M E G H Í V Ó. A közgyűlés helye: Óbudai Kulturális Központ Bp. III. San Marco u 81 Színház terem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. A közgyűlés helye: Óbudai Kulturális Központ Bp. III. San Marco u 81 Színház terem"

Átírás

1 M E G H Í V Ó Tisztelt Tulajdonos! Értesítem, hogy a Faluház - Társasház évi beszámoló közgyűlését május 22-én kedden órakor tartja. A közgyűlés helye: Óbudai Kulturális Központ Bp. III. San Marco u 81 Színház terem A közgyűlésre tisztelettel meghívom, megjelenésére és közreműködésére számítok. Meghívott vendégeink: - Dr. Kerényi Géza a társasház ügyvédje, - Wilhelm Zoltán a Techem Kft képviselője, - Hiszek Tímea a FŐTÁV Zrt. megbízottja, - Balázs Ágota az OTP képviselője, - Gyetvai Zoltán a társasház épület gépésze, - Kerekes Csaba az Óbudai Vagyonkezelő, Társasházi Osztály Közös képviseleti Vezetője, - Harnos Lászlóné gazdasági ellenőr. Javasolt napirendi pontok: 1./ A közgyűlés levezető elnöknek javasolom Dr. Kerényi Gézát, a társasház ügyvédjét. 2./ A közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének javasolom Garamszegi Lászlónét, (magnó felvétellel). 3./ A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolom Józsa Lászlót (Szőlő u 78. V. em. 29.) Éberl Gusztávot (Szőlő u.82. VIII.46.), Imre Norbertet (Szőlő u.72.ix.50.). 4./ A napirendi pontok elfogadása. 5./ A fűtés költsége októbertől, havonta 50% légköbméter és 50% költségmegosztó alapján kerüljön elszámolásra, és elfogadása. A Techem Kft és Főtáv Zrt. tájékoztatása. 6./ A Társasház épület gépészének beszámolója az energia megtakarításáról, a napkollektorokról és a hőszigetelésnek a fűtési számlában mutatkozó eredményeiről. 7./ A közös képviselő beszámolója a évi gazdálkodásról 8./ Javaslat a évi költségvetési tervről és felújítási munkákról: - Liftek ajtó hatásainak szűkség szerinti folyamatos cseréje - Szellőző rendszerek további korszerűsítése, cseréje - Szükség szerint konténertárolókban lévő szennyvíz alapvezeték cseréje - A lépcsőházak földszintjeinek világítás korszerűsítése, festés, falburkolás - Az érintésvédelmi felülvizsgálat után előírt hiányosságok pótlása 9./ A Számvizsgáló Bizottság írásos beszámolójának elfogadása 10./ A közös költség június 1-től történő emelésének elfogadása 11./ 8 db lépcsőházi LTP szerződés kötése hitelfelvétel elfogadása. Az OTP képviselőjének tájékoztatása 12./ Egyebek Tisztelt Tulajdonostársak! Felhívom a T. Tulajdonostársak figyelmét, hogy a Társasházról szóló évi CXXXIII.törv.36. (1.) bekezdésben foglaltak szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkező tulajdonosok jelen vannak. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlésre határozatképtelenség megállapítása után fél óra múlva megtartható a közgyűlés függetlenül a jelenlévők számától. Tehát az újabb közgyűlésre kor kerül sor az eredeti meghívóban megjelölt helyen a meghirdetett napirendi pontokkal. A meghirdetett közgyűlés a 37. (3.) bekezdésében foglaltak szerint a jelenlévők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes. Budapest, május 10. Pálos Tibor Közös képviselő

2

3 BESZÁMOLÓ A Faluház Társasház évi bevételeiről, kötelezettségeinek alakulásáról, és a évi elvégzendő feladatokról, annak költségvetési tervezetéről. Tájékoztatást kívánok adni az elmúlt évre kitűzött és elvégzett feladatokról. A kötelezettségek alakulásáról és gazdálkodásunkról, a következő év feladatairól és a tervezett költségekről. Beszámolómat a mindenki által nagyon várt fűtéselszámolás tájékoztatásával kezdeném. Ez az elszámolás a 2011-es évi elszámolás, amit december 31-én olvasott le a Techem Kft. (A leolvasáshoz a lakásokba nem kellett bejutni, a szakemberek az utcáról egy vevő eszközzel ki tudták olvasni az adatokat.) Ezt az elszámolást hamarosan mindenki meg fogja kapni. Ebben az évben május 15-e után lesz még egy leolvasás, ami a január 1. és május 15-ei időszakot fogja elszámolni. A következő fűtés szezon kezdetétől tehát október 15-től javaslom, hogy a tavaly megszavazott és az idén kiépített online rendszer segítségével, havi leolvasás alapján történjen a fűtés költségek elszámolása. Ezt kérem, hogy fogadják el és szavazzák meg. Szeretnék beszámolni arról is, hogy a gondnokság arculata egy teljes körű, tehát személyi és technikai átalakításon esett át. Az iroda helyiség felújítására is lehetőségünk nyílt egy nagyfokú beázás miatt, aminek a költségét a biztosító nagy részben térített. Bízom benne, hogy az átalakítással, a kedvezőbb körülményekkel kényelmesebben tudják az irodában ügyeiket intézni. Nem utolsó sorban az irodának, mint a társasház közös vagyonának az értéke is növekedett. Az elmúlt évben folytatódott a szellőző motorok felújítása és a liftek ajtóhajtásainak cseréje is. Ezeket a munkálatokat, folytatni kívánom a 2012-es évben is. A rágcsálók és a bogarak irtása folyamatosan történik, de hatékonysága csak akkor lesz eredményes, ha a szakemberek bejutását a hivatalos kiértesítéskor Önök is elősegítik! Az elmúlt évben és már az idén is történ a konténertárolóban alapvezeték törés, amit a biztosító hat folyóméterig térít, de ezzel egyidejűleg a visszacsapó szelepet és a bekötő cső szakaszt is ki kell cserélni. Ez már sajnos komoly költséget jelent a társasháznak. Mivel ezek a vezetékek még az eredetiek ezért sajnos bármikor számítani lehet ilyen meghibásodásokra. Az ÁNTSZ-el egyeztetve a konténertárolók meszelt falait megtisztítottuk, újra festettük. A könnyebb tisztítás és a falfelület megvédése érdekében a konténer és a fal ütközési felületénél vaslemezborítás készült. Itt kívánom kiemelni, hogy a konténertárolóban a tulajdonosok által kipakolt, kidobott sittet, bútort, lomokat tárolni szigorúan tilos! A 2012-es évben kiépítésre került a lépcsőházak első kapuján a beléptető rendszer a hátsó kapunál pedig kicseréltük a zárakat biztonságos, másolhatatlan kulccsal ellátott zárakra. Aki jelentkezik a gondnokságon (újságkihordó, szociális munkás, orvos, stb.) egy nyilatkozat aláírása után, miszerint a házirendet betartja, és senkit nem enged be, megkapja a szükséges beléptetőt vagy a hátsó kapukulcsot. Szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy illetéktelen személyeket ne engedjenek be a lépcsőházakba! Idegenek már csak az Önök segítségével kerülhetnek be az épület területére. Megkérném a tisztelt lakótársakat és bérlőiket, hogy mindenki győződjön meg róla, hogy a kapu becsukódott, maga mögött. 1

4 Szeretnék beszámolni arról is, hogy a III. kerületi Önkormányzat kamerarendszer kiépítésére kiírt pályázatán sikeresen részt vetünk és nyertünk. A kapott pénz felhasználásával 2012-ben kiépítettük a kamerarendszert, ami szintén a közösségünk biztonságának és tulajdonának megóvásában nyújt segítséget. Örömmel értesítem Önöket, hogy a társasház honlapján kialakítottunk egy webes felületet, amely használatához a gondnoki irodában regisztrálhatnak a tulajdonosok. Itt juthatnak hozzá a naprakész egyenlegükhöz is. A társasház honlapján, a oldalon az aktuális, társasházat érintő információkról is tájékozódhatnak. Tájékoztatni kívánom Önöket, hogy egy külsős szakember bevonásával átvizsgáltuk a villamos energia számláinkat. A szakember javaslatára új tarifacsomagra kötöttünk szerződést az ELMÜ-vel. Ennek eredménye képen 10% megtakarítást könyvelhettünk el a megválasztásomtól december 31-ig eltelt időszakra. Elkezdtük a kötelező Érintésvédelmi vizsgálatot és a feltárt hiányosságokat folyamatosan pótoljuk. Ebben az évben el kellett végeztetnünk a gáz csatlakozói vezeték és a fogyasztói berendezések felülvizsgálatát is, mert a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény 22. (7) bekezdésének előírása alapján ezt 5 évenként el kell végezni. Erre utoljára ben került sor, tehát biztonságunk érdekében nem halaszthattuk tovább. Ennek költségét is a társasház fizette, de ahová nem jutottak be a szakemberek ott az ellenőrzést a tulajdonosnak kell elvégeztetnie a saját költségén. Szeretném, ha felhatalmazást adnának ,- Ft hitel felvételéhez és a hitel fedezetére 8 db lépcsőházi Lakáselőtakarékossági Szerződés (LTP) megkötéséhez kötéséhez az Országos Takarék Pénztár Nyrt.-vel. A hitel nem jár jelzálogteherrel, a megkötött LTP szerződések szolgálnak fedezetül. Az OTP képviselője részletesen tájékoztatja a közgyűlésen a megjelenteket. Ebből az összegből szeretnénk megoldani - a korábban sokak által kért - lépcsőházak földszintjeinek rendbe tételét. A nem burkolt oldalt a szemben levő oldallal megegyező magasságig leburkoltatni, a többi részen újra festetni az egész lépcsőházzal együtt. És ehhez próbáljuk a legkedvezőbb ajánlatot megtalálni. A közös költséget a Számvizsgáló Bizottsággal egyetértésben öt százalékos mértékkel kívánjuk emelni, amennyiben a közgyűlés ezt elfogadja. Továbbra is komoly problémát jelent, hogy akik a felújítási költségekhez Lakáselőtakarékossági Szerződést kötöttek az OTP-vel, sokszor rossz számlaszámra utalják a havi kötelezettségüket. Ezért megkérünk minden tulajdonost, aki a felújítási költséget az említett módon fizet, hogy ezt a társasház elkülönített számlájára a számú számlánkra fizesse, a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a tulajdonos nevét és a lakás pontos címét. Megkérünk minden kedves tulajdonost, hogy amikor a társasház komoly döntés előtt áll és ehhez szükség van minden tulajdonos döntésére, tehát írásbeli szavazást írunk ki, akkor ebben mindenki vegyen részt! Felelős és a ház többségére nézve megnyugtató döntés csak ebben az esetben hozható meg. Tájékoztatom Önöket arról, hogy újra írásbeli szavazással kell döntenünk egy fontos a társasház gazdálkodását is érintő és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását igénylő kérdésről, az egyetemlegességről. Lakás vásárlás esetén, ha a vevő nem kéri el az eladótól a Társasház által kiállított nullás igazolást, minden tartozás az új tulajdonost fogja terhelni. 2

5 Ezért, megkérek minden tulajdonost, hogy a saját érdekünkben juttassák vissza kitöltve a szavazólapokat. Végezetül a házirend betartására kérem Önöket. A lakóközösség csak akkor érhet el eredményeket, ha nem csak a gondnokságot tájékoztatják, hogy milyen renitens dolog történt vagy történik, hanem Önök figyelmeztetik, aki arra rászolgált. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a kerületi Önkormányzat komoly segítségével rendbe tudjuk tenni a ház előtti járdát és a zöld területeket. Kérem, segítsenek abban, hogy ennek szépen felújított minta háznak a belseje és a környéke is például szolgáljon a többi háznak. A jövőben is csak közös erővel tudjuk biztosítani a ház nyugalmát, tisztaságát. Budapest, május 10. Pálos Tibor Közös képviselő 3

6 ELSZÁMOLÁS A társasház neve és címe: Albetétek száma: Tulajdoni hányad: Elszámolási időszak: Faluház Társasház, 1032 Bp., Szőlő u től ig MEGNEVEZÉS TERV TÉNY TERV BEVÉTELEK: 1. Közös költség befizetés: Ft Ft Ft 2. Bérleti díjak: Ft Ft Ft 3. Támogatások: 0 Ft 0 Ft Ft 4. Építményadó visszaigénylás utáni jóváírás (III. ker. Önkormányzat) 0 Ft Ft Ft 5. Egyéb bevételek (tetőn Telenor, Telekom bázisállomás): Ft Ft Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ft Ft Ft MEGNEVEZÉS TERV TÉNY TERV KIADÁSOK: Közüzemi díjak: Ft Ft Ft 1. Víz-Csatorna díj: Ft Ft Ft 2. Áramdíj: Ft Ft Ft 3. Közös terek fűtési költsége (üres üzlet helyiségek, iroda, hőközpont): Ft Ft Ft 4. Gázdíj Ft Ft 0 Ft 5. Szemétszállítási díj: Ft Ft Ft Személyi jellegű kifizetések: Ft Ft Ft 1. Alkalmazottak bére Ft Ft Ft 2. Megbízási díj Ft Ft Ft 3. Számvizsgálók tiszteletdíja Ft Ft Ft 4. Munkabérek közterhei: Ft Ft Ft 5. Betegszabadság Ft Ft Ft 6. Étkezési utalvány Ft Ft Ft 7. Közösképviselet díja Ft Ft Ft Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek: Ft Ft Ft 1. Ügyviteli költségek (könyvelés, bérszámfejtés, adatfeldolgozás) Ft Ft Ft 2. Könyvvizsgáló Ft Ft Ft 3. Postaköltség Ft Ft Ft 4. Telefonköltség Ft Ft Ft 5. Bankköltség Ft Ft Ft 6. Nyomtatvány, irodaszer Ft Ft Ft 7. Nyomtató, fénymásoló javítás, karbantartás 0 Ft Ft Ft 8. Tisztítószer Ft Ft Ft 9. Iparűzési adó Ft Ft Ft 10. Építményadó Ft Ft Ft 11. Munkavédelmi, balestvédelmi oktatás 0 Ft Ft Ft 12. Takarítás Ft Ft Ft 13. Belső ellenőrzés, szakértés 0 Ft Ft Ft 14. Napkollektorok karbantartása 0 Ft 0 Ft Ft 15. Műszaki ellenőrzés, szakértés Ft Ft Ft 16. Hatósági díjak, illetékek Ft Ft Ft 17. Ügyvédi díj, perköltség Ft Ft Ft 18. Kisérétkű eszközök beszerzése (szeszám, számítástech. eszk.) 0 Ft Ft Ft 19. Szoftver (könyvelő és lakónyilvántartó program) 0 Ft Ft Ft 4

7 20. Villanyszerelési anyag; érintésvédelmi helyreállítás Ft Ft Ft 21. Rovarírtás Ft Ft Ft 22. Szállítás, fuvarköltség 0 Ft Ft Ft 23. Ügyeleti díj (hétvégi, ünnepnapi vész - és liftügyelet) Ft Ft Ft 24. Egészségügyi szolgáltatás (kötelező üzemorvos díja) Ft Ft Ft 25. Terembérlet közgyűlésre Ft Ft Ft 26. Épületbiztosítási díj: Ft Ft Ft 27. Forrásadó: 0 Ft Ft Ft Karbantartások költsége: Ft Ft Ft 1. Felvonó javítás, karbantartás Ft Ft Ft 2. Víz-csatorna anyag, egyéb fenntartási, karbantartási anyag Ft Ft Ft 3. Szemétledobó, vízlefolyó javítás Ft Ft Ft 4. Fűtés, melegvíz karbantartás, javítás Ft Ft Ft 5. Kaputelefon karbantartás, javítás Ft Ft Ft 6. Tűzoltókészülék karbantartás, javítás Ft Ft Ft 7. ÉMI vizsgálat Ft Ft Ft 8. Informatikai szolgáltatás (Domain név reg., régi Dos-adatok installásása) 0 Ft Ft Ft 9. Biztosnsági szolgáltatás (G4S - tető riasztó) Ft Ft Ft 10. Egyéb szolgáltatás Ft Ft Ft 11. Egyéb javítások, karbantartások( üvegezés, javítási munkák, napkollektor Ft Ft hibafeltárás) 12. Akku vészvilágítás, javítás Ft Ft Ft 13. Szemétledobó tisztítása ÁNTSZ előírása szerint 0 Ft Ft Ft 14. Konténertárolókban végzett javítás, karbantartás Ft Ft Ft Felújítások költsége összesen: Ft Ft Ft 1. Tetőventillátor felújítási munkái Ft Ft Ft 2. Lift hajtásszabályozó csere; beszabályozás, beállítás Ft Ft Ft 3. Kukatároló csőrepedés utáni felújítása Ft Ft Ft 4. Vízóra akna felújítása 0 Ft Ft 0 Ft 5. Szőlő u. 76. Felvonó felújítása 0 Ft Ft 0 Ft 6. Szemétleöntők felújítása 0 Ft Ft 0 Ft 7. Gondnoki iroda felújítása beázás miatt( Biztosító térített: ,- Ft-ot) 0 Ft Ft 0 Ft 8. Mágneszáras beléptető rendszer kiépítése, hátsó ajtók biztonsági zárcseréje 0 Ft Ft Ft 9. Hálózati melegvíz alapvezeték felújítása 0 Ft Ft 0 Ft 10. Konténertárolókban falfestés, tisztítás, vaslemez borítás készítés, vakolt felület 0 Ft Ft 0 Ft meszelése Felújítási alap képzés: Ft Ft Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: Ft Ft Ft ÉVI EREDMÉNY: Ft Ft Ft ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK: Pénztár záróegyenlege: Ft Ft Üzemeltetési számla záróegyenlege: Ft Ft Felújítási számla záróegyenlege: Ft Ft LTP elkülönített számla záróegyenlege: Ft Ft Lekötött betét LTP elkülönített számla: Ft Ft Lekötött betét üzemeltetés: 0 Ft Ft OTP 7 db lépcsőházi LTP (felújítási hitel törlesztésére) Ft Ft Optima Értékpapír Ft Ft ÖSSZESEN: Ft Ft 5

8 Tárgyi eszközök leltára ( én): Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Könyvszerinti érték 1. Notebook db 1 0 Ft 2. Hőmérsékletérzékelő db 1 0 Ft 3. IKEA konyhaszekrény db 1 0 Ft 4. Biztonsági berendezés db Ft 5. Samsung monitor db 1 0 Ft 6. Számítógép monitorral db 2 0 Ft 7. Samsung számítógép db Ft 8. Számítógép memória db 1 0 Ft 9. Kyocera nyomtató db Ft 10. Iratmegesemmisítő db 1 0 Ft 11. KIKA asztal db 1 0 Ft 12. KIKA forgószék db 2 0 Ft 13. KIKA irodabútor db 1 0 Ft 14. Széf + kulcs db 1 0 Ft 15. Fuji fényképezőgép db 1 0 Ft 16. Electrolux porszívó db 1 0 Ft 17. Gorenje hűtőszekrény db 1 0 Ft 18. Samsung telefon db 1 0 Ft 19. Fúrókalapács db 1 0 Ft Összesen: Ft Budapest, május 10. Pálos Tibor Közös képviselő 6

9 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T O K A Faluház - Társasház május 22-i Közgyűléséhez 1./ A közgyűlés elfogadja a megválasztott tisztségviselőket. A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 2./ A közgyűlés elfogadja a javasolt napirendi pontokat. A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 3./ A közgyűlés elfogadja, hogy a fűtés költségek októbertől, havonta 50% légköbméter és 50% költségmegosztó alapján kerüljön elszámolásra. A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 4./ A közgyűlés elfogadja a évi mérlegbeszámolót. A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 5./ A közgyűlés elfogadja a 2012 évi költség előirányzatot A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 6./ A Közgyűlés elfogadja a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját. A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 7./ A közgyűlés elfogadja a közös költség június 1-től történő emelését. A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 9./ 1. A közgyűlés elfogadja, hogy a lakóközösség a következő beruházásokat tervezi végrehajtani: - a lépcsőházak falainak kifestése, kábelcsatornák rögzítése, - a lépcsőházak földszintjein a burkolatlan falfelületek csempézése, - az ajtók, rácsok, mázolása és a hibák kijavítása. A felújítási munkálatokat hitelből finanszírozza a Társasház maximum Ft felvételével, 5 éves futamidőre, melyet az OTP Bank Nyrt-től vesz fel a lakóközösség. A hitel felvételével, illetve a szerződések aláírásával a lakóközösség megbízza Pálos Tibor közös képviselőt. Fenti határozati javaslatot: 7

10 9./2 A közgyűlés elfogadja, hogy a banki hitel fedezetéül a társasház 8 db új lakás-előtakarékossági szerződést (LTP) köt az OTP Lakástakarék Zrt-vel, mely szerződések várható megtakarítási egyenlegét az OTP Bank Nyrt-re engedményezik. A hitel havi adósságszolgálatára (havi kamat + LTP havi megtakarítás) a jelen közös költség elegendő fedezetet nyújt. A tulajdonosok tudomásul veszik, hogy elmaradás esetén a rájuk eső hitelrész közös költségként behajtható. Fenti határozati javaslatot: 9./3. A közgyűlés Felhatalmazza a közös képviselőt, hogy a társasház nevében hozzájáruljon, hogy az OTP Bank Nyrt a társasház számláit megterhelje a hitelszerződésből eredő kötelezettségek (a törlesztő részletek) maradéktalan teljesülése érdekében. Megbízzák a közös képviselőt, hogy a hitel futamideje alatt a teljes számlaforgalom az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlákon történjen. A hitel tőke illetve kamattörlesztő számlaszáma: Fenti határozati javaslatot:. Budapest, május hó Pálos Tibor Közös képviselő 8

11 J E L E N T É S A vizsgált társasház: Faluház Társasház 1032 Budapest, Szőlő utca Közös képviselő: Pálos Tibor Készült: Készítette: Nyilatkozat: A társasház évi elszámolásának és éves beszámolójának, valamint a évi költségvetési javaslatának vizsgálatáról. Harnos Lászlóné, mint gazdasági ellenőrzést segítő személy regisztrált mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám: ) Kijelentem, hogy személyemmel szemben a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 51/A. (2) bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem állnak fent. A vizsgálat a következőkre terjedt ki: A társasház befektetett eszközeire, készletállományára, pénzeszközeire, követeléseire, kötelezettségeire, pénzmaradványára és eredményének alakulására, a közös képviselő éves elszámolásának előzetes véleményezésére, a költségvetési javaslat előzetes véleményezésére, továbbá a társasház éves beszámolója valóságtartalmának ellenőrzésére. A közös képviselő által rendelkezésre bocsátott iratok: társasháztulajdont alapító okirat, szervezeti-működési szabályzat, számviteli politika, évi banki kivonatok és mellékleteik, évi készpénzfizetési bizonylatok és mellékleteik, naplófőkönyv, közös költség befizetések analitikus nyilvántartása, szállítói számlák analitikus nyilvántartása, évi elszámolás, évi költségvetési javaslat, évi egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg és eredmény-levezetés). A vizsgálat alapját képező jogszabályok: a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény és a 224/2000. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. 9

12 Általános megállapítások: Megállapítom, hogy a társasház rendelkezik a évi CXXXIII. törvényben foglalt alapító okirattal és szervezeti-működési szabályzattal, és rendelkezik a évi C. törvény előírásai alapján elkészítendő számviteli politikával. A társasházban több közös terület is hasznosítva van. A bérletdíj bevételek után a forrásadó kötelezettség bevallásra és befizetésre is került. A társasházban alkalmazotti jogviszonyok állnak fenn. Az alkalmazottak után beadandó bevallások és a befizetés pontosan határidőbe benyújtásra kerültek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felé a társasháznak nincs tartozása. Más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy, továbbá semmilyen más jogcímen nem került kifizetésre olyan összeg, mely után a társasháznak adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezett volna. A gazdasági eseményeket alátámasztó bizonylatok szabályszerűen, a évi C. törvényben foglalt bizonylati elvnek és bizonylati fegyelemnek megfelelően kerültek kiállításra, illetve vezetésre. A főkönyvi könyvelésben több hibás tételt is találtam az ellenőrzés folyamán, melyeket javítottunk, így a zárás már a számviteli alapelveknek és szabályoknak megfelelően történt. Részletes megállapítások: Befektetett eszközök: A társasház ,-Ft immateriális jószággal ,-Ft tárgyi eszközzel rendelkezik, mely leltárral került alátámasztásra. Készletek: A társasház nem rendelkezik készletekkel. A társasház részére megvásárolt készleteket (tisztítószerek, égő, stb.) a vásárlással egy időben költségként kerül elszámolásra. Pénzeszközök: Pénzeszköz kezelési helye: Nyitó egyenleg január 1-én Záró egyenleg december 31-én Lekötött pénzeszközök összesen: Ft Ft Forgó pénzeszközök összesen: Ft Ft Pénzeszközök ö s s z e s e n : Ft Ft Követelések: Közös költség hátralékok: Felújítási hátralékok: Hasznosításból származó hátralékok: Összesen: Ft Ft Ft Ft 10

13 Kötelezettségek: Bérlők által letett kauciók: Panel felújítási hitel: Munkabér: Összesen: Ft Ft Ft Ft A hitel november 26-án került felvételre. A lejárata december 31. A társasháznak 2017-ig csak a kamatfizetési kötelezettsége van. A hitel felvétellel egyidejűleg megkötésre került 7 db Társasházi és 654 db magánszemély lakástakarék szerződés. Lejáratkor a hitel töke kötelezettség a megtakarítással kerül összevezetésre. Eredmény: A társasház eredménye évben Ft, mely a felújításhoz kapcsolódik. A évi felújítás finanszírozása részben hitelből, részben a megtakarított pénzeszközből került fedezésre. A közös képviselő éves elszámolása: Megállapítom, hogy a közös képviselő évi elszámolása valós adatokat tartalmaz és megfelel a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 48. -ában, valamint a társasház szervezeti működési szabályzatában foglalt előírásoknak. A fentiek figyelembe vételével javaslom a évi elszámolás elfogadását. Költségvetési javaslat: Megállapítom, hogy a közös képviselő által készített évi költségvetési javaslat valós és reális adatokat tartalmaz és megfelel a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 47. -ában, valamint a társasház szervezeti-működési szabályzatában foglalt előírásoknak. A fentiek figyelembe vételével javaslom a évi költségvetési javaslat elfogadását. Éves beszámoló: A társasház kettőskönyvvitelt vezet, így egyszerűsített beszámoló, azaz egyszerűsített mérleg és eredmény-levezetés készítésére kötelezett. Megállapítom, hogy a évi egyszerűsített beszámoló valós adatokat tartalmaz és megfelel a számvitelről szóló évi C. törvény és a 224/2000. (XII. 19.) sz. kormányrendeletben foglaltaknak, így a társasház vagyoni, pénzügyi helyzetéről valós képet lehet kialakítani. A fentiek figyelembe vételével javaslom a évi beszámoló elfogadását. Budapest, május 2. mérlegképes könyvelő gazdasági ellenőrzést segítő személy 11

14

15

16 E S E T I M E G H A T A L M A Z Á S Alulírott, anyja neve:.. Címe: Bp. Szőlő u. sz.em.ajtó, mint meghatalmazó, mint a Faluház - Társasház (1032. Budapest, Szőlő u ) /44390 m 2 tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosa jelen okiratban m e g h a t a l m a z o m., anyja neve: Címe: Bp. Szőlő u sz...em ajtó, helyettesítő személyt, mint meghatalmazottat, hogy a Faluház - Társasház május 22.-én tartandó közgyűlésén, engem minden határozati szavazásánál korlátozás nélkül, teljes jogkörrel képviseljen, a napirendi pontokhoz hozzászóljon. Jelen nyilatkozatom a Ptk. 222 és 223 -on alapul. Jelen meghatalmazás kiterjed a tulajdoni hányadomnak megfelelő szavazati aránnyal történő szavazásra. Alulírott. a meghatalmazást elfogadom és a kiadott instrukcióknak megfelelő teljesítem. Budapest, május Meghatalmazó Meghatalmazott Tanú 1. Tanú 2. Neve:.. Címe: Szig.sz.: Neve:. Címe:... Szig.sz.:.

2014. május 28-án 17 órakor

2014. május 28-án 17 órakor M E G H Í V Ó Értesítem a Tisztelt tulajdonost, hogy a DUNA Társasház részére 2014. május 28-án 17 órakor közgyűlést tartunk. Helyszín: Aquincum Általános Iskola Napirend: 1) Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A közgyűlés helye: Óbudai Kulturális Központ Bp. III. San Marco u 81 Színház terem

M E G H Í V Ó. A közgyűlés helye: Óbudai Kulturális Központ Bp. III. San Marco u 81 Színház terem M E G H Í V Ó Tisztelt Tulajdonos! Értesítem, hogy a Faluház - Társasház 2012. évi beszámoló közgyűlését 2013. május 22-én szerdán 17 30 órakor tartja. A közgyűlés helye: Óbudai Kulturális Központ Bp.

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.05.26 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.05.26 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. A 2014. év gazdálkodásáról készült egyszerűsített beszámoló előterjesztése és elfogadása.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. A 2014. év gazdálkodásáról készült egyszerűsített beszámoló előterjesztése és elfogadása. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ A Budapest VII. Kazinczy u. 52. sz. Társasház képviseletét ellátó Intéző bizottságának nevében a 2003. évi CXXXIII. törvény 35. (2) bekezdése alapján közgyűlést hívunk össze. Időpontja:

Részletesebben

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről WESSELÉNYI U. 40. TÁRSASHÁZ 2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről RUSTLER KFT. Tisztelt Tulajdonos!

Részletesebben

XIII. ker. Népfürdő u. 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT. Kelt: május :30. Helyszín: XIII. ker. Népfürdő u. 13. (földszinti teremgarázs)

XIII. ker. Népfürdő u. 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT. Kelt: május :30. Helyszín: XIII. ker. Népfürdő u. 13. (földszinti teremgarázs) JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Kelt: 2015. május 20. 17:30 Helyszín: XIII. ker. Népfürdő u. 13. (földszinti teremgarázs) Moldoványi Zsolt közös képviselő a megismételt közgyűlést megnyitja, tájékoztatja a tulajdonostársakat,

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok!

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok! Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email: info@zugloikozoskepviselet.hu Web: www.zugloikozoskepviselet.hu vagy www.zugloitarsashazuzemeltetes.hu

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

10/1/2014/101. sz. küldöttgyűlési határozat az épület felújítás megvalósításáról szükséges pénzügyi folyamatokról és a hitelfelvételről

10/1/2014/101. sz. küldöttgyűlési határozat az épület felújítás megvalósításáról szükséges pénzügyi folyamatokról és a hitelfelvételről 10/1/2014/101. sz. küldöttgyűlési határozat az épület felújítás megvalósításáról szükséges pénzügyi folyamatokról és a felvételről a) A küldöttgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest, Aradi u. 3-7. szám alatti

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet E G Y E S Ü L T L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T 3600 Ózd, Malom út 6. Tel.: 48/471-311 Fax: 48/472-617 B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg.: 05-02-0000219. sz. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Budakeszi, 2014. április 30. Készítette: Forró

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email:botfalvai@t-email.hu

Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email:botfalvai@t-email.hu Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email:botfalvai@t-email.hu Tisztelt Tulajdonosok! Meghívó Értesítem önöket, hogy a Komócsy utca 47. sz.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2010.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

Thermo/Stílus társasházi felújítási hitel/társasházi támogatás előfinanszírozási hitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Thermo/Stílus társasházi felújítási hitel/társasházi támogatás előfinanszírozási hitel igényléséhez szükséges dokumentumok Thermo/Stílus társasházi felújítási hitel/társasházi támogatás előfinanszírozási hitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Nyilatkozat a hitelbírálathoz szükséges kérdésekről

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére 784-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Miért az OTP-t választották?

Miért az OTP-t választották? Miért az OTP-t választották? Energiahatékony épület felújítások Budapest Előadó: Tukarcs József Társasházi szakértő 2017. Társasházi és lakásszövetkezeti számlavezetés Társasházi üzemeltetési számla Több

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Hiteligénylő nyomtatvány társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek saját és külön tulajdonú épületrészeivel kapcsolatos hiteligény esetén.

Hiteligénylő nyomtatvány társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek saját és külön tulajdonú épületrészeivel kapcsolatos hiteligény esetén. 2016. szeptember 05. Kölcsönkérelem az Thermo/Stílus társasházi felújítási hitel/társasházi támogatás előfinanszírozási hitel igényléséhez Általános adatok Hiteligénylő nyomtatvány társasházi és lakásszövetkezeti

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek 19666718-9499-517-01 Statisztikai számjel Országos Polgárőr Szövetség 1077 Budapest Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013 év Keltezés: Budapest, 2014.március

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

2013. július 24-i Küldöttgyűlési határozatok

2013. július 24-i Küldöttgyűlési határozatok 2013. július 24-i Küldöttgyűlési határozatok 11/K/2013/205. sz. küldöttgyűlési határozat az épület felújítás megvalósításáról szükséges pénzügyi folyamatokról és a felvételről a) A küldöttgyűlés úgy dönt,

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerûsített hitelkérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap III. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Nyilatkozatok Az

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

A társasház beszámoló készítési kötelezettsége

A társasház beszámoló készítési kötelezettsége A társasház beszámoló készítési kötelezettsége A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alapján társasháztulajdon jön létre, ha az épületingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag

Részletesebben

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány Budapest. Hermina út 47.

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány Budapest. Hermina út 47. 1 Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 1146 Budapest Hermina út 47. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Kelt: 2011. február 5. 2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben hoztuk létre 150.000.- Ft alapítói vagyonnal. Alapító:

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Páka, 2011. május 18. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben