Építő utca 15. társasház MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak! szeptember 17-én (szerdán) 1800 órakor Közgyűlés helye: Napirendi pontok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építő utca 15. társasház MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak! 2014. szeptember 17-én (szerdán) 1800 órakor Közgyűlés helye: Napirendi pontok:"

Átírás

1 Építő utca 15. társasház Cím: 1184 Budapest, Építő utca 15. Levelezési cím: 1675 Budapest, Pf Telefon (hétfő, szerda óra) MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonostársak! Értesítjük Önöket hogy, a Társasház közös képviselete szeptember 17-én (szerdán) órakor rendkívüli közgyűlést tart, melyre ezúton meghívjuk! Kérjük, hogy a Közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek! Közgyűlés helye: Lakatos úti (Eötvös) iskola ebédlője Napirendi pontok: I. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a napirend megszavazása határozat hozatal II. III. IV. Új Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) és Házirend elfogadása, valamint a korábbi közgyűlési határozatok áttekintése határozat hozatal Közös költség jóváhagyása határozati javaslat Takarékossági formák ismertetése (értékpapírszámla nyitása, Lakástakarékpénztári havi befizetésének megemelése) határozat hozatal V. Hulladékgazdálkodási díj kivétele a közös költségből határozat hozatal VI. VII. VIII. IX. Közös képviselet, társasházkezelés szerződésének módosítása határozat hozatal Együttműködés az Agora Lokálpatrióta Egyesülettel határozat hozatal Gázvezeték felújítás megvitatása, kivitelező kiválasztása határozat hozatal Hitel felvétel megvitatása határozat hozatal X évi pénzügyi-gazdasági terv határozat hozatal Amennyiben a Közgyűlés a megjelölt időpontban határozatképtelen, úgy a második (megismételt) közgyűlést órára hívjuk össze, a napirendi pontok megváltoztatása nélkül, ahol a megjelent tulajdoni arányok számától függetlenül a Közgyűlés határozatképes. Budapest, szeptember 02. Üdvözlettel Közös képviselet, társasházkezelés Hensch Norbert, Annirok Kft. ügyvezető 1

2 Közgyűlési határozat tervezet: I. 1. sz. határozat: A közgyűlés levezető elnöke:... jegyzőkönyvezetője:... jegyzőkönyv hitelesítői: 1./... 2./ sz. határozat: A társasház közgyűlése elfogadja a napirendi pontokat. II. 3. sz. határozat: A társasház közgyűlése jóváhagyja az új Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), valamint az SZMSZ mellékletét képező új Házirendet. Megjegyzés: Az SZMSZ módosításához a társasházakról szóló évi CXXXIII. tv. értelmében az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozat szükséges. Indoklás: A társasház hatályos szervezeti és működési szabályzata december 10-i keltezésű. Az azóta módosult jogszabályi változtatások miatt szükséges egy új SZMSZ elfogadása. Az SZMSZ és a Házirend tervezete a faliújságokon megtalálható, valamint letölthető a oldalról, illetve elkérhető ügyfélfogadási időben. 4. sz. határozat: A társasház közgyűlése a társasház közgyűlései által január 1. napja előtt hozott határozatait hatályon kívül helyezi. Indoklás: Mivel az átadáskor nem volt teljeskörűen elérhető valamennyi még ma is esetleg életben lévő határozat, ezért a biztonságos működés érdekében szükséges, hogy a teljeskörűen fellelhető és dokumentált határozatok maradjanak csak érvényben. 2

3 III. 5. sz. határozat: A társasház közgyűlése jóváhagyja az új SZMSZ-nek megfelelő bontásban a közös költséget, mely ennek értelmében két részből tevődik össze, egyrészről üzemeltetésre, karbantartásra 140 Ft/m2/hó, másrészről felújítási alapba Ft/lakás/hó. Közös költség üzemeltetés, karbantartás 140 Ft/m 2 /hó Felújítási alap Ft/lakás/hó Közös költség Ft/hó Eltérés (többlet) a jelenlegi közös költségtől Ft 38 m m m m Indoklás: A felújítási alap képzése érdekében a közös költség megbontásra kerül az új SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, illetve megemelésre kerül az előtakarékosság miatt. IV. 6. sz. határozat: A társasház közgyűlése jóváhagyja a számlavezető banknál az értékpapír számla nyitását. A közgyűlés felhatalmazza a közös képviselőt, az Annirok Kft.-t (képviseli: Hensch Norbert ügyvezető) az értékpapír számla megnyitására, a szükséges szerződések megkötésére, módosítására, aláírására. Indoklás: Az átvétel utáni áttekintés során több pénzügyi problémát is találtunk a ház gazdálkodásában. Ilyenek például, hogy a megtakarításokat automatikus átvezetéssel helyezte át a társasház egy külön számlára, ahol azonban látra szólóan (lekötés nélkül) parkolt a pénz. Ez a háznak az elmúlt évek során százezer forintos nagyságrendű kamatkiesést jelentett. Bár azóta a kamatkörnyezet jelentős mértékben megváltozott és a betéti kamatok drasztikusa csökkentek, ennek ellenére pénzügyileg indokolatlan a lekötés nélküli takarékoskodás. A határozat célja, hogy a számlavezető bankunknál értékpapír számlát nyithassunk és ott kockázatmentes állampapírokat (DKJ vagy Államkötvény) vásárolhasson a ház a megtakarításai kamatoztatása céljából. 7. sz. határozat: A társasház közgyűlése jóváhagyja a szerződés számú lakástakarékpénztári szerződés módosítását havi Ft betételhelyezés helyett a maximális havi Ft-os betét befizetését. A közgyűlés felhatalmazza a közös képviselőt, az Annirok Kft.-t (képviseli: Hensch Norbert ügyvezető) a szerződést módosítására, aláírására. Indoklás: Szintén az átvétel utáni áttekintés során derült fény arra, hogy a társasház a maximálisan köthető Ft havi összegű lakástakarékpénztári szerződés helyett csak Ft havi megtakarítású lakástakarékpénztári szerződést kötött. Figyelembe véve az 3

4 állami támogatás mértékét ez évente Ft vissza nem térítendő támogatás elvesztését jelenti. A határozat célja, hogy maximalizáljuk az elérhető állami támogatás mértékét. V. 8. sz. határozat: A társasház közgyűlése jóváhagyja az eddig a Társasház által fizetett hulladékgazdálkodási díj átterhelését a lakásokra egyenlő arányban. A közgyűlés felhatalmazza a közös képviselőt, az Annirok Kft.-t (képviseli: Hensch Norbert ügyvezető), hogy a Díjbeszedő Holding Zrt.-vel a szükséges szerződéseket megkösse, aláírja, a nyilatkozatokat kiadja. A tulajdonosok elfogadják az osztott számlázás költségeit tartalmazó mindenkori díj fajtánkénti (jelenleg 48 Ft + Áfa/hó) szolgáltatási díj megfizetését. Indoklás: Szintén az átvétel utáni áttekintés során derült fény arra, hogy a társasház áll szerződésben a hulladékelszállítókkal és a lakók a közös költségen belül fizetik meg a hulladékkezelési díjat. Ez pénzügyileg két szempontból is hátrányos a társasházra nézve. A társasházhoz beérkező hulladékgazdálkodási díjat a háznak a számlán feltüntetett határidőn belül meg kell fizetni. Sajnos azonban a közös költséget nem időben fizetők esetében a szükséges anyagi forrást a társasháznak kell megelőlegeznie. A közös költséget egyáltalán nem fizetők esetében pedig a szemétszállítási díjat a többi lakó által megfizetett díjból kell a társasháznak kiegyenlítenie, ami végső soron a társasház megtakarítását csökkenti. A másik probléma a nem fizető lakótársak esetében a behajtás. Sajnos a társasházban van pár lakó, akik jelentős elmaradásban vannak a közös költséggel és nem mutatnak fizetési hajlandóságot sem. A behajtás jelentős költségeit figyelembe véve az ilyen esetekben nem mindegy, hogy ezt a díjat a Díjbeszedőnek kell behajtani a lakón vagy a társasháznak. A Lakatos lakótelep jelentős részén a lakók a Díjbeszedő felé közvetlenül fizetik meg a hulladékgazdálkodási díjat. A jelen határozati javaslat alapján a tulajdonosokra háruló többletteher havonta 61 Ft közös díjak felosztása valamint havonta kb Ft hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj. A határozati javaslat célja, hogy az eddig társasházi közös költségben foglalt hulladékgazdálkodási díjat a lakók közvetlenül a Díjbeszedőnek fizessék meg. A társasházi közös költségben eddig benne foglaltatott összeg pedig továbbra is a társasház felé fizetendő megteremtve így a további épület felújítási elképzelések alapjait. VI. 9. sz. határozat: A társasház közgyűlése jóváhagyja a közös képviselet, társasházkezelésre vonatkozó szerződés módosítását az alábbi ponttal. A közgyűlés felhatalmazza a Számvizsgáló Bizottság elnökét a Megbízási Szerződés módosításával, aláírásával. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a társasházzal, épülettel kapcsolatban olyan rendkívüli esemény következik be (pl.: valamely közmű, vagy a tető jelentős sérülése, lezárása, cseréje, épülettűz, robbanás, földrengés), mely a szokásos ügymenethez képest jelentős többlet feladatokat jelent Megbízott számára, akkor Megbízott jogosult (a Számvizsgáló Bizottság jóváhagyásával) az esemény, valamint annak 4

5 hatásainak megszűntetése ideje alatt, de nem több mint 6 (hat) hónap időtartamban emelt megbízási díjra. Az emelt megbízási díj összege a 4.1 pontban meghatározott megbízási díj 1,5-szerese. Indoklás: A társasházban a nyár folyamán történt tűzeset miatt a közös képviselet munkája az átlagos többszörösére növekedett, valamint olyan előre nem látható műszaki problémák jellemzik a ház életét, mely a szokásos ügymenethez képest jelentős többlet erőforrásokat köt le. Az ezzel együtt megemelkedett költségek fedezésére kéri a társasházi közös képviselet, hogy a megbízási szerződésbe kerüljön bele egy rendkívüli eseményekre vonatkozó költségkompenzációs lehetőség. VII. 10. sz. határozat: A társasház közgyűlése úgy határozott, hogy az Agora Lokálpatrióta Egyesülettel együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodás keretei között a társasház lakásonként 100 Ft/hó összeggel támogatja az egyesületet. A közgyűlés felhatalmazza a közös képviselőt, az Annirok Kft.-t (képviseli: Hensch Norbert ügyvezető) az együttműködési megállapodás megkötésére, aláírására, a kötelezettségek teljesítésére. Indoklás: Az elmúlt időszakban a Lakatos lakótelep újra az önkormányzat fókuszába került. Ennek egyik oka, hogy az idén megalakult Agora Lokálpatrióta Egyesület (www.agorale.hu) az önkormányzattal közösen elindította a kerület első közösségi kertjét. Ezen felül az egyesület üzemelteti a Lakatos lakótelep honlapját (www.lakatosltp.hu), melyekről közvetlen elérhetőek a tagépületek honlapjai. A honlap lehetőséget biztosít arra, hogy a társasházak lakói elektronikusan is tájékozódjanak a ház ügyeivel kapcsolatban, a legfontosabb dokumentumokat, adatokat folyamatosan elérjék. Fentiek mellett hamarosan elkészül a parkfelújítási program első lépése, melyet szintén az egyesület patronál. Az egyesület további tervei között szerepel például a rendszeres és szoros kapcsolattartás az önkormányzattal, a közbiztonság javításának elősegítése, a parkok állapotának további megújítása, hátrányos helyzetű lakótársak megsegítése valamint olyan közösségformáló programok elindítása, melyek élhetőbbé és élettel telibbé teszik a lakótelepet és javítják a jószomszédi viszonyt. Az egyesület további célja, hogy a tagházak részére további információkat nyújtson esetleges támogatási (helyi vagy országos) lehetőségekről. Ahhoz hogy az egyesület elérhesse célját és hosszútávon fenntarthassa a működését szükséges az anyagi bázis megteremtése. Az egyesület vezetése ami egyébiránt megegyezik a társasház kezelését ellátókkal tisztelettel kéri a társasház közgyűlését, hogy az egyesület javára havi lakásonkénti 100 Ft összegű támogatást hagyjanak jóvá. A fenti határozati javaslat elfogadása nem jelent a lakók számára további közös költség növekedést. VIII. 11. sz. határozat: A társasház közgyűlése az épület mindhárom lépcsőházában a teljes (közösségi) gázhálózat felújítás mellett döntött. A közgyűlés elfogadja a Gázhálózat 5

6 Szerelő + Kft. nyertes ajánlatát az alábbi tartalommal és árral. A közgyűlés felhatalmazza a közös képviselőt, az Annirok Kft.-t (képviseli: Hensch Norbert ügyvezető) a felújításhoz szükséges szerződések megkötésére, aláírására, a kötelezettségek teljesítésére. Csatlakozói gázvezeték szerelése Helyreállító munkálatok Korrózió elleni védelem Engedélyek beszerzése A kivitelezés teljes költségvetése: bruttó Ft Indoklás: Sajnos a társasház több mint 15 éve semmilyen gázhálózati felújítást, korszerűsítést nem végzett. Ennek következtében a gázhálózat állapota a mai kor előírásainak nem felel meg. Ezt a tűzeset után kiérkező FŐGÁZ munkatársai is megállapították és a C lépcsőházában azonnal elzárták a gázszolgáltatást. Sajnos azonban a gázhálózat állapota a másik két lépcsőházban sem jobb így mindegyik lépcsőház gázhálózatának a cseréje indokolt. A közös képviselet által bekért árajánlatok alapján valamennyi tényezőt figyelembe véve (ár, gyorsaság, dokumentáltság, engedélyeztetés, helyreállítás minősége stb.) a Gázhálózat Szerelő + Kft. adta a társasház számára a legkedvezőbb ajánlatot. A határozat célja, hogy a társasház közgyűlése fogadja el a Gázhálózat Szerelő + Kft. ajánlatát a három lépcsőház gázhálózatának cseréjére. IX. 12. sz. határozat: A közgyűlés úgy határozott, hogy az Építő u. 15. sz. alatti épület a közgyűlés 11. és 12. sz. határozatában ismertetett műszaki tartalmú felújítási munkáit a tulajdonostársak 2,25 millió Ft saját erőből + maximum 4,2 millió Ft bankhitelből kívánja finanszírozni. A közgyűlés megbízza a közös képviselőt, az Annirok Kft.-t (képviseli: Hensch Norbert ügyvezető), a hitel felvételével, valamint a hitelhez szükséges okmányok és igazolások beszerzésével, a hitelszerződés aláírásával. A 4,2 millió Ft hitelt a Társasház az OTP Bank Nyrt-től kívánja igénybe venni, 5 éves futamidőre, amelynek típusa kamattámogatott hitel. A banki hitel fedezetéül szolgál: Társasházi épület (cím: 1184 Budapest, Építő utca 15.) korábban megkötött 1 db LTP 4. éves futamidejű szerződése (szerz.sz: ), amelyet az OTP Bank Nyrt-re engedményeznek. Az LTP által le nem fedett hitel törlesztését a lakók közös költség megemelésével kívánják fedezni. Azok a tulajdonosok, akik a hivatkozott felújítás költségeinek rájuk eső hányadát (lenti táblázat szerint) egy összegben, a munkálatok megkezdése, illetve a Társasházi hitelszerződés megkötése előtt, de legkésőbb szeptember 30. napjáig megfizetik, mentesülnek a hitelfelvétellel járó többlet befizetésektől, és a hitelfelvétel miatt történő közös költség emelkedést részükről előtörlesztettnek kell tekinteni, így az a továbbiakban őket nem terheli. Egyösszegű befizetés esetén (Ft) 38 m m m m

7 A társasház felhatalmazza az OTP Bank Nyrt, hogy a hitelszerződés megkötése esetén az azzal kapcsolatos törlesztést és járulékfizetési kötelezettségeket beszedhesse a társasház számláiról. Tőke és kamat törlesztésre kijelölt számla: OTP Bank Nyrt A felújítási munkák finanszírozása érdekében a Társasház vállalja, hogy megemeli a közös költségét Ft / 60 hónapra (1.330 Ft/lakás/hó) A lakóközösség tudomásul veszi, hogy a közös képviselő, az Annirok Kft. (képviseli: Hensch Norbert ügyvezető) ellenőrzi a fent említett befizetéseket (a rájuk eső hitelrész), melyek 2 hónapos elmaradás esetén a közös költséggel közös költségként behajtható. A Tulajdonosok annak tudatában hozzák meg döntésüket, ami szerint tisztában vannak azzal, hogy előtörlesztésre bármikor van lehetőségük, azonban a fennálló tartozást mindenképpen egy összegben kell kiegyenlíteni. A Tulajdonosi közösség megbízza a közös képviselőt, az Annirok Kft.-t (képviseli: Hensch Norbert ügyvezető), hogy a hitelből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében a Társasház nevében hozzájáruljon ahhoz, hogy az OTP Bank a kötelezettségek elmulasztása esetén megterhelje a Társasház bankszámláját. Indoklás: Mivel a társasház a kivitelezésekhez szükséges anyagi forrással nem rendelkezik, ezért szükséges külső forrás bevonása. A számlavezető pénzintézetünkkel OTP Bank egyeztetve a társasház a megfelelő önerő biztosítása esetében a hiányzó összeget megkaphatja. Fontos azonban megjegyezni, hogy bank a végső hitelbírálati jogot fenntartja és a társasház közgyűlése által jóváhagyott fenti pont még nem jelenti a hitel automatikus megítélését. A finanszírozó pénzintézet hatályos belső szabályzatai alapján a fenti szövegezéssel jóváhagyott közgyűlési határozatot kell benyújtani a hitelkérelem mellé. X. 13. sz. határozat: A társasház közgyűlése elfogadja a évi pénzügyi-gazdasági tervet. Indoklás: A 201. április 29-én megtartott közgyűlésen a társasház 2014 évre vonatkozó éves tervet nem fogadott el. Ennek pótlása szükséges még abban az esetben is, ha az adott év jelentős része már eltelt. A tervkészítés során figyelembe vett feltételezések és alapcélok: a legfontosabb cél a társasház pénzügyi helyzetének stabilitása, a hitelfelvétel visszafizetésének kockázatát a lehető legalacsonyabb szinten kívánjuk tartani, növelve a tartalékképzést, a kiadások között a helyreállítási munkát teljes összege szerepel (önerő és hitel) míg a bevételek között csak a tárgyévi bevételeket szerepeltetjük természetesen a rendelkezésre álló saját megtakarítás nélkül. 7

8 2014 terv Bevételek 1. Közös költség Ft októbertől emelt összeggel számolva 2. Bérleti díj - Ft 3. Kamat Ft 4. Lakástakarékpénztári támogatás Ft 5. Biztosító kárfizetés Ft tűzeset és egyéb károk együttesen 6. Egyéb bevétel - Ft 7. Hitelfelvétel Ft Bevételek összesen Ft Kiadások 1. Közműdíjak Ft elektromos áram Ft Tavalyi év fogyasztása alapján kalkulálva víz és csatorna Ft Tavalyi év fogyasztása alapján kalkulálva távhő díj Ft szemétszállítás Ft Egyéni fizetésre áttérés 2. Személyi jellegű költségek Ft közös képviselő bére a közös képviselő váltás után már nincsen Ft ilyen tétel közös képviselő bérének a közös képviselő váltás után már nincsen Ft közterhei ilyen tétel számvizsgáló bizottság - Ft díjazás nélkül végzi munkáját 3. Üzemeltetési költségek Ft biztosítás Ft indexálási értesítő alapján könyvelés a közös képviselő váltás után már nincsen Ft ilyen tétel ügyvédi díjak, hatósági díjak, Adósságkezelés, ill. az új SZMSZ Ft illetékek készítés miatt takarítás Ft rovarirtás Ft gázhálózat felülvizsgálat Ft Jogszabályi kötelezettség postai díjak, fénymásolás Ft banki díjak Ft terembérlet Ft 4. Javítások, karbantartások Ft villanyszerelés (égők) Ft ajtó, zár, kulcsmásolás Ft üvegezés Ft Biztosítási eseményekkel együtt 5. Felújítások Ft tűzeset utáni helyreállítás Ft Biztosítási eseményekkel együtt gázhálózat felújítás Ft árajánlat alapján Kiadások összesen Ft 6. Felújítási alap képzése Ft felújítási alap képzés Ft LTP befizetés megemelése miatt csökken lakástakarékpénztári befizetés LTP módosítás 20 ezer Ft/hó-ról 50 ezer Ft Ft/hó-ra 8

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

Tájékoztató a Lakatos úti 2 sz. lakásszövetkezet épületeinek szigeteléséről és a közösségi nyílászárók cseréjéről

Tájékoztató a Lakatos úti 2 sz. lakásszövetkezet épületeinek szigeteléséről és a közösségi nyílászárók cseréjéről Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet Cím: 1184 Budapest, Lakatos út 32/B a lakók szolgálatában Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 17:00-19:00 Telefon: 295-1277 (ügyfélfogadási időben) E-mail: vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

Közös képviselet árajánlat

Közös képviselet árajánlat 1. oldal E.Service VÁLLALKOZÓ, SZERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. társasház képviseleti irodája 1078 Budapest, Nefelejcs u.41. telefon/fax: 786-0211 postacím: 1437 Budapest, pf.:813 Tisztelt Számvizsgáló Bizottság!

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! 2015. július 1. Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! Mint Önök által ismert, az 1950-es években épült lakóépületük cserepezése rossz állapotban van, felújításra szorul. Évek óta bontott cserépvásárlásra,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételei

Általános Szerzôdési Feltételei OTP Lakástakarék Zrt. Általános Szerzôdési Feltételei Hatályba lépés dátuma: 2012. április 23. Tartalomjegyzék I. A lakás-elôtakarékossági szerzôdés µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ 3 II. A megtakarítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

3. a tulajdonában vagy az 1. pontnak megfelelõ jogcímen használatában

3. a tulajdonában vagy az 1. pontnak megfelelõ jogcímen használatában Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: Lakás-takarékpénztár) Általános Szerzõdési Feltételek (Üzletszabályzat) A) A lakás-elõtakarékossági szerzõdés

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

Lakásszámla. Fundamenta Akadémia. Készítette: Dávid Szilvia, szakmai vezetô. 2013. július

Lakásszámla. Fundamenta Akadémia. Készítette: Dávid Szilvia, szakmai vezetô. 2013. július Fundamenta kadémia Készítette: Dávid Szilvia, szakmai vezetô 2013. július Tartalom Elôszó 3 Útmutató a tanuláshoz 4 1. lakás-elôtakarékosságról általában 5 1.1. Mi a lakás-takarékpénztár? 5 1.2. lakás-elôtakarékosság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2015. február 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék

Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék Aegon Magyarország Biztosító Zrt. Aegon Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. Biztosító, Szerzôdô, Biztosított 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben