Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének április 04. napján tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről."

Átírás

1 Szakáld Község Önkormányzat képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének április 04. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Dr. Barnóczki Károly polgármester Honti Istvánné alpolgármester Kiss Iván képviselő Farkas János képviselő Nagy Géza jegyző megbízásából Farkas Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető Meghívottként: Az első napirendi ponthoz: Bak László,Bíró Péter Lasped Kft,Szántó Gyuláné műszaki ellenőr. A második napirendi ponthoz: Tóth Józsefné Bükkalja Takarékszövetkezet,Dávidné Károly Anita OTP Bank Zrt,Kiss Tamás független pénzügyi tanácsadó. A harmadik napirendi ponthoz: Pázmándyné Palácsik Éva védőnő,sóváriné Paksy Ildikó óvodavezető Napirend előtt: Dr. Barnóczki Károly polgármester köszönti a képviselő testület tagjait,és a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő testület tagjaiból 4 fő jelen van, ezért az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Honti Istvánné alpolgármestert javasolta. Jelenlevő képviselők száma 4 fő A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal,1 fő tartózkodással megszavazták Honti Istvánné alpolgármestert a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Javasolta továbbá a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal,egyhangúlag az alábbi napirendek tárgyalását elfogadták. Napirend: 1./ Az ÉMOP számú Településfejlesztés Szakáldon elnevezésű pályázat kiviteli munkáinak ismertetése. Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester

2 2./ Pénzintézeti váltás megtárgyalása. Előterjesztő:dr. Barnóczki Károly polgármester 3./ Óvodai beszámoló és védőnői szolgálat tevékenységének ismertetése. Előterjesztő: Pázmándiné Palácsik Éva védőnő,sóváriné Paksy Ildikó óvodavezető 4./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fenntartásának megtárgyalása. Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 5./ Magyar Energia Hivatal Szennyvízcsatorna hálózat felértékelési díjának megbeszélése. Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 1.Napirendi pont Tárgy: Az ÉMOP számú Településfejlesztés Szakáldon elnevezésű pályázat kiviteli munkáinak ismertetése. Előterjesztő: Dr. Barnóczki Károly polgármester Dr. Barnóczki Károly polgármester Felkéri Bak László,és Bíró Péter urat a Lasped Kft. részéről,hogy ismertesse a az eddigi munkafolyamatokat és annak készültségi fokát. Bak László Úr elmondja, hogy az esős idő miatt még csak a járda kiépítését tudták megkezdeni. Ezután fogják az úthálózat építését elkezdeni. Bíró Péter Úr elmondja továbbá hogy a kivitelezési szerződés március 5-én került aláírásra, de a munkaterület átadás március 12. napján jött létre. A munkálatok befejezése 2013 július 31. napjára került kitűzésre. A lakosság igényeihez sajnos nem mindenben tudnak alkalmazkodni. Szántó Gyuláné műszaki ellenőr tájékoztatásul elmondja, hogy két szerződés él a pályázaton belül, a közvilágítás korszerűsítés projekt keretén belül, 20 db led-es lámpa kerül kicserélésre a település belterületén. Az IKSZT kivitelezési költsége kb. 6 millió forint. Az épületgépészeti munkálat nem indulhatott el, napelem, kazán lesz elhelyezve. Probléma a pályázathoz, az akadálymentes bejárat vezetősáv kialakítása. A kultúrterem mennyezetén hőszigetelés is lesz. A Béke és a Táncsics utcák felújítása, aszfalt borítása, járdák, szikkasztó árkok kialakítása. Az Arany János utcában 2x18 állásos parkoló lesz kialakítva.

3 Kéri még továbbá, hogy bármilyen lakossági kérést hozzá kell irányítani, mert csak az ő engedélyével lehet esetlegesen végrehajtani. Dr. Barnóczki Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást. Honti Istvánné alpolgármester asszony kérdése még ehhez a témához kapcsolódóan, hogy az önkormányzat és az iskola bejárati lépcsőinek burkolása lehetséges-e? Szántó Gyuláné műszaki ellenőr szerint nem tartalmazza ezt a pályázat költségvetése. Honti Istvánné alpolgármester asszony figyelmezteti a képviselő testületet, hogy az új pénzügyi előadót a pályázat lezajlása miatt változásjelentésben módosítani kell. A kivitelezők,17óra4operckor távoztak Bíró László képviselő 17óra42perckor megérkezett. 2. Napirendi pont Tárgy: Pénzintézeti váltás megtárgyalása Előterjesztő: Dr. Barnóczki Károly polgármester Dr. Barnóczki Károly polgármester felkéri Tóth Józsefnét a Bükkalja Takarék Szövetkezet képviselőjét, akit felkér, hogy ismertesse a pénzintézetük működését, előnyeit. Tóth Józsefné: A rugalmasság megnyilvánul abban is, hogy ügyfélfogadást tartanak, a segélyfizetésben is és egyéb szolgáltatásban egyaránt egyszerű ügyintézés folyik. Kártyát biztosítanak, illetve helyi kirendeltség segítségével az adóbefizetés helyben történő díjmentes befizetése is lehetséges. Hitelfelvétel esetén rugalmas az intézetünk, az ajánlat változtatására is lehetőséget biztosítunk. Dr. Barnóczkli Károly polgármester érdeklődik a rulírozó hitel lehetőségeiről. Tóthné: Az önkormányzat hitelképességét kell elsősorban megvizsgálni. Dr. Barnóczki Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást. A következő pénzintézet az OTP Bank Zrt., melynek képviseletében köszönti Dávidné Károly Anita pénzügyi tanácsadót. Dr.Barnóczki Károly polgármester kéri tájékoztassa a képviselő-testületet a lehetőségeket illetően. Dávidné Károly Anita megköszöni a meghívást és az érdeklődést az önkormányzat részéről. Készített az önkormányzat részére egy egyedi ajánlatot, amelyben igyekezett az

4 önkormányzat meglévő adottságaira fókuszálni. A hitel lehetőségek folyószámla, munkabér és lombard egyaránt elérhetőek, 30 millió forint igény felett egyedi elbírálásra kerül sor. A helyben történő bankoláshoz biztosítanak internet alapú rendszert, amely használata gyors és egyszerű. Hitellimit felülvizsgálatot évente egyszer készítenek. A pályázati beruházásokra igényelt támogatáshoz beruházási összköltség kimutatás szükséges. Dr.Barnóczki Károly polgármester megköszöni a tájékoztatást és kéri Kiss Tamás független pénzügyi tanácsadót ismertesse ajánlatát. Kiss Tamás Úr elmondja, hogy az MKB bank és az FHB bank szolgáltatásait hozta el a testület részére, amelyet papír alapon átad részükre áttanulmányozás céljából. Elmondja továbbá, hogy az ajánlataik általánosak, minden ügyfelüknek személyre szabott szolgálatokkal tud szolgálni. Bíró László képviselő elmondja, hogy van most már bőven ajánlat, melyből lehet választani, nyilván a számunkra legkedvezőbbet. Dr. Barnóczki Károly polgármester megköszöni a kimerítő tájékoztatást, az ajánlatot áttanulmányozva a képviselő-testület eldönti, hogy melyik lesz a számukra legmegfelelőbb pénzintézet A második napirendi ponthoz meghívott szakértők megköszönték a lehetőséget,és 18óra38perckor távoztak.. Dr Barnóczki Károly polgármester felkérte az ülésen a hallgatóság soraiban helyet foglaló Barnóczki Gergelyt a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezetének elnökét terjesze elő kérelmét. Barnóczki Gergely a jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezetének elnöke szeretné kérni a képviselő-testület anyagi támogatását, arra, hogy Szakáld község határaihoz rovásírásos helységnév táblákat helyeztethessen ki. Az anyagi vonzata kb. 45 ezer forint, amely tartalmazza az anyag és az engedélyek költségeit is. Honti Istvánné alpolgármester asszony szerint a testület vegye tudomásul a szóbeli kérelmet és a későbbiekben tárgyalja azt a testület. Barnóczki Gergely elmondja még, hogy majálist is szeretne szervezni a településen, amihez szintén támogatást kérne a képviselő testület tagjaitól. A majális a helyi közösségi parkban kerülne megrendezésre, melynek keretein belül főzőversenyt szeretne rendezni. A főzőversenyre a tűzifa és a hús beszerzésére kérné a támogatást. Farkas János képviselő jelezte,hogy április havi tisztelet díját felajánlja táblák felállítására,és a rendezvényre fele fele arányban.a teljes tiszteletdíjból Ft-ot a rovás táblára, Ft-ot pedig a majális megrendezésére. A felajánlást a képviselő tagjai tudomásul vették. Dr. Barnóczki Károly polgármester szintén felajánlott 5000 Ft a rovás táblára, illetve 5000 Ft a majális megrendezésére amit a testület tagjai tudomásul vettek.

5 3. Napirendi pont Tárgy: Óvodai beszámoló és védőnői szolgálat tevékenységének ismertetése. Előterjesztő: Sóváriné Paksy Ildikó óvodavezető, Pázmándyné Palácsik Éva védőnő Pázmándyné Palácsik Éva védőnő beszámolója: Pázmándyné Palácsik Éva védőnő elmondja, hogy az egészségügyi alapellátásban Szakáld társközség. 129 család tartozik a körzetébe, önálló gondozás külön-külön zajlik a településeken, amelyben szűrővizsgálatok, testi fejletségi vizsgálatok tartoznak ben 32 születés történt a körzetben. A testület tagjai a beszámolót tudomásul vették. Sóváriné Paksy Ildikó óvodavezető beszámolója az óvoda működéséről, nevelési kultúrájáról: Sóváriné Paksy Ildikó óvodavezető elmondja, hogy január 1. napjától önálló óvoda lett a településen, Szakáldi Manócskák Óvoda nevet kapta. Az óvoda szolgáltatásait 2 és fél éves kortól lehet igénybe venni, jelenleg 24 gyermek van az intézményben. Bíró László képviselő: Támogatja az óvodát forint összegben a csoportszoba szőnyegének vásárlására. Sóváriné Paksy Ildikó: Kéri,hogy az önkormányzat támogassa a gyermeknapi rendezvény megtartását. Dr. Barnóczki Károly polgármester: Kéri az óvodavezetőt, hogy az aznapi létszámot előző nap adja le az óvoda konyha dolgozóinak, mert ha ez nem történik meg, akkor teljes létszámra főznek a konyhán. Sóváriné Paksy Ildikó: Ez a szülői hanyagság miatt van mert sokszor csak aznap reggel jelzik,hogy a gyemek nem megy óvodába. Sóváriné Paksy Ildikó: ismerteti a képviselő-testületnek az Óvoda házirendjét. Jelenlévő képviselők száma: 5 fő. Dr Barnóczki Károly polgármester ismertette határozati javaslatát Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013(IV.04) KT. Határozati javaslata A Szakáldi Nefelejcs Óvoda házirendjére Szakáld Község Önkormányzata Képviselő Testülete a Szakáldi Nefelejcs Óvoda házirendjét elfogadja.

6 Dr Barnóczki Károly polgármester kérte a testület tagjait,hogy aki az előterjesztéssel egyetért,az szavazzon igennel Jelenlevő képviselők száma:5 fő A képviselő testület 5 igen szavazattal egyhangúlag ellenszavazat nélkül elfogadta az óvoda házirendjét Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 84/2013 (IV.04.)KT. Határozata A Szakáldi Nefelejcs Óvoda házirendjére Szakáld Község Önkormányzata Képviselő Testülete a Szakáldi Nefelejcs Óvoda házirendjét elfogadja. 4. Napirendi pont Tárgy: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fenntartásának megtárgyalása. Előterjesztő. Dr. Barnóczki Károly polgármester Dr. Barnóczki Károly polgármester előterjesztette határozati javaslatát. Jelenlévő képviselők száma: 5 fő. Szakáld Község Önkormányzata képviselő testületének 2013/ (IV.04.) KT. Határozati javaslata A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által közvetített jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fenntartására. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő Testülete,a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által közvetített jelzőrendszeres házi segítségnyújtást tovább üzemelteti. Dr Barnóczki Károly polgármester kérte a testületet,hogy aki a javaslattal egyetért az szavazzon igennel. Jelenlevő képviselők száma:5fő Az előterjesztést a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül elfogadta. Szakáld Község Önkormányzata képviselő testületének 85/2013 (IV.04.) KT. Határozata A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által közvetített jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fenntartására.

7 Szakáld Község Önkormányzata Képviselő Testülete Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által közvetített jelzőrendszeres házi segítségnyújtást tovább üzemelteti. 5. Napirendi pont Tárgy : Magyar Energia Hivatal Szennyvízcsatorna hálózat felértékelési díjának megbeszélése Előterjesztő: Dr. Barnóczki Károly polgármester Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1.számú mellékletét képezi Dr.Barnóczki Károly polgármester bejelentette, hogy a szennyvíz hálózat felértékelésének a díja forint, amelynek a költségeit a Borsodvíz Zrt. Képviselője Vouszka Zoltán ígérete szerint a cég finanszírozza. A testület tagjai tudomásul vették a bejelentést. Mivel más észrevétel, bejelentés, hozzászólás nem volt Dr. Barnóczki Károly polgármester az ülést 19óra.17perckor bezárta. Kmf. Dr. Barnóczki Károly Polgármester Farkas Zsuzsanna Jegyző helyett Honti Istvánné Hitelesítő

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003. Szám:122-7 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én (kedden)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. április 19-i közmeghallgatásról Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 41-44/2013. TÁRGYSOROZAT 1.) Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Szennyvíz beruházásról Előadó: polgármester

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben