M E G H Í V Ó NAPIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó NAPIREND"

Átírás

1 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére NAPIREND 1) Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására Előadó: Hidvégi József polgármester 2) Előterjesztés az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód folyószámla hitelkeret felvételére Előadó: Hidvégi József polgármester 3) Előterjesztés a Fonyód Város Önkormányzat évi összesített Közbeszerzési Tervének módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 4) Előterjesztés Fonyód, Ravatalozó építéséhez szükséges építő anyagok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Előadó: Hidvégi József polgármester 5) Előterjesztés a Ford tranzit billenő platós tehergépkocsi és daru beszerzése című pályázat benyújtásának módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalnál. A napirendi pont anyaga megtekinthető a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a internetes oldalon. Fonyód, július 13. Hidvégi József polgármester

2 Ügyiratszám: 03/2967/2009 Ügyintéző: Perusza Ferencné FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 14.-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztés folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbításáról Tisztelt Képviselő-testület! Fonyód Város Önkormányzat az átmeneti likviditási problémák áthidalásra folyószámlahitelkeretszerződést kötött a számlavezető OTP Bank Nyrt.-vel. A hitelszerződés augusztus 31.-én lejár, a folyamatos működéshez szükséges a folyószámla-hitelkeret újabb egy évvel történő meghosszabbítása. A hitel fedezete az előző folyószámlahitel fedezettel azonos. Az első csoportban szereplő ingatlanokra a szennyvízberuházáshoz felvett hitel felvételekor Ft összegű jelzálogjog én került bejegyzésre, a célhitel felvételekor Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog én került bejegyzésre, valamint a kötvénykibocsátáskor Ft összegű keretbiztosítási jelzálogjog került án bejegyzésre. A második csoportban szereplő ingatlanokra a célhitel felvételekor Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog én került bejegyzésre, valamint a kötvénykibocsátáskor Ft összegű keretbiztosítási jelzálogjog került án bejegyzésre. A Bank a kötvénykibocsátáskor többletbiztosítékot kért, nem csökkentette, ragaszkodott a már meglévő bejegyzett jelzálogjogok összegéhez is. A fennmaradó folyószámla-, és munkabérhitelkerethez kapcsolódóan maradt a korábbi összesen Ft összegű jogi biztosíték. A Határozati javaslatban szereplő ingatlanokat, a pénzintézet határozta meg. Kérem a Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalásra, a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

3 Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti likviditási gondok áthidalására a augusztus 31.-én lejáró Ft folyószámla-hitelkeretet újabb egy évvel, azaz augusztus 31-ig meghosszabbítja. A hitel fedezete az önkormányzat saját költségvetési bevétele a hitel futamideje alatt. Jogi biztosíték: Az OTP Bank Nyrt. első ranghelyű, Ft összegű és második ranghelyű, Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjoga az alábbi ingatlanokon: Megnevezés Hrsz. Tulajdonos filmszínház 6699 Fonyód Város önkormányzat telephely 8060/1 Fonyód Város önkormányzat Beépítetlen terület 6705/11 Fonyód Város önkormányzat Lakóház, udvar, gazdasági épület 5881/29 Fonyód Város önkormányzat Mocsár, nádas 10247/8 Fonyód Város önkormányzat Beépítetlen terület 9264 Fonyód Város önkormányzat Beépítetlen terület 5978/5 Fonyód Város önkormányzat Az OTP Bank Nyrt első ranghelyű, Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjoga az alábbi ingatlanokon: Megnevezés Hrsz. Tulajdonos Táborhely 5190/4 Fonyód Város önkormányzat Beépítetlen terület 8326/5 Fonyód Város önkormányzat Fürdő 6538/4 Fonyód Város önkormányzat Kivett udvar 5881/18 Fonyód Város önkormányzat Kivett beépítetlen terület 5881/19 Fonyód Város önkormányzat Kivett beépítetlen terület 5881/21 Fonyód Város önkormányzat Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és járulékaiból adódó fizetési kötelezettségeit a hitel futamideje alatt az éves költségvetésébe betervezi. Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a likvid hitel felvétele nem esik a (1990. évi. LXV. tv. 88..) törvény korlátozása alá. 2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a folyószámla hitelszerződés aláírására. Felelős: Határidő: Polgármester értelem szerint Fonyód, július 13. Hidvégi József s.k. Polgármester

4 Az OTP Banknál fedezetül szolgáló ingatlanok: Helyrajzi szám Ingatlant terhelő jogok I. ranghely II. ranghely III. ranghely 10077/ eft 10077/ eft 5037/ eft 5193/1 5639/3 5881/ / /4 8203/4/A/2 8203/4/A/3 8379/ eft eft eft 8060/1 6705/ / / /5 5190/ eft eft 8326/5 6538/4 5881/ / /21 Vissza a napirendi pontokhoz

5 Ügyiratszám: 01/593-2/2009. FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Fonyód Város Önkormányzat képviselő-testületének július 14.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód folyószámla hitelkeret felvételére Tisztelt Képviselő-testület! Az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód (Kft.) fenti tárgyú sürgőségi indítványanyának tárgyalását a Tisztelt képviselő-testület a 2009 július 2.-i rendkívüli ülésén elnapolta azzal, hogy a hitelfelvétel feltételeként meghatározott komfortlevél tartalmát pontosítani kell. A Kft. kizárólag a folyószámla hitelkeret felvétele céljából kíván bankot váltani, miután jelenlegi számlavezető bankja nem biztosítja számára a működéshez szükséges hitelt. A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) a Ft. folyószámla hitelszerződés megkötéséhez a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló határozatát kéri, és a mellékelt Komfortlevél Önkormányzat általi elfogadásához köti az ügyletet (1. számú melléklet). A Komfortlevél tartalmától a Bank nem tud eltekinteni (A 2. számú mellékletben csatolom a Bank komfortlevélre vonatkozó értelmezését). A Bank által alkalmazott biztosítékok közül ez a konstrukció a legkedvezőbb: elfogadásával az Önkormányzat helytállást vállal a Kft. helyett annak fizetésképtelensége esetére, illetve a teljesítés elmaradása esetén az Önkormányzat lesz perelhető. Zárójelben jegyzem meg, hogy a város a más hitelezővel szemben is helytállna a 100% -os tulajdonban levő gazdasági társaságáért. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: 1) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód július 24. naptól Ft folyószámla hitelkeret szerződést kössön a Raiffeisen Bank Zrt.-vel. A hitel fedezete: Az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód költségvetése. A képviselő-testület felhatalmazza az Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód igazgató-főorvosát a hitelkeret szerződés aláírására. Határidő: július 24. Felelős: Dr. Metz József igazgató főorvos

6 2) A Képviselő- testület a Raiffeisen Bank Zrt. részére Komfortlevelet ad ki, amellyel biztosítja a bankot afelől, hogy az adós Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód a törlesztés esedékességekor még az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága lesz, és mindent megtesz az Egészségügyi Nonprofit Kft. - Fonyód fizetőképességének fenntartásáért. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Komfortlevél aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester Fonyód, július 13. Hidvégi József s. k. Polgármester

7 1. számú melléklet

8

9 2. számú melléklet Tisztelt Cím! Egyeztettem a jogi osztályunkkal a kérdésekben, mely alapján a következő válaszokat tudom adni: Választott Bíróság kérdése: Azért kötjük ki választottbíróság eljárását, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy ebben az esetben jóval gyorsabb a bírósági eljárás, mint a területileg illetékes bíróság esetén. Komfortlevél kérdése: Ezzel kapcsolatban csak a korábban már megbeszélteket tudom ismételni, mely szerint bankunk az önöknek tett ajánlata alapján nem kér tárgyi fedezetet, nem kéri inkasszós felhatalmazás bejegyzését az önkormányzat számlája ellen, nem kéri készfizető kezességről szóló szerződés megkötését. A komfortlevél önkormányzat általi aláírása viszont a hitelnyújtás feltétele. A Komfortlevél "jogi definíciója" és funkciója a magyar jogi gyakorlatban rendelkezésre áll. Az Önkormányzat döntését követően várom visszajelzését! Tisztelettel: Cser László ügyfélkapcsolati menedzser Marcali Fiók Raiffeisen Bank Zrt. H Marcali, Rákóczi u Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cg Tel. : Fax : Web : Vissza a napirendi pontokhoz

10 Ügyiratszám: 01/29-9 /2009. Ügyintéző: Kovács Péter FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület július 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyód Város Önkormányzat évi összesített Közbeszerzési Tervének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a március havi ülésén fogadta el az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét. Az elfogadás óta az alábbi változások miatt szükségessé vált a Közbeszerzési Terv 1. számú mellékletének módosítása: - A Ravatalozó építéséhez szükséges anyagok beszerzésére közbeszerzési eljárást indított a Képviselő-testület. Az eljárás eredménytelen lett, mivel nem érkezett egyetlen érvényes ajánlat sem. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény továbbiakban: Kbt (2) bekezdés a) pontjára való hivatkozással hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezem. A Közbeszerzési Terv 1. számú mellékletének módosítása az előterjesztés melléklete. Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fonyód Város Önkormányzat évi összesített Közbeszerzési Tervének, az előterjesztéshez melléklet módosítását. Határidő: Felelős: értelem szerint Polgármester Fonyód, június 29. Hidvégi József polgármester

11 1. számú melléklet

12 I. II. III. IV. Sorszám Tárgya A Közbeszerzés Típusa Mennyiségi egysége Mennyisége A közbeszerzés várható időpontjai Hirdetmény feladásának ideje Teljesítés ideje: A közbeszerzés előzetesen becsült értéke e Ft-ban Választott eljárás Értékhatár szerint Típus Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ 1. Fonyód Város közterületeinek hóeltolási munkái 2009/2010-re 4 km Fonyód város belterületi szilárdburkolati útjainak javítása, kátyúzása 2 nm Intézményi étkeztetéshez szükséges alapanyagok és élelmiszerek beszerzése I. osztályú minőségben 1 kg, db, liter Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése című projekten belül meghatározott környezetalakítási és a tervezett építések kiviteli terveinek - amelyek tartalmazzák az árazott és árazatlan költségvetést - elkészítése Fonyód, Ady E. 17 szám alatti ingatlan átépítése Fonyód, Vigadó téren, szabadtéri színpad építése Fonyód, Várhegyi kilátó építése A Fonyódon lévő ravatalozó épület felújításának egyes építési munkálatainak elvégzése vállalkozási szerződés alapján Strandok, közterületek évi virágosítása Magaspart védelmének tervezése Hunyadi J. utcában a Városi Bíróság Gáz utca közötti szakaszon az É-i oldalon járda építése Ady E. u Gáz u. Hunyadi J- u. által határolt területen a játszótér és a parkoló rendezése Piactér előtti parkoló rendezése Fonyód, Turul utcai járda megtervezése Fonyód, Ravatalozó építéséhez szükséges építő anyagok beszerzése Hitelkeret szerződés Forint alapú hitelfelvételre 150 millió Ft értékben 1 év futamidőre 4 Millió Ft

13 Alternatívák I. 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási koncesszió II. III. IV. 1. db; 2. nm; stb. 1. nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések, egyszerű közbeszerzési eljárás; 2. közösségi értékhatárt elérő; 1. nyílt; 2. meghívásos; 3. hirdetmény közzétételével indulótárgyalásos eljárás, 4. hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ A mennyiség meghatározása folyamatban 4. A mennyiség meghatározása folyamatban 5. A mennyiség meghatározása folyamatban 6. A mennyiség meghatározása folyamatban 7. A mennyiség meghatározása folyamatban 8. A mennyiség meghatározása folyamatban 9. A mennyiség meghatározása folyamatban 10 A mennyiség meghatározása folyamatban 11 A mennyiség meghatározása folyamatban 12 A mennyiség meghatározása folyamatban 13 A mennyiség meghatározása folyamatban 14 A mennyiség meghatározása folyamatban 15 A mennyiség meghatározása folyamatban 16 A mennyiség meghatározása folyamatban Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ lehet pl.: a közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök forrása, aránya (saját bevétel, hitel, pályázati pénzeszköz, stb. százalékos megoszlása, a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott személy, felelősségi körök, stb. Vissza a napirendi pontokhoz

14

15 Ügyiratszám: 01/ /2009. Ügyintéző: Kovács Péter FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület július 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód, Ravatalozó építéséhez szükséges építő anyagok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület pályázatot írt ki Fonyód, Ravatalozó építéséhez szükséges építő anyagok beszerzése tárgyában. A pályázatok benyújtásának határideje július óra volt. A megadott határidőig nem érkezett ajánlat, ezért a bírálóbizottság javasolja a Képviselő-testületnek eljárást eredménytelennek nyilvánítani. Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fonyód, Ravatalozó építéséhez szükséges építő anyagok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel a kiírásban megadott határidőig nem nyújtottak be ajánlatot. 2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert az eredménytelenség közlésével. Határidő: Felelős: értelem szerint Polgármester Fonyód, július 9. Vissza a napirendi pontokhoz Hidvégi József Polgármester

16 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 01/588-4/2009. Ügyintéző: Vándorné H. Andrea Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület július 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztés a Ford tranzit billenő platós tehergépkocsi és daru beszerzése című pályázat benyújtásának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Balaton Fejlesztési Tanács a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által biztosított forrás terhére meghirdetett a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található települések fejlődését szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat tárgyában a képviselő-testület július 2-i ülésén határozott. A pályázati célokat figyelembe véve a pályázat a természeti és épített környezet fejlesztéséhez, rendben tartásához szükséges eszközök beszerzése célnak megfelelően 1 db szárzúzú, 1 db nagy teljesítményű ágaprító berendezés és egy 1 db önjáró utcaseprű berendezés beszerzésének támogatására került benyújtásra. Ennek függvényében a pályázat költségei is módosultak; a pályázat összköltsége: ,- Ft, az igényelt támogatás ,- Ft, a szükséges önerő ,- Ft. Az elvégzett korrekciókat a pályázatot gondozó közreműködő szervezettel (BFT) történő utólagos egyeztetés indokolta. A pályázat benyújtásához nem volt feltétel a Képviselő-testület határozata, az önerő rendelkezésre állásának formáját és összegét a számlavezető által kiadott 30 napnál nem régebbi nyilatkozattal volt szükséges igazolni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

17 Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 146/2009. (VII.02.) határozatát az alábbiak szerint: 1) Fonyód Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található települések fejlődését szolgáló fejlesztések című támogatásra Fonyód természeti környezetét javító tárgyi eszközök beszerzése tárgyban. 2) Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ,- Ft összköltségű pályázat megvalósításához szükséges ,- Ft (50%) saját forrás összegét az önkormányzat a évi költségvetésről szóló 1/2009.(I.30.) rendeletében biztosítja. 3) Fonyód Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés aláírására. Felelős: Határidő: Hidvégi József polgármester értelem szerint Kelt: Fonyód, július 13. Hidvégi József s. k. polgármester Vissza a napirendi pontokhoz

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;..

,.. IKLc. ' ;,'::, :\r ::. ;.. ",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;.. BUDAPEST FOVAROS X. KERULET OBANYAl ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TEST LETÉ:~EK. GAZDASÁGI BIZ TTSÁGA..:.-.. Készült a Gazdasági Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben