tfg. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tfg. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere tfg. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére a Budapest X., Bogáncsvirág utca 42544/26 hrsz.-ú ingatanna kapcsoatosan beérkezett vétei szándéknyiatkozatró I. Tartami összefogaó Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat tuajdonában á a 42544/26 hrsz.-ú, m 2 aapterüetű teekingatan. A BKK Közút Zrt. képviseetében Amássy Korné vezérigazgató úr az eőterjesztés 2. meéketét képező vétei szándéknyiatkozatta kereste meg Önkormányzatunkat Tájékoztatása szerint a BKK Közút Zrt. a Budapesti Közekedési Központta kötött szogátatási keretszerződés és éves szerződés aapján átja e a Fővárosi Önkormányzat tuajdonában áó utak, hidak, műtárgyak, vaamint a Főváros tejes útháózatán, továbbá a kerüeti önkormányzatok tuajdonában áó, de a Főváros eátási feeősségébe tartozó, a közösségi közekedés áta igénybe vett utak üzemetetési, fenntartási és fejesztési munkáit. Tevékenységük foyamatos eátásához aszfatkeverő teep étesítésére és működtetésére is szükségük van, mey étrehozása érdekében merüt fe a társaságban az ingatan megvásárása. Tekintette arra, hogy az ingatant kifejezetten az aszfatkeverő teep teepítése céjábó vásáronák meg, az adásvétei szerződés részükrő történő aáírásának fetétee az erre vonatkozó evi építési engedéyt megszerzése. Az (evi) építési engedéyt a teepítendő technoógia speci á is vota miatt nem a Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Irodája, hanem a Magyar Kereskedemi Engedéyezési Hivataró és a terüeti mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokró szóó 320/2010. (XII.27) Korm. rendeet bekezdésének (i) pontja értemében a Kereskedemi Engedéyezési Hivata adja ki. A beérkezett vétei szándéknyiatkozatta kapcsoatosan a BKK Közút Zrt. ejuttatta Hivataunkhoz a teepíteni tervezett ÚTGÉP 80 típusú aszfatkeverő berendezés műszaki eírását, a teep égtechnikai tanumánytervét és a teep tervezett heyszínrajzát, meyek eőterjesztésem 3-5. meéketét képezik. II. A végrehajtás fetétee Tekintette a teepítendő aszfatkeverő teep speciáis működési formájára és rendjére, környezetvédemi szempontbó csak abban az esetben támogatható az ingatan iy módon

2 történő hasznosítása, ha a tervezett beruházás mindenben megfee a környezetvédemi eőírásoknak és szabáyoknak III. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottsága meghozza az eőterjesztés. meéketében fogat határozatot. Budapest, ápriis 4. Törvényességi szempontbó eenjegyzem:

3 . meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottsága.../2012. ( )határozata a Budapest X., Bogáncsvirág utca 42544/26 hrsz.-ú ingatanna kapcsoatosan beérkezett vétei szándéknyiatkozatró A Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság a Budapest X., Bogáncsvirág utca 42544/26 hrsz.-ú ingatanon étesítendő aszfatkeverő teep étesítéséve abban az eseteben ért egyet, ha a tervezett beruházás mindenben megfee a környezetvédemi eőírásoknak és szabáyoknak. Amennyiben a kéremező a tervezett beruházássa kapcsoatosan evi építési engedéyt szerez, akkor a Bizottság javasoja a Képviseő-testüet részére az ingatan eidegenítését. Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a gazdasági és fejesztési szakterüetért feeős apogármester a Főépítészi és Fejesztési Iroda vezetője

4 BKK Q KÖZÚT VEZÉRIGAZGATÓ crmzeh: crm: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat dr. Pap Sándor apogármester úr Budapest tárgy: Vétei szándéknyiatkozat a Budapest, X. Bogáncsvirág utcában taáható 42544/26 hrszú ingatan megvásárására. Tisztet Apogánnester Úr! A BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített enevezése: BKK Közút Zrt., székheye: 1115 Budapest, Bánk bán u , cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: ) képviseetében terjesztem eő vétei szándéknyiatkozatunkat Társaságunk a Fővárosi Közterüet-fenntartó Zártkörűen Müködő Részvénytársaságbó történő kiváás útján, szeptember 30-i hatáya jött étre, mint az FKF Zrt. közútfenntartási ágazatának átaános jogutódja. Egyedüi részvényesünk a BKK Budapesti Köztekedési Központ Zártkörüen Müködő Részvénytársaság. A BKK Közút Zrt. a BKK Budapesti Köztekedési Központ Zártkören Működő Részvénytársaságga kötött szogátatási keretszerződés és éves szerződés aapján átja e Budapest Főváros Önkormányzatának tuajdonában áó utak, hidak, mütárgyak, vaamint a Főváros tejes útháózatán, továbbá a fővárosi kerüeti önkormányzatok tuajdonában áó, de a Főváros eátási feetösségi körébe tartozó, a közösségi közekedés áta igénybe vett utak üzemetetési, fenntartási és fejesztési munkáit. Tevékenységünk foyamatos eátásához aszfatkeverő teep étesítésére és működtetésére is szükségünk van. Ennek étrehozása érdekében merüt fe Társaságunk részérő a Budapest, X. kerüeti Bogáncsvirág utcában taáható, m2 aapterüetű, "kivett üzem" megjeöésü 42544/26 hrsz-ú ingatan megvásárásának szándéka. Az ingatan jeeneg arányban a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat tuajdonát képezi. Tudomásunk szerint az ingatanra, és a környező terüetre hatáyos szabáyozási terv és heyi építési szabáyzat szerinti övezeti besoroás és terüet fehasznáási eőírások ehetőséget adnak arra, hogy tervezett beruházásunkat az ingatanon megvaósítsuk és üzeme tessük. Az ingatanra aszfatkeverő berendezést szeretnénk teepíteni az annak eheyezéséhez szükséges konténerekke, kiszogáó étesítményekke, és irodákka együtt. A teepítéshez szükséges,hogy az ingatan eektromos energiáva, gázeátássa vaamint csapadékviz és kommunáis szennyvízgyüjtő evezető rendszerre rendekezzen. Lényeges szempont továbbá az is, hogy az ingatan a teep foyamatos működésének biztosítása érdekében - tekintetbe véve az aszfat és kőszáítást - nehéz BKK Közút teefonszám: Zártkörűen Működő Részvénytársaság fax: cégjegyzékszám: 01 1 Q web: postacrm: BKK Közút Zrt. Budapest Pf e-mai: bkkkozut.hu 1/2

5 VEZÉRIGAZGATÓ tehergépjárművek áta is megközeíthető egyen, a megfeeő behajtási ehetőségek biztosítása meett. Tekintette arra, hogy az ingataura Társaságunknak kizáróag és kifejezetten teepheyként történő müködtetés céjábó, az aszfatkeverő berendezés üzemetetése érdekében van szüksége, ezért vétei szándékunk fenntartása meett abban az esetben tudjuk megkötni az ingataura vonatkozó adásvétei szerződést, ha a beruházás megvaósításához szükséges követemények eőzetes tisztázása céjábó benyújtott evi építési engedéy iránti kéremünk aapján kiadásra kerüő evi építési engedéy egyérteműen ehetőség ad arra, hogy a tervezett beruházást az ingatanon megvaósítsuk. Szükségesnek tartjuk továbbá a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áásfogaását abban a kérdésben, hogy az építési munkáva nem járó, és erre tekintette építési engedéyhez nem kötött aszfatkeverő berendezés teepítésének és üzemetetésének az ingatanon nincs jogi akadáya. Kérem Tisztet Apogármester Urat, hogy vétei szándéknyiatkozatunkat támogató javasatáva terjessze az Önkormányzat ietékes bizottsága ietve Képviseőtestüete eé. Budapest, március 21. Tiszteette: BKK Közút Zrt. képviseetében Dr. Amáss y Korné vezérigazgató 2/2

6 Födmérési aaptérkép Födrészetek IZiZI Közterüet határ Épüetek Lakóépüet D Intézményi épüet Tempom Iii Vegyes funkció 1621 Teekhatár Gazdasági épüet Üzemi épüet Szín

7 .135,0.0 Ajánati rajz BKK Közút ZRT. Budapest, Csiagvirág utca 1 G9 o <Ö iáro<odtfio ' """'"" 0.D9 H * h;= Géptároó, parkoó 1o.oo H g- --:r-- ft """-.o. ; IIJ. _III)JJ 1 " 1 '....,, h '" "' '.. o o -i \\ H H H P..ukoú 400. r;. g i.!r!!!. = 0<:1 00 0<:1.!::: u - 00 o co Jemagyarázat: kiemeit szegéy ---- aszfat száítás ---- ko száítás (N? = '--'> '.:'-1---, '---' o '"' Csiagvirág utca 1 1:500.tito.!'!: "" " JOU;tf U120.OI. so...,jijiirur _.!U,Ih. ]'. 1tt031t ÚTGÉP 80 BKK ZrLdwg 1/3 BKK Közút Zrt. Bp, Csiagvirág u. ÍT B

8 Ajánati rajz BKK Közút ZRT. Budapest, Csiagvirág utca /j ---- H o Géptároó, parkoó ,00 Géptáro ó, parkoó <t! O) <t!.!:::: > "' (.) Q <t! O) o 1=0 Jemagyarázat: Parkoó 350 kiemet szegéy.,... aszfat száítás.,... ka száítás 100 o ""' o ;i. "' Csiagvirág utca Heyszínrajz A2 1:500 2GI2Q.O q,;jórs. - r.izstr!f!!r': htobor ÚTGÉP 80 BK Zrt.. dvg 113 BKK Közút Z rt. Bp, Csiagvirág U-: 2TÍ A

9 MŰSZAKI LEÍRÁS ÚTGÉP 80. TÍPUS Ú ASZFAL TKEVERÖ BERENDEZÉS A műszaki eírás tárgyát egy darab 80 t/h tejesítményű aszfatkeverő gép képezi, mey a nemzetközi (európai) környezetvédemi szabványoknak megfeeő szűrőszövetes poreváasztóva rendekezik. Az ÚTGÉP 80 típusú 80 t/h néveges tejesítményű aszfatkeverő berendezés bitumen kötésű útépítőanyagok, aszfatbeton, meeg kavicsaszfat, kevert zúzaék, homokaszfat eőáítására akamas. A kompett teep fő egységei:. Eőadagoó berendezés 2. Szárítódob a tüzeőberendezésse 3. Meegeevátor 4. Keverőtorony osztáyozóva, mérőadagoóva 5. Központi vezérő berendezés 6. Páya 7. Készanyagtároó 8. Poreváasztó 9. Porsió 10. Mészkőiszt sió. Bitumen rendszer

10 MŰSZAKI ADATOK: A berendezés néveges tejesítménye: Poreváasztó típusa: 80 t/h (3% nedvességtartaomná) 2T 500 szűrőszövetes (emisszió max 50 mgfnm3) Összes beépített tejesítmény Érintésvédeem módja: Érintésvédeem osztáya: 350kW NEFH I. Kezeő szeméyzet műszakonként: fő vezetőgépész 2 fő gépész a keverőgép kezeéséhez fő gépész a hőközőoaj kazán kezeéséhez 3 fő betanított munkás segédmunkához A fetüntetett étszám a gyártáshoz szükséges minimáis étszámot jeenti. Az ÚTGÉP 80 típusú aszfatkeverő berendezés főbb egységei. 00. Eőadagoók Az eőadagoó berendezés feadata, hogy a kőféeségeket, mint pédáu kavics, zúzaék, homok stb. a keverő-berendezés receptúrájának megfeeően beadagaja a száritódobba, a száító - szaagokon keresztü. Az egyes szemcsefrakciók tároására eőadagoó bunker szükséges. J een esetben 5 db eőadagoó bunker kerü beépítésre. Az eőadagoók típusa 2 T

11 Az eőadagoó berendezés műszaki adatai: Tartáy térfogat: 10m 3 Adagoás fajtája: kifoyási nyíásszabáyozás és szaagsebesség szabáyozás frekvenciavátó segítségével Tejesítőképesség: 1-15 t/h fokozatidentes szabáyzássa (eőadagoónként) Meghajtómotor tejesítmény: 1,5 kw eőadagoó Rövidszaag: minden eőadagoóhoz db 650rom hevederszéességű rövidszaag tartozik, mey a kifoyónyíás aatt taáható Kihordószaag Az eőadagoó sor aatt heyezkedik e a kihordó szaag. Ez a kihordószaag továbbítja az anyagot a rá merőeges eheyezésű feadó szaagra. A szaag hossza 18 m, 500 mm-es heveder széességgel Feadószaag A szaag hossza12m 500 mm -es heveder széességgel A szaag feső vége a szárító dobhoz csatakozik Szárítódob A szárítódob az ásványi kőanyagok /zúzaék, kavics, homok/ kiszárítására és femeegítésére szogá. A szárítódob eenáramú ev aapján dogozik. A szárítódob besejében eheyezett tereőapátok révén a szemesék a bernvatott áng hatására kiszáradva jutnak a függőeges eevátorhoz, mey az osztáyozóhoz továbbítja a kővázanyagot. A tereőapátok geometriai kiaakítása és eheyezése jó hőkihasznáást biztosítva, a szemesék eőírt hőfokra vaó femeegítését, kiszáritását és áramását biztosítják. 3

12 Feépítése: hegesztett idomacé keretre épített görgőkön a dob paástjára erősített két futógyűrun forgó, fekvőhengeres, emezbő hegesztett - beső terében apátokka eátott - acédob. A meegeevátor feői odaon a dobhoz gázégő csatakozik, amey a betápát anyagot eenáramban szárítja, ietve meegíti. Az égő megközeítésére fejáró járda van kiaakítva. A szárítódob néveges tejesítménye: Meghajtó motor tejesítménye: A szárítódob forduatszáma: 80 t/h 22,5 kw 15,7 imin Gázégő Típus: Tejesítmény: BENNINGHOVEN RAX-JET 2G 8000kW Meegeevátor A meegeevátor a szárítódob és a rosta közötti anyagáramást biztosító sereges fevonó. Tartamazza az eőeváasztó porcsiga csatakozó idomát is, vaamint a rostakerüőt amey a technoógia igényének megfeeően ehetövé teszi a rostára vaó feadást, de ha a technoógia úgy kívánja egyfrakciós bemérést is ezze a rosta kíméését Keverőtorony - médegek (kőváz, por, bitumen) Szerkezeti feépítése: - keverőmű - rosta, rostatér burkoat - meeganyag tároó - tácás adagoó berendezés 4

13 4.01. Rosta Ferdebeépítésű, besőgerjesztésű osztáyozó szerkezet, mey 4 rostasíkka rendekezik. A rosta tengeyére van feszereve a csapágyazását hűtő ventiátor járókereke is. A rostatér küön megszívássa rendekezik, mey közvetenü a poreváasztóhoz csatakozik Meegbunker Négy frakció tároására akamas, szájnyíására van feerősítve működtetését pneumatikus munkahengerek végzik. a tácás adagoó, meynek Kővázméreg OOO kg méréshatárú mérőedény, erőmérőceás kiviteben. Az ajtó nyitás-zárás pneumatika hengerre történik Pontosság: ±1,5 %. Frakciónkénti után huás mérésse, számítógépes bemérés korrigáással Porrnéreg 200 kg összmérés-határú méreg a mészkőiszt és a "saját" anyag bemérésére, erőmérőceás kiviteben. Pontosság: ±1,5% Bitumenméreg Erőmérőceás súyméréses bitumenméreg. Pontosság: ±,5 % Keverőmű 1200 kg adagnagyságú anyag keverésére akamas keverő. Kopásáó béés és keverőszerkezette rendekezik Az ajtó nyitása-zárása pneumatikus munkahengerre történik. 5

14 A keverőkarok öntött acébó készünek és nagysziárdságú anyagbó készüt csavarok rögzítenek a tengeyre. A keverőkarok végein kopásáó anyagbó küöneges kiaakítású apátfejek taáhatók. A keverőmű kopóbéésse eátott acéteknő. A keverő tengeyei cseréhető kopásáó abirint tömítésekke vannak tömítve a bitumen kifoyás een. A keverőteknő aján évő ürítőnyíást cseréhető kopóiemezze eátott íves kiképzésű zárószerkezet zárja e Központi vezérő berendezés A központi vezérőberendezés feadata, hogy segítségéve vaamennyi gépi berendezéskivéve a bitumentartáyok hő központjait távvezéret és összehangot működtetése biztosítható egyen. A központi vezérőberendezés biztosítja az aapvető reteszeési fetéteeket, a működés ütemét, és sorrendiségét, a foyamatkijezéseket, hibás működés esetén a eáítást és a hiba kijezését. Tartama: - kezeőfiike - vezérőput - erőátvitei szekrények - manitor - vezérés PLC -printer - égkondicionáó Keverést irányító számítógép {PLC) A számítógép a keverési foyamat összehangoására és pontos médegeés megvaósításának érdekében van beépítve. Magához a keverési foyamat összehangoásához szükségünk van arra, hogy ismerjük a gép pianatnyi áapotát. Ennek érdekében a méreg ajtókon, a keverő ajtón, a zárt és nyitott heyzetet figyeő végáás kapcsoók vannak beépítve. A motorikus működésrő a mágneskapcsoókró vett je tájékoztat. 6

15 6.00. Páya A fevonóputtony a páyán két heyen üríthető. A feső ürítési heyen a hengeret aszfatot juttatja a tároó sióba úgy, hogy a feemekedő puttony rugóerő eenében nyitja a vízszintes surrantó ajtót. A surrantó ajtó biztonsági végáás kapcsaókat működtet. Az asó heyzetben a szárazkeverék vagy hibáskeverék közvetenü száítójárműbe adható ki. Az asó ürítési heyen a bebienő puttony szintén végááskapcsoókat működtet. A páyavátó nyev működtetése pneumatikus munkahengerre történik Készanyagtároó A készanyagtároó feadata, hogy az aszfatkeverőve eőáított hengeret aszfatot a tároó siókban a közúti járműve vaókiszáítás időpontjáig a megfeeő hő fokon tartva tároja. A tároó sió 00 mm vastagságú szigeteésse van eátva. A záró ajtó és a siórész odafaa kettősfaú kiviteben készü, amey eektromos fűtőpatronokka van feszereve. A termosztát 180 oc eérésekor az adott fűtökör fűtését kikapcsoja. Amennyiben a hőmérséket az eőre beáított érték aá süyed, a fűtés önműködően bekapcso. A készanyagtároó ajtó működtetése pneumatikus munkahengerekke történik. Tároható anyagtömeg: 80 t Poreváasztó Típus: SSP- 500/ O A jeeneg akamazott egkorszerűbb poreváasztó, me y 500 m 2 -es szűrőfeüette és 50 mg/m 3 maximáis emisszionáássa dogozik. 7

16 Építési rendszere: - szűrőszövetes poreváasztó - ventiátoros efúvatás - frissevegős biztonsági hűtőrendszer - porkiadás: csiga és súyzáras égezáró segítségéve - feüete hőszigetet - eszívó ventiátor, kémény Vezérés: az égőhöz csatakozik szinkronban vezéreve a tejesítménnye Porsió, csigák Porsió Tároó kapacitás: 40 t Csigák A teepen 6 db küönböző méretű száítócsiga taáható. Ezek feadata a méregeési rendszer, poreváasztó, eevátorok kiszogáása Mészkőiszt sió Tároó kapacitás: 80 t 8

17 Bitumenrendszer Hőközőoaj kazán A hőközőoaj kazán az aszfatkeverő berendezés bitumenrendszerének közvetett bitumenfűtésére ett kifejesztve. A közvetett bitumenfűtés ényege, hogy a kazán hőcseréőjében átvezetett és femeegített hőhordozó anyagat -hőközőoaj- a csővezetéken és a bitumentartáy( ok) hevítőjén, mint hőcseréőn keresztü keringetjük, ezáta fűtve a bitument. A keringető szivattyú a kazán odaán egy konzoon taáható. A kazánt gáz vagy oaj égő fűti, meyhez vezérés, napi oajtartáy, szivattyú stb. tartozik. típus: 2T 300 tejesítmény: fű tése: 400 kw gázégőve vagy oajégőve Bitumentartáyok - darabszám: - tároókapacitás: - fűtési mód: - hőszigeteés: 2 db 50m 3 /db hőköző oajja OOmm Kompresszor - csavarkompresszor a pneumatikus vezérés megtápáására. 9

18 LÉGTECHNIKAI TANULMÁNYTERV Aszfatkeverő teep A technoógia eírása: A teep vezérgépe egy 80 t/h tejesítményű ÚTGÉP típusú aszfatkeverőgép, meynek feadata a vonatkozó szabványok szerinti szem összetéteű ásványi anyagok (kőzúzaék, kavics, mészkőiszt, homok, saját por) és kötőanyag (bitumen) keveréséve meeg aszfatkeverék eőáítása. A zúzottkő, a kavics és a homok nyitott tehergépkocsin érkezik a teepre, aho szemcseméret szerint osztáyozva, fedeten depóniákban tároják a fehasznáás mértékének megfeeő mennyiségben. A mészkőisztet tartáykocsik száítják a teepre és ott zárt evegős rendszer segítségéve!, további tároás céjábó, szűrőve eátott acé sióba fejtik át. A kőváz anyagok szárítása során keetkező saját por, a távozó rustgázbó vaó eváasztás után, zárt rendszeren (csiga, eevátor) keresztü acésióba kerü. A kötőanyagot, a bitument, szintén tartáykocsik száítják a teepre, aho további tároás céjábó hőszigetet acé tartáyokba fejtik át. A kőváz anyagokat és a homokot homokrakodó segítségéve a hat egységbő áó eőadagoósorba rakják. Az eőadagoóbó az anyagok fokozatmentesen szabáyozható kihordó szaagok segítségéve!, a technoógia áta megkívánt mennyiségben, a gyűjtő szaagt"á kerünek, majd a túméret mechanikus eváasztása után a behordó szaag a max kw tejesítményű, m 3 /h gázigényű, Benninghoven KGB 2 ÖL födgázró üzemetetett gázégőve szeret szárító dobba juttatja azokat. A szárító dobba beadott anyagokat a gázégőve szembe ( eenáramási ev) mozgatva C -ra hevítik. A dobbó kikerüö száraz, fehevített anyagot sereges eevátor, az un." meegeevátor", száítja a keverőtorony rosta szintjére, aho a recepturához igazodó rostarendszer frakciókra osztáyozza. Az aktuáis recept áta meghatározott frakciók médegeés után, gravitációsan jutnak a kéttengeyes keverőteknőbe. Az osztáyozás során keetkező föös kőváz anyagok surrantó cső segítségéve túfoyó tartáyba kerünek, meyeket későbbi keverési foyamatokná újra fehasznának. Légtechnikai tanumányterv - -

19 A mészkőiszt és a saját por küön csiga és méregrendszer segítségéve kerü a keverőteknőbe. A teepen tárot biten hőszigetet acé tartáyai indirekt, termáoaj fűtéssei vannak eátva, meynek segítségéve á tároótartáyokba efejtett bitumen C -on tartható... A hőntartáshoz szükséges hőmennyiséget egy 400 kw tejesítményű, max. 30m 3 /h gázigényű gázégőve szeret átfoyó rendszerű kazán biztosítja. A technoógiához szükséges kötőanyagot, a meegített foyékony bitument, szivattyúva juttatják a méregrendszerbe, majd onnan befecskendező fúvókákon keresztü a keverőteknőbe. A vázanyag és a kötőanyag összekeverése után eikészüő aszfatot csie viszi fe a készanyagtároó tartáyba. A készanyagtároóbó az aszfatot nyitott teherautók ponyvatakarássa száítják a bedogozás heyszínére. A fentiekben ismertetett technoógiáná égtechnikai szempontbó két szennyező pontforrássa ke számoni: POO A szárító dobban keetkező fiistgázok, vízgőz és a szárítás során keetkező por a SSP500IO típusú, 500 m 2 -es szűrőfeüetű, szűrőszövetes sziárd anyag eváasztón - zsákos poreváasztón -, egy Qv = m 3 /h tejesítményű szabáyozható centrifugá ventiátorra átszívva, a d = 1050mm átmérőjű és H = 21 m magasságú acéemez kéményen keresztü kerünek a szabadba. A burkot rostatérben keetkező kéményen keresztü kerü a szabadba. por, heyi eszívássa, szintén ezen a poreváasztón és A eváasztott sziárd anyag egyik része, az un. "durva por" 2 db száítócsiga segítségéve visszakerü a meegeevátorba, azaz közvetenü a gyártásba. A eváasztott sziárd anyag másik része az un. "finom por" száítócsigán és poreevátoron keresztü egy átmeneti tároóba, az un. "porsióba" kerü. Ezt az un. "saját port" az aszfatösszetéte fiiggvényében, száítócsigáva a porméregbe adagoják, ahonnan a keverőteknőbe kerüve az aszfat aapanyagává váik. Légtechnikai tanuhnányterv - 2 -

20 P0 0 2 A bitumen hőntartásá,hoz szükséges hőmennyiséget biztosító átfoyó rendszerű kazánban eégetett gázbó keetkező rustgáz eőeváasztás nékü egy d= 250 mm átmérőjű, magas acéemez kéményen keresztü kerü a szabadba. H= 10m Méretezés, a POO pontforrás eenőrzése. Hőszükséget meghatározása a.) Kiinduási aapadatok: -tejesítmény: - kőváz nedvességtartaom: - környezeti hőmérséket: -jeemző aszfat típus: - a jeemző aszfat típus recepturája: - kőváz - K. Bazat O K II Bazat K III. Bazat KIV. Bazat mészkőiszt -saját por -bitumen - keverék nagysága: - tonna aszfat eőáításakor átagoson keetkező saját por mennyisége: 80 t/h max 3% AB kg OOkg 25 kg 625 kg 35 kg 15 kg 50 kg kg 6,25 kg/t b.) A fehasznát anyagok és hőtechnikai tuajdonságuk: Bazat (zúzott) <; =,44 kg/ dm 3 c = 0,921 kj/kg C Homok Légtechnikai tanumányterv - 3 -

21 Mészkőiszt <; = 1,7 kgdm 3 c= 0, 712 kj/kg C <; = 1,1 kg/dm 3.-,, c= 0,837 kj/kg C Saját por <; = 1,12 kg/dm 3 c = 0,886 kj/kg C Csaját por = ( Cbazat X IDbazaJt + Chomok X ffihomok ) ( IDbazaJt + ffihomok ) Víz <;= kgdm 3 c= 4,187 kj/kg C Bitumen <; = 0,9 kg/dm 3 c= 2,512 kj/kg C Acé <; = 7,8 kg/dm 3 c= 0,477 kj/kg C c.) Veszteség források - víz epároogtatása - dobpaást és kapcsoódó acészerkezetek femeegítése, hővesztesége -túfoyó anyag (max 2%) A hőszükséget meghatározás két részbő á: Légtechnikai tanumányterv - 4 -

22 - a kőváz femeegítése oc -ra - veszteségek pótása 1.1. Kőváz anyag femeegítése,w, T max =180 C Q kőváz = Cbazat X ffibazat X T max + Cbomok X ffihomok X T max + Csaját por X ffisaját por X T max Q kőváz = ,5 MJ/h 1.2. Veszteségek pótása - vízepároogtatás: ffivíz = ( ffibazat + ffihomok + ffisaját por) X 0.03 = 2.174,4 kg/h Lvg= 2,26 MJ/kg Q pár.= Cvíz X ffivíz X T+ ffivíz X Lvg = 5.824,6 MJ/h - a dob és a kapcsoódó acészerkezetek fefűtése, hővesztesége: A dob átagos küső hőmérsékete: T át = C Környezeti hőmérséket: T kömy = O C T= Táti- Tkörny= oc T max= 240 C ffidob + ac.sz. = kg Q dob fefűt.= Cacé X fiacé X T max= 995,9 MJ/h - túfoyó anyag Qtúfoyó anyag= Qkőváz X 0,02 = 231,3 MJ/h Veszteségek összesen: Légtechnikai tanumányterv - 5 -

23 LQv = Qpár + Qdob fefiít. + Qtúfoyó anyag= 7.051,8 MJ/h Az eméeti hőszükséget: - Qe = Qköváz + LQv = ,3 MJ!h Megjegyzés: Eméetieg O oc -on már ehet aszfatot keverni, ezért a ő T max meghatározásáná ezt a hőmérséketet vettük aapu. A dob és kapcsoódó acészerkezetek hőntartásához nyivánvaóan kevesebb hőmennyiség szükséges mint a fefűtéséhez, de a biztonság javára tévedünk a fentiekben meghatározott érték megtartásáva. 2. Energia hordozói oda Aapadatok: - Az akamazott tüzeőanyag: Födgáz Összetétee: Me tán (CI) 98,638 ( mó % ) Etán ( c2) 0,327 Propán ( CJ) 0,088 B utánok ( c4) 0,030 Pentánok (Cs) 0,025 Hexánok ( c6) 0,003 Heptánok ( c1) 0,002 Oktánok (Cs) 0,001 Széndioxid (C02) 0,022 Nitrogén (N2) 0,864 Légtechnikai tanumányterv - 6 -

24 -Az akamazott tüzeőanyag fűtőértéke: - Az akamazott tüzeőanyag sűrűsége: - Az akamazott égő hatásfoka: Megjegyzés: Ha= 33,90 MJim 3 c; = 0,6887 kg/m 3 1Í =82% (25115 C) Atüzeőanyagra vonatkozó adatok a MOL Rt vonatkozó műbizonyatábó származnak. Az égő hatásfoka a vonatkozó gépkönyvbő származik. Az eméetieg szükséges tüzeőanyag, gázmennyiség: Ve gáznm3 = Qe Ha 1Í = 669,69 Nm 3 /h me gáz kg = Ve gáz Nm3 x c; = 461,2 kg/h Az eméeti evegőszükséget: Az eméeti száraz füstgáz mennyisége: Vo= 0,95 x Lo= 12,64 m 3 /kg 3. Korátozott égnemű anyagok emissziós értékei: SZÉN- MONOXID emisszió CO (kg/h) CO= Vo x 1.25 x Cco x 10-6 x FH= 1,09 kg/h Vo= 12,64 m 3 /kg Cco = 150 ppm FH= 461,2 kg/h NITROGÉN- OXID emisszió NOx (kg/h) Légtechnikai tanumányterv - 7 -

25 NOx =Vo X 1,5 X CNox X 10-6 x FH= 2,18 kgh CNox = 250 ppm 4. A ventiátor tejesítményének eenőrzése: Az cszívandó füstgáz mennyiség: A szárítás során keetkező vízgőz mennyisége: Qvg = ffiviz v göz(150 C) = m 3 Ih v göz(150 C) = a 150 C-ra meegített gőz fajtérfogata = 0,4449 m 3 /kg A szárító dobbó eszívandó össz. térfogat: A diffúziós kiporzások megakadáyozása végett a keverőtorony rostaszintjének és a meeg bunkerének megszívásához: Qd.kip. = m 3 /h evegő szükséges. A résveszteségek miatt szükséges eszívás a frissevegő szeep nyitott áásáná: Qrés = m 3 Ih Az össz égeszívási igény: QÖSSi: = Qdob ÖSSZ + Qd.kip. + Qrés = m 3 /h Légtechnikai tanumányterv - 8 -

26 Váasztott ventiátor tejesítmény: Qv = m 3 Ih Qv > Qössz tehát a ventiátor akamas 5. S.ziárd anyag emisszió meghatározása: Aapadatok: - Az időegység aatt keetkező por mennyisége: (80 t/h keverési tejesítményre vonatkoztatva.) - Az akamazott poreváasztó típusa: - Az akamazott poreváasztó szűrőfeüete: - Az akamazott poreváasztó hatásfoka: - Az akamazott szűrőszövet jeemzői: -típus: - hőmérséket tűrés: - égáteresztő képesség: ffipor= 500 kg/h SSP500/ 0 Asz.t. = 500 m 2 TJp = 99,5% DTIDT400 max 140 oc v 0 = 112 m 3 /h/m 2 A szűrőszövet szükséges feüete: Asz.sz. = Qv Vo= 383,90 m 2 Asz.t. > Asz.sz. tehát a szűrőszövet feüete megfeeő A kéményen távozó por mennyisége: Por (kg/h) = ipor x ( -fjp) = 2,50 kg/h 6. A pontforrásra érvényes terüeti kibocsátási határértékek meghatározása: Aapadatok: - A teepüés neve: -Terüeti védettség kategória: -Terheési index: - A kémény magassága: Légtechnikai tanumányterv Budapest X.ker. Védett I. a ( sziárd) b (802, Nox, CO) c (Egyéb) H=21m

27 Megjegyzés: A besoroás és a Terheési index a 4/1986. (VI.2) OKTH számú rendekezés, vaamint az Msz jeű zabvány eőírásai aapján fetéteezett adat. A pontforrás sziárd anyag kibocsátási határértéke: E, =Er x K1 x K2 = 3,6 kg/h Er = 0,09 kg/h x m 3!g K1 = 100!g/m 3 K2 = (100-60) 100 = 0,4 A szennyező anyag megnevezése: Száó por A pontforrás SZÉN- MONOXID (CO) kibocsátási határértéke: E1 =Er x K1 x K2 = 180,0 kg/h Er = 0,09 kg/h x m 3!g K, = 5.000!g/m 3 K2 = (100-60) 100 = 0,4 A szennyező anyag megnevezése: Szén - monoxid A pontforrás NITROGÉN- OXID (NOx) kibocsátási határértéke: E1 =Er x K1 x K2 = 5,4 kg/h Er = 0,09 kg/h x m 3 /!g K1 = 150!g/m 3 K2 = (100-60) 100 = 0,4 A szennyező anyag megnevezése: Nitrogén - oxidok 7. A pontforrás égtechnikai értékeése: Légtechnikai tanumányterv - O -

28 1 A pontforrás kibocsátási magasság intervaumában nincs másik kibocsátó, ezért az értékeésné csakjeen pontforrás adatait ke figyeembevenni. A pontforrás értékeése sziárd anyag kibocsátás szempotjábó: E.t = 3,6 kgh > Por ki. = 2,5 kgh, tehát az eőírásoknak megfee. A pontforrás értékeéseszén- MONOXID (CO) kibocsátás szempotjábó: Et = 180,0 kgh > CO =,09 kgh, tehát az eőírásoknak megfee. A pontforrás értékeése NITROGÉN- OXID (N Ox) kibocsátás szempotjábó: Et= 5,4 kgh > NOx = 2,18 kgh, tehát az eőírásoknak megfee. 1 Légtechnikai tanumányterv - -

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ

Lindab Coverline Szendvicspanelek. Lindab Coverline. Lindab Szendvicspanelek. Műszaki információ Lindab Coverine zendvicsaneek Lindab Coverine Lindab zendvicsaneek Műszaki információ 2 Faaneek Lindab Monowa Iari és kereskedemi éüetek, 0 C feetti hűtőházak burkoására és téreváasztására akamas önhordó

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz

Uponor Renovis - Gipszpanel falfűtés/hűtés felújításokhoz Uponor Renovis - Gipszpane fafűtés/űtés feújításokoz Az Uponor Renovis gipszpane renszer ieáis megoás esősoran fa-, vagy mennyezet fűtésez, feújításokoz. A renszer fő eeme a 9,9 -es PE- Xa csöveket magáa

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala Asónémedi Feszíni Vízevezetésének Tanumányterve megrendeő: Asónémedi Pogármesteri Hivataa 2012. január Tsz.: 11-026 Terv és iratjegyzék ALSÓNÉMEDI FELSZÍNI VÍZELVEZETÉSÉNEK TANULMÁNYTERVE 1. Mûszaki eírás

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS

GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS Mennyi meegvízre van szükségem? A vízmeegítő vásárásakor két fontos paramétert ke számításba venni: a vízevétei heyek számát és a fehasznát meegvíz mennyiségét

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer Geberit Mepa nyomó csővezetéki renszer Áttekintő tábáza 692 Mepa Univerzáis csövek 695 MepaTherm csövek 700 Könyök iomok 704 T iomok 707 Egyenes kapcsoóiomok 713 Oható csavarkötések 723 Faikorongok 725

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

árlista 2012/1 érvényes: 2012. január 1-jétől visszavonásig

árlista 2012/1 érvényes: 2012. január 1-jétől visszavonásig árista 2012/1 érvényes: 2012. január 1jétő visszavonásig Az Ariston története Tisztet Ovasó! Az Ariston ekészített az Ön számára egy oyan kiadványt, ami nem csupán egy szokványos árista. Amennyire csak

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai

A termékre vonatkozó jogszabály/szabvány jelzete vagy követelményrendszerének egyéb azonosítója. az élelmiszerek jelölésérıl és módosításai 1/12 Az akkreditáás mőszaki terüetei A termék/ jogszabáy megnevezése Á t a á n o s e ı í r á s o k 4/1998. (XI. 11.) EüM rendeet 17/1999. (VI. 16.) EüM rendeet 2008. évi XLVI. Törvény 19/2004. (II. 26.)

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm

rendelési kód típus leszorítás vágási magasság vágási hossz vágási kapacitás 255-9450 1 CM3206 normál 1,0 mm 320 mm 06 Irodatechnika HSM karos papírvágógép vágógép paper trier rendeési kód típus eszorítás i magasság i hossz i 55-99 CM606 normá,0 60 55-950 CM06 normá,0 0 0 ap 0 ap Egyszerű, könnyen kezehető karos vágógép

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

A HIDRAULIKUS CSÖVEK CSATLAKOZ EGYSÉGEI, A KÉSZÜLÉK TETEJÉN HELYEZKEDNEK EL. A TÁROLÓ KÖNNYEN CSATLAKOZTATHATÓ BÁRMILYEN FALI KAZÁNHOZ

A HIDRAULIKUS CSÖVEK CSATLAKOZ EGYSÉGEI, A KÉSZÜLÉK TETEJÉN HELYEZKEDNEK EL. A TÁROLÓ KÖNNYEN CSATLAKOZTATHATÓ BÁRMILYEN FALI KAZÁNHOZ 0 ÁLLÓ, FORRÓVIZES INDIREKT TÁROLÓ, BELSŐ CSŐKÍGYÓVAL (FALRA IS SZERELHETŐ) ZOMÁNCOZOTT ACÉLTARTÁLY IPX1 VÉDETTSÉG POLIURETÁN HAB SZIGETELÉS A HIDRAULIKUS CSÖVEK CSATLAKOZ EGYSÉGEI, A KÉSZÜLÉK TETEJÉN

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

A vízmelegítés új generációja... Ariston

A vízmelegítés új generációja... Ariston A vízmeegítés új generációja... Ariston Eektromos vízmeegítők Rugamas komfort Önnek ECO" funkció OKOS technoógia a vízmeegítésben Mennyi meegvízre van szükségem? Vízmeegítő vásárásakor a két egfőbb szem

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., i csatornaháózat tuajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni

ÁRLISTA 2015. 40%-kal jobban hajlítható. Varrat nélküli többrétegű csővezeték. Biztonságos idomokkal Színjelölt Nyomáspróba-biztos Nem kell kalibrálni ÁRLISTA 2015 Az árista nettó istaárakat tartamaz! 40%-ka jobban hajítható átapot Varrat néküi többrétegű csővezeték varratos Biztonságos iomokka Színjeöt Nyomáspróba-biztos Nem ke kaibráni Kiss Péter értékesítési

Részletesebben

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011. Uponor különleges alkalmazások SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA 2011 Uponor küöneges akamazások Tartaomjegyzék Rövidítések 4 Uponor ipari padófűtés Uponor ipari padófűtés PE-Xa csövek 8 Uponor PE-Xa Q&E csatakozók 9 Uponor ipari

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben