J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének május 6-án tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány, Kossuth u. 1. A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester Németh Gábor alpolgármester Bagó Szabolcs Németh Károly Rácz István Török Imre testületi tagok Az ülésről távolmaradt: Laffer Krisztiánné testületi tag A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Horváth Rita jegyző Szédelyi Attiláné intézményvezető Kinczer József intézményvezető Szalay Imre polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 7 tagjából 6 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 58/2014.(V.6.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét a következők szerint hagyja jóvá: Nyilvános ülés napirendje: 1. Döntés a közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról. 1

2 2. Hitelfelvétel 3. Intézményvezetői pályázat véleményezése 4. Temetői padok vásárlása 5. Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztő: Szalay Imre polgámester Zárt ülés napirendje: 6. Ápolási díj megállapítása iránti kérelmek elbírálása Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző Napirend előtt Szalay Imre polgármester Tájékoztatásul elmondja a lakosságnak, hogy az önkormányzathoz május 31-ig lehet benyújtani az első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmeket. Napirend tárgyalása 1. napirendi pont: Döntés a közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról. (Írásos előterjesztés csatolva) Szalay Imre polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzat által korábban megbízott közbeszerzési tanácsadó a beérkezett ajánlatokat végignézte, hiánypótlásra nem került sor. Dr. Horváth Rita jegyző Az ajánlattételi felhívás alapján a legkedvezőbb vállalási díjat adó ajánlattevővel kell megkötni a vállalkozási szerződést. A vállalkozási szerződés tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek alapján a kivitelezés meg fog valósulni. A teljesítési határidő december 15. Németh Gábor alpolgármester Megkérdezi, hogy lehet-e tudni valamit erről a Mészáros Kftről? Szalay Imre polgármester: Mindhárom pályázó megfelel a pályázati feltételeknek, mindhárom pályázó vállalta az önkormányzat által előírt pályázati rendszert. Igazából egy pályázó az önkormányzat által tervezett ár alatti árajánlatot nyújtott be: a Mészáros Bau Kft. Tehát a pályázati kiírásnak megfelelnek. Azt tudja mondani, hogy Farádon az óvodát jelenleg ők újítják fel. Mind a Bíráló Bizottság, mind a képviselő-testület már döntött arról, hogy a három érvényes pályázó közül a bírálati szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot adót kell megbízni. 2

3 Bagó Szabolcs képviselő Igazából azt szeretné csak megtudni, hogy a nyertes pályázó valamilyen referencia munkát tud-e felmutatni. Németh Gábor alpolgármester 25 millió forintos beruházásról van szó, meg kell fontolni, hogy miről dönt a képviselő-testület. Szalay Imre polgármester A pályázatokat benyújtották, a Bíráló Bizottság kiválasztotta a legkedvezőbb nyertes pályázót. A pályázó mind a referencia, mind az ajánlati ár, mind a műszaki tartalomnak megfelelt. Ettől kezdve már a kiírásban szereplő feltétel rendszer szabályai szerint kell eljárni. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta. 59/2014.(V.6.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bősárkány Nagyközség Közbeszerzési Szabályzatának alapján biztosított jogkörében eljárva a Többfunkciós szolgáltató központ felújítása Bősárkányban/ Pályázati azonosító: / című közbeszerzési eljárás tárgyában a Kbt (1) bekezdés b)pontja és a Kbt. 122/A. -a alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárására az alábbi döntést hozza: Többfunkciós szolgáltató központ felújítása Bősárkányban /Pályázati azonosító: / című közbeszerzési eljárás tárgyában a Kbt (1) bekezdés b)pontja és a Kbt. 122/A. -a alapján kiírt közbeszerzési eljárás eredményes. 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Bíráló Bizottsága írásbeli szakvéleményében foglalt indokok alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint a jelen közbeszerzési eljárás nyertese: Mészáros Kft Csorna, Erkel Ferenc u. 4. Elfogadott ajánlati ár:nettó: ,-Ft. 2. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Bíráló Bizottsága írásbeli szakvéleményében foglalt indokok alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint a jelen közbeszerzési eljárásban a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőként hirdeti ki: Kovács Bau Kft Jobaháza, Vasút u. 9. Elfogadott ajánlati ár:nettó: ,-Ft 3

4 Bősárkány Nagyközség Önkormányzata felkéri a Bíráló Bizottság Elnökét, hogy az eljárást lezáró döntésről az írásbeli összegezés megküldésével az ajánlattevőket tájékoztassa. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: május napirendi pont: Hitelfelvétel Szalay Imre polgármester Az önkormányzat számlavezető bankja az OTP. Maximum 10 millió forint hitelt vehet fel az önkormányzat, a hitelfelvételhez a Kormány engedélyére nincs szükség. Fejlesztési célként pedig a ravatalozó felújítását jelölte meg az önkormányzat. Az OTP szerződéshez mindenképpen szükség lesz a képviselő-testület jóváhagyására, ez csak egy előzetes döntés. A 10 millió forintos hitelfelvétel sem hozza helyre a költségvetés egyensúlyát. A művelődési ház felújításához 7 millió forintot kell az önkormányzatnak biztosítani, amely még nem szerepel a költségvetésben. A buszforduló kiépítését is szeretnék el kezdeni május hónapban. A hitelfelvételt három évre tervezik millió forintos visszafizetéssel. A költségvetésben szerepel. Határozati javaslata, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá a 10 millió forint fejlesztési hitel felvételét, hároméves visszafizetési határidővel ravatalozó felújítására és urnafal építésére. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta. 60/2014.(V.6.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ,- Ft összegű fejlesztési célú hitelt vesz fel 3 éves futamidővel, a ravatalozó felújítására és urnafal építésére. Felkéri a polgármester a hitelkérelem benyújtására. Felelős: Szalay Imre Határidő: azonnal 3. napirendi pont: Intézményvezetői pályázat véleményezése Szalay Imre polgármester Elmondja, hogy a Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére pályázatot hirdettek meg. A jogszabály értelmében a vezetői megbízáshoz az önkormányzat véleményére van szükség. Az intézményvezetői pályázatot a képviselő-testület csak véleményezi, a döntés jogával pedig a Intézményfenntartó rendelkezik.. 4

5 Kinczer József iskolaigazgató Elmondja, hogy sikeres pályázat esetén a következő ciklusban is számítani fog az önkormányzat támogatására. Az általános iskola épületének tulajdonosa továbbra is az önkormányzat marad. Az épület karbantartásában, felújításában továbbra is az önkormányzat segítségére számít. Németh Gábor alpolgármester A pályázati anyagban olvasható hogy meggondolandó az ember számára, hogy az igazgatói posztra pályázik. Ezt nem igazán érti. Kinczer József iskolaigazgató Szerinte könnyebb tanárként, beosztottként vagy tanítóként dolgozni, mint a jelenlegi feltételek között intézményvezetőként. Az intézmény működésében gondot okoznak a napi működéshez szükséges eszközök beszerzése is. A pedagógusok anyagi elismerése végképp nem tartozik az intézményvezetőre. Egy kicsit elgondolkodott a pályázat benyújtásán. Se ő, se a Tantestület nem szerette volna, ha egy idegen pályázik az intézményvezetői állásra, a másik motiváció az volt, amit elkezdett azt szeretné befejezni. Szalay Imre polgármester Megkérdezi, hogy az iskolából elkerült diákok eredményeiről értesül-e az iskola? Kinczer József iskolaigazgató A törvény előírja, ennek ellenére nem minden iskola küldi meg a diákok első félévének az eredményét. Bagó Szabolcs képviselő Szerinte az iskolák közötti oda-vissza kapcsolat mindig volt és lesz is. Az önkormányzatnak ugyanazok az elvárásai az iskolával szemben, függetlenül attól, hogy az iskola már állami fenntartás alatt van. Az együttműködés továbbra is jól kell, hogy működjön, hiszen egy a cél a község aprajának-nagyjának a jövőjének a megalapozásáról van szó. A pályázati anyagot figyelemreméltónak és támogathatónak tartja. Szalay Imre polgármester Javasolja, hogy a Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére beérkezett pályázat alapján Kinczer József megbízását támogassa. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 61/2014.(V.6.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola intézményvezetői beosztásának betöltésére beérkezett pályázat alapján támogatja Kinczer József megbízását. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a fenntartót értesítse. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 4. napirendi pont: 5

6 Temetői padok vásárlása. Szalay Imre polgármester A múltkori testületi ülésen döntött a képviselő-testület padok vásárlásáról, viszont a padok ára drágább a betervezettnél. Korábban az önkormányzat ,-Ft-os egységáron vásárolt padokat Hősök parkjába. Azóta változott a padok ára. A kiküldött prospektusból kiderül, hogy a korábbihoz hasonló pad ára ,-Ft+Áfa. Bagó Szabolcs képviselő A ,-Ft-os pad megvásárlását javasolja, nincs ugyan oldalt támlája, de a háttámlája viszont stabil. Szalay Imre polgármester A temetőben lévő kőpadokra is csak deszka kell és máris fel lesz újítva. Németh Gábor alpolgármester 4 db ,-Ft-os pad vásárlását javasolja. Szalay Imre polgármester Javasolja 4 db festett 180 x 60 x 85-ös pihenőpad megvásárlását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 62/2014.(V.6.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 56/2014. (IV.10.) határozatát akként módosítja, hogy 4 db festett 180 x 60 x 85 cm-es, padot vásárol ,- Ft+áfa/db egységáron. Felkéri a polgármestert a padok megrendelésére és kihelyezésére. Felelős: Szalay Imre Határidő: azonnal 5. napirendi pont: Támogatási kérelmek elbírálása Szalay Imre polgármester Elmondja, hogy a Kézilabda Szakosztály két kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. A Kézilabda Szakosztály sikeres TAO pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetséghez sportfejlesztési program megvalósítására. A pályázatban szereplő eredménykijelző készüléket szeretnének vásárolni, amelyhez még ,-Ft-ra lenne szükségük. Az idei évi pályázatukat pedig öltöző felújításra, utánpótlás nevelés fejlesztésekre, bérleti díjakra, játékos engedélyekre, táboroztatásokra szeretnék fordítani. Ehhez a önrész ,-Ft. A TAO pályázat önrészének biztosításához ,-Ft-ra lenne szükség. Tavaly már döntöttek erről, de most újabb határozatra lenne szükség. Javasolja, hogy támogassa a képviselő-testület a Kézilabda Szakosztály kérelmét. 6

7 A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 63/2014.(V.6.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Községi Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának ,- Ft összegű támogatást nyújt a 2013/2014. évi támogatási időszakra vonatkozó TAO támogatáshoz kapcsolódóan, eredménykijelző készülék vásárlásához. Felkéri a polgármestert a támogatás folyósítására. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 64/2014.(V.6.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Községi Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának ,- Ft összegű támogatást nyújt a 2014/2015. évi TAO támogatáshoz kapcsolódóan. Felkéri a polgármestert a támogatás folyósítására. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal Napirend után: Szalay Imre polgármester Felolvassa Németh Gábor alpolgármester levelét. Miszerint a megállapított tiszteletdíj teljes összegét a bősárkányi ravatalozó felújításához ajánlja fel. Ezen teljes összeg a 4 éves ciklusra vetítve: kb ,-Ft. Elmondja, hogy ezidáig a képviselők munkájukért díjazást nem vettek fel, minden ciklusban a község költségvetéséhez ajánlották fel valamilyen nemes célra, így munkájukat társadalmi megbízatásként végzik. Elmondja, hogy már húsz éve a képviselők tiszteletdíjat nem vettek fel. Németh Gábor alpolgármester Mindezeket a falu lakosságának tájékoztatásul szerette volna elmondani. Vele együtt a többi képviselő társa sem vette fel a tiszteletdíját, amit felajánlottak egyéb célokra. Szalay Imre polgármester A tiszteletdíjukról a képviselő-testület tagjai már októberében lemondtak. A tiszteletdíjakból befolyt összeg miben valósult meg: fejlesztésekben vagy kedvezmények, juttatások megadásában erről eddig nem esett szó. Vannak napok mikor 7

8 képviselők segítségére nap mint nap szükség van, ezt a falu lakossága nem látja. A mai nap folyamán például az alpolgármesterrel harmadszor találkoznak. Tavalyi közmeghallgatáson már elmondta, hogy a falu lakosságának azért tudott az önkormányzat ennyi többlet juttatást adni, mert a ciklusban lévő ,- Ft-ot a képviselők felajánlották a község fejlesztésére. A civil szervezeteket is azért tudja az önkormányzat ilyen nagymértékben támogatni, mert a képviselők nem vették fel a tiszteletdíjukat. Bagó Szabolcs képviselő Elmondja, hogy rendezvények alkalmával elég erős zajszint terhelés érte a falu lakosságát. Ilyen volt a tavalyi falunapi bál, ahol elég nagy volt a zajterhelés, vagy a múlt hétvégi sportpálya mellett megtartott buli. Erről az eseményről nem tájékoztatták Polgármesteri Hivatal jegyzőjét. Jó lenne utána nézni, hogy az önkormányzat hogyan tudja szabályozni rendezvényeken a zajszintet. Ha jól tudja van az önkormányzatnak csendrendelete. Félreértések elkerülése végett nem az ifjúság szórakozása ellen szeretne beszélni, csak megfelelő módon és keretek közé szeretné terelni a fiatalok szórakozását. Szalay Imre polgármester Természetesen az önkormányzatot nem értesítették erről a buliról. Hétfőn kiment a foci pályára, már nem volt ott a sátor. Ha önkormányzati területen volt a sátor engedélyre szükség lett volna. Dr. Horváth Rita jegyző Javasolja, hogy vizsgálja felül a képviselő-testület a hivatkozott rendeletet. A fiatalokat sem lehet teljes mértékben korlátozni, de a falu lakosságának az érdekeit is védeni kell. Legalább annyiban, hogy egy ilyen rendezvényt jelentsenek be, hogy hol és milyen paraméterekkel, milyen hangosításokkal szeretnének dolgozni. Szalay Imre polgármester Javasolja, hogy a rendeletet a következő testületi ülésre a bizottságok vizsgálják felül. Arra emlékszik, hogy a 86-os főúttól távolabbi körzetben szigorúbb paramétereket határoztak meg. Török Imre képviselő Sajnos ezekben a sátrakban nincsen zajszűrő, ezért nem is tudják korlátozni. Falunap és búcsú alkalmával más a tűrőképessége a lakosságnak is. Szalay Imre polgármester Nem olcsó dolog a zajvizsgálat kérése. Egyszer már csináltatott az önkormányzat, akkor is ,-Ft-ba került. Németh Gábor alpolgármester Szeretné megkérdezni, hogy a Szávíz Üdülő Centrum útjának kezelői jogával kapcsolatosan, mi az eljárás, hogy ezen az úton bősárkányiak is közlekedhessenek. Szalay Imre polgármester Az önkormányzat átadta az önkormányzati út kezelői jogát a vállalkozónak, amely vállalkozás azóta már megszűnt. Az üdülő képviselet, mint az üdülőövezet új tulajdonosa, az út üzemeltetését is ők biztosítják. Sajnos az önkormányzati megállapodás még a régi vállalkozással áll fenn. Javasolja, hogy vizsgálják felül a vállalkozóval kötött megállapodást. Úgy tudja, hogy az Üdülő Szövetkezet egy tagja megvásárolta a tavat. A későbbiek során fog érkezni az önkormányzathoz a megkeresés, hogy átadják a tavat önkormányzati használatra. Németh Gábor alpolgármester Ezen az úton nemcsak az ott lakók, hanem mások is szeretnének közlekedni. A másik út pedig járhatatlan, tehát azon nem lehet közlekedni. 8

9 Szalay Imre polgármester Mindez igaz az összes többi önkormányzati külterületi útra is. Az önkormányzat azt az összeget fordítja az utak karbantartására, amit az földtulajdonosok befizetnek. Miután a földtulajdonosok nem fizetnek egy fillért sem, ezért néznek ki így az utak. A 063 hrsz-ú útra is csak a befizetett helyi építményadó éves 1 millió forint egy részét fordítja vissza az önkormányzat. Németh Gábor alpolgármester Tisztázni szeretné a fagyizó melletti terület tulajdonjogát, hiszen mellette ki kellene építeni a hulladéktárolót. Szeretné tudni, hogy a fagyizó tulajdonosa fizet-e bérleti díjat. Szalay Imre polgármester Megállapodást nem találtak. Németh Gábor alpolgármester Elmondja, hogy a Petőfi utca lakói egy felhívást kaptak, hogy nyírják meg a sövényt, mert akadályozza a közlekedést, valamint tisztítsák meg az árkokat. Ez úgy történt, hogy a sövénybe volt betűzve a házaknál a névtelen levél. Az embereknek teljesen jogos volt a felháborodása. A járdán lehetett közlekedni, nem lógott be sövényük, az árkot nem kell tisztítani, hiszen az a közúté. A járda van teljesen összetöredezve, hogy nem lehet rajta közlekedni. Egyáltalán ki vizsgálta felül ezt, hogy a sövény belóg a járdára. Ez a probléma abból adódott, hogy egy asszony a bicikli csomagtartójára keresztbe fogatta fel a seprűt, mivel a seprű nyele elakadt a sövénybe belehajtott az árokba. Dr. Horváth Rita jegyző Több bejelentés is érkezett, hogy zavarja a gyalogos közlekedést a sövény. A lakosság részére kiküldött felhívásba a közterületek tisztántartására, karbantartására vonatkozó rendelet egy szakasza lett bemásolva, mivel a sövény a járdán lévő gyalogosforgalmat nem akadályozhatja. Tehát a kötelezettségének nem mindenki tett eleget, hiszen a gyalogosforgalmat még mindig zavarta egy-két helyen. Németh Gábor alpolgármester Végig ment ezen a szakaszon, ki ellenőrizte le, hogy rosszul van lenyírva a sövény. Csak egy helyen volt egy picit nagyobb. Dr. Horváth Rita jegyző Az önkormányzat egyik dolgozója vitte ki a leveleket, csak oda dobott be levelet, ahol megítélése szerint kicsit belógott a járdára a sövény. Szalay Imre polgármester Az egész a bejelentések alapján indult el. Viszont oda nem küldtek felhívást, ahol éppen akkor nyírták meg a sövényt. Mielőtt a leveleket kiküldték, kérte a jegyzőnőt, hogy ellenőrizzék le. Az ellenőrzés megtörtént és határidőig nem történt meg a sövény karbantartása, csak oda tettek be név és cím nélkül levelet. Németh Gábor alpolgármester Az a lakos aki kapott felszólítást már 30 éve becsületesen nyírja a háza előtt lévő sövényt és nem lóg be a járdára. Két társasháznál lógott be a sövény 15 cm-t a járdára, a többinél a járda szélénél kijjebb van. A legnagyobb probléma, hogy a járda agyon van repedezve és nem lehet rajta közlekedni. Szalay Imre polgármester Kérte, hogy azok ne kapjanak felszólítást, akik már megcsinálták a munkát. Németh Gábor alpolgármester Elmondja, hogy a mai nap történt egyeztetés a ravatalozó burkolat kiválasztásával, vízelvezetésével, világításával kapcsolatban. A kivitelező kérte, hogy válasszák ki burkolat színét. Azt kérték, hogy a meglévő ravatalozó színkeverékéhez hasonló színárnyalat kerüljön kiválasztásra. Kérték még, hogy az épülő rampához készüljön 9

10 korlát is. A vízelvezetés úgy lesz megoldott, ha egy szikkasztó kutat építenek a nyitott ravatalozó déli oldalán. A faszerkezet védelmére, a madarak ellen pedig vagy hálóval, vagy elektromos riasztó beépítésével védekezzenek. A kivitelező még egy kis türelmet kér. Ígéri, hogy a jövő hétvére már kicsit kulturáltabb környezet fogadja az embereket. A várható átadás határideje június vége. A ravatalozóra egy harangtorony is készült. A madarak elleni védekezés miatt a harangtornyot egy fallal kellene körülvenni. Megkérdezi Rácz István képviselőtől, hogy a készülő urnafalak milyen formában fognak elkészülni. Rácz István képviselő Az urnafalba csiszolt műkődobozok lesznek elhelyezve 28 x 28 cm-es méretben. Tervrajzon nem szerepel az urnadobozok rögzítése. Számítása szerint ez az urnafal Bősárkányban év mire megtelik. Természetesen, ha készül rendelet, akkor egységes urnafalak készülnek. Például Csornán a Jézus Szíve templomban egységes urna zárólapok vannak. CK lapból tudja ezeket elképzelni. Az urnafal elejét durva kaviccsal kellene feltölteni és oda lehetne vázákat elhelyezni. Szalay Imre polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Szalay Imre polgármester Dr. Horváth Rita jegyző 10

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003. Szám:122-7 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én (kedden)

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben