M E G H Í V Ó. A közgyűlés helye: Óbudai Kulturális Központ Bp. III. San Marco u 81 Színház terem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. A közgyűlés helye: Óbudai Kulturális Központ Bp. III. San Marco u 81 Színház terem"

Átírás

1 M E G H Í V Ó Tisztelt Tulajdonos! Értesítem, hogy a Faluház - Társasház évi beszámoló közgyűlését május 22-én kedden órakor tartja. A közgyűlés helye: Óbudai Kulturális Központ Bp. III. San Marco u 81 Színház terem A közgyűlésre tisztelettel meghívom, megjelenésére és közreműködésére számítok. Meghívott vendégeink: - Dr. Kerényi Géza a társasház ügyvédje, - Wilhelm Zoltán a Techem Kft képviselője, - Hiszek Tímea a FŐTÁV Zrt. megbízottja, - Balázs Ágota az OTP képviselője, - Gyetvai Zoltán a társasház épület gépésze, - Kerekes Csaba az Óbudai Vagyonkezelő, Társasházi Osztály Közös képviseleti Vezetője, - Harnos Lászlóné gazdasági ellenőr. Javasolt napirendi pontok: 1./ A közgyűlés levezető elnöknek javasolom Dr. Kerényi Gézát, a társasház ügyvédjét. 2./ A közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének javasolom Garamszegi Lászlónét, (magnó felvétellel). 3./ A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolom Józsa Lászlót (Szőlő u 78. V. em. 29.) Éberl Gusztávot (Szőlő u.82. VIII.46.), Imre Norbertet (Szőlő u.72.ix.50.). 4./ A napirendi pontok elfogadása. 5./ A fűtés költsége októbertől, havonta 50% légköbméter és 50% költségmegosztó alapján kerüljön elszámolásra, és elfogadása. A Techem Kft és Főtáv Zrt. tájékoztatása. 6./ A Társasház épület gépészének beszámolója az energia megtakarításáról, a napkollektorokról és a hőszigetelésnek a fűtési számlában mutatkozó eredményeiről. 7./ A közös képviselő beszámolója a évi gazdálkodásról 8./ Javaslat a évi költségvetési tervről és felújítási munkákról: - Liftek ajtó hatásainak szűkség szerinti folyamatos cseréje - Szellőző rendszerek további korszerűsítése, cseréje - Szükség szerint konténertárolókban lévő szennyvíz alapvezeték cseréje - A lépcsőházak földszintjeinek világítás korszerűsítése, festés, falburkolás - Az érintésvédelmi felülvizsgálat után előírt hiányosságok pótlása 9./ A Számvizsgáló Bizottság írásos beszámolójának elfogadása 10./ A közös költség június 1-től történő emelésének elfogadása 11./ 8 db lépcsőházi LTP szerződés kötése hitelfelvétel elfogadása. Az OTP képviselőjének tájékoztatása 12./ Egyebek Tisztelt Tulajdonostársak! Felhívom a T. Tulajdonostársak figyelmét, hogy a Társasházról szóló évi CXXXIII.törv.36. (1.) bekezdésben foglaltak szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkező tulajdonosok jelen vannak. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlésre határozatképtelenség megállapítása után fél óra múlva megtartható a közgyűlés függetlenül a jelenlévők számától. Tehát az újabb közgyűlésre kor kerül sor az eredeti meghívóban megjelölt helyen a meghirdetett napirendi pontokkal. A meghirdetett közgyűlés a 37. (3.) bekezdésében foglaltak szerint a jelenlévők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes. Budapest, május 10. Pálos Tibor Közös képviselő

2

3 BESZÁMOLÓ A Faluház Társasház évi bevételeiről, kötelezettségeinek alakulásáról, és a évi elvégzendő feladatokról, annak költségvetési tervezetéről. Tájékoztatást kívánok adni az elmúlt évre kitűzött és elvégzett feladatokról. A kötelezettségek alakulásáról és gazdálkodásunkról, a következő év feladatairól és a tervezett költségekről. Beszámolómat a mindenki által nagyon várt fűtéselszámolás tájékoztatásával kezdeném. Ez az elszámolás a 2011-es évi elszámolás, amit december 31-én olvasott le a Techem Kft. (A leolvasáshoz a lakásokba nem kellett bejutni, a szakemberek az utcáról egy vevő eszközzel ki tudták olvasni az adatokat.) Ezt az elszámolást hamarosan mindenki meg fogja kapni. Ebben az évben május 15-e után lesz még egy leolvasás, ami a január 1. és május 15-ei időszakot fogja elszámolni. A következő fűtés szezon kezdetétől tehát október 15-től javaslom, hogy a tavaly megszavazott és az idén kiépített online rendszer segítségével, havi leolvasás alapján történjen a fűtés költségek elszámolása. Ezt kérem, hogy fogadják el és szavazzák meg. Szeretnék beszámolni arról is, hogy a gondnokság arculata egy teljes körű, tehát személyi és technikai átalakításon esett át. Az iroda helyiség felújítására is lehetőségünk nyílt egy nagyfokú beázás miatt, aminek a költségét a biztosító nagy részben térített. Bízom benne, hogy az átalakítással, a kedvezőbb körülményekkel kényelmesebben tudják az irodában ügyeiket intézni. Nem utolsó sorban az irodának, mint a társasház közös vagyonának az értéke is növekedett. Az elmúlt évben folytatódott a szellőző motorok felújítása és a liftek ajtóhajtásainak cseréje is. Ezeket a munkálatokat, folytatni kívánom a 2012-es évben is. A rágcsálók és a bogarak irtása folyamatosan történik, de hatékonysága csak akkor lesz eredményes, ha a szakemberek bejutását a hivatalos kiértesítéskor Önök is elősegítik! Az elmúlt évben és már az idén is történ a konténertárolóban alapvezeték törés, amit a biztosító hat folyóméterig térít, de ezzel egyidejűleg a visszacsapó szelepet és a bekötő cső szakaszt is ki kell cserélni. Ez már sajnos komoly költséget jelent a társasháznak. Mivel ezek a vezetékek még az eredetiek ezért sajnos bármikor számítani lehet ilyen meghibásodásokra. Az ÁNTSZ-el egyeztetve a konténertárolók meszelt falait megtisztítottuk, újra festettük. A könnyebb tisztítás és a falfelület megvédése érdekében a konténer és a fal ütközési felületénél vaslemezborítás készült. Itt kívánom kiemelni, hogy a konténertárolóban a tulajdonosok által kipakolt, kidobott sittet, bútort, lomokat tárolni szigorúan tilos! A 2012-es évben kiépítésre került a lépcsőházak első kapuján a beléptető rendszer a hátsó kapunál pedig kicseréltük a zárakat biztonságos, másolhatatlan kulccsal ellátott zárakra. Aki jelentkezik a gondnokságon (újságkihordó, szociális munkás, orvos, stb.) egy nyilatkozat aláírása után, miszerint a házirendet betartja, és senkit nem enged be, megkapja a szükséges beléptetőt vagy a hátsó kapukulcsot. Szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy illetéktelen személyeket ne engedjenek be a lépcsőházakba! Idegenek már csak az Önök segítségével kerülhetnek be az épület területére. Megkérném a tisztelt lakótársakat és bérlőiket, hogy mindenki győződjön meg róla, hogy a kapu becsukódott, maga mögött. 1

4 Szeretnék beszámolni arról is, hogy a III. kerületi Önkormányzat kamerarendszer kiépítésére kiírt pályázatán sikeresen részt vetünk és nyertünk. A kapott pénz felhasználásával 2012-ben kiépítettük a kamerarendszert, ami szintén a közösségünk biztonságának és tulajdonának megóvásában nyújt segítséget. Örömmel értesítem Önöket, hogy a társasház honlapján kialakítottunk egy webes felületet, amely használatához a gondnoki irodában regisztrálhatnak a tulajdonosok. Itt juthatnak hozzá a naprakész egyenlegükhöz is. A társasház honlapján, a oldalon az aktuális, társasházat érintő információkról is tájékozódhatnak. Tájékoztatni kívánom Önöket, hogy egy külsős szakember bevonásával átvizsgáltuk a villamos energia számláinkat. A szakember javaslatára új tarifacsomagra kötöttünk szerződést az ELMÜ-vel. Ennek eredménye képen 10% megtakarítást könyvelhettünk el a megválasztásomtól december 31-ig eltelt időszakra. Elkezdtük a kötelező Érintésvédelmi vizsgálatot és a feltárt hiányosságokat folyamatosan pótoljuk. Ebben az évben el kellett végeztetnünk a gáz csatlakozói vezeték és a fogyasztói berendezések felülvizsgálatát is, mert a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény 22. (7) bekezdésének előírása alapján ezt 5 évenként el kell végezni. Erre utoljára ben került sor, tehát biztonságunk érdekében nem halaszthattuk tovább. Ennek költségét is a társasház fizette, de ahová nem jutottak be a szakemberek ott az ellenőrzést a tulajdonosnak kell elvégeztetnie a saját költségén. Szeretném, ha felhatalmazást adnának ,- Ft hitel felvételéhez és a hitel fedezetére 8 db lépcsőházi Lakáselőtakarékossági Szerződés (LTP) megkötéséhez kötéséhez az Országos Takarék Pénztár Nyrt.-vel. A hitel nem jár jelzálogteherrel, a megkötött LTP szerződések szolgálnak fedezetül. Az OTP képviselője részletesen tájékoztatja a közgyűlésen a megjelenteket. Ebből az összegből szeretnénk megoldani - a korábban sokak által kért - lépcsőházak földszintjeinek rendbe tételét. A nem burkolt oldalt a szemben levő oldallal megegyező magasságig leburkoltatni, a többi részen újra festetni az egész lépcsőházzal együtt. És ehhez próbáljuk a legkedvezőbb ajánlatot megtalálni. A közös költséget a Számvizsgáló Bizottsággal egyetértésben öt százalékos mértékkel kívánjuk emelni, amennyiben a közgyűlés ezt elfogadja. Továbbra is komoly problémát jelent, hogy akik a felújítási költségekhez Lakáselőtakarékossági Szerződést kötöttek az OTP-vel, sokszor rossz számlaszámra utalják a havi kötelezettségüket. Ezért megkérünk minden tulajdonost, aki a felújítási költséget az említett módon fizet, hogy ezt a társasház elkülönített számlájára a számú számlánkra fizesse, a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a tulajdonos nevét és a lakás pontos címét. Megkérünk minden kedves tulajdonost, hogy amikor a társasház komoly döntés előtt áll és ehhez szükség van minden tulajdonos döntésére, tehát írásbeli szavazást írunk ki, akkor ebben mindenki vegyen részt! Felelős és a ház többségére nézve megnyugtató döntés csak ebben az esetben hozható meg. Tájékoztatom Önöket arról, hogy újra írásbeli szavazással kell döntenünk egy fontos a társasház gazdálkodását is érintő és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását igénylő kérdésről, az egyetemlegességről. Lakás vásárlás esetén, ha a vevő nem kéri el az eladótól a Társasház által kiállított nullás igazolást, minden tartozás az új tulajdonost fogja terhelni. 2

5 Ezért, megkérek minden tulajdonost, hogy a saját érdekünkben juttassák vissza kitöltve a szavazólapokat. Végezetül a házirend betartására kérem Önöket. A lakóközösség csak akkor érhet el eredményeket, ha nem csak a gondnokságot tájékoztatják, hogy milyen renitens dolog történt vagy történik, hanem Önök figyelmeztetik, aki arra rászolgált. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a kerületi Önkormányzat komoly segítségével rendbe tudjuk tenni a ház előtti járdát és a zöld területeket. Kérem, segítsenek abban, hogy ennek szépen felújított minta háznak a belseje és a környéke is például szolgáljon a többi háznak. A jövőben is csak közös erővel tudjuk biztosítani a ház nyugalmát, tisztaságát. Budapest, május 10. Pálos Tibor Közös képviselő 3

6 ELSZÁMOLÁS A társasház neve és címe: Albetétek száma: Tulajdoni hányad: Elszámolási időszak: Faluház Társasház, 1032 Bp., Szőlő u től ig MEGNEVEZÉS TERV TÉNY TERV BEVÉTELEK: 1. Közös költség befizetés: Ft Ft Ft 2. Bérleti díjak: Ft Ft Ft 3. Támogatások: 0 Ft 0 Ft Ft 4. Építményadó visszaigénylás utáni jóváírás (III. ker. Önkormányzat) 0 Ft Ft Ft 5. Egyéb bevételek (tetőn Telenor, Telekom bázisállomás): Ft Ft Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ft Ft Ft MEGNEVEZÉS TERV TÉNY TERV KIADÁSOK: Közüzemi díjak: Ft Ft Ft 1. Víz-Csatorna díj: Ft Ft Ft 2. Áramdíj: Ft Ft Ft 3. Közös terek fűtési költsége (üres üzlet helyiségek, iroda, hőközpont): Ft Ft Ft 4. Gázdíj Ft Ft 0 Ft 5. Szemétszállítási díj: Ft Ft Ft Személyi jellegű kifizetések: Ft Ft Ft 1. Alkalmazottak bére Ft Ft Ft 2. Megbízási díj Ft Ft Ft 3. Számvizsgálók tiszteletdíja Ft Ft Ft 4. Munkabérek közterhei: Ft Ft Ft 5. Betegszabadság Ft Ft Ft 6. Étkezési utalvány Ft Ft Ft 7. Közösképviselet díja Ft Ft Ft Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek: Ft Ft Ft 1. Ügyviteli költségek (könyvelés, bérszámfejtés, adatfeldolgozás) Ft Ft Ft 2. Könyvvizsgáló Ft Ft Ft 3. Postaköltség Ft Ft Ft 4. Telefonköltség Ft Ft Ft 5. Bankköltség Ft Ft Ft 6. Nyomtatvány, irodaszer Ft Ft Ft 7. Nyomtató, fénymásoló javítás, karbantartás 0 Ft Ft Ft 8. Tisztítószer Ft Ft Ft 9. Iparűzési adó Ft Ft Ft 10. Építményadó Ft Ft Ft 11. Munkavédelmi, balestvédelmi oktatás 0 Ft Ft Ft 12. Takarítás Ft Ft Ft 13. Belső ellenőrzés, szakértés 0 Ft Ft Ft 14. Napkollektorok karbantartása 0 Ft 0 Ft Ft 15. Műszaki ellenőrzés, szakértés Ft Ft Ft 16. Hatósági díjak, illetékek Ft Ft Ft 17. Ügyvédi díj, perköltség Ft Ft Ft 18. Kisérétkű eszközök beszerzése (szeszám, számítástech. eszk.) 0 Ft Ft Ft 19. Szoftver (könyvelő és lakónyilvántartó program) 0 Ft Ft Ft 4

7 20. Villanyszerelési anyag; érintésvédelmi helyreállítás Ft Ft Ft 21. Rovarírtás Ft Ft Ft 22. Szállítás, fuvarköltség 0 Ft Ft Ft 23. Ügyeleti díj (hétvégi, ünnepnapi vész - és liftügyelet) Ft Ft Ft 24. Egészségügyi szolgáltatás (kötelező üzemorvos díja) Ft Ft Ft 25. Terembérlet közgyűlésre Ft Ft Ft 26. Épületbiztosítási díj: Ft Ft Ft 27. Forrásadó: 0 Ft Ft Ft Karbantartások költsége: Ft Ft Ft 1. Felvonó javítás, karbantartás Ft Ft Ft 2. Víz-csatorna anyag, egyéb fenntartási, karbantartási anyag Ft Ft Ft 3. Szemétledobó, vízlefolyó javítás Ft Ft Ft 4. Fűtés, melegvíz karbantartás, javítás Ft Ft Ft 5. Kaputelefon karbantartás, javítás Ft Ft Ft 6. Tűzoltókészülék karbantartás, javítás Ft Ft Ft 7. ÉMI vizsgálat Ft Ft Ft 8. Informatikai szolgáltatás (Domain név reg., régi Dos-adatok installásása) 0 Ft Ft Ft 9. Biztosnsági szolgáltatás (G4S - tető riasztó) Ft Ft Ft 10. Egyéb szolgáltatás Ft Ft Ft 11. Egyéb javítások, karbantartások( üvegezés, javítási munkák, napkollektor Ft Ft hibafeltárás) 12. Akku vészvilágítás, javítás Ft Ft Ft 13. Szemétledobó tisztítása ÁNTSZ előírása szerint 0 Ft Ft Ft 14. Konténertárolókban végzett javítás, karbantartás Ft Ft Ft Felújítások költsége összesen: Ft Ft Ft 1. Tetőventillátor felújítási munkái Ft Ft Ft 2. Lift hajtásszabályozó csere; beszabályozás, beállítás Ft Ft Ft 3. Kukatároló csőrepedés utáni felújítása Ft Ft Ft 4. Vízóra akna felújítása 0 Ft Ft 0 Ft 5. Szőlő u. 76. Felvonó felújítása 0 Ft Ft 0 Ft 6. Szemétleöntők felújítása 0 Ft Ft 0 Ft 7. Gondnoki iroda felújítása beázás miatt( Biztosító térített: ,- Ft-ot) 0 Ft Ft 0 Ft 8. Mágneszáras beléptető rendszer kiépítése, hátsó ajtók biztonsági zárcseréje 0 Ft Ft Ft 9. Hálózati melegvíz alapvezeték felújítása 0 Ft Ft 0 Ft 10. Konténertárolókban falfestés, tisztítás, vaslemez borítás készítés, vakolt felület 0 Ft Ft 0 Ft meszelése Felújítási alap képzés: Ft Ft Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: Ft Ft Ft ÉVI EREDMÉNY: Ft Ft Ft ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK: Pénztár záróegyenlege: Ft Ft Üzemeltetési számla záróegyenlege: Ft Ft Felújítási számla záróegyenlege: Ft Ft LTP elkülönített számla záróegyenlege: Ft Ft Lekötött betét LTP elkülönített számla: Ft Ft Lekötött betét üzemeltetés: 0 Ft Ft OTP 7 db lépcsőházi LTP (felújítási hitel törlesztésére) Ft Ft Optima Értékpapír Ft Ft ÖSSZESEN: Ft Ft 5

8 Tárgyi eszközök leltára ( én): Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Könyvszerinti érték 1. Notebook db 1 0 Ft 2. Hőmérsékletérzékelő db 1 0 Ft 3. IKEA konyhaszekrény db 1 0 Ft 4. Biztonsági berendezés db Ft 5. Samsung monitor db 1 0 Ft 6. Számítógép monitorral db 2 0 Ft 7. Samsung számítógép db Ft 8. Számítógép memória db 1 0 Ft 9. Kyocera nyomtató db Ft 10. Iratmegesemmisítő db 1 0 Ft 11. KIKA asztal db 1 0 Ft 12. KIKA forgószék db 2 0 Ft 13. KIKA irodabútor db 1 0 Ft 14. Széf + kulcs db 1 0 Ft 15. Fuji fényképezőgép db 1 0 Ft 16. Electrolux porszívó db 1 0 Ft 17. Gorenje hűtőszekrény db 1 0 Ft 18. Samsung telefon db 1 0 Ft 19. Fúrókalapács db 1 0 Ft Összesen: Ft Budapest, május 10. Pálos Tibor Közös képviselő 6

9 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T O K A Faluház - Társasház május 22-i Közgyűléséhez 1./ A közgyűlés elfogadja a megválasztott tisztségviselőket. A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 2./ A közgyűlés elfogadja a javasolt napirendi pontokat. A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 3./ A közgyűlés elfogadja, hogy a fűtés költségek októbertől, havonta 50% légköbméter és 50% költségmegosztó alapján kerüljön elszámolásra. A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 4./ A közgyűlés elfogadja a évi mérlegbeszámolót. A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 5./ A közgyűlés elfogadja a 2012 évi költség előirányzatot A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 6./ A Közgyűlés elfogadja a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját. A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 7./ A közgyűlés elfogadja a közös költség június 1-től történő emelését. A Közgyűlés a fenti napirendi pontot 9./ 1. A közgyűlés elfogadja, hogy a lakóközösség a következő beruházásokat tervezi végrehajtani: - a lépcsőházak falainak kifestése, kábelcsatornák rögzítése, - a lépcsőházak földszintjein a burkolatlan falfelületek csempézése, - az ajtók, rácsok, mázolása és a hibák kijavítása. A felújítási munkálatokat hitelből finanszírozza a Társasház maximum Ft felvételével, 5 éves futamidőre, melyet az OTP Bank Nyrt-től vesz fel a lakóközösség. A hitel felvételével, illetve a szerződések aláírásával a lakóközösség megbízza Pálos Tibor közös képviselőt. Fenti határozati javaslatot: 7

10 9./2 A közgyűlés elfogadja, hogy a banki hitel fedezetéül a társasház 8 db új lakás-előtakarékossági szerződést (LTP) köt az OTP Lakástakarék Zrt-vel, mely szerződések várható megtakarítási egyenlegét az OTP Bank Nyrt-re engedményezik. A hitel havi adósságszolgálatára (havi kamat + LTP havi megtakarítás) a jelen közös költség elegendő fedezetet nyújt. A tulajdonosok tudomásul veszik, hogy elmaradás esetén a rájuk eső hitelrész közös költségként behajtható. Fenti határozati javaslatot: 9./3. A közgyűlés Felhatalmazza a közös képviselőt, hogy a társasház nevében hozzájáruljon, hogy az OTP Bank Nyrt a társasház számláit megterhelje a hitelszerződésből eredő kötelezettségek (a törlesztő részletek) maradéktalan teljesülése érdekében. Megbízzák a közös képviselőt, hogy a hitel futamideje alatt a teljes számlaforgalom az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlákon történjen. A hitel tőke illetve kamattörlesztő számlaszáma: Fenti határozati javaslatot:. Budapest, május hó Pálos Tibor Közös képviselő 8

11 J E L E N T É S A vizsgált társasház: Faluház Társasház 1032 Budapest, Szőlő utca Közös képviselő: Pálos Tibor Készült: Készítette: Nyilatkozat: A társasház évi elszámolásának és éves beszámolójának, valamint a évi költségvetési javaslatának vizsgálatáról. Harnos Lászlóné, mint gazdasági ellenőrzést segítő személy regisztrált mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám: ) Kijelentem, hogy személyemmel szemben a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 51/A. (2) bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem állnak fent. A vizsgálat a következőkre terjedt ki: A társasház befektetett eszközeire, készletállományára, pénzeszközeire, követeléseire, kötelezettségeire, pénzmaradványára és eredményének alakulására, a közös képviselő éves elszámolásának előzetes véleményezésére, a költségvetési javaslat előzetes véleményezésére, továbbá a társasház éves beszámolója valóságtartalmának ellenőrzésére. A közös képviselő által rendelkezésre bocsátott iratok: társasháztulajdont alapító okirat, szervezeti-működési szabályzat, számviteli politika, évi banki kivonatok és mellékleteik, évi készpénzfizetési bizonylatok és mellékleteik, naplófőkönyv, közös költség befizetések analitikus nyilvántartása, szállítói számlák analitikus nyilvántartása, évi elszámolás, évi költségvetési javaslat, évi egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg és eredmény-levezetés). A vizsgálat alapját képező jogszabályok: a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény és a 224/2000. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. 9

12 Általános megállapítások: Megállapítom, hogy a társasház rendelkezik a évi CXXXIII. törvényben foglalt alapító okirattal és szervezeti-működési szabályzattal, és rendelkezik a évi C. törvény előírásai alapján elkészítendő számviteli politikával. A társasházban több közös terület is hasznosítva van. A bérletdíj bevételek után a forrásadó kötelezettség bevallásra és befizetésre is került. A társasházban alkalmazotti jogviszonyok állnak fenn. Az alkalmazottak után beadandó bevallások és a befizetés pontosan határidőbe benyújtásra kerültek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal felé a társasháznak nincs tartozása. Más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy, továbbá semmilyen más jogcímen nem került kifizetésre olyan összeg, mely után a társasháznak adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezett volna. A gazdasági eseményeket alátámasztó bizonylatok szabályszerűen, a évi C. törvényben foglalt bizonylati elvnek és bizonylati fegyelemnek megfelelően kerültek kiállításra, illetve vezetésre. A főkönyvi könyvelésben több hibás tételt is találtam az ellenőrzés folyamán, melyeket javítottunk, így a zárás már a számviteli alapelveknek és szabályoknak megfelelően történt. Részletes megállapítások: Befektetett eszközök: A társasház ,-Ft immateriális jószággal ,-Ft tárgyi eszközzel rendelkezik, mely leltárral került alátámasztásra. Készletek: A társasház nem rendelkezik készletekkel. A társasház részére megvásárolt készleteket (tisztítószerek, égő, stb.) a vásárlással egy időben költségként kerül elszámolásra. Pénzeszközök: Pénzeszköz kezelési helye: Nyitó egyenleg január 1-én Záró egyenleg december 31-én Lekötött pénzeszközök összesen: Ft Ft Forgó pénzeszközök összesen: Ft Ft Pénzeszközök ö s s z e s e n : Ft Ft Követelések: Közös költség hátralékok: Felújítási hátralékok: Hasznosításból származó hátralékok: Összesen: Ft Ft Ft Ft 10

13 Kötelezettségek: Bérlők által letett kauciók: Panel felújítási hitel: Munkabér: Összesen: Ft Ft Ft Ft A hitel november 26-án került felvételre. A lejárata december 31. A társasháznak 2017-ig csak a kamatfizetési kötelezettsége van. A hitel felvétellel egyidejűleg megkötésre került 7 db Társasházi és 654 db magánszemély lakástakarék szerződés. Lejáratkor a hitel töke kötelezettség a megtakarítással kerül összevezetésre. Eredmény: A társasház eredménye évben Ft, mely a felújításhoz kapcsolódik. A évi felújítás finanszírozása részben hitelből, részben a megtakarított pénzeszközből került fedezésre. A közös képviselő éves elszámolása: Megállapítom, hogy a közös képviselő évi elszámolása valós adatokat tartalmaz és megfelel a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 48. -ában, valamint a társasház szervezeti működési szabályzatában foglalt előírásoknak. A fentiek figyelembe vételével javaslom a évi elszámolás elfogadását. Költségvetési javaslat: Megállapítom, hogy a közös képviselő által készített évi költségvetési javaslat valós és reális adatokat tartalmaz és megfelel a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 47. -ában, valamint a társasház szervezeti-működési szabályzatában foglalt előírásoknak. A fentiek figyelembe vételével javaslom a évi költségvetési javaslat elfogadását. Éves beszámoló: A társasház kettőskönyvvitelt vezet, így egyszerűsített beszámoló, azaz egyszerűsített mérleg és eredmény-levezetés készítésére kötelezett. Megállapítom, hogy a évi egyszerűsített beszámoló valós adatokat tartalmaz és megfelel a számvitelről szóló évi C. törvény és a 224/2000. (XII. 19.) sz. kormányrendeletben foglaltaknak, így a társasház vagyoni, pénzügyi helyzetéről valós képet lehet kialakítani. A fentiek figyelembe vételével javaslom a évi beszámoló elfogadását. Budapest, május 2. mérlegképes könyvelő gazdasági ellenőrzést segítő személy 11

14

15

16 E S E T I M E G H A T A L M A Z Á S Alulírott, anyja neve:.. Címe: Bp. Szőlő u. sz.em.ajtó, mint meghatalmazó, mint a Faluház - Társasház (1032. Budapest, Szőlő u ) /44390 m 2 tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosa jelen okiratban m e g h a t a l m a z o m., anyja neve: Címe: Bp. Szőlő u sz...em ajtó, helyettesítő személyt, mint meghatalmazottat, hogy a Faluház - Társasház május 22.-én tartandó közgyűlésén, engem minden határozati szavazásánál korlátozás nélkül, teljes jogkörrel képviseljen, a napirendi pontokhoz hozzászóljon. Jelen nyilatkozatom a Ptk. 222 és 223 -on alapul. Jelen meghatalmazás kiterjed a tulajdoni hányadomnak megfelelő szavazati aránnyal történő szavazásra. Alulírott. a meghatalmazást elfogadom és a kiadott instrukcióknak megfelelő teljesítem. Budapest, május Meghatalmazó Meghatalmazott Tanú 1. Tanú 2. Neve:.. Címe: Szig.sz.: Neve:. Címe:... Szig.sz.:.

Közös képviselet árajánlat

Közös képviselet árajánlat 1. oldal E.Service VÁLLALKOZÓ, SZERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. társasház képviseleti irodája 1078 Budapest, Nefelejcs u.41. telefon/fax: 786-0211 postacím: 1437 Budapest, pf.:813 Tisztelt Számvizsgáló Bizottság!

Részletesebben

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! 2015. július 1. Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! Mint Önök által ismert, az 1950-es években épült lakóépületük cserepezése rossz állapotban van, felújításra szorul. Évek óta bontott cserépvásárlásra,

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Tájékoztató A vállalkozási formában működő egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1 Pirossal jelöltük a 2013. december 31.-ével életbe lépett szabályokat. Kékkel jelöltük a 2014. február 18.-ával életbe lépett szabályokat. A kékkel jelölt paragrafusokat 2014. február 18.-ával módosították.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.január VII. évfolyam 1. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.január VII. évfolyam 1. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.január VII. évfolyam 1. szám Tartalom A hónap témája Végelszámolás megindításáról Felkészülés a 2014-es év üzleti zárására I. rész Olvasói kérdések Elengedett

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Készüljünk az éves könyvviteli zárlatra! (1.)

Készüljünk az éves könyvviteli zárlatra! (1.) Szereted, ha az adóü gy si m a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2010. /09. (adó) Mentőöv 2010. nove mber 05. Készüljünk az éves könyvviteli zárlatra! (1.) Folyamatos könyvelésünk helyességéről időszakonként

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Frissítve: 2014. október 06. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben