Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének"

Átírás

1 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés rendelet tervezetére Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2.) Előterjesztés a polgármesteri hivatal építésével kapcsolatos feladatokra Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 3.) Szóbeli tájékoztatás közmunka foglalkoztatási programra benyújtható pályázatról Előterjesztés: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke 4.) Előterjesztés a tornaterem bérbeadására Előterjesztő: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Monorierdő, február 24. Juhász Sándor polgármester 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: február 14-én 17:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász Sándor polgármester, Dr. Páczi Antal alpolgármester, Borbás Elvira, Dzsupin Imréné Dr. Pácziné Félix Anna, Szalai Gábor, Szente Béla képviselő Tanácskozási joggal megjelent: Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi csoportvezető, Hényel Krisztiánné igazgatási csoportvezető Juhász Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 7 fő képviselő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Pácziné Félix Anna és Szalai Gábor képviselőket. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Derján Hajnalkát. Ismerteti a napirendi pontokat. A Képviselő-testület a napirendet, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadja. 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés rendelet tervezetére Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Juhász Sándor: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságon a költségvetéssel kapcsolatban születtek más megoldások, mint ahogy most elő lett terjesztve. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a módosításokkal együtt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Sahin-Tóth Jenőné: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságon a beruházási, illetve a működési célú hitelfelvételt évenkénti bontásban javasolja bemutatni, valamint a közfoglalkoztatásnál az eredetileg 10 fő betervezett helyett, 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót kívánna foglalkoztatni, és a költségvetésen való átvezetését javasolja. 20/2011. (II.14.) Kt. a beruházási, illetve a működési célú hitelfelvételt évenkénti bontásról Képviselő-testülete a Monorierdő Község Önkormányzatának évi költségvetésében szereplő 8. számú melléklet alapján a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve, tőke és kamat kiadás vonzatát évenként felsorolva az alábbiak szerint elfogadja: 2

3 Hitelfelvétel összege: E Ft Futamidő: 20 év ( ) Éves fizetendő összeg Ft: 1.év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: Hitelfelvétel összege: E Ft Futamidő: 20 év ( ) Éves fizetendő összeg Ft: 1.év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: Hitelfelvétel összege: E Ft Futamidő: 20 év ( ) Éves fizetendő összeg Ft: 1.év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: év: Határidő: 2011.évi költségvetési rendelet megalkotása Vargáné Vass Éva jegyző A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II.15.) Önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat évi költségvetéséről Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakat- a évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed ának Képviselő-testületére, bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési intézményeire. 3

4 A költségvetés címrendje 2. (1) Az államháztartásról szóló törvény (továbbiakban: Áht.) 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) ának (továbbiakban: Önkormányzat) szerve a polgármesteri hivatal (továbbiakban: Hivatal) önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Fekete István Általános Iskola és a Csicsergő Óvoda, az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a címen belül a szakfeladatok. A részletes címrendet a költségvetési rendelet 3/1/a-3/3/e. számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft Forráshiánnyal (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az Áht. 69. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) A működési forráshiány fedezetét E Ft, valamint a fejlesztési forráshiány fedezetét E Ft a képviselő-testület hitel felvételével biztosítja. A költségvetés egyensúlyához tervbe vett működési célú hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A költségvetésben tervezett fejlesztési célú hitel felvételéről a Képvisel -testület dönt. A finanszírozáshoz szükséges folyószámla-hitelről szóló, pénzintézettel kötendő hitelkeret-szerződésről a Képviselő-testület dönt. 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot összesítve az 1.sz. melléklet, szakfeladatonkénti bontásban a 3/1/a.,-3/3/e. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A Hivatal bevételi és kiadásai előirányzatait, valamint létszám előirányzatait a 3/1/a.,- 3/1/v. számú mellékletek tartalmazzák. (3) A Csicsergő Óvoda bevételi és kiadásai előirányzatait, valamint létszám előirányzatait a 3/2/a.,-3/2/b. számú mellékletek tartalmazzák. Fekete István Általános Iskola bevételi és kiadásai előirányzatait, valamint létszám előirányzatait a 3/3/a.,-3/3/e. számú mellékletek tartalmazzák. 4

5 5. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 6. (1) A Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános tartalékot és 0 E Ft céltartalékot képez. 7. (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 4/a. és 4/b. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló TÁMOP és a KMOP /A projektek bevételi és kiadási előirányzatait a 15. sz. melléklet tartalmazza. 8. (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 9. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 10. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza. 9. A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10. A képviselő-testület az önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 11. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős

6 (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. 13. (1) Az önállóan gazdálkodó intézmény rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően. 14. (1) Az önállóan működő intézmények a Hivatalban kialakított számviteli rendet kötelesek alkalmazni. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 15. (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 16. (1)Az önállóan működő intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 14. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. (2) A Hivatalnál, valamint az önállóan működő intézményeknél az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 17. (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő intézmények tekintetében a Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. 6

7 (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről. Záró rendelkezések 18. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről a Hivatal jegyzője hirdetőtáblán történő kihelyezéssel gondoskodik. 2.) Előterjesztés a polgármesteri hivatal építésével kapcsolatos feladatokra Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Juhász Sándor: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság ülésén megvitatták az OTP Nyrt. által tett nyilatkozatot. Szükség van egy határozat-kiegészítésre, ahogyan azt az OTP Nyrt. kérte. Ezen kívül megvitatták az Eudokia Kft-vel kötendő tervezési szerződést, az még egyeztetésre szorul a Tóvári Zsolt úrral. A projektmenedzseri feladatokat ellátó személy munkáját ismertették és azt, hogy mi az, amit eddig végzett. Sajnos a hivatal dolgozik a projektmenedzser helyett. Reméli, hogy nem sokáig fog ez az állapot fennmaradni, hiszen neki az lenne az első feladata, hogy a támogatási szerződést módosítani kellene. Amikor bent voltak a Pro Régiónál, akkor neki kellett volna azokat a kérdéseket feltenni, amit előre megbeszéltek. Egyetlen kérdést sem tett fel, sőt a projektmenedzseri változást, ami egy formanyomtatvány, nem megfelelően töltötte ki. Kéri a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntéseit. 21/2011. (II.14.) Kt. a könyvvizsgálói jelentés megismeréséről Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló könyvvizsgálói jelentést megismerte és erről tájékoztatja az OTP Bank Nyrt.-t. Felkéri a Hivatalt, hogy a könyvvizsgálói jelentést és e határozatot az OTP Bank Nyrt.-nek küldje meg. Határidő: szerződés kötés Vargáné Vass Éva jegyző 7

8 22/2011. (II.14.) Kt. Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft.-vel a Monorierdő Polgármesteri Hivatal kivitelezési terve és az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft. által elkészített engedélyes terv módosítása tárgyában kötendő, 2011.február 10-én benyújtott szerződésről Képviselő-testülete a mellékelt szerződés-tervezetet az alábbi módosításokkal fogadja el: a szerződő felelek megnevezésénél kikerül a.. a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatok elvégzésére/tervek elkészítésére az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft.-vel jogviszonyban álló, Tervező által felkért és arra jogosultsággal rendelkező személy: Lőrincz István László okl. építészmérnök - felelős tervező, jogosultság: BÉK É /13 szövegrész az 1.1.pont kiegészítése:...figyelembe venni, amennyiben a hatályos jogszabályoknak (az évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről., 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet, 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 193/2009.(IX.15.) Kormányrendelet és a területre vonatkozó Szabályozási Terv)megfelel. szövegrésszel. 1.3.pont módosul: 45 napra 1.4.pont beillesztése: A jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatok elvégzésére/tervek elkészítésére az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft, mint Tervező, a vele jogviszonyban álló, és arra jogosultsággal rendelkező személyt: Lőrincz István László okl. építészmérnököt - felelős tervezőt (jogosultság: BÉK É /13) kéri fel. szövegrésszel. 2.1.pont kiegészül:...megrendelő részére hatósági és szolgáltatói engedélyek nélkül átadja... és a... Amennyiben az átvételi eljárás során a Megrendelő megállapítja, hogy az elkészült dokumentáció nem az 1. számú mellékletben és a tervezési szerződésben szereplőknek megfelelően készült el, a megrendelő az átadás-átvételt meghiúsíthatja... szövegrésszel 2.1. pontból kikerül a A szerződés szerint a Tervező feladatát képező hiányosságok pótlásáig Megrendelő a teljesítést csak részteljesítésnek ismeri el, melyet százalékos mértékben határoz meg, amilyen arányban Tervező részszámla benyújtására jogosult. Ez esetben a tervet Megrendelő csak a részszámla kiegyenlítését követően használhatja fel. szövegrész és helyette a A szerződés szerint a Tervező feladatát képező hiányosságok pótlásáig Megrendelő a teljesítést nem ismeri el. szövegrész kerül. 3.1.pont kiegészül:...3 munkanap... szóval 5.2.pont kiegészül:...megnevezése:.k&h Kereskedelmi Hitelbank, bankszámlaszám: ) átutalással... szövegrésszel 5.1.pontnál mindkét esetben kiegészül:...kézhezvételét követő 8 banki napon belül pont kiegészül:... kapcsolódóan felmerülő egyszeri kiadásainak és költségeinek teljes ellenértékét. Az újonnan felmerülő, jelen szerződésben nem rögzített módosítások költségeit nem tartalmazza. A Megrendelő... szövegrészekkel 6.1.pontból kikerül a A kötbér érvényesítésére oly módon kerül sor, hogy annak összegét Tervező a számla benyújtásával egy időben, a kiszámított kötbér értékét a számla értékéből levonva csökkentett tervezési díjat számol el. szövegrész és 8

9 helyette a Köteles a Megrendelő részére megfizetni. Ennek teljesítéséig számla benyújtására nem jogosult. szövegrész kerül, valamint kiegészül a... Amennyiben a tervezési szerződés a Tervezőre... szövegrésszel pont kiegészül: a...tervezőnek, továbbá a nettó szerződéses ár fennmaradó részének 10%-át köteles meghiúsulási kötbérként kifizetni. Késedelmes... szövegrésszel pont módosul: 5 (öt) munkanapra Felkéri a polgármestert, hogy az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetőjével Tóvári Zsolttal újból egyeztessen a kötendő szerződés feltételeiről. Amennyiben az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője Tóvári Zsolt elfogadja a Képviselő-testület által módosított szerződést, felhatalmazza Juhász Sándor polgármestert és Vargáné Vass Éva jegyzőt az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft.-vel (székhelye: Mikebuda. Iskola u. 5) az új Magyarország fejlesztési terv közép-magyarországi operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott KMOP-5.2.1/A azonosítószámú pályázat megvalósításához kapcsolódóan a Monorierdő Polgármesteri Hivatal kivitelezési terve és az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft. által elkészített engedélyes terv módosítása tárgyában kötendő szerződés aláírására. Határidő: azonnal Vargáné Vass Éva jegyző 23/2011. (II.14.) Kt. a projektmenedzser feladatvégzéséről szóló tájékoztató elfogadásáról Képviselő-testülete a projektmenedzser feladatvégzéséről szóló tájékoztatót elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a Tridev Kft.-vel a felmerült feladatokról ismételten egyeztetést folytasson le. Határidő: azonnal 3.) Szóbeli tájékoztatás közmunka foglalkoztatási programra benyújtható pályázatról Előterjesztés: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Juhász Sándor: amellett döntött a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság, és azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy két csökkent munkaképességű munkavállalót foglalkoztassanak és a jelenlegi a közmunka programban jelen ismeretek mellett ne induljanak. 24/2011. (II.14.) Kt. 9

10 a közmunka foglalkoztatási programra benyújtható pályázatról Képviselő-testülete a közmunka foglalkoztatási programra benyújtható pályázatra a megismert és jelenleg fennálló feltételek mellett nem kíván pályázatot benyújtani. Határidő: azonnal 4.) Előterjesztés a tornaterem bérbeadására Előterjesztő: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Juhász Sándor: a Szülői Munkaközösség küldött egy kérelmet, hogy lenne egy általuk szervezett rendezvény és kérnék a tornaterem díjmentes bérbeadását. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tornatermet díjmentesen adják oda a rendezvény céljára a Szülői Munkaközösség részére. 25/2011. (II.14.) Kt. a szülői munkaközösség részére a tornaterem ingyenes rendelkezésre bocsátásáról Képviselő-testülete a szülői munkaközösség részére február 19-én a Fekete István Általános Iskola tornatermét ingyenesen Retro Party rendezvény céljára rendelkezésre bocsátja. Felkéri a Hivatalt, hogy a Fekete István Általános Iskola igazgatóját értesítse. Határidő: azonnal Vargáné Vass Éva jegyző Juhász Sándor: több tárgy nem lévén az ülést 17:40 órakor bezárja. K.m.f. Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző Dr. Pácziné Félix Anna jegyzőkönyv hitelesítő Szalai Gábor jegyzőkönyv hitelesítő 10

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben