Tanács Kórházi Etikai Bizottság Kórházi Tudományos Tanács Kutatásetikai Bizottság Gyógyszerterápiás Bizottság Környezetvédelmi Tanács (KVT) Infekciókontroll Bizottság Transzfúziós Bizottság Szociálpolitikai Bizottság Műszerbizottság Hathónapos Orvosi Felülvizsgáló Bizottság Háromtagú Orvosi Bizottság az agyhalál beálltának megállapítására Gazdálkodási Bizottság Esélyegyenlőségi Bizottság Fizikai Állapotfelmérő Bizottság (FÁB) Költségvetési Ellenőrző Bizottság (KEB) Előmeneteli Bizottság (EB) MH I. Egészségügyi Felülvizsgáló Bizottság (MH I. fokú FÜV Bizottság) Érdekképviseleti szervek Betegjogi képviselő Záró rendelkezések

6 6 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A HM Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) a HM Állami Egészségügyi Központ (továbbiakban: HM ÁEK) béke- (normál) időszaki működését meghatározó alapokmány. A HM ÁEK vezetői és a HM ÁEK szervek ezen okmány alapján végzik mindennapi a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által meghatározott tevékenységüket. 1 A jelen SZMSZ alkalmazása szempontjából: Állami vezetők: a honvédelmi miniszter, az államtitkár és a szakállamtitkárok. Minisztériumi vezetők: az állami vezetők, a kabinetfőnök, a Honvéd Vezérkar főnök, a Honvéd Vezérkar főnök helyettes, valamint a HM szervek vezetői. 2 HM szervek vezetői: a főosztályvezetők és titkárságvezetők. Honvédelmi tárca: a Magyar Honvédség és a miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, továbbá felügyelete alá tartozó szervezetek összessége. 3 Magyar Honvédség: a Honvédelmi Minisztérium, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek összessége. 4 A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek: a HM szervezetek: (a HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal; a HM Védelmi Hivatal; a HM Infrastrukturális Ügynökség; a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség; a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség; az MK Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet; az MK Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg; a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ. 5 A Honvéd Vezérkar főnök közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek: az MH Összhaderőnemi Parancsnokság; az MH Támogató Dandár; az MH Műveleti Központ; az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ; az MH Katonai Képviselő Hivatal; az MH Nemzeti Összekötő Képviselet; az MH Nemzeti Katonai Képviselet; az MH Kelet- Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság; az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság; az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ; az MH Geoinformációs Szolgálat; az MH Központi Kiképző Bázis, valamint az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola. 1 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 1. pontja 2 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 2. pontja 3 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 3. pontja 4 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 4. pontja 5 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 5. pontja

7 7 A honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek: az MK Katonai Felderítő Hivatal, az MK Katonai Biztonsági Hivatal. A honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szervezet: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. A honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó szervezet: a HM Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ). 6 Az államtitkár által felügyelt szervezet: a HM Tábori Lelkészi Szolgálat. HM szervek: a Honvédelmi Minisztérium szervezeti elemei (Miniszteri Kabinet, főosztályok, titkárságok). A HM hivatali szervezete: a miniszter munkáját közvetlenül segítő, illetve az államtitkár, a szakállamtitkárok és a kabinetfőnök közvetlen irányítása alá tartozó HM szervek együttes megnevezése. A Honvéd Vezérkar: békében a Honvédelmi Minisztérium részét képező, a Honvéd Vezérkar főnök közvetlen alárendeltségében működő HM szervek (főosztályok és a Vezérkari Titkárság) együttes megnevezése. Az MH középszintű vezető szerve: az MH Összhaderőnemi Parancsnokság. A Magyar Honvédség katonai szervezetei: a szárazföldi csapatok, a légierő csapatai, a központi logisztikai és támogató szervezetek, valamint a Magyar Honvédség feladatainak végrehajtása érdekében egyéb szaktevékenységet folytató, önálló állománytáblával rendelkező szervezetek. Szolgálati elöljáró: az állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva parancs, intézkedés kiadására, vagy egyes munkáltatói jogkörök gyakorlására jogosult személy. Hivatali felettes: a szolgálati elöljáró jogkörének megfelelő hatáskörrel rendelkező, nem szolgálati jogviszonyban álló vezető. A hivatali felettesnek alárendeltjei felé utasítási jogköre van. Szakmai elöljáró: az a szolgálati jogviszonyban álló vezető, aki szakterületén a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint a HM SZMSZ-ben meghatározottak alapján szakirányítási tevékenységre jogosult. Szakmai felettes: a szakmai elöljáró jogkörének megfelelő szakmai hatáskörrel rendelkező köztisztviselői, közalkalmazotti állományú vezető. 6 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 6. pontja

8 8 Irányítás: olyan tevékenység, amelyben az irányító az irányított szervezeten kívülről meghatározó befolyást gyakorol az irányított szervezet tevékenységének minden területére. Vezetés: olyan tevékenység, amely során a vezető a vezetett szervezet tagjaként az irányító által meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, az irányítás keretei között meghatározó befolyást gyakorol a szervezet tevékenységére, azonban a szervezet tevékenységének célját és rendeltetését nem változtathatja meg. Felügyelet: az irányítás részét képező azon tevékenység, melynek során a felügyeleti joggal felruházott személy hatáskörében eljárva ellenőrzi a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a különböző szakmai szabályozók és az egyéb aktusok érvényesülését, illetve szükség esetén intézkedik a döntésre jogosult felé ezek érvényre juttatására. Szakirányítás: a szakmai elöljáró (felettes) azon joga és kötelezettsége, amely alapján szakterületén normatív intézkedéseket ad ki a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározottak végrehajtására; egyedi intézkedéseket ad ki a szakmai tevékenység végrehajtásával kapcsolatban a közvetlenül alárendelt szervezetek, illetve az MH szaktevékenységet ellátó szerveire vonatkozóan; ellenőrzi az alárendelt szakmai szervezetek tevékenységét, illetve a miniszter nevében és megbízásából az alárendelt katonai szervezetek parancsnokainak és más szolgálati elöljáróinak szakmai tevékenységét; feladatkörébe tartozó információkat ad és kér; a szakterületéhez tartozó, általa irányított tevékenység egységes gyakorlatának kialakítása érdekében dönt a végrehajtás során felmerült vitás kérdésekben, illetve állásfoglalás kiadásával biztosítja a szakmai feladatok egyöntetű végrehajtását; szakterületének körébe tartozó jogszabályokat és döntéseket készít elő, véleményezési jogot gyakorol. Szakmai felügyelet: a szakirányítás részét képező olyan tevékenység, melynek során a szakmai felügyeleti joggal felruházott személy hatáskörében eljárva ellenőrzi a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a különböző szakmai szabályozók érvényesülését, illetve szükség esetén intézkedik a döntésre jogosult felé ezek érvényre juttatására. Egyéb munkáltatói jog: a kinevezés, a felmentés, fegyelmi és kártérítési jogkör gyakorlása kivételével gyakorolt munkáltatói jog (pl. javaslattételi jog kinevezésre, felmentésre, jutalmazásra, fegyelmi eljárás megindítására, szabadság engedélyezése, közvetlen utasításadási jog). HM ÁEK szervezeti egységei: Egy vezetés alatt álló, hasonló feladatot ellátó szervezeti elemet magába foglaló, illetve külön állomáshelyen telephelyen lévő intézményrend-

9 9 szer. /Gyógyítás, ápolás, rehabilitáció és krónikus ellátás, gazdálkodás, vezetés és adminisztráció, járóbeteg szakrendelés, telephelyek/. 7 HM ÁEK szervezeti elemei: Egyszemélyi vezetés alatt álló, azonos feladatkört ellátó dolgozókból összetevődő szervezet. 8 7 Hatályba léptette a /2009. nyt. számú módosítás 7. pontja 8 Hatályba léptette a /2009. nyt. számú módosítás 7. pontja

10 10 BEVEZETŐ A HM Állami Egészségügyi Központ az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapításáról szóló 89/2007. (HK 12.) HM határozattal kiadott Alapító Okirattal került létrehozásra. Alapító okiratának kelte: június 13. Megnevezése: HM Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ). Rövidített megnevezése: HM ÁEK Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence State Health Centre (MoD SHC). Alapításának időpontja: július A HM ÁEK székhelye: 10 1.sz.:1134 Budapest XIII. Róbert Károly körút 44. A HM ÁEK telephelyei: 11 2.sz.: 1062 Budapest VI. Podmaniczky utca sz.: 1121 Budapest XII. Szanatórium utca 2/a. 4.sz.: 2621 Verőce, Aranyos kút (postacíme: 2621 Verőce, Pf. 20.) 5.sz.: 8381 Hévíz, Ady Endre utca sz.: 8381 Hévíz, Kossuth Lajos utca 7/a. 7.sz.: 8230 Balatonfüred, Szabadság út 5. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a hatályos jogszabályok és normatív tartalmú rendelkezések előírásai szerint készült. Rendelkezéseit a mindenkori hatályos jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. Az SZMSZ meghatározza a HM ÁEK által ellátandó, szakfeladatrend szerint besorolt alaptevékenységeket, rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységeket, a HM ÁEK vezetésének, irányításának általános rendjét, szervezeti felépítését, működésének rendszerét a szervezeti egységek engedélyezett létszámát, a vezetők feladat- és hatáskörét, a betegellátás rendjét. 12 Az operatív munkaszervezet tevékenységeinek változásaihoz, fejlesztéséhez és az ehhez kapcsolódó szervezeti változásokhoz igazodva az SZMSZ- t időközönként aktualizálni 9 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 8. pontja 10 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 11 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 12 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 10. pontja

11 11 kell. E feladat végrehajtásáról a főigazgató utasítására, a katonai főigazgató helyettes gondoskodik. Az SZMSZ-ben foglaltak hatálya kiterjed: a HM 13 ÁEK teljes személyi állományára egészében a HM 14 ÁEK-ben egészségügyi ellátásban részesülő járó- és fekvőbetegekre, illetőleg a HM 15 ÁEK-ben egyéb jogcímeken tartózkodó személyekre (a rájuk vonatkozó mértékben). A HM 16 ÁEK állományán kívüli személyeket az SZMSZ reájuk vonatkozó rendelkezéseiről az intézményben való tartózkodásuk idejére, megfelelő módon (házirend, beteg- és látogató-tájékoztatók) és részletességgel tájékoztatni kell. Az SZMSZ, valamint a munkavégzéssel kapcsolatos külső és belső szabályok ismertetése, s azok betarttatása a szervezeti egységek vezetőinek feladata. A HM 17 ÁEK belső szervezeti elemeinek rendeltetését, fő feladatait a HM 18 ÁEK Működési Rendje tartalmazza. Az állomány tagjának feladatait, hatáskörét, felelősségét az adott beosztás Munkaköri Leírása rögzíti. 13 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 14 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 15 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 16 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 17 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 18 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja

12 12 I. FEJEZET A HM ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, ALAPTEVÉKENYSÉGE, VEZETÉSÉNEK ÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE A HM ÁEK jogállása, gazdálkodási jogköre A HM ÁEK jogállása A HM ÁEK tevékenységének jellege alapján közintézet, országos működési körű költségvetési szerv. A HM ÁEK jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkező szervezet, személyi állománya a HM tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik, az MH létszámát nem terheli, az MH középirányító szerveinél szolgálatot teljesítőkkel azonos elbírálás alá esik. A HM ÁEK irányító (felügyeleti) szerve a Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton utca 7-11.). A felügyeleti jogkört a honvédelmi miniszter gyakorolja. A felügyeleti jogkör magában foglalja különösen: a HM ÁEK- kel kapcsolatos alapítói jogosítványok gyakorlását, a HM ÁEK tevékenységének felügyeletét, a HM ÁEK szervezetének meghatározását, a munkaköri jegyzékének jóváhagyását, a HM ÁEK SZMSZ- ének és módosításainak jóváhagyását, a HM ÁEK házirendjének és módosításainak jóváhagyását, a HM ÁEK ötéves szakmai tervének elfogadását, és a szakmai terv teljesítésének évenkénti értékelését, a HM ÁEK éves költségvetésének jóváhagyását, gazdálkodási jogkörének meghatározását és a felügyeleti szervet megillető költségvetési irányítási hatáskörök gyakorlását, 19 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 11. pontja 20 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 12. pontja

13 13 a HM ÁEK által végezhető vállalkozási tevékenységek meghatározását, a HM ÁEK éves költségvetési beszámolójának jóváhagyását, a HM ÁEK főigazgatójának és a katonai főigazgató helyettesnek, gazdasági igazgató valamint belső ellenőrzési vezetőjének kinevezését illetve felmentését, rájuk vonatkozóan a fegyelmi jogkör gyakorlását, a katonai és közalkalmazotti státuszban egyaránt betölthető magasabb vezetői, vezetői megbízásokkal kapcsolatos pályázatok kiírását, a magasabb vezetői, vezetői feladatok ellátásával pályázatot elnyert személy megbízását, illetve megbízásának visszavonását. A HM ÁEK katonai főigazgató helyettesének, gazdasági igazgatójának és belső ellenőrzési vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató, a főigazgató tekintetében pedig a honvédelmi miniszter kabinetfőnöke gyakorolja. A honvédelmi miniszter gondoskodik a honvédségi állományra vonatkozó, az egészségügyi szakmai feladatellátáshoz és a foglalkoztatáshoz fűződő speciális ellátási kötelezettség, illetve ezen állomány egészségügyi ellátása tekintetében fennálló speciális előírások kialakításáról, azok érvényesüléséről. A HM ÁEK tevékenysége feletti egészségügyi államigazgatási felügyeletre az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, a szakmai felügyeletre az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet szabályai az irányadóak A HM ÁEK gazdálkodási jogköre 21 A HM ÁEK a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Ingatlan-fenntartási és üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi eszköz- és anyagellátási feladatait a Magyar Honvédség önállóan működő és gazdálkodó, az ingatlan-fenntartási és üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve (HM Infrastrukturális Ügynökség) végzi. 21 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 12. pontja

14 14 A HM ÁEK a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlával, intézményi kártyafedezeti számlákkal, valamint EU-s programok Célelszámolási Ft számlával rendelkezik. A HM ÁEK-nek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs A HM ÁEK tevékenységének tárgyi feltételei és pénzügyi forrásai: A HM ÁEK tevékenységének tárgyi feltételeit a kincstári vagyon körébe tartozó ingatlanok és ingóságok képezik. Az ingatlanok a magyar állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében vannak, melyekre a HM ÁEKnek használati jogot biztosít. A használati jog vagyonértékű jogot nem képez, azt a HM ÁEK a mérlegében nem tartja nyilván. A kincstári vagyoni körbe tartozó ingóságok a HM ÁEK tulajdonában vannak, azokat könyveiben teljes körűen nyilvántartja. A HM ÁEK tevékenységének pénzügyi forrásait a működési költségvetés tekintetében elsődlegesen az egészségbiztosítási alapból származó bevételek képezik. A speciális feladat-ellátáshoz kapcsolódó kiadásokat az igényjogosultak foglalkozása szerint illetékes tárcák finanszírozzák. A működés finanszírozását kiegészítik továbbá a HM költségvetési támogatása, a saját bevételek (ideértve a kiegészítő, kisegítő és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket is) 22 intézményt megillető része, valamint a kutatási és egyéb pályázatokon elnyert források. A HM ÁEK felújítási-felhalmozási szükségletéhez a forrásokat a fenntartó biztosítja a költségvetéséből külön a vonatkozó alcímen elkülönített, és az Országgyűlés által megszavazott pénzeszközök révén A HM ÁEK jelzőszámai, ÁFA alanyisága, bélyegzői: A HM ÁEK jelzőszámai: kincstári nyilvántartási száma: KSH törzsszám: adószám: Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 13. pontja 23 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 14. pontja

15 15 társadalombiztosítási törzsszám (nyugdíj): közalkalmazottak: katona állomány: H társadalombiztosítási nyilvántartási szám (járulékok): intézeti (GYÓGYINFOK) kód: 20 K403 OEP finanszírozási kód: 01A6 pénzforgalmi jelzőszámok, melyet a Magyar Államkincstár vezet: 24 a HM ÁEK cím csapatköltségvetés másodlagos kincstári számlája: , a HM ÁEK EU program KMOP célelszámolási forintszámla: Belföldi célelszámolási számla a TÁMOP 6.2.4/A-08/ : bankkártya fedezeti számla VBO: bankkártya fedezeti számla HÉMORI: bankkártya fedezeti számla HRI: bankkártya fedezeti számla BKRI: A HM ÁEK az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény hatálya alá tartozó adóalany. A HM ÁEK hivatalos tevékenysége során az elnevezésének megfelelő, a Magyar Köztársaság címerével ellátott, sorszámozott körbélyegzőket, továbbá nyilvántartásba vett fejbélyegzőket használ. 24 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 15. pontja

16 A HM ÁEK rendeltetése (jogszabályban meghatározott közfeladata), szakágazati besorolása, alap, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységei A HM ÁEK rendeltetése (jogszabályban meghatározott közfeladata) 26 Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény, az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint az igényjogosultak és jogosultak egészségügyi ellátása. A honvédelem és rendvédelem valamint a vasút-egészségügy területén ellátandó speciális állami feladata: részvétel a Magyar Köztársaság szuverenitása, területi és légtér integritása védelmében, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges katona-egészségügyi képességek kialakításában és fenntartásában, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosításában, részvétel az egészségügy területén a társadalombiztosítással összefüggő és a katona-egészségügyre vonatkozó tevékenység végrehajtásában, részvétel az MH nemzetközi kötelezettségeiből adódó egészségügyi feladatok végzésében (orvos-csoportok, missziók, különleges felkészültséget illetve felszereltséget igénylő feladatok), légi-földi kiürítés egészségügyi biztosítása, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (Hjt.), valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (Hszt.) hatálya alá tartozó személyek esetében részvétel az alkalmassági vizsgálatokban, valamint az alkalmassági követelmények és az al- 25 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 16. pontja 26 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 16. pontja

17 17 kalmasság elbírálásának rendje meghatározásában, az ideiglenes szolgálatképtelenség orvosi elbírálásában, a felülvizsgálati tevékenység /FÜV/ végzésében az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központtal együttműködve. Főszakorvosi feladatok ellátása, Szűrés-gondozás végzése, Közép- és felsőszintű egészségügyi képzés biztosítása, A HM ÁEK megrendelés szerint nem állami feladatként a honvédelem, rendvédelem valamint a vasút-egészségügy területén ellátandó tevékenysége keretében térítés ellenében egyéb egészségügyi szolgáltatásokat végezhet, A HM ÁEK szakágazati besorolása 27 A HM ÁEK tevékenységét tekintve a Fekvőbeteg ellátás szakágazatba tartozik A HM ÁEK alaptevékenységei (az állami szakfeladatrend szerint) Fekvőbetegek aktív ellátása, Fekvőbetegek krónikus ellátás, Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás, Egészségügyi ápolás bentlakással, Bentlakásos hospice ellátás, Járóbetegek gyógyító szakellátása, Járóbetegek rehabilitációs szakellátása, Járóbetegek gyógyító gondozása, Járóbetegek egynapos ellátása (pl.: művesekezelés), Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás), Foglalkozás-egészségügyi alapellátás, Foglalkozás-egészségügyi szakellátás, Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás, Fogorvosi szakellátás, 27 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 16. pontja 28 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 16. pontja

18 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység, Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység, Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások, Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat, Mentés, Betegszállítás, orvosi rendelvényre történő halottszállítás, Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank, Fizikoterápiás szolgáltatás, Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi ellátás, Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás, Nem fertőző megbetegedések megelőzése, Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás, Környezet-egészségügyi feladatok, Sugár- egészségügyi feladatok, Élelmezés-, és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás, Orvostudományi alapkutatás, Orvostudományi alkalmazott kutatás, Orvostudományi kísérleti fejlesztés, Nappali rendszerű szakiskolai oktatás, Szakiskolai felnőttoktatás, Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon, Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás, Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon, Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás, Szakirányú továbbképzés, Alapképzés, Mesterképzés, Doktori képzés,

19 Mérőeszközök hitelesítése, Igazságügyi szakértői tevékenység, Gyógyszer-kiskereskedelem, Védelmi képességek fenntartása, Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek, Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem), Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén), Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás A HM ÁEK alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei 29 A HM ÁEK az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésében az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából az alábbi kiegészítő tevékenységeket végezheti Fekvőbetegek aktív ellátása (költségtérítés ellenében végzett gyógyintézeti fekvőbeteg ellátás), Fekvőbetegek krónikus ellátása (nem OEP finanszírozott ágyakon krónikus fekvőbeteg ellátási feladatok), Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás (nem OEP finanszírozott ágyakon rehabilitációs fekvőbeteg ellátási feladatok), Egészségügyi ápolás bentlakással (nem OEP finanszírozott ágyakon betegápolási fekvőbeteg ellátási feladatok), Bentlakásos hospice ellátás, Járóbetegek gyógyító szakellátása (költségtérítés ellenében végzett szakorvosi járóbeteg ellátás), Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás (költségtérítés ellenében végzett betegszállítás), Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás (költségtérítés ellenében végzett gyógyfürdő szolgáltatás, gyógyturizmus), Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység (gyógyszer műszerkipróbálással, a hatósági engedélyezési, minőség- és alkalmassági vizsgálattal összefüggő szakvélemény, szaktanácsadás), 29 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 16. pontja

20 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása (az intézet rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek, nemesfém hulladék, röntgen film, étel- és egyéb hulladék értékesítése), Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (az intézmény helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbeadása), Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás, Szállodai szolgáltatás, Foglakozás-egészségügyi alapellátás, Foglakozás-egészségügyi szakellátás. A fekvő és járóbeteg szakellátás körébe tartozó tevékenységek költségtérítés ellenében akkor végezhetők, ha az nem von el kapacitásokat a területi és a speciális ellátási kötelezettség teljesítésétől, továbbá nem járhat együtt az ellátási kötelezettségre vonatkozó mindenkori várólisták módosításával. A költségtérítés ellenében végzett tevékenységek bevételeinek tevékenységenként fedezniük kell az adott tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások e tevékenységre jutó arányos hányadát is, a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A költségtérítés ellenében végzett tevékenységek közül - a vonatkozó, az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló HM utasítás szerint nem illetik meg a HM ÁEK-et a helyiségek bérbeadásából, továbbá a feleslegessé váló eszközök értékesítéséből származó bevételek, mivel a felügyeleti szerv térítés nélküli szolgáltatásként biztosítja a HM ÁEK ingatlanjai üzemeltetését és fenntartását, továbbá költségvetési támogatást nyújt az elhasználódott eszközök pótlására. A feladatmutatók mértékét az elemi költségvetés évente állapítja meg A HM ÁEK vállalkozási tevékenységei 30 A HM ÁEK az alaptevékenységétől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató, értékesítő tevékenységként az alábbi vállalkozási tevékenységeket végezheti: 30 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 17. pontja

21 Gyógyszergyártás Orvosi eszköz gyártása Járóbetegek gyógyító szakellátása, Járóbetegek rehabilitációs szakellátása, Járóbetegek gyógyító gondozása, Járóbetegek egynapos ellátása (pl.: művesekezelés), Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás), Fekvőbetegek aktív ellátása, Fekvőbetegek krónikus ellátás, Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás, Egészségügyi ápolás bentlakással, Bentlakásos hospice ellátás, Fogorvosi szakellátás, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység, Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység, Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások, Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat, Mentés, Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás, Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank, Fizikoterápiás szolgáltatás, Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi ellátás, Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás, Nem fertőző megbetegedések megelőzése, Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás, Környezet-egészségügyi feladatok, Sugár- egészségügyi feladatok, Élelmezés-, és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás, Könyvtári állomány nyilvántartása, gyarapítása,

22 Könyvtári szolgáltatások, Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése, Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása, Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, Szállodai szolgáltatás, Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon, Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás, Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon, Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás, Szakirányú továbbképzés, Alapképzés, Mesterképzés, Doktori képzés. A vállalkozási tevékenység a szabad kapacitások terhére folytatható, az nem veszélyeztetheti az alaptevékenységet és az ebből fakadó kötelezettségek teljesítését. A HM ÁEK kisegítő és vállalkozási tevékenységei arányának felső határa 20 % a költségvetési szerv kiadásaiban. A vállalkozási tevékenység bevételeit, kiadásait az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos rendelkezéseknek a vállalkozási tevékenységre vonatkozó előírásai szerint elszámolni, és annak eredményét kimutatni. A vállalkozási tevékenység bevételi előirányzatait terheli az e tevékenységet szolgáló valamennyi kiadás, beleértve azt az összeget is, mely a bevételek meghatározott köre után a központi költségvetést illeti meg. A kiadások között ki kell mutatni a közvetett (általános) kiadásoknak a vállalkozási tevékenységre jutó részét is. A vállalkozási tevékenység üzemgazdasági szemléletű a tevékenység érdekében felhasznált befektetett eszközök értékcsökkenési leírásával csökkentett pénzforgalmi eredményét az adott évi, illetve a következő évi alaptevékenység ellátásra

23 23 lehet fordítani, illetőleg a központi költségvetést megillető rész levonása után tartalékba lehet helyezni. A vállalkozási tevékenység részletes szabályait a Vállalkozási Szabályzat tartalmazza A HM ÁEK feladatai a rehabilitáció területén: 31 A szív- és érrendszeri megbetegedések gyógyítása, a kórházi kezelés szerves kiegészítő részeként a betegek utókezelése, a kórházi ápolás befejezése, illetve a betegek egészségügyi rehabilitációja; A mozgásszervi betegek gyógyító-megelőző rehabilitációs ellátása; A fokozatos (progresszív) betegellátás elvének megfelelően gondoskodás a kórházi kezelést igénylő, hosszabb időtartamú intézeti szakápolásra, rehabilitációra és szakorvosi felügyeletre szoruló betegek ellátásáról; Kapcsolat tartása a beutaló intézetekkel és az onnan érkező betegek kontrolvizsgálatának megszervezése, továbbá állapotromlás esetén az intézeti szakorvosi ellátás biztosítása; Magas szintű szakápolás és rehabilitáció színvonalának megtartásáról, a betegek tiszteletének és méltóságának megőrzéséről való gondoskodás; Járó- és fekvőbetegek szakellátása; Komplex gyógyfürdő-szolgáltatás biztosítása; Felvilágosító, gondozó és egyéb humán egészségügyi tevékenység végzése A HM ÁEK feladatai a krónikus fekvőbeteg ellátás területén: A fokozatos (progresszív) betegellátás elvének megfelelően gondoskodás a kórházi kezelést igénylő, hosszabb időtartamú intézeti szakápolásra, rehabilitációra és szakorvosi felügyeletre szoruló betegek ellátásáról, Gondoskodás a magas szintű szakápolás és rehabilitáció színvonalának megtartásáról, a betegek tiszteletének és méltóságának megőrzéséről, 31 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 19. pontja

24 24 Kapcsolat tartása a beutaló intézetekkel és az onnan érkező betegek kontrolvizsgálatának megszervezése, továbbá állapotromlás esetén az intézeti szakorvosi ellátás biztosítása A HM ÁEK tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok A HM ÁEK tevékenységi körét és működésének módját általában az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. törvény szabályozza. Országos feladatkörű speciális intézetként való létrehozását, és az e minőségében való működését konkrétan: az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény, a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I.30.) kormányhatározat és az azt módosító 2044/2007. (III.13.) Kormányhatározat, 35 az Állami Egészségügyi Központ létrehozása érdekében szükségessé vált egyes feladatokról szóló 2058/2007. (III.31.) Korm. határozat, az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet határozza meg. 32 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 20. pontja 33 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 25. pontja 34 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 25. pontja 35 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 21. pontja

25 25 A HM ÁEK központi költségvetési szervként működik, ennek megfelelően gazdálkodását és beszámolási kötelezettségeit: a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény, 36 az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) számú kormányrendelet, és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú kormányrendelet írja elő. A HM ÁEK a HM felügyelete alá tarozik, gazdálkodásának az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelettől eltérő sajátosságait a honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet, továbbá az ehhez kapcsolódó HM utasítások így például: a HM fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 102/2007. (HK 18.) HM utasítás, 37 az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 7/2009. (I. 30.) HM utasítás, 38 a HM fejezet 95/65/2001. számú, Egységes Számviteli Politikája tartalmazzák A HM ÁEK nél a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (Hjt.) hatálya alá tartozó személyek állnak foglalkoztatási jogviszonyban Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 22. pontja 37 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 23. pontja 38 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 23. pontja 39 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 24. pontja

26 A HM ÁEK vezetésének és irányításának rendje A HM ÁEK vezetési és irányítási tevékenységét a főigazgató, a helyettesei, és a szervezeti elemek vezetői valósítják meg. A HM ÁEK részére meghatározott feladatok végrehajtása szervezeti egységek és elemek munkáján keresztül valósul meg. 41 A HM ÁEK szervei, szervezeti elemei feladataik ellátása során hatáskörükben kötelesek szorosan együttműködni egymással, más, a honvédelmi tárca alá tartozó szervezetekkel, és külső szervezetekkel, illetve szakigazgatási szervekkel A HM ÁEK felső vezetése A HM ÁEK felső vezetését a főigazgató és helyettesei alkotják. A HM ÁEK egyszemélyi felelős vezetője a honvédelmi miniszter által kinevezett főigazgató. A főigazgató fölötti munkáltatói jogokat a honvédelmi miniszter jogkörébe tartozók kivételével a HM kabinetfőnöke gyakorolja. 42 A főigazgató helyettesei: a katonai főigazgató-helyettes, a stratégiai és tudományos fejlesztési főigazgató-helyettes, a rehabilitációs főigazgató helyettes, az orvos igazgató, az ápolási igazgató, a gazdasági igazgató, az intézeti főgyógyszerész 43 A főigazgató munkáját helyettesei segítik. A főigazgató katonai főigazgató helyettesét a a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról szóló 35/2007. (VIII. 24.) HM rendelet 2. -ban meghatározottak szerint, a honvédelmi miniszter nevezi ki. Felette 40 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 25. pontja 41 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 26. pontja 42 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 27. pontja 43 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 28. pontja

27 27 a munkáltatói jogokat a kinevezés, a felmentés és a fegyelmi jogkör gyakorlásának kivételével a főigazgató gyakorolja. A gazdasági igazgatót, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 18. (1) bekezdésében meghatározottakra, a főigazgató javaslatára a honvédelmi miniszter bízza meg és menti fel, illetve vonja vissza megbízását. A további munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. 44 A főigazgató-helyettesek feladataikat a katonai főigazgató-helyettes egyes, speciális feladatainak kivételével, melyet a honvédelmi minisztériumi vezetők irányítanak a főigazgató közvetlen irányítása mellett látják el A főigazgató helyettesítésének rendje: A főigazgató általános helyettesítését távolléte esetén teljes jogkörrel a katonai főigazgató-helyettes látja el. A katonai főigazgató-helyettes a helyettesítési jogkörében hozott intézkedéseiről köteles a főigazgatónak utólagosan beszámolni. A katonai főigazgató-helyettes akadályoztatása esetén a főigazgató helyettesítése felől a HM kabinetfőnöke intézkedik. 44 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 29. pontja 45 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 30. pontja

28 28 II. FEJEZET A HM ÁEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 46 I. FŐIGAZGATÓSÁG (létszáma: 12 fő) II. FŐIGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEK II/1. Belső Ellenőrzési Osztály (létszáma: 3 fő) III. IV. HIVATALVEZETŐ KÖZVETLEN KOORDINÁLÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEK (létszáma: 36 fő) III/1. Személyügyi- és Munkaügyi Osztály III/2. Minőségirányítási Osztály III/3. Jogi- és Igazgatási Osztály III/4. Kommunikációs Osztály KATONAI FŐIGAZGATÓ-HELYETTES KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEK (létszáma: 35 fő) IV/1. Tervezési és Szervezési Osztály IV/2. Speciális Rendeltetésű Osztály IV/3. Speciális Rendeltetésű Rendelő V. REHABILITÁCIÓS FŐIGAZGATÓ-HELYETTES KÖZVETLEN IRÁNYÍ- TÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEK (létszáma: 3 fő) V/1. Rehabilitációs Szervezési Osztály VI. VII. STRATÉGIAI ÉS TUDOMÁNYOS FEJLESZTÉSI FŐIGAZGATÓ-HELYET- TES KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEK (létszáma: 12 fő) VI/1. Stratégia-tervezési Osztály VI/2 Szakfelügyelői Iroda VI/3 Tudományos Könyvtár ORVOS IGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEK (létszáma: 124 fő) VII/1. Gyógyszertárak VII/2. Kórházhigiéniai Osztály VII/3. Transzfúziológiai Diagnosztikai Osztály VII/4. Orvosszakmai és Kontrolling Osztály VII/5. I. sz. Felvételi Részleg VII/6. II. sz. Felvételi Részleg VIII. ÁPOLÁSI IGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEK (létszáma: 55 fő) VIII/1. I. sz. Ápolásbiztosító Osztály 46 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 31. pontja

29 29 VIII/2. II. sz. Ápolásbiztosító Osztály IX. GAZDASÁGI IGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEK (létszáma: 282 fő) IX/1. Telepvezetők IX/2. Pénzügyi Osztály IX/3. Üzemeltetési Osztály IX/4. Anyaggazdálkodási Osztály IX/5. Szállítási Osztály IX/6. Biztonságtechnikai Osztály IX/7. Rehabilitációs Intézeteket Kiszolgáló Részleg X. FEKVŐBETEG OSZTÁLYOK (Orvosigazgató szakmai irányításával) X/1. Belgyógyászat és Társszakmái X/1/A. I. sz. Belgyógyászati Osztály X/1/B. II. sz. Belgyógyászati Osztály X/1/C. III. sz. Belgyógyászati Osztály X/1/D. Gasztroenterológiai Osztály X/1/E. Kardiológiai Osztály X/2. Sebészet és Társszakmái X/2/A. I. sz. Sebészeti Osztály X/2/B. II. sz. Sebészeti Osztály X/2/C. Szív-, Ér- és Mellkas-sebészeti Osztály X/2/D. Idegsebészeti Osztály X/3. Baleseti Sebészeti Osztály X/4. Szülészet-nőgyógyászati Osztály és PIC X/5. Fül-orr-gége-, Fej- és Nyaksebészeti Osztály X/6. Szemészeti Osztály X/7. Bőrgyógyászati Osztály X/8. Ideggyógyászati Osztály X/9. Ortopédiai Osztály X/10. Urológiai Osztály X/11. Onkológiai Osztály X/12. Reumatológiai Osztály X/13. Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály X/14. Pszichiátriai Osztály X/15. Sürgősségi Centrum (létszáma: 1283 fő) XI. JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET (Orvosigazgató szakmai irányításával) XI/1. Általános Belgyógyászat XI/2. Diabetológiai Szakrendelő XI/3. Gasztroenterológiai Szakrendelő XI/4. EKG XI/5. Általános Sebészet XI/6. Általános Traumatológia és Kézsebészet XI/7. Idegsebészet (létszáma: 245 fő)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 10/26. sz. példány Jóváhagyom! Budapest, 2009. szeptember 30.-án Dr. Szekeres Imre sk. a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E szeptember 28., kedd

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E szeptember 28., kedd HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 28., kedd 80. szám Tartalomjegyzék VI. Alapító okiratok 13/2010. (IX. 28.) HM határozat egyes költségvetési szervek alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 772 74/2012. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

4. 5 6 A költségvetési szerv jogelődjei és azok székhelye: IRM Központi Kórház és Intézményei, 1071 Budapest VII., Városligeti fasor 9-13.

4. 5 6 A költségvetési szerv jogelődjei és azok székhelye: IRM Központi Kórház és Intézményei, 1071 Budapest VII., Városligeti fasor 9-13. A honvédelmi miniszter 89/2007. (HK 12.) HM határozata az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg) Az egészségügyi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ... 9 I. FEJEZET... 11 Az ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI ÉS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE... 11 1. Az ÁEK jogállása, rendeltetése,

Részletesebben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben A Nemzeti Erıforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak alapító okirata egységes szerkezetben hatályos: 2012.04.25

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 325/2015.(X.29.) határozat a Városi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 4081 4376. OLDAL 2012. március 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 8/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 hatályos: 2016.11.05-2016.11.06 1. A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérıl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

195/2009. (XII. 17.) MÖK

195/2009. (XII. 17.) MÖK 195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Veszprém, Áchim tér 9. szám alatt heti 6 nem szakorvosi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2010. augusztus 23. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2010. augusztus 23. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2010. augusztus 23. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 209/2010. (VII. 30.) KE határozat 210/2010. (VII. 30.) KE határozat 9/2010.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 21. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Módosító okirat. A határozat visszavonva a 81/2017. (II. 9.) határozattal. 628/2016. (XII. 7.) Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítása

Módosító okirat. A határozat visszavonva a 81/2017. (II. 9.) határozattal. 628/2016. (XII. 7.) Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítása A határozat visszavonva a 81/2017. (II. 9.) határozattal 628/2016. (XII. 7.) Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A honvédelmi miniszter 14/2000. (HK 9.) HM határozata költségvetési szerv megnevezésérõl és tevékenységének meghatározásáról (hatályos szöveg)

A honvédelmi miniszter 14/2000. (HK 9.) HM határozata költségvetési szerv megnevezésérõl és tevékenységének meghatározásáról (hatályos szöveg) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 37. szám 8465 A honvédelmi miniszter 14/2000. (HK 9.) HM határozata költségvetési szerv megnevezésérõl és tevékenységének meghatározásáról (hatályos szöveg)

Részletesebben

Változások a honvédegészségügyben. Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes Honvéd-tisztifőorvos

Változások a honvédegészségügyben. Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes Honvéd-tisztifőorvos Változások a honvédegészségügyben 2014 Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes Honvéd-tisztifőorvos Semmi sem állandó, csak a változás maga. Hérakleitosz MH HONVÉDKÓRHÁZ Végr. és Log. Szerv. Vezetést bizt.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA

A L A P Í T Ó O K I R A T BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény neve: BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA IDÕSEK OTTHONA 2. Székhelye (pontos címe): 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85. 3. Mûködési (felvételi) területe: A Békéscsaba

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2006. július - n Gyurcsány Ferenc a Magyar Köztársaság miniszterelnöke A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI

Részletesebben