KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolójához Várpalota, április 24. 1

2 1.) Általános rész: A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft május 31-én alakult, a Várpalotai Közüzemi Kft. mint jogelőd cégből átalakulással, ennek keretében kiválással. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Várpalota Város Önkormányzata 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Az alapítását Várpalota Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 33/2013. (III.21.) számú határozatával hagyta jóvá. A Társaság alapítására a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására, nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására került sor, egyszemélyes nonprofit gazdasági társaságként. A Társaság jegyzett tőkéje eft, amely a törzstőke 100%-a. A törzstőke összegét az átalakuló Várpalotai Közüzemi Kft. bocsátja rendelkezésére készpénzben. A Társaság tulajdonosa 222/2013. (XI.28.) képviselő-testületi határozatában az üzletrész 40%-ával, eft névértékű üzletrészével apportként a Várpalotai Közüzemi Kft. törzstőkéjét megemelte. A Társaság székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7. A Társaság képviseletére jogosult személy: Horváth Tamás József 8100 Várpalota, Mandulás lakótelep 33/4. A Társaság elérhetősége: A Társaság fő tevékenységi köre: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása A Társaság egyéb tevékenységei: 1. Nem veszélyes hulladék gyűjtése, 2. Veszélyes hulladék gyűjtése, 3. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 4. Hulladék újrahasznosítása, 5. Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés, 6. Hulladék-nagykereskedelem. A Társaság évben nem végzett árbevételt eredményező tevékenységet. A Társaság első üzleti éve június 1-től kezdődően december 31-ig tart. Minden további üzleti év január 1-től december 31-ig tart. A Társaság működési területe Várpalota város, illetve a környező települések területe. A Társaság az Éves beszámoló A változatát készítette el. Az Eredmény kimutatás összköltség eljárással készült. A költségek költség nemenként a specifikus részben lettek bemutatva. 2

3 A Társaság beszámolójának készítéséért felelős személy Lakatos Tamás a megbízott Várpalotai Közüzemi Kft. gazdasági vezető munkavállalója. Regisztrált mérlegképes könyvelő (Pénzügyminisztériumi regisztrálási száma ). A Számviteli Törvény a alapján a Társaság Éves beszámolóját könyvvizsgálóval köteles hitelesíttetni. A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálatát június 1-jétől a Signator Audit Kft. végzi, Olma Frigyes képviseletében (Kamarai nyilvántartási száma 00718) évben a könyvvizsgálat díja nettó 100 eft volt. Az ügyvezető tisztségét Horváth Tamás József látja el a Gt. 22. (2) bekezdés a) pontja alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint látja el. A 4 tagú Felügyelő Bizottság megbízatását javadalmazás nélkül látja el. 1.) Specifikus rész A Társaság évben befektetett eszközökkel nem rendelkezett. A Társaság évi tevékenységéből eredően vevőkövetelése nem keletkezett. Egyéb követelések: - Jegyzett, de be nem fizetett törzstőke eft, mérlegben átvezetésre került a saját tőke elemek közé a jegyzett de még be nem fizetett tőke sorra eft, - NAV áfa követelés (egyéb kötelezettségek közül átvezetve) 12 eft. Egyéb követelések összesen: 12 eft Pénzeszközök: A Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett folyószámlájának záró egyenlege december 31-én Ft. Bankbetétek összesen: 38 eft 3

4 Az eszközállomány összetétele a következők szerint alakult 2013-ban (eft): Megnevezés Vagyon értékelés szerinti érték bázis Tény eft % eft % Befektetett eszközök Forgóeszközök , ,0 Aktív időbeli elhatárolás Összesen: , ,0 A saját tőke alakulása (eft): Megnevezés Vagyon értékelés szerinti érték bázis Tény Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék 0 0 Eredménytartalék 0 0 Lekötött tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény Összesen: A jegyzett tőke alakulása Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 33/2013. (III.21.) határozatában döntött a Várpalotai Közüzemi Kft. szétválással történő átalakulásáról. Az átalakulás során a jogelőd átalakulásával, abból történő kiválással létrejött Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjét eft összegben határozta meg. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 222/2013. (XI.28.) határozatában a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft eft névértékű üzletrészét egy eft (60%-os) és egy eft (40%-os) névértékű üzletrészre felosztotta. A kisebbségi üzletrész értékével a Várpalotai Közüzemi Kft. jegyzett tőkéjét apport jogcímén megemelte a Tulajdonos eft névértékkel december 31. záró jegyzett tőke eft december 31. jegyzett de be nem fizetett tőke eft 4

5 2013. december 31-ei mérleg szerinti eredmény eft A források összetétele a következők szerint alakult évben (eft): Megnevezés Vagyon értékelés szerinti érték bázis Tény eft % eft % Saját tőke , ,0 Céltartalék Kötelezettség Passzív időbeli elhatárolás Összesen: , ,0 Céltartalék képzés Társaság évben céltartalékot nem képzett. Kötelezettségek A szállító állománynak december 31-én nincs nyitott tétele, azaz minden szállító tétel pénzügyileg kiegyenlítésre került. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegben szereplő egyenlege 0 eft. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás egyenleg 12 eft, amely a mérlegben átsorolásra került az egyéb követelések közé. Aktív időbeli elhatárolások: A Társaság évi tevékenységéből eredően aktív időbeli elhatárolásra nem került sor. Passzív időbeli elhatárolások: A Társaság évi tevékenységéből eredően passzív időbeli elhatárolásra a könyvvizsgálat mint 100 eft összegű igénybevett szolgáltatásra került sor. A Társaság évi adózás előtti eredménye eft Társasági adó számítás bemutatása: Társasági adó alapot növelő tételek: 0 eft Társasági adó alapot csökkentő tételek: 0 eft Társasági adó alap: eft évi társasági adó 0 eft 5

6 A Társaság évi adózás utáni eredménye: eft A Társaság az Összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változatát készítette el. A költségek költség nemenként a következők szerint alakultak: Megnevezés Tény (eft) bázis (eft) Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség 0 16 Igénybevett szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 Eladott közvetített szolgáltatások 0 0 Összesen: Személyi jellegű ráfordítások: Bérköltség 0 0 Személyi jellegű egyéb 0 0 Bérjárulékok 0 0 Összesen: 0 0 Értékcsökkenési leírás: 0 0 Költség összesen: Saját előállítású eszközök értéke 0 0 Saját termelésű készletek 0 0 állomány változása Tevékenységet terhelő költség: Anyagköltség: - Bélyegző készítése 16 eft Igénybevett és egyéb szolgáltatások - Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásba bejegyzés, kamarai hozzájárulás 5 eft - Várpalotai Közüzemi Kft. számviteli szolgáltatás 30 eft - Cégbírósági bejegyzési eljárás illeték 15 eft - Cégbírósági eljárás közzétételi költségtérítés 3 eft - NAV eljárási díj nemleges igazolás kérelem 3 eft - Hulladékkereskedelmi, - közvetítői és szállítási tevékenység engedélyeztetésének eljárási díja KÖFE 160 eft - Nem veszélyes hulladékszállítási engedély eljárási díja 6

7 Veszprém Megyei KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 28 eft - Minősítési alapeljárás díja OHÜ Nonprofit Kft. I.fokú minősítési fokozat kérelme 150 eft - Közszolgáltatás engedélyeztetése KÖFE 120 eft - Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási terv jóváhagyásának eljárási díja KÖFE 40 eft - Hulladékgazdálkodási terv Veszprém Megyei KH Népegészségügyi Intézete hatósági eljárásban történő közreműködés 28 eft évi OTP Bank Nyrt-nél vezetett folyószámla forgalmi és számlavezetési, illetve eseti átutalások díja 5 eft - Általános vállalati felelősség biztosítás díja 97 eft évi könyvvizsgálat díja 100 eft Igénybe vett és egyéb szolgáltatások összesen: 784 eft Rendkívüli ráfordítások évben a Társaság tevékenysége rendkívüli ráfordítást nem eredményezett. Rendkívüli bevételek évben a Társaság tevékenysége rendkívüli bevételt nem eredményezett. A Társaság évi rendkívüli eredménye 0 eft. Létszám és bérgazdálkodás: A Társaságnak évben alkalmazott munkavállalója nem volt, ebből eredően bér és személyi jellegű kifizetésből eredő költsége nem keletkezett. Cash-flow kimutatás

8 Megnevezés bázis tény eft eft I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13) ) Adózás előtti eredmény korrekciók: pénzeszköz átadás miatt 2.) Elszámolt amortizáció 0 0 2/a) Terven felüli értékcsökkenés ) Elszámolt értékvesztés ) Céltartalék képzés és felhasznált különbözete ) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ) Szállítói kötelezettség változása ) Egyéb kötelezettség változása ) Passzív időbeli elhatárolás változása ) Vevőkövetelés változása ) Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) vált ) Aktív időbeli elhatárolás változása ) Fizetett társasági adó ) Fizetett osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változása (14-16) ) Befektetett eszközök beszerzése /a.) Vagyon kezelésbe vétel ) Befektetett eszközök eladása ) Kapott /a.) Beolvadás miatti korrekció 0 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változása (17-27) ) Jegyzett tőke emelése (tőkebevonás) ) Kötvénykibocsátás bevétele ) Hitelfelvétel ) Véglegesen kapott pénzeszköz ) Részvénybevonás (tőkeleszállítás) ) Kötvény-visszafizetés ) Hiteltörlesztés-visszafizetés ) Véglegesen átadott pénzeszköz ) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek ) Véglegesen átadott pénzeszköz ) Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása 0 0 IV. Pénzeszköz változás (I-III.) V. Nyitó pénzeszköz VI. Záró pénzeszköz (+ IV. + V.) 0 38 A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 50. (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző 8

9 közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységet éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A beszámoló megbontása hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egészére együttesen értendő, melyet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységektől, a teljes szolgáltatási területre egységesen kell elkülöníteni. A Társaság kizárólag csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet végez, ezért a számviteli szétválasztás nem szükséges. Várpalota, április 24. Horváth Tamás József ügyvezető 9

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu Üzleti jelenés a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg 1991. december

Részletesebben