JEGYZŐKÖNYV. 1. Közbeszerzési eljárások eredményhirdetései - Faluház - Óvoda - Fejlesztési-beruházási hitel felvétel Előadó: Molnár Zsolt polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. 1. Közbeszerzési eljárások eredményhirdetései - Faluház - Óvoda - Fejlesztési-beruházási hitel felvétel Előadó: Molnár Zsolt polgármester"

Átírás

1 Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Szám: 19/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 22- én (szerdán) 18 óra 30 perckor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Hiányzó: Csáki Ferenc Molnár Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés a törvényi előírásoknak megfelelően lett összehívva. Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Szűr Tímea és Végmann Tibor személyében, akiket a Testület egyhangú igen szavazattal elfogad. Javasolja a napirend elfogadását, mely a következő: 1. Közbeszerzési eljárások eredményhirdetései - Faluház - Óvoda - Fejlesztési-beruházási hitel felvétel Előadó: Molnár Zsolt polgármester 2. Horány csatornázásának aktuális kérdései Előadó: Molnár Zsolt polgármester 3. Egyebek Az Egyebek napirendi pontban szót kér Nádas Zsolt képviselő. Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét egyhangúan elfogadja. 1./ Lalátka Lajos beadványának megtárgyalása Molnár Zsolt: Lalátka úr beadványában azt szeretné kérni, hogy a horányi játszótéren szolgalmi jogot kapjon az Önkormányzattól a csatornabekötés miatt. Lalátka Lajos: Minden karbantartást vállalok. Szeretném a vizet és a gázt is bevezetni a csatorna mellett, így az összes közműre kérünk szolgalmi jogot. Molnár Zsolt: A játszóteret szeretnénk továbbra is fenntartani közterületként. A szolgalmi jog nem zavarja a működését. Bencsik Erzsébet: A játszótér alatt mehet gázvezeték? Gubán Sándor, főépítész: A testületnek most csak a szolgalmi jogot kell engedélyeznie, a Tigáz majd ellenőrzi a kérelmet. 1

2 Lalátka Lajos: Budapesten is átmegy a vezeték a játszótér alatt. Nincs olyan előírás, ami ezt tiltaná. Dr. Horváth P. András, ügyvéd: Nem mondhatunk a kérelemre nemet, de ezzel a telek értéke csökkeni fog. Az értékcsökkenést szakember állapítja meg. Szűr Tímea: Három közműről van szó, így nagy területet kell felbontani. Lalátka Lajos: Ha mégis eladja, akkor közműves telket tud értékesíteni. Dr. Horváth P. András: Az értékcsökkenést szakértő tudja megállapítani. Az úr járuljon hozzá a játszótér felújításához. Állapodjanak meg. Bencsik Erzsébet: A szolgalmi jog engedélyezése értékcsökkenéssel jár. Az, hogy ez mennyi, és nem tudom megállapítani. Hozzáértő ember mondja ezt meg. Jelenleg is van már rajta szolgalmi jog. Önkormányzati célok között szerepelt az ingatlanok közművekkel való ellátása. Vannak érvek és ellenérvek. 194/2010. (09.22.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lalátka Lajos tulajdonában lévő Szigetmonostor 1453/1 hrsz-ú ingatlan közművel való ellátásnak érdekében a 1450/2 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon a szolgalmi jogot elviekben engedélyezi, amennyiben a két fél meg tud állapodni az értékcsökkenés értékében és annak kompenzációs módjában. 2./ Doór Ferenc-féle ügyről tájékoztatás Palotai Ferenc, építéshatósági-műszaki előadó: 2008 óra húzódik ez a kerítés építési ügye. Kért átminősítést, és akkor felvettünk a helyszíni szemléről egy jegyzőkönyvet. Nem tiltja a törvény, hogy ablak legyen a kerítésen. Az akkori törvény alapján nem tudtam eljárni. Egy és 10 éven belül lehet intézkedni. Ha fennállnak a feltételek, akkor nem tudok bírságot kiszabni. Végmann Tibor: Ha viszont beépíti, lehessen ellene tenni valamit, ezt szeretném kérni. Palotai Ferenc: Lakásként szeretné értékesíteni. 3./ Közbeszerzési eljárások eredményhirdetései Dr. Horváth P. András: A Faluház közbeszerzésre négy ajánlat érkezett: az Inter Art 2000 Kft., az Épkomplex Kft., a HABAG Kft. és a Balázs és Medgyesi Kft. Hiánypótlási felhívást küldtünk a cégeknek. Az Épkomplex Kft. mutatója nem felel meg, és csak egy érvényes ajánlat van: ez pedig a Balázs és Medgyesi Kft-jé. 20 nap előteljesítést ajánlott be. Debreczeni Beáta: Az ajánlata mennyi? Dr. Horváth P. András: Nettó Ft. Molnár Zsolt: A rendelkezésre álló keret alatt van ez az ajánlati összeg. 2

3 Molnár Csaba: Szeretném megkérdezni, hogy ennek a cégnek milyen referenciái vannak, és hogy az Épkomplex Kft. miért nem felel meg? Dr. Horváth P. András: A cég mutatója nem felelt meg az előírtaknak. A másik cég a Pesti Építő és Faipari Zrt. cégcsoportja. Őrbottyánban csináltak faluházat, több referenciája is van. Javaslom, hogy az eljárást nyilvánítsa a testület eredményesnek. 195/2010. (09.22.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetmonostor Faluház rendezvény és kulturális központ kialakítása című, KMOP-5.2.1/A jelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásában győztesnek meghirdeti a Balázs és Medgyesi Kft-t az ajánlatában szereplő nettó Ft, azaz bruttó Ft megbízási díjért. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés előkészítésére és aláírására. A szükséges fedezet a költségvetésben biztosításra kerül. Bencsik Erzsébet: A felújítás alatt működni fog a Faluház? Molnár Zsolt: Kértük, hogy úgy tervezzék az ütemezést. Nem lesz két hónapos kiesés. A büfé pultjának kialakítása a mi feladatunk. A szükséges engedélyeket be kell szerezni. Dr. Horváth P. András: Az óvoda közbeszerzése nem ilyen egyszerű eset. Az Inter Art 2000 Kft-t nem tudom minősíteni, a pályázati feltételeknek megfelel. Hiánypótlást nem nyújtott be, és az ajánlata 90 milliós volt. A keretünk 65 millió forint. Az Épkomplex Kft. mutatója ennél az eljárásnál is hibás. A Balázs és Medgyesi Kft. ajánlata hibás. Az eljárást érvénytelennek javaslom nyilvánítani. Két lehetséges folytatás van: vagy egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatunk le, vagy pedig egy teljesen új eljárást indítunk el. Két cég hívható meg a tárgyalásos eljárásra. Az új eljárásnál pár Ft-os változás lehet. Debreczeni Lajos: A Balázs és Medgyesi Kft. csak formai hibát vétett. Dr. Horváth P. András: Ezt nem lehet javítani, és ezért nem lehet elfogadni az ajánlatát. Molnár Zsolt: Arról döntsünk, hogy tárgyalásos eljárást folytatunk, vagy új eljárást. Nádas Zsolt: Hívjuk meg a cégeket. Molnár Csaba: Beleférünk az elszámolási határidőbe? Dr. Horváth P. András: Igen. A Faluházra kértünk hosszabbítást. Bencsik Erzsébet: Mennyire sürgős elkezdeni a munkálatokat? A Balázs és Medgyesi Kft. csinálja a Faluházat, és ha az óvodát is ő csinálja, módosulhatnak a határidők. Csákiné Locher Marianna: El lett indítva egy csoport, aminek nincs mosdója. A legkisebb csoportról van szó, és nekik mindig keresgélni kell, hogy hol van üres mosdó. Sürgős a bővítés megkezdése. 3

4 Bencsik Erzsébet: Ez esetben nem kellene húzni az időt. Javaslom a tárgyalásos eljárás lefolytatását. Fűr Sándor, műszaki ellenőr: A Balázs és Medgyesi Kft. csak annyit hibázott, hogy nem írt be egy adatot. Dr. Horváth P. András: Bármelyik cég megtámadhatja a döntést. Molnár Zsolt: Nem akarunk szabálytalanságot elkövetni. 196/2010. (09.22.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetmonostor Nyitnikék óvoda férőhely bővítése pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárását érvényes ajánlat hiányában érvénytelennek nyilvánítja. 197/2010. (09.22.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt Pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a Szigetmonostor Nyitnikék Óvoda férőhelybővítése pályázat közbeszerzési eljárása kapcsán. 198/2010. (09.22.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetmonostor Nyitnikék Óvoda férőhely bővítése pályázat közbeszerzési eljárásának lebonyolításával a Dr. Horváth P. András Ügyvédi Irodát bízza meg nettó Ft díjért. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 4./ Szabadság tér rendezése Molnár Zsolt: Az alacsonyabb szintű terv elkészíttetését javaslom. Gubán Sándor, főépítész: A terv elkészítése során az érintettek, mint például a közművek, nyilatkozatot tehetnek. Ez egy megvalósíthatósági tanulmány. A tervezési díj magas. Molnár Zsolt: Megéri belefektetni? Gubán Sándor: Ha nincsenek meg az elején a nyilatkozatok, el fog akadni a projekt. Debreczeni Lajos: Volt egyeztetés az üzletek tulajdonosaival? Ne legyen semmiféle ellenállás. Gubán Sándor: Eddig még csak az ötletpályázat zajlott le. Szűr Tímea: Az útengedélyezés szempontjából gond lehet a tanulmánytervvel. Elegendő hozzá? 4

5 Gubán Sándor: A tanulmánytervvel lehet egyeztetni a hatóságoknál. Molnár Csaba: Az egyeztetés kezdetéhez kell a tanulmányterv. Az összerakott anyag alapján pedig meg lehet csinálni a végső tervet. Bencsik Erzsébet: Ennek a költsége mennyi volt az ajánlatban? Molnár Zsolt: Kb. 1 millió forint ez a rész. A terv beadható pályázatként, a keret pedig meg van rá. Szűr Tímea: Vállalja a cég csak ezen tétel teljesítését is? Molnár Zsolt: Igen. A Képviselő-testület a napirend tárgyalását felfüggesztette. 5./Fejlesztési-beruházási hitel felvétel közbeszerzése Molnár Zsolt: 20 banknak lett megküldve az ajánlatkérés. Egyedül az OTP Bank tett ajánlatot. Ügyvéd úr javaslata az, hogy az ajánlatot nyilvánítsuk érvénytelennek és az eljárást pedig eredménytelennek, mivel az ajánlat nem megfelelő. Két lehetőségünk van: vagy folyószámlahitelt veszünk fel az OTP-től, vagy pedig a közbeszerzési értékhatár alatt veszünk fel hitelt, mely kb millió forint. Az OTP a folyószámla hitelre 3%-ra tett ajánlatott. 40 millió forintot tudunk összeszedni. Egy másik lehetőség, hogy változtatott feltételekkel új közbeszerzést írunk ki. Bencsik Erzsébet: Az MFB hitel is egy reális lehetőség. Molnár Zsolt: Azt is közbeszereztetni kell. Lindmayer Eszter: Azzal az a baj, hogy csak meghatározott célokra lehet felhasználni. Az átfutási ideje 3-4 hónap. A folyószámlahitel 3%-os ajánlata jobb, mint az MFB hitel. Molnár Csaba: Jónak tűnik az OTP ajánlata. A traktor-hitelnél kockázati besorolást csináltunk. A problémát megoldja a 30 millió forint. Molnár Zsolt: Még ennek a ciklusnak kell kézbe venni ezt a dolgot. Bencsik Erzsébet: Még ebben a ciklusban beszéljünk róla. Én nem ismerem a feltételeket. A céljaink egyértelműek. Nádas Zsolt: A 30 millió forintot mennyi idő alatt tudjuk kigazdálkodni? Molnár Zsolt: Ha a Fővárosi Vízművekkel sikerül megegyezni, bármikor megkapjuk. Nádas Zsolt: A Vízművektől nem lehetne kölcsönbe venni a pénzt? Molnár Zsolt: Nem voltak kompromisszum-készek. Nádas Zsolt: Az ajánlati 3% illúziónak tűnik. Esetleg a BUBOR+3%-ra mondhatta. 5

6 199/2010. (09.22.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejlesztési-beruházási hitel rendelkezésre állással történő felvétele tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást érvényes ajánlatok hiányában érvénytelennek nyilvánítja. 200/2010. (09.22.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármester, hogy a hitelfelvétel alternatíváival kapcsolatban egy héten belül előterjesztést készítsen a Képviselőtestület tagjainak. Molnár Zsolt: Szeretnénk a hulladéklerakás számláit elszámolni. Várjuk még a vis maior pénzt. 50 millió forintra van szükség. Az látszik, hogy nincs 70 millió forintos hiányunk. Nádas Zsolt: A Szabadság tér kérdésével várjunk még. 6./ Fővárosi Vízművek Zrt. történt egyeztetésről tájékoztatás Molnár Zsolt: A Vízművek nem érti a költségvetési koncepció fogalmát. Az egyeztetés még folyik. Bencsik Erzsébet: A határozat szerint járna már a pénz. Molnár Zsolt: A vízkelő ügyében készíttettem egy biológiai szakvéleményt. A Vízművekkel tárgyalás lesz. Szeretnék a kutak vízminőségének eredményét megnézni. Mi is készítünk vizsgálatokat. 6./ László Zoltán kérelme Debreczeni Beáta: A Gazdasági Bizottság a tavalyi évhez hasonlóan Ft támogatást javasol megszavazni László Zoltánnak. 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő döntés született: 201/2010. (09.22.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete László Zoltán futóversenyző indulását Szigetmonostor színeiben a Bécs- Budapest szupermarathonon a tartalékalap terhére a 2010-es évben Ft-tal támogatja., Pénzügy 6

7 8./ Mezőőri autó javításának kérdése Debreczeni Beáta: A Gazdasági Bizottság nem javasolja a javítást Ft-ért vettük az autót. Eddig Ft-ot költöttünk rá. Debreczeni Lajos: Van másik autónk? Mert ha nincs, akkor szükség van erre az autóra, tehát a javítására is. Bencsik Erzsébet: Kell autó az ebédszállításhoz, a beszerzésekhez, a mezőőri feladatok ellátásához. Gondoljuk végig a feladatokat. Addig használjon motort, vagy biciklit. Nádas Zsolt: A Mazda költsége mennyi volt eddig? Molnár Zsolt: Nem volt nagy javítás. Megbízható autó. Dr. Horváth P. András: Meg kell nézni, hogy mennyi kilométert ment. Makrai József: Sok a ráköltött pénzösszeg. Más feladatokra is használva volt az autó. Ezt is figyelembe kell venni, és fenn kell tartani. Lindmayer Eszter: Amit eddig elköltöttünk, az nem túlzó összeg. Napi használatban van az autó. Debreczeni Lajos: A sebességváltót meg kell csinálni. Kozmetikázni viszont nem kell. Dr. Bottlik Gyula: A költségvetés tervezésénél felmerült az autóváltás, de akkor ez el lett vetve. Ezt az autót is annak idején használtan vette az önkormányzat. Végmann Tibor: Érdemes új autóban gondolkodni. Meg kellene most drótozni ezt a kocsit, és a költségvetésnél térjünk vissza erre. Molnár Csaba: Meg kell nézni a lehetőségeket. A fontos dolgokat pedig meg kell csinálni. Bencsik Erzsébet: Nem biztos, hogy ez a megoldás éri meg. Ez egy összetettebb és bonyolultabb kérdés. Ellátandó feladatok vannak. 202/2010. (09.22.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri Volswagen Caddy gépkocsi sebességváltójának javításához hozzájárul, és az önkormányzat gépjármű flottája fejlesztési kérdéséről további egyeztetést folytat le. 9./ Maribel Kft. beadványának megtárgyalása Debreczeni Beáta: A Maribel Kft. kéri a bérleti szerződés megszüntetését a horányi bolt kapcsán. Van rá jelentkező, a PIMIDI Kft. A Gazdasági Bizottság javasolja, hogy váltott összegű fizetés legyen. A nyári 5 hónapban Ft/hó, a téli 7 hónapban Ft/hó összeget kérnénk. A szerződést szeptember 30-ig kötnénk meg. Kéthavi kauciót kérnénk el, melynek összege Ft). 7

8 Molnár Zsolt: A bérleti díj a korábbi összegnek felel meg. A szerződés tartama pedig ugyan az. Lindmayer Eszter: A vagyonrendelet szerint Ft értékhatár alatt nem kell pályáztatni. 203/2010. (09.22.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Maribel Kft-vel (2015 Szigetmonostor, Galagonya utca 2.) a horányi boltra február 18-án megkötött bérleti szerződést közös megegyezéssel felbontja. A Képviselő-testület bérleti szerződést köt a PIMIDI Kft-val (2015 Szigetmonostor, Rezeda utca 22.) a bolt további bérbe adásáról az alábbi feltételekkel: Nyári időszakban, mely öt hónapot jelent a bérleti díj Ft/hó Téli időszakban, mely 7 hónapot jelent a bérleti díj Ft/hó A szerződést szeptember 30-ig kötik meg. Két havi kauciót be kell fizetni, melynek összege Ft A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezekkel a feltételekkel a szerződést megkösse. 10./ INTERWORK Temetkezési Kft. beadványa Debreczeni Beáta: A Gazdasági Bizottság nem javasolja, hogy a temető és a ravatalozó üzemeltetését a cég végezze. 204/2010. (09.22.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az INTERWORK Temetkezési Kft. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 152.) ajánlatát nem támogatja a temető és ravatalozó üzemeltetésének átvállalásával kapcsolatosan. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat kiadására. 11./ Egyebek Nádas Zsolt: Folyamatban van a Ciklámen utca ivóvízvezetékének kiépítése. Nincs elég lakó a víziközmű társulat megalakításához. Azt szeretnénk kérni, hogy az önkormányzat biztosítson egy számlaszámot az építtetőknek. Az új rácsatlakozók ide fizetnék be az összeget. A SOTE és néhány lakó kifizetné a költségeket, a Vízművek pedig partner ebben. A befolyt összeget Horány fejlesztésére szeretnénk fordíttatni. Az önkormányzaton futna át a pénz és a beruházás. Dr. Horváth P. András: Jogilag nincs akadálya. 8

9 Molnár Csaba: Ez jó példa lenne. Bencsik Erzsébet: A díjat befizetik, és a mi nevünkön megy. Lindmayer Eszter: Javaslom, hogy öntsük szerződésbe ezt a dolgot. Aggályos a megjelölt cél nevesítése. Dr. Horváth P. András: Mennyien tudnak majd még rácsatlakozni? Nádas Zsolt: 28 bekötés van. Nem akartuk azt, hogy a befizetések arányában adjuk oda a pénzt a tulajdonosoknak. Viszont azt sem akartuk, hogy ingyen rákössenek. Szűr Tímea: Az engedélyezésről határozat kell. 205/2010. (09.22.) Képviselő-testületi határozat Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ciklámen utca ivóvízzel való ellátásának beruházását, az érintett ingatlantulajdonosok aktív közreműködésével lebonyolítja és erre a célra számlát különít el. A vízjogi létesítési engedélyben az engedélyes Szigetmonostor Község Önkormányzata. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a finanszírozókkal a megállapodásokat megkösse. Molnár Zsolt: Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt időszak munkájáért, számos fontos és bátor döntést hozott a testület, amivel további fejlesztések felé nyitott utat. Ezt követően Molnár Zsolt 21 óra 40 perckor bezárja az ülést. kmf. Molnár Zsolt polgármester Lindmayer Eszter mb. jegyző Hitelesítette: Szűr Tímea Végmann Tibor 9

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: 2011. március 25. 14.05. órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én. Készült: a 2011. október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről

2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én. Készült: a 2011. október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A T I S Z A U G I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T V É G E L S Z Á M O L Á S I Z Á R Ó K Ü L D Ö T T G Y Ű L É S É N E K 2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én m e g t a r t o t t ü l é

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-21/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-én 09.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-én 09.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-én 09.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003. Szám:122-7 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én (kedden)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben