ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 4/2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012."

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban február 14-én megtartott testületi ülésén. Az ülés 14 órakor kezdődött. Jelen vannak: dr. Üveges István polgármester Bénó Gyuláné jegyző helyett Barcsák Pálné képviselő Bénó Gábor képviselő Hegedűs Sándor alpolgármester Tőzsér László képviselő Hunyorné Varga Katalin jkv.vezető Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy, dr. Bobula Zsuzsanna és dr. Molnár Imre képviselő jelezte hogy nem tud részt venni az ülésen. Farkas Lászlóné jegyző asszony helyett Bénó Gyuláné vesz részt az ülésen. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére Barcsák Pálné és Tőzsér László képviselőket javasolta, melyet a testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vettek. Ismertette a napirendi pontokat, melyet a testület tagjai az alábbiak szerint jóváhagytak: 1./Településrekonstrukciós pályázat aktualitásai meghívott vendégek: Buday-Malik Adrienn pályázatíró Sághi Imre közbeszerzési szakértő a.) Közbeszerzési Tervről szóló határozat módosítása, a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak létszáma miatt b.) Közbeszerzési eljárásban részt vevő 3 kivitelező kiválasztásáról szóló határozat esetleges módosítása c.) Közbeszerzési eljárásban részt vevő kivitelezők felé történő ajánlattételi felhívás tartalmának meghatározása ( a 70 oldalas ajánlattételi felhívástervezete en megküldve) 2./ Településrekonstrukciós pályázat lebonyolításához műszaki ellenőr megválasztása ( Az árajánlatokat valószínűleg hétfő délután tudjuk megküldeni) 3./ Munkabérhitel felvétele előadó: polgármester 4./ Bejelentések 1./ napirendi pont: Településrekonstrukciós pályázat aktualitásai meghívott vendégek: Buday-Malik Adrienn pályázatíró 1

2 dr. Üveges István: Köszöntötte az ülésen megjelent Buday-Malik Adriennt a NORRIA igazgatóhelyettesét. Elmondta, hogy Sághi Imre közbeszerzési szakértő betegsége miatt nem tudott az ülésen megjelenni. Az előző testületi ülésen úgy döntött a testület, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottságba két testületi tagot szavaztak be, a többiek majd a döntés meghozatalánál játszanak szerepet. Most azt javasolta, hogy a teljes képviselő-testület legyen benne a bizottságban és ez egészüljön ki a műszaki szakértővel. Hegedűs Sándor: Megkérdezte, hogy alpolgármesterként részt vehet e a bizottság munkájában. Dr. Üveges István: Véleménye szerint részt vehet, ebben a bizottságban most állampolgárként lehet jelen. Buday-Malik Adrienn jelezte, hogy nem kíván részt venni a bírálóbizottság munkájában Javasolta a bírálóbizottság tagjainak a teljes testütet, valamint a műszaki ellenőrt, ezzel a 14./2012.(II.08.)sz. Képviselő-testületi határozat módosítását javasolta. 16./2012.(II.14.)sz. Képviselő-testületi határozata A Közbeszerzési terv évre történő elfogadására, a közbeszerzési eljárásokban eljáró Bíráló Bizottság tagjainak kijelölésére vonatkozó 14./2012.(II.08.)sz. Képviselő-testületi határozat módosítása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a Közbeszerzési terv évre történő elfogadására, a közbeszerzési eljárásokban eljáró Bíráló Bizottság tagjainak kijelölésére vonatkozó 14./2012.(II.08.)sz. Képviselőtestületi határozat mellékletét képező Közbeszerzési tervet módosítja. A módosított közbeszerzési terv a határozat melléklete. Felelős: polgármester Határidő: azonnal b.)közbeszerzési eljárásban részt vevő 3 kivitelező kiválasztásáról szóló határozat esetleges módosítása dr. Üveges István: Emlékeztetőül elmondta, hogy az elmúlt ülésen a kivitelezők megválasztása megtörtént a településrekonstrukciós pályázathoz. A szerdai, meglehetősen sietős csökkent létszámmal folytatott napirendi pont tárgyalása után merült fel annak az igénye, hogy egy 70 MFt-os pályázat kivitelezői körének meghatározását mélyebb megfontolás, az érvek és ellenérvek ütköztetését követően kellene megjelölnünk. Kérdés, hogy helyi viszonylatban van-e még olyan vállalkozó, akire jó szívvel rá mernék bízni a kivitelezést. 2

3 Utána érdeklődött a helyi vállalkozók körében, megkereste Barcsák Márkuszt, aki megköszönte, de jelezte, hogy nem akar ezzel a lehetőséggel élni. Ezek után beszélt Kiss Attilával, aki jelezte, hogy elfogadja a meghívást. Ennek ismeretében javasolta a Jánosik és Tsa kft helyett a Kiss Attila cégét meghívni a közbeszerzési eljárásba. Ennek megfelelően javasolta módosítani a február 8-i ülésen hozott határozatot. Buday-Malik Adrienn: Véleménye szerint elegendő 3 céget meghívni. Kisebb a támadási felület. A meghívásnak éppen az a lényege, hogy három olyan potenciális vállalkozót hívnak meg, aki előszűrés eredményeképpen alkalmas a feladat ellátására. Célszerű helyi cégeket meghívni. A pályázatban a csapadékvíz elvezetés a költségek 20 % a körül szerepel. A nagy vállalkozásokra jellemző, hogy alvállalkozókkal dolgoztatnak, és ez nem előnyös ilyen munkáknál. Profitálás szempontjából ez jár a legkevesebb haszonnal. Nehéz a számonkérés Bénó Gábor: Az Invent Bau Kft nagyon jó, őket ajánlotta már a múlt ülésre is. Dr. Üveges István: jelezte, hogy ha van helyi vállalkozó, akkor célszerű vele dolgoztatni. A beruházás értékéhez idomuló vállalkozó kell. Barcsák Pálné: Itt vannak az arnóti vállalkozók. A múlt ülés után jelezte polgármester úrnak, hogy Kiss Attila is alkalmas lenne a feladatra. Az óvodánál már sok mindent megcsinált ingyen. Az árvíz idején ingyen fuvarozott mindent. Dr. Üveges István: Javasolta a határozat módosítását, így meghívottnak javasolta Kiss Attila cégét a DANIVE Kft-t, Takács és Tsa Kft-t, Popex Bt-t 17./2012.(II.14.)sz. Képviselő-testületi határozata A településrekonstrukciós pályázathoz közbeszerzési eljárásban való részvételre kivitelezők meghívására vonatkozó 15/2012.(II.08.) sz. testületi határozat módosítása i Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 15/2012(II.08.)sz. testületi i Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásban való részvételre az alábbi cégeket hívja meg: Popex Bt Arnót Kisfaludy u. 1. Takács és Tsa, Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15. DANIVE Kft 3530 Miskolc, Széchenyi u em. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 3

4 c.)közbeszerzési eljárásban részt vevő kivitelezők felé történő ajánlattételi felhívás tartalmának meghatározása dr. Üveges István: Mindenféle szubjektivitás kiesik, ha most a szempontokat meghatározzák. Buday-Malik Adrienn: Az ajánlattételi felhívás tartalmazza az összeghatárokat, a beruházás tartalmát. Nem biztos, hogy az ajánlattételi felhívásra beérkezik olyan ajánlat, ami megfelelő lesz. Az ajánlattételre lehet módosítást kérni, ha nem megfelelő az ajánlat. Hiánypótlási szakaszban, egységesen mindháromtól meg kell kérni ugyanazt. Összegszerűen azt senki nem tudhatja, mi szerepel az árazott költségvetésben, nem lehet a vállalkozókkal erről egyeztetni. Nyilvános információ a projekt mérete, de az arányokat ne lehet tudatni. Javasolta, hogy 5 féle bírálati szempontot határozzanak meg a bírálatnál, de minél kevesebb szempont, annál egyszerűbb az eljárás a szakértő szerint. Ezek szerint, garanciális időt határozzanak meg, kötbér mennyi legyen, 100 M Ft feletti referenciákat jelöljék meg, a nettó árbevételről adjanak tájékoztatást. Az előfinanszírozás miatt fontos a tőkeerős vállalkozó. Rövid a projekt futamideje, nem biztos, hogy a hitelfelvétel belefér. Készültségi fokhoz igazították a számlázást. 40 %, 75 % és a végén a 100 % készültségnél lehet számlaadásról szó. Teljesítésigazolás szükséges hozzá a műszaki ellenőrtől, ez biztosítékot ad. A szállítói finanszírozást még a NORDA nem hagyta jóvá, előlegigénylés nem lehetséges. 8 hónap a pályázatban a megvalósulási idő, de ez a valóságban 6 hónap lesz, októberben el kell készülnie a felújításoknak. A szerződésben a vállalkozóval ezt le kell fixálni. Javasolta, hogy mielőtt döntenek a szempontokról, telefonon egyeztet Sághi Imre közbeszerzési szakértővel. Az egyeztetést követően elmondta, hogy az új közbeszerzési törvény szerint nem lehet garanciális időt beletenni, a kötbért sem vehetik bele, a nettó árbevétel nem lehet jogi szempont. Az ajánlattételi felhívást viszont az alábbiakkal javasolta kiegészíteni: A műszaki alkalmassági feltételek közé a referencia időtartam feltételeit ( elmúlt 5 év) OTÉK szerinti teljeskörű akadálymentes referenciával rendelkeznie kell az ajánlattevőnek. Dr. Üveges István : kérte a javaslatról szavazzanak a testület tagjai. 18./2012.(II.14.)sz. Képviselő-testületi határozata Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás jóváhagyása 4

5 Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a településrekonstrukció Arnót településen elnevezésű pályázat ajánlattételi felhívását jóváhagyja az alábbi kiegészítéssel: A műszaki alkalmassági feltételek közé a referencia időtartam feltételeit kiegészítik azzal, hogy az elmúlt 5 év OTÉK szerinti teljeskörű akadálymentes referenciával rendelkeznie kell az ajánlattevőnek. Felelős: polgármester Határidő: azonnal /Az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete/ 2./ Településrekonstrukciós pályázat lebonyolításához műszaki ellenőr megválasztása dr. Üveges István: A műszaki ellenőri tevékenység ellátására 3 ajánlat érkezett. A szögligeti TS-DRAIN Kft Ft, az edelényi BORSODSZER Kft Ft, és a szintén edelényi Mérnök Unió Kft Ft bruttó áron adta be ajánlatát. Mindháromnak egyforma tartalommal ment el az ajánlatkérés. Az összegek önmagukért beszélnek. A Mérnök Unió Kft ajánlata a legkedvezőbb, ennek elfogadását javasolta. 19./2012.(II.14.)sz. Képviselő-testületi határozata Településrekonstrukciós pályázat műszaki ellenőrének megválasztása i Képviselő-testülete ÉMOP-3.1.2/E számú, Arnót község településrekonstrukciójára vonatkozó projektjéhez műszaki szakértői tevékenység ellátására a Mérnök Unió Kft t ( 3780 Edelény, Antal Gy.u Gnándt Szilárd ügyvezető) bízza meg. A megbízási díj összege bruttó Ft. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal. /A 3 db ajánlat a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete/ 3./ napirendi pont: Munkabérhitel felvétele előadó: polgármester dr. Üveges István: Évente visszatérő téma a munkabér hitel felvétele. Nem plusz hitelről van szó, az állami támogatásból havonta visszafizetésre kerül. E nélkül nem tudnak bért fizetni a dolgozóknak. Kérte a határozati javaslat elfogadását. 5

6 20./2012.(II.14.)sz. Képviselő-testületi határozata Munkabér hitel felvétele Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től Ft (1 havi bérelőirányzat összege ) munkabér hitel felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti jelleggel év február hónap 27. napjától kívánja igénybe venni és év december hónap 31. napjáig visszafizeti. A munkabérhitel felvételére maximum a fenti összeg erejéig eseti jelleggel kerülhet sor. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester Végrehajtási határidő: folyamatos Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Farkas Lászlóné jegyző helyett Bénó Gyuláné Barcsák Pálné jkv. hitelesítő Tőzsér László jkv. hitelesítő Hunyorné Varga Katalin jkv. vezető 6

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Faluház nagytermében, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-én 09.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-én 09.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-én 09.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben