Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat május 19.-én megtartandó taggyűlése napirendjéhez:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2014. május 19.-én megtartandó taggyűlése napirendjéhez:"

Átírás

1 Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat május 19.-én megtartandó taggyűlése napirendjéhez: 1. A Dunakanyari Csatornázási Társulás elnökének tájékoztatója a Társulás eddig végzett és a továbbiakban tervezett munkájáról. Előadó: Németh Miklós a Társulás elnöke Tájékoztató 1.sz. melléklet 1/2014.(05.19.) Tgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Taggyűlése a Társulás tájékoztatóját tudomásul veszi. 2. Beszámoló a Társulat 2013.évi gazdálkodásáról Előadó: Szűr Tímea a Társulat elnöke, Imre Edit könyvelő A Társulat évben teljesített bevételei és kiadásai a következőképp alakultak: Me: eft Bevételek évi terv ig tény Index Nyitó pénzkészlet Érdekeltségi hj. összesen % Önkormányzati működ. Támog Kamatbevétel Hitelfelvétel % Bevételek összesen: % - Kiadások - Beruházási kiad. Hitelből Beruházási kiadások éhj-ból % Beruh. kiadások össz.: % Hitelkamat, rendtart. jutalék % Működési költségek % Ki nem egyenlített szlák, adók Ki nem egyenlített szlák, adók Kiadások összesen % Tartalék, pénzmaradvány Összesen: % - Működési költségek részletezése: Számítógép, monitor vás. 135 Javítás, karbantartás díja 58

2 Irodaszer, nyomtatvány költség 96 Adminisztrátori munka díja (ÁFÁ-val) Könyvelési szolgáltatás (ÁFÁ-val) Mobiltelefon díja, Internet díja 237 Postaköltség, levélfeladás díja 533 Közzétételi díjak 3 Bankköltségek 215 Bérleti díj (postafiók) 26 IB elnök tiszteletdíja Megbízási díjak 240 Személyi jellegű kifizetések 8 Bérjárulékok 573 Működési költségek összesen: A Társulat nyitó pénzkészlete jén eft volt. Érdekeltségi hozzájárulásként összesen eft érkezett a Társulathoz évben a hagyományos társulati befizetőktől és a gazdálkodóktól. Ezekkel a befizetésekkel együtt a Társulat fennállása óta eft érkezett be a Társulat számlájára. A Társulat megalakulása óta kivetett érdekeltségi hozzájárulás összege eft volt (ez az az összeg, amelyet már december 31.-ig be kellett volna a lakosoknak a Társulathoz fizetniük). Így a befizetési arány 71,5 %. A befizetések alakulása településenként a következő táblázatból kitűnik. Hagyományos (nem LTP-s) érdekeltségi hozzájárulások részletezése: Település ig Kivetés évi Befizetések Befizetési arány Me: EFt Egyenleg (Hátralék összege) Szentendre % Szigetmonostor % Leányfalu % Pócsmegyer % Tahitótfalu % Lakossági összesen: % Gazdálkodó szervezetek % Téves LTP és függő tételek Összesen: % A táblázat alapján megállapítható, hogy az elmúlt évhez képest a befizetési hajlandóság kis mértékben csökkent (73 %-ról 71 %-ra). Ezen túlmenően a hátralékos állomány nőtt, elmúlt év december 31.-én eFt volt, ezzel szemben december 31.-én eft lett.

3 A hagyományos befizetők hátralékosairól egy kis statisztika: Település Összes sima, egyösszegű érdekelt (fő) Semmit nem fizetett (fő) Több mint 6 havi elmaradása van (fő) (20 eft-nál több) 3-6 havi elmaradása van (fő) Max. 2 havi elmaradása van (fő) Nincs elmaradása (fő) Szentendre Szigetmonostor Leányfalu Pócsmegyer Tahitótfalu Összes lakossági Gazdálkodók Mindösszesen Mint az a fenti táblázatból kitűnik, a hagyományos és egyösszegű befizetők (1027 fő) 47 %- ának (484 főnek) nincs elmaradása, 28 %-a (288 fő) pedig egyáltalán nem fizetett érdekeltségi hozzájárulást. Az LTP-vel szerződő érdekeltek nem a Társulathoz, hanem közvetlenül az LTP számlájukra eszközlik befizetéseiket. Ezért az Ő befizetéseik nem szerepelnek a táblázatban. Ennek ellenére Társulathoz érkeznek LTP-vel szerződőktől is befizetések, melyeket maradéktalanul továbbutalunk az érdekelt LTP számlájára. A Társulat évben eft kamatbevételt ért el, mely összeg a működési költség csaknem 20 %-át fedezte. A Társulat és Társulás által megkötött Társberuházói megállapodás alapján az eddig felmerült, beruházáshoz kapcsolódó kiadások arányos részét (15,36%-át) átutaltuk a Társulás részére, 2013-ban összesen 963 eft összegben június 27.-én az OTP Bank Nyrt.-vel megkötésre került 534 millió Ft összegű, éven túli lejáratú víziközmű társulati hitelre vonatkozó kölcsönszerződés, a Társulat tagjai által a későbbi években fizetendő érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezéseként. E kölcsön a Társulat részére rendelkezésre áll, rendelkezésre tartási jutalékként eft-ot fizettünk ki az OTP Bank Nyrt. részére 2013-ban, hitelfolyósítást azonban még nem kértünk. A Társulat működési költség felhasználásánál megtakarítás mutatkozik az időarányos tervhez képest (1.052 eft = 13 %-os a megtakarítás). A felmerült működési költségek részletezése a táblázatból kitűnik évben költségként elszámolt, de csak 2013-ben átutalt számlák, adók 227 eft volt, 2013-ban költségként elszámolt, de csak 2014-ben átutalt adók 212 eft-ot tettek ki évet megillető, de 2014-ben megkapott kamatbevétel 162 eft volt. Ezek a tételek korrigálják a záró pénzkészletet.

4 Mindezekkel együtt a Társulat december 31.-i Pénzeszköz állománya a következőképp alakult: Pénztár 22 eft Elszámolási betétszámla eft Lekötött betétszámla eft Hitel lebonyolítási számla -8 eft Összes pénzeszköz eft Mint az a táblázatból kitűnik a Társulat gond nélkül tudta volna teljesíteni a Társberuházói megállapodásban rögzített saját erő részt, melynek összege a teljesített 963 eft-on felül eft lett volna, amennyiben az beruházás előrehaladása ezt megkívánja. A Társulat fölös pénzeszközeit mindenkor lekötött betétszámlán tartja. Az 2. napirendi pontban tárgyaltakat figyelembe véve a következő határozati javaslatot terjesztem elő: 2/2014.(05.19.) Tgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Taggyűlése a Társulat 2013.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 3. A Társulat 2013.évi számviteli beszámolójának ismertetése Előadó: Szűr Tímea a Társulat elnöke, Imre Edit könyvelő A Társulat évi Mérlege és Eredménykimutatása az előterjesztés 2.sz.melléklete. A Társulat évi Kiegészítő melléklete a következő: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A társaság neve: Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Székhelye: 2015 Szigetmonostor, Nagyduna sétány 1653/1 Alakulás ideje: november 24. Cégjegyzék száma: Gazdálkodási formája: Víziközmű társulat Tevékenységi köre: 7112 Mérnöki tevékenység, tanácsadás A víziközmű társulat az egyéb szervezetek körébe tartozó, nonprofit szervezet. Alapvető célja, az érintett lakosság és gazdálkodó szervezetek bevonásával alapszabályában is meghatározott helyi közcélú feladatok ellátása.

5 A vízgazdálkodási közfeladat megvalósítása érdekében a Társulat és az Önkormányzatok Társulása egymással együttműködik. A Számvitelről szóló évi C törvény 8. (2) bekezdésében meghatározott beszámolási forma közül Társulatunk A variációjú egyszerűsített éves beszámoló formát alkalmazza, melyet kettős könyvvitellel támasztunk alá. Az Eredménykimutatás formája, eredmény megállapításának módja a Szt a alapján: A variációjú összköltség eljárás. A beszámoló készítésre jogosult: KÖVITE-PLUSZ KFT munkavállalója Imre Edit Csilla (Regisztrációs szám: ) A Társulat jegyzett tőkéjének összege: 0.- Ft. A Társulat képviseletére jogosult személy: Szűr Tímea (2015 Szigetmonostor, Galagonya tér 845/4) Társulat elnöke A Társulat tagjai érdekeltségi hozzájárulást fizetnek a Társulat részére, melyet az alakuló illetve későbbi küldöttgyűlés határozatai szerint kell teljesítsenek. A Társulat alakuló ülésén és a december 12.-én meghozott küldöttgyűlési határozatai alapján a Társulat azon tagjai, akik az OTP LTP-vel kötöttek szerződést, fizetési kötelezettségüknek a szerződésben meghatározott futamidő alatt tesznek eleget és közvetlenül az LTP-nél megnyitott számlára eszközlik befizetéseiket. Azon társulati érdekeltek, akik nem kötöttek LTP szerződést, választhatnak, hogy 74 hónap alatt, vagy egyösszegben kívánják megfizetni az érdekeltségi hozzájárulást. Ez utóbbi két esetben közvetlenül a Társulathoz kell a befizetéseket eszközölni évben Ft érkezett be a Társulat számlájára befizetésként. A küldöttgyűlési határozatok alapján a fizetési kötelezettség kezdetének időpontja a hagyományos befizetést választó érdekeltek esetén január hó, hátralék már mutatkozik az érdekelteknél. A hagyományos befizetők és gazdálkodó szervezetek esetén a hátralék teljes összege december 31.-én Ft. Rövid lejáratú kötelezettség a mérlegben a december 31.-ig a január 12.-én átutalt adótartozásokat mutatja. Ezeken túlmenően rövid lejáratú kötelezettsége a Társulatnak nincs. Az érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezésére a Társulat az alakuló közgyűlési határozatok alapján kedvezményes kamatozású, hosszú lejáratú beruházási hitelt vesz majd igénybe, amelyre vonatkozóan Kölcsönszerződéssel rendelkezik. Tényleges folyósítás 2013-ban sem történt. Ezért a Társulat jelenleg fennálló hosszú lejáratú hiteltartozásának összege: 0 EFt. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettsége a Társulatnak nincs. A Társulat saját tőkéje december 31.-én 0 eft, amelyből jegyzett tőke 0 eft. A Társulatnál nincs munkavállaló foglalkoztatva. A Társulat tisztségviselői részére évben tisztségviselői tiszteletdíj eft összegben került kifizetésre.

6 A Társulatnak december 31.-én tárgyi eszközei voltak, értékcsökkenési leírást 135 eftot számolt el. A Társulatnak december 31.-én befektetett pénzügyi eszközei nem voltak. A Társulatnak december 31.-én forgóeszközök között kimutatott értékpapírjai nem voltak. Amennyiben a Társulat elvégezte beruházási feladatát, az érvényben lévő jogszabályok szerint végelszámolás, illetve elszámolási eljárást követően megszűnik, ha újabb beruházási programot nem vesz fel a feladatkörébe. 4. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a évben végzett ellenőrzésekről, javaslattétel a Társulat évi számviteli beszámolójának elfogadására Előadó: Bánsághi Tamás a Társulat Ellenőrző Bizottságának elnöke Beszámoló a 3.sz.melléklet. 3/2014.(05.19.) Tgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Taggyűlése az Ellenőrző Bizottság évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Számviteli beszámoló elfogadásához határozati javaslat 4.sz.melléklet. 5. A számviteli beszámoló vitája és elfogadása. Előadó: Szűr Tímea a Társulat elnöke, Imre Edit könyvelő Az Intéző Bizottság elnöke a Társulat évi számviteli beszámolóját vitára bocsátja. Ezen napirendi ponthoz a határozati javaslat a következő: 4/2014.(05.19.) Tgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Taggyűlése a Társulat évi mérlegét az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján ezer-ft eszköz és ezer.- Ft forrás oldallal egyezően jóváhagyja. A Taggyűlés utasítja a Társulat elnökét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatos teendők határidőre történő teljesítésére. Határidő: május 30.

7 6. Társulat létszámának, bekötések, kiállások számának változásáról, illetve a többlet bekötések megépítésének lehetőségéről tájékoztató Előadó: Szűr Tímea a Társulat elnöke Az öt településre a vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészültek. A tervezett nyomvonal mentén több olyan ingatlan is volt, amelyre a korábbiakban sem bekötés, sem pedig kiállás nem volt tervezve. Bekötés azért, mert nem felelt meg a pályázati előírásoknak, kiállás pedig azért nem, mert vagy nem volt semmi a telken, vagy a nyomvonal korábban nem érintette. Jelen beruházás keretében, de más finanszírozási formában, -tehát nem a pályázat terhére-, ezekhez az ingatlanokhoz a kiállások megépítését a későbbi útfelbontások elkerülése érdekében meg kell oldani. Erre a munkára külön közbeszerzési eljárás lesz kiírva és a beruházással egy időben fog elkészülni. Ez azt jelenti, hogy a nyomvonallal érintett területen minden ingatlan el lesz látva bekötéssel, vagy kiállással, a későbbi egyszerűbb rákötés lehetőségét biztosítva. 5/2014.(05.19.) Tgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Taggyűlése elfogadja a Társulat elnökének tájékoztatását a taglétszám változásáról és a többlet bekötések megépítésének 7. A Társulat Alapszabály mellékletének aktualizálása (Tagi nyilvántartás aktualizálása) Előadó: Szűr Tímea a Társulat elnöke A Társulat megalakulásakor az Alapszabály mellékleteként a Tagnyilvántartás a Cégbíróság részére leadásra került. A Közgyűlés 8/2012.(05.24.) számú és 8/2013..(05.27.) számú határozataival már kétszer aktualizálta tagjainak jegyzékét. Ez idő óta történtek eladások, elhalálozások, hibásan felvett adatokat módosítanunk kell. A Cégbírósághoz a módosított Tagjegyzéket be kell nyújtani. 6/2014.(05.19.) Tgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Taggyűlése elfogadja az Alapszabály aktualizált 2. számú mellékletét, amely a Társulat tagjainak jegyzékét tartalmazza az időközben bekövetkezett változásoknak megfelelően. Határidő: Felelős: Dr. Szathmáry Péter, ügyvéd Szigetmonostor, május 12. Szűr Tímea Társulat Elnöke

8 1.sz.melléklet: 2.sz.melléklet: 3.sz.melleklet: 4.sz.melléklet: Dunakanyari Csatornázási Társulás beszámolója Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2013.évi Mérlege és Eredménykimutatása DCSVT Ellenőrző Bizottságának 2013.évi beszámolója Határozati javaslat számviteli beszámoló elfogadásához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2009.január 01-től 2009.december.31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben